Page 1

MEDIEGRAFIKERFAGET –Et spennende yrke med mange muligheter

bok_mediegrafiker_ginac.indd 1

09.04.14 10:34


bok_mediegrafiker_ginac.indd 2

09.04.14 10:34


INNHOLDSFORTEGNELSE

HVA ER EN MEDIEGRAFIKER?............................................. 4 LÆREPLANMÅL I BEDRIFT.................................................. 6 PROGRAMVARER............................................................... 10 MINE OPPGAVER............................................................... 12 FARGESYSTEMER.............................................................. 20 FAGUTRYKK ...................................................................... 24 TYPOGRAFI........................................................................ 26 MITT DESIGN..................................................................... 30

bok_mediegrafiker_ginac.indd 3

09.04.14 10:34


HVA HVAER EREN ENMEDIEGRAFIKER? MEDIEGRAFIKER?

Om jobben

Som mediegrafiker jobber du med visuell kommunikasjon. Din oppgave er å sørge for at budskapet treffer den riktige målgruppen og er tydelig og forståelig for mottakeren.

Personlige egenskaper

-Kreativ -Nøyaktig -Glad i utfordringer -Jobbe under tidspress -Kunne datateknologi og teknisk utstyr

Utdanning

For å bli mediegrafiker må du gjennomføre videregående opplæring i 4 år, to år består av skole og to år med opplæring i bedrift. 1.året) Medier og kommunikasjon (vg1) 2.året) Medier og kommunikasjon (vg2) 3.året) Opplæring i bedrift 4.året) Opplæring i bedrift

4 bok_mediegrafiker_ginac.indd 4

09.04.14 10:34


? R? Bilder funnet på www.sxc.hu

Lønn

Lønnen varierer fra hvor du er ansatt og hvilke arbeidsoppgaver du har. Gjennomsnittet på en årslønn er på 454.800 kroner.

Hvor jobber mediegrafikeren?

Vanlige arbeidsoppgaver

-Fotografere -Jobbe med tv-produksjon -Designe nettsider -Lage layout og innhold til tidskrifter -Designe plakater, brosjyrer, platecovere og annonser.

Hvor mediegrafikeren jobber varierer veldig. En medigrafiker kan enten jobbe i reklamebyråer, designbyråer, trykkerier, aviser, multimedieselskaper, TV og produksjonsselskaper, internettbedrifter og forskjellige medie- og informasjonsavdelinger.

5 bok_mediegrafiker_ginac.indd 5

09.04.14 10:34


LÆREPLANMÅL I BEDRIFT

Etter vg3 er det noen kompetanse mål som du må kunne i forskjellige fag. Disse fagene er mediedesign, medieproduksjon og bedrfit, kunde og marked. På disse kompetansemålene får du en svenneprøve, som normalt skal gjennomføres i innenfor en tidsramme på 5 dager

Bilder funnet på www.sxc.hu

6 bok_mediegrafiker_ginac.indd 6

09.04.14 10:34


Mediedesign

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: -Designe og vurdere ulike medieprodukter ut fra lærebedriftens tjenester og produktspekter. -Forklare og ta hensyn til samspillet mellom estetikk, form, farge, bruksområde og budskap i arbeid med idéutvikling og komposisjon. -Følge etiske normer for publisering i tråd med gjeldende regelverk. -Redigere og vurdere egne og andres skriftlige tekster for å øke forståelsen og tydeliggjøre tekstene uten å endre innholdet -Vurdere bruk av ulike mediebærere ut fra kundens behov. -Bruke komposisjonsprinsippene for skrift, bruke typografi som selvstendig komposisjon og begrunne valgene.

-Bruke og vurdere tekstelementer i sammen heng med bilder og grafikk. -Vurdere hvordan ulike bilder egner seg til bruk i utforming av medieprodukter. -Bruke bilder som hovedkomposisjon og som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel og begrunne valgene. -Visualisere informasjon ved å bruke grafikkelementer og begrunne valgene -Kvalitetssikre egen designprosess for å oppnå optimal gjengivelse av farger og originalmateriell. -Bruke og vurdere lyd som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel. -Vurdere hvordan ulike lydelementer egner seg til bruk i utforming av medieprodukter.

7 bok_mediegrafiker_ginac.indd 7

09.04.14 10:34


Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: -Forklare bruksområder for databaser i medieproduksjon, i distribusjon og til kunde -Bruke publiseringsverktøy for flermedial medieproduksjon -Forklare og bruke digital arbeidsflyt og følge kravene som stilles ved digitalisering av originalmateriell til ulike mediebærere -Utføre og forklare fargekorrigering og bildebearbeiding -Bruke og forklare prinsipper og teknologi knyttet til fargerom og fargestyring i elektroniske og papirbaserte produkter -Indeksere og kategorisere

8 bok_mediegrafiker_ginac.indd 8

tekst, lyd og bildemateriell i arkiv -Lagre medieprodukter i ulike formater på egnede lagringsmedier -Bruke bedriftens læringsressurser og arbeide systematisk og selvstendig med egne produkter -Delta i og vurdere egen rolle i prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid -Tilrettelegge arbeidsplassen ergonomisk og forebygge belastningsskader -Bruke teknologi og design som understøtter produksjon, funksjonalitet og brukervennlighet -Bruke interaksjonsdesign, animere tekst og bilder for ulike formater, redigere lyd og

09.04.14 10:34


video for multimedieproduksjon og begrunne valgene -Bruke programvare profesjonelt, forklare utskytinger tilpasset ulike papirformater og trykkformer og begrunne valgene.

Bedrift, kunde, marked

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: -Redegjøre for bedriftens bransjetilknytning, organisering, forretningsidé, produkter og tjenester -Bruke bedriftens kvalitetssikringssystem for å kontrollere produktkvalitet mot oppsatte mål og standarder -Redegjøre for hvordan klager og reklamasjoner håndteres i

bedriften -Følge bedriftens krav til kundebehandling og bistå kunder med faglig rådgivning -Arbeide i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet -Følge gjeldende regelverk for kildesortering og utslipp til ytre miljø -Bruke bedriftens sikkerhetsrutiner for registrering, behandling, distribusjon og lagring av data.

Informasjon funnet på www.udir.no

bok_mediegrafiker_ginac.indd 9

9 09.04.14 10:34


PROGRAMVARER –CMYK, RGB, PMS

Som mediegrafiker bruker man forskjellige programvarer. De mest brukte og viktigste er Illustrator, Photoshop, Indesign og Bridge. Disse er hjelpemidler for å produsere ulike produkter.

Photoshop

Photoshop er et avansert redigeringsprogram av Adobe. Brukes ofte til å retusjere bilder, fargekorrigering og forbedring av bilder. Brukes også til å legge på spesialeffekter. Brukes til pixel baserte bilder.

Illustrator

Illustrator er et program av Adobe. Det brukes til vektor baserte bilder. I dette programmet kan man lage og designe grafikk fra starten av. Brukes som oftest til å designe logoer.

Indesign

Programmet er av Adobe. Indesign er et program man bruker for å sette sammen alt til en helhet.

10 bok_mediegrafiker_ginac.indd 10

09.04.14 10:34


Brukes ofte til å designe magasiner, aviser, kort og brosjyrer. Man arbeider med utforming av tekst, bilder, farger, former og elementer som til sammen utgjør et ferdig produkt.

Bridge

Er et Adobe program. Dette programmet brukes til å laste inn bilder og finne disse på en oversiktlig måte.Hvis man åpner et bilde i Bridge vil du komme til Camera Raw som er bilderedigering og en liten forstadie for Photoshop.

11 bok_mediegrafiker_ginac.indd 11

09.04.14 10:34


MINE OPPGAVER –En smakebit på medier og kommunikasjon

Fotograffaget

Vi fikk i oppgave å ta et bra bilde. Vi fikk lov til å velge lyssetting selv. Vi hadde lært om tre forskjellige lyssettinger, rembrandt, loop og butterfly. Jeg valgte å bruke en av de, slik at jeg fikk lært meg det ordentlig. Lyssettingen jeg valgte heter Rembrandt. Jeg redigerte bilde i photoshop ved å gjøre kontrastene sterkere. Jeg brukte også brush til å legge på falske øyevipper. Uredigert bilde er til venstre og redigert er til høyre.

Modell: Madelen Nyland

12 bok_mediegrafiker_ginac.indd 12

09.04.14 10:34


Her er noen andre eksempler p책 bilder, som jeg har tatt i fotograffaget.

Modell til venstre: Mari Haagenrud Modell til venstre: Malin Hagen Vangen

nd

13 bok_mediegrafiker_ginac.indd 13

09.04.14 10:34


Medieproduksjon

Dette faget handler om å produsere ting. Vi fikk i oppgave å designe to filmplakater. Jeg valgte å designe en romantisk komedie-plakat og en skrekkfilm-plakat. Til denne oppgaven brukte jeg illustrator og photoshop. Den romantiske komedie-plakaten er en illutrasjon, defor har jeg laget denne i illutrator. Mens skrekkfilm-plakaten er pixel basert, noe som vil si at den består av pixler, derfor satt jeg denne sam-

men i photoshop. Målet med denne oppgaven var å kunne bruke det vi har lært i illustrator og photoshop i løpet av det første halvåret på vg1.

14 bok_mediegrafiker_ginac.indd 14

09.04.14 10:34


THEDEATH D,,,,,,s,,v,v,,,,,,,,,,,,,,

PÅ KINO FRA 20 APRIL Tullballfilm & Sentrum Studios presenterer“The death” med Sandra Hagen og Ola Nordmann reggisert av Gina Cecilie løkker Granli

produsent Trond Erik Fugleberg ansvartlig produsent Jorunn Finstad manus Knur Audun Grodås Hauge Basert på en historie av Marianne Bye

fotograf Martin Bøe klipp Erik Grande (N:F:K) lydansvarlig Per Morten Bråten casting av Norske talenter AS musikk av Eminem, Chris Brown og Rihanna filmet i Halden og Norsk films studioer

15

www.thedeath.com bok_mediegrafiker_ginac.indd 15

09.04.14 10:34


Mediegrafikerfaget

VI ER HER FOR DEG

Vi skulle designe en plakat for Sykehuset innladet, avdeling BUP. Her var målet å kunne fortelle med en plakat hva BUP er og hva de hjelper til med. Det var viktig å bruke bilder og informasjon som viste interesse for målgruppen, som er barn og unge. Vi har også hatt en oppgave der vi skulle designe en logo for Lista fuglestasjon. I disse oppgavene har jeg brukt Illustrator.

Respekt Ansvar

Selvbestemmelse

Verdighet Tro

Taushetsplikt

Omsorg

16

Trygghet

Hvor finner du oss? -Kongsvinger -Elverum

bok_mediegrafiker_ginac.indd 16

-Hamar -Trysil

09.04.14 10:35


Mediekommunikasjon

I mediekommunikasjon driver vi med oppgaver som handler om 책 kommunisere sammen. En av de spennende oppgavene vi har hatt er streetphotography. Selv om oppgaven var spennende, s책 var den veldig krevende. Bildene m책tte b책de ha en historie og et budskap.

17 bok_mediegrafiker_ginac.indd 17

09.04.14 10:35


Mediedesign

Vi fikk i oppgave å designe et cd-cover. Dette var en av de første oppgavene vi fikk her på Medier og kommunikasjon, så det var litt vanskelig å være kreativ og finne ut en løsning på oppgaven, men likevel fikk jeg til noe. Resultatet kan du se under her. Målet med denne oppgaven var å levere et albumdesign som passer til sjanger, målgruppe, og artistens tidligere design. Når vi var ferdig med produktet, så måtte vi dokumentere arbeidet vi hadde gjort. Vi måtte også forklare og drøfte hvordan vi hadde utført oppgaven ved bruk av teori.

18 bok_mediegrafiker_ginac.indd 18

09.04.14 10:35


19 bok_mediegrafiker_ginac.indd 19

09.04.14 10:35


FARGESYSTEMER –CMYK, RGB, PMS

CMYK

-CMYK er et firefargesystem som brukes i forbindelse med trykk og reproduksjon. -Fargesystemet består av primærfargene cyan, magneta, yellow og key. -Når like stor farge av cyan, magneta og yellow blandes, blir fargen svart, men i virkeligheten blir denne mer mørk brun, derfor blandes svart som en egen farge. -Cyan, magenta og yellow er basisfarger, mens key er en hjelpefarge. -CMYK er et prosess printsystem, som vil si at en en farge printes av gangen og blandes.

-CMYK er et subtraktivt fargesystem. Et subtraktivt fargesystem oppstår når fargepigmenter blandes, når fargepigmenter blandes, eller når farger trykkes oppå hverandre. -Mengden av hver farge i fargesystemet angis i prosentverdi mellom 0-100. -CMYK består av 4 millioner forskjellige fargenyanser. -Primærfargene i CMYK er komplementærfarger til primærfargene i RGB. -Blanding av to primærfarger i CMYK gir en primærfarge i RGB: cyan + gul gir grønn.

20 bok_mediegrafiker_ginac.indd 20

09.04.14 10:35


RGB

-RGB er et fargesystem som kalles det additive fargesystem. Det additive fargeblanding oppstår når vi blander farget lys. -Det skapes fargenyanser når primærfargene legger sammen. -Dette systemet består av primærfargene rødt, grønt og blatt. Dette er fargene man trenger når man skal lage hvit. Hvit blir til når alle primæ- eller grunnfargene blir lagt sammen eller addert. -RGB brukes på digitalt utstyr, som f.eks mobiler,kamera og data. Man kan altså si at RGB brukes på skjerm. -RGB er det omvendte av CMYK. -RGB har større fargerom enn CMYK. RGB består av 16 millioner fargenyanser, (det oppstår derfor fargeforskjell på trykk og skjerm) -Det finnes mange forskjellige RGB-fargerom.

Noen eksempler er Srgb og adobergb. Forskjellen er at Adobergb har et større fargerom enn Srgb. -Om du skriver ut et RGB dokument, så vil skriveren automatisk skrive ut CMYK farger. Konverteringen fra RGB til CMYK er ofte problematisk, fordi RGB har et større fargerom enn CMYK, og alle fargene I RGB kan ikke representeres I CMYK. <-Heksadesimaler

RGB består av heksadesimaler, som består av 6 tegn. Dette gjøre for å unngå forveksling med RGB-verdier, som angis med 3 siffere fra 0-255. De to første heksadesimalene angir rød i fargen, de to neste grønn og de to siste blå.

21 bok_mediegrafiker_ginac.indd 21

09.04.14 10:35


PMS

-PMS er en forkortelse for Pantone Matching System. -PMS fargene består av en katalog, noe som ikke CMYK og RGB gjør. Katalogen består av omtrent 9000 farger. -PMS er ikke noe system for systematisk beskrivelse av alle synlige farger, fordi fargene skal være eksakte når du bruker de. -PMS kan brukes til alt. Brukes som oftest på logoer, slik at logoen kan både brukes på skjerm, brosjyrer og aviser. -Det finnes ni blandingsfarger, og alle farger skal kunne

blandes ved hjelp av disse fargene. -PMS systemet totale fargerom er større enn CMYK. -Konverterer man farger fra PMS til CMYK, så må man være klar over at alle fargene ikke blir de samme, fordi fargene ikke er eksakt like. -Fargeprøvene du får i malingsbutikker er PMS farger. -PMS er et spot fargesystem, som vil si farge generelt med rent eller blandet blekk. -Pantoneblekk er dyrere enn CMYK, derfor foretrekker å bruke CMYK for å spare penger.

22 bok_mediegrafiker_ginac.indd 22

09.04.14 10:35


S책nn ser PMS-fargene ut i programmer som Photoshop, Illustrator og Indesign.

23 bok_mediegrafiker_ginac.indd 23

09.04.14 10:35


FAGUTRYKK

For å kunne forklare hva man mener på en profosjonell måte og vil oppfattes som seriøs, så bør man kunne mange fagutrykk.

Gutter

Er mellomrommet mellom kolloner.

Bleed

Er området utenfor selve området hvor du designer. Dette er der for å hjelpe deg slik at du får med alle elementer og farger, og er også en type mal for når du skal klippe ved utskrift. Ved hjelp av bleed får man med fargen helt ut til kanten.

Metrics

Er avstanden mellom bokstavene.

Stoppeffekt

Er noe som trekker til seg oppmerksomheten, et blikkfang. Man burde ha en stoppef- fekt i et design for å trekke til seg ønsket oppmerksomhet.

24 bok_mediegrafiker_ginac.indd 24

09.04.14 10:35


Innrykk

Er da man hopper litt innover i en tekst for 책 markere et avsnitt.

Tekst: http://malintoemte.files.wordpress. com/2013/05/mediegrafikerboka.pdf

25 bok_mediegrafiker_ginac.indd 25

09.04.14 10:35


TYPOGRAFI

Typografi handler om fontvalg og justering av disse, slik at en tekst får god flyt. Målet med en god typografi er å gi en rask og forståelig formidling av budkapet. Ditt valg av fonttype signaliserer noe om temaets eller budskapets karakter, noe som kan bidra til å styrke denne formindlingen. Det finnes mange forskjellige skrifttyper. På midten av 1400-tallet var det to hovedretningen innenfor skrivekunsten: Gotisk og antikva.

Gotisk

Gotisk var en etterlikning av den gotiske håndskriften, skrevet med bred penn, som var rådende på 1300- og 1400-tallet. -Gotisk er kantet og gitterpreget. -Den har stor forskjell på hårstrek og grunnstrek. Gotisk var den siste hovedutviklingen innenfor håndskrevne skrifter før boktrykkerkunstens fremvekst. Den hadde sin utbredelse først og fremst i Tyskland.

26 bok_mediegrafiker_ginac.indd 26

09.04.14 10:35


Antikva

Antikva er en samlebetegnelse for skrifttyper med seriffer og ulik bredde på grunn- og tverrstrek. Skrifttyper med antikvaform oppstod først i trykkermiljøet i Venezia på slutten av 1400-tallet. Skrifttypene er sterkt påvirket av versaler fra romerske inskripsjoner og minuskler fra den karolingske minuskel. Antikvaskriftene har en lang historie og varierer sterkt i utforming. Sætrekk ved gammelantikva:

Sætrekk ved nyantikva: -Forskjellen mellom hårstrek og grunnstreker er større enn over gangsformen -Overgangen mellom grunnstrek og hårstrek er bråere -Hårstrekene er meget tynne. -Seriffene er like tynne som hårstrek ene. -Seriffene har vinkelrette overganger.

-Forskjell på hårstrek og grunnstrek -Seriffer -Skrå og svak buede toppseriffer på flere bokstaver -Myke overganger mellom bok stavene Skrå trykkfordeling

27 bok_mediegrafiker_ginac.indd 27

09.04.14 10:35


Grotesk

P책 begynnelsen av 1800-tallet kom det nye skrifter som var enklere i tegningen. -Ingen seriffer -Ingen eller veldig liten forskjell p책 h책rstrek og grunnstrek. Grotesk betyr merkelig, noe som kan tyde p책 at de ble betraktet som litt underlige da de dukket opp. Denne gruppa er blant de mest brukte. Noen kjente skrifter er Gill, Futura, Franklin, Helvetica, Univers og Frutiger.

28 bok_mediegrafiker_ginac.indd 28

09.04.14 10:35


H책rstrek

A

Grunnstrek

Seriffer

29 bok_mediegrafiker_ginac.indd 29

09.04.14 10:35


MITT DESIGN

I mitt design har jeg valgt å bruke lyse blå, mørke blå og brun som hovedfarger, fordi fargene passer veldig bra sammen. Fargene gir også en fargekontrast, som gjør designet spennede. Blå oppfattes som seriøs og ordentlige, og skaper derfor troverdighet, mens brunt oppfattes som trygt og stabilt. Selv om jeg har brukt de samme fargene i designet, så har jeg endret plasseringen av fargene, slik at jeg får variasjon. Dette skaper helhet i designet. På forsiden av boken min, så valgte jeg å ha et bilde og tekst, for å gjøre det enkelt. Dette har jeg gjenskapt på baksiden, for å skape helhet i designet. Dette bilde har jeg brukt noen steder i boken, for å skape gjentagelse og helhet. Når jeg har plassert bilder og illustrasjoner i boken, så har jeg valgt å plassere disse forskjellig, for å skape enda mer varisjon.

30 bok_mediegrafiker_ginac.indd 30

Jeg har valgt å bruke en grotesk font, fordi den har høy lesbarhet. Fonten heter Avenir. Den er designet av Adrian Frutiger designet i 1988 og ligger innenfor kategorien sans-serif.

09.04.14 10:35


Dette er hovedfargene i designet mitt. De passer fint sammen og skaper kontrast til hverandre.

Dette bilde har jeg brukt mye i designet mitt. Ved hjelp av opacity, s책 ser bilde annerledes ut.

31 bok_mediegrafiker_ginac.indd 31

09.04.14 10:35


32 bok_mediegrafiker_ginac.indd 32

09.04.14 10:35

Bok mediegrafiker ginacecilie  
Advertisement