Page 1

Vad är hemma / Var är hemma / Vad gör man hemma / Vad gör hemma till hemma


Barnens perspektiv fördjupar bilden av hEmmA. Under några dagar fotograferade barn från skolorna i Brickebacken sitt hemma.


hEmmA – en utställning om vår tid, ett projekt för kommande tider När Örebro läns museum hösten 2006 kontaktades för ett eventuellt konstnärligt-kulturhistoriskt samarbete kring Brickebackens bostadsområde i Örebro såg museet möjligheten att låta denna spännande projektidé bli en del av den samtidsdokumentation som museet bedriver. Samtidsdokumentationen vill skildra ”det kommande kulturarvet” och bedrivs i projektform av länsmuseet. Ambitionen är att skildra intressanta och tongivande samhällsfenomen med en kulturhistorisk infallsvinkel. Bland tidigare projekt kan nämnas ”Brevet till framtiden” och ”Storgatan i Örebro”. Konstnärerna Giovanna Aguirre och Evis Magnussons presenterar sitt gedigna arbete i utställningen hEmmA. Vi får ta del av en konstnärlig dokumentation av boendemiljö i vid bemärkelse, tillika en utforskningsresa i det sociala och

ett konstprojekt med fokus på i sann bemärkelse basala mänskliga behov – behovet av sammanhang, trygghet och historia. ”Hemma” återkommer som ett centralt begrepp, en punkt som både projekt och utställning kan sägas rotera kring. Örebro läns museum har deltagit i projektets utveckling genom kulturhistorikern Maria Wistrands benägna hjälp i de antropologiska studierna en del av det förberedande forskningsarbetet inför utställningen. Det är med stor glädje museet visar denna dynamiska form av konstnärligt socialt utvecklingsarbete i form av utställningen hEmmA.

Michael Andersson Samordnare/utställningsansvarig Örebro läns museum


....hemma 채r d채r jag har mina saker


....vilken f채rg har du p책 tandborsten


Konst på okonventionell plats Vår upplevelse under projekt tiden är sammanfattningsvis att processen är lika viktig som resultatet. Att arbeta direkt med människor i samhället innebär ett nätverksbyggande och konstnärliga förnyelsemetoder. Vårt arbete har varit inriktat mot människorna i området, lokala aktörer och samtidigt externa aktörer. Våra kunskaper kompletterade varandra, det ledde till ett samarbete. Att skapa nya plattformer för sammarbete är tidskrävande men ger positiva resultat.

”Art does not solve problems, but makes us aware of their existence. It opens our eyes to see and our brain to imagine“ Magdalena Abakanowicz

Vi anser att kulturen är något grundläggande både på individ- och samhällsnivå. Konst och kultur kan positivt påverka det kreativa klimatet på t ex. en arbetsplats eller i vardagen. Konst berör och upprör. Konst har förmåga att kunna flyta mellan på olika nivåer och områden, den kan användas för att skapa dialog och utveckling. Användningen av ett kreativt processarbete kan tillföra ett bredare och mer dynamiskt perspektiv på medinflytande och delaktighet. Det ger möjligheten att skapa tid och rum för reflextion.

Detta kan i förlägningen räknas om i en samhällsekonomiskt vinst i form av bl.a. förbättrad hälsa, välmående och bättre arbetsklimat. När vi som konstnärer arbetar i ett bostadsområde som är en okonventionell plats fokuserar vi på ”Socialart”. Arbetet ger positiva effekter och det skapar även intresse för kultur, detta är i sin tur viktigt för kulturutvecklingen och för att ge staden en attraktiv kulturprofil. Inom konsten ryms många förhållningssätt. Som konstnärer lägger vi mycket tid på att utveckla metoder för att provocera oss själva till arbete och kreativitet och att skapa nya tolkningsmodeller för våra resultat. En stor drivkraft är nyfikenheten och viljan att upptäcka. Konst/Kultur och konstnärens kompetens har en utvidgad roll att spela i samhället. Att använda sig av en konstnärlig ledare i ett utvecklingsarbete är nyskapande och utvecklande för alla parter. Evis Magnusson & Giovanna Aguirre


Kan ett bostadsomr책de bli konst


objekt i porslinslera


Att se omrรฅdet med nya รถgon

fotografier av balkonger och fรถnster


Brickebacken 채r som en egen liten stad i staden


...att vara m채nniska inneb채r m책ngfald


Det är vi som bor eller arbetar i området som ger det sin prägel.

Det är vi som bor och arbetar i området som ger det sin prägel. .


....hemma 채r mitt hem


Vi samlade video och audio material från området under lång tid. Ljuden finns alltid runt omkring oss men det är inte alltid som vi hör dem.


....hemma 채r det g책rden som 채r min favoritplats


Varför är det bra med SÖK:are ? I Kultur- och medborgarförvaltningens arbete med att utveckla staden Örebro är kulturen ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet, attraktivitet och aktivitet. I detta arbete har vi som förvaltning många olika resurser t ex. bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och en enhet för stadsdels- och kulturutveckling. För att få ytterligare en dimension i arbetet tog vi initiativ till att starta SÖK:arna, ett projekt där vi ville få in kompetens från kulturarbetare i utvecklingsarbetet. Syftet med detta var att nära människor i Örebro ge möjlighet till utveckling av kulturaktiviteter med stöd av en yrkesgrupp med hög kompetens inom området.

I de stadsdelar där SÖK:arna verkat har människor haft möjlighet att, med kulturen som verktyg, delta i utvecklingen av sitt närområde. De kulturarbetare som deltagit i projektet har i samarbete med förvaltningens övriga verksamheter, bostadsbolag och föreningsliv bidragit med sin kompetens och fått oss att betrakta verkligheten med lite annorlunda ögon. Deras kompetens har stänkt över på de övriga aktörerna och vi har alla fått se hur kulturen kan användas för att stärka både enskilda och grupper av människor. Ett mycket bra exempel på detta är arbetet bakom utställningen hEmmA som nu finns på Länsmuseet. Alf Lindblad

Efter att projektet varit igång drygt ett år kan tydliga resultat märkas.

Förvaltningschef Kultur-och medborgarförvaltningen


....hemma ďŹ nns det chips


Karin Boij, konstn채r som bor i omr책det sedan 30 책r har tecknat Brickebacken genom 책ren.


- var köper du dina strumpor - vad äter du till frukost - vad gör du när du är ledig - vad längtar du efter - har du en favoritplats hemma - vad gör dig glad - vad gör du på kvällstid - tycker du om att gå barfota


Med Brickebackens karta som grund fick m채nniskor i omr책det skapa en egen figur. Brickebacken har f책tt m책nga nya ansikten.


Att uppleva ”konst” genom att själv skapa tillsammans med andra är ett sätt att medvetandegöra sinnesupplevelser och samarbetsförmåga.


Rita och måla ditt drömhus, - workshop med elever från Viktoria- och Brickebackens skola


I workshopsarbetet ingick det moment som ledde till att deltagare fick möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i bild, text och fotografi.


Vårt grundläggande arbete består av att söka kontakter och bygga nätverk. Det är viktigt att låta det ta tid för det handlar om att skapa förtroende innan man får människor att ta del och känna sig delaktiga.


blå kiosken

områdesforum

kommunikationstavla

killgrupp

papperskorgs projektet

hälsosam stadsdel

post it lappar

installations workshop

inspirationsträffar

atrium installation

workshop skolan

upplevelserum

presentationer

papperskorgar

papperskorgs projekt

lyckliga lådan

kvällsaktivitet

utställnings underlag

engångskameror

distriktschef, örebro bostäder


hemma intervjuer

föreningen trädet

brickebackens dag

familjecentralen

research arbete

asfaltsmålning

aktörsträff

intervju

SÖK möte

tvättstugeturnén

kulturbyrå

processledare

brickisgubben

flaggorna

utställnings arbete


Konst berรถr vรฅra sinnen och skapar mรถjlighet till reflektion....


BRICKEBACKEN - en hälsosam stadsdel Har konst med hälsa att göra.. Kan konst förmedla och förtydliga.. Kan konst och kultur bidra till omvärderingar.. Kan konst vara ett verktyg för att skapa dialog - möten..


Projekt Brickebacken - en hälsosam stadsdel går ut på att förbättra förutsättningarna för hälsa lokalt i Brickebacken. Bygger på att förutsättningarna för att må bra i Brickebacken ökar. Bygger främst på engagemang av oss som bor eller arbetar i stadsdelen.

taget ur: Brickebacken - en hälsosam stadsdels projektbeskrivning


VĂĽr del blev att i ett inledningsskede utveckla och tillfĂśra kulturperspektivet


ETT UPPLEVELSERUM Med hjälp av -ljud, -ljus, -video, -doft och andra material förändrade vi både väggar och golv, -en upplevelse för flera sinnen, ett hål i tiden. Det blev en helhetsupplevelse, ett stilla rum.

Med en Installation på en oväntad plats skapade vi en upplevelse, främmande från den vanliga vardagen. Rummet var temporärt och kunde besökas både dag och kvällstid. För att sinnesupplevelsen skulle bli total släpptes man bara in en eller max två. Alla besökare fick på det viset en egen stund, i ett eget rum med en egen personliga upplevelse. Många ville stanna längre än vad som var möjligt, attraktionskraften blev stor och utanför var kön lång.


GALLERI BLÅ KIOSKEN ur Nerikes

Vem har tillgång till konsten.. Hur får man tillgång till konsten.. Hur väcker man nyfikenhet..

Allehanda

2007.02.02


Vi valde att använda oss av en blå kiosk som stod mitt på torget i centrum. Här passerade många och genom kioskluckan hade man möjlighet att titta in i Galleriet på möjliga och omöjliga tider.


TVÄTTSTUGE-TURNÈN Hur lär man känna ett område.. Hur möter man människor.. Var möter man människor..


Det finns 10 tvättstugor i området, dit går de flesta för att tvätta. Vi besökte tvättstugorna, en efter en, bjöd in de som tvättande ”att prova på” -delta i ett områdes-projekt som bestod av möjligheten att skapa ord, -sy, -måla, mm. Vi bjöd på kaffe och lade grunden för dialog och för ett kontaktnät. Valda delar visades senare i Galleri Blå kiosken.


BRICKEBACKEN


- Det bästa är att det ligger en bit i från stan - Jag älskar mitt Brickebacken - Hit längtar man - Saxonparken är en grön oas - Grannarna fikar, umgås och hjälper varandra


Sponsorer och Samarbetsparters: Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt möjliggjort utställningen hEmmA. Framförallt vill vi tacka alla människorna i Brickebacken som delat med sig av sina tankar och personliga berättelser till oss genom att skänka bilder, koppar eller låtit sig intervjuas. Många har också bidragit med teckningar och texter på temat hEmmA. Projektet var ett samarbete mellan Enheten för stadsdels- och kulturutveckling, SÖK., samt Örebro läns museum och studieförbundet NBV. I området har vi även haft god hjälp av Föreningen Trädet, Seniorboendet, Familjecentralen, Brickebackens skola, Viktoriaskolan, Den Gode herdens kapell, Konsum Brickebacken och Brickebackens Frukt & Grönt. Våra huvudsponsorer är Örebro kommun, ÖBO - Örebro Bostäder, Hyresgästföreningen och Hälsosam stadsdel-Brickebacken. Andra som bidragit med material är IKEA, Magnussons Färg, Nautilus och Back Up.

Redaktion: Giovanna Aguirre, Evis Magnusson Textmedverkan: Evis Magnusson, Giovanna Aguirre, Alf Lindblad, Förvaltningschef Kultur- och medborgarförvaltningen, Katarina Strömgren-Sand, Enhetschef stadsdels- och Kulturutveckling, Michael Andersson, Utställningsansvarig Örebro läns museum, Maria Wistrand, Intendent Örebro läns museum Fotografi: Lars Jonnson, Istvan Acs, Giovanna Aguirre, Evis Magnusson, Maria Wistrand Layout: Lars Jonnson, Istvan Acs Bildbearbetning: Lars Jonnson, Istvan Acs Tryck: FG Larsson Tryckeri, Örebro 2008

Katalog Hemma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you