Page 1

1


Årsberetning for GirlTalk.dk 2016 Ansvarlig: Anna Bjerre, Direktør Udarbejdet af : Majbritt Bay, Faglig Leder Sekretariat: Anna Bjerre, direktør & cand.psych.aut Majbritt Bay, faglig leder & cand.psych.aut Mirjam M. Westh, rådgivningskoordinator Friederikke S. Krogh, projektmedarbejder Ingelise Linde, bogholder & donationsmedarbejder Bestyrelse Christopher Moyell Juul, direktør for Behandlingsskolerne Aps. Bestyrelsesformand Lone Rasmussen, konsulent i DONG Energy Sales & Distribution A/S Lotte Bliddal, advokat i advokatfirmaet Johansen & Bliddal Ulla Rode, sygeplejerske og tidligere informationschef SCA Ole Hessel, direktør i High:five Michael Esmann, sekretariatschef for Danske SOSU skoler GirlTalk.dk Olivia Hansensgade 2 1799 København V info@girltalk.dk www.girltalk.dk

Følg os på:

2


Indsatser

Side 5

• GirlTalk.dk 2016 i tal, citater og fortællinger • Hjemmesiden • Chatrådgivningen • Åbent forum • Gruppechat • Psykologsamtaler • Samtalegrupper • Foredrag og workshops • Nyt initiativ: Sms-rådgivning • GirlTalk.dks frivillige

Indsigt & viden

Side 18

• Netværk og konferencer • RådgivningsDanmark • Chatnetværk • Netværk for Socialt Ansvar • Folkemøde på Bornholm • Konference med Generator • Uddannelse af frivillige

Øget rækkevidde

Side 23

• Markedsføring med minimale omkostninger • Social Media & Kommunikationsteam • Kampagner • Medieaktiviteter • Ambassadører

Partnere

Side 26

• Kommuner • Virksomhedspartnere • Rotary og Zonta • Fonde • MOT • Medlemmer og gavegivere

Tak for i år

Side 33

• Ansatte & bestyrelse • Årsregnskab • Tak for i år

3


Forord v/ Bestyrelsesformand Christopher Moyell Juul Når jeg som bestyrelsesformand for GirlTalk.dk ser tilbage på 2016, kan jeg se, at GirlTalk.dk har været igennem en vigtig og god udvikling, hvor vi er lykkedes med at konsolidere og levere på den strategi, som blev fastlagt i 2015. GirlTalk.dk har blandt andet været med til at påvirke og nuancere mediedebatten omkring deling af intimt billedmateriale på nettet og haft en røst i forbindelse med debatter omkring selvskade, mobning og de unge pigers trivsel generelt. GirlTalk.dks tilbud om samtalegrupper har været en stor succes i Egedal Kommune, og det blev i efteråret udvidet med et nyt samarbejde med Københavns Kommune. Det betyder, at endnu flere piger i fremtiden vil få gavn af at deltage i en af GirlTalk.dks EmpowR grupper. GirlTalk.dk har i 2016 også udvidet åbningstiden på chatrådgivningen og fået lagt grunden til at kunne etablere en sms-rådgivning i starten af 2017. GirlTalk.dk er som organisationen blevet stærkere og mere robust på ledelsesniveau, og det giver mulighed for, at GirlTalk.dk kan nå bredere ud til alle piger. Antallet af frivillige rådgivere og frivillige med andre opgaver er forøget, og de mange frivillige styrker organisation som helhed og er afgørende for, at GirlTalk.dk kan levere i forhold til den strategi, der er blevet lagt. Udviklingen for GirlTalk.dk i 2016 giver forventninger om, at GirlTalk.dk også i 2017 igennem vores kontakt med målgruppen vil være på forkant med udviklingen

hos de unge piger og kan være med til at sætte fokus på nye tendenser i ungdomsmiljøet – og særligt blandt de unge piger. Vi vil fortsat have fokus på at udvikle kvaliteten af rådgivningen, så brugerne i endnu højere grad kan få den støtte og hjælp, som de søger, når de besøger GirlTalk.dk. I 2017 er planen også, at GirlTalk. dk skal nå ud til endnu flere piger i Danmark, både online og gennem fysiske møder. GirlTalk.dk skal fortsat være med til at præge dagsordenen i debatten omkring de unge piger og deres livsvilkår, og i 2017 vil GirlTalk. dk blive endnu mere proaktiv i relation til politikere og medier, så vi kan styrke vores indflydelse på debatten og de beslutninger, der træffes politisk. Til gavn for alle danske piger. I årets løb har GirlTalk.dk styret økonomien flot og ansvarligt, hvilket giver os et godt afsæt for 2017. Vi har en sund og afbalanceret økonomi, men GirlTalk.dk er naturligvis fortsat afhængig af donationer og bidrag fra fonde, private og det offentlige for at kunne fortsætte det vigtige arbejde. Jeres støtte er altså helt afgørende, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2017, hvor vi gerne skal nå ud til endnu flere piger i Danmark.

Strategiske indsatsområder 2016-2018

Indsigt & viden Vi skal altid være på forkant med vores dybe indsigt og viden om de udfordringer, piger har i ungdomslivet Kvalitet

4

Indsatser

Øget rækkevidde

Vi skal løbende udvikle vores indsatser for at levere de bedste rammer og muligheder for unge piger

Vi skal nå ud til flere unge piger i Danmark, som har brug for støtte og hjælp i ungdomslivet

Positionering

Vækst


IND SATSER

5


Interview med bruger i chatrådgivningen Katja, 24 år

GirlTalk.dk i tal, citater og fortællinger Igennem tal, citater og små interviews vil vi gerne vise, hvordan vores indsatser i GirlTalk.dk har gjort en forskel for de unge piger og hvor mange, der har fået hjælp igennem vores arbejde. Hjemmesiden I 2016 har GirlTalk.dk haft 320.753 besøg på hjemmesiden, hvoraf 232.711 er unikke brugere. Det vil sige, at hjemmesiden hver dag i gennemsnit har haft knap 900 besøg, og mere end 600 forskellige personer har besøgt hjemmesiden dagligt. Chatrådgivningen På chatrådgivningen har GirlTalk.dk haft omkring 6000 samtaler i løbet af året, hvilket svarer til godt 16 samtaler dagligt i gennemsnit. Samtalerne har gennemsnitligt varet 48 minutter. GirlTalk.dk udvidede i september 2016 endnu engang åbningstiden, så chatrådgivningen nu har 26 timer åbningstid om ugen. Projektet med udvidelse af åbningstiden er støttet af Østifterne.

6

Hvad bruger du chatrådgivningen til? Det er lidt forskelligt, men tit er det fordi der er noget som jeg synes er svært. Det er meget rart at skrive med nogen som ikke kender en, og derfor ikke har nogen bestemt holdning til en, eller opfatter en på en bestemt måde. Hvad får du ud af chatrådgivningen? Tit og ofte så handler det om at få sat ord på nogle følelser og nogle tanker. Jeg kan mærke at der er nogen, en der lytter til mig, og får mig til at jeg bliver forstået. Det kan hjælpe mig til at se tingene fra en anden vinkel. Nogen gange, hvis jeg sidder midt i noget der er svært, og en fra chatten så stiller mig nogle spørgsmål omkring det, så kan det godt være sådan; når ja, sådan kan man selvfølgelig også godt se på det. Hvordan startede det, hvor hørte du om det henne? Jeg hørt om det fra en veninde tilbage i 2009. Hun synes jeg skulle prøve det. Jeg ved ikke om hun selv brugte chat-rådgivningen, men hun skrev i hvert fald inde på forummet nogen gange. Jeg bruger også forummet ind imellem. Hvad giver chatrådgivningen dig, som du ikke kan få bl.a. samtale med veninder og forældre? Nogen gange er det rart at snakke med nogle udefra stående som ikke stempler en, som ikke har en bestemt holdning til en og som heller ikke mener at man skal gøre nogle bestemte ting. På chatten bliver man set på med andre øjne, og det kan være meget rart. Ens venner og familie, de kender jo en rigtig godt, og det er selvfølgelig også godt nok, men så har de jo en mening om tingene, og det må de egentlig også gerne have, men nogen gange er det rart at høre andres mening.


udfylde spørgeskemaet ved afslutningen af samtalen. I 2017 vil vi i chatrådgivningen have fokus på, hvordan vi kan få flere brugere til at udfylde spørgeskemaet i afslutningen af samtalen. Brugerne har også mulighed for at skrive en kommentar i spørgeskemaet. Nogle af disse kommentar kan læses her:

GirlTalks forebyggende arbejde har ikke kun værdi for den enkelte unge kvinde, men skaber på sigt også stor samfundsværdi. Vi ved at netop GirlTalks målgruppe skiller sig tydeligt ud i statistikkerne over psykiske vanskeligheder, og derfor er den tidlige indsats af afgørende betydning.

”Meget, meget givende samtale!! Fantastisk at skrive med en rådgiver der deler egne erfaringer med at komme igennem svære udfordringer. Det gav en helt særlig forståelse og speciel samtale. I gør et virkelig godt stykke arbejde!” ”En helt fantastisk rådgiver, der ga en blod på tanden og bare forstod en! :)” ”Tak for gode råd. Jeg var fuldstændig låst fast Det er altid rart at dele tingene, så man ikke er helt alene om det...” ”...tør meget nemmere snakke med andre om det nu!”

- Lars Ellehave-Andersen, CCO i Danica Pension

Brugertilfredshed i chatrådgivningen GirlTalk.dk har i 2016 fået etableret spørgeskemaer, som måler på brugertilfredsheden på chatrådgivningen. Alle brugere har mulighed for at besvare et spørgeskema ved afslutningen af chatsamtalen, hvor de skal sætte kryds ved, hvordan de oplevede samtalen i forhold til følgende tre udsagn: • • •

Vi talte om det, jeg gerne ville tale om Jeg følte mig forstået i samtalen Samtalen var en støtte/hjælp for mig

I sidste kvartal af 2016 oplevede 85 % af de brugere, som udfyldte spørgeskemaet, at de talte om det i samtalen, som de gerne ville tale om, der var 81 %, der følte sig forstået i samtalen, og der var 79 %, der følte, at samtalen var en støtte/ hjælp for dem. Tallene skal ses i den kontekst, at det kun er ca. 1/3 af brugerne, der vælger at

”...det var rart at kunne snakke med nogen som man slet ikke kender, og så bare kunne stole fuldt ud på dem. det gjorde min aften meget mere overskuelig. <3” ”Tak til alle jer fantastiske rådgivere, som gør et så stort arbejde, for at hjælpe mig, og alle andre. Taj for jer. <3 Godt I findes.” ”Hej, det er rigtig dejligt at man kan skrive/ snakke med jer om alt muligt,.. og det hjælper rigtig meget,. i er rigtig gode og søde, at snakke med :-)” ”...det var vildt dejligt at man kunne få sagt det som men bare gik lidt rundt med og ikke rigtig vidste hvad man skulle gøre med :)))))))” ”Jeg var ret skeptisk omkring det, men det hjalp mig virkelig meget.”

7


Mød en frivillig: Sarah Hvad laver du til daglig? Til dagligt læser jeg psykologi og pædagogik på RUC. Derudover er jeg ABA-træner for en dreng med autisme. Ud over det bruger jeg rigtig meget energi på GirlTalk.dk, hvor jeg sidder på chatten og er en del af social-media-teamet. Jeg er også med i foredragsteamet som noget nyt, hvor jeg tager med ud på skoler og holder foredrag for unge piger i 6.-10. klasse om nogle af de udfordringer, der kan være ved at være ung, såsom identitet, sociale medier, venner og kærester, grænsesætning osv. Ellers serverer jeg en gang imellem i weekenderne og træner op til et maraton. Hvor lang tid har du været på GirlTalk.dk? I halvandet år. Jeg synes det er gået rigtig hurtigt, og jeg har lært så meget. Jeg skal til at være empowR gruppeleder, så jeg skal til at takke af på chatten, for i stedet at have en empowR gruppe på 6-8 piger. Jeg glæder mig til at prøve noget nyt og møde pigerne, hvor det ikke er bag en skærm, men hvor man kan se, hvordan de reagerer og opleve hvem de er uden filter. Du boede i Odense i den første tid, hvor du var frivillig. Hvad var grunden til, at du valgte at være frivillig på GirlTalk.dk trods afstanden? Jeg stødte på GirlTalk.dk, og blev vild med konceptet, missionen og værdierne, som jeg kunne identificere mig rigtig meget med. Så jeg tænkte: det er lige noget for mig! Det passede godt til mit studie, og jeg brænder for at hjælpe andre. Jeg har selv haft nogle udfordringer i mit liv, så jeg tænkte at det ville være virkelig givende at få lov til at hjælpe andre, som måske står i nogle af de samme situationer, som jeg har gjort, hvor jeg ikke havde så mange at snakke med det om. Det er ikke altid nemt at snakke med ens forældre eller ens veninder, om de problemstillinger man møder, når man er teenager. Jeg pendlede frem og tilbage næsten et år, før jeg endelig fik en lejlighed i København. Jeg overvejede flere gange,

8

om det nu var det værd at bruge 4 timer at komme på arbejde frivilligt i to timer, men jeg var blevet rigtig glad for GirlTalk.dk og kunne mærke, at jeg både gjorde en stor forskel for mange piger og samtidig udviklede mig selv som person. Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke gav op så let. Hvis jeg var stoppet, var jeg ikke nået til der, hvor jeg er nu og havde ikke lært det, som jeg har lært nu eller fået alle de kurser, hvor vi lærer rigtig meget af forskellige psykologer, læger og sundhedsplejersker. Hvad betyder det for dig at være frivillig i GirlTalk.dk? Jeg føler at hver eneste gang jeg kommer på chatten, holder foredrag eller lægger noget op på de sociale medier, så gør jeg en forskel for så mange piger, som har brug for det. At hjælpe nogen, som måske ikke kan finde hjælp andre steder, eller som ikke har lyst til at finde hjælp andre steder, det betyder for mig, at jeg virkelig føler, at jeg gør en forskel. Jeg ser det ikke som noget frivilligt, men mere som en aktivitet der giver mig overskud og glæde. Det er ikke hver dag, at jeg føler jeg har haft en vildt god dag eller gjort en kæmpe forskel, men alligevel er jeg blevet god til at sige til mig selv hver gang jeg kommer hjem, at jeg virkelig gør en forskel – uanset om jeg føler at jeg har rykket en pige bare en lille smule, eller jeg har rykket hende rigtig meget, om jeg får et stort tak, eller jeg slet ikke får noget tak og de bare logger af, så tænker jeg at jeg har gjort en forskel ved at være der. Vores arbejde gør en forskel uanset hvad – ved at være der, lytte og støtte.


Åbent forum Åbent forum er GirlTalk.dks online forum for unge piger, hvor alle piger i målgruppen kan oprette en profil og skrive indlæg og private beskeder til hinanden i et beskyttet og overvåget miljø. Hver dag er der en frivillig fra GirlTalk.dk, som læser indlæggene igennem i det åbne forum og sletter upassende indhold. Der har været 2714 indlæg i åbent forum i 2016 fordelt på 815 emner. Det svarer til 7 indlæg om dagen. Og der har været 4462 personlige beskeder mellem brugerne i 2016. Noget af det pigerne skriver med hinanden om, kan omhandle manglende selvværd, usikkerhed på egen krop eller efterspørgsel på konkrete råd i forhold til venner, familie, kærester. Det kan også omhandle sorg, manglende livslyst, selvskade eller at leve med psykisk sygdom. Pigerne deler mange svære ting med hinanden i det åben forum, og de oplever at blive hørt og få støtte og hjælp fra hinanden.

Gruppechat I 2015 etablerede GirlTalk.dk en gruppechat, hvor de unge piger har mulighed for at chatte med hinanden i en live chat. Gruppechatten støtter pigerne til at hjælpe og spejle sig i hinanden, og de finder her et online fællesskab, hvor de kan dele deres tanker og følelser. GirlTalk.dk har i 2016 haft åbent på gruppechatten hver mandag, hvor en frivillig har haft til opgave at overvåge den chat, som de unge piger har haft med hinanden. GirlTalk.dk’s erfaring er, at pigerne nu for alvor har taget gruppechatten til sig og fundet ud af, hvordan de kan bruge den. Indtil nu har GirlTalk.dk begrænset adgangen til gruppechatten, så det kun har været piger med en brugerprofil, der har haft adgang til den. Men i 2017 har vi valgt at åbne op og afprøve i en periode, om gruppechatten kan bære, at man ikke behøver at have en profil for at få adgang til chatten. GirlTalk.dk har også planer om at udvide gruppechatten til minimum en dag mere om ugen, så pigerne har flere muligheder for at bruge gruppechatten. I den periode, hvor GirlTalk.dk har ført statistik på gruppechatten har der i gennemsnit været omkring 5 aktive deltagere i chatten hver gang. Gruppechatten er støttet af Lauritzen Fonden samt Zonta Danmark.

9


Indlæg og svar i åbent forum i 2016:

____________________________________________________ Indlæg hey.... jeg ved ikke hvordan jeg skal sige til mine forældre at jeg er deprimeret og har alle mulige tanker. jeg tog en test om psykiske syge-domme. og da svaret kom op stod der at jeg måske har bipolar, men hvordan skal jeg sige det til mine forældre..... har ingen ide om hvordan man skal forklare det... Plzzzzzz!!!! Hjælp ____________________________________________________ Svar Hej For det første skal du ikke tro på alle de test du tager på nettet. Det er kun en læge der kan vurdere det. Med hensyn til at snakke med dine forældre synes jeg at du skal sætte dig ned og tale lige ud af posen om hvordan du har det. Og samtidig fortælle dem at det har været utrolig svært for dig at tage mod til at fortælle dem det. Jeg er sikker på at dine forældre vil lytte og hjælpe dig. Og det at i kan snakke sammen på den måde, vil forhåbentlig også knytte et stærkere bånd, som kun vil blive bedre med tiden. ___________________________________________________

10


Indlæg og svar i åbent forum i 2016:

___________________________________________________ Indlæg Hej, jeg føler ikke at min søster og jeg bliver lige behandlet. Hun går tit ind på mit værelse når jeg ikke er hjemme, og tager en masse ting. I dag kom jeg ind på mit værelse, og hun havde taget min lader. Så går jeg ind til hende og spørger om jeg må få den tilbage. Så siger hun nej, og begynder at råbe ad mig. Så kommer min mor op og skælder mig ud, giver mig stuearrest, og jeg må ikke engang få min lader tilbage. Der forekommer tit situationer som denne. Når jeg så vil forklare hvad der egentlig skete, så vil min mor ikke lytte, og hun bliver sur. Hun tror jeg bare går ind og roder i hendes ting, selvom at det er helt omvendt. ___________________________________________________ Svar hej, jeg kender godt følelsen. føler også at min forældre altid er sure på mig men aldrig på mi to brødre, og synes ikke det er fair! men har du prøvet at sætte dig ned og snakke med din mor om det? og så fortæl hvordan du har det? fordi det kunne være at hun ikke selv lagde mærke til det? knus ___________________________________________________

11


Psykologsamtaler I 2016 har GirlTalk.dk fortsat arbejdet med at tilbyde psykologforløb til unge piger og deres familier. I årets løb har der været omkring 250 psykologsamtaler med GirlTalk.dks to psykologer. Psykologsamtalerne kan bookes via hjemmesiden, hvor man også kan læse mere om GirlTalk. dks psykologer og mulighederne for psykologbehandling.

Interview med Annette

Mor til datter i psykologforløb hos GirlTalk.dk Hvilket forløb har din datter gjort brug af? Min datter har gjort brug af individuelle samtaler Hvad har det betydet for din datter at være med i dette forløb? Det har betydet at der er faldet ro på bekymringerne. Nogle er endda “arkiveret” og sat på “lager”, så der ikke længere skal bruges tid på dem. Det tager tid at rydde op, men når man får den rigtige professionelle hjælp til at strukturere oprydningen og tager én ting ad gangen, så bliver det hele mere overskueligt. Hvordan har det påvirket jeres forhold? Der er mere tid til hyggeligt samvær og nærvær. Det er lettere som forældre at støtte op, når der er fokus på én ting ad gangen. Hvilken betydning har det haft for jeres familie? Det er en utrolig lettelse, at nogen med den rigtige kasket overtager, så vi kan koncentrere os om at være forældre og familie.

Samtalegrupper EmpowR I 2016 har GirlTalk.dk haft i alt 5 samtalegrupper i Egedal kommune for unge piger i alderen 13-18 år. Vi har også indgået et samarbejde med Københavns kommune om at starte EmpowR op i Område Brønshøj-Vanløse, hvilket betyder, at vi allerede i starten af 2017 starter de første grupper op. EmpowR er samtalegrupper for unge piger, hvor frivillige fra GirlTalk.dk leder pigerne igennem et program, hvor man skal arbejde med forskellige emner som selvværd, selvtillid, tanker, følelser, venner, familie, skole og fremtid. Undervejs laver pigerne forskellige øvelser og taler sammen om emnerne og derigennem får de nye redskaber til at tænke anderledes, får input til at styrke selvfølelsen og får hjælp til at se situationer fra nye vinkler. Grupperne giver samtidig mulighed for knytte nye venskaber, hvilket mange af pigerne efterspørger, når de starter i gruppen.

Hvad har EmpowR betydet for dig? Fortællinger fra piger, der har været med i EmpowR i 2016 Det er dejligt, at man kan tale om alle emnerne vi har haft og at man ved, at det ikke bliver sagt videre. Der er forståelse og folk lytter. Der er meget enighed. Hvis der er noget, man ikke kan tale med

12


andre om, er det rart, at man kan sige det her. Emnet fremtid var en af grundene til, jeg kom. Det var rart at tale om det her, fordi folk i min klasse gør grin af det jeg vil. Her lyttede folk og forstod mig. Det er dejligt at man får nogle gode veninder. Når man begynder at tale med hinanden og lytte til hinanden, knytter man bånd og bliver gode veninder. - Julie Det har været fedt at få en ny slags veninder. På den her måde har man haft tillid fra starten, fordi det har været fortroligt. Man kendte ikke pigerne, men man vidste, at man ville blive veninder med dem. Det var rart at der var nogle, der accepterede, at jeg er dårlig til at forklare. Da vi fik komplimenter fik jeg af vide, at en af pigerne elskede mine lange forklaringer. Det er rart at få snakket om noget man ikke altid snakker med sine andre veninder om. Jeg ville aldrig fortælle noget om min familie til nogle af mine andre veninder. - Anonym

Før EmpowR var jeg usikker på mig selv, og jeg havde dårlig selvtillid, men det at komme i en gruppe, hvor alle er åbne og lytter, har været så dejligt. Man har kunne tale om alt og der har været nogle rigtig gode og relevante emner. Jeg syntes selv at min selvtillid er blevet bedre og jeg er også blevet langt mere sikker på mig selv. Og så har jeg mødt nogle søde mennesker, som har hjulpet rigtig meget med at opnå mit mål om at blive mere selvsikker. Selvom der selvfølgelig er lidt vej igen, så har de givet nogle gode værktøjer man kan bruge. - Andrea Jeg var trist og ville faktisk ikke leve mere. Jeg talte ikke med mine forældre om tingene og græd mig selv i søvn. Jeg spiste ikke og havde skåret i mig selv. Jeg ville gøre folk en tjeneste ved at dø. En voksen har hjulpet mig med at få det bedre, og EmpowR har været rart at have ved siden af. Især emnerne “Selvværd og selvtillid”, “Tanker og følelser” og “Venskaber” har givet mig gode værktøjer. Nu vil jeg gerne leve og tale med folk om hvordan jeg har det. Jeg gør hurtigere noget når jeg føler mig ensom og alene, og taler med nogen før de hårde tanker kører mig ned. - Marie

13


Foredrag og workshops I 2016 har GirlTalk.dk intensiveret arbejdet omkring foredrag og workshops. Vi har etableret et frivilligt foredragsteam med 4 foredragsholdere, som afholder workshops for unge piger i Hovedstadsområdet. Det frivillige team har i efteråret arbejdet på at udvikle oplæg om emner, vi har mødt på chatten, og som vi af erfaring ved, er meget relevante for de unge piger. Temaerne er blandt andet ’selvværd og selvtillid’, ’kærlighed og grænser’ og ’sociale medier’. I november tog teamet ud og holdt deres første workshops. Arbejdet fortsætter i 2017, hvor teamet skal afholde workshops for alle årgange i udskolingen på de 5 skoler i København, som deltager i EmpowR samarbejdet med GirlTalk.dk. Det frivillige foredragsteam og EmpowR er støttet af Østifterne.

Vi har i forbindelse med internt seminar for SSPs Støttekontaktkorps i Sorø fået et oplæg af Anna Bjerre fra GirlTalk.dk. Oplægget tog udgangspunkt i piger, og kunne nemt overføres til drenge. Vi hørte om medier, selvværd og selvtillid, og hvordan det er som ung at navigere i en hverdag, der er fyldt med forestillinger om at være perfekt og lykkelig, og hvor de voksne konstant stiller krav. Oplægget berørte også problemstillingen omkring deling af egne eller andres billeder, og hvordan vi som fagpersoner kan komme til at lægge perspektivet. Oplægget havde en meget høj relevans og faglighed, der har givet en del eftertanker og muligheder for nye faglige tilgange. Vi ser det som en stor mulighed at GirlTalk kommer i Sorø og laver oplæg for forældre og unge. Rikke Thernøe, SSP konsulent, SSP Ung Sorø

14

Vi havde fornøjelsen af at have besøg af Anna til et fyraftensmøde om unge, der deler nøgenbilleder på nettet. Hun fik fra start af folk med i sin meget levende, skarpe, humoristiske og yderst velformulerede fortællerstil. Hun kan helt klart anbefales til andre, der ønsker viden om, hvad der rører sig og er på spil blandt unge i dag - Sandra Rasmussen, Sociolog og projektleder SSP Odense

Foredrag og workshops i 2016 14 erhvervsforedrag i erhvervsklubber og på Folkemøde 27 foredrag for fagfolk og forældre Blandt andet for SSP, skolelærere, pædagoger og sundhedsplejersker. 26 skoleforedrag For elever i udskolingen og på gymnasier. Emnerne spænder bredt i relation til de unge pigers univers. GirlTalk.dk kan bookes til alle ovenstående typer af foredrag via www.girltalk.dk, hvor man også kan se en oversigt over, hvor GirlTalk.dk tidligere har afholdt foredrag.


Mød en frivillig: Amalie Amalie, frivillig foredragsholder og chatrådgiver på GirlTalk.dk Den dag Amalie fik besked om, at hun var kommet ind på Psykologi studiet, stortudede hun af lykke. I dag er hun i gang med sit 4. Semester på KU og bruger hver dag til at gøre en forskel. Ved siden af studiet arbejder hun i en sandwich bar, er barnepige og frivillig i GirlTalk.dk. Hun har hjulpet unge piger gennem chatrådgivningen i et år, og er nu også blevet en del af foredragsteamet. Hun hørte først om GirlTalk.dk fra en veninde, som tænkte, at det ville være et interessant sted for Amalie at være. Hun oplevede med det samme GirlTalk.dk som et meningsfuldt sted, som hun selv havde savnet, da hun var yngre. Amalie valgte at blive frivillig i foredragsteamet, fordi hun vil sprede budskabet, så unge piger ikke går rundt uden at vide, hvor de kan få hjælp.

’Jeg ville ønske, at jeg som ældre og med den viden, jeg besidder nu, kunne møde mit yngre jeg og fortælle hende, at det hele nok skal gå’.

møder hun de piger, hun tidligere kun mødte igennem chatrådgivningen. Deres ord og følelser er meningsfulde og givende. Hun kan mærke, at hendes ord får pigerne til at reflektere og genkende de oplevelser, hun deler med dem. Amalie oplever, at pigerne lytter aktivt og interesseret. Foredragsholderne er meget optaget af at skabe et rum præget af accept og tolerance, hvor man kan lytte og høre på andre tale om noget, man måske selv gennemgår lige nu. Det skaber lys for enden af tunellen. Det ved Amalie, når hun ser deres taknemmelige smil bagefter, efterfulgt af et tak for en god oplevelse. Det er fedt at komme ud og fortælle om noget, man selv brænder for, og hvis det fx betyder, at bare én pige mere kommer på chatten og afholder sig fra selvskade, så er det det hele værd.

Den viden vil hun nu dele med landets unge piger. Amalie har lagt meget arbejde i forberedelse til foredragene, og det har været krævende, men når hun kommer ud på skolerne og møder pigerne, så er det det hele værd. Det er der, hun virkelig mærker den forskel, hun kan bidrage til. Her

15


Nyt initiativ: Sms-rådgivning I 2016 har GirlTalk.dk arbejdet intenst med forberedelserne til etablering af en sms-rådgivningstjeneste til de unge piger, så vi gør os endnu mere tilgængelige og relevante for målgruppen. Planen er, at vi i løbet af foråret gennemtester systemet og uddanner de frivillige til at rådgive via sms, og derefter lanceres sms-rådgivningen. Vi forventer, at sms-rådgivningen vil tiltrække en anden type af piger, som søger konkrete råd i de situationer, som de står i. Erfaringen fra andre rådgivninger viser, at samtalerne ofte kan føres over flere dage, og dermed kan pigen have en løbende kommunikation på sms med GirlTalk.dk. Sms-rådgivningen vil også give pigerne mulighed for at kontakte GirlTalk. dk udenfor åbningstiden og anmode om en samtale, når rådgivningen åbner. Denne mulighed kan give pigerne en oplevelse af, at der er hjælp at hente, og det kan støtte dem i at afholde sig fra uhensigtsmæssige handlingsstrategier som cutting, fordi de ved, at de vil blive kontaktet og lyttet til, når rådgivningen åbner. Sms-rådgivningen etableres over en 3-årigt projektperiode, hvor GirlTalk.dk har modtaget puljemidler fra Særlig SOC puljen under Socialministeriet til opstartsfasen. Hele projektperioden er støttet af SparNord Fonden.

Et sted i Spar Nord Fondens uddelingspolitik præciseres det, at Fonden særligt har fokus på initiativer, som understøtter udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i en tid, hvor der er brug for, at vi bliver bedre til at tage os af hinanden. Vi har kendt GirlTalk.dk og deres enorme indsats gennem flere år – og det er et stort og fantastisk stykke arbejde, der ydes af organisationen. På en gang er det både smukt og skidt, at GirlTalk.dk vokser – for især ”kundetilgangen” er i modsætning til erhvervslivet ikke at ønske. Når det så alligevel – i efteråret 2016 – konstateres, at hver femte unge kvinde i alderen 12 til 25 år IKKE er tilfreds med livet – fortæller det os igen, at Danmark ikke kan undvære GirlTalk.dk og de mere end 100 frivilliges indsats for piger, der mistrives. Med adresse til både den virkelighed, vi og unge piger lever i – og igen Spar Nord Fondens statement om at passe på hinanden, føler vi os i kompetent og dejligt selskab med GirlTalk.dk. Vi udvidede samarbejdet betragteligt i 2016. Det har de fortjent – og vi glæder os meget til fremtiden, hvor GirlTalk.dk minder os om, at vi skal blive bedre til at tage os af hinanden. -Steffen Nørgaard, fondsdirektør

16


GirlTalk.dks frivillige Langt hovedparten af GirlTalk.dks frivillige er studerende, overvejende indenfor fag som psykologi, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Der var 70 frivillige, som blev ansat på GirlTalk.dk i 2016 og 55 frivillige, der valgte at stoppe. Vi vil gerne sige tak til dem, der forlod GirlTalk.dk i 2016 for den store indsats I har ydet i chatrådgivningen og på andre områder. Den gennemsnitlige anciennitet for de frivillige, som stoppede på GirlTalk.dk i 2016, var 1 år og 9 måneder, hvilket er en flot anciennitet. Vi arbejder dog fortsat på at give de frivillige nye udfordringer på GirlTalk.dk, så de vokser og udvikler sig med de nye opgaver og vi får lov at beholde dem i GirlTalk.dk i endnu længere tid. GirlTalk.dk sætter stor pris på alle de frivillige, som hver dag bruger tid og energi på at gøre en forskel for unge piger i Danmark. GirlTalk.dk kunne ikke eksistere uden frivillige hænder, så derfor gør vi meget ud af at fejre og hylde de forskellige frivillige i løbet af året. Dette gør vi fx i chatrådgivningen ved at sørge for at dele opmuntrende kommentarer fra brugerne med de frivillige, holde sommer- og julefest for de frivillige og søge om sponsorerede julegaver til dem. De frivillige får også tildelt midler til at arrangere sociale sammenkomster på deres respektive hold, så der bliver plads til at skabe fællesskab og sammenhold på holdene.

100 chatrådgivere 10 holdledere 8 EmpowR gruppeledere 2 frivillige i kommunikationsteamet 6 frivillige i social media team 4 frivillige i foredragsteam 6 frivillige i bestyrelsen 14 ambassadører 30 ad hoc frivillige  

Siden 2012 har GirlTalk.dk løbende udvidet antallet af rådgivere fra 45 i slutningen af 2012 til 100 i slutningen af 2016. På grund af den øgede trafik i chatrådgivningen, etableringen af gruppechat samt sms-rådgivningstjeneste, er GirlTalk.dk stadig i en proces med at udvide antallet af frivillige chatrådgivere/sms-rådgivere. GirlTalk.dk forventer, at antallet af rådgivere i slutningen af 2017 når op omkring 120. Væksten i antallet af rådgivere har også betydet, at GirlTalk.dk har valgt at udvide antallet af frivillige holdledere, som hver har ansvaret for et hold af frivillige på omkring 10 personer i forhold til oplæring, ledelse af rådgivningsvagten, debriefing efter hver vagt samt sygemeldinger. GirlTalk. dk har nu 10 holdledere blandt de frivillige.

17


INDS I G T & V I D E N

â&#x20AC;&#x192;

18


Netværk og konferencer RådgivningsDanmark RådgivningsDanmark er brancheforening for sociale rådgivningstilbud. De foreninger, som har valgt at være medlem af RådgivningsDanmark er alle foreninger, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Brancheforeningen har været undervejs i flere år og afholdte sin første generalforsamling i efteråret 2016. GirlTalk.dk har valgt at engagere sig meget aktivt i arbejdet med RådgivningsDanmark, og GirlTalk.dk forventer at blive akkrediteret hos RådgivningsDanmark i starten af 2017. Man kan læse mere om RådgivningsDanmark og formålet med brancheforeningen på www.Raadgivningsdanmark.dk

Interview med Direktør Anna Bjerre om GirlTalk.dks engagement i RådgivningsDanmark Hvorfor har GirlTalk.dk valgt at engagere sig i RådgivningsDanmark? Fordi vi er optaget af at hæve kvaliteten for den rådgivning, vi yder for at sikre, at brugerne får den bedst mulige hjælp. Samtidig styrker det samarbejdet mellem rådgivningsorganisationer i Danmark Du er valgt ind i bestyrelsen – hvad går arbejdet ud på? I bestyrelsen skaber vi rammer for den nye organisation som er blevet etableret for at sikre, at det fokus der er vedtaget, giver mening for vores interessefelt; brugere og medlemsorganisationer

med andre, så man ikke stirrer sig blind på egne problemer, men hjælper og støtter hinanden til at være gavnlige og hjælpsomme over for brugerne. Hvad kræver det at blive akkrediteret som organisation af RådgivningsDanmark? Det kræver, at man kan leve op til kvalitetskravene i akkrediteringen, både etisk og kvalitetsmæssigt.

Chatnetværk Sammen med arbejdet i RådgivningsDanmark har vi på GirlTalk.dk valgt at prioritere tid og ressourcer på at engagere os i et netværk for chatrådgivninger, hvor vi mødes med andre rådgivninger som os og diskuterer problemstillinger, udfordringer og udviklingsmuligheder omkring digital, anonym rådgivning. På GirlTalk. dk lægger vi stor vægt på samarbejdet med andre rådgivningsorganisationer, og vi oplever, at dette samarbejde er med til at kvalificeres vores rådgivningsarbejde og gøre os alle bedre til det vi brænder for – at yde en kvalificeret hjælp og støtte til de rådgivningssøgende unge piger. Netværk for Socialt Ansvar GirlTalk.dk har siden 2013 været en del af Netværket for Socialt Ansvar. Det er vigtigt for GirlTalk.dk at kunne stå sammen med andre organisationer i visionen om at skabe mere velfærd for færre penge. GirlTalk.dk mødte Thit Aaris-Høeg, Adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar for at høre om det arbejde og den vision, man i Fonden har for Netværket.

Hvorfor er det nødvendigt med en brancheforening som RådgivningsDanmark? Det er nødvendigt for at skabe fælles standarder, så man hele tiden er sikker på at hæve kvaliteten af ydelsen, og fordi det er vigtigt at sparre

19


Interview med Mirjam Westh Om GirlTalk.dks deltagelse i chatnetværket Hvad er din stilling på GirlTalk.dk? Rådgivningskoordinator GirlTalk.dk deltager i chatnetværk – hvor ofte mødes I? En gang hvert halve år, eller måske hver kvartal. Hvad giver det dig som rådgivningskoordinator at være med? Det giver mulighed for erfaringsudveksling med andre portaler som vi deler målgruppe og visioner med i det store billede. Vi kan mødes med andre, som også arbejder på at gøre en forskel på det sociale område. Det viser sig ofte, at vi oplever de samme problemer, som vi kan løfte fælles gennem etiske diskussioner og retningslinjer for at gribe udfordringer an. Vi giver inspiration til hinanden, som er meget givende. Chatnetværket kan bruges til at løfte rådgivningstilbud og kvalitetssikre vores rådgivning. Hvad giver det GirlTalk.dk som organisation? Det styrker vores bånd til de organisationer, som ligner os, og giver os en åbenhed, som er til gavn for de brugere, der benytter de forskellige organisationer.

Interview med Thit Aaris-Høeg Hvad er baggrunden for at Netværk for Socialt Ansvar er blevet etableret? Vores overordnede ønske er at skabe de bedst mulige tilbud til de målgrupper, vi arbejder med i de frivillige sociale organisationer. Dette gør vi bedst ved at give lederne i organisationerne en mulighed for løbende at få talt sammen f.eks. om, hvordan de bedst muligt undgår dobbeltorganisering og dermed også dobbeltfinansiering. I Netværk for Socialt Ansvar mødes vi i temaopdelte netværk og udveksler viden, idéer og erfaringer, og vi har et fælles ønske om at samskabe, nyskabe, innovere og dokumentere. Hvad er visionen bag? Vi vil gerne skabe mere velfærd for færre midler – det er vores vision og pejlemærke i alt, hvad vi foretager os. Vi tror, at dette gøres bedst ved at styrke samspillet mellem de tre sektorer, således at det private, det offentlige og de etablerede civilsamfundsorganisationer samarbejder effektivt for at give børn, unge og udsatte grupper de bedst mulige forudsætninger for en tryg og stabil opvækst. Hvordan er det organiseret? Fonden gør det muligt for organisationerne at mødes i et fortroligt rum med plads til både diskussion og fordybelse. Netværket finansieres p.t. af Fonden for Socialt Ansvar. Der afholdes møder tre gange årligt i de temaopdelte netværk,

20


samt et årligt fællesmøde for alle netværk. Hertil kommer en årlig netværkskonference, hvor det offentlige og de private er inviteret med. Årets konferencetema er ”Ambitioner og muligheder i den frivillige sociale sektor”. Hvorfor er GirlTalk.dk vigtig at have med? Fordi GirlTalk.dk er en fantastisk spændende organisation, som gennem deres forebyggende arbejde med unge piger er et meget vigtigt supplement til de offentlige ydelser, som i mange tilfælde slet ikke dækker de unge pigers behov for her og nu hjælp fra tidlig morgen til sen aften. GirlTalk.dk har en række private sponsorer og samarbejder i øvrigt tæt med kommuner og skoler, og det er netop denne type samarbejder (med alle tre sektorer i spil), som Fonden for Socialt Ansvar gerne vil bakke op om. Hertil kommer, at GirlTalk.dk er en fantastisk god samarbejdspartner og også bofælle, som vi i Fonden for Socialt Ansvar er meget glade for at dele hverdagen med.

Folkemøde på Bornholm Igen i år var GirlTalk.dk på Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er en spændende kogekedel, hvor man kan engagere sig i mange forskellige debatter og lytte og blive inspireret. GirlTalk.dk oplever hvert år, at det giver et stort udbytte at være med på Folkemødet, da vi her kan mødes med politikere og vores netværk på en anderledes måde, der fx kan inspirere til nye tiltag, ideer og samarbejder. GirlTalk.dk har derfor også i 2017 valgt at prioritere Folkemødet højt. Samtidig vil GirlTalk.dk engagere i Ungdommens Folkemøde, der afholdes i Søndermarken i Valby i september. På Ungdommens Folkemøde har GirlTalk.dk og TUBA valgt at indgå et samarbejde om at skabe en telt-stand, hvor vi kan komme i øjenhøjde og kontakt med de unge, som er målgruppen for vores arbejde. Foreningen Østifterne har valgt at støtte dette initiativ ved at sponsorere teltet. Vi glæder os rigtig meget til arbejdet med at udvikle denne stand og til at mødes med vores målgruppe på en ny måde.

Konference med Generator Et af årets store temaer i medierne har handlet om deling af nøgenbilleder på de sociale medier, samt de udfordringer som det har givet mange unge. De sidste 10 år har udviklingen af de sociale medier virkelig taget fart, og mange unge har taget dem helhjertet til sig. Men kendskabet til udfordringerne og risikoen ved at færdes på de sociale medier, er ikke fulgt med i samme grad. Derfor er der en del unge, der er kommet i problemer, fordi de har delt intimt billedmateriale, eller andre har delt intimt billedmateriale af dem på de sociale medier, og de har fuldstændig mistet kontrollen over, hvem der får adgang til dette materiale. Generator satte fokus på dette tema på en konference i efteråret, hvor Direktør Anna Bjerre medvirkede med et oplæg ud fra pigernes perspektiv og med fokus på, hvordan man kan hjælpe og støtte de piger, der er blevet udsat for shaming og sexmobning på internettet. I forbindelse med konferencen skrev GirlTalk.dk en artikel til antologien, der udkom i forbindelse med konferencen. Antologien hedder: ’Sex, hævn og video - om børn og unges deling af intimt billedmateriale’, og er udgivet af Generator. Uddannelse af frivillige GirlTalk.dk har i 2016 fortsat haft fokus på at sikre uddannelsen af vores frivillige, så de frivillige vedvarende har kompetencer til at yde den rådgivning på chatten, som vi lover vores brugere. Vi bruger i høj grad eksterne undervisere for at sikre, at vi udvikler vores viden og får nye input fra undervisere, som til daglig arbejder med de områder, de kommer og underviser om. I 2016 har vi også prioriteret at bruge interne undervisere fra GirlTalk.dk for igennem undervisningen og interaktionen med de frivillige at sikre kulturen blandt de frivillige samt uddybe forståelsen for, hvad GirlTalk.dks formål, værdier og løfter til brugerne er.

21


8 undervisningslørdage i 2016

Seksualitet - seksuel identitet v. Lone Kjær Hein, Sundhedsplejerske Skilsmissebørn og fragmenterede familiemønstre v. Søren Marcussen, familiekonsulent Selvmord & selvmordsforsøg v. Jesper Mogensen, psykolog Psykisk sygdom/diagnoser + angst/depression v. Andreas Hoff, reservelæge i psykiatrien. Spiseforstyrrelser og selvskade v. psykolog Anna Bjerre Selvværd, selvtillid og den kognitive diamant v. psykolog Majbritt Bay Spørge- og samtaleteknik v. coach Lonnie Borgstrøm Incest og seksuelle overgreb v. psykoterapeut og socialrådgiver Lone Lyager

22

Udover undervisningslørdagene har nye frivillige gennemgået et obligatorisk oplæringsforløb på chatrådgivningen samt deltaget i en introdag, hvor de har fået grundlæggende undervisning om selvskade, selvmordstanker og spiseforstyrrelse samt samtaleteknik. I denne undervisning sættes der også fokus på GirlTalk.dks´ værdier, samt hvilket løfte vi giver brugerne af GirlTalk. dk, så vi sikrer, at alle frivillige forstår kulturen i GirlTalk.dk, og hvilke præmisser vi arbejder ud fra. Endelig har de frivillige haft mulighed for at tilmelde sig supervisionsmøder sammen med max 8 frivillige, hvor en fra GirlTalk.dks ledelse har ydet supervision på samtaler og temaer i chatrådgivningen. På GirlTalk.dk gør vi meget ud af, at ledelsen altid står til rådighed med sparring, supervision og vejledning, hvis de frivillige har brug for det efter en svær samtale, og de frivillige har altid mulighed for at kontakte en fra ledelsen på vagttelefonen, hvis der akut er brug for vejledning – særligt i forbindelse med samtaler med akut livstruede piger. Vi lægger vægt på, at de frivillige aldrig skal opleve at stå alene og rådvilde, men at de har adgang til den viden og sparring, de har brug for i de svære samtaler. Vi lægger samtidig vægt på, at de frivillige bruger hinanden som sparringspartnere, så de er med til at kvalificere hinanden i det frivillige arbejde.


ØGET R Æ K K E VI D D E

23


Markedsføring med minimale omkostninger Social Media & Kommunikationsteam GirlTalk.dk har de sidste år haft fokus på at øge vores markedsføringsindsatser. Det er vigtigt, at både pigerne, deres pårørende, fagfolk og politikere kender til vores arbejde, og hvilke tilbud vi har til de unge piger og deres forældre. Derfor har vi arbejdet på en strategi for, hvordan vi kan markedsføre GirlTalk.dk og vores indsatser med minimale omkostninger. Vi har i flere omgange sparret med frivillige konsulenter, der arbejder med markedsføring, og som har stillet deres kundskaber til rådighed for GirlTalk.dk. Ud fra denne viden har GirlTalk.dk i 2016 haft fokus på at øge vores tilstedeværelse på de sociale medier, vi har arbejdet med at optimere vores hjemmeside, så det fremgår tydeligt, at man kan få anonym chatrådgivning, og vi har øget vores tilstedeværelse i Googles søgemaskine. Et af vores vigtige initiativer har også været at etablere et Social Media team med 6 frivillige fra chatrådgivningen. Teamet har til opgave at udbrede kendskabet til GirlTalk.dk i målgruppen igennem Instagram, Snapchat og Facebook og øge vores tilstedeværelse generelt på de sociale medier. Vi har også en frivillig som er engageret i at lave små videoklip, vi kan anvende på YouTube og på vores øvrige mediekanaler. I 2016 er det også lykkedes os at udvikle et frivilligt kommunikationsteam, som har til opgave at skrive nyhedsbreve til pigerne i målgruppen. Nyhedsbrevet hedder GirlNews, og i 2017 vil vi udvikle endnu mere på GirlNews og markedsføre det i højere grad, så flere kan få glæde af nyhedsbrevet. Kommunikationsteamet er også med til at skrive mindre artikler til GirlTalk.dk, som bliver sendt ud med GirlNews og lagt op på GirlTalk.dks hjemmeside. Kampagner GirlTalk.dk har ført flere kampagner for at øge kendskabet til vores tilbud blandt de unge piger. Vi har fx afprøvet effekten af betalte kampagner på facebook, og vi har sendt et brev ud til alle

24

sundhedsplejersker på grundskolerne i Danmark med en GirlTalk.dk plakat og et tilbud om at sende postkort, hvis det var ønsket. GirlTalk.dk har været tilstede med en sponsoreret stand på Uddannelsesmessen i Hillerød, hvor vi har gjort opmærksom på vores tilbud til både elever, lærere og forældre. Trykning af plakater og postkort til kampagnerne er sponsoreret af Hertz Bogtrykkergården.

Medieaktiviteter Medieaktiviteten i 2016 har igen været stor. Særligt har der været meget fokus omkring de unge, der kommer i problemer på grund af digital sexmobning og hævnporno. Direktør Anna Bjerre har optrådt i både TV, radio og aviser for at udtale sig omkring emner, der relaterer sig til de unge piger. Medieaktiviteten er en vigtig del af GirlTalk.dks strategi for at øge det generelle kendskab til GirlTalk.dk i befolkningen, så alle kender vores navn og vores tilbud til de unge piger. Samtidig er der igennem medierne mulighed for at øge fokus på det univers, som unge i dag vokser op i, og hvordan det adskiller sig fra det analogprægede samfund, som tidligere generationer er vokset op med. Ambassadører I årets løb har vi haft fokus på, hvordan vi kan udvikle vores ambassadørnetværk, og hvordan vi bedst kan udnytte de frivillige ressourcer, som ambassadørerne har mulighed for at stille til rådighed for GirlTalk.dk. Vi er taknemmelige for det arbejde, som vores ambassadører gør for os i de forskellige sammenhænge, som de bevæger sig i. GirlTalk.dk har i 2016 fået en række nye ambassadører, og vi har spurgt en af dem, hvorfor hun har valgt at blive ambassadør for GirlTalk.dk.


GirlTalk.dks ambassadører - Peter Mygind, Skuespiller - Lars Ellehave-Andersen, Adm. Direktør i Danica Pensjon, Norge - Claus Dyhr, tidl. CFO i Tivoli - Julie Berthelsen, Sanger - Sarah West, Sanger og Sangskriver - Amalie Stender, Forsanger i bandet Panamah - Linda Andrews, Sanger

Interview med Charlotte Bircow Foredragsholder, Mental & Fysisk Sundhedsrådgiver, Iværksætter og Forfatter Hvorfor har du valgt at være ambassadør for GirlTalk.dk? Jeg har fulgt GirlTalk.dks arbejde siden den spæde start, og set hvor stor forskel de gør for de unge piger. Der er SÅ mange unge, der ikke har nogen at tale med om alle de problemer de oplever i deres teenageår - store som små.

- Soulaima Gourani, Foredragsholder, Virksomhedsrådgiver og Forfatter. - Ulrik Sørensen, Direktør i Kildeskov Consulting - Lizl Rand, Forfatter og Foredragsholder - Michelle Hviid, foredragsholder, forfatter, radiovært - Charlotte Bircow, Foredragsholder, Iværksætter og Forfatter - Sophie Lassen-Kahlke, Skuespiller - Minna Lund, Guldsmed i Milas Jewellery - Pia Allerslev, Børne- & Ungeborgmester i Københavns Kommune

Hvad er baggrunden for, at du har valgt at engagere dig i GirlTalk.dks arbejde? Som mor til to nu voksne piger, ved jeg hvor vigtig det er for selvværd og selvtillid at der specielt i teenageårene bliver talt ud om og handlet på de problemer der er. Jeg har haft flere af mine døtres veninder boende i perioder, da de havde svært ved at kommunikere med deres forældre, eller havde endnu større problemer end det. Cutting, ufrivillig sex etc. sker i alle sociale lag - desværre. Hvorfor mener du, at GirlTalk.dks arbejde er vigtigt? GirTalk.dk gør en forskel. Alle tages alvorligt og der handles på de der har brug for mere end blot en snak. Hvilke drømme har du for GirlTalk.dk i de næste år? At GirlTalk.dk får endnu større bevågenhed - og at der også kommer en Boy/Man/Dude talk-linie.

At der findes hjælp, når man er allerlængst ude, er meget vigtigt. Jeg har mødt mange unge piger, som har fortalt mig, at ‘GirlTalk’ har reddet deres liv. Jeg referer til ‘GirlTalk’, hver gang jeg holder foredrag. - Peter Mygind, skuespiller og foredragsholder

25


PA RTN ER E

26


Kommuner Samarbejdet med Egedal Kommune er fortsat en vigtig del af den strategi, som GirlTalk.dk har arbejdet ud fra i 2016. GirlTalk.dk tilbyder samtalegrupper til de unge piger i kommunen. Samtalegrupperne kaldes EmpowR, fordi målsætningen for grupperne er, at pigerne bliver udrustet med redskaber til at håndtere de følelsesmæssige og konkrete udfordringer, de møder i deres hverdag. I praksis er det kommunens ungdomsskole Ung Egedal, som samarbejder med GirlTalk. dk om etablering af grupperne. Samarbejdet har medført flere forældreforedrag og foredrag på skolerne, hvilket også har været med til at øge kendskabet til GirlTalk.dk og EmpowR. Ud fra dette samarbejde er der også vokset et samarbejde frem med Københavns Kommune. I 2016 indgik GirlTalk.dk et 3-årigt partnerskab med Københavns Kommune om projektet; Nye Veje i den Tidlige Forebyggelse, hvor 5 skoler i distrikt Brønshøj-Vanløse har forpligtet sig til at være med. Projektet rummer foredrag for alle piger i udskolingen, forældreforedrag og foredrag for fagpersonale samt tilbud om EmpowR gruppeforløb til alle piger i udskolingen på de 5 skoler. Projektet havde sin spæde opstart i slutningen af 2016 og vil blive rullet ud i endnu højere grad i løbet af 2017 på de 5 skoler.

’I Egedal Kommune er vi utrolig glade for samarbejdet med Girltalk.dk omkring samtalegrupperne EmpowR, hvilke der er flere årsager til. Først og fremmest gør EmpowR samtalegrupperne en stor forskel for de deltagende piger – hvilket både pigernes egne tilbagemeldinger, forældrenes udsagn samt den statistisk, der bliver ført med projektet, tydeligt viser. Desuden har Girltalk.dk vist sig som en utrolig professionel, faglig dygtig og engageret samarbejdspartner – hvilke både gælder medarbejderne og de frivillige gruppeledere. Endelige viser projektet nye muligheder i samarbejdet mellem kommunale og frivillige aktører ved at skabe rum for at nå en målgruppe af unge piger, som ellers ofte falder mellem to stole i det kommunale system.’ - Trine Christensen, Udviklingskonsulent hos Ung Egedal, Egedal kommune

27


Virksomhedspartnere GirlTalk.dk har i flere år haft nogle trofaste virksomhedspartnere, som har støttet GirlTalk.dk på forskellig vis. Vi vil gerne sige tak for jeres støtte og bidrag til GirlTalk.dk. Det har en stor betydning for, at GirlTalk.dk kan udføre den mission, som er formålet med vores organisation.

GirlTalk.dk har nu i flere år haft et godt samarbejde med Libresse, som giver os økonomisk støtte, og hvor GirlTalk.dk er blevet ekspert på Libresses brevkasse samt deres Girls1st brevkasse i Danmark.

Udover disse tre virksomheder er der andre virksomheder, som har støttet GirlTalk.dks arbejde med forskellige produkter i 2016. Caleb Wilson fra In2media har i flere omgange sponsoreret design og grafik til vores hjemmeside, sociale medier og trykt materiale. Menu A/S har trofast sponsoreret julegaver til alle GirlTalk.dks 100 frivillige chatrådgivere. Milas Jewellery har sponsoreret smykker til GirlTalk.dks adventskonkurrence på de sociale medier samt julegaver til en del af de frivillige. Forlaget Generator har sponsoreret bøger i julegave til alle GirlTalk.dks frivillige. Heinemann Retail har sponsoreret julegaver til de frivillige i form af makeup produkter, parfume og accessories fra deres Tax-Free Shop i Kastrup Lufthavn. Vi har spurgt Annette Engsmose, Direktør for Heinmann Retail, Danmark om, hvorfor de har valgt at støtte GirlTalk.dk.

L’Oreal har også støttet os igennem en årrække, og udover det kontante sponsorat donerer L’Oreal makeup-produkter til GirlTalk.dk, som vi kan bruge i konkurrencer i forbindelse med markedsføringskampagner samt til julegaver til de frivillige på GirlTalk.dk.

Interview med Annette Engsmose GlaxoSmithKleine er ligeledes en trofast sponsor, som er med til at sikre, at vi kan yde vores indsats til de unge piger.

28

Heinemann Retail har støttet GirlTalk.dk med et sponsorat igennem flere år. Hvad er baggrunden for, at I har valgt at støtte GirlTalk.dk? Vi har selv fundament i en stærk familieejet – siden 1879 - og værdidrevet virksomhed, hvor vi tager hånd om vores medarbejdere, når der er perioder i ens liv, hvor man kæmper med sygdom eller anden form for krise i sit liv. Vi har en stor


diversitet, og bestræber os på, at se den enkelte medarbejder med individualitet og respekt. Gebr. Heinemann støtter globalt mere end 100 frivillige organisationer og formål, og også lokalt i Danmark ønsker vi at tage vores del af det samfundsansvar, som vi mener, vi har. Det er vigtigt for os, at vælge en mindre organisation, hvor vi kan se, at vores midler og ressourcer vil have en stor effekt, og ikke drukner i en større organisation. Det ser vi i GirlTalk. Samtidig anerkender vi måden GirlTalk.dk ledelsesmæssigt internt drives på. Som i Heinemann, oplever vi også i Girltalk, en stærk familieånd og passion, hvor den psykologiske faglige baggrund er i orden samtidig med, at GirlTalk.dk tager et stort ansvar for at klæde deres frivillige på, så de faglige såvel som de personlige kompetencer er i fokus. At være psykisk sårbar er rigtig svært, og er tit genstand for enten distance fra omgivelserne, eller den enkelte selv distancerer sig, og egentlig stigmatisering, som gør det meget vanskeligt for den enkelte at være i. Derfor er det så vigtigt, at vi har organisationer som GirlTalk.dk. GirlTalk.dk har en stor passion for at se den enkelte pige og give den rådgivning og støtte, som vedkommende præcis har brug for. Hverken mere eller mindre. Måske har den unge blot brug for en, der er nærværende og oprigtig lytter til vedkommende. Og nogle gange er rådgivningen bag GirlTalk.dk selve livlinen, som er med til at hjælpe den unge til at bygge bro over til en hverdag, som i stedet for psykisk sårbarhed fyldes med glæde, tro, vilje og større robusthed. De unge er jo vores fremtid, og i disse år oplever vi flere unge, som i en tidlig alder faktisk kæmper med et lavt selvværd eller mere eksistentielle problemer, og som vi jo også påvirkes af på arbejdspladserne. Hvis vi, med vores støtte, kan være med til at gøre en forebyggende indsats, så de kan møde arbejdsmarkedet, med et andet og stærkere fundament end de oprindeligt havde, så er vi glade.

I 2016 valgte vi at støtte GirlTalk.dk´s store arbejde ved at anerkende alle de mange mennesker, som står bag, og som på hver deres måde bidrager til at den enkelte pige får den støtte og rådgivning, der er så værdifuld, og som i de sværeste tilfælde måske kan være afgørende for at den enkelte kan genfinde troen og lysten på sig selv og livet. Som tak, bidrog vi derfor med lidt forkælelse i form af julegaver til de mange frivillige. Hvilken form for samarbejde og støtte til GirlTalk.dk planlægger I for 2017? Efter en ambassadør-aften i GirlTalk.dk, tænkte vi videre over, hvordan vi på anden vis kan støtte de mange unge mennesker, og vi har derfor valgt at give GirlTalk.dk muligheden for at indsamle penge til organisationen via en indsamlingskasse, som står i vores store TAX FREE butik i Københavns Lufthavn. Når vores dygtige og engagerede medarbejdere modtager drikkepenge fra vores kunder, lægger de pengene ned i indsamlingsboksen. Hidtil har de ikke haft mulighed for at vælge til hvilken organisation, da vi i mange år kun har indsamlet til Børnecancerfonden. Fra i år kan den enkelte medarbejdere selv vælge, om de ønsker at deres drikkepenge skal gå til Børnecancerfonden eller GirlTalk.dk. Samtidig har vi ca. 29 mio. rejsende gennem lufthavnen hvert år, så mange ser budskabet, samt får muligheden for at støtte det gode formål. Tit er det overskydende valuta, som den rejsende ikke længere har brug for, men som i GirlTalk.dk vil få en stor værdi.

Dette år har jeres støtte taget en anden form. Hvordan har I støttet GirlTalk.dk i 2016?

29


GirlTalk.dk ser frem til 2017, hvor vi håber på at intensivere de allerede eksisterende partnerskaber og udvide med nye. Hvis du er interesseret i at etablere et partnerskab med GirlTalk.dk, er du velkommen til at kontakte Anna Bjerre på tlf: 2252 5258 eller email: anna@girltalk.dk Rotary og Zonta Rotary klubberne og Rotary Danmark har været en trofast støtte for GirlTalk.dk igennem mange år, og i de seneste år er partnerskabet med Zonta vokset frem og har fået stor betydning for GirlTalk.dk. Vi har i årets løb besøgt mange Rotary og Zonta erhvervsklubber, og vi er altid glade for at komme ud og fortælle om vores arbejde og udbrede kendskabet til GirlTalk.dk. Mange medlemmer af de forskellige Rotary og Zonta klubber rundt om i landet har gjort en indsats for at støtte GirlTalk.dk på forskellig vis, og vi sætter stor pris på jeres indsats for arbejdet. Alle bidrag er vigtige og gør en forskel i det daglige, og jo flere vi er sammen om at løfte opgaverne, jo længere kan vi nå.

ZONTA Danmarks donation til GirlTalk.dk ZONTA INTERNATIONAL arbejder med projekter målrettet kvinder i udviklingslandene, hvor projekterne målretter sig mod at styrke kvinders rettigheder, politisk, økonomisk, uddannelse og helbredsmæssigt. Projekterne indeholder typisk uddannelse, sanitære og helbredsmæssige forhold, landbrug og mikrolån til kvinder. ZONTA Danmark har fokus på projekter, der styrker og hjælper kvinder til udvikling. Det kan være gennem støtte til uddannelse, støtte til kvinder der har problemer fx i forhold til vold, misbrug eller manglende social integration og støtte. På landsmødet besluttes hvilke projekter, der skal støttes nationalt. ZONTA Danmark valgte at donere midler til GirlTalk, da vi har den klare opfattelse, at disse midler bliver brugt til at arbejde for at unge kvinder får et

30

bedre liv. Ved at kvinderne kontakter GirlTalk får de vendt problemstillinger de ikke selv kan finde løsninger på. Det at tale med et andet menneske om ens bekymring og smerte, gør at man kan finde en ny og bedre vej fremover. Tak for jeres store indsats. -Ann Karin Vestergaard, formand for projektudvalget i ZONTA Danmark

Fonde Foreningen Østifterne har igennem mange år været en af GirlTalk.dks trofaste støtter og igen i 2016 har fonden ydet et større bidrag til støtte for GirlTalk.dks hjertesag – de unge piger. Uden støtten fra Østifterne ville GirlTalk.dk ikke have ressourcer til at udvikle organisationen i den grad, som vi har haft mulighed for i 2016. Lauritzen Fonden har i 2016 støttet GirlTalk.dk i forhold til etablering og udvikling af gruppechatten, og vi sætter stor pris på Lauritzen Fondens engagement i vores arbejde. Vi mødte Lauritzen Fonden på Folkemødet på Bornholm, hvor vi var så heldige at få lov at få en sejltur med et af Lauritzen Fondens andre indsatser – Legeskibet. Vi siger tak for en hyggelig sejltur og et godt samarbejde.


SparNord Fonden indgik i 2016 et samarbejde med GirlTalk.dk om et 3-årigt projekt, hvor GirlTalk.dk vil etablere en sms-rådgivningstjeneste i forlængelse af chatrådgivningen. SparNord Fonden har også været en vigtig partner for GirlTalk.dk igennem flere år, og i 2017 er der planer om nye initiativer i dette samarbejde. Dette ser vi frem til, og takker for et godt samarbejde i 2016.

MOT GirlTalk.dk sætter stor pris på samarbejdet med MOT, som i 2016 blandt andet har udformet sig i en række foredrag, som Anna Bjerre har afholdt i MOT regi rundt om på danske folkeskoler, der er med i MOT samarbejdet. MOT tilbyder et 3-årigt program til folkeskolernes 7.-9.kl., hvor de jævnligt får besøg af en MOT instruktør, der laver øvelser og skaber dialog med de unge. Visionen for MOT er at skabe tryggere og varmere opvækstmiljøer for unge, og lære de unge tre grundlæggende værdier: MOD til at leve, MOD til at drage omsorg, MOD til at sige nej. ”Modig, hudløst ærlig, smuk og klog var nogle af de ord, som eleverne satte på Anna Bjerres oplæg, som i fredags løb af stablen for overbygningen på Seden Skole. Anna arbejder til daglig på Girltalk, som hun også er stifter af. Hun har som psykolog valgt at vie sit liv til at hjælpe unge piger, som har ondt i livet af den ene eller den anden grund. Respekt for det - der er brug for det! Med indlevelse, hjerteskærende og autentiske historier fra sin egen skoletid krydret med en god portion humor, åbnede Anna op for en samtale med de unge om, hvad det vil sige at være ung pige, hvis hverdag var præget af grov mobning og anoreksi, som ingen rigtig så, og som ingen rigtig hjalp hende videre med. Et helt folkeskoleforløb og hele gymnasietiden blev som følge heraf til en ensom og ulykkelig tid, hvor svigtende selvtillid og selvskade kom i stedet for sorgløse stunder med masser

af venner og fede oplevelser. Ingen af eleverne i 9.a kunne på nogen måde sætte sig ind i, hvad man dog kunne drille så smuk og klog en pige med, og de forstod slet ikke, hvorfor ingen hjalp hende... En dreng sagde: Først troede jeg, det var noget, hun havde opdigtet for at få det til at passe ind i MOT. Det var så vildt, det hun fortalte, men så gik det op for mig, at hun gengav sin egen historie, og det fik jeg helt ondt i maven af... Der var ikke et øre i salen, som ikke lyttede med indlevelse. Hvordan kan man komme ovenpå efter sådanne oplevelser, kan være vanskeligt at forstå, men som Anna til slut pointerede, så er der i bund og grund kun én som kan bryder den onde cirkel - og det er offeret selv. Anna sluttede af med at nå frem til en af MOT´s vigtigste pointer - alle har værdi uanset fortid, og modet til at leve, modet til at sige nej og modet til at vise omsorg skal komme BÅDE fra en selv og fra ens omgivelser. Vi har ALLE et ansvar for at fællesskabet bliver en platform, vi alle både kan vokse med og læne os tilbage i. TAK for dig Anna. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Du er indbegrebet af alt det, som MOT står for.”

Medlemmer og gavegivere Hvert eneste medlem og hver eneste gavegiver er en vigtig partner for GirlTalk.dk i arbejdet for de unge piger. Din donation og din støtte er vigtig for at GirlTalk.dk kan fortsætte arbejdet for de unge piger. Ordsproget: ’Mange bække små, gør en stor å’ demonstrerer, hvordan et enkelt mindre bidrag sammen med andres bidrag kan få en betydning, der virkelig kan gøre en forskel. Udover de enkelte bidrag, så muliggør medlemmerne og gavegivernes støtte samtidig, at GirlTalk.dk hvert år kan ansøge om midler fra Tips- og Lotto puljen, og på den måde forøges bidragene med flere hundrede procent hvert år. Tak for jeres trofaste partnerskab. Hvis du kunne tænke dig at blive gavegiver og medlem hos GirlTalk.dk, kan du gå ind på hjemmesiden og tilmelde dig.

31


Mød en frivillig: Louise Hvad laver du til daglig? Jeg studerer Engelsk og Organisationskommunikation på CBS, hvor jeg er i gang med mit sidste år på min bachelor. Hvor lang tid har du været frivillig på GirlTalk. dk, og hvad har du beskæftiget dig med i den tid? Jeg har været frivillig på GirlTalk.dk siden oktober 2015, hvor jeg har beskæftiget mig med Sociale Medier, en smule PR og skrevet nyhedsbrevet GirlNews. Hvad er GirlNews? GirlNews er et online nyhedsbrev, der sendes ud til GirlTalk.dks brugere en gang om måne-den. GirlNews’ målgruppe er piger i alderen 12-24 år, hvor vi skriver om, hvad der sker hos GirlTalk.dk og prøver at skabe indhold, der har en værdi for vores målgruppe. Du har indtil nu stået for og skrevet GirlNews – hvordan har det været? Det har været spændende og berigende at stå for GirlNews - til tider også lidt udfordrende at finde på indhold, der har en værdi for pigerne.

32

Hvad mener du, at GirlTalk.dk betyder for pigerne? Hvad får de ud af GirlNews? Jeg mener, at GirlNews er en månedlig opdatering fra os på GirlTalk.dk, hvor vi er i øjenhøjde med pigerne, og giver dem information om GirlTalk.dk og de emner, der kan have interesse, som vi ønsker at sætte fokus på og/eller som kan være svære at tale om. Jeg håber, at pigerne kan bruge nyhedsbrevet til at blive inspireret til at tale om de ting, de har brug for, og at vi samtidig kan sætte fokus på nogle af de ting og emner, der er vigtige for dem i hverdagen. Hvad har det givet dig personligt at være frivillig hos GirlTalk.dk? Personligt har jeg været glad for at føle, at jeg sammen med resten af teamet hos GirlTalk.dk gør en forskel for nogle af de piger, der har det svært i hverdagen. Fagligt har jeg fået ny viden inden for brugen af sociale medier samt det, at skrive og opbygge et ny-hedsbrev.


TAK F O R I Ã&#x2026;R

33


Ansatte og bestyrelse GirlTalk.dks sekretariat består af 2 fuldtidsansættelser, en deltidsansat samt 2 ansatte i mindre stillinger. I alt svarer ansættelserne til ca. 3,3 årsværk. Sekretariat - Anna Bjerre, direktør, cand.psych.aut - Majbritt Bay, faglig leder, cand.psych.aut - Mirjam M. Westh, frivilligkoordinator rådgivningskoordinator - Friederikke S. Krogh, projektmedarbejder - Ingelise Linde, bogholder & donationsmedarbejder Bestyrelsen - Christopher Moyell Juul, direktør for Behandlingsskolerne, Formand - Lone Rasmussen, konsulent i DONG Energy Sales & Distribution A/S - Lotte Bliddal, advokat i advokatfirmaet Johansen & Bliddal - Ulla Rode, sygeplejerske og tidligere informationschef SCA - Ole Hessel, direktør i High:five - Michael Esmann, Sekretariatschef for Danske SOSU skoler GirlTalk.dk er en demokratisk forening med en frivillig bestyrelse, der bliver valgt på årets generalforsamling af foreningens medlemmer. I forbindelse med næste generalforsamling har Pia Allerslev, Børne- og Ungeborgmester i Københavns Kommune sagt ja til at opstille til bestyrelsen, og vi har spurgt hende, hvorfor hun har valgt at engagere sig i arbejdet for GirlTalk. dk:

Interview med Pia Allerslev ’Det arbejde GirlTalk.dk udfører, giver mening. Det er vigtigt for mig, at organisationen er optaget af noget som er ukompliceret og u-bureaukratisk med smal ledelse og fokus på sagen. Jeg mener, at organisationens opbygning, samt det arbejde Anna Bjerre, bestyrelsen og de frivillige udfører, giver mening i forhold til sagen, og at det er rettet mod at skabe en forskel for pigerne. Jeg mener, at GirlTalk.dk udfylder et væsentligt hul, som mangler at blive fyldt ud. Der er rigtigt meget, som lærere og myndighedspersoner kan tage hånd om, men jeg tror på, at civilsamfundet også skal løfte meget, og der skal gives plads til, at man i civilsamfundet kan gøre en essentiel forskel. For mange af pigerne er det vigtigt, at det ikke er en myndigheds person, de skal henvende sig til med deres problemer, men at de kan tale med en almindelig person, som er tættere på deres egen alder og situation, end deres lærer eller forældre nødvendigvis er. GirlTalk.dks arbejde er en struktureret måde at gøre det på, mener jeg. GirlTalk.dk udfylder det hul, fordi det er almindelige personer, der er klar til at snakke, støtte, vejlede og hjælpe en masse piger der har brug for at tale med nogen. For det næste år, drømmer jeg om, at GirlTalk.dks vigtige arbejde kan fortsætte og nå ud til endnu flere. Jeg mener ikke, der er brug for nye reformationer af organisationens struktur, men for at konsolidere, nærmere sagt, at der er brug for at blive mere synlig, nå ud til endnu flere piger og få flere muskler at spille med.’ - Pia Allerslev, Børne- Ungeborgmester i Københavns Kommune.

34


Årsregnskab 2016 Da GirlTalk.dk er en non-profit organisation, går alle foreningens midler til foreningens formål: At hjælpe og rådgive piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation og forbedre deres trivsel. Nedenstående grafik demonstrerer, hvor indtægterne kommer fra, og hvordan de er blevet brugt i 2016.

Sådan fordeler indtægterne sig i 2016

Den forventede indtægt i 2016 er på omkring 2. mio. og udgifterne for GirlTalk.dk i 2016 forventes at være på omkring 1,6 mio. Det forventede overskud for 2016 er på omkring 400.000 kr., og det bliver hensat til 2017 for at bruge midlerne til at øge kendskabet til GirlTalk.dk hos målgruppen og til at optimere GirlTalk.dks arbejde i rådgivningen og i de øvrige indsatser. Når årsregnskabet for 2016 foreligger, vil det blive offentliggjort på GirlTalk.dks hjemmeside.

Sådan fordeler udgifterne sig i 2016 4% 8%

22% 8%

14%

4% 40% 26%

30%

44%

Fonde

Aktivitetsomkostninger

Puljer

Rekruttering, udvikling, pleje af frivillige og ansatte

Egen indtægtsgivende virksomhed Virksomheder/erhvervsklubber Medlemmer & private gavegivere

Administration & ledelse Markedføring & representation Lokale omkostninger

35


Som du har kunne læse om i denne årsrapport, så har vi i GirlTalk.dk været i kontakt med rigtig mange piger og unge kvinder det seneste år. Vi har mødt dem på chatten, vi har mødt dem på skoler rundt i hele landet, vi har mødt dem i terapisessioner og til gruppeforløb. Når jeg så ser statistikker over, hvor mange piger og unge kvinder i Danmark, der har ondt i livet, så kan jeg godt se, at vi kun har været i kontakt med en meget lille del af alle dem, som kunne bruge vores hjælp. På trods af at alle vores frivillige har knoklet og gjort en kæmpe indsats, så virker det som en dråbe i en meget stort hav. Til hvilken nytte kæmper vi så hver dag? Men så tænker jeg, at bag hvert tal i statistikkerne er en unik fortælling. En helt særlig og værdifuld pige. Det er fortællinger om afsavn, svigt og usikkerhed. Og det er fortællinger om at miste fodfæste og ikke kunne overskue de mange valg og krav, som man som ung kvinde og pige står overfor. For mange er livet blevet en labyrint af forhindringer fremfor en gave fuld af muligheder.

Også bag statistikkerne i denne rapport er der skæbner. Hundredvis. Ja, faktisk tusindvis. Det er de enkelte fortællinger, som er drivkraften bag GirlTalk.dk. Det er denne meningsfuldhed, vi oplever som frivillige og som ansatte, når vi kan se, at det lykkes os at gøre en forskel for de piger, som vi møder. De senere år er vi blevet flere. Der er i dag flere end 100 frivillige bare i chatrådgivningen, og de arbejder for at hjælpe vores piger og unge kvinder. Vi har også fået flere stærke og engagerede samarbejdspartnere og vores synlighed i den offentlige debat er styrket de senere år. Vi går ind i 2017 med stort engagement. Men vi er også ydmyge og ved, at opgaven ikke kun er stor, men også alvorlig. Det handler om skæbner. Om liv og nogle gange endda om død. Tak til alle de frivillige. Tak til de mange skoler, som sætter pigernes trivsel på skoleskemaet. Tak til vores samarbejdspartnere blandt andre organisationer, offentlige institutioner, sponsorer og partnere. Vi kan ikke gøre det alene. Sammen gør vi en forskel. Tak. Anna Bjerre Stifter og direktør

36

Årsberetning 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you