NÅGONSTANS BLOMMAR ASFALTEN sa hon och packade ryggsäcken. Inka 2016

Page 26

L

ängre kommen än mitt i livet är Viola fast förankrad i vardagen. Som parkarbetare njuter hon av kontakten med naturen och årstidernas växlingar. Men hon känner sig vilsen i tillvaron. Och hon har tröttnat på sexistiska kommentarer från gubbarna på jobbet liksom på att de räknar med att hon ska hålla snyggt i fikarummet. ”Hon är ju kvinna”. Ändå är det just kvinna hon skulle vilja vara, på riktigt. Hon längtar efter närhet. Ömhet och erotik. Det är länge sen hon kände en mans händer mot sin kropp. Någonstans måste kärleken finnas. En dag tar hon steget. Hon vill uppleva friheten, möta nya platser och smaker. Viola packar ryggsäcken och går ombord på färjan söderut. Äventyret väntar. När hon minst anar det dyker den upp. Passionen. Den börjar med en lätt beröring, stegras och fördjupas. När hon reser tillbaka är hennes tankar där, inte hemma. Hon vill ha mer.

E 174

n berättelse om att våga, trots att man flera gånger blivit bränd. En berättelse om uppbrott, besvikelse och en ny början.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.