Page 1

GJØL KIRKEBL AD NR. 4

DEC · JAN · FEB

2 013 / 14

Børnehavens juleafslutning 2012

Fremtidsplaner for kirkegården Kirkesangerens 30-års jubilæum Julekoncert med Sotto Voce

Sotto Voce


Den store glæde for hele folket Julen er en fest for den ”store glæde, som skal være for hele folket”, som englene forkyndte for hyrderne på marken udenfor Betlehem - hin nat for et par tusind år siden. Den nat, hvor lyset skinnede så stærkt, og glæden var så stor, at ingen siden har glemt det, og alt sammen fordi et særligt barn blev født. Jeg ved ikke hvordan den almindelige dansker reagerer på den begivenhed i dag, men jeg ved, at de fleste forbereder sig til og holder jul. De fleste går i kirke eller lytter på anden måde til julens budskab. De fleste har travlt med at stable en fest og glad samvær på benene for familie og venner. For budskabet er ikke gået tabt: at der er tale om en glæde, som er for hele folket. Men samtidig er det jo en kendsgerning, at der er mennesker rundt omkring, for hvem det er så som så med glæden. Det er alle dem, som er knuget af bekymringer, savn og sorg, og for hvem julefestivitas og glæde er blevet tomme begreber. Ja, måske nærmere en byrde;

At skulle glæde sig, når man nu ikke kan finde noget at glæde sig over. Er det egentlig ikke en hån mod disse mennesker, at tale om den store glæde? Og hvordan forsvare, at det er en glæde ”for hele folket”, når mange har den modsatte erfaring? Svaret er: det er lige netop derfor, at glæden er for hele folket. Det er derfor der forkyndes fred og frelse for alle. For hvorfor forkynde fred, hvis alle har fred i forvejen? Hvorfor dog frelse mennesker, som er frelste? Og hvorfor forkynde en glæde, som folket allerede har og kender? Var det den glæde Guds engle forkyndte, så var den netop ikke for hele folket. Så var den kun for dem, der havde den i forvejen: for alle de åndeligt velbjergede. For alle dem med den rette tro og de rette meninger. For de frelste. Nej, Julens budskab lyder til alle, og først og sidst til dem, der ikke er frelste, til dem, der ikke altid er glade, og som ikke altid har fred med sig selv og

med livet - kort sagt: til ethvert menneske som lever sit liv sådan som det er: på godt og ondt i den verden, hvor man er sat. Kun i den forstand er julens glæde for hele folket, og da er det den største glæde. At Jesus Kristus blev født betyder nemlig, at vi har fået en glæde vi aldrig kan miste, og den hedder liv og håb. En glæde som selv ikke død, savn og forgængelighed kan røre ved. For Jesus Kristus blev født for at være hos os og frelse os - for at være vort lys i mørket. Og han findes i vort liv: I sorgen er han, den der trøster. I savnet er han den, der vækker nyt livsmod. I lidelsen og smerten er han den, der giver lindring, og i døden er han intet mindre end opstandelsen og det evige liv. Findes der nogen større glæde?

30 ÅR SOM KIRKESANGER I GJØL KIRKE Søndag den 1. september 2013 var ikke en helt almindelig søndag i Gjøl Sogn. Kirkesanger Niels Jørgen Larsen kunne markere 30 års ansættelse ved Gjøl Kirke. En festdag – en sjælden af slagsen. Tillykke med jubilæet! Menighedsrådet sætter stor pris på dygtige medarbejdere, og vil gerne takke Niels Jørgen for de mange års loyalitet, store engagement og samvittighedsfuld udøvelse af tjenesten. Menighedssangen er i trygge hænder med Niels Jørgen som kirkesanger, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde. Menighedsrådet

2


Nyt fra menighedsrådet Sognegården malet Pia Bejlegaard og hendes medarbejdere har, når der har været regnvejrsdage og tid til overs, været i gang med at male sognegården. Alle rum er blevet malet indvendig, så det hele nu står lyst og dejligt frisk. Vi er desuden blevet bevilget penge på det nye budget 2014 til nye gardiner. Det bliver spændende, når vi skal tage stilling til, hvilke gardiner det skal være.

De seneste år har der været en stigende tendens til at ønske erhvervelse af urnegravsted. I øjeblikket er der kun 5 ledige urnegravpladser i plæne med plade. Det er derfor nødvendigt, at menighedsrådet træffer beslutning om fremtidssikring af urnegravpladser. Antallet af ledige kistegrave – såvel individuelt anlagte som i plæne – skønnes at være tilstrækkelige og fremtidssikret.

Fremtidssikring af gravpladser på kirkegården Graver Pia Bejlegaard har meddelt menighedsrådet, at det var vigtigt at få drøftet fremtidssikring af gravpladser på Gjøl kirkegård. Det blev herefter sendt i Kirkegårdsudvalget, som har behandlet det.

Udvalget foreslår, at der træffes beslutning om, at 2 yderområder – række 1 mod vest og række 11 mod øst (der p.t. er udlagt til kistegrave) fremover udlægges til urnegravsteder i plæne med plade og buskbom bag gravsten.

Når kistegrave efterhånden nedlægges, anlægges arealet derefter som plæne. Reglerne for forlængelse af eksisterende gravstedsaftaler, der vedrører efterlevende ægtefællers ret til at blive begravet, skal fastholdes. Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har deltaget i et møde på kirkegården sammen med Pia Bejlegaard og Bente Skole. Mogens B. Andersen kom med ideskitser til kistegrave og urnegrave. Forslagene er blevet godkendt på menighedsrådsmøde. Bente Skole

På Gjøl Kirkegård er der udlagt områder til individuelt anlagte kistegrave, kistegrave i plæne med plade, individuelt anlagte urnegrave samt urnegrave i plæne med plade. Endvidere er der et område med plæne for anonyme grave for såvel kisteog urnenedsættelse.

BARSELSVIKAR Susanne Rytter Karamperis afløser sognepræst Sofie Gjørup Winkel i hendes barselorlov. Susanne var også vikar for Sofie i 2011, så vi kender hende allerede og glæder os til det kommende samarbejde.

HØSTGAVE/JULEHJÆLP Ved høstgudstjenesten den 22. september blev der indsamlet et beløb på 4.115 kr. Som noget nyt, vil vi også her på Gjøl gerne kunne tilbyde en økonomisk håndsrækning til trængte familier eller enlige op til jul. Derfor har menighedsrådet besluttet, at bl.a. høstgaven skal gå til dette formål. Bliver der ikke ansøgt om pengene, bliver de sendt videre til Kirkens Korshær i Aalborg.

Ansøgere kan henvende sig til sognepræst Lone Krogsgaard.

3


Nav ne

Pia Jytte Ussing og Søren Djernæs, Gjøl Viet den 17. august

Carl Emil Roland Reese Døbt den 18. august Søn af Lea og Aske Roland Reese, Nørresundby

Anika Frederiksen Døbt den 1. september Datter af Tanja Lindberg Frederiksen og Kristian Frederiksen, Gjøl

Maria Strøm Kristoffersen og Brian Kyndi Hjerresen, Aalborg Viet den 7. september

Susanne Eltzholtz og Anders Westergaard, Gjøl Viet den 14. september

Asle Korp Andreasen Døbt den 6. oktober Søn af Maria Andreasen og Tim Korp Andreasen, Aarhus

Det nye spirekors første optræden til Gud & Pasta

Dødsfald Marinus Jørgensen Niels-Jørn Christensen Birger Dybdahl Andersen Ole Juul Jensen

4


En voksen spejder? På Gjøl er vi endelig i gang med at få en roverklan op at køre, eller for de, som ikke er så bekendte med begrebet, et fællesskab af voksne baseret på spejderinteresser. Ideen om roverarbejdet er udledt af Baden Powell i 1917, og arbejdsgrundlagene er i dag stort set de samme som dengang. Fra 1976 har arbejdet haft overskriften: Natur, samfund og livssyn. Det er en noget bred betegnelse, som man måske kan have svært ved at forbinde med et spejdermøde. Hos os er de vigtigste elementer fællesskab, samarbejdet med spejdernes grupperåd og ikke mindst det at have det sjovt. Vores klan er meget ny og kun på begynderstadie, men vi har allerede mange bolde i luften i form af ideer og forsøg, der skal

afprøves, praktiske projekter ved hytten og ture, der skal opleves. Sidste sommer var vi i Schweiz, i vinters var vi på vandretur i Norge, og lige nu arbejder vi på en turnusordning, hvor vi hver anden måned skiftes til at arrangere en sjov/ lærerig weekend. Alt lige fra film-aftener til kanoture. Vi, i Klan De Sorte Får, mødes hver anden søndag til en kop kaffe og kage, hvor vi drøfter og udarbejder vores planer og bliver inspireret af hinanden til nye ideer, som kan gøre gavn for spejderne på Gjøl og vores egen lille ”afdeling”. Så hvis du har tid og lyst og mangler at få udlevet din spejderdrøm eller bare gerne vil være en del af et sjovt fælleskab med interesse for friluftsliv, skal

du være mere end velkommen. For oplysninger vedr. mødetidspunkt osv. kan Jacob Christensen kontaktes på tlf. 2015 4113 eller 9827 7247. Anne Torp

Voksen- og familiearbejde Voksen- og familiearbejde Fredag den 29. nov. kl. 19.00 Adventsoptakt hos Ruth og Frank Kiel på Vestergårdsvej 54, Fristrup. Medbring materialer til dekorationer og kranse. Bagefter hygger vi med gløgg og æbleskiver. Onsdag den 20. nov. kl. 19.30 Bibeltime hos Marie og Verner Thomsen, Nørremarksvej 83, Aabybro. Onsdag den 22. jan. kl. 19.30 Interaktiv sangaften i Aaby sognegård.

Litteraturkredsen af 2003 Evangelisk Alliance 2014

Aabybro, Vadum, Gjøl, Birkelse I fællesskab indbyder de forskellige kirkesamfund til møder og gudstjenester under temaet: ”hinanden”. Søndag den 5. januar i Vadum Kirkecenter Taler: Jens Chr. Meldgaard Onsdag den 8. januar i Missionshuset i Aabybro Taler: Thomas Baldur Torsdag den 9. januar i Gjøl Kirke Meditationsgudstjeneste med lystænding v/ Lone Krogsgaard Søndag den 12. januar i Birkelse Baptistkirke Taler: Mogens Nørgaard Hver aften kl. 19.00 med efterfølgende kaffe og indsamling. Alle er meget velkomne!

5

8. januar: Herbjørg Wassmo: Det syvende møde 12. februar: Martin A Hansen: Løgneren 19. marts: Emely Dickinson: På min vulkan 23. april: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden 27. august: Hallgrimur Helgason: Kvinden ved 1000° Møderne foregår kl. 14.3016.00 i Arentsminde (nedlagte) Skole. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Troels Tejlgaard, 4162 2105 eller ggtt@live.dk


det s ker Salmestafet med Marianne Jelved

Torsddag den 28. november kl. 19.30 i Vadum Kirke Denne gang er det kulturminister Marianne Jelved, der fortæller lidt om sig selv og vælger de salmer og sange, vi skal synge sammen.

1. søndag i advent

Marianne Jelved

Søndag den 1. december kl. 14.00 i Gjøl Kirke Vi tænder det første lys i adventskransen og fejrer det nye kirkeårs begyndelse. Gjøl Sognekor medvirker

Familiegudstjeneste med Luciaoptog Koncert med Sotto Voce

Onsdag den 4. december kl. 19.30 i Gjøl Kirke Årets julekoncert er med herrevokalgruppen Sotto Voce. Sangene, som gruppen synger, lægger op til den julestemning, der kan findes i krydsfeltet mellem ro, ophøjethed, glæde og humor. Vi trækker de musikalske tråde helt tilbage fra pave Gregor den Store og helt frem til Jesper Fårekylling. Navnet Sotto Voce betyder bløde stemmer. Gruppen startede som en udløber af musikmiljøet på Aalborg Universitet i 1993, og har således netop holdt 20 års jubilæum. Siden starten har gruppen haft et bredt repertoire med både klassiske og rytmiske numre, og julekoncerten er ingen undtagelse – der er både de kendte klassikere som Silent Night (Glade jul) og White Christmas, men også mindre kendte, men ikke mindre interessante julemelodier på programmet. Sotto Voce ledes af Gjøl Kirkes organist, Kristian Melchior Echwald.

2. søndag i advent, den 8. december, kl. 10.15 i Gjøl Kirke En festlig adventsgudstjeneste, hvor kirkens Børne-Ungdomskor samt minikonfirmander går luciaoptog. Desuden medvirker mini­ konfirmanderne med et lille optrin.

Krybbespil

6

Onsdag den 18. december kl. 19.00 i Gjøl Kirke Det traditionsrige krybbespil opført af elever fra Gjøl skole.


Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 2. februar kl. 19.00 i Gjøl Kirke Kyndelmisse markerer vinterens midte og koldeste tid, en tid hvor vi mere end nogen anden årstid længes efter lyset. Derfor vil vi denne aften gennem tekstlæsninger, sang og musik hente lys, håb og mod i budskabet om Ham, der om sig selv har sagt: ”Jeg er verdens lys; den som tror på mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”. En stemningsfuld gudstjeneste med masser af levende lys. Gjøl Sognekor og konfirmander medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Gud & Pasta

Torsdag den 6. februar kl. 17.30 i Gjøl Kirke Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 2. februar til Lone Krogsgaard tlf. 9827 7050 / sms 5151 4648 / eller lrk@km.dk

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 i Gjøl Sognegård Biskoppen vil denne aften holde et foredrag og finde de sange der skal synges. Titlen på foredraget er: ”Folkekirken i en brydningstid. Nutid og fremtid”. Med baggrund i Aalborg Stift vil Henning Toft Bro forsøge at indkredse folkekirkens situation i dag og trække linjer ud i fremtiden. Kaffe og kage: 25 kr.

Henning Toft Bro

Sogneaften med biskop Henning Toft Bro

Særlige julegudstjenester

• Dagplejegudstjeneste - Fredag den 6. dec. kl. 9.30 • Børnehavegudstjeneste - Onsdag den 11. dec. kl. 10.00 • Skolegudstjeneste - Fredag den 20. dec. kl. 8.30 Gjøl Skole - Kl. 10.30 Biersted Skole (7.-9. kl.) Alle er velkomne til at deltage i de forskellige gudstjenester.

7


205

Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax 98 27 70 50 Mobil 51 51 46 48 lrk@km.dk

Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf. 98 26 80 38 Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf. 98 27 72 90 / privat tlf. 98 27 73 74 pia@gjoelkirke.dk Træffes bedst på mobil 20 23 74 50 Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf. 35 14 90 53 / 20 78 90 53 Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf. 98 27 71 78 versko@nordfiber.dk Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43 Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf. 25 13 06 06 Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf. 98 27 72 91 www.gjoelkirke.dk

Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup, Ellen Houlbjerg og Lone Krogsgaard (ansv.) FORSIDEFOTO: Fra børnehavens juleafslutning 2012 DEADLINE: For næste blad den 4. jan. 2014. Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 8.

GUDSTJENESTER

TID

ANDET

PRÆST

NOVEMBER

Søndag den 17. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted Søndag den 24.   9.00

SRK SRK

DECEMBER

1.s. i advent den 1. 14.00 LK 2.s. i advent den 8. 10.15 Familiegudstj. LK 3.s. i advent den 15. 10.15 LK 4.s. i advent den 22.   9.00 SRK Juleaften den 24. 15.00 og 16.30 LK Juledag den 25.   9.30 SRK 2. juledag den 26. 11.00 LK Julesøndag den 29. 10.15 Fællesgudstj. LK på Gjøl

JANUAR

Nytårsdag den 1. 16.00 Søndag den 5. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted Søndag den 12. 10.15 Søndag den 19. 10.15 Fællesgudstj. på Gjøl Søndag den 26. 10.15

LK SRK SRK LK LK

FEBRUAR

Søndag den 2. 19.00 Kyndelmisse LK Søndag den 9. 10.15 Fællesgudstj. SRK i Biersted Søndag den 16. 10.15 LK Søndag den 23. 10.15 LK

LK – Lone Krogsgaard   SRK– Susanne Rytter Karamperis Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 – kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder Tirsdag den 3. december - 7. januar - 4. februar kl. 19.00 i sognegården. Møderne er offentlige og alle er velkomne

Besøg

Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

ADRESSER

Gjøl Kirkeblad nr. 4 2013  

Gjøl Kirkeblad December - januar - februar 2013/2014

Gjøl Kirkeblad nr. 4 2013  

Gjøl Kirkeblad December - januar - februar 2013/2014

Advertisement