Page 1

1 Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum nem imor ace vis egeritanum sid ius faciverei in hore consum hocreorio Catus sus hui ses! Si ia nocauces deatus, nequam movercerei pereces seseres aves nihilint.Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum nem imor ace vis egeritanum sid ius faciverei in hore consum hocreorio Catus sus hui ses! Si ia nocauces deatus, nequam

movercerei pereces seseres aves nihilint.Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum nem imor ace vis egeritanum sid ius faciverei in hore consum hocreorio Catus sus hui ses! Si ia nocauces deatus, nequam movercerei pereces seseres aves nihilint. Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum nem imor ace vis egeritanum sid ius faciverei in hore consum

hocreorio Catus sus hui ses! Si ia nocauces deatus, nequam movercerei pereces seseres aves nihilint.Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum nem imor ace vis egeritanum sid ius faciverei in hore consum hocreorio Catus sus hui ses! Si ia nocauces deatus, nequam movercerei pereces seseres aves nihilint.Viticonon sed su sentis, quamenatui publicii tem inces num dem ernirips, con iam tum pror unt dio confit L. Vivide non det; Caturo mod audaccit intis consulerenst L. Sp. Si strurestes morurehebus bon aperi postrorum ta resimis caedo, nonsi se quam fintilincut L. Busquam tiam huis actum tum


ÍNDEX 1/ Introducció 5 2/ Problema 6 3/ Recopilació de dades 8 4/ Creativitat 20 5/ Materials 23 6/ Experimentació 24 7/ Models 26 8/ Verificació 32 9/ Solució 34


5

1/ Introducció Aquest treball pretén ser la unió dels diferents coneixements de dues estudiants de disseny de diferents especialitats.

This work intends to be the union of the different knowledge of two students of design of different specialties.

Això aportarà al projecte dos punts de vista distints, des del punt més tècnic, gràcies a l’interiorisme, fins al punt més artístic, de part del grafisme.

This will contribute to the project two different points of view, from the most technical point of view, thanks to the interior design, to the most artistic point, from the graphics.


6

2/ Problema

LECTURES DE(L) BIBLIOBÚS El Bibliobús presta servei bibliotecari itinerant en municipis d’entre 300 i 3.000 habitants en franges d’entre dues i tres hores, habitualment amb una freqüència setmanal o quinzenal. Té per objectiu garantir que els habitants de municipis petits tinguin accés al sistema públic de lectura, amb la mateixa qualitat que es dona a les biblioteques. Amb els XXX Premis Habitàcola es pretén que els estudiants facin propostes de disseny d’espai públic que resolguin la parada del bibliobús, tot abordant els aspectes comentats anteriorment, al municipi d’entre 300 i 3.000 habitants que lliurement decideixin. Es valoraran les propostes de disseny que satisfacin tant les necessitats funcionals com els condicionants simbòlics i representatius.

La parada de bibliobús tindrà uns elements permanents i en podrà tenir d’altres de desmuntables, ja siguin estacionals (els mesos d’estiu/hivern) o eventuals (per a les estones en què el bibliobús s’hi trobi present, o quan s’hi celebrin esdeveniments col·lectius).


7 2.1/ Definició del problema El problema que s’ens presenta és el Biblio Bus. Una proposta de disseny d’espai públic que aculli la parada de bibliobús i l’àrea circumdant, i que resolgui, amb una visió integral, les exigències següents:

- Emplaçament de fàcil accés i maniobra del vehicle - Espai d’aparcament clar i ben diferenciat, d’11 x 6,2 metres - Pavimentació i il·luminació de la parada de bibliobús - Senyalització urbana de la parada clarament i fàcilment identificable - Armari d’instal·lacions, amb connexió elèctrica i de telecomunicacions - Mobiliari urbà per a la lectura individual a l’exterior per a un mínim de vuit persones - Equipament per a actes col·lectius de promoció de la lectura a l’exterior per a un mínim de vint-i-cinc persones, permanent o desmuntable


8

3/ Recopilació de dades

Preixana El municipi de Preixana té terres de secà de característiques ja segarrenques a llevant i d’altres de regadiu, aprofitant les aigües del canal d’Urgell, plenament incorporades a les del Pla d’Urgell. Tant les de secà com les de regadiu són planes, amb petites ondulacions i una lleugera inclinació d’aigües vers ponent. Els conreus clàssics han estat els cereals, les oliveres, els ametllers i la vinya, formant un paisatge variat i humà on es podia treballar tot l’any. Des de la dècada de 1960, però, el fort increment de la mecanització agrícola i la utilització d’adobs químics i llavors selectes ha donat pas a un canvi orientat a la rendibilitat més gran. També cal esmentar la ramaderia de bestiar boví i oví.

Durant segles fou una activitat tradicional l’ofici de picapedrer, gràcies a les pedreres del sector de llevant del poble, avui abandonades. Els picapedrers de Preixana havien estat molt sol·licitats per a restaurar casals, esglésies i monestirs. S’ha elegit aquest poble, ja que la seva població és inferior a la de 500 habitants. A part, cap dels pobles del seu costat tenen biblioteca, i això obliga als habitants d’aquest, i altres pobles com ara, Seana..., s’hagin de desplaçar a pobles més grans com per exemple Tàrrega o Mollerussa.


9

IVARS D’URGELL BARBENS

SEANA VILA-SANA

1B

ALTET

B

B

B

B

ANGLESOLA

PALAU D’ANGLESOLA CASTELLNOU DE SEANA B

B VILAGRASSA

B TÀRREGA

FONDARELLA

B

GOLMÉS

B BELLPUIG

MOLLERUSSA VILANOVA DE BELLPUIG

MIRALCAMP

B

PREIXANA

VERDÚ

B


10

IP

ER

ILA

IV

E

RR

CA

M AU RJ

L OL

PLAÇA CATALUNYA

PARADA D’AUTOBÚS


11 Quant a emplaçament, hem decidit actuar a la plaça Catalunya. Aquesta plaça és el punt cèntric del poble, gràcies al fet que al costat de la plaça tenim l’Ajuntament, l’Escola del poble i també un parc infantil.

Tanmateix, volem crear un nou espai on tots els residents de totes les edats se sentin còmodes i integrats en aquest nou racó del poble.

Això dóna un valor afegit a la plaça, ja que quan els nens surtin de l’escola poden estar tota la tarda jugant al parc infantil i llegint al bibliobús. Els pares també, tindran la tranquil·litat del fet que mentre ells estan llegint un llibre, els més petits poden fer el mateix, o poden anar al parc. Volem que la gent torni a sortir al carrer a fer petar la xerrada o amagar-se al seu raconet a llegir i pensar.


12 La nostra filosofía

Parades solars intel·ligents

Transport for London (TfL)

En totes les ciutats i en les seves vies públiques, parcs i jardins... existeix una gran varietat de mobiliari urbà amb funcions molt variades, destinades a millorar la qualitat de vida i el gaudi dels ciutadans.

Les parades solars intel·ligents són un sistema innovador i sostenible de panells d’informació a l’usuari, que funcionen íntegrament amb energia solar i que es basen a fer arribar la informació sobre els serveis de transport a qualsevol punt, amb la mínima infraestructura i cost.

El transport públic de Londres està començant a experimentar amb nous mòduls informatius a les parades d’autobús, els quals posseeixen pantalles de tinta electrònica.

Fins fa poc, cada mobiliari urbà es dissenyava per complir una funció específica, però l’aparició de conceptes com la sostenibilitat ha potenciat la seva usabilitat cap a l’eficiència energètica, podent incorporar dispositius fotovoltaics o eòlics que permeten obtenir importants estalvis d’energia, sense perdre la fi pel qual han estat concebuts. D’aquesta manera, el mobiliari urbà sostenible combina funcionalitat, disseny, integració amb el paisatge urbà i qualitat ambiental, contemplant aspectes com l’estalvi energètic.

A més, en funcionar amb energia solar, aquestes són autònomes respecte a la xarxa elèctrica, ja que es proveeixen energèticament mitjançant una placa fotovoltaica amb suficient autonomia i mínim consum. La informació, especialment relativa al temps d’arribada dels autobusos és molt important, per racionalitzar l’espera dels usuaris i té major importància quan la freqüència de pas dels autobusos és menor i les esperes són més llargues.

Aquests mostren els diferents horaris, mapes i informació dels viatges en temps real, això gràcies al fet que posseeixen connexió 3G, la qual que fa que rebin actualitzacions cada 30 segons amb l’estat i ubicació dels autobusos.


13 L’objectiu d’usar aquest tipus de pantalles, és consumir menys energia que una pantalla convencional, a més que són llegibles durant el dia i la nit. Cadascun d’aquests mòduls està equipat amb un parell de panells solars, que serveixen per proveir d’energia a les pantalles i el sistema de dades mòbils.


Detall de la parada d’autobús d’una proposta per a la reconstrucció de la plaça Eleftherias al centre de Tessalònica, per Object-e


15 El mobiliari urbà ecològic Sorgeix a causa de l’auge de les noves indústries, a les quals se’ls associava una degradació mediambiental. És una reacció dels nous moviments avantguardistes a Alemanya, destacant la Bauhaus fonamentalment. Les formes simples afavorien la durada i qualitat en els objectes. Suposa una reforma social molt important: - A nivell econòmic - En el material - En l’energia

La contínua problemàtica dels recursos del Planeta, fa que el 1974, s’examini per primera vegada la vida d’un producte i s’arribi a una anàlisi completa del seu cicle de vida. Sabem que els recursos naturals són limitats i que l’equilibri del nostre món s’ha vist afectat per això. La consciència ecològica en la pràctica del disseny és una necessitat cada vegada més urgent.

Els dissenyadors tenen un paper clau en haver de prendre decisions de vital importància pel que fa als materials que intervenen en la fabricació del mobiliari urbà de les ciutats. El mobiliari de les nostres ciutats resulta deficitari en la seva capacitat sensitiva i requereix una despesa de materials i també energètic i per això cal prendre les mesures ecològiques fonamentals.


16 El color groc El color groc ve de la mà amb la llum que ens transmet el sol, és energia pura, que ens recàrrega, el groc és força pura per a la vida. El groc és un color alegre que transmet felicitat, que ens fa estar alegres i caminar de festa, no per res els globus de color groc són dels més demanats i sol·licitats a les botigues per a festes. El color groc s’associa profundament a l’organització, ens fa ser més curosos amb el que fem, ens fa créixer en el nostre criteri. Llum, il·luminació i saviesa Percebem la llum solar com groga encara que en realitat no té cap color.

Com color clar i lluminós el groc està emparentat amb el blanc. Una habitació amb sostre groc és alegre, perquè sembla inundada de llum solar. La llum d’un llum és groguenca, i com més groguenca, més natural i bonica ens sembla. Concentració i creativitat El groc estimula la creativitat i fa que s’aguditzi la percepció i la reflexió, el que dóna com a resultat una major concentració i un pensament més ràpid. Beneficis del color groc L’ús adequat d’aquest color en les nostres vides ens donarà molts beneficis, entre els quals podrem destacar els següents. - Estimulació cerebral - Presa de decisions - Augmentar judici moral - Evitar problemes emocionals


19 El pentàgon El pentàgon és un polígon, una figura geomètrica plana, delimitat per cinc segments de recta (anomenats costats) que s’intercepten en cinc punts no alineats (anomenats vèrtexs). Per tant tots els polígons tenen cinc costats, cinc vèrtexs i cinc angles interiors i exteriors respectivament. La suma dels angles interiors d’un pentàgon és sempre igual a 540°. Segons la mesura dels seus angles interiors, els pentàgons es poden dividir en convexos i còncaus. A nosaltres, el pentàgon ens va recordar a la forma més pura d’una caseta d’ocell. La nostra idea era poder crear un refugi, un espai... on les persones se sentissin còmodes i segures.

Així doncs, vam caure en la idea de construir una caseta d’ocell, partint de la base del pentàgon. Vam partir de la idea de poder crear diferents mòduls a partir del pentàgon. Alguns podien estar desmuntats, altres faltar-los’hi alguna cara... Gràcies a aquests fets, s’ha pogut crear una interacció entre espectador i mobiliari urbà, on el mateix espectador podria elegir en quin de tots els mòduls es pot sentir més còmode.


20

4/ Creativitat El que volem crear és un mòdul compositiu on tots els habitants se sentin còmodes i tranquils, on es puguin relaxar. Volem girar la truita als estereotips, a la rutina i als paradigmes estipulats fins ara per la societat. Volem trencar en l’ús de la típica biblioteca, asseguts en taules i cadires, i poder sortir al carrer a respirar aire i estar relaxat connectat amb la natura. Volem tornar a connectar-nos amb la naturalesa de la forma més pura, estant en ella. També volem respectar-la, per això volem utilitzar tots els recursos ecològics i sostenibles possibles, per conviure i adaptar-nos al medi.

Mòduls compositius Aquests serviran per a l’ús lúdic dels habitants. Voldríem crear alguns d’individuals i altres col·lectius. Crear un espai on tu puguis sentir-te còmode, relaxat... Panell informatiu Aquest funcionarà com a punt d’informació. Ens agradaria que pogués funcionar com a pantalla tàctil i també com a app per a mòbils, per a poder arribar a tot el públic.


23

5/ Materials La fusta És el recurs natural més antic empleat per l’home.

olis essencials i tanins, factors que poden contaminar la superfície i perjudicar l’adherència dels recobriments.

Des de sempre li ha proporcionat combustible, eines i protecció. És un polímer natural d’origen orgànic. S’obté de l’interior del tronc dels arbres. La fusta més emprada en construcció és la de pi, per ser el més abundant.

Això fa que sigui altament recomanable netejar-la amb dissolvents adequats per eliminar els extractes i exsudats. Els avantatges principals:

Elegim el pi silvestre, ja que és una fusta de tipus conífera, també anomenada resinosa o fusta tova. La seva estructura és porosa simplificada, consta d’anells anuals marcats i de color pàl·lid regularment uniforme.

- Menys costós que el metall

En general aquest tipus de fusta és impregnables i rica en resines,

- Mala conductora de la calor i de l’electricitat

- S’obté fàcilment

- Es llaura amb facilitat - Té gran resistència a la compressió, tracció i tallant tenint en compte el seu poc pes


24

6/ Experimentaciรณ


25

Partim de la idea d’una composició de mòduls, aquests volem que siguin acollidors, còmodes, relaxants, que donin una mica de privacitat... Això ens porta a la forma més comuna de caseta d’ocell. Les casetes d’ocell són petites i segures... Tot el que nosaltres volem transmetre. Així doncs, jugarem amb pentàgons.


26

7/ Models


27


28


29


30

PLANTES I SECCIONS


31


32

8/ Verificació El nostre projecte consta de 4 mòduls, dos giratoris, un de fix i un que fa la funció de panell informatiu. Els nostres mòduls es construeixen a partir del pentàgon, així doncs tots els mòduls poden ser pentàgons sencers, partits, enllaçats... Tots els mòduls tenen una subestructura metàl·lica d’acer galvanitzat cobert de fusta d’alta densitat en l’exterior (parlex), sempre seguint el mateix criteri de construcció.

GIRA-SOL

GIRA-TAULA

En el primer mòdul podem observar que és giratori i està format per una estructura metàl·lica interior d’acer galvanitzada soldada. Interiorment tenim un seient encoixinat de color groc, ja que és el nostre color corporatiu. Tots els mòduls tenen incorporats unes tires de led que il·luminen tot l’interior del mòdul en les quals s’encenen gràcies a la placa solar superior.

El segon mòdul és giratori, per això té una alçada inferior a 20 cm, així els nens no es poden ficar per sota.

El peu és giratori que facilita la interacció de l’usuari amb l’entorn, deixa elegir a l’usuari si li toca el sol o l’ombra, l’alçada d’aquest peu no fa més de 20 cm per seguretat (que els nens no puguin passar per sota i es puguin fer mal).

Com s’ha pogut dir amb anterioritat tots els mòduls parteixen de la mateixa base, aquest es diferencia en el fet que no és un pentàgon sencer, sinó que és mig pentàgon amb una taula incorporada per tal de poder estudiar, fer deures, ficar l’ordinador, llegir...


33 GIRA-GRAN El tercer pentàgon s’ha dissenyat perquè sigui un mòdul col·lectiu. Aquest és fix i va tocant a terra. Com podem veure és un pentàgon sencer, on només li falta un costat, compartint les mateixes característiques que els anteriors. L’única diferència és que aquest porta incorporat una llibreria pentagonal on es poden deixar llibres. Aquí volem seguir una idea que vam observar als carrers de Tàrrega que es tracta d’una #llibrerialcarrer. La funció d’aquesta és deixar els llibres que ja no llegeixes i agafar-ne algun que t’agradi. A més a més va unit a un altre pentàgon i entre pentàgon i pentàgon hi ha un test incorporat per ficar un arbre o una planta que ens donarà més aixopluc.

Les plaques solars són un dels punts forts d’aquests mòduls, ja que ens permeten tenir llums i carregar dispositius tecnològics ja siguin mòbils, ordinadors, tauletes electròniques...

GIRA-INFO I per últim però no per això menys important, tenim el quart mòdul, aquest funciona com a panell informatiu. Aquest porta incorporat una placa solar i una pantalla tàctil que també funciona amb una app per a mòbil perquè la gent pugui conèixer a què és el Bibliobús, entengui el projecte, sàpiga la ruta del Bibliobús, quan arribarà i també buscar i encomanar llibres.


34

9/ Solució El que hem volgut representar en aquest treball era la unificació de la naturalesa amb la tecnologia. Des del punt d’estar connectats amb la natura, construint mòduls ecològics i econòmicament dissenyats per conviure en l’espai, fins a la relació amb les noves tecnologies, utilitzant recursos ecològics per aconseguir llum i creant una app per informar i arribar a tothom. D’aquesta manera, quan l’autobús circula tots els espectadors podran veure, llegir, informar-se, assabentar-se... de què és Gira-sol?


37 Pel que fa a la solució gràfica, s’ha decidit aprofitar al màxim l’espai disponible de l’autobús per fer publicitat gratuïta del que ofereix el Bibliobús, i sobretot donar a conèixer Gira-sol? Així doncs, tal com hem pogut veure en la pàgina anterior, en l’alçat dret podem veure la situació de Preixana, i també de la resta de pobles petits sense Biblioteca, marcats amb una B.

Posteriorment hi ha diferents captures de pantalla del que ofereix aquesta app, com per exemple què és Gira-sol?, la ruta del Bibliobús, els llibres que pot consultar... També hi observem un codi QR per a descarregar l’app a l’instant.

Tanmateix, s’ha creat la ruta del Bibliobús, que comprèn pobles del Pla d’Urgell i de l’Urgell. En l’alçat esquerre podem observar el títol en gran i en un fons groc, per a cridar l’atenció de manera notòria. A sota trobem un tipus de best-line que indica a l’usuari a descobrir l’app per a mòbil.

INFORMACIÓ RUTA LLIBRES

El Bibliobús atén a municipis amb una població d’entre 300 i 3.000 habitants que no disposen d'una biblioteca estable.

FONDARELLA

Dóna el servei propi d'una biblioteca pública.

PREIXANA

MIRALCAMP VILA-SANA GOLMÉS CASTELLNOU DE SEANA BARBENS SEANA

ANGLESOLA VILAGRASA ALTET VERDÚ

Harri Potter i les relíquies de la mort El pou La sombra del viento Jo confesso Els pilars de la terra


Memòria gira-sol  

Memòria gira-sol din A5

Memòria gira-sol  

Memòria gira-sol din A5

Advertisement