Issuu on Google+

GİZEM FİDAN

ARCHITECTURAL PORTFOLIO ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY


EDUCATION İZMİR ATATURK HIGH SCHOOL ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY -ARCHITECTURE

2006-2010 2011-2017

EXPERIENCE PATTU ARCHITECTURE- INTERNSHIP & INTERN ARCHITECT SOYAK HOLDING- INTERNSHIP MELIKE ATLINIŞIK ARCHITECTS- INTERNSHIP & INTERN ARCHITECT STUDIO VERTEBRA- INTERNSHIP & ARCHITECT

GİZEM FİDAN tel: +90 546 722 28 25 mail: gizemfidann@gmail.com

SKILLS PROGRAM

rhinoceros revit sketcup autocad photoshop illustrator indesign

LANGUAGE english

OTHER

photography drafting

2014 2015 2016 2016-2017

PARTICIPATIONS EXHIBITIONS SALT BEYOGLU- SUMMERHOUSES ISTANBUL MODERN- YUZYILLIK ASK ISTANBUL ARCHEOLOGY MUSEUMS- MENDEL ANAMED- CAMERA OTTOMANA PERA MUSEUM- BİZANS’TA ŞİFA SISMANOGLIA MEGARO- BLUE VOYAGERS

exhibition designer & installation

COMPETITIONS KOÇTAŞ AÇIK FİKİR BAKIRKÖY DEMİRCİLER ÇARŞISI VE YAKIN ÇEVRESİ FİKİR PROJESİ group project-1st mention reward ÇUHADAROĞLU ALUMINYUM ÖĞRENCİ YARIŞMASI SİVAS KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ ULUSAL YARIŞMA MAA - 1st honourable mention

OTHER INTERNATIONAL FESTIVAL OF ART AND CONSTRUCTION EAA 14’ CONFERENCE

01

02


TABLE OF CONTENT SCHOOL WORK

5-26

01 REGENERATING CITY 02 SELF SUFFICIENT ZB 03 B - VILLAGE

COMPETITION 04 BAKIRKÖY KENTİN SUYLA BULUŞMASININ HİKAYESİ 05 ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM- HİSART MUSEUM

27-38


OFFICE WORK

39-46

06 SAKVA 07 SAPANCA VILLA

OTHER

47-52

08 EXHIBITIONS 09 IFAC 10 PHOTOGRAPHY

03

04


01

REGENERATING CITY GRADUATION PROJECT

WHAT WENT WRONG?

Architecture starts with undertanding situations that leads to destruction. Understanding what went wrong, will give designers to power of creating something that should have been done at the fist place. Understanding urban transformation of Fikirtepe is mainly about examining and questioning methods of modifying. Transformation of Fikirtepe has started with good and innocent intentions. But with the blink of an eye destructions and evictions started. This so called urban renewal was sudden, topdown. Environmental protection didn’t taken into consideration as well as renters role in this occasion. It contiuned more like economical developmetn and politicalporedominance was unchallanged. New contructions didn’t only interrupt entire life routine, they increased infrastructural problems, gentrification and otherization that was already there in the city’s fabric instead of trying to solve these problems. But how did architecture become a failure in this process?

QUESTION: IS NEWER ALWAYS NECESSARY?

Tranformation in Fikirtepe requires demolish and build process. That brings out the question in title. In the most pragmatist thinking, this process will cost more than doing necessary research about infrastructural problems. New contructions does not guarantee to harmonise with district’s fabric. There are no projects regarding district’s general condition. So, can smaller and smarter interventions be better than building everything from zero? In this context, proposel should be about demolishing unsafe and unhabitable buildings and designing new volumes while observing what lies in the original forms. What works in the original fabric, should work with the new constructions too.


movie diagram

05

06


site plan


07

08


ground floor plan


09 1st floor plan

10


housing type- studio apartments

housing type- family apartments


11

12


13

14


02

SELF-SUFFICIENT ZEYTİNBURNU ARCHITECTURAL PROJECT 7

Kendi kendine yetebilen komünite tasarımı 2050-2100 seneleri arasında bir deprem senaryosu ile üretilmektedir. Bir deprem sonrasında ya da olabilecek bir depreme karşı korunma/barınma/beslenme gibi ihtiyaçlarını kendi kendine sağlanabileceği bir yaşam alanı önerilmektedir. Alandaki mevcut yüksek yapıların deprem ile kurduğu olumsuz ilişki göz önünde bulundurularak bu alanların konut alanı, spor alanı ve kültürel alanlara katılarak tekrardan düzenlenmektedir. Alanın 5 ana çepere bölünmesi ve bu çeperlerin merkezlerinin oluşturduğu meydanların yeşil bir aks ile bağlanması sonucunda metrobüs ve deniz arası aksın sürekliliğinin korunması aynı zamanda yeşil alanların oluşturularak bir doğal felaket senaryosunda geçici barınma ihtiyaçlarının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Yeşil omurga felaket durumları hariç trafiğe imkan sağlamamakta,önerilen tramvay-yaya-bisiklet ulaşımlarına imkan tanımaktadır. Oluşturulan 4 küçük merkez afet durumunda geçici toplanma alanlarını oluşturmakta,yeşil aksı oluşturan omurga ile ana merkezdeki toplanma alanına bağlanabilmektedir.


15

16


17

18


19

20


03

B VILLAGE-HOUSING PROJECT ARCHITECTURAL PROJECT 6

Master plan has designed in order to connect port to Beylikdüzü. To do so, it is planned to design a unique museum out of containers to make area more attractive for inhabitans. Due to the survet between Beylikdüzü locals, fingerpiers are added to masterplan area to create a public space which can make the shore side enjoyable for everyone. Another important point is to care about low income people at the port. This point created the backbone of whole project, creating housing areas that also can produce enough to live within the area that still depends on outside and connects to Beylikdüzü. To do so, housing area is divided into units and these units connected to the street level home production areas. Bringing basic home production to street will ensure friendly neighbourhood relations. Minimum privacy is one of the main purposes of project. With minumum privacy people are forced to get out of their houses and socialize with other people in designed masterplan social zones and on streets themselves. Project focuses on creating a sustainable 21st century village with proper technology and friendly environment.


masterplan

21

22


23

24


25

26


04

DOKUNAÇ

ARCHITECTURAL COMPETITION

Bakırköyde sahil hattı ile kentlinin etkileşimi arasında büyük bir kopukluk bulunmaktadır. Su ile kurulamayan ilişki bölgeyi klasikleşmeye ve tasarımdan uzak bir noktaya götürmektedir. Geçmiş yıllardaki Bakırköy’ün kentli gözündeki profili günümüzde kaybolup gitmekle kalmamış kendi içerisinde de asimile olmasına neden olmuştur. Suyun kent için önemli bir unsur olduğunu tekrar bölgeye hatırlatmak ve etkileşimini sağlamak için Tasarımda esnek davranılmıştır. Bu kopukluğun doğmasındaki en önemli etkenlerden biri olan Kennedy caddesi ve sahil arasındaki kot farkı peyzajın düzenlenmesi ve yol-sahil etkileşiminin önerilen tasarımla bütünleşmesi ile çözülmeye çalışılmıştır. Yaya üst geçidinin yöneldiği alanla uyumsuzluğu suya dokunmayı ve etkileşime geçmeyi daha da zor bir hale getirmiştir. Su ile olan etkileşimde manzaraya yönelim-suya dokunma-peyzaj ile bütünleşme ve aktivite alanları yaratmak için kotlanarak sahili saran bir tasarım önerilmektedir. Yaya aksını varolan düzeninden koparmadan sahil boyunca sürekli olarak uzanan bir aksa eklemlendirmek ve bu aksı canlandıracak meydanlara dokundurarak tasarlamak ana kriteri oluşturmaktadır. Manzaraya olan yönelimi kaybetmemek ve her noktadan bu açıyı sürdürebilmek için peyzaj düzenlemesi yapılırken bir meydanın da suya uzanarak bu alandaki küçük balıkçı teknelerinin ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmaktadır.


27

28


29

30


05

HİSART MUSEUM

ARCHITECTURAL COMPETITION

Şehirlerin kimliklerini oluşturan ögelerin en önemlilerinden biri kentin tarihidir. İstanbul gibi bir kentten söz edilirken de kentini tarihi göz ardı göz edinilemez. Tarihi yarımada ve çevresi İstanbul’un hafızasını oluşturan, şehre ilk karakterini veren unsurlardandır ve bu nedenle kent hafızasındaki yerini koruması önemlidir. Yarışma konsepti oluşturulurken, gazhane alanın kentsel ölçekte tarihsel önemini vurgulamak ve bu önemi savaş müzesi ekseninde ele almak gereklidir. Alan ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra mekan kurgusunun zamanla değiştiği ortaya çıkmış, alanın kullanıcılarının da zaman içinde değiştiği ve gazhane çevresinin değerini kaybedip atıl alan olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bölgeyi kentsel hafızanın ögesi olarak ele almak için orjinal yapıları korumak ve ihtiyaç programına göre eklenecek müze yapısını yine mekanın hafızasına uygun ele almak başlıca tasarım kriterini oluşturmuştur. Mekan kurgusunu oluştururken, alanda daha önce üç tane bulunan gazhane strüktürünün izleri yeniden oluşturularak ziyaretçilere alan hafızasında nelerin bulunduğu anlatılmaya çalışılmış, ancak yeni tasarıma rağmen tek kalan gazhane strüktürünün ve yatay depo binalarının önemini görsel açıdan azaltmak ve ek yapılarla bozmak yerine mevcut strüktürü vurgulayacak yeni müze binası tasarımı yapılmıştır. Yeni yapının rampası ve oluşan avlu ile eski gazhane strüktürünün izi oluşturulurken, mevcut gazhane yapısına eklenen müze birimi ve yeni müze yapısı arasında geçiş sağlanmıştır. Rampa, iç mekan dış mekan algısını güçlendirmek için strüktürden müzenin dışına bağlanmış, ancak müze içinde açık bir iç mekan elemanı olarak kullanılmıştır. Üçüncü iz yatay binalar(eski fırınlar) üzerine yerleştirilmiş ve peyzaj düzenlemeleri ile sağlanmış, yükseltilen yeni rampanın negatifi olarak su ile doldurulmuş bir hendek olarak planlanmıştır. Böylece alanda mekansal hafızada bulunan “üçlü kurgu” oluşturulmuştur.


31

32


33

34


35

36


37

38


06

SAKVA SOCIAL CENTER

MAA- COMMISION PROJECT


39

40


41

42


07

SAPANCA VILLA PROJECT

STUDIO VERTEBRA- CONCEPT PROJECT


43

44


45

46


08

EXHIBITONS

PATTU ARCHITECTURE “...Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki geçici şehirli evleri ile bu evler çevresinde oluşan hayatın günlük dilde bir adı var: Yazlık. Yılda taş çatlasa üç ay kullanımda olan bu ortam, 1980’lerden itibaren Türkiye’nin orta hâlli aileleri arasında bir tatil biçimi olarak modalaştı. Popüler kıyı beldeleri o günden bugüne suyu, yolu, telefonu, bakkalı eksik bir taşradan tam teşkilatlı bir garip şehir uzantısına dönüştü. Yazlıklarını kış evinin çıkma eşyasıyla donatanlar, günü geldi içeride ne mümkünse yıkıp yenisini yaptı: Odalar büyüdü, mutfaklar açıldı, verandalar bahçeyi kapladı. Sahilin altın kumu inşaat kumuyla devşirildikçe evler el değiştirdi, siteler başkalaştı. İlk yirmi yılını bir yazlığa verenler, ikinci yirmi yılları için bozulan kasabalardan kahvehaneleri henüz zincirleşmemiş kıyılara göç etti. Yazlar geçip giderken, geriye her boşluğu yeni bir lüks rezidansa meyilli dev bir belde kaldı. YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi söz konusu yazlık olgusunu kültüre has bir dönem icadı olarak inceler; coğrafi ve toplumsal etkileri bakımından tarihsel bir arka plana oturtur...” “...Seyircinin sinema ile en somut ilişkisini kurduğu mekânları, sinema salonlarını “seyirci mabetleri” olarak ele alan “Yüzyıllık Aşk”, Türkiye’nin ilk sinema salonlarından günümüzün festival sinemalarına kadar uzanan, nostaljik bir sunum yapıyor. Seyircinin sinema ve filmlerle ilişkisini sağlayan gazete ilanları, film broşürleri, dergiler, afişler gibi unsurların yanı sıra, sinema seyircisinin fanatizmini de ayrı bir bölümde sunuyor...” “...Bu sergi, Osmanlı İmparatorluğu bağlamında, fotoğrafla modernite arasındaki yakın ilişkinin en çarpıcı yönlerini ele alıyor. İçerdiği malzemenin önemli bir kısmı, padişahın imparatorluğunu Batılı kitlelere tanıtmak amacıyla ısmarladığı fotoğraflarda ve albümlerde olduğu gibi, modernitenin fotoğraf aracılığıyla sergilenmesine dairdir. Modernite fotoğraf pratiğinin bir parçası haline gelmiş, onu sıradan, alışılmış bir uygulama haline getirmiştir. Bugün içinde yaşadığımız görsel dünya yaklaşık 150 yıl önce doğdu. Camera Ottomana, yakın geçmişteki dönüştürücü güce sahip en etkili teknolojik icatlardan biri olan fotoğrafın yerel boyutunun eleştirel bir değerlendirmesi ve öneminin yansımasıdır...”


47 yazlık - şehirlinin kolonisi

yüzyıllık aşk

camera ottomana

48


09

IFAC

4 STEPS FROM BALANCE WORHSHOP

“4 Steps from Balance is a place to rest, to reconnect with nature. It’s a raised wooden cradle to take care of a young oak that will grow through it. It has been built inside IFAC 2015 an International Festival of Art and Construction with a team of young students coming from Basque Country, Lebanon, Macedonian, France, Turkey and Egypt. It’s made of larch and oak wood coming from a local saw windmill. A cradle born on site, through a partecipatory design and building process, involving the local community, the Ecodorp ecovillage.”


49

50


10

PHOTOGRAPHY


51

52Gizem Fidan Architectural Portfolio