Page 1

D A T E S Del 9 de febrer al 2 de març de 2010

H O R A R I Dimarts i dijous de 19.30 h a 21.30 h EXCEPTE Dilluns 15/02/10 T R À M I T S P E R F O R M A L I T Z A R L A I N S C R I P C I Ó

L L O C

Aula: 73 (7a planta)

1r.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Mallorca, 283 08037 Barcelona

Omplir la butlleta d’inscripció per internet (www.icab.cat), o bé la podeu enviar per correu electrònic a (cultura@icab.cat), per fax al número 93 487 16 49, o per correu ordinari a Comissió de Cultura de l’ICAB. També es pot portar personalment a la 4a. planta de la seu col·legial. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon 93 496 18 80 (Ext. 263-367).

D U R A D A 14 Hores

P R E U

I N S C R I P C I Ó

 No col·legiats a l’ICAB:  Col·legiats a l’ICAB:  Col·legiats a l’ICAB els darrers 3 anys  Col·legiats a l’ICAB major de 65 anys

FER RESERVA DE PLAÇA

2n.

UNA VEGADA REALITZADA LA RESERVA DE PLAÇA ES PODRÀ FER EL PAGAMENT.

3r.

PAGAMENT *TERMINI: 5 dies hàbils des del moment de la reserva de plaça.

150 € 100 € 20 € Gratuït

*FORMES DE PAGAMENT Ingrés o transferència bancària al compte:

3171-0000-12-1662741329

de Caixa d’Advocats,

indicant nom i cognoms de l’alumne i nom del curs.

C E R T I F I C A T

Targeta de crèdit, presencialment a Comissió de Cultura (4a. planta) o telefònicament al núm. 93 496 18 80 extensió 263 i 367.

En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d’assistència amb aprofitament a aquells alumnes que hagin assistit a un 80% de les hores lectives.

I N F O R M A C I Ó I I N S C R I P C I O N S Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Comissió de Cultura Mallorca 283, 4a. planta 08037 Barcelona Tel.: 93 601 12 35 i 93 496 18 80 (Extensions 263-367) Fax: 93 487 16 49 http://www.icab.cat e-mail: cultura@icab.cat

IX CURS DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU Del 9 de febrer al 2 de març de 2010

*HORARI: -de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00 hores -divendres de 9.00 h a 15.00 h

4t.

En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s’anul·larà la reserva.

Secció de Dret Administratiu


09/02/10 Principis generals i àmbit d’aplicació de la Llei 30/92 i 4/99, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Perspectiva general de la reforma introduïda per la Llei 4/99. Juan Carlos Maresca Cabot Advocat. Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

18/02/10 Revisió dels actes administratius: d’ofici i a instància de part. Recursos administratius. Alejandro Jiménez Marconi Advocat

Xavier Palomares Chofre Advocat

16/02/10 Procediment administratiu. Iniciació. Tramitació: prova, informes i audiència. Terminis. La notificació. Berta Bernad Sorjús Advocada del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

D ’ I N S C R I P C I Ó

IX Curs de Procediment Administratiu Del 9 de febrer al 2 de març de 2010 Nom Alumne Cognoms Alumne Adreça

23/02/10 Responsabilitat patrimonial de l’Administració. Marc Vilar Cuesta Advocat

15/02/10 DILLUNS EXCEPCIONALMENT Actuació administrativa. Potestats administratives. Requisits de l’acte administratiu. Motivació. Eficàcia i invalidesa. Actes nuls i anul·lables.

B U T L L E T A

Població

CP

Núm. Col·legiat/da

NIF

Tel.:

Fax

E-mail Titular factura CIF Adreça

25/02/10 Procediment sancionador. Montserrat Figuera Lluch Magistrada Jutge del Jutjat núm. 4 del Contenciós-Administratiu de Barcelona

Població

Signatura i data Indiqueu el vostre cas:  No col·legiats a l’ICAB:  Col·legiats a l’ICAB:  Col·legiats a l’ICAB els darrers 3 anys  Col·legiats a l’ICAB major de 65 anys

02/03/10 Finalització del procediment. Resolució. Desestiment i renúncia. Caducitat. Terminació convencional. Silenci administratiu. Carolina Mirapeix Martínez Advocada

CP

150 € 100 € 20 € Gratuït

ANUL·LACIONS Una vegada iniciat el curs no és possible la devolució de l’import. El Col·legi es reserva el dret de modificar el programa i de suspendre el curs. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades personals facilitades, mitjançant el següent formulari, quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat, "ALUMNES ICAB" del qual és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat de formalitzar la teva preinscripció, formalització, gestió administrativa, execució i desenvolupament de l'activitat acadèmica de l'ICAB, sense que això impliqui una cessió de les dades personals a tercers. En qualsevol cas, pots exercitar respecte a les teves dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent creat a l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció a l'Alumne (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283, 4a planta 08037 Barcelona- Referència LOPD), o si prefereixes ho pots remetre per fax 93 487 16 49.

cursos secció dret administratiu  

LLOC Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Mallorca, 283 08037 Barcelona Secció de Dret Administratiu 2n. UNA VEGADA REALITZADA LA RESE...

cursos secció dret administratiu  

LLOC Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Mallorca, 283 08037 Barcelona Secció de Dret Administratiu 2n. UNA VEGADA REALITZADA LA RESE...