Page 1


RECEPTA na sukces

WITAMINY DLA FIRM I

OSZULK

PASZKI

LUZY RESY

ZAPKI

www.ksiazkawyboru.pl

Szukaj

OLARY ORBY

na RemaDays 2017 stoisko nr G2/hala E


SPIS TREŚCI

/

1

Nasi partnerzy

/

Spis treści

GJC Inter Media Sp. z o.o.

ul. Podbiałowa 11 61-680 Poznań tel. +48 61 825 73 22 fax. +48 61 825 84 85 e-mail: info@remadays.com

2

Wstęp: Sławomir Giefing, Prezes Zarządu GJC Inter Media Sp. z o.o.

/

3

dr Edyta Lisowska, Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych / 4 Edward Dreszer, Prezes Polskiej Izby Druku Alfabetyczny spis wystawców Lista kategorii

/

/

/

5

Alfabetyczny spis wystawców i reklamodawców Spis brandów oferowanych przez dostawców /

/ /

217

Partnerzy programu Solidni w Biznesie

Obsługa w j. polskim Iwona Skrzypczak tel. +48 61 674 01 17 kom. +48 501 244 084 e-mail: kontakt@gjc.pl Justyna Lisek tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna@gjc.pl

6

202

Spis firm wedlug produktów

Dział handlowy

/

259

203 210

Magdalena Konieczna tel. +48 61 674 01 29 kom. +48 508 228 012 e-mail: magda.konieczna@gjc.pl Anna Gąsiorowska tel. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl Obsługa w j. angielskim Anna Gąsiorowska tel. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl Justyna Lisek tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna@gjc.pl Obsługa w j. niemieckim Aleksandra Lekan tel. +48 61 674 01 35 e-mail: ola@gjc.pl Obsługa w j. hiszpańskim Anna Gąsiorowska tel. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl Obsługa w j. rosyjskim Tatiana Bursewicz tel. +48 61 674 01 16 e-mail: tatiana@gjc.pl

spis treści 1


2


WSTĘP Szanowni Państwo, dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że życie płynie od targów do targów. Ale jeśli już weźmiemy pod uwagę zawodowe życie specjalistów z szeroko rozumianej branży upominków reklamowych, to stwierdzenie wydaje się całkiem uzasadnione. Przecież Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw od wielu już lat są największą tego typu imprezą wystawienniczą w Europie i jedną z największych na świecie. I tym razem w halach Ptak Warsaw Expo spodziewamy się wysokiej liczby zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Do ich dyspozycji będzie 7 tysięcy miejsc parkingowych i prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Jednak nie tylko ogromna przestrzeń, ale także sama organizacja imprezy mają w tym roku zapewnić pełen komfort pracy przybyłych do stolicy gości. Przez wiele miesięcy, także za pośrednictwem specjalnie uruchomionego na stronie organizatora czata, staraliśmy się zebrać wszelkie sugestie i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Uwagi staraliśmy się wprowadzić w życie. Myślę, że nam się to udało. Postanowiliśmy usprawnić ruch wokół targów i na samym terenie Ptak Warsaw Expo, wprowadziliśmy usprawnienia telekomunikacyjne, oddaliśmy do Państwa dyspozycji specjalne RelaxZone i zwiększyliśmy liczbę punktów gastronomicznych. Wszystko po to, aby targowe dni pomiędzy 15 a 17 lutego były dla Was, drodzy goście, czasem pracy i odpoczynku spędzonym w komfortowych warunkach. Spotkanie specjalistów z branży jest jak zwykle okazją do poszerzania swojej wiedzy o szeroko rozumianym rynku upominków, także zapoznania się z najnowszymi trendami. Po raz kolejny przestronne i doskonale wyposażone sale konferencyjne będą więc dostępne dla słuchaczy RemaCongress. Na cykle wykładów i prelekcji zaprosiliśmy wykładowców i prelegentów mających ogromne doświadczenie w świecie reklamy. Serdecznie zachęcamy do udziału w kongresie. To pozwala skutecznie działać w szybko ewoluujących sektorach branżowych.

Ladies and Gentlemen, It would be too simple to state that life goes from one trade fair to another. However, if we take the professional life of specialists form promotional products industry into account, the statement seems to be quite justified. After all, the Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw is the largest event of this kind in Europe and one of the biggest in the world. This time again, in exhibition halls of Ptak Warsaw Expo, we expect a high number of exhibitors as well as visitors. There will be 7 thousand parking lots at their disposal and almost 40 thousand square meters of exhibition space. However, it is not only an enormous space, but the event’s organization itself as well that are supposed to ensure comfortable working conditions for guests who will arrive to Polish capital. For many months, also through a special chat running on the organizer’s website, we have been trying to collect any suggestions and answer all questions bothering you. We have been trying to put the solutions from the feedback into effect. I think that we managed to do it. We decided to improve traffic around the fair grounds and at the Ptak Warsaw Expo too, we have introduced telecommunications improvements, prepared special RelaxZone and increased the number of food courts. And all that is done to make you, dear guests, feel comfortable when working and relaxing during the fair days of February 15-17. Meeting of professionals is usually an opportunity to increase one’s knowledge of the promotional products market in a broad sense, also to familiarize oneself with the latest trends. Once again, spacious and well-appointed conference rooms will therefore be available to the RemaCongress audience. For a series of lectures and seminars we have invited lecturers and speakers with extensive experience in the advertising world. You are cordially invited to participate in the congress. It allows you to work effectively in a rapidly evolving industry sectors.

RemaDays Warsaw są także wymarzoną okazją do nagrodzenia najbardziej aktywnych i innowacyjnych uczestników rynku. Przyznane zostaną nagrody w konkursach Korony Reklamy i The Prize for Innovation, a w ostatnim dniu dowiemy się, jakie firmy mogą pochwalić się najlepszymi upominkami reklamowymi i najlepszymi katalogami roku. Wszystkich zwiedzających zapraszamy do udziału w specjalnej Loterii, a w niej, jak zwykle, do wygrania atrakcyjna nagroda.

The RemaDays Warsaw is also an excellent occasion to reward the most active and innovative market participants. The Crowns of Advertising and The Prize for Innovation will be awarded, and on the last day we will find out which companies can boast of the best advertising gift and the best catalogue of the year. All visitors are invited to participate in a special lottery and, as usual, an attractive prize awaits the winner.

Witając na Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017 i wręczając Państwu do rąk to wydawnictwo, życzymy samych udanych dni i wielu sukcesów biznesowych.

When welcoming you to the Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw 2017 and handing you in this publication, we wish you fruitful days and many successes in business.

Sławomir Giefing Prezes Zarządu wraz z zespołem RemaDays Warsaw GJC Inter Media Sp. z o.o.

Sławomir Giefing CEO together with RemaDays Warsaw Team GJC Inter Media Sp. z o.o.

wstęp

Tak jak w roku ubiegłym, podczas RemaDays Warsaw 2017 swoje nowości produktowe i technologiczne zaprezentują wystawcy aż dziewięciu sektorów aktywności – GiftsWorld, TechnologyPark, Out&InDoorSystems, PrintShow, PhotoCreation, InternetSolution, EventShow, TextileZone i School&OfficeRoom. Tak szeroka oferta sprawia, że impreza w stolicy powinna przyciągnąć ponad 20 tysięcy zwiedzających. Jesteśmy przekonani, że lutowe święto reklamy zaowocuje wieloma sukcesami biznesowymi.

Just like last year, during the RemaDays Warsaw 2017, exhibitors will present their novelty products and technologies in nine sectors of the industry - GiftsWorld, TechnologyPark, Out & InDoorSystems, PrintShow, PhotoCreation, InternetSolution, EventShow, TextileZone and School&OfficeRoom. Such an extensive offer makes the event held in the Polish capital should attract over 20,000 visitors. We are convinced that the February advertising holiday will result in many business successes.

3


WSTĘP

Szanowni Państwo Już po raz kolejny będziemy uczestnikami Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays w Nadarzynie koło Warszawy. RemaDays to od wielu lat miejsce spotkań ludzi, firm i instytucji, którym nieobce są zagadnienia związane z szeroko pojętą reklamą; którzy każdego roku dążą do doskonalenia się w ww. branży i jej działaniach w wielu aspektach i kategoriach. Pozostaje nam podziękować Organizatorom za stworzenie takiego miejsca, po raz drugi w nowej, większej lokalizacji. Mamy nadzieję, że wzmożone zainteresowanie targami pozwoli Organizatorom sprostać zarówno kwestiom logistycznym, jak i technologicznym, czego sobie i Wam życzymy. Nie można ukryć, że to bardzo ważny czas dla branży reklamowej. Po okresie zwiększonej liczby zleceń, krótkim odpoczynku świąteczno-noworocznym, dla niektórych również po okresie ferii zimowych – rozpoczyna się tak zwane nowe rozdanie. To tutaj na RemaDays firmy działające w branży reklamowej, podczas trzech zaledwie dni, pragną pokazać się z jak najlepszej strony, zaprezentować nowości, pozyskać nowych Klientów, podtrzymać dotychczasowe relacje oraz opowiedzieć o wszystkim tym, co będzie trendy w nowym 2017 roku. RemaDays wpisało się w kalendarz każdej działającej w branży firmy, która w tym okresie może w jednym miejscu dowiedzieć się wszystkiego o nurtach w nadchodzącym sezonie reklamowo-marketingowym, a własne przemyślenia, informacje i doświadczenie zaprezentować swoim Klientom. Życzymy Organizatorom, Wystawcom i Klientom wielu niezapomnianych wrażeń oraz inspiracji na nowy rok.

wstęp

dr Edyta Lisowska Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych Dyrektor zarządzający agencji EBLIS B&L

4

Ladies and Gentlemen, Once again we will participate in the International Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays in Nadarzyn near Warsaw. For many years, The RemaDays has been a meeting place for people, companies and institutions, which are familiar with issues related to the advertising; who every year seek for improvement in the mentioned above industry and its activities, in their all aspects and categories. We can only thank the Organizers for creating such a place in larger premises for the second time. We hope that the increased interest in the fair will let the Organizers face up to logistics and technological challenges, what we wish for. It goes without saying that this is a very important time for the advertising industry. After a period of increased number of orders, a short Christmas and New Year holidays rest, and for some of us after the winter break, the so-called new deal begins. It is here on the RemaDays, where companies operating in the advertising industry in only three days want to show their best side, present novelties, acquire new customers, maintain existing relationships and talk about all this, what is going to be trendy in the new year 2017. The RemaDays has became permanent fixture in the calendars of all companies operating in the industry, who during this period and in one place can learn all about the trends for the upcoming advertising-marketing season, and present their own thoughts, information and experiences to their customers. We wish the Organizers, Exhibitors and Customers many unforgettable memories and inspiration for the new year. Daria Lisowska, PhD President of the Polish Chamber of Promotional Products Managing Director of EBLIS B&L agency


WSTĘP

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Zbliżają się najważniejsze dni dla branży reklamowej i poligraficznej, Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Udział Polskiej Izby Druku, organizacji reprezentującej interesy podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego, jako patrona w tym przedsięwzięciu wydaje się naturalny i ma miejsce nieprzerwanie od jego pierwszej edycji.

The most important days for the advertising and printing industry, the Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw, are coming. Participation of the Polish Chamber of Printing, which is an organization that represents the interests of companies involved in printing trade, as the patron of this project seems to be natural and takes place continuously since its first edition.

W ciągu kilkunastu lat istnienia Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw wyrosły na lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej w tej tematyce targowej. Na duże zainteresowanie imprezą wskazuje obecność ponad 700 wystawców, jak również 20 tysięcy zwiedzających, tak z kraju, jak i z zagranicy. RemaDays aspiruje, aby zostać liderem targowym w branży reklamowej w Zjednoczonej Europie i bez wątpienia zbliża się do tego sukcesu wielkimi krokami. Tak jak w roku poprzednim, tak i w tym Polska Izba Druku będzie zachęcać swoje firmy członkowskie do brania czynnego udziału w tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że dni 15-17 lutego 2017 roku staną się dla Państwa początkiem nowych kontaktów biznesowych, pogłębią wiedzę związaną z branżą reklamową oraz będą inspiracją do dalszego rozwoju. A same targi staną się niepowtarzalną okazją do zaistnienia na arenie reklamowej. Życząc udanych spotkań i owocnej wymiany doświadczeń.

Within over a dozen years the Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw grew into a market leader in Central and Eastern Europe in this exhibitions sector. Large interest in the event is indicated by the presence of more than 700 exhibitors and 20,000 visitors, both from the domestic market and abroad. The RemaDays aspires to be the trade show leader in the advertising industry in the United Europe, and no doubt is moving forward to be successful soon. As last year, this year again the Polish Chamber of Printing will be encouraging its member companies to participate in this event actively. I am convinced that the days of 15-17 February 2017 will be the beginning of your new business contacts, deepen your knowledge of the advertising industry and will be an inspiration for further development. And the exhibition itself will become a unique opportunity to present your business in the advertising industry. I wish you numerous successful meetings and a fruitful exchange of experience. Edward Dreszer President of the Polish Chamber of Printing

Edward Dreszer Prezes Polskiej Izby Druku

wstęp 5


alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2017

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2017

6

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS www.12m.eu 128, 151 72 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 3d-metal.pl 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) www.3dprint.pl 129 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski www.3dsystem.pl/pl 82 3FORM S.C. www.trzyform.pl 12 116, 151 3M POLAND SP. Z O.O. www.3mcentruminspiracji.pl 4 PRINTERS Sp. z o.o. www.4printers.pl 42 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS www.4trade.ee 140 A&J POLAK www.brelok.pl 70 119 A3 Producent Flag M.Szymura, M.Szymura Sp. J. www.a3.com.pl ABC-N PLUS www.abcnplus.com www.getkeysmart.net 111 ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J www.accurate.pl 151 ACREBIT S.A. www.acrebit.com 114 12 ACTIVE FORM www.grupaafm.pl AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) www.ad4u.pl 164 AdComfort www.adcomfort.pl 51 ADLER CZECH A.S. www.adler.info 96, 99 ADLER SP. Z O.O. www.adler.com.pl 152 ADP POLSKA s.c. www.adppolska.pl 72 ADPAL www.adpal.pl 181 ADSYSTEM www.adsystem.pl,www.mframe.pl 119 ADVER MEDIA www.advermedia.pl 140 ADVERTPACK POLSKA Sp. z o.o. www.logokubek.pl 133 AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA www.naturallybyanetta.com 161 AFISA www.afisasombreros.com 152 AGA B. Orzechowska P. Orzechowski Sp. J. www.valentini.pl 163 AGAWA.PL SP. Z O.O. www.agawa.pl 186 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE www.agfa-polska.pl 42, 141 AGLIKA TRADE LTD. www.aglika.bg 185 AGRAF Sp. z o.o.|Summa, Colortrac, MuchColours, Canon| www.agraf.com.pl 72 AKB-POLAND www.akb-poland.com 119 AKME SPÓŁKA Z O.O. akmedruk.pl 129 AKONDA www.akonda.pl 42 ALBEX www.albex.pl 27 ALBINEX SP. J. www.albinex.com.pl 185 ALEX FOX www.alexfox.pl 152 ALEXANDER www.alexander.com.pl 20, 29 189 ALLBAG - ALLPRINTS www.allbag.pl ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL www.prosfera.pl 164 ALLOCA.PL - FIGARO Corporation www.alloca.pl 48 86 ALMA TREND www.almatrend.com.pl ALPOL FORMY LASEROWE S.C Aleksy Jasiński, Marian Lubbe www.alpol.pl 42 ALTMEDIA Producent Upominków Reklamowych - PinkiPrzypinki.pl 159 www.pinkiprzypinki.pl ALUBEST www.alubest.de 42 ALULETTER / 3D System Sp. z o.o. www.aluletter.pl, www.3dsystem.eu 86 42 AMAGRAF www.amagraf.pl AMANN SP Z O.O. www.amann.com 86 AMATEC Polska Sp. z o.o. www.amatec.pl 79 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA www.amcsystem.pl 119 AMIZO Producent toreb filcowych www.amizo.pl 53 134 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. www.amk-group.pl AMT PRODUCT www.amtpolska.pl 87 ANAPOL www.anapol.pl 152 161 ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co www.anatol.com ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA-MARKETING www.ancz.com.pl 134 61 ANDA PRESENT LTD. www.andapresent.com ANGALO www.angalo.pl 134 ANNCAFE AP HOLDING S.A. www.ecosac.pl 189 API.PL SPÓŁKA Z O.O. www.api.pl 140 APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU www.apla.com.pl 161 56 ARACO www.araco.nl ARGOS Zakład Produkcji Odzieży www.argos.pl 96 ARKFORM Arkadiusz Broniszewski www.import-maszyn.eu 65

56 ARLENA www.arlena.pl 119 AROMA DISPLAY www.aromadisplay.pl AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) www.aromacorp.pl 200, 201 ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE www.art.com.pl 134 ART-BOX pudełka z tektury litej www.art-box.com.pl 65 ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK 94 ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK www.artboro.com ARTBOX www.artbox.pl 111 ARTENS www.artens.com.pl 69 13 ARTLAB SP. Z O.O. S.K. www.artlab.pl ARTPLEX JERZY KALINOWSKI www.artplex.pl 176, 178 ARTPRO POLSKA www.smycze-artpro.pl 164 ASGARD SP. Z O.O. www.asgard.gifts 68 72 ASKA POLAND SP. Z O.O. www.barudan.pl ASS3 www.pierluigi.pl 66 ASTAT www.astat.com.pl 87 ASTOM www.astom.pl 70 ASTRA S.A. www.astrapolska.pl 152 ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. www.astrasportarticles.com 127 ATECOM www.hafciarka.com 79 Ateko Hanna Łyczkowska www.ateko.pl 13 ATEMI Torby Reklamowe www.atemi.pl 189 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE www.atrium.com.pl 42 ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. www.atut-primar.pl 152 AUKEY (AG ELECTRIC) www.aukey.com.pl 48 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO www.letterbender.net 76 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA-SAMOCHODOWA.PL www.folia-samochodowa.pl 161 Avalon Sportswear www.avalonsportswear.com.pl 13 AVANT FABRYKA PORCELITU www.avant.pl 36 AVANT Fabryka Porcelitu www.avant.pl 37 AVIOTEX KKC www.aviotex.com.pl 28 AWIH www.awih.com.pl 189 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. www.axpol.com.pl 58, 61 AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl 134 AXYZ Automation Sp. z o.o. www.axyz.pl 87 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM www.slodyczezpomyslem.pl 170 BADGE4U www.badge4u.eu 159, 160 193 BAGFACTORY www.bagfactory.eu BALONYZLOGO.PL balonyzlogo.pl 28 Baltex SA www.baltex.lv BAS KREACJA www.baskreacja.pl 13 BATKIEWICZ SP. J. www.topsmycze.pl 166 Be Joy - pakPOS www.bejoy.pl 129 183 Bee2 www.bee2.pl Bee2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. www.sandex.com.pl 152 Beijing EFR Laser S&T Co., Ltd www.bjefr.com 76 134 BEN DEVELOP KIP www.ben.com.pl BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. www.bergmen.pl 87 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI www.beseda.pl 166 196 BIL-CUP SZYMON SIKORA www.bil-cup.pl BILLBOARD-X Budujemy Billboardy www.billboard-x.pl 119 BIURO 42 SP ZOO www.biuro42.pl 140 153 bluezone GmbH www.bluezone-berlin.de BODMAN www.bodman.com.pl 162 BODO INDUSTRIAL INC. www.bodo-industrial.com 87 53 BOOGIE www.boogie-design.pl BOOMERANG -CITIZENGREEN www.citizengreen.pl 48 BOOMPODS POLSKA www.boompods.com 48 153 BOTT sp. z o.o. www.bott.pl BRAND PROMOTION CZ S.R.O. www.cofee.eu 96 BS POLAND www.bspoland.pl 65 119 BTT ALTER / HJE www.hje-polska.eu CANON POLSKA SP. Z O.O. www.canon.pl 43 CAPIRA www.capira.pl 17 94 Cardboardy.pl cardboardy.pl CARTAMUNDI www.cartamundi.com 54 CARTPOLAND www.cartpoland.pl 134


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2017 E-PACZKA.PL www.e-paczka.pl EASY GIFTS Sp. z o. o. www.easygifts.pl 63 ECOBAG NETWORK SP Z OO www.ecobagnetwork.eu 193 193 EcoDirect www.ecodirect.pl ECOPACK www.ecopack.pl, www.cottonstore.pl, 193 EDBAK SP. Z O.O. www.edbak.pl EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. www.edcexpert.pl 13 EDICA Sp. z o.o. www.edica.pl 25 153 EINITY spółka z o.o. www.smartbox3d.com EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) www.alstor.com.pl 44 EKO-TECH www.eko-tech.biz 88 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK www.ekstreme.pl 44 153 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. www.elasto.pl Elastusie.pl www.elastusie.pl 170 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. www.embroidery.pl 56 ELF STUDIO elf-studio.by 18 166 ELJTE DI MORSIA CARLO www.eljte.it ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW SZYMAŃSKI www.elstar.poznan.pl 153 EMAGNETS www.emagnets.eu 70 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) www.emb.com.pl 76 120 EMO NEON SP. J. www.emoneon.pl ENCE PENCE Monika Dąbrowska www.encepence.pl 29 ENDUTEX www.endutex.pl 88 Eney Trading House LTD www.eney.com.ua 154 61 ENYES www.enyes.es epiLED www.epiled.pl 88 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE www.epson.pl 44, 74 ESSENTRA SP. Z O.O. www.essentracomponents.pl 88 ETI www.eti.com.pl 81 ETORBY.EU www.etorby.eu 193 EUDARCAP www.reklamowa.pl 107 EURO MAGNESY SP. J. www.euromagnesy.pl 178, III okładka EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. www.euro-transfers.eu 186 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. www.europapier.pl 83, 88 EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) www.europematch.eu 200 EUROPEAN MEDIA GROUP www.europeanmediagroup.pl 29 EUROPRINTER SP. Z O.O. www.profikolor.com 44 EVENTROOM www.eventroom.pl 51 EVERTS POL www.everts-pol.pl 28 EXACT Jolanta Trącewicz tom@exact.net.pl 178 EXITO GROUP www.adpen.com.pl 20, 25 Exon Group, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, SPRZEDAŻ HAFCIAREK exonstudio.pl 81 EXPEN S.C. www.expen.pl 25 expertdruku24.pl www.expertdruku24.pl 136 F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI www.golab.com.pl 154 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH www.dragon-nowytarg.pl 168 F4F POLSKA SP. Z O.O. www.f4f.com.pl 63 107 Fabor www.fabor.pl Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. www.trefl.krakow.pl 149, 154 FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK www.fabrykaopasek.pl 53 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS www.signstools.pl 120 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI www.kolor-plusz.pl 56 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. www.falk-ross.pl 107 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH www.fare.de 125 185 FARO SPÓŁKA JAWNA www.faro.com.pl FASTCOM PLOTERY www.fastcom.com.pl 45 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA www.systemy-laserowe.pl 81 FELLOWES POLSKA SA www.fellowes.pl 127 FENIKS SP. Z O.O. www.feniks.biz.pl 18, 193 FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) www.fabrykaprezentow.com.pl 69 FIGLE MIGLE CANDYBAR www.figlemigle.pl 172 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE www.fino.com.pl 192, 193 167, 168 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL www.reklamowesmycze.pl FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) www.tompolska.pl 200 FIRMA REKLAMOWA GENESIS ART. PL www.genesisart.pl 13 154 Fitchoice.eu Sp z o.o. www.fitchoice.eu FOLKSTAR www.folkstar.pl 13 FOREVER – Digital Transfer Applications Technology www.forever-ots.com 186 130, 136 FORTIS M. BOROWY SP. J. www.fortis.net.pl Fotolia by Adobe pl.fotolia.com 125, 126 FRESHDRINK www.freshdrink.pl 172 111 FROZI www.frozi.pl FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. www.fujifilmsericol.com.pl 45 FunnyCase.pl www.funnycase.pl 112 168 GĄSIENICA.PL www.gasienica.pl, www.gosubli.pl GIFT STAR & Pro-USB www.giftstar.pl; www.pro-usb.pl 168

alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2017

CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA www.centrumnadrukow.pl 181 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA www.centrum-reklamy.com.pl 76 Ceramika Tułowice - Promotional Ceramics www.promotionalceramics.eu 39 CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL www.wyjatkowyprezent.pl 51 135 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL www.presi.pl ChengYang Display Manufacturing & Produce Co., Ltd. www.cydisplay.com 178 170 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK www.amante.com.pl CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA www.cholewinski.com 163 114, 115 CICERO STAPRO GROUP S.R.O. www.cicero.pl 49, 50 CITRON GROUP www.citrongroup.pl CLOUD DIGITAL www.cloud-digital.pl 43 120 CMMsystem.pl Łukasz Grzesiak www.cmmsystem.pl CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI www.cnctechnika.pl 65 CODE ZERO www.codezero.pl 195, 196 COLGRAPHIX BV www.colgraphix.com 87 COLOP POLSKA www.colop.pl; www.lasery.pl 127 41, 43 COLOR GROUP www.colorgroup.pl COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O www.color-laboratory.com 142, 144 COLUMBEX - SPORT www.columbex.com.pl 196 COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 www.lotustransfers.pl; www.comec.pl 25 COMPLEX www.complex-hurtownia.pl CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL www.condommessage.com 69 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH www.cottonclassics.com 96 185 COTTONLAND TEXTILES www.cottonland.pt CRM VISION www.crmvision.pl 114 Crossfire T-shirts www.my-crossfire.com 96 66 CRUX www.crux.pl CUP OF SOX www.cupofsox.com 95 CWT WORKTOOLS www.cwtworktoolsusa.com 73, 76 CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA www.chocolategraphicspolska.pl 170 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. www.czworka.eu 200 D.A.A.J.PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI DAGO DISPLAY www.dago-display.eu 177, 178 DAKO VRT.GUNOLD www.gunold.pl 56 Daoming Optics & Chemical Co.,Ltd www.chinadaoming.com 87 DARMAR PRODUCER OF MAGNETS www.darmar.com 71 DARMAR PRODUCER OF TOURNIQUETS, DARMAR PRODUCENT STAZ www.medical-tourniquets.com 150 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. www.dazar.pl 135 DECOR - Producent Szklanych Statuetek www.decor.net.pl 196 DELFIN Zakłady Papiernicze A. Pajda, B. Walenia Spółka Jawna www.delfin.biz.pl 18 DELIS ARTUR FERENC www.delis.com.pl 94 125 DEPOSITPHOTOS INC. www.depositphotos.com DIGICOM Urządzenia do druku cyfrowego www.digicom.com.pl 43 DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) www.digipress.pl 43 43 Digiprint PL Sp. z o.o. spółka komandytowa www.digiprint.pl DIGIPRINT SP.ZO.O. www.digiprint.pl 43 DIGITALALBUM FOTO LAB www.digitalalbum.pl 135 44 DIPRINTER.COM www.diprinter.com DISPLAY EXPO SP. J. www.displayexpo.pl 120 DKS www.dks.pl 44 25 Długopis z logo.pl www.dlugopiszlogo.pl DM Display www.dmdisplay.pl 178 DM SYSTEM www.dmsystem.com.pl 44 158 DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA www.docufield.com DOMICO www.domico.pl 153 DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. www.domowesanatorium.pl 198 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. www.donmarco.pl 63 DPSdruk.pl Certyfikowana Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ www.dpsdruk.pl 144 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW www.dreampen.com 23, 25, 150 DREAMTEX SP. Z O.O. www.dreamtex.pl 107 135 Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards www.fdc.com.pl DRUKARNIA BERG www.drukarniaberg.pl 143, 144 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. www.czg.pl 135 135 DRUKARNIA DIAMOND www.e-diamond.pl DRUKARNIA KOLUMB www.drukarniakolumb.pl 135 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. www.drukarniawydruk.pl 136 131, 136 Drukomat.pl www.drukomat.pl DRUKPOLSKA www.drukpolska.pl 66 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI www.drukpoznan.pl 144 65 Duplo Polska Sp. z o.o www.duplopolska.pl DURABLE SP. Z O.O. www.durable.pl/homepage.html 120

7


alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2017

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2017

8

GiftHouse International BV www.gifthouse.nl 50 194 GIZMO www.torby-ekologiczne.eu GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. www.gjconline.com 34 GLASMARK SP. Z O.O. www.glasmark.pl 180 154 GLASS STUDIO HABRAT www.glassstudiohabrat.com GLOBART PRINT www.globartprint.pl 144 GMC GLOBAL MEDIA CENTER Marcin Gajda www.gmcpolska.pl 120 54 GOLMI www.golmi.pl GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. www.ggoya.com 64 161 GÓRECKI SP. J. www.gorecki.pl 168 GRADO www.grado.net.pl GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA www.grafiks.com.pl 70 45 GRAFMASZ www.grafmasz.pl Grammagrafik Ltd sciantifically-and-production enterprise www.hologram.com.ua GRANDE Agnieszka Wrzesińska www.pilkipromocyjne.pl, www.logoball.eu 127 GRAVOTECH SP. Z O O. www.gravotech.com 80, 81 GRAWCOM SP.J. www.grawcom.pl 81 88 GRAWER POLSKA www.grawerpolska.pl Grawerton ARGO S.A. www.grawerton.pl 186 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.dox.pl 36 GTSPORT SJ www.gtsport.eu 197 GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL LIMITED 89 www.tome-china.com GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. www.guapa.pl 154 GUOSHUN GROUP www.jsgsjt.com 89 107 Haft Maszynowy TOMI Tomasz Mrzygłód www.hafty.net.pl HAFTEX www.haftex.com 76 HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD www.hnjmjb.com 89 107 HARVEST SP. Z O.O. www.harvest.com.pl HBM TUNING CENTER MARCIN JACH www.quigley.pl 169 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS www.headwear.com.pl 107 HEDPES Advanced Printing Supplies www.hedpes.pl 89 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG www.troeber.com 200 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. www.leister.pl 76 Helma 365, s.r.o. www.helma365.eu 67 HERZ POLSKA Sp. z o.o. www.herz-polska.pl 77 HEXIS POLSKA www.hexis.com.pl 84, 89 HI OPAQUE S.C. hiopaque.com 181 HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W POLSCE. myequa.pl 36 HKM sp. zoo www.hkm.pl 45 HOUSE OF PRINT www.houseofprint.pl 144 HS-TRADE www.etuo.pl 112 Huangshan Xingwei Reflecterized Material Co.,Ltd www.xwreflective.com 89 HUASHENG FLEX www.huashengflex.com.cn 89 I-DROPS SP. Z O.O. www.drops.com.pl 67 ICON SA www.iconsa.pl 14 101, 108 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S www.id.dk IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) www.iespolska.pl 102, 108 IGEPA POLSKA SP. Z O.O. www.igepa.pl 77 108 IGUANA GROUP www.iguana.group IKONOS www.ikonos.pl 90 ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. www.ilumika.pl 154 69 IMCA S.C. www.mydelka.pl IN DUPLO S.C. www.induplo.pl 129 in PLAY Sp. z o.o. (MOJABUTELKA.PL) www.mojabutelka.pl 36 INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO (PAYPERWEAR) www.payperwear.com 108 InfoTEC CNC www.infotec-cnc.com 77 61 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. www.inspirion.pl INTEGART SP. Z O.O. www.integart.com.pl 144 INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI www.introligatornia.net 65 INVEST LINE www.himmeltek.pl 90 INVEST-MEDIA.COM www.invest-media.com 90 ION CONCEPT SP. Z O.O. www.leiadisplay.com 57 11, 14 ISKE SP Z.O.O www.loger.online ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE SP. Z O.O. isoprint.pl 145 IVORY Ceramics SP. Z O.O. www.ivory.com.pl 39 114 IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA www.iwareprint.pl JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ jaguargift.com 155 JAN KOWALSKI GROUP www.ekowalski.pl 120 201 JELLYSHOP.EU www.jellyshop.eu JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. www.jetpol.pl 145 JETT STUDIO SP. Z O.O. www.jettstudio.pl 50, 68, 106 108 JHK - PROMOEFEKT www.promoefekt.pl JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW www.jhk.pl 108 JM COTTON Sp. z o.o. BRX International S.A. www.jmcotton.pl 103, 108 90 JOKER HURTOWNIA TKANIN www.joker.info.pl JOTAN www.jotan.pl 67

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. www.kplusl.com.pl 85, 90 90 KAKADO SP.J. www.kakado.pl KANDO PLUS Z O.O., SP.K. www.odblaski24.com.pl 112, 113 Kapatex s.r.o. kapatex.cz 185 163 KAZHAN kazhantechno.com KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH www.kbk.net.pl 93 Kento www.kento.pl 121 14 KIK SP. Z O.O. SP. K. www.ikonka.com.pl KIMM Maciej Mazek www.kimm.pl 136 121 KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. www.kleen-tex.pl 77 KML SOLUTIONS SP. Z O.O. www.kmlsolutions.pl KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH www.koder.com.pl 155 150, 155 KOLEKCJA www.collection.net.pl KOMPOL SP. Z O. O. www.kompol.pl 194 KONCEPT sp. z o.o. www.koncept-drukarnia.pl 136 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. www.konicaminolta.pl 45 69 Kosmetyki z Logo www.kosmetykizlogo.pl Krzysztof Gałuszewski VEKTOR KULIG SPÓŁKA Z O.O. www.vialli-design.com 40 Kunke Poligrafia sp. z o.o. www.kunke.pl 136 146 KURTIAK I LEY www.kurtiak-ley.pl 50 KUSHA www.kusha.pl kuzniareklamy.pl spółka cywilna Krzysztof GruchAlski łukasz Bryl www.kuzniareklamy.pl 145 II okładka, 109 L-SHOP-TEAM www.ksiazkawyboru.pl LABO PRINT www.laboprint.pl 145 LABOPAK SYSTEM www.labopak.pl 64 90 LAMBDA www.lambda.pl LAMBESTE SP Z O O www.lambeste-textile.pl 106, 109 LASER MEDIA S.C. www.lasermedia.pl 81 LASER-POLSKA www.hologramy.pl 57 LEBER SP. Z O.O. www.leber.pl 179 LED LABS SP. Z O.O. www.led-labs.pl 91 Leddex LTD/ Amicus Sp. z o.o. www.amicus.pl www.leddex.eu 121 LEDIBERG SP. Z O.O. www.lediberg.com.pl 67 LEMA 3D www.lema3d.pl 36 LEMONIQ® www.lemoniq.pl 29 LENORA SP. Z O. O. www.lenora.com.pl 174 LETTERO Karoń www.lettero.com.pl 45 LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG www.leuchtturm1917.com 18 LEŻAKOWO www.lezakowo.pl 40 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI www.libra-print.pl 137 LIKOR EAST-WEST PROMOTION www.likor.pl 201 LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI zapaleni.com.pl 121 LITEX PROMO SP. Z O.O. www.litex.pl 155 112 LIZARD JAROSŁAW SUSKI www.odblaski.net.pl LJ PRODUKTER www.ljprodukter.se 51 “LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA) 45 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. www.logonabalonie.pl 28 LOGO PRINT www.logoprint.pl 109 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C. www.logosmycz.pl 168 LOXY POLAND SP. Z O.O. loxy.pl 188 155 LPTENT www.lptent.fr Luma Milanówek www.luma.org.pl 17 Lune.xyz www.lune.xyz 94 95 LUPENMAXX GMBH www.lupenmaxx.de ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA ldtdruk.pl 175 M&M COLOR s.c. Majda, Pokorski 162 M&M REKLAMA I PROMOCJA www.mmreklama.pl 14 M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. www.wina-mp.pl 69 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. www.technologiecnc.pl 77 64 MACMA POLSKA Sp. z o.o. www.macma.pl “MAGDA” Nadruki, Reklama www.magda-nadruki.pl 162 MAGIT www.magit.pl 124 MAŁA PRACOWNIA Małgorzata Popek-Jobczyk www.malapracownia.pl 95 MANDARIN LLC. www.mandarinsign.eu 121 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. www.manufakturaczekolady.pl 172 179 MARC KOLOR SP. Z O.O. www.marckolor.pl MARKUS markus.net.pl 121 MART Ceramic www.mart.com.pl 39 194 MART’S BAGS www.torby-bawelniane.pl MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI www.canaletto.pl 155 192 MARTS BAGS www.torby-bawelniane.pl www.martsbags.com MARZIPAN BOOKS LTD. www.marzipanbooks.com 65


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2017 PLASTIC SERVICE S.C. www.plasticservice.com.pl 179 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. www.plexitech.com.pl PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA www.plotserwis.pl 46 PLUS DIGITAL www.plusdigital.pl 46 POLCUPS SP. Z O.O. www.polcups.com 197 POLIART SC www.poliart.pl 162, 188 POLIGRAFIKA www.poligrafika.pl 34 POLKOS MARIUSZ KOSIOR www.polkos.com.pl 75, 78 78 POLSKA GRUPA CNC pgcnc.pl POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP www.piap-org.pl 34 POLSKA SZKOŁA FUTBOLU www.psf.waw.pl 34 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. www.polskidruk.com.pl 138 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” 35 (THE WORLD OF PRINTING) www.swiatdruku.eu Polskie Karty Sp. z o.o. www.polskiekarty.pl 138 POLTENT SP. Z O.O. www.poltent.pl 118, 122 POLYmedia - Zakłady Produkcyjne POLYmedia sp. z o.o. www.polymedia.pl 156 122 POP TIME Sp. z o.o. www.poptime.pl POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA www.posandboxes.com 179 PRAUT M. K. KONKEL www.praut.com.pl 156 PRAŻMOWSCY S.C. www.prazmowscy.pl 156 138 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. www.presi.pl PRETIUM s.c. Daria Młocek, Paweł Młocek www.zapachyreklamowe.pl 15 PRIMAR B KONRAD MOSKWA www.primar-b.pl 188 PRIME LINE S.C. www.primeline.pl 26 91 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED www.sign-material.com PRIME SYSTEM SP. Z O.O. www.primesystem.pl PRINT DESIGN www.printdesign.pl 123 138 Print Up Sp. z o.o. printup.pl PRINTEX UE S.C. www.printexue.pl 46 PRINTING MACHINE www.printingmachine.pl 78 PRINTING-SEASON www.printing-season.pl 162 91 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. www.proaluminium.com.pl PRO WELLNESS www.fotele.com 157 PRODIR S.A. www.prodir.ch 26 PROINTRO SP. Z O.O. www.prointro.pl 66 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE www.prokres.pl 26 PROMO-HOUSE www.krawaty.info , www.apaszki.info 17 PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ www.hutik.com 109 PromoNotes www.promonotes.pl 19 PROMOSTARS www.promostars.com 97, 110 PROVISION S.C. www.provision.net.pl 123 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTJ - Grupa AMGS amgsgroup.com 157 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK unipol-decoria.pl 181 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. www.quadgraphics.pl 139 R3D www.r3d.pt 123 35 RADIO PASJA www.radiopasja.pl RAPORT BRANŻOWY www.madin.com.pl 35 RASTER www.raster.eu 71 26 REDA A.S. www.reda.cz Reflect www.reflect.pl 162 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. www.regattaprofessional.com 123 98 RemaDays Warsaw www.remadays.com REMATV www.rematv.pl 35 REPROGRAF SA www.reprograf.com.pl 47 47 RISET www.riset.pl RITTER PEN www.ritterpolska.pl 27 RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K. www.rodantv.pl 180 157 ROLL-OVER SP. Z O.O. www.rollover.com.pl ROLLFIX www.rollfix.pl 92 ROLY / GOR FACTORY, S.A. www.roly.eu 110 78 ROMANIK www.romanik.pl ROSNOWSKI GIFT www.rosnowski-gift.pl 157 ROYAL UMBRELLA www.royalumbrella.pl 125 81 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA www.tajima.pl S2 distribution www.s2distribution.com.pl 110 SAFEX SPOL. S R.O. www.safex.cz 92 139 SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” www.papiery.com.pl SALVE POLSKA www.salvepolska.com.pl 163 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna www.satoridruk.pl 15 175 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA www.scala.rzeszow.pl SCORPIO SP. Z O.O. www.scorpio.com.pl 78 SDI GIFTS S.R.O. www.sdigifts.com 68 184 SDX Towels beardream.pl SEMI TECHNIKA www.semitechnika.pl 57 SEMPERTUS www.sempertus.com 195 SERON Kołodziejczyk sp. j. www.seron.pl 78 145 SERVICE CALL KONRAD RAFALIK www.servicecall.pl Shanghai NAR Industrial Co., Ltd. www.nar.com.cn 92

alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2017

Maxema www.maxema.pl 21, 25 39 MAXIM www.maxim.com.pl MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) www.taniadrukarnia.info 137 MEDIA MAG www.media-mag.pl 70 MEDIAFORPRINT www.mediaforprint.pl 91 MEDIASMARTGROUP www.mediasmartgroup.com 122 Megaoklejanie www.megaoklejanie.pl 198 MER PLUS JANASZEK SP.J. www.merplus.pl 194 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. www.midoceanbrands.com 68 14 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. www.mza.waw.pl MITKO SP. Z O.O. www.mitko.pl 122 MM Brown Group SA Sp. K. www.chocolissimo.pl 172 MMG FLAGI www.eflagi.pl 54 51 MOBI24.ME LED-TECHNIK www.mobi24.me MOCARZ.eu www.mocarz.eu 91 MODERN FORMS www.modernforms.pl 197 MODICO - SUN STAMPER www.modico.pl 46 MOUNT BLANC SP. Z O.O. www.mountblanc.pl 172 91 MOVINS SP. Z O.O. www.movins.eu MPL POWER ELEKTRO www.mplpower.pl 122 MPM-QUALITY SP. Z O. O. www.mpm-quality.pl 26 MS SP. Z O.O. www.mennicaslaska.pl 93 155 MT DISPLAYS HUNGARY KFT www.mtdisplays.com.tr MULTISTIQ BV www.multistiq.com 156 MURAT TEXTIL www.murattextiles.com 109 185 NASTROTECNICA SRL www.nastrotecnica.it NaszeKosze.pl www.naszekosze.eu 70 NAVY BLUE www.navy-blue.pl 137 122 NEON EFEKT www.neonefekt.pl NETUNO SP. Z O.O. www.netuno.pl 129 NEW PICK SP. Z O.O. quick-pick.eu 95 Newtown Tapes www.tapemachines.co.uk 77 NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. www.nielsen.com.pl 156 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. www.noex.com.pl 122 NOMAR www.nomar.com.pl 156 NORDHORN SP. Z O.O. www.sklep.nordhorn.com.pl 109 NORDSIGN XLP SP. Z O.O. www.nordsignxlp.pl NOTAPRESS JACEK ZUPOK www.notapress.pl 137 NOTEDECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa www.notesy.pl 22, 26 NOWY DRINK www.nowydrink.pl 172 Oki Systems Polska Sp. z o.o. www.oki.com.pl 46 OMEGA BIS www.omegabis.com.pl 28 137 OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA www.omego.pl OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY www.omel.pl 39 137 OpenPrint.pl www.openprint.pl OPOLGRAF SA www.opolgraf.com.pl 145 OPUS SP. Z O.O. www.opus.pl 66 57 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. www.orakel.com ORBITVU Sp. z o.o. www.orbitvu.com 125 ORPAK www.orpak.pl 179 46 OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA osma.pl OVILI-BENDERS.COM ovili-benders.com 77 OXIPRINT SP. Z O.O. www.oxiprint.com 138 156 P.P.H. MATEUSZ www.mateusz.com.pl P.P.H.U. ARTPLAN www.artplan.com.pl 179 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ www.pakcer.com.pl 112 P.W. R.MAJEWSKI www.r-majewski.pl 181 PAAR HAFT SITODRUK paartner@post.pl 109 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA www.packart-bags.eu 191, 94 PAK-HURT SP.Z.O.O www.pakhurt.pl 194 PALSA Sp. z o.o. www.palsa.pl 66 195 PANATO www.panato.org PANTA PLAST SP.Z O.O. www.pantaplast.com.pl 17 PAPYRUS SP. Z O.O. www.papyrus.com/pl 91 62, 64 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.par.com.pl PASO SP. Z O.O. www.paso.pl 195 PAUL STRICKER S.A. (oddział Polska) www.stricker-europe.com 68 29 PENDO www.pendo.com.pl PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. www.pfconcept.com 68 Photogenica Sp. z o.o. www/photogenica.pl 125 138 PHZ I ITH INTREX www.intrex.pl Pierre Cardin Gifts www.pierre-cardin.gifts 23, 26 PIN SP. Z O.O www.drukcd.pl 138 53 PINIA SP. Z O.O. www.naszeczasopismo.pl PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. www.pinkpeppermedia.pl 15 PLANET GRAF www.planetgraf.pl 145

9


alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2017

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2017

10

Shanghai UNISIGN Industrial Material Co., Ltd www.unisign.com.cn 92 123 SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. www.lbyled.com Siband.pl www.siband.pl 114 SICO POLSKA www.sico.pl 47 61 SILICON SRL www.siliconsrl.it SILIT RYBSKI IRENA www.silit.pl 40 SIM KOŁO www.simkolo.pl 157 163 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. simple.pl SITA WUJA TOMA www.sitawujatoma.pl 47 162 SITOFARBY.PL www.sitofarby.pl 198 SKROSS POLSKA www.skross.com.pl SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA www.slodkieupominki.pl 174 82 SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE www.smartlaser.pl 39 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH www.snd-porzellan.de SOFTPLAST www.softplast.pl 78 SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. www.solix.pl 94 Speedminton Polska www.speedbadminton.pl SPIROPRINT SP.J. www.taniegadzety.pl 27 157 SPOCKET.PL www.spocket.pl SPORT-BÖCKMANN GMBH www.sport-boeckmann.de 169 SPORTIMI Maciej Czajkowski sportimi.pl SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY www.spolnota.pl 18 Sprint Print S.C. Dariusz Chober Tomasz Grusiewicz www.sprint-print.pl 139 157 SPS Polska www.spseu.com STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI www.stampgrawer.pl 82 STECPOL www.kartony.pl 180 110 STEDMAN GMBH www.stedman.eu STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ www.stefania.net.pl 158 STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. www.sternal.com.pl 47 27 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK www.tekpen.pl STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG www.studiorotor.pl 15 STUDIO55 SP. Z O.O. www.studio55.info 123 SUN CHEMICAL SP Z O.O. www.sunchemical.com.pl 146 SUNLASER Sp.z o.o. www.sunlaser.pl 82 Sunny Wind Poland Sp. z o.o. www.unicup.pl 112 SUPERTAPE www.supertape.pl 139 Suvenix Sp. z o.o. www.suvenix.com 71 Suzhou TopKing Display Equipment Factory www.topkingdisplay.com 180 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION www.swarovski.com 24, 29, 146, 147, 164 Szeptuchy.pl szeptuchy.pl 64 SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. www.szkolaaplikacji.pl 123 Szwalnia Polska www.szwalniapolska.pl 110 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 www.neon1.pl 16 T&P Tekstylia - Zdobienie i Promocja www.tp-textil.net 35 TADEO TRADING SP. Z O.O. www.tadeo.com.pl 16 TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI www.targetex.pl 110 201 TARO S.P, Z OO www.taro.com.pl TDS PACK tdspack.com 161 TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) www.basilur.pl 174 79 TEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. teba.pl TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ www.domicz.com.pl 197 Ted Gifted Lanyards / Ted Gifted Producent Smyczy Reklamowych 169 www.tedgifted.com TEEM dystrybutor marki LEXON www.lexon-design.pl 17 TENT GRUPA SP. Z O.O www.tentgrupa.pl 124 124 TENT-BALONY www.tentbalony.pl TEXET POLAND SP Z O.O. www.texet.pl 104, 111 THE SOLUTION SHOP www.thesolutionshop.nl 146 198 “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA www.thewrapcenter.pl THERMOHAUSER GMBH www.thermohauser.com 174 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O www.thermopatch.pl 187, 189 Tisa & eSka system www.tisa.com.pl 72 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA www.tomadex.pl 198 TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK www.chusteczki.com.pl 19 164 Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. www.topsmycze.pl TORRO SPÓŁKA Z O.O. www.torro.pl 139 Toys4Boys www.toys4boys.pl 56 169 TRADECONTHOR GMBH www.tradeconthor.de TRAFFICA SP.J. www.traffica.pl 159 Transferdrukpapier www.transferdrukpapier.pl 92 127 TRODAT POLSKA www.trodat.pl, www.uniball.pl TROEBER https://pl.troeber.com 60 TROTEC POLSKA www.troteclaser.com 82 197 TRYUMF SP Z O.O. www.tryumf.com.pl TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S www.turankimya.com 163 Turevio Sp. z o. o. pl.turevio.com 72 158, 186 TUVA HOME SP. Z O.O. www.tuvahome.pl TWINCAPS SP Z O.O www.twincaps.pl 36

Twojekrowki.pl www.twojekrowki.pl 174 124 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. www.ultimadisplays.pl ULTRA REKLAM www.ultrareklam.pl 111 UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT www.unit.com.pl 35 175 URAS KIMYA www.uraskimya.com USB System www.usbsystem.pl 95 UVprinter.pl - 3D PRODUCTS www.uvprinter.pl 47 111 VALENTO www.valento.es VanGraf - studionadruku www.vangraf.com.pl 92 158 VAS www.naklejka3d.com.pl 57 VERA HOLOGRAMY www.vera.com.pl VES PLOTER www.vesploter.pl 79 47 VIA COLOR SP. Z O.O www.viacolor.pl 169 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. www.victorinox.com/pl Villa Glass Studio Sp. z o.o. villaglass.pl 181 VIP COLLECTION & VERUS www.vip-collection.pl 164 VIPERPRINT SP. Z O.O. www.viperprint.pl 139 VISUALPROMO KAROL SKOCZEK www.visualpromo.pl 114 124 VITABRI www.vitabri.pl VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA www.vitonamioty.pl 53 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK www.vivaplus.pl 27 VIVTEK vivtek.pl 92 180 VKF SPORK HEINZ RENZEL Sp. z o.o. www.vkf-renzel.pl VREAL JUSTYNA MAKUŁA www.bezpiecznyweekend.pl W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. www.keyaeurope.pl; www.westpolska.com 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 www.keyaeurope.pl; www.westpolska.com WATS www.wats.com.pl 124 WAZA SC www.waza.pl 39 93 WEBER & WEBER SP. Z.O.O. www.webermed.com WERA www.wera.de 94 WHITEBOX www.whitebox.pl 16 WIKOSS SPORT www.wikoss.pl 197 WILER www.wiler.pl 189 WILK ELEKTRONIK S.A. www.goodram.com 96 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) www.wimatech.pl 82 WINDBAL www.windbal.pl 28 WMT Baltic www.uzlex.eu 79 Wood Magic www.woodmagic.pl 18 WWW.RAINBOWCUPS.EU www.rainbowcups.eu 53 www.segregatory24.pl www.segregatory24.pl 139 WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY www.fiszki.pl 95 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. www.lucrum.pl 67 WYDAWNICTWO SCRIBA www.scriba.com.pl 67 WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS www.wokolnas.pl 67 WYKLEJACZE.PL www.wyklejacze.pl 16 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. wytworniakalendarzy.pl 140 54 Wytwórnia Filmów KALINA www.wfkalina.pl YAGRA SP. Z O.O. www.yagra.com.pl 140 YIDE DISPLAY GROUP www.szyidedisplay.com 180 YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES your-promotional-sunglasses.com 170 ZADRUKOWANE.PL www.zadrukowane.pl 16 Zakład Mechaniczny WAGRAF www.wagraf.pl 127 158 ZAKŁAD ŚLUSARSKI www.nacinarki.com ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA KWAŚNIEWSKA weda.com.pl 195 48 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU www.zfp.com.pl Zhejiang Huifeng New Materials Corp.,Ltd www.hfxcl.com.cn 93 Zhejiang Yuli New Material Co.,Ltd www.yuliplastic.com 93 146 ZINART Spółka z o.o. www.zinart.pl ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW www.zwoltex.pl 186 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA sweets, MYRIX, REFLECTS, TOPPOINT) www.zejmo-siatecki.com 61 ГРЕЙС www.greys.ua 129 ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ www.elephant-td.com 124


11


AGENCJE REKLAMOWE

ARPLEX WYROBY Z PLEKSI PRODUKTY: stojaki reklamowe, prezentery, ekspozytory, laserowe cięcie, grawerowanie

Grudziądzka 25 85-130 Bydgoszcz Polska

tel.: +48525820112 fax: +48525820112 www.arplex.com.pl biuro@arplex.com.pl

AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

3FORM S.C. BRANDY: 3Form, EastLights.com PRODUKTY: oznakowanie, fronty meblowe, panele szklane, fototapety Ciołkowskiego 36 15-545 Białystok Polska

tel.: +48857410242 www.trzyform.pl biuro@trzyform.pl

Bartosz Florczak Katarzyna Tomkiewicz Tomasz Szczerbicki

ACTIVE FORM BRANDY: Stilus, De-Ma, Eljte, Tecnoform PRODUKTY: Długopisy, pióra, ołówki, etui, opakowania reklamowe

agencje reklamowe

Zagłoby 16 F 02 485 Warszawa Polska

12

tel.: +48226519769 www.grupaafm.pl activeform@o2.pl, active.bozena@o2.pl

Waldemar Wypych Bożena Mąka

ALL-SERVICE PRODUKTY: Projektowanie, Kampanie reklamowe Dąbrowskiego 63/9 65-021 Zielona Góra Polska

tel.: +48683241002 www.all-service.pl agencja@all-service.pl

Mirosław Wodnicki


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

ARTLAB SP. Z O.O. S.K. PRODUKTY: reklama wizualna, reklama na samochodach, druk wielkoformatowy Szyszkowa 11 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228681013 www.artlab.pl artlab@artlab.pl

Kamil Celej

Ateko Hanna Łyczkowska BRANDY: Ateko Hanna Łyczkowska PRODUKTY: kalendarze, kalendarze książkowe, notesy Wiosny Ludów, 24A 40-374 Katowice Polska

tel.: +48322527007 fax: +48324209901 www.ateko.pl biuro@ateko.pl

Avalon Sportswear BRANDY: B&C, Fruit of the Loom, Kariban, Regatta, Beechfield PRODUKTY: Odzież reklamowa, Odzież z haftem i nadrukiem, Koszulki, Odzież Robocza, Odzież Sportowa Józefa Marcika 4 30-443 Kraków Polska

tel.: +48122907080 fax: +48122907081 www.avalonsportswear.com.pl avalon@avalonsportswear.com.pl

Marta Dziewięcka Joanna Turczyk Mira Ostrowska Krzysztof Wrona

BAS KREACJA BRANDY: Addex Design, REMAX, BB Speaker, Smarter Design PRODUKTY: Produkty smart, powerbanki, USB, głośniki, bagaż Żurawia 2/25 00-503 Warszawa Polska

tel.: +48224188888 fax: +48226288028 www.baskreacja.pl info@baskreacja.pl

Magdalena Bobrowicz Mariusz Jarzyna Katarzyna Ziętek Patrycja Welew

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. BRANDY: pinpoint, purlon, directmail PRODUKTY: directmail, personalizowane przesyłki, kampanie zintegrowane, strony internetowe, personalizowane wideo Belzacka 176/178 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

tel.: +48443061101 fax: +48443061290 www.edcexpert.pl d.misiak@edcexpert.pl

Danuta Misiak Katarzyna Ruś Piotr Grochowski

FIRMA REKLAMOWA GENESIS ART. PL PRODUKTY: Druk UV, Druk wielkoformatowy, Druk cyfrowy, Pracownia CNC Żwirki i Wigury 19A 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422093609 www.genesisart.pl info@genesisart.pl

Igor Kłys

BRANDY: FOLKSTAR, RZECZ LUDOWA, GOSHICO, BOMBKARNIA, CORTEZ, OXALIS PRODUKTY: Oryginalne oparte o tradycyjne wornictwo ludowe produkty, kubki, smycze, podkładki i inne gadżety reklamowe Stanisławskiego 10 99-400 Łowicz Polska

tel.: +48792877670 www.folkstar.pl ania@folkstar.pl

Anna Radziszewska-Jarota

agencje reklamowe

FOLKSTAR

13


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

ICON SA BRANDY: X-gloo, V-tent, X-tent, Slimframe PRODUKTY: ultralekkie Namioty reklamowe, ramy z podświetleniem led, ściany podświetlane, meble eventowe Dworska 12 40-584 Katowice Polska

tel.: +48323080033 fax: +48914240508 www.iconsa.pl biuro@iconsa.pl

Małgorzata Sosnicka Justyna Szymańska Agnieszka Hnat

ISKE SP Z.O.O PRODUKTY: loger.online, herbatyartystyczne.com Morska 176/184 81-225 Gdynia Polska

tel.: +48722097531 www.loger.online bok@iske.com.pl

KIK SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: SYMA, WLToys, NQD , Gadżety, Gadżety, zabawki bądź akcesoria zamówione przez klienta z logo/grawer PRODUKTY: Dron z kamerą, Samochody Zdalnie Sterowane, Helikoptery Zdalnie Sterowane, Gadżety Hetmańska 10 15-727 Białystok Polska

tel.: +48503091674 www.ikonka.com.pl konrad@kontext.pl

Konrad Zawistowski Jacek Gembala

M&M REKLAMA I PROMOCJA PRODUKTY: druk wielkoformatowy, producent liter podświetlanych, reklamy podświetlane, oklejanie pojazdów Narutowicza 27 A 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

tel.: +48446497990 fax: +48446497991 www.mmreklama.pl zamowienia@mmreklama.pl

Mirosław Stefanek

MARKOL&GRAWER PRODUKTY: Gadżety, Grawerowanie, Medale, Statuetki, Tabliczki Piłsudskiego 44 (Hala Urania) 10-450 Olsztyn Polska

tel.: +48895341661 fax: +48895390525 www.grawer.olsztyn.pl grawer@at.pl

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. BRANDY: UrbanINFO.tV, FreeWIfi.waw.pl PRODUKTY: fullback - reklama na tyle pojazdów, Wifi marketing, Ekrany LCD - UrbanINFO.tV, plakaty w pojazdach

agencje reklamowe

Włościańska 52 01-710 Warszawa Polska

14

tel.: +48225687527 www.mza.waw.pl grzegorz.rogolski@mza.waw.pl

Grzegorz Rogólski


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

OPEN CHANNEL SP. J. BRANDY: PQI, FRUIT OF THE LOOM, ELEVATE , SAGAFORM, CERUTTI PRODUKTY: prod. indywidualna, upominki vip, tekstyl, ceramika, elektronika Janiszowska 8 02-264 Warszawa Polska

tel.: +48228866116 fax: +48228683852 www.openchannel.pl info@openchannel.pl

Agnieszka Trojanowska Dawid Szewczyk

Pink Design PRODUKTY: projekty graficzne, druk offsetowy, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy, strony internetowe Chłodna 35/37, Lok. 5 (1 Piętro) 00-867 Warszawa Polska

tel.: +48226540018 www.pink-design.pl studio@pink-design.pl

Krzysztof Michalski

PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. PRODUKTY: standy, opakowania, druk offsetowy, kreacja, gadżety Łowcza 24 02-955 Warszawa Polska

tel.: +48508937575 fax: +48508937575 www.pinkpeppermedia.pl mgut@pinkpeppermedia.pl

PRETIUM s.c. Daria Młocek, Paweł Młocek PRODUKTY: Zapachy reklamowe Żurawia 3/5 91-455 Łódź Polska

tel.: +48422031111 www.zapachyreklamowe.pl biuro@zapachyreklamowe.pl

Joanna Sobieszczyk Sabina Maciejewska

SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna PRODUKTY: druk na szkle Północna 36 91-425 Łódź Polska

tel.: +48426329603 fax: +48426333405 www.satoridruk.pl wodynski@satoridruk.pl pomorski@satoridruk.pl

Mariusz Pomorski +48 509022541

Studio Reklamy IMPRESSION PRODUKTY: Fotografia reklamowa, projekty graficzne, wizytówki, ulotki, gadżety reklamowe Matejki 41 05-200 Wołomin Polska

tel.: +48607979843 www.impression.net.pl michalwagner@g.pl

Michał Wagner Ewa Wagner

PRODUKTY: Litery przestrzenne, Kasetony Pylony, Neony, Konstrukcje Barlickiego 8 26-600 Radom Polska

tel.: +48503375870 www.studiorotor.pl biuro@studiorotor.pl

Piotr Lisowski

agencje reklamowe

STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG

15


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

“ŚWIAT REKLAM” NEON1 PRODUKTY: neony, litery, kasetony, tablice led Poznańska 166 05-850 Ożarów Mazowiecki Polska

tel.: +48226660156 www.neon1.pl neon1@neon1.pl

Mariusz Andrzejewski

TADEO TRADING SP. Z O.O. BRANDY: Penmate, Dong-A , Mungyo , Flexi PRODUKTY: segregatory i teczki reklamowe, clipboardy, długopisy, ołówki z kryształkiem Swarovskiego, komplety upominkowe Mechaników 12B 03-684 Warszawa Polska

tel.: +48227439540 fax: +48227439541 www.tadeo.com.pl info@tadeo.com.pl

Anna Unger-Wrzosek Janusz Rychter Grzegorz Wrzosek

upominki24.pl PRODUKTY: grawer laserowy, druk UV, upominki reklamowe, ceramika, kubki termiczne Komunalna 5 62-066 Granowo Polska

tel.: +48612233250 fax: +48616429998 www.upominki24.pl info@upominki24.pl

Estera Witomska Wiesława Konieczna Kinga Mądroszyk Małgorzata Jóźwiak

WHITEBOX BRANDY: O Holder, MarathonClips , Tronn-power bank z głośnikiem, Multi - długopis 4w1, Eco House PRODUKTY: Power bank Tronn, O Holder, Multi 4w1 długopis, Zestaw bezpieczeństwa, Eko domek Rynkowa 2 41-250 Czeladź Polska

tel.: +48327638205 fax: +48224076488 www.whitebox.pl info@whitebox.pl

Dominik Markocki Dominika Ormińska

WYKLEJACZE.PL BRANDY: Wyklejacze.pl, Branch Brothers PRODUKTY: reklama zewnętrzna, merchandising, druk reklam, oklejanie witryn, oznaczenia we wnętrzach Ptasia 10 60-319 Poznań Polska

tel.: +48616623420 fax: +48616623491 www.wyklejacze.pl kontakt@wyklejacze.pl

Łukasz Radziszewski

ZADRUKOWANE.PL PRODUKTY: nadruki UV, flagi, długopisy z nadrukiem, koszulki z nadrukiem, gadżety reklamowe

agencje reklamowe

Ks. Janusza 17 43-410 Zebrzydowice Polska

16

tel.: +48601303880 www.zadrukowane.pl info@zadrukowane.pl

Agnieszka Sójka - Kowalczyk Tomasz Szarzec


APASZKI, KRAWATY SCARVES, TIES

Luma Milanówek BRANDY: Luma Milanówek PRODUKTY: apaszki jedwabne ręcznie malowane i drukowane, krawaty jedwabne - teflon protector, spinki do mankietów, jedwabne szale

męskie i damskie Jedwabna 1 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48500018449 www.luma.org.pl biuro@luma.org.pl

Łukasz Łumiński

PROMO-HOUSE BRANDY: PROMO-HOUSE, VENZO, GUY LAROCHE, WONDERWOOL, UPOMINKI Z JEDWABIU PRODUKTY: apaszki, chusty, szale, krawaty, apaszki z logo Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48124114242 fax: +48124114242 www.krawaty.info, www.apaszki.info info@krawaty.info

Tadeusz Łukasik Janusz Obirek

ARTYKUŁY BIUROWE OFFICE SUPPLIES

CAPIRA BRANDY: CREATIVE PRODUCT PRODUKTY: notesy firmowe, chusteczki reklamowe Batorego 126A 65-735 Zielona Góra Polska

tel.: +48684553522 fax: +48684553524 www.capira.pl biuro@capira.pl

Mariola Toś Beata Mielniczuk-Wilk Liuba Hryb Anna Tujek

PANTA PLAST SP.Z O.O. BRANDY: Kangaro- zszywacze i dziurkacz, Uni-Max - długopisy PRODUKTY: segregatory, deski, klipy, teczki, stojaki prezentacyjne Szparagowa 12 91-211 Łódź Polska

tel.: +48426405228 fax: +48426522873 www.pantaplast.com.pl aleksandra.michalowicz@pantaplast.com.pl

Małgorzata Kozanecka, Aleksandra Michałowic Maciej Adamski Łukasz Komorowski Wiesław Kozanecki

TEEM dystrybutor marki LEXON BRANDY: LEXON Design - produkty reklamowe zaprojektowane przez najlepszych projektantów. PRODUKTY: LEXON Design - wyjątkowe produkty reklamowe Przelot 56 60-408 Poznań Polska

tel.: +48695222009 www.lexon-design.pl tomek@lexon-design.pl

Tomasz Matuszczak

TIK Burakowska 9 01-066 Warszawa Polska

tel.: +48226368318 fax: +48228380242 www.tik.com.pl biuro@tik.com.pl

Zbigniew Tolak Sławomir Kozak

artykuły biurowe

BRANDY: TIK PRODUKTY: segregatory, podkładki pod mysz, maty na biurko, zgrzewanie folii, opakowania

17


ARTYKUŁY DREWNIANE WOOD PRODUCTS

ELF STUDIO BRANDY: ELF PRODUKTY: Magnesy autorskie, Klucznice z naturalnego drewna, Stojaki z klipsem, Upominki, Opakowania 27 Ponemunskaya 230003 Grodno Białoruś

tel.: +375297168181 fax: +375152755555 www.elf-studio.by a755555@gmail.com, elfstudio.by@gmail.com

Kseniya Likanava, 375 29 7883374 Natalia Bobrovskaya, +48 505929198 Yuri Dzitko, 375 29 6664663

FENIKS SP. Z O.O. PRODUKTY: skrzynki drewniane na wino, potykacze reklamowe, tablice reklamowe, sztalugi, produkty z drewna Naftowa 21 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134368907 fax: +48134368005 www.feniks.biz.pl feniks2@feniks.biz.pl

Małgorzata Iwanicka Aleksandra Świszcz Renata Gonet Marcin Irek

SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY BRANDY: Spólnota PRODUKTY: Leżaki z podłokietnikami, Fotele drewniane, Sanki drewniane, Galanteria drewniana Białka 34-220 Maków Podhalański Polska

tel.: +48338771501 fax: +48338773384 www.spolnota.pl spolnota@spolnota.pl

Paulina Kołodziejczyk Beata Grajny Grzegorz Trzciński

Wood Magic BRANDY: Wood Magic PRODUKTY: drewniane wizytówki, drewniane kartki okolicznościowe, upominki drewniane, drewniane naklejki, drewniane obudowy do

telefonów Tęczowa 24, Gęsiniec 57-100 Strzelin Polska

tel.: +48608840178 www.woodmagic.pl biuro@woodmagic.pl

Lech Kostyszak Michał Pejcz

ARTYKUŁY PAPIERNICZE PAPER PRODUCTS

DELFIN Zakłady Papiernicze A. Pajda, B. Walenia Spółka Jawna BRANDY: Delfin produkcja poligrafia PRODUKTY: teczki wzorniki opakowania POS, segregatory katalogi

artykuły papiernicze

Starkiewicza 2 70-112 Szczecin Polska

18

tel.: +48914845739 fax: +48914845739 www.delfin.biz.pl biuro@delfin.biz.pl

Barbara Walenia

LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG BRANDY: LEUCHTTURM1917, Semikolon PRODUKTY: netbooki Am Spakenberg 45 21502 Geesthacht Niemcy

tel.: +4941528010 fax: +4152801222 www.leuchtturm1917.com info@leuchtturm.com

Claudia Chehab (298) Olga Ereschenko (269) David Özcerkes (274)


ARTYKUŁY PAPIERNICZE PAPER PRODUCTS

PromoNotes BRANDY: PromoNotes, Mindnotes PRODUKTY: notesy samoprzylepne, znaczniki, kalendarze, notatniki, kostki offsetowe Poziomkowa 69 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618117028 fax: +48618116055 www.promonotes.pl biuro@promonotes.pl

Maciej Maćkowiak Dorota Jurczyszyn Justyna Michalak Izabela Jąder

TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK BRANDY: TOP2 PRODUKTY: Chusteczki higieniczne Wróblewskiego 39/41 94-103 Łódź Polska

tel.: +48426402196 fax: +48426402198 www.chusteczki.com.pl top2@chusteczki.com.pl

Piotr Solarek Łukasz Darnowski

artykuły papiernicze

19


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

20

EXITO GROUP BRANDY:

AdPen, El Primero, PenSite

PRODUKTY: długopisy, ołówki, grawer, tampodruk, sitodruk Baletowa 12 02-862 Warszawa Polska

tel.: +48228522298 fax: +48228521216 www.adpen.com.pl info@adpen.com.pl

Tomasz Daroch Marta Nowicka Maciej Grelik Jowita Bednarczyk


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

MAXEMA BRANDY:

Maxema

PRODUKTY: długopisy, plastikowe długopisy, włoskie długopisy, długopisy wysokiej jakości, modne długopisy Zakole 6C 71-454 Szczecin Polska

tel.: +48514005875 www.maxema.pl sprzedaz@maxema.pl

21


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

22

NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PRODUKTY: notesy samoprzylepne, z-notes, tablice samoprzylepne, notesy magnetyczne, notesy standardowe Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Marta Ottawa Małgorzata Fechner Piotr Jankowiak


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

PIERRE CARDIN GIFTS BRANDY:

Pierre Cardin

PRODUKTY: pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy Przemysłowa 7 58-130 Żarów Polska

tel.: +48797029534 fax: +48748555491 www.pierre-cardin.gifts p.bystrzycki@pierre-cardin.gifs

Piotr Bystrzycki Dominika Kowalczyk

23


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

24

PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK PRODUKTY: długopis z banerem, długopis z klipem 3, długopisy plastikowe, długopisy metalowe, długopisy żelowe Krzywińska 26 03-324 Warszawa Polska

tel.: +48226755333 www.dlugopis.com.pl info@dlugopis.com.pl

Radosław Sawa Renata Jakubowska Jacek Schabowski


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

COMPLEX

BRANDY: PARKER, WATERMAN, PAGANI PRODUKTY: markowe artykuły piśmiennicze, pióra i długopisy, zestawy z giftem, ekskluzywne zestawy upominkowe, grawerowanie

i tłoczenie w skórze Trąmpczyńskiego 9 61-414 Poznań Polska

tel.: +48618308861 fax: +48618308861 www.complex-hurtownia.pl info@complex-hurtownia.pl

Długopis z logo.pl BRANDY: SADPEX , CRESCO PRODUKTY: długopisy, długopisy z logo, długopisy reklamowe, długopisy metalowe, pióra wieczne Podmiejska 5 41-940 Piekary Śląskie Polska

tel.: +48323812670 fax: +48327248844 www.dlugopiszlogo.pl reklama@dlugopiszlogo.pl

Przemysław Ślipko Daniel Ślipko

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW BRANDY: DREAMPEN, Clip4You PRODUKTY: Długopisy, Długopisy Clip4You, Długopisy z nadrukem Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 fax: +48684772230 www.dreampen.com dreampen@dreampen.com

EDICA Sp. z o.o. BRANDY: Qbook, Edica PRODUKTY: notatniki, promocyjne notatniki, firmowe notatniki, kalendarze ksiązkowe, kalendarze dla firm Forteczna 3 61-362 Poznań Polska

tel.: +48616530303 fax: +48616530309 www.edica.pl m.wower@edica.pl

Małgorzata Wower Grażyna Folta

EXITO GROUP BRANDY: AdPen, El Primero, PenSite PRODUKTY: Długopisy, Ołówki, Grawer, Tampodruk, Sitodruk Baletowa 12 02-862 Warszawa Polska

tel.: +48228522298 fax: +48228521216 www.adpen.com.pl info@adpen.com.pl

Tomasz Daroch Marta Nowicka Maciej Grelik Jowita Bednarczyk

EXPEN S.C. BRANDY: SHEAFFER, CROSS, PREMEC, PO:, TRUE UTILITY PRODUKTY: artykuły piśmiennicze, galanteria skórzana, kubki termiczne, długopisy, szklanki z zaparzaczem tel.: +48222990550 www.expen.pl info@expen.pl

Adam Chmielewski

Maxema BRANDY: MAXEMA PRODUKTY: długopisy, palstikowe długopisy, włoskie długopisy, długopisy wysokiej jakości, modne długopisy Zakole 6C 71-454 Szczecin Polska

tel.: +48514005875 www.maxema.pl sprzedaz@maxema.pl

artykuły piśmiennicze

Wierzyńskiego 11 01-687 Warszawa Polska

25


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

MPM-QUALITY SP. Z O. O. BRANDY: MPM, Prim, Empen PRODUKTY: gadżety reklamowe, długopisy reklamowe, zegary reklamowe, zegarki reklamowe, artykuły biurowe Karpacka 24 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338227008 fax: +48338124521 www.mpm-quality.pl biznes@mpm-quality.com

Beata Zwardoń Joanna Gawron

NOTEDECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa PRODUKTY: notesy samoprzylepne Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Marta Ottawa Małgorzata Fechner Piotr Jankowiak

Pierre Cardin Gifts BRANDY: Pierre Cardin PRODUKTY: Pióra wieczne, Pióra kulkowe, Długopisy Przemysłowa 7 58-130 Żarów Polska

tel.: +48797029534 fax: +48748555491 www.pierre-cardin.gifts p.bystrzycki@pierre-cardin.gifs

Piotr Bystrzycki Dominika Kowalczyk

PRIME LINE S.C. BRANDY: Lamy, Caran DAche, Montegrappa, Troika PRODUKTY: instrumenty piśmienne, galanteria biurowa, wizytowniki, breloczki, upominki ekskluzywne Poleczki 21 02-822 Warszawa Polska

tel.: +48223352285 fax: +48223352288 www.primeline.pl biuro@primeline.pl

Anna Kuśmierczyk Kamila Pawlak

PRODIR S.A. BRANDY: Prodir PRODUKTY: wysokiej jakości długopisy, produkty wysokiej jakości, długopisy reklamowe Via Serta 22, C.p. 460 6814 Lamone Szwajcaria

tel.: +41919355555 www.prodir.ch sales@prodir.ch

Marco Campana Sally Maccan

PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE artykuły piśmiennicze

BRANDY: Parker, Waterman PRODUKTY: długopisy, pióra wieczne, pióra kulkowe, ołówki automatyczne, zestawy upominkowe

26

Lodowa 11 60-227 Poznań Polska

tel.: +48616614250 fax: +48616626676 www.prokres.pl biuro@prokres.pl

REDA A.S. BRANDY: Santini PRODUKTY: Plastikowe/metal pióra kulkowe, multifunkcjonalne pióra kulkow, pióra z funkcją “touch pen”, metalowe pióra ceramiczne Hviezdoslavova 55D 62700 Brno Czechy

tel.: +420548131125 fax: +420548131188 www.reda.cz b2bsales@reda.cz


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

RITTER PEN BRANDY: RITTER-PEN PRODUKTY: długopisy plastikowe, długopisy metalowe, długopisy ekologiczne Żwirki i Wigury 56 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48323261006 fax: +48323261005 www.ritterpolska.pl info@ritter-pen.pl

Bogdan Oleksyk Piotr Tatarek

SPIROPRINT SP.J. BRANDY: SPIROPRINT, SPIROPRINT, SPIROPRINT, SPIROPRINT, SPIROPRINT PRODUKTY: gadżety reklamowe, długopisy reklamowe, smycze reklamowe, kubki reklamowe, gadżety z nadrukiem Słowackiego 4J 68-200 Żary Polska

tel.: +48511001662 www.taniegadzety.pl sklep@taniegadzety.pl

Adam Burzyński Edyta Zalewska Kasia Januszek Iwona Burzyńska

STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK PRODUKTY: długopisy reklamowe, nadruk, grawer Zabrzańska 7 41-908 Bytom Polska

tel.: +48322861017 fax: +48322861017 www.tekpen.pl office@tekpen.pl

Katarzyna Kołodziej

VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK BRANDY: VIVAPENS, Prestige PRODUKTY: długopisy reklamowe, nadruk, grawer, druk cyfrowy Kosynierów 9 41-907 Bytom Polska

tel.: +48327321641 fax: +48323868086 www.vivaplus.pl biuro@vivaplus.pl

Yanina Poznyakova, Anna Czajkowska, Sandra Laskowska, Magdalena Patynko, Agnieszka Stebel Ewa Zagdan, Alessio Solazzo

VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK BRANDY: VIVAPENS, Prestige PRODUKTY: długopisy reklamowe, nadruk, grawer, etui/pudełka, druk cyfrowy Kosynierów 9 41-907 Bytom Polska

tel.: +48327321641 fax: +48323868086 www.vivaplus.pl biuro@vivaplus.pl

Yanina Poznyakova, Anna Czajkowska, Marta Twardowska, Sandra Laskowska Aleksandra Sonsalla Alessio Solazzo, Magdalena Patynko

BALONY BALOONS

ALBEX BRANDY: ALBEX PRODUKTY: balony reklamowe, flagi, smycze, figury pneumatyczne, dekoracje balonowe tel.: +48583000742 fax: +48583203448 www.albex.pl albex@albex.pl

Izabela Szuder Marek Jachimowicz Paulina Czyruk

balony

Grodzka 20 80-841 Gdańsk Polska

27


BALONY BALOONS

AVIOTEX KKC BRANDY: AVIOTEX PRODUKTY: balony, namioty, flagi, figury pneumatyczne, namioty gazoszczelne Zegrzyńska 6 05-119 Legionowo Polska

tel.: +48883319400 fax: +4822774147 www.aviotex.com.pl andrzej.warachim@aviotex.com.pl

Andrzej Warachim Radosław Żelazowski

BALONYZLOGO.PL PRODUKTY: Producent nadruków na balonach, Balony, Akcesoria do balonów, Producent reklamy pneumatycznej, bramy Drzymały 13A 43-176 Gostyń Polska

tel.: +48725212711 balonyzlogo.pl artur.wegierek@balonyzlogo.pl

Artur Węgierek

EVERTS POL BRANDY: EVERTS-POL PRODUKTY: balony, nadruki, reklama na balonach, akcesoria reklamowe, nadruki reklamowe Kolumba 21 02-288 Warszawa Polska

tel.: +48228683697 fax: +48228683687 www.everts-pol.pl info@everts-pol.pl

Kasprzak Małgorzata Kasprzak Iwona Gruszka Barbara Włodarczyk Monika

LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. BRANDY: LOGONABALONIE.PL PRODUKTY: BALONY Z NADRUKIEM, AKCESORIA DO BALONÓW, REKLAMA PNEUMATYCZNA, AKCESORIA DO BALONÓW Centralna 56 43-210 Kobiór Polska

tel.: +48322161619 fax: +48322161619 www.logonabalonie.pl biuro@logonabalonie.pl

Hubert Czekajewicz

OMEGA BIS BRANDY: Omega Bis PRODUKTY: Balony z nadrukiem, balony pneumatyczne, baony latające, akcesoria do balonów, dekoracje balonowe Bohaterów Westerplatte 20 41-106 Siemianowice Polska

tel.: +48327653890 fax: +48327653891 www.omegabis.com.pl biuro@omegabis.com.pl

Katarzyna Bielach

WINDBAL PRODUKTY: Reklama Pneumatyczna, Baloniki lateksowe z nadrukiem, Balony Reklamowe, Nadruk na Pleksi na Szkle, Pufy

balony

Wałowa 39 43-100 Tychy Polska

28

tel.: +48327806500 fax: +48327806500 www.windbal.pl windbal@windbal.pl


BIŻUTERIA JEWLERY

ENCE PENCE Monika Dąbrowska BRANDY: ENCE PENCE PRODUKTY: biżuteria ręcznie wykonana, biżuteria personalizowana, bransoletki, naszyjniki, wisiorki, breloki, zawieszki Ul. Dembowskiej 21/2 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48502068088 www.encepence.pl m.dabrowska@encepence.pl

Małgorzata Makuch Monika Dąbrowska

LEMONIQ® BRANDY: Lemoniq®, marka klienta, customers logo PRODUKTY: Lemoniq® - producent biżuterii, biżuteria na prezent, biżuteria reklamowa, kolekcje na wyłączność Grzybowa 54 05-509 Józefosław Polska

tel.: +48604988805 www.lemoniq.pl lemoniq@lemoniq.pl

Monika Juchno

PENDO BRANDY: PENDO PRODUKTY: Biżuteryjne pamięci USB, Biżuteria reklamowa, Znaczki Medale, Spinki mankietowe, Znaczki Statuetk Śniardwy 4 Lokal 52 02-695 Warszawa Polska

tel.: +48693903856 fax: +48605258738 www.pendo.com.pl pendo@pendo.com.pl

SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION BRANDY: Swarovski Gift Solutions PRODUKTY: Branded collection (jewelry, key rings, awards, stationary, pens, leather products, and tailor made Droschistrasse 15, P.o. Box 567 FL-9495 Triesen Liechtenstein

tel.: +505009009 fax: +505009009 www.swarovski.com olga.kulmaczewska.external@swarovski.com

Olga Kulmaczewska Marion Quast Julie Duputz

BRANŻOWE ORG., MEDIA BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

ALEXANDER BRANDY: ALEXANDER PRODUKTY: gry planszowe, gry i zabawki edukacyjne, gry karciane, piaskowe malowanki i książeczki kolorowanki, mały konstruktor

i zabawki kreatywne Telewizyjna 19 80-209 Chwaszczyno Polska

tel.: +48583511490 fax: +48586764519 www.alexander.com.pl alexander@alexander.com.pl

BRANDY: VISUAL COMMUNICATION, PRINT AND PUBLISHING, PACKAGING PRODUKTY: Organizator Polish Car Wrap Championship Fredry 1/18 61-701 Poznań Polska

tel.: +48618551990 fax: +48618551990 www.europeanmediagroup.pl office@printernet.pl

branżowe org., media

EUROPEAN MEDIA GROUP

Piotr Trusiewicz Dariusz Ciechomski

29


30


Display your products in the leading international business magazine! Talk to

us!

facebook.com/StitchPrintInternational

www.stitchprint.eu

Business

magazine

for profes

Stitc Pr Internatio h int 2 nal& sional embro

iderers, textile printe

rs and garme

Volume 24

| 2016

nt decorators

www.stitch

print.eu

Stitch & Print International Magazine appears four times a year. It is written in English and German for embroiderers, textile printers and garment decorators. Our newsletter appears every two weeks. You can register at

T-shirts Bodywarm ͻPolo’sͻSweate ersͻSw eatpantsͻrsͻFleeceͻJac ket Overallͻ Apronsͻs ^ĞĞ ƉĂŐĞ ϱ ĨŽƌ ŵŽƌĞ Kids ŝŶĨŽƌŵĂ

Focus: er and Stra ThemaLas ss decora : Laser und tion Strass Dek Embro oration ed art Gestickider te Kunst Sublimatio n printing Sublima tionsdruck

ƟŽŶ͘

https://www.stitchprint.eu/newsletter

BRANŻOWE ORG., MEDIA

Contact Marion Zuurveen for an interesting advertisement deal and a free copy at m.zuurveen@vakbladen.com

VAKBLADEN.COM, STITCH & PRINT PRODUKTY: Czasopismo

Harm Smeengekade 9 8011 AK Zwolle Holandia

tel.: +48882266679 www.stitchprint.eu info@stitchprint.eu

31


CONTEMPORARY VISUAL CO M M U N I C AT I O N CIPÁR

A N D C U LT U R E

PROGRESS LETTER EDITION

VELDAN

concept: Vladislav Rostoka Dušan Junek graphic design: Vladislav Rostoka texts: Slovak, Czech & English

288

22.5 x 32

pages of the top graphic design

format / cm width x height binding: hardcover paper: Pergraphica® 150 gsm / Mondi / Europapier printing: Neografia

26

personality profiles of the visual communication

1302

images, characters, drawings, symbols

A B

O L D Ř I C H H L AV S A

C

H E N R Y K TO M A S Z E W S K I

D

J I Ř Í R AT H O U S K Ý

E

K V Ě TA PACO V S K Á

F

M I L A N KO P Ř I VA

G

ROMAN CIESLEWICZ

H

I K KO TA N A K A

I

F R A N C I S Z E K S TA R O W I E YS K I

J

SHIGEO FUKUDA

K

M I R O S L AV C I PÁ R

L

ZO LTÁ N S A L A M O N

M

85

JAN SOLPERA

N

ĽU B O M Í R K R ÁT K Y

O

citations of authors

RADOMÍR POSTL

P

PIERRE BERNARD

Q

DUŠAN JUNEK

R

Publishing VELDAN

is sincerely grateful for the support in the edition of this book to the organizations and companies

C L A R A I S T L E R O VÁ

S

KARI PIIPPO

T

JOZEF DÓKA

U

V L A D I S L AV R O S TO K A

V

W L A DYS L AW P LU TA

W

LEX DREWINSKI

X

I S T VÁ N O R O S Z

Y

S T E FA N S AG M E I S T E R

Z

! dayion o t at it

Buy ore inntfoact:

rm

m co For

T R N AVA P O S T E R

Authorial artists profiles – whose creative ways and results significantly influenced the quality of today visual arts

T R I E N Á L E P L A G ÁT U T R N AVA

d vel

VELDAN, SPOL. S R. O. BRANDY:

PrintProgress, Typo:Grafik:Um, Agroprogress

PRODUKTY: czasopismo, książka, konferencje Študentská 28 917 01 Trnava Słowacja

tel.: +421335332386 fax: +421335332386 www.veldan.sk veldan@veldan.sk

Marian Hains Zita Bukvová

sk

an.

eld @v

an

TRIENNIAL

GALÉRIA JÁNA KONIARK A T R N AVA

BRANŻOWE ORG., MEDIA

T

The world full of thoughts, ideas, ingenuity and art originality = B O O K for professional and cultural public and young future generation makers

+

T R N AV S K Ý S A M O S P R ÁV N Y KRAJ

32

No

info: www.printprogress.sk

issued: Publishing

EL LISICKIJ KAREL TEIGE

ROSTOKA

©

Typo: Grafik: Um /

ALPHABET OF

DESIGN

A· B · C · D


BRANŻOWE ORG., MEDIA

VIDART - ARTUR DZIEDZIC BRANDY:

vidart, Print Partner

PRODUKTY: czasopismo Vidart, czasopismo Print Partner, e-mail newslettery Adama Mickiewicza 63 01-625 Warszawa Polska

tel.: +48228348035 www.vidart.com.pl editor@vidart.com.pl

Artur Dziedzic

33


BRANŻOWE ORG., MEDIA

POLSKA SZKOŁA FUTBOLU BRANDY:

POLSKA SZKOŁA FUTBOLU, PSF DLA DOROSŁYCH, PSF INDYWIDUALNIE

PRODUKTY: Akademia Piłkarska w Warszawie, PSF CUP - turnieje, PSF CAMP obozy piłkarskie, PSF CHAMPIONS LEAGUE Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48226634274 fax: +48226635082 www.PSF.waw.pl info@psf.waw.pl

Piotr Zieliński Mariusz Grzesiak Piotr Zieliński

BRANŻOWE ORG., MEDIA BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. BRANDY: RemaDays Warsaw, RemaDays Kiev, RemaTV, Gifts Journal, European Suppliers Book, Not Recommend PRODUKTY: programy partnerskie, targi, media Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48618257322 fax: +48618258485 www.gjconline.com sales@gjconline.com

Magdalena Konieczna Justyna Lisek Aleksandra Lekan Anna Gąsiorowska

POLIGRAFIKA BRANDY: POLIGRAFIKA, OPAKOWANIE, PRIND PRODUKTY: Poligrafika, Opakowanie

branżowe org., media

Świetokrzyska 14 A 00-050 Warszawa Polska

34

tel.: +48228281400 www.poligrafika.pl beata.wielgat@poligrafika.pl

Beata Wielgat Anna Naruszko Iwona Zdrojewska

POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP BRANDY: PIAP PRODUKTY: KATALOG PIAP, GAZETA PIAP Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań Polska

tel.: +48791354426 fax: +48616661059 www.piap-org.pl biuro@piap-org.pl

Katarzyna Wojniak


BRANŻOWE ORG., MEDIA BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) BRANDY: ŚWIAT DRUKU, AKADEMIA WIEDZY PRODUKTY: CZASOPISMO BRANŻOWE, KONFERENCJE, SZKOLENIA I WARSZTATY, www.akademia-wiedzy.eu Obywatelska 115 94-104 Łódź Polska

tel.: +48426871292 fax: +48426871299 www.swiatdruku.eu biuro@swiatdruku.eu

Jolanta Ziemniak-Ronke Rafał Kłąb

tel.: +48228582695 fax: +48228582695 www.radiopasja.pl redakcja@radiopasja.pl

Tomasz Szerszenowicz Edyta Kaczmarczyk-Bazydło

RADIO PASJA PRODUKTY: radio Czarnomorska 13 02-758 Warszawa Polska

RAPORT BRANŻOWY BRANDY: RAPORT BRANŻOWY, CZASOPISMO BRANŻY PBS PRODUKTY: WIODĄCE CZASOPISMO BRANŻY PBS, PAPIER-BIURO-SZKOŁA-REKLAMA, PROMOCJA, EDUKACJA, EFKT REKLAMOWY Przemysłowa 3 40-020 Katowice Polska

tel.: +48327572401 fax: +48327572402 www.madin.com.pl raport@madin.com.pl

Milena Olczyk-Rudek

REMATV BRANDY: RemaTV PRODUKTY: film, produkcje filmowe, newsletter, telewizja branżowa Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48616740108 www.rematv.pl anna.wozniak@gjc.pl

Anna Woźniak Justyna Lisek, Anna Gąsiorowska Aleksandra Lekan Anna Gąsiorowska

T&P Tekstylia - Zdobienie i Promocja BRANDY: T&P PRODUKTY: Czasopismo branży tekstyliów reklamowych i pracowniczych, analizy rynku, zapowiedzi oraz podsumowania targów, artykuły,

prezentacje Staropolska 36, Łąka 72-111 Żarnowo Polska

tel.: +48914613469 fax: +48914613469 www.tp-textil.net info@tp-textil.net

UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT BRANDY: Papierniczy Świat PRODUKTY: Magazyn skierowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła. tel.: +48223201509 fax: +48223201600 www.unit.com.pl info@unit.com.pl

branżowe org., media

Kierbedzia 4 00-728 Warszawa Polska

35


BRELOKI, OTWIERACZE KEY RINGS, BOTTLE OPENER

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK PRODUKTY: Breloki, żetony, naklejki 3D, znaczki, magnesy Mickiewicza 9 42-400 Zawiercie Polska

tel.: +48326712867 fax: +48326712867 www.dox.pl biuro@dox.pl

Paweł Żurek Kamil Czerny

LEMA 3D BRANDY: soft pcv PRODUKTY: Breloki, maty barowe, magnesy Lipowa 4D 30-701 Kraków Polska

tel.: +48122921000 fax: +48122921010 www.lema3d.pl karteczka@lema3d.pl

Grzegorz Karteczka Mateusz Garbacik Anna Folek Iwona Miodońska

TWINCAPS SP Z O.O BRANDY: Twincaps PRODUKTY: Twincaps, zestaw dwóch, uniwersalnych przykrywek do puszek z napojami w formie breloka Łokietka 22 55-120 Oborniki Śląskie Polska

tel.: +48530300421 fax: +48713488130 www.twincaps.pl info@twincaps.pl

Grzegorz Grzegorzewski

BUTELKI, BIDONY BOTTLES, WATER BOTTLES

HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W POLSCE BRANDY: EQUA, GOAT STORY PRODUKTY: butelki, bidony, kubki do kawy, nadruki Gościniec 45/4 05-077 Warszawa Polska

tel.: +48665065002 www.myequa.pl marketing-pl@myequa.com

Katarzyna Stawińska Jacek Stawiński

in PLAY Sp. z o.o. (MOJABUTELKA.PL) BRANDY: mojabutelka.pl, RETAP, MB Botlle, MB Active, MB Elegance PRODUKTY: Butelki wielokrotnego użytku, butelki na wodę, ekologiczne butelki, butelki szklane Świętokrzyska 30 Lok 63 00-116 Warszawa Polska

tel.: +48883765756 www.mojabutelka.pl info@mojabutelka.pl

Jarosław Głódkowski

CERAMIKA CERAMICS

AVANT FABRYKA PORCELITU BRANDY: Made in Poland, Economy, Kabo&Pydo dla AVANT PRODUKTY: kubki, filiżanki, szkło, nadruki, ceramika Spacerowa 5 24-220 Niedrzwica Kościelna Polska

36

tel.: +48815116550 fax: +48815116550 www.avant.pl office@avant.pl

Joanna Rokicka Karolina Majewska Sylwia Grabowiec Iwona Kijek


AVANT FABRYKA PORCELITU CERAMIKA

BRANDY:

Made in Poland, Economy, Kabo&Pydo dla AVANT

PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika, szkło, nadruki Spacerowa 5 24-220 Niedrzwica Kościelna Polska

tel.: +48815116550 fax: +48815116550 www.avant.pl office@avant.pl

Sylwia Grabowiec Karolina Majewska Joanna Rokicka Iwona Kijek

37


CERAMIKA

PREMIER GROUP SP. Z O.O. PRODUKTY: kubki, filiżanki, popielniczki, kufle, barwienie HydroColor

Ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznań Polska

38

tel.: +48612504590 fax: +48612504590 www.premiergroup.pl biuro@premiergroup.pl


CERAMIKA CERAMICS

Ceramika Tułowice - Promotional Ceramics BRANDY: P.P.H.U. “Ceramika Tułowice” Grzegorz Grata, F.P.H. BGTech The Gifts Designers , Promotional Ceramics PRODUKTY: ceramika, filiżanki, ceramika reklamowa, kubki, upominki Przemysłowa 3 49-130 Tułowice Polska

tel.: +48774600700 fax: +48774600700 www.promotionalceramics.eu marcin.olszewski@ceramikatulowice.pl

Marcin Olszewski

IVORY Ceramics SP. Z O.O. BRANDY: IVORY PRODUKTY: CERAMIKA, Kubki, Filiżanki, Szkło, Opakowania jednostkowe Miętowa 51 10-687 Bartąg k. Olsztyna Polska

tel.: +48896772183 fax: +48896772179 www.ivory.com.pl p.gruszczynski@ivory.com.pl

Jacek Lasota ivoryexport@ivory.com.pl Magda Skibowska m.skibowska@ivory.com.pl

MART Ceramic PRODUKTY: kubki, filiżanki, zestawy Jawornik 663 32-400 Myślenice Polska

tel.: +48122700930 fax: +48122700932 www.mart.com.pl mart@mart.com.pl

Anna Tomal Iza Kłosińska

MAXIM BRANDY: Porceline by Maxim, Boxarto by Maxim PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika reklamowa, zestawy kawowe, opakowania reklamowe Maksymilianowo 40 64-060 Wolkowo Polska

tel.: +48614453100 fax: +48614453110 www.maxim.com.pl maxim@maxim.com.pl

Arkadiusz Ratajczak Natasza Al-Khateeb Stephan Horlebein

OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY BRANDY: Lubiana, Krzysztof , Karolina, Chodzież, Ćmielów PRODUKTY: Kubki, Filiżanki, Zestawy porcelanowe, Pamiątki z Polski, Upominki Kamienna 8/1 15-021 Białystok Polska

tel.: +48600382371 www.omel.pl biuro@omel.pl

Agata Iwanowicz

SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH BRANDY: Kubki Made in Germany, Produkty porcelanowe wysokiej jakosci , Zdobienia specjalne PRODUKTY: Kubki i inne produkty porcelanowe, sitodruk, Softtouch, farbowanie porcelany, grawery Hainstraße 60 63526 Erlensee Niemcy

tel.: +49618380080 fax: +496183800822 www.snd-porzellan.de g.bogdanska@snd-porzellan.de

Andre Lauterbach Gabriela Bogdanska-Vrdoljak

WAZA SC Jankowska 41 Wysocko Małe 63-421 Przygodzice Polska

tel.: +48627371141 fax: +48627371141 www.waza.pl a.klimek@waza.pl

ceramika

BRANDY: Waza Poland PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika reklamowa, szkło z logo, zdobienie porcelany stołowej

39


Endless possibilities to promote your company in a sustainable way!

DOM, OGRÓD

CORTHOGREEN BRANDY:

Steverinkstraat 50 7011 JN Gaanderen Holandia

Green Gifts

tel.: +31315345113 fax: +31315345140 www.corthogreen.com info@corthogreen.com

Theo Huntink, Thomas Huntink Corné Huntink

DOM, OGRÓD HOME, GARDEN

KULIG SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: Vialli Design, Brabantia, Kulig PRODUKTY: szkło, sztućce, noże, chlebaki, kosze Pocztowa 14 43-502 Czechowice-Dziedzice Polska

tel.: +48322152340 fax: +48322156753 www.vialli-design.com office@vialli-design.com

LEŻAKOWO BRANDY: leżakowo, leżakowo kids PRODUKTY: leżaki drewniane, leżaki reklamowe, hamaki reklamowe, koce z nadrukiem full kolor, ręczniki reklamowe

dom, ogród

Mireckiego 25/57 42-208 Częstochowa Polska

40

tel.: +48508121259 www.lezakowo.pl biuro@lezakowo.pl

Tomasz Konieczka Krzysztof Szewczyk

SILIT RYBSKI IRENA BRANDY: SILIT, WMF, ORIGINAL KAISER, ALFI PRODUKTY: garnki, patelnie, akcesoria kuchenne 3Maja 2 A 11-730 Mikołajki Polska

tel.: +48874215650 fax: +48874216315 www.silit.pl j.dudziec@silit.pl

Łukasz Kowalczyk, Justyna Dudziec Justyna Dudziec, Mariusz Dzikowski Irena Rybski


41


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

4 PRINTERS Sp. z o.o. BRANDY: Gandy Digital, MTEX Solution, A.Berger, G+Otto Friedrich, JM Textiles, Seal Graphics, Impulsa, Jopevi PRODUKTY: Urządzenia do druku, Tkaniny do druku, Atramenty, Laminaty&Laminatory, Oczka & oczkarki Kołłątaja 64 05-402 Otwock Polska

tel.: +48222923949 fax: +48222923979 www.4printers.pl info@4printers.pl

Monika Hagno-Mitura Rafał Kucharski Paweł Gołąbek Magdalena Szostak

AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY: Anapurna H, Jeti Mira, Jeti Tauro, Jeti Titan, Anapurna M PRODUKTY: Anapurna H2050i LED/2500i LED, Jeti Mira MG/ MG LED, Jeti Tauro H2500, Jeti Titan S/HS, Anapurna M 2050i Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa Polska

tel.: +48223111900 fax: +48223111966 www.agfa-polska.pl halina.gryka@agfa.com

Adriana Piotrowska Przemysław Arabski Adrian Życki

AKONDA BRANDY: Fastbind, C.P. Bourg, Dumor, Duplo PRODUKTY: bigówki, gilotyny, laminatory, sprzęt do oprawy twardej, wycinarko - bigówki Geodetów 176 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48223550192 www.akonda.pl biuro@akonda.pl

Mariusz Bogucki Dominik Szulim

ALPOL FORMY LASEROWE S.C Aleksy Jasiński, Marian Lubbe BRANDY: ALPOL Formy Laserowe PRODUKTY: wykrojniki laserowe, sekcje czyszczące, rillmy, tłoczniki, modele Ambaras 15/2 03-012 Warszawa Polska

tel.: +48226142314 fax: +48226142303 www.alpol.pl.pl alpol@alpol.pl.pl

Radosław Jasiński

ALUBEST BRANDY: Pigmentinc , LDP, Eastsign, Blackmann & White, GraySoftware PRODUKTY: Drukarki do druku bezpośrednie, drukarki UV, wycinarki laserowe, web-2-decor

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

Lehmkuhle 14 25853 Bohmstedt Niemcy

42

tel.: +48518980994 www.alubest.de bartosz.kuchta@alubest.de

Bartosz Kuchta Artur Bluma

AMAGRAF BRANDY: Duplo, Develop, Konica-Minolta, OKI, ColorPainter PRODUKTY: Docucutter, Sztance rotacyjne, Systemy druku cyfrowego, Plotery OKI ColorPainter, Systemy broszurujące A. Struga 23/400 95-100 Zgierz Polska

tel.: +48427169999 www.amagraf.pl biuro@amagraf.pl

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE BRANDY: Mutoh, Summa, Screen, Artemis, Ikonos PRODUKTY: plotery wielkoformatowe Mutoh, plotery UV, LED-UV, tnące, materiały i atramenty Gosławicka 2D 45-445 Opole Polska

tel.: +48774581681 fax: +48774581682 www.atrium.com.pl biuro@atrium.com.pl

Adam Kulesza Łukasz Przybysz Piotr Alwingier


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

CANON POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Canon PRODUKTY: Plotery, drukarki A3/A4 do zastosowań graficznych, rozwiązania dla fotografii, media, oprogramowanie Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa Polska

tel.: +48225002100 fax: +48225002110 www.canon.pl rafal.osiekowicz@canon.pl

Rafał Osiekowicz

CLOUD DIGITAL BRANDY: OKI, KIP, SunChemical, EPSON, CALDERA PRODUKTY: Tusze SunChemical, Plotery OKI ColorPainter, Plotery Produkcyjne KIP, Oprogramowanie CALDERA, Plotery EPSON Szachowa 1 04-894 Warszawa Polska

tel.: +48668776284

Maciej Talacha

www.cloud-digital.pl biuro@cloud-digital.pl

COLOR GROUP BRANDY: SmartJet, E-Jet, KE-Jet, Qi-Jet, K-Jet, XUV-Jet, Qu Plus Jet, E-Press, CS-Jet, Smart Tools FP, FPV, ATC PRODUKTY: SmartJet drukarki solwentowe, drukarki ecosolwentowe, drukarki sublimacyjne, UV, frezarki Smart Tools Sztygarska 27 41-608 Świętochłowice Polska

tel.: +48324505258 www.colorgroup.pl biuro@colorgroup.pl

Marek Stysz Tomasz Otrzonsek Nikos Wincierz Kornelia Smolicka

DIGICOM Urządzenia do druku cyfrowego BRANDY: RISO - powielacze cyfrowe 180 str/min, DEVELOP, KONICA-MINOLTA Systemy produkcyjne do druku cyfrowego PRODUKTY: powielacze cyfrowe, cyfrowe systemy produkcyjne, produkcyjny druk atramentowy Łęczycka 55 95-100 Zgierz Polska

tel.: +48427154396 fax: +4842715439624 www.digicom.com.pl biuro@digicom.com.pl

Marcin Pietrzak Piotr Przybysz Tomasz Kubiak Piotr Szniktko

DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) BRANDY: Xerox PRODUKTY: Systemy produkcyjne Xerox, Drukarki biurowe Xerox Kościuszkowców 5A 30-428 Kraków Polska

tel.: +48123110003 www.digipress.pl a.jablonska@digipress.pl

BRANDY: Esko, GMG, MeasureColor, Lamina System, Bickers PRODUKTY: plotery tnąco-bigujące, naświetlarki CDI, oprogramowanie Esko, GMG, kaszerówki, plotery klejące Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa Polska

tel.: +48226659522 fax: +48228389564 www.digiprint.pl digiprint@digiprint.pl

DIGIPRINT SP. Z O.O. BRANDY: HP Indigo, HP Scitex, HP Latex, Scodix, d.gen, Fotoba, Caldera PRODUKTY: druk cyfrowy etykiet, opakowań, plotery lateksowe, UV, ploter tekstylne, sublimacyjne, trymery, lakier 3D Kampinoska 10, Izabelin 05-080 Hornówek Polska

tel.: +48226659522 fax: +48228389564 www.digiprint.pl digiprint@digiprint.pl

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

Digiprint PL Sp. z o.o. spółka komandytowa

43


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

DIPRINTER.COM

BRANDY: SUPERIOR UV , DiPrinterUV , LONGIER HUNTER UV LED , FRASER , SERWIS | PROFILOWANIE | CZĘŚCI PRODUKTY: tusze UV i solwentowe SUPERIOR, lampy DiPrinterUV, plotery LONGIER UV LED, zestawy antystatyczne FRASER, czyściwo

bezpyłowe DiPrinter Długa 92 42-233 Wierzchowisko Polska

DKS

tel.: +48516131270 www.diprinter.com info@diprinter.com

Piotr Słotwiński Magdalena Czerniuk

BRANDY: KIP, Konica Minolta, Canon, Contex, EFI, Duplo, ESTE PRODUKTY: Urządzenia drukujące, Druk cyfrowy dla poligrafii - urządzenia, Druk wielkoformatowy - urządzenia, Druk cyfrowy etykiet -

urządzenia, Introligatornia Energetyczna 15 80-180 Kowale Polska

tel.: +48583090307 fax: +48583509141 www.dks.pl poligrafia@dks.pl

DM SYSTEM BRANDY: ESKO, ALLISON BOARD PRODUKTY: plotery tnące CNC, oprogramowanie graficzne i CAD, płyty tekturowe Allison board Al. Pokoju 78 31-564 Kraków Polska

tel.: +48697977447 www.dmsystem.com.pl jn@dmsystem.com.pl

EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) BRANDY: EIZO, Datacolor PRODUKTY: monitory graficzne, monitory do edycji foto i video, urządzenia do pomiaru kolorów, wzorniki kolorów Wenecka 12 03-244 Warszawa Polska

tel.: +48225102400 fax: +48226754310 www.alstor.com.pl alstor@alstor.com.pl

Paweł Waszniewski Dominik Trojanowski Tomasz Obłuski Jakub Jankowski

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK BRANDY: DTG Digital, IQ Rip, PrintPro, Compress , OKI, Forever, Afinia Label, DPR PRODUKTY: Drukarki tekstylne DTG, Drukarki UV Compress, Drukarki termotranferowe, Drukarki do etykiet

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

Trakt Lubelski 410 04-667 Warszawa Polska

44

tel.: +48227404416 fax: +48227404416 www.ekstreme.pl contact@ekstreme.pl

Wojciech Królik

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY: Epson PRODUKTY: Drukarki Wielkoformatowe, Drukarki Sublimacyjne, Drukarki DTG, Drukarki Ekosolventowe, Drukarki Etykiet Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.pl

Tomasz Kucinski Marek Janowski Grzegorz Mencfel Grzegorz Moch

EUROPRINTER SP. Z O.O.

BRANDY: Europrinter, NANOthINK, LinkPrint, FloraDigital (RTZ), DevStudio Powerplotter PRODUKTY: Europrinter - technologia nano, NANOthINK - atramenty nano, LinkPrint - plotery UV, FloraDigital - plotery solwent/UV,

Powerplotter - RIPy Spisaka 37 02-495 Warszawa Polska

tel.: +48222478470 www.profikolor.com profikolor@profikolor.com

Przemysław Kida Milen Hadzhijsky Ivan Redgebov Domenico Sassone


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

FASTCOM PLOTERY BRANDY: Gunsjet, Roland, Galaxy, FH-Union, Summa, Dreamjet, Metamark, Colorific, Lightbar, PRODUKTY: plotery drukujące, plotery tnące, plotery UV stołowe, Lightbar, folie Metamark Brzozowa 71 61-429 Poznań Polska

tel.: +48616704170 fax: +48616704170 www.fastcom.com.pl biuro@fastcom.com.pl

Tomasz Komuniecki Marek Majewski

FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. PRODUKTY: drukarki cyfrowe wielkoformatowe, drukarki LED UV, drukarki rolowe i płaskie (w tym hybrydy), serwis maszyn, tusze

solwentowe i UV Muszkieterów 15A 02-273 Warszawa Polska

tel.: +48228686322 fax: +48228686325 www.fujifilmsericol.com.pl sprzedaz@fujifilmsericol.com

Tomasz Wróblewski Tomasz Królikowski Katarzyna Doktór, Wojciech Bartczak

GRAFMASZ BRANDY: Grafmasz, Cyklos, Renz, Morgana, Vivid PRODUKTY: krajarki, bigówki i falcerki, foliarki, urządzenia do oprawy spiralnej, urządzenia do oprawy twardej Kościuszki 47 27-500 Opatów Polska

tel.: +48223983834 fax: +48158682686 www.grafmasz.pl warszawa@grafmasz.pl

Marek Zaborowski Tomasz Wiąk Tomasz Ścibisz

HKM sp. zoo BRANDY: EDALE Anglia, FFEI Graphium Anglia, Grafisk Maskinfabrik GM Dania, VEROSYS, Dania, TROJAN LABEL Dania PRODUKTY: Maszyny drukujące, Maszyny drukujące cyfrowo, Finishing semirotacyjny, Lasery wycinające, Hybrydy drukujące Rzemieslnicza 38 81-855 Sopot Polska

tel.: +48585507951 www.hkm.pl zbigniew@hkm.pl

Kamil Kaniecki Zbigniew Karapuda Grzegorz Kamiński

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Konica Minolta , MGI Meteor Unlimited Colors, MGI Jetvarnish, Accurio Press, Accurio Print PRODUKTY: Druk Cyfrowy, Lakier sensoryczny, Uszlachetnianie cyfrowe Muszkieterów 15 02-273 Warszawa Polska

tel.: +48225603300 fax: +48225603303 www.konicaminolta.pl info@konicaminolta.pl

BRANDY: Lettero PRODUKTY: PVB LED 501/2 - Oświetlacz Profi View Box, CMB LED 100/5 E - Oświetlacz Color Match Box, CCS LED 130 - Stanowisko

Kontroli Koloru Łazisko 116 97-200 Tomaszów Mazowiecki Polska

tel.: +48447242619 fax: +48447242619 www.lettero.com.pl zpkaron@lettero.com.pl

Ewelina Packa Monika Świerczyńska Joanna Wojtakowska

“LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA) BRANDY: STEINEL PRODUKTY: STEINEL opalarki, systemy podgrzewania folii reklamowych

Na Ostatnim Groszu 12/30 54-207 Wrocław Polska

tel.: +48791302688 fax: +48791302688 rraaddeekk@yahoo.com

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

LETTERO Karoń

Radosław Koźba

45


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

MODICO - SUN STAMPER BRANDY: MODICO, NOMO PRODUKTY: maszyny do pieczątek, pieczątki, tusze, długopisy z pieczątką Alpejska 57 04-628 Warszawa Polska

tel.: +48228154888 fax: +48228158010 www.modico.pl info@modico.pl

Oki Systems Polska Sp. z o.o. BRANDY: Oki PRODUKTY: Plotery solwentowe, Drukarki graficzne, CMYK+1, Drukarki z białym tonerem, Drukarka neonowa Domaniewska 42, Platinium Biznes Park II, 3 Piętro 02-672 Warszawa, Polska

tel.: +48224486500 fax: +48224486500 www.oki.com.pl info@oki.com.pl

Tomasz Ziędalski

OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA BRANDY: Mimaki, Roland, Hewlett Packard, Monti Antonio, D-Gen PRODUKTY: Plotery solwentowe, Plotery wielkoformatowe, Używane plotery wielkoformatow, Drukarki do koszulek Osiek 82A 32-300 Olkusz Polska

tel.: +48326427428 www.osma.pl siedziba@osma.pl

Sebastian Niemczyk Jan Niemczyk

PLOTERY24.PL BRANDY: Mutoh, Mimaki, Roland, Epson, DTG PRODUKTY: plotery, serwis, części zamienne, akcesoria, atramenty Zana 3A 20-601 Lublin Polska

tel.: +48504502300 www.plotery24.pl info@plotery24.pl

PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: Docan, Galaxy PRODUKTY: Drukarki wielkoformatowe UV Solwent Eco Tekstylne

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

Cicha 4 45-824 Opole Polska

46

tel.: +48774417072 fax: +48774577876 www.plotserwis.pl biuro@plotserwis.pl

Paweł Cioch Przemysław Michałowski

PLUS DIGITAL BRANDY: Keencut, Epson, Caldera, ONYX PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, Drukarki biznesowe Epson WorkForce PRO, Etykieciarki Epson ColorWorks, Trymery KeenCut Kraszewskiego 7 85-240 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523204640 www.plusdigital.pl piotr.nadzieja@plusdigital.pl

Piotr Nadzieja Piotr Kamiński

PRINTEX UE S.C. BRANDY: PRINTEX UE, PRINTEX PRODUKTY: Maszyny do sitodruku, Suszarki tunelowe, Flashe, Maszyny ręczne Rejonowa 4 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48857301680 fax: +48857301680 www.printexue.pl printex@printexue.pl

Andrzej Śleszyński


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

REPROGRAF SA BRANDY: Mimaki, efi, Pongs, Dalim, Media i tusze do druku, Pomiar i kontrola barw X-Rite, Zarządzanie marką PRODUKTY: drukarki (UV, UV LED, solvent, Latex), tusze, podłoża, banery, folie, tekstylia, oprogramowanie Wolska 88 01-141 Warszawa Polska

tel.: +48225394000 fax: +48225394010 www.reprograf.com.pl info@reprograf.com.pl

Paweł Tatala Radosław Brzeziński Anna Andruszkiewicz Piotr Bajda

RISET BRANDY: UCHIDA, PLOCKMATIC, TAULER, CASLON, SPC PRODUKTY: Wycinarki, Bigówki, Falcerki, Broszurownice, Foliarki Maszewska 28 01-925 Warszawa Polska

tel.: +48226699246 fax: +48228646581 www.riset.pl riset@riset.pl

Adrian Dźbikowicz Maciej Kwaśnicki Jarosław Szabłowski Justyna Szabłowska

SICO POLSKA BRANDY: Mimaki, Monti Antonio, Flexa, Sensient, Sico Inks PRODUKTY: maszyny do druku wielkoformatowego, atramenty sublimacyjne i solwentowe, papier, tkaniny, farby i chemia do sitodruku Annopol 3 03-236 Warszawa Polska

tel.: +48228145001 fax: +48228145091 www.sico.pl sico@sico.pl

Piotr Klamecki Sebastian Wojciechowski Błażej Winnicki Marzena Gutknecht

SITA WUJA TOMA BRANDY: SITA WUJA TOMA , Summa, Mutoh, Graphtec, Brother PRODUKTY: Prasy transferowe, atrament sublimacyjny, papier sublimacyjny, papier termotransferowy, plotery tnące M. Konopnickiej 31 84-200 Wejherowo Polska

tel.: +48586770003 fax: +48586771497 www.sitawujatoma.pl sprzedaz@sitawujatoma.pl

Tomasz Romanik

STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. BRANDY: systemy nawilżania powietrza PRODUKTY: systemy nawilżania powietrza:, niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe, parowe Stołczyńska 94 71-869 Szczecin Polska

tel.: +48914873671 www.sternal.com.pl iwona@sternal.com.pl

Adam Sternal Iwona Nawrocka Artur Łysiak

BRANDY: Smatch, IMPRIMO, UVprinter.pl, głowice , Ricoh GH2220 PRODUKTY: Drukarki UV, plotery UV, tusze UV, serwis drukarek UV, drukarki UVprinter.pl Królowej Jadwigi 219A/7 30-218 Kraków Polska

tel.: +48508389628 www.uvprinter.pl k.kanturski@uvprinter.pl

Krzysztof Kanturski Tomasz Siwak

VIA COLOR SP. Z O.O BRANDY: STORMjET, PEGASUS PRINTERS, WIT-COLOR, NUTEC DIGITAL INK PRODUKTY: plotery, atramenty, sprzedaż, serwis, wsparcie Domaniewska 47 Lok 10 02-272 Warszawa Polska

tel.: +48222628679 www.viacolor.pl biuro@viacolor.pl

Radosław Wojtkowski Adam Wojtkowski Przemysław Osiecki

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

UVprinter.pl - 3D PRODUCTS

47


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU BRANDY: D&K PRODUKTY: Laminatory, automatyczne linie do laminowania papieru, urządzenia do laminowania wydruków cyfrowych, folia do wydruków

cyfrowych, folia Krzemowa 5 81-577 Gdynia Polska

tel.: +48586299044 www.zfp.com.pl zfp@zfp.com.pl

EKOLOGIA ECOLOGY

BOOMERANG -CITIZENGREEN BRANDY: Citizen Green, BEWEAR PRODUKTY: eko-biuro, eko-torby, eko-długopisy, eko-kubki, eko-ręczniki Z.i. Du Mandinet, 14 Rue Des Campanu Les Lognes 77315 Marne La Vallee Cedex 2, Francja

tel.: +33160377738 fax: +33160377759 www.citizengreen.pl marta@citizengreen.pl

Marta Soćko

ELEKTRONIKA ELECTRONICS

ALLOCA.PL - FIGARO Corporation BRANDY: allocacoc PRODUKTY: powercube, audiocube, powerbank, powerhub Warszawska 10 08-500 Ryki Polska

tel.: +48818656565 fax: +48818656566 www.alloca.pl biuro@alloca.pl

Paweł Jaguś Natalia Jaguś

AUKEY (AG ELECTRIC)

BRANDY: AUKEY PRODUKTY: Najszybsze na świecie ładowarki sieciowe, power banki, wodoodporne głośniki bluetooth, słuchawki sportowe BT, ładowarki

samochodowe Jana Kasprowicza 54 01-871 Warszawa Polska

tel.: +48780150006 fax: +48780150006 www.aukey.com.pl grzegorz.ilski@agelectric.eu

Grzegorz Ilski

BOOMPODS POLSKA BRANDY: BOOMPODS PRODUKTY: Głośniki Bluethooth, Słuchawki Bluethooth, Power Bank, Ładowarki samochodowe, Akcesoria

elektronika

Piwonii 46, Nowa Wieś 05-806 Komorów Polska

48

tel.: +48796030270 www.boompods.com anna@boompods.com

CAPREA AGENCJA REKLAMOWA BRANDY: Caprea PRODUKTY: pendrive, power banki, pamięci usb, długopisy, smartwatche Fleminga 33B 03-176 Warszawa Polska

tel.: +48222512197 fax: +48222510010 www.caprea.com.pl info@caprea.com.pl

Anna Barbarowicz


ELEKTRONIKA

CITRON GROUP BRANDY:

PVC Factory, CiTRON EUW

PRODUKTY: pamięci USB, pamięci z PVC, USB w kształcie, power banki, smycze Ul. Jagiellońska 88 Bud. 51L 00-992 Warszawa Polska

tel.: +48228394945 fax: +48228397592 www.citrongroup.pl sales@citron.pl

Ewelina Telinga, Katarzyna Kiliańska Wioletta Koprowska Peter Madu

49


ELEKTRONIKA

JETT STUDIO SP. Z O.O. BRANDY:

PSL DESIGN, Mr. O, SLAP ON WATCH, USB PEOPLE, ROLY

PRODUKTY: usb, powerbank, głośnik, słuchawki, bluetooth Trakt Lubelski 414A 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48228129060 fax: +48228129069 www.jettstudio.pl info@jettstudio.pl

ELEKTRONIKA ELECTRONICS

CITRON GROUP BRANDY: CiTRON EUW, PVC Factory PRODUKTY: pendrive, pamięci USB, pamięci w kształcie na zamówienie, power banki, smycze Jagiellońska 88 Bud. 51L 00-992 Warszawa Polska

tel.: +48228394945 fax: +48228397592 www.citrongroup.pl sales@citron.pl

Katarzyna Walesiak, Katarzyna Dmowska Peter Madu, Ewelina Talinga, Katarzyna Kiliańska Wioletta Koprowska Peter Madu

GiftHouse International BV PRODUKTY: Pen Drive, PowerBanki, Głośnik bluetooth, Cleaning pads, USB fans

elektronika

Dijkbeemd 6 4854 MZ Bavel Holandia

50

tel.: +31544371059 www.gifthouse.nl kjo@gifthouse.nl

Karel Jan Overbeeke

KUSHA BRANDY: LeżaKing leżaki XXL, CarMouse, CarPenDrive, Toymail, SoudAsleep, Uciekający Budzik, Clocky, Tangle, X-mini PRODUKTY: leżaki eventowe, myszki i pamięci samochody, poduszka muzyczna, głośniki, czat głosowy Toymail Marynarska 14 02-674 Warszawa Polska

tel.: +48224480522 fax: +48228473970 www.kusha.pl biuro@kusha.pl

Artur Tarwacki


ELEKTRONIKA ELECTRONICS

LJ PRODUKTER PRODUKTY: Panele ledowe, Listwy oświetleniowe, Akcesoria do montażu, Transformatory, Kable Idrottsvägen 3 SE-33533 Gnosjö Szwecja

tel.: +46037099230 ljprodukter.se info@ljprodukter.se

MemoRabbit BRANDY: imageusb PRODUKTY: pendrive, pamięć usb, power bank, głośniki bluetooth, inteligentne zegarki Kolejowa 65 05-220 Zielonka Polska

tel.: +48227604896 www.memorabbit.pl biuro@memorabbit.pl

Anna Sienkiewicz Paweł Boćkowski Kamil Kluziak

MOBI24.ME LED-TECHNIK BRANDY: mobi rollup, ad-led, ad-one PRODUKTY: mobi rollup Morzinplatz 4 A-1010 Wien Austria

tel.: +421903378161 www.mobi24.me marek@mobi24.me

Marek Przeworski

EVENT AdComfort PRODUKTY: Siedziska, pufy, leżaki, sako, meble reklamowe z nadrukiem Piekary 4/3 63-500 Ostrzeszów Polska

tel.: +48625940590 www.adcomfort.pl ania@adcomfort.pl

CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL BRANDY: Wyjątkowy Prezent, Dine in the Dark PRODUKTY: Prezenty, Przeżycia, Organizacja eventów, Systemy motywacyjne Edwarda Jelinka 27 01-646 Warszawa Polska

tel.: +48226688272 fax: +48226592080 www.wyjatkowyprezent.pl biuro@wyjatkowyprezent.pl

Ada Stokowska Michał Kaleta

EVENTROOM BRANDY: L-Acoustics, DiGiCo, GrandMA, Robe, Clay Paky PRODUKTY: Nagłośnienie, oświetlenie, Tłumaczenia symultaniczne, Multimedia, Scenografia eventowa Szyszkowa 20A 02-285 Warszawa Polska

Filip Hamerla

event

tel.: +48602634289 fax: +48224994336 www.eventroom.pl filip.hamerla@eventroom.pl

51


EVENT

VISCOM ITALIA PRODUKTY: Trade Show Via Marostica, 1 20146 Milano WÅ‚ochy

52

tel.: +39024351701 fax: +390243517065 www.viscomitalia.it viscomitalia@reedexpo.it


EVENT FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / WWW.FABRYKAOPASEK.PL BRANDY: Opaski Tyvek 3/4 i Tyvek 1 zwykłe i z odrywanymi kuponami, Opaski Winylowe PRODUKTY: Opaski Tyvek 3/4 i Tyvek 1 zwykłe i z odrywanymi kuponami, Opaski Winylowe Klikowska 208/2 33-102 Tarnów Polska

tel.: +48733400647 www.fabrykaopasek.pl fabrykaopasek@gmail.com

Mateusz Krzemiński

PINIA SP. Z O.O. BRANDY: Nasze Czasopismo PRODUKTY: standy, displaye, opakowania kaszerowane, wydruki plano format B0+, druk offsetowy 6 kolorów Rębkowska 1/34 04-375 Warszawa Polska

tel.: +48600261626 www.naszeczasopismo.pl redakcja@naszeczasopismo.pl

Ewa Krawczyk-Dębiec Maciej Kania

VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA PRODUKTY: Namioty Express, Namioty DOME, Namioty Rurkowe, Parasole, Balony i Bramy Dmuchane Żuki 50A 62-700 Turek Polska

tel.: +48632781569 fax: +48632899449 www.vitonamioty.pl biuro@vitonamioty.pl

WWW.RAINBOWCUPS.EU PRODUKTY: PAPIEROWE KUBKI z LOGO jednorazowe, Papierowe Kubki z nadrukiem indywidualnym, Plastikowe kubki z LOGO, Minimalne zamówienie od 1000szt Rozłogi 14/3 01-310 Warszawa Polska

tel.: +48665400809 www.rainbowcups.eu info@rainbowcups.eu

Customer Service Obsługa Klienta

FILCOWE PRODUKTY FELT PRODUCTS

AMIZO Producent toreb filcowych BRANDY: Amizo PRODUKTY: Torby filcowe, Upominki filcowe, Filcowe etui, Filcowe podkładki, Filcowe opakowania Wysoka 19 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

tel.: +48690818181 www.amizo.pl biuro@amizo.pl

Agnieszka Szymańska Marek Kędra

BRANDY: BOOGIE PRODUKTY: artykuły reklamowe premium z filcu i skóry, nowości: preszpan, washable paper, washable paper Perłowa 26 94-248 Łódź Polska

tel.: +48502235355 www.boogie-design.pl boogie@boogie-design.pl

Agnieszka Pastuszak Aleksandra Drewniak Marcin Gołoś

filcowe produkty

BOOGIE

53


FILMY MOVIES

Wytwórnia Filmów KALINA PRODUKTY: Koncepcje, scenariusz, Produkcja TV/Internet, Postprodukcja - montaż, udźwiękowienie Kartuska 428 80-125 Gdańsk Polska

tel.: +48583500640 www.wfkalina.pl biuro@wfkalina.pl

Robert Widomski Mateusz Jemioł

FLAGI, GODŁA, MASZTY, PROPORCE FLAGS, MASTS, PENNANTS

MMG FLAGI PRODUKTY: beachflagi, banery, flagi, proporczyki, chorągiewki, wykałaczki bankietowe, girlandy, obrusy Rudna 14 41-200 Sosnowiec Polska

tel.: +48327853939 www.eflagi.pl info@eflagi.pl

Wesołowski Rafał Hofelmajer Aleksandra Spich Katarzyna

FLOKOWANIE FLOCKING

ANIPOL BRANDY: Francuskie materiały PRODUKTY: materiały flokowane Poznańska 5 62-021 Paczkowo Polska

tel.: +48605446179 www.anipol.com.pl biuro@anipol.com.pl

Marcin Musioł

GADŻETY KIBICA FAN GADGETS

GOLMI PRODUKTY: trąbki, łapki, noski kibica, gadżety sportowe Wichrowa 7C /12 04-682 Warszawa Polska

tel.: +48501455668 www.golmi.pl info@golmi.pl

Mariusz Pogorzelski

GRY, ZABAWY, ZABAWKI GAMES, TOYS

CARTAMUNDI BRANDY: Cartamundi, Hasbro, Disney, Uno PRODUKTY: Karty do gry, Upominki BTL, Gry Planszowe, Puzzle, Gry Karciane Półłanki 18 30-740 Kraków Polska

54

tel.: +48122962170 fax: +48122962171 www.cartamundi.com robert.gasiorek@cartamundi.com

Joanna Smęder Robert Gąsiorek Tadeusz Resztik


FLAGI, GODŁA, MASZTY, PROPORCE

REAKCJA FLAGI REKLAMOWE BRANDY:

REAKCJA

PRODUKTY: flagi przenośne, akcesoria do masztów, flagi masztowe, leżaki reklamowe, płotki reklamowe Kudowska 55 60-464 Poznań Polska

tel.: +48616227418 www.flagireklamowe.pl biuro@flagireklamowe.pl

Mateusz Bartkowiak Szymon Kozłowski Marcin Szczerbak

55


GRY, ZABAWY, ZABAWKI GAMES, TOYS

FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI

BRANDY: Kolor-Plusz PRODUKTY: Maskotki Reklamowe, Kostiumy Reklamowe, Figury Promocyjne, Pluszowe Breloki Reklamowe, Dmuchane Kostiumy

Krawiecka 6 75-671 Koszalin Polska

tel.: +48943402205 fax: +48943402205 www.kolor-plusz.pl biuro@kolor-plusz.pl

Marcin Raczkowski Michał Sobolewski Kacper Łapczuk Urszula Poniatowska

Toys4Boys BRANDY: Toys4Boys PRODUKTY: Rękawiczki rowerowe z kierunkowskazem, Flickerbiker Jana Z Kolna 1/s6 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48585858023 fax: +48585858023 www.toys4boys.pl sekretariat@kompranet.pl

HAFT

EMBROIDERY

ARACO

BRANDY: Niltons, Sophie Muval, Brickstone, Seano PRODUKTY: czapki, tekstylia reklamowe, torby bawełniane, ręczniki farbowane barwnikami reaktywnymi, T-shirty farbowane barwnikami

reaktywnymi Jaargetijdenweg 90 7532 SX Enschede Holandia

tel.: +31534305255 fax: +31537113584 www.araco.nl info@araco.nl

Roy Van Baal

ARLENA BRANDY: Arlena PRODUKTY: haft komputerowy, druk sublimacyjny, flex, flock, motywy dżetowe i cekinowe Obywatelska 84 93-562 Łódź Polska

tel.: +48426832134 fax: +48426832134 www.arlena.pl arlena@arlena.pl

Marlena Gajda, Agnieszka Zwierzchowska Marlena Gajda, Michał Gajda

DAKO VRT.GUNOLD BRANDY: GUNOLD - dodatki do haftu, ORGAN - igły do hafciarek, HIROSE - chwytacze i bębenki PRODUKTY: Dodatki do haftu, Zaopatrzenie hafciarni: nici do haftu, flizeliny, igły, folie Wieniawskiego 60 93-564 Łódź Polska

tel.: +48426371106 fax: +48426308250 www.gunold.pl gunold@gunold.pl

Grzegorz Kowalewski Karol Berkman, Marcin Kowalewski Karol Berkman, Grzegorz Kowalewski

ELEPHANT LUKIĆ SP. J.

haft

BRANDY: ATLANTIS, PAYPER, MADEIRA PRODUKTY: haft, czapki, odzież, hafciarskie nici, klasyczne auto reklamowe

56

Niciarniana 2/6 92-208 Łódź Polska

tel.: +48426304204 fax: +48426304205 www.embroidery.pl dystrybucja@embroidery.pl

Marcin Mielczarek Paweł Jarnecki Tomasz Milczewski Daniel Lukić


HAFT

EMBROIDERY

HAFTKOMP Michał Szutkowski BRANDY: Sols, B&C, Gildan, Russell, Regatta, JHK, James&Nicholson, Promostars, Adler, Fruit of the Loom PRODUKTY: haft, haft 3D, sitodruk, sublimacja, flock Al. 29 Listopada 94 31-406 Kraków Polska

tel.: +48124180013 www.haftkomp.pl michal@haftkomp.pl

Michał Szutkowski

tel.: +48327876465 fax: +48322816605 www.semitechnika.pl semitechnika@semitechnika.pl

Ewa Dzimińska Grzegorz Francuz

SEMI TECHNIKA BRANDY: ZSK PRODUKTY: Maszyny hafciarskie Wrocławska 94 41-902 Bytom Polska

HOLOGRAMY HOLOGRAPHY

ION CONCEPT SP. Z O.O. BRANDY: Leia Display System PRODUKTY: Wyświetlacz mgłowy, Interakcja, Hologram, Retail, Event Słowicza 37 02-170 Warszawa Polska

tel.: +48501807383 www.leiadisplay.com leiadisplay2@gmail.com

LASER-POLSKA BRANDY: BiMatrix, PoliMatrix PRODUKTY: BiMatrix, PoliMatrix Złotno 173 94-411 Łódź Polska

tel.: +48426348384 fax: +48426348385 www.hologramy.pl maciek@hologramy.pl

Marcin Garncarek, Maciej Rutkowski

VERA HOLOGRAMY BRANDY: www.vera.com.pl, Papier ze znakiem wodnym, SHS Smart Hologram System, Hologramy z Logo , Folia holograficzna PRODUKTY: Hologramy, Etykiety plombowe VOID, Plomby samoprzylepne, Papier zabezpieczony, Holograficzne folie HS Malwowa 48 60-175 Poznań Polska

tel.: +48618678470 fax: +48618677740 www.vera.com.pl mskrzypczak@vera.com.pl, vera@vera.com.pl

Michał Skrzypczak Jacek Skrzypczak Marek Kowalski Jan Dutko

IDENTYFIKACJA IDENTIFICATION

ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Orakel PRODUKTY: opaski identyfikacyjne Łokietka 14 81-735 Sopot Polska

tel.: +48587617880 fax: +48587617882 www.orakel.com orakel-pl@orakel.com

Anna Przasnyska Stephanie Van Herck

57


IMPORT (FULL SERVICE)

58

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. BRANDY:

VOYAGER, VOYAGER XD, FOFCIO PROMO TOYS, MAURO CONTI exclusive collection, AIR GIFTS outdoor pro-motion, MOLESKINE

PRODUKTY: długopisy touch pen, kubki termiczne, ekskluzywne artykuły reklamowe, power banki, pluszowe zabawki reklamowe Krzemowa 3, Złotniki 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616598800 fax: +48616598801 www.axpol.com.pl voyager@axpol.com.pl

Adam Czerniejewicz Marcin Gawęda Hubert Surdyk Mariusz Tomaszewski


IMPORT (FULL SERVICE)

WEDIA-ANN SP.J. BRANDY:

VOYAGER, TOPS, COOL, M-COLLECTION, BULLET, BLUE COLLECTION, AVENUE, ROYAL DESIGN

PRODUKTY: takie jakie chcesz, wtedy kiedy ich potrzebujesz :) zamówienia specjalne i wiele więcej! Saperów 10 02-263 Warszawa Polska

tel.: +48228466368 fax: +48228466368 www.wedia-ann.pl kontakt@wedia-ann.pl

Anna Hollander Konrad Jędraszczak Jolanta Jędraszczak Monika Matak

59


IMPORT (FULL SERVICE) IMPORT (FULL SERVICE)

60

ASIA DIRECT PRODUKTY: produkty z silikonu, elektronika, akcesoria do auta, sport, wg projektu klienta

Kwiatowa 10 75-900 Koszalin Polska

tel.: +48508487071 fax: +48943433951 www.asiadirect.pl office@asiadirect.pl

Tomasz Piątczak

TROEBER BRANDY:

ATOMIC, CONEY, TRISTAR, COZY, MYON

PRODUKTY: zapalniczki, popielniczki, piersiowki, breloki, artykuły promocyjne Volksdorfer Weg 186 22393 Hamburg Niemcy

tel.: +48585878514 fax: +48585877268 pl.troeber.com patrick.chrabkowski@troeber.com

Patrick Chrabkowski Anna Skarbek Warda Dominik Sperling


IMPORT (FULL SERVICE) ANDA PRESENT LTD.

BRANDY: BE CREATIVE, ANDRÉ PHILIPPE, ANTONIO MIRO, ALEXLUCA PRODUKTY: artykuły piśmiennicze i biurowe, torby i akcesoria podróżne, kuchnia i naczynia do napojów, technologia, druk - pełen zakres

usług Konyves Kalman Krt. 48-52 1087 Budapest Węgry

tel.: +3612100758 fax: +3613139087 www.andapresent.com export@andapresent.com

Pawel Palak Vladimir Maly Vlasta Vyvodova Robert Hajduk

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: VOYAGER, VOYAGER XD, FOFCIO Promo Toys, MAURO CONTI exclusive gifts, AIR GIFTS outdoor pro-motion, MOLESKINE PRODUKTY: długopisy touch pen, kubki terminczne, artykuły ekskluzywne, power banki, pluszowe artykuły reklamowe Krzemowa 3, Złotniki 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616598800 fax: +48616598801 www.axpol.com.pl voyager@axpol.com.pl

Adam Czerniejewicz Marcin Gawęda Mariusz Tomaszewski Hubert Surdyk

ENYES BRANDY: ALE, KIASSO, KABERTEX PRODUKTY: artykuły piśmiennicze, zapalniczki, sport, artykuły życia codziennego, breloczki, upominki reklamowe Calle Sargento Provisional (Pol Ind Ciudad Mudeco), 18 46930 Quart De Poblet, Valencia, Hiszpania

tel.: +34961921012 www.enyes.es enyes@enyes.es

Emilio Estellés Vanessa Fayos Sara Alegre

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Promotion Tops, Topico, Christmas Special, Check.In PRODUKTY: art.promocyjne ze znakowaniem, parasole, zabawki, out door, artykuły biurowe Wrocławska 9 55-100 Trzebnica Polska

tel.: +48713109100 fax: +48713109101 www.inspirion.pl anna.nowak@inspirion.pl

Magdalena Humeńczuk Artur Rybak Konstanty Stawropolcew

SILICON SRL BRANDY: SILICON - PROMOBUSINESS - REGOLO PRODUKTY: upominki C/o Silicon Z.i. Saccoccia 64100 Teramo Włochy

tel.: +3384688737 fax: +3384688737 www.siliconsrl.it silicon@regolo.it

Mirco Sottanelli Stefano Di Saverio

ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA sweets, MYRIX, REFLECTS, TOPPOINT) BRANDY: ZOGI, KAHLA, CLAPS, ARWEY, SPRANZ, REFLECTS, MYRIX, MAGNA sweets, TOPPOINT PRODUKTY: gadżety różne, elektronika, porcelana, notesy/kalendarze, słodycze tel.: +48531549312 www.zejmo-siatecki.com office@zejmo-siatecki.com

Szczepan Siatecki Krzysztof Żejmo Urszula Migalska

import (full service)

Fabryczna 14 65-410 Zielona Góra Polska

61


IMPORT AZJA

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

62

BRANDY:

Royal Design

PRODUKTY: kubki izotermiczne, termosy, długopisy, maskotki reklamowe, latarki Bysewska 30 80-298 Gdańsk Polska

tel.: +48587128200 fax: +48587128217 www.par.com.pl bok@par.com.pl

Magdalena Wojciechowska Agnieszka Wybult Małgorzata Opiela


IMPORT AZJA

KATEX PRODUKTY: upominki dla golfistów, barmańskie komplety, organizery na biurko, stacje pogodowe, komplety piśmienne Opiekuńcza 25/2 93-411 Łódź Polska

tel.: +48426809388 fax: +48426809389 www.katex.net.pl info@katex.net.pl

Tadeusz Krakowiak

IMPORT AZJA IMPORT ASIA

DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. BRANDY: Don Marco, Gentelo PRODUKTY: zapalniczki prezentowe, piersiówki, zestawy prezentowe, papierośnice, breloki Jodłowa 20 80-633 Gdańsk Polska

tel.: +48602792745 www.donmarco.pl donmarco@donmarco.pl

Marek Papuga Dagmara Bohusz

EASY GIFTS Sp. z o. o. BRANDY: Silicon Power, MyKronoz, SIGG, Victorinox, Wenger, Cerruti 1881 , Cacharel, Nina Ricci, Huawei, XLYNE, Hugo Boss Icewatch PRODUKTY: power banki, pendrivey, smartwatche, produkty ekskluzywne, elektronika reklamowa Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305110 fax: +48713152925 www.easygifts.pl biuro@easygifts.pl

Agata Olejnik, Paulina Kaczmarska Maja Zawadzka, Joanna Leśniak Joanna Noskowicz

F4F POLSKA SP. Z O.O. Armii Ludowej 00-571 Warszawa Polska

tel.: +48601715689 www.f4f.com.pl mp@f4f.com.pl

Maciej Plewczyński

import azja

BRANDY: Paper bag PRODUKTY: torby papierowe, opakowania, gadżety, zabawki

63


IMPORT AZJA IMPORT ASIA

GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. PRODUKTY: torby, art. biurowe, elektronika, breloki, sport & outdoor Plataforma Logística Pla-Za C/ Trapani, 27 50197 Zaragoza Hiszpania

tel.: +34976463370 fax: +34976505167 www.ggoya.com export@ggoya.com

Marta Soćko

LABOPAK SYSTEM BRANDY: Out of the Blue, Spider Catcher, Inprosolar, Spencer & Fleetwood, ThubsupUK PRODUKTY: Rośliny reklamowe, Ekspozytor Elite, Świeczki, Łapacz Pająków, Śmieszne kubki Batorego 4 05-400 Otwock Polska

tel.: +48227993941 fax: +48227993941 www.labopak.pl labopak@labopak.pl

Michał Pańkowski

MACMA POLSKA Sp. z o.o. BRANDY: Ferraghini, Mark Twain, M-Collection, CrisMa, Cofee, Pelikan, Lubiana, Karolina, Gildan, B&C, SG, Bags by JASSZ PRODUKTY: długopisy, kubki, torby, zestawy piśmienne, nadruki Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305460 www.macma.pl biuro@macma.pl

Justyna Kutrzuba Karolina Seifert Magdalena Molenda Denis Liśniewski

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: Royal Design PRODUKTY: kubki izotermiczne, bidony, długopisy, latarki, narzędzia Bysewska 30 80-298 Gdańsk Polska

tel.: +48587128200 fax: +48587128217 www.par.com.pl bok@par.com.pl

Małgorzata Opiela Magdalena Wojciechowska Agnieszka Wybult

W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Keya, James & Nicholson, Myrtle Beach, Joe Cool’s, import odzieży pod zamówienia PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, bluzy, czapki, kurtki, polary, kamizelki, odzież sportowa, koszule, produkcja specjalna Buforowa 104 52-131 Wrocław Polska

tel.: +4871346440077 fax: +48713464499 www.keyaeurope.pl, www.westpolska.com keya@keyaeurope.pl, west@westpolska.com

Aleksandra Skórska Małgorzata Skowrońska Justyna Kuszej Andrzej Kowalczuk

INTERNET Szeptuchy.pl

internet

BRANDY: Szeptuchy.pl, Domkreatywny.pl, Codziennik.pl, ambasadores.com PRODUKTY: Marketing Szeptany, Kreowanie wizerunku, Artykuł sponsorowany

64

Długa 44/50 00-241 Warszawa Polska

tel.: +48693347123 www.szeptuchy.pl szeptuchy@szeptuchy.pl

Michał Matlengiewicz


INTROLIGATORSTWO BOOKBINDING

ARKFORM Arkadiusz Broniszewski BRANDY: Monolith PRODUKTY: Gilotyny elektryczne, Gilotyny ręczne, Laminatory rolowe, Laminatory biurowe, Tamponiarki Wierzchowisko Długa 32 42-233 Mykanów Częstochowa Polska

tel.: +48343287060 fax: +48343287060 www.import-maszyn.eu biuro@import-maszyn.eu

Emilian Woźnica Magdalena Broniszewska

ART-BOX pudełka z tektury litej PRODUKTY: pudełka, opakowania Krańcowa 26 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48501346186 www.art-box.com.pl p.jasina@art-box.com.pl

Piotr Jasina Daniel Lebiedziński

BS POLAND BRANDY: flowerboxes.pl PRODUKTY: Flower box, Opakowania kaszerowane, Tuby na alkohol, słodycze, Pudełka kartonowe, Pudełka na kwiaty Kard. St. Wyszyńskiego 1/4 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48857309290 www.bspoland.pl biuro@bspoland.pl

Bogumił Syczewski Jarosław Bartoszuk Aleksaner Krawczuk

CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI BRANDY: CNCtechnika, Martin Yale , Count Machinery , Boway , AZON PRODUKTY: prasy do hot stampingu, bigówki, falcerki, gilotyny, foliarki Zbożowa 22H 20-827 Lublin Polska

tel.: +48817475475 fax: +48817475475 www.cnctechnika.pl piotr@cnctechnika.pl

Piotr Markowski Janusz Najda

Duplo Polska Sp. z o.o BRANDY: DUPLO, MULTIGRAF, RIGO, TAULER, CHALLENGE, BAGEL SYSTEM, FUJIPLA. PRODUKTY: Automatyczne bigówki, bigówko-falcerki, linie do oprawy zeszytowej, foliarki, oklejarki EVA/PUR Cyklamenów, 1 04-798 Warszawa Polska

tel.: +48228457023 fax: +48228457027 www.duplopolska.pl info@duplopolska.pl

Gabriela Swat

INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI BRANDY: baranski.com.pl, introligatornia.net, karty-menu.pl PRODUKTY: okładki personalizowane, karty menu, informatory hotelowe, photobooki, okładki na dyplomy Zaszkolna 2 30-243 Kraków Polska

tel.: +48602227669 fax: +48124297245 www.introligatornia.net biuro@introligatornia.net

BRANDY: Marzipan Books PRODUKTY: Pamiętniki i notatniki Skolas 21-401C LV-1010 Ryga Łotwa

tel.: +37125606320 www.marzipanbooks.com info@marzipanbooks.com

introligatorstwo

MARZIPAN BOOKS LTD.

Zbigniew Barański Marta Barańska

65


INTROLIGATORSTWO BOOKBINDING

OPUS SP. Z O.O. BRANDY: OPUS (Metalbind, Goldcover, C-Bind, Terbind), IDEAL, EBA PRODUKTY: Big Binding Tower, Goldpress 5, Foil Xpress Automat + moduł Cyclone, DUO 500 Vario Temp Toruńska 8 44-122 Gliwice Polska

tel.: +48324201111 fax: +48322311229 www.opus.pl opus@opus.pl

PALSA Sp. z o.o. BRANDY: Mabel, Bamberger Kaliko, Kiiltoplast PRODUKTY: Materiały introligatorskie, Płótna introligatorskie, Papiery, Materiały winylowe, Poliuretant Dereniowa 4 61-310 Poznań Polska

tel.: +48618876600 fax: +48618705395 www.palsa.pl palsa@palsa.pl

PROINTRO SP. Z O.O. BRANDY: Pudełka oklejane, Okładki, Segregatory PRODUKTY: Pudełka Graniczna 29 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618116795 fax: +48618116795 www.prointro.pl biuro@prointro.pl

Jerzy Dolata

tel.: +48322466678 www.pierluigi.pl kalendarze@pierluigi.pl

Aleksander Skoczeń

KALENDARZE CALENDARS

ASS3 BRANDY: PIER LUIGI PRODUKTY: kalendarze Racławicka 29 41-500 Chorzów Polska

CRUX BRANDY: CRUX, Calenart, Redskin PRODUKTY: Kalendarze, Teczki bizesowe, Organizery Obroki 77 40-833 Katowice Polska

tel.: +48327508100 fax: +48327508101 www.crux.pl crux@crux.pl

DRUKPOLSKA kalendarze

PRODUKTY: kalendarze reklamowe, puzzle, segregatory i clipboardy, kołonotesy, produkty kaszerowane

66

Sprzeczna 9/1 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616740364 www.drukpolska.pl info@drukpolska.pl


KALENDARZE CALENDARS

Helma 365, s.r.o. BRANDY: Helma 365, Exclusive Edition, Poketto PRODUKTY: Kalendarze wieloplanszowe, Notesy Nademlejnská 600/1 198 00 Praha 9 Czechy

tel.: +420222245591 fax: +420284840188 www.helma365.eu export@helma365.eu

Jan Starecki

I-DROPS SP. Z O.O. BRANDY: DROPS OFFICE COLLECTION, IDROPS PRODUKTY: kalendarze książkowe - znakowanie, organizery, notesy, adresowniki, etui na smartphony Solec 81B / Paw. A 51 00-382 Warszawa Polska

tel.: +48227833342 fax: +48227833343 www.drops.com.pl drops@drops.com.pl

JOTAN PRODUKTY: Kalendarze, Karnety Świąteczne, Notatniki Strzelców Bytomskich 49 40-308 Katowice Polska

tel.: +48323532951 fax: +48483532950 www.jotan.pl biuro@jotan.pl

LEDIBERG SP. Z O.O. BRANDY: Lediberg, Lanybook, Ivory Collection, Appeel Collection, Open Design PRODUKTY: kalendarze, kalendarze książkowe, kalendarze z gumką i buttonem, notesy z gumką i buttonem, notesy z gumką Arkuszowa 154/156 01-934 Warszawa Polska

tel.: +48225698000 fax: +48225698001 www.lediberg.com.pl lediberg@lediberg.com.pl

WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. BRANDY: Lucrum Kalendarze, Lucrum Paper, Lucrum Games, Lucrum Czwórka, Lucrum Mała Poligrafia PRODUKTY: kalendarze, gry, notesy, ołówki z nadrukiem dookólnym, nadruk UV Podwale 47 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338221821 fax: +48338220141 www.lucrum.pl lucrum@lucrum.pl

WYDAWNICTWO SCRIBA BRANDY: Linea Riccardo PRODUKTY: kalendarze książkowe, terminarze, notesy firmowe, kalendarze trójdzielne, oprawa indywidualna Bogumińska 51 47-400 Racibórz Polska

tel.: +48324155300 fax: +48324155300 www.scriba.com.pl scriba@scriba.com.pl

PRODUKTY: kalendarze książkowe, notatniki, kalendarze nauczyciela Kozielska 186 44-121 Gliwice Polska

tel.: +48323313716 fax: +48323313718 www.wokolnas.pl wydawnictwo@wokolnas.pl

Agnieszka Syta Dariusz Kmiecik Rafał Budnik

kalendarze

WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS

67


KATALOGI (FULL SERVICE)

CATALOGS (FULL SERVICE)

ASGARD SP. Z O.O. BRANDY: BLUE COLLECTION PRODUKTY: metalowe długopisy, parasole, kubki termiczne, notesy, power banki Rolna 17 62-081 Baranowo Polska

tel.: +48618400740 fax: +48618400240 www.asgard.gifts biuro@asgard.gifts

Aleksandra Biegajło Adrianna Trafna Jakub Niegłos Arkadiusz Urbaniak

JETT STUDIO SP. Z O.O. BRANDY: PSL DESIGN, ROLY, USB PEOPLE, Mr. O, SLAP ON WATCH PRODUKTY: elektronika, odzież, parasole, kubki termiczne, powerbank Trakt Lubelski 414A 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48228129060 fax: +48228129069 www.jettstudio.pl info@jettstudio.pl

MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Your Note, Your Memory, Your Umbrella, Print and Wear, Your Bag, Your Cap, Your Antistress, Your Lanyard, Your Cable, Your keyring PRODUKTY: Art. Biurowe, Elektroniczne i USB, Podróżne, Sportowe, Kuchenne Niedźwiedziniec 10/4 41-506 Chorzów Polska

tel.: +48223072683 www.midoceanbrands.com dabrowskip@midoceanbrands.com

Wierczyński Robert Dąbrowski Paweł

PAUL STRICKER S.A. (oddział Polska) BRANDY: Hi!dea, Paul Stricker, Connecting you USB, Connecting you Energy, Connecting you Bottle, Connecting you Bag PRODUKTY: Produkty z korka, notesy, plecaki, parasole, długopisy Osiedlowa 15 05-071 Długa Szlachecka Polska

tel.: +48796179341 fax: +48796179341 www.stricker-europe.com pawel@stricker-europe.com

Paweł Grzeszczuk

PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. BRANDY: Elevate, Slazenger, Balmain, Avenue, Bullet PRODUKTY: Długopisy, Tekstylia, Powerbanki, Parasole, Torby Al. Jerozolimskie 63 00-697 Warszawa Polska

tel.: +48223604500 fax: +48226303072 www.pfconcept.com m.lisowska@nl.pfconcept.com

Monika Lisowska Joanna Łukaszewicz Zuzanna Rychlewska Miłosz Lisiecki

SDI GIFTS S.R.O. BRANDY: Ironglyph, Indivo, F.O.R., Holidays Collection PRODUKTY: Kubek termiczny, Torba, Pamięć flash USB, Przewód USB, Bateria

katalogi (full service)

Kremanacova 90/ Pitkovice 10 400 Praha Czechy

68

tel.: +420774698160 www.sdigifts.com europe@sdigifts.com

Maxim Makarov


KOSMETYKI I HIGIENA COSMETICS, HYGIENICS PRODUCTS

ARTENS BRANDY: ARTENS, ECOLOGY, POWITAJ KOBIECOŚĆ, GREEN TEAM, PRZYJAZNA TORBA PRODUKTY: kosmetyczki, piórniki, torby bawełniane, torby polipropylenowe, wetorby filco Pasteura 6A/3 02-093 Warszawa Polska

tel.: +48222035552 fax: +48222035553 www.artens.com.pl biuro@artens.com.pl

Dariusz Borys Robert Czarnecki Dariusz Borys Aleksandra Brzozowska

CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL BRANDY: DUREX, ASHA, BEPPY, BODY in BALACE, DAY&Night, BEPPY, London, EXS, Pasante, AMOR PRODUKTY: Prezerwatywy promocyjne, prezerwatywy w nadrukowanej folii, prezerwatywy w etui, prezerwatywy w kartoniku Seinhuiswachter 1-3 3034KH Rotterdam Holandia

tel.: +31104676747 fax: +31104677123 www.condommessage.com info@condommessage.com

Agnieszka Szczepkowska Miriam

IMCA S.C. BRANDY: Madeleine, Imca, Heavy Duty, PRODUKTY: mydła z logo, kremy, sole, żele, zapachy Lipowa 45 05-123 Chotomów Polska

tel.: +48223539656 www.mydelka.pl imca@imca.com.pl

Jan Bogacki Magdalena Bogacka

Kosmetyki z Logo BRANDY: Kosmetyki z logo PRODUKTY: Kosmetyki z logo, kosmetyki reklamowe, kremy reklamowe, mydła reklamowe Przelot 56 60-408 Poznań Polska

tel.: +48695222399 www.kosmetykizlogo.pl office@kosmetykizlogo.com

Magdalena Makowska

KOSZE UPOMINKOWE GIFT BASKETS

FHU “MONIKA” ( FABRYKA PREZENTÓW) BRANDY: Produkcja polska i zagraniczna PRODUKTY: Eleganckie upominki dla firm., Kosze z prezentami., Eleganckie upominki dla firm. Kościuszki 45 42-300 Myszków Polska

tel.: +48343134525 www.fabrykaprezentow.com.pl sklep.fabrykaprezentow@gmail.com

M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. Teligi 1A 05-270 Marki Polska

tel.: +48227713048 fax: +48227714760 www.wina-mp.pl sklep@wina-mp.pl

Małgorzata Masiak

kosze upominkowe

PRODUKTY: Wina z całego świata, Alkohole Mocne, Szkolenia, Degustacje, upominki

69


KOSZE UPOMINKOWE GIFT BASKETS

NaszeKosze.pl BRANDY: Zestawy Staropolskie, Zestawy Bożonarodzeniowe, Zestawy wiELKANOCNE, Zestawy Konferencyjne, Czekoladki PRODUKTY: Zestawy okolicznościowe, Kosze świąteczne, Zestawy biznesowe, Paczki dla dzieci, Zestawy konferencyjne Piłsudskiego 23 A 05-840 Brwinów Polska

tel.: +48227293888 fax: +48227293880 www.naszekosze.eu katinas.j@buster.pl

Urszula Kowal Joanna Katinas Katarzyna Czajkowska

MAGNESY, NAKLEJKI MAGNETS, STICKERS

A&J POLAK BRANDY: A&J POLAK PRODUKTY: naklejki wypukłe, breloki, magnesy, pinsy, żetony do wózków sklepowych Waryńskiego 15 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48327520090 fax: +48327520090 www.brelok.pl reklama@firma-aj.com.pl

Agnieszka Polak

ASTOM PRODUKTY: Magnesy reklamowe, Notesy magnetyczne, Zakładki magnetyczne, Podkladki korkowe, Puzzle Nadrzeczna 1A 95-083 Wrząca Polska

tel.: +48501204190

Sergiusz Tomala

www.astom.pl magnesy@astom.pl

EMAGNETS PRODUKTY: zakładki magnetyczne, zestawy magnesów, puzzle magnetyczne, tablice magnetyczne, notesy magnetyczne Przygody 31 08-125 Suchożebry Polska

tel.: +48512353420 fax: +48257555462 www.emagnets.eu emagnets@emagnets.eu

Magdalena Turska Emilia Orzełowska Mariola Sobieszek Monika Osipowicz

GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA PRODUKTY: naklejki wypukłe 3D, magnesy i magnesy wypukłe 3D, breloki 3D, naklejki 3D na telefony, naklejki i breloki NFC Warszawska 46 26-200 Końskie Polska

tel.: +48413754890 fax: +48413751220 grafiks.com.pl grafiks@wp.pl

Aleksandra Kowalczyk Karol Madej

magnesy, naklejki

MEDIA MAG

70

BRANDY: Media Mag PRODUKTY: magnesy reklamowe, notesy magnetyczne, zakładki magnetyczne, puzzle magnetyczne, ramki i tablice magnetyczne Prostokątna 12 81-601 Gdynia Polska

tel.: +48587815054 www.media-mag.pl info@media-mag.pl

Paweł Jankowicz Paulina Żagiel


MAGNESY, NAKLEJKI MAGNETS, STICKERS

POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D BRANDY: POLINAL, TWIN 3D PRODUKTY: naklejki wypukłe 3D, magnesy, magnesy 3D, breloki 3D, etykiety reklamowe Sądowa 4 88-400 Żnin Polska

tel.: +48525524596 fax: +48525524696 www.nalepki3d.pl biuro@nalepki3d.pl

Sławomir Andrzejewski Andrzej Łukomski

RASTER BRANDY: Smart Goggles, 3D Logo, Multistick PRODUKTY: smart goggles, emblematy 3d logo, magnesy, notesy magnetyczne, breloki Domaszowska 97A 25-320 Kielce Polska

tel.: +48413446777 fax: +48413446929 www.raster.eu raster@raster.com.pl

Robert Dąbek, Paweł Więckowski Olga Janowska, Justyna Dąbek, Paweł Wójcik Maciej Krochmal, Karolina Łodejska Anna Bielawska

BRANDY: SUVENIX, SUPERMAGNIT, BAMBUS PRODUKTY: Ręcznie robione magnesy na lodówkę, Drewniane 3D-warstwowe magnesy, Metalowe magnesy, Szklane kufle, kieliszki Klimczaka 17/80 02-797 Warszawa Polska

tel.: +48731518105

Dmytro Gaiduk

magnesy, naklejki

Suvenix Sp. z o.o.

www.suvenix.com info@suvenix.com

71


MAGNESY, NAKLEJKI MAGNETS, STICKERS

Tisa & eSka system PRODUKTY: Magnesy na lodówkę, Magnesy pamiątkowe, Magnesy ze sklejki, Upominki ze sklejki, Tabliczki na ścianę/drzwi Toruńska 34B 87-162 Młyniec Pierwszy Polska

tel.: +48513008794 www.tisa.com.pl tisa@tisa.com.pl

Jakub Liśkiewicz

Turevio Sp. z o. o. BRANDY: Turevio PRODUKTY: Magnesy policeramiczne, akrylowe magnesy na lodówkę, akrylowe breloki, przypinki akrylowe, magnesy drewniane wielowar-

stwowe Na Grządkach 5/l2 30-421 Kraków Polska

tel.: +48731509571 pl.turevio.com info@pl.turevio.com

Dmitrij Makohoniuk Paweł Zeliński

MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

3D METAL PROJECT SP. Z O.O. BRANDY: 3D METAL PROJECT PRODUKTY: Suszarki półkowe, Wózki transportowe, Euro haczyki, Elementy POS Marii Skłodowskiej-Curie 8/10 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422273323 fax: +48422273323 3d-metal.pl info@3d-metal.pl

Wiktor Kantorek Leszek Kantorek

ADP POLSKA s.c. BRANDY: Kala, Rollover, Flexan PRODUKTY: Laminatory, trymery, plotery drukujące i tnące, systemy CAD/GIS, atramenty Błękitna 70 04-663 Warszawa Polska

tel.: +48227738575 fax: +48227738575 www.adppolska.pl biuro@adppolska.pl

Dariusz Świercz Włodzimierz Mazur

AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, Canon| BRANDY: Summa, Summa FSeries, DirectColorSystems, Canon, MacSign PRODUKTY: Ploter tnący, Drukarka UV, Skaner, Oprogramowanie

maszyny do produkcji reklam

Nowe Sady 2 94-102 Łódź Polska

72

tel.: +48422503124 fax: +48422503121 www.agraf.com.pl anna_cieplucha@agraf.com.pl

Anna Cieplucha Łukasz Kolasa Agnieszka Cieplucha Maciej Niewiadomski

ASKA POLAND SP. Z O.O.

BRANDY: Barudan, Wilcom PRODUKTY: Japońskie hafciarki nowe i używane, Jednogłowicowe i wielogłowicowe maszyny, Oprogramowanie do projektowania wzorów

hafciarskich Królowej Marysieńki 44 02-954 Warszawa Polska

tel.: +48228852679 www.barudan.pl aska.poland@op.pl

Kiyoo Takahashi


MASZYNY DO PROD. REKLAM

CWT WORKTOOLS BRANDY:

CWT Cut Work Table, CWT Linear Cutter, CWT Telescopic Reach Cutter

PRODUKTY: stołowe aplikatory, cutter liniowy, stoły montażowe, aplikatory stołowe, płaski aplikator - laminator 1201 Tappan Circle TX 75006 Carrollton Stany Zjednoczone

tel.: +19722457883 fax: +19722428472 www.cwtworktoolsusa.com martafraczek@cwtworktoolsusa.com

Marta Fraczek Janusz Fraczek Chris Edwards Jorden Morris

73


MASZYNY DO PROD. REKLAM

74

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY:

Epson

PRODUKTY: plotery ekosolwentowe, drukarki DTG, sublimacja, plotery pigmentowe Proofing, Fine Art Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.eu

Tomasz Kuciński Marek Janowski Grzegorz Mencfel Grzegorz Moch


MASZYNY DO PROD. REKLAM

POLKOS MARIUSZ KOSIOR BRANDY:

Roland, Bordeaux, Summa, BPL, Fletcher, Leister, Coner, ClearShield, Eizo, Nec, Ergosoft, Corel

PRODUKTY: plotery Solventowe Roland, atramenty solventowe Bordeaux, maszyny do gięcia liter z taśm aluminiowych BPL, laminatory, trymery Ludwikowo 7 85-502 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523452451 fax: +48523452451 www.polkos.com.pl wojtek@polkos.com.pl

Mariusz Kosior Maciej Zgoda Wojciech Górski Michał Wiesner

75


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO BRANDY: ALB-01Eco 160 Deluxe; ALB-04 Uni 180; ALB-03 SSA 180 Plus; CNC Router; ALB-LW 500W Speed Master PRODUKTY: Produkty ALB to zautomatyzowane giętarki CNC do produkcji liter 3D ze stali i aluminium Józefa Konrada Korzeniowskiego 8 15-519 Białystok Polska

tel.: +48857102378 fax: +48857443848 www.letterbender.net biuro@letterbender.net

Ewa Szutkiewicz Małgorzata Wierzbicka Magdalena Ozorowska Joanna Bieńkowska

Beijing EFR Laser S&T Co., Ltd BRANDY: Beijing EFR PRODUKTY: tuby laserowe, zasilanie lasera, optyka laserowa 3F, Building 1, No.15 Guangjujie Street, Industrial Development Zone, tongzhou District 314400 Beijing, Chiny

tel.: +861064361009 fax: +861084572889 www.bjefr.com bjefr@139.com

Siyan Liu

CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA BRANDY: BPL, BXL V2, Frezarka CNC, Laser CO2 PRODUKTY: Automatyczne giętarki do liter blokowych, Frezarki CNC, Lasery Świerkowa 9 40-670 Katowice Polska

tel.: +48322520113 fax: +48322520113 www.centrum-reklamy.com.pl biuro@centrum-reklamy.com.pl

Robert Kwiatkowski Kamila Brudka

CWT WORKTOOLS BRANDY: CWT Cut Work Table, CWT Linear Cutter, CWT Telescopic Reach Cutter PRODUKTY: Stoły montażowe, Laminatory, Stołowe aplikatory, Cutter liniowy, Aplikatory Stołowe 1201 Tappan Circle TX 75006 Carrollton Stany Zjednoczone

tel.: +19722457883 fax: +19722428472 www.cwtworktoolsusa.com martafraczek@cwtworktoolsusa.com

Marta Fraczek Janusz Fraczek Chris Edwards Jorden Morris

EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) BRANDY: BROTHER, Happy Japan, RISO, JIFFY Steamer, Galaxy Press PRODUKTY: hafciarki Brother & HAPPY, drukarki do koszulek BROTHER, wypalarki sit RISO, prasy GALAXY, steamery JIFFY Szczotkarska 50 01-382 Warszawa Polska

tel.: +48226644140 fax: +48226644141 www.emb.com.pl emb@emb.com.pl

Maciej Kondraciuk Dorota Sieczkowska Aleksander Iszczenko

HAFTEX maszyny do produkcji reklam

BRANDY: Richpeace, Haftex, Sierra, Koban, Wilcom PRODUKTY: hafciarki komputerowe, pikowarki, oprogramowanie hafciarskie, akcesoria do haftu, usługi haftu i pikowania

76

Polna 1 05-124 Krubin / Warszawa Polska

tel.: +48880177431 fax: +48880177431 www.haftex.com haftex@haftex.com

Manuela Rataj Buczkowska Adam Buczkowski

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. BRANDY: LEISTER PRODUKTY: Zgrzewarki Leister, Zgrzewarki samojezdne, Zgrzewarki stacjonarne, Zgrzewarki do baneów Ks. W. Siwka 13 40-306 Katowice Polska

tel.: +48322091202 fax: +48322091206 www.leister.pl info@heisslufttechnik.pl


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

HERZ POLSKA Sp. z o.o. BRANDY: HERZ PRODUKTY: Zgrzewarki samojezdne do banerów, Zgrzewarki ręczne do banerów, Akcesoria do zgrzewarek, Listwy grzejne do gięcia płyt z

PVC PMMA PET PC Kostrzyńska 30 02-979 Warszawa Polska

tel.: +48228424683 fax: +48228429700 www.herz-polska.pl herz@herz-polska.pl

Paweł Wiktorowski Jacek Niećko Teresa Nesseldt Jacek Pawlak

IGEPA POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Roland, Flora, Esprint, Pongs, Drytac PRODUKTY: plotery solwentowe, plotery uv, atramenty ekosolwent, dzianiny sublimacja, płyty z tworzyw Siwka 11 31-588 Kraków Polska

tel.: +48126392400 fax: +48126392419 www.igepa.pl krakow@igepa.pl

InfoTEC CNC BRANDY: InfoTEC CNC PRODUKTY: Cutter CNC, Plotery frezujące, Plotery tnąco-frezujące, Termoformierki, Lasery CNC Krotka 8, Zasutowo 62-330 Nekla Polska

tel.: +48618333999 www.infotec-cnc.com biuro@infotec-cnc.com

Piotr Czaiński Borys Barbukow

KML SOLUTIONS SP. Z O.O. BRANDY: Roland, Agfa, Aldura, EsQuadro, Ederra, KML Inks, Vennlo 60 Pro, DigiStar PRODUKTY: Plotery Roland eco solwentowe, uv i sublimacyjne, Plotery Agfa, Laminatory, Piece do laminowania szkła Ateńska 61 03-978 Warszawa Polska

tel.: +48226103586 fax: +48226103603 www.kmlsolutions.pl kpawlicka@kmlsolutions.pl

MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: GRAND CENTRAL, TechnologieCNC PRODUKTY: Frezarki CNC, Lasery CO2, Grawerki, Plotery, Znakowarki Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp Polska

tel.: +48500213393 www.technologiecnc.pl biuro@technologiecnc.pl

Piotr Schild

Newtown Tapes BRANDY: Enimac, Newtown Tapes, 3M, Tesa PRODUKTY: Maszyny Aplikujące Taśmy, Dwustronne Taśmy Samoprzylepne tel.: +441527517517 www.tapemachines.co.uk sales@newtowntapes.co.uk

Paweł Czapiewski Jacob Underwood Luke Verrall Rafał Nalepka

OVILI-BENDERS.COM BRANDY: Ovili PRODUKTY: Giętarki, zaginarki, zaginarki do pleksi, plexi, pvc Alpejska 57 04-628 Warszawa Polska

tel.: +48228154888 fax: +48228127475 ovili-benders.com poland@ovili-benders.com

Maciej Balcer Krzysztof Małczyński Maciej Balcer

maszyny do produkcji reklam

80 Arthur Street B98 8JY Redditch, Worcestershire Wielka Brytania

77


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

POLKOS MARIUSZ KOSIOR BRANDY: Roland, Summa, Leister, Fletcher, Giętarki BPL PRODUKTY: Plotery solwentowe ROLAND, Plotery tnące Summa, Zgrzewarki Leister, Trymery Fletcher, Giętarki BPL Ludwikowo 7 85-502 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523452451 fax: +48523452451 www.polkos.com.pl wojtek@polkos.com.pl

Piotr Kosior Maciej Zgoda Michał Wiesner Wojciech Górski

tel.: +48158166802 fax: +48158166804 www.pgcnc.pl biuro@pgcnc.pl

Damian Laskowski Łukasz Lubieniecki Wojciech Skawiński

POLSKA GRUPA CNC PRODUKTY: CNC ROUTER Tadeusza Kościuszki 39 37-415 Zaleszany Polska

PRINTING MACHINE PRODUKTY: Druk wielkoformatowy, Sitodruk, Tampodruk, Sublimacja, Termotransfer Górnicza 2/171 60-107 Poznań Polska

tel.: +48618610446 fax: +48618610446 www.printingmachine.pl biuro@printingmachine.pl

Michał Ostrowski Robert Czerwiński

ROMANIK BRANDY: ROMANIK, POLYPRINT, DUPONT, MANOUKIAN, POLI-TAPE PRODUKTY: prasy transferowe, urządzenia sitodrukowe, folie transferowe i solwentowe, farby sitodrukowe, sublimacja Przemysłowa 10 84-240 Reda Polska

tel.: +48586780700 fax: +48586780707 www.romanik.pl info@romanik.pl

Andrzej Romanik Katarzyna Krzyżanowska

SCORPIO SP. Z O.O. BRANDY: swissQprint, Miller Weldmaster, Ricoh, Demak, Jover PRODUKTY: Drukarki wielkoformatowe UV, zgrzewarki, plotery lateksowe, urządzenia do domingu, oczkarki Brukowa 28A 91-341 Łódź Polska

tel.: +48426135089 fax: +48426405195 www.scorpio.com.pl digital@scorpio.com.pl

SERON Kołodziejczyk sp. j. maszyny do produkcji reklam

BRANDY: Seron PRODUKTY: frezarki cnc, lasery co2, cuttery, znakowarki, laminatory

78

Centralnego Okręgu Przemysłowego 18 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158142402 www.seron.pl biuro@seron.pl

Jacek Baran Andrzej Borowy Krystian Rydz Michał Dziedzic

SOFTPLAST BRANDY: MATIC, JOPEVI, BOBIS, FORSTHOFF, CARMO, BOWMER BOND, FORSSTROM PRODUKTY: automaty szyjące, zgrzewarki impulsowe, zakuwarki do oczek, aplikatory do folii, zgrzewarki hot air oraz HF Przemysłowa 54 62-510 Konin Polska

tel.: +48632453650 fax: +48632453650 www.softplast.pl biuro@softplast.pl


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

TEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. BRANDY: MIMAKI, KALA, KLIEVERIK, WASATCH, ERGOSOFT, EASYSIGN PRODUKTY: drukarki UV, SUV, lateks, plotery tekstylne, sublimacja Natolin 46B 92-701 Łódź Polska

tel.: +48426395187 fax: +48426361201 www.teba.pl teba@teba.pl

VES PLOTER BRANDY: GRAPHTEC, GCC, Naniva, Colorida, Silhouette America PRODUKTY: Plotery tnące, Solwentowe plotery drukujące, Plotery drukujące UV, Atramenty UV i ekosolwentowe, CAMEO Chojnowska 6C 03-583 Warszawa Polska

tel.: +48226333614 fax: +48226334900 www.vesploter.pl vesploter@vesploter.pl

Lech Trzpil Cezary Buśko

WMT Baltic BRANDY: UZLEX PRODUKTY: maszyny do pakowania próżniowego, maszyny do naklejek wypukłych, Tools.uzlex.eu A.deglava 166B LV-1021 Riga Łotwa

tel.: +37167800826 www.uzlex.eu info@uzlex.eu

MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

AMATEC Polska Sp. z o.o. BRANDY: Kornit Digital, Polyprint TexJet, SWF, Melco EMT16, DuPont Artistrii PRODUKTY: Drukarki DTG Kornit, Drukarki DTG Polyprint, farby DTG DuPont i PowerInks, hafciarki SWF, hafciarki Melco Kolejowa 2, Radwanice 55-010 Święta Katarzyna Polska

tel.: +48713117770 fax: +48713117404 www.amatec.pl adam@amatec.pl

Adam Bujak Damian Habrych

ATECOM BRANDY: FEIYA, Golden Sign, Huagui PRODUKTY: Maszyny hafciarskie, maszyny ultradźwiękowe do dżet, plotery laserowe, części zamienne, Serwis Al. W. Polskiego 28 76-200 Słupsk Polska

tel.: +48598420000 www.hafciarka.com atecom@atecom.pl

Krzysztof Gliniecki

BRANDY: Lotus Transfers , Comec Italia PRODUKTY: prasy termotransferowe, termotransfer, folie termotransferowe, tampodruk, tamponiarki Lutomierska 46 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422275810 fax: +48422275810 www.lotustransfers.pl, www.comec.pl lotus@lotustransfers.pl, comec@comec.pl

Tomasz Łoś Kamila Sulkowska-Łoś Jarosław Gała Marcin Gębarowski

maszyny do znakowania

COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J.

79


MASZYNY DO ZNAKOWANIA

80

GRAVOTECH SP. Z O O. BRANDY:

Gravograph, Type3, Technifor, Pro-Pen

PRODUKTY: grawerki mechaniczne, lasery co2, plotery, laminaty grawerskie, frezy Kobierzycka 20 Ba 52-315 Wrocław Polska

tel.: +48717960401 fax: +48717960402 www.gravotech.com infopl@gravotech.com


MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

ETI BRANDY: JANOME , HAPPY, TEXI, BROTHER PRODUKTY: hafciarki komputerowe Grunwaldzka 400 60-169 Poznań Polska

tel.: +48618420330 fax: +48618420530 www.eti.com.pl m.waligorski@eti.com.pl

Maciek Waligórski Jacek Korta

Exon Group, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, SPRZEDAŻ HAFCIAREK BRANDY: Happy, Brother, Janome, Wilcom, EXON Iwona Świderska PRODUKTY: hafciarki, oprogramowanie do haftu, odzież reklamowa, szkolenia Wrzosowa 47, Grabianów 08-110 Siedlce Polska

tel.: +48798988772 fax: +48798988772 www.dobrehafciarki.pl biuro@dobrehafciarki.pl

Iwona Świderska

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: DATALOGIC, BOFA, LTT, RMI, SYNRAD PRODUKTY: Znakowarki laserowe, Plotery laserowe CO2, Systemy filtrujące, Tuby laserowe

Kanarkowa 9 02-818 Warszawa Polska

tel.: +48222433571 www.systemy-laserowe.pl fastcom@fastcom.com.pl

Arkadiusz Guzicki Wojciech Kucharski Jakub Chodowiec Mariusz Michalak

GRAVOTECH SP. Z O O. BRANDY: Gravograph, Type3, Technifor , Propen PRODUKTY: Lasery CO2, Fiber, Lasery Hybrydowe, Grawerki mechaniczne, Materiały grawerskie Kobierzycka 20 Ba 52-315 Wrocław Polska

tel.: +48717960401 fax: +48717960402 www.gravotech.com infopl@gravotech.com

GRAWCOM SP.J. BRANDY: GCC, Megacut, Traxx, LaserInk, Zund PRODUKTY: plotery laserowe CO2, znakowarki laserowe, plotery tnące fiber, plotery tnące, drukarki stołowe UV Syrenki 14 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227502611 fax: +48227502612 www.grawcom.pl biuro@grawcom.pl

Norbert Wardecki Michał Budzicz Maciej Urban Małgorzata Urban

LASER MEDIA S.C. BRANDY: Epilog, ACI, Vision Engravers, KERN PRODUKTY: Znakowarki laserowe, Plotery Laserowe, Grawerki i Plotery mechaniczne, Laminaty, materiały grawerskie tel.: +48227350740 www.lasermedia.pl biuro@lasermedia.pl

RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA BRANDY: Tajima, Pulse, HoopMaster, Mighty Hoop PRODUKTY: Maszyny hafciarskie, Oprogramowanie hafciarskie, Akcesoria do tamborków, Szkolenia hafciarskie Poziomkowa 30 91-496 Łódź Polska

tel.: +48426588661 www.tajima.pl rydlewski@tajima.pl

Andrzej Rydlewski Alexander Papaioannou Przemysław Jagielski

maszyny do znakowania

Pomorska 49 05-501 Piaseczno Polska

81


MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE BRANDY: SMART LASER, RMI LASER, BODOR, TARNAWSKI.PL, KIM POLIGRAFIA PRODUKTY: systemy do laserowego cięcia i znakowania, znakowarki laserowe fiber, lasery do cięcia metali fiber, lasery CO2 do cięcia i

grawerowania Łużycka 10 C 81-537 Gdynia Polska

tel.: +48507131017 www.smartlaser.pl biuro@smartlaser.pl

Paweł Tarnawski Ireneusz Kaszubowski Monika Kaszubowska

STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI BRANDY: Fiber laser STAMP LASER PRODUKTY: Znakowanie laserem, Znakowarki fibrowe, Znakowanie przemysłowe, grawerowanie laserem, frezowanie CNC Kościuszki 3 09-500 Gostynin Polska

tel.: +48508123433 www.stampgrawer.pl biuro@stampgrawer.pl

SUNLASER Sp.z o.o. PRODUKTY: Lasery CO2, Plotery tnące, Urządzenia CNC, Fibery Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48722221692 www.sunlaser.pl arnold@sunlaser.pl

Roland Luka Karolina Krystek Arnold Katzler

TROTEC POLSKA BRANDY: Trotec, Rayjet PRODUKTY: lasery do grawerowania, lasery do cięcia, znakowarki laserowe, materiały grawerskie Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393539 fax: +48223393601 www.troteclaser.com lasery@trodat.net

Robert Skibiński Sabina Greloff

WIMATECH SP. J. ( ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) BRANDY: Castiglioni, Ciac, Ipel, Senatori, Minucoop PRODUKTY: stemplowarki, grawerowane stemple, folie, skóry naturalne, filc Poziomkowa 6 05-070 Sulejówek Polska

tel.: +48227830145 fax: +48227833410 www.wimatech.pl wimatech@post.pl

MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski BRANDY: Profil-3D, Profil brzegowy-3D PRODUKTY: Profil do budowy liter przestrzennych, Profile do automatycznych giętarek, Moduły LED, Plexi i PCV Paluch 24 02-147 Warszawa Polska

82

tel.: +48226526011 www.3dsystem.pl/pl reklama@3dsystem.pl

Stefan Woźniak, Łukasz Kunicki Renata Jarzęcka


83


MATERIAลY DO PRODUKCJI REKLAM

84

HEXIS POLSKA BRANDY:

HEXIS

PRODUKTY: folia do zmiany koloru, folia do druku, folia ochronna lakieru sam., folia antybakteryjna, folia okienna Zimna 1 65-001 Zielona Gรณra Polska

tel.: +48685065127 www.hexis.com.pl marek.robert@hexis.com.pl

Marek Robert 601729663 Daria Majer 661400360


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. BRANDY:

APOLLO, PRINTCOLOR, DUBUIT, KIAAN, ACTEGA, FIMOR, CERFOILS, NBC, EXAKT, RÜGER&GÜNZEL, SPT Foteco&Remco, CONVERTEC, TECHNIGRAF, MICROPRINT

PRODUKTY: materiały do sitodruku i tampndruku, farby, lakiery, chemia, rakle, siatki, maszyny, urządzenia, wykonujemy szablony, matryce Manewrowa 7 92-517 Łódź Polska

tel.: +48426492212 fax: +48426492213 www.kplusl.com.pl biuro@kplusl.com.pl

Dominika Bik Piotr Szymborski Anna Kil Arkadiusz Kucharski

85


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM

IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA PRODUKTY: zamki do łączenia profili, akcesoria do ramek, akcesoria wystawiennicze, meblowe, głowice narożne, uszczelki, zaślepki Szamotulska 2, Chyby 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48618142732, +48618160569 fax: +48618160041 www.ideal.net.pl pphu@ideal.net.pl

MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

ALMA TREND BRANDY: Roland Gongzheng, Bubble-Free, Qres Technologies, OKI, TheMagicTouch MACtac, Simona Multipanel Oracal Aslan PRODUKTY: plotery drukujące, drukarki UV i solwentowe, płyty z tworzyw sztucznych, folie samoprzylepne, drukarki OKI Wojska Polskiego 2 40-669 Katowice Polska

tel.: +48322026485 fax: +48324571290 www.almatrend.com.pl ewa.bieron@almatrend.com.pl

Rafał Baranowski Paweł Kujawa Ewa Bieroń Karol Rzepus

materiały do produkcji reklam

ALULETTER / 3D System Sp. z o.o.

86

BRANDY: Taśma aluminiowa do liter , i znaków przestrzennych, Litery blokowe z taśmy AL, Reklamy świetlne PRODUKTY: Taśma aluminiowa do liter, i znaków przestrzennych, Litery blokowe z taśmy AL, Reklamy świetlne Środkowa 7, Opacz Kolonia 05-816 Michałowice Polska

tel.: +48227230232 fax: +48227230233 www.aluletter.pl, www.3dsystem.eu biuro@aluletter.pl, biuro@3dsystem.eu

AMANN SP Z O.O. BRANDY: przemysłowe nici szwalnicze , nici specjalistyczne, nici techniczne. PRODUKTY: nici szwalnicze Saba C, nici do haftu i mikrohaftu, Serafil 300/2, Isacord Łąkowa 11 90-562 Łódź Polska

tel.: +48426403680 fax: +48426403681 www.amann.com amann@amann.pl, poland@amann.com


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

AMT PRODUCT BRANDY: AMT JET DS-2 EKO, AMT JET DS-2 MILD, AMT JET DS-2 NANO-Ultra Eco, AMT JET DS-2 SUPER EKO PRIME, AMT JET DS-3 PRODUKTY: atramenty ekosolwentowe, laminaty płynne, cleanersy Gen. Maczka 71B 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48515170029 www.amtpolska.pl biuro@amtpolska.pl

ASTAT BRANDY: Orafol PRODUKTY: Taśmy dwustronnie klejące do łączeń technologicznych Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań Polska

tel.: +48618488871 fax: +48618488276 www.astat.com.pl info@astat.com.pl

Mirosław Winter Henryk Rogoziński Wojciech Szemraj Małgorzata Zyk

AXYZ Automation Sp. z o.o. BRANDY: AXYZ, Trident, Pacer, Optimus PRODUKTY: Plotery CNC, Frezarki CNC, Noże CNC Oswobodzenia 1 40-403 Katowice Polska

tel.: +48322597550 fax: +48585858119 www.axyz.pl biuro@axyz.pl

Damian Mazur Rafał Mania Piotr Sekściński

BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. BRANDY: Bergmen PRODUKTY: bergmen, art neon lighting, moduły led, taśmy led, zasilacze led Zawiła 65E 30-390 Kraków Polska

tel.: +48124155050 fax: +48124155050 www.bergmen.pl artneon@artneon.pl

Iwona Reguła Przemysław Rozmus Krystian Niklewicz Mariusz Pietrzak

BODO INDUSTRIAL INC. BRANDY: BODO PRODUKTY: płyty PVC spienione, płyty PVC komorowe, aluminiowy panel kompozytowy, twarde płyty PVC, szkło akrylowe Rm.1202, Building A, No.388, West Jiangwan Road 200000 Shanghai, China

tel.: +862156306795 fax: +862156319261 www.bodo-industrial.com bodo@bodo-industrial.com

Jacky Xie

COLGRAPHIX BV BRANDY: Coldenhove, J-Teck ink, Verseidag, C-Pro, Ergosoft, Barbieri PRODUKTY: papier sublimacyjny, papier protekcyjny, atramenty, drukarki, kalandry tel.: +31547335600 www.colgraphix.com info@colgraphix.com

Witold Wolowiec Marcel Hulsman

Daoming Optics & Chemical Co.,Ltd BRANDY: Daoming Optics & Chemical, DM PRODUKTY: Reflective Material, Reflective Sheeting, Advertising Grade Products, Traffic Safety Products, Personal Protection Equip-

ments No.1 Yingbin Road, 3Rd Xiangzhu Industrial Zone 321313 Yongkang City, Zhejiang Province Chiny

tel.: +865798731160 fax: +865798731185 www.chinadaoming.com sales10@chinadaoming.com

Chris Tao

materiały do produkcji reklam

Klavermaten 7 7472 DD Goor Holandia

87


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) BRANDY: DICKSON COATINGS, EVERGREEN PRODUKTY: banery: frontlity, backlity, blockouty, mesh, eko-tekstylia Joselewicza 3 Lok.1 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343656294 fax: +48343683254 www.dickson-coatings.pl barbara@max.net.pl

EKO-TECH BRANDY: TESA Tape, PROFILC, Gottlieb Binder GmbH, YAESU, EKO-TECH PRODUKTY: Taśmy klejące, Rzepy przemysłowe, Taśmy tesa, Filc - Kolorowy, Wykrojniki taśm i rzepów Fabryczna 1B 42-660 Kalety Polska

tel.: +48343578624 fax: +48343527595 www.eko-tech.biz lukas.jelonek@eko-tech.biz

Łukasz Jelonek Dominik Nędza Marcin Popa Łukasz Jelonek

ENDUTEX BRANDY: Endutex Revestimentos Texsteis PRODUKTY: banery, siatki mesh, blockouty, tapety, wykładzina reklamowa Szlachecka 191 32-080 Brzezie Polska

tel.: +48124272467 fax: +48124272467 www.endutex.pl endutex@endutex.pl

Tomasz Halewski Anna Kubaty

epiLED BRANDY: Opticor, Triglo, Elypso, Pico, Edge Strip, Mean Well PRODUKTY: moduły LED, taśmy LED, zasilacze Mean Well Traktatowa 1 54-425 Wrocław Polska

tel.: +48713580878 www.epiled.pl info@epiled.pl

Katarzyna Maluśka Maria Krasowska

ESSENTRA SP. Z O.O. PRODUKTY: Przyssawki, Podpórki do standów, Taśmy dwustronnie klejące, Woblery, Nity spinające Śląska 126 D 93-237 Łódź Polska

tel.: +48426395265 fax: +48426395266 www.essentracomponents.pl info@essentracomponents.pl

EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. materiały do produkcji reklam

BRANDY: ORAFOL, SIHL, SERGE FERRARI, PALRAM, PROFINE PRODUKTY: Banery, Folie do reklamy, Media do sublimacji, Papier, Płyty z tworzyw sztucznych

88

Pass 20 J 05-870 Błonie Polska

tel.: +48223569200 www.europapier.pl biuro@europapier.pl

Sławomir Jakubów Mariusz Fronia

GRAWER POLSKA BRANDY: Grawer Polska PRODUKTY: grawerowane matryce mosiężne, trawione (chemigraficzne) matryce magnezowe, matryce polimerowe do tłoczenia Sianowska 7 60-431 Poznań Polska

tel.: +48618623063 www.grawerpolska.pl marketing@grawerpolska.pl

Andrzej Włoch


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL LIMITED BRANDY: GUANGZHOU TOME PRODUKTY: folia samoprzylepna winylowa, cięcie folii winylowych, baner PVC, maszyny do druku #408, Tonghe Rd, North Of Guangzhou Avenue, Baiyun District 510000 Guangzhou, Chiny

tel.: +8613926464001 www.tome-china.com cindy@tome-ad.com

Cindy

GUOSHUN GROUP

BRANDY: GUOSHUN PRODUKTY: pp dla reklamy indoor&outdoor, plotery do cięcia folii winylowych, winylowa folia samoprzylepna, one way vision, folia do

laminowania

333, North Of Tuanjie Road, Xishan District 214000 Wuxi City, Jiangsu Province Chiny

tel.: +865108380319 fax: +865108815723 www.jsgsjt.com tj@guoshun-ad.com

Nicole Wang

HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD BRANDY: HAINING JINMAO WARP KNITTING PRODUKTY: materiały do siotodruku, druku termosublimacyjnego & termotransferu, materiały na flagi, displaye reklamowe, frontlit i

backlit No.38 Luhong Road, dingqiao Town 314400 Haining City,zhejiang Province Chiny

tel.: +8618757361268 fax: +86057387985872 www.hnjmjb.com joyce@hnjmjb.com

Joyce

HEDPES Advanced Printing Supplies BRANDY: EPTANOVA Manoukian-Argon, Visprox, Raiver, Marinline, Verojet, Itaca Nova, VFP - Ink Technologies, Saati PRODUKTY: materiały i urządzenia do sitodruku, tampodruku, druku sublimacyjnego i rotograwiury, lakiery, chemia Folwarczna 1 62-081 Poznań-Przeźmierowo Polska

tel.: +48616637915 fax: +48616637915 hedpes.pl info@hedpes.pl

Mikołaj Zielonacki Piotr Majewski Marian Wieczorek

HEXIS POLSKA BRANDY: HEXIS PRODUKTY: FOLIA DO ZMIANY KOLORU, FOLIA DO DRUKU, FOLIA OCHRONNA LAKIERU SAMOCHODOWEGO, FOLIA ANTYBAKTERYJNA, FOLIA

OKIENNA Zimna 1 65-001 Zielona Góra Polska

tel.: +48685065127 www.hexis.com.pl marek.robert@hexis.com.pl

Marek Robert

Huangshan Xingwei Reflecterized Material Co.,Ltd BRANDY: Huangshan Xingwei Reflecterized Material PRODUKTY: szklane koraliki o wysokim współczynniku odbicia, folie refleksyjne, papier antyadhezyjny, specjalistyczne kleje i inne tel.: +8605596668688 fax: +8605596668688 www.xwreflective.com cecilia-bien@cnxwfg.com

Cecilia

HUASHENG FLEX BRANDY: HUASHENG FLEX PRODUKTY: materiały do wyrobów banerów PVC, plandeka, materiały PVC do wyrobu dmuchańców, frontlit, backlit No.8 Hongqi Road, Maqiao Town 314400 Haining City, Zhejiang Province Chiny

tel.: +8657387987519 fax: +8657387987519 www.huashengflex.com.cn emily@huashengflex.com.cn

Emily Jiang

materiały do produkcji reklam

zaawansowane technicznie produkty No.5 Jing Xing Road, eco-Development Zone, she District 245000 Huang Shan City, An Hui Province, Chiny

89


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

IKONOS BRANDY: IKONOS PRODUKTY: materiały, atramenty, płyty, akcesoria Gosławicka 2D 45-445 Opole Polska

tel.: +48774581681 fax: +48774581682 www.ikonos.pl biuro@ikonos.pl

INVEST LINE BRANDY: HIMMELTEK PRODUKTY: Tkaniny dla reklamy, Tkaniny do druku, Tkaniny Partyzancka 78/92 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422150854 fax: +48422270020 www.himmeltek.pl biuro@himmeltek.pl

INVEST-MEDIA.COM BRANDY: INVEST MEDIA.COM, INOKS PRODUKTY: Dystanse do szyldów, Tuleje do reklam, Uchwyty, INOKSY, DYSTANSE STALOWE Improwizacji 5 01-992 Warszawa Polska

tel.: +48501130410 www.invest-media.com biuro@invest-media.pl

Jakub Niewaidomski Katarzyna Niewiadomska

JOKER HURTOWNIA TKANIN PRODUKTY: Tkaniny poliestrowe, dzianiny, reklama zew. / wew., druk na tkaninie, tkaniny do druku Św.jadwigi 20 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343665330 fax: +48343665342 www.joker.info.pl mirek@joker.info.pl

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: APOLLO, PRINTCOLOR, DUBUIT, KIIAN, ACTEGA, FIMOR, CERFOILS, NBC, RÜGER&GÜNZEL, SPT Foteco&Remco, CONVERTEC, EXAKT, TECHNIGRAF, MICROPRINT PRODUKTY: materiały do sitodruku i tampondruk, farby, lakiery, chemia, rakle, siatki, maszyny, urządzenia, wykonujemy szablony i matryce Manewrowa 7 92-517 Łódź Polska

tel.: +48426492212 fax: +48426492213 www.kplusl.com.pl biuro@kplusl.com.pl

Anna Kil, Arkadiusz Kucharski Dominika Bik, Bartosz Szymanek Piotr Szymborski, Krzysztof Stankiewicz Alina Stopczyk

materiały do produkcji reklam

KAKADO SP.J.

90

BRANDY: Nero, Clarito, Pro Design, Quatro, Magno PRODUKTY: papiery opakowaniowe, papiery do druku, introligatorskie, plastikowe akcesoria, metalowe akcesoria Kościuszki 86 42-500 Będzin Polska

tel.: +48327615715 fax: +48327615710 www.kakado.pl sales@kakado.pl

Anna Kołodziej Agata Wolna

LAMBDA BRANDY: ORAFOL, ORACAL, ORAJET, Natura Media, WALL ART, POLI-TAPE, POLI FLOCK, POLI FLEX, STARFLEX, PONGS PRODUKTY: Folie samoprzylepne, papiery, banery, siatki, tkaniny Głogowska 419 60-004 Poznań Polska

tel.: +48618131402 fax: +48618130287 www.lambda.pl lambda@lambda.pl

Marcin Kowalski Marcin Fortuniak Jacek Depczyński


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

LED LABS SP. Z O.O. BRANDY: GOQ PRODUKTY: Moduły LED Zakopiańska 2C 30-418 Kraków Polska

tel.: +48126334411 fax: +48126334411 www.led-labs.pl info@led-labs.pl

Konrad Harciarek Paweł Wiśniewski Łukasz Gąsiorek

MEDIAFORPRINT BRANDY: banery, folie samoprzylepne, folia OWV, papier whiteback,papier citylight, baner Ferrari,materiały do roll up, ledy.zasilacze PRODUKTY: banery, folie, papiery, roll-upy, ledy Żwirki i Wigury 19 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48660720075 www.mediaforprint.pl biuro@mediaforprint.pl

Igor Kłys

MOCARZ.eu BRANDY: MOCARZ.eu PRODUKTY: celaner, laminat, odtłuszczacz, air, universal Świerczewskiego 2D 32-090 Słomniki Polska

tel.: +48123883249 www.mocarz.eu biuro@mocarz.eu

Piotr Bulicz Marcin Ślusarczyk

MOVINS SP. Z O.O. BRANDY: MovinS deco transfer PRODUKTY: MOVINS DECO TRANSFER, material do druku Poniatowskiego 49 37-500 Jarosław Polska

tel.: +48537442043 www.movins.eu movins@interia.pl

Vadym Netesov Yehor Netesov

PAPYRUS SP. Z O.O. BRANDY: Ensocoat, Panka Star, CKB, Panka Disk, Performa Brilliance PRODUKTY: Kartony do produkcji POS, Kartony do produkcji opakowań, Papiery kreatywne Wołoska 5 02-675 Warszawa Polska

tel.: +48224490200 fax: +48224490201 www.papyrus.com/pl info.pl@papyrus.com

Natalia Zawadzka Justyna Pachniowska

PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED BRANDY: PRIME SIGN PRODUKTY: baner PVC-free, frontlit, backlit, baner blockout, siatka tel.: +8631185028822 fax: +8631185028880 www.sign-material.com tianshili@sign-material.com

Shili Tian

PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. BRANDY: ProLite, ProWire, ProTextil, Pro2000, ProLite PRODUKTY: Systemy Napinające, Ramy tekstylne, Gabloty reklamowe, Totemy Emanuela Imieli 32 41-605 Świętochłowice Polska

tel.: +48327710015 fax: +48322451169 www.proaluminium.com.pl marketing@proaluminium.com.pl

Piotr Walczak Jan Rigda

materiały do produkcji reklam

No.345 North Youyi Street Xinhua District 050071 Shijiazhuang City, Hebei Province Chiny

91


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

ROLLFIX BRANDY: ROLLFIX PRODUKTY: taśmy samoprzylepne dwustronne, produkty samoprzylepne, taśmy magnetyczne, wykroje z taśm samoprzylepnych Bakalarska 19 02-212 Warszawa Polska

tel.: +48225750934 fax: +48225750902 www.rollfix.pl rgrzeszczuk@rollfix.pl

SAFEX SPOL. S R.O. BRANDY: SAFEX FOLIE, KPMF, BRUXSAFOL PRODUKTY: Folie na okna budynków, folie na szyby samochodowe, folie do zmiany koloru samochodu, folie samochodowe ochronne, folie

do druku Ďáblická 965/2H 182 00 Praha 8 Czechy

tel.: +420270005046 fax: +420270005045 www.safex.cz lazensky@safex.cz

Piotr Bobinski Eva Ticha Martin Lazensky

Shanghai NAR Industrial Co., Ltd. BRANDY: Shanghai NAR PRODUKTY: folia one way vision, samoprzylepna folia winylowa, folia laminowana na zimno, kaszerowane materiały do druku, baner

laminowany No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Zone, Nanhui District 201314 Shanghai, Chiny

tel.: +862131272888 fax: +862131275255 www.nar.com.cn info@nar.com.cn

Jiantang Yang

Shanghai UNISIGN Industrial Material Co., Ltd BRANDY: UNISIGN FLEX PRODUKTY: baner z nadrukiem flex (kaszerowane/laminowany do 5m szerokości), baner blockout, siatka, samoprzylepna folia winylowa,

folia one way vision No.172 Lianhong Road, Yuanhua Town 314400 Haining City, Zhejiang Province Chiny

tel.: +862154179996 fax: +862154176661 www.unisign.com.cn sales@unisignflex.com

Chloe

Transferdrukpapier BRANDY: Classic paper, Premium paper, Sticky paper PRODUKTY: papier sublimacyjny, papier sublimacyjny termoprzylepny Sticky, papier transferowy Źródlana 29A 95-080 Tuszyn Polska

tel.: +48426144329 fax: +48426144324 www.transferdrukpapier.pl monika@transferdrukpapier.pl

Radosław Łabuz Monika Łabuz

VanGraf - studionadruku materiały do produkcji reklam

BRANDY: Siser PRODUKTY: Folia Flex/Flock, DTG - materiały, akcesoria, Sitodruk- materiały, akcesoria, Akcesoria i tekstylia

92

Rynek 18/3 32-700 Bochnia Polska

tel.: +48146117004 www.vangraf.com.pl sklep@studionadruku.pl

Wojciech Kawala

VIVTEK BRANDY: Vivtek, Scigrip, Zettex, Technicoll PRODUKTY: Kleje, Rozpuszczalniki, Łączenie pleksi, Klejenie liter 3D, Klejenie kasetonów Plac Gen. Józefa Hallera 5 Lok. 14A 01-018 Warszawa Polska

tel.: +48882770787 www.vivtek.pl kontakt@vivtek.pl

Szymon Warchał Tomasz Janik


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

Zhejiang Huifeng New Materials Corp.,Ltd BRANDY: ZHEJIANG HUIFENG PRODUKTY: materialy do druku cyfrowego-baner PVC flex No.28 Shijing Road, Haining Economic Development Zone 314400 Haining City, Zhejiang Province, Chiny

tel.: +8657387098000 fax: +8657387095022 www.hfxcl.com.cn hfzhang@hfxcl.com

Mr.Fang

Zhejiang Yuli New Material Co.,Ltd BRANDY: Zhejiang Yuli PRODUKTY: folia PVC, banery PVC flex, siatka, plandeka PVC, tkaniny projekcyjne No.28 Hongqi Road, Warp Knitting Industrial Zone 314400 Haining City, Zhejiang Province, Chiny

tel.: +86057387765987 fax: +86057387987916 www.yuliplastic.com chenlei@yuliplastic.com

Ray Chen

MEDYCZNE MEDICAL PRODUCTS

WEBER & WEBER SP. Z.O.O. BRANDY: MedixAd, MedixPro, DentixPro PRODUKTY: Podkłady medyczne i serwety stomatologiczne z nadrukiem reklamowym Puńców, Cieszyńska 229 43-400 Cieszyn Polska

tel.: +48338529100 fax: +48338529200 www.webermed.com info.pl@webermed.com

Wioletta Warzocha Marcin Rzepa Ingrid Raszkova Sylwia Sterkowiec

METALOPLASTYKA METALWORK

KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH PRODUKTY: medale, breloki, odlewy z logo, oczka banerowe, grawer Lubliniecka 74 A 42-284 Herby Polska

tel.: +48343658594 fax: +48343658594 www.kbk.net.pl krzysztof@kbk.org.pl, krzysztof@kbk.net.pl

Beata Kubiak Krzysztof Kubiak

MS SP. Z O.O. PRODUKTY: medale, numizmaty okolicznościowe, sztabki, ekskluzywne gadżety Leśna 47 43-211 Czarków K/ Pszczyny Polska

tel.: +48322106000 www.mennicaslaska.pl biuro@mennicaslaska.pl

metaloplastyka

93


MULTIMEDIA ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK BRANDY: Tabkiosk, Sitekiosk, Webkiosk PRODUKTY: Stojaki na tablety, Oprogramowanie i aplikacje, Infokioski i reklama wizualna Turawska 9 46-022 Zawada Polska

tel.: +48774144011 www.artboro.com biuro@tabkiosk.eu

Bartosz Świtniewski

Lune.xyz BRANDY: Samsung_VR, Oculus, Agumentet_Reality PRODUKTY: App_Oculus, App_SamsungVR, App_Agumentet_Reality, App_Kinect, App_LeapMotion Jana Długosza 2/6 51-162 Wrocław Polska

tel.: +48600267159 www.lune.xyz r@lune.xyz

Radosław Janicki Clément Cordier

SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. BRANDY: Samsung, Solix PRODUKTY: Systemy digital signage, Monitory LCD, Monitory dotykowe, Ściany video, Lustra multimedialne 1 Maja 27-200 Starachowice Polska

tel.: +48608107791 fax: +48412406305 www.solix.pl solix@solix.pl

Kamil Celary Mateusz Sepioło Tomasz Sepioło

NARZĘDZIA TOOLS

DELIS ARTUR FERENC BRANDY: Uniflex PRODUKTY: Uniflex Św. Cecylii 4 41-800 Zabrze Polska

tel.: +48501268548 www.delis.com.pl arturf@onet.pl

WERA BRANDY: WERA PRODUKTY: narzędzia, gadżety Korzerter Str.21-25 D-42349 Wuppertal Niemcy

tel.: +48618719000 www.wera.de info@agentools.pl

NIETYPOWE EXTRAORDINARY

Cardboardy.pl BRANDY: Cardboardy.pl, ZERO VR PRODUKTY: Cardboardy, Cardboardy VR, filmy sferyczny Unii Lubelskiej 1 61-249 Poznań Polska

94

tel.: +48506077788 www.cardboardy.pl kontakt@cardboardy.pl

Karol Ratajczyk Maciej Przywecki Tomasz Nagler Anna Sróżyńska


NIETYPOWE EXTRAORDINARY

CUP OF SOX BRANDY: Cup of Sox, Kit-Ray, With your logo! PRODUKTY: Skarpetki reklamowe w kubkach, Gadżety na eventy, Ochraniacze na butelki, Ocieplacze na kubki, Akcesoria do piwa Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48504177085 www.cupofsox.com olaf@cupofsox.com

Olaf Wójtowicz Marek Balczerczyk Wiktor Stasiuk

LUPENMAXX GMBH BRANDY: lupcard, safeCard PRODUKTY: lupa wielkości karty kredytowej, zakładka lupa, karta na kleszcze, eyeCard, ściereczka z mikrofibry Freiburger Straße 8 79199 Kirchzarten Niemcy

tel.: +4976619099880 fax: +4976619099889 www.lupenmaxx.de info@lupenmaxx.de

Maximilian Speth

MAŁA PRACOWNIA Małgorzata Popek-Jobczyk PRODUKTY: ręczniki formowane, t-shirty formowane, formy z ręczników, formy z kocyków, gift - boxy Chodów, Ogrodowa 18 08-119 Siedlce Polska

tel.: +48256440734 www.malapracownia.pl mala@malapracownia.pl

Karolina Dudziak Daniel Jobczyk

NEW PICK SP. Z O.O. BRANDY: Quick Pick Wykałaczki Nowej Generacji PRODUKTY: Quick Pick Wykałaczki Nowej Generacji, Miętowe wykałaczki nowej generacji. Infelda 8A 41-219 Sosnowiec Polska

tel.: +48500700142 fax: +48601179293 www.quick-pick.eu info@quick-pick.eu

Ryszard Pikuła

WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY BRANDY: Fiszki reklamowe PRODUKTY: Fiszki reklamowe dla Twojej branży, FISZKI kompetencje miękkie, FISZKI dla dzieci, Dodatki do paczek Topolowa 2/2 80-255 Gdańsk Polska

tel.: +48583416048 fax: +48583416048 www.fiszki.pl reklamowe@fiszki.pl

Maciej Huzarski Sławomir Kuchta

NOŚNIKI DANYCH DATA STORAGE MEDIA

USB System Słowackiego 25 05-820 Piastów Polska

tel.: +48227534160 fax: +48227231131 www.usbsystem.pl sprzedaz@usbsystem.pl

sprzedaz@usbsystem.pl sales@usbsystem.eu verkauf@usbsystem.de

nośniki danych

BRANDY: usb stock, usbandmore PRODUKTY: Pamięci USB, Power Bank

95


NOŚNIKI DANYCH DATA STORAGE MEDIA

WILK ELEKTRONIK S.A. BRANDY: GOODRAM, Toshiba PRODUKTY: Pamięci USB, Power Banki, Elektronika, Karty pamięci, SSD Mikołowska 42 43-173 Łaziska Górne Polska

tel.: +48327369000 fax: +48327369001 www.goodram.com advertising@goodram.com

Edyta Kopańska Katarzyna Zalewska Mariola Davydov Tomasz Nowakowski

ODZIEŻ CLOTHING

ADLER CZECH A.S. BRANDY: ADLER, MALFINI, PICCOLIO, RIMECK PRODUKTY: Koszulki, Koszulki polo, Bluzy, Kurtki, Czapki Oblouková 391 403 40 Usti Nad Labem Czechy

tel.: +420475240505 fax: +420475240555 www.adler.info magdalena.potrzeszcz@adler.info

magdalena.potrzeszcz@adler.info magdalena.potrzeszcz@adler.info petra.drachslerova@adler.info

ARGOS Zakład Produkcji Odzieży PRODUKTY: T-shirt, koszulka polo, bluza, polar, kurtka softshell Rolna 14 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618125158 fax: +48618115718 www.argos.pl info@argos.pl

Anna Rydzewska Anna Picard Monika Prażuch

BRAND PROMOTION CZ S.R.O. BRANDY: coFEE, SABBOT PRODUKTY: czapki, czapki zimowe, szaliki Železná 7A 619 00 Brno Czechy

tel.: +420545235852 fax: +420545235785 www.cofee.eu info@cofee.eu

COTTON CLASSICS HANDELS GMBH BRANDY: SOLS , Kariban, Tee Jays , Russell , Result PRODUKTY: odzież reklamowa, odzież robocza, odzież sportowa, akcesoria Hauptplatz 1 2432 Schwadorf Austria

tel.: +43223022040 fax: +4322303103 www.cottonclassics.com office@cotton.at

Edyta Duda-Cebula Kristýna Valchárová

Crossfire T-shirts

odzież

BRANDY: Crossfire, Galaxy PRODUKTY: koszulki bawełniane, tecnic t-shirt, bluzy, torby, plecaki

96

Av. Constitución 101, 2ª Planta Despacho 4 08860 Castelldefels (Barcelona) Hiszpania

tel.: +34936645299 www.my-crossfire.com info@my-crossfire.com

José Miguel Alcubierre Ricardo Gámez


PROMOSTARS ODZIEŻ

BRANDY:

Promostars, Geffer

PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, polary, kurtki, czapki Magnacka 4 80-180 Gdańsk - Kowale Polska

tel.: +48571448345 www.promostars.com promo@promostars.com

Paulina Hamerska Katarzyna Reus

97


7-9.02.2018 98


NOWA KOLEKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ by ADLER Już wkrótce dostępna w naszej ofercie - www.adler.info

ADLER CZECH A.S. ODZIEŻ

BRANDY:

ADLER, MALFINI, PICCOLIO, RIMECK

PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, kurtki, czapki Oblouková 391 403 40 Usti Nad Labem Czechy

tel.: +420475240505 fax: +420475240555 www.adler.info magdalena.potrzeszcz@adler.info

Magdalena.Potrzeszcz@adler.info Petra.Drachslerova@adler.info

99


ALTER GRAF ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: t-shirt, polo, koszule, bluzy, poliester Składowa 2 30-010 Kraków Polska

100

Fruit of the Loom, Russell, Uneek Clothing, Roly

tel.: +48122945805 fax: +48122946462 www.altergraf.pl krakow@altergraf.pl


ID® IDENTITY - REXHOLM A/S ODZIEŻ

BRANDY:

ID® IDENTITY, GEYSER

PRODUKTY: koszulki polo, t-shirty, kurtki, softshelle, koszule Lægårdvej 138 DK-7500 Holstebro Dania

tel.: +48426511014 fax: +48426511014 www.id.dk mma@id.dk

Marta Magrowicz Maciej Milczarek Jan Christensen

101


IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, kurtki Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

102

Fruit of the Loom, Russell, Result

tel.: +48896752130 fax: +48896752103 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl


JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. ODZIEŻ

BRANDY:

Upperdeck, SIPEC, Proprieta Privata, Salvador Dali, Sottozero, MYDAY, Pensacola, True Colour

PRODUKTY: koszulki, polo, bluzy, polary, gadżety Trzebnicka 31-33 50-231 Wrocław Polska

tel.: +48713290053 fax: +48713290250 www.jmcotton.pl, www.upperdeck.pl biuro@jmcotton.pl

Marcin Sobieściak Mariusz Bartkiewicz Patrick Rinaldi Dr.Daniele De Luise

103


TEXET POLAND SP Z O.O. ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: t-shirty, polo, kurtki, spodnie, polary Jasielska 10A 60-476 Poznań Polska

104

James Harvest, James Harvest & Frost, Printer Activewear, Printer Essentials, Printer Red Flag, D.A.D, D&J, Sagaform, ProJob

tel.: +48618685671 fax: +48618685692 www.texet.pl biuro@texet.pl

Tomasz Barudin Magdalena Szeib-Łeszyk Anton Zimin


W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA ODZIEŻ

BRANDY:

Keya, James & Nicholson, Myrtle Beach, Joe Cool’s

PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, bluzy,czapki, kurtki, polary, kamizelki, odzież sportowa, koszule, szycie Buforowa 104 52-131 Wrocław Polska

tel.: +4871346440077 fax: +48713464499 www.keyaeurope.pl; www.westpolska.com keya@keyaeurope.pl; west@westpolska.com

Aleksandra Skórska Małgorzata Skowrońska Justyna Kuszej Andrzej Kowalczuk

105


JETT STUDIO SP. Z O.O. ODZIEŻ

BRANDY:

ROLY, PSL DESIGN, Mr. O, SLAP ON WATCH, USB PEOPLE

PRODUKTY: odzież sportowa, odzież reklamowa, Roly, koszulka, polar Trakt Lubelski 414A 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48228129060 fax: +48228129069 www.jettstudio.pl info@jettstudio.pl

LAMBESTE SP Z O O ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: koszulki, softshell, polary, bluzy, kamizelki Aleja Krakowska 55 05-090 Sękocin Nowy Polska

106

Lambeste

tel.: +48505596728 www.lambeste-textile.pl lambestepl@gmail.com

Jakub Pyszyński Shanjun Huang


ODZIEŻ CLOTHING

DREAMTEX SP. Z O.O. BRANDY: PROMOSTARS, ELEVATE, SLAZENGER, SISER PRODUKTY: Odzież firmowa, Folie do nadruków, Wirualna Rzeczywiśtość Szyszkowa 32 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228574520 fax: +48228579032 www.dreamtex.pl sklep@dreamtex.pl

Marcin Rzeźnicki Maciej Witak Paweł Ogonowski Łukasz Andrzejewski

tel.: +48413799409 fax: +48413798760 www.reklamowa.pl biuro@eudarcap.pl

Daria Kowalska Krzysztof Kawa Piotr Żarkiewicz Idziak Leszek

EUDARCAP BRANDY: Worldcaps PRODUKTY: czapki Zborówek 22 28-133 Pacanów Polska

Fabor BRANDY: FABOR, marka należy do korporacji biznesowej Mikrotech S.A. PRODUKTY: koszulki polo, polary, kurtki softshell, torby reklamowe fullcolor, znakowanie odzieży (nadruki, hafty) Składowa 9 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134376394 fax: +48134926002 www.fabor.pl biuro@fabor.pl

Ewelina Zalibowska Klaudia Hydzik Magdalena Musiał

FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: SG, Nakedshirt, FDM, Gildan, B&C, Jassz, Fruit of the Loom, Tee Jays, Russell, Regatta, Result PRODUKTY: t-shirty, polary, bluzy, polo, buty Sportowa 12 32-083 Balice Polska

tel.: +48126322120 www.falk-ross.pl info@falk-ross.pl

Haft Maszynowy TOMI Tomasz Mrzygłód PRODUKTY: Haft tradycyjny, Aplikacje i inkrustacje, Sitodruk, sublimacja, Cekiny, dżety, cyrkonie Szewska 5 34-120 Andrychów Polska

tel.: +48338703700 fax: +48338703700 www.hafty.net.pl hafty@hafty.net.pl

HARVEST SP. Z O.O. BRANDY: CLIQUE, NEW WAVE, DAD, GRIZZLY, JAMES HARVEST, PRINTER, ANVIL, STEDMAN, ELEVATE, ZDOBIENIE ODZIEŻY PRODUKTY: T- SHIRTY, POLO, POLARY, KURTKI, TORBY Marynarska 14 Kl. A 02-674 Warszawa Polska

tel.: +48228439635 www.harvest.com.pl harvest@harvest.com.pl

Tomasz Bornsztajn

HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS I Armii Wojska Polskiego 171 07-200 Wyszków Polska

tel.: +48297428491 fax: +48297423869 www.headwear.com.pl hpl@headwear.com.pl

Marcin Matwiejczyk Michał Matwiejczyk Sven Schmidt Esther Van Loo

odzież

BRANDY: HEADWEAR PRODUKTY: CZAPKA Z DASZKIEM, KAPELUSZ, HAFT, CZAPKA ZIMOWA, DASZEK

107


ODZIEŻ CLOTHING

ID® IDENTITY - REXHOLM A/S BRANDY: ID® IDENTITY, GEYSER PRODUKTY: koszulki polo, t-shirty, kurtki, softshelle, koszule Lægårdvej 138 DK-7500 Holstebro Dania

tel.: +48426511014 fax: +48426511014 www.id.dk mma@id.dk

Marta Magrowicz Maciej Milczarek Jan Christensen

IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) BRANDY: Fruit of the Loom, Russell, Result PRODUKTY: koszulki, koszulki Polo, bluzy, spodnie dresowe, polary Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

tel.: +48896752130 fax: +48896752103 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl

IGUANA GROUP BRANDY: IGUANA, HI-TEC, ELBRUS, IQ, AQUAWAVE PRODUKTY: odzież reklamowa z nadrukami, polary i softshelle, plecaki, torby, akcesoria sportowe Aleja Gen. Władysława Andersa 615 43-300 Bielsko-Biała Polska

tel.: +48511977193 www.iguana.group iguanab2b@iguana.group

Marlena Jakubiec Monika Wójtowicz Joanna Bułka Magdalena Mierzwa

INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO (PAYPERWEAR) BRANDY: INDUSTRIAL WEAR, PAYPER PRODUKTY: Italian producer of quality clothing Via Ettore Benini, 22 (Zona Artigianale Vecchiazzano) 47121 Forlì, Włochy

tel.: +390543480349 fax: +390543483675 www.payperwear.com info@payperwear.com

JHK - PROMOEFEKT BRANDY: JHK tshirt, Promoefekt PRODUKTY: t shirt, Koszulki Polo, Bluzy Dresowe, Bluzy Polarowe, koszulki sportowe Bohaterów Warszawy 126 28-100 Busko Zdrój Polska

tel.: +48413786605 fax: +48413786605 www.promoefekt.pl biuro@jhkpolska.pl

Ewelina Sowińska

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW BRANDY: JHK ODZIEŻ REKLAMOWA. PRODUKTY: jhk odzież reklamowa t-shirt, polo, bluzy, polary, koszulki Romanowicza 2 30-702 Kraków Polska

tel.: +48126562649 www.jhk.pl biuro@jhk.pl

odzież

JM COTTON Sp. z o.o., BRX International S.A.

108

BRANDY: Upperdeck, SIPEC, Proprieta Privata, Salvador Dali, Lutz, Sottozero, MYDAY, Pensacola, True Colour PRODUKTY: koszulki, polo, bluzy, polary, gadżety, czapki baseballowe, softshell, torby, długopisy, power bank, parasole Trzebnicka 31-33 50-231 Wrocław Polska

tel.: +48713290053 fax: +48713290250 www.jmcotton.pl, www.upperdeck.pl biuro@jmcotton.pl

Marcin Sobieściak Mariusz Bartkiewicz Dr.Daniele De Luise Patrick Rinaldi


ODZIEŻ CLOTHING

L-SHOP-TEAM Polska BRANDY: 100 MAREK: Fruit of the Loom, SOLs, B&C, Regatta, Tee Jays PRODUKTY: 5.000 produktów, odzież reklamowa, odzież sportowa, odzież robocza, odzież biznesowa Zakopiańska162 A 30-435 Kraków Polska

tel.: +48124467810 fax: +48124467814 www.ksiazkawyboru.pl info@l-shop-team.pl

LAMBESTE SP Z O O BRANDY: Lambeste PRODUKTY: t-shirt, softshell, polary, bluzy, kamizelki Obrzeżna 5/XIp./1 02-691 Warszawa Polska

tel.: +48505596728 www.lambeste-textile.pl lambestepl@gmail.com

Shanjun Huang Jakub Pyszyński

LOGO PRINT PRODUKTY: T-shirty, odzież dresowa, kurtki, odzież jeansowa, akcesoria Gdyńska 31/33 61-016 Poznań Polska

tel.: +48606838776 www.logoprint.pl biuro@logoprint.pl

Marta Miękisiak Bartłomiej Szopka

MURAT TEXTIL BRANDY: Custom made, OEM PRODUKTY: t-shirt, koszulka polo, bluza, koszula, polar Ismet Pasa Mah. 45. Sok. No. 3 Kat. 1 Sultangazi 34270 Istanbul, Turcja

tel.: +902124759320 fax: +902124759324 www.murattextiles.com info@murattextiles.com

Hertsel Murat Gökhan Atacan Rina Darsa

NORDHORN SP. Z O.O. BRANDY: Nordhorn, Texsta, Cup of sox, Prego PRODUKTY: skarpetki reklamowe, skarpetki z logo, Getry piłkarskie z logo, frotki na ręke, Gadżety reklamowe Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48504177085 www.sklep.nordhorn.com.pl olaf.wojtowicz@nordhorn.com.pl

Olaf Wójtowicz Marek Balczerczyk Wiktor Stasiuk

PAAR HAFT SITODRUK BRANDY: Fruit of The Loom, Promostars, Adler, Keya, B&C, Stedman, Gildan , Result, Russel, SG, Anvil, PAAR HAFT SITODRUK, PAAR HAFT

SITODRUK

PRODUKTY: odzież reklamowa, nadruki, hafty, termotransfer, koszulki

Chyliczkowska 24 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227568185 fax: +48227568185 paartner@post.pl

Paweł Grochowski Arkadiusz Kubacz Mateusz Walburg

PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ Wieczorka 20 05-080 Laski Polska

tel.: +48227517378 fax: +48222478474 www.hutik.com a.nowakowska@promomarka.pl

Wioletta Boczek Anita Nowakowska Diana Monastyretska Anita Nowakowska

odzież

BRANDY: HUTIK.COM, GLIMMIS, PROMOMARKA PRODUKTY: torby odblaskowe, akcesoria i gadżety odblaskowe, zdobienia odblaskowe, kamzielki odblaskowe, odzież promocyjna

109


ODZIEŻ CLOTHING

PROMOSTARS BRANDY: Promostars, Geffer PRODUKTY: T-shirty, Koszulki Polo, Polary, Kurtki, Czapki Magnacka 4 80-180 Gdańsk - Kowale Polska

tel.: +48571448345 www.promostars.com promo@promostars.com

Paulina Hamerska Katarzyna Reus

ROLY / GOR FACTORY, S.A. BRANDY: ROLY, GORFACTORY PRODUKTY: koszulki, polo, bluzy, polary, odzież sportowa, odzież zimowa i robocza, dodatki, odzież plażowa, kamuflaż Ctra. Santomera-Abanilla, Km. 8’8 30620 Fortuna, Murcia, Spain Hiszpania

tel.: +34968309994 www.roly.eu export@gorfactory.es

Aneta Gladysz Natalia Garcia Juan Antonio Hernandez Marta Ortega

S2 distribution BRANDY: Sols, James Ross Collection, Impliva, Maceseis, James & Nicholson, Regatta, Myrtle Beach PRODUKTY: T-shirt, polo, bluza, polar, softshell Łuczanowicka 27 31-766 Kraków Polska

tel.: +48126454350 fax: +48126846610 www.s2distribution.com.pl biuro@s2distribution.com.pl

Piotr Tkaczyk

STEDMAN GMBH BRANDY: Stedman PRODUKTY: T-shirty, Koszulki polo, Rozpinane bluzy, Kurtki, Bluzy z kapturem Charlottenburger Allee 27-29 52068 Aachen Niemcy

tel.: +49241705020 fax: +492417050210 www.stedman.eu info@stedman.eu

Customer Relations

Szwalnia Polska BRANDY: Szwalnia Polska PRODUKTY: t-shirt, bluzy, odzież robocza, kurtki, koszulki polo Sezamowa 4 09-472 Słupno Polska

tel.: +48243811557 www.szwalniapolska.pl ultrapropaganda@gmail.com

Agnieszka Kiełbowska Adrian Kiełbowski

SZYJEMYREKLAMOWE PRODUKTY: t-shirt, polo, bluzy, polar, nietypowe Kickiego 21 Lok 37 04-390 Warszawa Polska

tel.: +48502220873 www.szyjemyreklamowe.pl kontakt@szyjemyreklamowe.pl

Michał Chmielewski

odzież

TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI

110

PRODUKTY: Producent odzieży reklamowej, i artykułów tekstylnych, Druk DTG od 1 sztuki !!! Wólczańska 128/134 90-527 Łódź Polska

tel.: +48426304897 fax: +48426304851 www.targetex.pl wisialkowski@targetex.pl

Piotr Puzder


ODZIEŻ CLOTHING

TEXET POLAND SP Z O.O. BRANDY: James Harvest Sportswear, James Harvest & Frost, Printer Activewear, Printer Red Flag, Printer Essentials, Sagaform, D&J, D.A.D, ProJob PRODUKTY: Odzież promocyjna, Odzież reklamowa, Odzież żeglarska, Ceramika reklamowa, Akcesoria out-door Jasielska 10A 60-476 Poznań Polska

tel.: +48618685671 fax: +48618685692 www.texet.pl biuro@texet.pl

Magdalena Szeib-Łeszyk Anton Zimin Tomasz Barudin

ULTRA REKLAM BRANDY: Ultra Reklam PRODUKTY: Szycie odzieży, Flagi, Stroje sportowe, Zdobienia, Szaliki retro Broniewskiego 6A/13 93-162 Łódź Polska

tel.: +48575979572 www.ultrareklam.pl info@ultrareklam.pl

Włodzimierz Bauer Jędrzej Jagiello

VALENTO BRANDY: VALENTO PRODUKTY: koszulki, polos, polary, bluzy, odzież robocza Ctra. Valencia, Km 10, 200, Poligono Milenium 13 50420 Cadrete, Zaragoza, Hiszpania

tel.: +34976126599 fax: +34976126057 www.valento.es poland@rgpublicidad.com

OGRZEWACZE REKLAMOWE HAND WARMER

ABC-N PLUS BRANDY: Ogrzewacz reklamowy wielokrotnego użytku, Key|Smart, InCharge, True Utility, Kingston PRODUKTY: Ogrzewacz reklamowy wielokrotnego użytku, Organizer do kluczy, Key|Smart, Kompres żelowy Wola Hankowska, Akacjowa 42 42-233 Mykanów Polska

tel.: +48343287171 fax: +48343287171 www.abcnplus.com www.getkeysmart.net info@abcnplus.com info@getkeysmart.net

Przemysław Plaskacz Zbigniew Ziemba

OPAKOWANIA, ETUI PACKAGING, CASES

ARTBOX PRODUKTY: Puszki ozdobne i reklamowe na kawę herbatę słodycze i alkohole Kiełczowska 64B 51-315 Wrocław Polska

tel.: +48713527827 fax: +48713527837 www.artbox.pl artbox@artbox.pl

Mieszko Nowak

PRODUKTY: opakowania na butelki, puszki, torby reklamowe, plecaki, nerki Piotrkowska 165A 95-200 Opoczno Polska

tel.: +48509282169 www.frozi.pl biuro@frozi.pl

Matylda Benderz Jakub Zajęcki Kalina Markowska Dominika Zajęcka

opakowania, etui

FROZI

111


OPAKOWANIA, ETUI PACKAGING, CASES

FunnyCase.pl BRANDY: Apple, Huawei, LG, Samsung, Sony PRODUKTY: Producent, importer i dystrybutor spersonalizowanych etui, kabury i futerały na urządzenia mobilne, zaprojektuj z nami

swoje etui Kościuszki 7 32-700 Bochnia Polska

tel.: +48122100080 www.funnycase.pl office@funnycase.pl

Jan Wydro Mariusz Górka

HS-TRADE BRANDY: HS-trade, ICON, ETUO.PL PRODUKTY: Etui do telefonów komórkowych, Etui z nadrukiem, Pokrowce do smartfonów, Etui do tabletów, Akcesoria GSM Strzeszyńska 33/119 60-479 Poznań Polska

tel.: +48600232675 www.etuo.pl biuro@hs-trade.pl

Mateusz Adamczyk

P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ BRANDY: ROBA - ekologiczne opakowania PRODUKTY: Opakowania tekturowe ECO, Kartony szare białe drukowane, Opakowania kaszerowane, Wyposażenie kartonów Świerczewskiego 33 49-130 Tułowice Polska

tel.: +48774600206 fax: +48774277027 www.pakcer.com.pl biuro@pakcer.com.pl

Sunny Wind Poland Sp. z o.o. BRANDY: UNICUP PRODUKTY: kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym, serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym Warszawska 54-62 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48583509960 www.unicup.pl d.maltsev@sunnywind.com

Dmitry Maltsev

OPASKI SILIKONOWE, ODBLASKI

SILICONE BRACELETS

KANDO PLUS Z O.O., SP.K.

opaski silikonowe, odblaski

BRANDY: Odblaski24, Refloactive, 3M, Proviz, Salzmann PRODUKTY: Odblaskowe opaski, zawieszki, kamizelki, producent, odblaskowe gadżety

112

Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523249010 fax: +48523249013 www.odblaski24.com.pl aneta@odblaski24.com.pl

Julia Dolatowska - 48 601 651 178 Aneta Niciak - 48 603 620 774 Kornelia Antczak - 48 725 258 899

LIZARD JAROSŁAW SUSKI PRODUKTY: opaski samozaciskowe Główna 33 86-021 Maksymilianowo K.bydgoszczy Polska

tel.: +48525153386 www.odblaski.net.pl jarek@odblaski.net.pl

Jarosław Suski


OPASKI SILIKONOWE, ODBLASKI

KANDO PLUS Z O.O., SP.K. BRANDY:

Odblaski24, Refloactive, 3M, Proviz, Salzmann

PRODUKTY: odblaskowe opaski, zawieszki, kamizelki, smycze, odblaskowe gadżety Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523249010 fax: +48523249013 www.odblaski24.com.pl aneta@odblaski24.com.pl

Julia Dolatowska - 48 601 651 178 Aneta Niciak - 48 603 620 774 Kornelia Antczak - 48 725 258 899

113


OPASKI SILIKONOWE, ODBLASKI

SILICONE BRACELETS

Siband.pl BRANDY: Siband.pl, Polski Producent Opasek dla dzieci, Rynkowa NOWOŚĆ, gadżet wielorazowego użytku z ATESTEM PZH, przeznaczony

dla dzieci

PRODUKTY: opaski, opaska, identyfikator, przepustki, niezgubki

Gryfitów 3/4 78-100 Kołobrzeg Polska

tel.: +48943544777 fax: +48943544777 www.siband.pl biuro@siband.pl

Anna Kanas

OPROGRAMOWANIE SOFTWARE

ACREBIT S.A. BRANDY: Microsoft Dynamics NAV PRODUKTY: PrintVis - system oparty na Microsoft Dynamics NAV przygotowany specjalnie na potrzeby branży poligraficznej Odrowąża 15 03-310 Warszawa Polska

tel.: +48226120058 fax: +48226120058 www.acrebit.com biuro@acrebit.pl

Łukasz Orzęcki Michał Przyłęcki

CICERO STAPRO GROUP S.R.O. BRANDY: MiS Cicero Xi, MiS Cicero L PRODUKTY: System do zarządzania MiS CiceroXi dla drukarni Pernstynske Nam.51 53002 Pardubice Czechy

tel.: +48885755655 fax: +420467003119 www.cicero.pl koziatka@iscicero.pl

Dominik Koziatka Jiri Zapotocky

CRM VISION BRANDY: CRM Vision PRODUKTY: CRM Vision - wszystko czego potrzebujesz aby praca stała się prostsza, Kompletny system CRM dla małych i średnich firm. Jagiellońska 13 80-371 Gdańsk Polska

tel.: +48585005585 fax: +48583334142 www.crmvision.pl biuro@crmvision.pl

Michał Żynda Sandra Olewniczak

IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA BRANDY: iwarePRINT PRODUKTY: Web2Print, E-commerce, System dla drukarni, System dla agencji reklamowych, Modułowa wersja Armii Krajowej 6B Lok.4 50-541 Wrocław Polska

tel.: +48713364826 www.iwareprint.pl lukasz.glosny@iware.pl

Łukasz Głośny Paweł Dużalski

oprogramowanie

VISUALPROMO KAROL SKOCZEK

114

BRANDY: Holohostess, Holoscreen PRODUKTY: Holohostess, Ekrany holograficzne, Aplikacje Mobilne, Aplikacje Eventowe, Systemy CRM i ERP Żurawia 71 Lok. 1.41 15-540 Białystok Polska

tel.: +48888641163 www.visualpromo.pl biuro@visualpromo.pl

Karol Skoczek Mateusz Bogdan


OPROGRAMOWANIE

CICERO STAPRO GROUP S.R.O. BRANDY:

Cicero Xi, Cicero L

PRODUKTY: system do zarzÄ…dzania MiS CiceroXi dla drukarni Pernstynske Nam.51 53002 Pardubice Czechy

tel.: +48885755655 fax: +420467003119 www.cicero.pl koziatka@iscicero.pl

Jiri Zapotocky Jiri Zapotocky Dominik Koziatka

Dominik Koziatka

115


116


OUTDOOR&INDOOR

DOBREKINO.PL PRODUKTY: Organizacja imprez, Auto-Kino.pl, konferencje, kino, koncerty

cała Polska

tel.: +48691555715 www.dobrekino.pl dobrekino@dobrekino.pl

117


OUTDOOR&INDOOR 118

POLTENT SP. Z O.O. BRANDY:

Poltent, Vento®

PRODUKTY: stałociśnieniowe namioty, stałociśnieniowe bramy, balony reklamowe, bramy startowe, kino plenerowe Os. 1 Maja 16H 44-304 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48327206523 fax: +48327979900 www.poltent.pl kontakt@poltent.pl

Aleksander Kastelik Monika Durka


OUTDOOR&INDOOR A3 Producent Flag M.Szymura, M.Szymura Sp. J. BRANDY: BatFan, pop-up, flaga, banner, hanger PRODUKTY: batfan, flaga firmowa, flaga narodowa, hanger, pop-up Kunickiego 1 44-100 Gliwice Polska

tel.: +48322301090 fax: +48322321171 www.a3.com.pl j.kosmala@a3.com.pl

Joanna Kosmala Katarzyna Pawłowska, Anna Streich Anna Streich Ewelina Gogola

ADSYSTEM BRANDY: ADSYSTEM, MULTIFRAME, MFRAME, OUTODOOR, LED FRAMES PRODUKTY: przenośne systemy wystawiennicze, stoiska promocyjne, mobilne zabudowy targowe, tekstylne systemy reklamowe,

kasetony LED

Atramentowa 11 / Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Polska

tel.: +48717998914 fax: +48717330549 www.adsystem.pl, www.mframe.pl office@adsystem.pl

Łukasz Pawłowski Michał Buczek Konrad Czajkowski Marek Bachorski-Rudnicki

AKB-POLAND BRANDY: AKB-POLAND, AKB PRODUKTY: Polski producent wyświetlaczy LED, Reklamy LED, Taśmy LED, Moduły LED, Oświetlenie LED Plac Defilad 1 (Pkin) 00-901 Warszawa Polska

tel.: +48224163696 www.akb-poland.com kontakt@akb-poland.com

AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: CITI LENS, ECO SAMSUNG, PANORAMA NICHIA, MEAN WELL, MOSO PRODUKTY: moduły led, zasilacze led, profile aluminiowe, szkło do neonów, profile pcv

Brzezie, Szlachecka 92 32-080 Zabierzów Polska

tel.: +48122830840 fax: +48122854484 www.amcsystem.pl biuro@amcsystem.pl

Dukat Katarzyna Anna Smardzewska Bartuś Katarzyna Adam Rybczyński

AROMA DISPLAY PRODUKTY: Dyspensery zapachowe, Profesjonalne systemy do aromatyzowania, Dyfuzory zapachowe, Marketing zapachowy, Aromamarketing Leśna Osada 22 tel.: +48601720760 Dorota Banaszak 64-100 Leszno www.aromadisplay.pl Polska biuro@aromadisplay.pl

BILLBOARD-X Budujemy Billboardy PRODUKTY: konstrukcje reklamowe, billboardy klasyczne, billboardy PREMIUM, megaboardy, gigaboardy Mackiewicza 21 31-214 Kraków Polska

tel.: +48123450616 www.billboard-x.pl info@billboard-x.pl

Dawid Stanisz

BRANDY: ALUFRAME SYSTEMY RAMOWE PRODUKTY: Profile do systemów z tkaniną Tokarskiego 2/14 40-749 Katowice Polska

tel.: +48602477634 fax: +48322556631 www.hje-polska.eu akociak@hje-polska.eu

Adam Kociak Gabriela Janiczek - Kociak

outdoor&indoor

BTT ALTER / HJE

119


OUTDOOR&INDOOR CMMsystem.pl Łukasz Grzesiak BRANDY: aluplexi.pl, Signet, Perspex, Alupanel PRODUKTY: tabliczki przydrzwiowe, tablice modułowe, kasetony i litery 3D, materiały do prod. reklam, produkcja reklam Rymera 8 44-230 Czerwionka-Leszczyny Polska

tel.: +48327231313 www.cmmsystem.pl bok@cmmsystem.pl

Łukasz Grzesiak Aleksandra Grzesiak

DISPLAY EXPO SP. J. BRANDY: Expolinc, inne PRODUKTY: Systemy wystawiennicze, Ścianki reklamowe i tekstylne, Zabudowy targowe, Rollbanery, Stoiska degustacyjne Miśnieńska 31A 64-100 Leszno Polska

tel.: +48655292269 fax: +48655296039 www.displayexpo.pl biuro@displayexpo.pl

Dorota Banaszak Krzysztof Kucner

DURABLE SP. Z O.O. BRANDY: DURABLE PRODUKTY: ramki informacyjne duraframe, tabliczki przydrzwiowe, identyfikatory, prezentery do ulotek, etui do kart Przecław 6L 72-005 Przecław Polska

tel.: +48914324070 www.durable.pl/homepage.html bok@durable.pl

Wioletta Wołos Daniel Tamioła

EMO NEON SP. J. PRODUKTY: Super płytkie litery P30, Litery blokowe, Kasetony świetlne, Pylony, Witacze Kucelińska 38/40 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343234433 fax: +48343234888 www.emoneon.pl emoneon@post.pl

Mariusz Frankowski Robert Habrowski

FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS (SIGNSTOOLS.PL) BRANDY: Yellotools, Sott, Hexis, Avery, Oracal PRODUKTY: Profesjonalne rozwiązania, Rakle, noże, chemia, torby, pasy, odzież., Reklama Świetlna, Druk wielkoformatowy Ustowo 40C 70-001 Szczecin Polska

tel.: +48509349639 www.signstools.pl lukasz@megadruki.pl

Łukasz Glonek Agnieszka Kowalewska Tomasz Dąbkowski

GMC GLOBAL MEDIA CENTER Marcin Gajda BRANDY: Billboard, Megabord, Konstrukcje Stalowe, Potykacze OWZ, metalowe, Plandeki, Systemy wystawiennicze PRODUKTY: Konstrukcje Stalowe, Billboard Megabord, Plandeki samochodowe, Potykacze aluminiowe, Systemy wystawiennicze

outdoor&indoor

Polna 76 A 18-400 Łomża Polska

120

tel.: +48660578978 www.gmcpolska.pl biuro@gmcpolska.pl

Marcin Gajda Joanna Wierciszewska Marta Krzykowska

JAN KOWALSKI GROUP BRANDY: TACX PRODUKTY: bidony reklamowe, papierowe torby reklamowe, windery, flagi eventowe, bidony sportowe Szajnochy 3 85-738 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523466033 www.ekowalski.pl jankowalski@jankowalski.com.pl

Agnieszka Benecka Zbigniew Grześ


OUTDOOR&INDOOR Kento BRANDY: Kento STAND UP, Kento WALL STREET, Kento LIGHTWALL, Kento CARTRIDGE i Kento SPEED UP, Kento SPIDER PRODUKTY: ścianki wystawiennicze magnetyczne i tekstylne, rollupy i lightboxy, stojaki pod banery i stojaki na ulotki, trybunki, wydruki Kamienna 43 31-403 Kraków Polska

tel.: +48124157539 www.kento.pl biuro@kento.pl

Ewelina Pasternak Dominika Sielicka

KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Mat manufacturer - producent mat PRODUKTY: maty z logo, maty eventowe, maty promocyjne Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów Polska

tel.: +48412672500 fax: +48412672501 www.kleen-tex.pl info@kleen-tex.pl

Leddex LTD/ Amicus Sp. z o.o. BRANDY: Lumaire, ESPE, Sunny, Leddex, Samsung PRODUKTY: MenuBoard, Podświetlenie krawędziowe, OświetlenieLED, Panel LED Karczunkowska 40 02-871 Warszawa Polska

tel.: +48691059184 fax: +48228477355 www.amicus.pl, www.leddex.eu michal@amicus.pl

Michał Grzybowski Miroslav Leściński Adam Malik

LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI BRANDY: zapaleni.com.pl PRODUKTY: Neony, Kasetony, Litery 3D, Druk wielkoformatowy, Neony Flex Pszczyńska 35 03-690 Warszawa Polska

tel.: +48515043761 www.zapaleni.com.pl biuro@zapaleni.com.pl

Mariusz Skodowski Volodymir Korshykov

MANDARIN LLC. BRANDY: LEDDEX PRODUKTY: Personel Identificatory, Litery reklamowe, Breloczki do kluczy, Signage, Led panele Moskovsky Highway 273 61046 Kharkiv Ukraina

tel.: +380577560995 fax: +380955230964 www.mandarinsign.eu m5230964@gmail.com

Andrii Plugatyryov Aleksandra Opanasenko

MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA PRODUKTY: Litery świetlne, kasetony, billboaardy, pylony reklamowe, systemy informacyjne Baletowa 30B 02-867 Warszawa Polska

tel.: +48223313500 fax: +48223313502 www.mar-co.pl biuro@mar-co.pl

Rosiński Marek

PRODUKTY: litery i elementy przestrzenne, obudowy, ekspozytory, wyświetlacze LED, systemy LED Mrozowa 20 31-752 Kraków Polska

tel.: +48122924410 www.markus.net.pl markus@markus.net.pl

Tomek Bożęcki

outdoor&indoor

MARKUS

121


OUTDOOR&INDOOR MEDIASMARTGROUP BRANDY: Company Media Smart group PRODUKTY: firma reklamowa, Reklama, vіdkritomu povіtrі, BIZNES Chkalova, 24 58000 Chernivtsi Ukraina

tel.: +380685766028 fax: +504355677 mediasmartgroup.com terminal_reklama@mail.ru

Yurii

MITKO SP. Z O.O. BRANDY: Mitkotent, Octa Pro, Jehlan, Origami PRODUKTY: Namioty reklamowe, Parasole reklamowe, Flagi reklamowe, Pufy i kostki z nadrukiem, Druk sublimacyjny na tkaninach Os. 1 Maja 16G 44-304 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48324446616 fax: +48327570920 www.mitko.pl kontakt@mitko.pl

Magdalena Kuchciak Ewa Piszczek Michał Mikrut Karina Rak

MPL POWER ELEKTRO BRANDY: Delta Electronics, MW Power, Global Leader Power, POS Power, Innergie, Fugoo PRODUKTY: zasilacze do LED, taśmy / paski LED, moduły LED, żarówki LED, profile LED Wschodnia 40 44-119 Gliwice Polska

tel.: +48324400950 fax: +48324400951 www.mplpower.pl power@mplpower.pl

Mateusz Jaromin Wiktoria Bilot

NEON EFEKT BRANDY: NE PRODUKTY: reklamy zewnętrzne, ekspozytory, regały, standy, infokioski Strużańska 26 05-126 Stanisławów Pierwszy Polska

tel.: +48227873066 fax: +48227873066 www.neonefekt.pl biuro@neonefekt.pl

Marcin Pełszyk Krzysztof Ołdak

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PRODUKTY: bilonownice podstawki wydawcze, POS, tace barowe, maty, wobbley Fabianowska 128 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48618108821 fax: +48618107933 www.noex.com.pl biuro@noex.com.pl

POLTENT SP. Z O.O. BRANDY: Poltent, VENTO® PRODUKTY: Stałociśnieniowe namioty VENTO®, Stałociśnieniowe bramy VENTO®, Kino plenerowe, Balony i namioty reklamowe, Flagi

outdoor&indoor

Os. 1 Maja 16H 44-304 Wodzisław Śląski Polska

122

tel.: +48327206523 fax: +48327979900 www.poltent.pl kontakt@poltent.pl

Szymon Wichrzycki, Aleksander Kastelik Monika Durka

POP TIME Sp. z o.o. PRODUKTY: akcesoria POS, stojaki na ulotki, ekspozytory produktowe, pojemniki, organizery Matuszewska 14, Bud. C6 03-876 Warszawa Polska

tel.: +48226788125 fax: +48226786976 www.poptime.pl ipawlak@poptime.pl

Izabela Pawlak Tomasz Jędrzejczyk


OUTDOOR&INDOOR PRINT DESIGN BRANDY: PrintDesign Producent Reklam, PrintDecor Dekoracje Wnętrz PRODUKTY: Kasetony reklamowe, Systemy wystawiennicze, Druk Wielkoformatowy, Dekoracje dla wnętrz, Ekspozytory Brukowa 26 91-341 Łódź Polska

tel.: +48426511514 fax: +48426405909 www.printdesign.pl biuro@printdesign.pl

Adam Keller

PROVISION S.C. BRANDY: Provision, Solvento PRODUKTY: pylony świetlne, kasetony świetlne, litery świetlne, projektory multimedialne, druk solwentowy Boczna Kasprowicza 10 37-100 Łańcut Polska

tel.: +48172250783 www.provision.net.pl provision@provision.net.pl

Mirosław Cieszyński Daniel Tarała Konrad Panek Wojciech Kluz

R3D BRANDY: R3D PRODUKTY: reklamowe oslony samochodowe, opakowania termiczne, koperty, gadzety reklamowe Parque Industrial Da Covilh? Lote 15 6200-027 Covilh? Portugalia

tel.: +351275331492 fax: +351275327776 www.r3d.pt info@r3d.pt

Tania Pereira Miguel Pinheiro Andrea Fernandes

REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Regatta Professional, Standout, Regatta Hardwear, Regatta Activewear, Regatta Great Outdoors, Dare2B PRODUKTY: Kurtki, Spodnie, Softshelle, Polary, Sport Częstochowska 5 32-085 Modlnica Polska

tel.: +48508044315 fax: +48123994071 www.regattaprofessional.com mzdzieszynski@regatta.com

Mariusz Zdzieszyński

SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. PRODUKTY: Oznakowanie, LED Oświetlenie wnętrz, Produkty LED, Reklama zewnętrzna Rm.ws, 9F, Luban Building, Hongli West Road, Futian District 518034 Shenzhen, Chiny

tel.: +8675583544570 fax: +8675583056229 www.lbyled.com info1@szlby.cn

Lizzy Wang

STUDIO55 SP. Z O.O. BRANDY: Studio55, SmartTent, AirMachine, ProFlag PRODUKTY: Pneumatyczne balony i bramy, Namioty i meble gazoszczelne, namioty stelażowe, namioty pneumatyczne Spider, flagi i

beach flagi Ględowo 3H 77-300 Człuchów Polska

tel.: +48223929233 fax: +48598345678 www.studio55.info office@studio55.pl

Marcin Szczerba Robert Jurczak Katarzyna Sporek Katarzyna Rębisz

BRANDY: zmierzto.pl - system pomiaru , wrapacademy.eu - szkolenia , szkolaaplikacji.pl - szkolenia PRODUKTY: SPIKE - urządzenie pomiarowe, Carn Truck -siatki, Szkolenia z aplikacji folii, Oklejanie aut/flot Flisacza 15A 74-100 Gryfino Polska

tel.: +48503140082 www.szkolaaplikacji.pl sekretariat@szkolaaplikacji.pl

Jovan Deklewa

outdoor&indoor

SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O.

123


OUTDOOR&INDOOR TENT GRUPA SP. Z O.O BRANDY: TENT GRUPA PRODUKTY: Balony i bramy reklamowe, Namioty stelażowe, Beachflag, Namioty gazoszczelne, banery Kwiatowa 13 16-001 Ignatki, 16-001 Kleosin Polska

tel.: +48857461646 fax: +48857461646 www.tentgrupa.pl biuro@tentgrupa.pl

Moinka Łapińska Edyta Margiewicz Marta Niemczynowicz Wojciech Szczepański

TENT-BALONY BRANDY: Tent Balony Lech Podbiełło PRODUKTY: reklama dmuchana balony namioty bramy repliki produktów, namioty stelazowe, flagi reklamowe, repliki produktów, druk

sublimacyjny Ludwika Mierosławskiego 17 15-145 Białystok Polska

tel.: +48857431472 www.tentbalony.pl ela.zukowska@tentbalony.pl

Elżbieta Żukowska Tomasz Fedyk

ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Formulate, Vector, Linear, Roll up, Pop-up PRODUKTY: Roll upy i Banery napinane, Formulate, Pop-up i Hop-up, Stoiska modułowe, Outdoor Handlowa 3 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48587702283 www.ultimadisplays.pl anna.rohde@ultimadisplays.pl

Rafał Fydrychowicz 500 367 593 Anna Rohde-Płotycia 517 046 710

VITABRI BRANDY: VITABRI PRODUKTY: Namioty reklamowe VITABRI, Składane stoły i krzesła, Systemy wystawiennicze, Oświetlenie, Flagi Rocha 89 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343697139 www.vitabri.pl info@vitabri.pl

Bartosz Korandy Dagmara Korandy

WATS PRODUKTY: balony gazoszczelne, balony helowe, namioty gazoszczelne, balony reklamowe, atrapy produktów Klubowa 1 43-356 Bujaków Polska

tel.: +48338222721 www.wats.com.pl wats@wats.com.pl

ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ BRANDY: Managing company „Elephant“, Design industry, Web industry, Visual industry, Start-up industry PRODUKTY: przemysł wizualny, Rozwój przemysłu, przemysł Web, projektowanie

outdoor&indoor

Preobragenska, 8B Of. 172 03065 Kyev Ukraina

124

tel.: +380982285438 www.elephant-td.com office@elephant-td.com

Managing Company „Elephant“ Керуюча компанія „Елефант” Управляющая компания „Элефант” Spółka Zarządzająca „Elephant“

MAGIT BRANDY: EpiStar, Citinox plus, Alurapid, Elkamet, Seberg PRODUKTY: Litery przestrzenne, Diodowe systemy podświetlenia, Systemy tabliczek, Gabloty informacyjne, Ekrany LED Sołtysowicka 27 51-168 Wrocław Polska

tel.: +48713477330 fax: +48713482704 www.magit.pl magit@magit.pl

Mariusz Sojka Wojciech Ryng Bartosz Głuszyński


PARASOLE UMBRELLAS

FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH BRANDY: FARE, RainLite, TRIMAGIC, SlimLite, Safebrella, FARE-AOC, Mini Windfighter, FARE-Nature, Fibermatic PRODUKTY: parasole krótkie, parasole długie, parasole golfowe, parasole plażowe Stursberg Ii 12 42899 Remscheid Niemcy

tel.: +492191609150 fax: +4921916091520 www.fare.de s.zimmermann@fare.de, j.sikorski@gremo.pl

Stefan Zimmermann Jacek Sikorski

ROYAL UMBRELLA PRODUKTY: parasole reklamowe, nadruki na całej czaszy, sitodruk, sublimacja, nadruki full kolor Dąbrowskiego 77A Nobel Tower 60-529 Poznań Polska

tel.: +48517222292 www.royalumbrella.pl biuro@royalumbrella.pl

Paweł Szlafka Judyta Sas

PHOTO DEPOSITPHOTOS INC. BRANDY: DEPOSITPHOTOS PRODUKTY: Zdjęcia, wektory, obrazy editorial, wideo 135 West 26Th Street, Suite 4B 10001 New York Stany Zjednoczone

tel.: +19549900075 www.depositphotos.com sales@depositphotos.com

Katarzyna Kosowska

Fotolia by Adobe BRANDY: Fotolia by Adobe PRODUKTY: zdjęcia, grafiki wektorowe, ilustracje, wideo 345 Park Ave CA95110 San Jose Stany Zjednoczone

tel.: +48800707173 pl.fotolia.com biuro@fotolia.com

ORBITVU Sp. z o.o. PRODUKTY: Alphashot XL PRO LED system automatycznej fotografii produktowej, Alphashot XXL - system automatycznej fotografii

mody Sienkiewicza 48 42-600 Tarnowskie Góry Polska

tel.: +48323921060 fax: +48323921061 www.orbitvu.com info@orbitvu.com

Klaudia Kalinowska Robert Bloch

Photogenica Sp. z o.o. BRANDY: Photogenica, bank zdjęć i klipów, produkcja fotograficzna PRODUKTY: Zdjęcia reklamowe, Grafiki wektorowe, Video, klipy filmowe, Nagrania dźwiękowe, Sesje fotograficzne Domaniewska 47 02-672 Warszawa Polska

Elżbieta Firszt Dariusz Firszt Andrzej Szypiłow Elżbieta Firszt

photo

tel.: +48222453801 fax: +48223981083 www.photogenica.pl info@photogenica.pl

125


126


PIECZĄTKI STAMPS

COLOP POLSKA BRANDY: COLORIS, HERI, HORRAY, UNIVERSAL LASER SYSTEMS PRODUKTY: PIECZĄTKI, MATERIAŁY DO OBRÓBKI LASEROWEJ Smolenia 16 41-902 Bytom Polska

tel.: +48323887057 www.colop.pl, www.lasery.pl office@colop.pl

Tomasz Florian Marta Świstek

TRODAT POLSKA BRANDY: Trodat, Reiner, Noris, UNI Mitsubishi Pencil, MAX PRODUKTY: pieczątki, stemple elektr, tusze specjalne, długopisy, pióra kulkowe Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393600 fax: +48223393602 www.trodat.pl, www.uniball.pl handel@trodat.net

Anna Socha Dorota Liebchen

Zakład Mechaniczny WAGRAF BRANDY: Wagraf PRODUKTY: stemple samotuszujące, plastikowe, metalowe datowniki, stemple kieszonkowe, tusz do stempli Stradomska 56A 04-608 Warszawa Polska

tel.: +48228121234 fax: +48228156283 www.wagraf.pl hurt@wagraf.pl

Krzysztof Popławski, Bogdan Widerski Anna Kowalska

PIŁKI BALLS

ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. BRANDY: astra - astra CHAMP , astra TURBO , comet STAR- astra PROFESSIONAL, astra LEAGUE, comet LEAGUE PRODUKTY: Wszystkie rodzaje PIŁEK, PIŁKI nożne - mini PIŁKI, personalizowane piłki z LOGO, Kamizelki pracownicze z LOGO Dheera Sandha, Pasrur Road, 51310 Sialkot - 51310 Pakistan

tel.: +92523540333 fax: +92523540334 www.astrasportarticles.com info@astrasportarticles.com

Ziauddin Shaikh Umar Khayyam

GRANDE Agnieszka Wrzesińska PRODUKTY: Piłki reklamowe, Piłki sportowe z logo, Nadruki na piłkach, Projektowanie i produkcja piłek, Piłki retro z nadrukiem Stargardzka 9D 54-156 Wrocław Polska

tel.: +48663037232 www.pilkipromocyjne.pl, www.logoball.eu biuro@pilkipromocyjne.pl

Agnieszka Wrzesińska

PODKŁADKI POD MYSZ MOUSE PADS

FELLOWES POLSKA SA BRANDY: Fellowes, AeraMax Pro, OPTRIX by Body Glove, Bankers Box PRODUKTY: ergonomiczne akcesoria komputerowe, podkładki pod mysz, podstawki na dokumenty, podpórki pod plecy, podnóżki Bandurskiego 94 05-270 Marki Polska

tel.: +48222052100 fax: +48224819615 www.fellowes.pl fellowespolska@fellowes.pl

127


PODKŁADKI POD MYSZ 128

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS BRANDY:

12M

PRODUKTY: podkładki pod mysz, podkładki z kalendarzem, maty reklamowe, magnesy, notesy i naklejki, czyściki, druk lentikularny 3D i offsetowy UV Głogowska 22 45-315 Opole Polska

tel.: +48774413500 fax: +48774458700 www.12m.eu biuro@12m.eu

Alicja Wąsowska Anna Turek


POLIGRAFIA ARTYSTYCZNA ART PRINTING

AKME SPÓŁKA Z O.O. PRODUKTY: ekskluzywne opakowania, nietypowe oprawy, wzorniki, klasery, etykiety złożone Milionowa 21 93-105 Łódź Polska

tel.: +48732800222 www.akmedruk.pl drukarnia@akmedruk.com.pl

Jarosław Sobieszek

Be Joy - pakPOS BRANDY: Be Joy PRODUKTY: opakowania ekskluzywne, materiały reklamowe, introligatornia, produkcje cykliczne, prace artystyczne i wzorcownia Krajkowo 16A 09-210 Drobin Polska

tel.: +48504265292 www.bejoy.pl bejoy@bejoy.pl

IN DUPLO S.C. BRANDY: induplo.pl, BagStreetBox PRODUKTY: torby papierowe, pudełka tekturowe i kartonowe, nadruki reklamowe, sitodruk Płowiecka 41 04-501 Warszawa Polska

tel.: +48228713785 fax: +48228713784 www.induplo.pl induplo@induplo.pl

NETUNO SP. Z O.O. BRANDY: Majestic Burano Prisma Sirio, Promail Ekobox, Lessebo Eko Kraft, Beermat , Folex Folaser PRODUKTY: Papiery i koperty ozdobne, Koperty biurowe i specjalne, Scrapbooking i Quilling, Materiały do pakowania, Materiały do druku

cyfrowego Wojska Polskiego 118 G 97-300 Piotrków Tryb. Polska

tel.: +48447380405 fax: +48446471316 www.netuno.pl sklep@netuno.pl

Anna Węglińska Aleksandra Duda Angelina Kral Bartłomiej Golanowski

ГРЕЙС PRODUKTY: wizytówki, termodruk, typografia, sitodruk Ул. Константиновская, 46/52, Оф. 14 04071 Киев Ukraina

tel.: +380445017563 www.greys.ua boss@greys.ua

Sergii Gryshanov

POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) PRODUKTY: druk soczewkowy, druk 3D, druk lenticularny, druk animowany, druk soczewkowy duży format Bonifacego 70/20 02-936 Warszawa Polska

tel.: +48608127614 www.3dprint.pl bartkiewicz@3dprint.pl

Paweł Tryzno

129


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA 130

FORTIS M. BOROWY SP. J. PRODUKTY: druk soczewkowy, kartony metalizowane, materiały pos, magnesy naklejki, zakładki wobblery Jana Z Kolna 16 65-014 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772135 fax: +48684772138 www.fortis.net.pl druk3d@fortis.net.pl

Julia Wojnarowska, Marcin Dudziński


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

ADVERTPACK POLSKA Sp. z o.o. BRANDY: Logokubek PRODUKTY: Kubki papierowe, Talerzyki papierowe, Pudełka na popcorn, Kubki plastikowe, Nadruk indwyidualny Jaworznik, Leśna 6 42-310 Żarki Polska

tel.: +48694458515 www.logokubek.pl biuro@logokubek.pl

Paweł Panek

ALL-SERVICE Dąbrowskiego 63/9 65-021 Zielona Góra Polska

tel.: +48683206868 web-to-print.pl bok@web-to-print.pl

Dział Dtp

ALL-SERVICE PRODUKTY: Wizytówki, Ulotki, Katalogi, Instrukcje, Outdoor Dąbrowskiego 63/9 65-021 Zielona Góra Polska

tel.: +48683241002 www.druk.zgora.pl info@druk.zgora.pl

Bartosz Gniwek

poligrafia cyfrowa/offsetowa

PRODUKTY: Druk Cyfrowy, Ulotki, Katalogi, Instrukcje, Wizytówki

133


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. PRODUKTY: Standy i ekspozytory, Segregatory, Notatniki, Pudełka z chusteczkami, Pudełka Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Polska

tel.: +48227899535 fax: +48227619556 www.amk-group.pl amk@amk-group.pl

Hubert Karolak Patrycja Pełka

ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA-MARKETING BRANDY: AnCz PRODUKTY: kalendarze, kalendarze trójdzi, kiwaki, wobblery, koperty, stendy, POS, nitowanie J. Cybisa 2/59 02-784 Warszawa Polska

tel.: +48226415861 fax: +48228551277 www.ancz.com.pl ancz@ancz.com.pl

Andrzej Czarnecki

ANGALO BRANDY: ANGALO PRODUKTY: Torby reklamowe, Poligrafia, Uszlachetnianie, Produkcja sznurka, Uchwyty do toreb Warszawska 88F 21-400 Łuków Polska

tel.: +48257985560 fax: +48257983323 www.angalo.pl angalo@angalo.pl

ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE BRANDY: OKI PRO, Drukarka OKI Pro 9541 CMYK + 1, Drukarka OKI Pro 9542 CMYK +WT, Drukarka OKI Pro 9431 CMYK PRODUKTY: drukarki oki cmyk + biały toner lub bezbarwny, druku na gramaturach do 360g, ciemne podłoże, banery 1321mm Zakopiańska 34/10A 80-139 Gdańsk Polska

tel.: +48583032533 fax: +48583021175 www.art.com.pl biuro@art.com.pl

Sławomir Wojtaś

AXXEL SP. Z O.O. BRANDY: 100Print.pl, 100Gifts.pl, 3Dpostcards.eu, plastic-print.eu PRODUKTY: Druk lenticularny 3D/Flip/Anim, Druk PP/PET/PVC offset UV, Maty na lady, MousePady, Czyściki do telefonów Sosnkowskiego 40-42 45-254 Opole Polska

tel.: +48774422200 fax: +48774422055 www.axxel.pl biuro@axxel.pl

Adam Jastrzębski Agnieszka Pawluś Marta Telega, Barbara Nowacka

poligrafia cyfrowa/offsetowa

BEN DEVELOP KIP

134

BRANDY: Develop, KIP PRODUKTY: Develop ineo+ 1060L/1060/1070, Develop ineo+ 1085/1100, KIP 850/860/870/880/890 Runowa 21 43-100 Tychy Polska

tel.: +48322274413 www.ben.com.pl biuro@ben.com.pl

Grzegorz Kajzer Zbigniew Dziczkowski

CARTPOLAND BRANDY: Produkcja Kart Plastikowych, Bramki obrotowe PRODUKTY: Karty plastikowe, Karty zbliżeniowe, zamki zbliżeniowe, opaski TYVEK, bramki obrotowe Olszowa 5 05-300 Wólka Mińska Polska

tel.: +48257587643 fax: +48222050188 www.cartpoland.pl biuro@cartpoland.pl

Marcin Gruba Maciej Zawistowski Marzanna Witowska


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL BRANDY: PRESI.PL, BRAND SHOP, CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. PRODUKTY: Katalogi, ulotki, wizytówki, szablony druków, personalizacja Towarowa 3 62-090 Mrowino Polska

tel.: +48618960660 fax: +48616647574 www.presi.pl sekretariat@cgs.pl

Piotr Taterka Monika Malinowska Ewa Matuszak Agnieszka Muszyńska

DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. BRANDY: DAZAR PRODUKTY: Kalendarze książkowe, Notesy, Zeszyty, Bruliony, Koło-Bruliony Jana Kazimierza 6 05-502 Piaseczno Polska

tel.: +48227572269 fax: +48227373064 www.dazar.pl dazar@dazar.pl

Dariusz Zaręba Ireneusz Marczak Marcin Gnich Adam Stelmasiak

DIGITALALBUM FOTO LAB BRANDY: DIGITALALBUM PRODUKTY: fotoalbumy, fotoksiążki, poligrafia mała, fotoupominki, powiększenia i zdjęcia foto Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Polska

tel.: +48177889277 fax: +48177885916 www.digitalalbum.pl reklama@digitalalbum.pl

Stanisław Bryg Mariusz Macura

Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards PRODUKTY: Opakowania ozdobne, Karty okolicznościowe, Zaproszenia biznesowe, Druki ozdobne Błońska 58 05-830 Nadarzyn Polska

tel.: +48506330229 fax: +48227398885 www.fdc.com.pl info@ozdobne-opakowania.com

Marzena Bekasiewicz Paweł Kruk

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. PRODUKTY: druki reklamowe, druki wartościowe i numerowane, druki personalizowane, druki wydawnicze Al. Nmp 52 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343430434 fax: +48343651164 www.czg.pl drukarnia@czg.pl

Izabela Bulanda Marcin Sobczyk Marcin Kosik

DRUKARNIA DIAMOND BRANDY: e-diamond.pl, rejestracyjnych PRODUKTY: ramki do tablic rejstracyjnych tel.: +48523272970 www.e-diamond.pl biuro@diamondpoligrafia.pl

DRUKARNIA KOLUMB BRANDY: drukarnia KOLUMB PRODUKTY: kalendarze Budowlana 15 41-100 Siemianowice Śląskie Polska

tel.: +48323521700 fax: +48323521702 www.drukarniakolumb.pl info@drukarniakolumb.pl

Paweł Matuszak Klaudia Witkowska

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Ludwikowo 1 85-502 Bydgoszcz Polska

135


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. PRODUKTY: Kalendarze, katalogi, foldery, teczki, bloczki Warsztatowa 8 B 40-750 Katowice Polska

tel.: +48322066256 fax: +48323524440 www.drukarniawydruk.pl drukarniawydruk@interia.pl

Drukomat.pl BRANDY: drukomat.pl PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, kalendarze Wypoczynkowa 13 64-920 Piła Polska

tel.: +48673490777 www.drukomat.pl kontakt@drukomat.pl

Patrycja Józefszczyk Ilona Wysocka

expertdruku24.pl BRANDY: expertdruku24.pl, PIAST EXPERT PRODUKTY: Drukarnia internetowa - ulotki, plakaty, katalogi, Drukarnia wielkoformatowa - banery, folie Nowokościelna 35 43-100 Tychy Polska

tel.: +48323234526 fax: +48323234526 www.expertdruku24.pl biuro@expertdruku24.pl

Paweł Białoń

FORTIS M. BOROWY SP. J. PRODUKTY: druk soczewkowy, kartony metalizowane, materiały POS, magnesy naklejki, zakładki wobblery Jana Z Kolna 16 65-014 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772135 fax: +48684772138 www.fortis.net.pl druk3d@fortis.net.pl

Julia Wojnarowska; Marcin Dudziński Julia Wojnarowska; Marcin Dudziński

KIMM Maciej Mazek PRODUKTY: Matryce do tłoczeń, Matryce do HS, Matryce do Braillea, Pieczęcie lakowe, Stemle do tłoczenia skóry Kolorowa 9A/23 05-402 Otwock Polska

tel.: +48226102113 fax: +48226102113 www.kimm.pl info@kimm.pl

Katarzyna Mazek

KONCEPT sp. z o.o. poligrafia cyfrowa/offsetowa

BRANDY: OKIPAKI.COM PRODUKTY: katalogi, broszury, druk personalizowany, kalendarze, CYFROWY DRUK OFFSETOWY, HP INDIGO

136

Watykańska 13 16-638 Białystok Polska

tel.: +48857438233 fax: +48856539003 www.koncept-drukarnia.pl handlowy@koncept-drukarnia.pl

Kunke Poligrafia sp. z o.o. BRANDY: Naklejki Elektrosatyczne Kunke Static, Naklejki adhezyjne PRODUKTY: Naklejki elektrostatyczne Kunke Static, Naklejki adhezyjne, Naklejki przyssawkowe, Poligrafia reklamowa, POS Magazynowa27 88-100 Inowrocław Polska

tel.: +48523574999 fax: +48523574999 www.kunke.pl bok@kunke.pl

Błażej Kunke Jakub Różanski Janusz Kunke


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI BRANDY: DOBRA-DRUKARNIA.PL PRODUKTY: ulotki, foldery, teczki, katalogi szyte, klejone, oprawa twarda, kalendarze, produkcje niestandardowe Al. Legionów 114B 18-400 Łomża Polska

tel.: +48864737784 fax: +48862182459 www.libra-print.pl joanna@libra-print.pl

Wioletta Sidwa Rajmund Wojlanis

MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) BRANDY: Friut of the loom, Gildan PRODUKTY: Offset Cyfra, Bannery, Sitodruk, Sublimacja, Haft Nizinna 13 05-077 Warszawa Polska

tel.: +48600077796 fax: +48227732015 www.taniadrukarnia.info info@taniadrukarnia.info

Marcin Kiwak

MULTI PRODUKTY: Druki samokopiujące, Formularze Strzelecka 6 87-300 Brodnica Polska

tel.: +48564943500 fax: +48564943505 www.multi90.pl multi@multi90.pl

Tomasz Siekierski

NAVY BLUE PRODUKTY: loterie, programy lojalnościowe, social media, druk cyfrowy, offsetowy, druk wielkoformatowy Stalowa 25 91-859 Łódź Polska

tel.: +48537019190 www.navy-blue.pl biuro@navy-blue.pl

Magdalena Strejb Edyta Pruszkiewicz

NOTAPRESS JACEK ZUPOK PRODUKTY: minipaletki reklamowe, papierowe kostki reklamowe Żelazna 20 41-506 Chorzów Polska

tel.: +48322414451 fax: +48327570482 www.notapress.pl dyrekcja@notapress.pl

Jacek Zupok Marius Ziomek

OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA PRODUKTY: poligrafia dla biura/marketingu/domu/przemysłu, reklama zewnętrzna/wewnętrzna, reklama świetlna/przestrzenna tel.: +48326474260 www.omego.pl biuro@omego.pl

OpenPrint.pl BRANDY: OpenPrint.pl, OpenWear.pl, OpenGift.pl, Reflect.pl, Printes.pl PRODUKTY: drukarnia internetowa, druk cyfrowy, druk offsetowy, druk wielkoformatowy, poligrafia reklamowa Naramowicka 266 C 61-601 Poznań Polska

tel.: +48605202022 www.openprint.pl kontakt@openprint.pl

Tomasz Engelberg Justyna Malczewska Paulina Kołodzińska Magdalena Pietrzyk

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Bogucin Mały 78 32-300 Olkusz Polska

137


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

OXIPRINT SP. Z O.O. BRANDY: maszyny własne, technologie własne PRODUKTY: DX 45100, DX 321 Aquarium Podskarbińska 32/34 03-823 Warszawa Polska

tel.: +48228713213 www.oxiprint.com biuro@oxiprint.com

Dariusz Żebrowski Piotr Wocial Czesław Dąbrowski

PHZ I ITH INTREX BRANDY: Trojan, Domino, Intrex, TYKMA Electrox PRODUKTY: Drukarki kolorowe Trojan, Drukarki Ink-Jet - Domino, Drukarki laserowe - Domino, Etykieciarki Za Motelem 7 62 080 Tarnowo Podgórne Polska

tel.: +48618417203 fax: +48618417207 www.intrex.pl intrex@intrex.pl

Piotr Kromer Arek Jaśniewski

PIN SP. Z O.O BRANDY: PIN SP. Z O.O PRODUKTY: druk cyfrowy Podgórna 25 03-157 Warszawa Polska

tel.: +48694498060 fax: +48694498060 www.drukcd.pl info@drukcd.pl

Agnieszka Kuc

POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. BRANDY: Rollsnote PRODUKTY: notesy, koperty, artykuły papiernicze, torby papierowe Solec 81B Lok A51 00-382 Warszawa Polska

tel.: +48221234337 www.polskidruk.com.pl biuro@polskidruk.com.pl

Agnieszka Guła

Polskie Karty Sp. z o.o. PRODUKTY: karty plastikowe, karty podarunkowe, karty lojalnościowe, karty zbliżeniowe, Karty rodzinne/breloczki Al. 29 Listopada 94 31-406 Kraków Polska

tel.: +48124151145 fax: +48124151190 www.polskiekarty.pl info@polskiekarty.pl

Agnieszka Wojtuniak Renata Sobczyk Marzena Socha Beata Suder

PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. poligrafia cyfrowa/offsetowa

BRANDY: PRESI.PL , BRAND SHOP, CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. PRODUKTY: Katalogi, ulotki, wizytówki, szablony druków, personalizacja

138

Towarowa 3 62-090 Mrowino Polska

tel.: +48618960660 fax: +48616647574 www.presi.pl sekretariat@cgs.pl

Print Up Sp. z o.o. BRANDY: Print Up Sp. z o.o. PRODUKTY: Drukarnia wyłącznie dla profesjonalistów Szelągowska 24 61-626 Czarnków Polska

tel.: +48618800999 fax: +48618800999 www.printup.pl info@printup.pl

Piotr Taterka Monika Malinowska Ewa Matuszak Agnieszka Muszyńska


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. BRANDY: Quad/Graphics PRODUKTY: standy, opakowania, druk wielkoformatowy, citylight, backlight Pułtuska 120 07-200 Wyszków Polska

tel.: +48223367600 fax: +48224173084 www.quadgraphics.pl biurowaw@quadgraphics.pl

SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” BRANDY: Fedrigoni, Favini, Meerssen,Wickels PRODUKTY: ekskluzywne papiery i kartony dla poligrafii, plastyków, do druku cyfrowego, wszystkie formaty Chorzowska 73A 40-101 Katowice Polska

tel.: +48322588595 fax: +48322588595 www.papiery.com.pl papiery@papiery.com.pl

Sprint Print S.C. Dariusz Chober Tomasz Grusiewicz PRODUKTY: Katalogi, Broszury, Ulotki, Teczki, Kalendarze Piłsudskiego 143 92-236 Łódź Polska

tel.: +48426430013 fax: +48426430013 www.sprint-print.pl biuro@sprint-print.pl

Izabela Jabłońska Alicja Chutkiewicz Piotr Zawadzki Dariusz Chober

SUPERTAPE PRODUKTY: taśmy dwustronne, taśmy opakowaniowe z nadrukiem, taśmy typu DUCT Szparagowa 11/13 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48618998995 fax: +48618998991 www.supertape.pl supertape@supertape.com.pl

Krzysztof Kluka Anna Zubenko

TORRO SPÓŁKA Z O.O. PRODUKTY: Druk offsetowy, UV WATERLESS, hybrydowy, 3D lentikularny Bielawska 6/3 02-511 Warszawa Polska

tel.: +48227138990 fax: +48227138991 www.torro.pl monika@torro.pl

Dariusz Skoczeń Iwona Szcześniak Katarzyna Kołodziejska

VIPERPRINT SP. Z O.O. BRANDY: viperprint.pl PRODUKTY: wizytówki, kalendarze, ulotki, zaproszenia, plakaty tel.: +48343444444 www.viperprint.pl info@viperprint.pl

Urszula Gradoń Weronika Migoń Karolina Krawczyk

www.segregatory24.pl PRODUKTY: segregatory reklamowe, clipboardy, teczki, opakowania, wzorniki Płażyńskiego 6 83-020 Cedry Wielkie Polska

tel.: +48586836050 fax: +48586836033 www.segregatory24.pl kontakt@segregatory24.pl

Justyna Makowska Izabela Schonfeld

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Rejtana 25/35, Brama Nr 3 42-202 Częstochowa Polska

139


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET PRINTING

WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. PRODUKTY: kalendarze trójdzielne, kalendarze ścienne, kalendarze biurkowe, kalendarze z notesem Moniuszki 2 05-270 Marki Polska

tel.: +48694297991 fax: +48694297991 wytworniakalendarzy.pl biuro@wytworniakalendarzy.pl

Gosia Ela Michał Paulina

YAGRA SP. Z O.O. BRANDY: Albena -tektura celulozowa GC1, Alcona -tektura celulozowa GC2 PRODUKTY: tektury celulozowe GC1/GC2, torby reklamowe, worki filtracyjne, rękawy filtracyjne, rękawy do transportu powietrza Nowogrodzka 2B 92-221 Łódź Polska

tel.: +48426787491 fax: +48426787479 www.yagra.com.pl piotr.sidyk@yagra.com.pl

POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT PRINTING

4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS BRANDY: ProfiJet, ProfiInk PRODUKTY: Wielkoformatowe drukarki, Eco Solwentowe UV, Atramenty do druku, wielkoformatowego Eco UV Kallasmaa 1A, 74111 Maardu Estonia

tel.: +3728807876 fax: +3728807876 www.4trade.ee info@4trade.ee

Viktor Bortnik

ADVER MEDIA BRANDY: Sklepdruku.pl PRODUKTY: Druk Cyfrowy, Druk solwentowy, UV, Frezowanie CNC, Artykuły reklamowe Miła 9 26-600 Radom Polska

tel.: +48483632188 fax: +48483632188 www.advermedia.pl biuro@advermedia.pl

API.PL SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: Epson, HandTop, Homer, Transmatic, Summa, M&R, Rutland, Union Ink, Minerwa, Virus, CPS, Vesline, Plotterfilms, Jetbest,

Yakohita

PRODUKTY: plotery wielkoformatowe, sublimacja, ekosolwent, pigment, druk UV

poligrafia wielkoformatowa

Okrężna 37, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

140

tel.: +48422505595 fax: +48422505594 www.api.pl lodz@api.pl

BIURO 42 SP ZOO BRANDY: solwentowy druk , eko-solwentowy druk, laminowanie PRODUKTY: baner, folie, papier, siatka, canvas Rynek Główny 28 31-010 Kraków Polska

tel.: +48886401817 www.biuro42.pl order@biuro42.pl

Viktor Adamski Olga Kucheriavets


POLIGRAFIA FLEKSOGRAFICZNA

KDS SP. Z O.O. SP.K. PRODUKTY: etykiety, bilety, druk eksograďŹ czny, druk cyfrowy

Krucza 6 05-070 SulejĂłwek Polska

tel.: +48227832843 fax: +48227833294 www.kds.com.pl info@kds.com.pl

$QDSXUQD+L/(' (;75(0(/<9,9,'35,17,1*

%,(5=(0<721$&+â2'12 Do Twojej dyspozycji stawiamy maszynÄ&#x2122; Anapurna H2050i LED. Oferuje ona najwyĹźszÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prac drukowanych na materiaĹ&#x201A;ach zarĂłwno z z roli lub w arkuszach, do zastosowaĹ&#x201E; wewnÄ&#x2122;trznych lub na zewnÄ&#x2026;trz. Jest to rozwiÄ&#x2026;zanie zarĂłwno elastyczne, wydajne jak i ekonomiczne. Ô&#x17D;

=DOHW\XWUZDODQLD/(' 6]HURNDJDPDPDWHULDĂŁyZ UyZQLHĹźZUDĹźOLZ\FKQDFLHSĂŁR

z 1LVNLH]XĹź\FLHHQHUJLL z 'ĂŁXJDĹź\ZRWQRĹ&#x203A;Ä&#x2021;SURPLHQQLNyZ/(' z 1DW\FKPLDVWRZ\VWDUW z %UDNNRV]WyZXW\OL]DFMLODPS 'RPV]HURNRĹ&#x203A;FL²GRPK :ĂŁDVQHDWUDPHQW\$JID²NRORUyZELHO .RQVWUXNFMDK\EU\GRZD z

Ô&#x17D; Ô&#x17D;

POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA

Ô&#x17D;

AGFA GRAPHICS SPĂ&#x201C;Ĺ KA AKCYJNA ODDZIAĹ W POLSCE BRANDY:

Anapurna H, Anapurna M, Jeti Mira, Jeti Tauro, Jeti Titan

PRODUKTY: Anapurna H2050i LED, 2500i LED, Jeti Mira MG/ MG LED, Jeti Tauro H2500, Jeti Titan S/HS, Anapurna M 2050i Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa Polska

tel.: +48223111900 fax: +48223111966 www.agfa-polska.pl halina.gryka@agfa.com

Adriana Piotrowska PrzemysĹ&#x201A;aw Arabski ZZZDJIDJUDSKLFVFRP Adrian Ĺťycki

141


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA 142

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O BRANDY:

FLORA, LIYU, PROFIJET, CHIMIGRAF, RTZ

PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, atramenty, części zamienne, materiały czyszczące, primery Ul. Wolności, 24 02-496 Warszawa Polska

tel.: +48228824057 www.color-laboratory.com biuro@color-laboratory.com

Robert Brzycki Oleksa Karachun Oleg Ivanchuk


143


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT PRINTING

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O BRANDY: FLORA , LIYU, PROFIJET, CHIMIGRAF , RTZ PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, atramenty, części, materiały czyszczące, primery Wolności 24 02-496 Warszawa Polska

tel.: +48228824057 www.color-laboratory.com biuro@color-laboratory.com

Robert Brzycki Oleksa Karachun Oleg Ivanchuk

DPSdruk.pl Certyfikowana Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ BRANDY: 3M™ MCS™ Manufacturer, HP LATEX Large Format Printing, Folie graficzne premium 3M™ PRODUKTY: Druk wielkoformatowy w technologii HP Latex, Druk na foliach graficznych 3M, Car Wrap, Wydruki dla reklamy Firleja 27 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48725331515 fax: +48556212126 www.dpsdruk.pl druk@dpsdruk.pl

Sławek Tomaszewski Piotr Kaczyński

DRUKARNIA BERG PRODUKTY: banery, folie, mesh, billboardy, plakaty Kurlandzka 10 61-285 Poznań Polska

tel.: +48618753685 fax: +48618753685 www.drukarniaberg.pl biuro@drukarniaberg.pl

Marcin Budzisz Paweł Hoffmann

DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI BRANDY: drukpoznan.pl, el memo - elektrostatyczne notesy, naklejki easystick , el planner - elektrostatyczny kalendarz PRODUKTY: druk UV, folie elektrostatyczne, notesy elektrostatyczne, folie podłogowe, pvc Winogrady 28/Żniwna 61-663 Poznań Polska

tel.: +48508520508 www.drukpoznan.pl biuro@drukpoznan.pl

Eliza Banaszkiewicz Łukasz Chęciński

GLOBART PRINT BRANDY: HP Latex, Vutek, Epson, HP Scitex PRODUKTY: Bannery, Siatki, Tekstylia, Folie, Bilboardy Ciołkowskiego 88F 15-545 Białystok Polska

tel.: +48856530700 fax: +48856530872 www.globartprint.pl biuro@globartprint.pl

Edyta Pogorzelska Karolina Cybula Iwona Gmytrasiewicz Magdalena Lis

poligrafia wielkoformatowa

HOUSE OF PRINT BRANDY: Blockouty, Billboardy, Banery, Citilighty PCV DIBOND, Standy z tektury falistej, Konstrukcje reklamowe PRODUKTY: Montaż reklam wielkoformatowyc, Wyklejanie folią witryn, i elewacji biurowych Jagiellońska 6/26 03721 Warszawa Polska

Adam Tecław Klaudia Wasilewska Tomasz Antonowicz

INTEGART SP. Z O.O. BRANDY: Neschen, 3M, AVERY DENNISON , ARLON, ZUND, HP LATEX, HP SCITEX PRODUKTY: folie magnetyczne, drukarki wielkoformatowe, folie samoprzylepne, folie do druku cyfrowego, stoły tnące Maszynowa 1 55-330 Błonie, Gm. Miękinia Polska

144

tel.: +48228800113 fax: +48228184524 www.houseofprint.pl magdalena.cichuta@houseofprint.pl

tel.: +48713153191 fax: +48713151602 www.integart.com.pl biuro@integart.com.pl


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT PRINTING

ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE SP. Z O.O. BRANDY: Mutoh, Orafol, Atrium PRODUKTY: druk solwentowy, ekologiczny druk solwentowy, druk UV, druk naklejek, druk na tekstyliach Nasturcjowa 1 60-175 Poznań Polska

tel.: +48882378450 www.isoprint.pl biuro@isoprint.pl

Mateusz Sobiech

JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. BRANDY: SPI, KIPPAX, OKI, NoeCha, MPA Digital, EPSON, Blackman&White, InfoTEC, Afford PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, plotery tnące, drukarki do etykiet, sprzęt do sitodruku, atramenty Jeżynowa 14/14A 70-892 Szczecin Polska

tel.: +48607681993 www.jetpol.pl jetpol@jetpol.pl

Andrzej Dzidt Artur Szunejko

kuzniareklamy.pl spółka cywilna Krzysztof GruchAlski łukasz Bryl

BRANDY: druk7.pl PRODUKTY: wydruki wielkoformatowe, druk UV, kasetony, litery blokowe

Gostyńska 11 63-820 Piaski Polska

tel.: +48655720764 www.kuzniareklamy.pl biuro@kuzniareklamy.pl

LABO PRINT BRANDY: Druk UV Roll to Roll i UV Flat, Druk Solvent HR, Druk Latex, Druk Sublimacja, Druk kartonów i etykiet PRODUKTY: Banery i winyle outdoor, flagi, beachflagi, tekstylia, tablice pcv, plexi, dibond, folie, papiery, standy Rabczańska 1 60-476 Poznań Polska

tel.: +48618411889 fax: +48618432537 www.laboprint.pl a.idzikowska@laboprint.eu

Julia Kuchyńska Joanna Drobiewicz Joanna Chorąży Jerun Bipost

OPOLGRAF SA BRANDY: Opolgraf SA, photocover.pl, Ploter Efi H1625 LED PRODUKTY: wydruki wielkoformatowe na każdym materiale, wydruki 3D, photocover, wydruki wielkoformatowe na szkle, wydruki na etui

na smartfony Niedziałkowskiego 8-12 45-085 Opole Polska

tel.: +48774545244 fax: +48774545313 www.opolgraf.com.pl monika.blazejewska@opolgraf.com.pl

Monika Błażejewska

PLANET GRAF BRANDY: Triangle, Avery, Oracal, Summa, JHF PRODUKTY: Baner Reklamowy, Siatka Mesh, Tekstylia Sublimacyjne, Flaga Plażowa, Parawan Reklamowy tel.: +48177735101 fax: +48177735100 www.planetgraf.pl sklep@planetgraf.pl

Waldemar Jaworski Beata Perydzynska

SERVICE CALL KONRAD RAFALIK BRANDY: ROLAND , SUN CHEMICAL PRODUKTY: atramenty solwentowe, uv, atramenty eko-solwentowe, atramenty uv, atramenty led uv Żeglugi Wiślanej 8B/40 03-043 Warszawa Polska

tel.: +48725813131 fax: +48224123405 www.servicecall.pl biuro@servicecall.pl

Konrad Rafalik

poligrafia wielkoformatowa

Traugutta 9D 39-300 Mielec Polska

145


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT PRINTING

SUN CHEMICAL SP Z O.O. BRANDY: Sun Chemical, Streamline , Roland, Mimaki , Mutoh, Epson PRODUKTY: Atramenty solwentowe, Atramenty tekstylne, Sublimacja, Eko solwent, Mild solwent Okólna 46 A 05-270 Marki Polska

tel.: +48227615100 fax: +48227615101 www.sunchemical.com.pl krzysztof.ostrowski@sunchemical.com

Krzysztof Ostrowski

ZINART Spółka z o.o. BRANDY: Sunchemical, Oracal, Avery, 3M, Natura PRODUKTY: farby do sublimacji, farby do solvent, media do druku, serwis ploterów, części do ploterów Robotnicza 1A 53-607 Wrocław Polska

tel.: +48713735939 fax: +48713592662 www.zinart.pl zinart@zinart.pl

Paweł Trzeciak Adam Zindulski

PÓŁPRODUKTY SEMI – FINISHED PRODUCTS

THE SOLUTION SHOP PRODUKTY: grzbiety do bindowania, spiralki do zeszytów, haczyki do wieszaków, nity, pojemnik na długopisy De Nedervonder 7 5061 Jp Oisterwijk Holandia

tel.: +31137113731 fax: +31137113732 www.thesolutionshop.nl info@thesolutionshop.nl

Ronald Scheffer

PREZENTY MOTYWACYJNE INCENTIVE GIFTS

KURTIAK I LEY BRANDY: Kurtiak i Ley, kolekcjonerskie edycje, Piękne Książki, PRODUKTY: EdycjeBibliofilskie, KsiążkiArtystycznne, IntroligatorstwoArtystyczne, KsięgiGości Szczecińska 1 75-120 Koszalin Polska

tel.: +48221006212 fax: +48943474976 www.kurtiak-ley.pl edu@kurtiak-ley.pl

Edward Ley Urszula Kurtiak

SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION prezenty motywacyjne

BRANDY: Swarovski Gift Solutions PRODUKTY: Branded collection (jewelry, key rings, awards, stationary, pens, leather products, and tailor made solutions)

146

Droschistrasse 15, P.o. Box 567 FL-9495 Triesen Liechtenstein

tel.: +505009009 fax: +505009009 www.swarovski.com olga.kulmaczewska.external@swarovski.com

Olga Kulmaczewska Marion Quast Julie Duputz


147


PRODUCENT

AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) PRODUKTY: przypinki, buttony, plakietki, znaczki, pinsy

Ul. Migdałowa 12 61-612 Poznań Polska

tel.: +48618259583 www.badgeproducer.com office@badgeproducer.com

Cezary Bera

PRODUCENT

BMT REKLAMA PRODUKTY: nasiona, nietypowe, magnetyczne gadżety, znaczki, breloki

Gregorkiewicza 94 83-050 Bielkówko K. Gdańska Polska

148

tel.: +48586920303 fax: +48586920304 www.bmtreklama.pl info@bmtreklama.pl

Błażej Twirbut Małgorzata Twirbut Błażej Twirbut


FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. PRODUCENT

BRANDY:

Fabryka Kart Trefl-Krakow, Trefl, Joker Line

PRODUKTY: karty do gry, puzzle, gry planszowe i karciane, opakowania Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

tel.: +48126304430 fax: +48126338453 www.trefl.krakow.pl sprzedaz@trefl.krakow.pl

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś

149


PRODUCENT

KOLEKCJA PRODUKTY: smycze reklamowe, szaliki kibica, smycze sublimacyjne, taśmy z nadrukiem

Kopanina 28/32, Wejście C, Piętro I tel.: +48501485457 60-105 Poznań fax: +618610660 Polska www.collection.net.pl biuro@collection.net.pl

150

Piotr Sobkowiak Dariusz Namysł


3RNURZFH L7RUE\ R QLHW\SRZ\FK JDEDU\WDFK

6]ZDOQLDRG]LHŕ\ 3UHPLXP

PRODUCENT

WAVE GROUP PRODUKTY: polo t-shirt, kurtki bluzy polary, soft shell, pokrowce Interpack, torby na teleskopy

Wałbrzyska 15/918 02-739 Warszawa Polska

tel.: +48605674918 www.wavegroup.pl biuro@wavegroup.pl

PRODUCENT ODZIEŻY I TTEKSTYLIÓW EKSTYLIÓW Z POLSKICH PÓŁPRODUKTÓW

PRODUCENT MANUFACTURER

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS BRANDY: 12M PRODUKTY: podkładki pod mysz, podkładki z kalendarzem, maty reklamowe, magnesy, notesy, naklejki Głogowska 22 45-315 Opole Polska

tel.: +48774413500 fax: +48774458700 www.12m.eu biuro@12m.eu

Alicja Wąsowska Anna Turek

3M POLAND SP. Z O.O. BRANDY: 3M PRODUKTY: folie do druku, reklamy podświetlanej, oklejania pojazdów, ploterowe, architektoniczne Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn Polska

tel.: +48227396000 fax: +48227396001 www.3mcentruminspiracji.pl kmojescik@mmm.com

BRANDY: Cashpad PRODUKTY: wobblery, listwy, plakaty, tacki, cenówki Al. Bohaterów Września 9 00-973 Warszawa Polska

tel.: +48225761800 fax: +48228232921 www.accurate.pl info@accurate.pl

Michał Krwaczyk Marcin Nowakowski Monika Popielarczyk

producent

ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J

151


PRODUCENT MANUFACTURER

ADLER SP. Z O.O. BRANDY: ADLER, CAMRY, MESKO - producent sprzętu agd-audio-rtv PRODUKTY: Czajniki, suszarki do włosów, opiekacze, tostery, szczoteczki do zębów Ordona 2A 01-237 Warszawa Polska

tel.: +48226324428 fax: +48226325440 www.adler.com.pl foxagd@foxagd.com

Paweł Osica

AFISA BRANDY: afisa PRODUKTY: producent, kapelusze słomkowe P.i Les Galgues. C/ Marroquineria, 14 03750 Pedreguer Hiszpania

tel.: +34965760383 fax: +34966456050 www.afisasombreros.com afisa@afisasombreros.com

Trini Salvá Angela Salva

ALEX FOX BRANDY: Alex Fox PRODUKTY: tshirt, polary, czapki, ręczniki, odzież sportowa Sokolovská 100/94 18600 18600 Praha 8 - Karlín Czechy

tel.: +8004201219 fax: +420211120050 www.alexfox.pl sprzedaz@alexfox.pl

ANAPOL BRANDY: prezenty ,gadżety , znakowanie, cięcie laserowe , szkło , artykuły drewniane, opakowania ,stendy, drukowanie PRODUKTY: Prezenty, gadżety, znakowanie, cięcie laserowe, szkło Kopernika 18A 32-800 Brzesko Polska

tel.: +48146863300 fax: +48146863300 www.anapol.pl biuro@anapol.pl

Piotr Pacura Kamil Czerny

tel.: +22346077172 fax: +48223460780 www.astrapolska.pl marketing@astrapolska.pl

Justyna Stępniewska Dimitrij Nikonow Krzysztof Zbytniewski

ASTRA S.A. BRANDY: ASTRA PRODUKTY: art. plastyczne Poleczki 23 02-822 Warszawa Polska

ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. BRANDY: Buttonboss, Dunoon, Atut & Primar PRODUKTY: artykuły drewniane i opakowania, papiery, artykuły do nadruków transferowych, artykuły dekoracyjne, prezenty

producent

Rożańskiego 25 32-085 Modlinczka Polska

152

tel.: +48122580005 fax: +48122853682 www.atut-primar.pl atut@atut-primar.pl

Izabela Kołek Justyna Bruks

Bee2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. BRANDY: BearDream , Challenge Towels , Bee2 , Ki, cinnibird PRODUKTY: ręczniki drukowane, mikrofibra, ręczniki tłoczone, ręczniki haftowane, plecaki Nowogrodzka 31 01-511 Warszawa Polska

tel.: +48222085034 fax: +48227513898 www.bee2.pl biuro@bee2.pl

Paweł Barański Justyna Skoczeń Iwona Sieniawska Monika Jarzyna


PRODUCENT MANUFACTURER

bluezone GmbH BRANDY: SmartChannelBender,Multi V-Cut, Blue-Sheet /FREE-Sheet, power supplies, LED Channel Letters, LED-Modules PRODUKTY: Multi V-Cut, Blue-Sheet, litery LED kanały, moduły LED, zasilacze Müllerstr. 51 13349 Berlin Niemcy

tel.: +493045088002 fax: +49303730005 www.bluezone-berlin.de info@bluezone-berlin.de

BOTT sp. z o.o. PRODUKTY: opaski na rękę, naczynia pomiarowe, deszczomierz, wiadra, sitodruk Budowlanych 1 64-100 Leszno Polska

tel.: +48655294808 fax: +48655294808 www.bott.pl info@bott.pl

Jan Bott Barbara Spychaj Agnieszka Kaczmarek Artur Jęśkowiak

DOMICO BRANDY: Magic Concepts, Rubiks Promotion, Logoloop PRODUKTY: magiczne kostki, kostki Rubika, karty Logoloop Libelta 1 62-040 Puszczykowo Polska

tel.: +48618749137 www.domico.pl biuro@domico.pl

Sławomir Nowicki Łukasz Nowaczyk

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW

BRANDY: DREAMPEN PRODUKTY: długopisy, długopsy plastikowe, długopisy z nadrukiem, długopisy Clip4You, Długopisy metalowe

Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 fax: +48684772230 www.dreampen.com dreampen@dreampen.com

EINITY spółka z o.o. BRANDY: SmartBox3d, QuickPick PRODUKTY: SmartBox 3D okulary wirtualnej rzeczywistości dla telefonów komórkowych, QuickPick kolorowanka AR Rumiankowa 12 65-012 Zielona Góra Polska

tel.: +48661111469 fax: +48661111469 www.smartbox3d.com info@einity.pl

ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: iMould, Made in Germany, Made in Europe PRODUKTY: pudełka śniadaniowe, frisbee, kubki plastikowe, ślizgacze, skrobaczki Grobla 4 66-400 Gorzów Wielkopolski Polska

tel.: +48957351006 fax: +48957836864 www.elasto.pl info@elasto.pl

BRANDY: eltex system-system profili do napinania tkanin PRODUKTY: profile do napinania tkanin, ramy tekstylne, banery podwieszane, stoiska targowe, ścianki wystawiennicze Dworska 12/10 61-619 Poznań Polska

tel.: +48618268293 fax: +48618268318 www.elstar.poznan.pl info@elstar.poznan.pl

Bartosz Gloger Małgorzata Gieburowska Magdalena Gloger Piotr Szymański

producent

ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW SZYMAŃSKI

153


PRODUCENT MANUFACTURER

Eney Trading House LTD BRANDY: ENEY, ENEY Collection, MEMO, Like U PRODUKTY: upominki reklamowe, pu/skórzane akcesoria, notesy, pamiętnik, ceramika reklamowa 67, Peremohy Ave., Block B, Office 306 03062 Kyiv Ukraina

tel.: +380442053627 fax: +380442053628 www.eney.com.ua info@eney.com.ua

Oleg Urbanovych Ihor Vaydanych Anton Morozov

F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI BRANDY: “GOŁĄB” PRODUKTY: producent leżaków, leżaki z nadrukiem, leżaki reklamowe, leżaki aluminiowe, parawany plażowe Partyzantów 29 42-290 Blachownia K. Częstochowy Polska

tel.: +48343205060 www.golab.com.pl biuro@golab.com.pl

Aneta Głębocka

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. BRANDY: Fabryka Kart Trefl-Krakow, Trefl, Joker Line PRODUKTY: karty do gry, puzzle, gry planszowe i karciane, opakowania Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

tel.: +48126304430 fax: +48126338453 www.trefl.krakow.pl sprzedaz@trefl.krakow.pl

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś

Fitchoice.eu Sp z o.o. BRANDY: FitShaker, Bidon.pl, Buchsteiner, Fruit of the Loom, Roly PRODUKTY: Shakery, Bidony sportowe, Pudełka na żywność, Nadruki reklamowe Alfreda Dauna 70 30629 Kraków Polska

tel.: +48123073003 fax: +48791305348 www.fitchoice.eu biuro@fitchoice.eu

Szymon Pryka Ewelina Maton

GLASS STUDIO HABRAT BRANDY: Glass Studio Habrat PRODUKTY: szkło artystyczne, statuetki szklane, upominki reklamowe, dekoracje artystyczne, obrazy szklane Rynek 28 38-400 Krosno Polska

tel.: +48600837019 fax: +48134317239 www.glassstudiohabrat.com mhabrat@glassstudiohabrat.com

Dorota Habrat Agnieszka Wajs

GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. BRANDY: Producent artykułów reklamowych marek własnych oraz Guapa Clean Up PRODUKTY: gąbki samochodowe do mycia, rękawice do mycia i polerowania, mopy podłogowe, ściereczki do monitorów okularów,

producent

zestawy do auta Krzywaniec 66-010 Nowogród Bobrzański Polska

154

tel.: +48683276605 fax: +48684143160 www.guapa.pl office@guapa.pl

Jacek Kozłowski Agnieszka Tomiałowicz

ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. BRANDY: Firma iLUMIKA jest Polskim Producentem matryc do podświetlania grafik. Zastosowanie produktu w branży reklamowej. PRODUKTY: Panele Podświetlane, Panele LED, Ramki LED, Ramki podświetlane Radziwoja 41 61-057 Poznań Polska

tel.: +48605881622 www.ilumika.pl kontakt@ilumika.pl

Paweł Prais


PRODUCENT MANUFACTURER

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ BRANDY: PERSONA, PRODUKTY: Portfele, Etui, Teczki, Organizery, Plecaki Dworcowa 62 62-400 Słupca Polska

tel.: +48632743210 fax: +48632743212 jaguargift.com sprzedaz@jaguargift.com

Arleta Jasińska Natalia Marciniak Justyna Wrotecka Barbara Radecka - Szczepankiewicz

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH BRANDY: Millenium Collection, Cosmo, Cosmo Slim, Touch Pen Cosmo, Mooi, Vic, Star, Giant, Zen, Genius, Bond, Bello, Fit, Top USB PRODUKTY: długopisy metalowe, zestawy piśmienne, znakowanie laserowe, artykuły piśmienne

Pod Lipami 27 41-940 Piekary Śląskie Polska

tel.: +48322829303 fax: +48322802820 www.koder.com.pl koder@koder.com.pl

Katarzyna Łuczka Anna Makowska Dorota Klar Ewa Sośniok

KOLEKCJA PRODUKTY: Smycze reklamowe, Szaliki kibica, Smycze sublimacyjne, Taśmy z nadrukiem Kopanina 28/32, Wejście C, Piętro I 60-105 Poznań Polska

tel.: +48501485457 fax: +48618610660 www.collection.net.pl biuro@collection.net.pl

Piotr Sobkowiak Dariusz Namysł

LITEX PROMO SP. Z O.O. BRANDY: Litex Promo PRODUKTY: parasole, namioty, flagi i beachflagi, banery tekstylia, meble Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

tel.: +48627375757 fax: +48627375708 www.litex.pl info@litex.pl

LPTENT BRANDY: LPTENT, Airtent PRODUKTY: Składany namiot, Nadmuchiwany namiot, Meble nadmuchiwane, Medium komunikacji, Flagi Rue Du Morellon 81-83 38070 Saint Quentin Fallavier Francja

tel.: +3347940850 www.lptent.fr sandrine@lptent.com

Sandrine Garcia

MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI BRANDY: Canaletto PRODUKTY: portfele, etui na karty kredytowe, biwuary Kokoszki 60 98-235 Błaszki Polska

tel.: +48438290594 fax: +48438292553 www.canaletto.pl jmmartex@jmmartex.pl

BRANDY: Opti-Frame, Omni-Frame, M&T Displays, Plastech PRODUKTY: Opti Ramki, Poster Ramki, Chodnik Oznaka, Zestawy Broszura, LED Produkty Prologis Park Budapest M1 2071 Páty Węgry

tel.: +3623814050 fax: +3623814059 www.mtdisplays.com.tr info@mtdisplays.hu

producent

MT DISPLAYS HUNGARY KFT

Robert Michalski

155


PRODUCENT MANUFACTURER

MULTISTIQ BV BRANDY: Heat seal label, Garment label materi, strong selfadhesive, garment coating, Thermotransfer ribbo PRODUKTY: Etykieta termozgrzew, etykiety z tkaniny, mocny klej własny, powłoka odzi, folie thermotransfer Enterseweg 7 7471SB Goor Holandia

tel.: +31547280808 fax: +31547280880 www.multistiq.com multistiq@multistiq.com

Jörg Wehlmann

NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Nielsen PRODUKTY: drewniane ramy gotowe, aluminiowe ramy gotowe Orzechowa 25 02-244 Warszawa Polska

tel.: +48228538631 www.nielsen.com.pl dzialhandlowy@nielsen.com.pl

Jacek Balant

NOMAR PRODUKTY: Tatuaże zmywalne, Kalkomania, Naklejki, Gadżety reklamowe Krakowska 120A 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48146262661 fax: +48146262661 www.nomar.com.pl reklama@nomar.com.pl

P.P.H. MATEUSZ BRANDY: P.P.H. MATEUSZ PRODUKTY: uchwyty do toreb, gumy okrągłe i płaskie, sznurki odzieżowe i ozdobne, sznurowadła, tasiemki Marka Hłasko 1 05-410 Józefów Polska

tel.: +48227892896 fax: +48227895335 www.mateusz.com.pl pph@mateusz.com.pl

POLYmedia - Zakłady Produkcyjne POLYmedia sp. z o.o. BRANDY: polypropylene (PP) processing , acrylic glass processing, pvc foil processing, paper & cardboard, ECO - adv PRODUKTY: SEGREGATORY FIRMOWE, Clippboardy, custom produced advertising, Displaye - POSy, Wzorniki Czechowicka 4 04-218 Warszawa Polska

tel.: +48226105944 fax: +48226125448 www.polymedia.pl info@polymedia.pl

dr inż. Stanisław Dorosz Tomasz Dorosz

PRAUT M. K. KONKEL PRODUKTY: wyroby samoprzylepne, wyroby z folii PCV, identyfikatory, okienka do kalendarzy

producent

Abrahama 18 80-209 Chwaszczyno Polska

156

tel.: +48585528047 fax: +48585227018 www.praut.com.pl praut@praut.com.pl

Karolina Brzezińska

PRAŻMOWSCY S.C. PRODUKTY: mini maskotki, zakładki reklamowe, maskotki filcowe, pompony poduszki, pacynki Karolkowa 69 01-197 Warszawa Polska

tel.: +48226367136 fax: +48228380356 www.prazmowscy.pl biuro@prazmowscy.pl

Paweł Sadowski Anna Sawicka Jolanta Biernacka


PRODUCENT MANUFACTURER

PRO WELLNESS BRANDY: ProWellness - Fotele masując, Hot Spring - Ogrodowe Wanny Spa z Hydromasażem, FreeFlow Spas - Wanny Spa z Hydromasaż, The mSpa - Baseny PRODUKTY: Fotele, Maty i Poduszki Masujące, Ogrodowe Wanny Spa, Grille Ogrodowe, Baseny Dmuchane z Hydromasażem Morawa 48 40-353 Katowice Polska

tel.: +48323530881 www.fotele.com biuro@fotele.com

Zbigniew Krawczyk Marcin Białek

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTJ - Grupa AMGS BRANDY: AMGS GROUP PRODUKTY: smycze sublimacyjne, haft komputerowy, nadruki sitodrukiem, produkty z folii PVC, tampondruk Pl. Konopnickiej 15 26-500 Szydłowiec Polska

tel.: +48585065140 amgsgroup.com office@amgsgroup.com

Patrycja Cepowicz Dominika Zielińska Marek Wall Aneta Markowska

ROLL-OVER SP. Z O.O. BRANDY: ROLLOVER PRODUKTY: Rolki czyszczące do odzieży Parkowa 14, Dakowy Mokre 64-330 Opalenica Polska

tel.: +48614476435 fax: +48614476435 www.rollover.com.pl info@rollover.com.pl

Dariusz Cwojdziński

ROSNOWSKI GIFT BRANDY: Caffee y Vino, Promo Lamps, SWIZZ Collection, WinPad, VIPband PRODUKTY: Kawa promocyjna, Lampy reklamowe, Akcesoria do smartfonów, Opaski na rękę, Pins Chwarznieńska 142 D 81-602 Gdynia Polska

tel.: +48586647733 fax: +48586242334 www.rosnowski-gift.pl info@rosnowski-gift.pl

Daria Karolina Maciek Agnieszka

SIM KOŁO BRANDY: SIM, GIFTS PRODUKTY: torby bawełniane, smycze, odzież reklamowa, odzież robocza, artykuły piśmienne Asnyka 35 62-600 Koło Polska

tel.: +48602482942 fax: +48632725771 www.simkolo.pl sim@simkolo.pl

SPOCKET.PL BRANDY: Spocket PRODUKTY: Spocket Classic Plus Wrzeciono 59A Lok. 25 01-950 Warszawa Polska

tel.: +48502068776 spocket.pl spocket@spocket.pl

Monika Mierzanowska

BRANDY: Americano Drinkware, H2O Active Sports Bottles, Baseline Sports Bottles, StixToGo, Adloop Keyring PRODUKTY: kubki termiczne, ceramiczne kubki termiczne, kubki platikowe, bidony, breloczki Sycamore Trading Estate, Squires Gate Lane, Blackpool, Lancashire FY4 3RL Blackpool, Wielka Brytania

tel.: +48226367136 fax: +441253340401 www.spseu.com office@spseu.pl

Anna Sawicka Robert Vab Den Brink Rebecca Hilton Manfred Nieder

producent

SPS Polska

157


PRODUCENT MANUFACTURER

STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ BRANDY: Stefania, Giovani, Paolo Bantacci, ID Protect System, Mio Gusto PRODUKTY: portfele, teczki, torebki, aktówki, kalendarze Będzińska 18 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48627642210 fax: +48627642210 www.stefania.net.pl monika.talbierz@stefania.net.pl

Monika Talbierz Weronika Bielska, Joanna Rossa Magdalena Matecka Piotr Adamczyk

TUVA HOME SP. Z O.O. BRANDY: Procolours, Tuva Solutions, Home Line PRODUKTY: ręczniki, szlafroki, szaliki i czapki kibica, poduszki, koce, flagi, torby, dywaniki Bruzdowa 16B 02-994 Warszawa Polska

tel.: +48604144322 www.tuvahome.pl biuro@tuvahome.com

Daria Francuz Halil Yildrim Katarzyna Jaślar Daria Francuz

VAS BRANDY: Alpha Tech PRODUKTY: Naklejki 3d, plotery frezujące, maszyny CNC, frezarki Księginki 17 63-140 Dolsk Polska

tel.: +48612825102 fax: +48612825102 www.naklejka3d.com.pl vipauto@vipauto.com.pl

Dariusz Mąkowski

ZAKŁAD ŚLUSARSKI PRODUKTY: producent nacinarek, nacinarki do folii, papier samoprzylepny, nacinarki z regulacją ciecia Puławska 34 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48228472152 fax: +48224358017 www.nacinarki.com zygmunt.strus1@wp.pl

Zygmunt Strus

PRZESYŁKI

SHIPPING - LOGISTICS MANAGEMENT

DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA BRANDY: Neopost, korespondencja masowa, Kern, centra druku, Hunkeler, centra druku PRODUKTY: Terminal pocztowy, Kopertownica, Adresarka, Otwieraczka Polska 114 60-401 Poznań Polska

tel.: +48616662980 fax: +48616662950 www.docufield.com info@docufield.com

Marcin Krzyżowski Paweł Ludwiczak

NC KOPERTY SP. Z O.O. przesyłki

BRANDY: Super Mail, Super Print, Amersafe, SuperPak PRODUKTY: koperty z nadrukiem, opakowania wysyłkowe, pudełka ozdobne, poligrafia

158

Konstytucji 3 Maja 2 19-500 Gołdap Polska

tel.: +48227804114 fax: +48227804126 www.nckoperty.com.pl bh@nckoperty.com.pl

Beata Imioła Robert Kieryło Tomasz Kisielewski


PRZESYŁKI

SHIPPING - LOGISTICS MANAGEMENT

TRAFFICA SP.J. BRANDY: traffica PRODUKTY: paczki Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa Polska

tel.: +48224348100 fax: +48224348101 www.traffica.pl traffica@traffica.pl

Konstancja Kośla Aleksandra Żebrowska

PRZYPINKI, ZNACZKI PINS, BUTTONS

ALTMEDIA Producent Upominków Reklamowych - PinkiPrzypinki.pl BRANDY: PinkiPrzypinki.pl PRODUKTY: przypinki i znaczki, magnesy pamiątkowe i reklamowe, czyściki, cardguar, notesy i kalendarze magnetyczne, obrazki magnetyczne Piłsudskiego 24 05-840 Brwinów Polska

tel.: +48504661984 www.pinkiprzypinki.pl biuro@pinkiprzypinki.pl

Jarosław Olender Olaf Chodkiewicz

BADGE4U BRANDY: badge4u, Magnesy, Camerablocker, Mobile ring, Memo holder PRODUKTY: znaczki, otwieracze, Cardguard, brelok5w1, magnesy Olszewskiego 78 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48326165572 fax: +48326141087 www.badge4u.eu info@badge4u.eu

Magdalena Gąsecka, Marcin Pawłowski Dominika Synowska, Michał Hentschel Aneta Fijołek, Ewa Orzeł Magdalena Peukert, Agnieszka Łysoń-Knurowska

159


PRZYPINKI, ZNACZKI 160

BADGE4U BRANDY:

badge4u

PRODUKTY: znaczki, magnesy, otwieracze, czyściki, cardguardy Olszewskiego 78 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48326165572 fax: +48326141087 www.badge4u.eu info@badge4u.eu

Marcin Pawłowski, Magdalena Gąsecka Dominika Synowska, Michał Hentshel Agnieszka Łysoń-Knurowska, Aneta Fijołek Ewa Orzeł, Magdalena Peukert


RĘKODZIEŁA HANDICRAFT

AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA BRANDY: Naturally by Anetta PRODUKTY: zabawne zagłówki, poduszki, okładki na książki, patchwork Bogusławskiego 19/30 01-923 Warszawa Polska

tel.: +48606110546 www.naturallybyanetta.com asroczynska@gmail.com

Anetta Sroczyńska

TDS PACK BRANDY: TDS, TSM, TDS, TSM, TDS PRODUKTY: ręcznie wykonane pocztówki, ręcznie wykonane mini pocztówki, ręcznie wykonane pocztówki i pudełka na prezenty, ręcznie

wykonane pocztówki i pudełka na prezenty, torby Ksiedza Piotra Skargi, nr 7, Lok. 1 tel.: +48675777580 37-700 Przemysl www.tdspack.com Polska hydrotsm@mail.ru

Сергiй Трубчанiнов Sergey Trubchaninov Sergii Trubchaninov

SAMOCHODOWE CAR ACCESSORIES

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA-SAMOCHODOWA.PL BRANDY: 3M 1080 - do zmiany koloru, 3M 1380 - do zmiany koloru, IJ180 - do druku, IJ170 - do druku, Scotchgard Pro PRODUKTY: Folie do zmiany koloru pozadu, Folie do druku, Laminaty Ochronne, Bezbarwne zabezpieczające PPF Władysława Łokietka 208 31-334 Kraków Polska

tel.: +48123897421 www.folia-samochodowa.pl info@folia-samochodowa.pl

Tomasz Zachariasz

GÓRECKI SP. J. PRODUKTY: Ramki pod tablice rejestracyjne, Kołpaki samochodwe, Skrobaki do lodu, Łopaty do śniegu, Akcesoria samochodowe T. Kościuszki 115A 32-650 Kęty Polska

tel.: +48338447300 fax: +48338447312 www.gorecki.pl gorecki@gorecki.pl

SITO

SCREEN PRINTING

ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co BRANDY: Volt, Vector, Titan, Lighting, Thunder PRODUKTY: Automaty do sitodruku, Manualne do sitodruku, Suszarki, Naświetlarki, Flesze Rejonowa 10 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48855855686 fax: +48857301779 www.anatol.com miwaniuk@spe.home.pl

Michał Iwaniuk Łukasz Bielach Dimitre Petkov

APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU Obodrzyców 3 81-812 Sopot Polska

tel.: +48585504828 fax: +48585504827 www.apla.com.pl apla@apla.com.pl

sito

BRANDY: M&R,WILFLEX,NAZDAR,EXILE,SDI,MURAKAMI,BMP,STRECH DEVICES,INPRO-maszyny i urzadzenia PRODUKTY: Maszyny do sitodruku, karuzele, piece, emulsje, filmy kapilarne Edwin Kuffel Tomasz Plewka

161


SITO

SCREEN PRINTING

BODMAN BRANDY: Bodman, Inny gadżet, Shirtown PRODUKTY: koszulki, długopisy, odzież, gadżety, znakowanie Ryglicka 21B 33-170 Tuchów Polska

tel.: +48134915096 fax: +48134915096 www.bodman.com.pl biuro@bodman.com.pl

M&M COLOR s.c. Majda,Pokorski BRANDY: Rutland, M&R , PRODUKTY: Sitodruk, druk, swetry, czapki, koszulki Ogrodowa, 1A 97-318 Czarnocin Polska

tel.: +48604240064 fax: +48604240064 marcin.pokorski@wp.pl

Marcin Pokorski Marcin Majda Karol Kłys Michalina Pokorska

“MAGDA” Nadruki, Reklama PRODUKTY: sitodruk, sublimacja, flock, koszulki, torby z nadrukiem, ręczniki z nadrukiem, koszulki sportowe full print Kilińskiego 72 39-300 Mielec Polska

tel.: +48692464967 fax: +48177730091 www.magda-nadruki.pl biuro@magda-nadruki.pl

Krzysztof Magda Agnieszka Magda

POLIART SC BRANDY: poliart thermotransfers, textile PRODUKTY: poliart thermotransfers, transfery tekstylne Porcelanowa 60 40-246 Katowice Polska

tel.: +48327303242 fax: +48601502258 www.poliart.pl poliart@poliart.pl

Henryk Bacik

PRINTING-SEASON BRANDY: Stedman, Fruit of The Loom, Gildan, Sols, Cotton Mania PRODUKTY: Profesjonalny sitodruk, Sitodruk na koszulkach Topolowa 23 05-300 Mińsk Mazowiecki Polska

tel.: +48669539089 www.printing-season.pl info@printing-season.pl

Jacek Wysmyk

Reflect BRANDY: Reflect.pl, Printes.pl, OpenWear.pl, OpenGift.pl, OpenPrint.pl PRODUKTY: znakowanie odzieży, dystrybucja odzieży reklamowej, sitodruk, DTG, haft komputerowy Naramowicka 266 C 61-601 Poznań Polska

tel.: +48605142222 fax: +48618266785 www.reflect.pl biuro@reflect.pl

Marta Kwiatkowska Karolina Menkal Magdalena Ławniczak Anastazja Magdowska

SITOFARBY.PL sito

PRODUKTY: farby plastizolowe, farby wodne, brokaty, folie, dodatki do farb, emulsje, farby do efektów specjalnych

162

Zacisze 1 39-300 Mielec Polska

tel.: +48533303069 www.sitofarby.pl biuro@sitofarby.pl

Szymon Kowalski 604513970


SITO

SCREEN PRINTING

TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S PRODUKTY: eco tusze na bazie wody, plastisol PVC wolny od flatantów, plastisol wolny od PVC i flatantów z certyfikatem GOTS, wolny od

formaldehydu

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Sitesi Ofis Apt No:7 E/31 34490 Başakşehir/Istanbul, Turcja

tel.: +902124858999 fax: +902124850999 www.turankimya.com info@turankimya.com

Mr. Devrim Basar Turan Mrs. Senay Erem

SKÓRA I ARTYKUŁY SKÓROPODOBNE

LEATHER AND LEATHERY ARTICLES

AGA B. Orzechowska P. Orzechowski Sp. J. BRANDY: SAMSONITE, VALENTINI, AMERICAN TOURISTER PRODUKTY: portfel, walizka, teczka, pasek, akcesoria podróżne Inżynierska 13 81-512 Gdynia Polska

tel.: +48586647730 fax: +48586648632 www.valentini.pl valentini@valentini.pl

Tomasz Żukowski Przemysław Orzechowski

CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA BRANDY: CHOLEWIŃSKI PRODUKTY: portfele, torby, wizytowniki, teczki, walizki Cząstków Mazowiecki 28 01-152 Czosnów Polska

tel.: +48227850218 fax: +48227850236 www.cholewinski.com biuro@cholewinski.com

Kamil Cholewiński Jan Cholewiński

KAZHAN BRANDY: Kazhan PRODUKTY: portfele, smart akcesoria Octowa 6 15-399 Białystok Polska

tel.: +48221189902 kazhantechno.com sales@kazhantechno.com

Witalij Czarnulicz Sergey Gavriluk

SALVE POLSKA BRANDY: Salve Polska PRODUKTY: galanteria skórzana, portfele, breloki, artykuły reklamowe, paski tel.: +48814420540 www.salvepolska.com.pl biuro@salvepolska.com.pl

Sławomir Kosiarski Zbigniew Misztal

SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. BRANDY: GINO ROSSI, SIMPLE PRODUKTY: Torby, Portfele, Paski, Parasole, Rękawiczki Krakowiaków 16 02-255 Warszawa Polska

tel.: +48228681624 fax: +48228681624 www.simple.pl simple@simple.pl

Małgorzata Zawiła Anna Hańska

skóra i artykuły skóropodobne

Bursaki 16C 20-150 Lublin Polska

163


SKÓRA I ARTYKUŁY SKÓROPODOBNE

LEATHER AND LEATHERY ARTICLES

SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION BRANDY: Swarovski Gift Solutions PRODUKTY: Branded collection (jewelry, key rings, awards, stationary, pens, leather products, and tailor made solutions) Droschistrasse 15, P.o. Box 567 FL-9495 Triesen Liechtenstein

tel.: +505009009 fax: +505009009 www.swarovski.com olga.kulmaczewska.external@swarovski.com

Olga Kulmaczewska Marion Quast Julie Duputz

VIP COLLECTION & VERUS BRANDY: VIP COLLECTION, VERUS PRODUKTY: walizki, portfele, etui z RFID, torby na laptop, kosmetyczki, aktówki, paski, teczki, torebki, biwuary Rzepakowa 2A 40-541 Katowice Polska

tel.: +48322098366 fax: +48322098366 www.vip-collection.pl office@vip-collection.pl

Tatiana Duraj-Fert Janusz Nowak

SMYCZE LANYARDS

AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) PRODUKTY: Logosmycze i breloki, Ściereczki z mikrofibry, Opaski ID, Etui na laptopy i smartfony, Parawany i Fartuchy Nałęczowska 11B 02-922 Warszawa Polska

tel.: +48226423341 fax: +48600983209 www.ad4u.pl ad4u@ad4u.pl

Łukasz Kotowski

ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL BRANDY: Prosfera, Lanyard.pro PRODUKTY: Smycze reklamowe, Smycze sublimacyjne, Smycze termotransferowe, Smycze sznurówkowe, Smycze naszywane Makowa 1 30-650 Kraków Polska

tel.: +48124141991 fax: +48123983587 www.prosfera.pl prosfera@allersgrupa.com

Karol Więcławek

ARTPRO POLSKA BRANDY: Smyczki inne niż wszystkie PRODUKTY: Smyczki inne niż wszystkie Urbanistów 9B 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48660669955 fax: +48660669955 www.smycze-artpro.pl tomek@artpropolska.com

Tomasz Nowak

BATKIEWICZ SP. J.

smycze

BRANDY: Topsmycze.pl, zphpolimer.pl PRODUKTY: smycze reklamowe, metki i etykietki, wstążki do prezentów, Akcesoria do produkcji smyczy

164

Waksmundzka 220 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182641430 fax: +48182666908 www.topsmycze.pl info@topsmycze.pl

Gabriel Batkiewicz Sebastian Antolec


165


SMYCZE

TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. PRODUKTY: smycze, taśmy drukowane, etykiety drukowane, dodatki do smyczy, taśma poliestrowa Waksmundzka 220 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182641430 fax: +48182666908 www.topsmycze.pl info@topsmycze.pl

Gabriel Batkiewicz Sebastian Antolec Sebastian Batkiewicz

SMYCZE LANYARDS

BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI BRANDY: Beseda.pl PRODUKTY: smycze, opaski silikonowe, taśmy upominkowe, szaliki, medale Wąska 31 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48608523108 fax: +48618685094 www.beseda.pl kontakt@beseda.pl

Michal Rychlowski Marianna Prange Martyna Zaborska

CZEMUNIE24 PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze naszywane, kubki z nadrukiem, podkładki pod mysz, wstążki do prezentów Lermontowa 16/30 92-512 Łódź Polska

tel.: +48606717722 fax: +48426594792 www.czemunie24.pl kontakt@czemunie24.pl

smycze

ELJTE DI MORSIA CARLO

166

PRODUKTY: brelok Via Subacchi 9-11 29122 Piacenza Włochy

tel.: +390523593636 fax: +390523590753 www.eljte.it info@eljte.it

Piotr Woźniak Nazwisko Ewa Wittke Joanna Woźniak


SMYCZE

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL PRODUKTY: smycze reklamowe, leżaki parawany z nadrukiem, produkcja, kubki z nadrukiem, podkładki pod mysz Grel 105 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48604633220 fax: +48604633220 www.reklamowesmycze.pl grg@grg.home.pl

Grzegorz Gurgul Mariusz Stożek

167


SMYCZE LANYARDS

ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI BRANDY: ERGO-media , długopisy z grawerem, NUMI -, taniesmycze.net, kubki sublimacja PRODUKTY: Długopisy z grawerem, smycze, podkładki pod mysz, ściereczki do okularów, kubki z nadrukiem Kasprzaka 13 91-078 Łódź Polska

tel.: +48601392454 www.reklama.ergo-media.pl biuro@ergo-media.pl

Wiktor Malinowski Nina Malinowska

F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH

BRANDY: DRAGON PRODUKTY: Smycze reklamowe, Smycze odblaskowe, Sublimowane metki ubraniowe, Wstążki sublimowane do prezentów, Sublimacja na

różnych materałach Os. Zadział 13 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182667906 www.dragon-nowytarg.pl projekty@dragon-nowytarg.pl

Tomasz Ludera Karol Gacek Marta Hołowczak Mateusz Motta

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL PRODUKTY: Smycze reklamowe, Długopisy, leżaki, podkładki pod mysz, krzesełka, parawany z nadrukiem, Kubki z nadrukiem Grel 105 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48604633220 fax: +48604633220 www.reklamowesmycze.pl grg@grg.home.pl

Grzegorz Gurgul Mariusz Stożek

GĄSIENICA.PL BRANDY: gąsienica.pl PRODUKTY: smycze reklamowe, leżaki, szaliki, sublimacja Makuszyńskiego 1C 34-500 Zakopane Polska

tel.: +48730500450 www.gasienica.pl, www.gosubli.pl info@gasienica.pl, info@gosubli.pl

Janusz Gąsienica Katarzyna Gogół

GIFT STAR & Pro-USB BRANDY: Pro-USB, POLSKA SZKOŁA FUTBOLU, GIFT STAR, POLSKA SZKOŁA FUTBOLU, Pro-USB PRODUKTY: Smycze, Identyfikatory i etui, Sublimacja, Taśmy z nadrukiem, Wstążki z nadrukiem Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48226634274 fax: +48226635082 www.giftstar.pl, www.pro-usb.pl giftstar@giftstar.pl, info@pro-usb.pl

Milena Rosłon Paweł Ponichtera Monika Marczak Piotr Zieliński

GRADO PRODUKTY: Smycze, Ściereczki do okularów Łąkowa 31 05-090 Raszyn Polska

tel.: +48882060444 www.grado.net.pl biuro@grado.net.pl

smycze

LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C.

168

BRANDY: Multiscarf PRODUKTY: smycze reklamowe, wstążki z nadrukiem, multiscarf, nadruki sublimacyjne, czapki reklamowe Nowoursynowska 48A 02-797 Warszawa Polska

tel.: +48226519870 fax: +48226425904 www.logosmycz.pl logosmycz@logosmycz.pl

Iwona Winnicka Joanna Głowacka Mariusz Winnicki


SMYCZE LANYARDS

Ted Gifted Lanyards / Ted Gifted Producent Smyczy Reklamowych BRANDY: Smycze24.pl, Kolorowy Wojtek PRODUKTY: Smycze reklamowe i breloki do kluczy - różne, taśmy prezentowe z logo, opaski eventowe, ściereczki do czyszczenia

okularów z mikrofibry Wołczyńska 18 /hala 6 60-003 Poznań Polska

tel.: +48613072345 www.tedgifted.com info@tedgifted.com

TRADECONTHOR GMBH BRANDY: Promotional Gifts of the Year PRODUKTY: kabel ładowarki 2 w 1 Borgwardstr. 5 B 21365 Adendorf Niemcy

tel.: +494131777890 fax: +491317778969 www.tradeconthor.de sales@tradeconthor.de

Alexander Nolte

SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM

BALMO PROMOTIONS BRANDY: No Name PRODUKTY: piłki nożne, piłki do siatkówki, mini piłki, piłki nożne retro, piłki do ręcznej Zaborów 53 38-100 Strzyżów Polska

tel.: +48781579049 www.balmopromotions.pl info@balmopromotions.pl

Monika Mroczka

HBM TUNING CENTER MARCIN JACH PRODUKTY: magnesy szklane Warszawska 312A 25-414 Kielce Polska

tel.: +48413000000 www.quigley.pl info@sportsmerchandise.pl

SPORT-BÖCKMANN GMBH BRANDY: Adidas, Nike, Puma, Jako, Hummel PRODUKTY: piłki nożne, koszulki piłkarskie, dresy, merchandising, koszulki do biegania Dinklager Str. 15 49451 Holdorf Niemcy

tel.: +49549498880 fax: +495494988850 www.sport-boeckmann.de boeckmann@sport-boeckmann.de

Ralf Böckmann Richard Zumloh

VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 17. Stycznia 62 02-146 Warszawa Polska

tel.: +48226521907 www.victorinox.com/pl info.pl@victorinox.com

sport i turystyka

BRANDY: Victorinox, Wenger, Victorinox Swiss Army watches, Victorinox Travel Gear PRODUKTY: scyzoryki, zegarki, plecaki, torby na laptop, bagaż

169


SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM

YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES PRODUKTY: Okulary przeciwsłoneczne 17 Rue Louise Michel 92300 Levallois Perret Francja

tel.: +33175431182 your-promotional-sunglasses.com info@your-promotional-sunglasses.com

SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP.)

GROCERIES

B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM BRANDY: Słodycze z Pomysłem PRODUKTY: cukierki, lizaki, zestawy czekoladek, bombonierki, czekoladki Średnia 38 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48227246165 fax: +48222562602 www.slodyczezpomyslem.pl biuro@slodyczezpomyslem.pl

Beata Dymna Kamil Błaszczak Anna Winnicka Justyna Kazimierczak

CAPREA AGENCJA REKLAMOWA BRANDY: Caprea PRODUKTY: słodycze reklamowe, kosze prezentowe, słodycze w puszkach, puszki ozdobne, krówki reklamowe Fleminga 33B 03-176 Warszawa Polska

tel.: +48222512197 fax: +48222510010 www.caprea.com.pl info@caprea.com.pl

CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK BRANDY: Amante, Dolci, Vinci PRODUKTY: belgijskie praliny oraz trufle, słodycze reklamowe, zestawy delikatesowe, własny import wina Trakt Brzeski 163 A 05-077 Zakręt / Koło Warszawy Polska

tel.: +48793601056 www.amante.com.pl info@amante.com.pl

Edyta Ślebzak Jolanta Jasiak

spożywcze (napoje, słodycze, alkohole, itp.)

CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA

170

PRODUKTY: czekoladki reklamowe., czekoladki promocyjne, czekoladki konferencyjne, bombonierki, ręcznie robione praliny Kurpińskiego 33D 64-140 Włoszakowice Polska

tel.: +48655370320 www.chocolategraphicspolska.pl info@czekoladkinaokazje.pl

Elastusie.pl BRANDY: Elastusie, Give Away Collection PRODUKTY: Personalizowane żelki, twój kształt, twój smak, twoje opakowanie Grobla 4 66-400 Gorzów Wielkopolski Polska

tel.: +48957351006 fax: +48957836864 www.elastusie.pl info@elastusie.pl

Halina Kalemba


SPORT I TURYSTYKA

RECLAMSTATION IMP EXP BRANDY:

Fun Fan Line, Fun Fan Hands, Fun Fan Roller, Fun Fan Tap, Fun Fan Hat

PRODUKTY: łapki kibica, dmuchane pałki kibica, łapy kibica, kołatki kibica, fun roller wheel Avinguda De L’ Onze De Setembre 263 08820 El Prat De Llobregat (Barcelona) Hiszpania

tel.: +34933791873 www.reclamstation.es info@reclamstation.es

171


SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP.)

GROCERIES

FIGLE MIGLE CANDYBAR BRANDY: Figle Migle Candybar PRODUKTY: cukierki, candybar, zestawy prezentowe dla B2B, cukierki z całego świata, cukierki gourmet Czerwonego Kapturka 2 05-092 Dziekanów Leśny Polska

tel.: +48602269623 www.figlemigle.pl malgosia@figlemigle.pl

Małgorzata Łuksza-Dziugieł Tomasz Łuksza Joanna Wikiera

tel.: +48506602803 www.freshdrink.pl info@freshdrink.pl

Tomasz Górski Krzysztof Sadlo Marta Rydlewska

FRESHDRINK BRANDY: Fresh Drink Energy PRODUKTY: Napoje z Twoim Logo, E. Orzeszkowej 32/409 15-084 Białystok Polska

MAJAMI SP. Z O.O. SP. K BRANDY: Majami PRODUKTY: krówki reklamowe, krówki z logo, krówki z nadrukiem Św. A. Chmielowskiego 8 97-400 Bełchatów Polska

tel.: +48446349331 fax: +48446348466 www.majami.pl majami@majami.pl

Justyna Żegarska

MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. BRANDY: Czekoladowy Warsztat, Chocolate Story, Choco Neo PRODUKTY: Czekoladowe Narzędzia, Tabliczki, Kształty z czekolady Gościńcowa 116 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48607415764 www.manufakturaczekolady.pl info@manufakturaczekolady.pl

Karolina Żukowska Krzysztof Stypułkowski Tomasz Sienkiewicz

MM Brown Group SA Sp. K. BRANDY: Chocolissimo, ChocoTelegram, Choc & Play, Natural Chic PRODUKTY: Upominki firmowe z czekolady, czekolada z logo, dowolne kształty czekolady

spożywcze (napoje, słodycze, alkohole, itp.)

Ostrowska 582 61-324 Poznań Polska

172

tel.: +48618708982 fax: +48618708982 www.chocolissimo.pl upominki@chocolissimo.pl

Aldona Zachura Elwira Dudzińska

MOUNT BLANC SP. Z O.O. BRANDY: MOUNT BLANC PRODUKTY: belgijskie praliny, upominki firmowe, czekoladki z logo, upominki personalizowane Zakliki Z Mydlnik 16A 30-198 Kraków Polska

tel.: +48126610080 www.mountblanc.pl biuro@mountblanc.pl

NOWY DRINK BRANDY: NDrink, NDrink Energy, NDrink Isotonic, NDrink Water PRODUKTY: Napoje energetyczne, Napoje owocowe niegazowane, Napoje owocowe gazowane, Woda, Napoje regeneracyjne Os. Niewiadów 49 97-225 Ujazd Polska

tel.: +48695959494 www.nowydrink.pl drink@nowydrink.pl

Waldemar Kapszukiewicz


SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP)

MÁS QUE UN CARAMELO C&CH PRODUKTY: czekolada, słodycze, personalizowane pudełka, Wielkanoc, Boże Narodzenie Joaquin Arroyo 9 28033 Madrid Hiszpania

tel.: +34913834040 www.c-ch.com export@c-ch.com

David De Paulis Gonzalo Olivië

173


SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP.)

GROCERIES

SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA BRANDY: Nobilia Prezenty ze Smakiem, Choco Maya, Skład Praski, ChocoRepublica PRODUKTY: słodycze reklamowe, kosze delikatesowe, lizaki reklamowe, czekoladki reklamowe, cukierki reklamowe Chełmżyńska 180 H 04-464 Warszawa Polska

tel.: +48226479014 fax: +48226479001 www.slodkieupominki.pl martyna.s @slodkieupominki.pl

Edyta Kacprzyk Mariola Wasek

TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. ( BASILUR TEA) BRANDY: Basilur, Tipson PRODUKTY: Herbaty cejlońskie, Pakiety herbat, Kosze reklamowe, Opakowania prezentowe, Kawy i akcesoria Cybulice Małe, Wiosenna 42 05-152 Czosnów Polska

tel.: +48500164000 fax: +48224659928 www.basilur.pl office@basilur.pl

Robert Krygier Monika Foryszewska Andrzej Liput Marcin Pleban

THERMOHAUSER GMBH BRANDY: thermohauser PRODUKTY: noże, skrobki, miarki, miski, worki do szprycowania Bleichereistr. 28 73066 Uhingen Niemcy

tel.: +497161938435 fax: +497161938450 www.thermohauser.com info@thermohauser.de

Roman Peszko Piotr Błażejewski

Twojekrowki.pl BRANDY: Twoje Krówki PRODUKTY: Krówki Mleczne z Twoim Logo Al. Mireckiego 22 41-200 Sosnowiec Polska

tel.: +48798285833 www.twojekrowki.pl smacznego@twojekrowki.pl

Przemysław Wojciechowski

SUBLIMACJA SUBLIMATION

CTM GROUP BRANDY: Kinkeid, Brugi ,Hi-tec, Sagaform, Black Decker, i wiele innych PRODUKTY: Odzież reklamowa i sportowa, parawany, plażowe i medyczne, skrobaczki, ręczniki, gadżety i upominki T. Kościuszki 1A/3 58-140 Jaworzyna Śląska Polska

tel.: +48746622930 fax: +48748588257 www.ctmgroup.pl biuro@ctmgroup.pl

Joanna Gałan

LENORA SP. Z O. O. sublimacja

PRODUKTY: Smycze reklamowe, Wstążki, Etykiety drukowane, Taśmy drukowane, Sznurki

174

Brzezińska 5/15 92-103 Łódź Polska

tel.: +48422807236 fax: +48422807236 www.lenora.com.pl marketing@lenora.com.pl

Marcin Kopka


SUBLIMACJA

URAS KIMYA BRANDY:

FİT JET (Fluid Ink Technology)

PRODUKTY: Textile Screen printing inks, Textile sublimation inks Fidan No:2/3 34209 İstanbul Turcja

tel.: +902124893027 fax: +902124891638 www.uraskimya.com nazifa@uraskimya.com

SUBLIMACJA SUBLIMATION

ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA PRODUKTY: druk sublimacyjny, druk w metrażu i na wykrojach, usługa doboru tkaniny, realizacja w ciągu 24h, projektujemy Łąkowa 7A 90-562 Łódź Polska

tel.: +48608033233 www.ldtdruk.pl ldt@ldtdruk.pl

Piotr Puzder

SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA BRANDY: KOMPLEKSOWE ZNAKOWANIE, PRODUKTÓW PRODUKTY: żakard, wszywki drukowane, sublimacja, etykiety, plomby Syrokomli 1A 35-210 Rzeszów Polska

tel.: +48172249040 fax: +48172249401 www.scala.rzeszow.pl biuro@scala.rzeszow.pl

Katarzyna Kowalska

URAS KIMYA Fidan No:2/3 34209 İstanbul Turcja

tel.: +902124893027 fax: +902124891638 www.uraskimya.com nazifa@uraskimya.com

sublimacja

BRANDY: FİT JET (Fluid Ink Technology) PRODUKTY: tusz sublimacyjny, sitodruk

175


SYSTEMY POS

ARTPLEX JERZY KALINOWSKI

176

PRODUKTY: materiały reklamowe pos, ekspozytory i displaye, wyposażenie sklepów, projektowanie posm, podajniki i traye Rzymska 5 03-976 Warszawa Polska

tel.: +48226712930 fax: +48226712930 www.artplex.pl biuro@artplex.pl

Anna Ciecierska Ewa Witkun Maciej Kot Magdalena Ciszewska


177


SYSTEMY POS POS SYSTEMS

ARTPLEX JERZY KALINOWSKI PRODUKTY: Materiały reklamowe POS, Ekspozytory i displaye, Wyposażenie sklepów, Projektowanie i produkcja POS, Traye Rzymska 5 03-976 Warszawa Polska

tel.: +48226712930 fax: +48226712930 www.artplex.pl biuro@artplex.pl

Anna Ciecierska Ewa Witkun Maciej Kot Magdalena Ciszewska

ARTPLEX JERZY KALINOWSKI PRODUKTY: Materiały reklamowe POS, Ekspozytory i displaye, Wyposażenie sklepów, Projektowanie POSM, Podajniki i traye Kosynierów 16 05-230 Kobyłka Polska

tel.: +48227815278 fax: +48227815278 www.artplex.pl biuro@artplex.pl

Dorota Kalinowska Jerzy Kalinowski Tomasz Gotowicki Jarosław Kasper

ChengYang Display Manufacturing & Produce Co., Ltd. BRANDY: ChengYang Display, CY Display PRODUKTY: stand baner, rollupy, popupy, flagi, stojak reklamowy tablica No.2 Shitian Road Yangchenghu Town 215000 Suzhou Chiny

tel.: +8651265998037 fax: +8651265995725 www.cydisplay.com cindy@cydisplay.com

Cindy

DAGO DISPLAY PRODUKTY: wyspy sklepowe, stoiska degustacyjne, ekspozytory produktowe, producent POS Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa Polska

tel.: +48223807305 fax: +48223807306 www.dago-display.eu biuro@dago-display.eu

Daniel Dąbrowski Dariusz Kajma Maciej Olechno Edyta Mazurkiewicz

DM Display BRANDY: ALLISON BOARD PRODUKTY: reklamy POS/POD, gadżety reklamowe, meble reklamowe Al. Pokoju 78 31-564 Kraków Polska

tel.: +48124295720 www.dmdisplay.pl jn@dmsystem.com.pl

EURO MAGNESY SP. J. BRANDY: Magnesy neodymowe i ferrytowe, uchwyty magnetyczne PRODUKTY: Magnesy neodymowe, Magnesy ferrytowe, uchwyty magnetyczne

systemy pos

Igańska 30 04-083 Warszawa Polska

178

tel.: +48222584461 fax: +48222582157 www.euromagnesy.pl magnesy@euromagnesy.pl

Artur Kowalski Sebastian Kowalski

EXACT Jolanta Trącewicz BRANDY: EXACT Jolanta Trącewicz PRODUKTY: roll upy, stoiska promocyjne, stojaki na ulotki, ramy podświetlane LED, reklamowe ścianki pop up i tekstylne Brukowa 6 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48227440152 exact.net.pl tom@exact.net.pl

Tomasz Trącewicz


SYSTEMY POS POS SYSTEMS

LEBER SP. Z O.O. PRODUKTY: Stojak stalowy, Ekspozytor ze sklejk, Stojak z plexi, Regał kartonowy, Kaseton termoformowa Zachodnia 2 32-080 Zabierzów Polska

tel.: +48122851473 fax: +48122851473 www.leber.pl biuro@leber.pl

Jarosław Stożek, Pavel Skarabela Pavel Skarabela

MARC KOLOR SP. Z O.O. PRODUKTY: materiały POS, szafy wystawowe, ekspozytory, witryny sklepowe, systemy półkowe Opata Hackiego 14 C 81-213 Gdynia Polska

tel.: +48587826444 fax: +48587826445 www.marckolor.pl biuro@marckolor.pl

Magdalena Marczak-Borowiecka Zofia Nieszczółkowska Marcel Konieczny Carlos Figueras

ORPAK BRANDY: ORPAK PRODUKTY: STANDY, MATERIAŁY POS, SRP, OPAKOWANIA, OFFSET/FLEXO/ZADRUK CYFROWY Szpiegowo 30 87-610 Dobrzyń n/Wisłą Polska

tel.: +48542541705 www.orpak.pl biuro@orpak.pl

P.P.H.U. ARTPLAN PRODUKTY: Druk cyfrowy UV, Ekspozytory, Listwy cenowe, Regały meblowe Mirosław 22B 09-472 Płock Polska

tel.: +48242634534 fax: +48242634534 www.artplan.com.pl michal.modzelewicz@artplan.com.pl

Grzegorz Kowalczuk

PLASTIC SERVICE S.C. PRODUKTY: Listwy półkowe, Displaye termoformowane, Standy-Ekspozytory, 3D relief POS, Cenówki sklepowe Prochowa 12 94-312 Łódź Polska

tel.: +48426470951 fax: +48426470951 www.plasticservice.com.pl bartosz@plasticservice.home.pl

Robert Frąckiewicz Bartosz Jach

PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. BRANDY: druk UV, sitodruk, obróbka tworzyw , CNC, laser, termoformowanie PRODUKTY: standy, displaye, stojaki reklamowe, artykuły pos, podajniki tel.: +48618309200 fax: +48618309204 www.plexitech.com.pl reklama@plexitech.com.pl

Bartosz Kędzierski Agnieszka Bołądź

POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA BRANDY: posandboxes.com, s-g.com.pl PRODUKTY: owijki paletowe/polsigny, stand/display/topper, kaszerowanie/introligatornia, opakowania/ekskluzywne opakowania,

poligrafia reklamowa Warszawska 8 89-500 Tuchola Polska

tel.: +78781544588 fax: +48781544588 www.posandboxes.com office@posandboxes.com

Paweł Lebioda Ewelina Giersz

poligrafia wielkoformatowa

Przemysłowa 13 62-052 Komorniki Polska

179


PRODUCENT MANUFACTURER

RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K. PRODUKTY: stojaki do ulotek, akcesoria pos, akcesoria do displayów, akcesoria dla poligrafii, druk cyfrowy Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932202 fax: +48618932205 www.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Anna Bigus Maciej Pelzer

STECPOL PRODUKTY: standy, displaye, opakowania kaszerowane, wydruki plano format B0+, druk offsetowy 6 kolorów Koszalińska 25 77-300 Człuchów Polska

tel.: +48598344829 www.kartony.pl stec@kartony.pl

Ewelina Sikorska +48 512 047 250 Szymon Lemańczyk +48 533 311 772

Suzhou TopKing Display Equipment Factory BRANDY: Topking Display PRODUKTY: rolllup, pop-up, stoisko promocyjne, napinane ścianki tekstylne, rama zatrzaskowa No.1 Changan Road, Xukou Town, Wuzhong District 215000 Suzhou, Chiny

tel.: +8651266398871 fax: +8651266398870 www.topkingdisplay.com linda@topkingdisplay.com

Linda

VKF SPORK HEINZ RENZEL Sp. z o.o. BRANDY: FlexiSlot, TroniTAG PRODUKTY: ekspozytory, stojaki reklamowe, POS-y, artykuły z plexi, komunikacja i reklama w sklepie Objazdowa 25 62-500 Konin Polska

tel.: +48632403500 fax: +48632403520 www.vkf-renzel.pl info@vkf-renzel.pl

YIDE DISPLAY GROUP BRANDY: YIDE DISPLAY PRODUKTY: rollup stand, baner X, baner L, płyta, display reklamowy regał Beiling Road, Lingfeng Industrial Park, Beiqiao Town, Xiangcheng District 215000 Suzhou City, Jiangsu Province, Chiny

tel.: +865126586477 fax: +865126575464 www.szyidedisplay.com salesmanager@yide-display.com

Joy Zhu

SZKŁO GLASS

GLASMARK SP. Z O.O. BRANDY: Glasmark Sp. z o.o., www.Kupszklo.pl, www.domagd.pl PRODUKTY: Kubki reklamowe, Szkło reklamowe, Opakowania szklane, Kieliszki, Szklanki Pużaka 63C 38-400 Krosno Polska

180

tel.: +48134368956 fax: +48134368313 www.glasmark.pl biuro@glasmark.pl

Adrian Rygiel Beata Zaborska


SZKŁO GLASS

Villa Glass Studio Sp. z o.o. BRANDY: Villa Glass Studio Sp. z o.o. PRODUKTY: Szklane statuetki Białobrzeska, 100A 38400 Krosno Polska

tel.: +4801343644 www.villaglass.pl villa@villaglass.pl

Przemysław Owoc Grzegorz Huziuk

SZKOŁA, BIURO SCHOOL&OFFICE

P.W. R.MAJEWSKI BRANDY: R.Majewski PRODUKTY: piórniki, teczki, worki na gimnastykę, obuwie etc, kosmetyczki Karłowicza 13 65-831 Zielona Góra Polska

tel.: +48683206442 fax: +48683206442 www.r-majewski.pl biuro@r-majewski.pl

Ryszard Majewski Aleksandra Majewska Robert Stachyra

ŚWIĄTECZNE CHRISTMAS ITEMS

ADPAL BRANDY: Firma ADPAL jest jednym z największych krajowych producentów , świec z ponad 30-letnią tradycją. PRODUKTY: świece dekoracyjne zdobione ręcznie, świece stołowe i stożkowe, świece stearynowe, świece w szkle Przemysłowa 1 63-720 Koźmin Wielkopolski Polska

tel.: +48627216143 fax: +48627210978 www.adpal.pl adpal@adpal.pl

Krystkowiak Monika, Działoszek Anita Konieczna Joanna Szydłowska Ewa Magdalena Ciućka, Mariusz Kaźmierczak

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK BRANDY: Stumpf, Shindo PRODUKTY: taśmy tekstylne - dekoracyjne, kokardki

Ruda 9 08-455 Trojanów Polska

tel.: +48256827516 www.unipol-decoria.pl unipoljaszczyk@wp.pl

Tadeusz Jaszczyk

TAMPO

PAD PRINTING

CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA BRANDY: Beaver, Santini, GreenIdeas PRODUKTY: tampodruk, sitodruk, grawerowanie laserowe, Nadruki cyfrowe UV, znakowanie na okrągło Rogatkowa 16A 04-773 Warszawa Polska

tel.: +48226156587 fax: +48226158893 www.centrumnadrukow.pl info@centrumnadrukow.pl

HI OPAQUE S.C. BRANDY: TOSH, HI OPAQUE, Flint Group, PRODUKTY: Maszyny do druku tamponowego, Farba do druku tamponowego, Tampony, Matryce do druku, Urządzenia pomocnicze Brus 14/16 94-313 Łódź Polska

tel.: +48698783781 fax: +48514065417 hiopaque.com office@hiopaque.com

Krzysztof Zagajewski Radosław Grabski

181


MODULSTUDIO MODULSTUDIO MODULSTUDIO

I TA L I A N T O U C H modulstudio.com

Decoupage Xmas balls

Customized Xmas balls realized with decoupage techniques. 360° 4-colour-printing with colored ribbon. Ball dia: Ø 7,5 cm. Packed in single customized window box.

Glass paperweight

4-colours customization. Packed in black gift box. Size: Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 cm.

Aluminium card case

Customizable with 4-colour-print on the whole surface. Packaged in single white carton box. Size: 11 x 7,5 x 2 cm

Thieves will never be able to steal the personal data embedded in the magnetic stripes of your credit cards again!

ŚWIĄTECZNE

MODULSTUDIO 6 SRL BRANDY:

Via Degli Abeti, 358/ 360 61122 Pesaro Włochy

182

Modulstudio

tel.: +390721400961 fax: +390721400963 www.modulstudio.com marco.reggiani@modulstudio.it

Marco Reggiani


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, SZLAFROKI)

BEE2 BRANDY:

Bee2

PRODUKTY: Chusty wielofunkcyjne Bee2, Torby i plecaki, materiały sublimacyjne Nowogrodzka 31 01-511 Warszawa Polska

tel.: +48606663856 www.bee2.pl biuro@bee2.pl

Justyna Skoczeń

183


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, SZLAFROKI)

A4 184

SDX TOWELS BRANDY:

Beardream

PRODUKTY: Koce, Ręczniki, Szlafroki Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska

tel.: +48223499667 fax: +48223499668 www.beardream.pl info@beardream.pl

Paweł Barański


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, ITP.)

TEXTILES (TOWELS, SHEETS, ETC.)

AGLIKA TRADE LTD. PRODUKTY: Białe ręczniki do sublimacji, Cyfrowy drukowane ręczniki, Uni koce polarowe kolor, Cyfrowe koce polarowe, cyfrowe pościel

drukowane Nikola Gabrovski 73A 5000 Veliko Tarnovo Bułgaria

tel.: +35962602102 fax: +35962602103 www.aglika.bg e.petkova@aglika.bg

Eliza Petkova Miglena Ivanova Betina Piperova

ALBINEX SP. J. BRANDY: ALBINEX, ROYAL CASE PRODUKTY: ściereczki z mikrofibry, etui do okularów, etui ze skóry naturalnej, podkładki pod mysz Trakt Brzeski 132 05-070 Sulejówek Polska

tel.: +48227833181 fax: +48227833161 www.albinex.com.pl info@albinex.pl

Tomasz Urban

COTTONLAND TEXTILES BRANDY: Cottonland Textiles PRODUKTY: Ręczniki do łaźni, Ręczniki plażowe, Custom Made Ręczniki, płaszcze Zona Industrial Do Paraíso, Pavilhão 5 Pevidém 4835-612 Guimarães Portugalia

tel.: +351253537519 www.cottonland.pt nelson@cottonland.pt

Nelson Oliveira

FARO SPÓŁKA JAWNA BRANDY: Disney, Marvel, Mattel, Lucas, DreamWorks PRODUKTY: Pościel, Ręcznik, Koc, Magiczny ręcznik, Tekstylia hotelowe Rydlówka 9 30-363 Kraków Polska

tel.: +48122555000 fax: +48122637795 www.faro.com.pl handlowy@faro.com.pl

Dawid Cyganek Agata Gojny

Kapatex s.r.o. BRANDY: FROTERY, Kapatex PRODUKTY: recznik, szlafroki, ręczniki kąpielowe, ręcznik dla sportowców Vážská 845 19600 Praha 9 - Čakovice Czechy

tel.: +737282778 fax: +737282778 dvorakova@kapatex.cz dvorakova@kapatex.cz

Petr Sedláček Marketa Dvorakova Mirka Mrázková Michael Ruth

BRANDY: MAGICLOTH PRODUKTY: ręczniki z mikrofibry, torby i plecaki z mikrofibry, bandana na twarz, smycze, szaliki klubowe Via Enrico Fermi, 21, 42012 Campagnola Emilia Włochy

tel.: +390522652807 fax: +390522652802 www.nastrotecnica.it info@nastrotecnica.it

Alessia Fretta - Romito Arturo Alessia Fretta

TOP INVEST Marcin Topp BRANDY: topupominki.pl PRODUKTY: ręczniki mikrofibra, ręczniki bawełniane, koce reklamowe, opaski festiwalowe, opaski bilet na rękę Obwodowa 35 F/g/9 84-240 Reda Polska

tel.: +48510079623 www.topupominki.pl info@topupominki.pl

Agnieszka Topp Izabela Rohde

tekstylia (ręczniki, pościel, koce, itp.)

NASTROTECNICA SRL

185


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, ITP.)

TEXTILES (TOWELS, SHEETS, ETC.)

TUVA HOME SP. Z O.O. BRANDY: Procolours, Tuva Solutions, Home Line PRODUKTY: ręczniki, szlafroki, szaliki i czapki kibica, poduszki, koce, flagi, torby, dywaniki Bruzdowa 16B 02-994 Warszawa Polska

tel.: +48604144322 www.tuvahome.pl biuro@tuvahome.com

Daria Francuz Halil Yildirim Katarzyna Jaślar Daria Francuz

ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW BRANDY: ZWOLTEX PRODUKTY: Ręczniki, Ręczniki z logo, Ściereczki kuchenne z logo, Komplety prezentowe z logo, Szlafroki z logo Spacerowa 13 98-220 Zduńska Wola Polska

tel.: +48438232331 fax: +48438239095 www.zwoltex.pl zwoltex@zwoltex.pl

Artur Rychliński Alina Bąk

TERMOTRANSFER THERMOTRANSFER

AGAWA.PL SP. Z O.O. BRANDY: NEENAH, TEXPRINT, MAXJET PRODUKTY: urządzenia i media do sublimacji i termotransferu, tusze, tonery do drukarek, wyposażenie biur, magnesy i akcesoria do

prezentacji Milenijna 38/40 97-200 Tomaszów Mazowiecki Polska

tel.: +48447251761 fax: +48447251765 www.agawa.pl agawa@agawa.pl

EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. BRANDY: Sitodruk termotransferowy, Sitodruk, Bidony PRODUKTY: Sitodruk termotransferowy, Transfery, Sitodruk, Bidony Lubczyńska 38C 70-896 Załom Polska

tel.: +48668434649 www.euro-transfers.eu office@euro-transfers.eu

Bjarne Petersen Paweł Halarewicz

FOREVER – Digital Transfer Applications Technology BRANDY: FOREVER Digital Transfer Applications Technology, OKI Printing Solutions, Insta Heat Press, Hot Stamping Foils, No-Cut Solu-

tions

PRODUKTY: Papiery Transferowe, FOREVER Laser-Dark No-Cut LowTemp, No-Cut Solutions, Toner Biały, Drukarki OKI

Robert-Bosch-Str. 43 68542 Heddesheim Niemcy

tel.: +496203930200 fax: +4962039302040 www.forever-ots.com info@forever-ots.com

Tomasz Ziędalski Monika Gola Christopher Sigmann Jacek Tarkiewicz

termotransfer

Grawerton ARGO S.A.

186

BRANDY: Grawerton PRODUKTY: Materiały do sublimacji, Prasy transferowe, Drukarki i atramenty do sublimacji, Plotery tnące i folie Argo Flex Krynicka 1 83-393 Gdańsk Polska

tel.: +48585543515 fax: +48585543513 www.grawerton.pl biuro@grawerton.pl

Michał Gajewski Anna Grędzińska Dagmara Dembniak Katarzyna Jońska


TERMOTRANSFER

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O BRANDY:

Truflex, Flextrans, DigiLine, FasTag Sport, Starlight

PRODUKTY: transfery i emblematy Tadeusza Wendy 4 52-407 Wrocław Polska

tel.: +48713414331 fax: +48713414331 www.thermopatch.pl office@thermopatch.pl

Maciej Łukaszewicz Katarzyna Karnas-Michalik

187


24 G O DZ

TERMOTRANSFER

WY S Y

ŁK

DO

IN

A

SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY PRODUKTY: termotransfer, transfer cyfrowy, transfer odblaskowy, transfer przemysłowy, transfer full colour Biechów 99 28-133 Pacanów Polska

tel.: +48413765006 fax: +48413765006 www.sitodrukowy.pl druk@sitodrukowy.pl

Łukasz Kapusta Mateusz Bonar Katarzyna Walas

Monika Kaleta

TERMOTRANSFER THERMOTRANSFER

LOXY POLAND SP. Z O.O. BRANDY: LOXY REX, LOXY HI-VIS GARMENTS, LOXY SEAL PRODUKTY: Odblaski, folie termo transferowe, kamizelki odblaskowe, uszczelnianie szwów Kolejowa 50 84-230 Rumia Polska

tel.: +48663228300 www.loxy.pl dawid@loxy.pl

Dawid Kobylecki Aleksandra Zielińska Angelika Ceglarska Joanna Brozio

POLIART SC BRANDY: POLIART THERMOTRANSFERS PRODUKTY: termotransfery, nadruki na koszulkach, haft komputerowy, naklejki samoprzylepne, wydruki grafik do roll upów

termotransfer

Porcelanowa 60 40-246 Katowice Polska

188

tel.: +48327303242 fax: +48327105935 www.poliart.pl poliart@poliart.pl

PRIMAR B KONRAD MOSKWA BRANDY: Sier (Włochy), Poli-Tape (Niemcy), SEF (Francja) PRODUKTY: folie do nadruku na tkaninach, solvent, sublimacja, flex, flock Pl. Błonie Beszcz. 2 31-573 Kraków Polska

tel.: +48122690046 www.primar-b.pl flex@primar-b.pl

Piotr Kubowicz Anna Weksej


TERMOTRANSFER THERMOTRANSFER

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O BRANDY: Truflex, Flextrans, DigiLine, Fastag Sport, Starlight PRODUKTY: transfery, emblematy, prasy transferowe Tadeusza Wendy 4 52-407 Wrocław Polska

tel.: +48713414331 fax: +48713414331 www.thermopatch.pl office@thermopatch.pl

Maciej Łukaszewicz Katarzyna Karnas-Michalik

WILER PRODUKTY: flex flock folie, folie na tekstylia, klej na tekstylia, folie do tłoczeń Piłsudskiego 135 92-318 Łódź Polska

tel.: +48422526778 fax: +48426724117 www.wiler.pl biuro@wiler.pl

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

ALLBAG - ALLPRINTS BRANDY: Allbag - producent toreb ekologicznych, bawełnianych i papierowych z nadrukiem, Allprints - odzież reklamowa i gadżety , InGift PRODUKTY: Torby materiałowe, Odzież reklamowa, Gadżety z nadrukiem, Opakowania reklamowe, Torby laminowane Lwowska 87 34-100 Wadowice Polska

tel.: +48483387305 fax: +48483387305 www.allbag.pl biuro@allbag.pl

Michał Zimmer Monika Kwadrans-Gawęda Dorota Mozgała Anna Koczur

AP HOLDING S.A. BRANDY: Torby “ecosac” PRODUKTY: ekologiczne torby papierowe, torby z nadrukiem fleksograficznym, torby kredowe z nadrukiem offsetowym, torby bez na-

druku, torby reklamowe Konduktorska 39 B-C 40-155 Katowice Polska

tel.: +48327812130 fax: +48327812132 www.ecosac.pl info@apholding.pl

Ksenia Marchewka, Agnieszka Szypulska Joanna Gochna Katarzyna Harnot Katarzyna Fonfara

ATEMI Torby Reklamowe BRANDY: Atemi PRODUKTY: Torby reklamowe z indywidualnym nadrukiem, Torby papierowe (lux/eko), Torby foliowe, Torby materiałowe, Pudełka i opaktel.: +48226510407 fax: +48226510406 www.atemi.pl biuro@atemi.pl

AWIH BRANDY: Kraftlux, Lulux PRODUKTY: torby papierowe, torby foliowe, torby bawełniane, opakowania Łopuszańska 53 02-232 Warszawa Polska

tel.: +48225001858 fax: +48225001861 www.awih.com.pl biuro@awih.com.pl

Beata Gochnio Łukasz Matczak

torby papierowe, foliowe, bawełniane

owania nietypowe Kremowa 54 02-969 Warszawa Polska

189


Ciebie. la d ie ln ja c e sp t a form Wykonamy każdy TERMIN REALIZACJI: 7 DNI ROBOCZYCH ojektu? Nie masz pr ! Zleć go nam

od 50 szt

PROMOCJA

đŏ đŏ đŏ đŏ đŏ

TORBY LAMINOWANE CZARNO-BIAŁE

TORBY LAMINOWANE KOLOROWE

Format A-4 (24x8x33)

Format A-4 (24x8x33)

Papier kreda 200 g Laminat błysk Nadruk obustronny taki sam Uchwyt sznurek bawełniany Wzmocnione dno oraz zakładki górne

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE

100 szt = 420 zł netto 200 szt = 630 zł netto

190

đŏ đŏ đŏ đŏ đŏ

Papier kreda 200 g Laminat błysk Nadruk obustronny taki sam Uchwyt sznurek bawełniany Wzmocnione dno oraz zakładki górne 100 szt = 650 zł netto 200 szt = 806 zł netto

CZARGRAF PRODUKTY: torby reklamowe, torby papierowe

Parowcowa 10B 02-455 Warszawa Polska

tel.: +48609453521 www.czargraf.eu czargraf@czargraf.eu

Waldemar Popławski


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE

PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BRANDY:

Kraft Classic Prestige, Kraft Classic Ice, Kraft Classic, Kraft Plus Prestige, Kraft Pack

PRODUKTY: torby papierowe, torby papierowe bez nadruku, torby bawełniane, bibuła z nadrukiem, saszetki reklamowe Rynkowa 9 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48616525360 fax: +48616525075 www.packart-bags.eu office@packart-bags.eu

Aleksandra Ziajka Justyna Horbatowicz Weronika Zahorska Agnieszka Bartkowiak

191


PRODUCENT

WORECZKI FOLIOWE TAőMY Z NADRUKIEM

TAőMY OSTRZEGAWCZE I ODGRODZENIOWE

DOSTAWCA MATERIAáÓW OPAKOWANIOWYCH

FOLIE STRETCH

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE

USáUGI PAKOWANIA

192

FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE BRANDY:

FINO

PRODUKTY: producent worków foliowych, producent taśm pakowych, taśmy ostrzegawcze, opakowania foliowe, druk flekso Opata Hackiego 12 81-213 Gdynia Polska

tel.: +48583201187 fax: +48583201189 www.fino.com.pl biuro@fino.com.pl

Patrycja Janiec Krzysztof Post

MART’S BAGS BRANDY:

Mart’s Bags

PRODUKTY: producent toreb ekologicznych, torby bawełniane z nadrukiem, produkcja polska, nadruki reklamowe, woreczki Wojska Polskiego 34 Lok. 3 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48222242347 fax: +48224994139 www.torby-bawelniane.pl www.martsbags.com info@torby-bawelniane.pl

Piotr Wyszomierski Emilia Romanik Magdalena Pelinko

Martyna Konowrocka


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

BAGFACTORY PRODUKTY: Ekotoreb z włókniny PP, Torba ekologiczna, Torby na zakupy, Torby reklamowe, Torby na zakupy z PP Tuju Street 9 LT-14257 Raudondvaris (Riese), Vilnius Litwa

tel.: +37065012288 www.bagfactory.eu bagfactory@bagfactory.eu

Gvidas Krolis Marius Rumbinas

ECOBAG NETWORK SP Z OO BRANDY: Ekobag Network PRODUKTY: torby papierowe Prandoty 150, Przyprostynia 64-360 Zbąszyń Polska

tel.: +48683846700 fax: +48683846000 www.ecobagnetwork.eu info@ecobagnetwork.eu

EcoDirect BRANDY: EcoDirect, UseBag PRODUKTY: eko torby, torby z nadrukiem Przemysłowa 4 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

tel.: +48533779133 fax: +48533779133 www.ecodirect.pl info@ecodirect.pl

Viktor Balabanov Halyna Shershun Dorota Białorucka

ECOPACK BRANDY: Czołowy producent toreb ekologicznych, Ecopack , Cottonstore, Zdobienia, Odzież firmowa PRODUKTY: Torby ekologiczne, Torby papierowe, Odzież dla firm i gastronomii, Tekstylia importowane, Zdobienia Wrocławska 54 30-011 Kraków Polska

tel.: +48124205220 fax: +48124205220 www.ecopack.pl, www.cottonstore.pl wojtek@ecopack.pl

Wojtek Żaliński Monika Winiarz

ETORBY.EU PRODUKTY: torby papierowe z nadrukiem, torby bawełniane z nadrukiem, t-shirty z nadrukiem Długa 5 20-346 Lublin Polska

tel.: +48814440637 www.etorby.eu biuro@etorby.eu

FENIKS SP. Z O.O. tel.: +48134368907 fax: +48134368005 www.feniks.biz.pl feniks27@feniks.biz.pl

Małgorzata Iwanicka Aleksandra Świszcz Renata Gonet Marcin Irek

FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE BRANDY: FINO PRODUKTY: producent worków foliowych, producent taśm pakowych, taśmy ostrzegawcze, opakowania foliowe, druk flekso Opata Hackiego 12 81-213 Gdynia Polska

tel.: +48583201187 fax: +48583201189 www.fino.com.pl biuro@fino.com.pl

Patrycja Janiec Krzysztof Post

torby papierowe, foliowe, bawełniane

PRODUKTY: opakowania ozdobne, opakowania reklamowe, magnesy pamiątkowe i reklamowe, papier dekoracyjny EKO-LUX, skrzynki

drewniane Naftowa 21 38-400 Krosno Polska

193


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

FRASPO PRODUKTY: torby PP z nadrukiem, eko torby, torby reklamowe, opakowania, torby zakupowe Sarbinowska 43-6 54-320 Wrocław Polska

tel.: +48713967951 fax: +48717071459 www.fraspo.com info@fraspo.pl

Renata Skorupa Marta Jabłońska Waldemar Jabłoński Agnieszka Rolek

tel.: +48757678245 www.torby-ekologiczne.eu biuro@torby-ekologiczne.eu

Joanna Ligaj

GIZMO PRODUKTY: torby ekologiczne Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra Polska

KOMPOL SP. Z O. O. BRANDY: Kompol PRODUKTY: Foliowe torby reklamowe, Torby wielokrotnego użytku PP, torby jutowe bawełniane, Torby papierowe, Torby termoizolacyjne Jowisza 7 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48227556868 fax: +48227341166 www.kompol.pl kompol@kompol.pl

Zuzanna Józwik Katarzyna Piotrowska

MARTS BAGS BRANDY: Marts Bags - polski producent ekologicznych toreb bawełnianych PRODUKTY: producent toreb bawełnianych z nadrukiem, woreczki bawełniane, fartuchy, kosmetyczki, torby na butelki Wojska Polskiego 34/3 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48482242347 fax: +48224994139 www.torby-bawelniane.pl info@torby-bawelniane.pl

Piotr Wyszomierski Magdalena Pelinko Emilia Romanik Martyna Konowrocka

MER PLUS JANASZEK SP.J. BRANDY: Marka własna Mer plus PRODUKTY: torby reklamowe, torby reklamowe producent, torby z logo, papierowe torby reklamowe, producent toreb z logo

torby papierowe, foliowe, bawełniane

Rataja 7B 05-070 Sulejówek Polska

194

tel.: +48227833702 fax: +48227833704 www.merplus.pl k.janaszek@merplus.pl

Maciej Janus Aleks Kolatowski Joanna Wojciechowska Krzysztof Janaszek

PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA BRANDY: Kraft Classic Prestige, Kraft Classic Ice (Enduro Ice), Kraft Plus Prestige, Kraft Plus, Kraft Pack PRODUKTY: torby papierowe z nadrukiem, torby papierowe bez nadruku, torby bawełniane, bibuła ozdobna, opakowania reklamowe Rynkowa 9 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48616525360 fax: +48616525075 www.packart-bags.eu office@packart-bags.eu

Aleksandra Ziajka Karolina Grzesiak Weronika Zahorska Justyna Horbatowicz

PAK-HURT SP.Z.O.O BRANDY: foliowe opakowania z nadrukiem, Opakowania foliowe, Druk Fleksograficzny, reklamówki koszulki, torby kasowe PRODUKTY: Torby reklamowe, Reklamówki koszulki, Torby kasowe, Opakowania z nadrukiem Połonińska12 35-082 Rzeszów Polska

tel.: +48178505755 fax: +48178505767 www.pakhurt.pl handlowy@pakhurt.pl

Monika Wojnarowska


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

PANATO BRANDY: PANATO Bag PRODUKTY: torby reklamowe, worki na sznurkach, worki marynarskie, bawełna, len, tyvek, ortalion, pełna kastomizacja Jedności Narodowej 68 A 50-258 Wrocław Polska

tel.: +48717351635 www.panato.org biuro@panato.org

VIC SP. Z O.O. BRANDY: VICBAG PRODUKTY: producent toreb, torby ekologiczne, torby PP tkane, torby papierowe, nadruki na torbach Słowackiego 13/30 60-822 Poznań Polska

tel.: +48795421171 fax: +48224405641 www.vicbag.com vicpl3@vicbag.com

Marek Torbicz Patrick Ciarkowski

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA KWAŚNIEWSKA PRODUKTY: torba typu market dkt, koszulka, torba typu rączka soft loop, woreczek foliowy, torba kurierska “foliopak” Rynkowa 14 11-400 Kętrzyn Polska

tel.: +48897517327 fax: +48897514994 weda.com.pl weda@weda.com.pl

Małgorzata Kopryk Bogdan Sajewski

TORBY PODRÓŻNE, PLECAKI, POKROWCE TRAVEL BAGS, BACKPACKS, COVERS

CODE ZERO BRANDY: CODE ZERO - Sailcloth Products PRODUKTY: Produkty z żagli, torby i teczki, plecaki i worki, pokrowce na elektronikę, teczki na dokumenty itp. Grottgera 15/3 81-809 Sopot Polska

tel.: +48505426435 www.codezero.pl info@codezero.pl

Marcin Matla

PASO SP. Z O.O. PRODUKTY: plecaki, walizki, torby sportowe, torby na laptopy tel.: +48618966648 www.paso.pl paso@paso.pl

SEMPERTUS BRANDY: Sempertus, Felt&Color PRODUKTY: Torby Skórzane, Torby skóropodobne, Torby Filcowe, Aktówki, Galaneria Skórzana Ferdynanda Focha 8 05-803 Pruszków Polska

tel.: +48227287584 www.sempertus.com info@sempertus.pl

Stefan Buńko

torby podróżne, plecaki, pokrowce

Skrajna 1, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne Polska

195


TROFEA, MEDALE TROPHYS, MEDALS

BIL-CUP SZYMON SIKORA BRANDY: Platerino PRODUKTY: podkłady mdf, blachy sublimacyjne, podkłady mdf, patery w oprawie Platerino Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań Polska

tel.: +48618667788 fax: +48618666611 www.bil-cup.pl info@bil-cup.pl

Łukasz Sikora

COLUMBEX - SPORT BRANDY: Columbex PRODUKTY: puchary, medale, statuetki szklane i odlewane, dyplomy, ekskluzywne pamiątki

trofea, medale

Grudzicka 55 45-432 Opole Polska

196

tel.: +48774550841 fax: +48774581141 www.columbex.com.pl r.szalucha@columbex.com.pl

Nina Koźlik Marcin Koźlik Waldemar Blaik Robert Szałucha

DECOR - Producent Szklanych Statuetek BRANDY: WS - Witold Śliwiński, DECOR PRODUKTY: Szklane statuetki, Wyroby artystyczne, Trofea, Gadżety reklamowe, Pendrive szklane Polna 3D 38-457 Zręcin Polska

tel.: +48134361307 fax: +48134363280 www.decor.net.pl decor@decor.net.pl

Beata Kludacz Paweł Jagiełło Wojciech Fic


TROFEA, MEDALE TROPHYS, MEDALS

GTSPORT SJ PRODUKTY: puchary, odlewy, statuetki plastikowe, medale Grunwaldzka 83 81-771 Sopot Polska

tel.: +48585550003 fax: +48585550005 www.gtsport.eu marek@gtsport.home.pl

Marek Gwizdała Dariusz Tryk Marcin Kornacki

MODERN FORMS BRANDY: Modern Forms PRODUKTY: medale, statuetki, trofea, tablice, szyldy Dobrzechów 446 B 38-100 Strzyżów Polska

tel.: +48177421369 fax: +48177421369 modernforms.pl kontakt@modernforms.pl

Marta Onyszczuk Iwona Janiszowska Agnieszka Szarek-Betleja Małgorzata Żurowska-Irzyk

POLCUPS SP. Z O.O. PRODUKTY: PUCHARY, MEDALE, STATUETKI, TROFEA, NAGRODY Nowopogońska 98 41-253 Czeladź Polska

tel.: +48327201154 www.polcups.com sandrine@polcups.com

Sandrine Kosnicki Jerzy Dłubis Anne-Sophie Basta

TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ PRODUKTY: medale, statuetki, otwieracze, logotypy, breloki Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618798250 fax: +48618798933 www.domicz.com.pl office@domicz.com.pl

TRYUMF SP Z O.O. PRODUKTY: Puchary, Medale, medale odlewane, Statuetki, Trofea szklane Władysława Grabskiego 8 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158781700 fax: +48158781701 www.tryumf.com.pl info@tryumf.com

WIKOSS SPORT BRANDY: Wikoss-Sport, Roly , Stedman, Spokey , Wikoss PRODUKTY: Medale odlewane, koszulki z nadrukiem, trofea sportowe, medale drewniane, puchary sportowe Zawodzie 2 42-500 Będzin Polska

tel.: +48322674045 fax: +48322674045 www.wikoss.pl bedzin@wikoss.pl

Sebastian Kosobudzki Dorota Zemla Monika Kosobudzka Joanna Węgierska

trofea, medale 197


TURYSTYKA TOURISM

SKROSS POLSKA BRANDY: SKROSS PRODUKTY: SKROSS Adapter Podróżny PRO LIGHT, SKROSS Adapter Podróżny PRO LIGHT USB, SKROSS Adapter Podróżny PRO World,

SKROSS MUV USB Kamiennogórska 22 60-182 Poznań Polska

tel.: +48509958394 www.skross.com.pl skross@skross.com.pl

USŁUGI SERVICES

Megaoklejanie BRANDY: Megaoklejanie.pl PRODUKTY: oklejanie samochodów, grafika reklamowa na samochód, folie ochronne, zmiana koloru samochodu, projekty Łodygowa 35 03-687 Warszawa Polska

tel.: +48535792324 www.megaoklejanie.pl oklejanie@megaoklejanie.pl

Karol Tomaszewski

POLION PRODUKTY: sito, grawer, tampo, termotransfer, kalka ceramiczna Aleksandra Orłowskiego 29 04-830 Warszawa Polska

tel.: +48226152576 fax: +48226152576 www.polion.com.pl polion@polion.com.pl

“THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA BRANDY: 3M, 3M™1080; 3M™1380, 3M™Knifeless Tape, 3M™ENDORSED, 3M™PREFERRED PRODUKTY: Centrum Szkoleniowe 3M, 3M™ ENDORSED kurs, 3M™ PREFERRED kurs, 3M™ Knifeless Tape, folie ochronne kurs Główna 8 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48516220442 fax: +48146513701 www.thewrapcenter.pl info@thewrapcenter.pl

Rafał Żmuda

TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA BRANDY: Keeza Activewear PRODUKTY: Szaliki dziane, Szaliki dziane HD, Czapki dziane, Stroje sportowe, Gadżety sportowe/reklamowe Warszawska 69A 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422766254 fax: +48422766253 www.tomadex.pl info@tomadex.pl

WELLNESS DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. BRANDY: Kuvings, LotusGrill PRODUKTY: Wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings, Grill bezdymny LotusGrill

198

Białostocka 50 16-010 Wasilków Polska

tel.: +48857446677 www.domowesanatorium.pl kontakt@domowesanatorium.pl

Cezary Urbaniak Eleonora Berdowska Jarosław Korycki


THERE ARE SOME WHO TALK ABOUT TRENDS AND THERE ARE OTHERS WHO CREATE THEM

Promotional product industry Spanish magazine REGAL DIFUSSYO USŁUGI

BRANDY:

Rd magazine

PRODUKTY: czasopismo RD Camí De Can Calders, 8 1º 3ª 08173 Sant Cugat Del Vallés (Barcelona) Hiszpania

tel.: +3434936759015 www.regaldifussyo.com sergraf@sergraf.com

Begoña Domingo

199


ZAKŁADKI MAGNETYCZNE MAGNETIC BOOKMARKS

CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. BRANDY: Produkty oparte na akwarelach zabytkowych obiektów z Polski i Europy oraz twórczości ludowej. PRODUKTY: zakładki magnetyczne, magnesy, podkładki korkowe, kalendarze, notesy Os. Dywizjonu 303 Pawilon 1/2 31-871 Kraków Polska

tel.: +48124220420 fax: +48124230957 www.czworka.eu czworka@czworka.eu

ZAPACHY

FRAGRANCE PRODUCTS

AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) BRANDY: AromaCorp PRODUKTY: marketing zapachowy, aromatyzacja eventów, neutralizacja, LOGO zapachowe Woronicza 31/78 02-640 Warszawa Polska

tel.: +48222660366 fax: +48222660366 www.aromacorp.pl aromacorp@aromacorp.pl

Michał Zych Zuzanna Trafna

SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK BRANDY: SAMBRA PRODUKTY: zawieszki zapachowe Trzykrotki 11 92-704 Łódź Polska

tel.: +48500034507 www.sambra.com.pl sambra@op.pl

Krzysztof Sobczak

ZAPALNICZKI I ZAPAŁKI LIGHTERS, MATCHES

EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) BRANDY: Cricket PRODUKTY: Zapałki Reklamowe, Zapalniczki Cricket Wojska Polskiego 18/5 57-500 Bystrzyca Kłodzka Polska

tel.: +48748149033 fax: +48748149035 www.europematch.eu piotr.gnabasik@europematch.eu

Piotr Gnabasik Marta Maryniak

FIRMA HANDLOWA HOFMAN ( TOM POLSKA) BRANDY: TOM, Unilite PRODUKTY: Zapalniczki reklamowe, Zapalniczki krzesiwowe, Zapalniczki z nadrukiem, Zapalniczki żarowe, Zapalarki

zapachy

Drukarzy 5 62-800 Kalisz Polska

200

tel.: +48627536416 www.tompolska.pl biuro@tompolska.pl

Włodek Hofman

HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG BRANDY: ATOMIC , Colton, Coney, Myon PRODUKTY: ZAPALNICZKI i ZAPALARKI, akcesoria dla osób palących, Art. biurowe, Zestawy upominkowe Volksdorfer Weg 186 D-22393 Hamburg Niemcy

tel.: +48514386375 fax: +48585877268 www.troeber.com patrick.chrabkowski@troeber.com

Patrick Chrabkowski Anna Skarbek Warda Dominik Sperling Patrick Chrabkowski


AROMACORP ( RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O. ) ZAPACHY

BRANDY:

AromaCorp

PRODUKTY: marketing zapachowy, neutralizacja, aromatyzacja eventów, logo zapachowe Woronicza 31/78 02-640 Warszawa Polska

tel.: +48222660366 fax: +48222660366 www.aromacorp.pl aromacorp@aromacorp.pl

Michał Zych Zuzanna Trafna

ZEGARKI, ZEGARY WATCHES, CLOCKS

JELLYSHOP.EU BRANDY: Jelly Watch, Jelly Wonderland, Jelly Bag PRODUKTY: art. silikonowe Al. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa Polska

tel.: +48694400455 www.jellyshop.eu zamowienia@jellyshop.eu

Tomasz Czajkowski Fabian Karłowicz

LIKOR EAST-WEST PROMOTION BRANDY: LIKOR, CLOCKOR PRODUKTY: zegary ścienne reklamowe, zegary nabiurkowe reklamowe, zegary Rzemieślnicza 3 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616521212 fax: +48616521467 www.likor.pl sekretariat@likor.pl

Ewa Tobis Stanisław Kuzemko

BRANDY: ATRIX PRODUKTY: Zegary-zegarki-budziki produkcja, autorskie 2D i 3D, mechanizmy zegarowe, sprasowane gąbki, termometry, karty uv,

magiczne kostka Łopuszańska 98 02-232 Warszawa Polska

tel.: +48228374581 fax: +48228377574 www.taro.com.pl office@taro.com.pl

Janusz Bartlewski

zegarki, zegary

TARO S.P, Z OO

201


SPIS KATEGORII LIST OF CATEGORIES

spis kategorii / list of categories

agencje reklamowe / advertising agencies apaszki, krawaty / scarves, ties artykuły biurowe / office supplies artykuły drewniane / wood products artykuły papiernicze / paper products artykuły piśmiennicze / writing instruments balony / baloons biżuteria / jewlery branżowe org., media / branch organizations, media breloki, otwieracze / key rings, bottle opener butelki, bidony / bottles, water bottles ceramika / ceramics dom, ogród / home, garden dostawcy maszyn poligraficznych / serwis / printing machines providers / service ekologia / ecology elektronika / electronics event filcowe produkty / felt products filmy / movies flagi, godła, maszty, proporce / flags, masts, pennants flokowanie / flocking gadżety kibica / fan gadgets gry, zabawy, zabawki / games, toys haft / embroidery hologramy / hologaphy identyfikacja / identification import (full service) import azja / import asia internet introligatorstwo / bookbinding kalendarze / calendars katalogi (full service) / catalogs (full service) kosmetyki i higiena / cosmetics, hygienics products kosze upominkowe / gift baskets magnesy, naklejki / magnets, stickers

202

maszyny do produkcji reklam / machinery for the production of advertisement maszyny do znakowania / marking machines materiały do produkcji reklam / materials for advertisements production medyczne / medical products metaloplastyka / metalwork multimedia narzędzia / tools nietypowe / extraordinary nośniki danych / data storage media

11 17 17 18 18 20 27 29 29 36 36 36 40 41 48 48 51 53 54 54 54 54 54 56 57 57 58 61 64 65 66 68 69 69 70 75 79 82 93 93 94 94 94 95

odzież / clothing ogrzewacze reklamowe / hand warmer opakowania, etui / packaging, cases opaski silikonowe, odblaski / silicone bracelets oprogramowanie / software outdoor&indoor parasole / umbrellas photo pieczątki / stamps piłki / balls 127 podkładki pod mysz / mouse pads poligrafia artystyczna / art printing poligrafia cyfrowa/offsetowa / digital / offset printing poligrafia fleksograficzna / flexography poligrafia wielkoformatowa / large-format printing półprodukty / semi – finished products prezenty motywacyjne / incentive gifts producent / manufacturer przesyłki / shipping - logistics management przypinki, znaczki / pins, buttons rękodzieła / handicraft samochodowe / car accessories sito / screen printing skóra i artykuły skóropodobne / leather and leathery articles smycze / lanyards sport i turystyka / sport and tourism spożywcze (napoje, słodycze, alkohole, itp.) / groceries sublimacja / sublimation systemy pos / pos systems szkło / glass szkoła, biuro / school&office świąteczne / christmas items tampo / pad printing tekstylia (ręczniki, pościel, itp.) / textiles (towels, sheets, etc.) termotransfer / thermotransfer torby papierowe, foliowe, bawełniane / paper, plastic and cotton bags torby podróżne, plecaki, pokrowce / travel bags, backpacks, covers trofea, medale / trophys, medals turystyka / tourism usługi / services wellness zakładki magnetyczne / magnetic bookmarks zapachy / fragrance products zapalniczki i zapałki / lighters, matches zegarki, zegary / watches, clocks

96 111 111 119 114 116 125 125 127 127 129 129 141 140 146 146 148 158 159 161 161 161 163 164 169 170 174 176 180 181 181 181 183 186 189 195 196 198 198 198 200 200 200 201


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

ANDA PRESENT LTD. ANGALO ANIPOL AP HOLDING S.A. API.PL SPÓŁKA Z O.O. APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU ARACO ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI ARLENA AROMA DISPLAY AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) ARPLEX WYROBY Z PLEKSI ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE ART-BOX PUDEŁKA Z TEKTURY LITEJ ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK ARTBOX ARTENS ARTLAB SP. Z O.O. S.K. ARTPLEX JERZY KALINOWSKI ARTPRO POLSKA ASGARD SP. Z O.O.

61 134 54 189 140 161 56 96 65 56 119 200, 201 12 134 65 94 111 69 13 176, 178 164 68

ASIA DIRECT 60 ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 ASS3 66 ASTAT 87 ASTOM 70 ASTRA S.A. 152 ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 ATECOM 79 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 AUKEY (AG ELECTRIC) 48 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 76 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA-SAMOCHODOWA.PL 161 AVALON SPORTSWEAR 13 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 AVIOTEX KKC 28 AWIH 189 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 AXXEL SP. Z O.O. 134 AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 BADGE4U 159, 160 BAGFACTORY BALMO PROMOTIONS BALONYZLOGO.PL BAS KREACJA BATKIEWICZ SP. J. BE JOY - PAKPOS BEE2 BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD

193 169 28 13 166 129 183 152 76

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 3FORM S.C. 12 3M POLAND SP. Z O.O. 116, 151 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 A&J POLAK 70 A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 ABC-N PLUS 111 ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 ACREBIT S.A. 114 ACTIVE FORM 12 AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 ADCOMFORT 51 ADLER CZECH A.S. 96, 99 ADLER SP. Z O.O. 152 ADP POLSKA S.C. 72 ADPAL 181 ADSYSTEM 119 ADVER MEDIA 140 ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 AFISA 152 AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 148 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 42, 141 AGLIKA TRADE LTD. 185 AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, MUCHCOLOURS, CANON| 72 AKB-POLAND 119 AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 AKONDA 42 ALBEX 27 ALBINEX SP. J. 185 ALEX FOX 152 ALEXANDER 20, 29 ALL-SERVICE 12, 133 ALLBAG - ALLPRINTS 189 ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 ALMA TREND 86 ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, MARIAN LUBBE 42 ALTER GRAF 100 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH PINKIPRZYPINKI.PL 159 ALUBEST 42 ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 AMAGRAF 42 AMANN SP Z O.O. 86 AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 119 AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 AMT PRODUCT 87 ANAPOL 152 ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA-MARKETING 134

203


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

BEN DEVELOP KIP BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI BIL-CUP SZYMON SIKORA BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY BIURO 42 SP ZOO BLUEZONE GMBH

204

134 87 166 196 119 140 153

BMT REKLAMA 148 BODMAN 162 BODO INDUSTRIAL INC. 87 BOOGIE 53 BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 BOOMPODS POLSKA 48 BOTT SP. Z O.O. 153 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 BS POLAND 65 BTT ALTER / HJE 119 CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 CAPIRA 17 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48, 170 CARDBOARDY.PL 94 CARTAMUNDI 54 CARTPOLAND 134 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 181 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE CO., LTD. 178 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 CICERO STAPRO GROUP S.R.O. 114, 115 CITRON GROUP 49, 50 CLOUD DIGITAL 43 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 65 CODE ZERO 195, 196 COLGRAPHIX BV 87 COLOP POLSKA 127 COLOR GROUP 41, 43 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O COLUMBEX - SPORT COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. COMPLEX CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL CORTHOGREEN COTTON CLASSICS HANDELS GMBH COTTONLAND TEXTILES CRM VISION CROSSFIRE T-SHIRTS CRUX CTM GROUP CUP OF SOX CWT WORKTOOLS CZARGRAF CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA CZEMUNIE24 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J.

142, 144 196 79 25 69 40 96 185 114 96 66 174 95 73, 76 190 170 166 200

DAGO DISPLAY 177, 178 DAKO VRT.GUNOLD 56 DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 DARMAR PRODUCER OF MAGNETS 71 DARMAR PRODUCER OF TOURNIQUETS, DARMAR PRODUCENT STAZ 150 DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA SPÓŁKA JAWNA 18 DELIS ARTUR FERENC 94 DEPOSITPHOTOS INC. 125 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) 43 DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 DIGIPRINT SP. Z O.O. 43 DIGITALALBUM FOTO LAB 135 DIPRINTER.COM 44 DISPLAY EXPO SP. J. 120 DKS 44 DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 DM DISPLAY 178 DM SYSTEM 44 DOBREKINO.PL 117 DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 DOMICO 153 DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 198 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ 144 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW 23, 25, 150 DREAMTEX SP. Z O.O. 107 DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 DRUKARNIA BERG 143, 144 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 135 DRUKARNIA DIAMOND 135 DRUKARNIA KOLUMB 135 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DRUKOMAT.PL 131, 136 DRUKPOLSKA 66 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 DURABLE SP. Z O.O. 120 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 ECOBAG NETWORK SP Z OO 193 ECODIRECT 193 ECOPACK 193 EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 EDICA SP. Z O.O. 25 EINITY SPÓŁKA Z O.O. 153 EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 EKO-TECH 88 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. ELASTUSIE.PL ELEPHANT LUKIĆ SP. J. ELF STUDIO

44 153 170 56 18


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES FRASPO 194 FRESHDRINK 172 FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka FROZI 111 FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 FUNNYCASE.PL 112 GĄSIENICA.PL 168 GIFT STAR & PRO-USB 168 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 GIZMO 194 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 34 GLASMARK SP. Z O.O. 180 GLASS STUDIO HABRAT 154 GLOBART PRINT 144 GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 GOLMI 54 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 GÓRECKI SP. J. 161 GRADO 168 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 GRAFMASZ 45 GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 GRAVOTECH SP. Z O O. 80, 81 GRAWCOM SP.J. 81 GRAWER POLSKA 88 GRAWERTON ARGO S.A. 186 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 GTSPORT SJ 197 GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL LIMITED 89 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 GUOSHUN GROUP 89 HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 HAFTEX 76 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 HARVEST SP. Z O.O. 107 HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 169 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 107 HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 HELMA 365, S.R.O. 67 HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77 HEXIS POLSKA 84, 89 HI OPAQUE S.C. 181 HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W POLSCE. 36 HKM SP. ZOO 45 HOUSE OF PRINT 144 HS-TRADE 112 HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL CO.,LTD 89 HUASHENG FLEX 89 I-DROPS SP. Z O.O. 67 ICON SA 14 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 IGUANA GROUP 108

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

ELJTE DI MORSIA CARLO 166 ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW SZYMAŃSKI 153 EMAGNETS 70 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 EMO NEON SP. J. 120 ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 ENDUTEX 88 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 ENYES 61 EPILED 88 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44, 74 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 ESSENTRA SP. Z O.O. 88 ETI 81 ETORBY.EU 193 EUDARCAP 107 EURO MAGNESY SP. J. 178, III okładka EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 83, 88 EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 200 EUROPEAN MEDIA GROUP 29 EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 EVENTROOM 51 EVERTS POL 28 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 EXITO GROUP 20, 25 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, SPRZEDAŻ HAFCIAREK 81 EXPEN S.C. 25 EXPERTDRUKU24.PL 136 F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 FABOR 107 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / WWW.FABRYKAOPASEK.PL 53 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS (SIGNSTOOLS.PL) 120 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI 56 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 FARO SPÓŁKA JAWNA 185 FASTCOM PLOTERY 45 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 81 FELLOWES POLSKA SA 127 FENIKS SP. Z O.O. 18, 193 FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) 69 FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 FIRMA REKLAMOWA GENESIS ART. PL 13 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 FOLKSTAR 13 FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY 186 FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126

205


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES IKONOS ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. IMCA S.C. IN DUPLO S.C. IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO (PAYPERWEAR) INFOTEC CNC

90 154 69 129 36 108 77

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 INTEGART SP. Z O.O. 144 INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 INVEST LINE 90 INVEST-MEDIA.COM 90 ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 ISKE SP Z.O.O 11, 14 ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE SP. Z O.O. 145 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 JAN KOWALSKI GROUP 120 JELLYSHOP.EU 201 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50, 68, 106

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

JHK - PROMOEFEKT

206

108

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. JOKER HURTOWNIA TKANIN JOTAN K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. KAKADO SP.J. KANDO PLUS Z O.O., SP.K. KAPATEX S.R.O. KATEX KAZHAN KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH KDS SP. Z O.O. SP.K. KENTO KIK SP. Z O.O. SP. K. KIMM MACIEJ MAZEK KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. KML SOLUTIONS SP. Z O.O. KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH KOLEKCJA

108 103, 108 90 67 85, 90 90 112, 113 185 63 163 93 141 121 14 136 121 77 155 150, 155

KOMPOL SP. Z O. O. KONCEPT SP. Z O.O. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

194 136 45

KORUMA KOSMETYKI Z LOGO KULIG SPÓŁKA Z O.O. KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. KURTIAK I LEY KUSHA KUZNIAREKLAMY.PL SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF GRUCHALSKI ŁUKASZ BRYL L-SHOP-TEAM POLSKA LABO PRINT LABOPAK SYSTEM LAMBDA LAMBESTE SP Z O O

165 69 40 136 146 50 145 II okładka, 109 145 64 90 106, 109

LASER MEDIA S.C. LASER-POLSKA LEBER SP. Z O.O.

81 57 179

LED LABS SP. Z O.O. 91 LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 LEDIBERG SP. Z O.O. 67 LEMA 3D 36 LEMONIQ® 29 LENIAR SP.J. 19 LENORA SP. Z O. O. 174 LETTERO KAROŃ 45 LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 18 LEŻAKOWO 40 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 112 LJ PRODUKTER 51 “LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA) 45 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 LOGO PRINT 109 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C. 168 LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 LPTENT 155 LUMA MILANÓWEK 17 LUNE.XYZ 94 LUPENMAXX GMBH 95 ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 MAGIT 124 MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 MANDARIN LLC. 121 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 MARKOL&GRAWER 14 MARKUS 121 MART CERAMIC 39 MART’S BAGS 192, 194 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI 155 MARZIPAN BOOKS LTD. 65 MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 MAXEMA 21, 25 MAXIM 39 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 MEDIA MAG 70 MEDIAFORPRINT 91 MEDIASMARTGROUP 122 MEGAOKLEJANIE 198 MEMORABBIT 51 MER PLUS JANASZEK SP.J. 194


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES 68 14 115 122 172 54 51 91 197 46 182 172 91 122 26 93 155

MULTI MULTISTIQ BV MURAT TEXTIL NASTROTECNICA SRL NASZEKOSZE.PL NAVY BLUE NC KOPERTY SP. Z O.O. NEON EFEKT NETUNO SP. Z O.O. NEW PICK SP. Z O.O. NEWTOWN TAPES NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. NOMAR NORDHORN SP. Z O.O. NOTAPRESS JACEK ZUPOK NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NOWY DRINK OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. OMEGA BIS OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY OPEN CHANNEL SP. J. OPENPRINT.PL OPOLGRAF SA OPUS SP. Z O.O. ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. ORBITVU SP. Z O.O.

137 156 109 185 70 137 158 122 129 95 77 156 122 156 109 137 22, 26 172 46 28 137 39 15 137 145 66 57 125

ORPAK

179

OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA OVILI-BENDERS.COM OXIPRINT SP. Z O.O. P.P.H. MATEUSZ P.P.H.U. ARTPLAN P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ P.W. R.MAJEWSKI PAAR HAFT SITODRUK PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA PAK-HURT SP.Z.O.O PALSA SP. Z O.O. PANATO

46 77 138 156 179 112 181 109 191, 194 194 66 195

PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 PAPYRUS SP. Z O.O. 91 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 PASO SP. Z O.O. 195 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 PENDO 29 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 PHZ I ITH INTREX 138 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PIN SP. Z O.O 138 PINIA SP. Z O.O. 53 PINK DESIGN 15 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 PLANET GRAF 145 PLASTIC SERVICE S.C. 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 PLOTERY24.PL 46 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 46 PLUS DIGITAL 46 POLCUPS SP. Z O.O. 197 POLIART SC 162, 188 POLIGRAFIKA 34 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 POLION 198 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75, 78 POLSKA GRUPA CNC 78 POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP 34 POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 35 POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 POLTENT SP. Z O.O. 118, 122 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 156 POP TIME SP. Z O.O. 122 POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 PRAUT M. K. KONKEL 156 PRAŻMOWSCY S.C. 156 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 PRETIUM S.C. DARIA MŁOCEK, PAWEŁ MŁOCEK 15 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 PRIME LINE S.C. 26 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 PRINT DESIGN 123 PRINT UP SP. Z O.O. 138 PRINTEX UE S.C. 46 PRINTING MACHINE 78 PRINTING-SEASON 162 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 PRO WELLNESS 157 PRODIR S.A. 26 PROINTRO SP. Z O.O. 66 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 PROMO-HOUSE 17 PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 PROMONOTES 19 PROMOSTARS 97, 110 PROVISION S.C. 123 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ - GRUPA AMGS 157 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK 181

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. MIMEDIA SP. Z O.O. MITKO SP. Z O.O. MM BROWN GROUP SA SP. K. MMG FLAGI MOBI24.ME LED-TECHNIK MOCARZ.EU MODERN FORMS MODICO - SUN STAMPER MODULSTUDIO 6 SRL MOUNT BLANC SP. Z O.O. MOVINS SP. Z O.O. MPL POWER ELEKTRO MPM-QUALITY SP. Z O. O. MS SP. Z O.O. MT DISPLAYS HUNGARY KFT

207


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. R3D RADIO PASJA RAPORT BRANŻOWY RASTER REAKCJA FLAGI REKLAMOWE RECLAMSTATION IMP EXP REDA A.S. REFLECT REGAL DIFUSSYO REGATTA-POLSKA SP. Z O.O.

24 139 123 35 35 71 55 171 26 162 199 123

REMATV REPROGRAF SA RISET RITTER PEN RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. ROLL-OVER SP. Z O.O. ROLLFIX ROLY / GOR FACTORY, S.A. ROMANIK ROSNOWSKI GIFT ROYAL UMBRELLA

35 47 47 27 180 157 92 110 78 157 125

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA

208

81

S2 DISTRIBUTION SAFEX SPOL. S R.O. SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” SALVE POLSKA SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK SATORIDRUK.PL POMORSKI WODYŃSKI SP. JAWNA SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA SCORPIO SP. Z O.O. SDI GIFTS S.R.O. SDX TOWELS SEMI TECHNIKA SEMPERTUS SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. SERVICE CALL KONRAD RAFALIK SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. SIBAND.PL SICO POLSKA SILICON SRL SILIT RYBSKI IRENA SIM KOŁO SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. SITA WUJA TOMA

110 92 139 163 200 15 175 78 68 184 57 195 78 145 92 92 123 114 47 61 40 157 163 47

SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY SITOFARBY.PL SKROSS POLSKA SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA

188 162 198 174

SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH SOFTPLAST SOLIX SP. Z O.O. SP.K. SPIROPRINT SP.J. SPOCKET.PL

82 39 78 94 27 157

SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ GRUSIEWICZ 139 SPS POLSKA 157 STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 STECPOL 180 STEDMAN GMBH 110 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 47 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 STUDIO55 SP. Z O.O. 123 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 SUNLASER SP.Z O.O. 82 SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. 112 SUPERTAPE 139 SUVENIX SP. Z O.O. 71 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 SZEPTUCHY.PL 64 SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI 110 TARO S.P, Z OO 201 TDS PACK 161 TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 79 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 169 TEEM DYSTRYBUTOR MARKI LEXON 17 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 TENT-BALONY 124 TEXET POLAND SP Z O.O. THE SOLUTION SHOP “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA THERMOHAUSER GMBH THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O TIK TISA & ESKA SYSTEM TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA TOP INVEST MARCIN TOPP TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. TORRO SPÓŁKA Z O.O. TOYS4BOYS TRADECONTHOR GMBH TRAFFICA SP.J. TRANSFERDRUKPAPIER TRODAT POLSKA TROEBER TROTEC POLSKA TRYUMF SP Z O.O. TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S TUREVIO SP. Z O. O.

104, 111 146 198 174 187, 189 17 72 198 185 19 164 139 56 169 159 92 127 60 82 197 163 72


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES TUVA HOME SP. Z O.O. TWINCAPS SP Z O.O TWOJEKROWKI.PL ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. ULTRA REKLAM UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT UPOMINKI24.PL

158, 186 36 174 124 111 35 16 175

USB SYSTEM UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS VAKBLADEN.COM, STITCH & PRINT VALENTO VANGRAF - STUDIONADRUKU VAS VELDAN, SPOL. S R. O. VERA HOLOGRAMY VES PLOTER VIA COLOR SP. Z O.O VIC SP. Z O.O.

95 47 31 111 92 158 32 57 79 47 195

VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. VIDART - ARTUR DZIEDZIC VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O. VIP COLLECTION & VERUS VIPERPRINT SP. Z O.O. VISCOM ITALIA VISUALPROMO KAROL SKOCZEK VITABRI VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK VIVTEK VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA WATS WAVE GROUP WAZA SC WEBER & WEBER SP. Z.O.O. WEDIA-ANN SP.J. WERA WHITEBOX WIKOSS SPORT WILER WILK ELEKTRONIK S.A. WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) WINDBAL WMT BALTIC WOOD MAGIC WWW.RAINBOWCUPS.EU WWW.SEGREGATORY24.PL WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. WYDAWNICTWO SCRIBA WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS WYKLEJACZE.PL WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA YAGRA SP. Z O.O. YIDE DISPLAY GROUP YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES ZADRUKOWANE.PL

169 33 181 164 139 52 114 124 53 27 92 180 64 105 124 151 39 93 59 94 16 197 189 96 82 28 79 18 53 139 95 67 67 67 16 140 54 140 180 170 16

127 158 195 48 93 93 146 186 61 129 124

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

URAS KIMYA

ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF ZAKŁAD ŚLUSARSKI ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA KWAŚNIEWSKA ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU ZHEJIANG HUIFENG NEW MATERIALS CORP.,LTD ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD ZINART SPÓŁKA Z O.O. ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, TOPPOINT) ГРЕЙС ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ

209


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

210

100GIFTS 134 100PRINT 134 12M 128, 151 3D LOGO 71 3D METAL PROJECT 72 3DPOSTCARDS 134 3FORM 12 3M 77, 112, 113, 144, 146, 151, 161, 198 A.BERGER 42 ACCURIO PRESS 45 ACCURIO PRINT 45 ACI 81 ACRYLIC GLASS PROCESSING 156 ACTEGA 85, 90 AD-LED 51 AD-ONE 51 ADDEX DESIGN 13 ADIDAS 169 ADLER 57, 96, 99, 109, 152 ADLOOP KEYRING 157 ADPEN 20, 25 ADSYSTEM 119 AERAMAX PRO 127 AFFORD 145 AFINIA LABEL 44 AFISA 152 AGFA 77 AGROPROGRESS 32 AGUMENTET_REALITY 94 AIR GIFTS OUTDOOR PRO-MOTION 58, 61 AIRMACHINE 123 AIRTENT 155 AKADEMIA WIEDZY 35 AKB 119 AKB-POLAND 119 ALB 76 ALBENA 140 ALBEX 27 ALBINEX 185 ALCONA 140 ALDURA 77 ALE 61 ALEX FOX 152 ALEXANDER 20, 29 ALEXLUCA 61 ALFI 40 ALLBAG 189 ALLISON BOARD 44, 178 ALLOCACOC 48 ALPHA TECH 158 ALPOL 42 ALUFRAME 119 ALUPANEL 120 ALUPLEXI 120 ALURAPID 124 AMANTE 170 AMBASADORES 64 AMERICAN TOURISTER 163 AMERICANO DRINKWARE 157 AMERSAFE 158 AMGS GROUP 157 AMIZO 53 AMOR 69 AMT JET 87 ANAPURNA H 42, 141 ANAPURNA M 42, 141 ANCZ 134 ANDRÉ PHILIPPE 61 ANGALO 134

ANTONIO MIRO 61 ANVIL 107, 109 APOLLO 85, 90 APPEEL COLLECTION 67 APPLE 112 AQUAWAVE 108 ARLENA 56 ARLON 144 AROMACORP 200, 201 ARTEMIS 42 ARTENS 69 ARWEY 61 ASHA 69 ASTRA 152 ASTRA - ASTRA CHAMP 127 ASTRA LEAGUE 127 ASTRA TURBO 127 ATC 43 ATEKO 13 ATEMI 189 ATLANTIS 56 ATOMIC 60, 200 ATRIUM 145 ATRIX 201 ATUT & PRIMAR 152 AUKEY 48 AVENUE 59, 68 AVERY 120, 145, 146 AVERY DENNISON 144 AVIOTEX 28 AXYZ 87 AZON 65 B&C 13, 57, 64, 107, 109, II okładka BADGE4U 159, 160 BADGEPRODUCER 148 BAGEL SYSTEM 65 BAGS BY JASSZ 64 BAGSTREETBOX 129 BALMAIN 68 BAMBERGER KALIKO 66 BAMBUS 71 BANKERS BOX 127 BANNER 119 BARBIERI 87 BARUDAN 72 BASELINE SPORTS BOTTLES 157 BASILUR 174 BATFAN 119 BB SPEAKER 13 BE CREATIVE 61 BE JOY 129 BEARDREAM 152, 184 BEAVER 181 BEE2 152, 183 BEECHFIELD 13 BEERMAT 129 BEIJING EFR 76 BELLO 155 BEPPY 69 BERGMEN 87 BESEDA 166 BEWEAR 48 BGTECH THE GIFTS DESIGNERS 39 BICKERS 43 BIMATRIX 57 BLACK DECKER 174 BLACKMAN&WHITE 145 BLACKMANN & WHITE 42 BLUE COLLECTION 59, 68

BLUE-SHEET /FREE-SHEET BMP BOBIS BODMAN BODO BODOR BODY IN BALACE BOFA BOMBKARNIA BOND BOOGIE BOOMPODS BORDEAUX BOWAY BOWMER BOND BOXARTO BY MAXIM BPL BRABANTIA BRANCH BROTHERS BRAND SHOP BRICKSTONE BROTHER BRUGI BRUXSAFOL BUBBLE-FREE BUCHSTEINER BULLET BUTTONBOSS BXL V2 C-BIND C-PRO C.P. BOURG CACHAREL CAFFEE Y VINO CALDERA CALENART CAMERABLOCKER CAMRY CANALETTO CANON CAPREA CARAN D’ACHE CARMO CARMOUSE CARPENDRIVE CARTAMUNDI CASHPAD CASLON CASTIGLIONI CASUALOWA CERAMIKA TUŁOWICE CERFOILS CERRUTI 1881 CERUTTI CGS CHALLENGE CHALLENGE TOWELS CHECK.IN CHENGYANG DISPLAY CHIMIGRAF CHOC&PLAY CHOCO MAYA CHOCO NEO CHOCOLATE STORY CHOCOLISSIMO CHOCOREPUBLICA CHOCOTELEGRAM CHODZIEŻ CHOLEWIŃSKI

153 161 78 162 87 82 69 81 13 155 53 48 75 65 78 39 75, 76, 78 40 16 135, 138 56 47, 76, 81 174 92 86 154 59, 68 152 76 66 87 42 63 157 43, 46 66 160 152 155 43, 44, 72 48, 170 26 78 50 50 54 151 47 82 151 39 85, 90 63 15 135, 138 65 152 61 178 142, 144 172 174 172 172 172 174 172 39 163


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

CWT TELESCOPIC REACH CUTTER 73, 76 CY DISPLAY 178 CYKLOS 45 CZASOPISMO BRANŻY PBS 35 CZEKOLADOWY WARSZTAT 172 ĆMIELÓW 39 D-GEN 46 D.A.D 104, 107, 111 D.GEN 43 D&J 104, 111 D&K 48 DALIM 47 DANIA 45 DAOMING OPTICS & CHEMICAL 87 DARE2B 123 DARMAR 150 DATACOLOR 44 DATALOGIC 81 DAY&NIGHT 69 DAZAR 135 DE-MA 12 DECOR 196 DELFIN 18 DELTA ELECTRONICS 122 DEMAK 78 DENTIXPRO 93 DEPOSITPHOTOS 125 DESIGN INDUSTRY 124 DEVELOP 42, 43, 134 DEVSTUDIO POWERPLOTTER 44 DICKSON COATINGS 88 DIGICO 51 DIGILINE 187, 189 DIGISTAR 77 DIGITALALBUM 135 DINE IN THE DARK 51 DIPRINTERUV 44 DIRECTCOLORSYSTEMS 72 DIRECTMAIL 13 DISNEY 54, 185 DM 87 DOCAN 46 DOLCI 170 DOMINO 138 DOMKREATYWNY 64 DON MARCO 63 DONG-A 16 DPR 44 DRAGON 168 DREAMJET 45 DREAMPEN 23, 25, 150 DREAMWORKS 185 DROPS OFFICE COLLECTION 67 DRUK CYFROWY 188 DRUKOMAT 131, 136 DRYTAC 77 DTG 46 DTG DIGITAL 44 DTPRINT 115 DUBUIT 85, 90 DUMOR 42 DUNOON 152 DUPLO 42, 44, 65 DUPONT 78 DUPONT ARTISTRII 79 DURABLE 120 DUREX 69 E-JET 43 E-PRESS 41, 43

E+JET 41 EASTLIGHTS 12 EASTSIGN 42 EASYSIGN 79 EASYSTICK 144 EBA 66 ECO - ADV 156 ECO HOUSE 16 ECO SAMSUNG 119 ECODIRECT 193 ECOLOGY 69 ECONOMY 36, 37 ECOPACK 193 ECOPLAST 163 ECOSAC 189 EDALE ANGLIA 45 EDERRA 77 EDGE STRIP 88 EDICA 25 EFI 44, 47, 145 EIZO 44, 75 EKO-TECH 88 EKOBAG NETWORK 193 EL MEMO 144 EL PLANNER 144 EL PRIMERO 20, 25 ELASTUSIE 170 ELBRUS 108 ELEVATE 15, 68, 107 ELF 18 ELJTE 12 ELKAMET 124 ELTEX SYSTEM 153 ELYPSO 88 EMPEN 26 ENCE PENCE 29 ENDUTEX REVESTIMENTOS TEXSTEIS 88 ENEY 154 ENEY COLLECTION 154 ENIMAC 77 ENSOCOAT 91 EPILOG 81 EPISTAR 124 EPSON 43, 44, 46, 74, 140, 144, 145, 146 EPTANOVA MANOUKIAN-ARGON 89 EQUA 36 ERGO-MEDIA 168 ERGOSOFT 75, 79, 87 ESKO 43, 44 ESPE 121 ESPRINT 77 ESQUADRO 77 ESTE 44 ETUO 112 EUROPEAN SUPPLIERS BOOK 34 EUROPRINTER 44 EVERGREEN 88 EVERTS-POL 28 EXACT 178 EXAKT 85, 90 EXCLUSIVE EDITION 67 EXILE 161 EXON IWONA ŚWIDERSKA 81 EXPOLINC 120 EXS 69 F.O.R. 68 FABOR 107 FARE 125 FARE-AOC 125

spis brandów / list of brands

CHRISTMAS SPECIAL 61 CIAC 82 CICERO L 114 CICERO XI 114 CINNIBIRD 152 CITI LENS 119 CITINOX PLUS 124 CITIZEN GREEN 48 CITRON EUW 49, 50 CKB 91 CLAPS 61 CLARITO 90 CLASSIC PAPER 92 CLAY PAKY 51 CLEAN UP 154 CLEARSHIELD 75 CLIP4YOU 23, 25 CLIQUE 107 CLOCKOR 201 CLOCKY 50 CNCTECHNIKA 65 CODE ZERO 195, 196 CODZIENNIK 64 COFEE 64, 96 COLDENHOVE 87 COLORIDA 79 COLORIFIC 45 COLORIS 127 COLORPAINTER 42 COLTON 200 COLUMBEX 196 COMEC ITALIA 79 COMET LEAGUE 127 COMET STAR- ASTRA PROFESSIONAL 127 COMPANY MEDIA SMART GROUP 122 COMPRESS 44 CONER 75 CONEY 60, 200 CONNECTING YOU BAG 68 CONNECTING YOU BOTTLE 68 CONNECTING YOU ENERGY 68 CONNECTING YOU USB 68 CONTEX 44 CONVERTEC 85, 90 COOL 59 COREL 75 CORTEZ 13 COSMO 155 COSMO SLIM 155 COTTON MANIA 162 COTTONLAND TEXTILES 185 COTTONSTORE 193 COUNT MACHINERY 65 COZY 60 CPS 140 CREATIVE COLOR 41 CREATIVE PRODUCT 17 CRESCO 25 CRICKET 200 CRISMA 64 CRM VISION 114 CROSS 25 CROSSFIRE 96 CRUX 66 CS-JET 41, 43 CUP OF SOX 95, 109 CUSTOM MADE 109 CWT CUT WORK TABLE 73, 76 CWT LINEAR CUTTER 73, 76

211


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

212

FARE-NATURE 125 FASTAG SPORT 187, 189 FASTBIND 42 FAVINI 139 FDM 107 FEDRIGONI 139 FEIYA 79 FELLOWES 127 FELT&COLOR 195 FERRAGHINI 64 FFEI GRAPHIUM ANGLIA 45 FH-UNION 45 FIBER LASER STAMP LASER 82 FIBERMATIC 125 FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 FIMOR 85, 90 FINO 192, 193 FISZKI REKLAMOWE 95 FIT 155 FİT JET (FLUID INK TECHNOLOGY) 175 FITSHAKER 154 FLAGA 119 FLETCHER 75, 78 FLEXA 47 FLEXAN 72 FLEXI 16 FLEXISLOT 180 FLEXTRANS 187, 189 FLINT GROUP 181 FLORA 77, 142, 144 FLORADIGITAL (RTZ) 44 FOFCIO PROMO TOYS 58, 61 FOLEX FOLASER 129 FOLKSTAR 13 FOREVER 44 FOREVER DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY 186 FORMULATE 124 FORSSTROM 78 FORSTHOFF 78 FOTOBA 43 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 FPV 43 FRASER 44 FREEFLOW SPAS 157 FREEWIFI 14 FRESH DRINK ENERGY 172 FREZARKA CNC 76 FRUIT OF THE LOOM 13, 15, 57, 100, 102, 107, 108, 109, 137, 154, 162, II okładka FUGOO 122 FUJIPLA 65 FULL COLOUR 188 FUN FAN HANDS 171 FUN FAN HAT 171 FUN FAN LINE 171 FUN FAN ROLLER 171 FUN FAN TAP 171 G+OTTO FRIEDRICH 42 GALAXY 45, 46, 96 GALAXY PRESS 76 GANDY DIGITAL 42 GARMENT COATING 156 GARMENT LABEL MATERI 156 GĄSIENICA 168 GCC 79, 81 GEFFER 97, 110 GENIUS 155 GENTELO 63

GEYSER 101, 108 GIANT 155 GIFT STAR 168 GIFTS 157 GIFTS JOURNAL 34 GILDAN 57, 64, 107, 109, 137, 162 GINO ROSSI 163 GIOVANI 158 GIVE AWAY COLLECTION 170 GLASMARK 180 GLASS STUDIO HABRAT 154 GLIMMIS 109 GLOBAL LEADER POWER 122 GŁOWICE 47 GMG 43 GOAT STORY 36 GOLDCOVER 66 GOLDEN SIGN 79 GOŁĄB 154 GOODRAM 96 GOQ 91 GORFACTORY 110 GOSHICO 13 GOTTLIEB BINDER 88 GRAFISK MASKINFABRIK GM DANIA 45 GRAFMASZ 45 GRAND CENTRAL 77 GRANDMA 51 GRAPHTEC 47, 79 GRAVOGRAPH 80, 81 GRAWER POLSKA 88 GRAWERTON 186 GRAYSOFTWARE 42 GREEN GIFTS 40 GREEN TEAM 69 GREENIDEAS 181 GRIZZLY 107 GUANGZHOU TOME 89 GUNOLD 56 GUNSJET 45 GUOSHUN 89 GUY LAROCHE 17 H2O ACTIVE SPORTS BOTTLES 157 HAFT 188 HAFTEX 76 HAINING JINMAO WARP KNITTING 89 HANDTOP 140 HANGER 119 HAPPY 81 HAPPY JAPAN 76 HASBRO 54 HEADWEAR 107 HEAT SEAL LABEL 156 HEAVY DUTY 69 HELMA 365 67 HERBATYARTYSTYCZNE 11, 14 HERI 127 HERZ 77 HEWLETT PACKARD 46 HEXIS 84, 89, 120 HI OPAQUE 181 HI-TEC 108, 174 HI!DEA 68 HIMMELTEK 90 HIROSE 56 HOLIDAYS COLLECTION 68 HOLOHOSTESS 114 HOLOSCREEN 114 HOME LINE 158, 186

HOMER 140 HOOPMASTER 81 HORRAY 127 HOT SPRING 157 HOT STAMPING FOILS 186 HP INDIGO 43 HP LATEX 43, 144 HP SCITEX 43, 144 HS-TRADE 112 HUAGUI 79 HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 HUASHENG FLEX 89 HUAWEI 63, 112 HUGO BOSS ICEWATCH 63 HUMMEL 169 HUNKELER 158 HUTIK 109 ICON 112 ID PROTECT SYSTEM 158 ID® IDENTITY 101, 108 IDEAL 66 IDROPS 67 IGUANA 108 IJ170 161 IJ180 161 IKONOS 42, 90 IMAGEUSB 51 IMCA 69 IMOULD 153 IMPLIVA 110 IMPRIMO 47 IMPULSA 42 INCHARGE 111 INDIVO 68 INDUPLO 129 INFOTEC 145 INFOTEC CNC 77 INGIFT 189 INNE 120 INNERGIE 122 INOKS 90 INPRO 161 INPROSOLAR 64 INSTA HEAT PRESS 186 INTREX 138 INVEST MEDIA 90 IPEL 82 IQ 108 IQ RIP 44 IRONGLYPH 68 ITACA NOVA 89 IVORY 39 IVORY COLLECTION 67 IWAREPRINT 114 J-TECK INK 87 JAKO 169 JAMES & NICHOLSON 57, 64, 105, 110 JAMES HARVEST 104, 107, 111 JAMES ROSS COLLECTION 110 JANOME 81 JASSZ 107 JEHLAN 122 JELLY BAG 201 JELLY WATCH 201 JELLY WONDERLAND 201 JETBEST 140 JETI MIRA 42, 141 JETI TAURO 42, 141 JETI TITAN 42, 141


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

145 57, 108 76 42 64, 105 149, 154 42, 78 78 43 61 36, 37 61 72, 79 17 185 13, 96 39, 64 163 41, 43 46 198 121 81, 158 111 64, 105, 109 152 85 61 90 66 82 111 174 43, 44, 134 145 95 79 77 76 146 56 169 135 194 42, 43, 44, 45 158 79 165 69 IV okładka 92 191 191, 194 191, 194 194 191, 194 189 39 40 136 146 198 51 106, 109 43 26 164 67 76

LASERINK 81 LDP 42 LED CHANNEL LETTERS 153 LED FRAMES 119 LED-MODULES 153 LEDDEX 121 LEDIBERG 67 LEIA DISPLAY SYSTEM 57 LEISTER 75, 76, 78 LEMONIQ® 29 LENIAR 19 LESSEBO EKO KRAFT 129 LETTERO 45 LEUCHTTURM1917 18 LEXON DESIGN 17 LEŻAKING LEŻAKI XXL 50 LEŻAKOWO 40 LEŻAKOWO KIDS 40 LG 112 LIGHTBAR 45 LIGHTING 161 LIKE U 154 LIKOR 201 LINEA RICCARDO 67 LINEAR 124 LINKPRINT 44 LITEX PROMO 155 LIYU 142, 144 LOGER.ONLINE 11, 14 LOGOKUBEK 133 LOGOLOOP 153 LOGONABALONIE 28 LONDON 69 LONGIER HUNTER UV LED 44 LOTUS TRANSFERS 79 LOTUSGRILL 198 LOXY HI-VIS GARMENTS 188 LOXY REX 188 LOXY SEAL 188 LPTENT 155 LTT 81 LUBIANA 39, 64 LUCAS 185 LUCRUM 67 LULUX 189 LUMA MILANÓWEK 17 LUMAIRE 121 LUPCARD 95 LUTZ 108 M-COLLECTION 59, 64 M&R 140, 161, 162 M&T DISPLAYS 155 MABEL 66 MACESEIS 110 MACSIGN 72 MADE IN POLAND 36, 37 MADEIRA 56 MADELEINE 69 MAGIC CONCEPTS 153 MAGICLOTH 185 MAGNA SWEETS 61 MAGNETS4YOU 71 MAGNO 90 MAJAMI 172 MAJESTIC BURANO PRISMA SIRIO 129 MALFINI 96, 99 MANAGING COMPANY „ELEPHANT“ 124 MANOUKIAN 78 MARATHONCLIPS 16

MARINLINE 89 MARK TWAIN 64 MART’S BAGS 192, 194 MARTIN YALE 65 MARVEL 185 MARZIPAN BOOKS 65 MATIC 78 MATTEL 185 MAURO CONTI EXCLUSIVE COLLECTION 58 MAURO CONTI EXCLUSIVE GIFTS 61 MAX 127 MAXEMA 21, 25 MAXJET 186 MB ACTIVE 36 MB BOTLLE 36 MB ELEGANCE 36 MEAN WELL 88, 119 MEASURECOLOR 43 MEDIA I TUSZE DO DRUKU 47 MEDIA MAG 70 MEDIXAD 93 MEDIXPRO 93 MEERSSEN 139 MEGACUT 81 MEGAOKLEJANIE 198 MELCO EMT16 79 MEMO 154 MEMO HOLDER 160 MER PLUS 194 MESKO 152 METAMARK 45 METEREX 19 MFRAME 119 MGI JETVARNISH 45 MGI METEOR UNLIMITED COLORS 45 MICROPRINT 85, 90 MICROSOFT DYNAMICS NAV 114 MIGHTY HOOP 81 MILLENIUM COLLECTION 155 MILLER WELDMASTER 78 MIMAKI 41, 46, 47, 79, 146 MINDNOTES 19 MINERWA 140 MINI WINDFIGHTER 125 MINUCOOP 82 MIO GUSTO 158 MIS CICERO L 115 MIS CICERO XI 115 MITKOTENT 122 MOBI ROLLUP 51 MOBILE RING 160 MOCARZ 91 MODERN FORMS 197 MODICO 46 MODULSTUDIO 182 MOJABUTELKA 36 MOLESKINE 58, 61 MONOLITH 65 MONTEGRAPPA 26 MONTI ANTONIO 46, 47 MOOI 155 MORGANA 45 MOSO 119 MOUNT BLANC 172 MOVINS DECO TRANSFER 91 MPA DIGITAL 145 MPM 26 MR. O 50, 68, 106 MTEX SOLUTION 42

spis brandów / list of brands

JHF JHK JIFFY STEAMER JM TEXTILES JOE COOL’S JOKER LINE JOPEVI JOVER K-JET KABERTEX KABO&PYDO DLA AVANT KAHLA KALA KANGARO KAPATEX KARIBAN KAROLINA KAZHAN KE-JET KEENCUT KEEZA ACTIVEWEAR KENTO KERN KEY|SMART KEYA KI KIAAN KIASSO KIIAN KIILTOPLAST KIM POLIGRAFIA KINGSTON KINKEID KIP KIPPAX KIT-RAY KLIEVERIK KML INKS KOBAN KOLEKCJONERSKIE EDYCJE KOLOR-PLUSZ KOLOROWY WOJTEK KOLUMB KOMPOL KONICA MINOLTA KORESPONDENCJA MASOWA KORNIT DIGITAL KORUMA ID PROTECTION KOSMETYKI Z LOGO KOZIOL KPMF KRAFT CLASSIC KRAFT CLASSIC PRESTIGE KRAFT PACK KRAFT PLUS KRAFT PLUS PRESTIGE KRAFTLUX KRZYSZTOF KULIG KUNKE STATIC KURTIAK I LEY KUVINGS L-ACOUSTICS LAMBESTE LAMINA SYSTEM LAMY LANYARD.PRO LANYBOOK LASER CO2

213


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

214

MULTI - DŁUGOPIS 4W1 16 MULTI V-CUT 153 MULTIFRAME 119 MULTIGRAF 65 MULTISCARF 168 MULTISTICK 71 MUNGYO 16 MURAKAMI 161 MUTOH 41, 42, 46, 47, 145, 146 MW POWER 122 MYDAY 103, 108 MYKRONOZ 63 MYON 60, 200 MYRIX 61 MYRTLE BEACH 64, 105, 110 NA ZAMÓWIENIE 151 NAKEDSHIRT 107 NANIVA 79 NANOTHINK 44 NASZE CZASOPISMO 53 NATURA 146 NATURA MEDIA 90 NATURAL CHIC 172 NATURALLY BY ANETTA 161 NAZDAR 161 NBC 85, 90 NDRINK 172 NDRINK ENERGY 172 NDRINK ISOTONIC 172 NDRINK WATER 172 NE 122 NEC 75 NEENAH 186 NEOPOST 158 NERO 90 NESCHEN 144 NEW WAVE 107 NEWTOWN TAPES 77 NIELSEN 156 NIKE 169 NILTON’S 56 NINA RICCI 63 NO 185 NO NAME 169 NO-CUT SOLUTIONS 186 NOBILIA PREZENTY ZE SMAKIEM 174 NOECHA 145 NOMO 46 NORDHORN 109 NORIS 127 NOT RECOMMEND 34 NQD 14 NUMI 168 NUTEC DIGITAL INK 47 O HOLDER 16 OCTA PRO 122 OCULUS 94 ODBLASKI24 112, 113 OEM 109 OKI 42, 43, 44, 46, 86, 145 OKI PRINTING SOLUTIONS 186 OKI PRO 134 OKIPAKI 136 OMEGA BIS 28 OMNI-FRAME 155 ONYX 46 OPAKOWANIE 34 OPEN DESIGN 67 OPENGIFT 137, 162

OPENPRINT OPENWEAR OPOLGRAF SA OPTI-FRAME OPTICOR OPTIMUS OPTRIX BY BODY GLOVE OPUS_METALBIND ORACAL ORAFOL ORAJET ORAKEL ORGAN ORIGAMI ORIGINAL KAISER ORPAK OUT OF THE BLUE OUTODOOR OVILI OXALIS PAAR HAFT SITODRUK PACER PACKAGING PAGANI PALRAM PANATO BAG PANKA DISK PANKA STAR PANORAMA NICHIA PAOLO BANTACCI PAPER & CARDBOARD PAPER BAG PAPIERNICZY ŚWIAT PARKER PASANTE PAUL STRICKER PAYPER PEGASUS PRINTERS PELIKAN PENDO PENMATE PENSACOLA PENSITE PERFORMA BRILLIANCE PERSONA PERSPEX PHOTOCOVER PHOTOGENICA PIAP PIAST EXPERT PICCOLIO PICO PIER LUIGI PIERRE CARDIN PIĘKNE KSIĄŻKI PIGMENTINC PIN PINKIPRZYPINKI PINPOINT PLASTECH PLASTIC-PRINT PLATERINO PLOCKMATIC PLOTTERFILMS PO: POKETTO POLI FLEX POLI FLOCK POLI-TAPE

137, 162 137, 162 145 155 88 87 127 66 90, 120, 145, 146 87, 88, 90, 145 90 57 56 122 40 179 64 119 77 13 109 87 29 25 88 195 91 91 119 158 156 63 35 25, 26 69 68 56, 108 47 64 29 16 103, 108 20, 25 91 155 120 145 125 34 136 96, 99 88 66 23, 26 146 42 138 159 13 155 134 196 47 140 25 67 90 90 78, 90, 188

POLIART THERMOTRANSFERS 162, 188 POLIGRAFIKA 34 POLIMATRIX 57 POLINAL 71 POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34, 168 POLTENT 118, 122 POLYPRINT 78 POLYPRINT TEXJET 79 PONGS 47, 77, 90 POP-UP 119, 124 PORCELINE BY MAXIM 39 POS POWER 122 POSANDBOXES 179 POWER SUPPLIES 153 POWITAJ KOBIECOŚĆ 69 PQI 15 PRACOWNICZA BIUROWA 151 PREGO 109 PREMEC 25 PREMIUM PAPER 92 PRESI 135, 138 PRESTIGE 27 PRIM 26 PRIME SIGN 91 PRIND 34 PRINT AND PUBLISHING 29 PRINT AND WEAR 68 PRINT PARTNER 33 PRINT UP 138 PRINTCOLOR 85, 90 PRINTDECOR 123 PRINTDESIGN 123 PRINTER 107 PRINTER ACTIVEWEAR 104, 111 PRINTER ESSENTIALS 104, 111 PRINTER RED FLAG 104, 111 PRINTES 137, 162 PRINTEX 46 PRINTEX UE 46 PRINTPRO 44 PRINTPROGRESS 32 PRINTTASK 115 PRO DESIGN 90 PRO-PEN 80 PRO-USB 168 PRO2000 91 PROCOLOURS 158, 186 PRODIR 26 PROFIINK 140 PROFIJET 140, 142, 144 PROFIL BRZEGOWY-3D 82 PROFIL-3D 82 PROFILC 88 PROFINE 88 PROFLAG 123 PROJOB 104, 111 PROLITE 91 PROMAIL EKOBOX 129 PROMO LAMPS 157 PROMO-HOUSE 17 PROMOEFEKT 108 PROMOMARKA 109 PROMONOTES 19 PROMOSTARS 57, 97, 107, 109, 110 PROMOTION TOPS 61 PROMOTIONAL GIFTS OF THE YEAR 169 PROPEN 81 PROPRIETA PRIVATA 103, 108 PROSFERA 164


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

RUSSELL 57, 96, 100, 102, 107, 108, 109 RUTLAND 140, 162 RZECZ LUDOWA 13 S-G 179 SAATI 89 SABBOT 96 SADPEX 25 SAFEBRELLA 125 SAFECARD 95 SAFEX FOLIE 92 SAGAFORM 15, 104, 111, 174 SALVADOR DALI 103, 108 SALVE POLSKA 163 SALZMANN 112, 113 SAMBRA 200 SAMSONITE 163 SAMSUNG 94, 112, 121 SAMSUNG_VR 94 SANTINI 26, 181 SCIGRIP 92 SCODIX 43 SCOTCHGARD PRO 161 SCREEN 42 SDI 161 SEAL GRAPHICS 42 SEANO 56 SEBERG 124 SEF 188 SEMIKOLON 18 SEMPERTUS 195 SENATOR IV okładka SENATORI 82 SENSIENT 47 SERGE FERRARI 88 SERON 78 SG 64, 107, 109 SHANGHAI NAR 92 SHEAFFER 25 SHINDO 181 SHIRTOWN 162 SHS 57 SIBANDL 114 SICO INKS 47 SIER 188 SIERRA 76 SIGG 63 SIGNET 120 SIHL 88 SILENTPOCKET 165 SILHOUETTE AMERICA 79 SILICON - PROMOBUSINESS - REGOLO 61 SILICON POWER 63 SILIT 40 SIM 157 SIMONA MULTIPANEL ORACAL ASLAN 86 SIMPLE 163 SIPEC 103, 108 SISER 92, 107 SITA WUJA TOMA 47 SITEKIOSK 94 SKLEPDRUKU 140 SKŁAD PRASKI 174 SKROSS 198 SLAP ON WATCH 50, 68, 106 SLAZENGER 68, 107 SLIMFRAME 14 SLIMLITE 125 SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 SMART GOGGLES 71

SMART LASER 82 SMART RFID BLOCK 165 SMART TOOLS 41 SMART TOOLS FP 43 SMARTBOX3D 153 SMARTCHANNELBENDER 153 SMARTER DESIGN 13 SMARTJET 41, 43 SMARTTENT 123 SMATCH 47 SMYCZE24 169 SOFT PCV 36 SOL’S 57, 96, 109, 110, 162, II okładka SOLIX 94 SOLVENTO 123 SONY 112 SOPHIE MUVAL 56 SOTT 120 SOTTOZERO 103, 108 SOUDASLEEP 50 SPC 47 SPENCER & FLEETWOOD 64 SPI 145 SPIDER CATCHER 64 SPIROPRINT 27 SPOCKET 157 SPOKEY 197 SPORTOWA 151 SPÓLNOTA 18 SPRANZ 61 SPT FOTECO&REMCO 85, 90 STANDOUT 123 STAR 155 STARFLEX 90 STARLIGHT 187, 189 START-UP INDUSTRY 124 STEDMAN 107, 109, 110, 162, 197 STEFANIA 158 STEINEL 45 STICKY PAPER 92 STILUS 12 STIXTOGO 157 STORMJET 47 STREAMLINE 146 STRECH DEVICES 161 STRONG SELFADHESIVE 156 STUDIO55 123 STUMPF 181 SUMMA 42, 45, 47, 72, 75, 78, 140, 145 SUMMA FSERIES 72 SUN CHEMICAL 43, 145, 146 SUNNY 121 SUPER MAIL 158 SUPER PRINT 158 SUPERIOR UV 44 SUPERMAGNIT 71 SUPERPAK 158 SUVENIX 71 SWAROVSKI GIFT SOLUTIONS 24, 29, 146, 147, 164 SWF 79 SWISSQPRINT 78 SWIZZ COLLECTION 157 SYMA 14 SYNRAD 81 SZEPTUCHY 64 SZKOLAAPLIKACJI 123 SZWALNIA POLSKA 110 ŚWIAT DRUKU 35 T&P 35

spis brandów / list of brands

PROTEXTIL 91 PROVISION 123 PROVIZ 112, 113 PROWELLNESS 157 PROWIRE 91 PRZYJAZNA TORBA 69 PRZYPINKI 148 PSF DLA DOROSŁYCH 34 PSF INDYWIDUALNIE 34 PSL DESIGN 50, 68, 106 PULSE 81 PUMA 169 PURLON 13 PVC FACTORY 49, 50 PVC FOIL PROCESSING 156 QBOOK 25 QI-JET 43 QRES TECHNOLOGIES 86 QU PLUS JET 43 QUAD/GRAPHICS 139 QUATRO 90 QUICK PICK 95 QUICKPICK 153 R.MAJEWSKI 181 R3D 123 RAINBOWCUPS 53 RAINLITE 125 RAIVER 89 RAPORT BRANŻOWY 35 RAYJET 82 RD MAGAZINE 199 REAKCJA 55 REDSKIN 66 REFLECT 137, 162 REFLECTS 61 REFLOACTIVE 112, 113 REGATTA 13, 57, 107, 109, 110, 123, II okładka REINER 127 REMADAYS KIEV 34 REMADAYS WARSAW 34 REMATV 34, 35 REMAX 13 RENDERTASK 115 RENZ 45 RESULT 96, 102, 107, 108, 109 RETAP 36 RICHPEACE 76 RICOH 47, 78 RIGO 65 RIMECK 96, 99 RISO 43, 76 RITTER-PEN 27 RMI 81 RMI LASER 82 ROBA 112 ROBE 51 ROLAND 41, 45, 46, 75, 77, 78, 145, 146 ROLAND GONGZHENG 86 ROLL UP 124 ROLLFIX 92 ROLLOVER 72, 157 ROLLSNOTE 138 ROLY 50, 68, 100, 106, 110, 154, 197 ROMANIK 78 ROYAL CASE 185 ROYAL DESIGN 59, 62, 64 RTZ 142, 144 RUBIK’S PROMOTION 153 RÜGER&GÜNZEL 85, 90

215


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

216

TABKIOSK 94 TACX 120 TAJIMA 81 TANGLE 50 TARNAWSKI 82 TASKMAN 115 TAULER 47, 65 TDS 161 TECHNICOLL 92 TECHNIFOR 80, 81 TECHNIGRAF 85, 90 TECHNOLOGIECNC 77 TECNOFORM 12 TEE JAYS 96, 107, 109, II okładka TENT BALONY 124 TENT GRUPA 124 TERBIND 66 TERMOTRANSFER 188 TESA 77 TESA TAPE 88 TEXI 81 TEXPRINT 186 TEXSTA 109 TEXTILE 162 THE MSPA 157 THE WRAP CENTER 116 THEMAGICTOUCH MACTAC 86 THERMOHAUSER 174 THERMOTRANSFER RIBBO 156 THUBSUPUK 64 THUNDER 161 TIK 17 TIPSON 174 TITAN 161 TOM 200 TOP USB 155 TOP2 19 TOPICO 61 TOPKING DISPLAY 180 TOPPOINT 61 TOPS 59 TOPSMYCZE 164, 166 TOPUPOMINKI 185 TOSH 181 TOSHIBA 96 TOUCH PEN COSMO 155 TOYMAIL 50 TOYS4BOYS 56 TRAFFICA 159 TRANSMATIC 140 TRAXX 81 TREFL 149, 154 TRIANGLE 145 TRIDENT 87 TRIGLO 88 TRIMAGIC 125 TRISTAR 60 TRODAT 127 TROIKA 26 TROJAN 138 TROJAN LABEL DANIA 45 TRONITAG 180 TRONN-POWER BANK Z GŁOŚNIKIEM 16 TROTEC 82 TRUE COLOUR 103, 108 TRUE UTILITY 25, 111 TRUFLEX 187, 189 TSM 161 TUREVIO 72

TUVA SOLUTIONS 158, 186 TWIN 3D 71 TWINCAPS 36 TWOJE KRÓWKI 174 TYKMA ELECTROX 138 TYPE3 80, 81 TYPO:GRAFIK:UM 32 TYVEK 53 UCHIDA 47 UCIEKAJĄCY BUDZIK 50 ULTRA REKLAM 111 UNEEK CLOTHING 100 UNI MITSUBISHI PENCIL 127 UNI-MAX 17 UNICUP 112 UNIFLEX 94 UNILITE 200 UNION INK 140 UNISIGN FLEX 92 UNIVERSAL LASER SYSTEMS 127 UNO 54 UPOMINKI Z JEDWABIU 17 UPPERDECK 103, 108 URBANINFO 14 USB PEOPLE 50, 68, 106 USB STOCK 95 USBANDMORE 95 USEBAG 193 UVPRINTER.PL 47 UZLEX 79 V-TENT 14 VALENTINI 163 VALENTO 111 VECTOR 124, 161 VENNLO 60 PRO 77 VENTO® 118, 122 VENZO 17 VERA 57 VEROJET 89 VEROSYS 45 VERSEIDAG 87 VERUS 164 VESLINE 140 VFP - INK TECHNOLOGIES 89 VIALLI DESIGN 40 VIC 155 VICBAG 195 VICTORINOX 63, 169 VICTORINOX SWISS ARMY WATCHES 169 VICTORINOX TRAVEL GEAR 169 VIDART 33 VILLA GLASS STUDIO 181 VINCI 170 VIP COLLECTION 164 VIPBAND 157 VIPERPRINT 139 VIRUS 140 VISION ENGRAVERS 81 VISPROX 89 VISUAL COMMUNICATION 29 VISUAL INDUSTRY 124 VITABRI 124 VIVAPENS 27 VIVID 45 VIVTEK 92 VOLT 161 VOYAGER 58, 59, 61 VOYAGER XD 58, 61 VUTEK 144

WAGRAF WALL ART WASATCH WATERMAN WAZA POLAND WEB INDUSTRY WEBKIOSK WENGER WERA WICKELS WIDEPRINT WIKOSS WIKOSS-SPORT WILCOM WILFLEX WINPAD WIT-COLOR WITH YOUR LOGO! WLTOYS WMF WONDERWOOL WOOD MAGIC WORLDCAPS WRAPACADEMY WS WYJĄTKOWY PREZENT WYKLEJACZE X-GLOO X-MINI X-RITE X-TENT XEROX XLYNE XUV-JET YAESU YAKOHITA YELLOTOOLS YIDE DISPLAY YOUR ANTISTRESS YOUR BAG YOUR CABLE YOUR CAP YOUR KEYRING YOUR LANYARD YOUR MEMORY YOUR NOTE YOUR UMBRELLA ZAPALENI ZEN ZERO VR ZETTEX ZHEJIANG HUIFENG ZHEJIANG YULI ZMIERZTO ZOGI ZPHPOLIMER ZSK ZUND ZWOLTEX

127 90 79 25, 26 39 124 94 63, 169 94 139 115 197 197 72, 76, 81 161 157 47 95 14 40 17 18 107 123 196 51 16 14 50 47 14 43 63 41, 43 88 140 120 180 68 68 68 68 68 68 68 68 68 121 155 94 92 93 93 123 61 166 57 81, 144 186


SPIS FIRM WEDŁUG PRODUKTÓW

akrylowe magnesy na lodówkę TUREVIO SP. Z O. O. 72 aktówki SEMPERTUS 195 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 VIP COLLECTION & VERUS 164 alkohole mocne M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 alphashot xl pro led system automatycznej fotografii produktowej ORBITVU SP. Z O.O. 125 alphashot xxl - system automatycznej fotografii mody ORBITVU SP. Z O.O. 125 aluminiowe ramy gotowe NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. 156 aluminiowy panel kompozytowy BODO INDUSTRIAL INC. 87 analizy rynku T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 anapurna h2050i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 141 anapurna h2050i led/2500i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 42 anapurna m 2050i AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE apaszki PROMO-HOUSE 17 apaszki jedwabne ręcznie malowane i drukowane LUMA MILANÓWEK 17 apaszki z logo PROMO-HOUSE 17 aplikacje eventowe VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 aplikacje i inkrustacje HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 aplikacje mobilne VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 aplikatory do folii SOFTPLAST 78 aplikatory stołowe CWT WORKTOOLS 73, 76 app_agumentet_reality LUNE.XYZ 94 app_kinect LUNE.XYZ 94 app_leapmotion LUNE.XYZ 94 app_oculus LUNE.XYZ 94 app_samsungvr LUNE.XYZ 94 architektoniczne 3M POLAND SP. Z O.O. 151 aromamarketing AROMA DISPLAY 119 aromatyzacja eventów AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 art neon lighting BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 artykuł sponsorowany SZEPTUCHY.PL 64 artykuły SALVE POLSKA 163 T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 artykuły biurowe ANDA PRESENT LTD. 61 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 artykuły dekoracyjne ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 artykuły do nadruków transferowych ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 artykuły drewniane ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 artykuły ekskluzywne AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 61 artykuły elektroniczne MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68

artykuły kuchenne MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 artykuły papiernicze POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 artykuły piśmienne KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH SIM KOŁO 157 artykuły piśmiennicze ANDA PRESENT LTD. 61 ENYES 61 EXPEN S.C. 25 artykuły plastyczne ASTRA S.A. 152 artykuły podróżne MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 artykuły pos PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 artykuły promocyjne TROEBER 60 artykuły promocyjne ze znakowaniem INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 artykuły reklamowe ADVER MEDIA 140 artykuły reklamowe premium z filcu i skóry BOOGIE 53 artykuły silikonowe JELLYSHOP.EU 201 artykuły sportowe MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 artykuły z plexi VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 artykuły życia codziennego ENYES 61 atrament sublimacyjny SITA WUJA TOMA 47 atramenty 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 ADP POLSKA S.C. 72 COLGRAPHIX BV 87 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 IKONOS 90 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 PLOTERY24.PL 46 VIA COLOR SP. Z O.O 47 atramenty do druku 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 COLOR GROUP 41 atramenty eko-solwentowe SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 atramenty ekosolwent IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 atramenty ekosolwentowe AMT PRODUCT 87 atramenty led uv SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 atramenty solventowe bordeaux POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 atramenty solwentowe SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 atramenty sublimacyjne i solwentowe SICO POLSKA 47 atramenty tekstylne SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 atramenty uv SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 atramenty uv i ekosolwentowe VES PLOTER 79 atrapy produktów WATS 124 audiocube ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 auto-kino.pl DOBREKINO.PL 117 automaty do sitodruku ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 automaty szyjące SOFTPLAST 78 automatyczne bigówki DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65

spis brandów / list of brands

2500i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 141 3d lentikularny TORRO SPÓŁKA Z O.O. 139 3d relief pos PLASTIC SERVICE S.C. 179 3m™ endorsed kurs “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 3m™ knifeless tape “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 3m™ preferred kurs “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 5000 produktów L-SHOP-TEAM POLSKA II okładka, 109 adresarka DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 adresowniki I-DROPS SP. Z O.O. 67 akademia piłkarska w Warszawie POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 akcesoria BOOMPODS POLSKA 48 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 IKONOS 90 LOGO PRINT 109 PLOTERY24.PL 46 VANGRAF - STUDIONADRUKU 92 akcesoria biurowe FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka akcesoria dla osób palących HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 akcesoria dla poligrafii RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 akcesoria do auta ASIA DIRECT 60 akcesoria do balonów BALONYZLOGO.PL 28 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 OMEGA BIS 28 akcesoria do display’ów RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 akcesoria do haftu HAFTEX 76 akcesoria do masztów REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 akcesoria do montażu LJ PRODUKTER 51 akcesoria do piwa CUP OF SOX 95 akcesoria do produkcji smyczy BATKIEWICZ SP. J. 166 akcesoria do ramek IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 akcesoria do smartfonów ROSNOWSKI GIFT 157 akcesoria do tamborków RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 akcesoria do zgrzewarek HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77 akcesoria gsm HS-TRADE 112 akcesoria i tekstylia VANGRAF - STUDIONADRUKU 92 akcesoria kuchenne SILIT RYBSKI IRENA 40 akcesoria odblaskowe PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 akcesoria out-door TEXET POLAND SP Z O.O. 111 akcesoria podróżne AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 akcesoria pos POP TIME SP. Z O.O. 122 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 akcesoria reklamowe EVERTS POL 28 akcesoria samochodowe GÓRECKI SP. J. 161 akcesoria sportowe IGUANA GROUP 108 akrylowe breloki TUREVIO SP. Z O. O. 72

217


spis firm według produktów 218

automatyczne giętarki do liter blokowych CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 automatyczne linie ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 autorskie 2d i 3d TARO S.P, Z OO 201 backlight QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 backlit HUASHENG FLEX 89 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 backlity DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 bagaż BAS KREACJA 13 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 baloniki lateksowe z nadrukiem WINDBAL 28 balony ALBEX 27 AVIOTEX KKC 28 BALONYZLOGO.PL 28 EVERTS POL 28 POLTENT SP. Z O.O. 118, 122 WATS 124 WINDBAL 28 balony gazoszczelne WATS 124 balony helowe WATS 124 balony i bramy TENT GRUPA SP. Z O.O 124 balony i bramy dmuchane VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 balony pneumatyczne OMEGA BIS 28 balony z nadrukiem LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 OMEGA BIS 28 bandana na twarz NASTROTECNICA SRL 185 baner z nadrukiem flex (kaszerowane/laminowany do 5m szerokości) SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 banery BIURO 42 SP ZOO 140 DRUKARNIA BERG 143, 144 ENDUTEX 88 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 144 banery GLOBART PRINT LAMBDA 90 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 MEDIAFORPRINT 91 MMG FLAGI 54 PLANET GRAF 145 REPROGRAF SA 47 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 banery 1321mm ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 134 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 banery i winyle outdoor LABO PRINT 145 YIDE DISPLAY GROUP 180 SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 banery podwieszane ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED banery pvc flex ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 banery tekstylia LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 YIDE DISPLAY GROUP 180 banery: frontlity DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 baony latające OMEGA BIS 28 barmańskie komplety KATEX 63 barwienie hydrocolor PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 baseny dmuchane z hydromasażem PRO WELLNESS 157 bateria SDI GIFTS S.R.O. 68 batfan A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 bawełna PANATO 195 beachflagi LABO PRINT 145 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 MMG FLAGI 54

STUDIO55 SP. Z O.O. 123 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 belgijskie praliny MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 belgijskie praliny oraz trufle CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 bergmen BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 bezbarwne zabezpieczające ppf AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL białe ręczniki do sublimacji AGLIKA TRADE LTD. 185 bibuła ozdobna PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 194 bibuła z nadrukiem PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191 bidony EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. JAN KOWALSKI GROUP 120 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 64 SPS POLSKA 157 bidony sportowe FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 JAN KOWALSKI GROUP 120 big binding tower OPUS SP. Z O.O. 66 bigówki AKONDA 42 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI GRAFMASZ 45 RISET 47 bigówko-falcerki DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 bilety KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 billboard megabord GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 billboardy DRUKARNIA BERG 143, 144 GLOBART PRINT 144 MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 billboardy klasyczne BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 billboardy premium BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 bilonownice podstawki wydawcze NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. bimatrix LASER-POLSKA 57 biwuary MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 155 MARCINKOWSKI VIP COLLECTION & VERUS 164 biznes MEDIASMARTGROUP 122 biżuteria LEMONIQ® 29 PENDO 29 biżuteria na prezent LEMONIQ® 29 biżuteria personalizowana ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 biżuteria ręcznie wykonana ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 biżuteryjne pamięci usb PENDO 29 blachy sublimacyjne BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 blockouty DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 ENDUTEX 88 bloczki DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 bluetooth JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 bluzy ADLER CZECH A.S. 96, 99 ALTER GRAF 100 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 MURAT TEXTIL 109 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 VALENTO 111

W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 bluzy dresowe JHK - PROMOEFEKT 108 bluzy polarowe JHK - PROMOEFEKT 108 bluzy z kapturem STEDMAN GMBH 110 bombonierki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 boże narodzenie MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 bramki obrotowe CARTPOLAND 134 bramy BALONYZLOGO.PL 28 bramy startowe POLTENT SP. Z O.O. 118 bransoletki ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 breloczki do kluczy MANDARIN LLC. 121 brelok5w1 BADGE4U 160 breloki A&J POLAK 70 AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 BMT REKLAMA 148 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 ELJTE DI MORSIA CARLO 166 ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 ENYES 61 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH LEMA 3D 36 PRIME LINE S.C. 26 RASTER 71 SALVE POLSKA 163 SPS POLSKA 157 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TROEBER 60 breloki 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 breloki do kluczy TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH breloki nfc GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 brokaty SITOFARBY.PL 162 broszurownice RISET 47 broszury KONCEPT SP. Z O.O. 136 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ bruliony DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 budziki produkcja TARO S.P, Z OO 201 butelki HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE butelki na wodę IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 butelki szklane IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 butelki wielokrotnego użytku IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 buttony AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 148 (BADGEPRODUCER.COM) buty FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 cameo VES PLOTER 79 candybar FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 canvas BIURO 42 SP ZOO 140 DRUKARNIA BERG 143 car wrap DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ car’n truck -siatki SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 cardboardy CARDBOARDY.PL 94 cardboardy vr CARDBOARDY.PL 94


cyfrowy drukowane ręczniki AGLIKA TRADE LTD. 185 cyrkonie HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 czajniki ADLER SP. Z O.O. 152 czapki ADLER CZECH A.S. 96, 99 ALEX FOX 152 ARACO 56 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 EUDARCAP 107 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 PROMOSTARS 97, 110 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 czapki baseballowe JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 czapki dziane TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 czapki kibica TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 czapki z daszkiem HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS107 czapki zimowe BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS107 czasopismo VAKBLADEN.COM, STITCH & PRINT 31 VELDAN, SPOL. S R. O. 32 czasopismo branżowe POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) czasopismo branży tekstyliów reklamowych i pracowniczych T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 czasopismo print partner VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 czasopismo rd REGAL DIFUSSYO 199 czasopismo vidart VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 czat głosowy toymail KUSHA 50 czekolada MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 czekolada z logo MM BROWN GROUP SA SP. K. 172 czekoladki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 czekoladki konferencyjne CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 czekoladki promocyjne CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 czekoladki z logo MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 czekoladowe narzędzia MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 części COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 144 części do ploterów ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 części zamienne ATECOM 79 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142 PLOTERY24.PL 46 czyściki 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL BADGE4U 159 czyściki do telefonów AXXEL SP. Z O.O. 134 czyściwo bezpyłowe diprinter DIPRINTER.COM 44 daszek HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS107 degustacje M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 dekoracje artystyczne GLASS STUDIO HABRAT 154 dekoracje balonowe ALBEX 27 OMEGA BIS 28 dekoracje dla wnętrz PRINT DESIGN 123 deski PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 deszczomierz BOTT SP. Z O.O. 153 develop ineo+ 1060l/1060/1070 BEN DEVELOP KIP 134

develop ineo+ 1085/1100 BEN DEVELOP KIP 134 dibond LABO PRINT 145 diodowe systemy podświetlenia MAGIT 124 directmail EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 displaye ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 PINIA SP. Z O.O. 53 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. STECPOL 180 YIDE DISPLAY GROUP 180 displaye termoformowane PLASTIC SERVICE S.C. 179 długopisy z klipem 3 PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 długopisy ACTIVE FORM 12 BODMAN 162 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 COMPLEX 25 DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 25, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW EXITO GROUP 20, 25 EXPEN S.C. 25 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 168 FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MAXEMA 21, 25 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PRODIR S.A. 26 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 SPIROPRINT SP.J. 27 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 TRODAT POLSKA 127 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 długopisy clip4you DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 25, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW długopisy ekologiczne RITTER PEN 27 długopisy metalowe DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 RITTER PEN 27 długopisy plastikowe DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 RITTER PEN 27 długopisy touch pen AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 długopisy wysokiej jakości MAXEMA 21, 25 długopisy z banerem PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 długopisy z grawerem ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 długopisy z logo DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 długopisy z nadrukem DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 25 PRODUCENT DŁUGOPISÓW długopisy z nadrukiem DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW ZADRUKOWANE.PL 16 długopisy z pieczątką MODICO - SUN STAMPER 46 długopisy z transferem DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23 PRODUCENT DŁUGOPISÓW długopisy żelowe PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 dmuchane kostiumy FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI dmuchane pałki kibica RECLAMSTATION IMP EXP 171

spis firm według produktów

cardguard ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL BADGE4U 159, 160 ccs led 130 - stanowisko kontroli koloru LETTERO KAROŃ 45 cekiny HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 celaner MOCARZ.EU 91 cenówki ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 cenówki sklepowe PLASTIC SERVICE S.C. 179 centrum szkoleniowe 3m “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 ceramiczne kubki termiczne SPS POLSKA 157 ceramika AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MAXIM 39 OPEN CHANNEL SP. J. 15 TEXET POLAND SP Z O.O. 111 UPOMINKI24.PL 16 WAZA SC 39 chemia FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 chlebaki KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 chodnik oznaka MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 chorągiewki MMG FLAGI 54 chusteczki CAPIRA 17 chusteczki higieniczne TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK 19 chusty PROMO-HOUSE 17 chusty wielofunkcyjne bee2 BEE2 183 ciemne podłoże ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 134 cięcie folii winylowych GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED cięcie laserowe ANAPOL 152 citylight QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 cleanersy AMT PRODUCT 87 cleaning pads GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 clipboardy DRUKPOLSKA 66 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA 156 SP. Z O.O. TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 cmb led 100/5 e - oświetlacz color match box LETTERO KAROŃ 45 cnc router POLSKA GRUPA CNC 78 crm vision - wszystko czego potrzebujesz aby praca stała się prostsza CRM VISION 114 cukierki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 cukierki gourmet FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 cukierki z całego świata FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 cutter cnc INFOTEC CNC 77 cutter liniowy CWT WORKTOOLS 73, 76 cuttery SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 cyfrowe koce polarowe AGLIKA TRADE LTD. 185 cyfrowe pościel drukowane AGLIKA TRADE LTD. 185 cyfrowe systemy produkcyjne DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 cyfrowy druk offsetowy KONCEPT SP. Z O.O. 136

219


spis firm według produktów 220

do druku cyfrowego SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 do laminowania papieru i ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 docucutter AMAGRAF 42 dodatki ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 dodatki do farb SITOFARBY.PL 162 dodatki do haftu DAKO VRT.GUNOLD 56 dodatki do paczek WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 95 dodatki do smyczy TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 dowolne kształty czekolady MM BROWN GROUP SA SP. K. 172 dresy SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 drewniane 3d-warstwowe magnesy SUVENIX SP. Z O.O. 71 drewniane kartki okolicznościowe WOOD MAGIC 18 drewniane naklejki WOOD MAGIC 18 drewniane obudowy do telefonów WOOD MAGIC 18 drewniane ramy gotowe NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. 156 drewniane wizytówki WOOD MAGIC 18 dron z kamerą KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 druk M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 druk - pełen zakres usług ANDA PRESENT LTD. 61 druk 3d 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 druk animowany 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 druk cyfrowy ADVER MEDIA 140 ALL-SERVICE 133 FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. NAVY BLUE 137 OPENPRINT.PL 137 PIN SP. Z O.O 138 PINK DESIGN 15 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 druk cyfrowy dla poligrafii - urządzenia DKS 44 druk cyfrowy etykiet DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 druk cyfrowy etykiet - urządzenia DKS 44 druk cyfrowy uv P.P.H.U. ARTPLAN 179 druk dtg od 1 sztuki !!! TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI 110 druk flekso FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 druk fleksograficzny KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 druk lenticularny 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 druk lenticularny 3d/flip/anim AXXEL SP. Z O.O. 134 druk lentikularny 3d i offsetowy uv 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128 druk na foliach graficznych 3m DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ druk na szkle SATORIDRUK.PL POMORSKI WODYŃSKI SP. JAWNA 15 druk na tekstyliach ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. druk na tkaninie JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 druk naklejek ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. druk offsetowy OPENPRINT.PL 137 PINK DESIGN 15 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 TORRO SPÓŁKA Z O.O. 139 druk offsetowy 6 kolorów PINIA SP. Z O.O. 53 STECPOL 180

druk personalizowany KONCEPT SP. Z O.O. 136 druk pp/pet/pvc offset uv AXXEL SP. Z O.O. 134 druk reklam WYKLEJACZE.PL 16 druk soczewkowy 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 druk soczewkowy duży format 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 druk solwentowy ADVER MEDIA 140 ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. PROVISION S.C. 123 druk sublimacyjny ARLENA 56 ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 TENT-BALONY 124 druk sublimacyjny na tkaninach MITKO SP. Z O.O. 122 druk uv API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. KUZNIAREKLAMY.PL SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF 145 GRUCHALSKI ŁUKASZ BRYL UPOMINKI24.PL 16 druk wielkoformatowy ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 NAVY BLUE 137 OPENPRINT.PL 137 PINK DESIGN 15 PRINT DESIGN 123 PRINTING MACHINE 78 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 druk wielkoformatowy - urządzenia DKS 44 druk wielkoformatowy w technologii hp latex DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ druk z gwarancją 3M POLAND SP. Z O.O. 116 drukarka neonowa OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 drukarka uv AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| drukarki COLGRAPHIX BV 87 REPROGRAF SA 47 drukarki a3/a4 do zastosowań graficznych CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 drukarki biurowe xerox DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) 43 drukarki biznesowe epson workforce pro PLUS DIGITAL 46 drukarki cyfrowe wielkoformatowe FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 drukarki do druku bezpośrednie ALUBEST 42 drukarki do etykiet EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 drukarki do koszulek OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 drukarki do koszulek brother EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 drukarki dtg EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44, 74 drukarki dtg kornit AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 drukarki dtg polyprint AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 drukarki ecosolwentowe COLOR GROUP 43 drukarki ekosolventowe EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44 drukarki etykiet EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44 drukarki graficzne OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 drukarki i atramenty do sublimacji GRAWERTON ARGO S.A. 186 drukarki ink-jet - domino PHZ I ITH INTREX 138 drukarki kolorowe trojan PHZ I ITH INTREX 138

drukarki laserowe - domino PHZ I ITH INTREX 138 drukarki led uv FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 drukarki oki ALMA TREND 86 FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY drukarki oki cmyk + biały toner lub bezbarwny ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 134 drukarki rolowe i płaskie (w tym hybrydy) FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 drukarki stołowe uv GRAWCOM SP.J. 81 drukarki sublimacyjne COLOR GROUP 43 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44 drukarki tekstylne dtg EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 drukarki termotranferowe EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 drukarki uv ALUBEST 42 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 drukarki uv compress EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 drukarki uv i solwentowe ALMA TREND 86 drukarki uvprinter.pl UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 drukarki wielkoformatowe COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44 INTEGART SP. Z O.O. 144 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 PLUS DIGITAL 46 drukarki wielkoformatowe - sprzedaż COLOR GROUP 41 drukarki wielkoformatowe uv SCORPIO SP. Z O.O. 78 drukarki wielkoformatowe uv solwent eco tekstylne PLOTSERWIS M. JANICKI,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 46 drukarki z białym tonerem OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 drukarnia internetowa OPENPRINT.PL 137 drukarnia internetowa - ulotki EXPERTDRUKU24.PL 136 drukarnia wielkoformatowa - banery EXPERTDRUKU24.PL 136 drukarnia wyłącznie dla profesjonalistów PRINT UP SP. Z O.O. 138 druki ozdobne DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 druki personalizowane DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. druki reklamowe DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. druki samokopiujące MULTI 137 druki wartościowe i numerowane DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. druki wydawnicze DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. druku na gramaturach do 360g ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 134 druku sublimacyjnego i rotograwiury HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 druku termosublimacyjnego & termotransferu HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 dtg REFLECT 162 dtg - materiały VANGRAF - STUDIONADRUKU 92 dtprint MIMEDIA SP. Z O.O. 115 duo 500 vario temp OPUS SP. Z O.O. 66 dwustronne taśmy samoprzylepne NEWTOWN TAPES 77 dx 321 aquarium OXIPRINT SP. Z O.O. 138 dx 45100 OXIPRINT SP. Z O.O. 138 dyfuzory zapachowe AROMA DISPLAY 119 dyplomy COLUMBEX - SPORT 196 dyspensery zapachowe AROMA DISPLAY 119


elektronika ASIA DIRECT 60 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 OPEN CHANNEL SP. J. 15 WILK ELEKTRONIK S.A. 96 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) elementy pos 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 emblematy THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 187, 189 emblematy 3d logo RASTER 71 emulsje APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 SITOFARBY.PL 162 ergonomiczne akcesoria komputerowe FELLOWES POLSKA SA 127 etui ACTIVE FORM 12 GIFT STAR & PRO-USB 168 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 etui do kart DURABLE SP. Z O.O. 120 etui do okularów ALBINEX SP. J. 185 etui do tabletów HS-TRADE 112 etui do telefonów komórkowych HS-TRADE 112 etui na karty kredytowe MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 155 MARCINKOWSKI etui na karty rfid KORUMA 165 etui na laptopy i smartfony AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 etui na smartphony I-DROPS SP. Z O.O. 67 etui z nadrukiem HS-TRADE 112 etui z rfid VIP COLLECTION & VERUS 164 etui ze skóry naturalnej ALBINEX SP. J. 185 etui/pudełka VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 etykieciarki PHZ I ITH INTREX 138 etykieciarki epson colorworks PLUS DIGITAL 46 etykieta termozgrzew MULTISTIQ BV 156 etykiety DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 etykiety drukowane LENORA SP. Z O. O. 174 TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 etykiety plombowe void VERA HOLOGRAMY 57 etykiety z tkaniny MULTISTIQ BV 156 etykiety złożone AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 euro haczyki 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 europrinter - technologia nano EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 event ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 eyecard LUPENMAXX GMBH 95 falcerki CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI GRAFMASZ 45 RISET 47 farba do druku tamponowego HI OPAQUE S.C. 181 farbowanie porcelany SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 farby K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 farby do efektów specjalnych SITOFARBY.PL 162 farby do solvent ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146

farby do sublimacji ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 farby dtg dupont i powerinks AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 farby i chemia do sitodruku SICO POLSKA 47 farby plastizolowe SITOFARBY.PL 162 farby sitodrukowe ROMANIK 78 farby wodne SITOFARBY.PL 162 fartuchy AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 MART’S BAGS 194 fiber GRAVOTECH SP. Z O O. 81 fibery SUNLASER SP.Z O.O. 82 figury pneumatyczne ALBEX 27 AVIOTEX KKC 28 figury promocyjne FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI filc WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) filc - kolorowy EKO-TECH 88 filcowe etui AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 filcowe opakowania AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 filcowe podkładki AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 filiżanki AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MART CERAMIC 39 MAXIM 39 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 WAZA SC 39 film REMATV 35 filmy kapilarne APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 filmy sferyczny CARDBOARDY.PL 94 fine art EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74 finishing semirotacyjny HKM SP. ZOO 45 firma reklamowa MEDIASMARTGROUP 122 firmowe notatniki EDICA SP. Z O.O. 25 fiszki dla dzieci WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 95 fiszki dla twojej branży WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 95 fiszki kompetencje miękkie WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 95 flaga plażowa PLANET GRAF 145 flagi ALBEX 27 AVIOTEX KKC 28 CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. LABO PRINT 145 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 LPTENT 155 MITKO SP. Z O.O. 122 MMG FLAGI 54 POLTENT SP. Z O.O. 122 STUDIO55 SP. Z O.O. 123 TENT-BALONY 124 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 ULTRA REKLAM 111 VITABRI 124 ZADRUKOWANE.PL 16 flagi eventowe JAN KOWALSKI GROUP 120 flagi firmowe A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 flagi masztowe REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 flagi narodowe A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 flagi przenośne REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55

spis firm według produktów

dystanse do szyldów INVEST-MEDIA.COM 90 dystanse stalowe INVEST-MEDIA.COM 90 dystrybucja odzieży REFLECT 162 dywaniki TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 dzianiny JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 dzianiny sublimacja IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 dżety HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 e-commerce IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 e-mail newslettery VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 eco solwentowe uv 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 eco tusze na bazie wody TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 ecosolwent COLOR GROUP 41 edukacja RAPORT BRANŻOWY 35 edycje bibliofilskie KURTIAK I LEY 146 eko domek WHITEBOX 16 eko solwent SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 eko torby ECODIRECT 193 FRASPO 194 eko-biuro BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eko-długopisy BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eko-kubki BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eko-ręczniki BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eko-tekstylia DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 eko-torby BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 ekologiczne butelki IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 ekologiczne torby papierowe AP HOLDING S.A. 189 ekologiczny druk solwentowy ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. ekosolwent API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 ekotoreb z włókniny pp BAGFACTORY 193 ekrany holograficzne VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 ekrany lcd - urbaninfo.tv MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 ekrany led MAGIT 124 ekskluzywne artykuły reklamowe AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58 ekskluzywne gadżety MS SP. Z O.O. 93 ekskluzywne opakowania AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 ekskluzywne pamiątki COLUMBEX - SPORT 196 ekskluzywne papiery i kartony dla poligrafii SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 ekskluzywne zestawy upominkowe COMPLEX 25 ekspozytor elite LABOPAK SYSTEM 64 ekspozytor ze sklejk LEBER SP. Z O.O. 179 ekspozytory AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 MARKUS 121 NEON EFEKT 122 P.P.H.U. ARTPLAN 179 PRINT DESIGN 123 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 ekspozytory produktowe DAGO DISPLAY 177, 178 POP TIME SP. Z O.O. 122 eleganckie upominki dla firm. FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) 69

221


spis firm według produktów 222

flashe PRINTEX UE S.C. 46 flesze ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 flex ARLENA 56 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 flex flock folie WILER 189 flickerbiker TOYS4BOYS 56 flizeliny DAKO VRT.GUNOLD 56 flock ARLENA 56 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 floradigital - plotery solwent/uv EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 flower box BS POLAND 65 foil xpress automat + moduł cyclone OPUS SP. Z O.O. 66 foldery DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 folia do laminowania GUOSHUN GROUP 89 folia samoprzylepna winylowa GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED foliarki CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 GRAFMASZ 45 RISET 47 folie BIURO 42 SP ZOO 140 DAKO VRT.GUNOLD 56 DRUKARNIA BERG 143, 144 EXPERTDRUKU24.PL 136 GLOBART PRINT 144 LABO PRINT 145 MEDIAFORPRINT 91 REPROGRAF SA 47 SITOFARBY.PL 162 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 folie antybakteryjna HEXIS POLSKA 84, 89 folie do druku 3M POLAND SP. Z O.O. 116, 151 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL HEXIS POLSKA 84, 89 SAFEX SPOL. S R.O. 92 folie do druku cyfrowego INTEGART SP. Z O.O. 144 folie do nadruków DREAMTEX SP. Z O.O. 107 folie do nadruku na tkaninach PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 folie do reklamy EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 folie do tłoczeń WILER 189 folie do zmiany koloru HEXIS POLSKA 84, 89 folie do zmiany koloru pozadu AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL folie do zmiany koloru samochodu SAFEX SPOL. S R.O. 92 folie elektrostatyczne DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 folie flex/flock VANGRAF - STUDIONADRUKU 92 folie laminowane na zimno SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 folie magnetyczne INTEGART SP. Z O.O. 144 folie metamark FASTCOM PLOTERY 45 folie na okna budynków SAFEX SPOL. S R.O. 92 folie na szyby samochodowe SAFEX SPOL. S R.O. 92 folie na tekstylia WILER 189 folie ochronne MEGAOKLEJANIE 198 folie ochronne kurs “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198

folie ochronne lakieru samochodowego HEXIS POLSKA 89 folie okienne HEXIS POLSKA 84, 89 folie one way vision SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 folie ploterowe 3M POLAND SP. Z O.O. 116 folie podłogowe DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 folie pvc ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 folie refleksyjne HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD folie samochodowe ochronne SAFEX SPOL. S R.O. 92 folie samoprzylepne ALMA TREND 86 INTEGART SP. Z O.O. 144 LAMBDA 90 folie termo transferowe LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 folie termotransferowe COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 folie thermotransfer MULTISTIQ BV 156 folie transferowe i solwentowe ROMANIK 78 foliowe torby KOMPOL SP. Z O. O. 194 forever laser-dark no-cut lowtemp FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY formularze MULTI 137 formulate ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 formy z kocyków MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 formy z ręczników MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 fotele PRO WELLNESS 157 fotele drewniane SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 fotoalbumy DIGITALALBUM FOTO LAB 135 fotografia STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 fotoksiążki DIGITALALBUM FOTO LAB 135 fototapety 3FORM S.C. 12 fotoupominki DIGITALALBUM FOTO LAB 135 frezarki VAS 158 frezarki cnc AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 frezarki smart tools COLOR GROUP 43 frezowanie cnc ADVER MEDIA 140 STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 frezy GRAVOTECH SP. Z O O. 80 frisbee ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 frontlit HUASHENG FLEX 89 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 frontlit i backlit HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 fronty meblowe 3FORM S.C. 12 frotki na ręke NORDHORN SP. Z O.O. 109 fullback - reklama na tyle pojazdów MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 fun roller wheel RECLAMSTATION IMP EXP 171 gabloty informacyjne MAGIT 124 gabloty reklamowe PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 gadżety ANAPOL 152 BODMAN 162 CTM GROUP 174 DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196

DM DISPLAY 178 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 FOLKSTAR 13 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 MARKOL&GRAWER 14 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 NOMAR 156 NORDHORN SP. Z O.O. 109 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 R3D 123 SPIROPRINT SP.J. 27 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 WERA 94 ZADRUKOWANE.PL 16 gadżety na eventy CUP OF SOX 95 gadżety odblaskowe PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 gadżety różne ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) gadżety sportowe GOLMI 54 gadżety sportowe/reklamowe TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 gadżety z nadrukiem ALLBAG - ALLPRINTS 189 SPIROPRINT SP.J. 27 galaneria skórzana SEMPERTUS 195 galanteria biurowa PRIME LINE S.C. 26 galanteria drewniana SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 galanteria skórzana EXPEN S.C. 25 KORUMA 165 SALVE POLSKA 163 garnki SILIT RYBSKI IRENA 40 gazeta piap POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP 34 gąbki samochodowe do mycia GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 getry piłkarskie z logo NORDHORN SP. Z O.O. 109 giętarki OVILI-BENDERS.COM 77 giętarki bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 gift - boxy MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 gigaboardy BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 gilotyny AKONDA 42 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI gilotyny elektryczne ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 gilotyny ręczne ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 girlandy MMG FLAGI 54 głośnik JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 głośniki BAS KREACJA 13 KUSHA 50 głośniki bluethooth BOOMPODS POLSKA 48 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 głośniki bluetooth MEMORABBIT 51 głowice narożne IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 gmg DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 goldpress 5 OPUS SP. Z O.O. 66 grafika na samochód MEGAOKLEJANIE 198 grafiki wektorowe FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 grawer EXITO GROUP 20, 25 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH 93 POLION 198 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 grawer laserowy UPOMINKI24.PL 16


hybrydowy TORRO SPÓŁKA Z O.O. 139 hybrydy drukujące HKM SP. ZOO 45 identyfikator SIBAND.PL 114 identyfikatory DURABLE SP. Z O.O. 120 GIFT STAR & PRO-USB 168 PRAUT M. K. KONKEL 156 igły DAKO VRT.GUNOLD 56 ilustracje FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 importer i dystrybutor spersonalizowanych etui FUNNYCASE.PL 112 industrial wear srl INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) infokioski ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 NEON EFEKT 122 informatory hotelowe INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 innowacyjne pomysły FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka inoksy INVEST-MEDIA.COM 90 instrukcje ALL-SERVICE 133 instrumenty piśmienne PRIME LINE S.C. 26 inteligentne zegarki MEMORABBIT 51 interakcja ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 introligatornia BE JOY - PAKPOS 129 DKS 44 introligatorskie KAKADO SP.J. 90 introligatorstwoartystyczne KURTIAK I LEY 146 isacord AMANN SP Z O.O. 86 italian producer of quality cl INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) japońskie hafciarki nowe i używane ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 jednogłowicowe i wielogłowicowe maszyny ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 jedwabne szale męskie i damskie LUMA MILANÓWEK 17 jeti mira mg/ mg led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jeti tauro h2500 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jeti titan s/hs AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jhk odzież t-shirt JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 kabel ładowarki 2 w 1 TRADECONTHOR GMBH 169 kable LJ PRODUKTER 51 kabury i futerały na urządzenia mobilne FUNNYCASE.PL 112 kalandry COLGRAPHIX BV 87 kalendarze ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING ASS3 66 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 CRUX 66 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 DRUKARNIA KOLUMB 135 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DRUKOMAT.PL 131, 136 DRUKPOLSKA 66 JOTAN 67 KONCEPT SP. Z O.O. 136 LEDIBERG SP. Z O.O. 67 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 PROMONOTES 19 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67

kalendarze biurkowe WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 140 kalendarze dla firm EDICA SP. Z O.O. 25 kalendarze ksiązkowe EDICA SP. Z O.O. 25 kalendarze książkowe ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 LEDIBERG SP. Z O.O. 67 WYDAWNICTWO SCRIBA 67 WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS 67 kalendarze książkowe - znakowanie I-DROPS SP. Z O.O. 67 kalendarze magnetyczne ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL kalendarze nauczyciela WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS 67 kalendarze ścienne WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 140 kalendarze trójdzi ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING kalendarze trójdzielne WYDAWNICTWO SCRIBA 67 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 140 kalendarze wieloplanszowe HELMA 365, S.R.O. 67 kalendarze z gumką i buttonem LEDIBERG SP. Z O.O. 67 kalendarze z notesem WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 140 kalka ceramiczna POLION 198 kalkomania NOMAR 156 kamizelki KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 kamizelki odblaskowe LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 kamizelki pracownicze z logo ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 kampanie reklamowe ALL-SERVICE 12 kampanie zintegrowane EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 kamuflaż ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 kapelusz HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS107 kapelusze słomkowe AFISA 152 karnety świąteczne JOTAN 67 karta na kleszcze LUPENMAXX GMBH 95 kartony do produkcji opakowań PAPYRUS SP. Z O.O. 91 kartony do produkcji pos PAPYRUS SP. Z O.O. 91 kartony metalizowane FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 kartony szare białe drukowane P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, 112 A. LITWINOWICZ karty do gry CARTAMUNDI 54 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 karty logoloop DOMICO 153 karty lojalnościowe POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 karty menu INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 karty okolicznościowe DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 karty pamięci WILK ELEKTRONIK S.A. 96 karty plastikowe CARTPOLAND 134 POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 karty podarunkowe POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 karty rodzinne/breloczki POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 karty uv TARO S.P, Z OO 201 karty zbliżeniowe CARTPOLAND 134 POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 karuzele APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161

spis firm według produktów

grawerki LASER MEDIA S.C. 81 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 grawerki mechaniczne GRAVOTECH SP. Z O O. 80, 81 grawerowane matryce mosiężne GRAWER POLSKA 88 grawerowane stemple WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) grawerowanie ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 MARKOL&GRAWER 14 grawerowanie i tłoczenie w skórze COMPLEX 25 grawerowanie laserowe CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 grawery SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 grill bezdymny lotusgrill DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 198 grille ogrodowe PRO WELLNESS 157 gry WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 gry i zabawki edukacyjne ALEXANDER 20, 29 gry karciane ALEXANDER 20, 29 CARTAMUNDI 54 gry planszowe ALEXANDER 20, 29 CARTAMUNDI 54 gry planszowe i karciane FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 grzbiety do bindowania THE SOLUTION SHOP 146 gumy okrągłe i płaskie P.P.H. MATEUSZ 156 haczyki do wieszaków THE SOLUTION SHOP 146 hafciarki EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK hafciarki brother & happy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 hafciarki komputerowe ETI 81 HAFTEX 76 hafciarki melco AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 hafciarki swf AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 hafciarskie nici ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 haft ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS107 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 haft 3d HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 haft komputerowy ARLENA 56 POLIART SC 188 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS REFLECT 162 haft tradycyjny HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 hafty FABOR 107 PAAR HAFT SITODRUK 109 hamaki LEŻAKOWO 40 hanger A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 helikoptery zdalnie sterowane KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 herbaty cejlońskie TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 herbatyartystyczne.com ISKE SP Z.O.O 11, 14 holograficzne folie hs VERA HOLOGRAMY 57 hologram ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 hologramy VERA HOLOGRAMY 57 holohostess VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 hp indigo KONCEPT SP. Z O.O. 136

223


spis firm według produktów 224

kasetony KUZNIAREKLAMY.PL SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF 145 GRUCHALSKI ŁUKASZ BRYL LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 PRINT DESIGN 123 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 kasetony i litery 3d CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 kasetony led ADSYSTEM 119 kasetony pylony STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 kasetony świetlne EMO NEON SP. J. 120 PROVISION S.C. 123 kasetony termoformowe LEBER SP. Z O.O. 179 kaszerowane materiały do druku SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 kaszerowanie/introligatornia POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 kaszerówki DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 katalog piap POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP 34 katalogi ALL-SERVICE 133 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DRUKOMAT.PL 131, 136 EXPERTDRUKU24.PL 136 KONCEPT SP. Z O.O. 136 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ katalogi szyte LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 kawa promocyjna ROSNOWSKI GIFT 157 kawy i akcesoria TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 kieliszki GLASMARK SP. Z O.O. 180 SUVENIX SP. Z O.O. 71 kino DOBREKINO.PL 117 kino plenerowe POLTENT SP. Z O.O. 118, 122 kip 850/860/870/880/890 BEN DEVELOP KIP 134 kiwaki ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING klasery AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 klasyczne auto reklamowe ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 klej na tekstylia WILER 189 kleje VIVTEK 92 klejenie kasetonów VIVTEK 92 klejenie liter 3d VIVTEK 92 klipy PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 klipy filmowe PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 klucznice z naturalnego drewna ELF STUDIO 18 koc FARO SPÓŁKA JAWNA 185 koce SDX TOWELS 184 TOP INVEST MARCIN TOPP 185 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 koce z nadrukiem full kolor LEŻAKOWO 40 kokardki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO181 HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK kolekcje na wyłączność LEMONIQ® 29 kołatki kibica RECLAMSTATION IMP EXP 171 koło-bruliony DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 kołonotesy DRUKPOLSKA 66 kołpaki samochodwe GÓRECKI SP. J. 161 kompletny system crm dla małych i średnich firm. CRM VISION 114

komplety piśmienne KATEX 63 komplety prezentowe z logo ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 komplety upominkowe TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 kompres żelowy ABC-N PLUS 111 komunikacja i reklama w sklepie VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 koncepcje WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 koncerty DOBREKINO.PL 117 konferencje DOBREKINO.PL 117 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) VELDAN, SPOL. S R. O. 32 konstrukcje STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 konstrukcje reklamowe BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 konstrukcje stalowe GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 kopertownica DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 koperty ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 R3D 123 koperty biurowe i specjalne NETUNO SP. Z O.O. 129 koperty ozdobne NETUNO SP. Z O.O. 129 koperty z nadrukiem NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 kosmetyczki ARTENS 69 MART’S BAGS 194 P.W. R.MAJEWSKI 181 VIP COLLECTION & VERUS 164 kosmetyki KOSMETYKI Z LOGO 69 kosmetyki z logo KOSMETYKI Z LOGO 69 kostiumy FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI kostki offsetowe PROMONOTES 19 kostki rubika DOMICO 153 kostki z nadrukiem MITKO SP. Z O.O. 122 kosze KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 kosze delikatesowe SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 kosze prezentowe CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) 69 kosze świąteczne NASZEKOSZE.PL 70 koszula MURAT TEXTIL 109 koszule ALTER GRAF 100 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 koszulki ADLER CZECH A.S. 96, 99 AVALON SPORTSWEAR 13 BODMAN 162 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106 M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 PAAR HAFT SITODRUK 109 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 VALENTO 111 ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA koszulki bawełniane CROSSFIRE T-SHIRTS 96 koszulki polo ADLER CZECH A.S. 96, 99 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 FABOR 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108

IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 JHK - PROMOEFEKT 108 MURAT TEXTIL 109 PROMOSTARS 97, 110 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 koszulki do biegania, piłkarskie SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 koszulki sportowe JHK - PROMOEFEKT 108 koszulki sportowe full print “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 koszulki z nadrukiem WIKOSS SPORT 197 ZADRUKOWANE.PL 16 krajarki GRAFMASZ 45 krawaty PROMO-HOUSE 17 krawaty jedwabne - teflon protector LUMA MILANÓWEK 17 kreacja PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 kremy IMCA S.C. 69 KOSMETYKI Z LOGO 69 kreowanie wizerunku SZEPTUCHY.PL 64 krówki CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 krówki mleczne z twoim logo TWOJEKROWKI.PL 174 krówki z logo MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 krówki z nadrukiem MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 krzesełka FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 168 książka VELDAN, SPOL. S R. O. 32 książki artystycznne KURTIAK I LEY 146 księgi gości KURTIAK I LEY 146 kształty z czekolady MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 kubek termiczny SDI GIFTS S.R.O. 68 kubki AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 FOLKSTAR 13 FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka GLASMARK SP. Z O.O. 180 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MART CERAMIC 39 MAXIM 39 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 SPIROPRINT SP.J. 27 WAZA SC 39 kubki do kawy HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. kubki izotermiczne PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 kubki papierowe ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. 112 kubki plastikowe ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 kubki platikowe SPS POLSKA 157 kubki termiczne ASGARD SP. Z O.O. 68 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58 EXPEN S.C. 25 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 SPS POLSKA 157 UPOMINKI24.PL 16 kubki terminczne AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 61 kubki z nadrukiem CZEMUNIE24 166 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 kuchenne/łazienkowe FRIENDS SP. Z O.O. IV okładka kuchnia i naczynia do napojów ANDA PRESENT LTD. 61


ledy MEDIAFORPRINT 91 lemoniq® - producent biżuterii LEMONIQ® 29 len PANATO 195 lexon design - wyjątkowe produkty reklamowe TEEM DYSTRYBUTOR MARKI LEXON 17 leżaki ADCOMFORT 51 F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 168 GĄSIENICA.PL 168 LEŻAKOWO 40 REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 leżaki aluminiowe F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 leżaki drewniane LEŻAKOWO 40 leżaki eventowe KUSHA 50 leżaki parawany z nadrukiem FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167 leżaki z nadrukiem F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 leżaki z podłokietnikami SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 lightbar FASTCOM PLOTERY 45 lightboxy KENTO 121 linie do oprawy zeszytowej DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 linijki aluminiowe LENIAR SP.J. 19 linijki plastikowe LENIAR SP.J. 19 linkprint - plotery uv EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 listwy ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 listwy cenowe P.P.H.U. ARTPLAN 179 listwy grzejne do gięcia płyt z pvc pmma pet pc HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77 listwy oświetleniowe LJ PRODUKTER 51 listwy półkowe PLASTIC SERVICE S.C. 179 litery MANDARIN LLC. 121 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 litery 3d LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 litery blokowe EMO NEON SP. J. 120 KUZNIAREKLAMY.PL SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF 145 GRUCHALSKI ŁUKASZ BRYL litery blokowe z taśmy al ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 litery i elementy przestrzenne MARKUS 121 litery led kanały BLUEZONE GMBH 153 litery przestrzenne MAGIT 124 STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 litery świetlne MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 PROVISION S.C. 123 lizaki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 loger.online ISKE SP Z.O.O 11, 14 logo zapachowe AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 logosmycze AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 logotypy TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 loterie NAVY BLUE 137 lupa wielkości karty kredytowej LUPENMAXX GMBH 95 lustra multimedialne SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 ładowarki samochodowe AUKEY (AG ELECTRIC) 48 BOOMPODS POLSKA 48 łapacz pająków LABOPAK SYSTEM 64 łapki GOLMI 54 łapki kibica RECLAMSTATION IMP EXP 171

łapy kibica RECLAMSTATION IMP EXP 171 łączenie pleksi VIVTEK 92 łopaty do śniegu GÓRECKI SP. J. 161 magazyn skierowany do sektora papier-biuro-szkoła. UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT 35 magiczne kostka TARO S.P, Z OO 201 magiczne kostki DOMICO 153 magiczny ręcznik FARO SPÓŁKA JAWNA 185 magnesy 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 A&J POLAK 70 ASTOM 70 BADGE4U 159, 160 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 LEMA 3D 36 MEDIA MAG 70 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 RASTER 71 magnesy - indywidualny kształt DARMAR PRODUCER OF MAGNETS 71 magnesy 3d POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 magnesy autorskie ELF STUDIO 18 magnesy drewniane wielowarstwowe TUREVIO SP. Z O. O. 72 magnesy ferrytowe EURO MAGNESY SP. J. 178, III okładka magnesy i akcesoria do prezentacji AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 magnesy na lodówkę TISA & ESKA SYSTEM 72 magnesy naklejki FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 magnesy neodymowe EURO MAGNESY SP. J. 178, III okładka magnesy pamiątkowe ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL TISA & ESKA SYSTEM 72 magnesy pamiątkowe i reklamowe FENIKS SP. Z O.O. 193 magnesy policeramiczne TUREVIO SP. Z O. O. 72 magnesy szklane HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 169 magnesy wypukłe 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 magnesy z naklejką epoksydową DARMAR PRODUCER OF MAGNETS 71 magnesy ze sklejki TISA & ESKA SYSTEM 72 magnetyczne gadżety BMT REKLAMA 148 mały konstruktor i zabawki kreatywne ALEXANDER 20, 29 marketing szeptany SZEPTUCHY.PL 64 marketing zapachowy AROMA DISPLAY 119 AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 markowe artykuły piśmiennicze COMPLEX 25 maskotki FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62 maskotki filcowe PRAŻMOWSCY S.C. 156 maszyny K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 maszyny aplikujące taśmy NEWTOWN TAPES 77 maszyny cnc VAS 158 maszyny do druku GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED maszyny do druku tamponowego HI OPAQUE S.C. 181 maszyny do druku wielkoformatowego SICO POLSKA 47 maszyny do gięcia liter z taśm aluminiowych bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 maszyny do naklejek wypukłych WMT BALTIC 79 maszyny do pakowania próżniowego WMT BALTIC 79

spis firm według produktów

kufle PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 kurtka softshell ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 kurtki ADLER CZECH A.S. 96, 99 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102 LOGO PRINT 109 PROMOSTARS 97, 110 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 kurtki bluzy polary WAVE GROUP 151 kurtki softshell FABOR 107 lakier 3d DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 lakier sensoryczny KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. lakiery HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 laminatory ADP POLSKA S.C. 72 AKONDA 42 CWT WORKTOOLS 76 KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 laminatory biurowe ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 laminatory rolowe ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 laminatory rolowe i stołowe COLOR GROUP 41 laminaty LASER MEDIA S.C. 81 MOCARZ.EU 91 laminaty grawerskie GRAVOTECH SP. Z O O. 80 laminaty ochronne AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL laminaty płynne AMT PRODUCT 87 laminaty&laminatory 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 lampy ROSNOWSKI GIFT 157 lampy diprinteruv DIPRINTER.COM 44 laserowe cięcie ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 lasery CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 lasery cnc INFOTEC CNC 77 lasery co2 GRAVOTECH SP. Z O O. 80, 81 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 SUNLASER SP.Z O.O. 82 lasery co2 do cięcia i grawerowania SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 lasery do cięcia TROTEC POLSKA 82 lasery do cięcia metali fiber SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 lasery do grawerowania TROTEC POLSKA 82 lasery hybrydowe GRAVOTECH SP. Z O O. 81 lasery wycinające HKM SP. ZOO 45 latarki PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 lateks REPROGRAF SA 47 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. led oświetlenie wnętrz SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 led panele MANDARIN LLC. 121 led produkty MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 led-uv ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42

225


spis firm według produktów 226

maszyny do pieczątek MODICO - SUN STAMPER 46 maszyny do sitodruku APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 PRINTEX UE S.C. 46 maszyny drukujące HKM SP. ZOO 45 maszyny drukujące cyfrowo HKM SP. ZOO 45 maszyny hafciarskie ATECOM 79 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 SEMI TECHNIKA 57 maszyny ręczne PRINTEX UE S.C. 46 maszyny ultradźwiękowe do dżet ATECOM 79 mata z nasionami CORTHOGREEN 40 materiały IKONOS 90 materiały czyszczące COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 materiały do druku MOVINS SP. Z O.O. 91 materiały do druku cyfrowego NETUNO SP. Z O.O. 129 materiały do druku cyfrowego-baner pvc flex ZHEJIANG HUIFENG NEW MATERIALS CORP.,LTD 93 materiały do obróbki laserowej COLOP POLSKA 127 materiały do pakowania NETUNO SP. Z O.O. 129 materiały do prod. reklam CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 materiały do siotodruku HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 materiały do sitodruku i tampodruku K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 materiały do sublimacji GRAWERTON ARGO S.A. 186 materiały do wyrobów banerów pvc HUASHENG FLEX 89 materiały flokowane ANIPOL 54 materiały grawerskie GRAVOTECH SP. Z O O. 81 LASER MEDIA S.C. 81 TROTEC POLSKA 82 materiały i atramenty ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 materiały i urządzenia do sitodruku HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 materiały introligatorskie PALSA SP. Z O.O. 66 materiały na flagi HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 materiały pos FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 ORPAK 179 materiały pvc do wyrobu dmuchańców HUASHENG FLEX 89 materiały reklamowe BE JOY - PAKPOS 129 materiały reklamowe pos ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 materiały sublimacyjne BEE2 183 materiały winylowe PALSA SP. Z O.O. 66 matryce K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85 matryce do braille’a KIMM MACIEJ MAZEK 136 matryce do druku HI OPAQUE S.C. 181 matryce do hs KIMM MACIEJ MAZEK 136 matryce do tłoczeń KIMM MACIEJ MAZEK 136 matryce polimerowe do tłoczenia GRAWER POLSKA 88 maty 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. maty barowe LEMA 3D 36 maty event’owe KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 maty masujące PRO WELLNESS 157 maty na biurko TIK 17

maty na lady AXXEL SP. Z O.O. 134 maty promocyjne KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 maty z logo KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 meble DM DISPLAY 178 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 meble eventowe ICON SA 14 meble nadmuchiwane LPTENT 155 meble z nadrukiem ADCOMFORT 51 mechanizmy zegarowe TARO S.P, Z OO 201 medale BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 COLUMBEX - SPORT 196 GTSPORT SJ 197 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH MARKOL&GRAWER 14 MODERN FORMS 197 MS SP. Z O.O. 93 POLCUPS SP. Z O.O. 197 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TRYUMF SP Z O.O. 197 medale drewniane WIKOSS SPORT 197 medale odlewane TRYUMF SP Z O.O. 197 WIKOSS SPORT 197 media CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 34 media do druku ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 media do sublimacji EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 medium komunikacji LPTENT 155 megaboardy BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 menuboard LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 merchandising SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 WYKLEJACZE.PL 16 mesh DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 DRUKARNIA BERG 143, 144 metalowe akcesoria KAKADO SP.J. 90 metalowe datowniki ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 metalowe długopisy ASGARD SP. Z O.O. 68 metalowe magnesy SUVENIX SP. Z O.O. 71 metalowe pióra ceramiczne REDA A.S. 26 metki i etykietki BATKIEWICZ SP. J. 166 miarki THERMOHAUSER GMBH 174 miętowe wykałaczki nowej generacji. NEW PICK SP. Z O.O. 95 mikrofibra BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 mild solwent SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 mini maskotki PRAŻMOWSCY S.C. 156 mini piłki BALMO PROMOTIONS 169 minimalne zamówienie od 1000szt WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 minipaletki NOTAPRESS JACEK ZUPOK 137 miski THERMOHAUSER GMBH 174 mobi rollup MOBI24.ME LED-TECHNIK 51 mobilne zabudowy targowe ADSYSTEM 119 mocny klej własny MULTISTIQ BV 156 modele ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE modne długopisy MAXEMA 21, 25 modułowa wersja IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114

moduły led 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 AKB-POLAND 119 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 BLUEZONE GMBH 153 EPILED 88 LED LABS SP. Z O.O. 91 MPL POWER ELEKTRO 122 monitory do edycji foto i video EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 monitory dotykowe SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 monitory graficzne EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 monitory lcd SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 montaż reklam wielkoformatowyc HOUSE OF PRINT 144 mopy podłogowe GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 motywy dżetowe i cekinowe ARLENA 56 mousepady AXXEL SP. Z O.O. 134 movins deco transfer MOVINS SP. Z O.O. 91 multi 4w1 długopis WHITEBOX 16 multi v-cut BLUEZONE GMBH 153 multifunkcjonalne pióra kulkow REDA A.S. 26 multimedia EVENTROOM 51 multiscarf LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. mydła KOSMETYKI Z LOGO 69 mydła z logo IMCA S.C. 69 myszki samochodowe KUSHA 50 nacinarki do folii ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 nacinarki z regulacją ciecia ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 naczynia pomiarowe BOTT SP. Z O.O. 153 nadmuchiwany namiot LPTENT 155 nadruk STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 nadruk indwyidualny ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 nadruk na pleksi na szkle WINDBAL 28 nadruki AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 EVERTS POL 28 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. IN DUPLO S.C. 129 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MART’S BAGS 192 PAAR HAFT SITODRUK 109 nadruki cyfrowe uv CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA nadruki full kolor ROYAL UMBRELLA 125 nadruki na całej czaszy ROYAL UMBRELLA 125 nadruki na koszulkach POLIART SC 188 nadruki na piłkach GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 nadruki na torbach VIC SP. Z O.O. 195 nadruki sitodrukiem PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS nadruki sublimacyjne LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. nadruki uv WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 ZADRUKOWANE.PL 16 nagłośnienie EVENTROOM 51 nagrania dźwiękowe PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125


nici szwalnicze saba c AMANN SP Z O.O. 86 nietypowe BMT REKLAMA 148 SZYJEMYREKLAMOWE 110 nietypowe oprawy AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 niezgubki SIBAND.PL 114 niskociśnieniowe STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 47 nitowanie ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING nity THE SOLUTION SHOP 146 nity spinające ESSENTRA SP. Z O.O. 88 no-cut solutions FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY noski kibica GOLMI 54 notatniki AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 EDICA SP. Z O.O. 25 JOTAN 67 MARZIPAN BOOKS LTD. 65 PROMONOTES 19 WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS 67 notesy 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 ASGARD SP. Z O.O. 68 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 HELMA 365, S.R.O. 67 I-DROPS SP. Z O.O. 67 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 notesy elektrostatyczne DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 notesy firmowe CAPIRA 17 WYDAWNICTWO SCRIBA 67 notesy magnetyczne ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL ASTOM 70 EMAGNETS 70 MEDIA MAG 70 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RASTER 71 notesy samoprzylepne NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 22, 26 PROMONOTES 19 notesy standardowe NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA notesy z gumką LEDIBERG SP. Z O.O. 67 notesy z gumką i buttonem LEDIBERG SP. Z O.O. 67 notesy/kalendarze ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) nowości: preszpan BOOGIE 53 noże FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 THERMOHAUSER GMBH 174 noże cnc AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 numizmaty okolicznościowe MS SP. Z O.O. 93 o holder WHITEBOX 16 obrazki magnetyczne ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL obrazy editorial DEPOSITPHOTOS INC. 125 obrazy szklane GLASS STUDIO HABRAT 154 obrusy MMG FLAGI 54 obudowy MARKUS 121

obuwie etc P.W. R.MAJEWSKI 181 ochraniacze na butelki CUP OF SOX 95 ochrona rfid/nfc KORUMA 165 ocieplacze na kubki CUP OF SOX 95 oczka & oczkarki 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 oczka banerowe KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH oczkarki SCORPIO SP. Z O.O. 78 odblaski LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 odblaskowe gadżety KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 odblaskowe opaski KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 odlewy GTSPORT SJ 197 odlewy z logo KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH odtłuszczacz MOCARZ.EU 91 odzież ALLBAG - ALLPRINTS 189 AVALON SPORTSWEAR 13 BODMAN 162 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 CTM GROUP 174 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) JETT STUDIO SP. Z O.O. 68, 106 L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II okładka PAAR HAFT SITODRUK 109 SIM KOŁO 157 TEXET POLAND SP Z O.O. 111 odzież z nadrukami IGUANA GROUP 108 odzież biznesowa L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II okładka odzież dla firm i gastronomii ECOPACK 193 odzież dresowa LOGO PRINT 109 odzież firmowa DREAMTEX SP. Z O.O. 107 odzież jeansowa LOGO PRINT 109 odzież plażowa ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 odzież promocyjna PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 TEXET POLAND SP Z O.O. 111 odzież robocza AVALON SPORTSWEAR 13 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II okładka ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 SIM KOŁO 157 SZWALNIA POLSKA 110 VALENTO 111 odzież sportowa ALEX FOX 152 AVALON SPORTSWEAR 13 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 CTM GROUP 174 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II okładka ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 odzież z haftem i nadrukiem AVALON SPORTSWEAR 13 odzież zimowa ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 odzież żeglarska TEXET POLAND SP Z O.O. 111 offset cyfra MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 offset/flexo/zadruk cyfrowy ORPAK 179 offsetowy NAVY BLUE 137 ogrodowe wanny spa PRO WELLNESS 157 ogrzewacz wielokrotnego użytku ABC-N PLUS 111

spis firm według produktów

nagrody POLCUPS SP. Z O.O. 197 najszybsze na świecie ładowarki sieciowe AUKEY (AG ELECTRIC) 48 naklejki 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 NOMAR 156 naklejki 3d GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 VAS 158 naklejki 3d na telefony GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 naklejki adhezyjne KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 naklejki elektrostatyczne kunke static KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 naklejki przyssawkowe KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 naklejki samoprzylepne POLIART SC 188 naklejki wypukłe A&J POLAK 70 naklejki wypukłe 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 namioty AVIOTEX KKC 28 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 MITKO SP. Z O.O. 122 POLTENT SP. Z O.O. 122 namioty dome VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 namioty express VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 namioty gazoszczelne AVIOTEX KKC 28 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 WATS 124 namioty i meble gazoszczelne STUDIO55 SP. Z O.O. 123 namioty pneumatyczne spider STUDIO55 SP. Z O.O. 123 namioty rurkowe VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 namioty stelazowe TENT-BALONY 124 namioty stelażowe STUDIO55 SP. Z O.O. 123 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 namioty vitabri VITABRI 124 nanothink - atramenty nano EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 napinane ścianki tekstylne SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 napoje energetyczne NOWY DRINK 172 napoje owocowe gazowane NOWY DRINK 172 napoje owocowe niegazowane NOWY DRINK 172 napoje regeneracyjne NOWY DRINK 172 napoje z twoim logo FRESHDRINK 172 narzędzia PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 64 WERA 94 nasiona BMT REKLAMA 148 CORTHOGREEN 40 nasiona w torebce CORTHOGREEN 40 naszyjniki ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 naświetlarki ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 naświetlarki cdi DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 neony LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 neony flex LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 nerki FROZI 111 netbooki LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 18 neutralizacja AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 newsletter REMATV 35 nici do haftu i mikrohaftu AMANN SP Z O.O. 86

227


spis firm według produktów 228

okienka do kalendarzy PRAUT M. K. KONKEL 156 oklejania pojazdów 3M POLAND SP. Z O.O. 151 oklejanie DRUKARNIA BERG 143 oklejanie aut/flot SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 oklejanie pojazdów 3M POLAND SP. Z O.O. 116 M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 oklejanie samochodów MEGAOKLEJANIE 198 oklejanie witryn WYKLEJACZE.PL 16 oklejarki eva/pur DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 okładki na dyplomy INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 okładki na książki AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 okładki na paszport KORUMA 165 okładki personalizowane INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 okulary przeciwsłoneczne YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 170 ołówki ACTIVE FORM 12 EXITO GROUP 20, 25 ołówki automatyczne PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 ołówki z kryształkiem swarovskiego TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 ołówki z nadrukiem dookólnym WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 one way vision GUOSHUN GROUP 89 opakowania ACTIVE FORM 12 ALLBAG - ALLPRINTS 189 ART-BOX PUDEŁKA Z TEKTURY LITEJ 65 ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 AWIH 189 ELF STUDIO 18 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 FENIKS SP. Z O.O. 193 FRASPO 194 MAXIM 39 ORPAK 179 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 194 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 TIK 17 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 opakowania ekskluzywne BE JOY - PAKPOS 129 opakowania foliowe FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 opakowania jednostkowe IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 opakowania kaszerowane BS POLAND 65 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, 112 A. LITWINOWICZ PINIA SP. Z O.O. 53 STECPOL 180 opakowania na butelki FROZI 111 opakowania nietypowe ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 opakowania ozdobne DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 FENIKS SP. Z O.O. 193 opakowania prezentowe TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 opakowania szklane GLASMARK SP. Z O.O. 180 opakowania tekturowe eco P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, 112 A. LITWINOWICZ opakowania termiczne R3D 123 opakowania wysyłkowe NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 opakowania z nadrukiem PAK-HURT SP.Z.O.O 194 opakowania/ekskluzywne opakowania POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 opakowanie POLIGRAFIKA 34 opakowań DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 opaska SIBAND.PL 114

opaski SIBAND.PL 114 opaski bilet na rękę TOP INVEST MARCIN TOPP 185 opaski eventowe TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 169 opaski festiwalowe TOP INVEST MARCIN TOPP 185 opaski id AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 opaski identyfikacyjne ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 57 opaski na rękę BOTT SP. Z O.O. 153 ROSNOWSKI GIFT 157 opaski samozaciskowe LIZARD JAROSŁAW SUSKI 112 opaski silikonowe BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 opaski tyvek CARTPOLAND 134 opaski tyvek 3/4 i tyvek 1 zwykłe i z odrywanymi kuponami FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / 53 WWW.FABRYKAOPASEK.PL opaski winylowe FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / 53 WWW.FABRYKAOPASEK.PL opiekacze ADLER SP. Z O.O. 152 oprawa indywidualna WYDAWNICTWO SCRIBA 67 oprawa twarda LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 oprogramowanie AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 REPROGRAF SA 47 oprogramowanie caldera CLOUD DIGITAL 43 oprogramowanie do haftu EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK oprogramowanie do projektowania wzorów hafciarskich ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 oprogramowanie esko DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 oprogramowanie graficzne i cad DM SYSTEM 44 oprogramowanie hafciarskie HAFTEX 76 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 oprogramowanie i aplikacje ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 opti ramki MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 optyka laserowa BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 orafol EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 83 organizacja eventów CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 organizacja imprez DOBREKINO.PL 117 organizator polish car wrap championship EUROPEAN MEDIA GROUP 29 organizery CRUX 66 I-DROPS SP. Z O.O. 67 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 POP TIME SP. Z O.O. 122 organizery do kluczy ABC-N PLUS 111 organizery na biurko KATEX 63 ortalion PANATO 195 oryginalne oparte o tradycyjne wornictwo ludowe produkty FOLKSTAR 13 oświetlenie EVENTROOM 51 VITABRI 124 oświetlenie led AKB-POLAND 119 oświetlenieled LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 otwieracze BADGE4U 159, 160 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 otwieraczka DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158

outdoor ALL-SERVICE 133 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 owijki paletowe/polsigny POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 owv DRUKARNIA BERG 143 oznaczenia we wnętrzach WYKLEJACZE.PL 16 oznakowanie 3FORM S.C. 12 SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 pacynki PRAŻMOWSCY S.C. 156 paczki TRAFFICA SP.J. 159 paczki dla dzieci NASZEKOSZE.PL 70 pakiety herbat TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 palstikowe długopisy MAXEMA 25 pamiątki z polski OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 pamieci z pvc CITRON GROUP 49 pamięci samochodowe KUSHA 50 pamięci usb CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 CITRON GROUP 49, 50 USB SYSTEM 95 WILK ELEKTRONIK S.A. 96 pamięci w kształcie na zamówienie CITRON GROUP 50 pamięć flash usb SDI GIFTS S.R.O. 68 pamięć usb MEMORABBIT 51 pamiętniki ENEY TRADING HOUSE LTD 154 MARZIPAN BOOKS LTD. 65 panel led LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 panele led ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 panele ledowe LJ PRODUKTER 51 panele podświetlane ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 panele szklane 3FORM S.C. 12 papier BIURO 42 SP ZOO 140 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 SICO POLSKA 47 papier antyadhezyjny HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD papier dekoracyjny eko-lux FENIKS SP. Z O.O. 193 papier protekcyjny COLGRAPHIX BV 87 papier samoprzylepny ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 papier sublimacyjny COLGRAPHIX BV 87 SITA WUJA TOMA 47 TRANSFERDRUKPAPIER 92 papier sublimacyjny termoprzylepny sticky TRANSFERDRUKPAPIER 92 papier termotransferowy SITA WUJA TOMA 47 papier transferowy TRANSFERDRUKPAPIER 92 papier zabezpieczony VERA HOLOGRAMY 57 papier-biuro-szkoła-reklama RAPORT BRANŻOWY 35 papierośnice DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 papierowe kostki NOTAPRESS JACEK ZUPOK 137 papierowe kubki z logo jednorazowe WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 papierowe kubki z nadrukiem indywidualnym WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 papierowe torby JAN KOWALSKI GROUP 120 MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 papiery ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 LABO PRINT 145 papiery LAMBDA 90


piece APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 piece do laminowania szkła KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 pieczątki COLOP POLSKA 127 MODICO - SUN STAMPER 46 TRODAT POLSKA 127 pieczęcie lakowe KIMM MACIEJ MAZEK 136 piersiówki DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 TROEBER 60 pigment API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 pikowarki HAFTEX 76 piłki GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 piłki do ręcznej BALMO PROMOTIONS 169 piłki do siatkówki BALMO PROMOTIONS 169 piłki nożne BALMO PROMOTIONS 169 SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 piłki nożne - mini piłki ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 piłki nożne retro BALMO PROMOTIONS 169 piłki retro z nadrukiem GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 piłki sportowe z logo GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 pins ROSNOWSKI GIFT 157 pinsy A&J POLAK 70 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 148 (BADGEPRODUCER.COM) pióra ACTIVE FORM 12 COMPLEX 25 pióra kulkowe PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 TRODAT POLSKA 127 pióra wieczne DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 pióra z funkcją „touch pen” REDA A.S. 26 piórniki ARTENS 69 P.W. R.MAJEWSKI 181 pisanie & zapalniczki ENYES 61 plakaty ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 DRUKARNIA BERG 143, 144 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKOMAT.PL 131, 136 EXPERTDRUKU24.PL 136 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 plakaty w pojazdach MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 plakietki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 148 (BADGEPRODUCER.COM) plandeka HUASHENG FLEX 89 plandeka pvc ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 plandeki samochodowe GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 plaski aplikator - laminator CWT WORKTOOLS 73 plastikowe akcesoria KAKADO SP.J. 90 plastikowe długopisy MAXEMA 21 plastikowe kubki z logo WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 plastikowe/metal pióra kulkowe REDA A.S. 26 plastisol pvc wolny od flatantów TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 plastisol wolny od pvc i flatantów z certyfikatem gots TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 plecaki BEE2 183 BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 CODE ZERO 195, 196 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 FROZI 111

IGUANA GROUP 108 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 PASO SP. Z O.O. 195 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 plecaki z mikrofibry NASTROTECNICA SRL 185 plexi LABO PRINT 145 OVILI-BENDERS.COM 77 plexi i pcv 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 plomby SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 plomby samoprzylepne VERA HOLOGRAMY 57 ploter tekstylne DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 ploter tnący AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| ploterowe 3M POLAND SP. Z O.O. 151 plotery CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 GRAVOTECH SP. Z O O. 80 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 PLOTERY24.PL 46 VIA COLOR SP. Z O.O 47 plotery agfa KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 plotery cnc AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 plotery do cięcia folii winylowych GUOSHUN GROUP 89 plotery drukujące ALMA TREND 86 FASTCOM PLOTERY 45 plotery drukujące i tnące ADP POLSKA S.C. 72 plotery drukujące uv VES PLOTER 79 plotery ekosolwentowe EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74 plotery epson CLOUD DIGITAL 43 plotery frezujące INFOTEC CNC 77 VAS 158 plotery klejące DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 plotery laserowe ATECOM 79 LASER MEDIA S.C. 81 plotery laserowe co2 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA GRAWCOM SP.J. 81 plotery lateksowe DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 SCORPIO SP. Z O.O. 78 plotery longier uv led DIPRINTER.COM 44 plotery mechaniczne LASER MEDIA S.C. 81 plotery oki colorpainter AMAGRAF 42 CLOUD DIGITAL 43 plotery pigmentowe proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74 plotery produkcyjne kip CLOUD DIGITAL 43 plotery roland eco solwentowe KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 plotery solventowe roland POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 plotery solwentowe IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 plotery solwentowe roland POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 plotery tekstylne TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. plotery tnące FASTCOM PLOTERY 45 GRAWCOM SP.J. 81 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 SITA WUJA TOMA 47 SUNLASER SP.Z O.O. 82 VES PLOTER 79 plotery tnące cnc DM SYSTEM 44 plotery tnące fiber GRAWCOM SP.J. 81

spis firm według produktów

MEDIAFORPRINT 91 PALSA SP. Z O.O. 66 papiery do druku KAKADO SP.J. 90 papiery kreatywne PAPYRUS SP. Z O.O. 91 papiery opakowaniowe KAKADO SP.J. 90 papiery ozdobne NETUNO SP. Z O.O. 129 papiery transferowe FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY parasole ASGARD SP. Z O.O. 68 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 MITKO SP. Z O.O. 122 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 ROYAL UMBRELLA 125 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 parasole długie FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 parasole golfowe FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 parasole krótkie FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 parasole plażowe FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 parawany AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 PLANET GRAF 145 parawany medyczne CTM GROUP 174 parawany plażowe CTM GROUP 174 F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 parawany z nadrukiem FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 168 pasek AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 paski SALVE POLSKA 163 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 VIP COLLECTION & VERUS 164 pasy FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) patchwork AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 patelnie SILIT RYBSKI IRENA 40 patery w oprawie platerino BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 payper INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) pełna kastomizacja PANATO 195 pendrive CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 CITRON GROUP 50 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 MEMORABBIT 51 pendrive szklane DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 personal protection equipments DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 personalizacja CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 personalizowane piłki z logo ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 personalizowane przesyłki EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 personalizowane pudełka MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 personalizowane wideo EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 personalizowane żelki ELASTUSIE.PL 170 personel identificatory MANDARIN LLC. 121 photobooki INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 photocover OPOLGRAF SA 145 piaskowe malowanki i książeczki kolorowanki ALEXANDER 20, 29

229


spis firm według produktów 230

plotery tnące i folie argo flex GRAWERTON ARGO S.A. 186 plotery tnące summa POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 plotery tnąco-bigujące DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 plotery tnąco-frezujące INFOTEC CNC 77 plotery uv ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 plotery uv stołowe FASTCOM PLOTERY 45 plotery wielkoformatowe API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 plotery wielkoformatowe mutoh ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 pluszowe artykuły reklamowe AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 61 pluszowe breloki FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI pluszowe zabawki reklamowe AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58 płaszcze COTTONLAND TEXTILES 185 płotki REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 płótna introligatorskie PALSA SP. Z O.O. 66 płyty IKONOS 90 YIDE DISPLAY GROUP 180 płyty pcv z nadrukiem DRUKARNIA BERG 143 płyty pvc komorowe BODO INDUSTRIAL INC. 87 płyty pvc spienione BODO INDUSTRIAL INC. 87 płyty tekturowe allison board DM SYSTEM 44 płyty z tworzyw IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 płyty z tworzyw sztucznych ALMA TREND 86 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 pneumatyczne balony i bramy STUDIO55 SP. Z O.O. 123 podajniki ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 podkładki FOLKSTAR 13 podkładki korkowe ASTOM 70 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 podkładki pod mysz 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 ALBINEX SP. J. 185 CZEMUNIE24 166 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 FELLOWES POLSKA SA 127 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 TIK 17 podkładki z kalendarzem 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 podkłady mdf BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 podkłady medyczne i serwety stomatologiczne z nadrukiem WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 93 podłoża REPROGRAF SA 47 podnóżki FELLOWES POLSKA SA 127 podpórki do standów ESSENTRA SP. Z O.O. 88 podpórki pod plecy FELLOWES POLSKA SA 127 podstawki na dokumenty FELLOWES POLSKA SA 127 podświetlenie krawędziowe LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 poduszki AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 poduszki masujące PRO WELLNESS 157 poduszki muzyczna KUSHA 50 pojemnik na długopisy THE SOLUTION SHOP 146 pojemniki POP TIME SP. Z O.O. 122

pokrowce do smartfonów HS-TRADE 112 pokrowce interpack WAVE GROUP 151 pokrowce na elektronikę CODE ZERO 195, 196 polary ALEX FOX 152 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 FABOR 107 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 HARVEST SP. Z O.O. 107 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 108 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 MURAT TEXTIL 109 PROMOSTARS 97, 110 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 VALENTO 111 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 polary i softshelle IGUANA GROUP 108 poliester ALTER GRAF 100 poligrafia ANGALO 134 KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 OPENPRINT.PL 137 POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 poligrafia dla biura/marketingu/domu/przemysłu OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 poligrafia mała DIGITALALBUM FOTO LAB 135 poligrafika POLIGRAFIKA 34 polimatrix LASER-POLSKA 57 poliuretant PALSA SP. Z O.O. 66 polo ALTER GRAF 100 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 HARVEST SP. Z O.O. 107 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 VALENTO 111 WAVE GROUP 151 polski producent wyświetlaczy led AKB-POLAND 119 pompony poduszki PRAŻMOWSCY S.C. 156 pop-up A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 pop-up i hop-up ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 popielniczki PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 TROEBER 60 popupy CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. porcelana ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) portfel AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 portfele CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 KAZHAN 163 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 155 MARCINKOWSKI SALVE POLSKA 163 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 VIP COLLECTION & VERUS 164 portfele skórzane KORUMA 165 pos ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA-

134 MARKETING KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 poster ramki MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 postprodukcja - montaż WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 pościel FARO SPÓŁKA JAWNA 185 potykacze DRUKARNIA BERG 143 FENIKS SP. Z O.O. 18 potykacze aluminiowe GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 power bank tronn WHITEBOX 16 power banki ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 ASGARD SP. Z O.O. 68 AUKEY (AG ELECTRIC) 48 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 BAS KREACJA 13 BOOMPODS POLSKA 48 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 CITRON GROUP 49, 50 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50, 68 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MEMORABBIT 51 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 USB SYSTEM 95 WILK ELEKTRONIK S.A. 96 powercube ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 powerhub ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 powerplotter - ripy EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 powielacze cyfrowe DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 powiększenia i zdjęcia foto DIGITALALBUM FOTO LAB 135 powłoka odzi MULTISTIQ BV 156 pp dla reklamy indoor&outdoor GUOSHUN GROUP 89 prace artystyczne i wzorcownia BE JOY - PAKPOS 129 pracownia cnc FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 prasy do hot stampingu CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI prasy galaxy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 prasy termotransferowe COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 prasy transferowe GRAWERTON ARGO S.A. 186 ROMANIK 78 SITA WUJA TOMA 47 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 189 prezentacje T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 prezentery ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 prezentery do ulotek DURABLE SP. Z O.O. 120 prezenty ANAPOL 152 ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 prezerwatywy promocyjne CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 prezerwatywy w etui CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 prezerwatywy w kartoniku CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 prezerwatywy w nadrukowanej folii CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 primery COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 printtask MIMEDIA SP. Z O.O. 115 printvis - system oparty na microsoft dynamics nav przygotowany specjalnie na potrzeby branży poligraficznej ACREBIT S.A. 114 prod. indywidualna OPEN CHANNEL SP. J. 15 producent AFISA 152


153 SZYMAŃSKI profile do systemów z tkaniną BTT ALTER / HJE 119 profile led MPL POWER ELEKTRO 122 profile pcv AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA programy lojalnościowe NAVY BLUE 137 projektory multimedialne PROVISION S.C. 123 projektowanie ALL-SERVICE 12 ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 projektowanie i produkcja piłek GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 projektowanie i produkcja pos ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 178 projektowanie posm ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 projekty MEGAOKLEJANIE 198 projekty graficzne PINK DESIGN 15 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 promocja RAPORT BRANŻOWY 35 promocyjne notatniki EDICA SP. Z O.O. 25 proporczyki MMG FLAGI 54 przemysł web ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 przemysł wizualny ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 przenośne systemy wystawiennicze ADSYSTEM 119 przepustki SIBAND.PL 114 przewód usb SDI GIFTS S.R.O. 68 przeżycia CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 przypinki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 148 (BADGEPRODUCER.COM) ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL przypinki akrylowe TUREVIO SP. Z O. O. 72 przyssawki ESSENTRA SP. Z O.O. 88 psf camp obozy piłkarskie POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 psf champions league POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 psf cup - turnieje POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 pu/skórzane akcesoria ENEY TRADING HOUSE LTD 154 puchary COLUMBEX - SPORT 196 GTSPORT SJ 197 POLCUPS SP. Z O.O. 197 TRYUMF SP Z O.O. 197 puchary sportowe WIKOSS SPORT 197 pudełka AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 ART-BOX PUDEŁKA Z TEKTURY LITEJ 65 PROINTRO SP. Z O.O. 66 pudełka kartonowe BS POLAND 65 pudełka na kwiaty BS POLAND 65 pudełka na popcorn ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 pudełka na żywność FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 pudełka nietypowe ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 pudełka ozdobne NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 pudełka śniadaniowe ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 pudełka tekturowe i kartonowe IN DUPLO S.C. 129 pudełka z chusteczkami AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 pufy ADCOMFORT 51 MITKO SP. Z O.O. 122 WINDBAL 28 puszki FROZI 111

puszki ozdobne CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 puszki ozdobne i reklamowe na kawę herbatę słodycze i alkohole ARTBOX 111 puzzle ASTOM 70 CARTAMUNDI 54 DRUKPOLSKA 66 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 puzzle magnetyczne EMAGNETS 70 MEDIA MAG 70 pvb led 501/2 - oświetlacz profi view box LETTERO KAROŃ 45 pvc DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 OVILI-BENDERS.COM 77 pylony EMO NEON SP. J. 120 MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 pylony świetlne PROVISION S.C. 123 quick pick wykałaczki nowej generacji NEW PICK SP. Z O.O. 95 quickpick kolorowanka ar EINITY SPÓŁKA Z O.O. 153 radio RADIO PASJA 35 rakle FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 rama zatrzaskowa SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 ramki do tablic rejestracyjnych DRUKARNIA DIAMOND 135 GÓRECKI SP. J. 161 ramki informacyjne duraframe DURABLE SP. Z O.O. 120 ramki led ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH 154 ramki magnetyczne MEDIA MAG 70 ramki podświetlane ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 ramy podświetlane led EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 ramy tekstylne ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 ramy z podświetleniem led ICON SA 14 reflective material DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 reflective sheeting DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 regały NEON EFEKT 122 YIDE DISPLAY GROUP 180 regały kartonowy LEBER SP. Z O.O. 179 regały meblowe P.P.H.U. ARTPLAN 179 reklama MEDIASMARTGROUP 122 reklama dmuchana balony namioty bramy repliki produktów TENT-BALONY 124 reklama na balonach EVERTS POL 28 reklama na samochodach ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 reklama pneumatyczna LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 WINDBAL 28 reklama świetlna FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) reklama świetlna/przestrzenna OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 reklama wizualna ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 reklama zewnętrzna SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 WYKLEJACZE.PL 16 reklama zewnętrzna/wewnętrzna JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 reklamowe oslony samochodowe R3D 123 reklamówki koszulki PAK-HURT SP.Z.O.O 194

spis firm według produktów

FUNNYCASE.PL 112 KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 113 producent leżaków F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 producent liter podświetlanych M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 producent nacinarek ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 producent nadruków na balonach BALONYZLOGO.PL 28 producent odzieży i artykułów tekstylnych TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI 110 producent pos DAGO DISPLAY 177, 178 producent reklamy pneumatycznej BALONYZLOGO.PL 28 producent taśm pakowych FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 producent toreb VIC SP. Z O.O. 195 producent toreb bawełnianych z nadrukiem MART’S BAGS 194 producent toreb ekologicznych MART’S BAGS 192 producent toreb z logo MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 producent worków foliowych FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 produkcja FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167 produkcja polska MART’S BAGS 192 produkcja reklam CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 produkcja specjalna W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 produkcja sznurka ANGALO 134 produkcja tv/internet WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 produkcje cykliczne BE JOY - PAKPOS 129 produkcje filmowe REMATV 35 produkcje niestandardowe LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 produkcyjny druk atramentowy DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 produkty alb to zautomatyzowane giętarki cnc do produkcji liter 3d ze stali i aluminium AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR 76 WISZENKO produkty biurowe LENIAR SP.J. 19 produkty ekskluzywne EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 produkty kaszerowane DRUKPOLSKA 66 produkty led SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 produkty porcelanowe SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 produkty samoprzylepne ROLLFIX 92 produkty smart BAS KREACJA 13 produkty wysokiej jakości PRODIR S.A. 26 produkty z drewna FENIKS SP. Z O.O. 18 produkty z folii pvc PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS produkty z korka PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 produkty z silikonu ASIA DIRECT 60 produkty z żagli CODE ZERO 195, 196 profesjonalne rozwiązania FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) profesjonalne systemy do aromatyzowania AROMA DISPLAY 119 profesjonalny sitodruk PRINTING-SEASON 162 profil do budowy liter przestrzennych 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 profile aluminiowe AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 119 profile do automatycznych giętarek 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 profile do napinania tkanin ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW

231


spis firm według produktów 232

reklamy led AKB-POLAND 119 reklamy podświetlane M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 reklamy podświetlanej 3M POLAND SP. Z O.O. 151 reklamy pos/pod DM DISPLAY 178 reklamy świetlne ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 reklamy zewnętrzne NEON EFEKT 122 rendertask MIMEDIA SP. Z O.O. 115 repliki produktów TENT-BALONY 124 retail ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 ręcznie robione magnesy na lodówkę SUVENIX SP. Z O.O. 71 ręcznie robione praliny CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 ręcznie wykonane mini pocztówki TDS PACK 161 ręcznie wykonane pocztówki TDS PACK 161 ręcznie wykonane pocztówki i pudełka na prezenty TDS PACK 161 ręcznik dla sportowców KAPATEX S.R.O. 185 ręczniki ALEX FOX 152 CTM GROUP 174 FARO SPÓŁKA JAWNA 185 KAPATEX S.R.O. 185 LEŻAKOWO 40 SDX TOWELS 184 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 ręczniki bawełniane TOP INVEST MARCIN TOPP 185 ręczniki do łaźni COTTONLAND TEXTILES 185 ręczniki drukowane BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 ręczniki farbowane barwnikami reaktywnymi ARACO 56 ręczniki formowane MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 ręczniki haftowane BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 ręczniki kąpielowe KAPATEX S.R.O. 185 ręczniki plażowe COTTONLAND TEXTILES 185 ręczniki tłoczone BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 ręczniki z logo ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 ręczniki z mikrofibry NASTROTECNICA SRL 185 TOP INVEST MARCIN TOPP 185 ręczniki z nadrukiem “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 rękawice do mycia i polerowania GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 rękawiczki SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 rękawiczki rowerowe z kierunkowskazem TOYS4BOYS 56 rękawy do transportu powietrza YAGRA SP. Z O.O. 140 rękawy filtracyjne YAGRA SP. Z O.O. 140 rillmy ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE rolki czyszczące do odzieży ROLL-OVER SP. Z O.O. 157 rollupy CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. DISPLAY EXPO SP. J. 120 DRUKARNIA BERG 143 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 KENTO 121 MEDIAFORPRINT 91 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 YIDE DISPLAY GROUP 180 rollupy i banery napinane ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 roly JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 rośliny reklamowe LABOPAK SYSTEM 64

rozpinane bluzy STEDMAN GMBH 110 rozpuszczalniki VIVTEK 92 rozwiązania dla fotografii CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 rozwój przemysłu ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 rzepy przemysłowe EKO-TECH 88 sako ADCOMFORT 51 samochody zdalnie sterowane KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 samoprzylepna folia winylowa SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 sanki drewniane SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 saszetki PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191 scenariusz WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 scenografia eventowa EVENTROOM 51 scrapbooking i quilling NETUNO SP. Z O.O. 129 scyzoryki VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 segregatory AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 DRUKPOLSKA 66 PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 TIK 17 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 segregatory firmowe POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. segregatory katalogi DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA 18 SPÓŁKA JAWNA sekcje czyszczące ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE serafil 300/2 AMANN SP Z O.O. 86 serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. 112 serwis ATECOM 79 COLOR GROUP 41 PLOTERY24.PL 46 VIA COLOR SP. Z O.O 47 serwis drukarek uv UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 serwis maszyn FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 serwis ploterów ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 sesje fotograficzne PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 shakery FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 siatka mesh PLANET GRAF 145 siatki BIURO 42 SP ZOO 140 GLOBART PRINT 144 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 LAMBDA 90 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 siatki mesh ENDUTEX 88 siedziska ADCOMFORT 51 signage MANDARIN LLC. 121 sito POLION 198 sitodruk BOTT SP. Z O.O. 153 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 EXITO GROUP 20, 25 HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 IN DUPLO S.C. 129 M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 PRINTING MACHINE 78

REFLECT 162 ROYAL UMBRELLA 125 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 URAS KIMYA 175 ГРЕЙС 129 sitodruk na koszulkach PRINTING-SEASON 162 sitodruk termotransferowy EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 sitodruk- materiały VANGRAF - STUDIONADRUKU 92 skalówki LENIAR SP.J. 19 skaner AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| skarpetki NORDHORN SP. Z O.O. 109 skarpetki w kubkach CUP OF SOX 95 skarpetki z logo NORDHORN SP. Z O.O. 109 składane stoły i krzesła VITABRI 124 składany namiot LPTENT 155 skóry naturalne WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) skrobaczki CTM GROUP 174 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 THERMOHAUSER GMBH 174 skrobaki do lodu GÓRECKI SP. J. 161 skross adapter podróżny pro light SKROSS POLSKA 198 skross adapter podróżny pro light usb SKROSS POLSKA 198 skross adapter podróżny pro world SKROSS POLSKA 198 skross muv usb SKROSS POLSKA 198 skrzynki drewniane FENIKS SP. Z O.O. 193 skrzynki drewniane na wino FENIKS SP. Z O.O. 18 słodycze BS POLAND 65 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) słodycze w puszkach CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 słuchawki JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 słuchawki bluethooth BOOMPODS POLSKA 48 słuchawki sportowe bt AUKEY (AG ELECTRIC) 48 smart akcesoria KAZHAN 163 smart goggles RASTER 71 smartbox 3d okulary wirtualnej rzeczywistości dla telefonów komórkowych EINITY SPÓŁKA Z O.O. 153 smartjet drukarki solwentowe COLOR GROUP 43 smartwatche CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 smycze ALBEX 27 ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 BATKIEWICZ SP. J. 166 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 CITRON GROUP 49, 50 CZEMUNIE24 166 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 FOLKSTAR 13 GĄSIENICA.PL 168 GIFT STAR & PRO-USB 168 GRADO 168 KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112 KOLEKCJA 150, 155 LENORA SP. Z O. O. 174 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C.


NEON EFEKT 122 ORPAK 179 PINIA SP. Z O.O. 53 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 STECPOL 180 standy-ekspozytory PLASTIC SERVICE S.C. 179 statuetki MARKOL&GRAWER 14 MODERN FORMS 197 POLCUPS SP. Z O.O. 197 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TRYUMF SP Z O.O. 197 statuetki plastikowe GTSPORT SJ 197 statuetki szklane GLASS STUDIO HABRAT 154 statuetki szklane i odlewane COLUMBEX - SPORT 196 stazy DARMAR PRODUCER OF TOURNIQUETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ steamery jiffy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 steinel opalarki “LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA)45 stemle do tłoczenia skóry KIMM MACIEJ MAZEK 136 stemple elektr TRODAT POLSKA 127 stemple kieszonkowe ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 stemple samotuszujące ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 stemplowarki WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) stendy ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING stoiska degustacyjne DAGO DISPLAY 177, 178 DISPLAY EXPO SP. J. 120 stoiska modułowe ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 stoiska promocyjne ADSYSTEM 119 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 stoiska targowe ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI stojak stalowy LEBER SP. Z O.O. 179 stojak z plexi LEBER SP. Z O.O. 179 stojaki ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 stojaki do ulotek RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 stojaki na tablety ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 stojaki na ulotki EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 KENTO 121 POP TIME SP. Z O.O. 122 stojaki pod banery KENTO 121 stojaki prezentacyjne PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 stojaki z klipsem ELF STUDIO 18 stołowe aplikatory CWT WORKTOOLS 73, 76 stoły montażowe CWT WORKTOOLS 73, 76 stoły tnące INTEGART SP. Z O.O. 144 stroje sportowe TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 ULTRA REKLAM 111 strony internetowe EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 PINK DESIGN 15 sublimacja API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 COLOR GROUP 41 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74

GĄSIENICA.PL 168 GIFT STAR & PRO-USB 168 HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 PRINTING MACHINE 78 ROMANIK 78 ROYAL UMBRELLA 125 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. sublimacja na różnych materałach F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 sublimowane metki ubraniowe F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 super płytkie litery p30 EMO NEON SP. J. 120 suszarki ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 suszarki do włosów ADLER SP. Z O.O. 152 suszarki półkowe 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 suszarki tunelowe PRINTEX UE S.C. 46 suv TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. swetry M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 system dla agencji reklamowych IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 system dla drukarni IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 system do zarządzania mis ciceroxi dla drukarni CICERO STAPRO GROUP S.R.O. 114, 115 systemy broszurujące AMAGRAF 42 systemy cad/gis ADP POLSKA S.C. 72 systemy crm i erp VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 systemy digital signage SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 systemy do laserowego cięcia i znakowania SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 systemy druku cyfrowego AMAGRAF 42 systemy filtrujące FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA systemy informacyjne MAR-CO AGENCJA REKLAMOWA 121 systemy led MARKUS 121 systemy motywacyjne CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 systemy napinające PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 systemy nawilżania powietrza: STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 47 systemy podgrzewania folii reklamowych “LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA)45 systemy półkowe MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 systemy produkcyjne xerox DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) 43 systemy tabliczek MAGIT 124 systemy wystawiennicze DISPLAY EXPO SP. J. 120 GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 PRINT DESIGN 123 VITABRI 124 szablony druków CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 szafy wystawowe MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 szale PROMO-HOUSE 17 szaliki BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 GĄSIENICA.PL 168 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 szaliki dziane TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 szaliki dziane hd TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 szaliki kibica KOLEKCJA 150, 155

spis firm według produktów

smycze NASTROTECNICA SRL 185 SIM KOŁO 157 SPIROPRINT SP.J. 27 TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 smycze naszywane ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 CZEMUNIE24 166 smycze odblaskowe F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 smycze sublimacyjne ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 KOLEKCJA 150, 155 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS smycze sznurówkowe ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 smycze termotransferowe ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 smyczki inne niż wszystkie ARTPRO POLSKA 164 social media NAVY BLUE 137 softshelle ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 S2 DISTRIBUTION 110 WAVE GROUP 151 softtouch SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 sole IMCA S.C. 69 solvent COLOR GROUP 41 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 REPROGRAF SA 47 solwentowe plotery drukujące VES PLOTER 79 specjalistyczne kleje i inne zaawansowane technicznie produkty HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD spike - urządzenie pomiarowe SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 spinki do mankietów LUMA MILANÓWEK 17 PENDO 29 spiralki do zeszytów THE SOLUTION SHOP 146 spocket classic plus SPOCKET.PL 157 spodnie REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 spodnie dresowe IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 108 sport ASIA DIRECT 60 ENYES 61 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 sport & outdoor GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 sprasowane gąbki TARO S.P, Z OO 201 sprzedaż VIA COLOR SP. Z O.O 47 sprzęt do oprawy twardej AKONDA 42 sprzęt do sitodruku JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 srp ORPAK 179 ssd WILK ELEKTRONIK S.A. 96 stacje pogodowe KATEX 63 stałociśnieniowe bramy POLTENT SP. Z O.O. 118 stałociśnieniowe bramy vento® POLTENT SP. Z O.O. 122 stałociśnieniowe namioty POLTENT SP. Z O.O. 118 stałociśnieniowe namioty vento® POLTENT SP. Z O.O. 122 stand baner CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. stand/display/topper POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 standy AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 LABO PRINT 145

233


spis firm według produktów 234

szaliki klubowe NASTROTECNICA SRL 185 szaliki retro ULTRA REKLAM 111 szczoteczki do zębów ADLER SP. Z O.O. 152 szklane koraliki o wysokim współczynniku odbicia HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD szklane kufle SUVENIX SP. Z O.O. 71 szklane statuetki DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O. 181 szklanki GLASMARK SP. Z O.O. 180 szklanki z zaparzaczem EXPEN S.C. 25 szkło ANAPOL 152 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 GLASMARK SP. Z O.O. 180 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 szkło akrylowe BODO INDUSTRIAL INC. 87 szkło artystyczne GLASS STUDIO HABRAT 154 szkło do neonów AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA szkło z logo WAZA SC 39 szkolenia 3M POLAND SP. Z O.O. 116 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) szkolenia hafciarskie RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 szkolenia z aplikacji folii SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 szlafroki KAPATEX S.R.O. 185 SDX TOWELS 184 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 szlafroki z logo ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 sznurki LENORA SP. Z O. O. 174 sznurki odzieżowe i ozdobne P.P.H. MATEUSZ 156 sznurowadła P.P.H. MATEUSZ 156 sztabki MS SP. Z O.O. 93 sztalugi FENIKS SP. Z O.O. 18 sztance rotacyjne AMAGRAF 42 sztućce KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 szycie W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 szycie odzieży ULTRA REKLAM 111 szyldy MODERN FORMS 197 ścianki pop up i tekstylne EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 ścianki reklamowe i tekstylne DISPLAY EXPO SP. J. 120 ścianki wystawiennicze ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI ścianki wystawiennicze magnetyczne i tekstylne KENTO 121 ściany podświetlane ICON SA 14 ściany video SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 ściereczka z mikrofibry LUPENMAXX GMBH 95 ściereczki do czyszczenia okularów z mikrofibry TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH ściereczki do monitorów okularów GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 ściereczki do okularów ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 GRADO 168 ściereczki kuchenne z logo ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186

ściereczki z mikrofibry AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 ALBINEX SP. J. 185 ślizgacze ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 śmieszne kubki LABOPAK SYSTEM 64 świece dekoracyjne zdobione ręcznie ADPAL 181 świece stearynowe ADPAL 181 świece stołowe i stożkowe ADPAL 181 świece w szkle ADPAL 181 świeczki LABOPAK SYSTEM 64 t-shirty ALTER GRAF 100 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 JHK - PROMOEFEKT 108 LAMBESTE SP Z O O 109 LOGO PRINT 109 MURAT TEXTIL 109 PROMOSTARS 97, 110 S2 DISTRIBUTION 110 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 t-shirty farbowane barwnikami reaktywnymi ARACO 56 t-shirty formowane MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 t-shirty z nadrukiem ETORBY.EU 193 tablice CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. FENIKS SP. Z O.O. 18 MODERN FORMS 197 tablice led “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 tablice magnetyczne EMAGNETS 70 MEDIA MAG 70 tablice modułowe CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 tablice pcv LABO PRINT 145 tablice samoprzylepne NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA tabliczki MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 MARKOL&GRAWER 14 tabliczki na ścianę/drzwi TISA & ESKA SYSTEM 72 tabliczki przydrzwiowe CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 DURABLE SP. Z O.O. 120 tace barowe NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. tacki ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 takie jakie chcesz wtedy kiedy ich potrzebujesz WEDIA-ANN SP.J. 59 talerzyki papierowe ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 tampodruk CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 EXITO GROUP 20, 25 HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 POLION 198 PRINTING MACHINE 78 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS tamponiarki ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 tampony HI OPAQUE S.C. 181 tapety ENDUTEX 88 targi GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 34 tasiemki P.P.H. MATEUSZ 156

taskman MIMEDIA SP. Z O.O. 115 taśma aluminiowa do liter i znaków przestrzennych ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 taśma poliestrowa TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 taśmy / paski led MPL POWER ELEKTRO 122 taśmy drukowane LENORA SP. Z O. O. 174 TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 taśmy dwustronne SUPERTAPE 139 taśmy dwustronnie klejące ESSENTRA SP. Z O.O. 88 taśmy dwustronnie klejące do łączeń technologicznych ASTAT 87 taśmy klejące EKO-TECH 88 taśmy led AKB-POLAND 119 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 EPILED 88 taśmy magnetyczne ROLLFIX 92 taśmy opakowaniowe z nadrukiem SUPERTAPE 139 taśmy ostrzegawcze FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 taśmy prezentowe z logo TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH taśmy samoprzylepne dwustronne ROLLFIX 92 taśmy tekstylne - dekoracyjne PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO181 HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK taśmy tesa EKO-TECH 88 taśmy typu duct SUPERTAPE 139 taśmy upominkowe BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 taśmy z nadrukiem GIFT STAR & PRO-USB 168 KOLEKCJA 150, 155 tatuaże zmywalne NOMAR 156 technologia ANDA PRESENT LTD. 61 tecnic t-shirt CROSSFIRE T-SHIRTS 96 teczki AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 CODE ZERO 195, 196 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 P.W. R.MAJEWSKI 181 PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 VIP COLLECTION & VERUS 164 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 teczki bizesowe CRUX 66 teczki na dokumenty itp. CODE ZERO 195, 196 teczki wzorniki opakowania pos DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA 18 SPÓŁKA JAWNA tekstyl OPEN CHANNEL SP. J. 15 tekstylia ARACO 56 GLOBART PRINT 144 LABO PRINT 145 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 REPROGRAF SA 47 tekstylia hotelowe FARO SPÓŁKA JAWNA 185 tekstylia importowane ECOPACK 193 tekstylia sublimacyjne PLANET GRAF 145 tekstylne systemy reklamowe ADSYSTEM 119 tektury celulozowe gc1/gc2 YAGRA SP. Z O.O. 140 telewizja branżowa REMATV 35 terminal pocztowy DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158


torby i akcesoria podróżne ANDA PRESENT LTD. 61 torby jutowe bawełniane KOMPOL SP. Z O. O. 194 torby kasowe PAK-HURT SP.Z.O.O 194 torby kredowe z nadrukiem offsetowym AP HOLDING S.A. 189 torby kurierske „foliopak” ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA torby laminowane ALLBAG - ALLPRINTS 189 torby materiałowe ALLBAG - ALLPRINTS 189 ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 torby na butelki MART’S BAGS 194 torby na laptop VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 VIP COLLECTION & VERUS 164 torby na laptopy PASO SP. Z O.O. 195 torby na teleskopy WAVE GROUP 151 torby na zakupy BAGFACTORY 193 torby na zakupy z pp BAGFACTORY 193 torby odblaskowe PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 torby papierowe AWIH 189 CZARGRAF 190 ECOBAG NETWORK SP Z OO 193 ECOPACK 193 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 IN DUPLO S.C. 129 KOMPOL SP. Z O. O. 194 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 VIC SP. Z O.O. 195 torby papierowe (lux/eko) ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 torby papierowe bez nadruku PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 torby papierowe z nadrukiem ETORBY.EU 193 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 194 torby polipropylenowe ARTENS 69 torby pp tkane VIC SP. Z O.O. 195 torby pp z nadrukiem FRASPO 194 torby producent MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 torby skóropodobne SEMPERTUS 195 torby skórzane SEMPERTUS 195 torby sportowe PASO SP. Z O.O. 195 torby termoizolacyjne KOMPOL SP. Z O. O. 194 torby typu market dkt ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA torby typu rączka soft loop ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA torby wielokrotnego użytku pp KOMPOL SP. Z O. O. 194 torby z indywidualnym nadrukiem ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 torby z logo MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 torby z nadrukiem ECODIRECT 193 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 torby z nadrukiem fleksograficznym AP HOLDING S.A. 189 torby zakupowe FRASPO 194 torebki STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 VIP COLLECTION & VERUS 164 tostery ADLER SP. Z O.O. 152 totemy PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 transfer cyfrowy SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 transfer full colour SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188

transfer odblaskowy SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 transfer przemysłowy SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 transfery EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 187, 189 transfery tekstylne POLIART SC 162 transformatory LJ PRODUKTER 51 trawione (chemigraficzne) matryce magnezowe GRAWER POLSKA 88 traye ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 trąbki GOLMI 54 trofea DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 MODERN FORMS 197 POLCUPS SP. Z O.O. 197 trofea sportowe WIKOSS SPORT 197 trofea szklane TRYUMF SP Z O.O. 197 trwałe upominki CORTHOGREEN 40 trybunki KENTO 121 trymery ADP POLSKA S.C. 72 DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 trymery fletcher POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 trymery keencut PLUS DIGITAL 46 tshirt ALEX FOX 152 tuby laserowe BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA tuby na alkohol BS POLAND 65 tuleje do reklam INVEST-MEDIA.COM 90 tusze AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 MODICO - SUN STAMPER 46 REPROGRAF SA 47 tusze do stempli ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 tusze solwentowe i uv FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 tusze specjalne TRODAT POLSKA 127 tusze sublimacyjny URAS KIMYA 175 tusze sunchemical CLOUD DIGITAL 43 tusze uv UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 tusze uv i solwentowe superior DIPRINTER.COM 44 twarde płyty pvc BODO INDUSTRIAL INC. 87 twincaps TWINCAPS SP Z O.O 36 twoje opakowanie ELASTUSIE.PL 170 twój kształt ELASTUSIE.PL 170 twój smak ELASTUSIE.PL 170 typografia ГРЕЙС 129 tyvek PANATO 195 uchwyty INVEST-MEDIA.COM 90 uchwyty do toreb ANGALO 134 P.P.H. MATEUSZ 156 uchwyty magnesy EURO MAGNESY SP. J. III okładka uchwyty magnetyczne EURO MAGNESY SP. J. 178 udźwiękowienie WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 ulotki ALL-SERVICE 133 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKOMAT.PL 131, 136

spis firm według produktów

terminarze WYDAWNICTWO SCRIBA 67 termodruk ГРЕЙС 129 termoformierki INFOTEC CNC 77 termometry TARO S.P, Z OO 201 termosy PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62 termotransfer COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 PAAR HAFT SITODRUK 109 POLIART SC 188 POLION 198 PRINTING MACHINE 78 SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 tkaniny INVEST LINE 90 LAMBDA 90 SICO POLSKA 47 tkaniny dla reklamy INVEST LINE 90 tkaniny do druku 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 INVEST LINE 90 JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 tkaniny poliestrowe JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 tkaniny projekcyjne ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 tłoczniki ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE tłumaczenia symultaniczne EVENTROOM 51 toner biały FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY tonery do drukarek AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 tools.uzlex.eu WMT BALTIC 79 torby ANGALO 134 AP HOLDING S.A. 189 BAGFACTORY 193 BEE2 183 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 CODE ZERO 195, 196 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 CZARGRAF 190 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) FRASPO 194 FROZI 111 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 HARVEST SP. Z O.O. 107 IGUANA GROUP 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 NASTROTECNICA SRL 185 PAK-HURT SP.Z.O.O 194 PANATO 195 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 SDI GIFTS S.R.O. 68 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 TDS PACK 161 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 YAGRA SP. Z O.O. 140 torby bawełniane ARACO 56 ARTENS 69 AWIH 189 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 SIM KOŁO 157 torby bawełniane z nadrukiem ETORBY.EU 193 MART’S BAGS 192 torby bez nadruku AP HOLDING S.A. 189 torby ekologiczne BAGFACTORY 193 ECOPACK 193 GIZMO 194 VIC SP. Z O.O. 195 torby filcowe AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 SEMPERTUS 195 torby foliowe ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 AWIH 189 torby fullcolor FABOR 107

235


spis firm według produktów 236

ulotki LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 ultralekkie namioty ICON SA 14 uni koce polarowe kolor AGLIKA TRADE LTD. 185 uniflex DELIS ARTUR FERENC 94 universal MOCARZ.EU 91 upominki btl CARTAMUNDI 54 upominki dla golfistów KATEX 63 upominki drewniane WOOD MAGIC 18 upominki ekskluzywne PRIME LINE S.C. 26 upominki filcowe AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 upominki firmowe MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 upominki firmowe z czekolady MM BROWN GROUP SA SP. K. 172 upominki personalizowane MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 upominki reklamowe CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 CTM GROUP 174 ELF STUDIO 18 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 ENYES 61 GLASS STUDIO HABRAT 154 M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 SILICON SRL 61 UPOMINKI24.PL 16 upominki vip OPEN CHANNEL SP. J. 15 upominki ze sklejki TISA & ESKA SYSTEM 72 urządzenia K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 urządzenia cnc SUNLASER SP.Z O.O. 82 urządzenia do domingu SCORPIO SP. Z O.O. 78 urządzenia do druku 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 urządzenia do oprawy spiralnej GRAFMASZ 45 urządzenia do oprawy twardej GRAFMASZ 45 urządzenia do pomiaru kolorów EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 urządzenia drukujące DKS 44 urządzenia i media do sublimacji i termotransferu AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 urządzenia pomocnicze HI OPAQUE S.C. 181 urządzenia sitodrukowe ROMANIK 78 usb BAS KREACJA 13 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 usb fans GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 usb w kształcie CITRON GROUP 49 usługi haftu i pikowania HAFTEX 76 uszczelki zaślepki IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 uszczelnianie szwów LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 uszlachetnianie ANGALO 134 uszlachetnianie cyfrowe KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. uv ADVER MEDIA 140 COLOR GROUP 41, 43 DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 uv i sublimacyjne KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 uv led REPROGRAF SA 47

uv waterless TORRO SPÓŁKA Z O.O. 139 używane plotery wielkoformatowe OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 vidartykuły com.pl VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 video PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 walizka AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 walizki CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 PASO SP. Z O.O. 195 VIP COLLECTION & VERUS 164 warsztaty POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) washable paper BOOGIE 53 web-2-decor ALUBEST 42 web2print IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 wektory DEPOSITPHOTOS INC. 125 wetorby filco ARTENS 69 wiadra BOTT SP. Z O.O. 153 wideo DEPOSITPHOTOS INC. 125 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 wideprint MIMEDIA SP. Z O.O. 115 wielkanoc MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 wielkoformatowe drukarki 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 wielkoformatowego eco uv 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 wifi marketing MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 wina z całego świata M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 windery JAN KOWALSKI GROUP 120 winylowa folia samoprzylepna GUOSHUN GROUP 89 wiodące czasopismo branży pbs RAPORT BRANŻOWY 35 wirualna rzeczywiśtość DREAMTEX SP. Z O.O. 107 wisiorki ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 witacze EMO NEON SP. J. 120 witryny sklepowe MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 wizytowniki CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 PRIME LINE S.C. 26 wizytówki ALL-SERVICE 133 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKOMAT.PL 131, 136 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 ГРЕЙС 129 wkłady piankowe LENIAR SP.J. 19 własny import wina CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 włoskie długopisy MAXEMA 21, 25 wobblery ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING ESSENTRA SP. Z O.O. 88 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. woda NOWY DRINK 172 wodoodporne głośniki bluetooth AUKEY (AG ELECTRIC) 48 woreczek foliowy ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA woreczki MART’S BAGS 192 woreczki bawełniane MART’S BAGS 194 worki CODE ZERO 195, 196

worki do szprycowania THERMOHAUSER GMBH 174 worki filtracyjne YAGRA SP. Z O.O. 140 worki marynarskie PANATO 195 worki na gimnastykę P.W. R.MAJEWSKI 181 worki na sznurkach PANATO 195 wózki transportowe 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 wsparcie VIA COLOR SP. Z O.O 47 wstążki LENORA SP. Z O. O. 174 wstążki do prezentów BATKIEWICZ SP. J. 166 CZEMUNIE24 166 wstążki sublimowane do prezentów F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 wstążki z nadrukiem GIFT STAR & PRO-USB 168 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. wszystkie formaty SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 wszystkie rodzaje piłek ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 wszywki drukowane SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 www.akademia-wiedzy.eu POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) wycinarki RISET 47 wycinarki laserowe ALUBEST 42 wycinarko - bigówki AKONDA 42 wyciskarka wolnoobrotowa kuvings DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 198 wydruki KENTO 121 wydruki 3d OPOLGRAF SA 145 wydruki dla reklamy DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ wydruki grafik do roll up’ów POLIART SC 188 wydruki na etui na smartfony OPOLGRAF SA 145 wydruki plano format b0+ PINIA SP. Z O.O. 53 STECPOL 180 wydruki wielkoformatowe KUZNIAREKLAMY.PL SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF 145 GRUCHALSKI ŁUKASZ BRYL wydruki wielkoformatowe na każdym materiale OPOLGRAF SA 145 wydruki wielkoformatowe na szkle OPOLGRAF SA 145 wydruków cyfrowych ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 wykałaczki bankietowe MMG FLAGI 54 wyklejanie folią witryn i elewacji biurowych HOUSE OF PRINT 144 wykładzina ENDUTEX 88 wykonujemy szablony K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85 wykonujemy szablony i matryce K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 90 wykroje z taśm samoprzylepnych ROLLFIX 92 wykrojniki laserowe ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE wykrojniki taśm i rzepów EKO-TECH 88 wypalarki sit riso EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 wyposażenie biur AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 wyposażenie kartonów P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, 112 A. LITWINOWICZ wyposażenie sklepów ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 wyroby artystyczne DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 wyroby samoprzylepne PRAUT M. K. KONKEL 156


zasilacze mean well EPILED 88 zasilanie lasera BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 zawieszki ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 zawieszki zapachowe SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK 200 zdjęcia DEPOSITPHOTOS INC. 125 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 zdobienia ECOPACK 193 ULTRA REKLAM 111 zdobienia odblaskowe PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 zdobienie porcelany stołowej WAZA SC 39 zegarki MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 TARO S.P, Z OO 201 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 zegary LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 TARO S.P, Z OO 201 zegary nabiurkowe LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 zegary ścienne LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 zestaw bezpieczeństwa WHITEBOX 16 zestaw dwóch uniwersalnych przykrywek do puszek z napojam w formie breloka TWINCAPS SP Z O.O 36 zestawy MART CERAMIC 39 zestawy antystatyczne fraser DIPRINTER.COM 44 zestawy biznesowe NASZEKOSZE.PL 70 zestawy broszura MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 zestawy czekoladek B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 zestawy delikatesowe CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 zestawy do auta GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 zestawy kawowe MAXIM 39 zestawy konferencyjne NASZEKOSZE.PL 70 zestawy magnesów EMAGNETS 70 zestawy okolicznościowe NASZEKOSZE.PL 70 zestawy piśmienne KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 zestawy porcelanowe OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 zestawy prezentowe DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 zestawy prezentowe dla b2b FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 zestawy upominkowe HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 zestawy z giftem COMPLEX 25 zeszyty DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 zgrzewanie folii TIK 17 zgrzewarki SCORPIO SP. Z O.O. 78 zgrzewarki do banerów HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 zgrzewarki hot air oraz hf SOFTPLAST 78 zgrzewarki impulsowe SOFTPLAST 78 zgrzewarki leister HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 zgrzewarki ręczne do banerów HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77 zgrzewarki samojezdne HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 zgrzewarki samojezdne do banerów HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77

zgrzewarki stacjonarne HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 zielone upominki CORTHOGREEN 40 zmiana koloru samochodu MEGAOKLEJANIE 198 znaczki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 148 (BADGEPRODUCER.COM) ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL BADGE4U 159, 160 BMT REKLAMA 148 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 znaczki medale PENDO 29 znaczki statuetki PENDO 29 znaczniki PROMONOTES 19 znakowanie ANAPOL 152 BODMAN 162 znakowanie laserem STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 znakowanie laserowe KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH znakowanie na okrągło CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA znakowanie odzieży REFLECT 162 znakowanie odzieży (nadruki FABOR 107 znakowanie przemysłowe STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 znakowarki MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 znakowarki fibrowe STAMP-GRAWER WACŁAW KŁOSIŃSKI 82 znakowarki laserowe FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA GRAWCOM SP.J. 81 LASER MEDIA S.C. 81 TROTEC POLSKA 82 znakowarki laserowe fiber SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 żakard SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 żarówki led MPL POWER ELEKTRO 122 żele IMCA S.C. 69 żetony GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 żetony do wózków sklepowych A&J POLAK 70

spis firm według produktów

wyroby z folii pcv PRAUT M. K. KONKEL 156 wysokiej jakości długopisy PRODIR S.A. 26 wysokociśnieniowe STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 47 wyspy sklepowe DAGO DISPLAY 177, 178 wystawiennicze IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 wyświetlacz mgłowy ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 wyświetlacze led MARKUS 121 wzorniki AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. WWW.SEGREGATORY24.PL 139 wzorniki kolorów EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 z-notes NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zabawki F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 zabawne zagłówki AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 zabudowy targowe DISPLAY EXPO SP. J. 120 zaginarki OVILI-BENDERS.COM 77 zaginarki do pleksi OVILI-BENDERS.COM 77 zakładka lupa LUPENMAXX GMBH 95 zakładki PRAŻMOWSCY S.C. 156 zakładki magnetyczne ASTOM 70 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 EMAGNETS 70 MEDIA MAG 70 zakładki wobblery FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 zakuwarki do oczek SOFTPLAST 78 zamki do łączenia IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 zamki zbliżeniowe CARTPOLAND 134 zamówienia specjalne i wiele więcej! WEDIA-ANN SP.J. 59 zaopatrzenie hafciarni: nici do haftu DAKO VRT.GUNOLD 56 zapachy IMCA S.C. 69 PRETIUM S.C. DARIA MŁOCEK, PAWEŁ MŁOCEK 15 zapalarki FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 zapalniczki ENYES 61 FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 TROEBER 60 zapalniczki cricket EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 200 zapalniczki krzesiwowe FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 zapalniczki prezentowe DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 zapalniczki z nadrukiem FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 zapalniczki żarowe FIRMA HANDLOWA HOFMAN (TOM POLSKA) 200 zapałki EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 200 zapowiedzi oraz podsumowania targów T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 zaprojektuj z nami swoje etui FUNNYCASE.PL 112 zaproszenia VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 zaproszenia biznesowe DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 zasilacze BLUEZONE GMBH 153 zasilacze do led MPL POWER ELEKTRO 122 zasilacze led AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87

237


list of companies by products

LIST OF COMPANIES BY PRODUCTS

238

2 in 1 charging cable TRADECONTHOR GMBH 169 2500i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 141 2d and 3d embossing GRAWER POLSKA 88 360 degree marking CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA 360 movies CARDBOARDY.PL 94 3d doming stickers POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 3d embroidery HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 3d letters CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 3d printings OPOLGRAF SA 145 3d stickers VAS 158 3d/flip/anim lenticular print AXXEL SP. Z O.O. 134 3m 1080 - wrap film AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL 3m 1380 - wrap film AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL 3m training facility “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 3m™endorsed course “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 3m™knifeless tape “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 3m™preferred course “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 5000 products L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II cover a heavy weight canvas tote MART’S BAGS 192 a-boards CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. FENIKS SP. Z O.O. 18 accessories COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 EVERTS POL 28 IKONOS 90 LOGO PRINT 109 PLOTERY24.PL 46 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 accessories for lanyards production BATKIEWICZ SP. J. 166 accessories for led lighting LJ PRODUKTER 51 accessories for mobile & tablet ROSNOWSKI GIFT 157 accessories for smokers HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 accessories for the manufacture of lanyards TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 accurio pro flux KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. acryl OPOLGRAF SA 145 acrylic badges TUREVIO SP. Z O. O. 72 acrylic hd scarfs TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 acrylic keyrings TUREVIO SP. Z O. O. 72 acrylic scarfs TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 acrylic sheet BODO INDUSTRIAL INC. 87 acrylic signs & holders POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O.

acrylics WIKOSS SPORT 197 activewear REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 activity sets PRAŻMOWSCY S.C. 156 ad-led MOBI24.ME LED-TECHNIK 51 ad-one MOBI24.ME LED-TECHNIK 51 additional units HI OPAQUE S.C. 181 address books I-DROPS SP. Z O.O. 67 address printer DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 adhesive foils INTEGART SP. Z O.O. 144 adhesive products ROLLFIX 92 adhesive stickers KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 adhesive tapes EKO-TECH 88 ESSENTRA SP. Z O.O. 88 adhesives VIVTEK 92 adhesives on textiles WILER 189 adjustable cutting machines ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 advertise armchairs REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 advertise products DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 advertising DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ TOP INVEST MARCIN TOPP 185 advertising business MEDIASMARTGROUP 122 advertising grade products DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 advertising manufacturer NEON EFEKT 122 advertising on the window WYKLEJACZE.PL 16 advertising pneumatic WINDBAL 28 advertising printing OPENPRINT.PL 137 advertising printing/binders etc. POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 advertising production CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 advertising products SALVE POLSKA 163 advertisings stands DISPLAY EXPO SP. J. 120 advertsing deckchair LEŻAKOWO 40 advetorial SZEPTUCHY.PL 64 agfa printers KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 air freshener systems AROMA DISPLAY 119 air fresheners PRETIUM S.C. DARIA MŁOCEK, PAWEŁ MŁOCEK 15 air-tight balloons WATS 124 air-tight tents WATS 124 airmachine tent STUDIO55 SP. Z O.O. 123 airtight tents TENT GRUPA SP. Z O.O 124 alarm clocks TARO S.P, Z OO 201 alb products is a line of fully automated cnc letter bending machines for 3d letters from stainless steel and aluminium AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR 76 WISZENKO

all kinds of balls ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 alphashot micro automated photo system ORBITVU SP. Z O.O. 125 alphashot xl pro led automated photo system ORBITVU SP. Z O.O. 125 alphashot xxl automated fashion photo system ORBITVU SP. Z O.O. 125 aluminium sunloungers F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 aluminum band box letters ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 aluminum band for 3d letters ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 aluminum composite panel BODO INDUSTRIAL INC. 87 aluminum profiles AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA aluminum rulers LENIAR SP.J. 19 anapurna h2050i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 141 anapurna h2050i led/2500i led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 42 anapurna m 2050i AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE anti-adhesives AMT PRODUCT 87 antimicrobial film HEXIS POLSKA 84, 89 antistatic sets fraser DIPRINTER.COM 44 app_agumentet_reality LUNE.XYZ 94 app_kinect LUNE.XYZ 94 app_leapmotion LUNE.XYZ 94 app_oculus LUNE.XYZ 94 app_samsungvr LUNE.XYZ 94 application table CWT WORKTOOLS 73, 76 applicators for foils SOFTPLAST 78 applicut bubble-free ALMA TREND 86 appliques HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 aquapod bluethooth waterproof speaker BOOMPODS POLSKA 48 architectural foils 3M POLAND SP. Z O.O. 151 aroma dispensers AROMA DISPLAY 119 art glass GLASS STUDIO HABRAT 154 art neon lighting BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 articles T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 articles off office INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 artistic decorations GLASS STUDIO HABRAT 154 artistic glassware DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 artwork and design BE JOY - PAKPOS 129 ashtray TROEBER 60 ashtrays PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 audio and music tracks PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 audiocube ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 automated lamination ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48


balloons accessories LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 OMEGA BIS 28 balloons advertisin WINDBAL 28 balloons printing BALONYZLOGO.PL 28 ballpens MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 ballpoint pens COMPLEX 25 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 TRODAT POLSKA 127 balls GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 banner stand CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 banners BIURO 42 SP ZOO 140 DRUKARNIA BERG 143, 144 ENDUTEX 88 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 GLOBART PRINT 144 LABO PRINT 145 LAMBDA 90 LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 MEDIAFORPRINT 91 PLANET GRAF 145 REPROGRAF SA 47 bar gift set KATEX 63 bar trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. barmats LEMA 3D 36 bars MS SP. Z O.O. 93 baseball caps HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 107 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 bases to beachflags MMG FLAGI 54 basket of gifts. FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) 69 batfan A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 bath ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 bathrobes COTTONLAND TEXTILES 185 KAPATEX S.R.O. 185 SDX TOWELS 184 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 KAPATEX S.R.O. 185 bbq lighters HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 beach flags LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 beach towels COTTONLAND TEXTILES 185 beach-parasols FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 beachflags LABO PRINT 145 MMG FLAGI 54 PLANET GRAF 145 REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 beanbags MITKO SP. Z O.O. 122 MMG FLAGI 54 beanies BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 107 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 beautiful books KURTIAK I LEY 146 bedding set FARO SPÓŁKA JAWNA 185 beer hugger CUP OF SOX 95 beer mugs PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 belgian chocolates MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 belgian pralines CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170

belts SALVE POLSKA 163 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 VIP COLLECTION & VERUS 164 benders OVILI-BENDERS.COM 77 benders for acrylic OVILI-BENDERS.COM 77 benders for pvc OVILI-BENDERS.COM 77 bending machmines OVILI-BENDERS.COM 77 benners ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI bergmen BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 bespoke disposable paper cups WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 bespoke notebooks CAPIRA 17 best quality pens MAXEMA 21, 25 big binding tower OPUS SP. Z O.O. 66 billboard GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 billboards DRUKARNIA BERG 143, 144 billboards classic BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 billboards premium BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 bimatrix LASER-POLSKA 57 binder end file promotion TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 binders DKS 44 DRUKPOLSKA 66 DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 binding screw ESSENTRA SP. Z O.O. 88 binding systems GRAFMASZ 45 bins KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 blank products for sublimation GRAWERTON ARGO S.A. 186 blankalbums KURTIAK I LEY 146 blankets FARO SPÓŁKA JAWNA 185 SDX TOWELS 184 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 blankets with full color imprint LEŻAKOWO 40 blockouts DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 ENDUTEX 88 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 blocks DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 blue-sheet in 8 diff. sizes BLUEZONE GMBH 153 bluetooth JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 bluetooth headphones AUKEY (AG ELECTRIC) 48 bluetooth speaker MEMORABBIT 51 bluetooth speakers GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 board games ALEXANDER 20, 29 CARTAMUNDI 54 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 boards GLOBART PRINT 144 IKONOS 90 LABO PRINT 145 MEDIA MAG 70 YIDE DISPLAY GROUP 180 boards for advertising ind. PAPYRUS SP. Z O.O. 91 bobbin thread DAKO VRT.GUNOLD 56 book VELDAN, SPOL. S R. O. 32 book bindery BE JOY - PAKPOS 129 book calendars EDICA SP. Z O.O. 25 WYDAWNICTWO SCRIBA 67 WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS 67

list of companies by products

automated tape applicators NEWTOWN TAPES 77 automatic hot air welding machines for all themoplastic tarpaulin material HERZ POLSKA SP. Z O.O. 77 automatic letter bender CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 automatic presses ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 automatic welding machine POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 awards DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 POLCUPS SP. Z O.O. 197 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 back supports FELLOWES POLSKA SA 127 back-lit panels EMO NEON SP. J. 120 backlight HOUSE OF PRINT 144 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 backlits DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 ENDUTEX 88 HUASHENG FLEX 89 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 backpacks BEE2 183 BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 FROZI 111 IGUANA GROUP 108 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 NASTROTECNICA SRL 185 PASO SP. Z O.O. 195 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 badges AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 148 COM) ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL bags ANDA PRESENT LTD. 61 AP HOLDING S.A. 189 ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 BEE2 183 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 FABOR 107 FRASPO 194 FROZI 111 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 IGUANA GROUP 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 PAK-HURT SP.Z.O.O 194 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 SDI GIFTS S.R.O. 68 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 TDS PACK 161 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 YAGRA SP. Z O.O. 140 bags for gym pool (swimming) P.W. R.MAJEWSKI 181 bags jute KOMPOL SP. Z O. O. 194 bags manufacturer MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 bags producer VIC SP. Z O.O. 195 bags with a logo MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 bags with flexographic printing AP HOLDING S.A. 189 bags with print PAK-HURT SP.Z.O.O 194 bags without printing AP HOLDING S.A. 189 balbums.com INTROLIGATORNIA.NET - BARAŃSKI 65 ballon decorations OMEGA BIS 28 ballons with print WINDBAL 28 balloons ALBEX 27 AVIOTEX KKC 28 BALONYZLOGO.PL 28 EVERTS POL 28 POLTENT SP. Z O.O. 118, 122 STUDIO55 SP. Z O.O. 123 WATS 124 WINDBAL 28

239


list of companies by products 240

book covers AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 bookbinding KAKADO SP.J. 90 bookbinding canvas PALSA SP. Z O.O. 66 bookbinding fabrics PALSA SP. Z O.O. 66 booklet makers DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 RISET 47 bookmark-magnifier LUPENMAXX GMBH 95 bookmarks PRAŻMOWSCY S.C. 156 books LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 bookshelf cardboard LEBER SP. Z O.O. 179 bottle FROZI 111 bottle holders CUP OF SOX 95 bottle jacket CUP OF SOX 95 bottle opener BADGE4U 160 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 bottleopeners BADGE4U 159 bowls THERMOHAUSER GMBH 174 bows PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO181 HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH box VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 box letters EMO NEON SP. J. 120 boxes AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 BS POLAND 65 PROINTRO SP. Z O.O. 66 boxes & packaging ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 boxes of chocolate CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 boxes of pralines CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 boxes/exclusive boxes POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 bracelets ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 brand scenting AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200 brand stand DAGO DISPLAY 177, 178 branded collection SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 branded paper cups WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 branded plastic cups WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 branded socks NORDHORN SP. Z O.O. 109 brass and polimers GRAWER POLSKA 88 briefcase AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 SEMPERTUS 195 briefcases P.W. R.MAJEWSKI 181 VIP COLLECTION & VERUS 164 briefcases made of leather and pu leather STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 briefcases paper DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 brochure holder EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 brochure holders RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 brochure sets MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 brochure stands ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 brochures DRUKOMAT.PL 131, 136 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ btl gifts CARTAMUNDI 54

bubble envelopes R3D 123 buckets BOTT SP. Z O.O. 153 bullet journal POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 business briefcase CRUX 66 business card holder CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 PRIME LINE S.C. 26 business cards ALL-SERVICE 133 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKOMAT.PL 131, 136 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 ГРЕЙС 129 business clothing ECOPACK 193 business gifts KORUMA 165 business printers epson workforce pro PLUS DIGITAL 46 business sets NASZEKOSZE.PL 70 businesswear L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II cover bussiness cards VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 button badges BADGE4U 159, 160 buttons AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 148 COM) BMT REKLAMA 148 buzz marketing SZEPTUCHY.PL 64 cables LJ PRODUKTER 51 calendar mousepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 calendars ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING ASS3 66 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 CRUX 66 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 DRUKARNIA KOLUMB 135 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DRUKOMAT.PL 131, 136 DRUKPOLSKA 66 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 PROMONOTES 19 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 camouflage ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 campaigns ALL-SERVICE 12 can covers FROZI 111 candies B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 candles in the glas ADPAL 181 candy FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 candy bar FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 candy from around the world FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 candy tin boxes CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 canvas BIURO 42 SP ZOO 140 DRUKARNIA BERG 143 PLANET GRAF 145 canvas bags ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 capilary films APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 caps ADLER CZECH A.S. 96, 99 ALEX FOX 152 ARACO 56 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 EUDARCAP 107

LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 PROMOSTARS 97, 110 caps & headwear W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 car accessories ASIA DIRECT 60 GÓRECKI SP. J. 161 car advertising ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 car air freshener SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK 200 car chargers AUKEY (AG ELECTRIC) 48 car cleaning pads GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 car mouse KUSHA 50 car registration plate frames DRUKARNIA DIAMOND 135 car sunshades R3D 123 car usb stick KUSHA 50 car wrap DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ car wraping M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 car wrapping 3M POLAND SP. Z O.O. 116, 151 car wrapping and branding SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 car wraps HEXIS POLSKA 84, 89 car’n truck -vehicle outline SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 carbon copy notebook MULTI 137 card games ALEXANDER 20, 29 CARTAMUNDI 54 card holders DURABLE SP. Z O.O. 120 cardboard boxes IN DUPLO S.C. 129 cardboard shelving ESSENTRA SP. Z O.O. 88 cardboards vr CARDBOARDY.PL 94 cardguard ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL BADGE4U 159, 160 cards holder STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 cards with key tags/key tabs to snap off POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 carrying cases for mobile devices FUNNYCASE.PL 112 cases ACTIVE FORM 12 cases for laptop & smartphones AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 cases for smartphones I-DROPS SP. Z O.O. 67 cash trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. cast & glass trophys COLUMBEX - SPORT 196 casting GTSPORT SJ 197 castom shape usb CITRON GROUP 49 catalogues ALL-SERVICE 133 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DRUKOMAT.PL 131, 136 EXPERTDRUKU24.PL 136 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ ccs led 130 - color contol stand LETTERO KAROŃ 45 cdi DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 cellulose cardboards gc1/gc2 YAGRA SP. Z O.O. 140


cnc cutters AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 cnc cutting plotters DM SYSTEM 44 cnc drilling machine MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 cnc drilling machines MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 cnc laser INFOTEC CNC 77 cnc milling machine MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 cnc milling machines MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 cnc milling plotters VAS 158 cnc router CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 cnc routers AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 87 INFOTEC CNC 77 cnc workshop FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 co2 laser MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 77 co2 laser cutting & engraving systems SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 co2 laser engraving-cutting GRAWCOM SP.J. 81 co2 lasers FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA coasters ASTOM 70 coated printing materials SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 coffe to go mugs SPS POLSKA 157 coffee and accesories TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 coffee for promotion ROSNOWSKI GIFT 157 coffee mugs HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. coffee sets MAXIM 39 coffer light PRINT DESIGN 123 coin albums AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 cold lamination film SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 colleciblebooks KURTIAK I LEY 146 color management REPROGRAF SA 47 color measurement equipment EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 color patches EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 colour mixing HI OPAQUE S.C. 181 commemorative coins MS SP. Z O.O. 93 commemorative magnets TISA & ESKA SYSTEM 72 commercial stands FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI communication medium LPTENT 155 company clothing ECOPACK 193 complete crm system for small and medium-sized enterprises. CRM VISION 114 complex labels AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 compress uv printers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 compressed sponges TARO S.P, Z OO 201 condom pouch CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 condom print on foil CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 condom wrapper CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 condoms CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 conference sets NASZEKOSZE.PL 70 conferences VELDAN, SPOL. S R. O. 32

constant pressure gates POLTENT SP. Z O.O. 118 constant pressure tents POLTENT SP. Z O.O. 118 constructions STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 containers POP TIME SP. Z O.O. 122 content marketing SZEPTUCHY.PL 64 converting machines HKM SP. ZOO 45 copiers ADP POLSKA S.C. 72 copiers&production printers AMAGRAF 42 cork mats CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 cork products PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 corner heads IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 corporate candy gift sets FIGLE MIGLE CANDYBAR 172 corporate clothing DREAMTEX SP. Z O.O. 107 corporate gifts ENEY TRADING HOUSE LTD 154 corporate wear FABOR 107 cosmetic bags VIP COLLECTION & VERUS 164 cosmetics IMCA S.C. 69 cosmetics bags ARTENS 69 cosmetics with logo KOSMETYKI Z LOGO 69 costumes FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI cotton PANATO 195 cotton aprons MART’S BAGS 194 cotton bags ALLBAG - ALLPRINTS 189 ARACO 56 ARTENS 69 AWIH 189 KOMPOL SP. Z O. O. 194 MART’S BAGS 192 SIM KOŁO 157 cotton bottle bag MART’S BAGS 194 cotton cosmetics bags MART’S BAGS 194 cotton drawstring bags MART’S BAGS 194 cotton t-shirts CROSSFIRE T-SHIRTS 96 cotton towels TOP INVEST MARCIN TOPP 185 counter displays PLASTIC SERVICE S.C. 179 counter mats NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. counter plates ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE countermats 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 courier bags ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA covercorrugated board laminating POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 covers PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 creaser AKONDA 42 ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 creasers DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 GRAFMASZ 45 RISET 47 creasing and folding machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI credit-card-size magnifier LUPENMAXX GMBH 95 cricket lighters EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 200 crm erp software VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114

list of companies by products

ceramics AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 GLASMARK SP. Z O.O. 180 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MAXIM 39 TEXET POLAND SP Z O.O. 111 WAZA SC 39 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) ceylon teas TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 chalkboards FENIKS SP. Z O.O. 18 chanell letter MAGIT 124 chemicals and machines HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 chemistry K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 chocolate boxes B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 chocolate sets B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 chocolate shapes MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 chocolate tablets MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 chocolate tools MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 172 chocolates CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 chocolates hand made MM BROWN GROUP SA SP. K. 172 chocolates with company name MOUNT BLANC SP. Z O.O. 172 chocolates with overprint MM BROWN GROUP SA SP. K. 172 christmas MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 christmas gifts NASZEKOSZE.PL 70 cigarette cases DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 citylight HOUSE OF PRINT 144 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 cleaners 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128 AMT PRODUCT 87 cleaning and polishing mitts GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 cleaning materials COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 cleaning pads GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 cleaning wipers & swabs diprinter DIPRINTER.COM 44 clipboards DRUKPOLSKA 66 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 clipboardys TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 clippboards POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. clishees HI OPAQUE S.C. 181 clock movements TARO S.P, Z OO 201 clocks LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 TARO S.P, Z OO 201 clothes BODMAN 162 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 CTM GROUP 174 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK FABOR 107 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 IGUANA GROUP 108 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 cmb led 100/5 e - color match box illuminator LETTERO KAROŃ 45 cmyk+1 OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 cnc OVILI-BENDERS.COM 77

241


list of companies by products 242

crm vision - everything you need to simplify your work. CRM VISION 114 cubes MITKO SP. Z O.O. 122 MMG FLAGI 54 cubs FOLKSTAR 13 cuddly toys PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62 cufflinks LUMA MILANÓWEK 17 PENDO 29 cupped condom CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 cups AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 GTSPORT SJ 197 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MART CERAMIC 39 MAXIM 39 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 POLCUPS SP. Z O.O. 197 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 TRYUMF SP Z O.O. 197 WAZA SC 39 curtain trailer GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 120 custom adornment for tableware WAZA SC 39 custom foil balloons LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 custom imprinted balloons OMEGA BIS 28 custom lanyards ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 custom latex balloons LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 custom made balls with llogo ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 custom made displays ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 custom made product displays ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 178 custom made towels COTTONLAND TEXTILES 185 custom paper bags PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 custom printed ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 custom printed furniture ADCOMFORT 51 custom printed mugs CZEMUNIE24 166 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 custom printed packaging tapes SUPERTAPE 139 custom printed pens ZADRUKOWANE.PL 16 custom printed pp bags FRASPO 194 custom printed t-shirts ZADRUKOWANE.PL 16 custom printing FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 custom prints on bags VIC SP. Z O.O. 195 custom production OPEN CHANNEL SP. J. 15 custom shape usb CITRON GROUP 50 custom signs 3FORM S.C. 12 custom wallpaper 3FORM S.C. 12 customize 2d/3d TARO S.P, Z OO 201 customized balloons WATS 124 customized educational flashcards WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 95 customized furnitures DM DISPLAY 178 customized laminated bags ALLBAG - ALLPRINTS 189 customized sunglasses YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 170 cutter cnc INFOTEC CNC 77 cutters ADP POLSKA S.C. 72 AKONDA 42 DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 GRAVOTECH SP. Z O O. 80, 81 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40

POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 RISET 47 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 cutting cnc routers INFOTEC CNC 77 cutting machine SUNLASER SP.Z O.O. 82 cutting machines producer ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 cutting plotter GRAWERTON ARGO S.A. 186 cutting plotter vinyl GUOSHUN GROUP 89 cutting plotters FASTCOM PLOTERY 45 VES PLOTER 79 cutting printers ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 cutting tables INTEGART SP. Z O.O. 144 cutting vinyl GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED cyclic production BE JOY - PAKPOS 129 d.gen DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 daily life products ENYES 61 dc transformers LJ PRODUKTER 51 decals NOMAR 156 deck chair with armrests SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 deck chairs ADCOMFORT 51 deck chairs screens with print FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 deckchairs MMG FLAGI 54 decorations for interior PRINT DESIGN 123 decorative hand-crafted candles ADPAL 181 decorative items for interior decoration ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 decorative packaging FENIKS SP. Z O.O. 193 decorative papers & envelopes NETUNO SP. Z O.O. 129 decorative products NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 design ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 design and production of balls GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 designer watercolour magnets ELF STUDIO 18 desk clocks LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 desk pads TIK 17 desktop organizer KATEX 63 develop ineo+ 1060l/1060/1070 BEN DEVELOP KIP 134 develop ineo+ 1085/1100 BEN DEVELOP KIP 134 devices K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 diaries DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 JOTAN 67 LEDIBERG SP. Z O.O. 67 MARZIPAN BOOKS LTD. 65 WYDAWNICTWO SCRIBA 67 diaries - customized I-DROPS SP. Z O.O. 67 diaries/notebooks ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) dibond HOUSE OF PRINT 144 dibond bonding VIVTEK 92 die cast custom medals WIKOSS SPORT 197 digital NAVY BLUE 137 digital duplicators DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 digital heattransfe SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188

digital laser cutters b&w ALUBEST digital output ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU digital photo frames LABOPAK SYSTEM digital printed fleece blankets AGLIKA TRADE LTD. digital printed towels AGLIKA TRADE LTD. digital printer ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI digital printer brother EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) digital printing ADVER MEDIA ALL-SERVICE ARLENA FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL KDS SP. Z O.O. SP.K. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. NETUNO SP. Z O.O. OPENPRINT.PL PIN SP. Z O.O PINK DESIGN RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK digital printing for printing industry - equipment DKS digital printing materials-pvc flex banner ZHEJIANG HUIFENG NEW MATERIALS CORP.,LTD digital printing of labels - equipment DKS digital rollup MOBI24.ME LED-TECHNIK digital screen maker riso EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) digital signage systems SOLIX SP. Z O.O. SP.K. digital sublimation inks HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES dimensional letters NEON EFEKT diplomas COLUMBEX - SPORT direct importer WEDIA-ANN SP.J. direct mail EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. direct to cotton printers ALUBEST direct to garment printers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK direct to textile ALUBEST display accessories IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA display boxes PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. display components VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. display racks PLASTIC SERVICE S.C. displays AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. ARPLEX WYROBY Z PLEKSI GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD LABO PRINT MARC KOLOR SP. Z O.O. NEON EFEKT P.P.H.U. ARTPLAN PINIA SP. Z O.O. PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. PRINT DESIGN VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. displays & stands accessories RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. distances for signs INVEST-MEDIA.COM distances steel INVEST-MEDIA.COM distribution of advertising cl REFLECT dkt PAK-HURT SP.Z.O.O docucutters AMAGRAF document holders FELLOWES POLSKA SA dome canopies VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA doming machinery WMT BALTIC doming machines SCORPIO SP. Z O.O.

42 48 64 185 185 65 76 140 133 56 13 141 45 129 137 138 15 180 27 44 93 44 51 76 94 89 122 196 59 13 42 44 42 86 179 180 179 134 12 120 89 145 179 122 179 53 179 123 180 180 90 90 162 194 42 127 53 79 78


138 138 120 120 164 166 87 77 139 92 48 48 195 186 172 14 161 162 79 110 74 79 79 115 139 195, 196 66 138 138 74 114 33 18 173 69 193 194 195 36 163 16 17 27 77 79 77 87 74 79 48

eco-mugs BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eco-office BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eco-pens BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 eco-towels BOOMERANG -CITIZENGREEN 48 ecological bags ECOPACK 193 ecological paper bags AP HOLDING S.A. 189 editorials DEPOSITPHOTOS INC. 125 education RAPORT BRANŻOWY 35 educational toys and games ALEXANDER 20, 29 eko-lux decorative paper FENIKS SP. Z O.O. 193 ekspozytor with plyw LEBER SP. Z O.O. 179 electric cutter ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 electric kettle ADLER SP. Z O.O. 152 electric stamps TRODAT POLSKA 127 electronic & usb MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 electronic gifts EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 electronic products HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 electronics ASIA DIRECT 60 FRIENDS SP. Z O.O. IV cover GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 OPEN CHANNEL SP. J. 15 WILK ELEKTRONIK S.A. 96 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) electrostatic notes DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 electrostatic stickers DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 electrostatic stickers kunke static KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 elegant gifts for companies. FHU “MONIKA” (FABRYKA PREZENTÓW) 69 elite frame LABOPAK SYSTEM 64 emblems POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 embossing ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE GRAWER POLSKA 88 embossing machines WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) embroidery ACTIVE FORM 12 ARLENA 56 CTM GROUP 174 ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 107 PAAR HAFT SITODRUK 109 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS REFLECT 162 embroidery accessories HAFTEX 76 embroidery design digitizing software ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 embroidery machines ATECOM 79 ETI 81 HAFTEX 76 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 SEMI TECHNIKA 57 embroidery machines happy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 embroidery machines melco AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 embroidery machines swf AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 79 embroidery service HAFTEX 76 embroidery sewing threads AMANN SP Z O.O. 86

embroidery software EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK HAFTEX 76 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 embroidery supply: upper DAKO VRT.GUNOLD 56 embroidery thread ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 embroidery training RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA 81 employee motivation system CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 emulsion APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 engraved pens ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 engraved stamps WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) engraving ANAPOL 152 ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 EXITO GROUP 20, 25 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH MARKOL&GRAWER 14 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 engraving machines LASER MEDIA S.C. 81 engraving materials GRAVOTECH SP. Z O O. 80, 81 LASER MEDIA S.C. 81 engreaving VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 envelopes ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING environmentally-friendly printed cotton bags MART’S BAGS 192 epoxy stickers A&J POLAK 70 RASTER 71 equipment ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 equipment for sublimation and thermotransfer AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 ergonomic workstation solution FELLOWES POLSKA SA 127 esko kongberg DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 esko software DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 etuis JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 europrinter nano technology EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 event deck chairs KUSHA 50 event flags JAN KOWALSKI GROUP 120 event mats KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 event software VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 event ticket wristbands TOP INVEST MARCIN TOPP 185 events CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 excluisve packaking AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 exclusive gifts AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 PRIME LINE S.C. 26 exclusive giftsets COMPLEX 25 exclusive handmade bags - offset printing AP HOLDING S.A. 189 exclusive packaging BE JOY - PAKPOS 129 exclusive souveniers COLUMBEX - SPORT 196 exhibition frames ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI exhibition stands ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI exhibition systems PRINT DESIGN 123 VITABRI 124

list of companies by products

domino - ink jet printer PHZ I ITH INTREX domino - laser printer PHZ I ITH INTREX door plates CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK door signs DURABLE SP. Z O.O. double lanyards ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL CZEMUNIE24 double sided tapes ASTAT NEWTOWN TAPES SUPERTAPE double-sided tapes ROLLFIX doubleblaster bluethooth speaker BOOMPODS POLSKA downdraft bluethooth speaker BOOMPODS POLSKA drawstring bags PANATO drinking bottles EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. drinks with own logo FRESHDRINK drones remotely controlled with camera KIK SP. Z O.O. SP. K. dryers ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO dtg REFLECT dtg inks AMATEC POLSKA SP. Z O.O. dtg print from 1 pcs !!! TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI dtg printers EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE dtg printers kornit AMATEC POLSKA SP. Z O.O. dtg printers polyprint AMATEC POLSKA SP. Z O.O. dtprint MIMEDIA SP. Z O.O. duct tape SUPERTAPE duffel & tote bags CODE ZERO duo 500 vario temp OPUS SP. Z O.O. dx 321 aquarium OXIPRINT SP. Z O.O. dx 45100 OXIPRINT SP. Z O.O. dye-sublimation EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE e-commerce IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA e-mails VIDART - ARTUR DZIEDZIC easels FENIKS SP. Z O.O. easter MÁS QUE UN CARAMELO C&CH eco ARTENS eco bags ECODIRECT FRASPO VIC SP. Z O.O. eco botlle IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) eco friendly water-based inks TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S eco house WHITEBOX eco leather briefcases PANTA PLAST SP.Z O.O. eco pens RITTER PEN eco solvent KML SOLUTIONS SP. Z O.O. eco solvent & uv ink VES PLOTER eco solvent ink IGEPA POLSKA SP. Z O.O. eco solvent inks AMT PRODUCT eco solvent plotters EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE eco solvent printers VES PLOTER eco-bags BOOMERANG -CITIZENGREEN

243


list of companies by products 244

experience gifts CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 expo systems DISPLAY EXPO SP. J. 120 exposure units ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 eyecard LUPENMAXX GMBH 95 eyelets machines SOFTPLAST 78 fabric for silk-screen printing dye sublimation printing&paper transfer printing HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 fabric profiles ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI fabrics GLOBART PRINT 144 INVEST LINE 90 LAMBDA 90 fabrics for advertising INVEST LINE 90 fabrics for printing INVEST LINE 90 JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 fabrics for sublimation printing IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 falgs MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 fan roller RECLAMSTATION IMP EXP 171 fan scarves KOLEKCJA 150, 155 fastener hook&loop - mushroom EKO-TECH 88 feeders ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 felt WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) felt - coloured EKO-TECH 88 felt accessories BOOGIE 53 felt bags AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 ARTENS 69 SEMPERTUS 195 felt case AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 felt packaging AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 felt pads AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 felt promotional products AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH 53 ferrit magnets EURO MAGNESY SP. J. 178 ferrite magnets EURO MAGNESY SP. J. III cover festival wristbands TOP INVEST MARCIN TOPP 185 fiber SUNLASER SP.Z O.O. 82 fiber laser cutting systems SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 fiber laser cuttung GRAWCOM SP.J. 81 fiber laser marker GRAWCOM SP.J. 81 fiber laser marking systems SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 figurines TRYUMF SP Z O.O. 197 file binders TIK 17 file cases JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 file folders etc. CODE ZERO 195, 196 files DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA 18 SPÓŁKA JAWNA filing and storage PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 film REMATV 35 film productions REMATV 35 films DRUKARNIA BERG 143 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 films metamark FASTCOM PLOTERY 45 filter bags YAGRA SP. Z O.O. 140

filter sleeves YAGRA SP. Z O.O. 140 fine art EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74 finishing ANGALO 134 flag accessories REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 flag poles MMG FLAGI 54 REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 flagpens PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 flags A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 LPTENT 155 MITKO SP. Z O.O. 122 MMG FLAGI 54 POLTENT SP. Z O.O. 122 TENT GRUPA SP. Z O.O 124 TENT-BALONY 124 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 VITABRI 124 ZADRUKOWANE.PL 16 flags promotion AVIOTEX KKC 28 flash drive MEMORABBIT 51 flashes ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 PRINTEX UE S.C. 46 flask DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 flasks PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62 flat bed aplicator CWT WORKTOOLS 76 flat bed applicator CWT WORKTOOLS 73 flat hot foil stamping GRAWER POLSKA 88 flatbed cutter AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| flatbed uv printers FASTCOM PLOTERY 45 fleece ALEX FOX 152 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 CTM GROUP 174 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 PROMOSTARS 97, 110 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 VALENTO 111 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 fleece clothing FABOR 107 fleece jackets JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 MURAT TEXTIL 109 flex banner(coated/lamianted up to 5m width) SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 flex flock foils WILER 189 flexo printing FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 flexographic print KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 flickerbiker TOYS4BOYS 56 floating balloons OMEGA BIS 28 flock “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 flocked fabrics ANIPOL 54 flocking HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 floor ENDUTEX 88 floor foils DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 floor mats TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 floor mops GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154

floor stand MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 floradigital printers EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 flowerboxes BS POLAND 65 flyers CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ foam hands RECLAMSTATION IMP EXP 171 foam inserts LENIAR SP.J. 19 foil bags KOMPOL SP. Z O. O. 194 foil cutting machines ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 foil for printing 3M POLAND SP. Z O.O. 116 foil self-adhesive MEDIAFORPRINT 91 foil xpress automat + cyclone OPUS SP. Z O.O. 66 foils BIURO 42 SP ZOO 140 DAKO VRT.GUNOLD 56 DRUKARNIA BERG 144 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 EXPERTDRUKU24.PL 136 LABO PRINT 145 REPROGRAF SA 47 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) foils for digital printing INTEGART SP. Z O.O. 144 foils for stamping on textiles WILER 189 foldable chairs VITABRI 124 foldable tents vitabri VITABRI 124 folder inserter DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 folders DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. 136 DUPLO POLSKA SP. Z O.O 65 GRAFMASZ 45 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 SPRINT PRINT S.C. DARIUSZ CHOBER TOMASZ 139 GRUSIEWICZ WWW.SEGREGATORY24.PL 139 folders sample holders boxes DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA 18 SPÓŁKA JAWNA folding boxes ART-BOX PUDEŁKA Z TEKTURY LITEJ 65 folding machines RISET 47 folding tent LPTENT 155 food containers FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 foot supports FELLOWES POLSKA SA 127 football sock NORDHORN SP. Z O.O. 109 footballs BALMO PROMOTIONS 169 for wide format 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 forever flex-soft no-cut FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY forever laser-dark no-cut lowtemp FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY forex DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 144 formaldehyde free TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 formed blankets MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 formed fleece caps MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 formed towels MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 forms MULTI 137 formulate ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 fotoba DIGIPRINT SP.ZO.O. 43


gift baskets CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 gift boxes NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 gift boxes with towels ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 gift cards POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 gift lighters DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 gift ribbon BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 gift ribbons CZEMUNIE24 166 gift set for golfers KATEX 63 gift sets CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 gifts ANAPOL 152 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 CGB SP. Z O.O. WYJATKOWYPREZENT.PL 51 DM DISPLAY 178 ELF STUDIO 18 FENIKS SP. Z O.O. 193 GLASS STUDIO HABRAT 154 UPOMINKI24.PL 16 gifts concierge WEDIA-ANN SP.J. 59 gifts for children NASZEKOSZE.PL 70 gifts with imprint SPIROPRINT SP.J. 27 gifts with logo CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 gingerbreads CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA 170 glass ANAPOL 152 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 GLASMARK SP. Z O.O. 180 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 glass bottle IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 glass bottles HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. glass magnets HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 169 glass mugs SUVENIX SP. Z O.O. 71 glass packaging GLASMARK SP. Z O.O. 180 glass paintings GLASS STUDIO HABRAT 154 glass statuettes VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O. 181 glass sttatues GLASS STUDIO HABRAT 154 glass trophies TRYUMF SP Z O.O. 197 glass trophy WIKOSS SPORT 197 glass water bottle IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 36 glasses microfibre cloths GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 154 glasses statuettes DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 glassware KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 glitter foil ARLENA 56 gloves SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 glueing tables DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 gluing machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI goldpress 5 OPUS SP. Z O.O. 66 golf-umbrellas FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 gongzheng printer ALMA TREND 86 goods BOOGIE 53 google cardboards CARDBOARDY.PL 94

gourmet candy FIGLE MIGLE CANDYBAR graphic arts printers OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. graphic design PINK DESIGN STUDIO REKLAMY IMPRESSION graphic displays EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) green bags BAGFACTORY green gifts CORTHOGREEN grommet machines SCORPIO SP. Z O.O. haberdashery SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY hair dryer ADLER SP. Z O.O. hammocks LEŻAKOWO hand clapper GOLMI hand creams IMCA S.C. hand painted fridge magnets SUVENIX SP. Z O.O. hand-made pralines CZEKOLADKI NA OKAZJE/ BARS HALINA KALEMBA handbags VIP COLLECTION & VERUS handballs BALMO PROMOTIONS handbookbinding KURTIAK I LEY handkerchiefs TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK handles for bags ANGALO P.P.H. MATEUSZ handmade envelopes TDS PACK handmade jewelry ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA handmade mini postcards TDS PACK handmade postcards TDS PACK handmade postcards in a gift box TDS PACK handy MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. hang tags SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA hanging banner A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. hard cover equipment AKONDA hardcover products DRUKPOLSKA hats BRAND PROMOTION CZ S.R.O. HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS head phones JETT STUDIO SP. Z O.O. heads ricoh gh2220 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS heat presses GRAWERTON ARGO S.A. heat seal label MULTISTIQ BV heat transfer PRINTING MACHINE heat-seal presses THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O heating and bending machines HERZ POLSKA SP. Z O.O. heattransfer SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY helium balloons WATS hf welders SOFTPLAST high quality uv print DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI high reflective glass beads HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL CO.,LTD high value products PRODIR S.A. high-tech products HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL CO.,LTD hip-flask TROEBER holders PLASTIC SERVICE S.C.

172 46 15 15 44 193 40 78 18 152 40 54 69 71 170 164 169 146 19 134 156 161 29 161 161 161 14 175 119 42 66 96 107 50 47 186 156 78 189 77 188 124 78 144 89 26

list of companies by products

fountain pens DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 fountainpens COMPLEX 25 frame tents TENT GRUPA SP. Z O.O 124 TENT-BALONY 124 frames accessories IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 frezarki cnc POLSKA GRUPA CNC 78 fridge & flexi magnets ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL frisbees ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 frontlit HUASHENG FLEX 89 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 frontlit and backlit. HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 fudge MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 fudges CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 full color shirts “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 full colour transfer SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 full customizability PANATO 195 full surface printing ROYAL UMBRELLA 125 full-service print ANDA PRESENT LTD. 61 fullback (bus) MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 fume extraction systems FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA funny mugs LABOPAK SYSTEM 64 funny neck pillows AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 funs nose GOLMI 54 furniture TENT GRUPA SP. Z O.O 124 furniture fronts 3FORM S.C. 12 furnitures LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 gadgets ANAPOL 152 ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 BODMAN 162 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 FOLKSTAR 13 FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 MARKOL&GRAWER 14 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 MS SP. Z O.O. 93 NASTROTECNICA SRL 185 NOMAR 156 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 WERA 94 gadgets for events CUP OF SOX 95 gadgets with the customer logo KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 games WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 garden bbq PRO WELLNESS 157 garment coating MULTISTIQ BV 156 garment label materi MULTISTIQ BV 156 gates POLTENT SP. Z O.O. 118 gauze DAKO VRT.GUNOLD 56 gc boards PAPYRUS SP. Z O.O. 91 gel pens PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 genuine leather cases ALBINEX SP. J. 185 giant hands RECLAMSTATION IMP EXP 171

89 60 179

245


list of companies by products 246

hologram ION CONCEPT SP. Z O.O. holograms VERA HOLOGRAMY holographic screens VISUALPROMO KAROL SKOCZEK holohostess VISUALPROMO KAROL SKOCZEK holsters FUNNYCASE.PL home office PANTA PLAST SP.Z O.O. hoodie ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY hoodies ROLY / GOR FACTORY, S.A. STEDMAN GMBH hooping accessories RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA hooping systems RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA horns GOLMI hot air welders SOFTPLAST hot air welding machines HERZ POLSKA SP. Z O.O. hot fix ultrasonic machines ATECOM hot foil stamping with relief GRAWER POLSKA hot stamping COMPLEX hot stamping & embossing dies KIMM MACIEJ MAZEK hot stamping foils for paper WILER hot stamping holographic foils VERA HOLOGRAMY hot stamping machies CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI hotel textiles FARO SPÓŁKA JAWNA hotstamping ГРЕЙС housing MARKUS hp indigo commercial DIGIPRINT SP.ZO.O. hp indigo labels & packaging DIGIPRINT SP.ZO.O. hp latex DIGIPRINT SP.ZO.O. hp latex print technology DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ hp scitex uv DIGIPRINT SP.ZO.O. humidifier STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. hybrid press HKM SP. ZOO hydro massage inflatable spa pools PRO WELLNESS hydro softtouch SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH ice scrapers ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. GÓRECKI SP. J. id badge GIFT STAR & PRO-USB id bands AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) id cards POLSKIE KARTY SP. Z O.O. identification wristbands ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. ij170 - print film AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIASAMOCHODOWA.PL ij180 - print film AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIASAMOCHODOWA.PL illuminated advertising M&M REKLAMA I PROMOCJA illuminated caissons PROVISION S.C. illuminated letters M&M REKLAMA I PROMOCJA PROVISION S.C. illuminated products MT DISPLAYS HUNGARY KFT illuminated pylons PROVISION S.C.

57 57 114 114 112 17 96 110 110 81 81 54 78 77 79 88 25 136 189 57 65 185 129 121 43 43 43 144 43 47 45 157 39 153 161 168 164 138 57 161 161 14 123 14 123 155 123

illuminated signs M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 illustrations FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 iluminated frames ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 images PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 imprint STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 imprints BOTT SP. Z O.O. 153 impulse welders SOFTPLAST 78 in-store communication VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 incrustations HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 inddustry development ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 individual cover WYDAWNICTWO SCRIBA 67 individual shape magnets DARMAR PRODUCER OF MAGNETS 71 indoor MEDIASMARTGROUP 122 indoor & outdoor advertising JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 industrial threads saba c AMANN SP Z O.O. 86 industrial transfer SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 industrial wear srl INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) inflatable advertising BALONYZLOGO.PL 28 inflatable advertising baloons tents gates inflatable replica TENT-BALONY 124 inflatable clappers RECLAMSTATION IMP EXP 171 inflatable costumes FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI inflatable furniture ICON SA 14 LPTENT 155 inflatable gate STUDIO55 SP. Z O.O. 123 inflatable products AVIOTEX KKC 28 STUDIO55 SP. Z O.O. 123 inflatable replica TENT-BALONY 124 inflatable tent LPTENT 155 inflatables LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 28 inflatables structures TENT GRUPA SP. Z O.O 124 ink for stamps and ink-pads ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 ink printers DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 inks 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 ADP POLSKA S.C. 72 AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 GRAWERTON ARGO S.A. 186 HI OPAQUE S.C. 181 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 MODICO - SUN STAMPER 46 PLOTERY24.PL 46 REPROGRAF SA 47 SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 SICO POLSKA 47 VIA COLOR SP. Z O.O 47 inks for ecosolvent COLOR GROUP 41 inks uv UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 innovative ideas! FRIENDS SP. Z O.O. IV cover inox INVEST-MEDIA.COM 90 inox steel INVEST-MEDIA.COM 90 instant canopies VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53

insulated mugs PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 interaction ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 interactive kiosks ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 interpack cover WAVE GROUP 151 invitations VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 irregular bags WAVE GROUP 151 isacord AMANN SP Z O.O. 86 isotonic drinks NOWY DRINK 172 italian pens MAXEMA 21, 25 italian producer of quality clothing INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) jacket blause fleece WAVE GROUP 151 jackets ADLER CZECH A.S. 96, 99 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102 IGUANA GROUP 108 JHK - PROMOEFEKT 108 LOGO PRINT 109 PROMOSTARS 97, 110 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 jacquard SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 japanese embroidery machines new and used ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 jaquard towels BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 jeans clothes LOGO PRINT 109 jeti mira mg/ mg led AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jeti tauro h2500 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jeti titan s/hs AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 42, 141 ODDZIAŁ W POLSCE jets HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 jewellery for gifts LEMONIQ® 29 jewellery for promotion LEMONIQ® 29 jewelry SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 jewelry advertising PENDO 29 jewelry usb memory PENDO 29 jigsaw puzzles FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 keencut cutters PLUS DIGITAL 46 keencut trimmer ALMA TREND 86 key chains ACTIVE FORM 12 key keepers from natural wood ELF STUDIO 18 key organizer ABC-N PLUS 111 key ribbons TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH key|smart ABC-N PLUS 111 keychain5in1 BADGE4U 160 keychains A&J POLAK 70 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 63 LEMA 3D 36 MANDARIN LLC. 121 PRIME LINE S.C. 26 keychains doming 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70


laminator’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 laminators 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 ADP POLSKA S.C. 72 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 65 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 lamps ROSNOWSKI GIFT 157 lanyards AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 BATKIEWICZ SP. J. 166 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 CITRON GROUP 49, 50 CZEMUNIE24 166 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167, 168 GĄSIENICA.PL 168 GIFT STAR & PRO-USB 168 GRADO 168 KOLEKCJA 150, 155 LENORA SP. Z O. O. 174 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. SPIROPRINT SP.J. 27 lanyards - miscellaneous TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH lanyards different from other ARTPRO POLSKA 164 lanyards keyholders NASTROTECNICA SRL 185 lanybooks LEDIBERG SP. Z O.O. 67 laptop bags PASO SP. Z O.O. 195 VIP COLLECTION & VERUS 164 laptop bags & cases CODE ZERO 195, 196 laptop cases VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 large format QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 large format digital printers FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 45 large format plotters OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 large format printer INTEGART SP. Z O.O. 144 large format printers API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 PLUS DIGITAL 46 large format printing ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 AVIOTEX KKC 28 FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 PRINTING MACHINE 78 large format printing - equipment DKS 44 large format printing house - banners EXPERTDRUKU24.PL 136 large-format print PINK DESIGN 15 large-format printers 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 large-format printers - sales and maintenance COLOR GROUP 41 large-format printing M&M REKLAMA I PROMOCJA 14 NAVY BLUE 137 OPENPRINT.PL 137 PRINT DESIGN 123 large-format prints on each material OPOLGRAF SA 145 laser co2 SUNLASER SP.Z O.O. 82 laser corverting machines HKM SP. ZOO 45 laser cutting ANAPOL 152 ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 laser cutting machines TROTEC POLSKA 82 laser dies ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE laser engraver SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 laser engraving CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA COMPLEX 25 UPOMINKI24.PL 16

laser engraving & cutting systems SMART LASER | SYSTEMY LASEROWE 82 laser engraving machines TROTEC POLSKA 82 laser engraving systems GRAVOTECH SP. Z O O. 81 laser marking LASER MEDIA S.C. 81 laser marking systems TROTEC POLSKA 82 laser materials COLOP POLSKA 127 laser optics BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 laser ploters ATECOM 79 laser plotters LASER MEDIA S.C. 81 laser power supply BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 laser tubes BEIJING EFR LASER S&T CO., LTD 76 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA lasers CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 76 GRAVOTECH SP. Z O O. 80 latex TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. latex printers SCORPIO SP. Z O.O. 78 lcd displays SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 ldp uv printers ALUBEST 42 leading magazine for paper office school trade RAPORT BRANŻOWY 35 leaflets ALL-SERVICE 133 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 LIBRA - PRINT DANIEL PUŁAWSKI 137 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 leaflets stands POP TIME SP. Z O.O. 122 leashes FOLKSTAR 13 leather accessories STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 leather bags SEMPERTUS 195 leather belts STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 leather goods EXPEN S.C. 25 SALVE POLSKA 163 leather products SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 leatherbookbinding KURTIAK I LEY 146 led ad’s AKB-POLAND 119 led bars LJ PRODUKTER 51 led boards “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 led channel letters BLUEZONE GMBH 153 led display MAGIT 124 led displays MARKUS 121 led event furniture EVENTROOM 51 led indoor lighting SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 led light bulbs MPL POWER ELEKTRO 122 led light system LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 led lights AKB-POLAND 119 led modules AKB-POLAND 119 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 BLUEZONE GMBH 153 EPILED 88 LED LABS SP. Z O.O. 91 MPL POWER ELEKTRO 122 led modules for letters 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82

list of companies by products

keyrings AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 BMT REKLAMA 148 ELJTE DI MORSIA CARLO 166 ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 36 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 RASTER 71 SALVE POLSKA 163 SPS POLSKA 157 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TROEBER 60 keyrings & office gadgets ENYES 61 keys&card holders VIP COLLECTION & VERUS 164 kip 850/860/870/880/890 BEN DEVELOP KIP 134 kip 870 production plotter CLOUD DIGITAL 43 kisscut EMAGNETS 70 kitchen MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 kitchen & bath FRIENDS SP. Z O.O. IV cover kitchen and drink-ware ANDA PRESENT LTD. 61 kitchen gadgets SILIT RYBSKI IRENA 40 kitchen towels ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 kitchenware KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 knitted caps TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 knitted fabrics JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 knives KULIG SPÓŁKA Z O.O. 40 THERMOHAUSER GMBH 174 kuvings whole slow juicer DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 198 l banner YIDE DISPLAY GROUP 180 label printers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 label printers epson colorworks PLUS DIGITAL 46 labelling systems PHZ I ITH INTREX 138 labels BATKIEWICZ SP. J. 166 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 labels and keychains 3d with nfc GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 labels doming 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 labels doming 3d for phones GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 ladies handbag AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 laminated banner SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 laminated packaging BS POLAND 65 laminated packagings PINIA SP. Z O.O. 53 laminates 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 AMT PRODUCT 87 LASER MEDIA S.C. 81 laminating film GUOSHUN GROUP 89 laminating machine ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 laminating machines DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 GRAFMASZ 45 RISET 47 laminating oven KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 lamination pvc ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 laminator AKONDA 42 CWT WORKTOOLS 73, 76

247


list of companies by products 248

led panels ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 LJ PRODUKTER 51 led power supply MPL POWER ELEKTRO 122 led products SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 led profiles MPL POWER ELEKTRO 122 led snap frame EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 led strip MPL POWER ELEKTRO 122 led stripes EPILED 88 led strips AKB-POLAND 119 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 led systems MARKUS 121 led technology + white toner ART SP. Z O.O. ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 134 led-uv ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 led’s systems MAGIT 124 leds MEDIAFORPRINT 91 lemoniq- jewellery producer LEMONIQ® 29 lens cleaning wipes ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 lenticular 3d and offset uv printing service 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128 lenticular print 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 129 lenticular printing FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 lether office collection PRIME LINE S.C. 26 letter bender bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 letter bending machine bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 letter opener DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 letterpress ГРЕЙС 129 letters MARKUS 121 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 lettershop EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 lexon design - unusual advertising products TEEM DYSTRYBUTOR MARKI LEXON 17 lfp inks IKONOS 90 lfp media IKONOS 90 lfp printers mutoh ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 licence plate frames GÓRECKI SP. J. 161 light advertising 3M POLAND SP. Z O.O. 151 OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 light boxes CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 EMO NEON SP. J. 120 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 light boxes pylons STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 light panels ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 154 lightbar FASTCOM PLOTERY 45 lightbox system ICON SA 14 lightboxes ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI KENTO 121 LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 lighters HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 TROEBER 60 lighting EVENTROOM 51 lightwall ICON SA 14 liguid soaps IMCA S.C. 69 linear cutter CWT WORKTOOLS 73, 76 linen PANATO 195

linkprint uv printers EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 lint roller ROLL-OVER SP. Z O.O. 157 literature holders DURABLE SP. Z O.O. 120 loccks for aluminium IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 loger.online ISKE SP Z.O.O 11, 14 logo glass WAZA SC 39 logo mats KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 logo pens DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 logoloop DOMICO 153 logotypes TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 lollipop SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 lollipops B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 lotteries NAVY BLUE 137 lotusgrill smokeless charocal bbq grill DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 198 low minimum ROYAL UMBRELLA 125 loyalty cards POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 loyalty programs NAVY BLUE 137 luggage BAS KREACJA 13 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 luggage belts BATKIEWICZ SP. J. 166 TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH lumaire LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 lunchboxes ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 luxurious cardboard SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 machine cnc SUNLASER SP.Z O.O. 82 machines K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85 machines for stamps MODICO - SUN STAMPER 46 magazine VAKBLADEN.COM, STITCH & PRINT 31 VELDAN, SPOL. S R. O. 32 magazine dedicated to paper-office-school sector UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT 35 magazine for promotion and corporate textiles T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 magic cube DOMICO 153 magic cubes TARO S.P, Z OO 201 magic towel FARO SPÓŁKA JAWNA 185 magnetic board EMAGNETS 70 magnetic bookmark CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 EMAGNETS 70 magnetic bookmarks ASTOM 70 MEDIA MAG 70 magnetic calendars ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL magnetic foils INTEGART SP. Z O.O. 144 magnetic frames MEDIA MAG 70 magnetic gadgets BMT REKLAMA 148 magnetic labels plane and doming 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 70 magnetic naned bages MANDARIN LLC. 121 magnetic notepad EMAGNETS 70 magnetic notepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL ASTOM 70 MEDIA MAG 70

NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RASTER 71 magnetic puzzle EMAGNETS 70 MEDIA MAG 70 magnetic stripe cards POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 138 magnetic tape ROLLFIX 92 magnets 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 A&J POLAK 70 ASTOM 70 BADGE4U 159 BADGE4U 160 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 FENIKS SP. Z O.O. 193 LEMA 3D 36 MEDIA MAG 70 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 26 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POLINAL - PRODUCENT NAKLEJEK WYPUKŁYCH 3D 71 RASTER 71 magnets and presentation accessories AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 magnets with epoxy doming DARMAR PRODUCER OF MAGNETS 71 mailing packages NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 management information system ciceroxi for printers CICERO STAPRO GROUP S.R.O. 114, 115 manual machines PRINTEX UE S.C. 46 manual presses ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 161 manuals ALL-SERVICE 133 manufacturer of modern adverti MEDIASMARTGROUP 122 marabu inks ALMA TREND 86 markers SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 78 market analysis T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 market dkt type bags ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA market type bags (soft loop) ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA marking BODMAN 162 marking lasers FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 81 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA markings in the interior WYKLEJACZE.PL 16 maschines K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 90 massage chairs PRO WELLNESS 157 massage pillows PRO WELLNESS 157 matches EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 200 materials ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 BE JOY - PAKPOS 129 materials for advertising production CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 materials for laser engraving TROTEC POLSKA 82 materials to screen printing and pad printing K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 matrices of magnesium GRAWER POLSKA 88 mats AXXEL SP. Z O.O. 134 PRO WELLNESS 157 mdf craft blanks BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 mdf plates BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 mean well power supply EPILED 88 measuring THERMOHAUSER GMBH 174 measuring vessels BOTT SP. Z O.O. 153 mechanical engravers GRAVOTECH SP. Z O O. 80 mechanical engraving systems GRAVOTECH SP. Z O O. 81


milk fudge with your logo TWOJEKROWKI.PL 174 mini balls BALMO PROMOTIONS 169 mini-umbrellas FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 minimum order quantity 1000pcs WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 mirror screens SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 mist screen ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 mobi rollup MOBI24.ME LED-TECHNIK 51 mobile apps VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 114 mobile cleaners ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL mobile drying and storing rack 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 mobile phone accessories HS-TRADE 112 mocarz.eu MOCARZ.EU 91 modular DRUKARNIA BERG 143 modular stands ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 modular version IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 module boards CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 120 modulstudio MODULSTUDIO 6 SRL 182 monitors for a photo and video editing EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.) 44 monomeric foil HOUSE OF PRINT 144 monthly magazine POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 35 “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) motion clips PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 mouse pads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 ALBINEX SP. J. 185 AXXEL SP. Z O.O. 134 ERGO-MEDIA AGENCJA NUMI 168 FELLOWES POLSKA SA 127 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167 TIK 17 movins deco transfer MOVINS SP. Z O.O. 91 mugs AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 39 GLASMARK SP. Z O.O. 180 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 MART CERAMIC 39 MAXIM 39 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 SPIROPRINT SP.J. 27 WAZA SC 39 mugs printed FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 167 multi 4in1 pen WHITEBOX 16 multi head machines ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 multi v-cut BLUEZONE GMBH 153 multi-trans gold & silver FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY multifunctional ball pens REDA A.S. 26 multifunctional scarves BEE2 183 multimedia av EVENTROOM 51 multimedia projectors PROVISION S.C. 123 multiscarfs BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. multitools EXPEN S.C. 25 muse pads CZEMUNIE24 166 name badges DURABLE SP. Z O.O. 120

nanothink nanopigmented inks EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 napkins with custom print SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. 112 national flag A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 natural leather and organic WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 82 WIMATECH) necklaces ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 needles DAKO VRT.GUNOLD 56 neodymium magnets EURO MAGNESY SP. J. 178, III cover neon colour printer OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 neon flex signs LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 neon glass AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA neon signs LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 “ŚWIAT REKLAM” NEON1 16 neons STUDIO ROTOR NORBERT ROLA / LICHTWERBUNG 15 neutralizer AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 newsletter REMATV 35 newsletters VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 non woven bags GIZMO 194 non-woven bags ECODIRECT 193 non-woven pp bags BAGFACTORY 193 non-woven pp material bags BAGFACTORY 193 nonwovens DAKO VRT.GUNOLD 56 notebooks AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 ASGARD SP. Z O.O. 68 DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 EDICA SP. Z O.O. 25 ENEY TRADING HOUSE LTD 154 HELMA 365, S.R.O. 67 I-DROPS SP. Z O.O. 67 JOTAN 67 LEDIBERG SP. Z O.O. 67 LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 18 MARZIPAN BOOKS LTD. 65 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 PROMONOTES 19 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 WYDAWNICTWO SCRIBA 67 notepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 151 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 CZWÓRKA - HAJOS, WALCZAK S.J. 200 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 o holder WHITEBOX 16 occasional packaging TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 occasional sets NASZEKOSZE.PL 70 office GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 office & special envelopes NETUNO SP. Z O.O. 129 office accessories PANTA PLAST SP.Z O.O. 17 office articles HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG 200 office equipment AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 office products LENIAR SP.J. 19 office supplies FRIENDS SP. Z O.O. IV cover offset MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 offset cubes PROMONOTES 19 offset print PINK DESIGN 15 offset printing NAVY BLUE 137 OPENPRINT.PL 137 TORRO SPÓŁKA Z O.O. 139

list of companies by products

mechanical pencils PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 mechanical plotters LASER MEDIA S.C. 81 medals BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 COLUMBEX - SPORT 196 GTSPORT SJ 197 KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH MARKOL&GRAWER 14 MODERN FORMS 197 MS SP. Z O.O. 93 PENDO 29 POLCUPS SP. Z O.O. 197 ROSNOWSKI GIFT 157 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 TRYUMF SP Z O.O. 197 media API.PL SPÓŁKA Z O.O. 140 CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 34 REPROGRAF SA 47 media for sublimation EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 medical tourniquets DARMAR PRODUCER OF TOURNIQUETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ megaboards BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 memo holders ELF STUDIO 18 memory cards WILK ELEKTRONIK S.A. 96 menuboard LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 merchandising SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 WYKLEJACZE.PL 16 mesh BIURO 42 SP ZOO 140 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 88 DRUKARNIA BERG 143, 144 ENDUTEX 88 GLOBART PRINT 144 HOUSE OF PRINT 144 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 LAMBDA 90 PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 mesh banner KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH PLANET GRAF 145 metal accessories KAKADO SP.J. 90 metal ball pens ASGARD SP. Z O.O. 68 REDA A.S. 26 metal ballpens KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 metal fridge magnets SUVENIX SP. Z O.O. 71 metal pens DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 RITTER PEN 27 metal tin boxes CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 metal tinboxes ARTBOX 111 metalized cartons FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 meteor unlimited colors KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. micro-suction stickers KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 microfiber bags NASTROTECNICA SRL 185 microfiber cloths TOP INVEST MARCIN TOPP 185 microfiber towels BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 NASTROTECNICA SRL 185 microfiber-cloth LUPENMAXX GMBH 95 microfibre cloths AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) 164 ALBINEX SP. J. 185 TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH midsize-umbrellas FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125

249


list of companies by products 250

offset printing 6 colours PINIA SP. Z O.O. 53 offset/flexo/digital overprint ORPAK 179 oki colorpainter e64s CLOUD DIGITAL 43 oki colorpainter m64s lcis CLOUD DIGITAL 43 oki colorpainter solvent inkjets AMAGRAF 42 oki es7411wt FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY oki es9420wt FOREVER – DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS 186 TECHNOLOGY one way vision GUOSHUN GROUP 89 SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 one way vision film SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 online printing house - leaflets EXPERTDRUKU24.PL 136 open air cinema POLTENT SP. Z O.O. 118, 122 openers TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 opti frames MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 organizer of polish car wrap championship EUROPEAN MEDIA GROUP 29 organizers I-DROPS SP. Z O.O. 67 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 POP TIME SP. Z O.O. 122 original traditional folk products FOLKSTAR 13 other cotton prod MART’S BAGS 192 ottoman advertising printed balloons WINDBAL 28 out door accessories TEXET POLAND SP Z O.O. 111 outdoor ALL-SERVICE 133 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 MEDIASMARTGROUP 122 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 outdoor & indoor DISPLAY EXPO SP. J. 120 outdoor adv constructions BILLBOARD-X BUDUJEMY BILLBOARDY 119 outdoor advertising SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 WYKLEJACZE.PL 16 outdoor spa bathtube PRO WELLNESS 157 outdoor/indoor advertising OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 outsourcing TRAFFICA SP.J. 159 outwear IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 108 owv DRUKARNIA BERG 143 packaging AWIH 189 DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 135 ELF STUDIO 18 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 FENIKS SP. Z O.O. 193 MAXIM 39 NETUNO SP. Z O.O. 129 PAPYRUS SP. Z O.O. 91 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 packaging for alcohol BS POLAND 65 packaging papers KAKADO SP.J. 90 packaging products ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 TIK 17 packaging with personalized design ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 packagings FRASPO 194 ORPAK 179 WWW.SEGREGATORY24.PL 139 packets of tea TEA BROTHERS SP. Z O.O. SP.K. (BASILUR TEA) 174 packing F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 pad printing CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 EXITO GROUP 20, 25

PRINTING MACHINE 78 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS pad printing machines COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 HI OPAQUE S.C. 181 pad printning machine ARKFORM ARKADIUSZ BRONISZEWSKI 65 pads FOLKSTAR 13 HI OPAQUE S.C. 181 page markers PROMONOTES 19 paint protection film “THE WRAP CENTER” RAFAŁ ŻMUDA 198 pallete wrapper/polsign POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 pans SILIT RYBSKI IRENA 40 pants TEXET POLAND SP Z O.O. 104 paper BIURO 42 SP ZOO 140 EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 LABO PRINT 145 LAMBDA 90 PALSA SP. Z O.O. 66 SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 SICO POLSKA 47 paper and cardboard for digital printing a4 SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 paper bags ALLBAG - ALLPRINTS 189 ANGALO 134 AWIH 189 ECOBAG NETWORK SP Z OO 193 ECOPACK 193 F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 IN DUPLO S.C. 129 JAN KOWALSKI GROUP 120 KOMPOL SP. Z O. O. 194 MER PLUS JANASZEK SP.J. 194 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 VIC SP. Z O.O. 195 paper bags (laminated/eco-friendly) ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 paper cubes NOTAPRESS JACEK ZUPOK 137 paper cubes on wooden pallets NOTAPRESS JACEK ZUPOK 137 paper cups ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 paper cups customized with logo WWW.RAINBOWCUPS.EU 53 paper cups with custom print SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. 112 paper cutter CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 65 PASTUSIŃSKI paper cutters GRAFMASZ 45 paper for creative aplications PAPYRUS SP. Z O.O. 91 paper plates ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 paper whiteback MEDIAFORPRINT 91 paper-office-school-advertising RAPORT BRANŻOWY 35 parasols LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 parts ATECOM 79 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 pastry bags THERMOHAUSER GMBH 174 patchwork AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 pavement signs MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 payper INDUSTRIAL WEAR S.R.L. A SOCIO UNICO 108 (PAYPERWEAR) pcv HOUSE OF PRINT 144 pcv profiles AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA peak / visor HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 107 peel off labels POLIART SC 188 pencil cases ARTENS 69 P.W. R.MAJEWSKI 181

pencil with swarovski cristal end glass cristal TADEO TRADING SP. Z O.O. 16 pencils EXITO GROUP 20, 25 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 pendants ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 pendrive in glass DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 196 pendrives CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 CITRON GROUP 50 pennants MMG FLAGI 54 pens ACTIVE FORM 12 BODMAN 162 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 DŁUGOPIS Z LOGO.PL 25 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 25, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW EXITO GROUP 20, 25 EXPEN S.C. 25 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MAXEMA 21, 25 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 PIERRE CARDIN GIFTS 23, 26 PRODIR S.A. 26 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 26 SPIROPRINT SP.J. 27 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 27 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 TRODAT POLSKA 127 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 27 pens & mugs FRIENDS SP. Z O.O. IV cover pens clip4you DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 25, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens metal DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with „touch pen” function REDA A.S. 26 pens with 3d clip PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 pens with clip4you DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with heat transwer DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with imprint DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 23, 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with prints DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 25 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pensil cases DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 personal protection equipments DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 personalization CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 ULTRA REKLAM 111 personalized boxes MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 personalized campaigns EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 personalized clothing ULTRA REKLAM 111 personalized fruit gums ELASTUSIE.PL 170 personalized jewelry ENCE PENCE MONIKA DĄBROWSKA 29 personalized printing DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. personalized ribbons GIFT STAR & PRO-USB 168 personalized url EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 personalized video EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. 13 phone case FROZI 111 phone cases HS-TRADE 112 OPOLGRAF SA 145


MARKOL&GRAWER 14 OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 playing cards CARTAMUNDI 54 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 149, 154 plexi articles VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 plotery frezujące POLSKA GRUPA CNC 78 plotter films 3M POLAND SP. Z O.O. 151 plotter foils 3M POLAND SP. Z O.O. 116 plotter uv IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 plotters GRAVOTECH SP. Z O O. 80 plotters printing FASTCOM PLOTERY 45 plush key-chains FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI plush toys AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR PLUSZ 56 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI plywood magnets TISA & ESKA SYSTEM 72 plywood memorablia TISA & ESKA SYSTEM 72 pmma bonding VIVTEK 92 pneumatic balloons OMEGA BIS 28 pochette PROMO-HOUSE 17 pocket stamp ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 pocket tools VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 pockets for magnetic cards PRAUT M. K. KONKEL 156 polar JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 polar fleece HARVEST SP. Z O.O. 107 JHK - PROMOEFEKT 108 poliart thermotransfers POLIART SC 162 poliester ALTER GRAF 100 polimatrix LASER-POLSKA 57 polish manufacturer of led displays AKB-POLAND 119 polish souvenirs OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 polo shirts ADLER CZECH A.S. 96, 99 ALTER GRAF 100 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 JHK - PROMOEFEKT 108 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 MURAT TEXTIL 109 PAAR HAFT SITODRUK 109 PROMOSTARS 97, 110 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 VALENTO 111 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 WAVE GROUP 151 polyester fabric JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 polyester tape TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 polystone magnets TUREVIO SP. Z O. O. 72 polyurethane PALSA SP. Z O.O. 66 pom-pon cusion PRAŻMOWSCY S.C. 156 pom-pons PRAŻMOWSCY S.C. 156 pop up A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 119 DISPLAY EXPO SP. J. 120 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180

pop up display CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. pop-ups & hop-ups ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 popcorn boxes ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 porcelain sets OMEL - ZDOBIENIE PORCELANY 39 portable exhibition booth ADSYSTEM 119 portable exhibition systems ADSYSTEM 119 pos ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 MARKUS 121 NEON EFEKT 122 ORPAK 179 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 15 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 pos accessories POP TIME SP. Z O.O. 122 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 pos articles ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 pos design & production ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 pos display POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. pos equipment 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 pos materials FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 pos/pod advertising products DM DISPLAY 178 post-production - video editing WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 postage machine DOCUFIELD SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA 158 poster frames MT DISPLAYS HUNGARY KFT 155 posters DRUKARNIA BERG 143, 144 DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O 133 DRUKOMAT.PL 131, 136 EXPERTDRUKU24.PL 136 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 VIPERPRINT SP. Z O.O. 139 posters 3d ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 postpress DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 posy termoformowane 3d PLASTIC SERVICE S.C. 179 pot magnets EURO MAGNESY SP. J. 178, III cover pots SILIT RYBSKI IRENA 40 pottery OPEN CHANNEL SP. J. 15 UPOMINKI24.PL 16 power banks ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 ASGARD SP. Z O.O. 68 AUKEY (AG ELECTRIC) 48 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 BAS KREACJA 13 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 CITRON GROUP 49, 50 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50, 68 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MEMORABBIT 51 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 SDI GIFTS S.R.O. 68 USB SYSTEM 95 WHITEBOX 16 WILK ELEKTRONIK S.A. 96 power supplies AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 119 SPÓŁKA JAWNA BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 87 BLUEZONE GMBH 153 powercube ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 powerhub ALLOCA.PL - FIGARO CORPORATION 48 powerplotter rips EUROPRINTER SP. Z O.O. 44 pp for indoor&outdoor GUOSHUN GROUP 89

list of companies by products

phone cleaners AXXEL SP. Z O.O. 134 photo albums DIGITALALBUM FOTO LAB 135 photo books DIGITALALBUM FOTO LAB 135 photo enlargement DIGITALALBUM FOTO LAB 135 photo gifts DIGITALALBUM FOTO LAB 135 photo production PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 photo solutions CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 photocover OPOLGRAF SA 145 photographs DIGITALALBUM FOTO LAB 135 photography STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 photos FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 phthalate free pvc plastisols TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 piap catalog POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP 34 piap newspaper POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP 34 picture shelf YIDE DISPLAY GROUP 180 pictures magnetic ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 159 PINKIPRZYPINKI.PL pigment plotters: proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 74 pillows AES ANETTA SROCZYŃSKA / NATURALLY BY ANETTA 161 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 pins A&J POLAK 70 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 148 COM) PENDO 29 ROSNOWSKI GIFT 157 piques TEXET POLAND SP Z O.O. 104 plain-relief SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 planners ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 13 CRUX 66 plano sheets format b0+ printouts PINIA SP. Z O.O. 53 plants LABOPAK SYSTEM 64 plastic accessories KAKADO SP.J. 90 plastic and metal daters ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 plastic bags ATEMI TORBY REKLAMOWE 189 AWIH 189 plastic ball pens REDA A.S. 26 plastic ballpens PRZEDSIĘBIORSTWO SJ SCHABOWSKI JACEK 24 plastic board IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 plastic cards CARTPOLAND 134 plastic cups ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O. 133 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 plastic mugs SPS POLSKA 157 plastic packaging FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 plastic pens DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 150 PRODUCENT DŁUGOPISÓW MAXEMA 21, 25 RITTER PEN 27 plastic products ASTRA S.A. 152 plastic rulers LENIAR SP.J. 19 plastic statuettes GTSPORT SJ 197 plastics WILER 189 platerino cover plaques BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 plates K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 90 MANDARIN LLC. 121

251


list of companies by products 252

pp/pet/pvc offset uv print AXXEL SP. Z O.O. 134 ppf films AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA161 SAMOCHODOWA.PL pre-production WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 premiums you want WEDIA-ANN SP.J. 59 prepress DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43 present ribbons TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH presentation frame duraframe DURABLE SP. Z O.O. 120 presentations T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 press galaxy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 press pan BOOGIE 53 presswalls KENTO 121 price holders PLASTIC SERVICE S.C. 179 price strips P.P.H.U. ARTPLAN 179 primer COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 prind POLIGRAFIKA 34 print M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 print & cut flex and flock heat transfer films for textiles PRIMAR B KONRAD MOSKWA 188 print advertising WYKLEJACZE.PL 16 print on glass SATORIDRUK.PL POMORSKI WODYŃSKI SP. JAWNA 15 print partner magazin VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 print with warranty 3M POLAND SP. Z O.O. 116 print-partner.com.pl VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 printed & embroidered clothing AVALON SPORTSWEAR 13 printed balloons EVERTS POL 28 printed cotton sheets AGLIKA TRADE LTD. 185 printed dental bibs WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 93 printed envelopes NC KOPERTY SP. Z O.O. 158 printed fabrics ALLBAG - ALLPRINTS 189 printed flags ULTRA REKLAM 111 printed label TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 printed labels LENORA SP. Z O. O. 174 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 printed medical covers WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 93 printed phone cases HS-TRADE 112 printed ribbons LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. printed tape TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 printed tapes LENORA SP. Z O. O. 174 printers ADP POLSKA S.C. 72 COLGRAPHIX BV 87 DIGICOM URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO 43 PLOTERY24.PL 46 REPROGRAF SA 47 SERVICE CALL KONRAD RAFALIK 145 printers ecosolvent COLOR GROUP 43 printers for t-shirts OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 printers lfp COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 142, 144 printers longier uv led DIPRINTER.COM 44 printers sublimation COLOR GROUP 43 printing ANGALO 134

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. LIT UP MARIUSZ SKODOWSKI 121 printing digital press HKM SP. ZOO 45 printing equipment DKS 44 printing films HEXIS POLSKA 84, 89 printing flexo press HKM SP. ZOO 45 printing foils 3M POLAND SP. Z O.O. 151 printing for office/marketing/home/industry OMEGO.PL - DRUK I REKLAMA 137 printing house for professionals only PRINT UP SP. Z O.O. 138 printing industry 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 printing machine GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED VIA COLOR SP. Z O.O 47 printing maschines SICO POLSKA 47 printing on clothing REFLECT 162 printing on fabrics JOKER HURTOWNIA TKANIN 90 printing on textiles ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. printing papers KAKADO SP.J. 90 printing stickers ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. printing towels BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 printing web OPENPRINT.PL 137 prints KENTO 121 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 PAAR HAFT SITODRUK 109 prints on 3m graphics films. DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 144 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ prints on glass OPOLGRAF SA 145 printtask MIMEDIA SP. Z O.O. 115 printvis - system based on microsoftdynamics nav specially designed for printing industry needs ACREBIT S.A. 114 produce in poland ROYAL UMBRELLA 125 producer AFISA 152 producer of cloths TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI 110 producer of cotton bags MART’S BAGS 194 producer of packing tapes FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 producer of plastic bags FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 producer of textiles TARGETEX /AGRA RAFAŁ WISIAŁKOWSKI 110 producer of transfer press SITA WUJA TOMA 47 product displays POP TIME SP. Z O.O. 122 production TARO S.P, Z OO 201 production twine ANGALO 134 products SPIS TREŚCI strona products from pvc film PRAUT M. K. KONKEL 156 products with logo KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW 93 REKLAMOWYCH professional screen printing PRINTING-SEASON 162 profile for channel letters3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 profiles for automatic channel letter benders 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 82 profiles for fabric systems BTT ALTER / HJE 119 projection screen fabrics ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93

projects ALL-SERVICE 12 ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 promo mats KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 121 promo socks in cups CUP OF SOX 95 promotion RAPORT BRANŻOWY 35 promotion counter SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 promotion table EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 promotional accesories VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 promotional classic car ELEPHANT LUKIĆ SP. J. 56 promotional effect RAPORT BRANŻOWY 35 promotional gifts BOOGIE 53 ENYES 61 R3D 123 SILICON SRL 61 SPIROPRINT SP.J. 27 TROEBER 60 promotional printing KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 136 promotional products STUDIO REKLAMY IMPRESSION 15 ZADRUKOWANE.PL 16 promotional products with marking INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 promotional wear L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II cover protection paper COLGRAPHIX BV 87 protective films ROLLFIX 92 protective vinyl car wrap HEXIS POLSKA 84, 89 proximity cards CARTPOLAND 134 proximity locks CARTPOLAND 134 psf camp POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 psf champions league POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 psf cup POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 pu- lather bags SEMPERTUS 195 pu/leather accessories ENEY TRADING HOUSE LTD 154 publishing printing DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. puff chairs ADCOMFORT 51 pullover W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 puzzles ASTOM 70 CARTAMUNDI 54 DRUKPOLSKA 66 pvb led 501/2 -profi view box illuminator LETTERO KAROŃ 45 pvc HOUSE OF PRINT 144 pvc banner GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED pvc banner material HUASHENG FLEX 89 pvc boards with print DRUKARNIA BERG 143 pvc celuka sheet BODO INDUSTRIAL INC. 87 pvc film ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 pvc films ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 pvc flex banner ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 pvc foam sheet BODO INDUSTRIAL INC. 87 pvc foams EUROPAPIER POLSKA SP.Z.O.O. 88 pvc free banner PRIME SIGN INTERNATIONAL LIMITED 91 pvc inflable material HUASHENG FLEX 89 pvc products PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS


ribbons LENORA SP. Z O. O. 174 ribbons with imprinting GIFT STAR & PRO-USB 168 ridge box ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMAMARKETING 134 rigid boxes ART-BOX PUDEŁKA Z TEKTURY LITEJ 65 rigid pvc sheet BODO INDUSTRIAL INC. 87 ring binders POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 156 POLYMEDIA SP. Z O.O. ringbinders AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 riveting ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING roalnd printers for eco KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 roll cutter AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| roll up stands CHENGYANG DISPLAY MANUFACTURING & PRODUCE 178 CO., LTD. YIDE DISPLAY GROUP 180 roller & tension banners ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 124 roller and table laminators COLOR GROUP 41 roller pens REDA A.S. 26 rollups DISPLAY EXPO SP. J. 120 DRUKARNIA BERG 143 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 178 KENTO 121 MEDIAFORPRINT 91 SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 roly JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 rotary-diecutters AMAGRAF 42 round and flat rubbers P.P.H. MATEUSZ 156 rubbers WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 67 rubik’s cube DOMICO 153 runningshirts SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 sachets PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 safety kits WHITEBOX 16 sailcloth products CODE ZERO 195, 196 sailor bags PANATO 195 sailor sacks & backpacks CODE ZERO 195, 196 sako ADCOMFORT 51 sale VIA COLOR SP. Z O.O 47 sample collections POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE P 156 OLYMEDIA SP. Z O.O. sample folders WWW.SEGREGATORY24.PL 139 samsung LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 sand artist and coloring books ALEXANDER 20, 29 sandwich maker ADLER SP. Z O.O. 152 sanitizers IMCA S.C. 69 scanner AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| scarves BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 96 GĄSIENICA.PL 168 LUMA MILANÓWEK 17 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 PROMO-HOUSE 17 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 scarves with logo PROMO-HOUSE 17 scent branding AROMA DISPLAY 119 AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 201

scent diffusing systems AROMA DISPLAY 119 scent event AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 scent marketing AROMA DISPLAY 119 AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200, 201 scent pos AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 200 scent space AROMACORP (RENTOKIL INITIAL SP. Z O.O.) 201 school bags DAZAR SP. Z O.O. SP. K. 135 scodix DIGIPRINT SP.ZO.O. 43 scoreboard MODERN FORMS 197 scrapbooking & quilling NETUNO SP. Z O.O. 129 scrapers THERMOHAUSER GMBH 174 screen and pad printing inks HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES 89 screen heat transfers EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 screen printing ACTIVE FORM 12 EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 EXITO GROUP 20, 25 HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 IN DUPLO S.C. 129 M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 REFLECT 162 ROYAL UMBRELLA 125 screen printing drying racks 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 screen printing inks ROMANIK 78 URAS KIMYA 175 screen printing machines PRINTEX UE S.C. 46 ROMANIK 78 screen printing on t-shirts PRINTING-SEASON 162 screenprinting PRINTING MACHINE 78 screenprinting equipment JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 screenprinting machines APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 screens CTM GROUP 174 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 seals SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 VERA HOLOGRAMY 57 seals for profiles IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 86 seam sealing. LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 seats ADCOMFORT 51 second hand large format plotters OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 security paper VERA HOLOGRAMY 57 seed products CORTHOGREEN 40 seedbag CORTHOGREEN 40 seedmat CORTHOGREEN 40 seeds BMT REKLAMA 148 selection of fabrics ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 self adhesive foil LAMBDA 90 self adhesive paper ZAKŁAD ŚLUSARSKI 158 self adhesive tape ROLLFIX 92 self adhesive vinyl GUANGZHOU TOME ADVERTISEMENT MATERIAL 89 LIMITED SHANGHAI UNISIGN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD 92 self made thermotransfers POLIART SC 162 self-adhesive foil labels a4 SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139 self-adhesive labels a4 SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH “KINIPOL” 139

list of companies by products

pvc tarpaulin HUASHENG FLEX 89 ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO.,LTD 93 pvc usb drives CITRON GROUP 49 pvc&phthalate free organic gots certified plastisols TURAN KIMYA SAN.VE TIC.A.S 163 pylons EMO NEON SP. J. 120 quality pens PRODIR S.A. 26 quick pick new generation toothpick NEW PICK SP. Z O.O. 95 quilting machines HAFTEX 76 radio RADIO PASJA 35 rail for shelves MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 rain gauge BOTT SP. Z O.O. 153 rd magazine REGAL DIFUSSYO 199 reactive printed t-shirts ARACO 56 reactive printed towels ARACO 56 ready mades frames NIELSEN POLSKA SP. Z O.O. 156 realization in 24h ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 refl. gadgets - producer KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 reflective LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 reflective accesories PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 reflective bags PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 reflective lanyard F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 reflective material DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 reflective prints PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 reflective sheeting DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD reflective transfer SITODRUKOWY.PL - TERMOTRANSFERY 188 reflective vests KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 PROMOMARKA S.C. /HUTIKODBLASKI/ 109 reflectors for children KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 refrigerator magnets TISA & ESKA SYSTEM 72 regular-umbrellas FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 125 release paper HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD remote controlled cars KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 rendertask MIMEDIA SP. Z O.O. 115 retail ION CONCEPT SP. Z O.O. 57 retail display solutions DAGO DISPLAY 177, 178 retro balls with printing GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 retro footballs BALMO PROMOTIONS 169 retro scarves ULTRA REKLAM 111 reusable bags for life BAGFACTORY 193 reusable cold pack ABC-N PLUS 111 reusable heat pack ABC-N PLUS 111 reuseable bags pp KOMPOL SP. Z O. O. 194 rfid card holders KORUMA 165 rfid leather wallets KORUMA 165 rfid passport cover KORUMA 165 rfid/nfc protection KORUMA 165 rhinestone and sequin motif ARLENA 56

253


list of companies by products 254

self-adhesive plates NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 22, 26 self-adnesive vinyl SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. 92 self-inking stamps ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF 127 self-reflective bands KANDO PLUS Z O.O., SP.K. 112, 113 self-sticking pockets PRAUT M. K. KONKEL 156 self-tie LIZARD JAROSŁAW SUSKI 112 selfadhesive notepads NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 22, 26 sequins HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 serafil 300/2 AMANN SP Z O.O. 86 serigraphy IN DUPLO S.C. 129 service ATECOM 79 PLOTERY24.PL 46 SICO POLSKA 47 VIA COLOR SP. Z O.O 47 service plotters ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 sets MART CERAMIC 39 sewing machines SOFTPLAST 78 shakers FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 shawls LUMA MILANÓWEK 17 PROMO-HOUSE 17 shelf wobbler ESSENTRA SP. Z O.O. 88 shelfliners ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 shelfstoppers ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 shelftalker MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 shelftalkers-shelfliners PLASTIC SERVICE S.C. 179 shelves P.P.H.U. ARTPLAN 179 shirts ALTER GRAF 100 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 MURAT TEXTIL 109 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 shoelace lanyards ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 shoelaces P.P.H. MATEUSZ 156 shoes etc P.W. R.MAJEWSKI 181 shop equipment ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 shop in shop DAGO DISPLAY 177, 178 shopping bags FRASPO 194 shot glasses SUVENIX SP. Z O.O. 71 showcase MAGIT 124 showcases PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 siband SIBAND.PL 114 siband.pl SIBAND.PL 114 sign-board MODERN FORMS 197 sign: big letters MANDARIN LLC. 121 signage SHENZHEN LINGBENYANG IND. CO., LTD. 123 signmaking tools FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) signs ALULETTER / 3D SYSTEM SP. Z O.O. 86 silhouette cameo VES PLOTER 79 silicon articles JELLYSHOP.EU 201

silicone products ASIA DIRECT 60 silicone wristband BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 166 silk scarves LUMA MILANÓWEK 17 silk screen lanyards ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 silk screen printing PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS silk ties LUMA MILANÓWEK 17 silk-screen printing ГРЕЙС 129 silkscreen ECOPACK 193 silkscreen printing CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA single head machines ASKA POLAND SP. Z O.O. 72 single packing IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 39 sis (shop in shop) MARC KOLOR SP. Z O.O. 179 skross muv usb SKROSS POLSKA 198 skross world travel adapter pro light SKROSS POLSKA 198 skross world travel adapter pro light usb SKROSS POLSKA 198 skross world travel adapter pro world SKROSS POLSKA 198 slatwall euro hooks 3D METAL PROJECT SP. Z O.O. 72 sledges ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 153 sliting cutting creasing machi AKONDA 42 small chocolates B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 170 small leather goods SEMPERTUS 195 small printing services DIGITALALBUM FOTO LAB 135 smart accessories KAZHAN 163 smart goggles RASTER 71 smart products BAS KREACJA 13 smart tools COLOR GROUP 43 smartbbox3d EINITY SPÓŁKA Z O.O. 153 smartjet printers - solvent COLOR GROUP 43 smartwatches CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 MEMORABBIT 51 snap frame SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 snow showel GÓRECKI SP. J. 161 soaps IMCA S.C. 69 soccer balls - mini balls ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 soccerballs SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 soccershirts SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 social media NAVY BLUE 137 socks NORDHORN SP. Z O.O. 109 soft touch PREMIER GROUP SP. Z O.O. 38 softshell CTM GROUP 174 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 WAVE GROUP 151 softshell jacket ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 S2 DISTRIBUTION 110 software AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 MEDIASMARTGROUP 122 REPROGRAF SA 47

software and apps ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 software caldera CLOUD DIGITAL 43 software f. computer designers DM SYSTEM 44 solutions for printers RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 180 solvent COLOR GROUP 41 solvent adhesive pvc vinyl GUOSHUN GROUP 89 solvent ink’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75 solvent inkjet inks SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 solvent inks ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 solvent ploters OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 solvent plotter IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 77 solvent plotters OSMA SP. Z O.O. DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWA 46 solvent printing ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. PROVISION S.C. 123 solvent printing ploter’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 75, 78 solvents VIVTEK 92 sound WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 soundsystems EVENTROOM 51 spare parts PLOTERY24.PL 46 sparkling energy drinks NOWY DRINK 172 sparkling flavoured beverages NOWY DRINK 172 spatial elements MARKUS 121 speakers BAS KREACJA 13 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 KUSHA 50 special collections LEMONIQ® 29 special effects WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 special glues HUANGSHAN XINGWEI REFLECTERIZED MATERIAL 89 CO.,LTD special medals TRYUMF SP Z O.O. 197 spectacle cases ALBINEX SP. J. 185 spherical movies CARDBOARDY.PL 94 spider catcher LABOPAK SYSTEM 64 spike - measurement system SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 spiral binders DRUKPOLSKA 66 spocket classic plus - ultraslim wallet made of tyvek SPOCKET.PL 157 sport & outdoor GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 64 sport accesories IGUANA GROUP 108 sport bags PASO SP. Z O.O. 195 sport clothes JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 sport cup WIKOSS SPORT 197 sport jerseys ULTRA REKLAM 111 sport scarves NASTROTECNICA SRL 185 sport shirts JHK - PROMOEFEKT 108 sport t-shirt WIKOSS SPORT 197 sport towel KAPATEX S.R.O. 185 sport trophy WIKOSS SPORT 197 sportpods BOOMPODS POLSKA 48 sportpods race BOOMPODS POLSKA 48


stickers wobblers FORTIS M. BOROWY SP. J. 130, 136 sticky cleaners BADGE4U 159 sticky notes PROMONOTES 19 still flavoured beverages NOWY DRINK 172 stock paper bags PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 stock photos DEPOSITPHOTOS INC. 125 stoneware AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 37 straw hats AFISA 152 strings LENORA SP. Z O. O. 174 P.P.H. MATEUSZ 156 stripping sections ALPOL FORMY LASEROWE S.C ALEKSY JASIŃSKI, 42 MARIAN LUBBE strong selfadhesive MULTISTIQ BV 156 sublimated cloth labels F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 sublimated gift ribbons F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 sublimation COLOR GROUP 41 CTM GROUP 174 HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 PRINTING MACHINE 78 ROMANIK 78 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 175 sublimation ink COLGRAPHIX BV 87 SITA WUJA TOMA 47 sublimation inks ZINART SPÓŁKA Z O.O. 146 sublimation items BEE2 183 sublimation lanyards ALLERS GRUPA - PROSFERA.PL 164 KOLEKCJA 150, 155 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MTJ 157 GRUPA AMGS TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. 164 sublimation metal sheets BIL-CUP SZYMON SIKORA 196 sublimation on other materials F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 168 sublimation paper COLGRAPHIX BV 87 SITA WUJA TOMA 47 TRANSFERDRUKPAPIER 92 sublimation print ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA 175 sublimation printer SITA WUJA TOMA 47 sublimation printers GRAWERTON ARGO S.A. 186 sublimation printing HAFTKOMP MICHAŁ SZUTKOWSKI 57 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 168 SOKOŁOWSKI S.C. MITKO SP. Z O.O. 122 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. TENT-BALONY 124 sublimation printing media and maschines SICO POLSKA 47 sublimation thermoactive paper sticky TRANSFERDRUKPAPIER 92 sublimation transfer inks SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 sublimation-heat transfer GIFT STAR & PRO-USB 168 suction pads ESSENTRA SP. Z O.O. 88 suitcases AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 PASO SP. Z O.O. 195 VIP COLLECTION & VERUS 164 sunbeds GĄSIENICA.PL 168 sunglasses YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 170 sunloungers F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 sunloungers producer F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 sunloungers with print F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154

super wide format solvent ink SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 support VIA COLOR SP. Z O.O 47 sustainable gifts CORTHOGREEN 40 suv printing TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. sweat clothes LOGO PRINT 109 sweat shirt MURAT TEXTIL 109 sweaters M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 sweats ALTER GRAF 100 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102, 108 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 sweatshirts ADLER CZECH A.S. 96, 99 CROSSFIRE T-SHIRTS 96 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 S2 DISTRIBUTION 110 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 VALENTO 111 sweets BS POLAND 65 CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 170 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 MÁS QUE UN CARAMELO C&CH 173 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 174 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) sweets with logo MAJAMI SP. Z O.O. SP. K 172 system for agencies IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 system for litho and ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 48 system for printing house IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 system podsiwtleń grafik LEDDEX LTD/ AMICUS SP. Z O.O. 121 szkolenia M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 t-shirt bags PAK-HURT SP.Z.O.O 194 t-shirt type bags ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA t-shirts ADLER CZECH A.S. 96, 99 ALEX FOX 152 ALTER GRAF 100 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 96 AVALON SPORTSWEAR 13 BODMAN 162 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 107 HARVEST SP. Z O.O. 107 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 101, 108 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 102 JETT STUDIO SP. Z O.O. 106 JHK - PROMOEFEKT 108 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 108 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 103, 108 LAMBESTE SP Z O O 106, 109 LOGO PRINT 109 M&M COLOR S.C. MAJDA,POKORSKI 162 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 MURAT TEXTIL 109 PAAR HAFT SITODRUK 109 PROMOSTARS 97, 110 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 S2 DISTRIBUTION 110 STEDMAN GMBH 110 SZWALNIA POLSKA 110 SZYJEMYREKLAMOWE 110 TEXET POLAND SP Z O.O. 104 VALENTO 111 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 t-shirts with print “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 162 table and cone candles ADPAL 181

list of companies by products

sports ASIA DIRECT 60 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 sports & other textile ENYES 61 sports balls with your logo GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 sports bottles FITCHOICE.EU SP Z O.O. 154 SPS POLSKA 157 sports clothes TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 198 sports gadgets GOLMI 54 sports gifts GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA 127 sports water bottles JAN KOWALSKI GROUP 120 sportswear ALEX FOX 152 AVALON SPORTSWEAR 13 FABOR 107 L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II cover sportwear clothing COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 squeegees K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 srp ORPAK 179 ssd WILK ELEKTRONIK S.A. 96 stamp ink TRODAT POLSKA 127 stamping pens MODICO - SUN STAMPER 46 stamps AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 148 COM) COLOP POLSKA 127 MODICO - SUN STAMPER 46 TRODAT POLSKA 127 stand steel LEBER SP. Z O.O. 179 stand with plexi LEBER SP. Z O.O. 179 stand/display/topper POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 179 standard flags REAKCJA FLAGI REKLAMOWE 55 stands ADSYSTEM 119 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 12 NEON EFEKT 122 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. ORPAK 179 PINIA SP. Z O.O. 53 PLASTIC SERVICE S.C. 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 179 QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O. 139 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 180 stands for flyers KENTO 121 stationary SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 stationery MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 138 stationery set KATEX 63 statuetes POLCUPS SP. Z O.O. 197 statuettes MARKOL&GRAWER 14 MODERN FORMS 197 PENDO 29 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 197 steamer jiffy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 76 stearin candles ADPAL 181 steinel heat guns “LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ “LANGE ŁUKASZUK” SPÓŁKA JAWNA)45 stickers 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 128, 151 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 NOMAR 156 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138

255


list of companies by products 256

table stands DAGO DISPLAY 177, 178 tables VITABRI 124 tablet FROZI 111 tablet cases HS-TRADE 112 tablet stands ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 tactical clothing TEXET POLAND SP Z O.O. 111 tailor made solutions) SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 24, 29, 146, 147, 164 tanks rc KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 tap tap RECLAMSTATION IMP EXP 171 tape and fastener die cuts EKO-TECH 88 tape application machines NEWTOWN TAPES 77 tape applicators NEWTOWN TAPES 77 tapes P.P.H. MATEUSZ 156 tapes with sublimation print KOLEKCJA 150, 155 taskman MIMEDIA SP. Z O.O. 115 technology ANDA PRESENT LTD. 61 tecnic t-shirts CROSSFIRE T-SHIRTS 96 templates print PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 138 templates prints CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. / PRESI.PL 135 templets AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 temporary tattoos NOMAR 156 tension fabric backdrop SUZHOU TOPKING DISPLAY EQUIPMENT FACTORY 180 tension fabric displays ADSYSTEM 119 tensioning systems PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 tent inflatable AVIOTEX KKC 28 tents LITEX PROMO SP. Z O.O. 155 MITKO SP. Z O.O. 122 POLTENT SP. Z O.O. 122 STUDIO55 SP. Z O.O. 123 tents vitabri VITABRI 124 tesa tapes EKO-TECH 88 textile air ducts YAGRA SP. Z O.O. 140 textile bags PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191 textile bags with screen printing PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 194 textile for flags HAINING JINMAO WARP KNITTING CO.,LTD 89 textile frames ELSTAR SPÓŁKA JAWNA ROBERT GLOGER, STANISŁAW 153 SZYMAŃSKI PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 textile plotters TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. textile printing FABOR 107 textile ribbons PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO181 HANDLOWE UNIPOL TADEUSZ JASZCZYK textile screen printing inks URAS KIMYA 175 textile sublimation SUN CHEMICAL SP Z O.O. 146 textile sublimation inks URAS KIMYA 175 textile transfers POLIART SC 162 textiles ARACO 56 AVALON SPORTSWEAR 13 COLGRAPHIX BV 87 GĄSIENICA.PL 168 LABO PRINT 145 OPEN CHANNEL SP. J. 15

PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 REPROGRAF SA 47 TEXET POLAND SP Z O.O. 111 textiles for printing 4 PRINTERS SP. Z O.O. 42 the eco-friendly solvent print ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. the pouch ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH “WEDA” DANUTA 195 KWAŚNIEWSKA the producer of personalized cases FUNNYCASE.PL 112 the-notes NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 22, 26 thermal bags KOMPOL SP. Z O. O. 194 thermal mugs EXPEN S.C. 25 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 SPS POLSKA 157 UPOMINKI24.PL 16 thermal packaging R3D 123 thermal transfer PAAR HAFT SITODRUK 109 thermal transfer film LOXY POLAND SP. Z O.O. 188 thermal transfer paper SITA WUJA TOMA 47 thermal transfer printers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 44 thermo mugs AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 thermoforming machines INFOTEC CNC 77 thermometers TARO S.P, Z OO 201 thermotransfer COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 thermotransfer materials COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 DREAMTEX SP. Z O.O. 107 thermotransfer presses COMEC POLSKA ŁOŚ, SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. 79 thermotransfer ribbo MULTISTIQ BV 156 thermotransfers POLIART SC 188 threefold calendars WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 140 tick-cards LUPENMAXX GMBH 95 tickets KDS SP. Z O.O. SP.K. 141 tie PROMO-HOUSE 17 tissue boxes AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 134 tissue paper PACK ART BAGS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 191, 194 tissues CAPIRA 17 toaster ADLER SP. Z O.O. 152 toilet bags P.W. R.MAJEWSKI 181 toners for printers AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 tools PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 64 WERA 94 tools for signmaking FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) tools for wrapping FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) tools.uzlex.eu WMT BALTIC 79 toothbrush ADLER SP. Z O.O. 152 torches PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 62, 64 tote bags PANATO 195 totems PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 91 touch pen ball pens AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 58, 61 touchscreens SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 towels ALEX FOX 152 CTM GROUP 174

FARO SPÓŁKA JAWNA 185 KAPATEX S.R.O. 185 LEŻAKOWO 40 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK 95 SDX TOWELS 184 TUVA HOME SP. Z O.O. 158, 186 WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 93 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 towels for bath COTTONLAND TEXTILES 185 towels with logo ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 186 toymail voice chat KUSHA 50 toys F4F POLSKA SP. Z O.O. 63 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 tracksuits SPORT-BÖCKMANN GMBH 169 trade show VISCOM ITALIA 52 trade shows announcements and resumes T&P TEKSTYLIA - ZDOBIENIE I PROMOCJA 35 tradefair GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 34 traditional embroidery HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD 107 traffic safety products DAOMING OPTICS & CHEMICAL CO.,LTD 87 trainings 3M POLAND SP. Z O.O. 116 EXON GROUP, STUDIO ZNAKOWANIA ODZIEŻY, 81 SPRZEDAŻ HAFCIAREK transfer and solvent films ROMANIK 78 transfer film argo flex GRAWERTON ARGO S.A. 186 transfer paper TRANSFERDRUKPAPIER 92 transfer presses ROMANIK 78 transfer silkscreen print SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 39 transfer technology ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 transfers EURO-TRANSFERS SP. Z O.O. 186 transfers & emblems THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 187 transfers and emblems THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 189 translation systems EVENTROOM 51 travel MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 68 travel accessories AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 ANDA PRESENT LTD. 61 travel mug SDI GIFTS S.R.O. 68 travel mugs ASGARD SP. Z O.O. 68 trays ARTPLEX JERZY KALINOWSKI 176, 178 trays/cash trays ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 trendy pens MAXEMA 21, 25 triangular scales LENIAR SP.J. 19 trimmers ADP POLSKA S.C. 72 trinkets PENDO 29 triple calendars ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING trojan - digital printing PHZ I ITH INTREX 138 trolley tokens A&J POLAK 70 trophies POLCUPS SP. Z O.O. 197 trophy MODERN FORMS 197 trophys COLUMBEX - SPORT 196 trousers REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 123 truffles CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 trymer POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 tube frame canopies VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53


uv printing CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 181 SADOMSKA FIRMA REKLAMOWA GENESIS artykuły PL 13 ISOPROJEKT SP. Z O.O. - DAWNIEJ NOORD FURNITURE 145 SP. Z O.O. UPOMINKI24.PL 16 ZADRUKOWANE.PL 16 uv qres technologies ALMA TREND 86 uv/eco/solvent inks 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 uv/eco/solvent printers 4TRADE LARGE PRINTING SOLUTIONS 140 vacuum machinery WMT BALTIC 79 valuable and numbered printing DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 135 SP. Z O.O. various gadgets ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, ARWEY, KAHLA, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, 61 TOPPOINT) varnishes K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 85, 90 vcp PANATO 195 vector illustrations PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 vectors DEPOSITPHOTOS INC. 125 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 vehicles rc KIK SP. Z O.O. SP. K. 14 vento® gate with constant pressure POLTENT SP. Z O.O. 122 vento® tent with constant pressure POLTENT SP. Z O.O. 122 vests LAMBESTE SP Z O O 106, 109 vidart magazin VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 vidartykuły com.pl VIDART - ARTUR DZIEDZIC 33 videos DEPOSITPHOTOS INC. 125 FOTOLIA BY ADOBE 125, 126 PHOTOGENICA SP. Z O.O. 125 videowalls SOLIX SP. Z O.O. SP.K. 94 vinyl GLOBART PRINT 144 vinyl cutters GRAWCOM SP.J. 81 vinyl fabrics PALSA SP. Z O.O. 66 vinyls outdoor LABO PRINT 145 vip gifts OPEN CHANNEL SP. J. 15 virtual reality DREAMTEX SP. Z O.O. 107 visual advertising ARTBORO - PRODUCENT TERMINALI INTERNETOWYCH WEB-KIOSK ORAZ STOJAKÓW NA TABLETY TABKIOSK 94 ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 13 visual industry ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 visual systems MAGIT 124 void stickers VERA HOLOGRAMY 57 volleyballs BALMO PROMOTIONS 169 wall calendars HELMA 365, S.R.O. 67 wall clocks LIKOR EAST-WEST PROMOTION 201 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 wall/door plates TISA & ESKA SYSTEM 72 wallets AGA B. ORZECHOWSKA P. ORZECHOWSKI SP. J. 163 CHOLEWIŃSKI GALANTERIA SKÓRZANA 163 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 155 KAZHAN 163 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 155 MARCINKOWSKI SALVE POLSKA 163 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 VIP COLLECTION & VERUS 164 wallets for ladies and men’s STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 158 wallpapers PLANET GRAF 145

walls LABO PRINT 145 warning tapes FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 192, 193 warsaw football academy POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 34 washable paper BOOGIE 53 watches MPM-QUALITY SP. Z O. O. 26 TARO S.P, Z OO 201 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 169 water NOWY DRINK 172 water base APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 water based and uv wide format and a3 printers for ga applications CANON POLSKA SP. Z O.O. 43 water bottles HIT-FIT, OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI EQUA W 36 POLSCE. JAN KOWALSKI GROUP 120 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 64 waterproof bluetooth speakers AUKEY (AG ELECTRIC) 48 weather station KATEX 63 web industry ЭЛЕФАНТ ТОРГОВЫЙ ДОМ 124 web-2-decor ALUBEST 42 web2print IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA 114 websites PINK DESIGN 15 welding machines HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 76 welding pvc TIK 17 welding systems SCORPIO SP. Z O.O. 78 wheel covers GÓRECKI SP. J. 161 whenever you need WEDIA-ANN SP.J. 59 white toner printers OKI SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. 46 white towels for sublimation AGLIKA TRADE LTD. 185 wide format KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 45 POLSKA SP. Z O.O. wide format printers EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 44 wide format printers uv solvent eco textile PLOTSERWIS M. JANICKI,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 46 wide format scanners ADP POLSKA S.C. 72 wide range of finishing devices AMAGRAF 42 wideprint MIMEDIA SP. Z O.O. 115 wider format printers JETPOL.PL ARTUR SZUNEJKO ANDRZEJ DZIDT S.C. 145 wifi marketing MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 wina z całego świata M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. 69 windbreakers beach F.P.H.U. “GOŁĄB” ROBERT GŁĘBOCKI 154 winders JAN KOWALSKI GROUP 120 window films HEXIS POLSKA 84, 89 windows for calendar PRAUT M. K. KONKEL 156 wine CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 170 wine bags ECODIRECT 193 winter garments ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 wobblers ACCURATE CZECHOWSKI, KRAWCZYK SP.J 151 ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA134 MARKETING NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 122 SP.K. woden deckchairs LEŻAKOWO 40 wood OPOLGRAF SA 145 wooden 3d-layered fridge magnets SUVENIX SP. Z O.O. 71

list of companies by products

tubular bandanas NASTROTECNICA SRL 185 tunel dryers PRINTEX UE S.C. 46 turn signal cycling gloves TOYS4BOYS 56 turnstiles CARTPOLAND 134 tv/internet production WYTWÓRNIA FILMÓW KALINA 54 tyvek PANATO 195 tyvek wristbands CARTPOLAND 134 ultra thin led panel MANDARIN LLC. 121 ultralight tents ICON SA 14 ultraslim profile 30 letters EMO NEON SP. J. 120 umbrellas ASGARD SP. Z O.O. 68 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 61 JETT STUDIO SP. Z O.O. 68 JM COTTON SP. Z O.O. BRX INTERNATIONAL S.A. 108 MITKO SP. Z O.O. 122 PAUL STRICKER S.A. (ODDZIAŁ POLSKA) 68 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 68 ROYAL UMBRELLA 125 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. / GINO ROSSI S.A. 163 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 53 unicolor fleece blankets AGLIKA TRADE LTD. 185 untypical SZYJEMYREKLAMOWE 110 unusual BMT REKLAMA 148 unusual bindings AKME SPÓŁKA Z O.O. 129 urbaninfo.tv MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 14 usb BAS KREACJA 13 JETT STUDIO SP. Z O.O. 50 usb cable SDI GIFTS S.R.O. 68 usb drives CITRON GROUP 49, 50 usb fans GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 usb flash CAPREA AGENCJA REKLAMOWA 48 usb flash drive SDI GIFTS S.R.O. 68 USB SYSTEM 95 usb flashdrives GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 50 usb memory MEMORABBIT 51 usb memory sticks EASY GIFTS SP. Z O. O. 63 usb sticks WILK ELEKTRONIK S.A. 96 usebag ECODIRECT 193 uv APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 161 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 42 COLOR GROUP 41, 43 MECHTECH SP. Z O.O. SP. K. (TANIA DRUKARNIA) 137 uv & solvent inks superior DIPRINTER.COM 44 uv and sublimation printing KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 uv cards TARO S.P, Z OO 201 uv digital printing P.P.H.U. ARTPLAN 179 uv flatbed printer GRAWCOM SP.J. 81 uv glass printing 3FORM S.C. 12 uv inks KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 77 uv lamps diprinter DIPRINTER.COM 44 uv printers AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, 72 MUCHCOLOURS, CANON| SCORPIO SP. Z O.O. 78 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 SP.K. UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 47 VES PLOTER 79

257


list of companies by products 258

wooden advertising ATUT & PRIMAR GOŁĄB, RACKIEWICZ S.C. 152 wooden armchairs SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 wooden boxes FENIKS SP. Z O.O. 193 wooden boxes for wines FENIKS SP. Z O.O. 18 wooden gifts WOOD MAGIC 18 wooden greeting cards WOOD MAGIC 18 wooden magnets TUREVIO SP. Z O. O. 72 wooden medals WIKOSS SPORT 197 wooden peg dolls PRAŻMOWSCY S.C. 156 wooden products FENIKS SP. Z O.O. 18 wooden sledges SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 18 wooden smartphone case WOOD MAGIC 18 wooden stickers WOOD MAGIC 18 wooden visit cards WOOD MAGIC 18 work table CWT WORKTOOLS 76 working vests with logo ASTRA SPORT-ARTICLES (PVT) LTD. 127 worktools for advert FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) workwear AVALON SPORTSWEAR 13 L-SHOP-TEAM POLSKA 109, II cover ROLY / GOR FACTORY, S.A. 110 SZWALNIA POLSKA 110 VALENTO 111 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 64 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA 105 workwear clothing COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 96 world’s fastest wall chargers AUKEY (AG ELECTRIC) 48 woven pp bags VIC SP. Z O.O. 195 woven towels BEE2 / SDX TOWELS SP.Z O.O. 152 wrapping DRUKARNIA BERG 143 wrapping papers DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE A. PAJDA, B. WALENIA 18 SPÓŁKA JAWNA wrapping tools FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK - SIGNSTOOLS 120 (SIGNSTOOLS.PL) wrapping training SZKOŁA APLIKACJI I REKLAMY SP. Z O.O. 123 wristbands BOTT SP. Z O.O. 153 GĄSIENICA.PL 168 NORDHORN SP. Z O.O. 109 TED GIFTED LANYARDS / TED GIFTED PRODUCENT 169 SMYCZY REKLAMOWYCH wristbands tyvek 3/4 and tyvek 1 FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / 53 WWW.FABRYKAOPASEK.PL wristbands winyl FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK / 53 WWW.FABRYKAOPASEK.PL writing & lighters ENYES 61 writing and stationary ANDA PRESENT LTD. 61 writing articles of well known luxury brands COMPLEX 25 writing colection PRIME LINE S.C. 26 writing instruments EXPEN S.C. 25 writing sets MACMA POLSKA SP. Z O.O. 64 writting elements KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 155 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH writting sets KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH 155 x banner YIDE DISPLAY GROUP 180 xerox office printers DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) 43 xerox productions systems

DIGIPRESS SP. Z O.O. (PARTNER XEROX) yardage and blanks printing ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA young constructor and creative toys ALEXANDER your flavor ELASTUSIE.PL your package ELASTUSIE.PL your shape ELASTUSIE.PL zircons HAFT MASZYNOWY TOMI TOMASZ MRZYGŁÓD

43 175 20, 29 170 170 170 107


PARTNERZY PROGRAMU SOLIDNI W BIZNESIE ALL PARTNERS OF THE SOLID WORK IN BUSINESS PROGRAM

14ZERO www.14zero.pl

Helmex Exhibitions - Izabela Tęczar www.helmex.poznan.pl

Agencja Reklamowa Aura24 www.aura24.eu

Ies Polska (Fruit Of The Loom). www.iespolska.pl

AMB ŚLĄSK

jettStudio www.jettstudio.pl

AMC GROUP www.amc.info.pl

KOLEKCJA www.collection.net.pl

ANB Sp. z o.o. House of Gifts www.anb.pl

LEDIBERG SP. Z O. O. www.lediberg.com.pl

ASS-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ www.ass3.pl

MACMA POLSKA SP. Z O. O. www.macma.pl

Avalon Sportswear/LYNKA promotional solutions www.avalonsportswear.com.pl

MKM media Verlags- und Medienproduktionsgesellschaft GmbH & Co. KG www.bildpersonalisierung.com

AVANT FABRYKA PORCELITU Jerzy Bujanowicz www.avant.pl

MPM-Quality Sp. z o. o. www.mpm-quality.com

AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. www.axpol.com.pl

NOEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. www.noex.com.pl

AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl

P.H.U. KODER Producent i Importer Artykułów Piśmiennych i Reklamowych www.koder.com.pl

badge4u www.badge4u.eu

MJM Company Sp.z.o.o. www.sandex.com.pl

BASICS PAWEŁ BARANOWSKI / HURT.KOSZULKOWO.COM www.hurt.koszulkowo.com

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

BEMAG Behrendt Marketing Group www.usb-stick-twister.de

POP Time Sp. z o. o. www.poptime.pl

Biznes Promotion www.biznespromotion.pl

PROMOSTARS/LPP SA www.promostars.com

BTL Forms Effective Advertising www.btlforms.com.pl

REWKOM – SITODRUK Maciej Staszewski www.rewkom.com.pl

CAPIRA www.capira.pl

Ritter - Pen Sp. z o.o. www.ritter-pen.pl

Carl Poellath Münz- und Prägewerk Schrobenhausen GmbH & Co.KG www.poellath.de

ROSZ Wiesław Szulim www.rosz.pl

CiTRON www.citron.pl DOMICO www.domico.pl

Sanders Imagetools GmbH & Co. KG www.imagetools.com SEMA-PRINT Sp. z o.o. Sp. k. www.semaprint.com.pl SENATOR POLSKA SP Z O. O.

Elephant Lukić Sp. J. www.embroidery.pl

SIGN POLAND SP.Z O.O. producent flag, banerów, transparentów, systemów wystawienniczych www.sign.pl

ELPOS FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA Stefan Pokładecki www.elpos.pl

SITBOX www.sitbox.de

Falk&Ross Group Polska www.falk-ross.pl GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl GIFT STAR Piotr Zieliński www.giftstar.pl Gratisownia.pl www.gratisownia.pl GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.dox.pl Harvest Sp. z o. o. www.harvest.com.pl Hat´s Company GmbH & CO. Warenvertriebs-KG www.hats-company.de

SOLARON www.solaron.pl SPIRO - TanieDlugopisy.pl www.taniedlugopisy.pl STEFANIA – Zakład Galanterii Skórzanej www.stefania.net.pl TEXET Poland Sp z o. o. www.texet.pl Ultima Displays Polska Sp. z o.o. www.ultimadisplays.pl USB SYSTEM www.usbsystem.eu VIVA PLUS II Joanna Kowalczyk www.vivaplus.pl WILK ELEKTRONIK S.A. / GOOD RAM www.wilk.com.pl

solidni w biznesie / solid work in busieness

CLASSIC LINE WARENHANDELS GMBH www.classicline.eu

PAR Bakuła spółka jawna/royal design www.par.com.pl

259


260


EURO MAGNESY

www.euromagnesy.pl

Magnesy neodymowe Magnesy ferrytowe Uchwyty magnetyczne


Wielka Księga Reklamy i Poligrafii 2017  
Wielka Księga Reklamy i Poligrafii 2017  
Advertisement