Page 1


İçindekiler

01 Vestel pazarlama ofis hakkında bilgiler 02 Fatura talebi: 03 Stok Girişler 04 Entegrasyon stok girişi 05 Sistem Eşitleme 06 Stok Aktarım 07 Bloke İşlemi 08 Mağaza ürün işlemleri 09 Mağazalar İçin Bloke stoğuna alma İşlemi 10 Mağazalar için transfer işlemi 11 10.Devam 12 Mağazalar için mal çıkışı 13 Mağaza Ürünleri için İrsaliye İşlemleri 14 Mağaza ürünlerinin sevk işlemi ve takibi 15 Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 16 Mal çıkışlarının yapılması 17 İrsaliye Düzenleme 18 İrsaliye Matbusu işleme

19 DMO Ters Kayıt İşlemi 20 Muhasebe Belge Kapatma ( Faturalama) 21 Demirbaş ve Sarf işlemleri 22 Demirbaş Stok Transferi 23 Demirbaş Malzemeler İçin İrsaliye Hazırlama 24 Sarf Malzemeler İçin Transfer işlemi 25 E-Mağaza/E-mağaza sistemsel iş akışı 26 E-mağaza satışlarını listeleme 27 E-mağaza ürünleri için lojistik firması Belirleme 28 Devam 29 Devam 30 Devam 31 E-Arşiv Fatura Örneği 32 LED Ve Akıllı Tahta Süreci 33 Mal Çıkışı 34 Faturalama 35 Mufakatname 36 Stok Kontrolü 37 Depo Yerleri 38 Konsinye ürünlerin iş akışı 39 Numune ürünlerin İş akışı 40 Data Ekranı 41 42

2


43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

3


•Vestel Pazarlama Ofis Hakkında Bilgiler estel ticarete bağlı olan Vestel pazarlama depo ofis 15 kişilik kadroya sahiptir. Depo’ da yer alan tüm ürünlerin işlemleri ofis çalışanları tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Vestel pazarlama depo’ da yapılması gereken tüm işlemlerin zaman bakımından önemi çok büyüktür. Bundan dolayı ofiste yapılması gereken tüm işlemler sistemli ve düzenli olarak yapılır. Kişilerin iş tanımlara göre görev dağılımı yapılmıştır. Tüm işlemler birbirleriyle bağlantılıdır ve ürünün müşteriye ulaşmasını sağlayan son kontrol noktasıdır. Vpaz ofiste Sap programına ait bir çok ekran kullanılır.

Bu sayede sistemlerin düzenli olması ve tüm işlemlerin geçmişe doğru kontrolünün olması sağlanır. Vpaz ofiste fatura talebi, stok kontrolü, stok oluşturma, konteyner yüklemeleri için ağırlık bilgilerinin raporlanması, iade işlemleri, mağazalara, devlet malzeme ofislerine , personel satışa, e-mağazaya, lojistik firmalarına faturalama işlemleri yapılır. Bu işlemlere ek olarak raporlama işlemleri ve stokların düzeni aynı zaman da satış işlemleri için ürün bloke alma ve depolar arası aktarım işlemleri de yapılmaktadır.

4


02

Fatura Talebi Vpaz Ofisinde yapılan işlemlerin başlama noktası fatura talebidir. Sistem tarafından bölgelerin açmış olduğu teslimatlardaki stok açıklarını üretici fabrikadan fatura talep edilerek stok ihtiyacı sistemsel olarak karşılanır.

Sap Zmmr0004 ekranından gerekli bilgiler girilerek sistemde bulunan açık teslimatlar çekilir.

VESTEL

Gerekli kontroller yapılarak açık teslimatların girişleri yapılır.

VESTEL

5


03

• • • • • • • •

Stok Girişleri Öncelik olarak fatura talebi yapıldıktan sonra devamında sistemsel olarak stok girişi yapılması gerekir. Stok girişi işlevsel olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır, -Manuel stok girişi -Entegrasyon stok girişi Her iki girişinde Sap ekranları farklıdır Vestel dışı üreticiden aldığımız tüm ürünlerin manuel olarak girişleri yapılır. Vestel'e ait şirketlerin ürettiği ürünlerin girişleri ise sistemden otomatik olarak yapılır. Manuel Stok Girişi Vestel harici dış firmalardan aldığımız ürünlerin stoklarının girişleri yapılır. Planlama birimi satın alma siparişi oluşturduktan sonra stok girişleri için Sap MİGO ekranından yararlanılır. Migo ekranına giriş yapıldıktan sonra öncelikle SAS siparişi yazılır sipariş no yazıldıktan sonra alt kısımda ürün bilgisi ve adet bilgisi otomatik olarak gelecektir. Belge ve kayıt tarihi kısımlarını kontrol edip yazıcıda sırada bulunan irsaliye numarası bilgisi yazarız kayıt edip ve mal girişini tamamlarız.

6


04

Entegrasyon Stok Girişi • •

Vestel üreticilerinin stoklarının girildiği ekrandır. sisteme otomatik olarak düşer. Gerekli işlemler yapılarak sisteme stok girişleri yapılır. Sap ’ta kullanılan ekran ismi ise ZMMR0064’dür. Entegrasyon Stok girişleri kendi içinde Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik olarak iki gruba ayrılır. Her grup için stok girişi aynı ekrandan yapılır stok girişi yapmak istediğiniz şirketi seçili duruma getirmeniz ve listele demeniz yeterli olacaktır. Listelen ürünlerin kontrollerini sağlayarak mal girişi seçeneği ile stok girişi tamamlanır.

7


05

Sistem Eşitleme Manuel stok girişi yapıktan sonra sistemden kaynaklı stokların yerlerinde otomatik olarak değişiklik olur, bizlerde bunu düzeltebilmek adına sistem eşitlemesi yaparız. Sistem eşitlemesini için Sap ZMMR0025 ekranını ve MB1C ekranını kullanırız. Öncelikle ZMMR0025 stok listesi internal kullanım listesini çekeriz, daha sonra stok + ise MB1C ekranında 502 hareketi ile stok aşağıya çekilir, stok – ise 501 hareketi ile yukarı çekilir. İşlem tamamlandığı zaman stok eşitlenmiş olur. Zmmr0025

Başlık: stok eşitleme Hareket türü: 501/502 Üretim yeri: 2204 Depo yeri: 0001 Hareket nedeni: k

8


Solvoyo Sevk Planı Solvoyo sistemde bulunan teslimatların belirli kriterler baz alınarak bir plan dahiline alınır. Her çalışan plana ait yükleme numarası bulunmaktadır. solvoy planı kriterleri; •Sevk edilebilir durumda olup olması ( ürünler sıfır sevke uygun olmalıdır, aksi halde ürün kodları plan harici tutulur) •Sevk noktalarına en az bir araç yapacak kadar (Kamyon yada Tır) ürünün olup olmaması durumuna göre ayrılmış olan teslimatlar plana girer. •Bir araç yapmayan fakat sistemde 7 gün süre ile bekleyen teslimatlar LTL olarak (Horoz yada Yurtiçi Kargo ) plana girer. Sap SE16 transaction’a giriş yapılır burada ZSOLVO_PLAN_2 yazılarak sayfaya giriş yapılır. Tarih kısmına güncel tarih yazılır, Width of Output List kısmına seçimi genişletmek için 2500 yazılır. Maximum No. Of Hits kısmındaki rakam silinir, F8 ile ekran çalıştırılır.

9


Açılan ekrandan yükleme no kısmındaki rakamlar kopyalanır ve sayfadan çıkılır.

Devamında ise Sap ZSD_MANU01 Manugistics Lojistik İşlemleri sayfasına girilir. Gelen ekranda yükleme no kısmına kopyaladığımız numarayı yapıştırırız. Sevkiyat noktası kısmına 2204 yazılır ve üst sağ kısımdaki plandan yükleme butonuna basılır. Böylece o günün plan işlerine başlanılabilinir.

Yeni yükleme numarası yüklenmiş planında yer alan teslimatları görmek için sevkiyat noktasındaki 2204 silinerek çalıştırılır.

10


Yeni yükleme numarası yüklenmiş planında yer alan teslimatları görmek için sevkiyat noktasındaki 2204 silinerek çalıştırılır. Aşağıdaki ekran görüntüsü planda olan teslimat detaylarını gösterir. Aynı ekran üzerinde teslimatların mal çıkış hareketlerine başlanır. Tüm teslimatlar seçili hale getirilir.

Kilit kaldır butonuna daha sonra gelen ekrandan devam seçilerek teslimatların kilitleri kaldırılır, Kilit kaldırıldıktan sonra parametreler kısmına gelinir ve günün tarihi girilir, mal çık yazan kısım seçilerek devam edilir.

11


İşleme devam edilerek seçili olan teslimatların mal çıkış kayıtlarına başlanmış olunur. Mal çıkışları olan teslimatların irsaliyelerini araç ve kargo bazlı olarak sıralı bir şekilde basabilmek için tüm teslimatları bir excel dosyasına alıyoruz. Genel ZSD_MANU01 iken sırasıyla; sol üst köşedeki sistem, liste, sakla, yerel dosya seçilir ve gelen menüden hesap çizelgesine basılarak masa üstüne excel dosyası oluşur.

Mal çıkışı gerçekleşen kargoya teslim edilecek teslimatlar kopyalanır. LTL ile başlayan tüm teslimatlar kargoya ait olup tek seferde yazıcıdan çıktı alma işlemi gerçekleşir. (VL71 toplu yazıcıya gönderme ekranından işlem yapılır sayfa 28) Yazıcılar kontrol edildikten sonra kargo teslimatları yazıcıya gönderilir. TL teslimatlarının ise araç bazında gönderilmesi gereklidir. TL ile başlayan her farklı teslimat bir aktarma bölgesi aracını göstermektedir. Bu araçlar kamyon veya tır olabilir. Anlaşılabilir olması için çalışma excelin’de teslimatlar farklı renkler ile düzenleme yapılarak çıktı almak için VL71 ekranına 12 gönderilir. Daha sonra matbu ve muhasebe belgesi kapatma işlemi yapılır.(sayfa 20,28)


06

Stok Aktarım Planlama tarafından belirtilen stokların uygun depolara aktarılma işlemidir. Aktarım işlemi kendi içinde depolar arası ve üretim yerleri arası olarak iki kısımda yapılır. Aktarım ekranımız Sap MB1B ekranıdır. MB1B ekranına giriş yapmak için hareket türü, üretim yeri, depo yeri ve son olarak blg.bşlk.metni kısımlarını doldurmamız gereklidir. Bu kısımlar doldurulduktan sonra gelen ekranda Alan DY ( stoğun gönderileceği depo bilgisi ) kod ve adet kısımları doldurulup kayıt edilir böylelikle stok aktarımı tamamlanmış olur. Depolar arası aktarım Hareket türü:311 Üretim yerleri arası aktarım Hareket türü:301

13


07

Bloke İşlemi

Teknik Bloke işlemi Sistemsel olarak ilk kez stoklanmış ürünlerin kontrolleri sağlanır. Bu zaman içerisinde stokların kullanılmaması için ürün stokları teknik bloke adında korunur.

Kişi adına bloke işlemi Çalışan sicil numarasına göre ürünün bloke ’ye alınma işlemidir.

Siparişi alınan ürünün faturalaması yapılacak zamana kadar stoğunun korunmasıdır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra isteğe göre blokeye alınan ürün blokeden çıkartılır ve satışı gerçekleşir. Bloke işlemi; yapılan kişi adına göre aynı zaman da teknik bloke olarak iki şekilde işlem görür. Bloke işlemleri için sap programının ZMMR0091 ekranı kullanılmaktadır. Zmmr0091 ekranından blok ’ye alma işlemi gibi blokeden çıkarma işlemi de yapılmaktadır. Bloke işlemi yapıldıktan sonra kontrol sağlamak için zmmr0092 ekranı kullanılabilinir

14


07

Yeni Ürünleri Laboratuvara Gönderme Yeni ürün üretildiği zaman öncelikle ürünlerin incelenebilmesi için laboratuvara gönderilmesi gerekmektedir. İşlemin yapılabilmesi için ürünlerin fiziki olarak depomuzda olması gerekir. Bundan dolayı iş akışı olarak ilk önce ilgili fabrikadan ürün veya ürünlerin fatura ile birlikte fiziki olarak tarafımıza gönderilmesini istemekteyiz. Ürünler tarafımıza ulaştırıldığı zaman Sap ZSDR0120 ekranından irsaliye hazırlama işlemi gerçekleştiririz. *irsaliye hazırlama ayrıntılı bilgi 27. sayfada paylaşılmıştır.* Bir sonraki aşamada ise Sap ME21N ekranından SAS oluşturacağız.* işlem basamağı aşağıdaki gibidir* • Varsayılan değer kontrol edilir ve tarih yazılır. •VES/PAZ/BİL.NAKL.SAS seçili hale getirilir. •Üretim yeri:2204 •SA org:2200 •Satın alma Grubu:220 •Şirket Kodu:2002

15


07

İşlemimize MB1B 351 hareket türü ile transfer işlemi yaparak devam ediyoruz, bu kısımda sistemsel stok laboratuvar stoğuna transfer edilir. İşlem sıralamasında sayfa 48’de yer alan MB1B transfer işlemi ile aynıdır sadece hareket türü 351 SAS’lı transfer olduğu için ekranlarda karşımıza sipariş numarası ekranı gelir bu kısımda sipariş numarası yazılır transfer işlemi gerçekleşmiş olur. Son olarak ürünlerin serisi okutulur ve servis merkez çıkışı yapılarak fiziki olarak ürünler laboratuvara Gönderimi gerçekleşir.

16


07

Açık Teslimatı Olan Küçük Ev Aletlerinin Değişim Faturalama İşlemi Müşteriye teslim olmuş küçük ev aletleri grubuna giren ürün veya ürünlerin hasarlanması sonucunda müşterilerimiz tarafından çağrı merkezi kanalına değişim için talep gelir, Çağrı merkezi kanalı ise değişim işlemlerinin tamamlanabilmesi için bizlere konuyu aktarırlar. Bizlerde sistemsel işlemlerini gerçekleştirerek müşterimize yeni ürün veya ürünleri gönderme işlemini tamamlarız. Değişimi olacak ürünler sevkiyat planına dahil olmadığı için manuel faturalama işlemi gerçekleştirerek kargo ile sevkini gerçekleştiririz. *işlem basamağı aşağıdaki gibidir; •Öncelikle Sap ZSDR0128 ekranından açıkta olan tüm teslimatları listeliyoruz. •listelenen ürünleri VL06O ekranından toplu mal çıkışını gerçekleştiriyoruz.(sayfa 33) •Sap VL71 ekranından irsaliyesini düzenleyip dokümanını alıyoruz.(sayfa 41) •Sap ZSDR0017 ekranından irsaliyenin matbusunu sistemlere işliyoruz.(sayfa 24) •Son olarak Sap VF04 ekranından muhasebe belgesini (faturalama) kapatıyoruz. (sayfa 26) Ve sevk için ürün veya ürünleri kargo firmasına teslim ediyoruz.

17


07

ZSDR0128 Ekran Resmi

18


07

Müşteri Hizmetlerinden Gelen Talepleri Gerçekleştirme Müşteri hizmetleri kanalından tarafımıza sistemsel işlemlere ait talepler gelir bizlerde istemiş oldukları sistemsel talepleri yerine getirir ve bilgisini mail yöntemi ile aktarırız. Talep edilen işlemler aşağıdaki gibidir; •Ürün Aktarım (Transfer) işlemleri (MB1B) •Ürün Bloke İşlemleri (ZMMR0091) •Sistemsel Ürün Malzeme Parçalaması •Faturalama İşlemleri (ZSDR0128) •Fatura İptal İşlemi •Ürüne Ait sistemsel Bilgi Verilmesi •Ürün Sevke Çıkış Takibi •Akıllı Tahtaların sevklerinin planlanması. Müşteri hizmetleri istedikleri talepleri mail olarak bizlere iletirler ve bizlerde işlemleri gerçekleştiririz.

19


08

Mağaza ürün işlemleri Mağazacılık grup müdürlüğü altında ürün satışı yapılan Vestel Outlet ve Vestel mağazalar bulunmaktadır. Bu mağazalarda satılan sıfır ürünler depomuzdan stok transferleri yapılarak irsaliyelerinin düzenlenmesinin akabinde fizikken mağazalara gönderilir ve mağazalardan direkt müşteriye satışı gerçekleştirilir. Bu aşamada depoda stok transferlerinin yapılması dağılım yapılacak ürünlerin blokeye alınması / açılması, irsaliyelerinin düzenlenerek sevk e verilmesi ve sevkiyat takibinin yapmakla yükümlüdür.

Bloke İşlemi (zmmr0091)

Transfer işlemi (mb1b)

İrsaliye Düzenleme vl71

Sevk işlemi ve Takibi 20


09

Mağazalar İçin Bloke Stoğuna Alma İşlemi Bloke işlemi Mağazalarımızdan talep edilen ürünlerin dağılım yapılacağı zamana kadar stoklarının bloke başlığı altında korunmasıdır. Daha önce bahsettiğimiz üzere bloke işlemi iki başlık altında yapılmaktadır, bu kısımda mağazalar için kişi siciline göre bloke işlemi yapılmalıdır. Sap ZMMR0091 ekranından giriş yaparak mağaza için ürün talebinde bulunan çalışanın sicilini yazarak işlemimize başlayabiliriz. Ekrana giriş yaptıktan sonra sicil, ürün kodu ve adet bilgisi alanlarını doldurduktan sonra bloke stoğuna al kısmından işlemimizi tamamlarız. Blokeye alınan ürün veya ürünlerin dağılım (sevk) zamanı geldiğinde ise işlem basamakları aynı olacak şekilde sicil adına bloke stoktan çıkar seçeneği ile işlem yapabiliriz. Resimde işlem basamakları yer almaktadır.

21


10

Mağazalar İçin Transfer İşlemi Mağazalar tarafından talep edilen ürün veya ürünlerin sevk edilebilmesi ve sistemsel işlemlerinin yapılabilmesi için istedikleri ürün veya ürünlerin kendi stoklarında olması gerekir. Aksi durumda farklı stoktan ürün almaları gerekecektir. Kendi stoklarında ürün olmadığı zaman stoku olan taraftan gerekli izinler alınarak Transfer işlemi yapılabilinir. Transfer işlemi mağazaların talep edeceği ürün veya ürünlerin kendi stoklarında olması için izlenilen sistemsel yöntemdir. Stok transferi için stok sorumlusu ve depo sorumlusundan gerekli izinler alındıktan sonra Sap MB1B ekranından 301,311 hareket türleriyle işlem yapılır.

Belirtilen hareket türü yazılır.

Depolar arası aktarım:311 Üretim yerleri arası aktarım:301

Belirtilen depo yeri bilgisi yazılır

22 Ayrıntılı örnekleme 09/10 sayfalarında yer almaktadır.


11

Hareket Türü : Belirtilen işleme göre uygun olan hareket türü yazılır. Alan ÜY: Transferi yapılacak olan üretim yeri bilgisi girilir. Alan DY : Transferi yapılacak olan depo yeri bilgisi girilir. Ürün kodu ve adet bilgisi girildikten sonra kayıt edilir ve transfer işlemi tamamlanır.

Depolar arası aktarım:311 Üretim yerleri arası aktarım:301

23


12

Mağazalar İçin Mal Çıkışı Mağazaların ürün veya ürünlerinin teslimatı olabilmesi için irsaliye ve faturalama işlemi yapılması gerekir. Tüm kontroller sağlandıktan sonra teslimatı olan ürün veya ürünlerin sistemlerden mal çıkışı yapılması gerekir. Sap VL02N ekranından teslimata göre ürün veya ürünlerin mal çıkışları yapılır, mal çıkışı yapıldığı zaman sistemde teslimata göre oluşan irsaliye düzenleme işlemi de yapılır ve ürün veya ürünler sevk için hazır hale getirilir. VL02N ekranına giriş yapılabilmesi için sadece teslimat numarası yazmak yeterli olacaktır. Giriş yaptıktan sonra kod adet bilgilerini kontrol edip mal çıkışını kaydet diyerek işlemimizi tamamlarız. Bir sonraki iş akışı irsaliye düzenleme ile devam eder. 24


13

Mağaza Ürünleri İçin İrsaliye İşlemleri Mağazalar için hazırlanan ürün veya ürünlerin mal çıkışı yapıldıktan sonra teslimata ait irsaliye düzenleme işlemi yapılması gerekir. İrsaliye düzenleme işlemi ürün veya ürünlerin sevke verilmeden önceki son işlemdir. Teslimata ait irsaliyenin düzenleme ve çıktı alma işlemlerini sap VL71ekranından tamamlarız. Teslimatı yazıp sisteme giriş yaptığımız zaman kontrolleri sağlayıp yazıcıya gönderebiliriz. İrsaliye düzenlendikten sonra sistemlere matbu işlemesi yapılmalıdır. Matbu işleme Sap ZSDR0017 ekranından yapılmaktadır. ZSDR0017 ekranına giriş için kullanıcı adı ve tarih bilgileri girilmesi yeterli olacaktır., aşağıdaki ekran açıldıktan sonra matbu no eşleştir kısmından irsaliye seri bilgisi ve irsaliye numarasını eşleştirmeniz ve kayıt etmeniz gerekmektedir. ZSDR0017 ekranından matbu işleme haricinde matbu değiştirme, ve matbu silme işlemlerini de yapabilirsiniz.

25


14

Mağaza Ürünlerinin Sevk İşlemi Ve Takibi Sistemden çıkışı yapılan ürün ve ürünlerin irsaliyesini sevk için çalışmakta olduğumuz lojistik firmasına teslim ederiz. Sevk işleminin takibini yapmak için sap MB51 ekranından ve depo otomasyon sisteminden yararlanırız. MB51 ekranından 641 hareketini listeleriz açılan ekrandan teslimat numarasına göre depo otomasyon sisteminden sevk işleminin hangi durumda olduğunu görüntüleyebiliriz.

26


15

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Kamu kuruluşları tarafından firmamıza ürün talepleri gelmektedir. Talep edilen ürünlerin tarafımızca irsaliye düzenleme, faturalama ve sevk işlemleri yapılmaktadır. Ancak faturalama işlemi yapılması için devlet malzeme ofisinden ürünlerin taraflarına teslim edildiğine dair evrak alınması gerekmektedir. Bu evraklar sonucunda bizlere faturalama onayı geldiğinde faturalama süreci başlar. Demo süreci; -Talep gelmesi -Mal çıkışlarının yapılması -İrsaliye düzenleme -İrsaliye matbusunu işlenmesi -Ters kayıt atılması -Sevk işlemleri -Faturalama işlemleri Talep gelmesi Devlet malzeme ofisinden istemiş oldukları ürün ve adet bilgisini tarafımıza teslimat numaraları ile iletilir. Bizlerde kontrolleri sağlayarak ve sevk edilebilmesi için gerekli olan işlemleri başlatırız.

27


Fatura Birleştirme ????

Fatura Birleştirme Sap vf01 ekranından yapılmaktadır. Ekran resmine aşağıda yer verilmiştir. Gerekli bilgiler girilerek fatura basım işlemi gerçekleştirilir.

28


16

-Mal Çıkışlarının Yapılması Stok kontrolleri sağlandıktan sonra talep edilen miktar kadar sistemlerden mal çıkışları yapılır. Mal çıkışı: Sap VL02N ekranından yapılmaktadır, ekrana giriş yapıldıktan sonra tarih, adet, ürün bilgisi kontrolleri sağlandıktan sonra mal çıkışı kaydet sekmesinden işlem tamamlanır. Birden fazla teslimat için mal çıkışı yapılacak ise sap VL06O ekranından işlem yapılabilinir.

29


17

İrsaliye Düzenleme

İrsaliye düzenleme işlemi ürün veya ürünlerin sevke verilmeden önceki son işlemdir. Teslimata ait irsaliyenin düzenleme ve çıktı alma işlemlerini Sap VL71 ekranından yararlanarak gerçekleştirebiliriz. VL71 ekranına giriş yapılırken sıralama kısmı: 01, işleme kipi: 1, sevkiyat nkt./kabul nkt kısmı 2204 ve son olarak teslimat kısmına teslimat numaramızı yazarak sisteme giriş yaparız. Açılan ekranda listelenen teslimatları seçili hale getirerek sırası ile düzenle<yazdırma parametrelerine giriş yapılır. İrsaliyenin takılı olduğu yada hangi yazıcıdan çıktı almak istiyor isek o yazıcı adı tanımlanır.( DP52, DP53, DP54 gibi) ve son olarak F8 ile çıktı alınır.

30


18

İrsaliye Matbusu İşleme İrsaliye düzenlendikten sonra sistemlere matbu işlemesi yapılmalıdır. Düzenlenen her irsaliye için bu işlem yapılmaktadır. Matbu işleme Sap ZSDR0017 ekranından yapılmaktadır. ZSDR0017ekranına giriş için kullanıcı adı ve tarih bilgileri girilmesi yeterli olacaktır., aşağıdaki ekran açıldıktan sonra matbu no eşleştir kısmından irsaliye seri bilgisi ve irsaliye numarasını eşleştirmeniz ve kayıt etmeniz gerekmektedir. ZSDR0017 ekranından matbu işleme haricinde matbu değiştirme ve matbu silme işlemlerini de yapabilirsiniz.

31


19

DMO Ters Kayıt İşlemi Devlet malzeme ofisi işlemleri sırasında ters kayıt işlemi de yapılmaktadır. Öncelikli olarak mal çıkışı yapıldığı zaman sistem otomatik olarak güncel tarihi alır fakat DMO sürecinde mal çıkış tarihlerinin ayın son günleri olması gerekir bundan dolayı ilk yaptığımız mal çıkışının ters kaydını atar ve tarihini ayın son günü olacak şekilde mal çıkışını tekrardan yaparız. Ters kayıt için Sap VL09 ekranından yararlanırız.

32


20

Muhasebe Belge Kapatma ( Faturalama) Sevk işleminden önce yapılması gereken son işlem faturalamadır, mal çıkışı yapılan ve irsaliyesi hazırlanan teslimatın muhasebe belgesi sistemsel olarak kapatılmalıdır. Faturalama işlemi Sap VF04 ekranından yapılmaktadır. Belirtilen ekrana giriş yapılabilmesi için satış ve dağıtım belgesi kısmına siparişin teslimat numarasını yazmak yeterli olacaktır. İşlemin tamamlanabilmesi adına Teslimat numarası ile giriş yaptığımız VF04 ekranında listelenen teslimatımızı seçip kayıt etmeliyiz, kayıt edildikten sonra işlem tamamlanmış ve muhasebe belgesi kapatılmış olacaktır.

33


21

V

Demirbaş Ve Sarf İşlemleri

estel ticaret A.Ş bünyesi altında kullanılacak olan malzemelerdir. Demirbaş veya sarf olarak belirleme işlemi muhasebe kanalı tarafından gerçekleştirilir. Tarafımıza muhasebe biriminden malzemelerin bilgisi ve onayı geldikten sonra bizlerde stok transferi, irsaliye düzenleme ve sevke gönderme işlemlerini tamamlarız. Demirbaş ve sarf işlemleri sistemsel olarak farklı ekranlardan yapılmaktadır.

Demirbaş İşlemleri Öncelikle kullanılacak olan malzemenin demirbaş olduğu bilgisi ve onayı muhasebe tarafından bizlere verilir. Bizlerde demirbaş malzemelerin stok transferler işlemini ,irsaliye hazırlama ve son olarak sevke verme işlemini tamamlarız.

34


22

Demirbaş Stok Transferi Demirbaş stoklarının mevcutta bulundukları depo sap sistemlerinde 0091’dir. Demirbaş talebi geldiği zaman muhasebe onayından sonra bizler mevcutta hangi depoda istenilen malzemenin stoğu var ise stoğu olan depodan demirbaş stok deposuna transfer işlemi yaparız. Sap MB1B ekranlarından transfer işlemi gerçekleştirilir. Hareket türü:311 Malzeme fişi ve belge ismi kısmına yapılacak olan işlemin açıklamasını yazmanız yeterli olacaktır.

35


23

Demirbaş Malzemeler İçin İrsaliye Hazırlama

Demirbaş malzemeler için stok transferi yapıldıktan sonra ki işlem sırası irsaliye hazırlamaktır. İrsaliye hazırlamak için Sap ZSDR00120 ekranından yararlanılır. ZSDR00120 ekranına giriş yapıldıktan sonra ürün depo irsaliye + yeni kayıt diyerek irsaliyemizi hazırlamaya başlayabiliriz. İrsaliye no, irsaliye adresi, açıklamalar kısımlarının dolu olması gerekecektir, bu bilgileri doldurduktan sonra kayıt edip yazıcıdan irsaliye çıktısını alabiliriz. Son olarak talep edilen birime gönderilmesi için sevk işlemini başlatırız. Demirbaş Talep Formu 24.sayfada paylaşılmıştır.

36


DemirbaĹ&#x; Talep Formu

37


24

Sarf Malzemeler İçin Transfer işlemi Sarf malzemelerde de demirbaş malzemelerde olduğu gibi muhasebe onay süreci vardır. Bu onay süreci tamamlandığı takdirde tarafımızca sistemsel işlemler yapılır. Sarf malzemelerin transfer işlemleri farklıdır. Transfer işlemi Sap mb1a ekranı 930 hareket türü ile yapılmaktadır. Transfer işlemi yapıldıktan sonra süreç demirbaş malzeme süreci ile aynı işler.

Transfer işlemi

irsaliye hazırlama işlemi

Sevke gönderilme işlemi

38


24

E-Mağaza

E-mağaza müşterilerimizin kolaylıkla alışverişlerini yapabilecekleri alanımızdır. Müşterilerimizin aldıkları ürün veya ürünlerinin zamanında tesliminin olabilmesi adına bizlerde alınan ürün veya ürünlerin depomuzdan çıkış işlemlerini tamamlarız. Alınan ürün veya ürünlerin sistemlerden mal çıkışı için sap vl06O ekranından yararlanılır. Daha sonra vf04 ekranından muhasebe belgesi kapatma ( faturalama) işlemi yapılır ve son olarak e-arşiv sevke verilme işlemi ile son bulur.

E-mağaza sistemsel iş akışı E-mağaza satışlarını listeleme

Sistemsel mal çıkışı

E-arşiv düzenleme

Muhasebe belgesi kapatma (faturalama)

Sevke verilmesi

39


26

E-mağaza satışlarını listeleme Sap Vl06O ekranından e-mağazadan yapılan tüm alışverişler liste halinde görüntülenir aynı zamanda bu ekrandan yapılan alışverişlerin mal çıkışları yapılır. Mal çıkışı yapılan ürün veya ürünlerin sevki için lojistik firması belirlenmesi gerekir bunun için liste hali excele dokümanına aktarılır. Telefonlar haricinde tüm ürünlerin lojistik firması belirlenir ve sevk için işlemlere başlanılır. Telefonların ise öncelikle e-mail adresleri sisteme tanıtılır ve daha sonrasında sevk için işleme başlanılır.

E-mağaza ait satışları görüntülemek için sevkiyat nkt./kabul nkt kısmına 2250 : e-mağaza/ partnerse/kurumsal 2251: V outlet 2252 : Regal Yazılır.

40


27

E-mağaza ürünleri için lojistik firması Belirleme E-mağazada satılan ürünlerin listeleri çekildikten sonra teslim süreci için lojistik firması belirlenir. Direk müşteriye gidecek olan ürünler kargo şirketine verilir. Müşteriden önce servise gidecek olan ürünler ise ağır ürün taşıma kapasitesi horoz lojistik firmasına teslim edilir. Bu sürecin belirlenmesi için bu işi yapmakta görevli olan çalışan tarafından taşıma şirketinin bilgisinin yer aldığı excel listelerini oluşturulur. Referans

41


28

Listeler belirlendikten sonra Sap ZEFATMETINGUNCELLE ekranına belirlediğimiz liste excelini yükleriz. Daha sonra listelerin datalarını ilgili lojistik firmasına paylaşabiliriz. Bu işlem tamamlandıktan sonra Sap Vf31 ekranından satışlara ait referans numaralarını yazarak sisteme kayıt edilir.

Doldurulması gereken kısımlar: İşlem kipi :2 Faturalama Belgesi: referans numarası

42


22

29

E-mağaza tarafından satın alınan ve stoklardan mal çıkışı yapılan ürün veya ürünlerin lojistik firması belirlendikten sonra sistemlere e-arşiv faturası da işlenir ve faturaların çıktısı alınarak taşıyıcı firmalara teslim edilerek müşteriye ulaşması için sevke verilir. E-arşiv olarak kayıt etmek için Sap SD E-Arşiv Gönderme ekranın dan işlemin yapıldığı tarih, sistem ID kısmına 101 ve son olarak faturalama türü kısmına SETC yazılarak çalıştırılır açılan ekranda satışlar seçilip kayıt edilerek işlem tamamlanır.

43


30

Sap sistemine e-arşiv faturalar işlendikten sonra son olarak faturaların PDF halinin çıktısını alıp Vestel yazılı kaşeleme işlemi yaparak müşterimize ulaşması için sevk işlemlerini başlatabiliriz. E-arşiv faturaların PDF haline ulaşmak için Sap ZVKT_EARC_GORUNTULE2 ekranından yararlanırız. Girilmesi Gereken Bilgiler : Sistem ID : 101 Fatura Numarası : referans numarası Tarih: işlem yapılan tarih

44


31

E-Arşiv Fatura Örneği

45


29 32

32

LED Ve Akıllı Tahta Süreci LED'ler ve akıllı tahtalar için satışçılardan talep gelir. Bizlerde gelen talep bilgilerine göre depo 'muzdan ürünlerin sevk edilebilmesi için sistemsel hareketlerini tamamlarız.

LED ve akıllı tahta işlem basamakları yan tarafta belirtilmiştir.

Mal çıkışı

İrsaliye Düzenleme

Sevk

46


33

Mal Çıkışı

LED’ler ve akıllı tahtalar için mal çıkış ekranı vl02n’dir. Ürünler elektronik depoda olduğu için ürünlerin tarafımıza gelmesi için istekte bulunuruz. Vl02n’den teslimat numarası ile mal çıkışı yapıldıktan sonra vl71 ile irsaliyesini düzenler ve ürün veya ürünleri sevke veririz.

47


34

Faturalama

Teslimata ait irsaliyenin düzenleme ve çıktı alma işlemlerini sap vl71 ekranından tamamlarız. Teslimatı yazıp sisteme giriş yaptığımız zaman kontrolleri sağlayıp yazıcıya gönderebiliriz. Çıktısını almış olduğumuz irsaliyeyi sevk firmasına vererek ürün veya ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlarız.

48


35

Mutabakat Depomuzda ilgili bölümlere ait ürünlerimiz yer almaktadır. Fiziki olarak bizde olan ürünler ve fiziki olarak olmayan sadece faturası bizde olan ürünlerimiz bulunmaktadır. Bizlerde her gün güncel olarak hazırlamış olduğumuz excel dokümanında ilgili kişilerle karşılıklı olarak ürün stok bilgilerini teyitleşerek kontrol ederiz. Excel dokümanına göre stokları – de olan ürünler fiziki olarak bizde olan faturası bizde olmayan ürünledir. + olan stoklar ise fiziki olarak bizde olmayan sadece faturası bizde olan ürünlerdir. Birimimiz için mutabakat işleyişi oldukça önemlidir bundan dolayı titizlikle işlemler gerçekleşir. Mutabakat sağladığımız birimler aşağıdaki gibidir; *Pişirici cihazlar fabrikası *Klima fabrikası *Çamaşır makinası fabrikası *Buzdolabı fabrikası *Bulaşık makinası fabrikası *Termosifon *Elektronik fabrikası KOD 20 LI

GRUP

ALACAK

20216660 20217653 20233208 20217356 20216632 20214616

BUZDOLABI ÇAMAŞIR KLİMA FIRIN-OCAK BULAŞIK TERMOSİFON

0 0 0 0 0 0

FATURA

19

14.11.2016 GELEN

KALAN 0 0 0 0 0 0

49


36

Stok Kontrolü Sistemlerimizdeki ürünlerin hangi depoda olduğunu ve adetsel olarak bilgilerini Sap ZMMR0017 ekranından kontrol edebiliriz

Satın alma stoğu

Teslimat Miktarı stoğu

50


37

Fiziken Ürünler Bizde

Fiziken Ürünler Bizde Değil

Ürünler Fiziken Depoda Üretim yeri ÜY Tanımı Depo Yeri VP Manisa Depo 1 VP Manisa Depo 11 VP Manisa Depo 21 VP Manisa Depo 31 VP Manisa Depo 41 VP Manisa Depo 51 2204 VP Manisa Depo 71 VP Manisa Depo 81 VP Manisa Depo 82 VP Manisa Depo 501 VP Manisa Depo 201 VP Manisa Depo 1181 2250 E-Ticaret 1 2251 E-Ticaret-outlet 1 2252 E-Ticaret -Regal 1 2352 Orta ve Doğu Anadolu Perakende 1001 2353 Ege ve Akdeniz Perakende 1001 9205 Vpaz İstanbul Bölge Emanet Depo 1 Ürünler Fiziken Depoda Yok VP Manisa Depo 111 VP Manisa Depo 401 VP Manisa Depo 13 2204 VP Manisa Depo 61 VP Manisa Depo 91 VP Manisa Depo 101

Depo Yeri Tanımı Bayi Kamu Zincir Regal Otel İnşaat Kurumsal Firmalar Artan İnd.Li.Ştş Vestel Outlet Vestel Mağaza Değişim Ürünleri Atıl Ürün Depo Merk.İkl.Depo Sıfır Ürünler Sıfır Ürünler Sıfır Ürünler Bölge Ortak Depo Bölge Ortak Depo Bayi Regal Emanet Tepeö.Hsr.Gör.Ürn İadeler-konsinye VTS( LED) Konsinye Rework

51


38

Konsinye ürünlerin iş akışı Konsinye ürünleri Sap ZSDR0015 ekranından listeleriz. Listelenen ekrandan sevke gitmesi gereken konsinye hangisi ise seçer ve kayıt ederiz, oluşan teslimat numarasına göre irsaliye düzenleme işlemi yapılır.

Teslimat numarasına göre vl71 ekranından irsaliyesini düzenler ve irsaliye dokümanını bu ekrandan alıp ürün veya ürünü sevke verebiliriz. Vl71 ekranı daha önce paylaşmış olduğumuz bilgilere göre çalıştırabilir ve irsaliye düzenleyebilirsiniz.

52


39

Numune ürünlerin İş akışı Numune ürünleri Sap zsdr0386 ekranından listeleriz, sevk edilecek olan numune ürün veya ürünleri kayıt edip teslimat numarasıyla vl71 ekranından irsaliyesini düzenler ve sevk işlemlerini başlatabiliriz.

53


Ürünlerin İade Süreci İade işlemi Vestel Pazarlama Sıfır Ürün Depolarından Vestel Yetkili Bayilerine gönderilen ürünlerin sağlam olarak (Tekrar satışı yapılabilir) şeklinde iade alınmasıdır. iade işleminde Vestel Pazarlama Sıfır Ürün Depolarına iade olarak gönderilen Tüm ürünleri kapsamaktadır. Bizlerde iade gelen ürünlerin satış görevlisine bilgisini vererek teslimat numarasına göre sistemlerimize mal girişini yapmaktayız, iade gelen ürünlerin hasarlı olmaması gerekmektedir. Hasarlı olduğu zamanlar da ise ürün veya ürünlerin sistemlerimize mal girişi yapmaktayız. Fakat faturalanabilmesi için satış görevlisine bilgi vererek 0013 yoldaki ürünler depomuza transfer işlemini gerçekleştiririz. Satış görevlisi tarafından ise hasarlı geldiği için ilgili lojistik firmasına faturalama işlemi yapılmaktadır. Mal girişini Sap Vl02n 653 hareket türü , transfer işlemi ise mb1b 311 hareket türü ile yapılmaktadır. İlgili görseller bir sonraki sayfada paylaşılmıştır.

54


İlgili satışçıdan gelen teslimat numarasını vl02n ile girişini yaparız. Açılan ekranda tarih ve depo yeri bilgilerini kontrol ederiz.

55


Mb1b ekranına hareket türü, üretim yeri, alınacak depo yeri bilgisini yazarız ve açılan sayfada malzeme, adet ve son olarak transfer edilecek 0013 depo bilgisini yazarız.

56


Depo Stok Raporu Bizler güncel olarak stoklarımızın kontrolünü gerçekleştiririz ve her gün güncel depo stok raporumuzu ilgili kişiler ile paylaşırız. Tüm ayrıntıları görebilmek için iki şekilde raporlama işlemi gerçekleştiririz. Öncelikle Fiziken ürünlerin bizde olduğunu gösteren bir rapor hazırlanır, daha sonrasında ise Fiziken bizde olmayan ama sistemlerimizde yer alan stokların raporlamasını yaparız. Sap ZMMR0017 ekranından depomuza ait tüm stokları listeleriz, listelemiş olduğumuz stok bilgilerini excel dokümanımızdaki formata göre düzenler ve ilgili kişiler ile paylaşırız. Fiziken bizde olmayan ürünler içinde raporlama sistemi bu şekilde yapılmaktadır. GRUP TANIMI Al l In One Pc/ Akıl l ı Ta hta Anka s tre Bul a şık Ma ki nes i Anka s tre Da vl umba z Genel Toplam Faturası Kesik Bekleyen Regal Finlux İnşaat-Otel 9205 Genel Topl a m

M2 3,00 5,50 12,00

Toplam Stok 460 1.459 8.827 1.205.250

Alan M2

Stok

885 m 2

Dış Depo Raporu Tanım

Depo yeri

Stok

Yoldaki Ürünler

13

12.321

2.107.586,48 ₺

Teknosa Sevk M.

22

1.312

801.673,60 ₺

VTS

61

36.567

3.644.444,07 ₺

Konsinye

91

282

141.767,12 ₺

Rework Depo

101

5.528

568.518,94 ₺

Regal Emanet dep

111

94

46.324,40 ₺

3.938

614.200,80 ₺

601

835.350,76 ₺

Satıcı Konsinye Depo 301 Elazığ Emanet

D230

60.643

Genel Toplam

8.759.866,17 ₺

Toplam Tutar 1.010.817,65 ₺ 700.559,02 ₺ 2.051.748,96 ₺ 158.475.478,26 ₺ Tutar

2.834

1.468.728,08 ₺

2.845 m

2

16.600

9.049.140,85 ₺

60.31 m 772 m 2

2

733 3.384 23.551

Tutar

182.952,18 ₺ 3.113.689,47 ₺ 13.814.510,58 ₺

57


Merkez Servise Ürün Teslimi Teslimatı olan ürün veya ürünleri almak için Her gün düzenli olarak İzmir merkez servisten görevli kişi gelir. Bizlerde Değişim, e-mağaza ve yataşa ait sistemde oluşan teslimatları görevli kişiye teslim işlemlerini gerçekleştiririz. Sap vl06O’ dan günlük siparişler çekilir ve plana dahil edilir, plana dahil edilmemiş ise vl02n’den mal çıkışını gerçekleştiririz. Daha sonra haftalık olarak bölümlere ait faturalar tek bir faturada birleştirilerek Vf01 ekranından faturalama işlemi yapılır.

???

?

58


Zincir Mağazalar Kampanyası Vestel Ailesi olarak çalışmakta olduğumuz zincir mağazalar bulunmaktadır, mağazalar kendi dönemlerinde ürünlerimize ait belirli kampanyalar yapmaktadırlar. Bizlerde kampanya dahilinde gönderilmesi gereken ürünleri depomuzdan mal çıkışlarını yaparak sevk için hazır hale getiririz. Çalışmakta olduğumuz bazı zincir mağaza ve kodları aşağıdaki gibidir ; • 2201980 Yataş Mağazası • 22200355 Teknosa • 22201857 Vodefone Dağıtım • 22202390 Vodefone Net İletişim • 22202193 Bring Star Telekomünikasyon Mağazalara ait kampanya kapsamındaki ürünleri VL06O’dan müşteri kodu ile tespit ederiz. Mal çıkışlarını gerçekleştirip solvoy planı dahilinde toplu olarak ürünleri sevke veririz. Eğer ürünler solvoy planına dahil olmayacaksa VL02N’den mal çıkışlarını gerçekleştirebiliriz. Kampanya dahilindeki ürünlerin faturasını ise haftalık olarak tek bir faturalama işlemi ile gerçekleştiririz. VL06O ve VL02N ile ilgili mal çıkış yapım aşamaları sayfa 24 ve 70’den ulaşabilirsiniz. Fatura birleştirme ekranı ayrıntılarına sayfa 23’ten ulaşabilirsiniz.

59


Dış Ticaret Dekont İşlemleri Dış ticaret personelleri farklı şirkete bağlı oldukları için ürün aldıkları zaman dekont işlemleri tarafımızca yapılmaktadır. Dekont sürecinde öncelikle aldıkları ürünün ortalama birim fiyatı (obf) bizim tarafımızdan satış yapılan tutar dış ticaret ilgilileri tarafından verilerek muhasebe biriminden onay alınır. dekont işlemine başlanılır. Ortalama birim fiyatını Sap zfıq0008 ekranından kontrol edilir. Daha sonra Sap mb1a 971 hareket türü ile dekont alınır. Sorumlu kişiler tarafından imzalanarak muhasebe birimine gönderilir.

zfıq0008

60


Dekont İşlemi Mb1a

61


Üretici Fabrikaya iade fatura kesimi (Alış İade) Üretici fabrikaya iade fatura kesimi Sap zmmr0053 ekranından yapılmaktadır. Öncelikle zmmr0053 ekranına giriş esnasında üretim yerinin 2204 tarihin güncel tarih ve mod=N olarak doldurulmalıdır, bu bilgilerin girişi yapıldıktan sonra başlık metni kısmına iade , depo yeri kısmına ise ürünün alınacağı depo yeri bilgisi girilir. Fiyat kısmı için muhasebeden bilgi alınır eğer elektronik bölümüyse mbb51’den son yapılan stok girişindeki fiyat baz alınır. Daha sonraki kasımlarda ise miktar bilgisi girilerek tümü seçilir ve alıştan iade, neden kısmına iade son olarak türü kısmına I7 yazarak kayıt edilir ve ekran bilgisi muhasebe gönderilir.

?? Neden yaz mustafa

62


Personel Ürün Satışı İnsan kaynakları tarafından Vestel bünyesinde çalışan personellerin yararlanabileceği Venüs taksitli telefon satısı yapılmaktadır. İnsan kaynaklarından gelen listeye istinaden İlgili kişi tarafından ürün satışı hakkında sipariş numarası içeren mail gelir ve bizlerde Sap ZSDRq0004 ekranından sipariş numaralarını alarak faturalama işlemlerini gerçekleştiririz. İşlem basamakları aşağıda belirtildiği gibidir. *299 ile başlayan müşteri kod bilgisi gelir. *ZSDRq0004 ekranına giriş yapılır. *Sipariş veren kısmına müşteri kodu yazılır. *User kısmına Sorumlu ismi yazılır. *Sipariş numarasına göre stok kontrol yapılır. *Lojistik destek tarafından siparişlere teslimat oluşturulur. *Gelen Teslimat numaraları için VL06O ekranına giriş yapılır. *Sipariş veren kısmına müşteri cari numarası yazılır. *Mal çıkışı olacak ürünler seçilir ve mal çıkışı kaydet butonu seçili hale getirilir. *VL71 yazıcıdan irsaliye çıktısı alınır. *ZSDR0017 ekranından matbu işletilir. *VF04 ekranından muhasebe belgesi kapatılır. vf71,zsdr0017, vf04 ekranlarına ait işlem basamağı 20 ,34,18 sayfalarında ayrıntılı şekilde anlatılmışıdır.

63


Faturalamalar Ve Tazmin İşlemlerinin Yürütülmesi Vpaz sıfır ürün depomuzdan sevk edilen ürünlerin lojistik firmalar(Horoz, Tezel ve Yurt içi kargo ) tarafından taşıma esnasında oluşan hasar/kayıp durumunda firmalara yapılan faturalama ve tazmin işlemleri yapılmaktadır. İşlem basamakları aşağıdaki gibidir. İşlemler Sap VA01 ekranından yapılmaktadır. Sipariş Türü : V03/ veya uygun sipariş türü. Satış Organizasyonu:2201 Dağıtım Kanalı:01/ veya uygun dağıtım kanalı. Sipariş Veren: lojistik firması cari kod. Mal Teslim Alan: Ürünü Teslim Alacak Kişinin cari numarası. SAS Numarası: fatura edilecek Teslimat Numarası. Ödeme Koşulu: PTOP Telefon ve Tabletler için : VPNK

Malzeme Kısmı: ürün kodu/ adet Sipariş Nedeni: İlgili Ayın Tek Alım Gerekçesi.

Bakmak İçin Vsdr002 ekranına giriş yapılarak satış Belgesi türü : v03 ürün kodunu yazarak f8 deriz ve gerekçeyi buradan edinebiliriz. Eğer fiyat gelmez ise Git=başlık=koşullar PR10/PR00 KDV'siz Fiyatını yaz. 64


Lojistik firmasına oluşturulan teslimata Vl02n ekranından mal çıkışı yaparız. Mal çıkışı yapıldıktan sonra ki İşlem basamakları aşağıdaki gibidir. Ekranlara ait ayrıntılı anlatım 16,34,18,20 sayfalarında belirtilmiştir.

Vf04 muhasebe belgesi kapatma Vf71 irsaliye düzenleme Vl02n mal çıkışı

Tazmin Düzenlenir.

Zsdr0017 matbu işleme

65


Tazmin İşlemi Tüm sistemsel hareketler yapıldıktan sonra tazmin düzenleme işlemi yapılmaktadır. **örnek tazmin resmi aşağıda paylaşılmıştır.

66


Lojistik firması İade Fatura Girişi Lojistik firmasının hasarlandığı yada kaybettiği ürünü sıfır sevke uygun depoya getirilebilmesi veya müşteriye teslim edilmesi sonrası tarafımızca iade fatura girişi yapılmaktadır. İşlem basamakları aşağıdaki gibidir;

İşlemin başlatılabilmesi için operasyon ilgililerinden her faturaya ait gerekçe bilgisi için iade girişi yapacak kişinin adına yetki alınır ve bu işlem her iade sürecinde tekrarlanır. Sap VA01 ekranından işlem yapılmaktadır. ‘Ekran Bilgisi 54.sayfada belirtilmiştir.’ *Sipariş türü: iade sebebi girilir.(v03/v14) *Referans ile yarat *Sipariş Numarası yazılır ve çalıştırılır. *SAS Numarası: iade fatura no yazılır. *Git=Başlık=satış=lojistik iade=kaydet *Teslimat oluşur. *VL02N mal çıkışı kaydet. *Vl71 yazıcıdan irsaliye çıktısı alınır. *ZSDR0017 ekranından matbu işletilir. *Vf04 muhasebe belgesi kapatılır.

67


İade Fatura Girişi Ekran Bilgisi

68


Fatura İptal Etme Fatura iptal etmek için Aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilir. *Öncelikle Sap Vl02n ekranından işlem yapılmaktadır. *Ortam Belge akışından referans numarası alınır. *VF02 ekranına alınan referans numarası yazılır. *Faturalama Belgesi Ters Kayıt ikonu aktif hale getirilir ve kayıt edilir. *Daha sonra VL09 ekranına geçilir. *Teslimat numarası yazılır. *Sevkiyat Noktası :2204 *Ters kayıt atılacak malzeme işaretletilir, tarih tanımlanır ve ters kayıt atılır. *Son Olarak açık olan teslimat lojistik destek tarafından silinir. Not: GİB yapılan faturalar iptal edilemez ve e-arşiv gönderimi yapılan faturalar muhasebe tarafından iptal edilerek daha sonra yukarıdaki işlemler yapılabilinir.

69


Genel Bilgiler Teslimata Mal Çıkışı Yapılamıyorsa: •Stok yoktur(Üreticiden talep yapılır) Üretici fatura kestikten sonra doğru depo yerlerine giriş yapılarak mal çıkışı yapılır. •Krediye Takılıyordur.(Kredisinin açtırılması için satışçısı veya planlama ve lojistik ekibine bildirilir) •Başka bir kullanıcı tarafından sipariş ya da teslimat işleniyordur.(Teslimattan çıkılması için teslimatı işleyen kişiye bilgi verilir) •Faturalama kalemindeki ürünlerin desisi (16.300 üzerinde) çok yüksektir. (Faturalama kullanıcısından giriş yapılarak mal çıkışı denenmelidir. Teslimat muhasebeleşmiyor ise: •Sipariş veya teslimat içinde bir kullanıcı vardır. ( Teslimat içindeki kullanıcı çıkması için uyarılır) •Bayinin faturalama blokesi bulunuyordur.(Bayinin satışçısına ,planlama lojistik ekibi de eklenerek bilgi maili atılır, blokesi kaldırılır aksi halde teslimat iptal edilir. •Ürün için fiyatlandırma hatası veriyordur.(Satışçıya bilgi verilerek, teslimat iptal edilir yeni teslimat ile işlemlere devam edilir.

70


Birden çok teslimat için faturalam VL06O Sistemlerimizde iki farklı ekrandan Teslimatlara ait mal çıkışı yapabiliyoruz eğer tek bir teslimata çıkış yapılacak ise VL02N toplu teslimatlar için VL06O ekranından yararlanmaktayız. Bu kısımda VL06O ekranının kullanışı hakkında bilgi paylaşacağız. VL06O ekranına giriş yaparak açılan gönderilen teslimatı izleme ekranından ‘Mal çıkışı için’ kısmına giriş yapıyoruz, Devamında mal çıkışı için gönderilen teslimatlar ekranında planlanan mal hareket tarih kısmındaki tarihler silinir, sonrasında tüm seçimler (+) tıklanarak seçenekler genişletilir.

71


Alınan teslimat bilgileri bu ekranda teslimat bilgisi kısmına yazılır ve sisteme giriş yapılır. Gelen ekranda F5 ile teslimatlar seçili hale getirilir ve F8 basılarak mal çıkışı yapılır. Ekrana gelen uyarı kısmına güncel tarih bilgisi girilir. Yeşil renk olan teslimatların mal çıkışı yapılmış olur eğer renk kırmızı ise mal çıkış esnasında hata alındığını ifade eder hata bilgisini kontrol etmek için üst kısımda üçgen içindeki ‘!’ işareti olan bölümden kontrol edilir.

72


Depodan Bayiye Ürün Teslimi Bayiler ürünleri kimi zaman depomuzdan kendi yönlendirmiş oldukları araç ve kişiler yoluyla almak istemektedirler. Bu işlem depomuz için hızlı ve kolay sevk, bayinin sattığı ürünü çabuk kurulum ve teslimi, son kullanıcının da memnuniyetini sağlamaktadır. Bu durumda ayrıca yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Planlama kanalında e-posta ile bildirilen Teslimatlara VL02N’den (tek teslimatlar için) veya VL06O’dan (çoklu teslimatlar için) mal çıkışı yapılmaktadır. VL71 ekranına gönderilecek yazıcıyı manuel giriyoruz(DP52,DP53,DP54) ve yazıcıya gönderiyoruz. Çıkan irsaliyenin matbularını ZSDR0017’ye girerek kayıt ediyoruz. Matbusu işlenmiş teslimatları VF01’e veya VF04 ekranına giriş yaparak muhasebe belgelerini kapatıyoruz. İrsaliye üzerinde veya sistemde teslimatta olan ürünleri sevkiyat kapılarında görev yapan kişilere bildiriyoruz, ürünler kişiler tarafından hazırlanarak RF cihazı ile teslimata okutulup depo stoklarından düşülerek gelen bayi araçlarına yükletiliyor. İrsaliyeler bayinin yönlendirdiği alıcı kişiye imzalatarak teslim ediliyor. İmzalı irsaliye nüshalarından ambar sureti (pembe)olanı tarafımızca alınır, diğer üç nüsha şoföre teslim ediliyor. Ambar suretini yazıcıdan taratarak kendi e-posta adresimize gönderiyoruz. TM canlı sisteme almış olduğumuz ekran görüntüsünü yükleyerek sistemi kullanan tüm kullanıcıların teslim edilen irsaliye görüntüsüne ulaşmasını sağlıyoruz. TM canlı sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıyoruz;

73


Giriş yaptıktan sonra sırasıyla olay yönetimi , Web arayüzü, ara kısmı bölümünü seçerek işlem yapacağımız ekrana geliyoruz.

74


Gelen ekranda izleme senaryosu kutucuğunda Depo Görevlisi – Teslimat Takibi seçilir.

Teslimat kısmına görüntüsü yüklenecek irsaliyenin teslimat numarası yazılır ve ara butonuna basılır.

75


Arama sonucu kısmında olay ilt. gönderilmesi seçilir. Buradan irsaliye fatura yükle seçilir.

Gözat kısmı seçilerek Pdf seçilir. Gönder ve kapat tuşu ile işlem sonlandırılır.

76


08 Sevkiyat Türü Faturalandırma İşlemi Bu kısımda ürün müşteriye satılıyor faturası kesiliyor fakat ürünler emanet depomuzda beklemeye alınıyor. Müşteri ürünleri talep ettiği anda satış ilgilisi emanet depo teslimatı oluşturuyor. Oluşan emanet teslimatları sistemden çekilerek plana dahil edilip sevke çıkması sağlanıyor. 08 sevkiyat türünde olan teslimatlar fatura edildiği anda 9205 depo stoklarına ürünler girmiş oluyor. Oluşan ikinci bir teslimat ile ürünler emanet depodan sevke çıkıyor. İrsaliye üzerinde 9205 emanet depo teslimatının referans aldığı teslimat (08 emanet aktarım) sevk adresi kısmının alt tarafında yazılıdır. İş akışı aşağıdaki gibidir; Öncelikle SE16 ekranına giriş yaparak açılan ekrana LIKP yazıp giriş yapıyoruz, gelen ekranda teslimat kısmına satış ilgilisinden gelen açık teslimat numaralarını yazıyoruz, sevkiyat türü kısmına 08 yazıyoruz ve son olarak Width of Output list kısmına 2500 Maximum No.of Hits kısmını boş bırakarak sistemi çalıştırıyoruz. Devam eden işlemde ise VL06O’dan teslimatların mal çıkışını yapıyoruz ve sırası ile matbu işleme işlemini ve son olarak muhasebe belgesi kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Mal çıkış işlemi sayfa 70’de anlatılmıştır. Matbu işleme işlemi sayfa 26’da anlatılmıştır. Muhasebe belgesini kapatma işlemi sayfa 28’de anlatılmıştır.

77


Ekran görüntüsü

78


9205 Depo İşlemleri 08 sevkiyat türü ile oluşmuş teslimatların fatura edilerek, ürün stoklarının başka (9205)depoya aktarılması ve müşteriden gelen sevk talebi ile ürünlerin sevk edilmesi işlemleridir. Müşteri ürünü satın alıyor, parasını ödüyor ama sevkini daha sonra talep ediyor. İşlemlerin tamamlanması için VL06O’dan mal çıkışı işlemi yapılır. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken bölüm sevkiyat nkt./kabul nkt.kısmına 9205 yazılarak işlem yapılmalıdır.

Örneğin Mal çıkış işlemi ardından 100 hatalı 37 başarılı mal hareketi gerçekleşti. 37 teslimatı kesinlikle ekrandan ayrılmadan saptamalıyız aksi durumda Teslimatlara tekrar ulaşmak zaman ve emek kaybına neden olacaktır. Bu kısımda ufak bir yöntem; mal çıkışlarına başlamadan ya da başladıktan sonra ekrandan hiç ayrılmadan tüm teslimatları excel dosyasına aktarmak olacaktır.

Mal çıkışlarının ardından exceldeki tüm teslimatları seçip VL71 ekranına giriyoruz, mal çıkışı yapılmış olan 37 teslimat çıktı için ekranlarımıza gelecektir. İrsaliyeye döktükten sonra matbularını işliyoruz. Bu teslimatları alarak planlama grubuna 9205 depo teslimatları olduğunu belirterek bir sonraki plana dahil etmelerini belirtiyoruz. 79


D230 Depo İşlemleri Depomuzun 9205 emanet deposunun Elazığ bölge Depo için olan versiyondur. Bölge ortak depo (BOD) emanet depo işlemleridir. BE teslimatları oluşmuş ve depomuzdan sevk edilmiş olan ürünleri daha sonra Elazığ’dan sevk edilebilmesi için oluşan Teslimatlara irsaliye kesilerek bölgeye gönderilme sürecidir. Tarafımızca ürün veya ürünlerin öncelikle mal çıkış işlemleri yapılmaktadır, çoklu mal çıkışı için VL06O’dan yararlanırız, tekli mal çıkışı için VL02N yeterli olacaktır. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken kısım sevkiyat nkt./kabul nkt.kısmına D230 yazarak işlem yapıyoruz. Mal çıkış işlemi yapıldıktan sonra VL71 ekranından Teslimatlara ait irsaliye dokümanını alabiliriz. İşlemi sonlandırmak için ZSDR0017 ekranından irsaliye dokümanın matbusunu kayıt ederiz. İlk teslimatta muhasebe belgesi kapatıldığı için bu kısımda muhasebe belgesi kapatmaya gerek kalmayacaktır. Son olarak irsaliyeyi bir dosya yada zarfa koyarak, Elazığ araçlarından birinin şoförüne teslim edilmesi için Tezel Lojistik firmasına teslim ediyoruz.

80


Araç Sevk İşlemleri Tarafımıza Planlama kanalı biriminde direk araç veya randevulu araç talebi gelmektedir. Bizlerde talebi karşılayabilmek adına araç için ürünlerin sistemlerden çıkış işlemlerini gerçekleştiririz. Öncelikle hazırlanacak ürünlerin sistemlerimizden mal çıkışını gerçekleştirmeliyiz, mal çıkış işlemleri için VL06O’dan yararlanabiliriz. Mal çıkışı yapıldıktan sonra VF71 ekranından irsaliye dokümanlarını almamız gerekmektedir. İrsaliyelerin dokümanlarını aldıktan sonra ZSDR0017 ekranından irsaliye matbularını sistemlerimize işleriz ve son olarak VF04 ekranından muhasebe belgesini kapatmamız ile işlemimiz son bulacaktır. Randevusu olan araçların bir gün önceden sevke verilmektedir.

81


111Depo Ankara Regal Bu kısımda standart iş akışımızdan farklı bir şekilde işlem yapmaktayız. Ankara Regal ürünleri için tarafımızca sadece irsaliye hazırlama işlemi gerçekleştireceğiz. İrsaliyesi hazırlanan ürünler Ankara depodan alınacaktır. Bizlerde ürünlere ait hazırlamış olduğumuz irsaliyeleri kargo ile Ankara Regal ilgilisine gönderimini gerçekleştireceğiz.

İrsaliye işlemleri için öncelikle ürün veya ürünlerin VL06O’dan mal çıkışını gerçekleştireceğiz daha sonrasında ise VL71’den irsaliye dokümanını alacağız ve son olarak ZSDR0017 ‘den matbu işleme VF04 muhasebe belgesini kapatma ile işlemimiz son bulacak.

VL06O

VL71

VF04

ZSDR0017

82


Hareket Türleri İşlem Hareketleri

101 102 602 501 502 701 Z71/W 601 631 641 351 351 241 653 291 702 633 634

Stok Giriş (MB51) Ters Kayıt (MB51) FT Ters Kayıt Stok Yükseltme Stok Azaltım Stok Arttırım Emanet Depo Stoğuna Giriş Ft Basımı Konsinye Çıkış Plaza Mağaza Shroom Çıkış Yola Verme Sas'lı Transfer (mb1b) Demirbaş Çıkış Bayi İade Satıcıya FT iade Stok Azaltım 9205 ve D230 Mal Çıkış 9205 ve D230 Ters Kayıt

311 301 ZB1 ZB2 939 971

Depolar Arası Transfer Üretim Yerleri Arası Transfer Blokeye Alma Kontrol (MB51) Blokeyeden Açma Kontrol (mb51) Sarf Malzeme Çıkış Şubeden Merkez MÇ

83


Ay Sonu Manuel Faturalama İşlemi Ay sonu sistemde oluşan tüm açık teslimatlar belirlenerek faturalama işlemi yapılır.

İşlem basamakları aşağıdaki gibidir; öncelikle VL06O’dan tüm açık teslimatlar kontrol edilir, bu kısımda VL06O’yu varyant ile çalıştıracağız çünkü sayfamıza dahil olmasını istemediğimiz kısımlar bulunmakta. Bu kısımlar ; Bizim ürün alamayacağımız depo yerleri, Teslimat Aralığı, harici faturalama türü, müşteri kodu. Hariç tutulacak bilgiler; Depo Yeri: 0013, 301, 0061, 201, 101, 0091, 0111, 0081, 0082 Teslimat Aralığı: •221000000-222000000 •17000000-17999999 •34000000-34999999 •88000000-89000000 •4200000-4299999 Harici Faturalama Türü

T12, T13, T14, T19, T20, T22, T05, T99, TSIA, V101, 2C21, 2FIA, ZRET, NL, T06, ZST1, ZREG, ZFIN, LEDE, LEIA, ZSTE, LED, Z73, Z72, ZLF5, ZPRU Müşteri Kodu: kampanyası olan müşteri kodları yazılır. 84


Ekran resimleri olan kısımlara VL06O ekranından açılır ve bir önceki sayfada belirtilen harici tutulacak bilgiler bu kısımlara girilir. Daha sonrasında ise sayfa çalıştırılır ve açık teslimatlar belirlenerek mal çıkışı yapılır .

Depo Numarası

85


Ekran çalıştırılıp mal çıkışı yapıldıktan sonra ürünlerin listelerine ulaşmak için VF04 ekranından yararlanılır, VF04 ekranından da listemize gelmemesi için hariç tutmamız gereken kısımlar bulunmakta. Bu kısımlar ; Faturalama Kodları: Z72,ZREG, ZFIN, LED, LEDE bu bilgilerin hariç tutulabilmesi için aşağıda belirtilen ekrana yazmamız gerekecek. Bilgilerin girişi yapıldıktan sonra sistemi çalıştırır ve mal çıkışı yapılan ürünlerin listelerine ulaşırız. Devam eden işlemde ise öncelikle VL71’den mal çıkışı yapılan ürünlerin irsaliye dokümanlarına ulaşırız. Sonrasında ZSDR0017 ekranından irsaliyelerin Matbusunu sisteme işleriz ve son olarak VF04 ekranından irsaliyelerin muhasebe belgelerini kapatırız.

86


87

E dergim 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you