Page 1

KTA DE RIJDTMEERSEN KASTEELSTRAAT 32 9660 BRAKEL TEL. 055/42 34 08 FAX 055/42 73 40 WWW.KTABRAKEL.BE INFO@KTABRAKEL.BE

Tahnee Bauwens 6 kantoor Schooljaar 2010 – 2011

Geïntegreerde proef STAGEBEDRIJF VOORSTELLEN PROJECT BIER BROUWEN


Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................3

Stage All Construct Locatie ..................................................................................................................................6 Historiek .................................................................................................................................7 Organogram ........................................................................................................................8 Kantoorruimte .....................................................................................................................10 Klassement..........................................................................................................................12 Bekisting ..............................................................................................................................13 Mijn businesskaartje ...........................................................................................................15

Project bier brouwen Inleiding...............................................................................................................................17 Productidee ........................................................................................................................18 Naamkeuze ........................................................................................................................19 Etiket ....................................................................................................................................20 Doelgroep ..........................................................................................................................22 Promotie..............................................................................................................................23 Interview met de brouwer .................................................................................................25 Concurrentieonderzoek ....................................................................................................26 Leveranciersstudie .............................................................................................................29 SWOT-analyse .....................................................................................................................31 Profiel van de ondernemer ...............................................................................................32 Financieel plan ...................................................................................................................35

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 2


Voorwoord Je suis Tahnee Bauwens. Ça fait déjà trois ans que je suis les cours au KTA Brakel „De Rijdtmeersen‟. Dans le deuxième degré j‟ai étudié commerce, mais dans le troisième degré j‟ai choisi la direction bureau. En cinquième année, nous avons fait des stages pendant toute l‟année. Moi, j‟ai fait les stages chez le menuisier „Mincke‟, tous les lundis après-midi. Maintenant, j‟y travaille comme jobiste. En sixième année, nous avons reçu plus de responsabilité et d‟indépendance en allant tous les jeudis à notre lieu de stage. Cette année, j‟ai fait mon stage chez „All Construct‟ à Brakel. Mon lieu de stage „All Construct‟ et le projet „Brasser de la bière‟ sont les sujets de mon travail d‟année. Door mijn geïntegreerde proef heb ik leren plannen. Toen heb ik gemerkt dat dit niet altijd even goed lukte. Hierdoor heb ik ook geleerd om op een gezonde manier met stress om te gaan. Uiteindelijk is mijn dossier afgeraakt met de hulp van mijn leerkrachten en stagementor. Bij deze wil ik graag de volgende mensen bedanken: 

 

Mevrouw Soil - leerkracht Kantoortechnieken Voor de begeleiding gedurende de stageperiode en de hulp tijdens het hele schooljaar. Zij leerde mij hoe belangrijk je voorkomen is in het bedrijfsleven. Ook mijn zelfbeeld werd door haar op een positieve manier beïnvloed. Hierdoor lever ik ook zelf een extra inspanning om steeds verzorgd over te komen. Meneer Soil - leerkracht Public Relations Voor de nuttige tips over het omgaan met klanten. Mevrouw De Meulemeester - Leerkracht Dactylo en Informatica Door mevrouw heb ik veel bijgeleerd de afgelopen jaren in verband met tekstverwerking. Ze stond altijd klaar om te helpen als je vragen had en net dat extra duwtje te geven wanneer je het even niet meer zag zitten. Mevrouw De Vos - Leerkracht Boekhouden en Bedrijfseconomie Mevrouw heeft ons heel goed begeleid tijdens de schooljaren en onze GIP. We kregen goede tips en leerden zelfstandiger te werken. Wanneer we de moed even aan het opgeven waren, zei mevrouw altijd hoe de zaken stonden. We waren daar niet altijd blij mee maar uiteindelijk heeft zij er wel voor gezorgd dat onze geïntegreerde proef afgeraakt is. Mevrouw Van Crombrugghe - leerkracht Nederlands Voor het verbeteren van onze geïntegreerde proef en het helpen opstellen van de prijsaanvragen. Mevrouw Ödberg – leerkracht Frans Voor de hulp tijdens de vertaling van mijn voorwoord naar het Frans.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 3


Uiteraard zou ik ook graag mijn stageplaats bedanken voor het voorbije jaar. Ik heb enorm veel bijgeleerd dit jaar, nieuwe zaken ontdekt in verband met kantoorwerk. Ik heb niet alleen op technisch vlak veel bijgeleerd, maar ook op psychologisch vlak. Door mijn stagementor, mevrouw Van Cauwelaert, heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en beseft dat ik meer kan dan ik dacht te kunnen. Ik kon steeds bij haar terecht met vragen over mijn geïntegreerde proef, over bepaalde manieren van werken in het bedrijfsleven en zoveel meer. Ook wil ik nog mijn klasgenoten Kathy Roos en Kenneth Van den Berghe bedanken voor het leuke schooljaar en het feit dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen bij het onderdeeltje van onze GIP namelijk „ project bier brouwen‟.

Alvast veel plezier met het lezen van mijn geïntegreerde proef.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 4


All Construct Tahnee Bauwens 6 kantoor Schooljaar 2010 – 2011

Stagementor: Mevrouw Van Cauwelaert Stagebegeleider: Mevrouw Soil

KTA DE RIJDTMEERSEN KASTEELSTRAAT 32 9660 BRAKEL TEL. 055/42 34 08 FAX 055/42 73 40 WWW.KTABRAKEL.BE INFO@KTABRAKEL.BE


Stagebedrijf All Construct

Locatie

All Construct Industrielaan 20 9660 BRAKEL

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Tel.: 055/42.53.56 Fax: 055/42.53.57 e-mail: all.construct@telenet.be

Pagina 6


Stagebedrijf All Construct

Historiek All Construct bvba is gesticht op 21 oktober in 1985 door Romain Martens. In 1993 werd het bedrijf overgenomen door de zonen Bart en Piet. De firma is momenteel gevestigd op het industrieterrein van Brakel. All Construct is begonnen met algemene woningbouw „sleutel op de deur‟ en appartementsbouw met een groot klantenbestand in Henegouwen, Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen. Vanaf 1995 werd de vraag naar betonconstructies groter. De woningbouw werd moderner, de bouwgrond kleiner en van minder goede kwaliteit. De bouwnormen werden tevens strenger en er werd veel aandacht besteed aan stabiliteit. Aangezien maar weinig aannemers vertrouwd waren met deze nieuwe technieken, deden zij hiervoor beroep op gespecialiseerde firma‟s. Omdat All Construct deze technieken reeds toepaste, startte men in 1995 met de afdeling betonwerken die vooral kelders en andere funderingen uitvoert voor aannemers en houtskeletbouwers. Natuurlijk bleef men ook het eigen cliënteel behouden. Tot op vandaag is er een afdeling betonwerken en metselwerken. Piet is verantwoordelijk voor de betonconstructies, Bart voor de metselwerken. Binnen All Construct is er een grote flexibiliteit en werken de bekisters nauw samen met de metselaars. Bijvoorbeeld arbeider Kurt begon bij de firma als diender, werd later metselaar en werkt nu afwisselend bij de bekisters en de metselaars. Ook de zaalvoerders Bart en Piet beheersen beide technieken waardoor ze, indien nodig, elkaars werk kunnen overnemen.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 7


Stagebedrijf All Construct

Organogram

Zaakvoerder

Zaakvoerder

Martens Bart

Martens Piet

Bediende

Van Cauwelaert Tania

Arbeiders

Stagiaire

Bauwens Tahnee

Zaakvoerders Martens Piet Martens Piet is één van de twee zaakvoerders van All Construct Hij houdt zich vooral bezig met de betonwerken. Martens Bart Martens Bart is één van de twee zaakvoerders van All Construct. Hij houdt zich vooral bezig met de metselwerken en de algemene afwerking.

Bedienden Van Cauwelaert Tania Van Cauwelaert Tania is de bediende in All Construct. Zij regelt zowel de commerciële als de administratieve zaken. Bauwens Tahnee Ik ben een stagiaire in All Construct. Ik voer voornamelijk administratieve taken uit. Deze bestaan onder andere uit de volgende:       

Het handhaven van kantoorbenodigdheden De postbehandeling Het klasseermaterieel herkennen en hanteren Het onthaal Tekstverwerking Logistieke verwerking per computer …

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 8


Stagebedrijf All Construct

Arbeiders Nachtegael K. Nachtegael K. is een arbeider die vast werkt in het bedrijf. Hij is een bekister. De Meulemeester M. De Meulemeester M. is een arbeider die vast werkt in het bedrijf. Hij is een bekister. Geus J. Geus J. is een arbeider die vast werkt in het bedrijf. Hij is een bekister. Moulart Th. Moulart Th. Is een arbeider die vast werkt in het bedrijf. Hij is een bekister. Bauwens K. Bauwens K. is een arbeider die vast werkt in het bedrijf. Hij is zowel een bekister als een metser. Delbecque B. Delbecque B. heeft een interim-opdracht. Hij is een metser. Pietrzak K. Pietrzak K. heeft een interim-opdracht. Hij is een bekister.

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 9


Stagebedrijf All Construct

Kantoorruimte

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 10


Stagebedrijf All Construct

ACHTERAANZICHT

ZIJAANZICHT

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 11


Stagebedrijf All Construct

Klassement Elektronisch klassement COMPUTERPROGRAMMA BOUWSOFT

Bouwsoft is een geïntegreerde beheeroplossing voor bedrijven uit de bouwsector. Het ondersteunt in al de technisch-administratieve taken, vertrekkend van de offertecalculatie1 tot en met het factureren. Tevens de klanten- en leveranciersdatabank2 worden hier in bewaard. CHRONOLOGISCH KLASSEMENT De facturen worden per kwartaal geklasseerd in ringmappen. Elke ringmap bevat een kwartaal.  Kwartaal 1: Januari – Maart  Kwartaal 2: April – Juni  Kwartaal 3: Juli – September  Kwartaal 4: Oktober – December

1 2

Het berekenen van een prijsopgave. Een verzameling van gegevens weergegeven in tabellen.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 12


Stagebedrijf All Construct

Bekisting Bekisting is een tijdelijk aangebrachte mal of contravorm waarin beton wordt gestort. De mal houdt het beton en doorgaans ook de wapening op zijn plaats tijdens het storten en uitharden. Deze mal kan bestaan uit verschillende materialen zoals hout, kunststof of staal. Wanneer het beton is uitgehard wordt de bekisting doorgaans verwijderd en in het geval van een systeembekisting opnieuw gebruikt.

All Construct maakt voornamelijk gebruik van de systeembekisting. Systeembekisting is een grote innovatie binnen de betonsector. Voorheen werd bekisting volledig met de hand opgebouwd en bestond uit houten steunbalken en bekistingplaten. Nadien was deze bekisting niet meer herbruikbaar. Systeembekisting is bekisting die wordt opgebouwd uit afzonderlijke (modulaire) elementen. De elementen worden met behulp van bekistingsloten aan elkaar gekoppeld. De bekistingpanelen kunnen worden opgebouwd uit verschillende delen.

Voordelen van systeembekisting    

Herbruikbaar Tijdswinst Gebruiksvriendelijk Gemakkelijk verplaatsbaar bij veelvoudig gebruik op dezelfde werf

Nadelen van systeembekisting 

Duur in aankoop

Opbouw systeembekisting    

Frame opgebouwd uit verticale en horizontale dragers (standaard maatvoering). Bekistingplaten (kunnen bestaan uit hout, kunststof of metaal) Bevestigingsmaterialen (sloten en klemmen) Centerpennen (voor de bevestiging van twee elementen aan elkaar)

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 13


Stagebedrijf All Construct

Bekistingplaten Op de frames worden platen gemonteerd. De kwaliteit van deze platen bepaalt het uiteindelijke resultaat. Hoe gladder de platen, hoe egaler de betonnen wand.

Fabrikanten Systeembekisting wordt wereldwijd uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Zij leveren de systemen die gehuurd of gekocht kunnen worden. De grootste bekistingfabrikanten komen uit Duistland en Zwitserland. Enkele gekende fabrikanten zijn:       

DOKA Die Schalungstechniker (hoofdleverancier) COMETAL N.V. NOE-Bekistingtechniek MEVA Schalungssystemen GmbH Concrete Systems N.V. Hünnebeck PERI GmbH

Ontwerp van een kelder

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 14


Stagebedrijf All Construct

Mijn businesskaartje In opdracht van het vak Public Relations heb ik een businesskaartje gemaakt in het programma MS Publisher 2007.

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 15


Project bier brouwen Projectbegeleidster: Mevrouw De Vos

Tahnee Bauwens Kathy Roos Kenneth Van den Berghe 6 kantoor Schooljaar 2010 – 2011

KTA DE RIJDTMEERSEN KASTEELSTRAAT 32 9660 BRAKEL TEL. 055/42 34 08 FAX 055/42 73 40 WWW.KTABRAKEL.BE INFO@KTABRAKEL.BE


Project bier brouwen

Inleiding Kaderend in een wetenschappelijk project nemen de leerlingen van de 6 de jaren „Latijn-Wiskunde‟ en „Wetenschappen-Wiskunde‟ van KTA Brakel het initiatief om een eigen bier te brouwen op onze campus “De Rijdtmeersen”. Wij, de leerlingen van 6 Kantoor nemen de marketing op ons. De opdracht bestond uit:      

Het kiezen van een naam Een Interview afnemen met de brouwer Een concurrentieonderzoek uitvoeren met de dichts bijgelegen drankgelegenheden Een leveranciersstudie uitvoeren Een reclamecampagne uitvoeren Een financieel plan opstellen

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 17


Project bier brouwen

Productidee Wat houdt het product juist in? Ons product is een artisanaal bier gebrouwen door de 6 de jaars wetenschappen onder leiding van hobbybrouwer Kjell Spoormans en leerkracht wetenschappen dhr. Puissant.

Is er reeds een bestaand product of dienst op de markt of is jouw product uniek? Het is een uniek product omdat de samenstelling ervan ieder jaar anders is.

Wat is er zo nieuw aan je product of dienst? Zo nieuw is ons product niet, het is een jaarlijks project waarbij er telkens een andere samenstelling wordt gebruikt.

Waarom zullen klanten je product kopen? Het is niet de bedoeling om het product te verkopen, het dient om mensen te lokken naar onze jaarlijkse opendeurdag waar het biertje kan geproefd worden. Het is een zoet degustatiebiertje geworden dat zowel mannen als vrouwen aanspreekt.

Heb je eventueel een foto van het product?

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 18


Project bier brouwen

Naamkeuze We zijn samengekomen met de leerlingen van de zesdedejaars wetenschappen om te brainstormen voor een passende naam. We kwamen op een aantal namen, maar bij iedere naam waren er toch een aantal opmerkingen. Hieronder vind je enkele voorstellen:

Go star

Positieve argumentatie  GO: afkorting van het gemeenschapsonderwijs.  Star: verwijst naar VIP, iedere leerling is een VIP in het gemeenschapsonderwijs. Negatieve argumentatie  GO star deed ons te veel denken aan een energiedrank.

Juup’ke

Positieve argumentatie  Doet ons automatisch denken aan bier. Negatieve argumentatie  Het leunde te dicht aan bij het merk Jupiler.

KasTaArke

Prutserke

Positieve argumentatie  De letters KTA zijn verwerkt in de naam. Negatieve argumenten  In Brugge bestaat het Kastaarbier. Positieve argumentatie  Vorig jaar werd er gekozen voor de naam „Foefelaarke‟ en dit was een logische opvolger. Negatieve argumentatie  Het doet eigenlijk toch te veel denken dat de mensen geprutst hebben.

Positieve argumentatie Pitoeterke

 Het is een leuke loknaam.

Negatieve argumentatie 

De naam is betekenloos.

Bij navraag hebben we uiteindelijk gekozen voor de naam Pitoeterke omdat het een unieke naam is. We beseffen dat dit ook wel een troetelnaampje is en proberen op deze manier om de vrouwen ons bier te laten proeven.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 19


Project bier brouwen

Etiket Regelgeving De volgende zaken moeten op een etiket vermeldt staan:        

Het type bier Alcoholpercentage (gehalte) Vruchten of sappen die in het bier worden gebruikt Aroma‟s die worden toegevoegd Zoetstoffen Nettohoeveelheid Adres van de verpakker of fabrikant – dit zouden uiteraard altijd de brouwgegevens moeten zijn. Zo weet je waar het exact vandaan komt. Wettelijke milieu-eisen

De informatie die daarnaast volgens het ideale etiket ook op de fles zou moeten staan zijn:         

Houdbaarheidsdatum Botteldatum Ingrediënten van het bier De smaakevolutie (o.a. gefilterd of ongefilterd, hergisting) Biersoort en kleur Schenkadvies Bewaaradvies Werkelijke brouwgegevens en oorsprong van het bier Gezondheidseisen zoals gevaar van alcohol voor de gezondheid

Mijn ontwerp Gefilterd bier van hoge gisting waarbij een residu van 1cm achterblijft in het flesje. Botteldatum 03/02/2011

e 33cl

INGREDIËNTEN

Gerstemout, tarwemout, gist en piment.

Pitoeterke

Alc. 6,5 % Vol

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

6° C

Pagina 20


Project bier brouwen

Ontwerp Kathy Roos

Pitoeterke Het KTA Bier!

Alc. 6,5 % vol

e33cl

Gefilterd bier van hoge gisting dat wordt uitgeschonken bij een temperatuur van 6°C waarbij een residu van 1 cm achterblijft in het flesje

Botteldatum 03/02/2011

INGREDIËNTEN

Gerstemout, tarwemout, gist en piment.

Pitoeterke

Ontwerp Kenneth Van den Berghe

Pitoeterke

Alc. 6,5 % Vol.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

e 33 cl

Gefilterd blondbier van hoge gisting dat wordt uitgeschonken bij een temperatuur van 6°C waarbij een residu van 1 cm achterblijft in het flesje.

Ingrediënten: tarwemout, piment, gist, gerstemout

Botteldatum: 03/02/2011

Pagina 21


Project bier brouwen

Doelgroep Geografische criteria Waar komen je klanten vandaan? We richten ons tot de inwoners van Brakel en omstreken, voornamelijk naar de ouders van (toekomstige) leerlingen van de school, oud-leerlingen, leerkrachten en directie.

Is je product voor iedereen bestemd? Neen, want het is een alcoholische drank en dit mag niet geschonken worden aan -16-jarigen.

Komen je klanten naar je toe of ga je zelf naar de klanten? Door onze geslaagde promotiecampagne komen de klanten naar onze opendeurdag. Daar hebben we de klanten verder begeleid naar ons promo- en degustatiestandje.

Bevolkingscriteria Tot welke leeftijdscategorie behoren je toekomstige klanten? Wij richten ons tot personen ouder dan 16 jaar.

Is je product of dienst vooral gericht op mannen of op vrouwen? Het is een zoet bier dat zowel gesmaakt wordt door mannen als vrouwen.

Socio-economische criteria Past je product bij een bepaalde levensstijl? Het past bij ieder type. Het kan dagelijks op cafĂŠ gedronken worden of om er rustig van te genieten in je luie zetel.

Aankoopmotivatie Zijn je toekomstige klanten gehecht aan bepaalde merken? Aangezien vele mensen vertrouwd zijn aan de specifieke smaak van Leffe blond of Ename zal het niet eenvoudig zijn om deze mensen van deze nieuwe smaak te overtuigen.

Koopgedrag Is de aankoop ervan seizoensgebonden? Het is niet echt seizoensgebonden, maar het biertje zal al eens eerder gedronken worden bij zomerse temperaturen of bij familieaangelegenheden.

GeĂŻntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 22


Project bier brouwen

Promotie Op 8 mei 2011 was het de opendeurdag van KTA Brakel „De Rijdtmeersen‟. Op deze dag werd ons bier voorgesteld aan de ouders en sympathisanten van het KTA Brakel. We hebben promotie gemaakt door affiches op te hangen, mensen een flyer te geven en te leidden tot het bierstandje.

Affiches MIJN ONTWERP

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 23


Project bier brouwen

HET ONTWERP VAN KATHY ROOS

Flyer

HET ONTWERP VAN KENNETH VAN DEN BERGHE

Ge誰ntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 24


Project bier brouwen

Interview met de brouwer BIO-INGENIEUR KJELL SPOORMANS, GESPECIALISEERD IN VOEDINGSPROCESSEN EN GEPASSIONEERD DOOR BIER, KWAM IN ONZE SCHOOL EEN BIERDEMONSTRATIE GEVEN AAN DE LAATSTEJAARS WETENSCHAPPEN. HIJ BESCHIKT OVER EEN EIGEN KLEINE ARTISANALE BROUWERIJ. WIJ KREGEN DE KANS OM IN ZIJN PROEFLOKAAL, GELEGEN TE ZOTTEGEM, ENKELE VRAAGJES TE STELLEN. Wanneer bent u begonnen Elk bier smaakt anders. wordt aan een goed doel gemet bier brouwen? Wat kan men naast die schonken of wordt gebruikt bij We zijn hiermee gestart vanuit hoofdbestanddelen (water, investeringen in de abdij. een passie samen met nog een gerst, hop en gist) nog aan Een abdijbier wordt niet door andere brouwer. Het was ei- een bier toevoegen om het een monnik gebrouwd en ook genlijk een hobby die uit de zijn typische smaak te ge- niet in de abdij. hand gelopen is. We zijn be- ven? Het bier dat hier gebrouwd gonnen in 2001, in een keuken In België mag je alle producten wordt, is een witbier. Hoe waar ik een aantal ketels had toevoegen zolang het goed is krijg je die typische kleur? en een installatie voor het voor het gezondheidsbeleid. Je Deze typische kleur bekom je brouwen van bier voor zo’n mag tevens ook kiezen welke doordat er 30 % tarwe wordt 20 liter. Vanaf 2003 heb ik groenten en kruiden worden gebruikt. Maar in het bier dat dat met de hand een beetje verwerkt in het bier. In Duits- we brouwen in KTA Brakel zit bijgeschaafd zodat ik er 100 land mag dit niet. In België be- er geen 30 % tarwe, vandaar liter mee kon brouwen. Vanaf staan er rond de 780 bieren. dat het niet echt een witbier 2006 kon je het bier op de Dit grote aantal ontstaat door zal zijn. markt krijgen. Ik heb het recept het feit dat brouwers graag Bij het ontwerpen van een aan een brouwer in Brakel experimenteren. etiket moet men met ver(Brouwerij De Graal) gegeven Wat betreft de gisting schillende regels rekening en die brouwt het bier momen- spreekt men van lage en houden. Opvallend is dat er teel. hoge gisting. Wat is het voor de inhoud van het Had u direct uw eigen ma- verschil tussen beide soor- flesje steeds een ‘e’ staat. teriaal? ten gisting? Waarvoor is dat? We hadden een kleine installa- Ik maak bier met hoge gisting De ‘e’ staat voor ‘environment’, tie, specifiek voor hobbybrou- (hoge temperatuur). Hierbij ongeveer de inhoud van de wers om in de keuken te maak ik gebruik van kraan- fles. Bijvoorbeeld e 33 cl. Ook gebruiken. Met een vaatje van tjeswater aangezien het water de volgende zaken moeten 20 liter, dit kost rond de 300 à toch moet koken. De tempera- aanwezig zijn op het etiket: 400 euro, kan je reeds begin- tuur van een hoge gisting benen met brouwen. Ons materi- draagt zo’n 26° (bv. Sloeber).  % Vol alcoholgehalte aal hebben we uit een De temperatuur van lage gis-  Botteldatum winkeltje (Brouwland) dat al- ting (lage temperatuur) be-  Ingrediënten leen maar aan brouwers ver- draagt 20° (bv. Jupiler). Wat is eigenlijk uw lievekoopt. Momenteel zijn we België staat bekend voor lingsbier? bezig met een schuur te bou- zijn smakelijke trappistenwen om daar dan zelf te kun- bier. Wat zijn de voor- Het bier dat ik het liefst drink is nen brouwen. Er komt dus meer waarden waaraan men moet Orval, en uiteraard ook mijn dan een paar 100 euro’s bij voldoen om over een trap- eigen bier. kijken. pistenbier te mogen spreBier brouwen is een bio- ken? chemisch proces, wat is dit Een trappistenbier wordt geprecies? produceerd door de monniken Het is een proces dat ook in de zelf in de abdij, maar men natuur kan gebeuren. Het is mag hierop geen winst maken. een scheikundig proces met ook Het geld natuurlijke producten. Wij, de leerlingen van 6 kantoor , bedanken u voor uw tijd en de goed e samenwerking. Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 25


Project bier brouwen

Concurrentieonderzoek Verklaring van de vergelijkingsfactoren Keuze Breed assortiment: Met een breed assortiment bedoelt men: Het aantal productengroepen dat door de onderneming te koop wordt aangeboden. Bv: In café ‟t Amusement verkoopt men frisdranken, bieren, chips, warme dranken, sterke drank,.. Diep assortiment: Met een diep assortiment bedoelt men: Het aantal variëteiten dat van een bepaalde productgroep wordt aangeboden. Bv: In café ‟t Amusement verkoopt men onder de categorie bieren o.a. Carlsberg, Jupiler, Roman, … In de productgroep “Frisdranken” verkoopt men Cola, Fanta, fruitsap, Ice Tea, water (plat of bruis), … In productgroep “Warme dranken” verkoopt men soep, koffie, thee, chocomelk, …

Service Dit houdt de volgende zaken in:  Begroeting  Presentatie van de dranken  Bediening

Imago Het imago van een organisatie is het bedrijfsbeeld. Het is dus het beeld van de organisatie zoals die leeft bij haar publieksgroepen zowel intern als extern. Het beeld is ontstaan door het optreden en de presentatie van de organisatie naar haar publieksgroepen toe en bestaat uit een geheel van gevoelens, indrukken en meningen ten aanzien van de organisatie.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 26


Project bier brouwen

FACTOR Keuze

Service

Imago

‘T AMUSEMENT

DE ZEVEN ZONDEN

CERES

MARKTKAFFEE

CAPPUCCINO

Een breed en vrij diep Een breed en vrij diep Een breed en vrij diep Een breed en vrij diep Een breed en vrij diep assortiment. assortiment. assortiment. assortiment. assortiment. Bestelling wordt opgenomen door cafébaas. De drank wordt niet op een bierkaartje gelegd en er zit geen ijs bij de frisdranken. We werden vriendelijk behandeld en een groet bij het verlaten van het café.

Snelle bestelling door cafébaas. De dranken werden op een bierkaartje gezet, maar niet uitgeschonken in een glas. Ook tijdens ons bezoek aan dit café werden we vriendelijk behandeld, en was er een groet bij het verlaten van het café.

Bij het binnenkomen van het café werden we niet aangesproken en moesten zelf bestellen. De dranken worden niet uitgeschonken in de daarbij behorende glazen. Bij het verlaten van het café werden we zelfs niet opgemerkt.

Bij het binnenkomen van het café voelden we ons niet echt welkom en er werd niet echt snel een bestelling opgenomen. De dranken werden wel op bierkaartjes gezet, er werden ook nootjes bij de sterke dranken geserveerd. Toen we het café verlieten werden we niet opgemerkt.

We werden vriendelijk begroet, maar traag besteld (veel volk = heel lange wachttijd). Dranken geserveerd op een onderlegger, bij sterke bieren werden nootjes geserveerd. Bij het verlaten van het café werden we vriendelijk begroet.

Een goed café, met een goede reputatie. Geen speciale doelgroep, het café is goed voor alle leeftijden.

Een goed café, eerder voor jonger publiek. Met de muziek van nu. Soms wel wat te lawaaierig, een café met zeer veel amusement.

Een café met een slechte reputatie, door o.a. Razzia‟s door de politie, gevechten, verhalen over drugsgebruik, speciale cafébaas, … . Nu wel een andere cafébaas en veel minder volk.

Niet echt een trekpleister voor de jongeren, eerder een café voor een ouder publiek. Het wordt vooral bezocht tijdens de marktdagen en speciale aangelegenheden (bv begrafenis).

Een taverne met een goede reputatie. Het café trekt vooral personen aan om te eten, er is ook een vergaderruimte aanwezig voor de zakenlui.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 27


Project bier brouwen

Vergelijking van de prijzen ‟t Amusement Pils Koffie Cola Witte wijn Whisky

€ 1,30 € 1,60 € 1,30 € 2,00 € 4,00

De zeven zonden € 1,30 € 1,60 € 1,30 € 2,50 € 4,00

Ceres

Marktkaffee Cappuccino

€ 1,50 € 1,60 € 1,50 € 2,50 € 4,00

€ 1,30 € 1,60 € 1,30 € 2,50 € 4,00

€ 1,90 € 2,00 € 1,80 € 2,50 € 5,00

Wat kun je uit deze tabellen afleiden? We kunnen afleiden dat vooral het café „De zeven zonden‟ de grootste concurrent zal zijn, omdat ze het dichtst gelegen zijn. Ze hebben ook een veel breder en dieper assortiment. Ook de Cappuccino zal een grote concurrent zijn, ook omdat het dichtgelegen is. Een klein minpuntje voor de Cappuccino is misschien dat het iets duurder is dan de andere cafés. Ook de andere cafés zien wij als concurrenten maar deze zijn dan al iets verder van de school gelegen. Ook kunnen we afleiden dat het imago zeer belangrijk is voor het succes van je café. Wie zijn je belangrijkste concurrenten op de markt? Onze grootste concurrenten zijn „De zeven zonden‟ en de „Cappuccino‟, omdat deze het dichts bij de school gelegen zijn en omdat ze een veel breder en dieper assortiment hebben. Waarin zijn jouw concurrenten beter dan jij? Ze hebben hun vaste klanten, waardoor ze dus elke week een vast aantal producten verkopen. Ze beschikken over naambekendheid, de mensen kennen de cafés. Ze hebben een veel dieper en breder assortiment, waardoor er dus veel meer keuze is voor de mensen (bv bieren, frisdranken, warme dranken, chips, …). Wat zijn je succesfactoren? Waarin scoor jij het best? Ons product is een artisanaal wit biertje, met veel liefde gebrouwen door de zesdejaars wetenschappen in samenwerking met hobbybrouwer Kjell Spoormans. Zijn er misschien nog indirecte concurrenten waarmee je geen rekening gehouden hebt? Ja, hetzelfde project is doorgegaan in het KA Geraardsbergen, de winkels in de buurt van de school (bv Delhaize). Is er volgens jou één marktleider? Neen, iedereen heeft zijn vaste klanten en wij starten nog maar waardoor we veel reclame moeten maken voor ons bier. Elk café in Brakel spreekt één bepaalde of meerdere doelgroep(en) aan waardoor men niet echt kan spreken van één marktleider. Verwacht je in de nabije toekomst nog ondernemingen die op hetzelfde product zullen mikken? Als dit aanslaat zou het wel eens kunnen dat cafébazen ook met het idee komen om hun eigen artisanaal biertje te laten brouwen. Het is ook mogelijk dat andere scholen in de buurt dit project zullen overnemen. Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 28


Project bier brouwen

Leveranciersstudie Brief aan de leveranciers KTA Brakel De Rijdtmeersen Kasteelstraat 32 9660 BRAKEL [ gegevens ontvanger ] Offerte: kostprijs gerstemout, hop, piment en gistkorrels Geachte Wij zijn de leerlingen van 6 kantoor uit het KTA te Brakel. Momenteel zijn de leerlingen van 6 wetenschappen bezig met het brouwen van een witbier. Ook wij volgen dit op omdat onze Gip hiermee in verband staat. De opdracht die we nu hebben is de zoektocht naar een leverancier die ons de nodige ingrediënten kan bezorgen. Zou het mogelijk zijn om ons een offerte te bezorgen hiervoor? We maken voor het brouwen van ons bier gebruik van de volgende ingrediënten:    

Gerstemout Hop Piment Gistkorrels

25 kilogram 200 gram 50 gram

Graag vernemen we van u welke kosten hieraan verbonden zijn. Wij, 6 kantoor, hopen dat we uw prijsopgave zo snel mogelijk ontvangen. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Hoogachtend

Leerlingen KTA Brakel

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 29


Project bier brouwen

Prijsvergelijking van de producten De Graal  0,5 – 0,6 euro/kg Excl. BTW

Gerstemout  15 euro/kg + BTW

Hop

 2 – 3 euro/zakje

Gistkorrels

Brouwland  Cara Crystal 120EBC 25 kg: 36,24 euro  Cara Red 40 EBC 25 kg: 37,48 euro  East Kent Goldings 100 gram: 4,50 euro 250 gram: 7,93 euro  Hallertau Mittelfrüh 100 gram: 4,24 euro 250 gram: 6,76 euro  T58 11.5 gram: 4,89 euro 500 gram: 47,37 euro

Aangezien deze leveranciers geen piment in voorraad hebben, zochten we dit via een andere leverancier. 1 kg: 14,36 euro incl. BTW

Leveranciersbeoordeling De Graal

Brouwland

Duidelijke en volledige offertes

In de offerte staan de producten met de prijs per hoeveelheid en eventuele informatie over het product.

We krijgen geen offerte maar worden doorgewezen naar de site waar de prijzen van de producten op vermeld staan.

Leveringstermijnen

Dit staat niet vermeld in de offerte of op de site zelf.

Dit staat niet vermeld in de offerte of op de site zelf.

Betalingsvoorwaarden

Dit staat niet vermeld in de offerte of op de site zelf.

Dit staat niet vermeld in de offerte of op de site zelf.

Hiervoor hebben we de raad gevraagd aan brouwer Spoormans Kjell. Hij liet ons weten dat De Graal het interessantste is om gerstemout aan te kopen.

Brouwer Spoormans Kjell vermelde ons dat we ons best op de producten van „De Graal‟ baseren, maar dat Brouwland het interessantste is om de gist en de hop aan te kopen aangezien je daar kleinere hoeveelheden kunt kopen.

Verhouding Kwaliteit/prijs

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 30


Project bier brouwen

SWOT-analyse De SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een korte lijst van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.

Interne analyse Sterke punten  

Het is een zoet biertje, waardoor dit wordt gedronken door vrouwen en mannen. 6° alcoholgehalte: het is een niet té zwaar biertje om rustig uit te drinken met een kaasje.

Zwakke punten   

Weinig bekendheid en reclame Geen verkooppunt Beperkte oplage (bierflessen)

Externe analyse Kansen 

Kans op grootschalige productie?

Bedreigingen   

Veel cafés in de buurt Andere GO-scholen voeren dit project ook uit Door de stijgende accijnzen stijgt de bierprijs steeds meer

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 31


Project bier brouwen

Profiel van de ondernemer Voornaam

Kathy

Tahnee

Kenneth

Naam

Roos

Bauwens

Van den Berghe

Nationaliteit

Belg

Belg

Belg

Geslacht

Vrouw

Vrouw

Man

Geboortedatum

6/11/1992

24/09/1992

26/04/1992

Woont nog samen bij de ouders

Woont nog samen bij de ouders

Woont nog samen bij de ouders

Straat + huisnummer Postcode + gemeente Gsm-nummer Gezinssituatie

Inkomenssituatie: Geen inkomsten

Waarom wil je eigenlijk ondernemer worden? Wat is je motivatie voor het starten van een eigen zaak? Als je je eigen onderneming wilt opstarten ben je je eigen baas, wat dan ook wel veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zo moet je o.a. je personeel betalen, ervoor zorgen dat personeel en klanten tevreden blijven én administratief in orde zijn. Natuurlijk heb je dan ook voordelen als zelfstandige zoals je beslist over je eigen werkuren, de winst is voor jezelf, …

Welke ondernemerskwaliteiten heb je? We hebben tijdens de lessen bedrijfseconomie 2 testen ingevuld. De test van Unizo peilde enkel naar de algemene kennis omtrent het ondernemerschap, terwijl de test van de VDAB ook een duidelijke weergave gaf van de vereiste attitudes.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 32


Project bier brouwen

Kathy Roos Onvoldoende Zelfvertrouwen

Nog niet optimaal 

Zeer goed 

Onafhankelijkheid Doorzettingsvermogen

Motivatie

Vakbekwaamheid

Verantwoorde risico‟s durven nemen

Leiderschap

Creativiteit

Kenneth Van den Berghe Onvoldoende

Nog niet optimaal

Zelfvertrouwen Onafhankelijkheid

Doorzettingsvermogen

Motivatie

Vakbekwaamheid

Verantwoorde risico‟s durven nemen Leiderschap

Creativiteit

Zeer goed 

Tahnee Bauwens Onvoldoende Zelfvertrouwen

Nog niet optimaal 

Onafhankelijkheid Doorzettingsvermogen

Motivatie

Vakbekwaamheid

Verantwoorde risico‟s durven nemen Leiderschap

Creativiteit

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Zeer goed

 

Pagina 33


Project bier brouwen

Op welke manier denk je de zwakke punten te verbeteren? Van zodra je in het vak staat, gaan veel van deze kenmerken verbeteren. Je krijgt meer zelfvertrouwen door je ervaring, je wordt onafhankelijker, … Hoe langer je werkt hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt en dus ook meer risico‟s gaat durven nemen.

Welke opleiding heb je genoten? 3de graad beroeps secundair onderwijs Kantoor.

Heb je al stage- of beroepservaring in de bedrijfssector doe je hebt gekozen? Dit jaar heeft elk van ons een administratieve stage gelopen in een andere sector. Kathy op het kantoor van het Wit-Gele Kruis, afdeling Brakel. Tahnee heeft de administratie verzorgd bij het bouwbedrijf All Construct en Kenneth bij het verzekeringskantoor Adcent.

Wie heeft je ondernemersambities aangewakkerd? Vooral onze vakleerkracht heeft ons gemotiveerd om als ondernemer van start te gaan.

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 34


Project bier brouwen

Financieel plan jaar 1 1.1

Bedrijfsresultaten

1.1.1

Omzet (degustatiebier niet verkocht)

1.1.2

Aankopen van grondstoffen

1.1.3

Voorraadwijzigingen BRUTOWINST

1.1.4

1.1.6

200,00 -200,00

Aankopen goederen en diensten -

Kosten voor bedrijfslokalen en huur

-

Verwarming, elektriciteit, water

-

Kantoorkosten, telefoon

-

Publiciteit, advertenties

-

Taksen gemeente, provincie, e.a.

-

Etalagekosten

-

Verzekeringen

-

Klein materieel

-

Representatiekosten

TOTAAL AANKOPEN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.1.5

0,00

80,00

15,00

95,00

Personeelskosten -

Brutobezoldiging, verhoogd met patronale bijdrage, andere personeelskosten

-

Bestuurders, zaakvoerders, actieve vennoten

Afschrijvingen NETTOBEDRIJFSRESULTAAT

1.2

Financiële resultaten

1.2.1

Financiële opbrengsten

1.2.2

Financiële kosten (bankkosten, kredieten)

-295,00

FINANCIEEL RESULTAAT 1.3

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

-295,00

Belasting op de winst 1.4

NETTORESULTAAT

-295,00

Verdeelde winst/verlies 1.5

OVERGEDRAGEN RESULTAAT

1.6

VERWORVEN MIDDELEN

-295,00

Overgedragen resultaat + afschrijvingen

Geïntegreerde proef 2010 -2011 Tahnee Bauwens

Pagina 35

Tahnee Bauwens  

GIP Tahnee Bauwens

Tahnee Bauwens  

GIP Tahnee Bauwens

Advertisement