Page 1

KMD Idea Management 2012

Et personligt kort

Sik Cambon Jensen (SCA)


Gøre vores eksisterende forretning ‌


På stedet laves et opslag og der vises et kort. Der vil med det samme blive vist hvilke øvrige oplysninger der kunne være interessante. Ved klik vil disse blive arkiveret sammen med kortet. Ved at scanne ejendomsmæglerens QR kode gemmes link og indholdet af siden hos ejendomsmægleren gemmes.


Tag billeder med mobilen kamera og fü dem automatisk plottet ind pü kortet. Billederne arkiveres sammen med kortet og de andre oplysninger Optager man et videoklip plottes der et ikon pü kortet og videoen overføres til arkivmappen.


Kortet kan personaliseres ved at muliggøre at man kan tegne ovenpå kortet og ved frihåndstegning tilføje noter og informationer … Alle tegnede elementer gemmes sammen med kortebilledet i skyen …

Flagstang


Givet det aktuelle position vises et kort med aktuelle sted og med relevante tekniske kortinformationer vist på kortet. Er der specielle forhold, tekniske såvel som lovmæssige, som man skal tage hensyn til? Kort og udvalgte kortinformationer gemmes og overføres til arkivet i skyen …


I forbindelse med et tilsyn kan det være relevant at tage billeder til dokumentation og til grundlag for videre sagsbehandling på kontoret … Billeder plottes automatisk på kortet og overføres til arkivet … Ligeledes kan video og andre digitale optagelse / målinger overføres …


Kortet kan beriges yderligere ved at muliggøre at man kan tegne ovenpå kortet og ved frihåndstegning tilføje noter og informationer … Alle tegnede elementer gemmes sammen med kortebilledet i skyen …

Vindmølle


Lav din byggeansøgning på kortet, tegn garagen og få automatisk adgang til formularer …


Koble eksisterende forretninger op imod data i skyen – berige eksisterende KMD produkter med indsamlet data i skyen ‌


Klik et kort  
Klik et kort  

Idea Management 2012