Page 1

REJSEPLANEN FAMILY TAKE ME HOME

LET’S MEET GUIDE NANNY

Besvarelse af Sik Cambon Jensen


Rejseplanen er i dag at betragte som danskernes de facto standard for søgning, når det gælder planlægning af rejser med offentlig transport fra A til Z – Best in Class som man siger på udenlandsk.

Den position har Rejseplanen fået ved at samle og tilbyde altid

aktuelle

trafikinformationer fra alle landets udbydere af offentlig transport og beregne individuelle rejseruter til folket på farten. Aktualitet, pålidelighed, og tilgængelighed er kodeordene for succesen koblet med den rette teknologi og de rette grunddata (kort-, vej- og adressedata).


Intet er statisk og det er derfor vigtigt at Rejseplanen fortsætter med at udvikle sig og fortsat blive endnu bedre.

I det følgende beskrives hvorledes fremtiden for Rejseplanen kunne komme til at se ud, hvad det er som i fremtiden vil drive platformen, og hvordan dette vil kunne komme til at ske.

Et visionsafsnit vil sætte scenen og en stribe cases vil belyse tanker og ideer ud fra dette afsæt.


Rejseplanen anno 2015 trænger til at blive vækket til live, den skal tilføres

dynamik

og gøres mere nærværende.

Den skal forstå vores rejsemønstre bedre og den skal integreres bedre i selve rejseprocessen for derved at skabe en bevidsthed om at den har styr på rejsen for

dig.

Nøjagtig på samme måde som en GPS har styr på trafikanterne og deres færden fra A til Z.


Rejseplanen er i dag et godt planlægningsværktøj som bruges 99,99% før rejsen går i gang og 0,01% undervejs på ruten. Sådan burde det ikke være.

Sådan burde det ikke være.

Skal jeg fra Odense til Århus i morgen med offentlig transport og med ankomst senest kl. 9.35 er det nok for mig i dag at vide : A) at det er muligt og B) hvilket tidspunkt jeg skal hjemmefra

Når så morgendagen oprinder må Rejseplanen gerne komme til live og fortælle mig når det er tid til at komme afsted, hvor langt der er til næste transition på ruten og hvordan jeg kommer derhen.

Rejseplanen er min GPS som verbalt eller tekstuelt informerer om, hvad jeg skal gøre og hvornår.


Hele vejen frem til målet må Rejseplanen både aktivt og passivt meddele om fremdriften og estimeret ETA. Statusoplysninger på om jeg når rettidigt frem, eller skal jeg ringe og fortælle at jeg bliver 23 minutter forsinket? Eller skal Rejseplanen automatisk sende en sms fra mig til min ’destination’ i Århus og opdatere min nye forventede ETA?

Toget er 23 minutter forsinket …

Stig af bussen …

Toget er 23 minutter forsinket Afvent bus …

Skift til bus nummer 154


Ud over en rettidig køretidsplan er en anden vigtig faktor for om rejsen bliver en succes, er viden om mængden af rejsende på ruten vigtig. Ligesom kødannelser på vejene er vigtig information for bilisterne er antallet af ledige sæder af tilsvarende stor betydning for de rejsende med offentlig transport.

Hvis Rejseplanen kunne få suppleret de øjeblikkelige data om transportsituationen med tilsvarende oplysninger om mængden af rejsende samt den aktuelle kapacitet, ville Rejseplanen kunne advare imod overfyldte busser og tog.

Baseret på faktiske data fra transportøren, statistiske data, samt oplysninger fra den levende Rejseplan beskrevet ovenfor kan førnævnte servicemeddelelser blive teknisk mulige

Endelig er betalingsprocessen vigtig. Hvis man via Rejseplanen kunne betale for sin rejse ville hele rejseprocessen være automatiseret og selv børn ville kunne komme sikkert frem uden at støde ind i ’administrative’ hindringer undervejs.


Visionen

for Rejseplanen er med andre ord at den vækkes til live og gøres til en aktiv del af hele rejsen.

I det følgende uddybes dette med en række scenarier hvori ideer til denne vækkelse vil manifestere sig


Under arbejdstitlen

Rejseplanen Family vil jeg i det følgende belyse en række udfordringer og tilhørende løsninger med afsæt i de familiemæssige rejsebehov. Opgaverne er dog ikke mere låste, end at de nemt lader sig overføre til andre varianter af samme problemklasser.

Hvad kendetegner en familie? Der er typisk tale om en gruppe af mennesker som igen er opdelt i voksne, børn og dyr.

Rejseplanen Family Ofte rejser hele familien sammen, men lige så ofte skal de med udgangspunkt i forskellige afrejsesteder mødes undervejs eller ved rejsens destination.

Andre gange er det kun dele af familien som skal rejse og endelig kan der være tale om at førstegangsrejsende (børn) skal kunne ’fjernstyres’ sikkert frem til målet.


Case 1: Take me home Scenariebeskrivelse: Fra en vilkårlig position i landet skal et familiemedlem hjem til resten af familien på hjemmeadressen på et aftalt tidspunkt. Far har været til møde i hovedstaden og skal hjem til Odense inden ungerne skal puttes …

”Toget kører om 6 minutter …”

”Bussen ankommer om 8 minutter …”


UX – User Experience

Notifikationer skal gives tids nok til at brugeren kan nå at reagere rettidigt.

Vejledning kan ske verbalt og / eller visuelt på et kort.

Visning af aktuel position af bus / tog på kort vil forbedre oplevelsen væsentligt

Tag bus 153 …

Toget er 23 minutter forsinket Afvent bus …

Skift til tog perron 8

Automatisk betaling for de transportmidler man anvender undervejs vil fuldende rejseoplevelsen.


Case 2: Guide Nanny Scenariebeskrivelse: Fra en vilkårlig position i landet skal et familiemedlem guides til en given adresse på et aftalt tidspunkt. Datteren på 12 skal i morgen selv tage toget fra veninden i Nyborg til Bedste i Slagelse.

”Toget kører om 19 minutter …”


UX – User Experience

De samme som for Case 1 ovenfor – dog skal der tilføjes et par ekstra features når vi taler om børn.

Det skal være let for barnet eller en hjælpende voksen at lave et ’nødopkald’ til den rette hvis der opstår problemer undervejs.

Toget er 5 minutter forsinket

Afvent tog…

Ankomst …


Case 3: Let’s Meet Scenariebeskrivelse: Fra en række vilkårlige positioner i landet skal flere familiemedlemmer guides til en given adresse på et aftalt tidspunkt. Mor tager toget fra Odense sammen med lillebror og storesøster støder til i Middelfart. Sammen mødes de i Århus med far som kommer fra Aalborg.


UX – User Experience

De samme som for Case 1 og 2 ovenfor – dog vil et kort med de aktuelle placeringer af de andre rejsende forbedre oplevelsen væsentligt.

Far Storesøster Mor og lillebror


Case 4: Let’s Talk Business … I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplansplatform kan og skal bestå af ...

Digital betaling PayPal, MobilePay, ApplePay, Rejsekort og så videre. Integeret betaling som en del af rejsen er et must i alle fremtidige digitale løsninger.

Rejseplans App’en kan sørge for at der kun betales for de rejsesegmenter som eksekveres.

Dette kræver et tættere samarbejde med transportørerne, men hvor der er vilje er der vej.


Case 4: Let’s Talk Business … I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplansplatform kan og skal bestå af …

Big Data / Analyser Når Rejseplanen gøres personlig og social (Login med FaceBook og lign. vil give god mening) vil der blive åbnet op for muligheden for at opsamle brugen af rejsedata koblet med oplysninger om brugernes køn, alder, bopæl og en lang række andre informationer.

Dette vil danne grundlag for langt bedre analysemuligheder af real time rejsemønstre og tendensmonitorering over tid. Al sammen værdifuld viden for transportørerne som ville kunne trække disse analyser såfremt de betaler herfor.


Case 4: Let’s Talk Business … I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplansplatform kan og skal bestå af:

Facebook

Web Services / Åbne standarder

Ovennævnte data og en lang række andre services skal gøres tilgængelige for 3. part systemer via åbne standarder således at Rejseplanen bliver den platform hvor alle andre datadrevne systemer opererer (i hvert fald når vi snakker om rejsetrafik).

DSB


Case 4: Let’s Talk Business … I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplansplatform kan og skal bestå af …

Taxa / Pendler Transportørsegmentet bør udvides med andre transportgrupper. Taxaselskaber ligger lige for til at lukke ’huller’ i transportkæden fra A til Z.

Disse bør umiddelbart kunne integreres i løsningen idet en taxavognmand vil kunne få en ret præcis bestilling på en kørsel ved at denne kobles til de oplysninger som en given kundes rejse allerede afstedkommer og som er beskrevet i de tidligere cases.

Deleøkonomien kan også integreres i form af en organiseret pendlerplatform under Rejseplanen.


Case 4: Let’s Talk Business … I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplansplatform kan og skal bestå af …

Udenlands Ud over at der skal understøttes andre sprog end dansk (så turister kan få glæde af Rejseplanen), skal de førnævnte web services / API’er gøres tilgængelige for udenlandske tjenester således at Rejseplanen kan indgå i rejseplaner på tværs af landegrænser.


LinkedIn https://www.linkedin.com/profile/view?id=5867300

Profile for Sik Cambon  Jensen

Geodataprisen 2017 - Geo-Go - Vision  

Uddybende beskrivelse af Geo-Go

Geodataprisen 2017 - Geo-Go - Vision  

Uddybende beskrivelse af Geo-Go

Profile for gisguru
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded