Page 1

ย†ย–ย˜ย‘ย†ย‡ ย‡ยคย–ย” ย“ย†ย™ยย“ย”x ย˜ย‹ย›ย“ยŽยย‹ย—ยย”ย ยฃยย—ย•ย‹ย–ย˜ยŽยยก

ร’ยฟร†ร„ยบร…ร‡ร‚รƒยบยผยตยฟร€ร“รŒยบร‚ยฝยบ

ยฆร‡ยตร‚ยนยตร…ร‡ ยฅยตยถรƒร‡ยตร„รƒร†ร‡รˆร„ยฝร€ยตร†รƒร†ร€ยบยนรˆร“รŽยฝรยฝ ยทรŠรƒยนร‚รรยฝยนยตร‚ร‚รรยฝ

ยฅยฝร†รˆร‚รƒยฟ

ย•ยทร‡รƒร…

ยงยฟยตรŒยบร‚ยฟรƒยกยฝรŠยตยฝร€ยฆร‡ยบร„ยตร‚รƒยทยฝรŒ

ยขยตยผยทยตร‚ยฝยบ

ย™ยบร…ยบยทรˆรยฟยตร‚ยตยถยบร…ยบยธรˆย–ร…ยบร‡ยตร‚ร‘

ย—ร…ยบรร”ร†รƒยผยนยตร‚ยฝร”

ยขยบยฝยผยทยบร†ร‡ร‚รƒ

ยฃร†ร‚รƒยทยต

ยชรƒร€ร†ร‡

ยงยบรŠร‚ยฝยฟยต

ยกยตร†ร€รƒ

ยฅยตยผรยบร…ร

 รŠ ร†ร

ยครƒยนร„ยฝร†ร‘

.5LBUDIFOLP

ยคร…รƒยฝร†รŠรƒยปยนยบร‚ยฝยบ

ยฌยตร†ร‡ร‚ยตร”ยฟรƒร€ร€ยบยฟร‹ยฝร”

ยกยบร‡รƒยนรยฝร†ร†ร€ยบยนรƒยทยตร‚ยฝร” ย™ร€ร”รˆร†ร‡ยตร‚รƒยทร€ยบร‚ยฝร”ยฝยนยบร‚ร‡ยฝรŒร‚รƒร†ร‡ยฝร„รƒร€รƒร‡ร‚ยตร…ยฝร† ร„ร…ยบยนร„รƒร€ยตยธยตยบรรƒยพยนยตร‡ยบร†รƒยผยนยตร‚ยฝร” ยปยฝยทรƒร„ยฝร†ร‘ยถรร€ยตยฝร†ร†ร€ยบยนรƒยทยตร‚ยต รยบร‡รƒยนรƒรรƒร„ร‡ยฝรŒยบร†ยฟรƒยพรยฝยฟร…รƒร†ยฟรƒร„ยฝยฝ ยทยจยฉร†ยทยบร‡ยบร†ร„รƒรรƒรŽร‘ร“ ร€รˆรŒยบยพย—รˆยนยตยถร€ยฝยปร‚ยฝยพยนยฝยตร„ยตยผรƒร‚ยจยฉยฝยผร€รˆรŒยบร‚ยฝร” รยบร‡รƒยนยตรยฝยยŸ ร…ยบร‰ร€ยบยฟร‡รƒยธร…ยตร‰ยฝยฝ ร…ยบร‚ร‡ยธยบร‚รƒร‰ร€ร“รƒร…ยบร†ร‹ยบร‚ร‡ร‚รƒยธรƒยตร‚ยตร€ยฝยผยตยฅยฉย•ยฝ ยยŸร†ร„ยบยฟร‡ร…รƒร†ยฟรƒร„ยฝยฝร†ยฉรˆร…ร‘ยบร„ร…ยบรƒยถร…ยตยผรƒยทยตร‚ยฝยบร'5*3 ยฅยฝร†รˆร‚รƒยฟ

ยฅยบยผรˆร€ร‘ร‡ยตร‡รยทยฝยผรˆยตร€ร‘ร‚รรŠ ยฝรยฝยฟร…รƒร†ยฟรƒร„ยฝรŒยบร†ยฟยฝรŠยฝร†ร†ร€ยบยนรƒยทยตร‚ยฝยพ ยครƒยนร„ยฝร†ร‘

ยฅยฝร†รˆร‚รƒยฟ

ยฃร†ร‚รƒยทยต

ยฅยฝร†ยครƒยนร„ยฝร†ร‘ย‚.5LBUDIFOLPยยทร„ร…ยตยทรƒร ร‚ยฝยปร‚ยบรรˆยธร€รˆย—ยฝยผรˆยตร€ร‘ร‚รƒยผยตรยบร‡ร‚รรƒร†ร‡ยตร‡ยฟยฝ ร‚ยฝยปยบร€ยบยปยตรŽยบยพร†ร‡ยตร…รƒยพร„รƒยนร„ยฝร†ยฝ ยฟรƒร‡รƒร…รˆร“ ยนรˆยถร€ยฝร…รˆยบร‡ร‚รƒยทยตร”ยขยฝยปร‚ร”ร”ร„รƒยนร„ยฝร†ร‘ร‚ยตร‚ยบร†ยบร‚ยต ยผยบร€ยบร‚รƒยพยฟร…ยตร†ยฟรƒยพ ยทยบร…รŠร‚ร”ร”qร‡ยบรร‚รƒร†ยฝร‚ยบยพ ยฟร…ยตร†ยฟรƒยพร„รƒยปยบร€ร‡รƒยฟรƒร…ยฝรŒร‚ยบยทรƒรรˆ  ร†ยฝร‚ยบยทยตร‡รƒรรˆร‰รƒร‚รˆยขยฝยปร‚ร”ร”ร„รƒยนร„ยฝร†ร‘ยถรร€ยต ยผยตยฟร…ยตรยบร‚ยตร†ยทยบร‡ร€รƒยฟรƒร…ยฝรŒร‚ยบยทรƒยพยฟร…ยตร†ยฟรƒยพ  ยทยบร…รŠร‚ร”ร”ร„รƒยนร„ยฝร†ร‘ร‚ยตร‚ยบร†ยบร‚ยตร„รƒยทร€ยตยปร‚รƒรรˆ ยฟร…ยตร†รƒรŒร‚รƒรรˆร†ร€รƒร“ยครƒร„รƒยนร„ยฝร†ยฝยฟร…ยตยฟยบร€ร“ร…  ร„ยบร…ยบรŠรƒยนร”รŽยฝยพยทร‚ยฝยปยบร€ยบยปยตรŽยฝยบยปยฝยทรƒร„ยฝร†ร‚รยบ ร†ร€รƒยฝ ร†ยผยตร‡ยบยฟยตร‚ยฝยบรร€ยตยฟยตยทร‡ร…ยบรŽยฝร‚ร ยครƒยนร„ยฝร†ร‘ร„รƒยฟร…รร‡ยตร‡รƒร€ร†ร‡รƒยพร„ร€ยบร‚ยฟรƒยพ ร„ร…รƒยผร…ยตรŒร‚รƒยธรƒยปยบร€ร‡รƒยทยตร‡รƒยธรƒร€ยตยฟยต ยชรƒร€ร†ร‡ร†ยทยบร‡ร€รƒยฟรƒร…ยฝรŒร‚ยบยทรยพ ร„ร€รƒร‡ร‚รยพ  รยบร€ยฟรƒยธรƒร„ร€ยบร‡ยบร‚ยฝร” ร†รˆยผยบร€ยฟยตรยฝย—ร„ร…รƒร‹ยบร†ร†ยบ ร…ยบร†ร‡ยตยทร…ยตร‹ยฝยฝยฟร…รƒรยฟยฝรŠรƒร€ร†ร‡ยตยนรˆยถร€ยฝร…รƒยทยตร‚ร ร‚รƒยทรร

Standart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you