__MAIN_TEXT__

Page 1


Creixement personal

Benestar

4

4.La psicoanàlisi per Dr. Carles Frigola 6.Entrevista Natatxa Molina 9.Entrevista Àngel Gordon 11.La pell com a límit i els límits com a pell per Olga Prada 13. Practica la gratitud per Ester Genové

Món interior

44

44.Benestar holístic per Ester Nampa 47.Viure la vida per Roser Massegú Funosas 50.El derecho de vivir y morir sano per Reforma natural 52.Entrevista Chritina Stub

16

16.Arquitectura amb Ànima i Feng Shui Clàssic per Alicia Castan 18.Solucions per aigües no potables per Carles Torramilans 20.Entrevista Empordà Aigua 23.Protegeix i cuida la teva columna vertebral per Centre de Teràpies Globals 24.Entrevista Mª Teresa Figueres (Colnatur) 27.Com saber si tens uns intestins sans per Mònica Albertí 29.Entrevista Miriam Monteys (Qualia) 33.Salut a les nostres articulacions per Genciana 36.¡Enamórate de la danza! per Shania

55 63

La guia verda Directori

Agenda

Editorial SET ANYS JUNTS!! 7 anys d’il·lusió, treball i sobretot de molt entusiasme! Pot semblar un tòpic però realment sembla que va ser ahir quan vam començar la nostra marxa. Han passat set anys des que un 15 d’octubre de 2009, GIROSALUT, va editar la seva primera revista a la provincia de Girona. Aquest va ser solament l’inici, ara, set anys després, seguim endavant amb més il·lusió i ganes que mai. Continuem igualment millorant la imatge de la nostra revista i estrenem una nova web (www.girosalut.org) per poder així brindar-vos una guia més interactiva, útil i completa. Volem agrair molt especialment als nostres amics que han estat desde el principi amb nosaltres el seu GRAN RECOLZAMENT! Carolina Soler Directora On podeu trobar Girosalut? Centres de teràpies · Spas · Balnearis Consultes dels Professionals · Biblioteques · Dietètiques · Herboristeries Associacions · Fundacions · Parafarmàcies · Supermercats Bio i Ecològics · Restaurants · Forns de Pa · Botigues Especialitzades · Farmàcies Centres d’assistència · Centres de dansa · Gimnasos · Centres de Ioga · Tai-Txi Tècniques Orientals · Universitats · Centres de Bellesa · Estètiques... EDITA: GIROSALUT World Tourism Projection S.L. B-17887068 Els editors de Girosalut no coincideixen necesspariament amb els conceptes i posicions dels autors que signen els articles. Girosalut, no es fa responsable, en cap cas, de la veracitat, eficàcia o del resultat de les teràpies, productes i tractaments anunciats. Totes les imatges reproduïdes són © dels seus autors i/o editorials. PUBLICITAT: 633 756 056 / girosalut@live.com I DISSENY / MAQUETACIÓ: Volcano Grup I FOTOMECÀNICA I IMPRESSIÓ: Impremta Pagès Dipòsit Legal GI.943-2009


GIROSALUT

La Psicoanàlisi

Teoria i fonaments de la Tècnica II Dr. Carles Frigola A l’anterior número de Girosalut vam explicar les diferents etapes de tota psicoanàlisi i el paper que juga la transferència, que és la projecció de les parts infantils del pacient a l’analista. Vam deixar el pacient en un moment on la seva ment està dividida entre una part que ja sap alleugerir el dolor, l’angoixa i el patiment i una altra part que ja proporciona una comprensió mental. Al deixar clar les funcions geogràfiques de la ment (entre les àrees del jo i les de l’objecte d’amor, o entre les parts infantils de la personalitat i les parts adultes) sorgeixen noves configuracions transferencials. En aquest moment que anomenem Claustrum o contacte emocional substitutiu, l’analista fa servir una nova tècnica interpretativa. Al procés psicoanalític el pacient presenta ara comportaments superficials, com un intent de seguir establint relacions infantils amb sí mateix i amb els altres. Per descomptat també amb l’analista. La conducta del pacient no és del tot sincera, hi ha una paciència forçada o un fals somriure.

A la vida privada apareix coqueteria, timidesa, promiscuïtat o vergonya sexual. El pacient s’expressa d’una forma afectada i la seva conducta és condescendent, dignificada, omnipotent i falsa. Al divan apareixen moviments corporals compromesos o gestos extravagants. A mesura que es van interpretant tots els símptomes infantils al divan, el pacient inicia una nova trans-

4

ferència cap a l’analista que anomenem pit-vàter. Això fa que el pacient deixi de projectar i expressar les seves angoixes (els seus excrements) al món exterior ( els objectes externs) i ho fa exclusivament cap a l’analista i cap a l’anàlisi. El que dóna lloc a la formació d’un nou objecte transferencial que ja pot ser introjectat. És a dir, disminueixen els fenòmens projectius o agressius que han aparegut fins ara i apareixen els fenòmens introjectius. Menys projecció i més consciència. Al disposar d’un objecte transferencial més adult i fort, el pacient tolera molt millor les separacions entre les sessions i s’inicia el camí cap als conflictes edípics que ja són triangulars. El pacient passa del número dos (mare-nadó) al número tres (pare-mare-nadó). Al aparèixer les configuracions edípiques triangulars, sorgeix a l’anàlisi el problema de la gelosia, els anhels de gratificacions no satisfetes que van inundant la relació de transferència. El perill o el risc d’aquesta etapa del psicoanàlisi (l’estiu de la ment) es que sorgeixi una erotització i una idealització recíproca entre el pacient i l’analista i amb una nova negació o anulació de la diferència entre les parts infantils i les parts adultes de la personalitat del pacient. L’anàlisi entra en una nova etapa a la qual s’ha d’ordenar aquestes confusions zonals en referència a les diferents zones erògenes corporals i la relació del jo amb aquestes zones. Els pacients que es troben en aquesta etapa creuen que la seva comprensió i les seves auto-interpretacions són millors que les que els hi ofereix l’analista. El pacient és com un jove que vol independitzar-se dels pares (l’analista) però que al mateix temps els necessita per a que l’avalin. L’elaboració d’aquestes confusions, reforcen la dependència introjectiva: l’analista és el que ofereix la nutrició mental per al creixement i la integració de la personalitat, el que dóna lloc al reconeixement de les funcions paternes el que és altament constructiu per a la ment del pacient. Alhora aquest reconeixement del “pare intern” repara el mal ocasionat a la “mare interna” per les excessives projeccions agressives


GIROSALUT anteriors.

zones erògenes.

Aquesta introjecció de l’ “objecte patern” és diferent en el cas de que el pacient sigui una dona o un home. Tot i que el final del recorregut analític serà el mateix, ambdós prenen camins separats. A més a més al cas de la dona, aquest recorregut és molt més llarg que en el cas de l’home, doncs haurà de realitzar el camí d’anada i tornada.

Es dóna oportunitat d’aquesta manera a l’autoanàlisi verdader, diferent de les presumpcions de saviesa o omnipotència que caracteritzaven les etapes anteriors (la primavera i l’estiu de la ment). Al proper número de Girosalut continuarem descrivint les següents etapes (la tardor), el procès del dol de l’objecte: el deslletament, on apareixen a l’horitzó l’amenaça de nous perills alhora que noves aventures al pacient.

Quan l’analista aconsegueix la unió al món intern del pacient de les funcions paternes i maternes es constitueix un nou estat mental, una base més sòlida, per dir-ho així, on asseure el reconeixement de la realitat psíquica i la capacitat simbòlica que tenen totes les relacions humanes madures. Abans, el pacient estava solament interessat com experimentar amb altres persones les sensacions corporals que li produïen les

Dr. Carles Frigola és psiquiatre, psicoanalista. Premi Pascual i Prats del Col.legi de Metges i de l’Agrupació Ciències Mèdiques de Girona. Dip. Tavistosk Clinic i Institute of Group Analysis, Londres. Director de la Fundació Wilhelm Reich. Membre de l’American College of Orgonomy. Autor de diversos llibres. Treballa a la Clínica de Medicina Orgonòmica de Creixell, Borrassà.

Telf: 972 506 291 · www.wilhelm-reich.org Blog: compartir-wilhelmreich.blogspot.com

5


Gestalt, aquí i ara... Què és la teràpia Gestalt? La teràpia Gestalt és un enfocament terapèutic cocreat per Fritz i Laura Perls, popularitzat als EUA a mitjans del segle XX. Ubicat dins la corrent de la Psicologia Humanista i del Moviment del Potencial Humà, que s’allunyen de la visió mecanicista o patològica de la persona, confiant plenament en la naturalesa humana i en reconeixement de la persona com un ésser naturalment bo, únic, amb tendència a la satisfacció de les necessitats, des de les bàsiques a les socials fins les d’autorealització. La Teràpia Gestalt és una teràpia holística i integradora donat que atén i busca l’harmonia entre el cos, el cor, la ment i l’esperit i s’adscriu a “la teoria paradoxal del canvi” (Beisser, 1970): canvies quan et deixes ser qui ets, no quan intentes ser allò que no ets. La teràpia Gestalt, té una visió interrelacional de la salut (organisme / entorn) i no intrapsíquica: promou “estats saludables” per recuperar aquesta naturalesa humana i el procés d’autoregulació organísmica, què regeix la vida de tots els éssers vius. Aquests estats saludables ens donen la oportunitat de viure’ns com a éssers complerts (trascendir l’ego i integrar totes les parts escindides, les “gestalts inconcluses”...); Viure amb un contacte mútuament nutritiu i satisfactori amb l’entorn, des d’una actitud auto-recolzada. Considerat d’aquesta manera, aquest enfocament terapèutic representa una actitud de vida que proclama el contacte amb l’experiència total en el present, “l’aquí i l’ara”, d’una manera conscient i fentnos càrrec del que estem vivint; convertint-nos en protagonistes de la nostra vida per a promoure salut i benestar.

GIROSALUT

consciència..) i integradores (treball en polaritats...). Així recolza al pacient i també utilitza la mà dreta: confronta la manera que té el pacient de interrompre la seva experiència amb el present, evitant adonar-se’n de què li està passant i desproveint-se de la capacitat i el potencial per poder canviar allò problemàtic, conflictiu... A qui va dirigit la Gestalt? Com a enfocament terapèutic la Teràpia Gestalt dóna resposta a demandes simptomàtiques: trastorns psicològics i psicopatològics (fòbies, insomni, addiccions, ....) donant atenció individualitzada a infants, adolescents, joves, adults i també atén problemes en les relacions de parelles, famílies i grups. Com a actitud de vida, va dirigida a qualsevol persona interessada en processos de creixement i transformació personal i com a formació especifica a psicòlegs i qualsevol altre professional de l’àmbit de la Relació d’Ajuda (medicina, infermeria, treball social, socioeducatiu, escolar, ...) per aprendre a atendre i manejar la nostra pròpia persona mentre realitzem la tasca professional i posar-ho al servei de l’altre. Feu formació? Quan comencen els nous cursos? Si, l’Escola de Gestalt de Girona fa 17 anys que ofereix formació avalada per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt. Actualment està oberta la inscripció a la 9a promoció que inicia al gener el primer curs d’una formació que es proposa en 3 mòduls: formació personal en actitud gestàltica, formació en acompanyament terapèutic i formació en Teràpia Gestalt. El programa es pot consultar a la nostra web escoladegestaltdegirona.com

Com treballem en Teràpia Gestalt? El terapeuta gestalt acompanya des d’aquesta actitud (present, conscient i responsable) i l’interessa promoure la mateixa actitud en el pacient. S’utilitza ell mateix com a millor eina sabent a demés que allò que sana està en la interrelació amb el pacient. Treballa amb “mà esquerra” facilitant l’actitud i per fer-ho utilitza una síntesis entre tècniques expressives (“cadira calenta”, dramatitzacions, continuum de

6

Natatxa Molina Directora de l’Escola de Gestalt de Girona.


GIROSALUT

1999

2016

17 anys d’experiència que avalen una formació de qualitat acreditada per l’AETG

inscripció oberta 9a promoció ��i�� �� �����

www.escoladegestaltdegirona.com

7


GIRO IROSSALUT ALUT G

8 30


GIROSALUT

Entrevista Àngel Gordon Hipnòleg Clínic Què és la Hipnosi Clínica? La Hipnosi Clínica o Hipnoteràpia es pot definir de diverses formes: com un estat alterat de la consciència, com un estat focalitzat de la ment, o com un estat de somnolència. Tots els termes són correctes, però la persona ho percep com un “estat de relaxació profund molt agradable”. La primera fase de la teràpia consisteix en una relaxació corporal guiada. Al conscient se li fa creure, mitjançant tècniques de relaxació o distensió progressiva dels grups musculars, que està en fase de somni (quan en realitat no ho està). La segona fase consisteix en unes visualitzacions guiades pel Terapeuta amb l’objectiu de focalitzar la ment conscient per així introduir la teràpia adequada a la seva patologia. D’aquesta manera, el pacient percep la teràpia com a seva i comença a corregir les seves distorsions. Per aquest motiu, a la Hipnoteràpia se l’anomena també “teràpia breu” per la rapidesa amb la qual s’aconsegueixen resultats satisfactoris i duradors.

La Hipnosi Clínica és semblant a la cirurgia estètica: no ens agrada el nas? Doncs l’arreglem i el canviem. Amb la Hipnosi Clínica, quan no ens agrada alguna cosa de nosaltres, també la canviem. Podem fer que les coses o records que ens danyen deixin de pertorbar-nos i no ens impedeixin gaudir de la vida i sentir-nos bé. Cada vegada més hospitals la utilitzen per tractar el dolor, evitar l’anestèsia i eliminar fòbies i addiccions. És hora de confiar en la Hipnosi! Què podem aconseguir amb la Hipnosi Clínica? 1. Eliminar l’addicció al tabac i altres addiccions. 2. Alleujar trastorns afectius. 3. Ansietat i depressió. 4. Tractament de dolors crònics i fibromiàlgia. 5. Millorar defenses de les persones que reben quimioteràpia. 6. Induir al somni a persones que pateixen d’insomni. 7. Tractament indicat per a obesos que volen perdre pes. Avui al segle XXI “La Hipnosi Clínica” és clau per solucionar “els teus problemes”.

La nostra ment és com un ordinador. Tenim funcionant un programa que hem anat gravant a partir dels aprenentatges i vivències fetes al llarg de tota una vida. Aprenentatges, moltes vegades erronis, que ja no ens serveixen en la nostra vida actual que sovint no sabem desprendre’ns d’ells a pesar que ens influeixen negativament en la nostra vida diària. Amb la Hipnosi Clínica quan no ens agrada alguna cosa de nosaltres ho canviem. Amb la Hipnosi Clínica, l’hipnòleg ens ajuda a canviar aquests programes que ja no ens serveixen, per uns més adequats i actualitzats, sempre partint d’aquests propis recursos que tots podem però que “no sabem utilitzar”.

Canonge Dorca, 4, 1er - Girona Tel. 630 051 601 angelgordonlions@hotmail.com

9


GIROSALUT

10


GIROSALUT

La pell com a límit i els límits com a pell La pell és un òrgan, resistent i flexible, que embolcalla el cos, el defensa de les agressions del medi ambient però també s’hi comunica a través de les microobertures. Diferencia un dins i un fora. Quan hi ha un desequilibri en els estímuls, o la pell no fa les seves funcions, s’emmalalteix. Paral·lelament a la pell orgànica, també a nivell psíquic organitzem “una pell” que és protectora i diferenciadora. Inicialment la relació mare-bebè (entenent per mare la figura primera d’aferrament) configuren una relació diàdica fusional on no estan clars els límits de cadascú (especialment pel bebè). La repetició d’encontres, predominantment plaents, entre aquesta mare i el seu fill, on la mare pot tolerar les angoixes, comprendre les seves ansietats, sostenir les seves recerques, permeten crear en la ment del nen/a la idea de la figura materna, que està allà per calmar-lo, sostenir-lo i donar-li coherència. Aquestes experiències van construint embolcalls psíquics a manera de membrana contenidora formada per vàries capes (pell psíquica) que recobreix, envolta, protegeix, el psiquisme naixent del fill/a i delimita el dins i fora d’un mateix i el constitueixen. Poc a poc el nen/a va adquirint més consciència de si mateix, diferenciat de la mare i dels altres, gràcies, també, a les progressives experiències sensorials, motrius i les frustracions. Les frustracions tenen un paper important en aquest procés ja que mostren un límit a l’omnipotència i permeten ampliar la percepció i, en conseqüència, la comprensió d’aspectes propis de la realitat. No tenir sempre, o en la immediatesa, allò que es desitja prepara per pensar, crear i representar a nivell simbòlic, és a dir, entrar en l’univers del llenguatge. És important però, que les frustracions siguin progressives i sempre adequades a la capacitat de tolerància de l’infant. Si no, en lloc d’ajudar a la diferenciació, fan que el nen caigui en el buit, en l’abandonament i la confusió generadores de patologia.

Olga Prada Soler Psicòloga clínica. Psicoterapeuta Col. 3515

Quan el/la nen/a pot tolerar la seva pròpia frustració és perquè ha incorporat les primeres experiències contenidores de la figura materna (d’aferrament). Ja pot processar la frustració, pensar-la d’alguna manera, interioritzar les seves sensacions, equilibrar les seves reaccions, indicant així que hi ha una estructura psíquica que funciona, un embolcall estable. Amb el creixement (infància, adolescència) serà necessari un acompanyament constant de les figures de vincle per sostenir i consolidar l’estructura construïda i potenciar la diferenciació i individualització. L’establiment de límits, no entesos com normes sinó com marcs de contenció, tenen un paper primordial. L’ajuden en el seu creixement i desenvolupament. Són necessaris perquè desenvolupi una autoestima positiva, una autonomia i se senti segur de si mateix. És la disciplina basada en l’autoritat i no l’autoritarisme, en la relació de l’adult emocionalment sintonitzat amb l’infant o adolescent, partint de la negociació, consideració, afecte, confrontació, amor i fermesa. La disciplina no té a veure amb el càstig ni menyspreu sinó amb l’aprenentatge de les destreses bàsiques per prendre les pròpies decisions de manera autònoma. És important consolidar un jo fort. A partir dels embolcalls psíquics esmentats es forma el jo-pell (concepte de D. Anzieu) que delimita una bona estructura interna diferenciada de l’entorn i així es possibilita un bon criteri personal que permet discriminar per quines coses un es deixa penetrar. Cal ser amo d’un mateix.

C/ Colom, 38, Baix 3r · 17600 Figueres 972 514 974 · 619 892 516 www.cosiment.net cosiment@cosiment.net

11


GIROSALUT

12


GIROSALUT

Practica la gratitud “Quan beguis aigua, recorda la font” Proverbi Xinès.

“La gratitud és una emoció que ens envaeix quan pensem que el que tenim és bo i adequat per a nosaltres, quan podem valorar el que ens ofereix la vida. A més de ser una emoció, és un actitud que podem cultivar amb la ment. Cada vegada que pensem que alguna cosa no és suficient, estem tancant el pas a l’emoció de la gratitud” (No es lo mismo de Silvia Guarnieri i Miriam Ortiz de Zárate). A diferència de les altres emocions, la gratitud no apareix fruit d’un impuls sinó que es necessita d’un sistema de valors ètics on un té clar el procés de donar i rebre i renuncia totalment a la visió egocèntrica de la vida. Representa la totalitat de nosaltres mateixos i ens permet sentir-nos més connectats amb allò amb el que ens sentim agraïts. La gratitud és un procés interior, és una actitud d’agraïment que es manté inclús quan les coses no apareixen de la manera que ens agradaria. “No et lamentis pel que no arriba. Algunes de les coses que no passen eviten desastres” (Rumi). La gratitud és una manera d’afrontar el món amb amor, sense prejudicis. Els tres obstacles més habituals a l’actitud de gratitud tenen com origen processos mentals, és a dir, es manifesten certes maneres de pensar que impedeixen la manifestació de la gratitud: - Trobar defectes. Centrar-se en les carències. Es mostra crític, emissió de judicis i s’expressa amb ràbia. Trobar defectes no és una cosa que passi degut al que observes. Sinó que és l’observador que hi ha dins teu que escull el punt de vista crític. - Queixar-se. Sentiment d’estafa. Lamentar-se i sentir-se privat condueix a la ràbia. Queixar-se és una expressió de la falta d’amor. Si sents amor no hi ha espai perquè et molestis, l’ego reposa. Cuida i detecta el teu ego que t’enganya i et condueix a pensar que necessites més, vols més, et mereixes més. - Donar per suposat el que es té. Donar poca importància a les coses i a les persones que tens a la teva vida et priva de l’alegria que podries experimentar si et sents agraït i ho demostres. La gratitud com actitud davant la vida, val la pena cultivar-la: Escriu un diari de gratitud: cada dia abans d’anar a dormir reflexiona i escriu tres coses per les que et sents agraït. Per exemple: gràcies per tenir salut, feina, amics, família, per aprendre coses noves, rebre suport de la mare... Potser al principi et serà difícil però t’ajudarà a poder-ho exterioritzar. Escriu una carta d’agraïment: pensa en aquella persona que ha contribuït a la teva vida de manera especial. Li has agraït verbalment? Creus que no és necessari...prova-ho, què hi perds? Escriu-li una carta agraint-li tot allò què has rebut d’ell/a. Descriu com et sens gràcies al que ha fet per tu. Llegeix-li la carta i si no t’atreveixes, dóna-li. Pren el teu temps per detectar què sents quan agraeixes. Agrair sempre i en tot moment. Busca activament els detalls i les accions diàries que les altres persones fan per ajudar-te i fer-te sentir a gust. Reforça els seus esforços. L’estat d’ànim de la gratitud és un art; és el resultat de desenvolupar una actitud ètica de cooperació, enlloc d’una actitud de competència o confrontació. Les persones capaces d’experimentar gratitud són persones que han escollit mirar els altres amb les ulleres de veure el millor en les seves accions i han decidit tenir-ho en compte. L’actitud de la gratitud té el poder d’augmentar la felicitat i el benestar personal i de potenciar les relacions amb els altres. Practica-la, s’encomana!

13


GIROSALUT

14


GIROSALUT

24

Mulleras, 1 - 17800 - Olot | 872 02 41 88 info@sanum.cat | www.sanum.cat | facebook

15


GIROSALUT

Arquitectura amb ànima i Feng Shui Clàssic Pels lectors que heu seguit els articles que hem redactat per Girosalut, sabeu que ARSS Arquitectes treballem l’arquitectura Sostenible i la Bioconstrucció (disseny bioclimàtic, orientacions òptimes aprofitant la radiació solar i la llum natural, materials ecològics locals, reciclatge d’aigües, energies renovables) i la Salut de l’Hàbitat (disseny harmònic, el Feng Shui Clàssic, la Geobiologia i la Geometria sagrada). Dintre del Feng Shui Clàssic, treballem amb els càlculs més subtils: l’Escola del Paisatge, l’Escola Pa Chai, l’Escola de les Estrelles voladores, i també utilitzem el Feng Shui Clàssic interior: la Casa de l’Ànima.

Primer caldria preguntar-nos què representa per nosaltres la llar, la nostra casa, i on ens sentim verdaderament a casa nostra. Quan descobrim què significa per a nosaltres què vol dir “casa”, llavors podem començar a crear un disseny de casa que contingui aquesta essència. Per poder esbrinar el que expressa la nostra essència, utilitzo la tècnica de Feng Shui interior, la Casa de l’Ànima, que juntament amb les tècniques de Sostenibilitat i Bioconstrucció descrites a l’inici de l’article i ser molt conscient de les necessitats del client, ens permet obtenir el disseny d’una casa harmònica, completa i respectuosa amb la salut de les persones i del Medi Ambient.

La visualització de la Casa de l’Ànima és una tècnica que utilitzo des de fa molts anys, i que em permet connectar amb una part molt profunda de les persones que viuran a la casa. Durant aquest viatge interior, elles descobriran quina és la seva Casa de l’Ànima. Acompanyar-los en aquest viatge, i dissenyar la seva casa, és un treball d’una gran bellesa.

Un cop la casa ja està dissenyada i construïda, les famílies ens transmeten el benestar que senten dins de la seva casa, l´energia de comunicació i connexió amb ells mateixos i amb la família i l’experiència de pertinença al lloc.

La casa pot ser el lloc idoni que ens permeti desenvolupar tot el nostre potencial, que expressi qui som internament, l’expressió exterior del nostre ser interior, i per tant que sentim que la casa forma part de nosaltres, que ens permet ser nosaltres mateixos, sentir-nos segurs, arrelats, amb un sentit de pertinença, connectats amb els cicles de la natura, amb allò que sentim que és sagrat per a nosaltres. És el nostre lloc de referència on volem tornar. Aquests factors són molt importants per poder viure amb salut, claredat i harmonia. A nivell molt profund, la casa és un reflex de les nostres esperances, somnis, creences i potencialitats. En el sentit més profund, també descriu l’essència de tot ésser humà.

16

ARSS Arquitectes apliquem la nostra filosofia tan a projectes d’obra nova, com a projectes construïts, rehabilitació i reforma, per a habitatges, locals o negocis que volen millorar, optimitzar i potenciar tots els aspectes. Alícia Castan Masip Arquitecta especialitzada en arquitectura Sostenible, Feng Shui Clàssic i Geobiologia.

Girona – Barcelona / Tel. 637 222 658 / arss@arssarquitectes.eu www.arssarquitectes.eu


GIROSALUT

17


GIROSALUT

Solucions per aigües no potables T’has preguntat mai quina quantitat d’aigua gastes en un dia? I quina repercussió econòmica suposa per a la teva butxaca? O el cost ambiental pel planteta? Està a les teves mans poder-ho reduir d’una manera senzilla. Habitualment es parla d’un consum directe d’aigua d’uns 150 l/pers/dia, tot i que en determinades zones de Catalunya pot arribar a superar els 350 l/pers/dia a l’estiu. Saps quanta aigua es gasta per a fabricar uns pantalons? O per fer créixer un enciam? Per a fabricar o produir qualsevol producte de consum s’utilitza aigua, així doncs, el consum real d’aigua arriba a l’astronòmica xifra de més de 3.500 l/pers/dia a Espanya (segons l’Instituto Nacional de Estadística, en un estudi de 2008). Per tant, aquesta és la quantitat d’aigua no potable que enviem al Medi Ambient, bé passant per les depuradores municipals, o bé directament. La pregunta és clara: El planeta ho pot aguantar? La resposta és igualment òbvia. Individualment es pot actuar per reduir aquesta xifra de diverses maneres. Una d’elles és modificant els hàbits de consum, és a dir, comprant amb consciència. L’altra, és la reducció de l’aigua de consum directe, és a dir, la que gastem quan obrim l’aixeta. Quan ens rentem les mans llencem aigua, quan ens dutxem llencem aigua, quan tirem la cadena del wc llencem aigua. Cal que llencem tanta quantitat d’aigua? Part d’aquesta aigua la podem reaprofitar per a un altre ús i així podem obtenir un estalvi econòmic. A les nostres llars podem reaprofitar les aigües pluvials (que podem recollir quan plou i són gratuïtes) i les aigües grises, que bàsicament les fem servir per higiene. Aquestes últimes poden representar gairebé la meitat de l’aigua que gastem diàriament! Per a l’aprofitament de les aigües pluvials només necessites un filtre i un dipòsit connectats als baixants de la teulada. Així l’aigua, enlloc d’escolar-se pels desaigües, s’emmagatzema. El dipòsit es pot soterrar i així no ocupa espai. O senzillament es pot deixar vist, convertint-se en un element decoratiu.

18

Per a l’aprofitament de les aigües grises es necessita més inversió, tot i que és rentable, doncs el subministrament d’aigua és constant i s’aprofita utilitzant un dipòsit molt més petit. Els usos més importants a què podem destinar aquestes aigües són per regar i omplir les cisternes del wc. Al reg hi destinem molta aigua, sí, molta. A títol d’exemple, un hort domèstic petit, d’uns 10 – 15 m², necessita més de 150 l a la setmana en època de producció. Aquesta aigua no cal que sigui aigua potable de l’aixeta doncs porta clor i no aporta nutrients. Són més recomanables les aigües pluvials o les grises que sí n’aporten. A banda del reaprofitament de les aigües pluvials i les aigües grises, si no disposes de connexió al clavegueram municipal, per no malmetre el Medi Ambient i complir la normativa vigent, caldrà que disposis d’un equip de tractament de les aigües residuals generades abans del seu abocament al medi. Són tractaments senzills d’instal·lació i de manteniment. Si estalviem aigua, no només ho notarem a la factura sinó que, a més, contribuirem a reduir la despesa pública en potabilització, tractament i depuració de les aigües destinades al consum humà. Contribuïm a millorar la qualitat de vida del planeta fent-lo un lloc millor pels nostres fills. Si vols reaprofitar una part de les aigües, si vols utilitzar les aigües pluvials, o si simplement vols ajudar al planeta, posa’t en contacte amb mi i estudiarem com fer-ho amb la millor solució possible per tu.


GIROSALUT

19


GIROSALUT

20


GIROSALUT

H2Ooooooohhhh

A Empordaigua t’oferim l’oportunitat de tenir a casa aigua d’excel·lent qualitat, sostenible i de proximitat. L’anomenem Aigua Acabada de Fer® perquè es filtra i purifica al moment

en què obres l'aixeta gràcies al nostre innovador sistema d'osmosi inversa, permetent-te així gaudir d’aigua fresca i saludable sempre que tinguis set. Vols saber més? Truca’ns al 972 110 872

www.empordaigua.com

21


GIROSALUT

22


GIROSALUT

Protegeix i cuida la teva columna vertebral La columna vertebral és considerada justament des de la més remota antiguitat com l’arbre de la vida, el riu sagrat que irriga el cos humà proporcionant-li el preciós flux nerviós, motor de la vida i del moviment. Trucada indistintament raquis, eix vital, eix raquidi o pal vertebral, que es comprèn en dues parts: - La columna nerviosa constituïda per la medul·la espinal. - Una columna òssia que envolta i protegeix la medul·la espinal, formada per les vèrtebres i reforçades pels lligaments i els músculs. Des de l’alba dels temps, l’home va tractar d’alleujar els sofriments corporals dels seus semblants. Es va servir per a això de les seves mans i molt aviat es va adonar que aquests eren capaços d’alleujar i curar. Les primeres referències a la pràctica de la medicina manual es remunten a l’antic Egipte. Es pot constatar com en cada època de la història de la humanitat s’han utilitzat les Teràpies Manuals de manera constant del malalt.

aquest funciona. Entén que molts dels problemes de salut són conseqüència d’una alteració en la relació de les diferents parts del cos, no permetent així una correcta funció. Els osteòpatas se centren en l’estructura òssia, la musculatura, teixits tous i òrgans interns, buscant una correcta relació entre aquests. L’osteopatia considera cada persona com un individu diferent dels altres. Mitjançant l’ús de les mans, s’identifiquen asimetries i disfuncions en el cos, i a través d’estiraments suaus i tècniques de mobilització, es treballa el cos per crear les condicions perfectes per facilitar el procés de curació. No és una alternativa a la medicina convencional, sinó una professió complementària que permet realitzar tractaments addicionals.

“LA TERÀPIA MANUAL COM TRACTAMENT” En la societat actual, les afeccions, els trastorns funcionals de l’aparell locomotor, i, en particular, el mal d’esquena constitueixen una de les causes més freqüents de visitar al professional.

Reeducació Postural Tota activitat muscular estàtica o dinàmica és sempre concèntrica i comporta un retallament muscular, és per aixó que s’han de reeducar els muscles a l’estirament. El 80% de les persones adultes patiran alguna vegada en la seva vida d’un episodi de dolor d’esquena i el 70% dels adolescents ja comencen amb aquestes dolències. Si pateix de dolor d’esquena, cervicals, muscles, ciàtiques, lumbàlgia, etc. necessita revisar els seus hàbits quotidians o postures en la seva feina diària, que poden ser la causa d´aquests mals.

L’OSTEOPATIA Què és l’osteopatia? L’Osteopatia és una teràpia manipulativa que actúa sobre l’estructura del cos (esquelet, músculs, lligaments i teixit connectiu) per alleujar el dolor, millorar la mobilitat i restablir amb efectivitat la salut general. L’osteopatia és un sistema de medicina manual basat en els descobriments i en l’experiència clínica del seu fundador, l’americà Andrew Taylor Still (18281917). L’osteopatia posa especial atenció a la relació entre l’estructura del cos humà i la forma en què

Esport i columna L’esport ben practicat té com a efecte desenvolupar els músculs de certes parts del cos, però també harmonitzar les relacions entre el cos i l’esperit. Participa en el manteniment d’un bon to i una bona manera general. Determinats esports són beneficiosos per a la columna vertebral, mentre que altres poden presentar perills, i altres, finalment, són especialment perillosos perquè predisposen a traumatismes i riscos greus de deteriorament prematur dels discos i dels cartílags.

23


GIROSALUT

Entrevista

Maria Teresa Figueres

Llicenciada en Biologia, Directora Gerent de Protein, S.A. i experta en col·lagen. Sra. Figueres,què és el col·lagen? És la proteïna més abundant del nostre cos i un dels principals components de les articulacions, ossos, músculs, genives, dents i pell. Amb el desgast provocat pel pas dels anys o la pràctica d’exercici físic, el nostre col·lagen es perd i deteriora i, en conseqüència, patim: dolor a les articulacions, descalcificació dels ossos, arrugues a la pell i ens lesionem més fàcilment. Què podem fer per mantenir el nostre col·lagen? Estudis científics molt rigorosos han demostrat que prenent cada dia 10 grams de col·lagen assimilable pur, nodrim les cèl·lules que elaboren el nostre propi col·lagen i alentim el seu desgast.

bé estàdirigit a esportistes i als qui practiquin esport o exercici regularment; els que desitgen mantenir la flexibilitat de les seves articulacions, el benestar dels seus ossos i músculs, així com dents sanes i pell llisa. Els resultats es noten a partir de 1 a 3 mesos.

I quin col·lagen ens recomana? Recomano COLNATUR. És un col·lagen pur molt assimilable, obtingut per mètodes naturals, que no porta colorants, conservants, al·lergògens, greixos, edulcorants ni sucres. Es un producte natural i efectiu, pensat per prendre’l de forma continuada. Està especialment recomanat a partir dels 40 anys i pels esportistes de totes les edats.

Quins tipus de productes COLNATUR trobem al mercat? Trobem dues versions: COLNATUR CLASSIC està format exclusivament per proteïna col·lagen hidrolitzada, amb vitamina C. La proteïna col·lagen hidrolitzada contribueix al manteniment d’ossos i músculs, mentre que la vitamina C potencia l’acció del col·lagen hidrolitzat contribuint a la formació de col·lagen per al funcionamentd’ossos, cartílags, genives i pell.

Què és COLNATUR? COLNATUR és proteïna col·lagen hidrolitzada natural, molt assimilable i pura, un producte alimentós que es presenta en forma de pols totalment soluble.S’obté a partir de matèries primeres naturals, alimentàries i traçables, mitjançant un procés natural pel que no s’utilitzen substàncies químiques. A més és apte per diabètics, celíacs i fins i tot embarassades. Tots els productes COLNATUR s’elaboren a l’empresa gironina PROTEIN, S.A., dedicada des de fa 40 anys a l’elaboració de proteïnes alimentàries. Ara fa 8 anysvaig començar presentant personalment COLNATUR a les farmàcies de Girona, i des de llavors cada cop s’ha fet més indispensable per les persones que volen cuidar les seves articulacions i ossos. Quan és recomanable prendre COLNATUR? Tot i que COLNATUR es pot prendre a qualsevol edat o situació, prendre’l està especialment indicat per aquelles persones que necessiten cuidar les seves articulacions, ossos, músculs o pell, especialment a partir de 40 anys, sobretot dones i gent gran. Tam-

24

COLNATUR COMPLEX, a més dels components del Classic, aporta també magnesi i hialurònic. El magnesi contribueix al funcionament normal dels músculs i a disminuir el cansament i la fatiga. L’hialurònic és un component de la pell i de les articulacions. Veiem que heu tret una nova crema de massatge muscular. COLNATUR FISIO és una crema de massatge per la preparació i recuperació muscular, a base de col·lagen i extractes naturals. Es molt efectiu abans i després d’un sobreesforç físic, i per alleujar la fatiga diària. On podem trobar els productes COLNATUR? El trobaran a establiments de salut: farmàcies, parafarmàcies i dietètiques.


GIROSALUT

25


GIROSALUT

26


GIROSALUT

Com saber si tens uns intestins sans Avui dia tots sabem ja que la nostra salut està íntimament

bri de la nostra microbiota.

relacionada amb la salut dels nostres intestins. Com expli-

Però en alguns casos, el tema es complica i caldrà profun-

càvem en l’article “DIGA’M COM VAS DE VENTRE I ET DIRÉ

ditzar una mica més per a conèixer l’estat real de la nostra

QUI ETS” (publicat al Girosalut nº33, de febrer 2015) la fre-

microbiota. És per això que alguns centres pioners ofereixen

qüència, consistència, color o olor de les nostres femtes ens

una analítica de femtes KYBERKOMPAKT PRO (no confondre

donen moltes pistes sobre la nostra salut intestinal i, per ex-

amb l’anàlisi de femtes que fa el metge que serveix exclusi-

tensió, del nostre estat de salut en general.

vament per a determinar si hi ha patologia). Aquest ens do-

Però si hi ha una vedette en aquesta pel·lícula sobre la salut

narà informació sobre:

digestiva aquesta és sens dubte la nostra microbiota (el que

• Bacteris immunomoduladors: imprescindibles per a tenir

anomenem erròniament “flora intestinal”).

unes bones defenses. • Bacteris protectors: creen una barrera que impedeix el des-

Què és la microbiota? Tots els microorganismes que viuen

envolupament d’altres bacteris infecciosos i virus.

en simbiosi dins del nostre cos. Hi ha microbiota a moltes de

• Bacteris muconutritius: mantenen la integritat de la muco-

les nostres mucoses (boca, ulls, pell...) però avui sabem que

sa, primera barrera protectora de l’organisme.

la més important per a mantenir la salut de l’ésser humà es la

• Bacteris proteolítics: aquests fabriquen substàncies que

MICROBIOTA GASTROINTESTINAL (que és a la que ens refe-

bloquegen als bacteris protectors i poden sobrecarregar el

rirem en la resta de l’article), seguida per la vaginal.

fetge.

D’aquesta microbiota depèn el funcionament del nostre sis-

• Llevats i fongs: el seu creixement excessiu pot produir can-

tema immunològic, digestió d’aliments, producció d’algunes

didiasi de repetició entre d’altres patologies.

vitamines, la protecció contra patògens... Qui pot beneficiar-se d’una analítica de femtes? Tothom Quan parlem d’equilibri de la microbiota (o eubiosi) definim

que vulgui saber el seu estat general de salut pot realitzar-se

un estat en el que tots els microorganismes del nostres in-

el test. Però especialment recomanat en casos de:

testins (més de 500 espècies diferents) viuen en harmonia.

• Malestar intestinal, gasos, mala digestió, restrenyiment o

De totes aquestes espècies bacterianes podem dir que hi

diarrea crònics o malalties inflamatòries intestinals (Crohn,

ha alguns bacteris “bons” (responsables de nodrir la nostra

colitis ulcerosa, intestí irritable)

mucosa, protegir-nos de patògens, ajudar al nostre sistema

• Intoleràncies alimentàries

immunològic...) i altres de “dolents” però que també formen

• Al·lèrgies

part d’una microbiota sana sempre i quan no superin una cer-

• Infeccions urogenitals

ta quantitat.

• Candidiasis • Dermatitis

El problema ve quan determinades circumstàncies (mals hà-

• Infeccions recurrents de mucoses: bronquitis, asma, sinu-

bits alimentaris, estrès continuat en el temps, presa d’anti-

sitis…

biòtics, malalties del sistema digestiu) poden fer davallar el número de bacteris “bons” i proliferar els bacteris “dolents”,

Què fer si vull realitzar el test? El procediment és molt

donant lloc al que anomenem disbiosi, moment en que co-

senzill i no invasiu. El centre t’entregarà un kit on dipositar

mença la patologia.

la mostra i tu mateix l’envies al laboratori per correu. Al cap d’uns dies el teu terapeuta rebrà els resultats i t’avisarà per a

En alguns casos la presa de probiòtics (suplements de bacte-

concertar cita i donar-te la pauta a seguir.

ris vius composats normalment per algunes cepes de Lacto-

Més informació: mundonaturaspa@gmail.com o trucant al

bacillus i Bifidobacteris) serà suficient per a restablir l’equili-

972825659

Mònica Albertí Corominas és Llicenciada en Farmàcia. Màster en Nutrició Ortomolecular. Expert Universitari en Medicina Antienvelliment. Membre de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat (SEMAL). Treballa a Mundo Natura.

Av. Costa Brava, 9 - 17250 Platja d’Aro - 972 825 659 www.mundonatura.net - Podeu enviar els vostres dubtes o suggeriments a mundonaturaspa@gmail.com

27


GIROSALUT

Entrevista

Míriam Monteys

Responsable de Qualia Centre Wellness, explica com ha anat evolucionant el centre en aquests set anys. “A Qualia ens enfoquem cada cop més cap a la salut i el benestar”. Coincidint amb l’aniversari de la revista Girosalut, Qualia Centre Wellness de Figueres també celebra el seu setè aniversari. Va començar com un spa urbà amb zona d’aigües i massatges i rituals de benestar per a tots els públics (homes, dones, nadons i embarassades) i després de set anys han ampliat el seu concepte de benestar. Com ha estat aquesta evolució? Set anys és un cicle natural tant per a les persones com per als negocis... i ara ja hem passat el primer. Durant aquest temps hem corroborat que el cos i la ment estan més vinculats del que ens podem imaginar. Per exemple, una persona que té l’esquena contracturada és molt fàcil que visqui la seva vida amb tensió. A Qualia, a més de fer massatges per alleujar el dolor muscular, ens hem adonat que per sentir un autèntic benestar, és vital alleujar també l’estrès. I a més, cal tenir en compte que l’estrès és un dels elements comuns en la majoria de malalties que patim avui dia. I com ho aconseguiu? D’entrada és molt important que la persona senti calma absoluta mentre sigui al nostre centre. Això ho aconseguim amb una ambientació molt cuidada pensada per calmar tots els sentits. De fet, la majora de gent que ve a Qualia ens diu que sembla que entrin a un altre món. I això és el que volem. A Qualia la gent rep un tracte personalitzat. Intentem donar a cadascú allò que necessita. Cuidem tots els aspectes de la persona: físic, mental i emocional. I amb quins tractaments alleugeu l’estrès? A part de les diferents tècniques de massatges (descontracturants, amb pindes, quars rosa, aromateràpia, tècniques tailandeses, ayurvèdiques...), treballem amb teràpies naturals per ajudar l’organisme a reequilibrar-se (essències florals com les de Bach o les Trembling Light, homeopatia, suplementació, aurículoteràpia o acupuntura, coaching...). A Qualia ens enfoquem cada cop més cap a la salut i el benestar. I ara hem introduït el ioga i altres activitats i un tractament alliberador de l’estrès. Un tractament per alliberar l’estrès? En què consisteix? Es tracta d’un sistema innovador per freqüències de

28

llum que permet baixar el nivell d’estrès de forma immediata. Ens ajuda a alleujar qualsevol trastorn físic, mental o emocional. També té efectes suaus però molt evidents en el nivell de la consciència, afavorint estats de pau i benestar. En quins casos ho apliqueu? Hem vist resultats molt espectaculars en quant a la reducció de l’estrès, en persones amb insomni, migranyes, contractures i problemes de pell. Aquest tractament el combinem amb altres teràpies com el massatge, la reflexologia podal i l’aurículoteràpia. Fins i tot també l’apliquem en tractaments facials. Ens ajuda a estimular la producció de colagen i a tonificar (tot i que té uns efectes més a llarg termini). La gent fins ara ha vist Qualia com un centre de relax i benestar. De fet, ja hi ha moltíssima gent que ha rebut algun xec regal vostre... Sí, i segueix sent així. Cada any tenim més clients que busquen regalar una experiència de benestar. Som conscients que avui dia ja es té de tot... menys temps per relaxar-se. Regalar un xec de Qualia és regalar temps per aturar-se i sentir-se a un mateix. I de fet, aquest mes d’octubre tornem a actualitzar la carta de tractaments. N’afegim de nous sempre pensant en millorar encara més l’experiència de la persona al nostre centre.


10 16

GIROSALUT

Guía Salut, Cos i Ment

GIROSALUT

Guía Salut, Cos i Ment

16

GIROS ALUT i de proximitat (Alimentació, cerveses artesanes, neteja de la llar, Menjar per emportar Cursos de cuina Esdeveniments privats i càterings Massatges i conferències Secció de guitarres i recanvis musicals

Shop local and organic products (food, craft beer, household cleaners, cosmetic fresh…) Take away food Cooking classes Private events and catering Massages and conferences Section guitars and musical parts

trobar productes de tota mena i procedència

emportar elaborats diàriament.

lamagranadelmontgri@gmail.com 29


GIROSALUT

30


GIROSALUT

31


GIROSALUT

Diploma d'Especialització en

Formació Integral Holística per a la Transformació Social Sostenible

Inici: Febrer 2017 www.fundacioudg.org/fih

Tel. 972 210 299 | info.fundacioif@udg.edu

32


SALUT A LES NOSTRES ARTICLUACIONS Arti-3 de la casa YNSADIET és un complement pensat per a aquelles persones que tenen problemes IRO ALUT d’articulació així com aquelles que tan sols desitgen nodrir i / o reforçar-la. Té com a component principal Cartílag de tauró. El Cartílag de tauró ens aporta una sèrie de nutrients (àcid hialurònic, glucosamina, condroitina) que treballen el nostre propi cartílag millorant el seu funcionament, retarda degeneracions tant agudes com cròniques tipus: artritis, artrosi i condropaties rotulars.

G

S

Aquests nutrients que ens aporta el Cartílag de tauró són: • Àcid Hialurònic: Substància principal del líquid sinovial que cobreix l’articulació, té la funció d’actuar com a lubricant entre os i el cartílag, és un bon antiinflamatori articular. • Condroitina- sulfat: És la substància fonamental que segreguen les cèl·lules articulars, gràcies a la condroitina el cartílag resisteix a la compressió i és més elàstic i flexible. A més, actua com analgèsic i antiinflamatori com si d’un ibuprofè es tractés. Val a dir també que aquesta condroitina es compon de N-Acetil-Galctosamina, que fa inhibir a l’enzim que fa que es degradi el cartílag de forma natural. • Glucosamina sulfat: Forma part de l’àcid hialurònic i aquest com bé hem dit abans, és la substància fonamental del líquid sinovial que envolta les articulacions i li donen les funcions de flexibilitat i de comunicació os-cartílag. Altres components que conté arti- 3: • Musclo de Llavi verd: L’oli extret de musclo de llavi verd és ric en un tipus d’omega 3, el EPA, eficaç en el tractament de malalties inflamatòries i dolor en les articulacions. • Salze: El seu contingut en àcid salicílic li confereixen propietats analgèsiques i calmants del dolor. Presentació: Envàs de 60 càpsules i envàs de 30 sobres. Composició: • Cartílag de tauró (200 mg) • Salze extracte sec (100 mg) • Musclo de llavi verd extracte (50 mg) • Vitamina A (400 mcg de Retinol)

30% dte!!!

Components de la coberta de la càpsula: Gelatina i aigua - Conté derivats de peixos i mol·luscs. Ús: Prendre 2 càpsules al dia, com a dosi de manteniment. Prendre 4 càpsules al dia en casos de dolor. Preferentment en dejú .

33


GIROSALUT

34


GIROSALUT

35


GIROSALUT

¡ Enamórate de la Danza ! El camino hacia la armonía entre el cuerpo, la mente y el alma ¿De las danzas que practicas y enseñas, cuál es la más compleja? La del vientre. Para mí es la danza perfecta, ideal para potenciar el lado femenino. Es muy completa, pues trabaja todos los músculos del cuerpo. Me interesé por primera vez por esta danza cuando estudiaba coreografía clásica. La búsqueda de un estilo de danza que cumpliera con todas mis expectativas me llevó a descubrir esta maravillosa danza y sus fusiones. Me cautivó por sus melodías y trajes, y su variedad de ritmos y estilos. Una buena interpretación de esta danza exige mucha práctica. Saber combinar centenares de sus movimientos entre sí e interpretarlos correctamente, de manera ligera, variada e interesante compone la maestría de la bailarina profesional. Sus beneficios son incalculables: mejora de la postura, flexibilidad, coordinación y memoria, estiliza la figura, recupera el tono muscular, normaliza el peso, aumenta la autoestima y el sentido de bienestar… La aconsejo para todas las mujeres,especialmente para aquellas que quieren mejorar significativamente su físico, pues esta danza abarca gran variedad de movimientos; desde muy suaves y fáciles de realizar hasta muy rápidas y complicadas secuencias. Por esta razón la intensidad puede ser baja, media o alta, según los gustos y posibilidades de cada una. Creamos NEW BELLYDANCE STYLE para aquellas mujeres que quieren empezar directamente por ritmos fuertes del ‘’drum solo’’. La danza sacra femenina que enseñas se llama como tú, Shania. ¿Por qué? La danza sacra “Shania” surge a raíz de mi experiencia como profesora de danza del vientre: las mujeres que por alguna razón no podían seguir el ritmo del grupo pero tenían muchas ganas de aprender a bailar, me pedían algo especial. Fusioné bailes sagrados que conocía con técnicas de auto-crecimiento y coreografía clásica, el resultado fue sorprendente. La gente que lo prueba y lo ve queda maravillada. La llamé “Shania”, que significa en el camino” porque además trabaja el tema espiritual. Desde tiempos remotos, la danza ha sido el camino de conexión con

36

lo divino. Es una de las formas más efectivas del ritual mágico (sagrado), despierta y activa las energías sutiles. Es la expresión externa de nuestro mundo interior. Es una danza gracias a la cual se puede lograr pasar a un nuevo nivel de conciencia. Es simple y relajante, no es el nivel de maestría, sino nuestra participación lo que activa las energías. La acompañamos con música bella y espiritualmente inspirada para potenciar el poder de auto-expresión, lo que ayuda a conectar con nuestro ‘’yo’’ auténtico y al mismo tiempo a aprender a moverse con soltura y gracia. Es una actividad de baja intensidad. ¿La danza de los cuatro elementos, qué es? En esta danza descubrimos los cuatro elementos, que son agua, tierra, aire y fuego. Aprendemos a sentir sus vibraciones en nosotras y disfrutar de ello. Igual que la danza sacra, comparte movimientos con la danza del vientre. Nuestras emociones, pensamientos, quedan reflejados Para espectáculos y clases en nuestra contactar con Shania forma de 664021686 movernos. shaniadanzaoriental@gmail.com Y al revés, la GIRONA realización de PALAFRUGELL ciertos moviST.FELIU DE GUÍXOLS mientos influye en (CENTRE IOGA PRÀCTIC) nues tros pensamientos, emociones y manera de actuar. El movimiento corporal, impulsado por las emociones que provoca la música, nos ayuda a lograr una profunda transformación. Las vibraciones bajas se liberan con la ayuda de la danza y nosotras podemos conseguir control sobre ellas. Es de intensidad media-baja y lo solemos acompañar con música new age.


GIROSALUT

L’havanera ‘El noi del Port’ es transforma en peix Es tracta de la primera acció solidària on una cançó intangible es transforma en menjar, en aquest cas peix. La iniciativa titulada ‘El noi del port’: Banc de peix pel Banc dels Aliments està inclosa dins “La fam no fa vacances” i és de llarga durada. El valset mariner El noi del port és una ‘havanera’ cantada per magnífiques veus del món de l’havanera, com són el baríton Xavi Jonama del grup d’havaneres l’Empordanet, el grup d’havaneres Les Anxovetes, o, la Nues Mar. La cançó narra la historia d’un noiet rodamón que viu al port i espera les resquícies de peix que li donen els pescadors per poder menjar. La campanya farà que el missatge de la cançó sigui una realitat, ¿com?, transformant la mateixa cançó en peix. Al següent enllaç de la web del Banc dels Aliments de les comarques Gironines http://www.bancdelsalimentsgirona.org/ca/donacions#EL_noi_del_port hom pot descarregar l’mp3 de la cançó El noi del port , que, emulant la compra de cançons en plataformes digitals, el seu cost és d’1€, per bé que tothom en pot adquirir la quantitat que ho desitgi. La donació resultant de la descàrrega de la cançó anirà íntegrament destinada a l’adquisició de peix pel Banc dels Aliments. Més informació: Edgar Massegú: 699176170 / elnoidelport@gmail.com /elnoidelport

@elnoidelport

https://youtu.be/hjT7cAqgw2U

37


GIROSALUT

38


GIROSALUT

Guía Salut, Cos i Ment

Formación de Osteopatía en Olot 2016-2020 GIROSALUT

53

Último fin de semana del mes // 4 módulos de 4 años // cada módulo consta de 10 meses. · Más de 20 años de experiencia y 15 años en la docencia · Presencia en EEUU, España, Rússia, Mexico, Colombia, Ukrania, Kazagistan, ... · Osteopatia con base al trabajo del maestro A.T Still fundador de la osteopatía+ contenido según los nuevas patologías existentes.

Ideal para fisioterapeutas, médicos, entrenadores y cualquier persona que desee dedicarse a las terapias naturales

Más información: 685 538576/656 18 3549 www.escueladeosteopatiaevolutiva.com

Formació Titulada en Quiromassatge Aprèn una professió amb gran futur i on les OPORTUNITATS LABORALS CREIXEN cada dia més. El Quiromassatge treballa la musculatura, els teixits i diferents estructures del cos humà a través de diferents actuacions i moviments amb les mans. Titulació ACREDITADA per la Federació d’Associacions Professionals de Teràpies Naturals i de la Cultura de la Salut. Avalat per Qualinatur del Gremi de Centres de Formació en Teràpies Naturals.

És una tècnica integral d’acondiciament físic que amb l’ajuda d’hamaques penjades del sostre, incrementa la salut i la agilitat física. Aquesta combinació única d’exercicis, descomprimeix la columna vertebral i alinea el cos de cap a peus, estirant i enfortint la musculatura i alliberant les hormones de la felicitat. ANTIGRAVITY, també crea noves connexions neuronals! Classes regulars i monogràfics Places limitades

Nírmala

Antigravity

C/Joaquim Vayreda 13, Olot nirmalaolot@gmail.com 605 462 576 - 685 538 576 www.nirmalaolot.blogspot.com Nírmala

39


GIROSALUT

40


GIROSALUT

41


GIROSALUT

42


GIROSALUT

43


GIROSALUT

44


GIROSALUT

45


GIROSALUT

Kinesiologia Emocional Flors de Bach - PNL NEP Psicologia Neuroenergètica Registres Akàshics - Vides Pasades sessions a distància i/o presencials (Figueres, L'Escala i Girona)

nova adreç a a Girona Centre REV IP C/Sta. Eugè nia, 21

Mitjançant el test muscular accedirem a la teva informació del conscient i no-conscient, per tal de localitzar bloquejos emocionals i de conducta, patrons de comportament, creences limitants, pors... també als teus recursos potencials i així, reequilibrar i reforçar l'energia vital. Tractament individualitzat. Les mateixes dolències poden tenir orígens i sanacions diferents

Anna Moyano 628 827 197 ­ annakine3@gmail.com

46


GIROSALUT

Viure la Vida En els meus anys de juventut mai no m’havia qüestionat quin sentit que tenia viure la vida com la vivia. El sistema era aixecar-me cada dia i anar a la feina, amb el rera fons de deure i esforç. Amb el pas dels anys vaig adonar-me que amb aquesta fórmula vivia en un circuit tancat gens atractiu per mi. Amb l’experiència del dia a dia, de les situacions viscudes i tant repetides, vaig anar percebent que potser hi havia altres camins alternatius i més engrescadors per invertir el meu temps. Un dia vaig tenir una manifestació interna a través d’una visió o instint que em conduïa cap a un indret nou. No tan sols em brollava la força per canviar aquell cami tan fressat, també em vaig donar llibertat per iniciar un nou itinerari. Va començar a amarar-me una meravellosa sensació de calma. A poc a poc em conduir cap a un lloc de plenitud i de conexió a un espai gran i plaent. Dins meu anaven caient coses que en diem tensions, diàlegs interns sense sentit o emocions no desitjades i massa temps alimentades. Aquella crida interior em va guiar a fer formació en diversos àmbits del món terapéutic, molt diferent del món comptable que provenia. Vaig creure en aquell impuls intern i els avantatges del canvi han estat múltiples. Treballo amb persones que no troben una sortida creativa a les seves circumstàncies. Amb les sessions personals aprenen a moure`s de manera diferent dins la situació.

També ajudo mitjançant un treball a la columna vertebral d’alliberació muscular per alinear les vèrtebres i així alimentar el corrent circulatori i de meridians. Un treball energètic de gran aportació de llum i guía per alinear el pla diví i l`humà, també per enfortir l’esperit i obtenir pau per l’ànima, és l`Harmonització Energètica. Per últim ensenyo mitjançant la meditació, un treball de grandesa i profunditat ilimitades molt beneficiós per a tothom. La meditació dins el Kundalini Ioga. La meditació és un art, l’art de trencar hàbits per purificar la ment i cuidar dels asumptes qüotidians. Cada persona ajustarà la seva pràctica segons el grau d’implicació personal que pugui assolir. El treball és progressiu: aprenent a no identificar-nos amb els pensaments, tot i ser conscients que sempre ens acompañen. El benefici arriba segur amb el temps. Promou el sentit del benestar, pau interna, estabilitat i calma. Des de l’octubre de 1999 estic a disposició de les persones que desitgen rebre els meus serveis. Manifesto el meu profund agraïment a totes les persones que m’han recolzat durant tots aquests anys i que han fet i fan confiança al centre, Axial Espai Vital. Roser Massegú Funosas Harmonitzadora energètica Qualsevol treball personal, individual o de grup com es el cas de Kundalini Ioga o estiraments podeu trucar al 690 804 750. També dono classes al Centre Cívic Ter.

C/ Joan Badia Casañas, 15B - 17007 Girona Tel. 972 224 705- 690 804 750 roser.axial@gmail.com / rosermassegu@gmail.com http://axialespaivitalroser.blogspot.com.es/ facebook: axial espai vital

47


CENTRE GIROSALUT 145

79

Mª Lluïsa Sales

Mobil 696349583 16

AT RC PAL ME NICI MU

124

48

Carretera de Girona Nº 22 primer B E-MAIL: iogapractic@hotmail.com Sant Feliu de Guixols 17220 ( girona )


GIROSALUT

49


GIROSALUT

El derecho de vivir y morir sano “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera, tu alma” (3 Juan 1:2) Durante milenios la humanidad, sobre todo en ciertas culturas más marcadas que en otras, ha tenido una SALUD NATURAL y ESPONTÁNEA, por cumplir con las condiciones básicas como aire puro, ejercicio, y sobre todo alimentos orgánicos y estos llenos de fuerza nutricional, y los registros de enfermedades y muertes, aparte de las guerras y catástrofes, han sido por desconocer los Principios de Higiene y por hambrunas más que de “sospechosos microbios”; pero fuera de esas condiciones adversas la salud ha sido (y sigue siendo) un resultado espontáneo. HOY hay pocos ejemplares dentro de la humanidad que puedan ser ejemplos de SALUD NATURAL y ESPONTÁNEA en las ciudades, donde vivimos apiñados, muy estresados, mal oxigenados por la pésima calidad de nuestro aire contaminado y con una alimentación llena de aditivos químicos y transgénicos. Hoy para ser “sanos” los “comestibles”, mal llamados alimentos, deben ser complementados con otro nuevo factor, el uso antinatural de productos químicos comúnmente llamados MEDICAMENTOS. El SENTIDO COMÚN relegado a los dogmas científicos medievales de la educación moderna con su estilo de vida que más bien es un estilo de muerte. He aquí un ejemplo que se repite con pasmosa certeza una y otra vez. Monos y Científicos. Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro pusieron una escalera y, sobre ella, un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para coger las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo cogían a palos. Pasado algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos por un novato. La primera cosa que hizo éste fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato de turno. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. Finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, aún cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquél que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza la respuesta sería: “No sé, las cosas siempre se han hecho así, aquí...”. ¿Te suena conocido? No pierdas la oportunidad de pasar esta historia a otras personas, para que, de una o de otra manera, se pregunten por qué están golpeando... y... por qué están haciendo siempre las cosas de una manera, si podemos hacerlas de otra manera mejor. Así nacen los paradigmas. ¡ESTE ES NUESTRO PROBLEMA! ¡LA SOCIEDAD MODERNA gira en torno a PARADIGMAS CIENTÍFICOS! Uno de ellos, por ejemplo, es que la LECHE es necesaria en la dieta, así como también el consumo de la AZÚCAR o el comer proteína ANIMAL.

“La historia de los libros refleja que los autores se plagian unos de otros. La prueba: los errores fielmente copiados.” (J.Z. Young)

50


GIROSALUT Otro de los principios que la modernidad desoye es el PRINCIPIO de INDIVIDUALIZAR AL PACIENTE. Desde ahí empieza a GENERALIZAR el paradigma, el deber de entender que podemos tener síntomas similares o iguales entre uno y otro sujeto pero de orígenes muy distintos, y es este error que forma la base de la farmacología, y es quitar la INDIVIDUALIDAD de las personas. ¿Está Ud. Libre de ser parte de ser una cifra más en las estadísticas de enfermedades tan terribles, si repite una vez tras vez el patrón de ignorancia, y terquedad contra el sentido común en el tema de la Salud? NO DEBEMOS “COSIFICAR” a las personas. Somos más que simple carne, somos mente, emociones, pasiones, anhelos, miedos… El problema es que la sociedad nos etiqueta y codifica, nos deshumaniza y lo vemos en el tema de salud, la farmacología es el medio más rápido para desvalorizar al hombre y rebajarlo a nivel de un ganado productivo, y a eso va la filosofía moderna, que no importa tu felicidad sino tu productividad, y por eso cuando estás enfermo y para que rápidamente entres nuevamente al círculo vicioso de producir-consumir, y para esto es que te dan drogas para que tengas la “ilusión de bienestar” (medicina quita-dolor) y lo único que te dan es un anestésico que no percibes tu mal (y su avance) pero que disfrutas tu engaño, y siempre quien delinque no lo hace solo, se hace trabajo en banda, se organiza... y ¿Quién sería un compinche fabuloso? La mal llamada industria alimentaria, que mejor sería llamarla “industria de comestibles” porque nada de alimentaria tiene… Nuestro problema empieza, continua y se fortalece por el “ENVENENAMIENTO” sistemático, sutil y constante en todas las áreas que nos involucra como humanos, envenenados desde el aire, agua, alimentos hasta las frecuencias de WiFi, Telefonía, TV Digital y otros. Entonces, como creer que la solución radical a nuestras enfermedades y males pueda solucionarse con más “venenos”. Objetivos: Divulgar el conocimiento y que los beneficios sean COMPARTIDOS y no ponerle precio porque lo que transmite el Universo todo y sus leyes es VALOR, ya que es un derecho y un privilegio inherente a nosotros. Con esto marcamos diferencia entre LOS QUE TIENEN y los que SON… Una medida correctiva será conocer el MÉTODO LINURE (LIMPIAS-NUTRES-REGENERAS-EQUILIBRAS). Las mal llamadas enfermedades incurables no son en su mayoría más que el desconocimiento y terquedad tanto del paciente como de su médico. En las próximas ediciones conoceremos como recuperar la SALUD NATURAL y ESPONTÁNEA.

ANGEL ECHE GRAU. Terapeuta y Especialista en Salud Natural. aegrau@gmail.com (Consultas)

51


GIROSALUT

Entrevista Christina Stub

Diplomada en Ciències empresarials, grafòloga, tècnica en morfopiscologia, fundadora de la Sala Alexandria i coordinadora d’activitats a ESPAI NATURA.

“Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs a l’Univers i als Deus”. Podria ser aquesta la frase que més resumeix tot allò que fas i les activitats que portes a terme a Espai Natura? Part del nostre desenvolupament passa per un profund coneixement de qui som i què es troba al darrera de la nostra forma d’actuar i de sentir. Prendre consciència de les forces que ens mouen, és un primer i important pas en el creixement com a persones. Tots partim d’una mateixa essència, i és en el camí de tornada cap a aquesta essència que ens hem de tornar a trobar. El pilar fonamental d’Espai Natura és precisament proporcionar un espai on tots, tots, per etapes, ens podem anar situant en aquest camí, que hem batejat “Un Pelegrinatge de tornada cap a la Unitat”. Conèixer-nos forma part d’aquest camí. I això, entre altres activitats, ho fas a través de la formació en grafologia, grafoteràpia i morfopsicologia? Sí. Existeix una relació molt estreta entre la morfologia de l’ésser humà, la seva forma d’escriure i la seva vida interior. La grafologia i la morfopsicologia són disciplines que ens permeten comprendre, amb gran exactitud i profunditat, les lleis que regeixen les relacions entre les formes visibles i la vida psíquica. El seu estudi ens ajuda a conèixer-nos millor i, per tant, ens obre la possibilitat d’entendre per què pensem, sentim i actuem com ho fem, i així comprendre els conflictes, bloqueigs i resistències que ens limiten. I el que és més important: comprendre i acceptar sense jutjar. Aquestes disciplines també són de gran utilitat en Recursos Humans, no? Per suposat que sí! És en un dels àmbits on més s’utilitzen ambdues disciplines. Equivocar-se a l’hora d’escollir un nou candidat per una feina, li pot costar molt car a l’empresa. Cada cop més empreses de selecció de personal recorren a aquestes tècniques que permeten completar l’entrevista i conèixer als candidats d’una forma sorprenentment precisa i fiable. A part de la formació en grafologia i morfopsicologia, també organitzes tallers... Sí, coordino i programo les activitats a ESPAI NATURA, i també faig alguns tallers propis, relacionats amb el despertar de la consciència (cicle de tallers “Despertant de la bogeria”).

52

Per tant, tots aquells que es volen endinsar en el camí del creixement personal i espiritual, trobaran el seu lloc en alguna activitat de les que organitzeu a Espai Natura? Per suposat que sí! Ja sigui a través de les trobades d’un Curso de Milagros, ja sigui a través de les xerrades o tallers de diferents temàtiques en l’àmbit del creixement personal i del despertar de la consciencia. O les tardes de filosofia. En tot el que fem, busquem l’obertura de ment, l’amplitud de la mirada, i, en definitiva, trencar amb esquemes limitants. Les tardes de filosofia (a càrrec del filòsof Josep Mª Carbó) en aquest sentit són genials!


METAMORFOSIS GIROSALUT

El poder de la transformación CON MARÍA LUISA BECERRA

18, 19

y

20

de Noviembre 2016

Can Pardal-Sords (Girona) • Seminario residencial expande tu respiración, transforma tu vida

aprenderás, fácil y amorosamente, a descubrir dentro de ti las poderosas posibilidades para elegir la realidad de tu vida a través de la respiración consciente, música, alegría, expresión corporal, movimientos sistémicos, y mucho más en un entorno ideal www.marialuisabecerra.com 53 In formación e Inscripcion es: Neus • 636 966 485 • neus@bahisa.es


GIROSALUT ALIMENTACIÓ

ESTABLIMENTS AGROBOTIGA SANTA BÀRBARA. Alimentació natural i ecològica C. Indústria, 56, Anglès T. 972 424 399. info@agrobotigasantabarbara.com FB: agrobotiga santabàrbara AROMA DEL TE SALÓ I BOTIGA DE TE Esmorzars i berenars. 45 varietats de tes i infusions Avda. Xile, 3 - 17800 Olot T. 972 27 23 14 info@aromadelte.com VENTAON-LINE: www.aromadelte.com CAN CENTRAL Productes de qualitat i proximitat, fruita i verdura ecològica Ctra. de Santa Coloma, 16, 17178 Les Preses T. 972 693 017 ELS FOGONS DE LA JOANA Cuina sana i vegetariana per emportar. Hamburgueses vegetals Ctra. de la Deu, 12 17800, Olot T. 972 26 14 27 www.elsfogonsdelajoana.com LES BONES HERBES Herboristería, Dietètica i Alimentació Biològica. C/Caamaño, 8 T. 972 67 04 07 C/ Besalú, 7 T. 972 67 41 35, 17600 Figueres info@bonesherbes.com www. bonesherbes.com L’HORT DEN CLIMENT Botiga 100% Agricultura ecològica i de proximitat. C/ Sant Joan, 26 Sant Feliu de Guíxols T. 872 027 806 hortdencliment@gmail.com hortdencliment.blogspot.com

DIETÈTIQUES DIETÈTICA ACÀCIA Assessorament dietètic i terapètutic gratuït. Pg. Països Catalans, 192 Salt, 17190 T. 972 402 373 - @ AcaciaSalt marcacacia@gmail.com BISBAL NATURA S.L Herbolari, dietética, alimentació ecològica c/Cavallers,36 17100 La Bisbal d’Empordà T. 972 64 50 42

54

GINKGO Suplementació, naturopatia, osteopatia, sistema dieta dissociada Ginkgo® Ctra. De Barcelona, 93. Girona T. 972 219 627 c/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/info@ginkgo.es DIETÈTICA DE CALDES DE MALAVELLA Salut, alimentació i estètica biològica. Pl. Sant Esteve, nº3. bx esq. 17455 Caldes de Malavella T. 972 472 427 www.ladieteticadecaldes.com dieteticadecaldes@gmail.com DIETÈTICA FONOLL Centre de teràpies naturals, Herbolari - Dietètica Pl. Catalunya, 5 bx 17190 Salt T. 872 030 015 www.fonollnatural.com info@fonollnatural.com DIETÈTICA NATURALMENT Herbolari, dietética, alimentació ecològica, cosmètica natural C/ Hortes 13 en Girona dietetica.naturalment@gmail. com T. 972 412 188 LA SÀLVIA Herbolari, dietètica, Alimentació ecològica C/ Major, 16, 17460 Celrà T. 972 493 578 lasalviacelra@gmail.com www.lasalvianatural.com LA TISANA Dietètica i teràpies C/ Catalunya, 11, 17244 Cassà de la Selva T. 972 461 820 LA USERDA Herbolisteria i dietètica. Dietes personalitzades C/Major, 13, 17200 Sant Feliu de Guíxols T. 972 324 653 lauserda@gmail.com PARAFARMÀCIA VIBRA Teràpies, productes naturals, parafarmàcia. Avda.Verbània 5-7. 17248 - s’Agaró. T. 972 321 195

MERCATS MERCATS ECOLÒGICS A L’EMPORDÀ Dissabtes matí RUPIÀ (1er) / CORCÀ (2on) / VERGES (3er)/ TORROELLA DE MONTGRÍ (4rt) + info: www.moemporda.org MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA 1r i 3r diumenge

de mes a Caldes de Malavella De 9h a 14h al Pati de Cal Ferrer de la Plaça. Mercat de productes, ecològics, frescos i de proximitat. Més info: facebook.com/mercatecoselva

PRODUCTORS CARN MAS EL BOSCÀ NOU Vedella ecològica de la Vall d’en Bas. Mas El Boscà Nou La Vall de’n Bas (La Garrotxa) T. 652 580 704 / 659 534 789 info@ecovedella.cat www.ecovedella.cat

PA LA FOGAINA Pa ecològic i Cafeteria C/St. Sebastià, 52. Les Preses T. 972 693 826 / 646 879 062 dm a ds 8:00-13:00 i 16:00 20:00H cafelafogaina@gmail.com fornlafogaina.blogspot.com.es Instagram i fb: fornlafogaina - @ fogaina FORN DE PA FERRER Pà artesà cuit amb llenya Ps. de Catalunya, 86, Torroella de Montgrí T. 972 755 972 C. del Port nº 20, L’Estartit T. 972 750 077

VI CELLERS D´EN GUILLA Petit Celler artesanal. Fem vins nous de vinyes velles Delfia, Rabos d’Emporda. T. 972 545 128, 660 001 622. Info@cellersdenguilla.com www.cellersdenguilla.com

VINS ECOLÒGICS CAN TORRES Celler familiar de vi natural i ecològic a peu de l’Albera. Enoturisme amb visites guiades a les vinyes i als monuments megalítics propers. Veïnat de Vilartolí, 17751 Sant Climent Sescebes. T. 671 19 19 56 www.cantorres.blogspot.com @cellercantorres cantorres.scs@gmail.com VINS DE TALLER Vins d´autor i visites d´enoturisme. Vinyet:C/Nou,5.Siurana d´Empordà Celler: C/Sant Jordi, 4BVilamalla T. 972 525 578 629 773 917 / 934 816 434 info@vinsdetaller.com www.vinsdetaller.com

DISTRIBUÏDORS BIOLOGIK Suplementació Sistèmica. Direct Nutrition. c/ Sant Ignasi, 4. 17003 Girona T. 972 23 99 04 www.dndirectnutrition.com BIÒRICA Distribuïdors de verdura i fruita ecològica. Repartim a totes les comarques de Girona i Nord de BCN T. 692 884 593 info@biorica. cat/www.biorica.cat Sant Miquel de Campmajor ELECCIÓN ECOLÓGICA S.L. Distribució de productes ecològics. Ctra. Montcada 666/668 Nau 23, 08227 Terrassa, BCN T. 930 028 290 Fax: 930 028 267 M. 607 295 130 c/e: eleccionecologica@ eleccionecologica.com www.eleccionecologica.com TRATAMIENTO NATURAL DEL AGUA C7. Afores, s/n 17451 Sant Feliu de Buixalleu T. 972 874 026

FORMACIÓ TALLERS DE CUINA ESPAI CUINAR SA Matthias Hespe Formador, assessor i xef de cuina macrobiòtica i de diferents monogràfics de cuina saludable. Et mostrem com es pot menjar sa i adequadament pel teu cas personal, millorant la teva salut. Classes de cuina saludable personalitzades i en grups. C/Universitat de Montpellier 12, 2º1ª, Girona T. 605 98 92 19 i 972 22 41 04 espai@cuinar-sa.es www.cuinar-sa.es

RESTAURANTS VEGETARIANS Rest. AMARANTA Restaurant ovolacto vegetarià. C/ Riu Güell, 31-33, 17005 Girona T. 972 940 832 www.amaranta.webs.tl

VEGANS BIONÈCTAR Restaurant vegà i ecològic. C/ Eiximents, 8, 17001 Girona T. 872 030 194 www.bionectar.org


GIROSALUT B-12 Restaurant Bar Vegà. 100% ecològic i vegetarià. Especialistes en cerveses artesanes catalanes. Plaça del vi 11, 17004 Girona T. 972 01 32 02 Rest. INTEGRAL Restaurant VEGETARIÀ I VEGÀ Carrer de la Jonquera, 30, 17600 Figueres T.972 51 63 34 www.facebook.com/integral. figueres

KM 0 / PROXIMITAT Rest. ANTAVIANA Restaurant KM0 C. Llers, 5-7, 17600 Figueres T. 972 510 377 info@restaurantantaviana.cat

BIOCONSTRUCCIÓ SALUT DE L’HABITAT

ARSS ARQUITECTES Arquitectura-Salut-Sostenibilitat -ALICIA CASTAN MASIP Arquitecta. Bioconstrucció i Feng Shui. -VICENTE SAN JUAN ANTON Especialista en Feng Shui i Salut de l’Habitat T. 637 222 658 - 618 547 631 www.arssarquitectes.eu arss@arssarquitectes.eu ECOARQUITECTURA GABI BARBETA Projectes i reformes en bioconstrucció amb materials naturals i saludables T. 679 424 190 - 676 800 447 www.ecoarquitectura.eu GIRONA BIOCONSTRUCCIÓ Bioconstrucció, estudis de la contaminació electromagnètica i de l’eficiència energètica www.gironabioconstruccio.cat info@gironabioconstruccio.cat

CENTRES MÈDICS MEDICAL SALUS Dietes personalitzades. Psicologia Infantil,Adolescents i Adults. Psicopedagogia i Logopèdia. Especialitats mèdiques. Reconeixements per permís de conduir, armes, etc...

Pl. Nova, 9 17100 La Bisbal d’Empordá T. 972 641 405

CENTRES DE TERÀPIES CREIXEMENT PERSONAL DISCIPLINES/ ACTIVITATS PSICO-CORPORALS MAMAKILLA Espai de Salut i Benestar. Teràpies naturals. Sessions individuals. Tallers. Dansa. Música. Ioga. Massatges, Osteopatia, Kinesiologia, Retirs i Lloguer d’espais d’eco-turisme. Lloguer d’espais per professionals de la salut. Acompanyem als professionsals a desenvolupar la seva consulta. Can Gironés,2- 17845 Sta. Llogaia del Terri – Girona. www.mamakilla.cat – info@mamakilla.cat – 616 336 769 AD’s ESCOLA Espai de salut, psicoteràpia i de formació. Sessions individuals, de parella, grups de treball personal i formació universitària en teràpies naturals, constel. lacions i re-naixement. Pl. Camil Geis, baixos 5 17007 Girona Tel: 657 412 202 972 207 461 www.adscentre.org info@adscentre.org CEL OBERT Compartir i experimentar saviesa, coneixement, pau i silenci. Ioga, Meditació, Reiki, etc. Estances i tallers, optatiu. No lucratiu. Obert a col.laboradors i participants. Casa gran a Palafrugell. Rosa. 651 128 771 de 20 a 22 h. CENTRE DE MASSATGES ELENA TERRADAS i NATALIA ALONSO Osteopatía, Massatge Esportiu, Shiatsu, Sintergètica-Sanació, Desprogramació Biológica. Quiromassatge. C/Girona, 20-22-4rtB 17600 Figueres. T.667612326 www.elenaterradas.com EQUILIBRIUM Espai de salut, lloguem despatxos per professionals de la salut. Acompanyem als professionals a desenvolupar la seva consulta.

Pl. Marqués de Camps 16, 1. 17001 Girona T. 872 081 505 www.equilibrium.cat ESPAI ALEXANDRA Salut i creixement Teràpies, Tallers, Xerrades, Cursos i Lloguer d’Espais. C/ Sis d’Octubre, 30 A La Bisbal d’Empordà T. 630 811 958 espaialexandra@yahoo.com ESPAI GANESHA Teràpies Naturals. Ioga, Massatge Ajurvèdic, BioNeuroEmoció, tallers. C/Sant Llorenç. 16, 1er Sant Feliu de Guíxols T. 656 160 825 / 972 325 298 espaiganesha@gmail.com www.espai-ganesha.com GINKGO Suplementació, naturopatia, osteopatia, sistema dieta dissociada Ginkgo® Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ info@ginkgo.es HAPPYYOGA Formació de professors de Kundalini Ioga. Formació Ayurveda. c/ Sant Agustí, 40. Girona T. 972 208 495/616 952 314 girona@happyyoga.com www.happyyogagirona.com MUNDO NATURA Centre de teràpies naturals. Especialista en nutrició Ortomolecular. Av- Costa Brava, 9, 17250 Platja d’Aro T. 972 825 659 mundonaturaspa@gmail.com www.mundonatura.net CENTRE D’ESTUDIS I CREIXEMENT PERSONAL NIMBO Formació en terapies naturals i manuals. C/ St. Antoni Mª Claret, nº 9. Entl.1ª. 17002 Girona. T. 972 22 09 22 / 609 80 32 92. RESPIRA BENESTAR I SALUT Centre de Teràpies: Consultes de Medicina Natural, Fisioteràpia Respiratòria, Osteopatia i Dietètica. T. 872027416 C/Juli Garreta, 1 àtic C. 17002 Girona. www.respirabenestarisalut.com info@respirabenestarisalut.com SHEN GIRONA Un equip complet de terapeutes especialitzats en diferents disciplines de les teràpies naturals. Pl. Salvador Espriu, 3 Bx. 17002 Girona. T. 972 483 993 info.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

TAO de LUZ CENTRO DE TERAPÍA ALTERNATIVA Sanación curación energetica Coaching personal Masajes Taoísta Clases de Qi Gong Avenida Joan Carles 1, sector empuries c12 17487 EMPURIABRAVA Tel: 630.030.288 Email: info@sanador-curaenergetica.es web: www.sanador-curaenergetica.es YOGA DEL MAR EMPURIABRAVA Ensenyament del mètode IYENGAR, diferents nivells de IOGA Teràpies embaraçades, Intensius dissabtes. Acupuntura. En una sala preciosa C/Club Nautic, torre 1 Empuriabrava www.yogadelmar.ucoz.com

COSMÈTICA ESTÈTICA

ESTABLIMENTS / DISTRIBUÏDORS ABARSET Distribuïdors de cosmètica ecològica. Funny Bee, Les terriennes, Terre de Couleur C/10 d’Abril, 9, 17520 Puigcerdà T. 972 881 263 / 686 960 479 www.barseta.com abarsetmajor@gmail.com NÈCTAR Cosmética natural i biològica, Roba interior ecològica (bambú) Espelmes i aromes per la llar naturals. Dolors, 1 Olot T. 972 272 792

ESTÈTICA HELENA ESTÈTICA I TERÀPIES CORPORALS Estètica holística, massatges terapeútics i wellness (benestar) C/ Barcelona, 12 - 14, 3º 6ª Girona T. 972 22 61 96 www.helenanatur.com PLACETE VERD AURORA FIRMINO Estètica i tractaments manuals corporal / facial amb olis essencials i productes BIO. Complementats amb sauna finlandesa i aparatologia. Cosmètica personalitzada. Placeta de la Font, 11, Sarrià de Ter, Girona T. 673 860 300

55


GIROSALUT placeteverd@gmail.com www.placeteverd.blogspot.com

PERRUQUERIES ALBO ESTILISME D’AUTOR PERRUQUERIA-ESTÉTICA Talls personalizast. Colors: oli, pigments, fangs. Tractaments: facials, corporals. Tot trevallat amb productes naturals i orgànics a través d’Aigua biopolar de Secretos del agua C/ del Roser, 12, 17257 Torroella de Montgrí T. 972 75 73 14 info@albo.cat/ www.albo.cat LA PERRUQUERIA Bioperruqueria per home i dona. Tints i tractaments naturals i ecològics, activats amb aigua bipolar. c/ Pare Colí, 4 Ripoll. 972 71 44 45 www.secretosdelagua.com MU Bioperruqueria Bioperruqueria per home i dona. Especialitat en coloracions i tractaments capil·lars orgànics i ecològics. c/ Bisbe Vilanova, 1Bis - B Olot T. 972 113 514 www.bioperruqueria.com

@ ON LINE AUREUSLAB Cosmetica natural. Venda profesionals i particulars. Botiga on line a: www.aureuslab.com info@aureuslab.com

CREIXEMENT PERSONAL

ANANT TEK-IOGA SALUT EMOCIONS Yogaterapia. Holistic Brain Kinesiologia avançada Bioenergètica. Ioga Kundalini Olot, Sant Esteve d’en Bas Riudaura-Les Preses T. 649 621 030 anantekaur@gmail.com FB: Anant Tek CENTRE ARHATI Centre de salut i creixement personal. Pl. Palmera, 3 -1er 17600, Figueres T. 629 291 666 www.CentreArhati.com CARMEN BOIX CASAS Constel.lacions Familiars Sistèmiques. Re-Naixement i Pedagogia Sistèmica Master Universitàri en Neuropsicope-

56

dagogia. Plaça Camil Geis, baixos 5, 17007 Girona T. 657 412 202 - 972 207 461 info@adscentre.org www.adscentre.org ANNA CAMINERO · ORIENTADORA VITAL Psiconumerologia. Reflexologia podal i floral. Tarot i canalització. Equilibri dels camps magnètics personals. C/ Canonge Dorca, 14, 17005 Girona T. 617 540 118 annacaminero@gmail.com about.me/annacaminero CENTRE MAIA Centre Integral de Creixement Transpersonal per a tota la família C/ Vilabertran, 30 4rt 2ª Figueres T. 644 321 795 www.centremaia.com CLAUDIA BOSCHI Terapeuta. Coaching del bienestar www.claudiaboschi.com T.0034 646 500 361 info@claudiaboschi.com FB Claudia Boschi FB Aurum Vitae CREIXEMENT I CANVI Acompanyament i suport terapèutic per adults. C/ Santa Clara 50. Ent. Girona Yolanda i Pere. T: 679 846 151 / 649 762 009 CENTRE D’ESTUDI I CREIXEMENT PERSONAL ESPAI GIRA-SOL Treballs de joc amb nens, seguint l’aprenentatge d’Emmi Pikler Treballs de consciència, seguint d’aprenentage d’Elsa Gindler. Avda. Girona 3A 17150 St. Gregori T. 666 303 919 www.gira-sol.cat martagrauges@gmail.com ESPAI GANESHA BioNeuroEmoción. Masaje Ayurvédico. Talleres. Conferencias C/. Sant Llorenc, 16-18 1er St. Feliu de Guíxols T. 972 325 298 / 656 160 825 FB Espai Ganesha HAPPYYOGA Formació de professors de Kundalini Ioga. Formació Ayurveda. c/ Sant Agustí, 40. Girona T. 972 208 495/616 952 314 girona@happyyoga.com www.happyyogagirona.com CATHERINE HANSEN Terapeuta i facilitadora del

canvi. Access Consciousness Memòries Prenatals www.alayacyc.es catherinehg8@gmail.com T. 616 488 300 FLOW FIGUERES Coaching personal. Creixement Personal. Assessorament vital. Treballem pel teu benestar amb Coaching, Reiki, Flors de Bach, Reflexologia Podal, PNL, Desprogramació Bioemocional i Meditacions guiades. www.flowfigueres.cat T. 653 778 841 atzavaratn@gmail.com ISABEL VIDAL FONT Acompanyament Terapèutic Desprogramació Biològica, Doula. T. 647 903 252 www.isabelvidalfont. blogspot.com | www. blessingwaymama.com TROBADA AMB UN MATEIX Miquel Sànchez i Anna Rosas. Acompanyants en el Coneixement d’Un mateix. Girona 618 398 243 / 696 796 671 trobadaunmateix@gmail.com YUAN SHEN. Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà Tai Txi Txuan – Txi Kung – Meditació – Teràpies C/Oviedo, 5 Girona T. 654 605 710 www.yuanshen.es info@yuanshen.es

REBIRTHING AD’s ESCOLA Rebirthing. Sessions individuals i formació amb titulació universitària Pl. Camil Geis, baixos 5 17007 Girona Tel: 657 412 202 - 972 207 461 info@adscentre. org www.adscentre.org JOAN NOGUERA “The Heaven-Therapy” ®, Sanaciò Bio Quàntica i Meditaciò. Ladder to Success. Classes diàries individuals a Girona, Viladasens, Figueres i Santa Susanna. Intensius d’un dia. Grups de suport setmanal. T. 606 031 218. Atèliers en Français. In English too. cieloterapia@gmail.com http://rebirthingjoan.webnode. es. FB Joan Cieloterapia SHEN GIRONA Veturián Arana, Ariel J, Jess: SAAMA Sònia Torres: BNE, Acupuntura, Massatges Cecilia Toro Stone: Infermera

Holística (Oncologia) Sophie Vidamant: Numerologia, Tai Ji, Qi Gong, Meditació Verònica Perez: Benedicció Úter Margaux Lepant: Osteopatia Elisabet Vila: Metgessa Homeòpata. Conferències, Tallers i Formacions info.shengirona@gmail. com www.shengirona.com VIBRA Teràpies, Salut Natural, Parafarmàcia. SAAMA, quiromassatge, Coaching-PNL, Nutrició i REA, PNIE salut integradora. Avda.Verbània 5-7. 17248 s’Agaró. T. 972 321 195

DISCIPLINES / ACTIVITATS PSICO- CORPORALS

ESPAI ITACA Moviment, Consciència, Expresió Dansa del ventre, Atmandance, Ioga integral, Pilates i hipopressius, DANSES ORIENTALS: dansa del ventre, fusió tribal, bollywood. FORMACIONS: Atmandance, Flors de Bach (PIEB), Dansa del Ventre. TERÀPIES. CASAL INFANTIL CREATIU Figueres - Zona Creu de la Mà. T. 667 770 713 www.espaiitaca.com espaiitaca@yahoo.es

IOGA IOGA PRÀCTIC Professora Lluïsa Sales Classes de Hatha ioga Professora Luisa Sales. Classes de Biodansa Professora Noemi Carreres c/ Girona , 22 1º 2 Sant Feliu de Guíxols T. 696 349 583 iogapractic@gmail.com

IOGA KUNDALINI HAPPYYOGA Centre de Kundalini Ioga i Teràpies Naturals C/. Sant Agustí, 40, Girona T. 972 208 495 / 616 952 314 girona@happyyoga.com www.happyyogagirona.com YUAN SHEN Centre per al desenvolupament de l’Èsser humà C/. Oviedo, 5 Girona


GIROSALUT T.656 645 171 / 654 605 710 info@yuanshen.es www.yuahshen.es

IOGA IYENGAR ADITYA AMICS DEL IOGA Ensenyament del mètode IYENGAR® Classes matins i tardes, diferents nivells. Cursos intensius, ioga a la natura, xerrades i tallers. c/Juli Garreta 22, 3r 2a 17002 Girona (davant l’estació) T. 972 190 041 info@aditya.cat www. aditya.cat CENTRE DE IOGA IYENGAR® EL POU DE LLUM Centre d’ensenyament del mètode IYENGAR®, reconegut per l’Associació Espanyola de Ioga IYENGAR®. Classes matins 551880 GIROSALUT la Guia verda i tardes, diferents nivells. Cursos intensius i tallers. c/ Cap de Creus,8 bx. 17600 Figueres (darrere el Museu Dalí) T. 619 197 512 enric@iogaelpou.cat www iogaelpou.cat i www.facebook.com/iogaelpou CENTRE DE IOGA IYENGAR® LA TRIBUNA Centre d’ensenyament del mètode IYENGAR®, reconegut per l’Associació Espanyola de Ioga IYENGAR®. Classes matins i tardes, diferents nivells. Cursos intensius i tallers. c/ Bisbe Lorenzana, 17-2º-A. 17800 Olot (davant la Teisa) T. 619 197 512 enric@iogalatribuna.cat www.iogalatribuna.cat i www. facebook.com/iogalatribuna ESPAI DE IOGA Ensenyament del mètode IYENGAR®. Diferents horaris i nivells en una sala preciosa plena de llum. També intensius els dissabtes. Rambla de la Llibertat, 6, 4, 17004 Girona T. 655 341 258 www.espaideioga.cat ERNESTINA TRULLÀS Ensenyament del mètode IYENGAR® Classes diferents nivells Serinyà- Banyoles Tel. 678 653 538 YOGA DEL MAR EMPURIABRAVA Ensenyament del mètode IYENGAR, diferents nivells IOGA- Teràpies, embaraçades, intensius dissabtes. Acupuntura. En una sala preciosa. C/Club Nàutic, torre 1 Empuriabrava www.yogadelmar.ucoz.com

T. 679 976 851- Andrey Datsuk Facebook/Yoga del Mar Empuriabrava

KATSUGEN-YUKI MOVIMENT REVITALITZADOR I AUTOREGULADOR (KATSUGEN-YUKI) Estiraments que faciliten un moviment espontani. Centre Psicofísic Harmonia C/ Sud, 5 Figueres. Classe de prova gratuïta. Diferents horaris. Info. Mª Anna Subirós T. 620 733 073

PILATES IRIA CAGIAO SAMBADE Profesora de Pilates certificada por la Federación Española de Pilates T. 691 290 363/872 26 03 20 iriacspilates@gmail.com Facebook: Pilates Style Girona JOAN JIMENEZ Instructor de pilates amb màquines i al terra (MAT) Instructor de Qi Gong, amb més de 10 anys d’experiència. President de L’ Associació Chikung Girona. T. 629 407 671 Girona chikungirona@hotmail.com FB: Associacio ChikunGirona Twiter: @ChikunGirona

TAI CHI /QI GONG ENRIC MUS Classes de TaiChiQigong Fontajau T. 972 443 088 c/e: enricmus@gmail.com VERONIQUE PIGUET Profesora y Terapeuta de Qi Gong T. 639 138 888 info@qigongmeditacion.com www.qigongmeditacion.com

ECO-BUGADERIA

ECO-BUGADERIA rentat 100% ecològic. Roba delicada- Roba per a la llar-Cuirs i pells-Rentat de sofàs a domicili C/Mendez Nuñez, 14 17600 Figueres T. 972 674 684 info@ecobugaderia.cat www.ecobugaderia.com

FORMACIÓ

AD’s ESCOLA Formació universitària en: Constel.lacions Sistèmiques, Re-naixement, Pedagogia Sistèmica i Naturopatia Pl. Camil Geis, Bx, 5, 17007 Girona T. 972 207 461 / 657 412 202 www.adscentre.org info@adscentre.org ASSOCIACIÓ SAAMA (Veturián Arana) Formación Teràpia Quàntica Desbloqueix Inegral Saama formacionsaama@gmail.com www.terapiasaama.com DO SINERGIA Acompanyament, Desenvolupament i Formació. T. 972 678 271 / M.661 821 938 info@do-sinergia.com www.do-sinergia.com ESCUELA INTERNACIONAL DE MASAJE INTEGRATIVO Cursos de formació en Massatge Integratiu, Terapèutic i Holístic. T. 649 57 46 67 info@masajeintegrativo.es www.masajeintegrativo.es ESPAI GIRA-SOL Educació respectuosa Despertar sensorial Cursos amb Ute Strub i professionals de Pikler Escola d’estiu Avda. Girona 3A 17150 St. Gregori T. 666 303 919 www.gira-sol.cat martagrauges@gmail.com EL VIAJE DE LA MUJER CÍCLICA Formació anual per a dones que volen acompanyar altres dones tenint cura de la feminitat profunda. A Ca la Lluna, Camallera. www.formacionmujerciclica.net, andrea@formacionmujerciclica. net GINKGO Naturopatia, par-biomagnètic, reflexologia Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ info@ginkgo.es HAPPYYOGA Formació de professors de Kundalini Ioga. Formació Ayurveda. c/ Sant Agustí, 40. Girona T. 972 208 495/616 952 314 girona@happyyoga.com www.happyyogagirona.com MUJER CÍCLICA Formació presencial anual i cursos online per connectar amb allò femení profund i acompanyar altres dones en aquesta descoberta.

www.mujerciclica.com/ formacion cursos@mujerciclica.com

INFANTS

ASSISTÈNCIA AL PART A CASA NAIXEMENTS MUDRA Equip de llevadores per l’acompanyament a la maternitat i a la criança. Consell pregestacional. Part a casa, preparació al part, visites seguiment gestació, postpart i lactància materna. C/ Rec, núm 16. Flaçà T. 679 441 249 www.equipmudra.com info@equipmudra.com

EDUCACIÓ ALTERNATIVA ESPAI LEMÚRIA Educació Respectuosa. Acompanyem famílies amb infants (1-6 anys). Figueres. espailemuria.blogspot.com.es/ espailemuria@gmail.com FB: espailemuria T. 972 677 487 / 606 671 725 GIRASOL Espai de joc tranquil i respectuós Avda Girona, 3 17150 Sant Gregori T. 666 303 919 martagrauges@gmail.com www.gira-sol.cat

SERVEIS MATERNITAT CREAR VIDA Activitats, consultes i serveis maternitat-paternitat C/Major, 4, Celrà T. 972 969 041 info@crearvida.cat www.crearvida.cat HAPPYYOGA Massatge infantil. Ioga embaràs. Recuperació post-part amb nadons. Ospeopatía infantil. Craneosacral c/ Sant Agustí, 40. Girona T. 972 208 495/616 952 314 girona@happyyoga.com www.happyyoga.com ISABEL VIDAL FONT Ioga prenatal i Postpart Blessingway Mama. Doula T. 647 903 252 www.isabelvidalfont. blogspot.com | www.blessingwaymama.com

57


GIROSALUT

6 anys de millores, de noves incorporacions, de nous reptes...

administracio@elnou.cat

exempl ar 00 s .0

www.elnou.cat

58

10

Llegint i compartint El Nou - la Guia del Baix Empordà, fas possible un mitjà comarcal gratuït!

ts atuï gr


GIROSALUT TERAPEUTES

ARTPSICOTERAPIA LA BULLIDORA Centre d’Artteràpia Escola d’Art i Creativitat Coworking formatiu i terapèutic www.labullidora.com 972 413 478 · 699 815 185 C/Rutlla 112-114 entresol GIRONA

ASSOCIACIONS EDIREFLEX - Estudi i la difusió de les reflexologies. Associació dedicada a la difusió de les reflexologies i desenvolupament professional dels reflexòlegs, mitjançant tallers i intercanvis.Girona T. 619 339 086 Barcelona T. 672 004 782 www.edireflex.com edireflex@gmail.com

ACUPUNTURA FRANCESC BOSACOMA VIVES Acupuntor T. 667 561 436 Consultes a: Torroella de Montgrì, Ullà, L’Estartit, La Bisbal D’E., Banyoles i Figueres. Begur ESPAI ARUNAI Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura. c/Francesc Macià, 4 VilajuÏga T. 666 033 070 centrearunai@gmail.com ELSA OCHOA Tècnica superior en Medicina Tradicional Xinesa Riera Bugantó, 3, 17003 Girona T. 972 426 589 PLACETE VERD- ALBERT TORRELLAS FERRER Medicina Tradicional Xinesa Placeta de la Font, 11, Sarrià de Ter T. 673 860 300 placeteverd@gmail.com www.placeteverd.blogspot.com SALUT GLOBAL Medicina Tradicional Xinesa. Acupuntura. Osteopatia Fluidica craneosacral.Teràpia Floral Dr.Bach. c/Colom, 38 3er 3a. 17600 Figueres T. 972 511 643 info@salutglobal.cat www.salutglobal.cat

SAÜC. Centre d’Acupuntura i Teràpies Naturals Acupuntura , teràpies manuals, osteopatia, kinessiologia... C/Sta. Maria 33 Banyoles T. 872571727 - 972101501 sauc.terapies@gmail.com SHEN GIRONA Sònia Torres- Medicina Tradicional Xinesa, Auriculoterapia, Moxibustió, Ventoses sonia.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

ART-PSICOTERÀPIA ROSARIO SÁNCHEZ GRANDA Psicopedagoga Art-psicoterapeuta, Sta. Clara, 50 Entresòl, 17001 Girona T. 699 341 233 arterapgi@hotmail.com IRMA ZAPPONI MISSAGLIA. Metgessa- Arterapeuta Gestalt. Acompanyament i suport terapèutic per a paciens i familiars amb malalties cròniques com càncer, fibromialgia, artritis, asma, depressió... T. 652 204 237 creacioberta@hotmail.com

BIOENERGÈTICA ALEXANDRA PRAT PRAT Quiromassatge, Reflexologia T. Osteopàtiques, Polaritat i Sanació Prànica Espai Alexandra T. 630 811 958 C/Sis d’octubre, 30 A La Bisbal de l’Empordà espaialexandra@yahoo.com

CANALITZACIONS GABRIELLE DALMAU CRESPI . Terapeuta Angèlica, Canalitzadora i Pintora Espiritual. T. 655 812 377 / 630 811 958 Hores concertades per lectures i encàrrecs.ESPAI ALEXANDRA c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal d’Empordà elcaminodelosangeles@gmail. com espaialexandra@yahoo.com

CRANEOSACRAL TERÀPIA BIODINÀMICA CRANEOSACRAL Sessions individuals de Teràpia Biodinàmica Craneosacral. Formació professional de Teràpia Biodinàmica Craneosacral. Tallers d’acompanyament per a cuidadors i professors M 629 291 654

carmerenalias@gmail.com www.terapiacraneosacral.net

COACHING DHARA Coaching amb cavalls i tallers a la natura. Acompanyem procesos de desenvolupament personal i creem espais de benestar, d’aprenentatge i de lleure. T. 606 700 547 info@dhara.cat /www.dhara.ca DO-SINERGIA Gestió del Canvi, Coaching Personal, Organitzacional, Corporatiu o Empressa. Formació, Cursos. T. +34 972 678 271 M. +34 661 821 938 info@do-sinergia.com / www.do-sinergia.com JUDIT PADRÈS Coach personal. Acompanyant a persones en els seus processos de canvi i millora personal. A on vols arribar? T’hi acompanyo? (sessions individuals i tallers grupals). Coaching amb PNL, Coaching Wingwave. Consulta a Girona, Banyoles, la Bisbal d’Empordà i skype. T.669 569 688/ info@juditpadres. cat / www.juditpadres.cat

CONSTEL·LACIONS

FAMILIARS I SISTÈMIQUES CARMEN BOIX CASAS Experta Universitària en Constel.lacions. Directora de la Formació de Constel.lacions de AD’s, ESCOLA-Real Centro Universitàrio Escorial-Maria Cristina Pl. Camil Geis, baixos 5 17007 Girona Tel: 657 412 202 / 972 207 461 info@adscentre.org www.adscentre.org

DESPROGRAMACIÓ BIOLÒGICA / BIONEUROEMOCIÓ

Girona, Salt, L’Escala www.silviamaso.com info@silviamaso.com FRANCESC QUILEZ Especialista en Bioneuroemoción, Responsable de la Escuela Profesional de Enric Corbera Institute en Girona, Sant Feliu de Guixols,Girona, Palamós i Olot. T. 656 160 825 / 972 325 298 espaiganesha@gmail.com www.espai-ganesha.com QI SOM Especialista en BioNeuroEmoció i Desprogramació Biològica de malalties i estats de desadaptació. Psicosomàtica de les emocions. Identificació de creences/programes limitants i orientació correctora. Tractaments i formacions Reiki Usui Tibetà Antonio Mondéjar Platero T. 695 598 927 - skype info@qisom.net / www.qisom.net PILAR SOLSONA VAL Acompañant en Bioneuroemoció Consultes a Castelló d’Empúries (Sanamolls) i Figueres (E.O.E.) T. 677406975 / 972 45 15 93 pilarsolsona@hotmail.com sanamolls.blogspot.com.es PATRICIA RIVERA LANUZA Bioneuroemoció, Saama, Reiki Platja d’Aro, Breda, Sant Feliu de Guíxols T. 616 597 943 almamontseny@gmail.com www.casareposoalmamontseny.com

LIDIA VERA PELLICER Desprogramació biològica, Kinesiologia -mètode de testatge neuromuscular- Kinesiología holística, KineGenealogia, Dietoteràpia, Educació, Formadora de Kinesiologia i alimentació. Hores convingudes a Figueres, Girona, Barcelona i Mataró. T. 617 190 740 lverapellicer@gmail.com

HEL·LENA RUFÍ GARCIA Especialista acompanyant en la metodologia de la BioNeuroEmoció. Hipnosis per a deixar de fumar i addiccions. Flors de Bach, Reiki, Massatge ayurvèdic i massatge geotermal. Visites a Girona, Palafrugell i Pals. T. 639 047 226 www.helenarufi.com info@helenarufi.com

GEMMA VALERI Terapeuta en Desprogramació Biològica. Treball de patrons de vida repetitius i malalties a través de les memòries prenatals, projecte de sentit de vida i transgeneracional. T. 619 684 957 gemmavaleri@gmail.com gemmavaleridesprogramacio. blogspot.com

SÍLVIA MASÓ INGLÉS Especialista en Bioneuroemoció. Practitioner en PNL, Hipnosis Ericksoniana Tel. 645 743 285

ISABEL VIDAL FONT Acompanyament Terapèutic Desprogramació Biològica T. 647 903 252

59


GIROSALUT www.isabelvidalfont. blogspot.com | www. blessingwaymama.com SHEN GIRONA Sònia Torres sonia.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

FISIOTERAPEUTES/ OSTEÒPATES FISIOESPAI BESCANÓ Centre de fisioteràpia i osteopatia. Classes de reeducació postural i teràpia abdominal hipopressiva. Anna Jorquera, fisioterapeuta. N. col.2097 Major 86, Bescanó. T. 686 146 317 annajorq@gmail.com FISIO INDIRA Fisiotèrapia, massatges, remodelació corporal i estètica Pl. Nova 7, 2-2, 17130 L’Escala Tel . 972 77 42 02 / Whatsapp 605 134 667 www.fisioindirabloc.com ORIGEN FISIOTERÀPIA Centre de fisioteràpia i osteopatia. Gimnàstica Abdominal hipopressiva. Oriol Vivas, Fisioterapeuta col. 8831 Vilobi d’Onyar i Santa Coloma de Farners T. 972 47 48 18 – 686 54 93 07 (wapp) www.origenfisioterapia.cat GINKGO Suplementació, naturopatia, osteopatia, sistema dieta dissociada Ginkgo® Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ info@ginkgo.es JORDI VILA Osteopatia i salut. Estructural, cranial, visceral Sant Hilari Sacalm 669 17 59 29 Cassà de la Selva 972 463 889 Banyoles 972 581 309 Arbúcies 972 860 905 www.osteopatiajordivila.com

GESTALT ESCOLA GESTALT GIRONA Escola de Gestalt. 15 anys formant a Girona. Recoltzament als professionals per la realizació de activitats terapèutiques i formatives: Lloguer de sales. C/ Guillem Minali, 12, 17004 Girona T. 972 417 198 www.gestaltgirona.com ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA Gestaltcatgirona formació i psicoteràpia

60

C/Santa Eugènia, 18 1er 2a, 17004 Girona T. 972 09 26 34/ 605 631 649 www.gestaltcatgirona.com També estem a Barcelona.

HIPNOSI CLÍNICA ÀNGEL GORDON Hipnòleg Clínic c/ Canonge Dorca, 4 1er Pis. 17001, Girona T. 630 051 601 angelgordonlions@hotmail.com

HOMEOPATIA MARÍA ROSA BLASCO Metgessa Homeòpata. Hores convingudes. C/. Migdia 56/58 , 2º 2ª 17003 Girona T. 972 203 397 rosablascoprim@gmail.com

KINESIOLOGIA JORDI CANALETA Kinesiòleg, especialista en M.I.T Mètode d’Indagació Terapèutica i terapia energètica/vibracional. Hores convingudes. Yuan Shen Girona i Santa coloma de Farners. T. 654 605 710 ANNA MOYANO Kinesiologia Emocional Flors de Bach Teràpia Transpersonal Girona, Figueres, l’Escala. annakine3@gmail.com T. 628 827 197

MASSATGES CAELUM- Quiromassatge Pel teu benestar. Quiromassatge amb olis essencials, mobilitzacions i estiraments. Tècnica Mae. Reflexologia. Bionergètica floral. Harmonització energètica. Roser Colldecarrera C/Aigua, 1 (Plaça del Conill) 17800 Olot T. 696 671 609 caelum.roser@gmail.com MONTSE FELIU CANALS Massatge terapèutic, Reflexoteràpia, Drenatge Limfàtic, Tècnica Metamòrfica, Flors de Bach, Reiki Consultes a Girona T. 619 339 086 terapiesmon@gmail.com www.terapiesmongirona.wordpress.com GINKGO Suplementació, naturopatia, osteopatia, sistema dieta dissociada Ginkgo® Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ - info@ginkgo.es

MARGARITA GRABULOSA Massatge terapèutic, drenatge limfàtic, flors de Bach, Reiki, Tallers de Tai-Txi, Musicoteràpia Masies Colonia Paulí 17172 Les Planes d’Hostoles T. 972 44 82 44 PAU VIDAL GARCIA Massatge energètic, Reiki Teràpies reflexes, Massatge metamòrfic C/ Joan Maragall, 24 1er 1a Girona T. 602 323 628 paumassatge@gmail.com SALUT GLOBAL Drenatge Limfàtic-Reflexoteràpia-Quiromassatge-Reiki c/Colom,38 3er 3a 17600, Figueres. T. 972 511 643 info@salutglobal.cat www.salutglobal.cat

MESOTERÀPIA SHEN GIRONA Sònia Torres. Diplomada en Infermeria, Màster Naturista, Dietes www.shengirona.com sonia.shengirona@gmail.com

MEDICINA ORTOMOLECULAR MÒNICA ALBERTÍ COROMINAS Medicina Ortomolecular y Antienvelliment. Dietes per tot tipus de patología, aprimament i anti- aging. Valoració funcional de l’estat de salut. EQUILIBRIUM, veure Centres de Teràpies T. 872 081505 / 972 213 053 MUNDO NATURA, 972 825 659 veure Centres de Teràpies ÓSCAR FUENTES Naturopatia, osteopatia, T. Sistèmica. Ginkgo solucions naturals Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empúries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ info@ginkgo.es

NATUROPATIA ÓSCAR FUENTES Naturopatia, osteopatia, T. Sistèmica. Ginkgo solucions naturals Ctra. de Barcelona, 93, Girona T. 972 219 627 C/ Empuries, 36, Girona T. 972 237 091 www.ginkgo.es/ info@ginkgo.es NATURGEM Gemma Marcillo Carreras Naturòpata: Sals de Schüssler, homeopatía, massatge esportiu, quiropràxia, quiromassatges, auriculoteràpia, fitoteràpia,

flors de bach, iridología, reiki,… T. 669 940 522. Hores a convenir. C. Major, 152, Bescanó NÚRIA SAUBÍ CASSANY Naturòpata i Fisioterapeuta. Naturopatia, Flors de Bach, Assessorament Nutricional i Massatge Terapèutic-energètic Hores convingudes. Girona. T. 686 070 129 naturopatia.nuria@gmail.com

PAR BIOMAGNÈTIC J MARIA FABRE MOLAS Pl. Camil Geis, baixos 5, 17007 Girona T. 657 412 202 - 972 207 461 info@adscentre.org www.adscentre.org

PSICÒLEGS / PSIQUIATRES LAURA BADOSA BARTRINA Psicòloga i Psicoterapeuta Psicoanalítica (especialista en nens i adolescents) n. col·l. 11756 Consultes a Girona, Sils i La Bisbal d’Empordà facebook: una mirada des del psicoanàlisi T. 676 968 778 lbadosa.psico@gmail.com ADRIANA CAÑADA LA MENT Psicologia clínica. col.22475 C/Port Lligat, 4 entl.2 Figueres T. 678 273 324 acanada@copc.cat CENTRE RESITUA’T Psicologia infantil-juvenil i adults. Sexologia i teràpia de parella. Reeducació psicopedagògica. Logopèdia. Mediació en conflictes. Assessorament en pedagogia Pikler a llars d’infants i famílies. C. Joan Reglà 5, 2-A Figueres T. 639 830 553 / 678 404 982 cos i ment OLGA PRADA SOLER Psicologa clínica i psicoterapèuta. Col. 3515. Infants, adolescents i adults Colom, 38, bx 3, 17600 Figueres www.cosiment.net T. 972 514 974 / 619 892 516 cosiment@cosiment.net M. DOLORS CUNILLERA CASADEVALL Psicoanalista. Nens, adolescents i adults C/Vilafant, 40- 3er Figueres C/ Santa Clara,64, 3r, 1a Girona T. 699 840 271 LAURA FONT I GENOVER Psicòloga i Psicoterapeuta. Terapia Narrativa, adolescents i adults. Nº col.


GIROSALUT 21411. Consulta a Girona T. 666 434 626 lagenr@gmail.com www.espaipsicologic. blosgpot.com.es DR. FRIGOLA Psiquiatre, psicoanalista. Especialista en orgonomia. Clínica de Medicina Orgonómica de Creixell, Borrassa. T. 972 50 62 91. www.wilhelm-reich.org compartir-wilhelmreich blogspot.com ANGÈLICA GIRALT Psicòloga Clínica. Brainspotting. Processos de dol i pèrdua C/ Nou, 20, 3r 1a. 17001 Girona T. 639 849 363. http:// angelicagiralt.blogspot.com.es/ INSTITUT EUROPEU DE PSICOLOGIA POSITIVA Creixement Personal, Programa Benestar 10, Gimnàs Psicològic i Teràpia Positiva Barcelona, Girona i Banyoles. T. 600 33 17 32 a.gonzalez@ iepp.es / www.iepp.es LAURA PUIG MARTÍNEZ Psicòloga Clínica C/Canonge Dorca, 4, 1er pis (al costat de la Farinera). Girona T. 619 323 800 www.laurapuig.org laurapuigpsicologa. blogspot.com.es

PSICONEUROIMUNOENDOCRINOLOGIA ESTER SERRA MOYA Farmacèutica, terapèuta natural integradora i energètica. VIBRA. Avda.Verbània 5-7. S’Agaró. T. 972 321 195

SAAMA ESTER SERRA MOYA Farmacèutica, terapèuta natural integradora i energètica. SAAMA. Psiconoeuroimunoendocrinologia (PNIE), salut integradora. VIBRA. Avda. Verbània 5-7 S’Agaró. T. 972 321 195

SEXUALITAT GISELA RODRÍGUEZ Psicóloga col. n. 17204 Sexualitat i parella. Assessorament en criança. Desenvolupament personal www.giselarodriguez.com info@giselarodríguez.com Teràpia online i presencial a Figueres i L’Escala T. 651 893 160

TERÀPIA EMOCIONAL MONTSE VILASECA Terapeuta emocional. Tractament del dol. Acupuntura, reiki, psicologia, auriculoteràpia, flors de Bach, minerals. T. 627 943 177 montbel9@yahoo.es

ORTOPÈDIA

ORTOPÈDIA TRES EDATS Venda i lloguer de material ortopèdic. Assistència a domicili i fisioteràpia. Obert de dilluns a diumenge C. Sant Ramón, 45 (al costat del CAP). 17200 Palafrugell T. 972 308 014 www.tresedats.es info@tresedats.es

TERÀPIES PER A ANIMALS ACUPCAN Acupuntura per a gossos T. 691 542 769 info@acupcan.com www.acupcan.com Facebook: Acupcan CAMPDEVET Veterinària tradicional i holística. Acupuntura i medicina tradicional xinesa. Homotoxicologia. Cirurgia, radiografies i laboratori. Assessorament alimentari. Botiga (també tenim línia d’alimentació natural). Visites a hores concertades T. 972 730 549 Prolongació de la Gala 22, Campdevànol (Girona). www.campdevet.com

TERÀPIES NATURALS PER A ANIMALS Craneosacral i Praneohom® Escoltant la vida i la sanació. Cavalls i animals de granja a domicili. Gossos i petites mascotes al centre Shiatsu teràpies d’Olot. Demanar cita T. 637 84 01 42 Mont VETSALUT Servei veterinari a domicili Comarca l’Alt Empordà www.vetsalut.com T. 630 188 247

TURISME RURAL

CAL REI VINYES Casa de Turisme Rural en plena natura, ideal per a grups, amb una gran sala anexe al mas per a poder realitzar cursos de yoga i tallers. Veïnat de Can Serra 1 17460 Celrà T. 629 318 057 www.calreivinyes.com reivinyes@gmail.com MAS MOLERA Casa pairal (12 PAX) i dos apartaments rurals (4 PAX cadascun). Un lloc en plena natura per relaxar-se i desconnectar. Ideal famílies i colles. Barri Molera. Begudà (Sant Joan les Fonts)- La Garrotxa T. 661 91 94 47 info@ masmolera.com www.mas molera.com www.facebook. MAS ROSELLÓ Obert tot l´any, esmorçar inclòs. C. Mas Pallí Paratge dels Villars 17251 Calonge T.(+34) 972 652 452 M. (+34) 679 249 493 E. info@masrosello.es www.masrosello.es

61


Avui, pots fer el llibre de la teva vida. 250 llibres

500 llibres

IVA INCLÒS

IVA INCLÒS

499 €

599 €

Llibres tamany A5 de 96 pàgines més portada sobre suport de 250 g, interior imprès a 1+1 sobre paper òfset de 90g, fresat amb pur. Llibre imprès a partir de pdf facilitat pel client, no inclou ni maquetació ni correccions. c/ Can Planes, s/n | 17160 Anglès (Girona) | Tel. 972 42 01 07 | Fax 972 42 22 67 | info@impremtapages.com

TERAPIA ALTERNATIVA y NATURAL ...............................................

SANADOR

CURACIÓN ENERGÉTICA

...............................................

Herpes - Eczema - Psoriasis - Zona Migraña Tendinitis - Lumbago - Ciática Quemaduras Estrés - Carga Emocional ...............................................

Fabrice Pinglot Mudoy Tel: 630.030.288 Avda Joan Carles 1, sector empuries C12 Residencia EUROPA.

17487

EMPURIABRAVA

www.sanador-curaenergetica.es


GIROSALUT XERRADES TROBADES CONFERÈNCIES PRESENTACIONS DILLUNS 17 OCTUBRE

19H:

XERRADA GRATUÏTA “CONTRACTURES EMOCIONALS” a càrrec de Cristina Mullor (fisioterapeuta) i Anna Agustí (psicòloga). Lloc: Biblioteca Pere Caner de Calonge. Més info: 972609444

DIVENDRES 21 OCTUBRE

20H

CONFERÈNCIA: DIETA ALCALINA Dani Mir -Doctor en MTC, acupuntura i moxa Lloc: Centre de Teràpies Naturals i Formació La Flor del Remei Adreça: Passeig de la Generalitat, 46 (Vic) GRATUÏT

DIUMENGE 6 NOVEMBRE

18H

XERRADA-TALLER “APRÈN A MEDITAR” Escola LLuís Castells,Riudaura Reserva de plaça: anantekaur@gmail.com

DIMECRES 16 NOVEMBRE

19H

CONFERÈNCIA: HÀBITS DE VIDA I INFLUÈNCIA EN LES MALALTIES Dani Mir -Doctor en MTC, acupuntura i moxa Lloc: Biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter Adreça: plaça catalunya 1 GRATUÏT

DIJOUS 17 NOVEMBRE

19H

XERRADA GRATUÏTA DINS DEL CICLE RECEPTES DE SALUT,. CUINA DE LA FELICITAT. Amb el títol “El 2º Cervell: Què li fa mal, què li fa bé i conseqüències” a càrrec d’Anna Agustí (psicòloga) i Mònica Albertí (farmacèutica). Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d’Aro. Més info: 972825491. biblioteca@ platjadaro.com

DILLUNS 21 NOVEMBRE

19H

XERRADA GRATUÏTA “DEIXAR ANAR: EL SECRET PER A UNA BONA SALUT INTESTINAL I EMOCIONAL” a càrrec d’Anna Agustí (psicòloga) i Mònica Albertí (farmacèutica). Lloc: Biblioteca Pere Caner de Calonge. Més info: 972609444

DIJOUS 1 DESEMBRE

19H

XERRADA GRATUÏTA DINS DEL CICLE RECEPTES DE SALUT,. CUINA DE LA FELICITAT. AMB EL TÍTOL “QUI S’HA ENDUT EL MEU TEMPS? Quan viure és un assumpte urgent” a càrrec d’Anna Agustí (psicóloga) i Mònica Albertí (farmacéutica). Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d’Aro. Més info: 972825491. biblioteca@platjadaro.com PROGRAMA SALUT DE RÀDIO SARRIÀ DE TER

87.6 Dimarts matí o podcast a http://radio.sarriadeter.cat/Podcast

LLOC Espai Itaca Figueres CONTACTE espaiitaca@yahoo.es PREU 30€ / 75€ 3 tallers Tel.: 667 770 713

DILLUNS 31 OCTUBRE

TALLERS 21 I 28 OCTUBRE, 4, 7, 11,18 I 25 NOVEMBRE I 2,9, 12 I 16 DESEMBRE DE 17:30 A 22:00 H.

TALLER DE CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES COORDINAT PER CARMEN BOIX I CASAS. RESOLUCICIÓ DE CONFLICTES PERSONALS, AMB ELS FILLS I /O DE PARELLA. Lloc: AD’s ESCOLA – Girona. Contacte: info@adscentre.org · 972 207 461 o 657 412 202. Web: www.adscentre.org. Preu: 10€ de representant, 30€ moviment sistèmic i 90€ per constel·lar.

DIVENDRES 21 OCTUBRE

DE 20H A 22H

DANSA LLIURE AMB JULIE TRAN Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DISSABTE 22 OCTUBRE

DE 10H A 13H

ACTIVITATTALLER MENSUAL DE MOVIMENT EXPRESSIU LLOC Espai Itaca Figueres CONTACTE espaiitaca@yahoo.es PREU 30€ Tel.: 667 770 713

DISSABTE 22 OCTUBRE

DE 10H A 14H I DE 16H A 20H

DIUMENGE 23 DE 10H A 14H

“TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA I CODIS DE LLUM” Nivell 1 La clau del Cor. Rosa Gonzalez. Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIVENDRES 28 OCTUBRE

DE 20H A 22H

DANSA LLIURE AMB LLUÏSA PASCUAL Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DISSABTE 29 OCTUBRE

DE 10H A 14H

“TALLER “VEU I CONSCIÈNCIA” descobreix la teva veritable veu i com harmonitzar el teu Ésser a través d’ella. Edgar Tarrés. Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DISSABTE 29 OCTUBRE

16’30 A 19

TALLER MENSUAL DANSA INDIA

TALLER INTRODUCCIÓ AL IOGA PER LLUÏSA SALES. Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DIJOUS, 03 NOVEMBRE

DE 20:15H A 21:45H

CANALITZACIÓ INDIVIDUAL I EN GRUPVYWAMUSContacta i inscripció: 660365270 - klarheit@ klarheitweb.com Lloc: Yuan Shen, C/Oviedo, 5(Girona)

DISSABTE 5 I 6 NOVEMBRE

DISSABTE 10-14H I 16-20H, DIUMENGE DE 10-14H LA ABUNDÀNCIA (DINERS I PROSPERITAT) “KLARHEIT” Preu: 140€ Contacte e inscripció : 660365270 - klarheit@ klarheitweb.com Lloc: Yuan Shen, C/Oviedo, 5(Girona)

DISSABTE 26 NOVEMBRE DE 16 A 20H

TALLER DE DANSA MALKOVSKY Informació i inscripcions: 657363399 - dansagirona@gmail.com Web: dansagirona.wordpress.com Lloc: Yuan Shen, C/Oviedo, 5(Girona)

DISSABTE 26 NOVEMBRE

DE 10 A 14H

TALLER DE IOGA amb Cristina Vedavati 35€ Info i inscripcions: vedacrist@gmail.com, tel. 651141120

DISSABTE 26 I DIUMENGE 27 NOVEMBRE TALLER TERÀPIA CRANI SACRAL Nivell 1. Sílvia Martí Korff. Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

SEMINARIS DIVENDRES 18, 19 I 20 NOVEMBRE

SEMINARI RESIDENCIAL “METAMORFOSIS, EL PODER DE LA TRANSFORMACIÓN” en Can Pardal (Sords, Girona). Expande tu respiracion y transforma tu vida. Aprenderas a desarrollar el poder de elegir la realidad de tu vida. Información e inscripciones: Neus 636966485 neus@bahisa.es www.marialuisabecerra.com

DISSABTE 3,4,5 I 6 DESEMBRE DE 10:00 A 18:00

SEMINARI: ACOMPANYAMENT DE L’ÀNIMA impartit per Maria Pilar Fenés

63


GIROSALUT LLOC: Centre Yuan Shen. C/ Oviedo, 5. Girona Informació i inscripcions: 93 865 38 76 i mpilarfenes@gmail.com

DISSABTE 17 I 18 DESEMBRE

DISSABTE 10-14H I 16-20H, DIUMENGE 10-14H CONFIANÇA BÀSICA I CULPA SEMINARI “KLARHEIT” Preu: 140€ Contacte i inscripció :660365270 - klarheit@ klarheitweb.com Lloc: Yuan Shen, C/Oviedo, 5(Girona)

CURSOS FORMACIONS NOVETAT! FORMACIÓ DE PEDAGOGIA SISTÈMICA
MÀSTER EN PEDAGOGIA SISTÈMICA Dirigida per Angèlica Olvera i coordinada per Carmen Boix i Casas, Laura Soliva i Ester Puigdemont. Inici 11 de novembre Lloc: AD’s ESCOLA – Girona. Contacte: info@adscentre.org, Web: www. adscentre.org · 972 207 461 o 657 412 202. Inscripcions obertes.

D’OCTUBRE A DESEMBRE, 1 DIUMENGE AL MES, 3 MÒDULS. DE 10:30H A 13:30H I DE 16H A 19H

CURS L’ECOLOGIA DE SER AMB EL MÈTODE AFROYIN® Autoconeixement I Transformació Personal A Través Del Moviment, La Consciencia I La Dansa Africana LLOC: Centre de Ioga i Aromateràpia “Ioga en Essència”. Nova apertura a Olot! Carretera de la Pinya, 15. CONTACTE: Patricia Garcia. 651482519 – dansasana@gmail.com www.dansasana.wix.com/danzasana

DIMECRES DEL 5 OCT AL 30 NOV DE 15’30H A 16’30H

CURS INICIACIÓ A LA DANSA DEL VENTRE LLOC Espai Itaca Figueres 66 CONTACTE espaiitaca@yahoo.es PREU 40€ /mes Tel.: 667 770 713

DIVENDRES 21 OCTUBRE

DE 17:00 H A 22:00 H.

FORMACIÓ CONTINUADA EN CONSTEL·LACIONS Pràctiques i supervisió de casos, coordinat per Carmen Boix i Casas. Exclusiu per a persones formades o en formació en Constel.lacions Famiiliars. Lloc: AD’s ESCOLA – Girona. Contacte: info@adscentre.org · Web: www.adscentre.org. 972 207 461 o 657 412 202. Preu: 30€

DISSABTE 22 OCTUBRE

INSCRIPCIONS OBERTES

64

INICI FORMACIÓ EN RE-NAIXEMENT PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL 9 MESOS. Coordinat per Doia Riera a Montras i Irene Jové a Girona. Organitza: AD’s ESCOLA – Girona. Contacte: info@adscentre. org, Web: www.adscentre.org · 972 207 461 o 657 412 202. DISSABTE 22 OCTUBRE INSCRIPCIONS OBERTES INICI GRUP DE TREBALL PERSONAL FORMACIÓ EN CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES coordinada per Carmen Boix i Casas i Ester Puigdemont i Melian. Lloc: AD’s ESCOLA – Girona. Contacte: info@adscentre. org, Web: www.adscentre.org · 972 207 461 o 657 412 202.

DIVENDRRES 4, 11, 18, 25 NOVEMBRE DE 19:00 A 21:00

CURS D’INICIACIÓ AL TAI TXI TXUAN.”PRINCIPIS TAOISTES EN MOVIMENT” Dirigit per Guillem Bernadó. Info i inscripcions: Yuan Shen - Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà. C/ Oviedo, 5 (GIRONA). www.yuanshen.es - info@yuanshen.es - 654 605 710

DISSABTE 12 NOVEMBRE

DE 10H A 18’30H

MODUL FORMATIU 1º CHAKRA-CENTRE BAIX LLOC Espai Itaca Figueres CONTACTE atmandanceweb@gmail.com PREU 90€ - Tel.: 667 770 713

DIVENDRES 25,26 NOVEMBRE CURS TAI TXI TXUAN amb Guillem Bernadó Info i inscripcions: Yuan Shen - Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà. C/Oviedo, 5 (GIRONA). www.yuanshen.es - info@yuanshen. es - 654 605 710

DISSABTE 26 NOVEMBRE

10H A 18’30H

MODUL FORMATIU 2ºCHAKRA-CENTRE LUMBO-SACRE LLOC Espai Itaca Figueres CONTACTE atmandanceweb@gmail.com PREU 90€ Tel.: 667 770 713

DISSABTE 26-27 NOVEMBRE

FORMACIÓ YOGA EN ESENCIA (La aromaterapia en el yoga) con Gurusevak Kaur http://www.shuniayoga.com/yoga-en-esencia/

DEL 28 NOVEMBRE AL 19 DESEMBRE DILLUNS DE 19:30H A 21:00H.

CURS APAGA LA RADIO_MINDFULNESS al Centre Cívic Banyoles. Impartit per Ester Genové coach@estergenove.cat www.estergenove.cat

ALTRES PROPOSTES

DIVENDRES 14 OCTUBRE

DE 10H A 14H

CERCLE DE DONES PER DOLORS NAVARRO (PSICÓLOGA) Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DIVENDRES 21 OCTUBRE DE LES 18H A 21H

CERCLE DE DONES, Susanna Arjona i Cinthia Leal –, preu 30€ Inscripcions al 699 10 91 68 o info@rehabilates. com

DIVENDRES 21 OCTUBRE 20.30H

“CONTE MEDITACIÓ SO” Meditació i sons de bols tibetans, Didgeridoo, tambors i veu. Edgar Tarrés. Aportació 12€ Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE, 13 DE NOVEMBRE, 18 DESEMBRE

CAMINADA MINDFULNESS MEDITACIÓ A LA NATURA amb Jordi Canaleta. Info i inscripcions: Yuan Shen - Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà. C/Oviedo, 5 (GIRONA). www.yuanshen.es - info@yuanshen. es - 654 605 710

DIMECRES 26 OCTUBRE, 2, 9, 16, 23 I 30 DE NOVEMBRE DE 19H A 21H

“RECORDA QUI ETS” Meritxell Bernadó. Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIUMENGE 30 OCTUBRE

20H

CERCLE DE SANACIÓ AMB HO’OPONOPONO. C. Gabrielle. Aportació 5€ Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIVENDRES 4 DE NOVIEMBRE, 2 DESEMBRE DE 19:00 A 21:30

MEDITACIÓ MINDFULNESS COMPASIÓ per a JOVES i ADULTS. Curs d’iniciació per a totes les edats, a càrrec de Jordi Canaleta . Info i inscripcions: Yuan Shen - Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà. C/Oviedo, 5 (GIRONA). www.yuanshen.es - info@yuanshen. es - 654 605 710

DISSABTE 5 NOVEMBRE

11:00H A 13:00H

INTERCANVI REFLEXOLÒGIC .EDIREFLEX – Associació per l’Estudi i la Difusió de les Reflexologies . Centre Yoga Virananda Yoga Ashram c/ Creu 2 bis , 17002 Girona 619339086, www.edireflex.com o edireflex@


GIROSALUT gmail.com PREU:Socis: Gratuït - No Socis: 8 Euros

PREU:Socis: Gratuït No Socis: 8 Euros

DIVENDRES 11 NOVEMBRE

18:00H A 20:00H

TALLER REFLEXOLÒGIC , RECICLATGE D’ANATOMIA FISIOLOGIA I PATOLOGIES DEL SISTEMA LIMFÀTIC. EDIREFLEX - Associació per l’Estudi i la Difusió de les Reflexologies Centre Yoga Virananda Yoga Ashram c/ Creu 2 bis , 17002 Girona 619339086 www.edireflex.com o edireflex@ gmail.com PREU : Socis: Gratuït No Socis: 8 Euros

DISSABTE 12 I 13 NOVEMBRE

9H

ACTIVITATS DIÀRIES DILLUNS (DE LUNES A VIERNES) 9:30 A 20,00

PILATES Naturpilates C/ Antoni ribes de conill ,2 -1erFigueres - 648240364 www.naturpilates.com

DE 19,30H A 21,30H

1ER, CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TREC DE CARRUATGES LLOC Connemara pony club, Sant Mori CONTACTE.connemaraponyclub@gmail.com 689109533 - Entrada Gratuita

ECSTATIC DANCE. Lloc: Mamakilla. Sta. LLogaia de Terri (GIRONA). Més info: info@mamakilla.cat. Contacte: Silvia616 336 769. Preu: 35/mes o 12/sessió €

DISSABTE I DIUMENGE 12 I 13 NOVEMBRE

DILLUNS 13.15H DIMARTS 19H. DIJOUS 17.15H I 19H.

DE 9H (db) A 18H (dg)

RETIR DETOX Lloc: Mamakilla. Sta. LLogaia de Terri (GIRONA). Més info: info@mamakilla.cat. Contacte: Silvia616 336 769. Preu: 140 €

DISSABTE 12 NOVEMBRE

DE 18H A 20H

CERCLE DE SANACIÓ DE L’ENERGIA FEMENINA ANCESTRAL Cercle de sanació per a dones amb banys vaginals de vapor per sanar les memòries del nostre Úter; saviesa ancestral maya. Mercè Cando. Reserva plaça. ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIUMENGE 27 NOVEMBRE

10H

PROVES PONY-CLUB ACEEGI LLIGA DE GIRONA LLOC Connemara pony club, Sant Mori CONTACTE.connemaraponyclub@gmail.com 689109533 Entrada Gratuita

DIMARTS 29 NOVEMBRE

20.30H

CERCLE DE SANACIÓ AMB HO’OPONOPONO. C. Gabrielle. Aportació 5€ Reserva plaça ESPAI ALEXANDRA Tel. 630 811 958 c/Sis d’Octubre, 30A La Bisbal espaialexandra@yahoo.com

DIVENDRES 16 DESEMBRE

DILLUNS DIMARTS I DIJOUS

IOGA KUNDALINI Salut Global. Mercè- Tels.: 972 511 643

DILLUNS I DIMECRES

(VARIOS HORARIS)

IOGA PRÀCTIC; CORRECTIU I TERAPÈUTIC Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DILLUNS I DIJOUS

DILLUNS I DIJOUS (HORARIS I DIES A A CONVENIR)

IOGA KUNDALINI PER EMBARAÇADES Salut Global. Mercè. Tels.:972 511 643/ Carme 666033070

DIMARTS 9.30 A 11H 15.15 A 16.45H 18 A 19.30H

KUNDALINI IOGA Amb Imma Kartapurkh Kaur Preu: 35€/mes “VINE A PROVAR UNA CLASSE!!” Espai Alexandra, Carícies per l’Ànima C/ Sis d’Octubre, 30 A La Bisbal d’Empordà espaialexandra@yahoo.com T: 630 811 958 * 655812 377

9.45H

(DIMECRES I DIVENDRES A LES 19.45H) KUNDALINI IOGA Qualia Centre Wellness. Carrer Alemanya, 18 Figueres. 972 511 400 PREU: 38€ tarifa plana per venir els dies que es vulguin

17:00H A 20:00H

INTERCANVI REFLEXOLÒGIC .EDIREFLEX – Associació per l’Estudi i la Difusió de les Reflexologies . Centre Yoga Virananda Yoga Ashram c/ Creu 2 bis , 17002 Girona 619339086, www.edireflex.com o edireflex@gmail.com

10.30H

GIMNÀSTICA INTEGRAL CONSCIENT info.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

13.30H

DIMARTS I DIVENDRES TREBALL CORPORAL CONSCIENT Amb Sophie Vidamant a Shen Girona www.shengirona.com 972 483 993

18.30H

ENSENYAMENTS TAOISTES TAI JI - QI GONG a Shen Girona 972 483 993 info.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

DE 19H A 20:30H

KUNDALINI IOGA. Lloc: Mamakilla. Sta. LLogaia de Terri (GIRONA). Més info: info@mamakilla.cat. Contacte: Silvia616 336 769. Preu: 35/mes €

DIMARTS I DIVENDRES

DIMARTS 9.30H I DIVENDRES 16.00 I 19.00 IOGA HATHA Salut Global C/Colom 38. 3er 3ª Figueres Tels: 972 511 643

DIMECRES 9.30 a 14.30H

CLASSES DE PILATES, HIPOPRESSIUS, PRENATAL I POSTNATAL Respira Pilates i més c/ filadores 1 salt . tel 609759062 (laura ) Faceboook.Respirapilatesimés. classe de prova gratuïta.

10 A 11.15H,

KATSUGEN -YUKI LLOC Centre Psicofísic HARMONIA C/ Sud , 5 (al costat del Parking Mercadona) CONTACTE MªAnna Subirós tel.: 620733073 PREU 30 € /mes ó 10 €/sessió maspuig@ gmail.com

DE 17.30H A 19H

CLASSES DE IOGA PRENANTAL. ESPAI SANT RAFEL1 7 OLOT. Carrer Sant Rafel 17, entresòl. OLOT IOGATURA. Iogatura@gmail. com/ 645762574

DIMECRES

DE 19H A 20:30H

AFRO YIN. Lloc: Mamakilla. Sta. LLogaia de Terri (GIRONA). Més info: info@mamakilla.cat. Contacte: Silvia616 336 769. Preu: 40/mes €

17,30H A 19,00H 19,30H A 21.00H

KUNDALINI IOGA SENSITIU PER ISABEL GARCIA Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DIMECRES I DISSABTES

19,00 A 20, 15H DISSABTE : 10.00H A 11,15H

DANSA ORIENTAL ; DESPERTAR ENERGIA

65


GIROSALUT FEMENINA PER SHANIA Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

DIJOUS

9.30H a 12.30H

CLASSES DE PILATES, HIPOPRESSIUS, PRENATAL I POSTNATAL Respira Pilates i més c/ filadores 1 salt . tel 609759062 (laura ) Faceboook.Respirapilatesimés. classe de prova gratuïta.

17H A 21H

CLASSES DE PILATES, HIPOPRESSIUS, PRENATAL I POSTNATAL Respira Pilates i més c/ filadores 1 salt . tel 609759062 (laura ) Faceboook.Respirapilatesimés. classe de prova gratuïta.

18.30H

MEDITACIÓ NO DUAL (ADVAITA) a Shen Girona 972 483 993 info.shengirona@gmail.com www.shengirona.com

18,30 A 19,45H 20,30 A 21,45H

HATHA IOGA SENSITIU PER JUAN RAYA Ioga Pràctic. Ctra. De Girona, 22 1º. Sant Feliu de Guíxols. Tel. 696 349 583

19.00 A 20.30H

COSECHA TU DANZA Descobreix el poder transformador de la dansa amb el Mètode AfroYin. Amb Maria Farriols a Ca la Lluna (Camallera. Preu: 130 €/ trimestre (11 sessions) i 15 €/ sessions soltes. Més info i inscripcions: Web www. mujerciclica.com/agenda - Mail: contacto@ mujerciclica.com - Tel. 616 98 96 57

19,30H A 21:30H

VEU I COS. Lloc: Mamakilla. Sta. LLogaia de Terri (GIRONA). Més info: info@mamakilla.cat. Contacte: Silvia- 616 336 769. Preu: 40/mes €

DIVENDRES DE 9.30 a 11.00

66

CLASSES DE IOGA I FEMINITAT ESPAI SANT RAFEL17 OLOT. Carrer Sant Rafel 17, entresòl. OLOT IOGATURA. Iogatura@gmail.com/ 645762574

DE 18:00 A 20:00

PREPARA EL PART PREPARA EL NAIXEMENT. Preparació al part per aquelles parelles que desitgen un part respectat i fisiològic, ja sigui a casa o al hospital. Dirigit per les llevadores d’EquiMudra Espai la Cova de Flaçà Més informació i reserves a www.equipmudra. com i/o Marga 679441249 Preu 60€ mensual(4 sessions), 25€ sessió solta

MENSUALS QUINCENALS SETMANALS 2 DIVENDRES AL MES

CURS GRATUÏT DE TXI KUNG I MEDITACIÓ. A càrrec de Jordi Canaleta 21 d’octubre, 11 de novembre, MEDITACIONS TAOISTES I LUOHAN TXI KUNG. A càrrec de Jordi Canaleta 22 d’octubre, 12 de noviembre, 17 de desembre Preu: 45€ mig dia 80€ tot el dia. Info i inscripcions: Yuan Shen - Centre per al Desenvolupament de l’ésser humà. C/Oviedo, 5 (GIRONA). www.yuanshen.es - info@yuanshen. es - 654 605 710

1 VEGADA AL MES

- TALLER ANTIGIMNASIA AMB ESTHER ROS,

12 de novembre, 10 de desmbre, de 10 a 13h. preu 50€ Info i inscripcions:Esther Ros -esther.roscosta@ yahoo.es – 634 126 837

DIMECRES (QUINZENAL)

16:00H

CERCLE DE DONES, Recolzament psicoemocional a la dona embarassada. CONTACTE Gisel·la – info@giselarodriguez.com 651893160 PREU 20€/mes

DIMECRES (QUINZENAL)

18:00H

ESCOLA DE MARES I PARES LLOC Espai Itaca Figueres C/Notari Salvador Dalí 5, baixos CONTACTE Gisel·la - info@giselarodriguez.com 651893160 PREU 20€/mes

LLOGUER/TRASPÀS/ VENDA D’ESPAIS I DEPATXOS LLOGUER D’ESPAIS PER XERRADES, TALLERS I TERAPIES: 100m2, 60m2, 15m2. Centre yuan Shen, C/Oviedo 5 Girona , www. yuanshen.es LLOGUER DE DESPATXOS AL CENTRE DE GIRONA: C/Juli Garreta, 1 àtic C. 17002 Girona. Més info: Respira Benestar i Salut. Telf: 872027416 www.respirabenestarisalut.com info@respirabenestarisalut.com LLOGUER D’ESPAIS PER XERRADES, TALLERS I TERÀPIES. Lloc: VIBRA Teràpies Salut Natural Parafarmàcia. Avda.Verbània 7. s’Agaró. Telf.972.32.11.95 LLOGUER DE DESPATXOS AL CENTRE DE GIRONA. Plaça Marqués de Camps, 16 1er. 17001 Girona. Més Info: Equilibrium. Telf.- 872 081 505 www.equilibrium.cat info@equilibrium.cat . LLOGUER D’ESPAIS PER A TALLERS, XERRADES, CURSOS, TERÀPIES. Lloc: Espai Alexandra, Salut i Creixement T: 630.811.958 – La Bisbal c/ Sis d’Octubre, 30A espaialexandra@ yahoo.com -LLOGUER DE L’ESPAI PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT (conferències, teràpies...) : Espai K, C/ Cadaquès, 6 17600 Figueres, tel. 619 420 844 www.espaik.com CONTACTE: 654 048 671 (Bruno Gàzquez)


*Compraventa de Fincas * Asesoramiento Jurídico y Fiscal en temas Immobiliarios, Urbanísticos y de la Construcción * Creación y venta de sociedades Mercantiles * Gestiones Administrativas (NIE, CH, CEE,...) * Litigación Civil, Comercial y Administrativa

Neces masías itamos yv para v iviendas ender en la Cost a Brav a

realestategirona@hotmail.com Móbil: 0034 670 039 789 www.realestategirona.com Real Estate Girona & Costa Brava Av. Platja d’Aro nº 242, S’AGARÓ PLATJA D’ARO - COSTA BRAVA


Profile for GIROSALUT

GIROSALUT OCTUBRE ' 2016  

GIROSALUT OCTUBRE ' 2016  

Advertisement