Page 1

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ II Trobada de colles infantils de gitanes L’Ametlla del Vallès, Canovelles, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

VOLUM 1. Introdució i tallers

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

2


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

0. Ball de gitanes i valors? LA CULTURA AL SERVEI DELS VALORS La societat actual viu moments de canvis en la concepció del treball, en l’aprenentatge, en la forma de comunicar-se i relacionar-se. La sensació de viure en un canvi permanent, la colla de gitanes hem volgut traslladar aquest díptic valors que hi són en la societat civil, que formen part de les persones i de l’essència pròpia de les entitats. La COOPERACIÓ. Sense la complicitat entre entitats, seria molt difícil que la cultura catalana visqués el moment dolç d’una actual renaixença. La SOLIDARITAT, és un sentiment de pertinença a un mateix que fa paleses les obligacions entre seus membres , sobretot pel que fa a l´’ajuda mútua…... El COMPROMÍS econòmic i personal de cada membre de les entitats culturals, que amb el seu esforç individual sumat a l’esforç col·lectiu, sostenen de forma altruista un patrimoni cultural que és de tots. EL VOLUNTARIAT de persones anònimes que acompanyen a les entitats i que representen una aportació en esforç i temps de valor incalculable La COHESIÓ, permet a les persones,les administracions , l’economia i la societat, sumar esforços i transformar en real el més impossible contribuir en la preservació i la promoció de la tradició de la cultura catalana, que de fet són els nostres orígens, el mirall en el que cal que tots ens veiem reflectits per reconèixer la nostra pròpia identitat.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

3


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

1. INTRODUCCIÓ

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

4


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

1.

Organització de la festa

El calendari d’activitats, el camí

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

5


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2. ELS TALLERS

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

6


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2. Els tallers 2.1)-Taller per a la organització de la festa. Aquest primer taller es va desenvolupar en dos sessions. La primera sessió és va fer per centrar el tema de la festa i els eixos de treball. Va donar com a resultat un primer document on es van establir les comissions per organitzar persones i recursos

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

7


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

La segona sessió de treball va generar organigrames que van permetre visualitzar la organització i activitats de la

Josep Solé, Araceli Barroso, Teresa Cortés, Mercè Pujol i Lluïsa Cano són les persones que van participaren aquest primer taller d’organització de la festa.

La comissió va preparar tallers i continguts minuciosament i va planificar cada detall de la trobada. Cada membre va aportar les seves idees i es van valorar tant en el conjunt com de forma individual, veient el que s’aportava a la festa.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

8


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.1.1-Materials del taller

Distribució dels diferents espais al pavelló esportiu

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

9


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Petició de l’espai i el material a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

10


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Temporització de l’acte

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

11


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.1.2)-Avaluació del Taller

VALORITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT Els indicadors que han fet valorar el taller d’organització de la festa, ha estat la valorització dels voluntaris.

VALORITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT: hores invertides pels voluntaris en l'acte II troba infantil de colles de gitanes L'Ametlla, Canovelles, Lliçà d'Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana, juny 2010 150 130

70 50 20 4

10

48 8

Ja rd in er

Tr an sp Pe or r s M t is on un ta a l ta Re do st rs au /o ra rg Pe ci ó an rs on it z ad al co or sa l le P sA ct re e se m nt et .C ad an or o. ac Ll i te ça A. Sa nt a ...

4

Ad m in ist ra t iu Dc ou m en Fo ta rm li s ta ad or /a ss aj ad or P Di er ss io en di st ya a do rm at Tè er cn ia ic ls co m un i ca ció

10

50

TOTAL D'HORESINVERTIDES: 554 HORES

Els voluntaris i voluntàries, són el poder de mobilització de la colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana. Tot i que la festa estava pensada pels més petits, la colla de grans va participar implicant-se al màxim i com cadascú de forma individual ho podia fer. Sense aquesta capacitat de feina, la comissió organitzadora no hauria pogut fer real el projecte escrit perquè es necessiten moltes persones per desenvolupar una activitat d’aquesta magnitud.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

12


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

VALORITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT Els indicadors que han fet valorar el taller d’organització de la festa, ha estat la valorització dels voluntaris.

4.500 € 4.000 €

3.900 €

3.500 € 3.000 € 3.000 €

Valor econòmic total

2.800 €

aportat pels VOLUNTARIS EN FORMA DEFEINA 14.110 EUROS

2.500 € 2.000 €

1.500 €

1.500 € 1.000 € 500 €

300 €

600 €

750 € 60 € 60 € 180 €

720 € 240 €

Ad m in ist ra Do tiu cu /2 m 0€ e Fo xh nt rm al . i ad st a/ or 30 /a €x ss aj h. ad or /4 Pe 0€ rio xh di . st a Di /3 ss 0€ e Tè ny xh cn ad ic or co /3 m 0€ un xh ica ció /3 0€ Ja xh rd in e Tr r1 an 5€ Pe s p r xh o so M rt . na un ist lR a/ ta 15 es do ta rs €x ur /o h. ac Pe rg ió an rs /1 on itz al 8€ ad co or xh lle sa . sA ct Pr e m es 15 et en €x .C t ad an h. or o. Lli ac ça te A. /3 Sa 0€ nt aE ul ./ 15 €

0€

La informació ha estat recollida per la JUNTA. I s’ha consultat als professionals del sector per saber el valor de les hores. Les hores de feina voluntària abans de posada en escena de la trobada, queda recollida en aquestes xifres, que demostren “la voluntat” de la colla de grans per fer una festa infantil plena de símbols i valors. Per afegir valor, els professionals que formen part de la colla van aportar feina “de franc” a l’activitat. És per això que s’ha recollit en forma de dades estadístiques i demostrar la inversió de temps que els professionals han destinat a l’activitat. Fer visible aquesta feina en forma de números, fa visualitzar el valor de les persones.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

13


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.2)-Taller per a la confecció d’un auca de gitanes 2.2.1) Fitxa

Títol taller: Auques quatre pobles de la Vall del Tenes Objectiu del taller: Recuperar memoria històrica de cada colla de gitanes cohesió de pobles per la cultura Finalitat: Fer una exposició el dia de la trobada de tots els pobles participants. Expert per consultar: Pere Vilamala 93 872 89 88 jvilamal@xtec.cat http://www.auques.cat/ Tallerista: Dies: 2 trobades Contingut: 1. Què és un Auca 2. Com es fa: Nocions bàsiques i normes Despeses -Material:Colors, cartolines, tisores,celo -Formador

Que necessitem? Material fungible pel fer el taller 2. Expert en rodolins 3. Dibuixant 4.Impressió de les auques pels participants de l’acte. Impressió documentació curs: Tríptic curs (bases), formulari inscripció,calendari,cartell.

1. Resultat de la formació: 1. EXPOSICIÓ DE CONSTRUCCIÓ AUCA DELS MUNICIPIS I FOTOGRAFIES DE GITANES. Cada municipi tindrà un plafó de 5x5 metres. 150 auques personalitzades amb els noms dels nens que participen de la trobada. 2. Projecció social: S’enllaça la formació i la cultura. Es construeix la història de les gitanes als municipis i es transmet als infants de les colles. Es fa una divulgació el dia de l’activitat a la resta de la societat. COHESIÖ DE MUNICIPIS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA HISTÒRIA DE LES GITANES A DIFERENTS MUNICIPIS.

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat: Nombres de participants potencials en l’esdeveniment:

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

14


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.2.2)-Sessions de treballa per elaborar l’auca i material a)-Primera sessió de treball

Grup de treball de l’auca. 1a. trobada. Lloc: Caseta del mestre 1 Dimecres 17 de març de 2010 2 Hora: 22:00 3 Reunits: Antònia Cladellas, Josep Solé i Lluïsa Cano

4 5 Organització del grup de treball 6 Es considera que per fer un auca plural de gitanes es necessita la participació d’experts en gitanes provinents de Lliçà d’Amunt, L’Ametlla del Vallès, Canovelles i Santa Eulàlia de Ronçana. 7 Estructura de l’Auca No hi ha una estructura definida però si hi ha uns conceptes genèrics inicials que són: a)-L’origen b)-La història c)-Els balls 4)-El vestuari 5)-Els instruments, orquestra (cobla)

Recull d’idees prèvies sense organitzar per poder elaborar l’auca.

D’on varem venir

Polca

Com varem arribar

Pobles on es balla (Vallès)

Que varem fer

La roda

Carnestoltes

Vestit de la noia

Engrescament als pobles

Vestit del noi

Llocs on es ballàvem

Espardenya i picarols

Lletres de les cançons

Castanyoles

Nuvis

Orquestra

Diablot

Assajador/ra

Balls i galop d’entrada

Montserrat (ballada anual)

Parts de tres, catxutxa i xotis

Conclusió (fer referència a la II trobada infantil

Aquestes van ser les primeres idees que es van recollir per fer l’auca de gitanes. Després de cada sessió es va fer arribar als participants de cada poble, un document com aquest que es transcriu aquí perquè tinguessin una compilació de les idees recollides .

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

15


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

La reunió té un objectiu.... 2 -L’auca ha de contenir 24 caselles. 3 -S’han de construir 24 rodolins. 4 -Quan estiguin construïts, en Joan Vilamala, expert en auques els acabarà de fer. En la reunió s’explicarà a més... Com els nostres nens i nenes poden participar en la construcció de l’auca i l’exposició de la feina de construcció de l’auca el proper dia 12 de juny.

1

Les primeres idees de l’auca, així com el calendari de trobades, van sortir inicialment de l’Antònia Cladellas i en Josep Solé. Aquesta primera reunió a la “caseta del mestre”, va servir per organitzar la creació de l’auca. Era important seguir un calendari en la seva elaboració, doncs es necessitava temps per enviar l’auca a imprimir.

II trobada infantil de colles de gitanes,

El primer document de l’auca va ser molt curiós. Es va fer amb paper i les seves dimensions eren de 1,50 cm d’alçada per 50 cm d’amplada. Recollia un total de 24 caselles on es van anar afegint les primeres idees que calia portar a la trobada amb els diferents representants dels pobles.

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

16


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

b)-Segona sessió de treball

Grup de treball de l’auca. 2a. trobada. Lloc: Centre cívic la fàbrica Dia :Dimecres 24 de març de 2010 Hora: 18:00 Reunits: Antònia Cladellas, Mercè Pujol, Josep Solé, Mireia Cladellas, Lluïsa Cano, Araceli Barroso com a representants de la Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana, Emma com a representant de la colla de Gitanes de l’Ametlla, Josep Filbà com a representant de la colla de Gitanes de Lliçà d’Amunt i Margarida Permanyer com a representant de la colla de gitanes de Canovelles.

Organització del grup de treball Es fa una explicació als pobles veïns sobre el desenvolupament de l’activitat i se’ls lliure una carpeta amb documentació que conté el tríptic explicatiu de l’Auca i un model de full per tots els pobles i que es farà servir perquè els nens facin un dibuix.

Recull de rodolins elaborat el dia 24 de març de 2010 Encara s’ha de decidit quins es trien i treballar-los una mica més. Al Vallès , les sardanes i les gitanes són les danses més catalanes Uns gitanos arribaren i amb moltes ganes ballaren.

Els colors vistosos dels vestits fan les delícies de grans i petits. La jota a tots fa vibrar en no parar de saltar i voltar

El Carnaval enceta la temporada de fer cada setmana una ballada. Faci calor o faci fred els dansaires ballen sempre amb el cap ben dret. Si a la roda vols participar una ballada al teu poble has d'organitzar. La iaia vesteix els nets perquè vagin sempre ben lluïdets.

Faldilles en moviment i tothom balla content.

El poble impacient espera veure les colles a la plaça o a l'era. Els diablots posen ordre amb el fuet per fer anar a tothom dret. Pels pobles i pels voltants ballen els petits i els grans.

Cada poble la seva polca ha ballat i a tothom molt ha agradat. MANTONS

MÚSICS

Quan la temporada s'ha acabat ens trobem tots a Montserrat. Una trobada de totes les colles a la primavera al monestir de Montserrat ens espera.

Els noviis van al davant i la colla els segueix saltant.

La catxutxa és molt preuada en puntejar de forma acorada. CONTRADANSES I MASURCA FAIXES

CAP DE COLLA

Els noviis obren la ballada amb el galop d'entrada.

Una trobada de totes les colles a la primavera al monestir de Montserrat ens espera.

Al compàs de l'entrada comença la ballada.

Una trobada de totes les colles a la primavera al monestir de Montserrat ens espera.

La beta de l'espardenya s'està desfent però continues ballant de valent.

Amb els clavells grocs i vermells formarem una senyera perquè el baiard ens espera.

El xotis mut és molt bonic amb el so de les castanyoles i el seu repic.

L'Ametlla , Canovelles , Santa Eulàlia i Lliçà en una trobada aquesta auca van crear.

Vistosos i ben acurats colors llueixen els vestits dels balladors.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

17


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Documentació preparada pels pobles

Es va preparar un dossier per cada poble, i se’ls va donar una carpeta a cadascun dels participants. Era molt important que tots els participants, disposessin d’informació de com s’havia de desenvolupar aquesta activitat conjunta. Per això es van personalitzar les carpetes amb el nom de la colla i el municipi com es veu

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

18


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Santa Eulàlia està molt agraïda que tots els altres municipis que hagin volgut formar part d’aquesta activitat. Totes les entitats participants han estat pro actives il.lusionades en aquest projecte impulsat per la colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana i dins el marc de la II trobada de colles infantils de gitanes. Els nens i les nenes que configuren avui les colles participaran de forma activa en l’auca amb un dibuix individual. La colla de gitanes de Santa Eulàlia facilitarà el material. L’objectiu final és que tots els dibuixos formin part d’una exposició el dia 12 i que cada nen/

Una de les coses més importants que es va parlar, l’elaboració d’un document en el qual quedin reflectits que totes les colles de gitanes tenen els drets d’imatge dels infants, i que cedeixen a la colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana aquest drets només per a la II trobada. Aquest document serà elaborat per la colla de gitanes i consensuat per totes les altres colles. Es va parlar de la digitalització dels dibuixos dels nens i de la cessió d’un CD a totes les colles, perquè disposin lliurement també del material . Es va parlar també que l’auca porti incorporada una llicència creative commons, en la que quedi exempto l’ús comercial de la publicació.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

19


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

c)-Tercera sessió de treball

Grup de treball de l’auca. 3a. trobada. Lloc: EMVT Santa Eulàlia de Ronçana Dia Dilluns 10 d’abril de 2010 Hora: 21:30 Reunits: Antònia Cladellas, Mercè Pujol, Lluïsa Cano com a representants de la Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana, Emma Puig Bosch i Teresa Marquès i Valls com a representant de la colla de Gitanes de l’Ametlla, Josep Filbà i Assumpta Regales com a representant de la colla de Gitanes de Lliçà d’Amunt i Margarida Permanyer com a representant de la colla de gitanes de Canovelles.

Organització del grup de treball La colla de Lliçà d’Amunt fa una observació molt positiva sobre comunicar a l’AGRUPACIÓ COLLES DE GITANES DEL VALLÈS, l’elaboració de l’auca en la propera trobada per tal que el seu logo també pugui formar part de l’Auca. L’Associació de colles de gitanes el Vallès fa una tasca de coordinació de colles i de vinculació amb el territori i ens agradaria a tots els que formem el grup de treball que la seva presència hi sigui a l’AUCA. Modificació, millora i tria definitiva

Aquest va ser una primera elaboració de rodolins, que s’aproximava al text de l’auca. Cada municipi va elaborar en un període de temps prudencial i després es va posar en comú amb els altres pobles.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

20


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

El lloc...

La documentació...

La reunió es va tornar a fer a “la caseta del mestre” on té la seu la colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

21


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Les persones....

Antònia Cladellas, Mercè Pujol, Lluïsa Cano com a representants de la Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana, Emma Puig Bosch i Teresa Marquès i Valls com a representant de la colla de Gitanes de l’Ametlla, Josep Filbà i Assumpta Regales com a representant de la colla de Gitanes de Lliçà d’Amunt i Margarida Perma-

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

22


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Aquest material forma part de l’expocisició “Com s’elabora un auca” que es va exposar juntament amb els dibuixos el mateix dia 12 de juny

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

23


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

24


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

25


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

26


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Els dibuixos dels infants....

Els dibuixos dels nens i nenes representant el ball de gitanes són de gran valor i van servir per ill.ustrar l’auca de gitanes. Són els constructors del patrimoni de gitanes en dibuixos

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

27


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

28


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

29


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

30


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

El vestuari va ser un dels elements mes dibuixats pels nens i nenes. El vestuari de gitanes és molt especial, incorpora un instrument musical com són les castanyoles.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

31


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Lliçà d’Amunt és el municipi que més dibuixos ha aportat a la fabricació de l’auca. II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

32


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

33


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

34


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

35


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

36


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

37


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Alguns dibuixos tenen gran valor, perquè els van fer nens i nens de P5 i 1r i van estar força temps per fer-los. La mostra està aquí sota amb un dibuix totalment lliure del ball de gitanes. La nena no sabia escriure el seu nom però va fer un dibuix!

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

38


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

`

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

39


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

40


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

41


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

42


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

43


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

44


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

45


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

46


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

47


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

48


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Els dibuixos són els originals i aquí teniu algunes dades estadístiques en relació als materials utilitzats.

Materials utuilitzats Sèries1

675

200 150 Fulls per dibuixar Rotuladors llapis de dibuix

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

49


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

MATERIALS QUE S’HAN FET SERVIR PEL TALLER Difusió del taller: COSTAT 1

COSTAT 2

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

50


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

MATERIALS QUE S’HAN FET SERVIR PEL TALLER FULL DE DIBUIX. Es va dissenyar i donar un full per cada participant de l’activitat.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

51


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.2.3)-AVALUACIÓ DEL TALLER Nombre d’inscrits en l’activitat: 156 Nombre de participants potencials en l’esdeveniment: 156 Dibuixos fets: 103

L'Ametlla Canovelles Lliçà Amunt Santa Eulàlia de Ronçana

11 15 54 23

Dades generals de dibuixos 156

103

Inscrits

Dibuixos fets

Dibuixos fets per pobles Santa Eulàlia de Ronçana

23

54

Lliçà Amunt 15

Canovelles

L'Ametlla

II trobada infantil de colles de gitanes,

11

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

52


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.3)-Taller per a la pràctica del ball de cintes 2.3.1) Fitxa Tallerista: Antonia Cladellas i Pou Títol: Taller ball de cintes. L'objectiu d'aquest taller és recuperar un dels balls de gitanes, el ball de cintes. En el llibre : Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors / per Francesc Pujol i Joan Amades. Barcelona : Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, 1936 a la p.16 es parla:

BALL DE CINTES LLIGAT A LA FESTA DANSES DE

Que necessitem? Material fungible pel fer el taller 7 pals de fusta. cació dels taller.

Hem contactat amb la Colla Jove de Cardona, que ballen el ball de cintes a Cardona. Els pobles veïns de la Garriga i de Cardedeu que segons Joan Amades ballaven el ball de cintes, amb una partitura musical pròpia, en l’actualitat no tenen colla de gitanes.

2. Cinta de ras de diferents colors 3. Tríptic amb la expli-

Formador que es desplaçarà per tots els pobles per explicar la dansa i que els assajadors la puguin dur a terme

1. Resultat de la formació: Totes les colles infantils dels 4 pobles, ballaran la dansa de forma conjunta al poliesportiu 2. Projecció social: S’enllaça la formació i la cultura. Es construeix la història del ball de gitanes.

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat:150 Nombre de participants potencials en l’esdeveniment: 156

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

53


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

ASSAIG DEL BALL DE CINTES PELS POBLES

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

54


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Materials del taller Els més petits portaven un joc de cintes als dits per donar encara més color al ball de cintes, alhora que voltaven als grans i els 3 Pals del ball de cintes.

El pal de les cintes envolicat per la part de dalt

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

55


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.3.2)-Avaluació del taller

AVALUACIÓ DEL TALLER Inscrits: 156 L’Ametlla del Vllès: 27 Canovelles: 24 Lliçà d’Amunt: 73 Santa Eulàlia de Ronçana: 32 Nens: 30 Nenes: 126

Taller ball de cintes II trobada infantil colles de gitanes , juny 2010 Santa Eulàlia de Ronçana

32 73

Lliçà d'Amunt Canovelles L'Ametlla

24 27

nens/nenes 19%

nens nenes

81%

Sessions d'assaig L'Ametlla 13%

Santa Eulàlia de Ronçana 31%

Canovelles 25% Lliçà d'Amunt 31%

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

56


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.4)-Taller de sardana de la Pau. Taller gitanes-PEP I LAIA

2.4.1-Fitxa Tallerista: XAVIER REQUENA Títol del taller : Taller de la Sardana de la pau. L'objectiu d'aquest taller és aprendre a ballar sardanes i posar en pràctica els punts el dia 12 de juny dins dels actes previstos. L’aprenentatge de la dansa ha de tenir un objectiu per poder posar en pràctica el que s’ha après. Per una banda la pau i per un altre la sardana. Es pretén implicar també en el taller a la coral de Santa Eulàlia de Ronçana. La Sardana Triada és de l’Albert Aulés i Sabartés. És una sardana cantada. Aquest taller es promou des de la regidora d’Educació de Santa Eulàlia de Ronçana i dintre del projecte educatiu de poble. Sardana: Sardana de la pau Desterrem tota frontera guerra, odi o submissió, Autor de la Lletra: Aulés i Sabarals polítics que ens enganyen tés, Josep amb raons sense raó. Lletra: La cançó que m’acompanya i que avui vinc a cantar, per donar seny i alegria al entorn del ser humà. Com l’historia de la vida i el batec del nostre cor desitgem per cada dia un aire de bona sort. La sardana, la sardana, la sardana de la pau és el símbol de la glòria i el secret de tota clau.

Que necessitem? 1.Material fungible pel fer el taller volum 2

Compartim les nostres coses tant el pobre com el ric sentirem dolces vivències molt dintre del nostre esperit. La sardana, la sardana, la sardana de la pau és el símbol de la glòria i el secret de tota clau. La sardana, la sardana, la sardana de la pau és l’arrel que ens agermana sota un cel feliç i blau

2. La lletra de la sardana de la Pau 3. Tríptic . CD música Arrels d’un páis

1. Resultat de la formació: Aprenentatge de la dansa catalana . 2. Projecció social: Els participants poden ser de totes les edats.

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat: Nombres de participants potencials en l’esdeveniment:

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

57


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Materials del taller

El trítpic es va fer arribar a l’AMPA DEL CEIP RONÇANA, EL CEIP LA SAGRERA, EL CENTRE CÍVIC PER PODER FER UNA GRAN DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT. El document va permetre elabaroar estadísticament com estaven les alumnes que participarien en el taller.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

58


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Materials del taller

El primer dia es va lliurar aquest documents als assistents del taller per tal que disposessin de tota la informació. El taller de sardanes, estava vinculat a una activitat de les gitanes i es feia per aquest motiu.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

59


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Imatges del taller de sardanes.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

60


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.4.2)-Avaluació del taller

Nivell coneixements inici del taller de sardanes en família NO SERES 54%

NO SER COMPTARCONEC ALGUNSPUNTS 32%

CONEC ALGUNSPUNTS 14%

Tipologia de participants

5 HOMES

16 1 DONES

II trobada infantil de colles de gitanes,

NENS

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

6 NENES

61


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Assistència a les sessions

Ballada Sardana de la pau

23

Totes les sessions

19

Fins a 3 sessions

Fins a 2 sessions

5

4

Títols pels participants del taller de sardanes i pels formadors

MODEL TÍTOL DEL PARTICIPANT DEL TALLER

MODEL DE TÍTOL ASSAJADOR DEL CURS

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

62


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Materials del taller A l’activitat es va poder fer al final un mocador blanc, que va servir per fer el GALOP D’ENTRADA DE LA SARDANA. El mocador era simplement un tros de roba blanca i en la cantonera la senyera catalana.

Es va enviar l’accés a una pàgina web d’un programa “la Sardana a l’escola”, que recull material divers sobre la dansa i inclou uns quaderns que es poden descarregar des del web. Font d’informació: http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/sardana/sardana.html

El correu electrònic ha estat una eina de comunicació molt important per totes les persones que han fet el taller de Sardanes en família. S’ha pogut fer arribar informació en format web i també sonora. Alhora ha estat una eina d’interacció entre els participants del taller i professors.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

63


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

MATERIALS DEL TALLER difusió per mitjans electrònics Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i Departament de Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

64


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.5)-Taller Espardenya de la Pau. 2.5.1)-Fitxa Tallerista: COLLA DE GITANES Títol del taller : Taller espardenya de la Pau L'objectiu d'aquest taller és simbolitzar la construcció de la pau en un arbre. Inicialment l’arbre es va pensar que fos en support paper però al final es va optar per fer al mig de l’exposició un arbre natural on els nens van penjar l’espadenya L’objectiu és que cada nen/nena pengi una espardenya a l’arbre. També poden penjar espardenyes els pares, mares i participants en l’activitat.

Que necessitem? 1.Espardenya en paper i foradada. 2. Cinta blanca per penjar les espardenyes a l’arbre. 3. Una persona responsable el dia de l’acte que ajudi a penjar les espardenyes a l’arbre natural.

1. Resultat de la formació: Aprenentatge de la dansa catalana .

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat: 156 Nombres de participants potencials en l’esdeveniment: 93 espardenyes

Costat 1 Costat 2

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

65


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Algunes espardenyes....

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

66


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

DIMENSIÓ SOLIDÀRIA DE L’ESPARDENYA DE LA PAU I L’AUCA DE GITANES El Municipi de Santa Eulàlia està agermanat amb un poble del Camerún: Blangoua. La cooperació de Santa Eulàlia de Ronçana, es centra en el suport que millorin la qualitat de vida d’aquest habitants. Aquest mes de juliol, una representació institucional va visitar el poble, per veure com es desenvolupa la cooperació i també per mantenir un intercanvi cultural. La colla de gitanes va pensar que la seva col·laboració es podia traduir en l’enviament d’espardenyes i auques a Blangoua. Així que es van fer arribar 110 auques per les famílies i autoritats i 80 espardenyes, amb l’objectiu que les espardenyes tornin amb un desig de pau escrit pels nens de Blangoua.

La notícia a canal SET sobre l’auca és va fer publica el 2 de juliol de com les auques han viatjat fins aquest país. De les 50 espardenyes que es van lliurar , han tornat 45 amb un desig dels nens i nenes de Blangoua per a la pau.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

67


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.6)-Tallers Cançó tradicional 2.6.1)-Fitxa Títol taller: Objectiu del taller: La Regidoria de cultura, va demanar a les entitats del poble la seva participació per elaborar un cançoner tradicional de Santa Eulàlia de Ronçana. La colla de gitanes tenia la sort va recuperar les lletres de dues cançons de ball de gitanes i la comissió de la II trobada, va veure possible, que els balladors grans i petits de Santa Eulàlia, poguessin cantar aquestes cançons el dia 12 de juny com a cloenda de l’acte. Per aquest motiu, es va posar en marca aquest taller.

Finalitat: Cohesionar amb les altres entitats del poble, reunir a membres i altres persones per cantar les cançons de gitanes, i finalment cantar les cançons el dia 12 de juny als altres pobles de la Vall del Tenes. Expert per consultar: Els avis de Santa Eulàlia de Ronçana Talleristes: Jaume Arnella i Fèlix de Blas

Que necessitem? Elaboració tríptic 2. Elaboració cartell. 3 Difusió llista correu centre Cívic la Fàbrica 4. Canal Youtube gitanes on estan les cançons que cal cantar.

1. Resultat de la formació: els participants del taller enregistraran les seves veus en un CD. El cançoner es recollirà en forma de llibre acompanyat per un CD de les cançons. 2. Projecció social: Es farà una cantada pública que compatarà amb la participació de totes les entitats que hagin participat del cançoner.

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat: 57 Nombres de participants potencials en l’esdeveniment: 45

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

68


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Materials del taller

Tríptic costat 1

Tríptic costat 2

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

69


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Cartell

Fotos de l’enregistrament del CD

Calendari d’assaig

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

70


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.6.2)-Avaluació de taller

Taller cançoner Santa Eulàlia de Ronçana abril 2010 Nombre d’inscrits en l’activitat: 57 Total adults: 14 Total nens: 33 40%

60%

Hores assaig nens-nenes

Hores assaig adults

Taller cançoner Santa Eulàlia de Ronçana abril 2010

30%

70%

Adults

nens

Finalment aquest taller que estava previst per dia 12 de juny, no es va poder fer perquè el programa de la trobada era molt extens i els organitzadors van pensar que com era una festa infantil, la durada podia fer cansar als infants que participaven. En el seu lloc es va fer un espectacle infantil de dinamització.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

71


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

2.7)-Taller vestuari Títol taller: Taller de vestuari Objectiu del taller: Confeccionar amb els recursos bàsics, com són la roba i les puntes, els vestits dels xics de la colla i fomentar aquesta activitat entre les persones interesadse. Talleristes: Mercè Pujol i Oti Gonzalez Dies: 30 dies

Que necessitem? Roba per cosir2. Fil agulla i estris de confecció

1. Resultat de la formació: els participants del taller aprendran com es pot cosir el vestuari de la colla de gitanes, i conèxer els elements bàsics que hi van. 2. Projecció social: Els vestits els porataran les nenes i nens de la colla de xics els dia 12 de juny en la trobada.

AVALUACIÓ Nombre d’inscrits en l’activitat: 6 Degut a la manca de temps, aquest taller es va treballar entre 4 persones i el vestuari no es va poder enllestir per l’activitat, però si es va acabar per una de les ballades més importants que es fan al poble pels juliol, Sant Simple.

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

72


Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana: memòria d’actuació 2010

Taller vestuari: FOTOS DEL TALLER

II trobada infantil de colles de gitanes,

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 juny 2010

73

Volum1-2-introducció-tallers  

II Trobada de colles infantils de gitanes L’Ametlla del Vallès, Canovelles, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana II trobada infantil de...

Advertisement