Page 86

LA BORD

On Board

Telefonie la bordul aeronavei On BoardTelephone Folosirea mobilelor la bord este interzis\, dar ave]i la dispozi]ie telefoane speciale.

Instruc]iuni / Dialling Procedure

1 2

Apåsa]i butonul „ON“ aflat pe partea lateralå a telefonului. Press the “ON” button on the side of the telephone. Trece]i cartea de credit validå prin fanta de citire [i forma]i numårul interna]ional complet, dupå cum este explicat în sec]iunea de mai jos. Slide a valid credit card through the slot and dial the full international number,

Mobiles are not allowed on board, but you can use our special phone.

as explained in the section below.

3

Apåsa]i butonul „LINE“. Dacå apare cuvântul „LINE“, pute]i forma numårul. Dupå ce a]i format numårul este nevoie de aproximativ 15 secunde pentru a se realiza legåtura. Press the “LINE” button. If the word “LINE” appears you can enter your number. After you have entered the number the system requires about 15 seconds before a connection is made.

Cår]i de credit acceptate Accepted Credit Cards

4

Dacå apare în mod intermitent cuvântul „ERROR“, a[tepta]i un minut [i repeta]i

5

Pentru a sfâr[i convorbirea apåsa]i „CLEAR“ [i trece]i butonul aflat pe partea stângå pe

opera]iunile de la punctele 2 [i 3. If the word “ERROR” starts to flash, wait a minute, and repeat points 2 and 3. pozi]ia „OFF“. Dacå apåsa]i butonul „OFF“ fårå a mai apåsa butonul „CLEAR“, taxarea apelului se va prelungi cu încå 10 secunde. To end the call press “CLEAR” and switch the telephone to OFF” using the switch on the left-hand side. If “OFF” is pressed without pressing “CLEAR”, charging will continue for another 10 seconds.

Exemplu / Example Formarea num\rului / Dial

Pentru a forma num\rul 1234567 din Bucure[ti, forma]i

LINE + codul ]\rii + codul ora[ului + num\rul apelat To call Bucharest 1234567, dial: LINE + country code + area code + number

LINE 00 40 21 1234567

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

Advertisement