Page 81

INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

79

Câ[tiga]i mile! Earn Miles! SMART MILES Service Center 17 Splaiul Independentei Bucharest, Romania, Bucharest helpline: 9361

Tel.: +4021 316 04 18/ 303 44 11; Fax: +4021 303 44 12 e-mail: smartmiles@tarom.ro

Mai multe avantaje acum

More advantages now

Câ[tiga]i mile acum! Completa]i formularul de înscriere [i trimite]i-l, împreunå

Earn miles now! Fill in the enrollment form and send it, with the boarding

cu cartea de îmbarcare, la SMART MILES Service Center, la orice agen]ie

card, to SMART MILES Service Center, to a TAROM agency or hand it to the

TAROM sau preda]i-l înso]itorului de bord! Pute]i acumula mile [i pentru

flight attendant! You can earn miles for flights made two months prior to the

zborurile efectuate cu dou\ luni înainte de a deveni membru! Prezenta]i legi-

date you opened your account! Just show your card when you book a flight

tima]ia sau cardul când rezerva]i bilete [i la ghi[eul de îmbarcare de la aero-

and at the check-in desk! SMART MILES SUPER is the level conceived for

port. SMART MILES SUPER este nivelul destinat pasagerilor care acumu-

our passengers who have accummulated 35,000 miles or 40 flights in 12

leazå peste 35.000 mile sau 40 de zboruri în 12 luni.

months.

Avantaje SMART MILES:

SMART MILES advantages:

Simpla înscriere vå aduce un bonus de 1.000 de mile;

∫ Just

becoming a member gets you 1,000 miles bonus;

Pentru rezervårile online (www.tarom.ro), primi]i bonus în mile;

∫ You

can get additional miles for booking online;

Bilete gratuite pentru titular, înso]itor sau împreunå;

∫ Companion

Folosind serviciile partenerilor no[tri, TAROM Tours, lan]ul hote-

∫ Using

lier Continental, Clubul de golf Lac de Verde de la Breaza [i AVIS, câ[tiga]i mile [i ave]i avantaje.

tickets and gift tickets;

the services of our partners TAROM Tours, Continental

Hotels, Lac de Verde Golf Club in Breaza and AVIS brings you more miles and advantages.

Avantaje suplimentare pentru SMART MILES SUPER:

SMART MILES SUPER additional advantages:

∫ Promovare

∫ Upgrading

∫ 10

de la clasa Economic la Business;

kg bagaj suplimentar gratuit;

∫ Prioritate

pe lista de a[teptare;

∫ Îmbarcare

la ghi[eul Business.

∫ 10

from Economy to Business Class;

kg free supplementary luggage;

∫ Waiting-list ∫ Check-in

priority;

at the business counter.

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

Advertisement