Page 1

ICT-integratie in onderwijs is een ondersteuningstraject met focus op Wereldoriëntatie in het basisonderwijs. Via laagdrempelige ICT-toepassingen bereiken we de WO-leerplandoelen en werken we aan ICT-doelen. Wat kan dit concreet in de klas betekenen voor het WO-thema “De afvalberg op dieet”?

THEMA WERELDORIENTATIE De afvalberg op dieet.

ICT 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in en door ICT ondersteunende leeromgeving ICT 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. ICT 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

ICT 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. ICT 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Voor 5de en 6de leerjaar

AFVALBERG OP DIEET

algemene doelen

ICTdoel 4 ICTdoel 5

natuur

ICTdoel 6 ICTdoel 7

techniek

ICTdoel 8

Het project focust op de dimensies “mens en natuur” en “mens en techniek”. Ook de algemene doelen en doelen uit de andere bestaansdimensies komen aan bod. Er is tevens aandacht voor “leren leren” en “sociale vaardigheden”.


ICTdoel 6,7

7.17

We meten het gewicht en het volume van ons huisafval en ons schoolafval en zetten dit alles via enkele muisklikken om in grafieken.

KGA, GFT, … allemaal afkortingen. Wat betekenen ze? Kan je ook voorbeelden geven uit jouw omgeving? We zoeken op internet efficiënte informatie.

Hoe kan je met een ‘afvalladder ‘diëten’? We maken hierover een mindmap en stellen deze voor. ICTdoel 6,7,8

0.14

ICTdoel 6

0.13

Afvalladders in alle vormen. Zijn ze allemaal correct? Welke vind jij de beste? Afbeeldingen zoeken op internet is hier een must… via Google of een andere zoekmachine. We stellen ze voor aan de anderen. Interview onze “diëtisten”: kringloopmedewerker, vuilnisman, beheerder containerpark… en maak er een radio-uitzending van.

ICTdoel 6,7,8

0.6

0.13

6.8

6.8

ICTdoel 6,7,8

De afvalberg verminderen kan al in de supermarkt! ICTFotografeer verschillende verpakkingen doel van dezelfde producten, sorteer ze volgens 6,7,8 ‘dieet-waarde’ en presenteer je werk. 6.1


ICTdoel 6,7,8

0.7

Bespreek videofilmpjes over afvalverwerking en plaats een samenvatting op het digitale prikbord. ICTdoel 5,6,7,8

IK VAL AF, MAAR JIJ ‘AFVALT’ NOG ? Ontwerp slogans om de afvalberg te verminderen en hang ze uit op HEEL groot formaat op school.

ICTdoel 5,7,8

7.18

6.1

Maak een reclamefilmpje om de afvalberg te verminderen (beter sorteren, minder papier,…) en plaats het op You Tube. Zorg dat zeker één familielid commentaar geeft op jullie promofilmpje.

Op het web vind je heel wat spelletjes die je leren hoe je de afvalberg kan minderen. Speel er enkele en wees kritisch na al wat jij weet over afval: leerde je iets bij, zijn ze wel correct? ICTdoel 4,6

6.6

Weet je nog? We zijn gestart met het meten van ons huis- en schoolafval. Dit doen we nu nog eens. Zijn de resultaten beter? ICTdoel 4,7,8

0.15


ICT integreren bij het realiseren van de doelen van WERELDORIENTATIE

ICT 4 ICT 5 ICT 6 ICT 7 ICT 8 Info opzoeken…

Voorstellen van info

Vellig, verantwoord communiceren

x

x

x

0.7 Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken

x

x

x

0.13 Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier hanteren

x

x

x

0.14 Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren.

x

x

x

x

x

x

x

x

6.1 Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of grondstoffen. 6.6 Kinderen zien in dat producten worden gemaakt volgens bepaalde technische principes.

Creatief

0.6 Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk uit en benoemen daar waar mogelijk correct.

0.15 Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen.

Zelfstandig leren

WO-leerplandoelen FOCUS “mens en techniek” & “mens en natuur” e.a.

x x

x x

6.8 Kinderen zien in dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen voorkomen, waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en/of bedienen.

x

x

7.17 Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en grondstoffen.

x

x

7.18 Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.

x

x

x

Voorstel i2O - Afval  

Dit is een ontwerp, meer info volgt

Advertisement