Page 1

Quindicinale | petnajstdnevnik - anno XLIX n. 5 15. marca 2014 - Euro 1,20

Stoletnica Prve vojne

Špietar Podbuniesac

Spomin naj bo v znamenju miru med narodi stran 3-7

Diakon Pantarotto pastoralni pomočnik v farah stran 6

Srečanje v Špietru

Kanalska dolina

Poslanka Serena Pellegrino z vodstvom SSO stran 9

Na Trbižu obnova fasad z denarjem za Slovence stran 11

Posta Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, Ne/PD- in caso di mancato recapito restituire all’ufficio di Padova detentore del conto, per la restituzione al mittente - TAXE PERçUE - TASSA RISCOSSA - 35100 Padova - Italy

UVODNIK

Papežu glas tudi za Benečijo Marino Qualizza

M

imo je šlo adno lieto, odkar je biu izvoljen papež Frančišek an še traja začudenje za tajšno izvoliteu, zak' papež le naprì navdušuje ljudì, vierne al' nevierne, kier je pokazu novo obličje viere. V zadnjem intervjuju, ki ga je imeu z direktorjem Corriere della Sera, je opisu na šaroko namien an cilj svojega ravnanja, svoje skarbi v cierkvi in tudi v svietu. Najrpriet je pokazu, de viera na smie biti nekaj žalostnega, oblačnega, tamnega, tamveč sončnega, zdravega an veselega, zak' je povezana z božjo ljubeznijo an skarbijo za nas. Seviede, de na manjka problemu an preglavic, a tele moremo premostiti an preomagati, če imamo pravo upanje na Boga. Zatuo, papež ponavlja vsak dan, de muoramo skarbieti za te revne an uboge, de bo pravica an spoštovanje an pomuoč za tiste, ki jih potrebujejo, takuo de cierku postane zaries braniuka tistih, ki nimajo pravic an glasu, de bi se pomagali. Papež se zavieda, de so problemi družin veliki an se na morejo rešiti samuo s prepuovedi. Trieba je zastopiti, zaki so nastale takuo velike težave an kuo jih moremo olajšati, zak' je zdravje družine zdravje ciele človieške družbe. V telim smislu je povabu v Rim cierkune zastopnike, bodisi duhovnike al' laike, de bojo arzpravjali o donašnjih problemih družin. Gre za važne točke, posebno za obhajilo ločenih, ki skarbì vič ku kajšno škofovsko konferenco. Kar pa je še zelo pomembno, je, de papež želì, de bojo škofovske konference imiele svoje iniciative an pobude v ravnanju krajevnih cierkvi, de se bo tudi v njih živielo v tisti evangeljski svobodi, ki je značilna za kristjansko viero. V tuolim je pokazna skarb, de na pozabimo za periferije sveta, tudi za oddaljene an zapuščene kraje, zak' se tudi tam lahko živi v pravi svobodi an dostojanstvu. Tuole vaja tudi za naso Benečijo, za katero se zdi, de velike ustanove niemajo previč pozornosti. Upamo, de bojo tudi naše cierkune oblastì poslušale glas papeža, de se na bomo čuli ku pozabljeni od nebes an zemlje. Nazadnjo na moremo pozabiti, kakuo dan po dnevu papež skuša rešiti cierku od težkih an starih navad, kakor so triomfalizem an baročni stil. Vse je buj človieško, direktno, vljudno an parljubljeno. Upamo, de bo nadaljevalo an na bo videlo konca.

Potriebne so prave izbiere za hram vičstopinskega inštituta v Špietru in za učenje v Terskih dolinah

Pametne rešitve za dvojezične šole D

e bi rešili problem sedeža dvojezične šuole, je bluo 6. marča v Špietru srečanje z vladno komisarko za Furlanijo Julijsko krajino, ki je Francesca Adelaide Garufi. Na mizi sta dvie rešitvi. Parva je, de postrojijo strari hram na ciesti, ki peje v Ažlo, za kater je na arzpolago skor dva milijona evru in je projekt že parpravljen, takuo, de bi diela lahko začele hitro, kàr se rieši – morebiti že obrila – tist denar od pakta stabilnosti. Druga rešiteu je namestiti celo dvojezično šuolo v dijaški dom (college). Za tuole so starši in vodstvo šuole. Predstavniki staršu tardé, de je tist hram sposoben sparjeti cieu inštitut in bi ga po potriebi lahko tudi aršerili, saj število učencu vsake lieto raste. »Telo lieto – je jala direktorca Živa Gruden – se uči par nas okuole 260 otruok, za naslednje šuolsko lieto 2014/2015 pa jih je vpisanih 275. Stuo samo v vartacu.« Za tako število učencu sedež na ciesti v Ažlo na bo zadost velik. Za postrojiti »college« pa je trieba napraviti nove prošnje in projekt, kar bi za vič cajta, celuo za pet liet zavlačilo diela. In nie rečeno, de bo denar, ki je namenjen staremu sedežu, namenjen študentskemu domu. Prefektinja Garufi bo verificirala možnost, de bi denar prenamenili in dost cajta bi bluo potriebno, de bi spejali tako rešiteu. Na odgovor bo trieba čakat par miescu. Kakuo pa do dvojezične šuole v Terskih dolinah potle, ki je dežela Furlanija Juljiska krajina paržgala zeleno luč učenju po slovensko tudi na Njivici in v Tipani? Domača kamuna imata dvie popunama drugačne poti. Barska administracija želi obdaržati na svojim teritoriju vartac in primarno šuolo in iti pod vičstopinski dvojezični inštitut v Špietru. Tipana vztraja par ideji skupne šuole (v adnim kamunu naj bi biu vartac, v te drugim primarna šuola), ki bi ostala pod adnojezičnim vičstopinskem inštitutu v Čenti. Tele projekt z vsiemi močmi podperjajo tudi kamuni Čenta, Neme in Magnano in Riviera. Štirje šindiki so pošjali pismo parstojnim oblastem.

Pismo šindiku Čente, Magnana, Nem in Tipane

– BERI NA 5. STRANI –

SOTTO LA LENTE

La vitalità del Pust invita a una riflessione in chiave di rinascita culturale della Benecia

Perché la primavera non arriva mai?

R

ispettando il suo significato più autentico e ancestrale, anche quest’anno il Pust – definirlo carnevale è del tutto fuorviante e riduttivo! – ha risvegliato la Benecia dal torpore invernale e annunciato l’imminente primavera. I gruppi di alcuni paesi hanno animato per giorni le valli del Natisone e del Torre fino a Resia. Centinaia di persone, perlopiù inconsciamente, in quanto ignare di quanto stavano compiendo a causa di un pesante deficit culturale imposto dalle politiche di assimilazione subite, hanno dato vita alla rappresentazione dell’eterna lotta tra bene e male.

Più di tutto è stato impressionante constatare, però, quale forte attrazione il Pust eserciti in certe località, anche e soprattutto su chi non li abita più o non vi è nemmeno nato. I gruppi di Mersino, Rodda, Montemaggiore, Montefosca, Stregna, Masarolis, Canebola, Prossenicco, Cergneu... per numero e vivacità hanno fatto registrare un’esplosione di vitalità e giovinezza, che quei borghi da tempo non hanno più. E alla sfilata di Tolmezzo, nell’ambito del progetto europeo «Masquarerades», le nostre valli sono apparse come una superpotenza. Tanto più se si considera che quei gruppi sono quasi comple-

tamente spontanei e privi di strutture organizzative e sostegno economico. Siamo in presenza, allora, di un richiamo inconscio alle radici sul quale andrebbe fatta un’accurata analisi e un’approfondita riflessione in chiave di rinascita culturale e, perché no, turistico-economica della Benecia. Innanzitutto bisogna interrogarsi perché la «primavera» annunciata dal Pust poi non si manifesti compiutamente nei nostri paesi, sempre più abbandonati, e nel recupero di una quotidiana tradizione culturale e linguistica che va spegnendosi di giorno in giorno, a dispetto di oltre un quarto di secolo di istruzione bilingue

e del grande lavoro delle organizzazioni slovene. Va ripensata, quindi, la strategia di recupero di lingua e cultura slovena, in quanto quella fin qui attuata non sta rispondendo alle attese. Lo dicono i risultati sul campo. Di certo bisogna moderare la crescente tendenza alla musealizzazione, archiviazione, catalogazione e digitalizzazione, evidenziata anche dai progetti presentati alla Regione per il finanziamento straordinario alle attività della minoranza slovena, e aumentare l’impegno a tenere lingue e cultura vive nella quotidianità. M. Z.


2

versko življenje

stran

15. marca 2014

dom

PAPEŽ FRANČIŠEK je spomnil, da ne moremo-služiti dvema gospodarjema: Bogu in bogastvu Zgodovina Zgodovina - kultura kultura

V Pakistanu preganjajo kristjane

Dokler bo vsakdo kopičil Proglobimo Proglobimo in in premislimo premislimo le zase ne bo pravičnosti »Če pa, zaupajoč v Božjo previdnost, iščemo skupaj njegovo Kraljestvo, ne bo nikomur primanjkovalo«

Po svetu se vrstijo številni napadi na kristjane. V Pakistanu so se v nedeljo, 2. marca, spomnili tretje obletnice smrti nekdanjega ministra za verske manjšine Shahbaza Bhattija. Usmrčen je bil, ker je predlagal spremembo zakona o bogokletju, zaradi katerega je že več let v zaporu, obsojena na smrt, tudi mati petih otrok Asia Bibi. Preprosti verniki so se zbrali ob kipu Shahbaza Bhattija, ki ni bil le prvi minister katoličan, ampak si je z vsemi močmi prizadeval za pravice manjšin. Vse od mladih let si je prizadeval za vse preganjane in trpeče. Kljub grožnjam s smrtjo, se temu delu ni odpovedal. Med njegovimi dosežki omenimo ustanovitev ministrstva za narodno spravo, predstavništvo manjšin v senatu in del BDP namenjen manjšinam. Organizacijo za pravice kristjanov in ostalih manjšin, ki jo je ustanovil Shahbaz, danes vodi njegov brat Paul. Med nedeljsko slovesnostjo je spregovoril o pomenu mirnega sobivanja med različnimi verstvi in sprave v narodu. Zatrdil je, da si bo zanjo prizadeval kljub številnim grožnjam. »V Pakistanu je treba ustvariti mirno sožitje; družbeno pravičnost in pravice enake za vse, ne le za kristjane.«

Il Papa: vi chiedo di pregare per l'Ucraina

B

R. V.

ožja previdnost je ena od najbolj tolažečih resnic. Povabilo k zaupanju Bogu je v odlomku Matejevega evangelija: »Poglejte ptice pod nebom! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani... Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, a povem vam: Še Salomon v vsem svojem sijaju ni bil oblečen kakor katera izmed njih«. Tako je papež Frančišek 2. marca dejal pri nedeljski opoldanski molitvi na Trgu sv. Petra. Množici je razložil pomen Božje besede. »Če pomislimo na številne osebe, ki živijo v pomanjkanju ali celo v revščini, ki ponižuje njihovo dostojanstvo, bi se morda te Jezusove besede zdele abstraktne, če ne celo iluzorne. V resnici pa so zelo aktualne. Spominjajo nas, da ne moremo služiti dvema gospodarjema: Bogu in bogastvu. Dokler bo vsakdo kopičil le zase, ne bo pravičnosti. Dobro prisluhnimo temu. Če pa, zaupajoč v Božjo previdnost, iščemo skupaj njegovo Kraljestvo, ne bo nikomur primanjkovalo za dostojno življenje.«

»Srce, ki ga zaseda poželenje po posedovanju, je srce polno tega poželenja po posedovanju, a prazno Boga. Zaradi tega je Jezus večkrat posvaril bogataše, saj zelo tvegajo, da postavljajo lastno gotovost v dobrine tega sveta, a gotovost, tista dokončna je v Bogu.« »V srcu, ki ga je osvojilo bogastvo, ni več veliko prostora za vero, vse je zasedeno z bogastvom, ni več prostora za vero. Če pa nasprotno damo Bogu prostor, ki mu gre, torej prvo mesto, tedaj njegova ljubezen vodi k podelitvi bogastva, k izročitvi tega v službo projektom solidarnosti in razvoja, kakor to lepo pričujejo številni primeri, tudi nedavni, v zgodovini Cerkve.« »Pot, ki jo kaže Jezus, se lahko zdi po splošnem prepričanju in ob problemih ekonomske krize nerealna. Vendar pa nas, če dobro pomislimo, ponovno priprelje k pravilni lestvici vrednot. On namreč pravi: Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? (Mt 6,25). Da bomo delali tako, da nobenemu ne bo primanjkovalo kruha, vode, obleke, hiše, dela, zdravja, je potrebno, da se vsi priznamo otroci Očeta, ki je v nebesih in torej bratje in sestre med seboj in se tako tudi obnašamo.«

2. POSTNA NEDIEJA (16. MARCA)

Vpričo njih se je spremeniu Evangelij po Mateju (17,1-9)

Č

ez šest dni je Jezus vzeu s sabo Petra, Jakoba in njega brata Janeza in jih peju na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremeniu. Njega obraz je zasiju ku sonce in njega oblačila so ratala biela ku luč. In pogledi, parkazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta guorila z njim. Oglasiu pa se je Petar in reku Jezusu: »Dobro je, da smo tle, Gaspuod! Če češ, postavim tle tri šotore (tende); tebi adnega, Mojzesu adnega in Eliju adnega.« Kàr je še guoriu, jih je obsenču svetu oblak, in poglei, glas iz oblaka je reku: »Tele je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Kàr so učenci tuoli zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopu, se jih dotaknu in reku: »Vstanite in na bojte se!« Kàr pa so povzdignili oči, niso videli nobednega razen Jezusa samega. In tist cajt kàr so šli z gore, jim je Jezus zapoviedu: »Nobednemu na povejte, kar ste videli, dokjer Sin človeku ne bo zbujen od martvih!«

SODELAVCI ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER so pripravili svoj redni občni zbor v prostorih gimnazije v Vipavi

Revna cerkev za vse ljudi v stiski

S «Vi chiedo di pregare ancora per l’Ucraina, che sta vivendo una situazione delicata». Lo ha detto domenica 2 marzo Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus. «Mentre auspico che tutte le componenti del Paese si adoperino per superare le incomprensioni e per costruire insieme il futuro della Nazione – ha dichiarato il Pontefice –, rivolgo alla comunità internazionale un accorato appello affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia». In questa settimana, ha poi ricordato il Santo Padre, «inizieremo la Quaresima, che è il cammino del Popolo di Dio verso la Pasqua, un cammino di conversione, di lotta contro il male con le armi della preghiera, del digiuno, della misericordia. L’umanità ha bisogno di giustizia, di riconciliazione, di pace, e potrà averle solo ritornando con tutto il cuore a Dio, che ne è la fonte. Anche tutti noi abbiamo bisogno del perdono di Dio. Entriamo nella Quaresima in spirito di adorazione a Dio e di solidarietà fraterna con quanti, in questi tempi, sono più provati dall’indigenza e da conflitti violenti».

odelavci Škofijske karitas Koper so pripravili svoj redni občni zbor v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi. Pred tem je bila v župnijski cerkvi sv. Štefana sveta maša. Ob somaševanju duhovnikov jo je daroval upokojeni koprski škof in predsednik Slovenske karitas Metod Pirih, popoldne pa je program občnega zbora obogatilo še predavanje p. Branka Cestnika pod naslovom Revni za revne, čemer je spregovoril o upanje vzbujajočem pristopu novega papeža: »Papeževi čevlji, kam koraka Cerkev pod papežem Frančiškom«. Na občnem zboru Škofijske karitas Koper, prvega marca v Vipavi, katerega so se udeležili tudi sodelavci iz Posočja, so pregledali minulo delo in zastavili program, ki ga ima namen letos uresničiti 1158 stalnih in 1256 občasnih prostovoljcev, ki je lani opravilo kar 96.860 ur prostovoljnega dela. Razdelili so tudi veliko količino pomoči v hrani ter prispevali pomoč v raznih oblikah, tudi duhovnih. V 166 župnijah so njih sodelavci nudili potrebnim ljudem osnovne informacije in konkretno pomoč v 13 Centrih karitas ter v štirih domovih. Poročila javnih občil nizajo podatke o stiskah ljudi, kot žrtvah lumparij, krivic, laži o preteklosti in sedanjosti. »Moralna poškodovanost«, napačna poučenost o vzrokih za ukradeno sedanjost, povzroči tudi krajo prihodnosti. Škof Pirih je v pridigi, med drugim,

povedal, da se »potrebe po pomoči in stiske ljudi večajo, naše možnosti nudenja pomoči pa so omejene. Vendar smo presenečeni, kako se vedno najdejo velikodušni in dobri ljudje, tako, da na stiske ljudi odgovarja ljubezen prostovoljcev, karitativnih sodelavcev in požrtvovalnih darovalcev. Poudaril je, da se s to mašo zahvaljujejo Bogu, darovalcem in vsem omenjenim za opravljeno delo. Čeprav se potrebe večajo, se vsemu temu prostovoljnemu in požrtvovalnemu delu ne moremo odpovedati. Vsi verniki imajo pravico in odnos, da potrebnim ne nudimo le materialno, temveč tudi duhovno pomoč. Ljubezen je izražena s pogostim srečevanjem s Kristusom in pomembno se je zavzemati se za duhovno karitativnost. O tem je govoril tudi Benedikt 16., kako lahko Kristus, ki prihaja v naša srca, ta spremeni. Jezus je kakor kruh

življenja, je dejala Mati iz Kalkute. V tem smislu je medsebojna ljubezen pot do Boga in našega pravega odnosa z njim. Delovanje te ljubezni v občestvu naj bo alternativa nasilju. Molimo drug za drugega! Po maši in pregledu minulega ter programa za letos, je sledilo še predavanje p. Branka Cestnika na temo: Papeževi čevlji, kam koraka Cerkev pod papežem Frančiškom. Poudaril je misel, da ne moremo služiti obenem mamonu in Bogu. Treba je poudariti širitev civilizacije ljubezni, življenja in ne smrti. O tem je spregovoril ravnatelj krovne škofijske karitas Matej Kobal in podčrtal, da si prizadevajo prepoznavati stiske ljudi in nanje odgovoriti, da bi budno spremljali pojave in vzroke, ki jih povzročajo, da bi našli poti za njih odpravo s psihosocialnimi in drugimi programi. Kljub temu

je v ospredju še vedno najprej gašenje požara: hitra socialna pomoč. V to je vključenih več kot 2 tisoč stalnih in občasnih prostovoljcev Karitas, ki je lani opravilo skoraj 100 tisoč ur prostovoljnega dela. Pomoč v hrani je prejemalo 3 tisoč družin in tisoč posameznikov, pripravljenih je bilo 22 tisoč 500 paketov. Oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4 tisoč družin in posameznikov. Za pomoč pri plačilu položnic so prispevali 95 tisoč evrov. Šolske potrebščine je prejelo skoraj tisoč družin za 2 tisoč šolarjev. Finančna pomoč otrokom na vseh nivojih je sicer znašala 120 tisoč evrov. Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim je najbolj prisotna v župnijskih Karitas: pred prazniki je bilo skoraj 8 tisoč obiskov po domovih in 7 tisoč obiskov v domovih za ostarele, številnim so sodelavci pisali voščila. Materinski dom v Solkanu in na Cesti je nudil zavetje 28 ženskam in 32 otrokom. Varna hiša je sprejela 8 žensk in 8 otrok. To je le nekaj podatkov iz obširne dejavnosti Karitas na območju koprske škofije. Programi v letošnjem letu bodo enaki kot v preteklosti, pišejo v sklepnem poročilu in dodajajo, da bo treba več pozornosti posvetiti svetovanju in spremljanju ljudi v stiski in zbiranju sredstev za pomoč. Miran Mihelič


dom

zgodovina - kultura

15. marca 2014

CENT’ANNI FA

stran

3

Zgodovina Zgodovina - kultura - kultura

l’inizio della Grande guerra che incendiò l’Europa e coinvolse numerosi stati di tutto il mondo

Il suicidio della civiltà europea Proglobimo Proglobimo in premislimo in premislimo

Ricordare la Prima guerra mondiale per estirpare le radici dell’odio che portò alla morte milioni di giovani

R

Giorgio Banchig

icordare il centesimo anniversario dello scoppio della Prima guerra mondiale e ripercorrere le tappe che portarono all’«inutile strage», come ebbe a definire il conflitto Benedetto XV appena eletto papa, è come rivedere in bianco/nero e in costumi d’epoca personaggi, manifestazioni di piazza e scenari, risentire dibattiti e rileggere articoli dei giornali di questi ultimi 25 anni durante i quali qua e là, dall’Afganistan all’Iraq, dal Medio oriente alla Penisola balcanica e oggi all’Ucraina si sono accesi i sinistri bagliori della guerra. Anche cent’anni fa la diplomazia si arrese, si accusò gli oppositori alla guerra di essere contro le varie patrie, si credette di risolvere i contrasti in brevissimo tempo e con poche vittime, ci si illuse di limitare al massimo il numero degli stati interessati e l’area degli scontri. Così non è stato in questi anni, così non fu cent’anni fa, quando, sono sempre le parole di Benedetto XV, si arrivò al «suicidio della civiltà europea». Lungo i fronti che dal 1914 al 1918 hanno diviso l’Europa e coinvolto, direttamente o indirettamente, un gran numero di stati di tutto il mondo si sta programmando una lunga serie di iniziative per ricordare i cento anni della Grande guerra, una memoria doverosa che sarà utile se contribuirà ad estirpare definitivamente le radici di quella pazzia che portò alla morte di milioni di giovani vite. Dom con una serie di contributi ripercorrerà le tappe di quel conflitto supplendo parzialmente alla mancanza di iniziative e all’apatia che sta caratterizzando le amministrazioni

In rosso i ponti della prima guerra mondiale

pubbliche della Slavia verso questo centenario. La scintilla scoccò nei Balcani La scintilla che diede inizio a questo «suicidio» scoccò il 28 giugno 1914, quando a Sarajevo, capitale della Bosnia annessa all’Impero austro-ungarico appena sette anni prima, Gravrilo Princip uccise l’arciduca Franz Ferdinand, erede al trono, e la moglie Sofia, principessa di Hohemberg, già contessa Choteck. Nel delitto l’Austria vide la complicità della Serbia in quanto l’attentatore proveniva dai circoli irredentistici, collegati con Belgrado, che vedevano nell’arciduca un oppositore all’unione degli slavi del sud. La reazione dell’Austria non si fece attendere e fu dura. Era la sera del 23 luglio quando il barone Vladimir Giels consegnava a Belgrado l’ultimatum dell’Impero austro-ungarico al regno della Serbia. Si trattava di un documento umiliante ed inaccettabile per uno stato sovrano, in quanto si chiedeva al governo serbo la collaborazione dei rappresentanti dell’Impero nelle indagini sui responsabili del complotto. La Serbia non accettò questa clausola e la sera stessa vennero rotti i rapporti diplomatici tra i due stati. Per evitare il conflitto si interposero tra i contendenti Russia e Inghilterra; fu proposta anche una conferenza di plenipotenziari di vari stati europei a Londra. Tutto fu inutile. Alle ore 11.10 del 28 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Seguirono giorni

di ulteriori trattative e di consultazioni tra le cancellerie europee per evitare l’allargamento del conflitto ad altre nazioni. Ma intanto tutti misero in moto la macchina bellica, in particolare la Russia che si pose a fianco della Serbia. Dal 1° agosto, in pochi giorni ci fu una lunga serie di dichiarazioni di guerra tra gli Imperi centrali e loro alleati contro gli stati che aderirono all’Intesa, una reazione a catena senza fine che incendierà o comunque coinvolgerà buona parte degli stati del pianeta. La neutralità dell’Italia e i riflessi in Friuli L’Italia conobbe l’ultimatum dell’Austria alla Serbia venerdì 24 luglio. Con esso veniva violato il trattato della Triplice alleanza, stipulato da Austria, Germania e Regno sabaudo nel 1882 e successivamente modificato, che aveva carattere difensivo e prevedeva una “benevola” neutralità da parte dei contraenti se uno di loro avesse dichiarato guerra ad un’altra potenza. Il primo atto di neutralità si ebbe il 3 agosto con un comunicato ufficiale del consiglio dei ministri italiano, presieduto da Antonio Salandra. Questa presa di posizione raffreddò i rapporti tra l’Italia e gli Imperi centrali che speravano in un’entrata in guerra del Regno sabaudo al loro fianco e pose fine

alle dimostrazioni di simpatia che in quel periodo si ripetevano a Gorizia e nel Cervignanese, allora sotto l’Austria, nei confronti degli italiani. Il rumore delle armi, che proveniva da molto vicino ed era esteso alle maggiori potenze d’Europa, fece gradualmente cadere ogni illusione sulla possibilità di mantenere l’Italia ad di fuori della guerra. I comandi militari cominciarono ad agire di conseguenza: vennero richiamate alle armi le classi 1889 e 1990 e venne stabilito che alcuni territori delle province di confine dovevano ritenersi soggetti a polizia militare. Per la provincia di Udine erano interessati a questo regime tutti i comuni compresi nei distretti amministrativi di Ampezzo, Cividale, Codroipo, Gemona, Latisana, Maniago, Moggio, Palmanova, Pordenone, San Daniele, San Pietro al Natisone, Spilimbergo, Tarcento, Tolmezzo e Udine. Su questo territorio era vietato di eseguire rilievi, disegni, fotografie concernenti fortificazioni, siti e materiali militari. Il rientro degli emigranti stagionali Lo scoppio della guerra ebbe conseguenze drammatiche per il Friuli. Fin dai primi giorni di agosto del 1914 iniziò il rimpatrio di migliaia e migliaia di emigranti stagionali del Friuli che lavoravano nelle fornaci,

Alcuni territori di confine erano soggetti a polizia militare

nelle miniere, nelle filande, nei cantieri edili dell’Impero austriaco. In pochi giorni arrivò a Pontebba, allora al confine, una massa di lavoratori, che si erano messi in fuga senza percepire il salario, corrisposto normalmente a fine contratto. La stagione migratoria del 1914, sia per lo stentato avvio che per la sua brusca interruzione, fruttò agli operai circa 17 milioni di lire contro i 30 che erano soliti riportare a casa negli anni precedenti. Fino all’ottobre di quell’anno rientrarono in Friuli circa 62 mila emigranti, che a fine anno salirono ad oltre 83 mila (dei quali quasi 59 mila erano classificati disoccupati e oltre 43 mila bisognosi). Di fronte a questa grave situazione il comune di Udine già il 7 agosto deliberò di «concedere apposito locale per ricovero temporaneo» degli emigranti, di istituire una commissione per la sorveglianza dei prezzi, che si impennarono improvvisamente, e di prendere tutti i provvedimenti necessari per combattere la disoccupazione. Anche i parlamentari friulani, riuniti il 12 agosto nel palazzo della provincia, in un memoriale chiesero al governo un intervento a sostegno di questi diseredati. L’atteggiamento verso la guerra Complice anche la grave situazione economica, si diffuse in Friuli un atteggiamento «neutralista» o nettamente contrario all’ingresso dell’Italia nella guerra. I neutralisti appartenevano ad una largo settore politico: dai cattolici ai socialisti ed ai borghesi liberali. La popolazione aveva un atteggiamento riservato, ma prevalentemente avverso alla guerra. Di questo sentire si fece interprete l’arcivescovo di Udine, mons. Antonio Anastasio Rossi, che difese la neutralità e si pronunciò per il negoziato come metodo più opportuno per ottenere il soddisfacimento delle legittime aspirazioni italiane. I sacerdoti furono convinti «pacifisti» e per questa loro posizione furono tacciati di antipatriottismo. A favore della guerra si erano schierati alcuni liberali della destra storica, alcuni circoli massonici e una frangia di socialisti. (1. continua)

TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI PREPOTTO - TOPONOMASTIKA OBČINE PRAPOTNO - TOPONOMASTICHE DAL COMUN DI PREPÒT PREPOTTO - PREPOT PRAPOTNO (friul.) Prepòt, (slov.) Prápotno, Prápotnega, v Prápotnem, práponski; (slov. dial.) Du Prápotnin . Etnici: (friul., ant.) Prepotârs, (slov.) Práponec, *Práponka / Práponci. 1161 in villa que Prapot vocatur, XI-XIII Prepot (di Manzano, Annali); 1200 de bonis de Prapot, 1235 in villa de Prapoth (di Prampero 145, incerti poiché può trattarsi pure di un Prapot nella valle dell’Isonzo); 1244 et similiter montem vineamque de Prepot (di Prampero 148); 1257 redditus mansuum et bonorum domini Johannis Longi de Civitate... In curtina de Prapot habeo 13 canipas, quas habeo a domino Johanne de Zucula (Kos 281); 1297 Prapot 10 mansi (SB); 1327 Menisi q. Mori de Prapot (SAC); XIV sec. Prapot (TEA); 1380 in Prepot in Sclavons (SB); 1380 Lucmanno de Prapot

Prepotto / Prapotno

(AT, vol. XVI, 1890); 1413-20 Vizenz di Prapot (CFA I, ms. 372); 1413-22 di iuri chorat e di iuri çicirel di prapot (da rotolo di fam. Cividalese, in D’Aronco 1982, 85); 1432 Prapoth (SB); 1433 q. Johannes

Quaglan .. de Pratpot1; 1448, 1466 Praprot (SB); 1489 Nemora posita inter villam de Praprot (Mor 1992, 288); 1500 in Praprot (SB); 1535 Praprot; 1544 Culau Senich de Prapot (SAC); 1550 Pra Prott; 1555

plebanus Prapothi (SB); 1593 Comun di Prepot sotto Cividal (PSBC, 315); 1620 Prapro (Mappa di A. Magini); 1635 Prapot sotto le Monache di Cividale in Valle (MPF 108); 1663 Prapro (Mappa di G. Bleau); 1688 Prapoth2; 1692 Prepa (Mappa di V.M. Coronelli); 1753 Prapotto, ne colli G(iurisdizione) S. Maria in Valle (Sturolo); 1753 Prepot (Mappa di F. Beretta); 1763-1787 Prepot (SMA, XVII 10); 1807-1816 Prepotto (CN); 1816-1836 Prapotto (CA; APP, Inventario); 1882 Prapot di Canale (di Prampero 145); XIX- XX sec. Prepotto (IGM). Toponimo frequente nelle aree slavofone, in zone di antiche foreste, dove segnalava l’abbondante presenza della ‘felce’, in sloveno práprot (dial. anche prápot, Bezlaj II 115-6). Da notare che i “fitotoponimi cosiddetti «primari», cioè i toponimi che hanno preso la denominazione dal nome di una pianta al singolare, appartengono di solito alla più antica colonizzazione slovena (VI-VII

sec.)”3. Cfr. nello stesso comune la borgata di Prepotischis (di fondazione più recente), le località di Prapetno brdo (sec XIV Prapat) non lontano da Tolmino, di Prapošče presso Canale d’Isonzo, di Praprot presso Aurisina (Ts), ecc.. In Friuli lo si ritrova ancora come microtoponimo per esempio a Montenars (Prapat / Prepot4), a Mortegliano, Sperpòt, a Joannis, Prapet ecc.. In altre regioni slavofone per es. Paprotnia in Polonia.

Maurizio Puntin Lauro Iacolettig

In Arch. not. 2213, ASUd. Libro Atti di Morte della Parrocchia di Prepotto. 3 ZD n. 5, 1985, 3; cfr. ancora P. Merkù Precisazioni toponomastiche – 2, in Il territorio di Attimis ed i suoi riferimenti nieviani (a cura del Centro studi nieviani), Udine, 1983, 44. 4 Tonello 2004, 132. 1 2


4

poglobimo in premislimo

stran

l’Opinione di

15. marca 2014

dom

IGORZgodovina GABROVEC poudaril, je dobila posebni statut zaradi prisotnosti Slovencu Zgodovina - kultura - da kultura

Riccardo Ruttar

Jeziki opravičujejo avtonomijo dežele FJK

Proglobimo Proglobimo in premislimo in premislimo Se dico linfer o lintver

parlo lingue diverse?

D

a noi «usaka vas ima suoj glas». Solo per citare alcune delle parlate, c’è il «čenavarško» di Montefosca, il «ruonško» di Rodda, il «sauonsko» della valle di Savogna, il «rečansko» nelle valli del Cosizza ed Erbezzo, il «karnaško» in quella del Cornappo, il «tersko» nell’alta valle del Torre (qualcuno lo chiama «ponašin», un nome che andrebbe bene per il bergamasco, ma anche per lo swahili o l’uzbeko. Chi è che non parla «a modo suo»? Perfino il muto lo fa.), il «rozajanski» per Resia. Il «nediško», ammesso che esista e non sia un’invenzione di sana pianta, rappresenta, dunque, una sola delle parlate slovene della Slavia. Qualche sera fa, facendo zapping, in un trasmissione televisiva sponsorizzata dal Gal Torre Natisone, ho sentito un noto «guru» valligiano affermare che la lingua di tutte le valli del Natisone sarebbe il «nediško» e che nello stesso ambito territoriale la popolazione si dividerebbe in ortodossi, coloro che rappresenterebbero l’identità valligiana originaria, i puri della tradizione, ovvero i «natisoniani» e, dall’altra i reprobi, coloro che si rifanno alla «nazione slovena». Epressione per far credere agli sprovveduti che chi si riconosce appartenente alla minoranza slovena non vede l’ora di far tutt’uno con Ljubljana. A lui e ai suoi accoliti fa un baffo che nella Costituzione e nella legislazione italiana non sia contemplata la «minoranza nazionale» e che tutte le 12 comunità riconosciute siano semplicemente «minoranze linguistiche». Non importa che fior fiore di studiosi, linguisti e glottologi dichiarino, su basi scientifiche e verifiche concrete, che tutti i «ponašin» non siano altro che varianti della lingua slovena. «Gli esperti siamo noi – affermano – natisoniani e la nostra “lingua” è il nediško!” Lingua o dialetto? “Ma scherziamo? Lingua! Lingua! Lo dimostrano i vocabolari e la grammatica formulata dall’esperto glottologo, linguista … Nino!». Chiamarlo natisoniano/nediško o dialetto sloveno non ne cambia la sostanza. Ma, perbacco, natisoniani, quello che definite «nediško» usatelo a casa, in osteria, nei vostri congressi e seminari, nelle presentazioni dei «quattro» vangeli sinottici. Usatelo nelle comunicazioni via facebook, sui vostri siti, sul «Linfer», pardon «Lintver», ma in rečansko quell’«animaletto mitologico» si chiama così. Altrimenti, si scopre l’altarino del guru… L’ha detto chiaro nella trasmissione televisiva: tra breve ci saranno le elezioni amministrative. Occorre ricompattare e rinforzare i seggioloni comunali mantenuti in tutto il dopoguerra agitando i fantasmi del pericolo jugoslavo ieri e di quello sloveno oggi. Infatti il messaggio dell’antislovenità pura, che in passato ha dato frutti di potere locale fino ad oggi, ora appare logorato e, in teoria ed in pratica, è divenuto poco gestibile. Ed ecco la nuova versione «nediška» dell’antislovenità per dare un muovo impulso alla nevrotica autodifesa contro un nemico fantasioso ricreato ad arte. Ognuno è libero di farsi propaganda come meglio crede. Mi chiedo, però, cosa ne pensino gli enti pubblici (in primis la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio) e privati (tra i quali la Kmečka zveza) nonché di formazione (compreso l’Istituto regionale sloveno istruzione professionale) che sono soci del Gal Torre Natisone e se i membri del consiglio di amministrazione siano tutti allineati sulle posizioni espresse in quella trasmissione.

V

R. D.

razpravo o smernicah članom paritetne komisije Dežela-Država je 27. februarja posegel tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki se je še posebno zaustavil na potrebi, da vse politične sile složno in brez razlikovanj stopijo v bran avtonomije Furlanije Julijske krajine. V tem smislu je Gabrovec izpostavil podobnosti naše dežele s Trentinsko - Zgornjim Poadižjem in Dolino Aoste, ki pa z razliko od FJk že danes obe uživata bistveno višjo stopnjo avtonomije na mnogoterih upravnih področjih. »Svoj status utemeljujemo z učinkovitostjo storitev, ki jih zagotavljamo državljanom in z varčnostjo upravljanja, ki nam jo priznavajo tudi v Rimu,« je dejal Gabrovec in v nadaljevanju spomnil, da je FJk »posebna« zlasti zaradi prisotnosti slovenske narodne skupnosti, ob kateri so danes deležni zaščite tudi Furlani in Nemci. Spomnil je tudi na besede Riccarda Illyja, ki je Deželo pozval, naj zahteva priznanje novih upravnih pristojnosti (začenši z upravljanjem šolstva in izobraževanja) in predsednika vlade Mattea Renzija, ki je prav pred dnevi v parlamentu izpostavil pomen in vlogo manjšinskih in avtonomističnih strank. Slednje je označil kot nosilke specifičnosti pomembnih teritorijev in tesne povezave z ljudmi, ki so danes zelo razočarani nad politiko. »Tako kot Union Valdôtaine, Südtiroler Volkspartei in Tridentinska avtonomistična stranka je tudi Slovenska skupnost glasnica narodne posebnosti tega območja in kot taka je pripravljena aktivno sodelovati pri

OKROGLA MIZA NA BRDU PRI KRANJU

V Trstu in na Dunaju

Igor Gabrovec, Angelika Mlinar in Dejan Valentinčič

S

lovenska poslanca na Dunaju in v Trstu dr. Angelika Mlinar in Igor Gabrovec sta bila gosta okrogle mize Akademskega foruma, ki jo je v sredo, 5. februarja 2014, pripravila Fakulteta za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Spregovorila sta o tem, kako se Slovenija, slovenstvo, manjšinska problematika in Evropa vidijo iz zamejske perspektive. V pogovoru z moderatorjem, mag. Dejanom Valentinčičem, asistentom za ustavno pravo in človekove pravice, sta spregovorila o njunem poslanskem delu. Kljub temu, da nastopata kot člana političnih strank, se posebej trudita za izboljšanje položaja slovenske manjšine.

zaščiti deželne avtonomije ob istočasni modernizaciji upravno-birokratskega aparata, ki naj bolje odgovarja potrebam današnjega zahtevnega časa,« je zaključil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. Že ob 50. obletnici avtonomije dežele Furlanije Julijske krajine, 30. januarja 2013 je Gabrovec poudrail, da ne smemo zanemariti tematike o zaščiti in vrednotenju jezikovnih in narodnih manjšin. Na tem temelji avtonomija naše Dežele, čeprav mnogi na to radi pozabljajo in tudi sam statut dežele obravnava to dejstvo samo bežno v svojem tretjem členu (»V deželi je

priznana enakopravnost vsem državljanom, ne glede na njihovo jezikovno pripadnost, ter zagotovljeno varstvo njihovih etničnih in kulturnih značilnosti.«) Dežela FJk v svoji pol stoletni zgodovini ni znala ali ni hotela dati polne in prave veljave svoji kulturni bogatosti, ki izhaja iz jezikovne in narodne raznolikosti. Kljub temu, da je načelo o zaščiti jezikovnih manjšin prisotno v ustavi Republike Italije skoraj že 60. let (6. člen: Republika ščiti jezikovne manjšine s posebnimi normami.) smo v naši deželi deloma zapolnili vrzel v zakonodaji na področju varstva manjšin šele po letu 2007.

UMRL PATER IVAN TOMAŽIČ Slovo od velikega slovenskega domoljuba in duhovnega pastirja. Veliko je skrbel za rojake v Avstriji

Zgled človeške dobrote in zgodovinske zapuščine

V

Domu za ostarele v Ilirski Bistrici je, 22. februarja, v 95. letu starosti umrl pater Ivan Tomažič, rojen v bližnji vasi Pregarje, kjer so se od njega tudi poslovili. Bil je prvi redni dušni pastir Slovencev na Dunaju. Kot je sam večkrat rekel, je Slovencem povedal tudi kdo so, kaj je slovenski jezik in jim sezidal šestnadstropni slovenski dom v središču Dunaja, ki ni le nekaj lepega in spomin za vse naše čase, temveč tudi zavetje odprtega srečavanja vernih in nevernih mladih slovenskih ljudi v tujem univerzitetnem mestu. Zapustil nas je velik Slovenec, humanist, dobrotnik ter raziskovalec korenin slovenskega naroda in njegove pradavne zgodovine. Njegova duhovna zapuščina je neprecenljiva. Neprecenljiva pa je bila tudi njegova dobrodelna materialna skrb za rojake v Avstriji in tudi za vse nas v domovini. Rojen leta 1919 v Brkinih. Oče mu je umrl v vojni. Med leti 19261931 je obiskoval osnovno šolo v rojstnem kraju, gimnazijo in licej pa od 1931-1939 v Frascatiju pri Rimu;

1935 je stopil v red Sinov Marijinega brezmadežnega srca (klaretincev) ter od 1939-1944 študiral bogoslovje v Zafri (Španija). V letih 1945–1946 je bil učitelj v Almendralejoju (Španija), 1946 do 1953 kaplan v rimskem okraju Parioli. Njegova pot je bila tako intenzivna in v tako izjemnih časih, da ni videl mame kar 22 let. Ko je bil šolar, je bila slovenščina prepovedana in se je kasneje sam odlično naučil knjižne slovenščine. Od leta 1954 je delal kot duhovnik v bolnišnici za ostarele v dunajskem okraju Baumgarten, ob tem pa je razmišljal, kako bi lahko pomagal slovenskim študentom. Začel je akcijo zbiranja denarja za gradnjo slovenskega doma Korotan, ki je nastajal med leti 1964 in 1966, pozneje je zgradil še študentski dom in ga poimenoval Koper. Oba domova je dolga leta tudi vodil, Korotan pa je postal prizorišče številnih predavanj in kulturnih prireditev. Za njegovo življenjsko delo ga je predsednik Republike Slovenije, pokojni dr. Janez Drnovšek v letu 2004 odlikoval z redom za zasluge

za človekoljubna dejanja v dobro pomoči potrebnim, tudi pri potresu v Posočju, kjer je sodeloval, skupaj s posoškim rojakom Jožkom Šavlijem, pri vrsti predavanj o zgodovini Slovencev. V župnijskem glasilu v Pregarjah, je med drugim zapisal, da so v življenju stvari, ki jih moramo nujno vedeti, da preprečimo najhujše. Lahko si zavarujemo zdravje, če je mogoče, če vemo kako, da nas npr. ne zadene kap. Toda najvažnejše je duhovno zdravje, ki je potrebno za večno življenje, večno srečo v nebesih ali večno nesrečo v pogubljenju, da si ne bi večno očitali nevednosti po nemarnem. Zdaj je čas, da zvemo, če smo na pravi poti k večnemu zveličarju ali ne - torej brez smrtnega greha ali ne, da si ne bomo očitali, ‘če bi vedel’! V Domu Korotan je pater Tomažič razvil tudi svoj razkošni talent za pisanje in tudi za znanstveno delovanje. Skupaj z Matejem Borom in Jožkom Šavlijem je v začetku 80. let začel proučevati in širiti venetsko teorijo o izvoru Slovencev. Od pokojnega se je v Pregarjah po-

p. Ivan Tomažič

slovila velika množica prijateljev in vaščanov. Mašo je daroval upokojeni koperski škof Metod Pirih, od vidnih politikov je bilo opaziti nekdanjega premjeja Janeza Janšo in nekdanjega predsednika Državnega zbora Franceta Cukjatija.

Pri Zvezi domoljubnih društev HervardiS so ob tem zapisali, da »je s p. Tomažičem odšel od nas zadnji od slavne trojice Matej Bor, Joško Šavli, Ivan Tomažič, ki so po več kot 100 letih obudili zanimanje za raziskovanje izvora slovenskega naroda, za odkrivanje naše avtohtonosti in naše najbolj zgodnje zgodovine, za »venetsko« teorijo. To je bilo pred več kot 30 leti pogumno dejanje. Tako kot je bila naša najnovejša zgodovina zadnjih 75 let prikrita, tudi popačena in zapovedana kot večna in nedotakljiva resnica. Pokojni p. Ivan Tomažič nam je zapustil dragoceno zapuščino in naša dolžnost je nadaljevati njegovo delo pri raziskavah izvora Slovencev na znanstvenih temeljih ter v širšem kontekstu raziskovanja izvora evropskih narodov in prvih poselitev Evrope. Lik p. Tomažiča nam bo za zgled in spodbudo pri naših prizadevanjih za uveljavitev spoznanja o avtohtonosti Slovencev na naših tleh. Zaslužil si je miren počitek v svoji predragi brkinski zemljici!« Miran Mihelič


dom

v ospredju

15. marca 2014

stran

5

VLADNA KOMISARKA ZA FURLANIJO JULIJSKO KRAJNO je v Špietru srečala predstavnike kamuna, vičstopinskega inštituta, staršu, in slovenskih organizacij

iz iz naših naših dolin dolin

Kaže, de je narbuojša rešiteu postrojiti terske terske doline doline stari hram dvojezične šuole v Špietru

D

rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina

R. D.

e bi rešili problem sedeža dvojezične šuole, je bluo 6. marča v Špietru srečanje z vladno komisarko (commissario di governo) za Furlanijo Julijsko krajino, ki je Francesca Adelaide Garufi. Parsotni so bli direktorca dvojezičnega inštituta, Živa Gruden, predstavnici staršu, Elena Domenis in Federica Manzini, špietarski šindik, Tiziano Manzini, ašešorja Aurelio Massera in Mariano Zufferli, predstavniki opozicije Fabrizio Dorbolò, Simone Bordon in Giuseppe Firmino Marinig, regionalna predsednika SSO in SKGZ, Drago Štoka in Rudi Pavšič, provincialna predsednika SSO in SKGZ, Giorgio Banchig in Luigia Negro, ter predsednica paritetnega odbora, Iole Namor. Na mizi sta dvie rešitvi. Parva je, de postroijo stari hram na ciesti, ki peje v Ažlo, za kater sta na razpolago skor dva milijona evru in je projekt že parpravljen, takuo, de bi diela lahko začele hitro, kàr se rieši – morebiti že obrila – tist denar od pakta stabilnosti. Druga rešiteu je namestiti celo dvojezično šuolo v dijaški dom (college). Za tuole so starši in vodstvo šuole. Predstavnici staršu sta poviedali, de je tist hram sposoben sparjeti cieu inštitut in bi ga po potriebi lahko tudi aršerili, saj število učencu vsake lieto raste. »Telo lieto – je jala direktorca Živa Gruden – se uči par nas okuole

posoc posocˇje ˇje Srečanje o dvojezični šuoli na špietraskim kamunu.

260 otruok, za naslednje šuolsko lieto 2014/2015 pa jih je vpisanih 275. Stuo samo v vartacu.« Za tako število učencu sedež na ciesti v Ažlo na bo zadost velik. Za postrojiti college pa je trieba napraviti nove prošnje in projekt, kar bi za vič cajta, celuo za pet liet zavlačilo diela. In nie rečeno, de bo denar, ki je namenjen staremu sedežu, namenjen študentskemu domu. »Postrojiti stari hram je narbuj pametna rešiteu – je jau šindik Manzini –, saj bomo sude lahko nucali že miesca obrila in bi v lietu, lietu in pou parpejali diela h koncu. Postrojili bomo tudi sedež adnojezične nižje sriednje šuole in bi lahko umestili v tistim hramu tudi dvojezično nižjo srednjo šuolo. Za projekt je kamun dau že puno denarja, ki man ga na bo nobedan varnu.« Prefektinja Garufi bo verificirala možnost, de bi denar, ki je namenjen stari stavbi, namenili za preurediti študentski dom. Verificirala bo tudi, dost cajta bi bluo potriebno, de bi

Za prerunati dijaški dom (college), bi potrebovali 5 liet

QUATTRO SINDACI PER TARCENTO

I

sindaci di Tarcento, Celio Cossa, di Nimis, Walter Tosolini, di Magnano in Riviera, Mauro Steccati, e di Taipana, Elio Berra, hanno inviato alla Provincia, alla Regione, al Ministero e alle autorità scolastiche locali una lettera con la quale chiedono l’attuazione dell’istruzione bilingue nell’ambito dell’istituto comprensivo di Tarcento e offrono «la massima collaborazione». È necessario tenere conto, sottolineano «del legame geografico-territoriale, storico-culturale, identitario e organizzativo istituzionale (servizi scolastici, socio-assistenziali, sanitari, mezzi di tasporto, ecc.) esistenti fra le popolazioni della Valle del Torre con Tracento». Ritengono, infatti, «che un diverso assetto organizzativo, con l’eventuale accorpamento dei plessi di Vedronza/Lusevera e Taipana ad altra istituzione scolastica con bilinguismo consolidato, ma geograficamente estranea al territorio, costituisca elemento di forte criticità per l’utenza, generando forme di disgregazione delle attuali comunità, di disagio in termini organizzativi, di mancanza di vitale e feconda interazione tra comunità di lingua italiana e slovena».

sport sport

spejali tako rešiteu. Odgovor naj bi paršu v dvieh, treh miescah. Če se bojo odločili za dijaški dom (college), bo kamun muoru varniti denar, ki ga je italijanska vlada namenila staremu sedežu, ampa nie rečeno, de ga bo spet dala. »Potriebno bo narmanj adno lieto samuo, de bi zviedeli, če denar bo al’ ne – je jala Garufijeva –. De bi ga sprejeli, projekt, ki ga predlagajo starši, muora koštati manj od tistega, ki je potrieban, za postrojiti sedež v ulici Ažla.« 5. marča je bla četarta oblietnica, odkar je dvojezična šuola muorla zapustit hram na ciesti, ki peje v Ažlo, zatuo ki nie biu statično na mestu, se pravi siguran pruoti potresu in drugim nasrečam. Tudi lietos so organizali manifestacijo, katere so se udeležili učitelji, učenci, bivši učenci, parjatelji dvojezične šuole in predstavniki špietarskega kamuna. Narpriet so se ušafali pred dijaškim domam (college), natuo so šli do učiteljišča (istituto magistrale), kjer so odkrili dvojezično tablico špietarske šuole. Za lepuo zaprieti vičer, na katerim je bluo okuole 200 ljudi, so organizatorji skuhali pašto za vse.

SCUOLA BILINGUE, RISTRUTTURAZIONE DELLA VECCHIA SEDE PRIMA SOLUZIONE

L

a visita del commissario di Governo per il FriuliVenezia Giulia, Francesca Adelaide Garufi, lo scorso 6 marzo a San Pietro al Natisone, ha avuto il merito di sgomberare il campo da dubbi, imprecisioni, incertezze, incomprensioni, strumentalizzazioni e quant’altro in merito alla sede dell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Come ha commentato il sindaco di San Pietro, Tiziano Manzini, la ristrutturazione della vecchia sede di viale Azzida è l’unica certezza. C’è il progetto esecutivo e i fondi a disposizione dovrebbero essere sbloccati dal vincolo di stabilità fin dal prossimo mese di aprile. Dunque, in un anno, un anno e mezzo, la scuola dell’infanzia e la primaria avrebbero la nuova sede. La media inferiore troverrebbe collocazione, invece, nell’edificio che ospita la media monolingue: i fondi per l’adeguamento ci sono già. Piena di incognite e di rischi appare, invece, la soluzione di portare l’istituto bilingue nella casa dello

studente, conosciuta come «college». Posizione questa sostenuta da molti genitori e appoggiata dalla dirigenza dell’istituto. Il commissario di Governo ha fatto sapere a chiare lettere che il finanziamento (un milione 92 mila euro) concesso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) è vincolato alla ristrutturazione dell’edificio di viale Azzida e non è possibile in tempi ragionevolmente brevi modificarne la destinazione. Il Comune dovrebbe, quindi, rinunciare al contributo e presentare una nuova domanda, senza alcuna garanzia che esso venga concesso una seconda volta. In ogni caso i tempi di realizzazione si allungherebbero: Manzini parla di cinque anni per avere la sede pronta. Non va trascurato il fatto che durante i lavori di ristrutturazione del «college» si porrebbe il problema della collocazione degli alunni dell’istituto bilingue attualmente lì ospitati. E a qualcuno potrebbe venire nuovamente in mente l’idea di portarli a Savogna e Pulfero…

LUSEVERA E TAIPANA (con Nimis e Tarcento) hanno visioni tecniche discordanti sull’istruzione bilingue

Due percorsi per le Valli del Torre

C

ome attivare l’insegnamento bilingue italiano-sloveno nelle scuole dell’infanzia e primaria a Vedronza (Lusevera) e Taipana, dopo il via libera dato al processo dalla Giunta regionale? I due comuni interessati hanno una visione molto diversa sulle strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo da entrambi perseguito da anni su richiesta dei genitori dei bambini in età scolare. L’amministrazione di Lusevera vuole mantenere sul proprio territorio sia l’asilo che la scuola elementare, ma nell’ambito dell’istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Taipana persegue, invece, nell’idea di una scuola condivisa (con la materna in un comune e l’elementare nell’altro) restando nell’istituto comprensivo monolingue di Tarcento. Quest’ultima posizione è sostenuta con convinzione anche dai comuni di Tarcento e Nimis. È quanto emerso dall’incontro, convocato lo scorso 26 febbraio nel municipio di Taipana dal sindaco, Elio Berra. Oltre al padrone di casa vi hanno partecipato anche il sindaco di Lusevera, Guido Marchiol (col consigliere comunale Igor Cerno) e quello di Nimis, Walter Tosolini, oltre all’assessore all’istruzione del

Nella foto: la riunione nel municipio di Taipana.

Comune di Tarcento, Lucio Tollis, alcuni assessori e consiglieri di Taipana e rappresentanti dei genitori. I presidenti provinciali della Sso, Giorgio Banchig, e della Skgz, Luigia Negro, hanno espresso preoccupazione per l’assenza di una strategia condivisa tra le amministrazioni comunali. Banchig ha evidenziato come la legge di tutela per la minoranza slovena preveda l’apertura di nuove scuole bilingui o di sezioni di quella di San Pietro. «L’iniziativa dell’istituto comprensivo di Tarcento – ha detto – è l’inizio di un percorso, che potrebbe iniziare anche a Civida-

le, Cormons. Altro è la scuola bilingue. In ogni caso – ha concluso – le organizzazioni slovene appoggiano le esigenze che salgano dal territorio e stanno dalla parte dei bambini e delle loro famiglie». Mentre Berra, Tosolini e Tollis hanno sostenuto le ragioni storiche, geografiche e di rapporti per l’istruzione bilingue in seno all’istituto di Tarcento, Marchiol ha ribadito la volontà di passare all’istituto bilingue. «Tra la copia e l’originale preferiamo decisamente San Pietro perché, grazie all’esperienza trentennale garantisce l’introduzione dell’insegna-

mento bilingue in breve tempo», ha aggiunto Cerno. La direttrice dell’istituto comprensivo di Tarcento, Annamaria Pertoldi, ha sottolineato che i numeri dei bambini iscritti permette l’opzione bilingue nelle Valli del Torre e ha esortato Lusevera e Taipana alla sinergia, anche perché la collaborazione già in atto tra Nimis e Taipana sta dando ottimi risultati. Secondo la dirigente, con il benestare degli organismi scolastici preposti, l’insegnamento dello sloveno potrebbe partire fin dal prossimo anno scolastico, con la dovuta gradualità. A Vedronza e a Taipana si inizierebbe con il modello bilingue integrale nella scuola dell’infanzia e nelle prime classi della primaria, mentre nelle terze, quarte e quinte si introdurrebbe la lingua slovena. Così già dall’anno scolastico 2015-2016 si potrebbe aprire una sezione articolata bilingue alle medie inferiori di Nimis. Non è stato possibile avere informazioni sul progetto per le Valli del Torre da parte dell’istituto bilingue di San Pietro al Natisone, in quanto la sua dirigente non era stata invitata alla riunione. Ezio Gosgnach


6

iz naših dolin

stran

L’ARCIVESCOVO DI UDINE Občni zbor Inštituta za slovensko kulturo

15. marca 2014

ha inviato don Leopoldo Pantarotto come collaboratore di mons. Qualizza iz iz naših naših dolin dolin

Un diacono permanente terske terske doline doline per tutte le Valli del Natisone rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina Per tre anni ha servito Monteaperta, Cornappo e Debellis di Taipana, dove è stato sostituito da don Egidio Marin

V pandiejak 3. marča u prestorih slovenskega kulturnega doma u Špietru je biu občni zbor (ašemblea) Inštituta za slovensko kulturo, ki je imeu namien, de bi odobrili obračun (bilančio) lanskega lieta. Na začetku je predsednica Inštitua, Bruna Dorbolò, podčartala bogato dielo Inštituta in poviedala, de je multimedialno okno Smo velika pardobiteu, saj je do sada parklicalo puno gledalcu an uglednih ljudi. Direktorca Marina Cernetig je pouzela dielo, ki ga je lanske lieto opravu Inštitut in bo šlo še naprej. Na posebno vižo se bo: posveču projektu Zborzbirk (ki se bo zakjuču druge lieto) s katalogacijo etnografskih zbirk; skarbu za turistično promocijo teritorija, kar je že lieta 2011 začnu dielat na sejmu u Ljubljani tudi u sodelovanju s Fundacijo Poti miru; sodelovau s slovenskimi društvi ki dielajo u Uidanski provinci; šu naprej na poti bogatega kulturnega diela – naj omenimo Beneške kulturne dneve an gledališko sezono s Slovenskim stalnim gledališčem –; spodbudu šuolarje naj se udeležjo polietne šuole an seminarja slovenskega izika u Ljubljani; pomau šuolarjem par upisovanju na univerze u Sloveniji an na slovienske šuole u Gorici al’ Tarstu; pomau par izpounitvi prošenj za sloviensko daržavljanstvo in nadaljevau z radijskimi in video oddajami »Pismo iz Benečij«. Inštitut, kerega prestore uporabja vič slovienskih društvu aktiunih na teritoriju, bo od 30. maja do 2. junja parpravu izlet u Dolino Aoste, de bi Benečani spoznali manjšine, ki tam živé; 21. setemberja, na dan evropskih iziku, pa je u načrtu obisk niemških skupnosti u krajah Sauris an Timau. Na koncu je tekla besieda o namienu, de bi dvojezični šuoli u Špietru dali ime po Pavlu Petričiču, kulturniku an politiku, ki nas je zapustiu deset liet od tega an je biu med ustanovitelji šuole. Težkuo je pomislit na drugo ime za dvojezično šuolo, čeprù Petričičeva družina nie zatuo, zak’ je Pavel biu človek, ki se nie želeu takih časti. (l.b.)

dom

Paola Treppo

L’

arcivescovo di Udine ha mandato un aiuto pastorale per le parrocchie della zona pastorale di San Pietro al Natisone e Pulfero. Si tratta del diacono permanente don Leopoldo Pantarotto. La sua presentazione ufficiale alle comunità è prevista domenica 16 marzo. Nelle Valli del Natisone, don Leopoldo collaborerà fattivamente con il parroco e vicario foraneo mons. Mario Qualizza, per la catechesi degli adulti e per creare, nelle varie località della Benečija, dei gruppi di laici. Cercherà, quindi, di pianificare la liturgia della Parola anche in assenza di sacerdoti, per l’unione della comunità. Don Pantarotto era già impegnato nell’area linguistica slovena dell’Arcidiocesi di Udine, precisamente nelle frazioni di Monteaperta, Cornappo e Debellis di Taipana. Nella messa di domenica 2 marzo, le comunità di questi tre borghi lo hanno salutato e dato il benvenuto al diacono don Egidio Marin. «È stata una cerimonia commovente – ha detto don Leopoldo –, ci siamo stretti in un forte abbraccio, con i volti anche rigati da qualche lacrima. Ma con la promessa di rivederci presto e la certezza che tutti i

posoc posoc ˇjeˇje

momenti passati insieme resteranno nel nostro cuore per sempre». Don Leo era arrivato a Monteaperta in punta di piedi, circa tre anni fa. In questi 36 mesi ha lavorato molto per unire la comunità, con grande spirito di servizio. «Io non sono nessuno, mi metto a servizio delle popolazioni laddove l’arcivescovo ritenga possa essere utile in qualche modo – dice –; la gente di Monteaperta, Cornappo e Debellis mi ha dato tanto e la ringrazio. È stata un’esperienza di crescita che mi ha toccato nel profondo, che porto con me ogni giorno. Adesso guardo con fiducia e rinnovato entusiasmo al mio incarico nelle Valli del Natisone dove prego il Signore di illuminarmi per operare al meglio». «Don Leopoldo ha svolto un’importante attività di aggregazione nelle nostre frazioni – dice Renato Pascolo del gruppo parrocchiale di Monteaperta –; ha seminato molto e il frutto del suo impegno, svolto con grande affetto e fede, si è visto: le famiglie sono tornare in chiesa, hanno ripreso a partecipare alla messa. Con mamme e papà, nei nostri luoghi sacri sono arrivati anche i bambini, il futuro della comunità». In questi tre anni, don Pantarotto si è dedicato alla creazione di un gruppo di bimbi centrato sulla musica che, adesso, i fedeli vogliono portare avanti; tra le tante iniziative promosse anche quella dell’imposizione del-

sport sport

Don Leopoldo Pantarotto

lo scapolare della Madonna del Carmine, con il riferimento alla cappella dedicata alla Vergine che sorge a Debellis. Il diacono, sempre presente, è riuscito a comunicare l’importanza della celebrazione per gli anniversari di nozze, trasformati in festa di paese, con rinnovo delle promesse di fronte all’altare; e a coinvolgere le comunità nei battesimi e nelle comunioni. Il suo lavoro sarà portato avanti, adesso, da don Egidio Marin, che arriva da Cassacco. «Per lui il nostro migliore benvenuto, che si trovi a casa nei nostri paesi», dice Pascolo.

KRIŽOVA POT V LIEŠKI FARI

Z

a Pustan pride Post, cajt 40 dni, v katerin se kristjani z molitvijo, pokuoro in dobrimi dielami parparvjajo na Veliko nuoč. Post se je začeu v sriedo 5. marča, na Pepeunico. Med pobožnimi navadami v Postu je narbuj poznana Križova pot ob petkah. Tudi lietos so v lieški fari odločili, de bo Križova pot na odpartin, vsak tiedan v drugi vasi. Začeli so v petak 7. marča v Dolenjanju. V petak 14. marča bo križova pot v Platcu, v petak 21. marča bo v Zverincu, 4. obrila v Seucu in 11. v Dolenjin Garmaku. Križova pot se začne pri kapelci ob 8. uri zvičer. V nediejo 30. marča ob 16. se bojo ušafali v Patarnielu in bojo požegnil' novo kapelco v Slapoviku. Leška fara je parpravla v nediejo 6. obrila tudi postno ruomanje na Staro Goro. Ušafal' se bojo ob 15. na Čemurju in šli parnogah do svetišča (santuarja), kjer bo ob 17. uri sveta maša. Varnil' se bojo na Čemur parnogah in bojo po poti molil' rožar. Če bo daževalo, bo ruomanje v nediejo 13. obrila. Na posebno vižo so na ruomanje vabljeni otroci, ki hodijo na katekizem. Lieška fara parpravlja tudi senjam sv. Jožefa, pomočnika vasi. Ob 11. bo v farni cierkvi sveta maša, natuo precesija s podobo sv. Jožefa. Sledilo bo družabno srečanje v telovadnici (paleštri).

LETTERA AL GIORNALE sulle devastanti conseguenze del passaggio di motocross e fuoristrada sul monte

No allo scempio sul Kraguonjca

Pubblicato il bando Erasmus 2014/2015 L’Università di Udine ha pubblicato il nuovo bando “Erasmus+” che consente la mobilità studentesca in Europa per l’anno accademico 2014-2015. Novità di questa edizione è la possibilità di ripetere l’esperienza durante cicli di studio diversi. Bando e modalità di presentazione delle candidature sono disponibili on line all’indirizzo http://www.uniud.it/didattica/outgoing-mobility/erasmus-studio/Bando-di-mobilita-erasmus-studio. Grazie a ”Erasmus+” gli studenti possono trascorrere un periodo di studio da tre a dodici mesi presso università di 36 Paesi europei convenzionate con quella udinese. Possono partecipare alla selezione gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. Il termine per presentare le domande scade lunedì 24 marzo, alle ore 12.

Nelle foto: i segni del passaggio di moto da cross e fuoristrada che devastano il monte Kraguonjca.

G

iorni fa sono salito sul Kraguojnca, la montagna che si alza tra la valle del Natisone e del Chiarò e dalla quale si gode un panorama incomparabile sulle Alpi Giulie e sulla pianura friulana e sulla costa, dal golfo di Trieste a Venezia (in una giornata particolarmente favorevole con il binocolo ho potuto individuare il campanile di S. Marco). Sul suo dorso si sono conservate ampie aree prative che ancora (ma

sempre meno) vengono falciate. Ebbene questa montagna viene insensatamente violentata da fuoristrada e motocross che stanno scavando profondi solchi sulle pista che porta in cima e viene usata dagli agricoltori per il trasporto del fieno a valle. Lo scempio è grave e visibile a distanza e se in alcuni punti la pista è diventata impraticabile perché troppo profonda (30-40 cm) se ne aprono altre senza alcun rispetto per la proprietà

e l’ambiente. Sul libro di vetta ho letto l’appello di un camminatore che invita il Cai ad alzare la voce contro i vandali che deturpano la montagna. Ma, penso, che debbano intervenire il Comune di Pulfero, la Comunità montana, la Guardia forestale (che non ho mai incontrato in questa zona), i proprietari dei terreni, le associazioni alpinistiche e ambientalistiche chiedendo la tutela di quel territorio di rara bellez-

za. Si metta fine a questo scempio con un divieto di salire con macchine e moto e soprattutto si controlli che venga rispettato. Non c’è alcun motivo ragionevole di salire con macchine e moto su quella montagna se non la volontà di devastarla e negare ai camminatori la possibilità di godere di un ambiente unico e di un panorama mozzafiato. Michele De Juri


dom

iz naših dolin

15. marca 2014

stran

7

LA COMUNITA’ MONTANA Torre, Natisone e Collio sta cercando dinaših creare un articolato iz iz naših dolin dolinpercorso della memoria

Centenario 1ª guerra, serve terske terske doline doline la collaborazione dei Comuni rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina

Molte testimonianze del conflitto, a un secolo di distanza, sono ancora sconosciute. Da qui la necessità di una puntuale mappatura

L

posoc posoc ˇjeˇje sport sport

Paola Treppo

e Valli della Benečija/ Slavia «rappresentano un vero e proprio teatro all’aperto da valorizzare per la creazione di un articolato e ricco percorso della memoria relativo ai tragici fatti della Grande Guerra. Per tale motivo, da qualche anno a questa parte, come Comunità montana stiamo cercando di creare un progetto di valenza transcomunale e transfrontaliera per arrivare all’appuntamento dei cento anni dal primo conflitto con un’offerta turistica nuova, in grado di attirare appassionati e persone in visita da oltre confine e anche da fuori regione. È un’opportunità importante, che va colta e sfruttata per ottenere un ritorno di immagine e aumentare la fruibilità dell’area». A credere molto in questo piano di sviluppo è Claudio Campestrini, architetto, dipendente dell’ente montano con sede a San Pietro al Natisone, che sta lavorando alla stesura del documento ancora dai tempi della giunta regionale Tondo. «I primissimi incontri si erano tenuti con l’allora assessore Elio De Anna che aveva colto l’importanza e l’aspetto strategico dell’iniziativa. Si partì, in quei frangenti, con un iniziale contatto con il Comune di Drenchia: una piccola realtà sotto il

Trincee ripristinate sul versante sloveno del Kolovrat.

profilo demografico, ma puntellata da interessantissime testimonianze della Grande Guerra, basti pensare al Museo all’aperto sul monte Kolovrat, già realtà, al confine tra due Stati. L’altura, con le sue trincee, non dimenticando il monumento al primo caduto del conflitto, è punto di partenza per un itinerario diversificato, dove ogni angolo del territorio racconta i fatti e le genti della guerra». Oltre al municipio di Drenchia, nei primi incontri furono coinvolti anche i gruppi degli alpini, associazioni e altri Comuni. «Con le elezioni e il cambio di governo della Regione – spiega Campestrini – il piano ha subito purtroppo una battuta d’arresto ma da diversi mesi ci siamo rimessi all’opera, sempre sotto la regia della Comunità montana. Abbiamo avuto un incontro importante con l’assessore alla cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, che si è subito dimostrato amministratore molto sensibile alla tematica e ci ha invitato a creare un

coordinamento per sfruttare tutte le opportunità contributive offerte dalla legge 11. Tutti possono partecipare al progetto perché l’area interessata dal primo conflitto è molto vasta: parte da Nova Gorica, passa per Kobarid/ Caporetto e ha il suo cuore nelle Valli del Torre e del Natisone. In queste ultime zone, grazie alla collaborazione di tutti, sarà necessario mappare tutte le emergenze e le testimonianze presenti, molte delle quali sono ancora sconosciute. Va ideato, quindi, un percorso di visita, tenendo conto dell’orografia del territorio, della viabilità, degli accessi e dei punti di accoglienza». La Comunità montana sta raccogliendo il maggior numero di informazioni in tal senso e invita tutte le municipalità a collaborare. «I bandi stanno per uscire e bisogna essere pronti – dice Campestrini –. Poi avremo modo di concretizzare il grande progetto su un lungo arco di tempo che parte dal 2014 e arriva al 2018, per estendersi sino al 2021».

REGIONALNI ZAKON O PARVI SVETOVNI VOJSKI

D

eželni svet (regionalni konsej) Furlanije Julijske krajine je šetemberja lani sparjeu zakon (lec), ki varje in valorizira ostanke ter določa spominske cerimonije in druge dejavnosti ob stuoletnici začetka parve svetovne vojske. Dobro je, de zakon ima evropski duh in željo po mieru. Že v prvim členu (artikolu) je napisano, de je zakon za zmočnieti kulturo meru in parjateljstva med narodi. Namenjen je poštenemu in objektivnemu branju tistega cajta, pa tudi spoštovanju dostojanstva padlih vsieh narodu in spominu na tarpljenje civilnega prebivaustva posebno v krajih blizu fronte, kakor je bla Benečija. Zatuo bo dežela Furlanija Julijska krajina podparla raziskave (ričerke) in študije, ki bojo namenjene, de se odkriva tudi vse, kar je bluo do donas skrito. Predvideno je vzdarževanje starih spomeniku (monumentu) in tudi postaviteu novih tistim, ki jih do sada nieso imieli. Zakon spodbuja in podperja skupne projekte ter kulturne in turistične iniciative o parvi svetovni vojski, takuo v naši deželi ku tudi v sosednjih regijah in daržavah. Finančno podpuoro bo Furlanija Julijska krajina dala za valorizacijo sudajških hramu, jarku (trinčej), jam in utardb (fortifikacionu). Zakon ureja tudi profesionalni profil ekspertu za parvo svetovno vojsko. Za lieti 2014 in 2015 ima budget 3 milijonu evru, po milijon in pou na lieto.

INGRID SERGAŠ se je mudila v Čedadu in Špietru

Konzulka na obisku

V

četrtek, 27. februarja, se je generalna konzulka Republike Slovenije v Trstu, Ingrid Sergaš, ki jo je spremljala konzulka Eliška Kersnič Žmavc, mudila v Benečiji. Začela je svoj obisk na sedežu Sveta slovenskih organizacij, kjer se je srečala s pokrajinskim vodstvom krovne organizacije in s predstavniki zadruge Most, združenja Blankin in skupine slavistov. Pokrajinski predsednik Sso, Giorgio Banchig, je predstavil delovanje organizacije. »Mi nadaljujemo poslanstvo Čedermacev, ki so v mračnih letih Benečije aktivno delali, da bi ohranili na tem ozemlju slovenski jezik in slovensko kulturo. Naši dejavnosti z desne strani nasprotujejo italijanski nacionalisti in nekateri “levičarji” jo komaj tolerirajo. V zadnjih mesecih smo se soočali s hudo diskriminacijo pri razdelitvi finančnih sredstev. Seveda znotraj slovenske manjšine moramo sodelovati, saj če smo ločeni, smo šibki. Potrebno pa je, da nam priznajo, da tudi mi, ki

se prepoznavamo v SSO imamo določeno vlogo, identiteto in korenine.« O stanju SSO, v videnski pokrajini in odnosih do druge krovne organizacije je spregovoril tudi Riccardo Ruttar. Ob prisotnosti predsednika Bepa Qualizze, je Ezio Gosgnach predstavil dejavnost zadruge Most. Ta ima ključno vlogo za slovensko manjšino na Videnskem, saj so deloma šele prisotne kulturne in politične razmere, ki so pred skoraj 50 leti botrovale pri ustanovitvi Doma. Zadruga Most izdaja tudi dragocene knjige in je lani uresničila štirijezični slovensko-italijansko-nemško-furlanski spletni portal kdajkam.eu, na katerem so objavljene vse prireditve, ki zanimajo slovensko manjšino v Italiji. Zadruga Most izdaja tudi Slovit, bilten namenjen italijanski javnosti, ki ga je predstavila Larissa Borghese. Anna Wedam in Sandro Quaglia sta se zaustavila o razmerah v Kanalski dolini in Reziji. Oba sta povabila konzulko v njune kraje. Luciano

Lister je pa omenil načrte, ki jih ima skupina slavistov. Sergaševa se je zahvalila za srečanje, »saj – je podčrtala – namen tega obiska je prav, da se z vami neposredno srečam, da mi predstavljate v sproščenem pogovoru vaše delovanje, vaše organizacije in kako si zamišljate vaše delo naprej. To je samo prvo srečanje, ker nameravam tudi v prihodnje obiskovati vaše kraje in se srečevati z ljudmi.« Vrata generalnega konzulata, je poudarila, so vedno odprta. »Lahko se k nam obrnete za vsa odprta vprašanja, tudi za tista, ki niso samo naše pristojnosti, ampak ki jih lahko vam pomagamo reševati. Smo glasnik bodisi na italijanskih kot na slovenskih

inštitucijah, ki so odgovorne za reševanje teh problemov.« Konzulka, ki je pred kratkim začela svoje delovanje v Trstu, je dejala, da je imela zelo dobri vtis na slovensko manjšino v Italiji, saj njeni predstavniki, kljub vsem težavam, nenehno delujejo, da bi ohranili slovenski jezik in slovensko kulturo. Obisk konzulke je nadaljeval na sedežu Kmečke zveze in Sdgz, nato je Sergeševa šla na uredništvo Novega Matajurja in na sedež Skgz. V polpodanskih urah je obiskala dvojezično šolo v Špietru in slovensko multimedijsko okno Smo, ter se sestala z odborom Inštituta za Slovensko kulturo. I. B.

Torrenti a Lubiana: memoria condivisa «Una memoria condivisa», che ricordi e commemori non solo fatti ed eventi ma soprattutto l'uomo-soldato, ed i caduti, di tutte le nazionalità, che hanno combattuto sul fronte italo-austroungarico dal 1915 al 1918. Dovrà essere questo, come lo scorso 5 marzo hanno verificato e concordato a Lubiana l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, l'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Rossella Franchini Sherifis, e il consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica di Slovenia, Marko Makovec, il «filo conduttore« della collaborazione scientifica, storica e culturale delle iniziative che Italia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia promuoveranno ed organizzeranno nei cinque anni dedicati alle celebrazioni del centenario del primo conflitto mondiale. Alla riunione sono intervenuti i prefetti di Trieste, Udine e Gorizia, Francesca Adelaide Garufi, Provvidenza Delfina Raimondo e Vittorio Zappalorto, nonché il console d'Italia a Capodistria Maria Cristina Antonelli, l'addetto culturale dell'Ambasciata Angelo Izzo, il vicepresidente del Comitato sloveno Petra Svoljšak. Come ha ricordato Torrenti, la Regione Friuli Venezia Giulia intende (anche grazie alle risorse finanziarie previste dalla recente legge regionale 11 dello scorso anno) focalizzare energie e fondi su iniziative di grande spessore, concentrando ognuno dei prossimi anni su uno specifico «fronte»: così nel 2016 Gorizia, nel 2017 Kobarid, nel 2018 Trieste. «Con particolare attenzione proprio a Gorizia ed a Cividale», hanno osservato l'ambasciatore Franchini ed il consigliere Makovec, in quanto rappresentano «nodi» prioritari per capire lo svolgimento della guerra ma anche il coinvolgimento dei civili.

Čestitke ministru in državni sekretarki

»V imenu Sveta slovenskih organizacij in v svojem imenu Vam iskreno čestitam ob imenovanju na ministrsko mesto ter Vam želim uspešno delo in veliko zadoščenj pri vodenju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.« Tako je svoje pismo začel predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka, v katerem je čestital Gorazdu Žmavcu, novemu ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predsednik SSO Štoka je v svojem pisanju podčrtal izreden pomen, ki ga ima Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter dodal, da je v vseh teh letih postal temeljna struktura pri ohranjanju, razvijanju in koordiniranju odnosov med Republiko Slovenijo in Slovenci izven njenih meja. Štoka je mnenja, da je bila utrjena skrb za slovenska društva, ustanove in organizacije, začelo se je povezovanje s številnimi uspešnimi Slovenci, ki delujejo v tujini in več pozornosti je bilo namenjeno gospodarskemu povezovanju. Pri vsem tem pa je prisotnost ministra v sklopu slovenske vlade nadvse pomembna in neobhodna. Predsednik Štoka je prav tako čestital novi državni sekretarki Brigiti Čokl (na fotografiji). »Želim vam uspešno delo in veliko osebnega zadoščenja v stiku s Slovenci v zamejstvu in po svetu,« ji je napisal.


8

iz naših dolin

stran

15. marca 2014

dom

INTERVJU Z IVOM JEVNIKARJEM novi glavni urednik slovenskih radijskih in televizijskih poročil Rai iz iz naših naših dolin dolin

Il prefetto di Udine in visita agli sloveni

»Rai boterske stalno poročala terske doline doline o Slovencih na Videnskem« Larissa Borghese

P Venerdì 21 marzo il prefetto di Udine Provvidenza Delfina Raimondo (nella foto) visiterà le organizzazioni slovene della provincia di Udine. L’invito le è stato rivolto dai presidenti provinciali delle organizzazioni slovene Sso, Giorgio Banchig, e Skgz, Luigia Negro, svoltosi lunedì 3 marzo. Durante l’incontro i rappresentanti hanno illustrato al prefetto Raimondo le attività delle organizzazioni slovene dalla Val Canale alle valli del Natisone. Si è parlato anche delle problematiche in cui versa la scuola bilingue di San Pietro al Natisone, che dopo quattro anni si trova ancora senza una sede. Banchig e Negro hanno, inoltre, parlato dei numerosi traguardi raggiunti dalla comunità slovena in campo culturale. Fiore all’occhiello dell’impegno congiunto delle due organizzazioni il centro multimediale Smo che presenta un’immagine completa e moderna della lingua, della cultura e delle tradizioni di questa comunità.

No all'Okroglo-Udine dal consiglio provinciale Lunedì 10 marzo durante la seduta del consiglio provinciale di Udine è stato discusso e approvato l’ordine del giorno contro la realizzazione dell’elettrodotto Okroglo-Udine ovest presentata dai consiglieri Fabrizio Dorbolò (Sel), Federico Simeoni (Front Furlan) e Salvatore Spitaleri (Pd). Il documento è stato approvato da Lega Nord, Sel, parte di Forza Italia (alcuni a favore, altri astenuti) e Pd che in merito ha, però, dimostrato forti perplessità e ha cercato di sminuire l’importanza dell’ordine del giorno. Assolutamente contrario solo l’Udc. Il documento è stato approvato con 30 voti a favore e 21 contrari. Durante la seduta del consiglio provinciale, il consigliere, Fabrizio Dorbolò, ha fatto omaggio al presidente, Pietro Fontanini, della seconda edizione dei Diari di Anton Cuffolo, edito dalla cooperativa Most di Cividale.

Veliko vpisanih na dvojezični šoli Tudi v prihodnjem šolskem letu 2014 / 2015 veliko družin je zbralo dvojezično šolo, da bi se otroci učili poleg italijanskega tudi slovenski jezik. Iz tajništva dvojezične šole v Špetru sporočajo, da je vpisanih za naslednje leto 275. V vrtcu bo 100 otrokov: 35 v skupini malih, 34 srednjih in 31 velikih; v osnovni šoli 120: 20 v prvem razredu, 30 v drugem – v tem primeru bosta dva razreda, v prvi bo 16 učencev in v drugi 14 – 24 v tretjem, 22 v četrtem in 24 v petem, medtem ko v nižji srednji šoli jih bo 55: 22 v prvem razredu, 18 v drugem in 15 v tretjem.

vizijska družba z jasno določenimi rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina pravili in smernicami, ki se jih mo-

red dobrim mesecem je časnikar, publicist, politik in kulturnik Ivo Jevnikar bil imenovan za novega glavnega urednika slovenskih radijskih in televizijskih poročil redakcije Rai, v Trstu. Nadomestil je Marija Čuka, ki je letos šel v pokoj. Jevnikar je od konca Sedemdesetih let zaposlen na radioteleviziji Rai v Trstu in nekaj časa je bil tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti-Ssk. Novega glavnega urednika smo vprašali, kako misli voditi redakcijo slovenskih poročil predvsem, kar se tiče odnosa do Benečije. Gospod Jevnikar, s katerimi občutki ste prejeli novo odgovornost? »Po eni strani je človeku gotovo v zadoščenje, da mu je zaupana taka naloga, po drugi pa se zaveda, da gre res za odgovorno službo. Veliko je pričakovanj, veliko kritik tega ali onega vidika dela, ki ga opravlja naše uredništvo, veliko je tudi lepih občutkov, ko so gledalci in poslušalci zadovoljni s tem, kar jim ponujamo. Zavestno uporabljam množino, saj je vse, kar slišimo po radiu ali vidimo na televiziji, sad dela številnih kolegov in zapletenega delovnega procesa, čeprav se to na zunaj ne opazi. Glavni urednik mora to povezovati ter si prizadevati, da so možnosti za delo čimbolj urejene. Upam zato, da bomo vsi skupaj napredovali na poti vse boljšega opravljanja naših nalog.« Kako mislite voditi redakcijo slovenskih poročil? Kateri so vaši prednostni nameni? »Družba RAI je javna radiotele-

ramo držati. Smernice pa so dovolj široke, da skuša vsako deželno uredništvo prisluhniti predvsem potrebam svojih gledalcev in poslušalcev. Naše uredništvo ima nalogo, da poroča slovenski narodni skupnosti v Italiji o vsem, kar našo skupnost zanima. Informacija o svetovnem in državnem dogajanju je seveda bolj sintetična, ker je za to dovolj drugih, bogatejših medijev. Ne mislimo pa se ji odpovedati, ker imajo naši ljudje pravico do čim popolnejših poročil v slovenskem jeziku. Ko gre za naše probleme, dejavnosti, ljudi in dogodke, pa naj gre za politiko, gospodarstvo, kulturo, kroniko, šport ali kaj drugega, pa skušamo biti čimbolj pozorni. Upoštevati je treba idejno pluralnost naše narodne skupnosti, a tudi zemljepisne in zgodovinske danosti, zaradi katerih smo tako pisana in zanimiva skupnost.« Ali se bo kaj spremenilo v odnosu do Slovencev v videnski pokrajini? »Načelno smo seveda vsi za to, da čimbolj enakopravno in popolno poročamo tudi o Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Težave so potem pri uresničevanju teh želja, ker je število časnikarjev in snemalcev zelo omejeno. No, v radijskih programih že dolgo sistematično sooblikujete več priljubljenih oddaj, ki so odraz različnih predelov videnske pokrajine. Pri poročilih se je položaj zadnja leta gotovo izboljšal, zlasti odkar je digitalizacija omogočila sprejemanje slovenskih televizijskih sporedov RAI tudi pri vas, tako da skušamo ne le z besedo, temveč tudi s kamero “kriti” vsaj najpomembnejše dogod-

posoc posoc ˇjeˇje sport sport

Ivo jevnikar (na desni) in Tomaž Simčič.

ke. Marsikaj pa bo treba še narediti.« Ali mislite posvetiti več pozornosti Benečiji, Reziji in Kanalski dolini? »Seveda, kot sem povedal. Treba se bo v kratkem srečati s predstavniki slovenskega javnega življenja v videnski pokrajini, da si v odkritem pogovoru malo izmenjamo misli in da utrdimo “kanale” za medsebojne stike in opozarjanje na probleme in dogodke, pri katerih ne smemo biti kot slovenska RAI odsotni. Razmišljamo tudi o tem, da bi se bolj posluževali sedeža RAI v Vidnu.« Z več koncev so se beneški Slovenci pritoževali zaradi tega, da je letos tradicionalnemu beneškemu pustu posvetilo pozornost le italijansko uredništvo Rai… »Tu imate prav. V kopici dogodkov tistih dni, ki smo jih s težavo krili, smo to zanemarili. Prav tiste dni

pa smo s kamero poročali o seji za rešitev prostorskih problemov šole v Špetru, o prireditvi za Dan žena in še o čem. Vsak dan je treba izbirati, kaj lahko z eno ali dvema kamerama, ki ju imamo na razpolago, posnamemo med Miljami in Trbižem. Treba se je tudi zavedati, da moramo vsak dan “napolniti” naša poročila. V času, ki ga porabi ekipa, da gre iz Trsta kaj posnet na Sv. Višarje ali v Rezijo, lahko na Tržaškem ali Goriškem “krije”, pa čeprav bolj “na hitro”, tri dogodke. Pri razmišljanju, kaj je bolj pomembno ali zanimivo, pa se seveda lahko zmotimo, zato je prav, da nas na to opozarjate. Zgodi se tudi, da je na en dan več pomembnih zadev, o katerih ne uspemo poročati, drug dan pa dobi poudarek dogodek, ki ima srečo, da tistega dne nima “konkurence” …«

RIFLESSIONI sull’importanza della religione come base dello sviluppo culturale di una nazione

Cuba, tra “Che” e chiese

L’

Bepo Qualizza

evolversi di una nazione non è costituito esclusivamente dagli aspetti storici, economici e politici; stranamente l’aspetto religioso, di qualsiasi confessione, non viene evidenziato soprattutto dove si pensa che questo elemento è trascurabile, quindi ininfluente nei rapporti sociali e dove poi, si suppone, che il regime ne ostacoli la pratica e la diffusione. In questo caso il riferimento è Cuba, dove il cristianesimo è diffuso molto più di quello che si pensa; per esempio, le quindici province di questa nazione sono anche sedi vescovili, una sola è momentaneamente vacante per le dimissioni del vescovo titolare per raggiunti limiti di età. La visita di Giovanni Paolo II° nel 1998 ha contribuito ad ulteriori aperture verso la chiesa cattolica come la festività del giorno di Natale; prima questa ricorrenza veniva comunque celebrata nelle chiese in base al calendario. Sembrerà poi un paradosso che nella cittadina di Santa Clara, culla della rivoluzione cubana, dove è stata posta una statua del papa polacco alta circa tre metri, a qualche centinaio di metri si trovi il mausoleo

di uno dei leader della rivoluzione Ernesto “Ché” Guevara. Le funzioni religiose in genere non sono dissimili dalle nostre, ed è stata una sorpresa sentire, ovviamente in spagnolo, il canto dell’offertorio “Prendi questa offerta” con la stessa melodia che sentiamo durante la messa nelle nostre chiese e nelle celebrazioni della domenica; tutti i canti sono accompagnati da un’orchestrina composta da 8-10 elementi. Ma un altro aspetto ha colpito: la fila di qualche decina di metri per assistere all’illustrazione e al commento della Bibbia che si sono tenuti nella cattedrale dell’Avana nel corso di un’intera settimana. Per sottolineare questo evento, all’imbrunire, sulla facciata della chiesa venivano proiettate immagini con riferimento alle sacre scritture con sottofondo musicale di canti gregoriani. Non è passato inosservato un altro aspetto religioso che da noi va scomparendo se non è addirittura già scomparso: l’adorazione del Santissimo la sera di ogni giovedì e il fatto che al suono della campana l’ora di preghiera viene rispettata anche nei locali pubblici adiacenti dove viene interrotta la musica o l’esibizione di qualche orchestrina o complesso.

Nella foto: venditori di rosari.

La ristrutturazione degli edifici di culto cammina di pari passo con quello di altri edifici; questo si è notato in diverse piazze dove le chiese adiacenti ad altri palazzi seguono lo stesso piano di adeguamento e le impalcature non sono limitate ad un solo settore ma a tutto il complesso. Ovviamente lontano dai grossi centri abitati il tutto si diversifica in vari aspetti, ma l’evoluzione è palpabile, non tutto si può cambiare dall’oggi al domani. Questo non vuol dire che c’è rassegnazione, la popolazione ne è conscia e non è soggetta a quella frenesia cui per diversi motivi, noi

siamo soggetti. Di Cuba si sente parlare solo quando vengono lesi i diritti umani, giudizi positivi non se ne sentono nonostante la generosità d’animo della sua gente come in occasione del sisma che ha colpito la vicina Haiti qualche anno fa. Le TV di tutto il mondo hanno evidenziato la gara di solidarietà e gli invii di aiuti in quel paese martoriato, nel contempo non è stato raccontato che nelle ore immediatamente successive all’evento sismico, 500 medici cubani erano sul posto, ai quali se ne sono aggiunti altre decine nei giorni seguenti.


dom

iz naših dolin

15. marca 2014

stran

9

POSLANKA SERENA PELLEGRINO se je v Špietru sestala z izvršnim odboromdolin Sveta slovenskih organizacij iz iz naših naših dolin

Slovenska manjšina ne more terske terske doline doline biti monopol nekaterih strank rezija/kanalska dolina dolina Govor je bil o zapletih okoli Stalnega rezija/kanalska gledališča, financiranju kulturnih ustanov in položaju Slovencev v videnski pokrajini

V

T. P.

petek, 28. februarja se je na sedežu Gorske skupnosti Terskih in Nediških dolin ter Brd v Špietru izvršni odbor SSO srečal s Sereno Pellegrino, poslanko stranke SEL, ki sta jo spremljala Fabrizio Dorbolò, svetnik v videnskem pokrajinskem svetu, ter Andrea Sandra svetnik videnskega občinskega sveta. Predsednik SSO Drago Štoka je poslanki predstavil krovno organizacijo, pri čemer je podčrtal idejno usmeritev in plodno delovanje v vseh treh pokrajinah, kjer živijo Slovenci. »Smo organizacija civilne družbe in želimo imeti odprt dialog z vsemi dejavniki v našem prostoru. Naša skupnost je priznana in zaščitena na podlagi mednarodnih pogodb«, je povedal Štoka in prosil poslanko Pelleginovo za posebno pozornost pri poizkusih spremembe zakona 38/2001, ki je bil dosežen z velikim trudom in je še daleč od tega, da bi bil v polnosti udejanjen. Predsednik Štoka se je nato zaustavil na aktualnih odprtih vprašanjih. Omenil je tudi vprašljivo imenovanje nove predsednice Slovenskega stalnega gledališča, kjer so predstavniki Dežele FJK, Pokrajine in Občine Trst podprli izbiro ene izmed slovenskih organizacij. »Prepri-

čani smo, da to ni v skladu z določili statuta gledališča, kajti ta določa, da predsednik mora biti sad dogovora med tremi slovenskimi komponentami, ki so prisotne v upravnem odboru. Zaradi tega je SSO zamrznil svojo prisotnost v organizaciji,« je povedal Štoka in se nato osredotočil na sistem financiranja slovenskih organizacij. »Deželni odbornik Gianni Torrenti – je razložil – je izrazil namen, da se sedanji sistem financiranja spremeni, tako da se bo del sredstev dodelil na podlagi projektov. Prepričani pa smo, da je potrebno najprej upoštevati redno dejavnost, kapilarno delovanje na teritoriju in ustanove, ki imajo zaposleno osebje. SSO bo Deželi predstavil podroben predlog.« V razpravi je bilo izraženih več dvomov o sistemu, ki sloni na projektih, ker ta bi lahko bil nepravičen pri dokončni razdelitvi sredstev. Na to temo je pokrajinski predsednik SSO za Vidensko Giorgio Banchig razložil, kako je bila diskriminirana katoliška stran pri razdelitvi izrednih sredstev za leto 2013, ki so bila namenjena Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. »Sodelujemo z vsemi, naš doprinos skupnosti, kar se tiče vrednot in delovanja je velik, rekel bi nenadomestljiv za njen razvoj, kot to dokazuje uresničitev multimedijskega muzeja SMO, in kljub temu je naša prisotnost le tolerirana,« je dejal Banchig. »Smrtna obsodba

posoc posoc ˇjeˇje sport sport

Srečanje v Špietru. V ospredju Drago Štoka, Fabrizio Dorbolò in Serena Pellegrino.

za Slovence v videnski pokrajini je bila razglašena pred skoraj 150 leti. Če smo danes še živi in dejavni je to prvenstvena zasluga delovanja in žrtvovanja slovenskih duhovnkov, katere dediči so naše organizacije.« V svojem posegu je poslanka Pellegrino postavila v ospredje zavzemanje stranke SEL za civilne pravice, kjer imajo poseben pomen pravice jezikovnih manjšin. Kar zadeva Slovence, pa je poudarila, da je več pripadnikov manjšine dejavnih v stranki in jo spodbujajo, da se zavzema za vprašanja, ki so še odprta. »Naša skrb – je rekla – ne išče volilne računice, temveč priznavanje pravic osebam in skupnosti. Slovenska manjšina ne more biti monopol nekaterih političnih komponent ali posameznih parlamentarcev.« Poslanka je obljubila, da bo preverila kritična stanja, ki so ji bila predstavljena med srečanjem in obljubila, da bo pose-

LA POPOLAZIONE DELLA ZONA in aumento rispetto all’ultimo censimento

Cravero in controtendenza

U

n paese in controtendenza, vivo e attivo, quello di Cravero di San Leonardo. Si tratta, infatti, dell’unica località delle Valli del Natisone che ha registrato un aumento di residenti se si considera il lasso di tempo che va dall’ultimo censimento al 31 dicembre dello scorso anno. A 450 metri sul livello del mare, la vecchia parrocchia di Cravero conta oggi 180 persone che vivono stabilmente nelle sue località: a Iesizza si è passati da 40 a 47 persone; nel centro da 37 a 48; a Zabrida l’incremento è stato di due unità, a Ussivizza di 10 e a Potcravero di 2. Colpisce pure la percentuale di case non abitate che si attesta al 2-3%. Gli edifici, infatti, in gran parte sono stati acquistati, ristrutturati nel rispetto dello stile architettonico locale e quindi abitati stabilmente. Pochi gli anziani che vivono soli, Cravero e le sue località sono stati scelti da famiglie giovani e numerose. Tanti sono i ragazzi e pure i bambini piccoli, anche di 2-3 anni di età. Ad attirare in questo angolo di paradiso così tante persone è la qualità del paesaggio, la pace che trasmette la natura che lo avvolge, la calma che regna tra le vie e anche l’aggregazione della comunità, pronta a mettersi a disposizione per aiutare il vicino di

casa. Non secondario l’aspetto dei servizi: se il borgo non conta esercizi pubblici e negozi, è servito da una buona viabilità che permette di raggiungere il centro di Cividale, che dista circa 12 chilometri, in meno di 15 minuti. Il panificio, però, è molto più vicino: volendo, quando la stagione è bella, ci si può arrivare anche a piedi, facendo una comoda passeggiata di 3-4 chilometri, immersi in una natura incontaminata. Un tempo abitato da 300 persone,

Cravero ha il pregio di aver mantenuto, negli anni, tutte le tradizioni degli avi: la sagra del paese, che viene organizzata dalla gente e per la gente l’ultima domenica di agosto, ha ancora il sapore autentico di un tempo. La koleda del primo dell’anno e il pust sono molto sentiti, così come non manca, nel periodo di Natale, l’organizzazione di una originalissima rassegna di presepi, allestita nella ex-scuola, sede di associazioni e cori. Le ricorrenze religiose sono legate al calendario cristiano a ruotano attorno alla chiesa di Santa Lucia, che conserva un altare ligneo dorato di grande valore artistico e notevole bellezza, e quella di Sant’Andrea. A celebrare la messa è il parroco, don Michele Zanon. La vivacità culturale di Cravero è data anche dalla presenza e dall’attività di numerosi sodalizi. Vi hanno la loro sede il coro «Tre valli/Tri doline», il coro «Slavija», il circolo «Il castagno» e il circolo «Sant’Andrea». Tra le curiosità, infine, il paese «fantasma» di Cisgne: un luogo disabitato ma che conserva ancora tutto il fascino del centro di montagna di un tempo, rimasto uguale a sé stesso, nonostante il trascorrere del decenni. P. T.

gla pri vprašanju pravilnega zapisovanja imen in priimkov na osebnih dokumentih. Na spodbudo goriškega pokrajinskega predsednika SSO Walterja Bandlja, je priznala, da predstavlja različna barva dvojezične izkaznice neke vrste getizacijo in je nedopustno, da je slovenski tekst tiskan z manjšimi črkami od italijanskega teksta. Pri tem je posegel tudi pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò, ki je poudaril, da stranka SEL želi omogočiti slovenski narodni skupnosti razpoznavnost in predstavništvo. V tem smislu je izrazil nujnost, da se pozorno spremlja spremembo pokrajin v drugostopenjske ustanove, še posebno pri določitvi volilnih okrožij, tako da bo zagotovoljena prisotnost slovenskih svetnikov. »Medtem ko v Trstu in Gorici naj ne bi bilo težav, v Vidnu so tveganja velika in zato je potrebno imeti posebno okrožje.«

Canebola/Čeniebola, un anno di eventi

Con il Pust è iniziato, nel solco della tradizione, il nuovo anno di eventi e iniziative promosse a Canebola dalle quattro associazioni che hanno stabilito la loro sede nel paese sulle alture di Faedis: il «Monte Joannes», la «Lipa», il gruppo «Mago Nick» e il gruppo degli alpini. La primavera ormai quasi alle porte vede impegnati i volontari dei sodalizi in numerose attività, tutte finalizzate al mantenimento della memoria di questi splendidi luoghi e all’aggregazione. La «Marcialonga dell’amicizia» che parte da Canebola per raggiungere Podbela, nella vicina Slovenia, arriva nel 2014 alla sua 20ª edizione, un traguardo importante per cui l’associazione «Lipa» sta già lavorando, affinché la camminata, fissata per il 15 giugno, sia tra quelle memorabili. Nel calendario religioso, invece, tra gli appuntamenti spicca quello con la Madonna della vendemmia, la «Bandimica», il 7 settembre, con una messa solenne; poco prima, il 24 agosto, i fedeli si incontreranno in preghiera sul Pian delle Farcadizze, nella cappella realizzata con lo sforzo di tutta la comunità di Canebola. Per il santo titolare del borgo, infine, San Giovanni Battista, messa e incontro conviviale il 22 giugno. Ogni domenica, per tutto l’anno, celebrata da don Gianni Molinari, c’è la messa: vi partecipano non solo i residenti nella frazione ma anche chi, originario di Canebola, vive nel capoluogo di Faedis o nei paesi vicini: è un momento di condivisione e di preghiera che permette alla comunità di restare sempre viva e solidale.

Dan žen v Špietru med spomini an prihodnostjo

»P

ogledi« je naslov komedije, ki jo je u saboto 8. marča, na Mednarodnem dnevu žen, igralo »Beneško gledališč« u sali polifuncional’ u Špietru an je bla ardeča nit cielega programa. Vičer se je začeu z video trazmišjonan, ki ga je miez druzmi parpravu Giacinto Iussa, u kerin je na uprašanja Marine Cernetig vič beneških žen raznih liet poviedalo, keri pomien ima za njih dan žen. Fotografije intervjuvanih žen so se u filmatu križale s podobami iz naravnega svieta Nediških dolin. Med ženami je bla Bruna Dorbolò, predsednica Zveze Beneških žen, ki tel’ vičer že puno liet organizava, puobnila na parve štopinje Zveze, ki se je rodila 35 liet od tega. »Tekrat se nie moglo guorit po sloviensko, če ne doma – je poviedala Bruna tudi po radiu u oddaji Nediški zvon –. De bi storle zadihat naš izik an de bi ble poslušane, smo začele stuort igrat Beneško gledališče. Donas nie, de žene niemajo vič trieba se borit, imajo pa manj voje se ušafat, more bit manj cajta ku ankrat. Pa use vemo, de se je še trieba kupe borit.« Vičer je napovedovala Eva Golles, z muziko pa ga je sprejmu Davide Tomasetig, takuo tudi nastop Martine Marmai, predstavnice mladih Benečanu, ki je pru lepuo zapiela poznane angleške piesmi, ki so jih bli znani kantautorji posvetili suojim ljubam. Natuo je Beneško gledališče navdušilo številno publiko s komedijo pod režijo Marjana Bevka. U igri je vič skeču, u kerih je protagonista žena: Emanuela Cicigoi u monologu se krega z možan, ki že dost cajta je na gleda vič, na diela an zapravja okuole vas denar; Anna Bernich an Breda Berginc igrata u dveh scenah, kjer se žena, ki ima glavo po luftu an puno jubimcu po sviete, usedne u parku blizu munje an ji začne pravt o suojin živjenju, u drugi pa se na muorju previc previdna mat, za kero je bluo buj important se kazat, lamenta s sliepo ženo. Parvič na odru je nastopu Cristopher Chiabai s suojima dvema ženama – Cecilia Blasutig an Emma Golles –, ki ga gresta gledat tu paražon, a na viesta dna za te drugo. L. B.


10

terske doline

stran

15.marca 2014

dom

L’INNOVATIVO PROGETTO può rappresentare un piano pilota per il rilancio dell’economia nelle zone «a margine»

iz iz naših naših dolin dolin

Due prime comunioni a Monteaperta Si è svolto nei giorni scorsi il primo consiglio pastorale del 2014 a Monteaperta di Taipana, dopo l’ingresso del nuovo diacono, don Egidio Marin. Tra gli eventi che caratterizzeranno la vita religiosa della comunità della frazione anche quello gioioso, previsto per la prima domenica dopo la Santa Pasqua, legato a due comunioni. Il sacramento sarà impartito a due giovani ragazze del posto nella splendida cornice del santuario della Santissima Trinità, nella ricorrenza della festa della Divina Misericordia. Sarà un giorno di letizia per la popolazione del borgo montano che, da diversi anni, ormai, non si riuniva in preghiera per una comunione. Nel 2013 la celebrazione era stata officiata, per un giovane, nella vicina località di Cornappo.

Incontri multietnici a Monteaperta Incontro multietnico sabato 15 marzo, dalle ore 20.30, dal titolo «An Ka Mali Ba», ovvero il «Il nostro grande Mali», in località Ponte Sambo, a Monteaperta di Taipana, nel bed&breakfast «Nido delle Naiadi», organizzato dall’associazione culturale «Al Ci Si Incontra» di Reana. La serata prevede la lettura di poesie, indovinelli e «pillole di saggezza». Per chi lo desidera anche piatti e bevande tipiche del Mali, a cura della scrittrice Mah Aissata Fofana, autrice del ricettario «La cucina in Africa». Si può pure partecipare al corso «Assaggiando.. si impara» che propone incontri interculturali su diversi temi, a spaziare dal nord al sud, e dall’ovest all’est, viaggiamo tra le tavole dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia, per assaggiare, assaporare e conoscere i piatti di oltre confine. Info e prenotazioni 333.8622659, ore pasti.

Due battesimi a Stella di Tarcento Hanno scelto l’abitato montano di Stella/ Štela, sopra Tarcento, per vivere stabilmente e per crescere i loro bambini. Non solo, hanno deciso che i loro gemelli, da poco venuti alla luce, saranno battezzati nella chiesetta del panoramico e suggestivo borgo. Una scelta controcorrente, legata all’amore per una località sì defilata ma al contempo tranquilla e permeata da grande spiritualità. Basti pensare al progetto della Via Crucis, che ha unito in fede molte persone, e non solo delle Valli del Torre. La giovane coppia di sposi, che ha stupito tutta Italia, attirando la curiosità dei media nazionali, è quella di Alex e Sara Micco. Aiutati nella crescita dei piccoli da una nonna molto attiva, Daniela, nell’agosto di quest’anno celebreranno a Stella il battesimo dei loro gemelli. La famiglia abita in borgo Mics.

Nascita a Cesariis dopo 29 anni Fiocco azzurro a Cesariis/Podbardo, farzione di Lusevera/Bardo. A ben 29 anni anni dall’ultima nascita in paese (si era trattato di una bimba), lo scorso 1 marzo ha aperto gli occhi al mondo Mariano Molaro, figlio di Andrea MIlady. Ad attenderlo con impazianza c’era anche il fratello. Grande è la gioia tra tutta la quarantina di abitanti della frazione, che nell’evento vedono un grande segno di speranza per il futuro. Felicitazioni alla famiglia sono state espresse anche dall’amministrazione comunale.

Nasce aterske Taipana la prima terske doline doline rete di imprese montane

dolina «Saremo in gradorezija/kanalska direzija/kanalska presentare dei piani dolina mirati e di chiedere finanziamenti all’Ue», dice il promotore Gabriele Chiopris Paola Treppo

N

asce a Taipana la prima rete di imprese della montagna del Friuli Venezia Giulia. A promuovere questo importante progetto, che può realmente rappresentare un piano pilota per il rilancio dell’economia nelle zone «a margine», le più svantaggiate della regione, è Gabriele Chiopris, già dipendente della Comunità montana Valli del Torre e oggi contitolare della «Società agricola di Platischis». Forte di una competenza e di una grande professionalità maturata in tanti anni di operatività concreta sul territorio, Chiopris ha proposto agli imprenditori di Taipana di unirsi per concentrare le forze e far crescere, e conoscere, questa splendida area della montagna friulana e di confine. Al momento, ad aderire all’innovativo progetto, sono state una decina di attività che vanno dall’azienda agricola, all’agriturismo fino ai soggetti che si occupano di gestione faunistica, con sede nelle diverse frazioni del comune. La forma di aggregazione scelta è il contratto di rete, uno strumento agile, sburocra-

posoc posoc ˇjeˇje

tizzato, versatile e ben normato dalla legge. Il primo passo è stato fatto: adesso manca solo la registrazione davanti al notaio e l’iscrizione alla Camera di commercio. La volontà è quella di partire con un primo nucleo di imprese cui potranno unirsi, poi, altri soggetti attivi sul territorio. «Da soli non si va da nessuna parte – dice Chiopris –; con una rete, invece, saremo in grado di presentare dei piani mirati e di chiedere dei finanziamenti ad hoc all’Unione Europea». Si potrà attingere a fondi strutturali e a quelli contenuti nel Piano di sviluppo rurale. «La forza della rete sta anche nell’auto mutuo aiuto: al di là del documento scritto, questa forma di unione punta alla collaborazione tra imprese, all’interno di un contesto dove il dialogo e il confronto diventano indispensabili ed essenziali per sentirsi realtà unita, con l’obiettivo primo di crescere tutti insieme, a vantaggio della comunità, del territorio, della sua valorizzazione e promozione in vari ambiti: turistico, ad esempio, e mi riferisco all’orienteering o al nordic walking, per cui l’ambiente naturale di Taipana si presta eccezionalmente». Il piano nasce dalla scelta di guar-

sport sport

Nella foto: Platischis/Plestišča.

dare alla montagna quale spazio di grande opportunità, superando il concetto dell’impossibilità di creare economia. «Se guardiamo alle aree più ricche dell’Europa – fa notare Chiopris – scopriamo, non a caso, che si trovano in quota, e l’Alto Adige è solo uno degli esempi». La neonata rete di imprese è il primo passo per uscire da un quadro socio-economico segnato dallo spopolamento, dall’abbandono e da una diffusa sensazione di impossibilità di riuscire a far decollare progetti di valenza strategica. «Supereremo, se lo vorremo veramente, il gap creatosi dopo la seconda guerra mondiale, con lo spostamento delle imprese, peraltro fallimentare, dalla montagna alla collina e alla pedemontana».

ARRIVA LA SCUOLA DI MUSICA

N

uova scuola di musica a Taipana grazie a un accordo siglato tra il Comune e l’associazione culturale «MusicaMia», realtà convenzionata col conservatorio «Jacopo Tomadini» di Udine. Tra il maestro Davide Iuri e il sindaco, Elio Berra, l’intesa è stata immediata e comune la volontà di dare un’importante opportunità culturale al paese montano. Dopo una serie di incontri, l’amministrazione ha concesso l’uso gratuito della sala consiliare per le lezioni ed eventualmente gli spazi della ex latteria adiacente il palazzo del Municipio. «Siamo stati accolti con molto entusiasmo ed è per noi un vero piacere poter operare a Taipana – ha detto Iuri –; per presentarci alla comunità abbiamo organizzato un concerto offerto da allievi e docenti che si terrà domenica 23 marzo, alle ore 15, a ingresso libero, nella sala consigliare». L’associazione culturale «MusicaMia» opera sul territorio friulano dall’ottobre 2005. Per informazioni e iscrizioni chiamare la signora Anna al bar «Alla posta« al 0432.788001.

MONTEMAGGIORE E PLATISCHIS dopo la galaverna

Grazie per l’aiuto

L

e comunità di Montemaggiore e di Platischis, a Taipana, vogliono dire «grazie» a tutti coloro che, nel momento del bisogno, hanno aiutato, sfidando condizioni meteo estreme, mettendo a repentaglio anche la loro sicurezza. Lo fanno per voce di Anita Tommasino e dell’assessore Roberto Bassi, che hanno vissuto in prima persona, insieme al resto della popolazione, il grave disagio causato dal maltempo di metà febbraio. «Crediamo sia giusto e doveroso, in una società che riteniamo civile e solidale, riconoscere quanto di buono è stato fatto in quei giorni di grande difficoltà, a favore delle persone in pericolo e spaventate – dicono a nome della popolazione che abita nei due borghi e anche in località Campo

di Bonis –. Quando l’ondata di gelo, freddo, pioggia e neve ci ha precipitato in un vero e proprio inferno di ghiaccio, siamo rimasti isolati per tre giorni. Eravamo senza corrente elettrica, senza linea telefonica fissa funzionante, con i cellulari senza campo e senza alcuna possibilità di spostarci. Soli. È stato drammatico ma non abbiamo perso la speranza, anche se non si poteva nemmeno uscire di casa, pena l’essere travolti da un albero o di farsi male scivolando. Abbiamo pregato, certi che qualcuno, prima o poi, sarebbe venuto in nostro aiuto. E così, alla fine, è stato, nel terzo giorno di completo isolamento: sulla strada, avvolta da una nube grigia che non ci permetteva di vedere il cielo, abbiamo scorto tre uomini. Avevano un pesante zaino in spalla,

L’arrivo dei soccorritori a Montemaggiore di Taipana.

il casco in testa, la motosega con cui si erano fatti largo, tra i tronchi caduti. Avevano camminato nella neve e nel ghiaccio, per aiutarci. Sono i nostri eroi, e a loro diciamo grazie, di cuore. Vederli è stato come vedere un raggio di sole». A portare conforto sono stati i forestali Francesco Grion, Renzo Pividori e Marvin Poletto, tutti della stazione di Attimis. «Un grazie anche alla ditta di Claudio Berra, la “Be. Mo.Ter” di Nimis che, incaricata dalla Protezione civile regionale, con

le sue macchine operatrici ha aperto la strada e ha permesso ai tecnici dell’Enel di installare un generatore. Così sono tornati luce e calore. Un pensiero speciale allo staff della Casa famiglia di Taipana, per la preparazione dei pasti: è stato un gesto che ci ha rincuorato, come l’intervento, provvidenziale, dell’assessore Arturo Blasutto, che ha lavorato di sera, con il buio, per ore, per rimettere in moto il generatore non più funzionante, permettendoci di non passare una notte di nuovo al buio».

A CHIALMINIS/VIZONT LE ARNIE DECORATE DI CIOTTI

A

Chialminis/Vizont (Nimis/ Neme) il giovane Giuseppe Ciotti, 26 anni, ha scelto di dedicarsi all’apicoltura dal 2010. «Vivo a Udine ma trascorro buona parte del mio tempo in questa bella frazione, dove ho una casa di proprietà – racconta –. Ho iniziato quattro anni fa con tre famiglie. Appena fuori l’abitato ho installato delle arnie rifacendomi, tra l’altro,

alla tradizione locale che vuole le casette decorate con pitture colorate all’esterno, come si usa pure nella vicina Slovenia. Ne è nato un angolo molto suggestivo e intimo, con raffigurazioni di paesaggi un po’ di fantasia e un po’ ispirati alle bellezze del territorio, realizzate da artisti del posto». Pian piano l’allevamento è diventato più grande e conta, oggi, ben

sei famiglie, per un totale di oltre 50 mila api, con previsioni di ulteriore crescita. «Nel 2013 il miele ha raggiunto il peso finale di 60 chilogrammi. In parte lo utilizziamo in famiglia e ne facciamo dono ai nostri amici. In parte lo mettiamo in vendita, come hobbisti, nei mercatini, con buon riscontro e apprezzamento». Il nettare di Ciotti, che si può trovare anche nel ristorante «Belvede-

re» di Chialminis, è stato premiato come migliore miele di montagna al concorso organizzato a Pantianicco. Si chiama semplicemente «Miele di tiglio».


dom

rezija/kanalska dolina

15. marca 2014

V UKVAH so v petek 7. marca otvorili novo knjižnico,iz ki šteje skoraj deset tisoč publikacij naših dolin iz naših

stran

11

dolin

V Ukvah novaterske razširjena doline terske doline knjižnica »Salvatore Venosi«

Koroška in Primorska pojeta

rezija/kanalska rezija/kanalska dolina dolina I SOLDI DELLA MINORANZA PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE

Luciano Lister

N

a sedežu slovenskega kulturnega središča »Planika« v bivši ukovški mlekarni so v petek 7. marca uradno otvorili razširjeno knjižnico »Salvatore Venosi«. Odzdaj bo novi vsem dostopni knjižnični fond razpolagal s skoraj desetimi tisoči publikacij: knjižnica je sicer bogatejša zaradi nove sekcije, ki so jo lahko odprli na podlagi zapuščine slovenskega etnologa in jezikoslovca Janeza Dolenca. Prav njemu je vodstvo »Planike« (v osebah predsednice Nataše Gliha Komac in Rodolfa Bartalotha) ob prisotnosti soproge Rafaele, hčerk in drugih sorodnikov in prijateljev pokojnega posvečalo novo posebno sekcijo razširjene knjižnice. Profesor Janez Dolenc (Četena Ravan, 5. 9. 1926 – Tolmin, 4. 4. 2012) je prejel več priznanj za svoje pedagoško in raziskovalno delo. Leta 1989 je ob upokojitvi postal častni član Slavističnega društva Slovenije; leta 2004 je postal častni občan Občine Tolmin; leta 2006 je prejel Štrekljevo nagrado za strokovno delo v zvezi s slovensko slovstveno folkloristiko in leta 2011 tudi Murkovo nagrado za življensko delo na področju etnologije. Njegova bibliografija šteje več kot tristodvajset enot na raznih področjih. Njegova strast so bile knjige: začel jih je zbirati že kot študent in redno kupovati kasneje in tako je prišlo do tega, da je postopoma sestavil obsežno zasebno knjižnico – največji

KA JË OSTALO STARAA TU-W REZIJI OD POSTA?

posoc ˇje ai posoc imilmente Comuni di ˇje gine del bando viene esplicitamenMalborghetto-Valbruna/Na- te specificato che il beneficiario

S

sport

Janez Dolenc

del katere so novembra lanskega leta njegove dedinje (prej omenjene soproga Rafaela in hčerki) podarile središču Planika. Na manjši slovesnosti, med katero je seveda bilo poskrbljeno tudi za glasbeno popestritev, se je družina Dolenc izrekla kot še posebej zadovoljna, ker so verjetno knjige končno prispele prav tja, kjer so jih več potrebovali – saj je ohranjanje slovenske besede v manjšinskem okolju zapletena zadeva. Na novo urejena knjižnica na sedežu »Planike« (Trg Latteria, 1) bo odslej redno odprta ob četrtkih od 16.30 do 19.00 ali po dogovoru z vodstvom društva (info@planika.it).

MONS. MAZZOCATO

sport

V nedeljo 16. marca ob 14.30 je v kulturnem centru na Trbižu na sporedu pevska revija “Koroška in Primorska pojeta”, ki se vsako leto odvija v znamenju povezovanja s sosednjim dvojezičnim delom avstrijske Koroške. V okviru revije bodo letos z avstrijske Koroške nastopili Ženski pevski zbor »Obirčanke« z Obirskega, Mešani pevski zbor Pevskega društva Sele in Moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva »Valentin Polanšek« z Obirskega; s Primorske pa bodo nastopili Pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva »Kraški šopek« iz Sežane, Pevski zbor Društva upokojencev in Društva invalidov »Večernica« iz Ajdovščine, Mešani pevski zbor župnije Zavratec in Moški pevski zbor Kulturnega društva »Provox« iz Renč. Škoda, da na prireditvi, ki je namenjena slovenskemu petju, ne bo nastopil niti enega izmed domačih pevskih zborov, ki po Kanalski dolini pojejo tudi v slovenskem jeziku. Prav v okviru dejavnosti v zvezi s slovenskim petjem v Kanalski dolini je vreden omembe, da na istem dnevu, sicer ob 9.00 zjutraj, bo ukovški cerkveni pevski zbor nastopil v okviru maše v slovenskem jeziku v farni cerkvi svetega Mohorja in Fortunata, ki se nahaja v tržaški mestni četrti Rojan. Celotno mašo boste lahko v živo poslušali v okviru nedeljskega sporeda na valovih Radia Trst A.

V Naborjetu priprave na volitve

L’arcivescovo: «La Chiesa che allarga i confini»

N

T

del contributo dovrà impegnarsi «a dare indicazione, per anni dieci dalla data di fine lavori, della fonte di finanziamento dell’iniziativa esponendo una targa, da realizzare a propria cura e spese secondo il fac-simile che verrà fornito, in un punto facilmente visibile al pubblico, che unitamente ai loghi dello Stato italiano, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comune di Tarvisio, riporti la seguente dicitura: “Restauro dell’edificio realizzato con il contributo delle risorse a favore della minoranza linguistica slovena - art. 20 L.R. n. 26/2007”». In questa sede, peraltro, pare opportuno sottolineare la controversa scelta di esporre una targa solo in italiano per evidenziare l’erogazione di un contributo legato alla tutela della comunità linguistica slovena. Per chi volesse partecipare al bando, si informa che le richieste di contributo, dovranno pervenire al municipio di Tarvisio, entro le ore 12 del 30 aprile 2014.

l’8 marzo si è recato in val Resia

Sandro Quaglia

u-w carkvë nejveć ta-na Solbici, ko se račë miša aliboj ko jë prošej od Križave poti, so pujë pa te stare svete rozajonske wuže. Nejveć Dolč möj Jëžuš ano Tožna Moti (Stabat Mater). Nešnji din mošima ti moldi ni na znojo pët po nes. To be bilo löpo, da pa mladïna na be se nawučila pët po nes, wsej ko so te bojë valïke fjëšte. Nur naa timpa ta-na Ravanci je bila »kantorja« to be bilo prow spet jo mët za wbronit iso lipo nošo nawado. Za Valïko Nuć so pujë Neš Jëžuš Bu od smyrti wstel. Isa to jë prow na stara carkwonska wuža, ki ni jo znojo pa po bolški.

borjet-Ovčja vas e Pontebba/ Tablja, anche quello di Tarvisio/Trbiž persegue da tempo una strategia di riconversione in chiave turistica del modello di sviluppo del proprio territorio. Proprio questo lo ha portato ad essere particolarmente attento al decoro ed alle condizioni di manutenzione delle strutture e dei terreni siti entro il proprio ambito territoriale ed ha fatto sì che di recente sia stato indetto un bando per l’erogazione di contributi “una tantum” per il restauro delle facciate degli immobili che si trovano sul suo territorio. L’ a m m i n i s t r a zione tarvisiana sembra essersi relativamente impegnata nell’informare la popolazione circa l’opportunità offerta. Fin qui, niente di anomalo – non fosse che, nello sforzo informativo, si sia mancato di fornire un dato fondamentale, ovvero la fonte di provenienza dei 40.665,30 euro sul piatto. I soldi, infatti, discendono dall’art. 20 della legge regionale di tutela della minoranza linguistica slovena, che disciplina gli interventi rivolti allo sviluppo della minoranza stessa nella provincia di Udine. Sulle pa-

el tardo pomeriggio di sabato 8 marzo, l’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha compiuto la sua seconda visita pastorale a Resia. Ad accoglierlo sul sagrato della chiesa, dedicata ai Santi Vito, Modesto e Ceresenzia in Oseacco, il vicario parrocchiale di Resia don Gianluca Molinaro, il sindaco Sergio Chinese e i rappresentanti di alcune associazioni della vallata. Dopo la benedizione ai presenti, il vescovo Mazzocato ha fatto il suo solenne ingresso in chiesa dove ha celebrato la santa messa alla presenza di numerosi fedeli. Nel suo discorso di benvenuto il sindaco ha ringraziato sua Eccellenza per la visita richiamando «l’alto valore sociale dell’opera svolta dalla Chiesa locale e l’importanza dell’azione congiunta e integrata fra comunità ecclesiale, istituzioni, scuola e famiglia, specialmente in un territorio di montagna come quello di Resia che

soffre di un continuo ed innarestabile spopolamento e la conseguente perdita dei valori della cultura locale». Nell’omelia il vescovo Mazzocato ha affermato: «La presenza della Chiesa nella società è essenziale e viva perché Gesù Cristo è venuto per dare speranza alle persone, per allargare i confini della vita di ogni uomo, non per restringerli. Cristo, pur conoscendo le tentazioni e le più grandi umiliazioni e sofferenze, ha donato all’umanità l’entusiasmo che rende l’esistenza dell’uomo felice e desiderabile in armonia con tutti e specialmente gli emarginati, i sofferenti e i diversi». Un elogio particolare l’arcivescovo lo ha rivolto al vicario parrocchiale don Gianluca Molinaro che è stato da poco incardinato nella Chiesa diocesana. Durante la cerimonia sia il coro Monte Canin che la popolazione hanno eseguito alcuni canti religiosi quaresimali della tradizione resiana in dialetto locale. Inoltre, l’arcivescovo ha apprezzato anche la lettura del Vangelo tradotto in resiano dal sindaco e di recen-

te pubblicato in un volume. Mons. Mazzocato ha infine benedetto i cinque stendardi della missione popolare parrocchiale «Vieni e vedi», indetta per tutta la forania di Moggio Udinese e che si terrà anche in Val Resia dal 29 aprile al 3 maggio. Solo questi cinque stendardi, oltre al logo realizzato dalle suore clarisse del monastero di Moggio Udinese comune a tutta la forania, hanno la sritta «RAZAJANSKA DULÏNA» e verranno posti nelle cinque principali chiese della vallata.

Potem ko je deželni odbor določil datum vigrednih občinskih volitev, se tudi v občini Naborjet-Ovčja vas pripravljajo na volilno kampanjo. Sedanji župan – slovensko govoreči Ukljan Alessandro Oman (na sliki) – je že trikrat vodil krajevno občinsko upravo in po veljavnih zakonih ne more več kandidirati za župana. Rok za vložitev kandidatur zapade 14. in 15. aprila in kolikor trenutno kaže, se bosta spet dve listi (prav kot leta 2009) potegovala za vodenje občine. Razprave so se že zdavnaj začele; vsekakor so do zdaj pogajanja za skupno ime za župana uspela samo znotraj liste občanov, ki je do zdaj podprla odhajajočega župana Omana. V okviru te liste, ki se je na zadnjih volitvah predstavila z imenom »Uniti per lo sviluppo« (Združeni za razvoj), se bo potegoval za župansko mesto Dario Di Vora, sicer odbornik za proizvodne, rekreativne in športne dejavnosti v okviru odhajajoče uprave. Znotraj sedanje opozicijske liste občanov, ki se je na zadnijh volitvah predstavila z imenom »Il Bucaneve« (Zvonček) pa – po razpoložljivih virih – skupnega imena za županskega kandidata še nimajo.


12

posočje

stran

15. marca 2014

dom

ZGORNJE POSOČJE Usoden kaninske žičnice, prekomerno obdavčevanje in slabe prometne povezave izstečaj naših iz naših dolin dolin

Slovo od najstarejše bralke Doma

Turistična ponudba zapira terske terske doline doline vrata v Zgornjem Posočju rezija/kanalska rezija/kanalska dolina Ob zadnjem srečanju z rojaki iz videnske dolina pokrajine je bila obujena ideja, da bi Kanina posodobili in dopolnili celoletno ponudbo

O

Miran Mihelič

V svojem stočetrtem letu se je tiho poslovila Darinka Kravanja, ena najstarejših Slovenk, kulturna delavka, ki je neumorno zbirala narodno kulturno dediščino. Vse to je skušala, zlasti dragocene narečne pregovore, obujati in ohranjati živo v vsakdanji rabi, zlasti med mladimi. Človek ne more vzeti kot naključje, če se človek, ki je posebno zaznamoval določen čas, rodi na Veliki Šmaren in se poslovi tik pred postom, se skoraj ne moremo upreti misli, da je bilo tudi to, skupaj z njegovimi mislimi, polnimi sporočilne simbolike, ki jo lahko čutimo kot oporoko, neka posebna celota. To ni slučajno, saj se je rodila v čas naravnih nesreč, hudih vplivov vojn… Ljudem so povzročili trpljenje, mnogim duhovno rast pa tudi »totalitarno poškodovanost«. Darinka je ohranila vedrino, odgovorno skrb za svojo družino, vero in družbo in da ji je to uspelo prenesti tudi na svoje potomce, so dokazali najprej v nesebični skrbi zanjo. Besede slovesa ji je, ob odprtem grobu, izrekel zgodovinar in bovški župan Siniša Germovšek. Zahvalil se ji je za vse, kar je za skupno dobro izhajalo iz njenega neizmerno velikega srca, bistrega uma in neizčrpnega spomina. (m. m.)

Jože Majes ponovno obiskal Kobarid Priznani slovenski zeliščar in botanik z zeliščarske kmetije Plavica v Cerovcu pri Dolenjskih Toplicah, Jože Majes, je v petek, 28.2.2014 ponovno obiskal Kobarid. V skoraj 3-urnem predavanju je najprej predstavil svojo novo knjigo Zdravnik zdravi, narava ozdravi. Majes na svojih predavanjih predstavlja svoje življenjsko delo z zelišči, kar je najti tudi v njegovem novem priročniku. Gospod Majes se že vrsto let ukvarja z zdravilnimi rastlinami, svoje praktično znanje in izkušnje pa deli na raznih seminarjih in delavnicah. Da so tovrstna predavanja vedno bolj dobrodošla, je priča velik obisk poslušalcev na predavanjih v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu. Kdor ima veliko vprašanj v zvezi z gojenjem zelišč, priprave čajev, mazil, tinktur, lahko gospodu Majesu piše na: majes@siol.net.

Pust v Posočju se prenaša iz roda v rod V Posočju tradicionalno pustovanje uspešno ohranjajo tam, kjer se prenaša iz roda v rod. Poleg cerkljanskih laufarjev, ravenskih in drežniških pustovih, so letos organizirali manjša pustovanja tudi v Bovcu, Kobaridu, Tolminu ter okoliških vaseh. V Bovcu se vsako leto zberejo šeme in skupinske maske, ki pripovedujejo zgodbe aktualnih, predvsem lokalnih, družbenih tem. Pust poteka najprej v Logu pod Mangartom, od koder se povorka pripelje v Bovec. V Kobaridu so se pustovanja udeležili predvsem predšolski otroci s starši, šolarji, mladi ter mladi po srcu, kjer so se udeležili otroškega pustnega sprevoda po ulicah Kobarida. Tolminski pust so tudi letos, tako kot že nekaj let, reševali člani Tminske pustne muzike, ki so v Tolminu na pustni torek pripravili svoje tradicionalno muziciranje po Tolminu.

bdavčitve dela in poslovnih nepremičnin ter zaprtje smučišča na Kaninu, ki je posledično prinesla izpad zimske ponudbe, povzroča propadanje oz. zapiranje turistične ponudbe v Zgornjem Posočju. Poleg žičnice je šel v stečaj Hit Bovec, v sklopu katerega je najbolj sodoben hotel v Posočju - Hotel Kanin, potem, ko ga lastniki niso uspeli prodati. Najbolj črne napovedi so, da bodo, kot domine padali v stečaj najkasneje naslednjo zimo, tudi ostali hoteli. Rešitev se kaže v ustanovitvi konzorcija z močnim tujim partnerjem, ki bo povezal obe smučišči na Kaninu v eno investicijsko-tržno in operativno celoto. Hit Bovec je šel lanskega oktobra najprej v likvidacijo, z namenom prodaje hotela z vsemi obveznostmi do banke… Žal, se je izkazalo, da ni kupca za realno ceno vrednosti hotela v situaciji, ki ne zagotavlja ponudbe smučanja – zime na Kaninu. Nekateri ocenjujejo, da bosta, s prodajo na dražbi, HIT in banka izgubila celo več, kot bi v primeru znižanja cene hotela in njegovega ponovnega zagona v poletni sezoni. Tako pa tudi s prodajo vsega premoženja družba ne bo mogla poplačati vseh dolgov (premoženje pod bančnimi hipotekami), zato je zakonsko stečaj neizbežen. Prijave terjatev kar dežujejo in med njimi so tudi nekdanji delavci. Družba jim dolguje odpravnine, nadure, kakšno plačo… in če bo stečajni upravitelj postavil na prvo mesto

posoc posoc ˇje ˇje

velike terjatve, se bojijo, da ne bodo prejeli več niti evra. Čas za oddajo terjatev po stečajnem postopku, imajo upniki do 21. maja. Že ob zadnjem srečanju z rojaki iz Videmske pokrajine je bila obujena ideja, da so s tujim partnerjem obe strani Kanina posodobili in dopolnili zimsko in poletno ponudbo na tej gori in v dolinah okoli nje. Strinjali so se, da je treba poiskati ključnega tujega partnerja, okoli katerega bi se lahko v konzorcij združili še drugi ponudniki. Investitor je tisti, ki se mora s strokovnjaki pogovoriti, kaj pričakuje že v idejnem projektu, kakšne žičnice in smučišče bo izgradil. Na bovški strani najprej minimalna izhodišča in izboljšave, ki bodo upoštevane v projektu za možnost pozitivnega poslovanja npr. po korigirani javno predstavljeni (PGI) študiji po »Master planu«, z možnostjo razširitve smučišča v drugi fazi izgradnje. Ob tem mora investitor vedeti, koliko ima lastnega denarja in koliko predvideva pridobiti nepovratnih sredstev in z javno zasebnim partnerstvom. Šele po odgovorih na ta vprašanja, lahko strokovnjaki za žičnice in smučišča, skupaj z arhitekti izdelajo idejne in glavne projekte. Šele takrat se lahko tudi občina (župan) izjasni, katero opcijo žičnice podpira. Prednost pri projektiranju mora imeti vsebina: vstopna postaja v Dvoru ali tik pod smučiščem, z novim parkiriščem in infrastrukturo, ter obvoznico Bovca do tega parkirišča v doglednem času, ko bo naraslo število smučarjev (zlasti z izgradnjo druge faze). Vse to

sport sport

Posnetek iz kaninske žičnice.

spada v projekt in ne more biti investicijsko breme občine. Bovški župan je, z namenom iskanja najboljše poti ponovnega zagona smučišča na Kaninu, z odločbo ustanovil (prostovoljno) Komisijo za reševanje smučišča Kanin, v katero je imenoval strokovnjake iz področja žičnic, smučišč in poznavalce terena, klasičnega ter prostega (freerede) smučanja. Predlagala naj bi potrebne ukrepe v zvezi z obstoječo infrastrukturo na smučišču; oblikovala in uskladila idejne zasnove prenove smučišča Kanin in pripravila potrebna izhodišča in podlage za idejni projekt, ki bi šel potem v preverbo lokalne skupnosti in potencialnega investitorja, zatem pa bi šel postopek naprej k oblikovanju investicijskega in gradbenega projekta. Zaradi zgodaj zapadlega snega v višini kakih 10 metrov na višini 2200 metrih smučišča, je glavni dolžnik sklenil pogodbo s podjetjem Kaskader, da ta preprečuje škodo na žičniških napravah. V ekipo je vključil nekatere žičničarje ATC – ja v stečaju. Na drugem sestanku Komisije za reševanje smučišča Kanin so optimistično sklenili, da je treba nekatere

TOLMIN V letu 2013 ob 300-letnici punta prireditve in zanimiva muzejska razstava

Tolminska v času punta

T

olminska ni poznana zgolj po naravnih lepotah in številnih kulturnih zanimivostih, temveč tudi po pestri in burni preteklosti. Med pomembnejše in odmevnejše zgodovinske dogodke nedvomno spada zadnji večji kmečki upor na slovenskih tleh, imenovan »tolminski punt«. Izbruhnil je spomladi leta 1713 in se v par mesecih s Tolminskega razširil vse do morja, kljub množičnosti in obsežnosti pa vendarle ni bil uspešen in ni prinesel želenih sprememb. Deželo je namreč po zatrtju upora doletela še dodatna denarna kazen, enajst vodij upora pa so po letu zasliševanj javno usmrtili na glavnem trgu v Gorici. V Tolminskem muzeju so v preteklem letu, ob 300-letnici punta, v spomin na ta pomemben zgodovinski dogodek organizirali več različnih prireditev ter postavili zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Nad Gorico po pravico. Avtorica razstave etnologinja Karla Kofol je z njo poskušala predstaviti predvsem vsakdanje življenje Tolminske in Goriške

Iz muzejske razstave o Puntu

ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja. V prvem od treh prostorov Coroninijeve graščine, v kateri se nahaja Tolminski muzej, je tako govora o kmečkem gospodarstvu in kmečki trgovini, o cerkveni organizaciji in ljudski pobožnosti ter o prehrani in oblačilnem videzu tolminskega človeka. V drugi sobi imajo osrednjo vlogo višji stanovi oziroma goriško plemstvo in meščanstvo. Predstavljena je gospodarska situacija in organiziranost tolminskega gospostva in glavarstva ter odnos Tolmincev do zemljiškega gospoda in goriških de-

želnih stanov. Zanimiv je tudi prikaz prehranjevalnih navad, uporabe uvoženih živil in začimb ter novo vpeljanih pravil obnašanja pri mizi. Pri predstavitvi tedanje plemiške mode in oblačilnih navad pa je zanimivo predvsem poglavje, namenjeno odnosu do osebne higiene in lepotičenja, ki je bilo tedaj vse prej kot zdravo. Tretja soba občasne razstave pa je v celoti namenjena puntu ter trenji med vladajočim razredom, meščani in kmeti. Osrednje mesto v tem prostoru ima oder za izvrševanje kazni ter predstavitev za današnje razmere izredno krutega kaznovalnega sistema, značilnega za tisti čas. Konec preteklega leta je v založništvu Tolminskega muzeja izšel tudi zbornik strokovnih prispevkov različnih avtorjev z naslovom »Tolminska v času punta«. Knjiga je posvečena slavistu in vnetemu raziskovalcu preteklosti, zaslužnemu za odkritje novih arhivskih podatkov v zvezi s tolminskim puntom, profesorju Janezu Dolencu. Na 208 straneh velikega formata prinaša osem prispevkov,

žičniške naprave zagnati do poletne turistične sezone. Govora je bilo o nevzdržno slabi, nezanesljivi prometni povezavi čez Predel v zimskem času. Med drugim je bilo ugotovljeno, da ni takšne gospodarske krize, da se trbiški in bovški župan ne bi mogla informativno srečati in ugotoviti, koliko je skupnega interesa, da se naredi predor Log – Rabelj, posodobi cesta do Trbiža. Naročiti primernemu arhitektu digitalno obdelane ideje variant obnove žičnic in smučišča na Kaninu, da županu služijo pri pogovorih na resornih ministrstvih. Med ključno nižanje stroškov obratovanja žičnice naj bi bila tudi nova spodnja postaja žičnice pod smučiščem, kar bi novo dolžino žičnice, v odnosu na sedanjo, skrajšalo za celih 2300 metrov, kar je zelo pomemben podatek. Bojazen, da bi se lahko časovno zavlekel odkup zemljišč za obvoznico, ne bi smela biti pretirana, če bi občina ob tej cesti nudila lastnikom nove poslovne priložnosti v občinskem prostorskem načrtu. Zemljišča bi postala veliko več vredna tudi v primeru prodaje.

Decembra je izšel strokovni zbornik različnih avtorjev

ki, vsak iz svojega zornega kota, osvetljujejo čas in razmere ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja. Članka doktorjev Igorja Sapača in Boruta Juvanca govorita o arhitekturni podobi Tolminskega gospostva, dr. Eva Holz podrobneje predstavlja cestno omrežje v gornji Soški dolini, Janja Hiti in Ines Hvala pišeta o prehranjevalnih navadah tedanjega časa, Marija Terpin Mlinar pa o vlogi čipk v oblačilni kulturi. Pomembne novosti pa prinašajo predvsem naslednji trije prispevki. Mag. Drago Trpin v zborniku prvič objavlja podatke iz doslej malo poznanega urbarja za leta 1700 do 1709, mag. Damjana Fortunat Černilogar podrobneje predstavlja rodbino Coronini in doslej nepoznan zapuščinski inventar Coroninijevega dvorca v Tolminu iz leta 1774, dr. Dragica Čeč pa na podlagi dunajskih in graških arhivskih virov podrobno opisuje kazensko pravo tedanjega časa in potek sodnega procesa proti enajstim obglavljenim tolminskim puntarjem. Karla Kafol (Tolminski muzej)


dom

13

šport

15. marca 2014

stran

CALCIO Solo tra qualche settimana, dopo la disputa di tutti sarànaših possibile aggiornare le classifiche izi recuperi, naših iz dolin dolin

Giovanissimi avanti, bene tersketerske dolinedoline anche Savognese e Drenchia Valnatisone in difficoltà, nel campionato di Promozione arrancano Juniores e Allievi. Real Pulfero fermata dal giudice sportivo

A

rezija/kanalska rezija/kanalska dolinadolina posocˇje posocˇje sport sport

Bepo Qualizza

La squadra della Valnatisone Esordienti

piccoli passi si ritorna alla normalità dei campionati, ma saranno necessarie diverse settimane per colmare la lacuna dei recuperi, dal momento che si gioca e si giocherà anche nelle giornate infrasettimanali. Nel calendario dei recuperi sono state disputate: la partita Valnatisone-Sangiorgina terminata 1-1; la gara di campionato contro la Torreanese, disputata a San Pietro, ha visto la sconfitta dei padroni di casa, per 2-1, e non è andata bene anche a Torviscosa con i padroni di casa vincenti con il minimo scarto, 1-0. Gli Juniores Regionali con un organico ridotto all’osso nulla hanno potuto contro Lumignacco e Virtus

Corno sconfitti 5-0 e 6-0 sul campo di casa, 1-1 poi contro la Torreanese nella gara di recupero. Tra gli Allievi si registra la vittoria per 2-0 ottenuta a San Daniele, sconfitti poi a Reana 4-3, senza appello l’altra formazione sconfitta, prima dall’OL3 3-2 e dalla Tarcentina 4-2. I Giovanissimi Regionali continuano a rosicchiare punti preziosi ai fini della salvezza, vincono 3-2 a Muzzana e pareggiano 1-1 rispettivamente contro Sandanielese e Pro Romans, mentre la squadra del ‘Provinciale’ sommerge il Venzone 6-0 e nell’ultima gara tornano da Tarcento con un 3-3 che va stretto vista la mole di gioco sviluppata. Ritorneranno sul campo questa fine settimana anche le formazioni

BAŠKA GRAPA Izmed najbolj dejavnih društev

D

Loris Tomat

Andrea Chiabai

Esordienti, Pulcini e Primi Calci della Valnatisone ed Audace per i tornei della fase Primaverile. Pasticcio del Real Pulfero nel torneo Amatori FIGC che, per negligenza o superficialità, sono stati sconfitti a Tavolino 3-0 nella gara con il Pieris, vero è che il comunicato è stato diffuso solo qualche ora prima della partita e non è stato possibile visionare le decisioni del giudice sportivo, ma avendo il Real Pulfero messo in lista giocatori squalificati, il 2-0 aquisito sul campo, è stato vanificato dagli organi disciplinari. A tutto ciò si aggiunge la sconfitta precedente con il Forcate, 2-1, che compromette definitivamente la partecipazione ai play-off, ma lascia aperta la porta delle gare di “Coppa Regione”.

In 2ª categoria del “Collinare” prosegue la marcia della Savognese, che vince 1-0 a Purgessimo contro il Turkey Pub, diretta concorrente alla promozione e si ripete poi sul campo di casa con l’identico punteggio contro Il sole 2 Tarcento, ma che di buono ha solo il risultato, non il gioco spezzettato all’inverosimile da un direttore di gara impegnato a colloquiare a lungo con giocatori in campo, con quelli in panchina e con dirigenti di ambedue le squadre, tanto da protrarre il recupero oltre i dieci minuti. In 1ª categoria il Drenchia/Grimacco non si smentisce con la serie dei pareggi, 1-1 con Garden la Stella, risultato questo che non compromette la sua tranquilla posizione in classifica.

Tud’ za lietos je Planinska družina napravla bogat program

U

Planinski dom na Črni prsti

darju Primorskih gorskih tekov, kjer posegajo po najvišjih mestih. Občni zbor je bil letos tudi volilni. Dosedanjim organom in predsedniku Tomažu Štenklerju so podaljšali mandat še za štiri leta. V prihodnjih dveh letih bo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije glavnina društvenih aktivnosti usmerjena k zamenjavi strehe na planinskem domu na Črni prsti in izgradnji čistilne naprave, za kar so pridobili evropska sredstva. Veliko dela jih čaka tudi na planinskih poteh, kjer je zima pustila pravo razdejanje. Trenutno so skoraj vse zaprte. Tekst: Olga Zgaga Foto: Simon Drole

Dopo tanto impegno e lunghe trasferte, gli atleti del Gs Azzida sci alpinismo sono riusciti a salire sul podio del »crono ski race« dello Zoncolan. Loris Tomat e Isabella Milani si sono, infatti, piazzati rispettivamente al 6°assoluto e al 3° posto di categoria. Il presidente del Gs Azzida, Antonello Venturini, e il vice, Marco Venturini, ringraziano tutti gli altri atleti del gruppo sportivo che sta crescendo di anno in anno. Venerdì 7 marzo al 10° »Memorial Plazzotta«, sul monte Zoncolan, che ogni anno si fregia di una massiccia partecipazione, si è distinto Loris Tomat, che si è classificato 1° nella categoria degli Open. Nonostante i diversi rinvii, causati dalle condizioni meteo poco favorevoli, le gare del campionato notturne stanno volgendo al termine per lasciare il posto a quelle diurne. La prossima gara che vedrà impegnati i bikers del Gs Azzida si terrà domenica 23 marzo a Palmanova.

INTERVJU Pogovorili smo se s predsednico Luiso Battistig

Občni zbor društva Podbrdo in obnova doma na Črni prsti ne 22. februarja je na rednem občnem zboru na Grahovem ob Bači potegnilo poslednjo črto v knjigo delovanja za leto 2013 tudi Planinsko društvo Podbrdo, eno izmed najbolj dejavnih društev zgornjega dela Baške grape. S plačilom članarine se mu je zapisalo 161 članov, ki so opravili preko 2000 prostovoljnih delovnih ur. Gospodarski odsek, žičničarji, markacisti in oskrbniki so skrbeli, da je Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti prijazno in gostoljubno sprejemal pohodnike. V ta svet tišine in surove romantike planinske narave jih je lani vstopilo 1800. V gorsko jutro pa se jih je na gori prebudilo 485. Varno in udobno hojo so jim zagotavljale dobro vzdrževane planinske poti, ob katerih so planinci postavili kar trideset novih planinskih tabel. Voziček tovorne žičnice je prisopihal na vrh 74-krat in prepeljal cca 19 ton hrane in materiala. Prepoznavnost PD Podbrdo so še utrdile že tradicionalne prireditve, ki so vpisane tudi v letošnji društveni koledar: spominski pohod Vinka Kobala prvo soboto v avgustu, tek Ivana Anderleta na Črno prst prvo soboto v septembru, srečanje planincev s sveto mašo na Črni prsti tretjo soboto v septembru, pohod po poteh Simona Kosa v decembru in vodeni izleti, na katere vabi odsek Grahovo – Koritnica. Člani društva sledijo tudi kole-

Zoncolan, Gs Azzida sul podio dello ski race

saboto 1. marča je u slovenskin kulturnin domu u Špietru Planinska družina Benečije imiela občni zbor (assemblea generale), med kerin so odobril’ obračun lanskega lieta. Z ramoniko sta ga arzveselila Mitja Tull an Valentino Floreancig. Pogovorili smo se s predsednico Luiso Battistig. Kaj je paršlo na dan na občnem zboru? »Zbralo se je puno naših članu an parjatelju usieh planinskih društvu, s kerimi sodelujemo an ki so nam pomal’ zgradit kočo na Matajure. San nomalo poviedala use, kar smo nardil’ lanske lieto. V programu so bli pohodi, izleti, med kerimi tist u deželo Marche, burnjak an praznovanja. Ob 20-letnici naše družine smo izdali fotoalbum, kar je uzbudilo okuole nas zanimanje s strani časopisu, televizije an radia. Podčartala san, kuo narbuj pomembno je bluo srečanje, ki smo ga imiel’ lanske lieto u Gorici s Tino Komel, ki je bla ministrica za Slovenje u zamejstvu an po sviete. Pomembna je bla razstava o živjenju pod Triglavom, ki smo jo imiel’ u agregacijskem centru na Vartačah, u Sauonjskem kamunu.« Poseben mest u vašin programe so tečaji (korši). Al’ parkličejo puno judi? »Lanske lieto so imiel’ velik uspeh korši plavanja an smučanja. Na sniegu u Podkloštre/Arnoldstein v

Avstriji je bluo usako nediejo febrarja osandeset ljudi. 35 se jih je učilo smučat z učitelji, ki guorijo po sloviensko. Tudi na plavanju u Čedade je bluo puno ljudi. Na telovadbi (gimnastiki) pa je bluo lanske lieto manj ljudi takuo, de smo se odločil’ jo dielat samuo ankrat na tiedan an zdujšat urnik.« Dost ljudì je u Planinski družini? »Za lieto 2013 se je upisalo 131 članu. Paršli so blizu kajšni druzi, nekateri so nas zapustil’. Kajšni pridejo samuo na naše večere an prireditve. Na pohodah pa vidim, de pride puno ljudi.« A vam uspe parklicati te mlade? »Te mladi so, pridejo blizu, četudi buj riedko. Bla je mala skupina, ki je nardila u naši koči kaka dežurstva, so bli paršli z nam’ na pohode. Teli mladi uprašajo našo kočo tudi za se zbrat, za bit kupe an za se veselit. Za naprej se troštam, de bi nam dal’ adno roko vič, zak’ vidim, de so te mladi pru ‘dna velika muoč.« Veliko dielo za Planinsko druži-

no je koča na Matajure, ki jo pejeta naprej od lieta 2000. Narguorš problem pa je ušafat judì, ki bi jo daržal’ odparto. Kaj ne? »Težava nie ušafat ljudi anpa, de so nimar le tisti. Rata, de je kajšan tu adnin liete dežurna celuo osan krat. Lepuo bi bluo, če bi se lieuš zmenil’ za dežurstva. Muoran še doluožt, de adno dielo important, ki smo ga nardil’ miesca novemberja par naši koči je nova veranda. Kàr je puno snega varje urata koče. Na varhu tele verande je nou bivak. Muoram pohvalit naše člane, saj smo use muorli nest na ramanah.« Napravli ste bogat program za lietos. Kaj ste začel’ an kaj še bo? »2. marča se je konču korš smučanja, gre še naprej tist od plavanja u bazenu u Čedade, takuo tudi telovadba u Špietre. 23. marča bomo imiel’ pohod po dolini Sv. Lienarta an bo pru lepuo, kàr bomo za Veliko nuoč šli dva dni na Harvaško, na otok Cres. Na tele izlet (gito) so usi povabljeni an takuo tudi na liep izlet, ki ga usake lieto napravjamo s parjatelji planinskega društva Kobarid. Puojdemo na Alpe Apuane u Apenine. Lietos bojo praznoval’ tudi 20 liet pohoda od Čaniebole do Robedišč/ Podbele, takuo tudi tradicionalnega pohoda u Breginju. Tele so narbuj important točke našega programa, ki je tudi na internetu.« Larissa Borghese


14

domača kultura

stran

MIESAC MARČ U NAŠIH DRUŽINAH Patroni pomočniki: Gertrude Nivelska U pandiejak 17. je praznik svete Gertrude Nivelske. Rodila se je oku lieta 626 ku hči Pipina Starejšega, ki je biu priednik Karla te Velikega. Kàr je bla u lietah za poroko, ji je bluo ponudeno se poročit s plemenitin bogatažan. Ona pa nie bla telega mnenja, zavargla je poroko an stopila u konvent u mieste Nivelles u Belgiji. Za zgradit tel konvent se je bla trudila Gertrudina mama, kerega je bla tud opatinja. Kàr u liete 652 mama je umarla, Gertrude je ratala parva opatinja, pa je prepustila efektiuno oblast adnemu vebranemu manihu: ona se je pa preuzela dielo učit munje an manihe. U telin cajtu, kier neviednost judi je bla velika, kier dnevi an diela so šli napri takuo, ki so kuazuvale usakdanje uraže (pomisnimo samuo na eklisi od lune, ki je bla velik strah za use, sa je bla parglihana kajšni veliki nasreci), Gertrude je čula potriebo dat učenje juden, de zastopejo, de uraže an magične ricete niemajo nič par kristjanskin an realnin življenju. Gertrude, ki je imiela veliko ljubezen do bližnjega, je poznala zlo lepuo Sveto pismo an imiela veliko an globoko kulturo. Potrudila se je naučit ljudi an stuort zastopit juden, ka' so uraže, ka' je kristjanska dotrina an zaki se mole. U suoj konvent je parklicala irske manihe an se potrudila stuort zgradit an špitau, kjer naj bi se zdravil' te buni. Veliko dielo je nardila tud za pomerit »ujske« med bogatin an plemenitin družinan, ki take velike škode so se dielale med sabo. Kàr tele družine so parsegle pred njo, de se bojo spoštuvale, mierno živiele an ne dielale vič ujsko, so popile kupe malo dobrega vina, ki buj pozno je bluo kličeno »vino sv. Gertrude«. Kàr 17. marča lieta 659 Gertrude je umarla, imiela je samuo 33 liet, so jo hitro začel' spoštuvat ku svetnico. Podkopana je bla u kapeli blizu konventa, kjer je živiela an dielala. Tala kapela, ki u lietah je bla podarta vickrat an nazadnjo zgrajena u novo veliko baziliko, je bla u liete 1941 podarta od strašnih bomb garde ujskè.

hhh

Kajšna ura bo Stara luna nedieje 16. parnesè lè napri lepo, jasno uro. Puojde takuo napri do pu tiedna, kàr se parkaže kajšna magla, ki parnesè malo daža, pa samuo na koncu tiedna. Zadnji kuart lune pandiejka 24. parnese malo daža an buj nizko temperaturo, pa samuo za kajšan dan. Nova luna nedieje 30. parnesè te pravo puomlad.

hhh

Legalna ura U četartak 20. je pomladni ekuinocjo, kàr dan je dug glih tarkaj ku nuoc. Na zadnjo saboto miesca, kàr puojdemo spat, muoremo se zmisint premaknit špere naših ur adno uro napri takuo, de če je punoci, preložemo špere na adno. Drug dan bomo spal’ ‘no uro manj, pa bomo imiel’ ‘no ur vic dneva. Na sončno uro se uarnemo zadnjo nediejo otuberja.

hhh

Radoviednost Čeglih od zuna ura je šelè skor zimska, kàr o pudan nebuo je lepuo ja- sno an sonce nas grieje, se začne čut pomladanski duh. Videmo, de sviet okuole nas se zbuja, parve rožice pahajo uoz šelè malomanj zmarznjene zemlje an kažejo njih batice. Če čujemo mi puomlad, morta viedet’, kuo jo čujejo mladi šuolarji. Za tuo gledmo jin parpomat an napravmo jin dobar fruoštih: spremuto naranc, kako fleto kruha z marmelado al bujoš z medan. Dobrò bi bluo usakoantarkaj adno ice naj à la coque, ku tu zavajone. Za kosilo al vičerjo manjku dvakrat na tiedan napravmo kake ribe. Vemo, de riba pomaga puno za intelektiuni žvilup, ima u sebe proteine an omega 3, ki so zlo important pruot boliezni sarca. Zatuo parmierne ribe so posebno sardine, sgombro, ačuge, merluc pa tud postru, salmon an soljola. Za uživat u celoti use lastnuosti, use proprietà takih rib, muoremo jih pa kupit freške al pa hranjene pod ledan. Za mesuo je zadost ga jest ankrat na tiedan, ne muore pa parmanjkat ser grana, ki je dobrò ga jest tudi na taščè, vic krat na tiedan.

Riceta ANTIPAŠT Z RIBO Donašnja riceta je napravjena z ribo. Nucamo an zavitek pašte sfolje (se jo lahko kupe u butig že parpravjeno za nucat), 3 ete sardin, 1 eto skute, malo predarsina, malo masla, olivno oje, su an popar. Parvo rieč očedemo an splaknemo sardine, jih zriežemo na koščicje an denemo u ponù kupe z olivnin ojan, osolmo an popopramo. Denemo na oginj an pustmo, naj se sardine tenfajo počaso parbližno za 15 minut. Natuo jih snememo z ognja, pustmo, naj se pohlade, doložemo skuto an lepuo premiešamo. Sada uzamemo pašto sfoljo, če nie tista že stegnjena, jo lepuo stegnemo z valižan, veriežemo majhane kuadrate, na usak kuadrat položemo malo parprave z ribo an lepuo zarobemo. Za bit sigurni, de ostane lepuo zaparto, uzamemo bejak adnega ici an ga lepuo zbutamo, dok ne rata bieu ku snieg. U zbutanin bejakan zmočemo robe usieh kuadratu. Uzamemo posodo za foran, jo lepuo obelmo al pa oflodramo s karto za foran, po varh položemo parpravljene kuadrate an denemo pec u foran že gorak 180° parbližno za 15 minut. Loretta Primosig

15. marca 2014

dom

JEŠIŠKE ZGODBICE

Britule an fionde nieso parmanjkale tu gajufah. Diego je biu te narbuojš

P

Jur Zad Tih

o igrah so paršle na varsto britule. Kàr je Tonac s suojo krošnjo hodu predajat po vaseh, smo usi kupil’ britulo. Vie se, de smo jo imiel’ nimar tu pest’, posebno na puomlad, kàr so se začele beke majit. Dielal’ smo piščiele usake sorte, duge trobce, ki so garčal’, kàr se je not pihalo, majhane vile, grabice, mušje ščale, cajnice an koše, ki smo jih dajal’ meštrinu za lecion od diela, ki se ga je runalo na ruoke. Kladli so jih gor na poličico, ku šuolske diela. Druga posebna rieč, ki nie mogla parmanjkat tu naših gajufah, je bla fionda (frača), zatuo nobedan tič se nie mú čut siguran ne tu drievu ne po luhtu. Glih takuo mačke an pisi. Še človek se je dostkrat potipu, zak’ ga je zaščiapielo. De na guorimo od tac, od ižolatorju an vič ku kake glažove laštre. Glih ‘na laštra od cierkve nas je ‘an dan use parpejala čja pred meštrina. Gaspuod Jakulin mu je zakuazu, de nan use fionde sekueštra an de naj jih zažge. Mai se nie zaviedelo, duo od nas je ubù tisto laštro. ‘No jutro, ta-

kuo ki smo hodil’ čez prag od šuole, so nas previzital’ an fiondo sekuestral’. Zmislen se, de nas je bluo puobu danajst, pa je nazadnjo meštri zašteu trinajst fiond. Kajšan je jmeu tud’ rezervo. Usieh trinajst so storli nabasat tu štufo (peč). Tu šuol’ je ‘an tiedan smardielo po zažgani gom’. Takuo smo ostal’ brez fionde. Bla je velika nasreča, zak’ lastike, za drugo narest, nie bluo lahko ušafat. Kupoval’ smo jih od Ušivnjanu an Zabričanju. Oni so jih imiel’ nimar. Drug dan so že nove lastike predajal’. Hitro se je zaviedelo, kje so uzel’ tiste armene, kàr so ušafal’ preriezan koperton dol na Melinjakovin kamione brez meha notre. Nie dost vajala ku rezerva. Za kajšnega je bla masa parložno obiešena tan pod kaselotan. Na kor pravit, kaj sta uganjala Keko an Bepi Melinjakova, kàr sta tuole odkrila. Nazaj sta meštrina an gaspuoda nabazgala, de nas je use štrafu, dok bi na skoknu uon, 'duor je karvico nardiu. Tri dni so nas use puobe daržal’ notre. A nie mai paršlo uon, duo je biu. Za se vendikat (maščevat) so jin le

tisti šli srat an scat tu gabino od kamiona. Pustil’ so napisano, de jin spuste kamion dol pod giron, če bojo še meštruna an gaspuoda dražil’. Če bi nan fionde pustil’, nie bluo nič ratalo. Use se je s cajtan potalažlo. Se vie, de fiond niesmo vič nosil’ tu šuolo, zak’ smo se bal’, de nan jih nazaj uzamejo. Takuo smo jih skrival’ tu špranje al’ pa tu kake štrahuole priet, ku smo stopil’ tu šuolo. Narguorš kampion, narbuojš za strejat je biu Diego. Njemu nie utekla ne snica ne ščinkovac. Kar je pomieru, je dol padlo. Usi smo se čudval’. Bukalince od pive smo mu nastavjal’ gor na ‘no lato. Od deleča 'nih osan, deset metru jih je metu dol ‘dno za drugo. Drug liep žug je biu »kartuče«. Nastavjal’ smo jih ‘dno blizu te druge, ne dva čentimetra adne od druge. Primali smo. 'Duor je biu buj blizu balina, je te parvi metu »bakon« pruot telin kartučan. Vič, ki se jih je dol zvarnilo, vič se jih je udobilo. »Bakon« sta ble dvie kartuče nasajene ‘dna tu to drugo. Notre so ble tri kugle, de bo buj težak. Čujen šele škampinjat at na praze od šuole. Tarkaj smo metal’ pruot uratan tel »bakon«, de je ratala jama. Muorli smo zaluožt drugo dasko, de nan na bi kartuče utiekale. (60 - gre napri)

LJUDJE V POSOČJU

Pogumni pastir in mobilni telefon

V

časih, ko je bilo na Matajurju in pod Krnom še polno živih planin, je eno sezono na Magoški planini Dovc pasel in siril sam, še ne dvajsetletni Toni Mehcov iz Magozda. V strmino Morizne je vsekana mulatjera, ki so jo za vojaške potrebe zgradili italijanski vojaki v prvi svetovni vojni. Iz vasi do planine pod Velikim vrhom je dobri dve uri hoda, zato obiski domačih in drugih lastnikov živine na planini niso bili pogosti. Visoko v gori je med delom v stanu pri živini in na paši v strminah gore na pastirja prežalo veliko nevarnosti in možnosti za manjše in tudi večje poškodbe. O telefonu, ki bi ga nosil v žepu in polnil baterije s sončno celico na hlevu, ni upal sanjati niti najbolj zvest bralec znanstveno fantazijskih romanov. Pa vendar je bilo zaradi varnosti živine in počutja osamljenega pastirja potrebno vsakodnevno sporazumevanje z dolino. Umni domačini so si za take potrebe domislili izviren sistem. Tik na robu planinskega pašnika, visoko nad Sočo, stoji kot naravni obrambni zid večja skalna gmota. Prav iz te skale se razteza lep pogled na Magozd, po dolini Soče in drežniških vaseh. Na to mesto je običajno po opravljeni popoldanski molži stopil osamljeni pastir ali mlekar in z belim prtom v visoko dvignjenih rokah domačim v dolini oznanjal, da je z njim in živino vse v redu. V primeru obolele živine ali druge pomoči, bi uporabil prt dru-

ge barve ali način mahanja. Starejši domačini pravijo, da so ob mahanju s prtom tudi vriskali in kričali. Še preden je Toni odšel v planino, so ga manj pogumni vaščani strašili z nevarnostjo pred obiski nepridipravov, željnih tuje lastnine in verjetnosti nočnih obiskov nezemeljskih bitij. Vendar se mlad Toni ni pustil prestrašiti. Pogumno je prevzel odgovorno delo mlekarja in pašo cik v vaški planini na gori. Po popoldanski molži je vsakodnevno odšel na skalni rob oznanjat uspešen zaključek dneva, v kraško kotlino pa natočit sveže studenčnice. Zvečer, po opravljenih celodnevnih obveznostih je mirno legel k počitku. Lepega večera, ko se je na planino spustila noč, so Tona iz sna prebudili čudni zvoki, sledilo pa je nekakšno

globoko mrmranje. Vendar se mlad pastir ni pustil prestrašiti. Prisluhnil je enakomernemu potrkavanju zvoncev v hlevu, kjer so krave mirno prežvekovale. Dvignil se je iz ležišča, stopil v sirarno in v roke vzel sekiro, ki je bila prislonjena k drvom za kurjavo pod kotlom in stopil pred vrata stanu. »Kdo si? Pokaži se ali pa te ubijem!« je Toni grozeče zakričal v temo z dvignjenimi rokami in s sekiro v roki obrnjen proti hlevu, kjer je opazil, da se nekaj premika. Iz teme se je kmalu oglasil domačin, ki je prišel na planino, da bi prestrašil mladeniča. Vendar je osamljeni pastir pokazal pogum in strašivca, s katerim sta za tem skupaj prenočila na hlevu, skoraj pognal v beg. PaČ


dom

15. marca 2014

naše pravce

ZAKÌ SE KAŽE ‘AN SUD KUKOVCI

15

stran

besedilo: ADA TOMASETIG - risbe: MORENO TOMASETIG

An krat je biu an mož punu buožac. Je živeu z njega družino tu ni mikani hiš’ , ta pod ‘nin briegan an usak dan je ustu že pred dnen an je šu dielat čeu puoje. Težkuo mu je bluo družinu redit an vičkrat sam sabu se je žalvu go mez njega žalostnu življenje. An dan je šu gu host po nu fažinu an kàr je lepuo spravu darva an ijh je lepuo zvezu, se je usednu če na jopu an je vetegnu uoz gajufe nu jabuku an ju je začeu lupit. Grede ki je lupu, je čù ‘nu kukovcu, ki je skrivala nje glas miez perij od ‘nega velicega kostanja. »Kuo san nasrečan - je jou mož, - že ki liet se troštan an čakan nu malu sreče, ma še nič dobrega me se nie zgodilu tu mojin življenju. Niesan naredu nič slavega obednemu, dielam od zguoda do nuoč ku muš an le mi gre slavu. Gor na use an tuča me je potukla ušenicu. Na vien, kuo bo z nam lietos!« Tuole je na glas guoru an se je biu zabu še jabuku jest. Kukovca ki je bla genjala puojt an ga je poslušala, je spoletiela doz kostanja an se je ustabla blizu moža. Mož ju je pogledu an ju uprašu: »Ka’ si z’ an tič? Te niesan mai vidu!« »Lahku - je jala kukovca- je težkuo, de kajšan me vide,

san nimar skrita miez perjah. Ma duo vie, ki krat si ču muoj glas od kukovce.« Mož je gledu an poslušu an u sebe se je podaržu, zak’ ki krat tu njega življenju je biu teu videt kukovcu an sada je bla atu ta pred nijn. »Kajšnu lepo jabuku imaš«, mu je jala kukovca. »Če zakuažiš, nardimo čez pù.« »Ja - je jala kukovca - mi gre glih pru kiek sniest, donas niesan še nič sniedla.« Takuo mož je preriezu jabuku čez pú an je dou an kuos kukovci. Kàr sta lepuo sniedla, kukovca mu je jala: »Si dobrega sarca an jest ti bom pomala. Puj za mano, te pejen čeh nemu velicemu kostanju, tuk ima nje gniezdu na stara keka. Ta pod gniezdan je ‘na velika jama an tu tistu jamu keka je znesla usake sort reči. Boš videu, ki ušafaš kiek, ki ti puojde pru.

Jest vien, de tela keka je spoletiela deleč ta od tele host, če mez doline do gradu od kraja. Vieš an ti, de keke pobierajo use, kar se lašči.« Guoré, sta paršla čeu sred host’, tuk je rastu kostanj od keke. Mož se je spliezu gu anj an je pogledu tu jamu: use se je laščielu. Je bluo tarkaj zlata, de mož nie uagu še ga taknit. Kukovca mu je jala: »Hitru napun toje gajufe an srajcu, priet ku se uarne keka.« Mož ju je bugu an kàr nie viedu, kan klast cekine, kietince, parstane, slebarnike, ki keka lieta an lieta jih je zbierala tu nje jamu, je jou kukovc’: »Kuo te zahvalin za use tole sreču? Jest in moja družina na bomu lakot tarpiel', do kot na umremo!« »Daj me an cekin, samuo adan, use to druge je toje. Ma samuo 'no rieč na smieš zabit: usaku lietu, kàr pride spomlad an me boš čù puojt, zmisni se na me an parnesi me an cekin. Če takuo nardiš, toje gajufe na ostaneju mai prez sudu.« Takuo mu je jala kukovca an z nje cekinan je spoletiela. Mož z njega blagan je šu hitru damu an od tekrat ta par njega hiš’ so lepuo živiel’. Usaku spomlad je nesu an cekin gu host, tuk je biu sreču kukovcu an sreča ga nie mai zapustila. Šele donas je navada pokazat an sud kukovce te parvi krat, ki se ju čuje piet an te k’ niema ta par sebe še pet franku, tiste lietu bo 'meu malu sudu.


16

zadnja stran

stran

Kaj kje kam kadà kuo Nediške Doline Sveta Maša po slovensko

Usako saboto ob 19.00 u farni cierkvi u Špietru >> ŠPIETAR >> do15. marča na ogled

u Beneški galeriji razstava kvadru Nel segno di Paolo Petricig/ V Pavlovem znamenju. Odparta od pandiejka do petka od 17. do 19. ure an ob sobotah od 10. do 17. ure.

>> ŠPIETAR >> u petak 21. marča, ob 20.00

u Inštitutu za sloviensko kulturo bojo praznoval' Svetouni dan poezije brez meja u slovienskin, furlanskin an italijanskin iziku, za muziko bo skarbeu Alessio de Franzoni. Sodelujejo: kd PoBeRe, kd Rečan, Isk Špeter.

>> LIEŠKA FARA >> u nediejo 23. marča

16.00 bo požegnavanje nove kapelce v Slapoviku, ki stoji na provinčialni ciesti; u petak 4. obrila bo križova pot u Seuci an 11. obrila bo te zadnja u Dolenjin Garmaku.

senih mašker, ki jih runa Antonio Trinco iz Ruonca. U centru je tudi fotografska razstava o pustuovih u Nediških dolinah; fotografije je napravu Fabio Bonini.

>> LIEŠKA FARA >> u nediejo 6. obrila

>> PLANINSKA DRUŽINA BENEČIJE >> u nediejo 23. marča

Postna božja pot. Program: ob 15.00 se gre od Čemurja do Stare gore, ob 17.00 skupna molitev pred urati starogorskega svetišča, odhod par nogah do Čemurja an molitev rožarja. Kduor če, bo lahko zakjuču dan u pizeriji, prenotajta se par Mirelli al Fabrizije do 4. obrila. Če bo slava ura, tuole bo u nediejo 13. obrila.

>> VARTAČA >>u saboto 22. marča, ob 18.00

Conoscere per convivere, l'orso nelle valli del Natisone. O medvedu bojo guoril: dr. Stefano Filacorda z Uidanske univerze, Nico Comand iz vasi medvedu (Villaggio degli orsi) na Štupci an com. Sandro Cicuttini iz Cfr u Čedadu. Kduor bo teu, se bo lahko ustavu na vičerji, za kero je trieba prenotat na tel. 0432 714146.

>> VARTAČA >> do 30. marča na ogled

u prestorih agregacijskega centra, u Sauonjskem kamunu, razstava le-

LETNA/ANNUALE € 20 PODPORNA/SOSTENITORE € 40 SLOVENIJA/SLOVENIA € 25 Naročine EVROPA/EUROPA € 30 i SVET/EXTRA t n e m a EUROPA € 40 n o Abb

na Liesah bo Senjan Sv. Jožufa, pomočnika Lieške fare. Ob 11.00 bo pieta sveta maša an precesija s podobo sv. Jožufa. Potle veselica u palestri.

>> LIEŠKA FARA >> križova pot an požegnovanje nove kapelce

Križova pot u Lieški fari gre naprej usak petak ob 20.00 po vaseh: u petak 14. marča bo u Platcu, 21. marča u Zverincu. U nediejo 30. marča ob

Poštni račun/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/Čedad Bančni račun/Conto corrente bancario Iban: IT37 O086 3163 7400 0000 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT22XXX

15. marca 2014

dom

Domača modruost Če miesca marča ponoč garmi, grazduje napune sodi

bo pohod po dolini Sv. Lienarta Info: Joško, 3284713118

>> PLANINSKO DRUŠTVO CAI >> u petak 21. marča, ob 20.00

u faruže u Špietru Silvia Clemencig bo pokazala video o potovanju u Nepalu;

>> u nediejo 30. marča

pohod na goro Rio Bianco-Srednje Brdo (460m u Julijskih Predalpah) Info: www.caicividale.it.

Gorica >> PRIMORSKA POJE >> u nedjejo 23. marča, ob 17.00

u Kulturnem centru Lojze Bratuž bojo pieli: movs Kantadore Brezovica, mepz Rečan z Lies, žepz Ivan rijavec iz Črnega Vrha nad Idrijo, mepz Haliaetum Izola, mepz Senožeče, mopz Vasilij Mirk Posek-Kontovel, mepz Frančišek Borgija Sedej Števerjan.

Trst >> PRIMORSKA POJE >> u nedjejo 30. marča, ob 17.00

u cierkvi Sv. Roka u Nabrežini bojo pieli: mepz Angelski spev Otlica, mopz Kromberški vodopivci Kromberk, mepz Slovenski dom Zagreb, mepz Gorjansko, Pod lipo iz Špietra, mepz Jože Srebrnič Deskle, mepz Jacobus Gallus Trst.

Slovenija >> PRIMORSKA POJE >> u saboto 15. marča, ob 20.00

u osnouni šuoli u Idriji bojo pieli: mepz Žaga, mopz Skala Gabrje, žepz Marjetice Podkraj, mepz rimorje Aj-

dovščina, mopz Vinograd Vrtovin, mopz Barški oktet iz Barda.

U prihodnji številki bomo objavil’ prireditve do polovice obrila. Pošjajte obvestila do 24. marča na:

info@slov.it Tel.-Fax 0432701455

Sul

prossimo numero pubblicheremo gli appuntamenti fino a metà aprile 2014. Inviateli entro lunedì 24 marzo.

Prevodi Traduzioni

Prevodi vseh vrst in lektoriranje tekstov strokovno, hitro, natančno, po primerni ceni, zanesljivo in zaupno iz italijanščine v slovenščno in obratno na 348 5165977 ali e-mail: info@listscarl.com Traduzioni per ogni esigenza e revisione testi dall’italiano allo sloveno e viceversa: qualità delle prestazioni, affidabilità, precisione, rapidità di consegna, al giusto prezzo cell. 348 5165977 o mailto: info@listscarl.com

NA SPLETNI STRANI www.dom.it VSAK DAN NOVICE IN PRIREDITVE

dom

KULTURNO VERSKI LIST

Petnajstdnevnik | Periodico quindicinale Odgovorni urednik | Direttore responsabile Marino Qualizza Založba | Editrice Most società cooperativa a r. l. Uredništvo | Redazione Uprava | Amministrazione 33043 Čedad - Cividale del Friuli Borgo San Domenico, 78 tel. - fax 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 Stampa: Centro Stampa delle Venezie soc. coop. via Austria, 19/B, 35129 Padova Registrazione Tribunale di Udine n. 8 - 8. 4. 2003 Redakcijo smo zaključili 11. marča ob 15. uri

Najbolj brano na naši spletni strani I più letti sul nostro sito internet 1.

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

Vangeli in dialetto sloveno non per uso liturgico Evangeliji v narečju niso za liturgično uporabo

2.

Dreška občina pritiska za EZTS Gect, la spinta viene da Drenchia

3.

»Ne bodimo leni do našega jezika!« «Non trascuriamo la nostra lingua!»

4.

31. Senjam beneške piesmi Festival della canzone beneciana

5.

Dvojezična šola še vedno brez sedeža Scuola bilingue quattro anni senza sede

Diventa nostro amico Postani naš prijatelj Seguici! Sledite nam!

Vsak dan, od pandiejka do sabote, poročila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poročila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. ODDAJE ZA VIDENSKO PROVINCO Vsako sriedo ob 9.10 pregled slovenskega tiska v Videnski provinči v oddaji »Prva izmena«. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako saboto ob 14.10 »Nediški zvon« iz življenja Beneških judi. Vsako zadnjo saboto v miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer teče bistra Bela«.

V saboto ob 21.00 in v nediejo ob 21.00

OKNO V BENEČIJO

tudi na internetu: www.radiospazio103.it

Giornale Dom  

Edizione del 15 marzo 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you