Page 1

Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: Participació de la colla de grans Tota la participació es farà a partir de les 21:30 del la nit. Nom

Cognoms

Dia de la setmana que vols participar al marge del dijous (dia d’assaig)

Pots participar els dies previs a l’exposició 30, 1, 2 i 3 de desembre

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

Dilluns Dimarts

Dimecres Dijous

SI

NO

GESTIÓ de la participació  

Gestió de la participació de la colla. És un full on es van contemplar totes les participacions.

GESTIÓ de la participació  

Gestió de la participació de la colla. És un full on es van contemplar totes les participacions.