Page 1

Carla Amador Georgina Camps 2n ESO Odissea


1. Circuit elèctric 2. corrent elèctric 3. voltatge 4. intensitat 5. potència 6. els tipus de connexions 7. simbologia 8. plànol de la instal·lació elèctrica 9. el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 10.Enllaços utilitzats


• S’anomena electricitat a l’origen d’un tipus de força que actua a distància. ES molt fàcil crear aquesta força, només cal fregar un plàstic, d’un regle o bolígraf per exemple, i veurem com atrau trossets de paper.


Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric. No és una altra cosa que la circulació de càrregues o electrons a través d'un circuit elèctric tancat, que es mouen sempre del pol negatiu al pol positiu


flux l e s é ctric è l e t n g ues e e r r r r o à c c l E n t de e t a m n i e v o m l m a o , norm ualsevol s e u q i r elèct le o q b a c Les n u . ' r d o t s c é trav condu l a i r e oden t p a s m e e u r q alt èctri l e s e u ives . t i s o p càrreg ives o t a g e n ser


La potència es la quantitat d’energia lliurada o absorbida per un element en un temps determinat.


• És el reglament tècnic de seguretat industrial en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. • Estableix les condicions que han de complir les instal·lacions elèctriques a un voltatge igual o inferior a 1.000 volts en corrent altern, o a un voltatge igual o inferior a 1.500 volts en corrent continu.


• • • • •

http://www.scribd.com/doc/4363/0607-Tema-2-4-ESO-Repaso-de-electricidad http://ca.wikipedia.org/wiki/Electricitat http://ca.wikipedia.org/wiki/Reglament_Electrot%C3%A8cnic_per_a_Baixa_Tensi %C3%B3 http://electricidaddelhogar.blogspot.com/2008/12/esquema-unifilarvivienda.html http://www.electronica2000.250x.com

Power Point l'electricitat  

Power Point l'electricitat

Power Point l'electricitat  

Power Point l'electricitat