Page 1

Quindicinale | petnajstdnevnik - anno XLIX n. 6 31. marca 2014 - Euro 1,20

Pogovor T. Manzini

Volitve v Benečiji

»Popravili bomo stari hram dvojezične šole« stran 7

Znani županski kandidati na majskih volitvah stran 8

Čezmejni projekt

Kanalska dolina

Krožna kolesarska steza z zamudo na obeh straneh stran 9

Prizadevanja za nemoten pouk slovenščine stran 11

Posta Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, Ne/PD- in caso di mancato recapito restituire all’ufficio di Padova detentore del conto, per la restituzione al mittente - TAXE PERçUE - TASSA RISCOSSA - 35100 Padova - Italy

UVODNIK

Stuolietnica v duhu miru Ezio Gosgnach

P

o cieli Evropi, seviede posebno v krajeh, ki so bli na fronti, se parpravljajo na stuolietnico parve svetovne vojske. Zanetila se je 28. luja 1914 na Balkanih in se hitro aršerila. Italija je v njo stopila 24. maja 1915 in so ble naše doline v parvi bojni liniji. Vojska je paršla h kraju šele novemberja 2018. Pustila je za sabo milijone martvih in veliko materialno škodo. Evropo je dala v objem fašistični, nacistični in komunistični ideologiji, ki so hitro postale režimi in zanetile drugo in še buj karvavo svetovno vojsko. V štierih lietah, ki so pred nami, bo puno komemoracij, proslau, kulturnih iniciatiu, zgodovinskih konferenc, okounih miz in seminarju. Par tuolim je pomembno (important), de se na bo kajšan veseliu za zmago al' poraz »svojih« in takuo netiu novo hudobijo in sovraštvo. Se pravi, de bo trieba poudariti, kaka velika bogatija je mier in kakuo je lepuo živieti brez konfinu in v parjatelstvu s sosedi. Zmisnisimo se na tiste tragične in karvave lieta, de bi na nikoli vič ponovili tiste naumnosti, ki je vsaka vojska. Tele muore biti pomien velike oblietnice in tele je tudi duh, ki ga ima regionalni zakon (lec) Furlanije Julijske krajine za stolietnico parve svetovne vojske. Stuolietnica je tudi liepa turistična parložnost. Za parvo svetovno vojsko je minar velik intereš po cielim svietu. Stuojke tavžintu ljudi vsako lieto hodi gledat kraje, kjer so tukli narbuj karvave bitke. Seviede, bo v lietah, ki so pred nami, zanimanje močnuo rastlo. V Zgornjem Posočju so od lieta 1990 napravili pravi turistični čudež. V Benečiji pa nič. In tudi sada nie jasne pameti. Na gorski skupnosti Ter, Nediža in Barda že nomalo liet napravjajo niešan projekt, a se zdi, de je šele vse v magli. Zadnji cajt je, de bi se potrudili in parpravli liep program v sodelovanju s parjatelji iz Posočja, ki v tuolim puno znajo. Konac koncu je stuolietnica parve svetovne vojske velika parložnost, de bi pognali turizem v Benečiji. Ljudje bojo paršli iz vsieh kraju za okouno oblietnico, naše doline pa jim lahko ponudijo tudi nedotaknjen ambient, zanimivo zgodovino, artistično bogatijo, svoj jezik in svojo kulturo. Saj so narbuj zahodni part slovenskega in slovanskega sveta, kar je že samuo par sebe parvlačno.

Od zuna parpravljajo in silijo nevarne projekte, ki skarbé buj za dujo žvino, kakor za domače ljudi

Benečija nie medviedja dežela V Nediških in Terskih dolinah medviedi nieso nikoli živieli. »Tle tode so nimar imieli svoje poti, so se sprehajali a se nieso ustavjali,« pravi Giovanni Coren, ki lepuo pozna teritorij in njega žvino. Zatuo je naumno, de kajšan diela, za imieti tle medviede. Tuole bi škodovalo ljudem in tudi odgnalo turiste >> beri na 5. strani

SOTTO LA LENTE

Con il progetto «Ecco Fatto!» l'Uncem ha dato una seria risposta ai bisogni dei cittadini

Servizi in montagna, la Toscana insegna

D

are risposta ai bisogni dei cittadini che risiedono in piccoli comuni, soprattutto in zone montane, che devono quotidianamente affrontare difficoltà nell'accedere ai servizi (gli uffici postali che chiudono, la distanza da farmacie e sportelli pubblici, dai tribunali, dalle Ass, dal Comune ecc.) è possibile. Basta un po’ di buona volontà (politica!) e un pizzico di fantasia. Mentre nei comuni delle valli del Natisone e del Torre, a Resia e in Valcanale molti amministratori continuano a versare lacrime e innalzare lamenti fine a se stessi, mentre in Friuli Venezia Giulia si pensa innan-

zitutto alle riforme degli enti, in altre parti d’Italia ci si rimbocca le maniche con sucesso. L’Unione nazionale enti montani (Uncem) della Toscana ha ideato e, con il sostegno della Regione, realizzato il progetto «Ecco Fatto». Si tratta di uno strumento che facilita e avvicina i cittadini ai servizi della pubblica amministrazione e di pubblico interesse in genere. «Alla fine del 2013 sono ben 56 i comuni che hanno aderito al progetto 'Ecco Fatto', fra quelli che sono già entrati in funzione e quelli che a breve lo faranno – ha spiegato il presidente regionale dell’Uncem,

Oreste Giurlani –. Altri 100 sono in lista d'attesa, a conferma dell'interesse che ha suscitato questa iniziativa. L'obiettivo finale, e più ambizioso, è farlo diventare un progetto nazionale, se non addirittura europeo». L’iniziativa era partita nel 2012 per sopperire alle tante chiusure di uffici postali, poi è cresciuta al di là delle attese. Adesso si inizia a fornire servizi continuativi, per più ore e più giorni alla settimana. In ogni punto «Ecco Fatto!» sono presenti almeno 2 giovani del servizio civile regionale (ma in futuro questo ruolo potrà essere ricoperto anche da altre figure professionali)

formati appositamente per consentire l’accesso ad una serie di servizi standardizzati: servizi Inps, consegna farmaci, stampa dei referti medici, accesso a servizi postali on line e altro ancora. Insomma, un'opportunità in più che viene offerta ai cittadini, che in corso d'opera potrà arricchirsi di nuove potenzialità, in base alle richieste degli utenti. È un modello da seguire anche dalle nostre parti. Certamente un tema da affrontare nella campagna elettorale per le elezioni amministrative che interesserano la maggior parte dei nostri comuni. R. D.


2

versko življenje

stran

31. marca 2014

dom

AKCIJA POTEKA V REŽIJI TRBIŠKE OBČINE pod-geslom Imamo sanje/Noi abbiamo un sogno/Wir haben einen Traum Zgodovina Zgodovina - kultura kultura

Papeža bosta postala svetnika 27. aprila

Z dopisnicami vabijo papeža Proglobimo Proglobimo in in premislimo premislimo Frančiška na svete Višarje Razglednice zbirajo do 28. marca. Nato jih bo župan Carlantoni v družbi spremljevalne ekipe osebno ponesel v Rim

Papeža Janez XXIII. in Janez Pavel II. bosta kanonizirana 27. aprila. Gre za dva papeža, ki sta s svojim življenjem in naukom zaznamovala zgodovino Cerkve v preteklem stoletju. Med obravnavanimi novostmi, ki sta jih uvedla med svojim pontifikatom so na primer vprašanje ekumenskega in medverskega dialoga; odnos do Latinske Amerike, celine, s katere prihaja sedanji Petrov naslednik, papež Frančišek; odnos do svetnikov; njuna povezanost z drugim vatikanskim koncilom; vprašanje miru; družina; njuna pozornost do zapornikov; in nazadnje še njuna apostolska potovanja. Angelo Roncalli, ki si je izbral ime Janez XXIII., je bil izvoljen 28. oktobra 1958. Takrat je imel 77 let. Mnogi so zato menili, da bo to zgolj »prehodni papež«. A v resnici je njegov pontifikat zaznamovalo več pomembnih novosti, četudi je sicer res bil kratek, saj je Janez XXIII. umrl prej kot pet let po izvolitvi, 3. junija 1963. Pontifikat papeža Janeza Pavla II. nasprotno velja za enega najdaljših v zgodovini Cerkve. Trajal je dobrih 26 let, od 16. oktobra 1978 do 2. aprila 2005. Karol Wojtyła je bil po rodu Poljak, prvi papež v moderni dobi, ki ni bil italijanske narodnosti.

Strade di solidarietà per volontari Caritas

Larissa Borghese

P

od geslom »Imamo sanje. Noi abbiamo un sogno. Wir haben einen Traum« poteka akcija zbiranja frankiranih dopisnic, ki bodo pomenile skupinsko povabilo papeža Frančiška na sv. Višarje. Akcija je zamisel Manuele Federice De Cillia s Trbiža, domača občina pa je pobudo z veseljem podprla in se ji organizacijsko pridružila. Gre za pobudo, v kateri lahko združeno nastopijo prebivalci Italije, Slovenije in Avstrije ter tako postanejo ekipa brez meja-senza confini-ohne grenzen. Organizacijski odbor pripravlja vse potrebno za realizacijo zamisli in prenos dopisnic Svetemu očetu. Trbiški župan Renato Carlantoni sodeluje z nekaterimi predlagatelji, med katerimi so župnik v Žabnicah in rektor svetišča na Višarjah msgr. Dionisio Mateucig, župnik na Trbižu don Claudio Bevilacqua in nekdanja znana televizijska napovedovalka Maria Giovanna Elmi. Na slovenski strani pa je k organizaciji pristopil Milan Štulc iz Bovca.

Frankirane dopisnice s povabilom papežu Frančišku za obisk sv. Višarij sprejemajo na Občini Trbiž, te pa bo osebno ter v družbi spremljevalne ekipe, ponesel v Rim in jih predal papežu Frančišku. »Združili smo se in oblikovali ekipo, da bi pripeljali papeža Frančiška na sv. Višarje k višarski Mariji, ki jo nekateri imenujejo tudi Mati Evrope. Slovenski predniki so v taki vlogi povezovanja treh narodov razumeli že davno in pobuda trbiškega župana kaže, da je ta višarski duh vzela za svojega regija treh narodov v širokem krogu okoli Sv. Višarij – poudarja Štulc –. Tako se Slovenci, Furlani, Italijani in Avstrijci združimo, da z edinstvenim,velikim projektom pripeljemo papeža Frančiška na sv. Višarje, da se poenotimo z njegovo vizijo ekumenizma na celem svetu. Pomagajmo, da postane navdih Sv. Duha papežu in poziv Marije na tem mestu božja pot k resnici, ki je večno sodobna.« Sv. Višarje so bile od nekdaj stičišče narodov, za Slovence pa so vedno pomenile pomembno romarsko pot (še posebno za severno Primorsko oz. Posočje) pa tudi kulturno

stičišče, kjer se je vedno ohranjalo in uporabljalo slovensko besedo. Tudi danes je tako, saj se svete maše vedno darujejo tudi v slovenskem jeziku, ki je bil domači jezik pastirice ob Marijinem sporočilu, naj na tej gori zgradijo cerkvico. »Pobuda, h kateri so povabili tudi nas Slovence, je edinstvena priložnost, da z našim sodelovanjem pokažemo, da Sv. Višarje za Slovence ostajajo pomembno versko in kulturno stičišče, tudi v bodoče,« pravi Štulc. Več bo poslanih dopisnic, bolj glasno bo vabilo papežu Frančišku, da

30. MARČA - 4. POSTNA NEDIEJA

STA PER INIZIARE una nuova stagione di pellegrinaggi

Porzus chiama

T Lunedì 7 aprile prenderà avvio il corso «Strade di solidarietà 2014», un ciclo di incontri di formazione per il volontariato. Il percorso, organizzato dalla Caritas, proporrà tematiche di diversa natura: dal lavoro sinergico con le diverse realtà territoriali fino alle prospettive sociologiche derivanti dalla dottrina sociale della Chiesa. Oltre ad aspetti tecnici e istruttivi, il corso si svilupperà attorno al tema della vicinanza all'altro; in particolare, si approfondiranno temi e atteggiamenti quali l'ascolto, l'accoglienza e l'accompagnamento. Sede degli incontri è il Centro culturale «Paolino d'Aquileia» - via Treppo 5/B a Udine, l'orario dalle 18. alle 20. Per le diverse informazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere alla Caritas Diocesana nella persona di Liliana Cecconi (tel. 0432.414510, cell. 348.2784854, fax 0432.511838, indirizzo e-mail: volontariato@diocesiudine.it), da contattare e con la quale fare il colloquio previsto (nelle giornate del lunedì, mercoledì o venerdì pomeriggio, concordando con lei l'appuntamento).

orna la primavera e tornano, sulle verdi alture di Porčinj/ Porzûs, sopra Ahten/Attimis, gli appuntamenti di preghiera della stagione dei pellegrinaggi 2014 della «Marija sarpa/Madonna del falcetto». I cammini di fede saranno aperti sabato 26 aprile alle 10 con la santa messa per i pellegrini di lingua slovena presieduta da mons. Dionisio Mateucig, rettore del santuario del Lussari. Domenica 27 aprile la nuova stagione dei pellegrinaggi avrà inizio ufficialmente con una messa celebrata alle 11.30 da mons. Gianpaolo D’Agosto. Nei mesi freddi, in ogni caso, la cappella della Vergine è stata raggiunta da diversi gruppi di pellegrini, anche a piedi. Tra i più recenti quello guidato da Bruno Temil di Tolmezzo. «Porzûs come il Tabor – ha detto dopo il cammino di domenica 16 marzo –; in quel giorno, infatti, la liturgia ci ricordava la Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Abbiamo sentito il desiderio di salire sul monte per andare a pregare nella chiesa del paese dove la tradizione ricorda una bambina di 10 anni, Teresa Dush che, nel 1855, ha visto la Madonna in ben tre apparizioni. Pensate: il messaggio dato a questa piccola è molto semplice e la Vergine, nel consegnarglielo, ha chiesto di gridarlo a tutti una volta tornata a casa. Quel messaggio è così attuale: Santificate le feste e non bestemmiate! Osservate i digiuni e le vigilie. Recitate bene il Rosario». Per il gruppo di Tolmezzo è stata

obišče sv. Višarje. Skrinjica za zbiranje dopisnic, naslovljenih na papeža Frančiška, je v sprejemni pisarni občine Trbiž. Frankirane dopisnice, naslovljene na papeža Frančiška in s povabilom pa lahko dostavite v kuverti, najkasneje do 28. marca.

»Če bi tele ne biu od Boga, ne bi mogu nič storiti« Evangelij po Janezu (9,1-41)

K

una splendida giornata. «Immersi nella pace, abbiamo condiviso quest’esperienza che propongo a tutti di fare. È stato meraviglioso ascoltare, nella salita, di circa 6 chilometri, il canti degli uccellini e il picchio che, a un certo punto, sembrava porgerci il suo saluto a nome di tutto in bosco. Con il sole che faceva capolino tra gli alberi. A ciascuno dei partecipanti il cuore sembrava davvero voler dire quelle parole pronunciate dagli Apostoli a Gesù: “È bello per noi rimanere qui!” Un rientro a casa con tanta pace interiore». Per favorire l’accesso a Porzûs arriva in aiuto la Provincia: sono quasi giunti al termine, infatti, i lavori di riqualificazione della via comunale che collega Attimis al borgo mariano, per un importo di 700mila euro. Sulla quasi totalità del tracciato sono state sostituite, e in alcuni casi costruite, le nuove barriere, oltre alla ristrutturazione e alla ricostruzione del manto stradale su 4 degli 8 km di percorrenza. P. T.

àr je šù mimo, je zagledu človieka, ki je biu sliep od rojstva. Njegà učenci so ga vprašali: »Rabi, kaduo je grešiu, on al’ njegà starši, de se je rodiu sliep?« Jezus je odguoriu: »Nie grešiu ne on ne njegà starši, ampà de se na njem arzodenejo Božja diela. Dokjer je dan, muoramo opravljati diela tistega, ki me je pošju. Pride nuoč, kàr nobedan na more dielati. Dokjer sam na svietu, sam luč sveta.« Kàr je tuole poviedu, je pljunu na tla in s slino narediu blato. Pomazu mu je z blatam oči in mu reku: »Pujdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Posjani). Šù je torej in se umù. Kàr se je vrnù, je videu. Jali so mu tekrat: »Kakuo so se ti torej oči odprle?« On pa je jau: »Tisti človek, ki se kliče Jezus, je nardiu blato, mi z njim pomazu oči in mi reku: ›Pujdi v Síloo in se umij.‹ Šù sem čja, se umù in spregledu.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Jau jim je: »Na viem.« Človieka, ki je biu priet sliep, so pejali k farizejam. Tisti dan, kàr je Jezus narediu blato in mu odparu oči, je bla sabota. In farizeji so ga spet spraševali, kakuo je spregledu. Jau jim je: »Blata mi je dau na oči, natuo sam se umù in vidim.« Nekateri izmed farizeju so zatuo guorili: »Tele človek nie od Boga, zatuo ki na spoštuje sabote.« Drugi pa so guorili: »Kako bi griešnik mogu dielati tajšna znamunja?« In biu je razdor med njimi. Sliepemu so zatuo nazaj jali: »Kaj praviš o njem, zatuo ki ti je odparu oči?« On pa je reku: »Prerok je.« Judje niso tieli viervati, de je biu sliep in de je spregledu, dokjer nieso poklicali staršu tega, ki je spregledu. Antadà so farizeji drugi krat poklicali človieka, ki je biu priet sliep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, de je tele človek griešnik.« On pa je odguoriu: »Če je griešnik, na viem. Adno pa viem, de sam biu sliep in de sada vidim.« Tekrat so mu rekli: »Kaj ti je storu? Kako ti je odparu oči?« Odguoriu jim je: »Poviedu sam vam že, pa nieste poslušali. Čemu čete znova slišati? Bi morebiti tudi vi radi postali njegà učenci?« In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegà učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, de je Mojzesu guoriu Buog; o telim človieku pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvarnù in reku: »Tuole je zaries čudno, de na veste, od kod je, mene pa je odparu oči. Vemo, de Buog griešniku ne usliši. Kduor pa Boga časti in uresničuje njegà voljo, tistega usliši. Od vekomaj se nie čulo, de bi kduo od rojstva sliepemu odparu oči. Če bi tele ne biu od Boga, ne bi mogu nič storiti.« Odguorili so in mu rekli: »Vas si rojen v griehih, pa nas boš učiu?« In vargli so ga von. Jezus je slišu, de so ga vargli von. Ušafu ga je in mu je reku: »Vierješ v Sina človekovega?« In tele je odguoriu in reku: »Kdo je tele, Gaspuod, de bi viervu vanj?« Jezus mu je reku: »Videu si ga; tele, ki guori s tabo, tele je.« Tekrat je jau: »Vierjem, Gaspuod,« in se je pred njim poklonu do tle. In Jezus je rekeu: »Za sodbo sem paršù na tele sviet, de bi videli tisti, ki na vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« Tuole je slišalo nomalo farizeju, ki so bli par njim, in so mu rekli: »Smo morebiti tudi mi slepi?« Jezus jim je jau: »Če bi bli slepi, bi ne imeli grieha. Kier pa pravite: ›Vidimo,‹ vaš grieh ostane.«


dom

31. marca 2014

CENT’ANNI FA

zgodovina - kultura

stran

3

Zgodovina Zgodovina - kultura - kultura

l’inizio della Prima guerra mondiale, il conflitto che incendiò l’Europa e coinvolse numerosi stati di tutto il mondo

Tutto il Friuli fu teatro di una fitta Proglobimo Proglobimo in premislimo in premislimo ed efficace rete spionistica militare Della rete degli informatori italiani fecero parte anche alcune persone delle Valli

A

Giorgio Banchig

d allargare la fascia di coloro che sostenevano l’entrata dell’Italia in guerra furono le centinaia di irredentisti goriziani e triestini che si erano rifugiati a Udine. Il passaggio del confine avveniva dapprima attraverso le lagune. Vaporetti della navigazione triestina, complice l’allora semplice ufficiale della marina, Nazario Sauro, approdavano a Porto Nogaro per non fare ritorno in Austria. Per la fuga gli irredentisti si servirono anche di navi per il trasporti di carbone. Da San Giorgio di Nogaro i fuoriusciti si concentravano a Udine, dove già nell’agosto del 1914 sorse il primo nucleo organizzato che andò via via ingrossando. Altri arrivarono via terra con passaporti falsi o passando il confine di notte. A Udine l’organizzazione degli irredentisti, guidata da Carlo Banelli, trovò appoggi, sostegni e finanziamenti. La «Delegazione e assistenza dei profughi», così si chiamava il gruppo dei fuoriusciti, ebbe sede dapprima in via della Prefettura, negli uffici di Ugo Zilli presso la Camera di commercio, poi, quando il suo numero si allargò, si spostò in piazzetta Valentinis. Dall’ottobre 1914 l’organizzazione pubblicò il settimanale «Ora o mai», diretto da Romeo Battistig, goriziano di origini, veneziano di nascita e naturalizzato udinese, sul quale si

Nella foto: il monte Kolovrat, teatro di molte battaglie durante il conflitto.

propugnava con toni accesi l’intervento dell’Italia a fianco dell’Intesa contro gli imperi centrali per conquistare le terre «irredente» del Trentino, della Venezia Giulia con Gorizia, Trieste, l’Istria, Fiume e parte della Dalmazia. I giovani più infervorati della «Delegazione e assistenza dei profughi» promossero numerose manifestazioni per ottenere l’intervento dell’Italia. Il 30 novembre al teatro Minerva di Udine parlò Cesare Battisti (era suo il motto «Ora o mai» che diventò il titolo del giornale interventista), il quale sostenne la necessità di scendere in guerra «per la difesa della libertà dei figli irredenti» che nel Trentino erano «aggiogati al dispotismo tedesco, nell’Adriatico alla prepotenza slava, e nell’Ungheria a quella magiara». Per spingere l’Italia all’intervento i fuoriusciti austriaci pensarono perfino di organizzare un incidente di frontiera con un’azione dimostrativa che sarebbe dovuta avvenire a Cormons. Non se ne fece nulla per l’intervento del presidente del Consiglio, Antonio Salandra. Ma l’idea non fu abbandonata perché la sera del 2 aprile 1915, Venerdì santo, Giovanni Giurati e Giuseppe Sillani fecero una ricognizione nella valle del Judrio con l’intenzione di pro-

gettare un assalto alla caserma della guardia di finanza austriaca e poi di salire sul Korada insieme ad alcuni reparti italiani presenti nella valle. Sulla strada del ritorno i due vennero fermati dai carabinieri a Castelmonte, portati a Cividale e rilasciati dopo qualche ora per intervento della questura di Venezia. La rete spionistica Prima dell’entrata in guerra dell’Italia, Udine e il Friuli, oltre ad accogliere le organizzazioni degli irredentisti, furono teatro di una fitta ed efficace rete spionistica. Da una parte l’Austria voleva conoscere i piani delle fortificazioni che l’Italia stava costruendo già da qualche tempo in Friuli, in particolare a Ragogna e a Pinzano, dall’altra parte l’esercito italiano, messo in allarme dai movimenti irredentisti della Venezia Giulia, mirava ad entrare in possesso dei progetti militari che l’Austria stava realizzando lungo la frontiera dal Predil all’Adriatico. Dal 1913 alla data della dichiarazione della guerra ben 13 informatori austriaci o supposti tali vennero processati dalla Corte d’Assise di Udine. Di essi solo cinque vennero assolti per insufficienza di prove. Da parte sua l’Italia aveva reclutato numerosi informatori tra gli

irredentisti, che facevano capo all’insospettabile Comitato udinese della «Dante Alighieri», presieduto dal garibaldino Luigi Carlo Schiavi. Alla Dante Alighieri arrivavano numerose notizie sugli armamenti navali e terrestri che l’Austria stava approntando nella Venezia Giulia, in Istria e lungo la costa dalmata. Della rete di informatori fecero parte anche alcune persone delle Valli del Natisone. Alla prefettura di Udine furono rinvenuti documenti relativi a Carlo Jussig di Azzida che era funzionario delle poste di San Pietro al Natisone. Qualche anno prima della guerra riuscì a fornire utili notizie sui preparativi austriaci a Tolmino e a Caporetto dove nel 1912 fu arrestato per spionaggio ed espulso dal territorio austriaco. Riuscì a ritornarvi poco prima che scoppiasse la guerra e, giovandosi delle conoscenze che

Molti giovani chiesero l’intervento dell’Italia

aveva, continuò a inviare informazioni utili alle autorità italiane. Un altro informatore era don Giovanni Gujon, cappellano di San Volfango, che inoltrava i rapporti al comando della divisione Cavalleria di Udine. Pochi giorni prima dell’inizio delle ostilità, richiesto se corrispondeva al vero che nella valle dell’Isonzo erano stanziati 80mila militari, rispose che ve n’erano appena 80, in quanto la zona era stata del tutto sguarnita dall’esercito austro-ungarico. Le fortificazioni militari Non è un mistero che la Triplice alleanza, stipulata dall’Italia con Austria e Germania nel 1882, non era altro che un matrimonio di interesse. Le questioni lasciate aperte con l’Impe-

ro asburgico dalla Terza guerra d’indipendenza (1866) rimanevano di estrema attualità, in particolare, per il Regno sabaudo, la conquista di Trento e di Trieste. Che il confine dallo Stelvio all’Adriatico fosse caldo per entrambi gli stati è dimostrato dal fatto che ben prima che si parlasse della guerra entrambi i governi pensarono bene di approntare fortificazioni lungo la frontiera. Lo stesso imperatore Franz Jozef incoraggiava gli armamenti lungo il confine italiano. Dallo Stelvio al mare vennero realizzate una ventina di guarnigioni. Opere militari furono costruite a Kanal, Plava, Bovec e Žaga. Nel 1911 venne aperta la strada Idrsko-Livek nella valle dell’Isonzo. Già in quell’anno l’arciduca d’Austria Ludwig salì sul Matajur, sul Kolovrat e sul Korada. L’Italia si accorse della necessità di fortificare la frontiera nord-orientale con un certo ritardo. Solo negli anni 1911-12 le richieste di armamenti in Friuli si fecero più insistenti e venne proposta la costruzione della ferrovia Maniago-Longarone e Meduno-Socchieve. In seguito furono costruiti le fortificazioni di Colloredo di Montalbano, monte Bernadia, Pinzano, monte di Ragogna, Tricesimo, Fagagna, Santa Margherita del Gruagno, Rivolto; a Codroipo e a Latisana furono realizzate due teste di ponte. Allo scoppio della guerra rimanevano quasi del tutto scoperte le Valli del Torre e del Natisone. Appena il 10 ottobre 1914 il parroco di San Leonardo, don Giovanni Petricig, nel Libro storico annotò: «Oggi 150 bersaglieri principiano il tronco di strada da Jainich al monte Spich. Questi soldati, che sono d’alloggio a Scrutto, lavorano anche di domenica». Questo ritardo si rivelò in tutta la sua gravità nell’ottobre del 1917, quando le truppe austro-germaniche sfondarono nella Valle dell’Isonzo. E fu la rotta di Caporetto. (2 - fine)

TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI PREPOTTO - TOPONOMASTIKA OBČINE PRAPOTNO - TOPONOMASTICHE DAL COMUN DI PREPÒT SAN PIETRO DI CHIAZZACCO TEJE-SAN PIERI DI CJAÇA (friul.) San Pieri Cjaçà, San Pieri di Cjazà, (slov.) Téje, v Téjah, (slov. dial.) Tíeja, du Tíejah, tíejski. Etnici: (slov.) Téjčani, (slov. dial.) Tíejčanji. 1692 S. Pietro (Mappa di V.M. Coronelli); 1753 S. Pietro di Chiazzacco, ne monti, G(iurisdizione) co. Glopero (recte Gropplero, Sturolo); 17631787 St. Pietro (SMA, XVII 10); 1807-1816 S. Pietro di Chiazzacco (CN); 1823 sub pertinentjs S. Petri Cassacensis (APP, Castelmonte, Liber Mortuorum); XX sec. S. Pietro Chiazzacco (IGM). Il titolo di San Pietro apostolo è «... in alcuni casi paleocristiano, altri antichi o poco dopo il Mille»1. La chiesa risale al XV sec. (CPL 20). A proposito di questo importante titolo va registrato l’intervento di G. Banchig che ritiene si possa ipotizzare un legame fra le più antiche colonizzazioni slavo-alpine in Friuli e il titolo petrino (Banchig 2007). Come si vede il nome

della località ha carattere polimorfico, cioè le due forme linguistiche sono indipendenti una dall’altra. Il toponimo sloveno, Tieja (di una serie abbastanza diffusa nell’area prealpina) non ha un’etimologia stabilita. Deriva forse (più che da un fr. dial. tèja ‘tiglio’) da un antico prestito del friul. tàja nel senso di ‘ceppaia, tagliata di bosco’3. Non molto convincente appare una supposta derivazione dal dendronimo friul. tèi ‘tiglio’ anche se c’è stato effettivamente un prestito ad alcuni dialetti occidentali sloveni come il resiano e la parlata del Collio Va considerato che esisteva un’antica forma parallela di questo verbo, teâ / tejâ (NP 1179), da cui risulterebbe giustificabile la morfologia della voce dialettale slovena occidentale4. Cfr. anche il diffuso toponimo Taille, Tailla nella Svizzera romanda, indicativo di ‘ceduo, radura nella foresta come risultato di un taglio’5. Il toponimo Chiazzacco un antico prediale latino-celtico, esito di un probabile gentilizio o cognomen Cassius, *Cassiacum ‘fondo di Cassius’ (o *Catiacum da ‘Catius’), col

suffisso –acum molto diffuso nell’alto Friuli (es. Cassacco, Casiacco ecc.) e qua e là in Italia del nord (es. Casciago-Va, Cassago Brianza-Co, Cazzago-Bs, Cazzago Brabbia-Va, e Birago-Mi, Cambiago-Mi, Carpignago-Pv, Giussago-Pv, ecc.6), ma soprattutto in Francia (Carnac, Cognac, Armagnac ecc.). Va notato che l’evoluzione e conseguentemente la dizione friulana si distaccano da quella generale nei dialetti settentrionali italiani (-àc, -àgo) e assomiglia a quella dei dialetti centro settentrionali francesi: cfr. ad esempio in Alvernia Ouryà, Brassà, Mourià per i top. Orlhac, Brassac, Mauriac.

Maurizio Puntin Lauro Iacolettig

Cfr. Biasutti 1966, s.v.. Giuntoci, attraverso il latino popolare (tilia), dal celtico *telia . 3 Cfr. nei pressi di Neblo nell’anno 1760 un Boscho chiamato Taija (AN 1716, ASUd). In NP 1165 troviamo i significati ‘tronco ..., ceppo largo e basso ..’. 1 2

Nella foto: interno della chiesa di San Pietro di Chiazzacco. Anche la diffusione slovena occidentale della voce téja / tiéja confermerebbe il prestito romanzo. 5 Bossard, Chavan 1986, 166. 6 Specialmente nella media Lombardia e (per strano che possa apparire) in Veneto (Bignago-Pd, CazzagoVe, Legnago-, Mardima4

go-Ro, Orsago-Tv ecc.): evidentemente fra i secc. V e III a. C. una pacifica penetrazione celtica fra i Veneti fu notevole e conferma quello che ci dicono le fonti antiche (e le iscrizioni funerarie con onomastica gallica) secondole quali non c’era la minima differenza fra i due popoli, solo il linguaggio.


4

poglobimo in premislimo

stran

l’Opinione di

31. marca 2014

dom

DANAŠNJA DRUŽBA nima- razumevanja Zgodovina Zgodovina - kultura kulturain spoštovanja do najbolj nemočnih

Riccardo Ruttar

Evtanazija je »Huda jama človeštva«

Proglobimo Proglobimo in premislimo in premislimo Una visita importante

per la comunità slovena

C

i sono state ben due visite, nel giro delle ultime tre settimane, di rappresentanti specifici dello Stato agli sloveni della provincia di Udine. Si tratta del prefetto di Trieste, nella sua veste di commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, e il prefetto della provincia di Udine, dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo. Mi piace ricordare che la Prefettura in quanto tale è l’articolazione territoriale del Governo in ambito locale. Quel governo che, se non opportunamente sollecitato ed edotto, ha ben altre cose a cui pensare piuttosto che a grattacapi di qualche vallata sperduta sulle linee dei confini di Stato. Oggi non c’è neppure più il «grattacapo» della Cortina di ferro; l’aggressività «slavo-comunista» fa paura solo agli smemorati e fa comodo ai fomentatori di discordie e ataviche paure. Non so se sia un segno del destino, ma entrambi i prefetti, che abbiamo accolto a San Pietro/Špietar il 6 ed il 21 marzo, sono donne che vantano carriere di prestigio. Non c’ero il 6 marzo, ma son contento d’esserci stato all’incontro seguente, quello con la dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo. Mi è sembrata una figura di maestra, ma di quelle materne di una volta e se mi è piaciuto qualcosa di particolare è stato quell’interesse che ha dimostrato per le nostre faccende e l’apprezzamento per la nostra cultura, attenta e coinvolta dall’immagine particolarmente efficace che le è stata offerta nella visita – guidata dalla sua ideatrice, arch. Donatella Ruttar – del museo virtuale «SMO - Slovensko multimedialno okno», cioè finestra multimediale slovena. Dati, prospetti, immagini, suoni, canti, paesaggi, evocazioni, suggestioni che si presentano all’occhio ed all’orecchio per raggiungere il cervello e il cuore. Mia madre citava spesso, nelle difficoltà la «božja previdinga», la provvidenza divina, quando ogni altra provvidenza si mostrava vana. A questo ricordo, quello a mia madre, mi ha ricondotto il nome del prefetto di Udine, e… l’ho associato al suo ruolo. Un ruolo tutt’altro che leggero e facile, dato per definizione che «le Prefetture sono gli Uffici territoriali del Governo, che esse svolgono un’azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del fare amministrazione». E Dio solo lo sa quanto di tutto questo abbiamo bisogno nelle nostre valli! Alla dottoressa non può essere certo chiaro tutto il quadro della complessa realtà della nostra terra, degli abitanti che la abitano ancora e di quelli che l’hanno abbandonata, ma che l’amano ancora e che si preoccupano delle sue sorti. Ma se l’interesse e la passione che ha dimostrato nella sua visita, se l’attenzione e la compartecipazione con cui ha dialogato con noi – che abbiamo cercato di rappresentare al meglio le tante ipoteche che pesano sul futuro delle nostre valli – se tutto ciò avrà un riflesso diretto sulle sue funzioni istituzionali, possiamo aver fiducia che l’abbandono secolare di cui abbiamo sofferto sarà mitigato e che qualche richiamo ai centri nevralgici dei poteri dello Stato potrà giovare al bene di tutti, al di là dei colori politici che si ravvivano ad ogni turno elettorale. Non abbiamo evidenziato nei colloqui i sapori amari dei dissidi linguistici, di inventori di nuovi idiomi, di sogni di autonomie di Slavie più o meno vive. Ma abbiamo parlato di voglia di rinascita, di vivacità culturale, di «scuola» aperta, di salvaguardia di cultura, tradizioni, e perfino di cucina.

N

Aleš Primc

a nekem forumu lahko beremo: »Je kakšen logičen razlog, zakaj evtanazija ne bi smela biti legalizirana, če bi poskrbeli za to, da do zlorab ne bi prihajalo in da bi bili do nje upravičeni res samo tisti ljudje, ki trpijo hude bolečine… Primer: nekdo prevozi rdečo luč in se ti zaleti v bok vozila. Dobiš hude okvare hrbtenjače. Po možnosti si zlomiš enega od prvih vratnih vretenc in imaš tako velike možnosti, da boš do konca priklenjen na voziček. Brez premikanja ene same okončine! Situacija, ki ni tako zelo neverjetna, ampak se lahko zgodi vsakomur. Skratka, za razliko od ostalih sedaj prideš še v situacijo, ko si ne moreš življenja vzeti niti sam, saj razen glave ne moreš premikati ničesar. Grozljivo? Meni se sliši huje kot smrt… Meni se zdi evtanazija najvišja možna človečnost, če predvidevamo, da bi se dalo narediti tako, da ne bi bilo zlorab. Zakaj se mora nekdo iz kakršnegakoli razloga že matrati? Nobenega razloga ni. To bi morala biti osnovna človekova pravica. Pravica do evtanazije.« Sliši se celo človekoljubno. Pa je res? Recimo, da se to uzakoni z najboljšimi nameni, kot lahko verjamemo, da jih ima pisec. Ta predlog bi lahko opredelili kot naročen samomor. Se pravi, da bi človeku, ki bi naredil samomor, pa ga iz takih ali drugačnih razlogov sam ne more, pomagala država. Ali bi bil to interes države? Kratkoročni finančni nedvomno, saj si s tem prihrani stroške zdravstvenih storitev, pokojnin itn. Ali je to interes svojcev? Morda si tega mnogi danes zaradi slabe vesti ne bi hoteli prizna-

ti. Vendar, glede na drago oskrbo, ki tako ali drugače bremeni družino, ne moremo reči, da ne obstaja tudi finančni interes svojcev, da ne bi bilo celotno premoženje oz. dediščina porabljena za plačevanje oskrbe. Se pravi, dve strani, ki sta v državah z uzakonjeno evtanazijo poleg potencialnega evtanaziranca vključeni v proces odločitve, imata finančni interes, da se evtanazija izvrši. Glavna prepreka je vest. Tudi zakon, kjer evtanazija ni dovoljena. In pa splošen družbeni pogled na človekovo dostojanstvo in pravico do življenja, ki je vendarle še večinski, čeprav predvsem z odnosom do splava že izmaličen. V primeru, da bi evtanazija postala nekaj dobrega in splošno sprejetega, za kar je potrebnih nekaj let intenzivne medijske manipulacije, bi slej ko prej iz zgoraj opisanega primera t.i. naročenega samomora, postala bolj ali manj prijazno izsiljena. Sčasoma verjetno zapovedano »lastno altruistično« razmišljanje samih nemočnih, bolnih in ostarelih v smislu: »Zakaj bi bil/a v breme svojim otrokom, ki plačujejo drag dom zame? Raje

bi ta denar vložili v vnuke.« Ali pa: »Zakaj bi morali zaradi mene prodati našo družinsko hišo, da bodo lahko plačevali dom, ko pa bi bilo veliko lepše, da bi naša družina lahko še naprej živela v njej? Jaz sem kriv/a, da bo šla v tuje roke. Ne, tega pa res ne smem.« In bo tak človek formalno povsem prostovoljno zaprosil za evtanazijo. Lahko si zamislimo tudi manj »prijazne« načine izsiljevanja. Evtanazija bi v primeru, da bi postala nekaj »normalnega«, zelo hitro pomenila sredstvo za »človekoljubno« družbeno »odstranjevanje« ostarelih in bolnih – kako sprevrženo – na njihovo lastno pobudo. To ni več zgolj načelna razprava. Evtanazija ima v evropski politični eliti zelo veliko podporo. Zdi se, da sta uzakonitev in normalizacija evtanazije ena prednostnih nalog trenutno druge najmočnejše politične sile v Evropi, evropskih socialistov. Belgijski predsednik vlade, kjer so pred mesecem, prvi v svetovnem merilu, uzakonili evtanazijo za hudo bolne otroke, je socialist. Tudi Borut Pahor, velik zagovornik evtanazije, je socialist. Družba, ki nima razumevanja in spoštovanja do najbolj nemočnih, nima v sebi notranje povezovalne sile. V družbi, kjer ni razvit čut solidarnosti do najšibkejših, ni solidarnosti do nikogar. V družbi, kjer najbolj nemočni nimajo nedotakljive pravice do življenja, nima ne pravice do življenja ne nobene druge pravice, noben človek. Zato je evtanazija, v kolikor bi prišlo do njene splošne uveljavitve, ne le sramota za civilizacijo, ampak hkrati tudi njen konec. Zato, naredimo vse, kar je v naši moči za spoštovanje vsakega življenja, da evtanazija ne bi bila uzakonjena tudi pri nas. (www.casnik.si)

NELLE VALLI DEL TORRE è in atto un ampio dibattito sull’insegnamento in italiano e sloveno nei plessi di Vedronza, Taipana e Nimis

Scuole bilingui, la decisione spetta ai genitori

I

genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di Taipana hanno confermato la volontà di aderire all’insegnamento bilingue italiano-sloveno nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Tarcento. Lo hanno fatto in una lettera sottoscritta da tutti dopo la riunione del 16 marzo scorso. Ribadendo «la forte volontà» di mantenere aperte le scuole di Taipana, dopo la decisione della Giunta regionale che rende attuativo il piano della loro trasformazione in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno», constatano «la volontà della totalità dei genitori di mantenere i percorsi bilingui approvati con Delibera regionale n. 2517 del 27/12/2013 all’interno dell’Istituto Comprensivo di Tarcento». Ma «vista la non completa chiarezza delle informazioni ricevute», chiedono «la momentanea sospensione di qualsiasi procedura atta a modificare l’attuale assetto dell’organizzazione scolastica, in attesa di recepire dalle Istituzioni preposte maggiori e dettagliate informazioni». In particolare vogliono sapere «Quali

siano le condizioni (numero di alunni, tempistiche, ecc…) per mantenere aperto l’attuale plesso di Taipana così com’è attualmente strutturato; in quale forma e modalità si intenda avviare il percorso bilingue e con quali prospettive in termini di continuità, struttura, organico, docenti, numero minimo alunni». Nella vicina Lusevera il passaggio all’insegnamento bilingue ha provocato un forte scossone politico. L’assessore a scuola e istruzione, Luca Balzarotti, ha rassegnato le dimissioni in polemica con la posizione del sindaco, Guido Marchiol, che intende inserire il plesso scolastico di Vedronza nell’Istituto comprensivo statale bilingue di San Pietro al Natisone. È emerso che anche i genitori di Lusevera vogliono maggiori informazioni sulla trasformazione in bilingui delle locali scuole. Proprio per questo, venerdì 21 marzo, l’amministrazione comunale si è fatta promotrice di un incontro con la dirigente dell’Istituto bilingue, Živa Gruden. «Ora, ricevute tutte le informazio-

ni, saranno i genitori a decidere se passare sotto l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro o rimanere nell’ambito di quello comprensivo monolingue di Tarcento – fa sapere Marchiol –. Per me la soluzione ideale resta il passaggio a San Pietro e l’acquisizione di un modello di insegnamento bilingue esteso a tutto il calendario curricolare e non solo ridotto all’introduzione di qualche

ora di sloveno, come è stato proposto dall’Istituto comprensivo di Tarcento». Da parte loro, i sindaci di Tarcento, Celio Cossa, di Nimis, Walter Tosolini, di Magnano in Riviera, Mauro Steccati, e di Taipana, Elio Berra, hanno inviato alla Provincia, alla Regione, al Ministero e alle autorità scolastiche locali una lettera con la quale chiedono l’attuazione dell’istruzione bilingue nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Tarcento e offrono «la massima collaborazione alla realizzazione di tali percorsi bilingui». È necessario tenere conto, sottolineano «del legame geografico-territoriale, storico-culturale, identitario e organizzativo istituzionale (servizi scolastici, socio-assistenziali, sanitari, mezzi di tasporto, ecc.) esistenti fra le popolazioni della Valle del Torre con Tracento». I quattro primi cittadini, si legge nella missiva, chiedono che l’avvio dei percorsi bilingui «tenga conto innanzitutto dei bisogni formativi degli alunni, realizzandosi da subito in modo completo nelle sezioni

dell’infanzia, con la dovuta gradualità inveve nelle scuole primarie. Ciò con riferimento particolare agli allievi delle ultime classi che fino ad ora hanno effettuato percorsi formativi disciplinari esclusivamente in lingua italiana». Cossa, Tosolini, Steccati e Berra concludono con la richiesta affinché «si preveda già per l’anno scolastico 2015/16 la possibilità di articolare una classe prima della scuola media di Nimis in un percorso monolingue ed in uno bilingue, quale naturale sbocco in continuità ed a completameno di detti percorsi bilingui». Sulla trasformazione in bilingui dei plessi di Vedronza e Taipana, martedì 18 marzo si è tenuto un vertice all’Ufficio scolastico regionale tra gli organismi scolastici interessati. Al termine la direttrice, Daniela Beltrame, ha fatto sapere che nessuna decisione definitiva è stata presa. «Abbiamo avuto un confronto costruttivo per valutare attentamente la questione e verificare tutte le possibili soluzioni a livello istituzionale», ha sottolineato. R. D.


dom

v ospredju

31. marca 2014

stran

5

V FURLANIJI JE PARŠLA NA DAN prava »medviedova manija«, se na brigadolin za potriebe Nediških an Terskih dolin ter njih prebivaucu iz izkinaših naših dolin

»V Benečiji nie terske nikoli živeu medved terskedoline doline Želé ga udomačiti v škodo ljudi«

rezija/kanalskadolina dolina Giovanni Coren: »Namest špindati tarkajrezija/kanalska za medviede, naj tiste sude dajo, za vedrieti uon arbido, de bojo doline nazaj čedne«

O

E. G.

d Terskih do Nediških dolin se kar varšé konference gor mez medviede. Kaže, de je v Furlaniji prava medvie-

dova manija. A je tuole dobro za naše kraje? Po odgovor smo šli h Giovanniju Corenu iz Petjaga, ki zelo dobro pozna beneški teritorij an žvine, ki na njin živé. »Ima vič pamet medved ku človek, zak’ on pride an gre – nam je odguoriu Coren –. Naše doline imajo staze po hostah an prestore, v katerih se lahko ustave odpočit. Ampa on pride an gre. Medved je nimar biu v naših dolinah. Te stari so vzdieli nekaterim potem medviedova staza, zak’ je medved tle tode hodu. Jest sam ga sreču par krat po briegah, ampa sam vidu tudi reči, ki mi so pokazale, de on pride, se ustave an gre naprej. Medved pride na Stol, potlé gre na Breški Jalovec, Lom, Mijo. Z Mije nazaj tu Nedižo, gre na Marsinske čela, na Matajur, na Kolovrat, v Tarnovo an se zgubi v Kočevje. Tele so njega poti an te stari so nimar pravli tuole. Maj ga nieso

vidli, de se je ustavu tle. Ljudje hodejo proč an medviedi hodejo proč. Tela je resnica. Jest sam čù tele reči an sam vičkrat jau: pustimo zmieran telega medveda, ki na nardi nobedne škode. Škode so narete, zak’ človek na nardi, kar je trieba. Medved pride, uzame reči an gre, ku de bi ga ne bluo. Se spremeni, mu na kor, de mu damo za jest, za pit, al’ de so tisti fotografski skopci (fototrappole). Seviede medved hode tle tode, a se na smie praviti, de tle v dolinah živé medviedi. Nieso maj an na bojo. An če ljudje bojo šli vsi proč, bo korlo lieta an lieta, de bi se medved ustavu.« Zakì pa so vse tele iniciative okuole medvedu? »Je puno sudu, ki pridejo za tele reči, zak’ Evropska Unija podperja tele iniciative. Za imiet sude, teli zunanji ljudje muorajo nardit projekte an pokazati njih resnico. Kar je buj žalostno, je, de mi na vemo nič, na štejemo nič. Nieso maj vprašal,’ če je pru, če je ries. Nobedan ne vpraša ljudi, če reči stojé takuo. Oni pridejo an pravejo, de so nardil’ reči an de tle na smiemo šieč, tikat, hodit, jagat... An mi, kaj bi muorli nardit? Utecimo!« Ankrat so ble sudajske servitù,

posoc posoc ˇje ˇje sport sport

Giovanni Coren dobro pozna teritorij Nediških dolin in žvino, ki na njin živi.

sada smo paršli na medviedove servitù. »Ankrat je bla tle u Petjagu na ciesti ‘na tabela, na kateri je bla planimetria od starega konfina, kàr je bla še Jugoslavija. Na tabeli je pisalo, de se na smie runat fotografij an puno drugih reči. Tle par nas daržajmo ratingo za naše ljudi, ki utiekajo od vasi. Namest špindat tiste sude za medvieda, naj jih dajo za vedriet uon arbido, de bojo doline nazaj čedne takuo, ki so ble ankrat. Bomo vidli od deleča telega medveda, zak’ bo

čedno an on bo šu po njega pot’. Je glih, de pride, de pobere, kar mu je potriebno, an de gre proč.« De je medved, de je ris, de je vuk, je trieba, de je duji sviet. Ampa tuole gre pruot ljudem an pruot turizmu. »Vozim po naših dolinah šuolarje an kàr se guori, če je kajšna žvina tu host’, uteče, se ugane. Lepuo je bit sigurni, kàr se gre hodit. Če čemo imiet medvieda an mu začnemo ukladovat za jest, ga znamo tudi srečati. Če mu parnesemo za jest, ga parkli-

čemo. Bi teu vprašat: zakì na daržimo ratingo za naše ljudi? Tel je naš sviet. Če so ljudje, bojo oni daržal’ ratingo za sviet. Odkar so bli tle ljudje, je šlo vse lepuo po pot’. Nie maj paršlo uon, de so ubival’ medviede, zak’ jih nieso tiel’. Medviedi so paršli an so šli. Tela je resnica.« V Sloveniji imajo drugač parstop do tele problematike. »Poznam jagre iz Slovenije an berem puno reči o medviedah, ki jih imajo. V Sloveniji so dal’ medviede, de bi jih parnesli v Švico, v Trentin an še drugam. So nimar gledal’ jih na ubit. Oni pa daržé ratingo za sviet. Poznajo lepuo svoj sviet, poznajo žvino an gledajo daržat ravnotežje (equilibrio). Človek muora bit pametan in skarbiet za sviet. An če je parsiljen ustrelit žvino, muora nardit, kar kor, brez škode runat ne žvinam ne ljudem.« Če slučajno srečamo medvieda, kaj imamo nardit? »Puno ljudi ga je srečalo, ampa ga nie videlo. Medved je čù, de je blizu človek an je šu proč. Pravijo, de če ga srečamo, na smiemo uteči an muormo ostat zmieran. Na Matajure se je zgodilo, de je biu mož, ki je brau čarnice. Pred njin je tekla uoda. Kàr je ustù je zagledu pred sabo medvieda. Pogledala sta se v oči. Adan je uteku na adno stran, te drug na te drugo. Nie nič ratalo, sta se samuo ustrašla an nie korlo nanča se ustrašit.«

AL PLANTIGRADO vengono dedicati ingenti stanziamenti europei

Un’«orsomania» che non giova a uomini e animali

N

elle valli del Natisone l’orso è sempre stato presente. Basti pensare, per esempio, che alcuni sentieri vengono chiamati in dialetto sloveno «medvedje staze», ovvero sentieri dell’orso, oppure che nella tradizione del Carnevale di questa zona ci fosse una maschera, andata persa durante gli anni dell’emigrazione, che rappresentava un uomo che governava un orso e una donna «del bosco» che li accompagnava. Le vie dell’orso sono situate sulla zona montuosa tra Italia e Slovenia, sui monti Stol, Gran Monte, Matajur, Kolovrat. Negli ultimi anni, è nata una vera e propria «orsomania» che pare non giovi affatto né agli orsi, né tantomeno agli abitanti delle valli del Natisone e del Torre. Se per le attività tradizionali quali agricoltura e allevamento quasi nessuno muove un dito, alla presenza del plantigrado vengono assegnati molti finanziamenti europei. Per fare il punto sulla presenza dell’orso, sabato 22 marzo, al centro visite la Sorgente a Vartača si è svolto un incontro dal titolo «Conoscere per convivere, l’orso nelle valli del Natisone». Stefano Filacorda dell’Università degli studi di Udine ha parlato della presenza del plantigrado in regione. Al numeroso pubblico intervenuto all’incontro, Filacorda ha spiegato

che l’attività principale sugli orsi «è mirata al campionamento dell’animale e al monitoraggio del suo percorso, cosa che riusciamo a fare tramite il collare. In nessun modo cerchiamo di trattenere il plantigrado sul territorio». Dai rilevamenti è risultato che nella zona compresa tra il Gran Monte e il monte Matajur nel 2013 sono stati campionati sei orsi diversi. Ma è davvero possibile una convivenza con gli orsi? A questa domanda ha provato a rispondere Nico Comand del Villaggio degli orsi a Stupizza. «Dobbiamo tenere presente che si tratta di una specie-ombrello, ovvero dalla sua conservazione dipende la conservazione di altre specie tipiche di questi luoghi. La sua presenza, inoltre, è un bioindicatore importante, che ci dice che stiamo vivendo in un ambiente sano e ben conservato». Se è vero che l’uomo non sa convivere con l’orso, altrettanto vero è che l’orso ha già imparato a convivere con l’uomo. Il plantigrado, infatti, ha imparato a spostarsi di notte, quando la presenza umana è limitata. È un animale riservato che evita il contatto con l’uomo. Nel caso di un incontro spesso è proprio l’orso ad accorgersi per primo dell’uomo, grazie al suo olfatto, e a mettersi in fuga. «Per convivere con l’orso – ha sottolineato Comand – è necessario conoscerlo e sapere che non è un

animale aggressivo, se non in alcuni casi. Sono potenzialmente pericolosi quando li troviamo in situazioni di debolezza: feriti, affamati, spaventati o intenti a mangiare; oppure una femmina con i cuccioli. Altra categoria che può diventare pericolosa sono gli orsi confidenti con l’uomo. È, quindi, molto sconsigliato dare loro cibo, soprattutto direttamente. L’orso è un animale intelligente e forte, si nutre principalmente di vegetali, non ha, quindi, difficoltà a reperire il cibo da solo». Cosa fare nel caso in cui ci

Nella foto: il pubblico all’incontro sull’orso a Vartača.

si trovi davanti un plantigrado? «Le regole – ha spiegato Comand – sono quelle dettate dal buonsenso. È bene cercare di non farsi notare e lasciargli spazio necessario per scappare. Nel caso di attacco diretto è consigliabile mettersi in posizione fetale». Il concetto di convivenza non è limitato solo all’incontro con l’orso,

ma anche allo stile di vita imposto agli abitanti delle zone in cui è presente il plantigrado. L’orso, infatti, è un animale protetto dalle normative europee e nazionali. Nel 2006 il Friuli Venezia Giulia ha aderito al cosiddetto Pacobace, il protocollo di intesa inerente i problemi di tutela e gestione dell’orso bruno nell’arco alpino fra le province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni Veneto e Lombardia e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Per gestire la presenza dell’orso la Forestale ha formato delle squadre volte a far fronte nel caso in cui insorgano dei problemi. Le zone in cui è presente il plantigrado sono considerate siti di importanza comunitaria (Sic), si tratta, quindi, di territori vincolati. «Questo – ha spiegato Sandro Cicuttini comandante della stazione di Cividale del Corpo forestale regionale – non limita, però, in nessun modo le attività dell’uomo. Nei Sic è possibile fare escursioni, coltivare, allevare e andare a caccia. Naturalmente c’è una normativa da rispettare, ma questo non vuol dire che la zona sia da considerare un museo all’aperto». Ilaria Banchig


6

iz naših dolin

stran

31. marca 2014

dom

USTANOVILI POSVETOVALNOiz TELO za vprašanja Slovencev v videnski pokrajini. Za predsednika izvolili Alessandra Omana iz naših naših dolin dolin

Svetovni dan poezije tudi v Špietru

Konzulta, ki bo gojila dialog terske terske doline doline s krajevnimi upravami R. D.

U prestorih slovenskega kulturnega doma u Špietru so u petak 21. marča praznoval’ Svetouni dan poezije an ga posvetil’ slovenskemu pesniku Srečku Kosovelu, katerega u telih dneh poteka 110-obletnica rojstva. Na odru se je s svojimi piesmi zvarstilo osamnajst pesniku. Iz Benečije so bli Andreina Trusgnach, Antonella Bukovac, Claudia Salamant, Miha Obit, Luisa Battistig; iz Rezije Silvana Paletti; iz Slovenije Elvira Gabršček, Nina, Marjetka Manfreda, Martina Leban, Ivanka Costantino, Rok Alboje, Karmen Vidmar; iz Laškega Cristina Micelli, Luisa Gastaldo, Marilisa Trevisan, Lucia Gazzino; iz Latinske Amerike Elisenia Gonzales. Povabljeni so bili pesniki vič iziku an kultur u duhu poezije, »ki – takuo je podčartala Margherita Trusgnach, ki je povezovala vičer – lahko združuje narode an želi mir na svietu.« Na vičeru so se besiede poezije križale z muziko, ki jo je na klavirju an ramoniko pru lepuo godu priznan skladatelj, pianist, ramonikar, Alessio de Franzoni. Lepo presenečenje je biu čudovit nastop pievke, kantautorke, ramonikarke, pesnice an sopranistke Elene Pontini. Vičer so organizal' kd PoBeRe an Rečan in Inštitut za slovensko kulturo. (l. b.)

Ž

rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina

upan iz Naborjeta-Ovčje vasi Alessandro Oman je prvi predsednik Konzulte za vprašanja slovenske jezikovne skupnosti v Nediških in Terskih dolinah, Reziji in Kanalski dolini. Izvolili so ga člani Konzulte, ki je bila ustanovljena v soboto 22. marca v prostorih Inštituta za slovensko kulturo v Špietru in ki so bili imenovani od skupščine slovenskih izvoljenih predstavnikov ter predstavnikov slovenskih organizacij SSO in SKGZ videnske pokrajine. Podprepdsednik Konzulte je bil imenovan sauodenjski župan Germano Cendou, tajnik pa dreški občinski svetnik Michele Coren. Ostali člani Konzulte so podbunieški župan Piergiorgio Domenis, tipajski župan Elio Berra, pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò, Giorgio Banchig in Sandro Quaglia za SSO ter Luigia Negro in Davide Clodig za SKGZ. Kot beremo v statutu, ki je bil sprejet na zasedanju skupščine, ima Konzulta posvetovalni značaj in izraža mnenja o glavnih vprašanjih v zvezi s slovensko jezikovno skupnostjo, še posebej na družbenem, kulturnem,

U

posoc posoc ˇjeˇje sport sport Germano Cendou, Igor Gabrovec, Miha Coren in Alessandro Oman.

ekonomskem ter ostalih področjih Slovencev videnske pokrajine, kot so izvajanja zakonov o zaščiti slovenske manjšine, vprašanja zaščite zgodovinskih in kulturnih značilnosti s posebno pozornostjo pri uporabi teritorija, gospodarskih, družbenih in urbanističnih načrtih ter njihovem izvajanju. Konzulta želi biti telo, ki goji dialog in se sooča s krajevnimi upravami. V ta namen in na podlagi 21. člena zakona 38/01 bo Konzulta zaprosila, da jo krajevne javne uprave Nediških in Terskih dolin, Rezije in Kanalske doline priznajo kot posvetovalno telo, ki mora obvezno izraziti svoje mnenje o vprašanjih, ki zadevajo zaščito slovenske manjšine, njene ekonom-

FRIULI, PATRIA MULTILINGUE

ske, socialne in okoljske interese. Na začetku zasedanja je garmiški občinski svetnik Fabio Bonini podčrtal pomembnost ustanovitve Konzulte in naštel nekatere probleme, s katerimi se bo morala soočati: ureditev krajevnih uprav, hud padec števila prebivalcev v gorskih občinah, zelo nizki dohodki, sramotno ravnanje z dvojezično šolo v Špetru in daljnovod Okroglo-Viden. Podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec (SSk) je prisotnim čestital za ustanovitev Konzulte in zaželel, da bi postala uplivna sogovornica krajevnih uprav in vestna nosilka skupnih interesov slovenske jezikovne skupnosti v videnski pokrajini.

n momento di riflessione sul Friuli, tra memoria storica, attualità e futuro. Sarà questo il convegno organizzato dal Comune di Udine nell’anniversario della fondazione della Patria del Friuli (3 aprile 1077) che avrà luogo il 3 aprile, alle ore 15, nella sala della Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» (Riva Bartolini, 3). Il programma prevede gli interventi di Giuseppe Mariuz (Società filologica friulana): «3 di avrîl dal 1077, storia e attualità», Carli Pup (Onde Furlane e Comitât/Odbor/ Komitaat/Comitato 482): «Dalla Joibe grasse 1511 alla Zornade furlane dai dirits», Giorgio Banchig (Confederazione delle organizzazioni slovene – SSO): «Gli sloveni e la Patrie dal Friûl», Velia Plozner (Commissione regionale minoranze di lingua tedesca): «La Patrie ‘teutonica’», Linda Picco (ricercatrice e operatrice culturale): «Friuli, visioni e di-visioni», Renato Rinaldi (regista e ricercatore): «‘Babel Blu’, che cosa c’è dietro la bandiera del Friuli?».


dom

iz naših dolin

31. marca 2014

stran

7

INTERVISTA CON TIZIANO MANZINI sindaco di San Pietro iz al Natisone al termine del suo mandato alla guida del Comune iz naših naših dolin dolin

«La scuola bilingue in viale Azzida terske terske doline doline cercando di creare spazi più ampi» rezija/kanalska rezija/kanalska dolina Appalto in giugno e inizio lavori in settembre. Medie nella sededolina della «Dante Alighieri» già nel nuovo anno scolastico

L

Ezio Gosgnach

’istituto comprensivo statale bilingue tornerà nella sede di viale Azzida. I lavori di ristrutturazione andranno in appalto in giugno e partiranno in settembre. Intanto già per il nuovo anno scolastico la scuola media bilingue dovrebbe trovare spazio nella sede della monolingue «Dante Alighieri». Lo afferma il sindaco di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini, alla luce dell’esito dei recenti incontri. Lo abbiamo intervistato. Progetto «college» definitivamente archiviato, dunque? «Non sono mai stato contrario a priori all’utilizzazione della casa dello studente. Però, di fronte all’evidenza… Il prefetto di Trieste, su incarico del ministero, ha verificato che avremmo perso il milione 92 mila euro del finanziamento Cipe: bisognava restituirlo e non c’era garanzia che tornasse. Poi nell’incontro di Udine, con gli assessori regionali Santoro e Panariti, i consiglieri Shaurli e Pustetto, la dirigente dell’istituto

comprensivo e la rappresentante dei genitori, è emerso che anche i 550 mila euro stanziati dalla Protezione civile probabilmente sarebbero stati revocati, in quanto non utilizzati per un intervento antisismico. Davanti alla rinuncia a un milione 700 mila euro ho detto subito di no, anche perché abbiamo pagato già 80 mila euro per il progetto, compresa una parte degli oneri per la sicurezza. Ho fatto sapere che l’amministrazione comunale è decisa nel proseguire sulla strada intrapresa tre anni fa, anche con il consenso dell’opposizione. Certo, eravamo in presenza di altri scenari». Infatti ora, con il boom di iscrizioni, pare che la sede non sarà sufficiente… «Ne sono consapevole e per questo mi sono già mosso con il progettista per cercare di recuperare ulteriori spazi nel sito di viale Azzida. Ho verificato che è possibile integrare il progetto, a patto di trovare le risorse finanziarie per farlo e senza posticipare l’inizio dell’intervento. Ho già dato disposizioni e ho ricevuto garanzie che entro giugno i lavori saranno appaltati, per iniziare in settembre.

posoc posoc ˇjeˇje

Contestualmente abbiamo chiesto di appaltare anche i lavori di adeguamento della sede della scuola media “Dante Alighieri”, in modo che già in settembre possa ospitare anche la media bilingue. La Regione mi ha promesso il via libera. Se ciò avverrà entro aprile, a metà giugno i lavori potranno partire e concludersi in due mesi. Abbiamo contratto il mutuo 15 mesi fa e già pagato una delle rate ventennali, ma non abbiamo incassato nemmeno un centesimo. I fondi sono alla Cassa depositi e prestiti e ci verranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori». Lei è a fine mandato. Che bilancio fa di questi dieci anni? «Quando mi sono messo in questa avventura non sapevo a cosa andavo incontro. Ora sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto e ancor più della collaborazione che ho trovato. Sia per la vicinanza e l’aiuto da parte di tutti i consiglieri di maggioranza in entrambi i mandati, che per il ruolo di stimolo di un’opposizione forte. Non posso dire di aver lavorato con la minoranza, ma il confronto con essa mi ha aiutato a crescere. Già prima che venisse approvata la leg-

sport sport

PROVVIDENZA DELFINA RAIMONDO con le organizzazioni slovene

Il prefetto in visita G li ultimi sviluppi sulla questione della scuola bilingue di San Pietro al Natisone; la richiesta dei genitori di istituire, a San Pietro al Natisone e dintorni, istituti superiori con insegnamento bilingue per dare continuità all’offerta formativa del territorio; l’estensione dell’insegnamento bi e trilingue rispettivamente alle valli del Torre e Valcanale; l’auspicio delle organizzazioni slovene «che l’ufficio per i cittadini di lingua slovena venga aperto al più presto presso il Comune di Cividale in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate»; l’intenzione da parte degli amministratori di lingua slovena e delle organizzazioni SKGZ e SSO di costituire una Consulta di carattere consultivo per i problemi della comunità linguistica slovena delle Valli del Natisone, Valli del Torre, Resia e Valcanale che «esprimerà pareri in merito ai problemi della comunità slovena e chiederà di essere obbligatoriamente interpellata dagli enti pubblici nei casi previsti dalla legge di tutela 38/2001»; la richiesta delle organizzazioni slovene di utilizzare la somma di 516.456,899 euro, stanziata in base alla legge 21 e ad uso delle Comunità montane, sul territorio in cui è insediata la minoranza, per «progetti volti allo sviluppo dei territori». Sono questi i punti contemplati dal promemoria sulle problematiche della comunità slovena in Provincia di Udine che, sottoscritto e stilato dai presidenti provinciali dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Luigia Negro, e della Confederazione delle organizzazioni sloveneSso, Giorgio Banchig, è stato consegnato al prefetto di Udine, Provvidenza Delfina Raimondo, venerdì 21 marzo, in occasione della sua visita a San Pietro al Natisone. Il prefetto è stata dapprima accolta nella sede della scuola bilingue dalla direttrice Živa Gruden, che le ha esposto i problemi di spazio dell’istituto comprensivo, attualmente dislocato in tre sedi, e ha evidenziato il crescente numero

Provvidenza Delfina Raimondo e Giorgio Banchig.

di iscrizioni, che si registra di anno in anno. È stata, quindi, ricevuta da una delegazione di rappresentanti delle organizzazioni slovene negli spazi della Casa della cultura, dove la presidente Bruna Dorbolò ha illustrato l’attività dell’Istituto per la cultura slovena. L’architetto Donatella Ruttar si è soffermata sulle installazioni del centro multimediale sloveno Smo che, realizzato nell’ambito del progetto europeo Jezik_Lingua quale finestra d’avanguardia su lingua e cultura della comunità slovena in Italia, ora chiede di essere riconosciuto dalla Regione quale volano per lo sviluppo anche turistico del territorio e opportunità d’impiego per i giovani. Nel promemoria, che in apertura offre una sintesi sulla martoriata storia della comunità slovena, alla quale nulla è stato regalato e che è stata riconosciuta solo nel 1999 con la legge quadro 482 sulle minoranze, si chiede al prefetto, che ha assicurato la sua collaborazione e disponibilità, anche di intervenire al fine di accelerare, «a tutti i livelli istituzionali l’iter di nomina» del nuovo Comitato istituzionale per i problemi della minoranza slovena. Larissa Borghese

ge che limita i mandati consecutivi a due, avevo annunciato ai miei che non intendevo proseguire. Se si fa il sindaco con passione, profondendovi tutte le energie, come fosse una missione, vi si possono dedicare al massimo dieci anni, perché porta via tutto il tempo e in comuni di questa dimensione non è possibile farlo a tempo pieno. È giusto che altri provino questa esperienza». Rimpianti? «Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e impegnativi a causa del Patto di stabilità. Ad esempio la sede della scuola bilingue potrebbe essere in fase conclusiva, Borgo Nord di San Pietro potrebbe

essere già appaltato, i fondi dell’avanzo di amministrazione dell’anno scorso, usati per estinguere i mutui, avrebbero potuto essere investiti in altre cose». La sua esperienza politica termina qui? «La mia intenzione era quella di farmi da parte e di collaborare da esterno. Ma il candidato a sindaco, che sta costruendo la squadra che si presenterà alle elezioni, mi ha chiesto di dargli una mano in veste di consigliere comunale. Quando sono diventato sindaco io non sapevo da che parte incominciare. Mi metto nelle vesti di chi verrà dopo di me e, auspicando che sia della lista alla quale appartengo, mi sento in dovere di aiutarlo». Quale futuro vede per le Valli del Natisone sotto il profilo amministrativo? «Vedo un comune unico, al massimo due. Va fatta, però, una legge che garantisca rappresentatività a tutto il territorio. Non posso pensare che San Pietro, con i suoi duemila abitanti, elegga tutti o quasi i consiglieri comunali, lasciando le briciole a Pulfero e Savogna. Bisogna trovare la formula, affinché tutte le realtà siano rappresentate. Diversamente una buona amministrazione risulterebbe impossibile».


8

iz naših dolin

stran

31. marca 2014

dom

SI VOTERA’ DOMENICA 25 MAGGIO Presentazione delle candidature e delle liste il 14 e il 15 aprile iz iz naših naših dolin dolin

Čezkonfinski park ob Nediži Pred kratkim se je rodiu projekt čezkonfinskega parka Nediže, ki ima namien, de se teritorij ob rieki razvije pod ekološkin, zgodovinskin in umetniškin vidikam. Iniciativo so pobudniki predstavli v četartak 13. marča v Vidnu odbornici Marii Grazii Santoro. Projek so parpravli predstavniki iz kamunu, po katerih teče reka Nediža, se pravi Tipana, Podbuniesac, Špietar, Čedad, Premarjag, Manzan, San Giovanni al Natisone, Trivignano in Chiopris-Viscone. Na slovenski strani pa bi sodelovau kobariški kamun.

Ecco i candidati a sindaco terske terske doline doline nei 5 comuni delle Valli rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina posoc posoc ˇjeˇje sport sport

Lavori socialmente utili a Savogna Si chiudono lunedì 31 marzo i termini per la presentazione al Comune di Savogna delle domande per ricoprire per 12 mesi, per 36 ore la settimana, l'incarico di addetto alla manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio immobiliare. I posti disonibili sono due e rientrano in un progetto di lavori socialmente utili. Ai candidati è richiesto il titolo di scuola media inferiore e qualifica di operaio specializzato o equipollente, nonché patente di guida cat. B e almeno uno di cat. C. I posti sono riservati ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore o posti in mobilità. Gli uffici comunali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Per informazioni telefonare al n. 0432714060.

C

Fabrizio Dorbolò a San Pietro, Stefano Predan a San Leonardo, Luca Postregna a Stregna e Stefano Pollauszach a Pulfero sfidano il centrodestra.

onto alla rovescia per le elezioni comunali che si terranno domenica 25 maggio, in concomitanza con il voto per il Parlamento Europeo. I candidati a sindaco e le liste che li sostengono vanno presentati nelle sedi municipali dalle ore 8 alle ore 20 del 14 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 del 15 aprile. Va delineandosi, dunque, il quadro elettorale anche nei cinque comuni delle Valli del Natisone. A San Pietro al Natisone il centrosinistra per riprendersi la guida del Comune ha deciso di puntare sul consigliere provinciale Fabrizio Dorbolò. L’esponente di Sinistra,

ecologia e libertà (Sel), che si riconosce nella minoranza slovena, non sa ancora con chi se la vedrà nel segreto delle urne. Il centrodestra non ha ancora ufficializzato il nome prescelto per la successione di Tiziano Manzini, che non può ripresentarsi, ma tutti gli indizi sembrano portare all’attuale vicesindaco Mariano Zufferli. «Ci sono ancora dei tasselli da sistemare prima di presentare i nostri candidati e le nostre proposte», fa sapere lo stesso Manzini. Giochi già fatti, invece, a San Leonardo. Il centrodestra, maggioranza da 15 anni, ha stretto un’alleanza con una parte dell’attuale opposizione, la lista «Insieme San Leonardo», soste-

nendone il leader Antonio Comugnaro alla carica di primo cittadino. Lo sfiderà Stefano Predan, consigliere uscente, con la lista «Per la gente». A Pulfero il centrodestra, attualmente all’opposizione, ha da tempo lanciato la candidatura a sindaco di Camillo Melissa, politico di lungo corso con il Psdi, per il quale è stato anche consigliere provinciale. L’attuale maggioranza, per la successione di Piergiorgio Domenis in carica da 15 anni (questa volta correrà come consigliere), punta su Stefano Pollauszach, di Brischis, classe 1969, sposato, 2 figli. Quadro definito a Stregna: per il centrodestra correrà ancora l’attua-

le sindaco Mauro Veneto, mentre il centrosinistra ha scelto come sfidante il leader del movimento «Free Planine» Luca Postregna. Ancora da definire, invece, la situazione di Grimacco. Se è data per scontata la ricandidatura per il centrodestra della prima cittadina uscente, Eliana Fabello, non è ancora trapelato il nome del candidato di centrosinistra. Corre, tuttavia, il nome di Fabio Bonini, consigliere di opposizione uscente e già sindaco negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Lui nega e racconta di discorsi ancora tutti da fare, lamentando anche uno scarso interesse per le elezioni e l’impegno politico.


dom

iz naših dolin

31. marca 2014

stran

IL PROGETTO DELL’ANELLO CICLABILE «BIMOBIS» tra ristrettezze finanziarie edolin idee diverse stenta a decollare iziznaših našihdolin

S. Pietro e Pulfero divergono terske terskedoline doline sulla pista transfrontaliera E sul versante sloveno ci sono problemi con l’appaltatore

I

TILJI KALUTOVI V SPOMIN

rezija/kanalska rezija/kanalskadolina dolina i passi da compiere sul tratto di pista posoc posoc ˇjeˇje

Larissa Borghese

l Comune di Cividale ha recentemente approvato i progetti relativi al percorso ciclabile con funzione turistica nell’ambito dell’iniziativa internazionale «Bimobis». L’itinerario si snoderà dalle Valli del Natisone, attraverso i Comuni di San Pietro e Pulfero, a quello di Corno di Rosazzo per poi ricongiungersi oltre confine con Brda, Nova Gorica, Kanal, Tolmin e Kobarid. Si tratta di un importante progetto di collegamento e promozione turistica, che però su entrambi i fronti, italiano e sloveno, si scontra con difficoltà burocratiche e scarsità di fondi. «Intendiamo portare il progetto a termine, ma al momento stenta a decollare perché dev’essere ancora avviato l’iter di esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore», afferma Uroš Brežan, primo cittadino del Comune di Tolmino, capofila del progetto, che

9

sport sport

considera l’anello di collegamento tra la valle dell’Isonzo, le Valli del Natisone e il Collio di fondamentale importanza per la promozione turistica del territorio. Trattative in corso anche nelle Valli del Natisone, dove tutto dipende dai fondi a disposizione e dalla modalità con cui verranno ripartiti. I due comuni coinvolti, San Pietro al Natisone e Pulfero, hanno ciascuno a disposizione 50 mila euro per realizzare l’intervento. A questi andrebbero aggiunti i 150 mila euro a disposizione della Comunità montana

Torre-Natisone-Collio. C’è però una sostanziale divergenza di intenti su come utilizzarli. Il sindaco di San Pietro, Tiziano Manzini, vorrebbe un percorso che dalla zona industriale di Azzida si snoderebbe fino a Tiglio, mentre il primo cittadino di Pulfero, Piergiorgio Domenis, intende creare un tracciato di congiunzione da Pulfero alla vicina Slovenia. Tutto è rimandato all’incontro, che la Comunità montana Torre-Natisone-Collio convocherà a maggio tra tutti i comuni coinvolti per valutare

ciclabile che, come afferma il coordinatore, l’architetto Campestrini, dovrebbe essere realizzata usando le «strade interpoderali». La parte più rilevante del progetto in territorio italiano riguarda, comunque, il comune di Cividale e prevede il collegamento tra la frazione di Purgessimo con il Bosco Romagno a Spessa, attraversando il centro storico di Cividale, le frazioni di Gagliano e Rualis. L’intervento per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile sarà finanziato attraverso il contributo europeo nell’ambito del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali per un importo complessivo a favore del Comune di Cividale di 300.000 euro, su un plafond complessivo di 1.500.000 euro. I partner del progetto sono i comuni di Caporetto, Bovec, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, le Pro loco di Tolmino e Caporetto, il Ministero delle Infrastrutture sloveno, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, i Comuni di S. Pietro al Natisone, Pulfero, Corno di Rosazzo e il Consorzio Tutela Vini «Colli orientali del Friuli» e «Ramandolo».

P

red kratkin je biu trideseti dan Tilje Kalutove (Attilie Qualizza), iz Gnjiduce, Barčanjove nevieste u Dolienjanu. Umarla je u petak 21. febrarja. Imiela je 88 liet an je v veliki žalosti pustila sinuova in uso žlahto. Z veliko havležnostjo in po pravi domači navadi so jo spremljali na zadnji poti na teli zemlji. Rožar so molil' tu Barčanjovi hiš' u nediejo zvičer. 24. febrarja je bla pogrebna maša tu cierkvi gu Kosc', natuo so Tiljo podkopali u dolienjanski britof. Par usieh andohatah sta bla lepuo parsotna domači slovienski izik an piesam. Tudi oznanilo o smarti (epigrafe) so parpravli po slovensko, kar je prava riedkost za naše kraje. »Naj ti bo rahla domača zemjà,« so napisal'. Družini an na posebno vižo sinu Adrijanu ob težki izgubi izraža narbuj iskrene sožalje (kondoljance) uredništvo Doma. Naj u mieru počiva.


10

terske doline

stran

31. marca 2014

dom

TARCENTO Dopo 165 anni diiz attività ininterrotta, portata avanti di padre in figlio, per quattro generazioni naših iz naših dolin dolin

Lavori pubblici a Nimis e Monteprato In fase di prossimo appalto i lavori per la messa in sicurezza della strada che da Cergneu di Nimis conduce alla frazione di Monteprato. «Si tratta di un intervento molto atteso dalla comunità – dice il sindaco, Walter Tosolini – e che consiste, soprattutto, nell’installazione di guard-rail. Al momento, infatti, la via è senza barriere, quindi pericolosa. Anche perché caratterizzata da numerosi tornanti e immersa nella vegetazione del bosco». In questa iniziale fase delle opere di andrà a eseguire il primo lotto dei lavori, sulla porzione di viabilità che parte dall’abitato, a scendere, verso valle. L’importo complessivo dell’intervento si aggira attorno ai 200 mila euro.

Castello di Cergneu, no fondi dalla Regione Il Comune ci ha provato ma, purtroppo, senza risultati. Almeno per quest’anno. La Regione, infatti, non ha concesso il fondo di circa 200mila euro che l’amministrazione municipale aveva chiesto per il miglioramento dell’area del castello di Cergneu, a Nimis. Per il maniero, che già ospita alcune iniziative culturali promosse dalla locale associazione «Cernedum», la volontà era quella di organizzazione gli spazi per rendere maggiormente fruibile il sito, di grande importanza storica. Per conoscere la storia di questo castello è possibile visitare la mostra allestita al Museo archeologico nazionale di Cividale, dedicata ai fortini: qui, in una specifica sezione, sono esposte, fino al 27 aprile prossimo, alcune delle testimonianze rinvenute nel sito medievale.

A Lusevera riapre lo sportello sloveno Il Comune di Lusevera continua a mantenere attivo lo sportello per la tutela della lingua slovena con la prossima assunzione di un addetto con un contratto a tempo determinato, della durata di 12 mesi, con la qualifica di istruttore amministrativo. Ammesso a finanziamento regionale per un progetto dell’importo di circa 41mila euro, il Municipio renderà attiva questa nuova progettualità dal primo aprile prossimo al 31 marzo del 2015. Oltre a garantire i rapporti col pubblico, l’addetto allo sportello coordinerà ed espleterà tutte le attività di promozione linguistica avviate dal Comune, anche con la sua presenza in altre sedi all’interno del territorio del paese; la finalità è di giungere a una completa normalizzazione della lingua slovena, e di rafforzare, in generale, lo status di questa comunità linguistica.

Il prof. Orioles loda il cd «Plestišča» L’importante raccolta delle memorie della comunità «Plestišča, ke smo poznali», «Platischis da non dimenticare», il doppio cd presentato nell’agosto dello scorso anno, ha raccolto l’apprezzamento del professor Vincenzo Orioles, docente del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Udine, uno dei massimi esperti di interlinguistica. Orioles ha ricevuto i cd da una cittadina di Taipana, la signora Anna, che ha ritenuto importante far conoscere il più possibile questa raccolta, unica, di canti e preghiere in sloveno, di racconti e testimonianze in dialetto locale, che mantengono tutta la loro forza e originalità. Orioles ha ricambiato il dono con l’invio di una serie di libri sulla specifica tematica linguistica.

Chiudeterske «Dal Rosean», terske doline doline il negozio che ha vestito tutti rezija/kanalska rezija/kanalska dolina Era l’esercizio commerciale più antico dolina nella Perla del Friuli, se si eccettua la farmacia Mugani che compie 260 anni

C

Paola Treppo

hiude il 31 marzo, dopo ben 165 anni di attività ininterrotta, portata avanti di padre in figlio, per quattro generazioni, lo storico negozio di abbigliamento «Di Lenardo» di Tarcento, più noto come «Dal Rosean», per le origini resiane del suo fondatore, Mattia Di Lenardo, «Svalent». «Mattia – racconta l’attuale titolare dell’attività, Aldo Di Lenardo, 76 anni, erede della lunga tradizione di famiglia – era di Oseacco e si era sposato con Maria Clemente. In questa frazione della Val Resia gli “Svalent” avevano un negozio di alimentari con osteria; dedito al commercio

posoc posoc ˇje ˇje

ambulante, secondo la tradizione resiana, nel 1849, cresciuta la famiglia per la nascita del figlio Luigi, decise di dedicarsi al commercio fisso. Si stabilì, così, a Tarcento, inizialmente con una baracca, sotto il portico sud di piazza Roma». Il figlio di Mattia, Luigi, «Rosean», collabora con il padre subentrandogli poi nella gestione; nel 1882, sposa Maria Toffoletti Pagnut che, nel Borgo Toffoletti, teneva anche lei un negozio di alimentari ereditato dal padre. Dei quattro figli nati dalla coppia, due collaboreranno con il padre e due con la madre. Nel 1915 Luigi muore e il figlio maggiore, Albino, richiamato in guerra, non tornerà più. Il fratello più giovane, Livio, diventerà così titolare unico dell’attivi-

sport sport

Aldo Di Lenardo e Franca Micottis

tà che, nel 1927, trasferirà all’inizio di via Roma, aiutato dalla moglie e, di seguito, dal figlio Aldo. Quest’ultimo, che ha compiuto 76 anni lo scorso 17 marzo, entra nello staff della ditta paterna dopo aver terminato gli studi, come “giovane di bottega” e se ne assume la responsabilità quasi subito perché il padre muore nel 1960. Acquista una nuova sede

per il negozio e con la mamma Riche dà una nuova impostazione ai locali, preferendo alla merceria, alla chincaglieria e alla cartoleria, le confezioni. Al fianco di Aldo sua moglie, Franca Micottis, nata a Lusevera, prezioso e insostituibile aiuto. La coppia, che adesso lascia l’attività per raggiunti limiti di età, ha servito con grande passione e disponibilità le comunità delle Valli del Torre per più di mezzo secolo e non ha mai dimenticato la tradizione: sono ben note, infatti, le vetrine storiche del negozio, allestite durante l’epifania, con temi sempre diversi, con la finalità di mantenere la memoria, per la promozione della via e anche delle altre attività commerciali. Per le Valli, le serrande che si abbassano, in via Roma, sono un pezzo di storia che se ne va: il negozio «Dal Rosean», infatti, è quello di più antica fondazione a Tarcento, se si eccettua la Farmacia Mugani, che spegne, invece, 260 candeline.

INTERVENTI A VEDRONZA, VILLANOVA DELLE GROTTE E LUNGO LA STRADA DI LUSEVERA

A

l via, tra poche settimane, i lavori per la sistemazione del piazzale antistante il palazzo del Municipio, a Vedronza di Lusevera. «Si tratta di un’opera progettata per dare maggiore dignità a spazi utilizzati da tutti i residenti – dice il sindaco, Guido Marchiol – e per renderli più sicuri». L’intervento prevede il miglioramento di tutto

lo slargo e la creazione di nuovi posteggi. «Gli stalli per le automobili andranno a soddisfare la maggiore richiesta di parcheggi, vista la presenza, nel palazzo, di recente, anche dell’ambulatorio medico, che ha aumentato il flusso dei cittadini – spiega il sindaco –. Il trasferimento definitivo a Vedronza, poi, degli impiegati prima attivi a Nimis, rende utile e necessa-

rio un posteggio più grande». L’opera sarà realizzata grazie a un fondo di 25mila euro e sarà ultimata nell’arco di un paio di mesi al massimo. Si è concluso, intanto, l’intervento di miglioramento della piazza di Villanova delle Grotte: dopo la pausa forzata a causa delle difficoltà che ha attraversato la ditta incaricata di eseguire le opere, di recente è

stata installata la tettoia adiacente il bar. «Adesso per tutti sarà possibile sfruttare questi spazi, per un momento di sosta, per organizzare una festa, per la sagra del paese e per altre iniziative», ha detto Marchiol. Continuano, inoltre, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità lungo la strada Lusevera-Micottis. P. T.

MONTEMAGGIORE Ha perso la vita Roberto Zussino

TAIPANA - ATTIMIS - FAEDIS Risorsa da sfruttare meglio

Morte nel bosco

Foresta di valore

L

utto a Montemaggiore di Taipana per la tragica morte di Roberto Zussino, uno dei pochi abitanti della piccola frazione che, martedì 18 marzo, si sono riuniti in preghiera per dargli l’ultimo saluto e per benedire le sue spoglie mortali prima del doloroso rito del seppellimento nel camposanto del borgo. Roberto, nato in Canada, Paese dove aveva vissuto per diversi anni, era un boscaiolo molto esperto. «Amava la sua terra e aveva un grande rispetto della natura – ricorda il sindaco, Elio Berra, che lo conosceva bene –; non era di certo uno sprovveduto. Nell’operare per il taglio delle piante era decisamente accorto: usava sempre i presidi di protezione, il casco, la visiera, i guanti». Anche per questo gli amici di Zussino sono rimasti increduli nell’apprendere le circostanze del suo decesso, avvenuto sulle alture di Subit di Attimis, a breve distanza dal Pian delle Farcadizze. Insieme a un collega di Attimis, della ditta «Alessandro Cavallo», il 57enne stava disboscando un’area in pendenza quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato, cadendo rovinosamente su una roccia, nel letto di un rio, e ripor-

tando una fatale lesione alla schiena. La famiglia di Roberto era la comunità di Montemaggiore che gli stava accanto nel rispetto del suo desiderio di libertà. I suoi parenti più stretti, infatti, vivono ancora in Canada e, qui, in Friuli, l’uomo poteva contare su due cugini di secondo grado, uno di Remugnano di Reana e uno di Torreano. «Zussino era sì una persona schiva ma da tutti era molto apprezzato e ben voluto per la sua grande voglia di lavorare che non conosceva orari – dice il sindaco –; se necessario, si metteva volentieri a disposizione degli altri. Montemaggiore e tutto il paese piangono la sua scomparsa». Berra si interroga anche sulla pericolosità del lavoro nel bosco, che lo appassiona da vicino: «se un infortunio del genere è accaduto a un espero quale era Roberto, allora può capitare veramente a tutti. Per questo è necessario prestare la massima prudenza quando si svolgono operazioni di questo tipo. Il bosco resta uno spazio meraviglioso ma anche molto insidioso, specialmente adesso, dopo i danni che ha causato la galaverna». P. T.

I

danni causati al bosco dal maltempo di febbraio diventano un’occasione per comprendere il grande valore della foresta di Taipana, per troppo tempo sottovalutata”. Gabriele Chiopris, consulente per la specifica emergenza per le amministrazioni municipali di Taipana, Attimis e Faedis, spiega come, a essere colpito dal ghiaccio, con conseguente distruzione delle piante, sia stato proprio il cuore di questa macchia verde. «Qui crescono essenze di notevole pregio – sottolinea –; frassini, aceri, faggi, olmi, ciliegi, ontani, carpini, quercie, per arrivare anche al castagno». La foresta, quindi, ha un elevato contenuto economico, poiché questo tipo di bosco, prealpino, cresce e si sviluppa in metà tempo rispetto a quello alpino, quindi è maggiormente produttivo, tecnologico perché conta alberi che si possono impiegare per opera e per lavoro. «Preso atto della grande ricchezza di questa foresta, uno delle più belle, peraltro, dell’interna area nel Nordest, è necessario, adesso, affrontare la questione dello sfruttamento sostenibile e intelligente del prezioso bosco – dice Chiopris –. Fino a oggi la macchia non è stata oggetto di una utilizzazione programmata e organizzata, per vari motivi, tra cui la frammentazione della proprietà, in larga parte privata. I tentativi condot-

ti in diverse aree del Friuli e anche in Italia, di creare dei consorzi volontari per l’accorpamento di grandi estensioni di bosco, finalizzati allo sfruttamento sistematico delle aree, sono quasi tutti falliti. Resta da percorrere, quindi, la strada del Consorzio obbligatorio, coattivo, uno strumento che la legge già prevede, ma che non è mai stato attivato». In questo modo si smetterà di utilizzare la foresta di Taipana in maniera più o meno sporadica e come bosco ceduo, quindi per il taglio finalizzato alla sola produzione di legna da ardere, e si inizierà a gestirla con un governo diverso, all’alto fusto, decisamente più remunerativo. «L’obiettivo è la cura della foresta in forma razionale, con benefici economici per le comunità, per le imprese, e con la finalità di “riordino” della macchia». Si può iniziare con un taglio a raso in alcuni appezzamenti, visto il disastro causato dal ghiaccio, e con un diradamento misurato in altre zone, per facilitare la ricrescita delle piante. «Se riusciremo, tutti insieme, a raggiungere questo traguardo, rimetteremo in moto la produttività, potenzialmente molto alta, della foresta privata di Taipana e del suo comprensorio». A trarne beneficio sarà anche il turismo. P. T.


dom

rezija/kanalska dolina

31. marca 2014

stran

11

NA OBISKU V KANALSKI DOLINI Gabrovec in De Monte se soočala z vprašanjem šolstva v manjšinskih jezikih tega območja izstanaših dolin iz naših dolin

Zahteva po stalnem pouku terske doline terske doline slovenščine in nemščine

Z

LÏBRIN ANO CD ZA NE ZABIT PËT PO NES

Z

rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina

Luciano Lister

a vzbujanje deželne in državne politične pozornosti glede nujne potrebe po sistemski ureditvi financiranja poučevanja manjšinskih jezikov v Kanalski dolini sta se minuli teden odvijali dve srečanji. V Kanalski dolini so še posebej zaskrbljeni glede slovenščine in nemščine. Na pobudo Kanalčank Claudie Plazzotta in Anne Wedam, je v sredo 19. marca podpresednik deželnega sveta, Igor Gabrovec, prišel v Kanalsko dolino za srečanje z ravnateljem trbiškega večstopenjskega zavoda, Antoniom Pasquariellom. V okviru srečanja je podpresednik Gabrovec s prve roke spoznal težave, s katerimi se v Kanalski dolini vsako leto spopadajo v zvezi s poučevanjem tamkajšnjih manjšinskih jezikov. Med prisotnimi na srečanju je bil tudi Alfredo Sandrini, sicer predsednik nemškega društva „Kanaltaler Kulturverein“. Na srečanju je ravnatelj Pasquariello še posebej izpostavil prej omenjene težave, ki jih povzročajo sedanji zakoni v zvezi s poučevanjem jezikov; na trbiškem zavodu je vsekakor stanje glede poučevanja slovenščine še posebej težko, saj ga poučujejo samo v vrtcih in osnovnih šolah in brez stalnih prispevkov. Zahteva domačinov je v okviru srečanja bila, naj pride do stalnega poučevanja krajevnih jezikov do višjih šol – in da lahko do zahtevane ustanovitve trijezične šole najmanj ohranijo redno poučevanje slovenščine in nemščine. Ob upoštevanju, da v Kanalski dolini stavijo na trijezično šolo, je Gabrovec ugotovil, da bi bilo realistično staviti na model Kugyjeva razreda, ki

a spomonot dila ki bojo norëd litos tu-w carkvi Sveta Sinta Karlina ta-na Solbici bo norëd pa den lïbrin ziz CD. Lïbrin bo norëd za spomonot štorjo od carkve ano CD za pošlüšet te rozajonske carkwonske wže ki šćë se pujajo ko se račëjo te valïke miše tu-w carkvë ta-na Solbici. Za naredët isö dëlo bojo skërbale wkop, parokia od Sveta Sinta Karlina, Muzeo od tih rozajanskih judi ano asočacjuni pra Eugenio Blanchini ki na jë pomoala pa lani za naredit lïbrin: La Pieve della Val Resia “Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria” - Un santuario mariano ai piedi del Canin. Tu-w librino, za në zabit kako so pujë po nes bojo pa wuže pïsane po nes. Bojo ġone te bojë lehke ano znote: Lipa Marïja, lipa roža Marïja, In princïpi svetamo wangjëlino Sin Gjwono, Orë ti trïji krajavi, Dolč moj Jëžuš, Neš Jëžuš jë od smyrti wstel ano šćë drue. Bo mësto pa za te latïnske wuže ki se pujajo pa nešnji din. (s.q.)

Koroška in Primorska sta peli na Trbižu

A CAMPOROSSO/ŽABNICE SI CANTANO LE LITANIE PER SAN GIUSEPPE

posoc ˇje posoc l canto delle litanie, che sonoˇje corato con corone di rami d’abete codificate e conosciute anche – mentre ora vengono più sem-

I

Nella foto: incontro con De Monte.

jo že zdavnaj izvajajo na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Da v Kanalski dolini dosežejo konkretno rešitev glede stalnega financiranja poučevanja manjšinskih jezikov, je Gabrovec svetoval, naj se obrnejo tudi na deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, na Urad za šole s slovenskim učnim jezikom in na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani. Kot podpredsednik je napovedal, da bo o zadevi seznanil tudi slovensko poslanko Tamaro Blažina in slovensko konzulko v Trstu Ingrid Sergaš. Na deželnem svetu in pristojnim osebnostim v deželni vladi bo obenem predstavil poročilo. Po tem srečanju so Wedamova, Plazzottova in Pasquariello seznanili tudi senatorko iz vrst Demokratske stranke Isabello De Monte ob prisotnosti naborješkega župana Alessandra Omana. Izpostavili so še posebej dejstvo, da jezikovna znanja so strateško vprašanje za ostajanje mladih na gorskem območju. V ta namen so vendar potrebna stalna sredstva – in Oman je med drugim izkoriščal priložnost in senatorko opozarjal tudi na dejansko neobstoječa finančna sredstva za deželni zakon za nemško govoreče. De Montejeva je napovedala, da se bo o zadevi pozanimala tudi v Rimu – še posebej pri ministrici za šolstvo Stefaniji Giannini.

altrove, inizia oggigiorno nel triduo precedente la ricorrenza legata al santo, ossia il 16, il 17 ed il 18 marzo. In ognuna di queste giornate, verso la fine della celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di sant‘Egidio, il parroco Dionisio Mateucig si sposta davanti all’altare dedicato a san Giuseppe. A Camporosso lo stesso svolgimento delle celebrazioni religiose è sopravvissuto in forma in parte bilingue italiano-sloveno per la stessa storia linguistica del paese (sebbene sia ora fortemente diminuita, in tempi passati la componente parlante il locale dialetto sloveno zegliano era preponderante). Tornando alle litanie, al giorno d’oggi vengono cantate dopo la messa serale e nuovamente proposte alla fine della messa solenne celebrata il giorno di san Giuseppe; anche nel caso una delle giornate fra il 16 ed il 19 cada la domenica, vengono cantate sempre verso la fine del rito. Un tempo era diverso. Come ricordano gli anziani del paese, veniva celebrata una novena – similmente a come avviene ancora ad Ugovizza/Ukve in occasione della ricorrenza legata al locale copatrono san Sebastiano (20 gennaio). L’altare di san Giuseppe veniva de-

sport

plicemente poste decorazioni floreali. Durante queste giornate, al mattino veniva celebrata la messa e la sera veniva recitato il rosario, dopo il quale si cantavano le litanie: cantava per prima una voce maschile (quella del parroco, ma non necessariamente) – a cui seguiva la risposta dei cantori. Al giorno d’oggi questa modalità di canto si è mantenuta; ciò che è cambiato è il quadro di riferimento – perchè un tempo la risposta in sloveno era conosciuta da quasi tutti, mentre ora solo da una parte. Nel tempo si è anche persa l’usanza della messa mattutina, sostituita da quella serale – anche se, coi ritmi della vita odierna, gli stessi camporossiani faticano a prendere parte alle celebrazioni in ogni caso. Così come i camporossiani/Žabničani vanno a messa ad Ugovizza per san Sebastiano/ sveti Boštjan o a Valbruna/Ovčja vas per santa Lucia/sveta Lucija, va comunque notato che anche gli ugovizzani/Ukljani si recano a Camporosso per san Giuseppe/ sveti Jožef – così come fanno, anche se ora molto più di rado rispetto al passato, anche i valbrunesi/ Učani. (l.l.)

sport

UN INCONTRO per presentare il progetto di ristrutturazione della chiesa di Stolvizza

Entro il 2014 San Carlo sarà ristrutturata

A

seguito dei disastrosi sismi del 1976, che colpirono duramente buona parte del Friuli e danneggiarono anche molti edifici della Val Resia, l’unica chiesa della vallata in cui si continuò a celebrare la Santa Messa e le altre funzioni fu quella di Stolvizza. Questa chiesa, costruita sulla roccia, dedicata a San Carlo Borromeo, fu edificata tra il 1750 ed il 1769 anno in cui fu consacrata dall’Arcivescovo di Udine mons. Gian Girolamo Gradenigo. Precedentemente il paese aveva un’altra chiesa, sempre dedicata allo stesso santo, che fu distrutta da un’alluvione nel 1746. A quasi quarant’anni dai terremoti anche questa chiesa verrà totalmente restaurata. Il progetto è stato presentato nella chiesa stessa venerdì 21 marzo. All’incontro, a cui erano presenti mons. Lorenzo Caucig, parroco e vicario foraneo di Moggio Udinese, don Gianluca Molinaro, vicario parrocchiale di Resia, e l’architetto

Paolo Dafarra che ha realizzato il progetto, sono stati elencati i lavori da realizzare. Il costo preventivato per l’intervento è di 208mila euro e verrà finanziato per metà da un contributo erogato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), attraverso i fondi dell’otto per mille destinato alla Chiesa cattolica, e per metà dai fondi della parrocchia di San Carlo Borrromeo raccolti per buona parte negli anni attraverso le questue annue svolte dall’antica istituzione della cameranza. I lavori riguarderanno oltre che alcuni interventi alla parte strutturale dell’edificio, opere di isolamento, la rifacitura dei serramenti, il restauro di alcuni affreschi, la pittura interna ed esterna, l’impianto di illuminazione e di riscaldamento. Inoltre, negli spazi della sacrestia, verrà realizzata un piccola cappella invernale e per arredare la stessa verrà restaurato l’antico altare ligneo di Sant’Anna, collocato un tempo nella navata sud

V nedeljo 16. marca se je na Trbižu odvijala pevska revija »Koroška in Primorska pojeta«, ki jo vsako leto organizirajo tudi z namenom spodbuditi povezovanje s sosednjim dvojezičnim delom avstrijske Koroške. Pred publiko v nabito polni dvorani kulturnega centra »Julius Kugy« so nastopili: ženski pevski zbor »Obirčanke« z Obirskega (A); pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva »Kraški šopek« iz Sežane (SLO); ženski pevski zbor »Večernica« iz Ajdovščine (SLO); moški pevski zbor Kulturnega društva »Provox« iz Renč (SLO); mešani pevski zbor župnije Zavratec (SLO) in mešani pevski zbor »Jakob Petelin Gallus« iz Celovca (A). Prireditev sta organizirala ukovško slovensko kulturno središče »Planika« in občina Trbiž – ki je obenem dala pokroviteljstvo – v sodelovanju z mnogimi ustanovami iz Furlanije Julijske krajine, iz Slovenije in z avstrijske Koroške. Predstavnik »Planike« Rodolfo Bartaloth je razložil, da se je prireditev po štirih letih spet vrnila na Trbiž, ki je nekako osredje Kanalske doline, glede česar je trbiška odbornica za kulturo Nadia Campana izrazila posebno zadovoljstvo. Kakor je v vsakem primeru sam Bartaloth obžaloval, je verjetno bilo manj domačinov – na kar bi lahko verjetno računali v bolj slovensko zavedni vasi, kot so Ukve. Kakor smo že vnaprej opozorili, je vsekakor tudi čudno izpostaviti dejstvo, da na prireditvi ni nastopil niti eden izmed krajevnih zborov.

Prešernova proslava bo 28. marca Prešernova proslava na Tromeji s podnaslovom »Od narečja do knjižnega jezika« – ki so jo 31. januarja morali preložiti zaradi izrazito snežnih vremenskih razmer – se bo odvijala v petek 28. marca ob 19.30 v občinskem kulturnem centru na Trbižu. V okviru prireditve bodo nastopili: gojenci podružnice Glasbene matice v Kanalski dolini »Tomaž Holmar«; vokalno instrumentalna skupina »Triglavski zvonovi« iz Mojstrane (SLO); moški pevski zbor »JepaBaško jezero« iz Bekštanja/Finkenstein am Faaker See (A) in otroci, ki obiskujejo dejavnosti ukovškega Slovenskega kulturnega središča »Planika«. V okviru prireditve bo med drugim doktor Janko Zerzer predstavil projekt celovške Krščanske kulturne zveze z naslovom »Govorim po domače – Družina je zibelka jezika«. Prireditev, ki jo organizira ukovško Slovensko kulturno središče »Planika«, se bo odvijala pod pokroviteljstvom občin Trbiž in Kranjska Gora (SLO).

Preparativi a Resia per le amministrative

Nella foto: presentazione del progetto

della chiesa. Come già avvenuto per la Pieve madre di Prato, con questi lavori verranno rivalutate le opere d’arte ed i decori essenziali eliminando invece qualche stonatura che negli anni è stata aggiunta riportando l’edificio, per quanto possibile, all’aspetto che poteva avere nella prima metà del XVIII secolo, epoca in cui è stato costruito. I lavori dovrebbero terminare, tranne imprevisti, entro la fine del mese di ottobre dell’anno corrente.

Sandro Quaglia

Preparativi a Resia per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 25 maggio. A sfidare il sindaco uscente, Sergio Chinese, sarà, come nel 2009, il capogruppo della minoranza, Nevio Madotto, sostenuto da una lista civica. Madotto, 55 anni, artigiano e agricoltore, ha già formato la squadra che lo sosterrà alle prossime elezioni. Al suo fianco si presenteranno Silvia Barbarino, Loris Chinese, Manuela Di Bernardo, Michele Di Floriano, Bruno Di Lenardo, Giuliano Fiorini, Cecilia Loits, Severino Madotto, Alessandro Micelli, Mara Paletti, Sandro Quaglia e Marco Valente. Il programma annunciato da Madotto è «semplice, concreto e realizzabile», attento alle tante problematiche della vallata, quali la lotta allo spopolamento e il mantenimento dei servizi essenziali.


12

posočje

stran

31. marca 2014

dom

BUENOS AIRES Pripravili soiz zanimiv program pod skupnim naslovom »Tam, kjer Soča teče, tam je moj dom« naših iz naših dolin dolin

Humanitarna akcija Rdečega križa Tolmin Prostovoljno delo in pomoč soljudem sta vedno izkazovala čut solidarnosti. Ljudje so si vedno pomagali med seboj, še posebej v kriznih časih. Vsi vemo, da se kot prebivalstvo staramo, vedno več starejših je osamljenih in marsičesa ne zmorejo storiti več sami. Na drugi strani pa je veliko dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Rdeči križ bi rad, skupaj z drugimi humanitarnimi organizacijami, pomagal pri nudenju raznih humanitarnih storitev in pri medgeneracijskem sodelovanju, zato je območno združenje Rdečega križa Tolmin odprlo dva »zvezka« in sicer Potrebujem in Ponujam. V zvezka, ki sta na razpolago v knjižnici Kobarid, lahko vsakdo napiše kaj potrebuje, oziroma na drugi strani kaj lahko ponudi ali s čim lahko pomaga nekomu drugemu.

Igralska skupina Drežnica terske terske doline doline obiskala Slovence v Argentini rezija/kanalska rezija/kanalska dolina reke Soče, kjer so doma. Pravijo, da Predstavili so Zgornje Posočje s petjem dolina bodo vedno znali najti pot do ljudi slovenskih ljudskih pesmi in projekcijo tudi tako daleč čez morja vse do premnogih slovenskih ljudi. Ceste, poti fotografij naravnih in kulturnih znamenitosti in stezice pa jih vodijo zopet nazaj posoc posoc ˇje ˇje sport sport

Koncert ob dnevu žena v Kobaridu Tudi letos je občina Kobarid organizirala koncert ob dnevu žena, ki je potekal 7. marca v Kulturnem domu v Kobaridu. Občinstvo je prisluhnilo filmski glasbi Pihalnega orkestra Koper, pod vodstvom dirigenta Nejca Sukljana. Da je bil večer bolj zanimiv in razgiban, so znane filmske melodije obiskovalci lahko spremljali ob projekcijah. Koncert se je začel s skladbo Bojana Adamiča Partizanska eskadrilja, v nadaljevanju pa so občinstvo popeljali v svet filma, pravljični svet risank in muzikla. Skupaj z gostoma večera, odličnima pevcema, Štefico Stipančević in Gregorjem Ravnikom je orkester požel bučen aplavz občinstva. Občinstvo in nastopajoče je pozdravila in vsem ženam ob prazniku čestitala županja Občine Kobarid Darja Hauptman. S svojo prisotnostjo na koncertu pa je počastila tudi predsednica Pihalnega orkestra Koper Lilijana Kozlovič.

Motoristi in kolesarji v cestnem prometu V zadnjih letih se promet z motornimi kolesi v Posočju znatno povečuje in predstavlja večje tveganje tako za kolesarje kot motoriste. To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Policisti tako svetujejo voznikom drugih vozil (osebnih in in tovornih avtomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo posebej pozorni na motoriste in kolesarje. Upajo, da bo letošnja sezona še bolj varna kot sezone do sedaj. Lani je sicer umrlo manj motoristov kot leto prej, pa tudi v splošnem je bilo manj prometnih nesreč. Lani se je skoraj 40 % smrtnih prometnih nesreč z udeležbo motoristov zgodilo zato, ker je bila motoristom odvzeta prednost. Poleg motoristov so tudi kolesarji manj varni v cestnem prometu kot drugi udeleženci, ki se v Posočju zaradi pomanjkanja kolesarskih stez vključujejo v promet na glavnih cestah. Predvsem so slabše vidni, njihova vidnost pa je obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje: hitrejši so, slabše so opazni. Zato policisti kolesarje opozarjajo naj vozijo previdno in skrbijo za lastno varnost. Tako za kolesarje kot za motoriste velja opozorilo o nošenju čelade in druge opreme za boljšo vidnost in zaščito. Ostale udeležence v prometu pa pozivajo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti!

Igralska skupina Drežnica med obiskom v Argentini

K

Igralska skupina Drežnica

UD Igralska skupina Drežnica deluje od leta 1994 in je ves ta čas aktivna na področju kulturnega življenja v Posočju pa tudi širše po Sloveniji. Poleg osnovne gledališke dejavnosti že 12. leto organizira tradicionalni Amaterski oder v naročju Krna – niz predstav lastne gledališke produkcije in gostujočih skupin. S svojim kul-

turnim programom popestrijo večje ali manjše kulturne dogodke v kraju in občini. Za svoje delovanje so bili kar nekajkrat nagrajeni. Vsa leta sodelujejo s slovenskimi kulturnimi društvi doma, v zamejstvu in po svetu. Obiskali so že Slovence v Kanadi in v Avstraliji. V knjižici, ki so jo izdali ob njihovem prvem obisku v Kanadi, kjer so bili dvakrat, so zapisali, da si sami odpirajo pot med ljudi, da bi jim posredovali utrinke iz življenja v dolini

domov, tja kjer živi srce. In tako so letos v mesecu februarju ponovno leteli čez lužo. Obiskali so Slovence v Buenos Airesu v Argentini. Za obisk v Argentini so pripravili zanimiv program pod skupnim naslovom Tam kjer Soča teče, tam je moj dom. Predstavili so Zgornje Posočje s petjem slovenskih ljudskih pesmi in projekcijo fotografij naravnih in kulturnih znamenitosti. Priredili Štrukljado, kjer so pripravili drežniške štruklje, sirno župo ter krompir in skuto. Uprizorili gledališko predstavo Vika Grobovška: Kaj se skriva za velikim trebuhom? Zabavna igra brez predaha, ki jo bogatijo pravljični kostumi in skrbno izbrana glasba. Se zabavali z zabavnim kvizom: Slovenija, te poznam, ter zapeli skupaj po slovensko, večglasno ljudsko petje. Hiša družine Jožeta Jana je za dvanajst dni postala drugi dom Igralske skupine Drežnica. Toplino in gostoljubje so začutili takoj, ko so prestopili prag. Člani skupine so se s svojim programom predstavili pri slovenskih rojakih v Carapachayskem domu, na Slovenski Pristavi in v Slovenski vasi. Povsod so bili sprejeti z navdušenjem, ganjenostjo, hvaležnostjo in z velikim prisrčnim aplavzom. Nas-

topi so se zaključevali z druženjem, petjem in pogovori o Sloveniji. Lepo je bilo, da so se skupnih srečanj udeleževale vse tri generacije izseljencev. Starši mladih so bili še posebej navdušeni nad zanimanjem njihovih otrok, ki so uživali ob spremljanju vseh dogodkov v materinem jeziku. Seveda se tako dolga pot čez lužo ni končala le za zidovi slovenskih domov. Gostitelji so jim razkazali tudi mesto z vsemi znamenitostmi. Z Izidorjem Antihom iz Kreda so se popeljali z ladjo po delti Tigre, z družino Komar so si ogledali San Martinez in San Isidro ter obiskali božjepotno cerkev v Lujanu s kosilom v tipični argentinski vasici. Kosilo je bilo božansko dobro, pravijo. Največ prostega časa so preživeli v družbi z Jožetom Janom, ki jim je približal utrip velikega mesta Buenos Airesa. S turističnim avtobusom so si najprej ogledali mestne znamenitosti, skupaj so pojedli najboljšo pico, obiskali so tudi znamenito pokopališče, kjer je pokopana Eva Peron, še posebej jih je očaral slikoviti del mesta Caminito. V Argentini seveda ne gre brez tanga. Z družinama Jan in Komar so v kavarni Cafe Tortoni doživeli nepozaben večer s plesalci in pevci vročega in strastnega plesa. Povsod čas hitro mine, do slovesa je prišlo prekmalu. Bilo je nepozabno, srečanja so se dotaknila obojih, tistih tostran in drugih onstran oceana.

SLOVESNOST V BORJANI V SPOMIN NA ŽRTVE VOJNEGA ZLOČINA

K

rajevne organizacije ZB za vrednote NOB Breginj, Borjana in Kobarid so skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin v soboto, 22. februarja 2014, ob spominskem obeležju pri mostu v Borjani, kjer so Nemci med vojno pobili 11 domačinov iz vasi Stanovišče, organizirale slovesnost v spomin na ta dogodek. V programu so sodelovali učenci podružnične OŠ Breginj in mlade pevke iz Sedla. Kljub deževnemu vremenu se je zbrala velika množica domačinov in gostov, ki so z

zanimanjem prisluhnili slavnostni govornici, podžupanji Občine Kobarid Božici Špolad Žuber. V svojem govoru je poudarila, da je bila vas Stanovišče požgana kar dvakrat. Prvič se je to zgodilo 2. novembra 1943, drugič pa 19. februarja 1945, ko je bilo še huje, saj so Nemci požgali vas in na borjanskem mostu pobili 11 stanoviških mož in fantov. Najmlajši je imel 16 let, najstarejši pa 65 let. Trije med njimi še niso bili poročeni, ostali so za seboj pustili žene in otroke. Pokopani so v skupni grobnici na pokopališču Pri Svetem križu v Sedlu.

Domačini iz Stanovišč, kakor tudi Združenje borcev iz Breginjskega kota in Kobarida nameravajo naslednje leto, ko bo 70-letnica požiga vasi, tudi v stari vasi Stanovišče postaviti spominsko obeležje. Podžupanja Božica Špolad Žuber je svoj govor zaključila z besedami: »Vse vojne so nepotrebne in nesmiselne, posebej tiste, ki jemljejo življenja. V okviru obeležitev tako 100- letnice 1. svetovne vojne kot požigov in morij 2. svetovne vojne je prav, da se tega posebej zavemo in ne dovolimo, da bi se še kdaj pisala tako kruta vojna kronika.«

GORENJA TREBUŠA Mirko in Metka Žitko sta si uredila dom z naravnimi materiali

Hiša kot iz pravljice

V

zaselku Razazija nad Gorenjo Trebušo prebivata Mirko in Metka Žitko v hiši, ki sta jo sama zgradila iz lokalnih, naravnih materialov. Miro Žitko je že pred leti začutil, da je življenje lahko tudi preprosto. Potrebuješ nekaj hrane, prenočišče, delo, ki te veseli in ljudi s katerimi ti je lepo. Hišo, ki si jo je zgradil za vsega 5.000 evrov, je namreč zgrajena brez cementa. Hiša je v celoti izdelana iz lesa, slame oziroma sena, ilovice in z nekaj opečnih sten v bivalnem delu. Poleg tega, da je v celoti izdelana iz naravnih materialov, je najpomembnejše to, da večina materiala za

Notranji del hiše izdelan iz lesa, slame, ilovice in z nekaj opečnih sten

gradnjo izhaja iz neposredne bližine hiše oziroma iz bližnjega domačega gozda. Uporabil je rabljeno kritino,

okna in vrata iz druge roke. Preprosto pohištvo je narejeno doma, nekaj materiala pa so mu podarili prijatelji.

Podžupanja občine Tolmin Božica Špolad Žuber (foto: J. A.)

31. maja bo v Plazeh za Breginjem spominska slovesnost ob 70-letnici poboja partizanov. Slavnostni govornik bo predsednik zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Tit Turnšek. Vojko Hobič

Hišo so zgradili v zaselku Razazija za vsega 5000 evr.

Napisal je knjigo Gradnja z naravnimi materiali, v kateri so opisani materiali v naravi, kje jih dobimo, kako pripravimo, na kaj moramo biti pazljivi pri njihovi uporabi. V njej so strnjene petletne izkušnje in stare modrosti, ki so jih poznali že naši predniki. Svoje izkušnje o eko gradnji pa je podelil tudi z udeleženci delavnic, ki so se konec februarja odvijale v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Udeležence je tako seznanil z različnimi naravnimi materiali, ki jih lahko uporabijo pri gradnji hiše in kakšni so postopki izdelave hiše ter seveda prednosti gradnje z naravnimi materiali.


dom

13

šport

31. marca 2014

stran

CALCIO Momento difficile per Juniores, Allievi e Giovanissimi campo Esordienti e Pulcini per la fase primaverile iz Valnatisone. naših iz Innaših dolin dolin

Al Real Pulfero ora resta tersketerske dolinedoline solo la «Coppa Regione» La Savognese resiste in testa, mentre Drenchia /Grimaco conserva mire di primato. Una vittoria e una sconfitta per la Valnatisone

I

Bepo Qualizza

l programma delle gare di recupero del «Collinare» stanno per esaurirsi e fra qualche settimana vedremo delineate le classifiche delle nostre compagini. Nel frattempo, passi avanti per Drenchia/Grimacco che lascia alle spalle la serie dei pareggi consecutivi, vince a Sedilis 1-0, stesso risultato sul Warrios, peccato per la sconfitta con il minimo scarto, 1-0, patita sul campo di Montenars, restano da giocare ancora due incontri, che sono da recuperare. In 2ª categoria la Savognese deve guardarsi alle spalle se vuole mantenere il primo posto dopo alcuni risultati non certo esaltanti come il pareggio esterno a reti inviolate con la Friul Clean, al

A Barcellona la «quota rosa» del Gs Natisone

rezija/kanalska rezija/kanalska dolinadolina posocˇje posocˇje sport sport

La squadra degli Juniores a sinistra ed Elia Trusgnach dei Giovanissimi provinciali a destra

quale è seguita l’inaspettata sconfitta tra le mura di casa con il Bressa, 2-1. A Orzano poi una prova convincente della Savognese, che ha allontanato i timori di lasciare la testa della classifica, 1-0 con la rete di Tine Medved non nuovo a risolvere incontri decisivi. Anche alla Savognese restano da recuperare due incontri. Per il Real Pulfero, ormai escluso dai play-off del campionato Amatori FIGC, rimane la disputa del torneo «Coppa Regione» e la vittoria sul Brugnera con il classico 2-0 è di stimolo per concludere al meglio una stagione che aveva altri obiettivi, che, però, nel calcio, complici diversi fattori, stanno poco a naufragare. Una vittoria voluta a tutti i costi quella ottenuta dalla Valnatisone nel

delicato incontro con il Pro Romans e l’1-0 finale consente ai valligiani di allontanarsi momentaneamente dalle zone pericolose, ma tutto potrebbe essere vanificato dal pesante 6-0 patito sul campo del Vesna. Juniores Regionali della Valnatisone ormai allo sbando con grossi problemi per allestire una squadra da mandare in campo, non per niente da diverse settimane si deve attingere dalla formazione Allievi e non c’è da meravigliarsi che le sconfitte rispecchino il pesante momento: 4-0 contro il Flaibano e 5-2 opposti alla Gemonese. Gli Allievi vincono 2-0 il derby con la Forum Julii nonostante il doppio impegno del sabato con gli Juniores, ma son sconfitti poi a Tarcento

4-1. Una vittoria, 2-1 con il Codroipo ed una sconfitta, 2-0 a San Daniele per i Giovanissimi Regionali, per i quali è importante mantenere l’attuale posizione in classifica onde evitare la retrocessione nel girone provinciale. L’altra squadra di questa categoria è stata sconfitta sul campo di casa 2-0 dal San Gottardo, mentre è stata rinviata per impraticabilità del campo la gara che doveva essere giocata a Cassacco. Gli Esordienti hanno iniziato la fase primaverile pareggiando 2-2 con la Nuova Sandanielese; buone le prove anche delle due formazioni Pulcini che, oltre a divertirsi, sanno dare anche spettacolo, lo si è visto a Buttrio, Reana e San Pietro, sui campi dove finora hanno giocato.

Le nuove leve cividalesi trascinano il Gs Natisone sul gradino più alto nel cross delle colline moreniche a Laipacco di Tricesimo, chiudendo, come meglio non si poteva, la stagione di corsa campestre. Nell'ultimo atto del campionato Csi della specialità, sette podi su otto dai podisti del fiume arrivano dalle categorie giovanili. Inarrestabili i fratelli Lorenzo ed Emanuele Brugnizza, vincitori tra gli Esordienti e i Ragazzi. Nella fascia d'età degli Allievi si confermano ai piani alti anche Francesca Gariup e Simone Paludetti, con le loro seconde piazze rispettivamente nella gara femminile e maschile. Terzo posto per Federico Bais nei Cadetti e per le mini atlete Margherita Mucin (Esordiente, classe 2003) e Sara Picogna (addirittura una “Cucciola” del 2005). Completa la festa gialloblù la vittoria di Michela Iussa negli Amatori Femminili B. La “quota rosa” della squadra (nella foto) è invece protagonista alla maratona di Barcellona, dove giungono al traguardo dei 42 km Federica Qualizza (3:34'48”), Michela Tonero (3:50'52”), Maria Luisa Tessaro (3:55'03”), Michela Ara (3:58'17”), Marina Musigh (4:03'28”) e Laura Nobile (4:04'46”). “Beato tra le donne” nella spedizione catalana, Rino Fantini ferma invece il cronometro a 4:12'36”. Lorenzo Paussa


14

domača kultura

stran

MIESAC OBRIU U NAŠIH DRUŽINAH Patroni pomočniki: Frančišek iz Paole U sriedo 2. obrila je praznik sv. Frančiška Paolskega. Rodiu se je u kraju Paola (provinča je Cosenza) u liete 1416, kàr tata an mama sta bla že par lietah. Starši so usak dan molil' an prosil' sv. Frančiška Asiškega, naj jin da gnado porodit adnega otroka. Takuo, kàr tel otrok se je rodiu, mu je bluo dano ime Frančišek an u zahvalo, starši so željel' ga pošijat u frančiškanski konvent. Imeu je trinajst liet, kàr je šu u bližnji konvent, kjer je ostu samuo adno lieto. Vebrau je ruomarsko življenje an na koncu se umaknu u samoto, blizu domačega kraja, kier je želeu eremitsko življenje. Tu malo cajta oku njega se je zbralo zaries puno judi, ki so bli ujeti od velike pobožnosti, ki jo je tel človek imeu an jo je znu pokazat an takuo prepričat usakega, ki je h njemu paršu, za božjo pomuoč. U liete 1436 se je rodila skupina »Eremiti sv. Frančiška Asiškega«, ki buj pozno se je prekarstila u »Red manjših bratru«. Lè napri so parhajal' h njemu vierniki, ki so želiel' stopnit u tolo skupino an živiet ku Frančišek. U liete 1452, po dovolienju škofa Bernardina Caracciola, se je začelo zidat novi konvent an cierku u mieste Cosenzi. Tu malo cajta so zrasli še drugi konvent takuo de »Red manjših bratru« se je tu malo liet aršeriu po usi nizki Italiji. Frančišek, ki je zdravu te bune an dajau pomuoč tin potriebnin, je vickrat groznuo pridgu pruot tin bogatin, kerih se nie prù bau. Glas, ki je pravu, kuo zna zdravit bunike, se je hitro aršieru. U liete 1482 se je zgodilo, de francuoski kralj Ludvik IX., ki je biu garduo bolan, je stuoru parklicat h sebè Frančiška, de naj bi mu pomau ozdravet. Sparvič Frančišek nie sparjeu prošnjo, pa buj pozno, kàr ga je zatuo prosu papež Sikst IV., nie mu se potegnit nazaj. Šu je u miesto Plessis-les-Tours, h kralju Ludviku IX. Boliezan kralja pa je bla brez rešitve. Frančišek mu je takuo gledu olajšat težak moment an ga mierno parpravt na smart. Karel III., sin kralja Ludvika IX., ki je sednu na kraljeuni sedež ob očetovi smarti, je prosu Frančiška, naj ostane par njemu ku konsilier an spiritualni direktor. Frančišek, čeglih je imeu veliko željo se uarnit u domače kraje, je sparjeu. Kralj Karel mu je dau dovoljenje zgradit tan blizu an konvent, od kodar se je glas velikega misijonarja aršeriu po Nemčiji an Španiji. Na dan 2. obrila lieta 1507, biu je Velik petak, u veliki starosti Frančišek Paolski je za nimar zapustu tel sviet. Podkopan je biu na Velikonočni pandiejak. Šest liet po smarti papež Leon X. ga je razglasiu za blaženega an tri lieta potlè, u liete 1519, ga je razglasiu za svetnika. Kàr buj pozno Hugonoti so okupal' an preuzel' tel kos Francije, njega kosti so ble zažgane an ostalo je samuo malo pepela. Od lieta 1955 tel pepeu je hranjen u baziliki Frančiškega rojstnega kraja Paola, kan se je takuo uarnu po malomanj pet suoletji. U liete 1943 papež Pij XII. ga je imenovau za patrona italijanskih mornarju.

hhh

Kajšna ura bo Miesac obriu začne z lepo sončno uro an pomladanskin zrakan. Parvi kuart lune pandiejka 7. obrila parnese zaries gorko uro, previc za tele cajte. Puojde takuo napri za kajšan dan, potlè temperatura se hitro zniže, magle pokrijejo jasno nebuo an močan daž zmoče pregorko zemjo. Puojde takuo napri za kajšan dan, potlè se pomier an garde magle se premaknejo drugod.

hhh

Radoviednost Zadnji šindak, ki so ga nardil u New Yorku, je italijanskih kornin, sa' se kliče Bill De Blasio. Poviedu je, de pride zvestuo u Italijo usaki krat, ki more. Newyorška štampa je tele dni pisala škandalozno novico, kjer se bere, de šindak je biu fotografan, grede ki je jedu pizo s vilcan. Za nas je normalno, pa u Ameriki, kjer 65% judi so prepričani, de piza je amerikansko jedilo, an jo jest drugačno od navade, je ku zatajit amerikansko identitò, tuole je pravi škandal. Šindak je muoru poviedat, de se je tuolega navadu u Italiji, kjer piza se pa normlano je z vilacan an nuožan. Gaspodar pizerije je pa poviedu, de drug krat se uzame odgovornost navast šindika jest pizo takuo, ki se »Amerikanan« parmier, z rokmi. Vemo, de Amerikani so vickrat čudni, pa pokazat tuole ku an problem, se zdi, de je zaries previc.

Riceta KAPUZ U FORNE Tala riceta opiše kuo napravt bieu kapuz, cavolfiore po italijansko, u forne. Nucamo ‘no glavo telega bielega kapuza, 4 majhane wunsterje, 3 kompierje, pu eta siera ementhal al kjek podobnega, ‘no žlico tankuo zrieženega predarsina, 1 pòr, olivno oje, malo masla, su an popar. Parvo rieč preberemo kapuz, ki ga aspartmo u koščicje an denemo kuhat u že urielo an osoljeno uodo. Kàr kapuz je šele malo tard, ga odtečemo od uode. Sada oburemo kompierje, jih zriežemo u ne prevelike koščicje, ki jih denemo kuhat za 2 minuta lè tu tisto uodo, kjer se je kuhu kapuz. Tankuo zriežemo bielo stablo porà an ga denemo tenfat tu ponù, kjer smo diel malo oja an masla. Kàr pòr je potenfan, doložemo wunsterje zriežene u tanke rondele, kuhane koščicje kapuza an kompierja. Pustmo tenfat na nizkin ognju parbližno za 10 minut brez se pozabit pomešat. Osolmo, popopramo an pustmo na ognju še kajšan minut. Natuo vesujemo use tu posodo za foran, po varh potrosemo zriban ser ementhal an denemo u foran, pod gril za 2 minuta. Snememo iz forna, po varh potrosemo še tankuo zriežen predarsin an nesemo hitro na mizo. Loretta Primosig

31. marca 2014

dom

JEŠIŠKE ZGODBICE

Filozofija v lietih po ujski: »Od praset boš jedu, od bukvi boš pa lačan«

D

Jur Zad Tih

onašnji dan, kàr se zdi, de kjek parmanjka, de ne use gre po naši volji, nie slavo pomislit na lieta, kàr je bluo življenje u družinah drugačno. Puobnen, kakuo so u mojih otroških lietih začenjali dnevi. Zjutra je po vaseh uonjala pulenta, priet ku smo se mi parpravjal’ za iti u šuolo. Navadno okuole sedme ure so jo mame zvračale na leseno dasko, na pulentarco, an riezale na kose z nitjo za šivat al’ s tankin špajan. Po nucanju jo je naša mama ovijala oku daržaja od velike obalaste daske. Mama je pulento zriezala na buj majhane koščiče tenčas, ki je mlieko ložla gret na furnel. U adni majhani padielc’ je ocvarla koščiče špeha, de bi pulento obelila an napravla ocvierke. Use tuo je vekidala u adno bukaleto an jo ložla na sred mize. Atu smo si mi otroc’, zbrani na karliež okuole mize, delil’ naš fruoštih. Usak je pojedu, kar je mogu, an usedno ahtu, de je usakemu paršu ‘an majhan ocvierčič, ki ga je mama lepuo upartila. Tala je bla naša usakdanja obiejena pulenta. Dost krat se zmišnjavan na tele reči. Nobedan med nan’ je jau, de tuolega na bon jedu, al’ pa de mi nie ušeč. Nie bluo kì kaprice dielat an se kisat, de nie dobro. An za kar puobnen, nie mai ostajalo na dne tiste luminjove bukalete.

Kàr smo se vračal’ od šuole, smo navadno ušafal’ na furnelu mineštron z grahan, ki ga je nona skuhala za use. Obelila ga je s kosan špeha, s kajšnin prasečjin rebran al’ s kosan mužgeta, pa brez telega pretenfat, de se ne bi zmarvu, sa' je bluo trieba ga zriezat na majhne flete, de bi usak imeu suoj koščič. An atu nobednemu nie še u mislih paršlo, de obiela diela slavo an de se jo je odkladalo, ku donas ratava po navadi. Kàr smo hodil’ od šuole, nie bluo cajta, za se oščajat, igrat al’ bulit ku donas u televižjon, ki ga tekrat nie bluo. U pozni jeseni je biu kostanj za brat. Hitro sniest an naglo se pobrat, usak s sojo cajinco an žakjacan an iti tu senažet kostanj brat, kier sta nas tan čakala mama an tata, ki je tentega očedu pod kostanjan an pograbu griče, takuo de je samuo zarno ostajalo miez trave. Po navadi je tata nosu damu žakje kostanja, ki smo ga mi otroc’ pobieral’. An kàr smo se vračal’ od diela, k’ je biu že mrak, smo tudi mi usak suoj žakjac na ramani parnesli damu. Tekrat je bluo puno kostanja. Nabieralo se ga je na obiunin. Reč’ se more, de se je živielo na njin. Lecione, domače naloge...! Duo je imeu cajt al’ pa vojo jih dielat? Zjutra se je pet minutu kiek naškripincjalo na kuaderno tarkaj za pokazat, de smo se zmisinli na nje. Nie čude, de je bluo navadno ušafat za krajan strani našega kvaderna ardečo kandrejco potle, ki je meštra pregledala,

kar smo takuo na debelo an na hitro napisal’. »Ist navien an navien, kuo je tuole. Ist učin, a mi hodejo u šuolo, ku de bi bli zaspani teli otroc’. Ka’ bi na bluo buojš, de bi ostal’ doma, de bi dielal’ tu gruntu namest hodit tle, samuo za me jezit?« Takuo se je kumrala meštra z gaspuodan nuncan. Sa' kor reč’, de so nas skor usako lieto naši domači ustavjal’ doma napuošto, de bi šli kostanj brat. Posebno kàr so se napravjal’ za iti po Laškin zmenjavat kostanj za sierak. Cieu tiedan smo muorli brat, prebierat, napravjat tu žakje tel’ kostanj, dokier ‘no jutro je že pred dnen paršu s sojin kamionan u vas Picinin z Raunega an nabasu žakje kostanja, de jih je peju u Laške not du Kažaršo. Tan dol sta oča an mat hodila navadno zamenjavat kostanj za sierak od kmetije do kmetije. Na bureli, ki so jo ušafal’ na posuojbo, sta imiela žakji kostanja an drug za sierak. U tistih okuolestavah sta manjkala od duoma vič ku’ an tiedan. Vas tist cajt tenčas, ki sta bla proč, sma muorla ist an moja sestra sama pejat napri družino. Skarbiela sma za te buj male bratre, redila žvino, kuhala an prala. Pa nan se nie stragalo, zak’ sma se čula mi gaspodarja od hiše. Dokjer je bla nona Milja živa, je saldu tel’ kostanj pičkala, burla an kuhala. Zvičer smo po vičerji muorli tud’ mi otroc’ ga burt za praseta. Prase je vič vajalo ku šuola. »Od praset boš jedu an od bukvi boš pa lačan.« Tala je bla vičkrat filozofija življenja u takih težavah, ki so ble usakdanje u lietih po drugi uojski. (61 - gre napri)

LJUDJE V POSOČJU

Marjan in nevarna mačja hrana

M

arjan iz vasi ob Soči je kot običajno tudi tistega dne prišel v Kobarid peš. Obiskal je prvi bife v ulici, kjer je v družbi prijateljev jutranje kave in dopoldanskega krepčilnega napitka razpravljal o marsičem. Ta dan pa za Kobarid ni bil povsem običajen. Že takoj po prihodu k točilnemu pultu je Marjan zvedel, da se v bližnjem Muzeju pripravljajo na obisk pomembnih gostov. Ker taki obiski niso nekaj vsakdanjega, še posebej če so napovedani visoki člani kraljeve družine iz Anglije, so bili varnostni ukrepi močno poostreni. To pa našega Marjana ni motilo. Čeprav so mu kolegi za pultom odsvetovali, je nagovoril tudi neznane moške, redkobesedne varnostnike. Ko je videl, da v bifeju ni prave družbe in veselja za sproščen klepet ob pivu, se je odpravil po ulici proti trgu, kjer je le našel pravo družbo. Po popitem kozarčku žganega, ki ga je oplaknil z pivom, se je napotil še v bližnjo prodajalno s hrano. Poleg sendviča je kupil pločevinko mačje hrane. V bližnjem lokalu je pojedel

sendvič in se s konzervo v roki odpravil po ulici navzgor, da bi v družbi opazoval dogajanje pred muzejem onkraj ulice. Čeprav je do prihoda visokih gostov manjkalo še dovolj časa, se je na pločniku pred bifejem že nabralo ne-

kaj radovednežev in domačinov, ki so imeli željo v domačem kraju pozdraviti pomembne muzejske goste. Marjan je dobre volje nagovoril znance in se napotil k vratom lokala. Prijatelj, ki je potrpežljivo pričakoval zgodovinski trenutek, je bolj zlobno kot radovedno vprašal: »Kaj imaš v roki? Kosilo!« Marjan se je prešerno zasmejal in brez razmišljanja dvignil roko s pločevinko in hitro odgovoril: » Ne! Bombo!« Še preden je uspel naročiti pijačo je k njemu pristopil strog uniformiran policaj. Dialog je bil kratek. Le nekaj trenutkov kasneje, je Marjan v tesnem spremstvu praznih rok, korakal po ulici k hiši, ki jo je krasil napis »Policija«. V mali stekleni »spovednici« je pod nadzorom dežurnega policaja v miru razmišljal o posledicah nepremišljene geste in izrečene besede. Ko so visoki gostje v črnih limuzinah varno odpeljali ob Soči navzdol, so možje postave Marjana podučili o rabi besednega zaklada in z mačjo večerjo v žepu napotili proti domu. PaČ


dom

31. marca 2014

naše pravce

TONČIČ AN ŠTRIJON besedilo: ADA TOMASETIG - risbe: MORENO TOMASETIG

Je živeu tu ni vasi an mlinar, ki je imeu nega sinu punu kuštnega. An dan Tončič, takuo se je kliču puob, se je pobrou po sviete. Hode, hode čez hribe an doline an pride tu nu deželu, tuk je živeu an velik Štrijon. Tončič se je ustabu za hlapca ta par nijn. Štrijon je videu, de tel puob je biu punu kuštan an močan, takuo an dan mu je jou: »Če ti me zmagaš, tel grad an usa dežela boju tuoji. Jutre bomu vidli, duo nardi z dnin parstan buj hlaboku jamu tu tist tapù, ki raste ta na sred rounice.« »Dobru« - je jou Tončič. Kàr je paršla nuoč, Tončič je uzeu an špinjak an je zvartu tu tapu nu jamu dugu ku njega kazalac, ju je napunu s skuto an ju je lepuo pokriu z bužino od dreva. Drug dan Štrijon an Tončič sta šla če pred tapù. Štrijon tiska, tiska an prevarta drieu če do pu parsta. Tončič, prez se spotit, je potisnu tu tapu cieu kazalac. Potle Štrijon je jou: »Jutre bomu vidli, duo je skopaca zmastit an kaman.« Zvičer Tončič je šu čeu vart an je veriu nu lepo riepu okounu an bielu ku an

konkolat. Drug dan se ušafata nazaj ta na sred rounice. Štrijon uzame an kaman an začne ga muškat z obadvieman rokam. Tarkaj je mušku, de je kaman ratu prah. Tončič uzame uoz gajufe njega riepu an z no roko ju je zmastu, de uoz nje je začela uoda kapat. »Ste videu, kajšnu muoč iman! Takuo san partisnu, de uoda je paršla uoz kamana!« Štrijon je biu punu jezan: »Jutre - je jou- bomu vidli, duo varže buj u luht an kaman.« »Dobru«je jou Tončič. Kàr je paršla nuoč, se je spliezu gor na korca an je ujeu nega grabca. Drug dan Štrijon an Tončič sta se nazaj ušafala ta na sred rounice. Štrijon uzame an kaman an ga varže u luht skor go do magli, potle je padu do na an brieg at blizu. Tončič uzame poskriuš grabca uoz gajufe an ga spusti u luht. Grabac se je zgubu miez magle. Čakata, čakata, kaman pa se nie vič varnu na tla. Čeh nuoč Štrijon se je muoru podat. Taluo ki je biu obeču, je dou njega grad an sviet Tončiču an on se je pobrou gu host. Tončič je poklicu h sebe usu njega družinu an usi kupe su veselu živiel’ tu tisti liepi rounic.

15

stran


16

zadnja stran

stran

Kaj kje kam kadà kuo Nediške Doline Sveta Maša po slovensko

>> PLANINSKA DRUŽINA BENEČIJE >> u nediejo 30. marča

bo pohod po dolini Sv. Lienarta, po starih an pozabljenih stazah. Se začne hodit ob 9.uri, se ušafate par nogometnem igrišču u Škrutovin. Se uarnete okuole adne popudan u Podutano, kjer bojo parpravli pastašuto an druge dobruote za use pohodnike. Pohod je dug štier ure a je lahan an parmieran tud za družine. Info: Joško, 3284713118

>> PLANINSKO DRUŠTVO CAI >> u nediejo 30. marča Usako saboto ob 19.00 u farni cierkvi u Špietru

pohod po gorah okuole Subida, u Terskih dolinah. Se gre ob 8.00 iz placa pred šuolmi u Špietru, pohod gre naprej 4 ure, na koncu bo kjek za pit an pašta kupe s Pro loco. Info: Silvano Petrossi, cell. 3332346284

>> u nediejo 6. obrila >> ŠPIETAR >> u četartak 27. marča, ob 18.00

Srečanje Luigi Raimondi Cominesi, med uisko poezijo an odporništvo (Resistenza). Sodelovali bojo: pesnica Antonella Bukovac, režiser Roberto Cuello, predsednik Anpija Nediške doline, Daniele Golles, predsednik kd Ivan Trinko, Miha Obit.

>> ZAMIR >> u petak 4. obrila, ob 20.30

u baru bo vičer U spomin na Angelico Piva, ramonikar an oča ansambla I Bintars. Predstavu bo Enzo Driussi, sodeloval' bojo: Sdrindule, Nediški puobi, vič ansamblu ljudske piesmi iz Nediških dolin, bratje Squalizza an ramonikarji iz Laškega.

pohod na Mrzli vrh (Julijske Prealpe) in u Paluogah (Nediške doline). Se gre ob 8.00 iz placa pred šuolmi u Špietru ali pa ob 8.30 iz agregacijskega centra na Vartačah, pohod gre naprej 6 ur, na koncu bo kjek za pit an za jest u agregacijskem centru na Vartačah. Info: Max, 3492983555

>> VABILO NA KOSILO SPOMLADI >> od 5. obrila do 2. junja

pokušanje jedil, ki so parpravjena z zejan. Sodelujejo gostilne: Alla trota

LETNA/ANNUALE € 20 PODPORNA/SOSTENITORE € 40 SLOVENIJA/SLOVENIA € 25 Naročine EVROPA/EUROPA € 30 i t n e SVET/EXTRA EUROPA € 40 Abbonam

>> LIEŠKA FARA >> u nediejo 6. obrila

Postna božja pot. Program: ob 15.00 se gre od Čemurja do Stare gore, ob 17.00 skupna molitev pred urati starogorskega svetišča, odhod par nogah do Čemurja an molitev rožarja. Kduor če, bo lahko zakjuču dan u pizeriji, prenotajta se par Mirelli al Fabrizije do 4. obrila. Če bo slava ura, tuole bo u nediejo 13. obrila.

Poštni račun/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/Čedad Bančni račun/Conto corrente bancario IBAN: IT37 O086 3163 7400 0000 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT22XXX

par Špehonjah, All’antica na Krasu, Ai buoni amici u Tarčetu, Gastaldia d’Antro u Landarju, Le querce na Klančiču, Al giro di boa an Dall’Ava Bakery par Muoste, Alla cascata in Alla posta par Hlocje, Al Colovrat na Briegu (Dreka), Al Vescovo u Podbuniescu, Da Na.Ti u Ošnijem, Da Walter u Utani, La casa delle rondini na Dugah, La Milanese u Čarnem varhu, Ai Colli na Špesi, Tinello di San Urbano in Da Mario v Prapotnem. De bi jedli je treba prenotat. Vič informacij na spletni strani: www.invitoapranzo. it.

31. marca 2014

dom

Domača modruost Če miesca marča sneži, se hitro stopi

>> KAU U POEZIJI (Podbuniesac) >> je cajt do 22. obrila, ob 12.00

de izročite poezije za 11. mednarodni konkorš Kal u poeziji, kerega tema je lietos An krat je biu beli list. Odpart šuolarjem osnounih an srednjih šuol, odraslim an študentam višjih sriednjih šuol. Premjacjon bo na Kale u nediejo 18. maja ob 15. uri. Info: www.comune.pulfero.ud.it

Terske doline >> ZAVARH - Primorska poje >> u nediejo 27. obrila, ob 15.30

u cierkvi Sv. Florijana bojo pieli: mepz Du Postojna, zbor Tre valli/Tri doline iz Kravarja, žepz Kd Spodnja Idrija, mepz Košana, mepz Canto Ergo Sum Breg, mepz Planinska roža Kobarid, mepz Rdeča zvezda Salež

Trst >> PRIMORSKA POJE >> u nedjejo 30. marča, ob 17.00

u cierkvi Sv. Roka u Nabrežini bojo pieli: mepz Angelski spev Otlica, mopz Kromberški vodopivci Kromberk, mepz Slovenski dom Zagreb, mepz Gorjansko, Pod lipo iz Špietra, mepz Jože Srebrnič Deskle, mepz Jacobus Gallus Trst.

Pordenon >> LITERARNA NAGRADA >> je cajt do 8. junja

nagrado za kratke pripovedi (u italijanskin al u druzih izikih) Per le antiche vie, kerega namien je valorizat kulturno bogatijo dežele. Info: 042779233 www.perleantichevie.it

U

prihodnji številki bomo objavil’ prireditve do konca obrila. Pošjajte obvestila do 7. obrila na: info@slov.it Tel.-Fax 0432701455 Sul prossimo numero pubblicheremo gli appuntamenti fino a fine aprile 2014. Inviateli entro lunedì 7 aprile.

Prevodi Traduzioni

Prevodi vseh vrst in lektoriranje tekstov strokovno, hitro, natančno, po primerni ceni, zanesljivo in zaupno iz italijanščine v slovenščno in obratno na 348 5165977 ali e-mail: info@listscarl.com Traduzioni per ogni esigenza e revisione testi dall’italiano allo sloveno e viceversa: qualità delle prestazioni, affidabilità, precisione, rapidità di consegna, al giusto prezzo cell. 348 5165977 o mailto: info@listscarl.com

de izročite pisana diela na Literarno

NA SPLETNI STRANI www.dom.it VSAK DAN NOVICE IN PRIREDITVE

dom

KULTURNO VERSKI LIST

Petnajstdnevnik | Periodico quindicinale Odgovorni urednik | Direttore responsabile Marino Qualizza Založba | Editrice Most società cooperativa a r. l. Uredništvo | Redazione Uprava | Amministrazione 33043 Čedad - Cividale del Friuli Borgo San Domenico, 78 tel. - fax 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 Stampa: Centro Stampa delle Venezie soc. coop. via Austria, 19/B, 35129 Padova Registrazione Tribunale di Udine n. 8 - 8. 4. 2003 Redakcijo smo zaključili 25 marča ob 15. uri

Najboli brano na naši spletni strani I più letti sul nostro sito internet 1.

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

Cravero, territorio in crescita Na kravarskem območju je 180 ljudi

2.

Valli, ecco i candidati a sindaco Kandidati za šindika v Benečiji

3.

Gabrovec na obisku v Kanalski dolini Gabrovec ha visitato la Valcanale

4.

Križova pot v Lieški fari Via Crucis nella parrocchia di Liessa

5.

Taipana, sì alla scuola bilingue V Tipani si želijo dvojezičen pouk

Diventa nostro amico Postani naš prijatelj Seguici! Sledite nam!

Vsak dan, od pandiejka do sabote, poročila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poročila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maša. ODDAJE ZA VIDENSKO PROVINCO Vsako sriedo ob 9.10 pregled slovenskega tiska v Videnski provinci v oddaji »Prva izmena«. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako saboto ob 14.10 »Nediški zvon« iz življenja Beneških judi. Vsako zadnjo saboto v miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer teče bistra Bela«.

V saboto ob 21.00 in v nediejo ob 21.00

OKNO V BENEČIJO

tudi na internetu: www.radiospazio103.it

Giornale Dom  

Edizione del 31 marzo 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you