Page 1

Ă…rsberetning for

Ansvarlig: Majbritt Bay Udarbejdet af: Majbritt Bay, Henriette Wolfram, Cathrine Thomsen


Indhold

02

Forord v/Christopher Moyell Juul

04

GirlTalk.dk 2017 i tal, citater og fortællinger Frivillige på GirlTalk.dk

05

Rådgivningen

08

EmpowR

09

Foredrag/workshops Psykologsamtaler

10

Brugertilfredshed Gruppechat

12

14

Mød en frivillig: Sigrid

Indsigt og viden RådgivningsDanmark

15

Netværk for Socialt Ansvar Folkebevægelsen mod ensomhed

16

Bogudgivelser Kvalitetssikring af arbejdet i rådgivningen

17

Undervisning til de frivillige i 2017 Dataanalyse

18

Social media marketing / Online markedsføring Udvikling og drømme for GirlTalk.dk i 2017

19

Medieaktivitet

20

Interview med Kristina, en frivillig fra SoMe-teamet

23

Kampagner i 2017

26

Ambassadører Ambassadør: Szhirley, Sanger

27

Ambassadør: Lasse Rich Henningsen, Adm. direktør i Musikkens Hus Aalborg

28

Ambassadør: Julia Sofia, YouTuber

29

Øvrige ambassadører

30

Partnere Kommunale samarbejdspartnere Virksomhedspartnere

32

Rotary, Zonta & Lions Club

34

Samarbejde med fonde Medlemmer og gavegivere

36

Årsregnskab 2017

38

Tak for i år

40

Ansatte og bestyrelse


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Forord v/Christopher Moyell Juul Bestyrelsesformand, GirlTalk.dk

Hvad har været højdepunkter for GirlTalk.dk i 2017? Året 2017 har været en succes på mange fronter, men primært fordi vi har hjulpet endnu flere piger i Danmark. Det har vi gjort igennem en markant stigning i antallet af frivillige og en række nye tiltag, herunder SMS rådgivningen og en ny strategi og ekstra indsats i forhold til de sociale medier. I bestyrelsen var vi særligt glade for akkrediteringen fra RådgivningsDanmark. Den viste, at det store arbejde med hele tiden at løfte kvaliteten af det daglige arbejde har båret frugt, og at der nu er tydelige og gode arbejdsgange i forhold til at levere høj kvalitet og dokumentation. 2017 har endvidere været en stor succes i forhold til samarbejdet med fonde og virksomheder. Således at det blev et år, hvor GirlTalk.dk igen kunne fremvise en sund økonomi, og hvor der har været økonomisk råderum til at kunne videreudvikle GirlTalk og investere i nye og spændende tiltag.

Hvilke forventninger har du for GirlTalk.dk til 2018? I bestyrelsen ser vi meget frem til et nyt og innovativt samarbejde med SparNord Fonden, som kan betyde, at vi ikke blot når ud til endnu flere piger i Danmark, men lige såvel til forældre. I det hele taget forstærkes rådgivningsindsatsen overfor forældre, så de kan blive klogere på, hvad det vil sige, at være ung pige i dagens Danmark, og hvilke udfordringer, der udspringer af dette. 2018 bør også blive et år hvor vi yderligere får styrket vores synlighed i det sociale medielandskab. Vi har fået tiltrukket en stor gruppe af dygtige og engagerede frivillige som med positive indlæg og kommentarer på de sociale medier vil sikre, at GirlTalk.dk vil være der, de unge piger søger rådgivning, hvis de selv eller en veninde i en periode har det svært. Endeligt vil det nye år byde på en masse sjove og spændende aktiviteter og events. Vi indleder et større samarbejde med SparNord Fonden, hvor en af aktiviteterne er lancering af en ny bog til forældre med teenagepiger, og i samarbejde med vores ambassadører afholder vi i foråret et storstilet Überbanko for at indsamle penge og skabe endnu mere opmærksomhed om den gode sag.

Har du andre kommentarer til GirlTalk.dk? I året der er gået, har vi forstærket bestyrelsen markant med indtrædelse af bl.a. Pia Allerslev, Caleb Wilson og Charlotte Dyhr, og jeg har personligt en forventning om, at vi i bestyrelsen nu er endnu bedre rustet til at hjælpe GirlTalk.dks ledelse med at eksekvere på den strategi, der er lagt for GirlTalk.dk i de kommende år.

02

Forord v/Christopher Moyell Juul - Bestyrelsesformand, GirlTalk.dk

03


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

04

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger Frivillige på GirlTalk.dk

Rådgivningen

Tilbage i 2004 blev GirlTalk.dk oprin-

GirlTalk.dk har i 2017 ansat knap 100

i 2016. Denne forøgelse skyldes

deligt grundlagt som en chatråd-

nye frivillige rådgivere og sagt farvel

bl.a. at GirlTalk.dk i 2017 har udvidet

givning, men har i årenes løb ud-

til 72 frivillige. Det betyder, at GirlTalk.

rådgivningen til også at inkludere en

viklet sig, så GirlTalk.dk i dag har en

dk i 2017 har haft en forøgelse af

SMS-rådgivning.

chatrådgivning. Det betyder, at

frivillige rådgivere på omkring 28%.

De frivillige har i 2017 brugt omkring

GirlTalk.dk har udvidet sig til at have

Det er vi meget taknemmelige for,

1226 timer på at rådgive unge piger

en del flere tilbud og indsatsom-

og vi vil gerne sige tusind tak til alle

rundt omkring i Danmark. Det vil sige,

råder, som gamle og nye frivillige er

de frivillige, som har været en del

at de frivillige rådgivere har haft lige

med til at varetage og gennemføre.

af GirlTalk.dk i 2017. Både jer, som

omkring 11 samtaler tilsammen pr.

er stoppet og jer, som fortsat er en

vagt. Gennemsnittet af en samtale

del af organisationen. Uden jer ville

har været omkring 45 minutter.

rådgivningen ikke eksistere.

Det hyppigste samtaleemne blandt

Året 2017 betød, at antallet af frivillige involveret i vores indsatsområder har rundet 130 personer, som er fordelt på følgende projekter.

brugerne har i 2017 været konflikt Gennemsnitsalderen på de nu-

mellem venner/familie. Alderen på

værende frivillige er 23 år, og størst-

gennemsnitsbrugeren er 18 år.

edelen af de frivillige er studerende indenfor fag som psykologi, pædagogik, kommunikation og andre

Rådgivning over SMS er støttet af

humanistiske fag.

SparNord Fonden.

38% af de nuværende frivillige har været ansat i over et år, og heraf har 26% været ansat i 2 år eller mere. Den gennemsnitlige anciennitet blandt de frivillige rådgivere er på 1 år og 2 måneder, hvilket skyldes det store antal nye frivillige i år 2017. Vi er taknemmelige for, at vi har et hold

Derudover er GirlTalk.dk ved at opstarte et team, som skal administrere

engagerede og passionerede frivil-

en Youtube kanal. Her er indtil videre

lige, og vi håber, at de har lyst til at

7 engagerede frivillige i gang.

fortsætte med os i året 2018. De frivillige rådgivere hos GirlTalk.

Ud af de 130 frivillige er 15 engageret

dk har i 2017 haft godt og vel 7000

i mere end ét projekt.

samtaler med unge piger i Danmark. Det er ca. 1000 samtaler mere end

05


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

06

07

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger

Samtaleemner i 2017

I 2017 har vi lavet en opgørelse over samtaleemnerne blandt målgrupperne 12-15 år, 16-19 år og 20-24 år, for derved at danne os et overblik over, hvilke problemstillinger, som pigerne hyppigst kæmper med baseret på deres alder. Det har givet nedenstående resultater.

Selvmord/selvmordstanker 6% Ensomhed 6%

Sex og kæresteproblemer 19%

Psykisk sygdom/psykiatrien 6% Tristhed 6% Spiseforstyrrelse 7%

Angst/ bekymringstanker 19%

Uddannelse/arbejde 8%

Forelskelse 11%

Seksuelt overgreb 5% Mobning 5%

Konflikt med venner/familie 12%

Selvskadende adfærd 21%

Ensomhed 6% Angst/ bekymringstanker 7% For målgruppen 12-15 årige fylder emner som forelskelse, seksualitet, krop og kærester meget, mens vi hos den ældre målgruppe 20-24 tydeligt kan se en tendens til, at angst og

Krop/menstruation 8%

Forelskelse 16%

Selvmord/ selvmordstanker 8%

bekymringstanker fylder langt mere. Dette hænger sammen med, at unge i alderen 20-24 står overfor store valg og omvæltninger som at flytte hjemmefra og at skulle vælge uddannelsesretning, bolig og eventuel partner.

Konflikt med venner/familie 11%

Tristhed 6%

Sex og kæresteproblemer 13%

Forelskelse

Angst og bekymringstanker

Selvmord/selvmordstanker 16%

Seksuelt overgreb 7% Hyggesnak 7% Ensomhed 7%

Konflikt med venner/ familie 16%

Forelskelse 8%

Angst/bekymringstanker 10%

Sex og kæresteproblemer 12% Selvskadende adfærd 11%

19%

16%

11% 12-15 år

16-19 år

20-24 år

7% 12-15 år

16-19 år

20-24 år


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

08

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger

Egedal Kommune

Brønshøj

Vanløse

EmpowR

“Det har ændret næsten hele min hverdag og mit syn på andre mennesker. Jeg er blevet mere positiv end jeg var i forvejen. Jeg har lært at håndtere mine følelser bedre i stedet for at gå amok eller blive ked af det. Så tæller jeg til 10. Jeg tror.. eller jeg ved, at det er efter, jeg har været her. Nu går jeg væk, når jeg kan mærke, at jeg er ved at blive sur.’ Pige, der har deltaget i EmpowR

Foredrag/workshops

GirlTalk.dk har i 2017 fortsat samarbejdet med

GirlTalk.dk har holdt foredrag og workshops

GirlTalk.dk har i 2017 udvidet fore-

GirlTalk.dks EmpowR satsning og

Egedal med støtte fra Socialstyrelsen. Både

for alle udskolingsklasserne på de fem samar-

dragsteamet til 12 frivillige, som va-

foredragsteamet er støttet af Østift-

GirlTalk.dk og Egedal Kommune har været

bejdsskoler og inviteret forældre og fagfolk til

retager workshops i Hovedstadsom-

erne.

så glade for samarbejdet, at der er indgået

fyraftensforedrag. Da det har vist sig at være en

rådet. Her har skoler booket foredrag

en selvstændig samarbejdskontrakt for 2018

udfordring i

til deres 7.-10. klasser omhandlende

mellem Egedal Kommune og GirlTalk.dk efter

forhold til at få pigerne til at tilmelde sig grup-

emner som selvværd og selvtillid,

støtten fra Socialstyrelsen ophørte ved udgan-

perne, afprøver vi i samarbejde med Køben-

adfærd på de sociale medier, venner

gen af 2017.

havns Kommune en ny strategi i 2018, hvor

og kærester. GirlTalk.dk har i 2017

EmpowR bliver implementeret direkte på de

afholdt:

I slutningen af 2016 indgik GirlTalk.dk et sa-

skoler, som er interesseret i at booke et forløb

marbejde med Københavns Kommune om at

til deres udskolingspiger. Vi ser frem til, hvad

Foredrag for unge: 84

Psykologsamtaler

tilbyde EmpowR grupper til piger i udskolin-

denne nye strategi vil åbne af muligheder.

Foredrag for fagfolk: 27

325 psykologsamtaler i år – svaren-

gen. Tilbuddet har været centreret om Brøn-

GirlTalk.dk har i 2017 haft 10 forskellige Em-

Foredrag i erhvervsklubber: 7

de til ca. 27 om måneden.

shøj-Vanløse Området, hvor GirlTalk.dk har haft

powR gruppeleder involveret i København og

et samarbejde med fem udvalgte skoler.

Egedal Kommune, og der har været 6 grupper.

09


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

10

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger

Brugertilfredshed

Brugerne siger:

Gruppechat GirlTalk.dk har i 2017 udvidet gruppechattens åbningstid, så den nu er åben både mandage og onsdage. Gruppechatten har i 2017 haft åbent 59 gange, hvor der i alt har været 658 aktive brugere i åbningstiden. I gennemsnit svarer det til omkring 11 aktive brugere pr. gang. Gruppechatten er støttet af Lauritzen Fonden.

11


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

12

GirlTalk.dk 2017 - i tal, citater og fortællinger

Mød en frivillig: Sigrid Frivillig ildsjæl

Psykologispørgsmålene

Sigrid har været frivillig hos

Sigrid fortæller, at hun har udviklet

GirlTalk.dk i 3 år. Hun er holdleder

sig meget, siden hun startede på

på sms- og chatrådgivningen, og

GirlTalk.dk for 3 år siden. Hun er

som psykologistuderende tilbyder

blevet mere bevidst om sin måde at

hun også de unge piger individuelle

gå til mennesker på.

samtaler. Mine veninder kalder det psykoloNår Sigrid ikke er på Girltalk.dk for

gispørgsmålene”, siger Sigrid med et

at hjælpe og rådgive unge piger,

smil på læben, ”men altså det er jo

arbejder hun som vikar i en børne-

bare, at når folk fortæller mig noget,

have, receptionist i et mediehus og

så spørger jeg automatisk ind til det,

som frivillig i Ungdommens Røde

det er ikke bevidst længere. Girltalk

Kors, hvor hun tager på ferielejr med

har været med til at påvirke hele min

børn fra udsatte familier, og til januar

tilgang til mennesker.

skal hun til Ecuador for at arbejde med forældreløse børn. Da snakken

”Safe Space”

falder på, hvorfor Sigrid er frivillig, er

Sigrid slutter med at fortælle om

hun ikke i tvivl,- det er et menings-

de piger, hun møder på chatten

fuldt arbejde, det giver mening for

og ved de individuelle samtaler.

hende at hjælpe dér, hvor hun kan:

Hvad er det GirlTalk.dk kan? Sigrid fortæller om, hvordan der er blevet

“Jeg tror, det betyder rigtig meget, at der er et frirum.”

Jeg er frivillig, fordi jeg selv har haft

skabt et frirum, hvor der er plads til

en rigtig god barndom, en familie

at være ung pige med alt, hvad det

som var støttende, og som jeg kunne

indebærer.

tale med om mine problemer, og det synes jeg, at alle børn burde have,

Det er et safe space, hvor du kan

eller jeg har i hvert fald lyst til at

fortælle om alle dine problemer,

hjælpe, hvor jeg kan, så de får det en

uden at der er nogen, der dømmer

lille smule bedre, og det er både på

én, uden at det er pinligt, man kan

GirlTalk, på ferielejr, og i Ecuador.

også få lov til at sige, at nogen er irriterende eller dumme og ligesom

Der er ingen tvivl om, at Sigrid

komme af med det, uden at der er

brænder for at hjælpe andre.

nogen i en ens omgangskreds, som hører, at man har sagt det. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at der er et frirum.

13


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Indsigt og viden

14

Indsigt og viden

Om akkreditering i RådgivningsDanmark 1.

Man kan blive akkrediteret, når man som organisation er medlem af Råd-

givningsDanmark. Der er visse krav, der allerede skal være opfyldt for at

kunne blive medlem.

Danmark. Gevinsten ved en brancheforening for gratis sociale

2.

Når man ansøger RådgivningsDanmark om at blive akkrediteret starter en

rådgivningsorganisationer er i løbet af 2017 blevet endnu tydeli-

proces, hvor man i organisationen skal udfylde en kvalitetsbeskrivelse om ens

gere for GirlTalk.dk.

rådgivning. Kvalitetsbeskrivelsen gennemgår temaerne Ydelse & Målgruppe,

Faglig tilgang, Kompetencer, Værdier & Etik samt Ledelse & Inddragelse.

Vi oplever, at brancheforeningen er med til at udvikle samarbejdet mellem de sociale rådgivningsorganisationer, så vi sammen kan gøre hinanden bedre og samtidig skærpe vores egen identitet som organisation.

3.

Kvalitetsbeskrivelsen gennemlæses af auditorer fra RådgivningsDanmark,

som kan godkende eller afvise den.

4.

Hvis kvalitetsbeskrivelsen godkendes, aftales et auditbesøg, hvor auditorerne

interviewer ledelse og frivillige i organisationen ud fra kvalitetsbeskrivelsen.

5.

Auditorer indstiller til akkrediteringsnævnet, der endelig tager stilling til god

kendelse, betinget godkendelse eller afslag.

GirlTalk.dks Online rådgivning blev i starten af 2017 akkrediteret af RådgivningsDan-

Netværk for Socialt Ansvar

mark. Det betyder, at brancheforeningen har gennemgået GirlTalk.dks rådgivning ud

GirlTalk.dk er i 2017 flyttet i nye lokaler i det Københavnske

fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet på www.raadgivningsdanmark.dk, hvor der

Nordvest, hvor vi fortsat lejer os ind hos Fonden for Socialt

blandt andet har været besøg af auditorer, som delvis kommer fra andre organisa-

Ansvar. Vi deltager også aktivt i det netværk, som Fonden har

tioner og delvis kommer med en akkrediteringsfaglig baggrund. GirlTalk.dks egen

udviklet blandt organisationer med frivillige sociale indsatser.

faglige leder Majbritt Bay er også i 2017 blevet uddannet som auditor hos Rådgivnings-

Vi sætter meget stor pris på bofællesskabet og samarbejdet

Danmark og deltager derfor i akkrediteringerne af andre medlemsorganisationer i

i Netværket, som inspirerer os og hjælper os til at blive skarp-

brancheforeningen. GirlTalk.dk deltager fortsat i de netværksmøder og seminarer, som

ere på vores arbejde i det daglige.

RådgivningsDanmark GirlTalk.dk har i 2017 intensiveret engagementet i Rådgivnings-

brancheforeningen afholder, og Direktør Anna Bjerre sidder fortsat i bestyrelsen for RådgivningsDanmark.

Folkebevægelsen mod ensomhed Mere end 70 organisationer er gået sammen i Folkebevægelsen mod ensomhed for at modvirke ensomhed i Danmark. Vi arbejder alle sammen på kryds og tværs for at mindske ensomheden. GirlTalk.dk har valgt at engagere sig i Ungenetværket hos Folkebevægelsen mod ensomhed for at arbejde for at reducere ensomhedsoplevelsen blandt unge i Danmark. Folkebevægelsen arrangerer fx hvert år Danmark spiser sammen i uge 17 og der er i løbet af året en række initiativer skabt af de forskellige organisationer. GirlTalk.dk vil gerne bidrage til at modvirke ensomhed i Danmark, hvilket vi blandt andet gør med de indsatser, vi har til daglig. Udover dette vil vi gerne i 2018 være med til at støtte op om og skabe initiativer sammen med Folkebevægelsen, som kan medvirke til en reduceret ensomhedsfølelse blandt unge.

15


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

16

Bogudgivelser

Indsigt og viden

Undervisning til de frivillige i 2017

‘Ser du godt ud’ blev (gen)skrevet i 2017 af GirlTalk.dks Direktør Anna Bjerre og blev udgivet

Angst og psykisk førstehjælp

på GirlTalk.dks eget nystartede forlag. Bogen

v. forfatter Lizl Rand.

handler om, hvordan man får et godt selvværd og er henvendt til unge piger, men pårørende

Selvmordstruede unge

og fagfolk, som arbejder med unge piger kan

v. psykolog Jesper Mogensen

også have glæde af at læse bogen. Bogen har været meget populær og sælges på foredrag

Digital deling af nøgenbilleder

med GirlTalk.dk samt igennem webshoppen.

v. Penille Rasmussen fra Red Barnet.

I slutningen af 2017 har GirlTalk.dk også arbejdet med en bogudgivelse, som er henvendt til

Selvskadende adfærd

forældre. Bogen udgives i starten af 2018. Bo-

v. psykolog Lotte Rubæk

gen er udarbejdet i samarbejde med SparNord Fonden og er en del af en større kampagne,

Faste brugere

som SparNord laver sammen med GirlTalk.dk,

v. psykolog Jesper Mogensen

og som er sponsoreret af SparNord Fonden. Kulturelle og religiøse dilemmaer

Kvalitetssikring af arbejdet i rådgivningen

v. Bydelsmødrene

Vi arbejder løbende på at opkvalificere vores

Incest og seksuelle overgreb

frivillige til opgaven som rådgiver. For at sikre,

v. psykoterapeut og socialrådgiver Lone Lyager,

at de frivillige er klar til opgaven, når de starter,

Klinik for Incestterapi

har vi udviklet på vores introduktionsforløb, så det nu inkluderer en introduktionsdag for nye frivillige samt mere samtaletræning i introduk-

Dataanalyse

tionen på rådgivningen. Vi er løbende i dialog

I det forløbne år er vi blevet optaget af, hvor-

med vores frivillige om, hvad behovet er på

dan vi kan anvende de data, vi indsamler om

rådgivningen i forhold til oplæring og løbende

rådgivningen og om de unge piger. I vores data

opkvalificering.

ligger der megen viden, som vi gerne vil hente

I år har vi intensiveret tilbuddet om samtal-

frem, analysere og anvende i det daglige ar-

etræning/supervision til de frivillige, og da vi

bejde på GirlTalk.dk. Drømmen er derfor i løbet

gennemlæser ca. 1/7 af alle rådgivningssam-

af 2018 at finde ressourcer til dette arbejde, så

taler har vi et godt grundlag for at vurdere,

vi kan anvende og brede vores viden ud og

hvad den enkelte frivillige har brug for af supervision, samt hvad frivilliggruppen som hel-

være frivillige rådgivere på GirlTalk.dk. Vi

hed har gavn af, at vi tager op i undervisning-

lægger stor vægt på dette for at kunne sikre

og samtaletræningsfora.

kvaliteten i rådgivningen. Hvis den frivillige

De frivillige bliver ved ansættelsen informeret

ikke kan opfylde disse forventninger, kan det i

om, at de skal opfylde GirlTalk.dks forvent-

sidste ende betyde, at den frivillige må stoppe

ninger til deltagelse i introforløb, undervisning,

sit arbejde på GirlTalk.dk, da vi ikke kan gå på

samtaletræning og supervision for at kunne

kompromis omkring kvaliteten i rådgivningen.

derigennem hjælpe flere unge piger.

17


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

18

19

Social media marketing/Online markedsføring

Udvikling og drømme for GirlTalk.dk i 2017

aktiviteter og blå bog for frivillige på mail til pigerne. Derudover har vi oprettet et You-

I 2017 fik vi et nyt indsatsområde: Social Media. Siden 2015 har organisationen arbejdet

Tube-team med syv frivillige, hvis formål er en forebyggende indsats og indirekte

på at øge markedsføringsindsatsen for at sprede kendskabet til GirlTalk.dks rådgivning

rådgivning via en YouTube-kanal, som lanceres i foråret 2018.

hos pigerne, deres pårørende, fagfolk, politikere og andre interessenter. 2017 blev året hvor sociale medier for alvor blev konsolideret som kommunikationskanal fra os til

Medieaktivitet

vores målgrupper.

Igen i 2017 har GirlTalk.dk været aktive i medierne. Et af målene for GirlTalk.dks medieaktivitet i 2017 har været at få politisk indflydelse og sprede GirlTalk.dks værdier,

En af drømmene for 2017 var at få udviklet det frivillige SoMe-team (Social Media

så endnu flere piger kan få den hjælp de har brug for. Gennem aktiv deltagelse i

Team) og skabt en solid SoMe-profil på Instagram og Snapchat. Ultimo 2017 består

Folkemødet på Bornholm og Ungdommens folkemøde fik vi sat pigernes trivsel og

teamet af otte frivillige som hver dag poster og interagerer med pigerne via kanalerne

udvikling på dagsordenen – men vi er ikke i mål, og i 2018 vil vi fortsat agere talerør for

Instagram og Snapchat. Derudover har året budt på flere nye tiltag. Et af de nye tiltag

pigerne. Herudover har GirlTalk.dks direktør Anna Bjerre og faglige leder Majbritt Bay

er det eksterne kommunikationsteam som står for kommunikation til interessenter

medvirket som eksperter i radioprogrammer, bl.a. Kaiser på P1 og TV-udsendelser, bl.a.

via Facebook, nyhedsbrev og hjemmesiden. Et andet tiltag tager udgangspunkt i et

Go' morgen Danmark på TV2 og Slip angsten på Kanal 4, omhandlende typiske prob-

mål for 2017, som gik på at udvikle nyhedsbrevet GirlNews til piger i alderen 12-24 år.

lemstillinger hos unge piger i dag, eksempelvis angst og stress hos unge, hævnporno,

Ultimo 2017 udsender vi hver uge en Social Media Teaser med info om kommende

sociale mediers betydning for trivsel og digital mobning.


At kunne give et virtuelt kram. Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Interview med Kristina - en frivillig fra SoMe-teamet

Hvad laver du til daglig? Jeg studerer til socialrådgiver. Hvor lang tid har du været på GirlTalk.dk? Det har jeg siden juli 2017. Hvad var grunden til, at du valgte at være frivillig i GirlTalk.dks Social Media Team? Vi oplever i stigende grad de unge bruge de sociale medier som deres platform til både dyrkelse af det sociale netværk og hvor de får inspiration og nyheder fra. Derfor finder jeg det interessant, at kunne være en del af GirlTalk.dks SoMe-team, der giver muligheden for, at være et talerør til de unge med gode budskaber, råd og små personlige historier, netop dér hvor de unge er. Er du involveret i andre frivillige projekter på GirlTalk.dk? Ja, jeg er også en del af foredragsteamet i GirlTalk.dk.

Hvad betyder det for dig at være frivillig i GirlTalk.dk? Jeg er meget optaget af det samfundsmæssige pres der i dag ligger på de unge og nysgerrig

20

på konsekvenserne deraf - hvilke jeg er i min overbevisning om, at der er. Jeg oplever GirlTalk. dk som værende tilstede for piger i Danmark, hvilket jeg tror er så vigtigt. Nemlig at være til stede. Kunne give et visuelt kram. Turde tale om de ting, som kan være svære at sætte ord på. Og også være der, når de har brug for at dele

plads til netop dem, betyder for mig, at jeg ikke

en god oplevelse. Det at kunne være til stede

er i tvivl om, at det er vigtigt og meningsfuldt,

og mærke, at GirlTalk.dk kan være med til, at

netop den tid og dét, som GirlTalk.dk udfører. Og

skabe et rum for pigerne/brugerne, hvor der er

som jeg er meget stolt over, at være en del af.

Social media marketing/Online markedsføring

21


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

22

Social media marketing/Online markedsføring

Kampagner i 2017

Facebook På Facebook har vi målrettet kampagner til forældre, fagfolk og interessenter, for at blive top-of-mind hos denne målgruppe, når forældrenes teenagedøtre har ondt i livet, når fagfolk søger større indsigt i unge pigers udfordringer og når erhvervsfolk søger meningsfulde CSR-projekter.

I 2017 har vi arbejdet målrettet med kampagner som skulle skabe øget kendskab til GirlTalk.dks brand, så endnu flere piger ved hvor de kan finde en at tale med, når det gør ondt indeni.

Årets Facebook kampagner

Optakt og live-sendelse fra events hvor GirlTalk.dk har været medvirkende

eller arrangører på Folkemødet på Bornholm for at få politisk indflydelse.

#Uperfekt-kampagnen i forbindelse med Ungdommens Folkemøde, hvor

vores ambassadører Szhirley, Linda Andrews og Mathilde Falch samt frivil

lige medarbejdere og rollemodellerne Helse Matilde og Marcel Gbekle med

virkede. Formålet var at skabe mere uperfekthed på Sociale Medier.

Starbucks hylder GirlTalk.dk hvor der gik 5 DKK til GirlTalk.dk for hver Pumpkin

Spice Latte der blev solgt i uge 40. Formålet var at øge kendskabet til GirlTalk.

dk hos forældre og teenagepiger.

#DuErVærdifuld-smykkekampagnen i samarbejde med Milas Jewellery

som sponsorerede Værdifuld-sølvsmykker, for at øge kendskabet til

GirlTalk.dk hos forældre og pårørende til teenagedøtre.

Promovering af EmpowR-tilbuddet til forældre i hovedstaden og Egedal

kommune, for at skabe kendskab til konceptet og rekruttering af piger til Em

powR-gruppeforløb. •

Offentliggørelse af Überbanko i december og promovering af bogen Ser du

godt ud? for at skabe awareness og interesse for Überbanko-eventet og Girl

Talk.dks bog Ser du godt ud?

Invitation til julekoncert til fordel for GirlTalk.dk arrangeret af vores ambas

sadør Linda Andrews.

23


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Instagram og Snapchat Pigerne er på sociale medier 24-7 og bliver konstant eksponeret for uendeligt mange værdier, holdninger og perfekthedsidealer. Vi vil også være der, hvor de er, så vi kan være med til at påvirke den kultur, der findes på de platforme og komme med sunde alternativer. På Instagram og Snapchat har vi intensiv-

24

Social media marketing/Online markedsføring

Den målrettede indsats på de sociale medier har betydet en øgning i antallet af følgere på alle platforme.

eret vores aktivitet for at nå ud til endnu flere piger end tidligere, ved bl.a. at italesætte endnu flere problemstillinger, som er normale at møde som ung pige. Derudover har vi ført kampagner i løbet af året for at øge kendskabet til GirlTalk.dks rådgivning og værdier: #DuErVærdifuld og #AlleHarBrugForEnAtTaleMed.

Årets kampagner på Instagram og Snapchat

Konkurrencen om at vinde en Michael Kors taske blev sponsoreret af Heine-

mann Retail. Formålet var at få øget indsigt i målgruppens interesser.

Libresse sponsorerede et års forbrug af bind til det bedste bud, på hvorfor vi

skal undgå parfume.

5427 •

Udgivelse af bogen “Ser du godt ud?”

Adventskonkurrencen bød igen i år på fire forskellige præmier, bl.a. spon-

soreret af Heinemann Retail. Konkurrencen var en succes og kriteriet for at

deltage var at man skulle tagge en veninde, som burde vinde. Formålet

var at sprede kendskabet til GirlTalk.dk.

#uperfekt-kampagnen i forbindelse med UFM’17, havde til formål at få

pigerne til at dele flere uperfekte øjeblikke af deres liv på sociale medier.

Social medie dækning af uddannelsesmessen i Hillerød, hvor vi afholdte

konkurrencer og aktiviteter på vores stand.

Vi har i 2017 lanceret SMS-rådgivningen som blev promoveret på sociale me-

dier, for at informere pigerne om, hvordan de nemt kan få kontakt til GirlTal.dk

Szhirley skrev og dedikerede sangen ”Bange” til GirlTalk.dk, som gik ud til alle

piger, for at fortælle dem at de ikke er alene med deres problemer.

4458

1906

900 130 2017

Starbucks hylder GirlTalk.dk, hvor der gik 5 DKK til GirlTalk.dk for hver Pumpkin

Spice Latte der blev solgt i uge 40.

Formålet var at øge kendskabet til GirlTalk.dk hos forældre og teenagepiger.

2018

2017

2018

2017

222 2018

25


Ambassadører

Ambassadører

I 2017 har vi arbejdet på at involvere vores ambassadører i vores projekter. Deres stemme og fortælling om GirlTalk.dk via egne kanaler har været med til at sprede kendskabet til GirlTalk.dk og vores værdier. Vi er meget taknemmelige for alt det gode som I gør for GirlTalk.dk.

Ambassadør

Szhirley, Sanger Hvad er baggrunden for, at du har valgt at

Ambassadør

engagere dig i GirlTalk.dks arbejde?

Lasse Rich Henningsen, Adm. direktør i Musikkens Hus, Aalborg

Jeg vil så gerne være med til at inspirere pigerne ud fra mine egne erfaringer og kan jeg gennem musikken gøre en forskel for en eller flere, er jeg

Hvorfor har du valgt at være ambas-

muligheder. De unge piger fokuserer

dybt taknemmelig.

sadør for GirlTalk.dk?

desværre oftest på deres svagheder og livets trusler.

Szhirley har været en solid støtte for GirlTalk.

Alle har brug for en at tale med – om

Det kan være svært at tale med dem,

dk i 2017. I gennem hele året, har hun anvendt

det der virkelig fylder hovedet op, om

der er tættest på. De er altid forudind-

egne kanaler til at dele GirlTalk.dks budskaber

alle de negative tanker, vi alle har

tagede – på godt og ondt. Netop der-

og værdier. Hun startede året med at dele sine

indimellem, om rodet i hovedet, og om

for er der brug for GirlTalk.dk. De finder

nytårsfortsætter med GirlTalk.dks følgere på

det, der er allermest personligt, pinligt

bremsen, tiden og roen til at tale med

YouTube, i marts dedikerede hun sin nye single

og ubærligt. Det har altid været svært

de unge piger. Og med øjenkontakt

”Bange” til GirlTalk.dk og i september delte hun

at være ung, men det har nok aldrig

som de unge piger kan spejle sig i.

sin egen uperfekte historie med ungdommen

været sværere at være ung pige end i

Men med samtidig faglighed og

på Ungdommens Folkemøde.”

dag – i en verden, der tromler afsted

kompetence. Det er et unikt tilbud og

med 250 km/t er det svært at finde

jeg er beæret over at få lov at være

bremsen, tiden og roen til at tale med

ambassadør.

en. Vi voksne ser de unges styrker og

27


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

28

Ambassadører

29

Ambassadør

Julia Sofia, YouTuber

Jeg er selv kun 19 år, og jeg kender alt til det pres, som ligger på unge mennesker idag. Øvrige ambassadører

Hvorfor har du valgt at være

i livet. For mig var GirlTalk.dk

jeg det er vigtigt, at bruge min

ambassadør for GirlTalk.dk?

det perfekte match, fordi vi

stemme og mit talerør, til at

deler de samme værdier, og

få pigerne derude, til at føle

Jeg har valgt at jeg gerne vil

fordi jeg inderligt tror på, at

at de ikke er alene, og ikke er

være ambassadør for Girl-

deres arbejde gør en forskel.

de eneste der sidder med de

Talk.dk, fordi jeg gennem mit

Jeg er selv kun 19 år, og jeg

tanker og bekymringer. Jeg

arbejde som Youtuber, har

kender alt til det pres, som

håber at jeg i samarbejde

fået skabt tillidsbånd til mine

ligger på unge mennesker

med GirlTalk.dk, kan hjælpe

følgere, og jeg føler mig hver

idag. Hele tiden at skulle keep

med at starte/fortsætte en

dag ekstremt knyttet til dem.

up med sociale medier, skøn-

dialog og en åben snak, og i

Derfor ønsker og håber jeg

hedsidealer som ingen rigtig

sidste ende sende en masse

selvfølgelig at kunne hjælpe

kan matche, og især hele

kærlighed, kram og gode råd

nogle af de piger, som måske

FoMo idéen, som jeg tror at vi

afsted til en masse piger rundt

sidder derude og har lidt ondt

alle lider lidt af. Derfor synes

omkring i Danmark.

Matilde Falch Sanger Linda Andrews Sanger Minna Lund Guldsmed og stifter af Milas Jewellery Sofie Lassen-Kahlke Skuespiller og foredragsholder Michelle Hviid Radiovært, forfatter, foredragsholder, ejer og direktør HVIIDunderlig ApS Lizl Rand Forfatter og foredragsholder

Charlotte Bircow Foredragsholder, Mental & Fysisk Sundhedsrådgiver, Iværksætter og Forfatter Peter Mygind Skuespiller & foredragsholder Lars Ellehave-Andersen, CCO i Danica Pension. Soulaima Gourani rådgiver og foredragsholder. Global Dignity Girls Claus Dyhr Tidligere CFO i Tivoli Sarah West Sanger

Ulrik With Sørensen Direktør, Kildeskov Consulting. Amalie Stender Sanger i bandet Panamah Julie Berthelsen Sanger


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Partnere

30

Partnere

Libresse og Glaxo Smith Kleine Vi har i mange år haft et godt og trofast samarbejde med Libresse og Glaxo Smith Kleine. Begge virksomheder donerer hvert år et beløb

Kommunale samarbejdspartnere

til GirlTalk.dks arbejde, og vi har løbende

GirlTalk.dk har i 2017 fortsat samarbejdet med særligt to kommuner om Foredrag og

forskellige kampagner og samarbejdsarrange-

støttende samtalegrupper for unge piger. Samarbejdet med Egedal Kommune blev

menter med de to virksomheder. Vi besvarer

etableret i slutningen af 2014, mens samarbejdet med Københavns Kommune blev

også fortsat brevkassen for Libresse.

etableret i slutningen af 2016. Vi er meget glade for, at samarbejdet med de to kommuner fortsætter i 2018. Samtidig håber vi på, at 2018 vil blive året, hvor vi får mulighed

Starbucks og donaid

for at udvide vores kommunale samarbejder om foredrag og støttende samtalegrup-

I år har vi haft glæden af at etablere et samar-

per til mange andre kommuner.

bejde med Starbucks, som i efteråret lancerede en ugekampagne til fordel for GirlTalk. dk. I løbet af denne uge blev der samlet ind til GirlTalk.dk i alle Starbucks restauranter, og hver

Virksomhedspartnere

I 2017 har vi haft glæde af forskellige typer af virksomhedspartnerskaber, som er vigtige for vores muligheder for at yde støtte og hjælp til de unge piger. Vi sætter stor pris på alle vores samarbejdspartnere og ser frem til, hvad vi kan opnå sammen i 2018

gang der blev købt en Pumpkin Spied Latte, donerede Starbucks 5 kr. til GirlTalk.dk. Kampagnen blev udvidet til at vare frem til jul, hvor der stod indsamlingsbøtter på alle Starbucks restuaranter til fordel for GirlTalk.dk. Samarbejdet med Starbucks blev etableret igennem donaid, som står bag Danmarks første velgørende mærkningsordning. Vi ser tak til både Starbucks og donaid for samarbejdet i 2017, og vi glæder os til nye og spændende samarbejdsprojekter i 2018.

Linda Andrews, Sanger GirlTalks ambassadør Linda Andrews udgav i efteråret sin nye cd ‘Linda Andrews’ og efterfølgende holdt hun julestøttekoncert til fordel for GirlTalk.dk. Vi sætter stor pris på Lindas mangeårige indsats som ambassadør for GirlTalk.dk. ”GirlTalk.dk er fyldt med mennesker, som giver alt, hvad de kan for at gøre en forskel for unge piger. Desværre er der mange mennesker, der er ligeglade med dem omkring dem, men her lyser GirlTalk.dk op og tager et stort medansvar.”

31


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

32

Partnere

Milas Jewellery

hvor hele overskuddet gik til GirlTalk.dk. Zon-

I samarbejde med Milas Jewellery har GirlTalk.

ta Roskilde har også i år bidraget til GirlTalks

dk i 2017 fået udviklet en smykkerække til

arbejde med et flot beløb.

fordel for GirlTalks arbejde. Smykkerne er i sølv

I september havde Lions Club Allerød 50 års

eller oxyderet sølv, og indeholder ordet Værdi-

jubilæum, og i den forbindelse delte man do-

fuld. Smykkerne er tænkt som en oplagt gave

nationer ud til mange gode formål. GirlTalk.dk

til en ung pige, hvor man gerne vil fortælle

var blandt et af de projekter, man havde valgt

hende, hvor værdifuld hun er, og de kan købes

at støtte i forbindelse med jubilæet, hvilket vi er

i GirlTalks webshop. Vi værdsætter i høj grad

meget taknemmelige for. Et stort tillykke med

samarbejdet med Milas Jewellery, og er glade

jubilæet til Lions Club Allerød.

for, at vi kan sælge så smukke smykker til støtte for vores arbejde.

Minna Lund, Guldsmed og stifter af Milas Jewellery

L’Oreal, Support IT, Hertz Bogtrykkergården, Heinemann Retail og Musikkens Hus Vi har samarbejder med mange virksomhed-

”Der er utroligt mange ting som unge piger skal

er, der bidrager til GirlTalks arbejde igennem

kunne forholde sig til, kunne sortere i, leve op til

forskellige typer af donationer. L’Oreal har

og deale med i dag. GirlTalk.dk er et sted hvor

doneret makeup til GirlTalks frivillige, og

man kan søge hjælp. Der er et behov for at man

Musikkens Hus i Aalborg har doneret billetter

kan gå et sted hen og det behov vil givetvis ikke

til LaLaLand in Concert til alle de frivillige i

blive mindre, desværre. Jeg synes der er rigtig

november måned. Support IT donerer gratis

mange ting at slås for. Derfor synes jeg det er

internet og IT support til GirlTalk, og Hertz

dejligt at GirlTalk.dk er sådan et stærkt kvinde-

Bogtrykkergården har blandt andet gratis trykt

ligt fokuseret forum, som passer på pigerne og

sidste års årsberetning.

forhåbentligt gør dem stærkere.”

Heinemann Retail har i 2017 udover donation af julegaver til de frivillige også fået sat en

Rotary, Zonta & Lions Club

boks op, hvor passagerer i Kastrup Lufthavn

GirlTalk.dk har også haft et mangeårigt samar-

kan donere overskydende mønter til fordel for

bejde med flere erhvervsklubber på lokalt- ,

GirlTalk.dk. Alle virksomhedssamarbejder har

regionalt- og på landsplan. Rotary har igennem

betydning for, at vi kan gøre en forskel for de

forskellige klubber og igennem Rotary Dan-

unge piger, og at vi samtidig kan tilbyde vores

mark samt Rotary Hjælpefonden støttet Girl-

frivillige gode vilkår i det frivillige arbejde.

Talk.dk siden starten. Igen I 2017 har støtten fra

Udover Heinemann Retail har følgende virk-

Rotary været vigtig for GirlTalk.dks arbejde. En

somheder været med til at donere julegaver til

særlig tak skal sendes til Skovshoved Rotary

GirlTalk.dks frivillige:

Klub, som både I 2016 og igen i 2017 valgte

Holmegaard, Vissevasse, Tante T, Fermliving,

at donere deres overskud fra julebingoet til

Nilens Jord, Kähler, Gestuz, Psykiatrifonden,

GirlTalk.dk.

Rosendahl, Benjamin Media og Aller Media.

Der skal også lyde en tak til Zonta Danmark og de Zonta klubber, som i 2017 har bidraget til GirlTalk.dk. Blandt andet valgte Zonta Vejle at arrangere et velgørenhedsarrangement,

33


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

Samarbejde med fonde

GirlTalk.dk er så privilegeret, at vi har et rigtig godt samarbejde med både Østifterne, Lauritzen Fonden og SparNord Fonden. Vi har igennem en del år modtaget støtte fra disse tre fonde, og deres bidrag til GirlTalk.dks arbejde er uvurderligt.

Østifterne har i 2017 støttet GirlTalk.

Medlemmer og gavegivere

dks foredragsteam og EmpowR

Vi har i år øget vores antal af gave-

projekt, Lauritzen Fonden har støttet

givere og medlemmer, og bidraget

gruppechatten og SparNord Fonden

fra hver privat gavegiver og medlem

har støttet etableringen af SMS-råd-

øger vores mulighed for at bevare

givningen.

vores §8A godkendelse, som giver os

Samarbejdet vil fortsætte i 2018 med

adgang til at søge om Tips-og-Lotto

nye spændende tiltag og projekter.

midler. Vi værdsætter hvert eneste

Blandt andet har SparNord Fonden

medlem og hver eneste gavegiver, og

indgået et 3-årigt samarbejde med

vi vil gerne sige tak for interessen for

GirlTalk.dk fra 2018, hvor der vil køre

vores arbejde og jeres støtte i 2017.

en kampagne målrettet forældre til teenagepiger i alle SparNord Banks filialer på Sjælland. GirlTalk.dk udgiver også en ny bog i samarbejde med SparNord Fonden om unge teenagepiger, og bogen bliver gratis for SparNords kunder. Udover støtte fra de ovennævnte fonde har Aase og Ejnar Danielsens Fond støttet GirlTalk.dks rådgivning, og Astrid Goldsmiths Fond har støttet uddannelsen af GirlTalk.dks frivillige.

34

Partnere

35


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

36

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2017

Kommunale samarbejder 16%

Puljemidler 25%

Promotion 4%

Lokale 5%

Administration 5% HR ansatte og frivillige 5% Egenindtægt 15 %

Indtægter 2017

Gavegivere og medlemmer 5%

Udgifter 2017

Aktivitetsomkostninger 21%

Løn 60%

Fonde og sponsorater 39 %

Indtægterne har i 2017 været på omkring 2,5 mio kr., og udgifterne har ligeledes været på omkring 2,5 mio kr. Det vil sige, at GirlTalk.dk går ud af regnskabsåret 2017 med et lille overskud på omkring 20.000 kr. Regnskabet vil blive offentliggjort på GirlTalk.dks hjemmeside.

Indtægter

Udgifter

Overskud: omkring 20.000 kr

37


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

38

39

TAK for i år Dette år har bragt GirlTalk.dk et skridt videre i arbejdet for de unge piger, og vi er blevet styrket på vores identitet som organisation samt vores strategiske målsætninger. Dette skyldes blandt andet, at GirlTalk.dk har fået tilført ressourcer og har valgt at investere dem i ansættelser, som gør, at organisationen er blevet rustet til de næste strategiske skridt. Et af de helt store projekter er udvidelsen af GirlTalk.dk indsats via de sociale medier. Vi vil på GirlTalk.dk gerne i kontakt med de unge piger, hvor de er, og vi har derfor lagt en strategi for at komme endnu tættere på den enkelte unge piger, der kan have brug for en at tale med midt i hverdagens mange udfordringer. For GirlTalk.dk betyder 2018 også, at vi udvikler på vores hjemmeside, så den bliver mobilvenlig og målrettet til de forskellige persongrupper, vi ønsker at nå. Samtidig vil GirlTalk.dk lancere et nyt og mere tidssvarende logo. Der vil ske en del ændringer og optimeringer i løbet af 2018, og hvis du følger med i vores nyhedsbrev, kan du læse om ændringerne der.

Vi sætter pris på, at vi har så stort et netværk af samarbejdspartnere, organisationer og offentlige institutioner, som alle har fokus på at sætte trivslen hos unge piger på dagsordenen. Vi siger tak for 2017 og ser frem til at arbejde sammen i 2018 til fordel for de

Alt dette arbejde har et eneste mål. Nemlig at unge piger i Danmark skal komme til at trives i deres hverdag. Vi vil gerne bidrage til at reducere angst-, stress-, og depressionssymptomer blandt de unge og hjælpe dem til at leve en balanceret hverdag, hvor de har det godt med sig selv og deres omgivelser.

unge piger.

Anna Bjerre Stifter og Direktør


Årsberetning for GirlTalk.dk 2017

40

Ansatte & bestyrelse GirlTalk.dks sekretariat består af 2 fuldtidsansættelser i ledelsen, en deltidsansat rådgivningskoordinator, en deltidsansat foredragskoordinator, en deltidsansat Social Media koordinator samt en deltidsansat administrativ medarbejder. Ansættelserne svarer i alt til næsten 4 årsværk.

Sekretariat Anna Bjerre

Direktør, cand.psych.aut

Majbritt Bay

Faglig leder, cand.psych.aut

Mirjam M. Westh

Rådgivningskoordinator

Henriette Wolfram

Barselsvikar for rådgivningskoordinator

Kristina Hesselberg

Foredragskoordinator

Friederikke S. Krogh

Projektmedarbejder

Cathrine Thomsen

Social Media koordinator

Ingelise Linde

Administrativ medarbejder

Bestyrelsen Christopher Moyell Juul

Direktør for Behandlingsskolerne, Formand

Lone Rasmussen

Konsulent i Ørsted

Lotte Bliddal

Advokat i Johansen & Bliddal

Ulla Rode

Sygeplejerske og tidl. informationschef SCA

Ole Hessel

Direktør for High.five

Michael Esmann

Sekretariatschef for Danske SOSU skoler

Pia Allerslev

Tidl. børne- og ungeborgmester, Københavns Kommune

Charlotte Dyhr

Selvstændig kommunikation- & fundraisingrådgiver

Caleb Wilson

Creative director hos Charlie Tango

Ansvarlig: Majbritt Bay Udarbejdet af: Majbritt Bay, Henriette Wolfram, Cathrine Thomsen Grafik og layout: Helena Tvermose


#DuErVærdifuld #AlleHarBrugForEnAtTaleMed

GirlTalk.dk Bygmestervej 10, 1.tv 2400 København NV

Kontakt info@girltalk.dk www.girltalk.dk

Følg os Facebook: Girltalk.dk Instagram: @girltalkdk

Girltalk Årsberetning 2017  
Girltalk Årsberetning 2017  
Advertisement