Page 1

γλώσσα β΄ γυμνασίου ενότητα 2 : περίληψη


πλαγιότιτλοι ➢ ➢ ➢

Για να γράψουμε πλαγιότιτλους Διαβάζουμε προσεκτικά την παράγραφο και εντοπίζουμε τη βασική τη βασική της ιδέα Εντοπίζουμε και υπογραμμίζουμε τις λέξεις – κλειδιά της παραγράφου Με βάση τις λέξεις κλειδιά γράφουμε τον πλαγιότιτλο προσέχοντας να αποδίδει σύντομα, περιεκτικά και με σαφήνεια το νόημα της παραγράφου


για να γράψουμε περίληψη ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Διαβάζουμε τον τίτλο του κειμένου Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο Εντοπίζουμε το θεματικό κέντρο ( στη θεματική περίοδο) Σημειώνουμε τις λέξεις κλειδιά κάθε παραγράφου Γράφουμε πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο Γράφουμε περίληψη προσέχοντας - να ξεκινήσουμε με αναφορά στο κείμενο και το συγγραφέα - να καταγράψουμε μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες - να χρησιμοποιήσουμε πληροφοριακό ύφος χωρίς να σχολιάσουμε το κείμενο - να εφαρμόσουμε τους γλωσσικούς κανόνες (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη, λεξιλόγιο) - να τηρήσουμε το όριο των λέξεων που έχει δοθεί - συνήθως η περίληψη έχει τυπικό ύφος, το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση του γ΄ προσώπου ή του α΄ πληθυντικού.


κριτήρια αξιολόγησης της περίληψης α. ως προς τη μορφή της περίληψης ➢ Γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη ➢ Χρήση σωστών σημείων στίξης ➢ Κατάλληλο ύφος και γλώσσα ανάλογα με το αρχικό κείμενο, το σκοπό και τον αποδέκτη της περίληψης ➢ Ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση ➢ Τήρηση του ορίου λέξεων που έχει δοθεί β. ως προς τη δομή της περίληψης ➢ Η περίληψη γράφεται σε μία παράγραφο ➢ Ακολουθία του σχήματος : πρόλογος – κύριο θέμα – επίλογος αρχικού κειμένου ➢ Χρήση διαρθρωτικών (συνδετικών) λέξεων και φράσεων γ. ως προς το περιεχόμενο της περίληψης ➢ Επιλογή βασικών σημείων του αρχικού κειμένου ➢ Αναδιατύπωση του αρχικού κειμένου, όχι αντιγραφή ➢ Αποφυγή προσωπικών κρίσεων για το αρχικό κείμενο


Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη ➢ στην αρχή, στον πρόλογο, το κείμενο μας ενημερώνει για, αναφέρεται σε, ο συγγραφέας ασχολείται με, αναφέρεται σε, εξετάζει ➢ στη συνέχεια, ύστερα, έπειτα…, στο κύριο μέρος…, ο συγγραφέας αναφέρει, επισημαίνει, σημειώνει, τονίζει, υπογραμμίζει, ισχυρίζεται, πιστεύει, παρατηρεί, διαπιστώνει, προσδιορίζει, αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί, αιτιολογεί δικαιολογεί, συγκρίνει, αντιπαραθέτει, υπερασπίζεται, συμφωνεί, ταυτίζεται, απορρίπτει, αντικρούει, δείχνει, αποδεικνύει, συμπληρώνει, προσθέτει ➢ τέλος, τελικά, συμπερασματικά, εν κατακλείδι, κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, ο συγγραφέας καταλήγει, συμπεραίνει


άσκηση : να γράψετε την περίληψη του κειμένου Oι πρώτες κινηματογραφικές προβολές Το 1898 ο κινηματογράφος είναι γεγονός. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, στο Γκραν Καφέ του Παρισιού, οι αδερφοί Λυμιέρ οργανώνουν την πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή με εισιτήριο. Ο κατάλογος των Λυμιέρ αυξάνει αδιάκοπα και το 1898 φτάνει τις 1000 ταινίες. Η Αμερική γεμίζει την ίδια περίοδο τις αίθουσές της στη διάρκεια των προβολών. Το νέο παράθυρο για να εισβάλλει στον κόσμο μια σειρά φανταστικών ή ρεαλιστικών πλασμάτων για τα επόμενα εκατό χρόνια έχει ανοίξει. Είναι η οθόνη του κινηματογράφου κι αργότερα το μικρό της παραθυράκι, η οθόνη της τηλεόρασης. Και τότε, την Άνοιξη του 1898, γίνεται στην Αθήνα η πρώτη δημόσια προβολή. Σε μια αίθουσα στην πλατεία Κολοκοτρώνη προβάλλονται η “Άφιξη του τρένου” και η “Έξοδος των εργοστασίων”, ταινίες των Λυμιέρ. Οι αντιδράσεις του κοινού ξεκινούν από το θαυμασμό και φτάνουν ως τον αφορισμό στα έργα του Σατανά. Το νέο δαιμονικό κατασκεύασμα, η «δαιμονική οθόνη», δίνει πλήθος αφορμές για ταξίδια σε κόσμους μαγικούς. Στο εξής στο χώρο του θεάματος ο κινηματογράφος έχει αρχίσει να εκτοπίζει σοβαρά το θέατρο και να κερδίζει έδαφος στα αστικά κέντρα, σε βάρος του Καραγκιόζη. Ο τελευταίος κρατάει το βασίλειό του στα χωριά, όπου ο κινηματογράφος θα παραμείνει για χρόνια άγνωστος. Οι στατιστικές αναφέρουν γι’ αυτή την εποχή εβδομήντα μία αίθουσες κινηματογράφου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων στις παραπάνω αίθουσες είναι ξένες ταινίες, με φυσικό επακόλουθο την άμεση και καθοριστική επέμβαση των δυτικών μύθων και της δυτικής σκέψης στη συνείδηση αυτού του τόπου.

Περίληψη, β΄ γυμνασίου  
Περίληψη, β΄ γυμνασίου  

Νεοελληνική Γλώσσα, 2η ενότητα