Page 1


Martin A. Hansen 1909—2009 Romaner og noveller Hansen, Martin A. Agerhønen [Gyldendal], 1978. - 206 sider (Gyldendals tranebøger) Indhold: Agerhønen ; Uglen ; Bogen ; Morgenstunden ; Offer ; Høstgildet ; Ventesalen ; Martsnat ; Soldaten og pigen ; Fædrene ; Fuglene ; Manden fra jorden Hansen, Martin A. Efterslæt : sidste noveller og skildringer Gyldendal, 1959. - 181 sider Indhold: Førstefødselsretten ; Periferisk liv ; Frederiks oprør ; Morbror Nimrod ; I sommernatten ; Jakobs kvinder ; Stinas ligfærd ; Hjemkomsten ; Gamle venner ; Asken ; En smaalandsk huldre ; Ellefolk ; Gartneren, dyret og barnet ; Sjællandsk fredsjul ; Odderen ; Sagn i september Hansen, Martin A. Hemmelighedens kunstner : et udvalg af fortællinger, essays og digte / Martin A. Hansen ; ved Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen Gyldendal, 1991. - 503 sider Indhold: Prolog (Seglet blev brudt ; Historien om et Træ) ; Kuld og Køn (Paa Vognbunden ; Edens Have ; Huldren) ; Arv og Skel (Brev fra København ; Gæld og Gerning ; Hjemkomsten ; Mellemværk ; Tanker i en Skorsten ; Øksen) ; Åndnam (Brev til Vera Jensen 30/7 1932 ; Uaf2


sluttet Efterskrift ; Den sunde Tanke ; Den tredje Store ; Udkast til "Stemmen fra Bæltet") ; Ansvar (Dialog om Drab og Ansvar ; Breve til J. Skovenborg og P. Ramløv ; 5. maj 1945 ; Ved Nytår 1949 : to nætter ; De ukrænkelige Cirkler ; En Digter ; Første Semester ; Intelligens og Masse ; Forfatterne som Samfundselement ; Brev til en Begynder) ; Pælen i Kødet (Den tragiske Kunstner ; Hemmelighedens Kunstner ; Menneske ; 3 novelleudkast: Kains Alter, Kain og Abel, Alteret ; Notater til romanen Kains Alter ; Brev til Thorkild Bjørnvig 27/2 - 9/3 1947 ; Lindormen ; Løberen ; Budbringeren ; Landet hinsides Fjorden ; Den retfærdige ; O Gud, de alenes Ven) Pen (Svanesangen ; De episke Kvinder ; Fortælleren fra Vinje ; Konvention og Formaand ; Fortællerens Rum ; Herman Melville og Moby Dick ; Ved digterens Død) ; Plov (Ploven ; Tirad ; Den mørke Middelalder ; Daggryet) ; Opstandelse (En Helgen ; Pælen i Kødet ; Opmærksomme Naturer ; Den unge Seer ; Marias Søn ; En Legende ; Daniel ; En død Ven) ; Epilog (Arbejdsnotat vedr. "Jonatans Rejse" ; Evig Afsked) Hansen, Martin A. Høstgildet og andre fortællinger [Gyldendal], 1978. - 164 sider (Gyldendals tranebøger) Indhold: Synden ; Dobbeltportræt i karvskåren ramme ; På vognbunden ; Jakobs kvinder ; Høstgildet ; Martsnat ; Soldaten og pigen ; Den retfærdige ; Daniel ; Hjemkomsten ; Tirad Hansen, Martin A. Isen bryder : novelleforlægget til Løgneren / med forord og efterskrift af Ole Wivel Gyldendals Bogklub, 1969. - 35 sider Hansen, Martin A. Jonatans rejse Gyldendal, 1966 De mangfoldige eventyr smeden Jonatan kommer ud for, da han rejser rundt med fanden indespærret i en flaske Hansen, Martin A. Kolonien Gyldendal, 1969 En bonde og hans søn kommer i modsætningsforhold til hinanden, da sønnen går ind for nye dyrkningsmetoder under landbrugskrisen i 30rne 3


2. del af: Nu opgiver han. Seriens indhold se denne Hansen, Martin A. Konkyljen Gyldendal, 1956 Indhold: Aasynet ; Synden ; Roden ; Den retfærdige ; Haavn ; Sankt Hans aften ; Daniel ; Budbringeren ; Brudgommens eg Hansen, Martin A. Lykkelige Kristoffer Gyldendal, 1969. - 310 sider Historisk roman fra grevefejdens tid Hansen, Martin A. Løgneren / kortet er tegnet af Martin A. Hansen Gyldendal, 2008. - 184 sider En lærer på en lille dansk ø gør i nogle dagbogsoptegnelser op med sit eget liv og sit forhold til øens befolkning Hansen, Martin A. Manden fra Jorden : 15 noveller / udvalgt af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen. - Gyldendal, 1999. - 334 sider Indhold: Bogen ; Morgenstunden ; Høstgildet ; Synden ; Offer ; Martsnat ; Hjemkomsten ; Manden fra jorden ; Ventesalen ; Soldaten og pigen ; Fuglene ; Gartneren, Dyret og Barnet ; Den retfærdige ; Paradisæblerne ; Haavn Hansen, Martin A. Mindeudgave Gyldendal, 1969-70. - 10 bind [Bind 1] : Nu opgiver han / . - 7. oplag. - 1969 Roman Samhørende: Nu opgiver han ; Kolonien [Bind 2] : Kolonien / . - 5. oplag. - 1969 Roman 2. del af: Nu opgiver han. Seriens indhold se denne [Bind 3] : Jonatans rejse / . - 2. udgave, 6. oplag. - 1969 Roman [Bind 4] : Lykkelige Kristoffer / . - 9. oplag. - 1969 4


Historisk roman [Bind 5] : Tornebusken / . - 8. oplag. - 1969 Noveller Indhold: Paaskeklokken ; Midsommerfesten ; Septembertaagen [Bind 6] : Agerhønen / . - 9. oplag. - 1970 Indhold: Agerhønen ; Uglen ; Bogen ; Morgenstunden ; Offer ; Høstgildet ; Ventesalen ; Martsnat ; Soldaten og pigen ; Fædrene ; Fuglene ; Manden fra Jorden [Bind 7] : Tanker i en skorsten / . - 9. oplag. - 1970 Indhold: Ploven ; Dobbeltportræt i karvskaaren ramme ; Paa vognbunden ; Edens have ; En sjællandsk Hesekiel ; Kludeegen ; Agterude ; Dalbytur ; Vølven og jomfruen ; Tanker i en skorsten ; Øksen ; Trinbrættet og Hellig Anders ; Kirkebogens skygger ; Ætten ; De episke kvinder ; Hos "hine enkelte" ; Marias søn ; De ukrænkelige cirkler ; Jørgen Nielsen ; Eumeniderne [Bind 8] : Løgneren / . - 24. oplag. - 1970 Roman [Bind 9] : Noveller fra Konkylien og Efterslæt / . - 2. oplag. - 1970 Indhold: Førstefødselsretten ; Frederiks oprør ; Jakobs kvinder ; Stinas ligfærd ; Hjemkomsten ; - Aasynet ; Synden ; Roden ; Den retfærdige ; Haavn ; Daniel ; Budbringeren ; Brudgommens eg [Bind 10] : Skildringer fra Midsommerkrans og Efterslæt / . - 2. oplag. - 1970 Indhold: Midsommerkrans ; En urtekost ; Paasketur ; Træet ; Træskoen ; Den mørke middelalder ; Bjarkemaalets Rolf ; Uffedigteren ; Verdensromanen ; Himmerland og historierne ; Romanens forfald ; Konvention og formaand ; Sjællandsk fredsjul ; Gamle venner ; En smaalandsk huldre ; Ellefolk ; Gartneren, dyret og barnet ; Odderen ; Sagn i september ; Sommerluft Hansen, Martin A. Nu opgiver han Gyldendal, 1969. - 267 sider. - ([Mindeudgave ; 1]) En bonde og hans søn kommer i modsætningsforhold til hinanden, da sønnen går ind for nye dyrkningsmetoder under landbrugskrisen i 30rne 5


Samhørende: Nu opgiver han ; Kolonien Hansen, Martin A. Paradisæblerne og andre historier Fremad, 1980. - 92 sider Indhold: Bolettes termin ; Arme Rita ; En isbod åbner ; Paradisæblerne ; Strudsen ; Vor Frues jæger ; Tirad Hansen, Martin A. Tornebusken Gyldendal, 1964 Indhold: Paaskeklokken ; Midsommerfesten ; Septembertaagen

Antologier

Dansk prosa 1940-55 / ved Finn Brandt-Pedersen Gyldendal, 1977. - 191 sider Indhold: H.C. Branner: Sidst i august. Karen Blixen: En Historie om en Perle. Leif E. Christensen: Et uvidende menneskes notat. Tove Ditlev6


sen: Nattens Dronning. Martin A. Hansen: Morgenstunden ; Fuglene. Aksel Heltoft: Kælderen. Hans Kirk: En tro tjenerinde. Jørgen Nielsen: En Katastrofe ; En Lykke som holdt. Knud Sønderby: Søvnen ; Hængebøgen. Tage Skou-Hansen: Forsvar for prosaen Det forbandede hus og andre sælsomme fortællinger / i udvalg ved Ole Storm Lademann, 1967. - 291 sider. - (Danske digtere fortæller) Indhold: B.S. Ingemann: Det forbandede hus. Steen Steensen Blicher: Urtepotten. Chr. Winther: Den røde mand. H.C. Andersen: Rejsekammeraten. Gustav Wied: Den gamle pavillon. Henrik Pontoppidan: Den kongelige gæst. Aage Madelung: Det udødelige vildt: Otto Rung: Anderssons forbedrede tilstand: Karen Blixen: Sorg-Agre. Albert Dam: Den døde baron. William Heinesen: Belsmanden. Martin A. Hansen: Offer. Leif Panduro: Tur i natten Fortællinger fra landet og provinsen / i udvalg ved Ole Storm Lademann, [1981]. - 302 sider (Danske forfattere beretter ; bind 3) Tidligere udgave 1967 med titlen: At krepere kammerherren og andre historier fra landet og provinsen Indhold: H.C. Andersen: Gartneren og herskabet. J.P. Jacobsen: Et skud i tågen. Sophus Schandorph: Valgtryk. Herman Bang: Den sidste balkjole. Gustav Wied: At krepere kammerherren. Henrik Pontoppidan: Knokkelmanden. Karl Larsen: Tolderen i det hellige land. Johan Skjoldborg: Ole i krogen. Johannes Jørgensen: Den hvide dør. Martin Andersen Nexø: Lotterisvensken. Jakob Knudsen: Gamle Andersen. Aage Madelung: Himmelstenen. Albert Dam: Se til en so. Jacob Paludan: Her på torvet. Jørgen Nielsen: Tre brande. Martin A. Hansen: Haavn. Knud Sønderby: Manden med pilekvisten Fortællinger om børn og barndomsminder / i udvalg ved Ole Storm Lademann, [1982]. - 302 sider ; 23 cm. - (Danske forfattere beretter ; bind 4) Tidligere udgave med titel: Det drømmende barn og andre fortællinger om børn og barndomsminder Indhold: H.C. Andersen: Ib og lille Christine. Holger Drachmann: Flugten til Amerika. Karl Larsen: Snydertampen. Gustav Wied: De unge og de gamle. Martin Andersen Nexø: En omvendelse. Jeppe Aakjær: Da hyrdedrengen skulle i skoven. Johannes V. Jensen: Lille Ahasverus. Tom Kristensen: Hvad er Heta? Karen Blixen: Det drømmende barn. Karl Bjarnhof: Skolekammerater. H.C. Branner: Skibet. Johannes Wulff: En hæderlig bandit. Martin A. Hansen: Synden. Tove Ditlevsen: 7


Dolken. Cecil Bødker: Violas forældre. Klaus Rifbjerg: Såret Fra gamle dage i vort århundrede / udvalgt af Claus Brøndsted Forum, 1978. - 187 sider En række danske forfattere fortæller om indtryk af livet i de første tiår af vort århundrede Indhold: Godfred Hartmann: Et gensyn (fra: Også en slags rejsende). Kjeld Abell: Ribe (fra: Synskhedens gave). Jacob Paludan: Af Jørgen Stein. Hans Kirk: Af De ny tider. Hans Kirk: Bondelægen ; Vor by (fra: Skyggespil). Marie Bregendahl: Erfaring. Martin A. Hansen: Høstgildet. Jacob Paludan: Af Fugle omkring Fyret. Hans Scherfig: Af Det forsømte forår. Edith Rode: I gamle dage (fra: På togt i erindringen). Henrik V. Ringsted: Biorama (fra: Lille dreng med trillebånd). Christian Christensen: Af Bondeknold og rababerdreng. Martin Andersen Nexø: Vesterbro (fra: Muldskud). Johannes V. Jensen: Alderdommens ø (fra: Myter) Sælsomme fortællinger / i udvalg ved Ole Storm Lademann, [1981]. - 295 sider ; 23 cm. - (Danske forfattere beretter ; bind 2) Tidligere udgave 1967 med titlen: Det forbandede hus og andre sælsomme fortællinger Indhold: B.S. Ingemann: Det forbandede hus. St. St. Blicher: Urtepotten. Chr. Winther: Den røde mand. H.C. Andersen: Rejsekammeraten. Gustav Wied: Den gamle pavillon. Henrik Pontoppidan: Den kongelige gæst. Aage Madelung: Det udødelige vildt. Otto Rung: Anderssons forbedrede tilstand. Karen Blixen: Sorg-Agre. Albert Dam: Den døde baron. William Heinesen: Belsmanden. Martin A. Hansen: Offer. Leif Panduro: Tur i natten

8


Essays, rejser og historie 04.6 Hansen, Martin A. Bøgernes verden Selskabet Bogvennerne,1969. - 132 sider. - (Essays om bøger ; 3) Indhold: Bogen ; En sjællandsk Hesekiel ; Historien om et træ ; Middagsstunden ; Jakob Ærlig og de gode bøger ; Om Holger ; Robinson og læsning ; Romanens fald 04.6 Hansen, Martin A. Martin A. Hansen Gyldendal, 1955. - 86 sider. - (Gyldendals julebog ; 1955) Indhold: Dialog med kongeørnen ; Huldren ; Hos den faldne ; Sydslesvig ; 5. maj 1945 ; Historien om et træ ; Nordens Cæsar ; Pløjemarker ; Johannes V. Jensen ; Midsommerkrans ; Der ruller så mange måner 04.6 Hansen, Martin A. Martin A. Hansen fortæller / udgivet af Dansklærerforeningen ; ved Hans Røpke og Ole Wivel ; med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1968. - 124 sider : ill. Indhold: Dyremøder ; Eventyr i enghaven ; Paradisæblerne ; Strudsen ; Dobbeltportræt i karvskåren ramme ; Bogen ; På vognbunden ; Af skibets saga ; Højen, sjælen og solen ; Bygmesteren kommer for at rejse en kirke i landsbyen 04.6 Hansen, Martin A. Midsommerkrans Gyldendal, 1956. - 201 sider Indhold: Midsommerkrans ; En urtekost ; Paasketur ; Træet ; Træskoen ; Den mørke middelalder ; Bjarkemaalets Rolf ; Uffe digteren ; Verdensromanen ; Tømmer på sperillen ; Butikken ; Sommeren kommer til Aadalen ; Linerla ; Fortælleren fra Vinje ; Himmerland og historierne ; Romanens forfald ; Jacob Ærlig og de gode bøger ; Konvention og formaand ; Sommerluft 9


04.6 Hansen, Martin A. Skildringer : fra Midsommerkrans og Efterslæt Gyldendal, 1970. - 203 sider. - ([Mindeudgave ; 10]) Indhold: Midsommerkrans ; En urtekost ; Paasketur ; Træet ; Træskoen ; Den mørke middelalder ; Bjarkemaalets Rolf ; Uffedigteren ; Verdensromanen ; Himmerland og historierne ; Romanens forfald ; Konvention og formaand ; Sjællandsk fredsjul ; Gamle venner ; En smaalandsk huldre ; Ellefolk ; Gartneren, dyret og barnet ; Odderen ; Sagn i september ; Sommerluft 12 Hansen, Martin A. Leviathan Gyldendal, 1970. - 176 sider Indhold: Natursynet ; Ideologien ; Kundskabstroen ; Retssynet ; Traditionen ; Objekt og idé ; Tydningen ; Adam og det skabte 37.04 Hansen, Martin A. Martin A. Hansen og skolen / ved Hans Røpke og Ole Wivel Gyldendal, 1968. - 153 sider : ill. Indhold: Martin A. Hansens brev til lærer Erik Heding ; Første semester ; Aktuel geografi ; Folkets Danmarkshistorie ; Uddannelse og udvikling ; Det daglige skolearbejde ; Efterkrigstidens alvorlige opdragelsesproblemer ; Dansklærer Morten Lambertsen ; Skole og sprog ; Et kulturhjem i Strøby ; Glimt fra skoletiden ; Skolen og digtningen 45.4 Gudbrandsdalen Hansen, Martin A. Kringen : billeder fra øvre Gudbrandsdal / illustreret af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1953. - 77 sider : ill. 45.5 Hansen, Martin A. Island / fotografier af Mats Wibe Lund Carit Andersen, 1968. - 223 sider : ill. Ny udgave af: Rejse på Island

10


45.5 Hansen, Martin A. Rejse paa Island / illustreret af Sven Havsteen-Mikkelsen Carit Andersen, 1963. - 287 sider : ill 46 Hansen, Martin A. Dansk vejr / tegninger af Ernst Clausen. - Hasselbalch, 1953. - 111 sider : ill 81.04 Hansen, Martin A. Ved korsvejen : litterære essays : i udvalg / ved Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel Gyldendal, 1965. - 207 sider. - (Gyldendals uglebøger ; 125) Indhold: Ved korsvejen ; Eumeniderne ; Romanens forfald ; Konvention og formaand ; Jørgen Nielsen ; Himmerlandshistorierne ; De tre helligaftener ; Fortællernes rum ; Skolen og digtningen ; Brev til en begynder ; Randbemærkninger om prosa ; Herman Melville og MobyDick 90.4 Hansen, Martin A. Verdensromanen : historiske essays i udvalg / ved Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel ; træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1966. - 176 sider : ill.. - (Gyldendals uglebøger ; 155) Indhold: Øksen ; Folkets danmarkshistorie ; Verdensromanen ; Uffedigteren ; Bjarkemaalets Rolf ; Nordens Cæsar ; Den mørke middelalder ; Vølven og jomfruen ; Kirkebanken ; Sydslesvig ; Fra Ægirs dør til Vigleds ; Fra Ejdersted til Immervad ; Skibet, tinget og kongen ; Dialog om drab og ansvar ; Juli 44 96.1 Hansen, Martin A. Af folkets danmarkshistorie : seks kapitler fortalt for ungdommen / illustreret med fotografier af Henrik Clausen Gyldendal, 1959. 75 sider : ill. Historiske essays om begivenheder med indflydelse på vore forfædres liv Indhold: Træet og stenen i vore forfædres tro ; Af skibets saga ; Højen, sjælen og solen ; Bygmesteren kommer for at rejse en kirke i landsbyen ; Jyske lov ; Om nordisk folkestyre og kongemagt 11


96.1 Hansen, Martin A. Kirkebanken : et udkast 1952. - 40 sider Første udkast til "Orm og tyr", skrevet i oktober 1950 96.1 Hansen, Martin A. Orm og tyr / med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1999. - 381 sider : ill. Med en blanding af digterisk vision og eksakt historieskrivning, gives et billede af danskernes livssyn og tro fra de ældste tider til kristendommens endelige sejr

Biografier 99.4 Hansen, Martin A. Bjørnvig, Thorkild Forsvar for Kains alter : en kritisk efterskrift Gyldendal, 1965. - 109 sider Forfatteren imødegår kritikken af hans doktordisputats om Martin A. Hansen

12


99.4 Hansen, Martin A. Bjørnvig, Thorkild Kains alter : Martin A. Hansens digtning og tænkning Gyldendal, 1965. - 616 sider Doktordisputats 99.4 Hansen, Martin A. Borup Jensen, Thorkild Martin A. Hansen : portræt af forfatteren og forfatterskabet Dansklærerforeningen, 2009. - 72 sider : ill. (nogle i farver), 29 cm. (En kanonforfatter) Om Martin A. Hansens (1909-55) liv og forfatterskab Indhold: Landmanden, læreren, digteren ; Fortælleren ; Den eksperimenterende digter ; Digteren, tænkeren og tiden. 99.4 Hansen, Martin A. Brovst, Bjarne Nielsen Martin A. Hansen : bondesøn og digter Centrum, 1991. - 375 sider Med udgangspunkt i Martin A. Hansens (1909-1955) dagbøger skildres hans tilværelse som skolelærer, hverdagen under besættelsen og hans arbejde som forfatter 99.4 Hansen, Martin A. Brovst, Bjarne Nielsen Martin A. Hansen og Stevns ; Kirkerejserne 1948-52 / af Bjarne Nielsen Brovst ; illustreret af Sven Havsteen-Mikkelsen Poul Kristensen, 1987. - 90 sider : ill. Om Martin A. Hansens (1909-1955) barndom i Strøby samt om andre steder på Stevns, der omtales i forfatterskabet. Om Martin A. Hansens og maleren Sven Havsteen-Mikkelsens rejser i 1949-1952 til Danmarks middelalderkirker, der blev grundlaget for værket "Orm og Tyr" En hilsen til Sven Havsteen-Mikkelsen på 75 års dagen 16. september 1987 99.4 Hansen, Martin A. Brovst, Bjarne Nielsen Martin A. Hansens ungdom i digte, breve og dagbøger fra 19291945 / af Bjarne Nielsen Brovst ; portrætter af Sven HavsteenMikkelsen Poul Kristensen, 1992. - 139 sider : ill. Om forfatteren Martin A. Hansen (1909-1955) 13


Festskrift til Sven Havsteen-Mikkelsen på 80 års dagen 16.9.1992 99.4 Hansen, Martin A. Denman, Henrik Martin A. Hansen litteraturen : en bibliografi Denman, 1990. - 248 sider ; 22 cm Kronologisk opstillet bibliografi over bøger, afsnit i samlingsværker, tidsskrift- og avisartikler fra Danmark og udlandet om Martin A. Hansens (1909-1955) forfatterskab 99.4 Hansen, Martin A. Denman, Henrik Rejsende i kulturlandskabet : med Martin A. Hansen på sporet af historien i landskabet / af Henrik Denman Fisker & Schou, 1997. - 120 sider : ill. Om Martin A. Hansens (1909-1955) og hans bud på, hvad der gør danskerne til et folk, læst gennem hans historiske forfatterskab 99.4 Hansen, Martin A. Hansen, Martin A. Dagbøger / udgivet af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen ; under medvirken af Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg Det Danske Sprog- og Litteraturselskab : Gyldendal, 1999. - 3 bind : ill. Bøgerne gengiver ca. 2/3 af det dagbogsmateriale, Martin A. Hansen (1909-1955) efterlod sig, udvalgt med henblik på at belyse forfatterskabet, dets motivation, hovedtemaer og udvikling Bind 1 : 1931-46 / . - 2. oplag. - 483 sider Bind 2 : 1947-55 / . - 2. oplag. - Side 485-960 Bind 3 : Noter og registre / . - 2. oplag. - Side 963-1365 99.4 Hansen, Martin A. Efterskrifter : omkring Martin A. Hansens dagbøger / redigeret af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen. - Gyldendal, 2001. 289 sider Bidrag fra en række forfattere, kritikere, kunsthistorikere, teologer og historikere, der alle analyserer Martin A. Hansens (1909-1955) forfatterskab med hovedvægten lagt på hans dagbøger 99.4 Hansen, Martin A. Martin A. Hansen i nutids lys : en bog fra Martin A. Hansenseminar 1989 / redigeret af Henrik Denman og Henrik Kettel ; illustre14


ret af Ullrich Rössing [Denman], 1990. - 83 sider : ill. Indhold: Ideologien (Knud Sørensen: Sproget på landet og i byen. Søren Krarup: For tidligt. Ole Jensen: Orm og tyr : en kulturhistorisk nutidsreplik. Bjarne Nielsen Brovst: Din datterpagt - din sønnevagt) ; Medierne (Henrik Denman: Det bibliografiske arbejde. Hans-Ole Hansen: Maleren og fotografen. Ib Spang Olsen: Billedskaberen. Thorkild Borup Jensen: Løgneren som bog og film. Else Lidegaard: Rejse paa Island - som tv. Litteratur som billeder : en debat) ; Analyser (Leo Tandrup: Historiesynet : duer det idag?. Jørgen Jørgensen: Orm og tyr - Nordens janusansigt : om Martin A. Hansens evne til at skrive enkle historier og samtidigt beskrive komplekse sammenhænge. Bo Rasmussen: Natursynet. Anders T. Andersen: Umiddelbarhed og reflektion) 99.4 Hansen, Martin A. Martin A. Hansen til minde / redaktion: Ole Wivel ; illustrationer af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1955. - 263 sider : ill 99.4 Hansen, Martin A. Omkring Løgneren / udgivet af Ole Wivel Hans Reitzel, 1971. - 363 sider. - (Værkserien) 99.4 Hansen, Martin A. Hellern, Victor Martin A. Hansen : studier i et forfatterskab Gyldendal, 1958. - 244 sider 99.4 Hansen, Martin A. Jakobsen, Gunnar Martin A. Hansen Gad, 1967. - 32 sider : ill.. - (Danske forfattere) 99.4 Hansen, Martin A. Juul, Ole Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica : fra venten til valg Anis, 2009. - 142 sider Om Martin A. Hansen (1909-55) og hans forhold til tidsskriftet Heretica, som i 1948-53 sætter dagsordenen for kultur- og litteraturdebatten i Danmark

15


99.4 Hansen, Martin A. Krejsager, Birgitte Fortællerens rum : studier i Martin A. Hansens Orm og Tyr C.A. Reitzel, 1996. - 294 sider. - (Universitets-Jubilæets danske Samfunds skriftserie, nr. 531) Analyse af Martin A. Hansens (1909-1955) religionshistoriske hovedværk samt nytolkning af forfatterens virksomhed belyst gennem breve, manuskripter og andre efterladte papirer 99.4 Hansen, Martin A. Krohn, Aage Martin A. Hansen og evangeliet : evangelium og virkelighed i lyset af Martin A. Hansens forfatterskab / [af] Aage Krohn Unitas, 1979. - 195 sider 99.4 Hansen, Martin A. Ljungberg, Henrik Den falske dagbog : om Martin A. Hansens sidste roman, Løgneren Gyldendal, 1994. 112 sider Forfatterens gennemgang af handlingen i Martin A. Hansens (19091955) roman "Løgneren" fremstår som et detektivarbejde, der punkt for punkt afslører romanens utroværdige fortæller og synliggør den egentlige handling 99.4 Hansen, Martin A. Nielsen, Frederik Fra Martin A. Hansens værksted Gyldendal, 1971. - 112 sider Interviews og artikler 99.4 Hansen, Martin A. Nielsen, Frederik Martin A. Hansen : møder med en digter og hans bøger Carit Andersen, 1961. - 109 sider : ill. Essaysamling om Martin A. Hansens forfatterskab med vægt på tolkningen af værkerne 99.4 Hansen, Martin A. Nissen, Jan Den unge Martin A. Hansen : dokumenter og kommentarer - en forfatterbiografisk studie 16


Gyldendal, 1974. - 327 sider 99.4 Hansen, Martin A. Kettel, Henrik Martin A. Hansens forfatterskab : en bibliografi Gyldendal, 1966. - 149 sider 99.4 Hansen, Martin A. Rasmussen, Steffen Martin A. Hansen : forfatter - historiker - billedkunstner / udarbejdet af Steffen Rasmussen, Agnete Jensen og Poul Lund Jensen Amtscentralen, 1991. - 48 sider : ill. Introduktion til forfatteren Martin A. Hansens (1909-1955) mangesidede virksomhed 99.4 Hansen, Martin A. Wivel, Ole Martin A. Hansen / tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen Gyldendal, 1967-69. - 2 bind : ill. Bind 1 : Fra barndommen til krigens aar / . - 1967 Bind 2 : Fra krigens aar til døden / . - 1969 99.4 Hansen, Martin A. Woel, Cai M. Martin A. Hansen : liv og digtning MidtsjÌllands Forlag, 1959. - 183 sider : ill.

17


Kort om Martin A. Hansen og hans liv Martin A. Hansen blev født i Strøby på Stevns den 20. august 1909. Moderen fortæller, at den aften, da drengen blev født, slog 18 - 20 storke sig ned på fødegårdens udlænger. Det var jo i august, og storkene var på efterårstræk sydpå. De satte sig til hvile på tagene for natten, men lettede næste morgen kl. 4. De mange fugle - lykkefugle - blev af familien opfattet som et godt varsel for den lille nyfødte. Han blev født i en meget troende husmands-familie, hvor hans far også var kirkesanger. Hjemmet var lille, og det kneb af og til med pengene, men der var trygt og godt for børnene. Faren var af gammel stevnsk bondeslægt – og gennem ham fik Martin A. Hansen sin store interesse for livet på landet i gamle dage – gammellivet – som han kaldte det. 18


Martin A. Hansen blev oplært ved landbruget i 3 år, hvorefter hans far sendte ham på seminarium for at blive lærer. Martin A. Hansen tog lærereksamen fra Haslev Seminarium i 1930 og fik arbejde i København. Da han kom til København som lærer, oplevede han en helt anden verden. Han mødte storbyen, hvor alt skete med lynets fart, og hvor viden-skabens resultater omgående fik virkning. Men endnu var han ikke digter. I 15 år arbejdede han som lærer, læste meget, malede, men skrev ikke særligt meget før i de sidste lærerår. I virkeligheden hed han Jens Alfred Martin Hansen. I familien blev han kaldt Alfred, og folk i landsbyen kaldte ham "kirkesangerens Alfred". I begyndelsen udgav Martin A. Hansen sine skriverier under navnet Alfred Hansen, men så foreslog en god ven ham, at han kunne bytte lidt om på sine fornavne og tage digternavnet "Martin A. Hansen". Derved fik han samme rytme i sit forfatternavn som forbilledet Johannes V. Jensen. Den 1. maj 1935 blev Martin A. Hansen gift med Vera. Hun blev den store støtte i hans liv. Deres første barn - en dreng - som kom til at hedde Hans-Ole, blev født den 21. marts 1939. Den 1. marts 1943 kom en lille pige til. Mette-Lise blev hendes navn. 19


I sin tid som lærer udgav han to romaner "Nu opgiver han", som gjorde ham kendt med det samme, og dernæst "Kolonien". Efter 1940 begyndte hans meget hårde arbejde som forfatter. For det er et hårdt arbejde at skrive, og navnlig når man arbejder, som Martin A. Hansen gjorde. Han arbejdede døgnet rundt, rettede i teksterne, gjorde nye udkast, skrev igen, rettede etc. Alle disse mange notater har man stadig, og de giver et godt billede af, hvordan han tænkte og hvordan han hele tiden prøvede at forbedre sine tekster. I efteråret 1944 måtte Martin A. Hansen grundet sin deltagelse i modstandskampen gå under jorden. Fritaget for hverdagens familie- og arbejdsmæssige forpligtelser skabte han i løbet af nogle få måneder en betragtelig del af sit fiktionsforfatterskab.

Fortiden er altid til stede i Martin A. Hansens værker. I alle værker findes spor og citater fra både bibelske og oldnordiske fortællinger. Hans baggrund i bondekulturen og den rene kristendom gjorde derfor, at han var fjendtligt indstillet overfor al videnskab. Han kaldte mennesker, der troede på videnskabens fremskridt for overtroiske.

I hans mest travle tid som forfatter bestilte DR en roman til oplæsning. Et kapitel til en 20 minutters udsendelse hver uge. Det blev til romanen ”Løgneren”, som da den blev trykt blev den største salgssucces i Danmark nogensinde. 20


Bogen blev udgivet med tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen, som også illustrerede mange af Martin A. Hansens andre udgivelser. Der var et nært venskab mellem de to mænd. De rejste rundt sammen i Danmark for at beskrive og tegne kirker, runestene, oldtidsminder m.m. På samme måde rejste de også rundt på Island. Martin A. Hansen døde den 27.juni 1955 af en nyresygdom. Han blev kun omkring 45 år gammel. På en måde tog hans arbejdsform livet af ham. Han ønskede at skrive så godt og fuldkomment som muligt, og måtte derfor også tage natten til hjælp. For at klare det tog han ferietabletter næsten hver dag i de sidste år. Men det kan kroppen ikke holde til i længden. Han blev begravet fra Grundtvigskirken og gravsat på Allerslev Kirkegård. Kun tre år senere døde hans kone Vera og blev begravet ved siden af sin mand.

Alle billeder af Martin A. Hansen og familie er venligst lånt af familien

21


22

Martin A. Hansen 100 år  

Litteraturliste udarbejdet af Gitte Kerber, Stevns Bibliotekerne

Advertisement