Page 1

Vil du have et delt samfund? Vil du have et delt samfund?

ER?

ELLER? ?RELLE ELLER? ?RELLE ELL frihed, fællesskab og lige frihed, fællesskab og lige

muligheder for alle? muligheder for alle?

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM


Minimalstaten Minimalstaten Siden Anders Fogh Rasmussen og VK–regeringen i 2001 kom til magten, er det danske velfærdssamfund gradvist blevet udhulet, nedprioriteret og privatiseret. Det er løgn og latin, at Socialdemokraterne og de borgerlige er ens. Anders Fogh er hensynsløst ved at ødelægge velfærdssamfundet. Og eksemplerne er mange:

Der bliver sparet på uddannelsesinstitutionerne De rigeste danskere har fået kæmpemæssige skattelettelser, mens de fattige og hårdtarbejdende danskere ingenting har fået Skoler, institutioner og offentlige bygninger rådner op

Der er mindre tid og færre hænder til børn og gamle

Billetpriserne i busser og tog er eksploderet

Privathospitalerne favoriseres fremfor det offentlige sundhedsvæsen 2


Socialstaten Socialstaten I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) kæmper vi for et samfund med frihed, fællesskab og lige muligheder for alle. Vi kæmper for et samfund, hvor alle har fri og lige adgang til at uddanne sig, kan behandles i verdens bedste sundhedssystem og føler tryghed i hverdagen. Det samfund vi ønsker at skabe, er det stik modsatte af, hvad Anders Fogh og hans venner arbejder for. Vi kæmper for:

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Frihed, fællesskab og lige muligheder for alle

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Mindre pisk - mere gulerod

En offentlig sektor i verdensklasse

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Velfærd for alle, uanset hvor du er fra og hvem dine forældre er

Målrettet hjælp til samfundets svageste 3


God uddannelse - for DE RIGE God uddannelse - for DE RIGE Siden den borgerlige regering kom til i 2001, har uddannelsessystemet været udsat for et sandt nedskæringsmareridt. Den borgerlige regering har stuvet flere og flere elever ind i klasselokalerne, imens de riges børn har fået alle fordelene i privatskolerne. VK-regeringen er skyld i, at:

18 procent af folkeskoleeleverne ikke får en ungdomsuddannelse Det ikke længere er gratis at uddanne sig, da de har indført mere og mere brugerbetaling

Gruppeeksamen er blevet afskaffet Der sidder mange flere elever i klasserne Frafaldet på erhvervsuddannelserne er fordoblet på de seneste 10 år Der bliver brugt markant færre penge pr. elev 4


God uddannelse - FOR ALLE God uddannelse - FOR ALLE DSU er imod et uddannelsessystem, hvor det er størrelsen af forældrenes pengepung, som afgør kvaliteten af barnets uddannelse. God og gratis uddannelse skal være en rettighed for alle og ikke kun et privilegium for de få. Derfor er DSU imod, at man favoriserer privatskolerne, som VK-regeringen har gjort siden 2001. DSU vil:

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Sørge for, at indeklimaet og undervisningsmaterialerne er af højeste standard

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Udvikle folkeskolerne til helhedsskoler, hvor leg og læring kombineres

Sørge for, at lærerne bruger mindre tid på rapporter og mere tid på undervisning og forberedelse

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Sænke klassekvotienterne

Afskaffe brugerbetaling uddannelse skal være gratis

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Afskaffe alle støtteordninger til privatskoler, der skaber A og B hold 5


Et udsultet sundhedsvæsen Et udsultet sundhedsvæsen VK-regeringen har siden 2001 ført en sundhedspolitik, der har haft til formål at udsulte det offentlige sundhedsvæsen. Regeringens politik om frit valg og pengene-følger-patienten favoriserer det private sundhedsvæsen og skaber et ulige Danmark.

VK-regeringens politik betyder, at: For hver operation der gennemføres efter frit valgordningen betaler det offentlige 125% af prisen Du betaler for de riges privathospitaler via skatten

Antallet af sundhedsforsikringer stiger, og forringer vores fælles velfærd

Der i 2015 vil mangle 5.800 sygeplejersker, 2.600 læger og 5.700 social- og sundhedsassistenter

Ventetiderne kun er gået ned for dem, der har privat sygesikring

6


Et stærkt sundhedsvæsen Et stærkt sundhedsvæsen DSU er tilhænger af et stærkt offentligt sundhedsvæsen, hvor der er fri og lige adgang for alle. Et privat sygehusvæsen vil altid stille de svageste i samfundet dårligst, og det vil vi ikke acceptere. Det skal ikke være muligt at springe køen over, bare fordi man har penge.

DSU vil:

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Afskaffe skattefradraget for private sundhedsforsikringer. Du skal ikke betale for de riges hurtigere og bedre behandling

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Investere massivt i det offentlige sundhedsvæsen

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

DSU

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Fjerne ventelisterne

Indføre gratis tandlæge

Stoppe favoriseringen af de private sygehuse

7


Ind i kampen - ind i DSU Danmarks Socialdemokratiske Ungdom kæmper for et Danmark og en verden med lige muligheder og frihed for alle mennesker. Vi kæmper for at udvide rettighederne for det enkelte menneske og imod den stigende ulighed i samfundet. DSU er socialdemokratiets og arbejderbevægelsens politiske ungdomsorganisation, hvor mere end 2000 unge mennesker kæmper for et andet Danmark. I DSU kan du deltage i en lang række spændende aktiviteter politiske debatter, kurser, konferencer, studieture, happenings, kampagner og fede fester. Læs mere på www.DSU.net

Jeg vil gerne være medlem af DSU ... og samtidig gratis medlem af Socialdemokraterne Jeg vil gerne høre mere om DSU

Navn: Adresse: Postnr: Tlf:

By: Fødselsdato:

Mail: Dato & underskrift: Et medlemskab af DSU koster mellem 150 og 200 kr om året. Du kan læse meget mere om DSU på www.dsu.net, hvor du også kan finde flere oplysninger om DSUerne i dit område.

Skolestartspjece '08  
Skolestartspjece '08  

DSUs pjece til skolestartskampagnen 2008