Kronika

Page 1

GIMNAZIJA

KRONIKA 2012/2013


Ob zaključku urejanja kronike nas je pretresla žalostna vest, da nas je zapustila naša kolegica, profesorica zgodovine, Katja Mahorčič, ki je do upokojitve urejala šolsko kroniko.

Draga Katja, letošnjo kroniko posvečamo tebi.


V kaosu informacij, dogodkov, vtisov in edine stalnice današnjega časa spremembe se zdi, da življenje drvi mimo nas z vedno večjo hitrostjo. Z mislijo na jutri se kmalu več ne spomnimo včerajšnjega dne. Namen šolske kronike je potrpežljivo beleženje dogodkov in ohranjanje spomina na bogato in raznoliko dejavnost naših profesorjev in dijakov, stkano iz najrazličnejših srečanj, izmenjav, ekskurzij, tekmovanj, razstav, gledaliških uprizoritev in mnogo česa drugega. Prav gotovo je prenekateri dogodek spolzel mimo, za kar se opravičujem. Verjamem pa in upam, da jih je večina v pričujočih analih našla svoje mesto. Hvala vsem, ki ste pošiljali prispevke in fotografije in skrbeli za rast kronike. Brez vas je ne bi bilo. Posebna hvala Marku Krumbergerju za končno oblikovanje.

Silvana Štucin, zbiralka prispevkov in zapisovalka


9 3/9/2012 PRIČETEK POUKA Dan je bil namenjen razrednikom, ki so svojim dijakom dali osnovne napotke za pouk v novem šolskem letu. Elektronsko vodenje dokumentacije, to je e-Asistent, ki je zamenjal redovalnice in dnevnike, ostaja in ponuja vse več aplikacij. V letošnjem letu smo se soočili z odpuščanji kolegov pogrešali bomo Susan Vuga, asistentko za angleščino ter Andreja Pavlovicha, asistenta za ruščino, s prehodom kolegov na polovični delovni čas – to se je zgodilo tuji profesorici za francoščino AnneCécile Lamy, obenem pa tudi s prihodom novih kolegov, to sta Jasna Drašček, ki bo poučevala ruščino ter tuja učiteljica za angleščino Laura Lee Jensen, ki pri haja iz ZDA.

3/9/2012 EKSKURZIJA V PARIZ Že utečena ekskurzija v Pariz, ki jo v celoti organizirata Anne-Cécile Lamy in Ines Vižin, je bila letos že drugič izvedena v jesenskem času. Udeležili so se je dijaki četrtih letnikov, ki se učijo francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik. Dijaki so dobili pred odhodom brušuro z različnimi tipi nalog. Njihovi izdelki bodo ocenjeni. Ogledali so si različne pariške znamenitosti ter s pomočjo naše francoske učiteljice, ki ji je Pariz domač, začutili utrip tega prelepega mesta.


13/9/2012 OGLED PLANETARIJA V PADOVI Naša šola in TŠC Nova Gorica sta organizirala enodnevno ekskurzijo v Padovo. Udeleženci ekskurzije so bili dijaki, ki bodo sodelovali pri projektu »Sončna ura« in lanskoletni uspešni tekmovalci. Cilj ekskurzije je bil ogled zelo sodobno opremljenega planetarija. V popoldanskem času je sledil ogled Padove, ki ga je pripravil dijak 3.c, Jaka Gruden. Organizatorja: Mirjam Pirc (TŠC) in Miran Tratnik.

16.-21./9/2012 IZMENJAVA Z GIMNAZIJO IZ OHRIDA V okviru mednarodne izmenjave gosti naša gimnazija profesorje in dijake iz Gimnazije sv. Klimenta Ohridskega iz Ohrida v Makedoniji. Gostom je šola pripravila bogat program. Najprej so si ogledali znamenitosti in posebnosti Nove Gorice in bližnje okolice. Pod mentorstvom profesorjev Tomaža Komela, Andreja Šušmelja in Suzane Černe so si ogledali še Gorico, Sabotin, Goriška brda. V torek, 18. septembra so makedonski dijaki v spremstvu slovenskih vrstnikov obiskali Ljubljano in Postojnsko jamo. V sredo, 19. septembra 2012, pa so profesoriji slovenščine Irena Zuljan, Vanja Gabrijelčič ter Nejc Rožman Ivančič za slovenske in makedonske dijake pripravili literarne delavnice na temo Kosovelove poezije. Prijazno so jih sprejeli v Kosovelovi sobi, v Kosovelovi knjižnici ter Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani. V Kosovelovi knjižnici jih je sprejel ravnatelj Bojan Kavčič, o Kosovelu pa je spregovorila bibliotekarka Marija Godnič. V Kosovelovi sobi je predstavitev pesnikovega življenja in dela pripravila Ana Godnik. V Šolskem centru Srečka Kosovela jih je nagovoril ravnatelj Dušan Štolfa, profesor Srečko Vidmar pa je pripravil primerjalno predavanje o Srečku Kosovelu in Blažetu Koneskem ter slovenskomakedonskih kulturnih stičnih točkah. Na


delavnicah so dijaki izdelali konstruktivistične lepljenke, pisali poezijo v slovenščini in makedonščini na Kosovelove izhodiščne besede ter prevedli troje njegovih pesmi v makedonščino. Sledila je ekskurzija po Trstu, kjer so si ogledali Miramarski grad, Oberdankov trg, Narodni dom, Rusi most, Borzni in Veliki trg, Mol sv. Karla ter Rižarno. Žal je dež preprečil vzpon na Grič sv. Justa s stolnico in gradom. V četrtek smo jih povabili k pouku. Skupaj z našimi dijaki so sodelovali pri fizikalnih poskusih pod mentorstvom prof. Mirana Tratnika in Rudolfa Šuligoja. Prof. Lorna Atanasovski in Mojca Zgonik sta pripravili zanimivo uro matematike o fraktalih. Sodelovali so tudi pri urah tujih jezikov (angleščine, francoščine, španščine, nemščine, italijanščine in ruščine). Popoldan smo zaključili s kulturno prireditvijo, kjer so sodelovali tudi dijaki gledali gledališke gimnazije. V petek, 21. septembra 2012 pa so pod mentorstvom Milovana Valiča naši gostje obiskali tudi Benetke. Organizator izmenjave: Suzana Černe

9/2012 DELAVNICE V TRENTI Poleg že ustaljenega programa je letošnja novost za 1.letnike astronomska delavnica in opazovanje nočnega neba pod mentorstvom Mirana Tratnika.

26/9/2012 SODELOVANJE NA FESTIVALU PRIMEROV DOBRIH PRAKS Ob evropskem dnevu jezikov 26. 9. 2012 so dijaki 3.g in 4.g Gimnazije Nova Gorica pod mentorstvom Nataše Konc Lorenzutti in Marjana Bevka predstavili uprizoritvi predstav Društvo starejših bratov in Pastirci na Festivalu primerov dobrih praks v organizaciji Konzorcija strokovnih gimnazij v Ljubljani. Našo šolo so izvrstno zastopali in smo nanje ponosni.

26.-30/9/2012 IZMENJAVA S ŠPANSKIMI DIJAKI Izmenjava novogoriških gimnazijcev in dijakov barcelonske srednje šole Instituto Jaume Balmes poteka v okviru naravoslovnega projekta, v katerega so vključeni dijaki 3.a razreda splošne gimnazije. Sodelovanje z barcelonsko šolo se je začelo že v lanskem šolskem letu, ko so si dijaki obeh šol


izmenjali svoje elektronske naslove z namenom spoznavanja šol, kulturnega okolja in vsakdanjega življenja mladih v obeh državah. Hkrati so pod vodstvom učiteljev naravoslovnih predmetov in španščine izvajali naloge projekta. To so bile različne meritve s področja onesnaženosti ozračja, podnebja in vremena ter vsebnosti cvetnega prahu v zraku. Rezultate meritev kot tudi predstavitev obeh šol in dežel so si izmenjali preko elektronske pošte. Tako so naši dijaki združili znanje iz naravoslovja z jezikovnim znanjem španščine, kar je bil tudi eden izmed ciljev izmenjave. V Španiji so naši dijaki bivali pet dni pri družinah svojih španskih prijateljev, spoznavali njihovo vsakdanje življenje, okusili katalonske specialitete, videli znamenitosti katalonske prestolnice, se udeležili ekskurzije v rudnik soli, se z vlečnico povzpeli na Montserrat, se udeležili pouka na njihovi šoli in preverili svoje znanje španščine. V oktobru španski dijaki obisk vrnejo. Organizatorka: Milena Djuretić, spremljevalka Irena Zuljan.

Posnetek je iz rudnika soli v bližini Barcelone.

29.-30/9/2012 OBISK NEMČIJE V OKVIRU PROJEKTA PRENOVE GIMNAZIJ Dijaki , ki se učijo nemško in so vključeni v projekt Prenove gimnazij, so pod vodstvom Renate Bone, Jožice Nusdorfer in Mirana Tratnika odšli na dvodnevno ekskurzijo v Salzburg in Munchen. Ogledali so si rudnik soli v kraju Berchtesgaden ter Salzburg z okolico. Drugi dan so se vkrcali na ladjo in odpluli


na otok Herreninsel, kjer so obiskali dvorec Herrenchiemsee, ki ga je dal postaviti kralj Ludvik II. Od tod so se odpravili do bavarske prestolnice München. Krajši sprehod jih je popeljal po mestnem

jedru, kjer so si ogledali osrednje kulturnozgodovinske spomenike: trg z imenom Marienplatz, mestno hišo ter dve cerkvi, in sicer Frauenkirche in Mihaelskirche. Obiskali so še Muzejski otok s slovitim Nemškim muzejem (Deutsches Museum), ki velja za največji tehnični muzej na svetu. V obsežni stavbi hranijo mnoge bogate in poučne zbirke, od altamirskih slikarij pa do najsodobnejšihtehničnih izumov in prevoznih sredstev.

10 11.-14/10/2012 STROKOVNA EKSKURZIJA V ITALIJO Dijaki 2.,3.in 4.letnikov Gimnazije Nova Gorica, ki se učijo italijanščine kot drugi ali tretji tuj jezik, so se od 11. do 14. oktobra letos udeležili strokovne ekskurzije po Italiji. Potovali so preko Benečije-Julijske


Krajine, Lombardije, Umbrije vse do Lacija in Kampanije na jugu in obiskali kulturnozgodovinske znamenitosti v Vatikanu, Rimu, Pompejih, Neaplju, Vezuvu in umbrijskem srednjeveškem

mestecu Orvietu. Dijaki so med samo vožnjo poslušali zgodovinsko in geografsko predavanje o krajih in pokrajinah, ki so jih obiskali. Na podlagi razlage in opazovanja so izpolnili učne liste. Dokazali so, da se lahko na ekskurziji kot obliki pouka, ki temelji na medpredmetnem povezovanju, dijaki na prijeten način naučijo, spoznajo in vidijo veliko novega. Znanje tujega jezika so uporabili v avtentičnem okolju. Vodja ekskurzije: Jana Fajt, sodelujoči učitelji: Anastazija Bevčar, Liba Čubej in Suzana Černe.

28/10/2012 USPEH V TEKMOVANJU V ODBOJKI NA MIVKI Dijaki gimnazije Nova Gorica so državni prvaki v odbojki na mivki. V petek 28.09.2012 se je v Preddvoru odvijalo državno prvenstvo v odbojki na mivki za dijake. Nastopilo je osem ekip slovenskih srednjih šol razdeljenih v dve skupini. Naši dijaki so v svoji skupini prepričljivo osvojili prvo mesto. V polfinalu so z 2:1 v nizih premagali II. gimnazijo iz Maribora nato pa v finalu gladko z 2:0 še Gimnazijo Novo mesto. Za ekipo zmagovalcev so nastopili: Jure Okroglič 1.d, Mark Maraž 2.d, Blaž Marušič 2.d, Jan Gašparin 3.d in Danijel Filiputi 4.d. Končni vrstni red:


1.Gimnazija Nova Gorica 2. Gimnazija Novo Mesto 3. Šolski center Novo Mesto 4. II. Gimnazija Maribor Mentor in spremljevalec: Aljoša Grosar

4/10/2012 UNESCO SREČANJE V KOBARIDU V okviru Unesco projekta Meja je potekalo srečanje 200 dijakov in učencev Unesco šol iz vse Slovenije. Letos je bil projekt posvečen 300-letnici tolminskega punta¨in je nosil naslov »Iskra pod pepelom«. Organizatorica srečanja je bila v sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica kot nosilko projekta OŠ Simona Gregorčiča Tolminski upor je služil kot izhodišče mladim za razmislek o njihovem položaju v sodobnem svetu ter o njihovem odnosu in reakcijah na dane družbene razmere. Glavni cilj je bil, da udeleženci skozi zgodovinske dogodke ovrednotijo pomen in vlogo ljudi, ki so žrtvovali svoja in življenja svojih družin za skupno dobro in ne le za lastne interese. Slavnostni govornik prireditve je bil profesor novogoriške gimnazije Marjan Bevk, prisotne je pozdravil ravnatelj Bojan Bratina, štirje dijaki naše šole so sodelovali v kulturnem programu, trije pa so se udeležili ustvarjalnih delavnic. Prepričani smo, da smo uspeli dokazati, da meje s kreativnostjo, prijateljstvom, druženjem, znanjem in poznavanjem zgodovine podirajo ravno mladi.

6/10/2012 NAŠI DIJAKI NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU Naši dijaki so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju za odrasle in dijake "Dario Mulitsch" v Gorici. Med 25 uvrščenih dijakov (od skupaj 70) iz Italije, Avstrije in Slovenije se je uvrstilo tudi 6 naših: Veronika Hozjan, Špela Jakulin, Iza Ožbolt, Mara Rogelja, Kaja Stegovec in Anamarija Trošt. Med samo petimi nagrajenimi pa sta bili Špela Jakulin iz 3.f in zdaj


že bivša dijakinja Veronika Hozjan. Otvoritev razstave in razglasitev nagrad je bila v soboto v dvorcu Coronini Cronberg v Gorici. Mentor: Bogdan Vrčon.

Špela jakulin

11-15/10/2012 EKSKURZIJA V CERN IN ŽENEVO V času od 11. do 15. oktobra 2012 se je 12 dijakov četrtih letnikov ter njihova profesorja fizike Miran Tratnik ter Rudolf Šuligoj udeležilo ekskurzije v Evropski center za jedrske raziskave CERN v Ženevi v Švici. Po CERN-u je skupino vodil Andrej Gorišek, znanstveni sodelavec IJS iz Ljubljane. Poleg pospeševalnika in laboratorijev so si ogledali tudi znamenitosti mesta. Poseben dogodek je bilo srečanje z našim bivšim dijakom, priznanim kitaristom Borom Zuljanom, ki živi in dela v Ženevi.

11. oktober 2012 USPEH V DIJAKINJ V ODBOJKI NA MIVKI V torek se je na peščenih igriščih v Ankaranu odvijalo državno prvenstvo v odbojki na mivki za dijakinje srednjih šol. Naše dijakinje Teja Kolbl iz 4.D, Mojca Marinič iz 4.A, Tina Grudina in Nika Pertot iz 3.D, Maja Pahor iz 2.B in Ana Gregorič iz 2.E so prikazale odlično igro in najprej v skupini prepričljivo osvojile prvo mesto, potem pa po izenačeni igri v nesrečni končnici finala izgubile proti dijakinjam ŠC Rudolfa Maistra Novo mesto. Tretje mesto so osvojile dijakinje Gimnazije Koper. Za najboljšo igralko turnirja je bila izbrana naša Teja Kolbl. Mentor: Robert Stubelj


17.-20/10/2012 IZMENJAVA Z DIJAKI IZ ŠPANIJE Oktobra so dijaki srednje šole Jaume Balmes vrnili obisk s petdnevnim bivanjem pri družinah naših dijakov. Razkazali smo jim Novo Gorico s Kostanjevico ter središče Stare Gorice. Spoznali so tudi našo šolo, kjer smo organizirali pouk fizike, kemije in biologije, pri katerem so med drugim primerjali rezultate meritev kakovosti zraka v Barceloni in na Goriškem. Za goste je bila zanimiva enourna lekcija slovenščine. Španskim dijakom smo pripravili brošuro o kraških pojavih v Slovenji, jo prevedli in poslali dijakom v Barcelono. Organizirali smo dve strokovni ekskurziji in jim s ponosom pokazali delček naše države: stari del Ljubljane, Bled, Postojnsko jamo, Rakov Škocjan ter Cerkniško jezero. Izmenjava je bila za vse naporna, vendar zelo uspešna. Stkala so se nova prijateljstva, pridobile nove izkušnje in nova znanja. Izmenjavo sta vodili Milena Đuretić in Suzana Černe, ki sta tudi pripravili brošuro za dijake iz Španije.

24. in 25/10/2012 STROKOVNA EKSKURZIJA NA KOROŠKO IN ŠTAJERSKO Maturanti pri geografiji in zgodovini so v okviru priprav na maturo obiskali dve slovenski pokrajini, in sicer Štakersko in Koroško. Spoznavali so njune geografske in zgodovinske posebnosti, reševali delovne liste, anketirali, kartirali,…Vodji ekskurzije: Suzana Černe in Tomaž Komel

24/10/2012 IMPRO NASTOP TRETJEGA LETNIKA Dijaki tretjega letnika dramsko-gledališke gimnazije so predstavili različne impro discipline na konferenci posvečeni slepim in slabovidnim Most med temo in svetlobo, ki ga je organizirala tukajšnja Ljudska univerza.


11 1/11/2013 OBISK DIJAKOV GIMNAZIJE 1522 IZ MOSKVE Na obisk je prišlo pet dijakov, starih 16 let in spremljevalec, profesor informatike Andrej Kondrat. Prišli so ravno v času jesenskih počitnic, zato so si lahko pod vodstvom naših profesorjev ruščine ogledali Postojnsko jamo, Predjamski grad, Ljubljano, Bovec, Muzej 1.svetovne vojne v Kobaridu, Piran, se kopali v termalnem bazenu v Žusterni, odpotovali z vlakom na Bled ter potovanje zaključili z ogledom Benetk. V torek, 6. novembra so dan preživeli v šoli, kjer so se najprej predstavili našim dijakom, ki se učijo rusko, nato pa so imeli kratek tečaj slovenščine pod vodstvom dijaka 4. b razreda, Mihe Hledeta. Sledile so ure matematike, filozofije in zgodovine. Popoldne so si ogledali pod vodstvom Vesne Prinčič Crosatto, ki je bila glavna organizatorka obiska, še Kostanjevico in sosednjo Gorico.

3/11/2012 RAZSTAVA »MLADI-PRIHODNOST V KULTURI« Dijaki likovne gimnazije sodelujejo na skupinski razstavi vseh petih slovenskih likovnih gimnazij, ki nosi naslov "Mladi prihodnost v kulturi". Razstava je del nacionalnega projekta "Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture", katerega partnersko mesto je tudi Velenje. Razstava na velenjskem gradu predstavlja ustvarjalnost mladih likovnikov, njihove posebnosti in kreativne potenciale ter želi vzpodbuditi


njihovo nadaljnje povezovanje. Našo šolo zastopajo Andreja Krašna iz 3.f, Aneja in Nastja Črnigoj, Arjana Petrovčič in Lara Mihalič iz 4.f ter bivša dijaka Urška Bavčar in Žan Skubin.

6/11/2013 PREDAVANJE MARKA JUHANTA V okviru preventivne dejavnosti smo za starše dijakov organizirali predavanje socialnega pedagoga, predavatelja in publicista Marka Juhanta. Gospod Juhant je staršem na duhovit in plastičen način nakazal poti k uspešnemu in zdravemu komuniciranju z mladostniki. Strokovni delavci smo med predavanjem dobili nove ideje za izboljšanje svojega dela.

10/11/2012 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE Na državnem tekmovanju iz logike, ki je potekalo 10. novembra v Ljubljani, so bili naši dijaki več kot uspešni: Jerneja Bizjak iz 1.A, Iza Velišček iz 2.A, Lia Šibav iz 3.C in Dalia Petrič iz 3.C so dobile zlato priznanje, Boštjan Melinc iz 1.C, Jasmina Pegan iz 2.F, Hana Klaut iz 3.C in Alan Lovišček iz 4.A pa so dobili srebrno priznanje. Vsem tekmovalcem in mentoricam, profesoricam matematike čestitke!

12/11/2013 ZAKLADNIK PREDSTAVLJA ETIOPIJO Naša kolegica Vanja Gabrijelčič in njen mož sta nas že večkrat razveselila s predstavitvami potepanj po različnih delih sveta. Tokrat sta obiskala Etiopijo in nam predstavila za večino poslušalcev precej nepoznano deželo, ki jo zaznamuje predvsem huda revščina.


14/11/2012 IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ Kot že več let zapored so četrtošolci sodelovali na prireditvi Izberi si svoj študij, ki so jo letos organizirali LUNG, RRA, MC Nova Gorica in Visokošolsko informacijsko središče Nova Gorica. Dijaki so se v skladu s svojimi interesi udeležili posameznih predstavitev visokih šol in na ta način že pred informativnimi dnevi poiskali informacije o nadaljevanju šolanja.

16/11/2012 IMPRO TEKMA DIJAKOV GLEDALIŠKE GIMNAZIJE Dijaki in dijakinje 3.g in 4.g so se odlično odrezali na prvih dveh tekmah Šolske impro lige v Ljubljani. Četrti letniki so premagali Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana, tretji letnik pa je premagal Gimnazijo Bežigrad. Z zmagami so si ustvarili lepo popotnico za bodoče podvige, ki jih še čakajo v letošnji sezoni Šolske impro lige. Mentorica: Urška Mlakar

16/11/2012 NAŠ DIJAK JAKA GRUDEN UNESCO GLASNIK 2012 Naši dijaki so se danes v ljubljanski Mestni hiši udeležili razglasitve UNESCO glasnikov 2012. Nominacije je pregledala ocenjevalna skupina, ki jo je imenovala Slovenska komisija za UNESCO. Po predhodno določenih kriterijih je bilo izbranih 12 UNESCO glasnikov, med njimi Jaka Gruden, dijak 3.c. Plaketo mu je podelil predsednik komisije, prof. dr. Stane


Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani. Jaka se je s svojim aktivnim delom na šoli že izkazal in verjamemo, da bo naziv opravičil. Z glasbenima točkama so našo šolo zastopali še Luka Zidarič in Vasko Krapež iz 3.c, Ema Hrabrić iz 3.b in Ana Stergulc iz 3.e.

21/11/2012 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, ki je potekalo 27. oktobra 2012 v Ljubljani, so naši dijaki dosegli lepe uspehe: Lia Šibav iz 3.C je dosegla drugo mesto, Iza Velišček iz 2.A in Ruben Kurinčič iz 2.B sta dobila zlato priznanje, Tjaša Rijavec iz 3.C, Jerneja Bizjak iz 1.A in Nina Lojk iz 4.C pa so dobile srebrno priznanje. Čestitke dijakom in mentoricam, profesoricam matematike!

22/11/2012 NAGRADA NAŠEMU KOLEGU SVIDERSKEMU Letošnji prejemnik najvišjega priznanja za področje plesne dejavnosti Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je naš profesor Igor Sviderski! Prejel jo je "za pedagoško delo in umetniške dosežke ter za njegov nepogrešljivi prispevek k rasti in razvoju slovenske plesne kulture". Čestitke v imenu vseh njegovih dijakov in sodelavcev!


22/11/2012 8. ARČONOV MEMORIAL Na naši šoli se je odvil že 8. Arčonov memorial v košarki. Pomerile so se tri ekipe: Tehniški šolski center Nova Gorica, Gimnazija Vena Pilona Ajdovščina in Gimnazija Nova Gorica. Letos so zmagali fantje iz ekipe TŠC-ja, naši košarkaši pa so se kljub sprva obetavni igri proti Ajdovcem morali na koncu sprijazniti z zadnjim mestom.

22/11/2012 OGLED VELIKEGA BRILJANTNEGA VALČKA V DRAMI Dijaki četrtih letnikov so si v ljubljanski Drami ogledali uprizorizev Jančarjeve drame Veliki briljantni valček v izvedbi SNG Maribor.

24/11/2012 SREČANJE Z AVTORJEM TEKSTA ZA MATURO IZ ITALIJANŠČINE Z Alessandrom D'Avenio, avtorjem maturitetnega teksta, romana Bela kot mleko, rdeča kot kri, so se dijaki srečali na knjižnem sejmu v Ljubljani v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Srečanje je bilo namenjeno dijakom četrtih letnikov, ki so izbrali italijanščino na višjem nivoju. Dijaki so bili nad srečanjem navdušeni. Pisatelj je zelo prijetna oseba, z veseljem je dijakom odgovoril na njihova vprašanja. Na koncu srečanja jim je napisal tudi posvetilo z željo, da bi čim uspešneje opravili maturo.

27/11/2012 SREČANJE Z DIJAKI UMETNIŠKE GIMNAZIJE IZ LJUBLJANE Dijake in profesorje gledališke gimnazije so obiskali kolegi in dijaki z umetniške gimnazije gledališke smeri v Ljubljani. Program je vključeval predstavo 4.g razreda Društvo starejših bratov, v nadaljevanju pa impro tekmo med obema šolama, kjer so se naši dijaki izkazali.


29/11/2012 ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE Na šolskem tekmovanju iz angleščine za dijake in dijakinje 3. letnika, ki je potekalo 29. 11. 2012, je najboljši rezultat dosegel Erazem Jurković iz 3. c razreda in tako osvojil naslov šolskega prvaka. Dijaki so tekmovali v dveh kategorijah: med splošnimi gimnazijci so se najbolje odrezali, kot že rečeno, Erazem Jurković iz 3.c, poleg njega pa še Lija Srnovršnik iz 3.e in Tjaša Rijavec iz 3.c. Med dijaki strokovnih gimnazij so prva tri mesta osvojile tri dijakinje iz 3. g razreda, in sicer Viva Marija Gantar, Urška Kos in Eva Stražar.Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 12 tekmovalcev iz splošne gimnazije in 4 tekmovalke iz strokovne gimnazije.

12 3/12/2012 ZMAGA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ANGLEŠČINE Na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika za dijake 2. letnika je skupina naših dijakov dosegla prvo mesto in osvojila zlato priznanje. Na tekmovanju so sodelovale skupine od 3 do 5 dijakov, ki so morale napisati v angleškem jeziku scenarij na temo Britanske kraljeve družine, v besedilu uporabiti deset predpisanih besed in posneti štiriminutni igrano-dokumentarni film. Tokrat sta našo šolo s svojimi izdelki zastopali dve skupini dijakov in dijakinj iz 2. b in 2. c razreda. V zmagoviti skupini so bili: Dominik Rebek, Anei Makovec, Miha Ožbot, Jan Kontestabile in Filip Cernatič. Posneli so film z naslovom »Let's talk about it«. Čestitke za izjemen uspeh, zahvala za spodbudo in trud gre mentorici Nataši Munih.


4/11/2012 ZLATI OREH Prireditev Zlati oreh je postala že povsem samoumeven projekt na šoli in vsako leto se dijaki in profesorji, prav tako pa tudi starši, z veseljem vključijo v projekt. Prireditev je tudi letos vključevala številne delavnice – izdelavo peciva, pripravo vrečk presenečenja, izdelavo ikeban, prijateljsko tekmo v odbojki med dijaki in profesoricami ter profesorji, tržnico dobrote ter seveda nastop dijakov v gledališki dvorani.

7/12/2012 IMPRO NASTOP NA SREČANJU UNESCO ŠOL Dijaki drugega letnika dramsko-gledališke gimnazije so se predstavili z različnimi impro točkami na srečanju Unesco šol v Ljubljani. Na ta način so obeležili Mednarodni dan človekovih pravic.

8/12/2012 POHOD DELAVCEV ŠOLE KOT ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA Letošnje prednovoletno srečanje delavcev šole je bilo tokrat bolj dinamično kot običajno. Namesto zgolj druženja ob mizi smo letos organizirali pohod iz Solkana do Okrepčevalnice v Plavah, kjer so se pohodnikom pridružili še nekateri delavci šole. Ob okusni postrvi smo malce poklepetali, nato pa smo se pohodniki vrnili Novo Gorico z vlakom, ostali pa z lastnimi prevoznimi sredstvi.


12/12/2012 DAN ODPRTIH VRAT Na šoli je bil organiziran Dan odprtih vrat. To je prilika, da devetošolci spoznajo ponudbo naše šole. Bodočim gimnazijcem so predstavljeni programi, ki jih izvajamo, seznanjeni so z bogato izbiro tujih jezikov, na voljo so jim tudi informacije o ostalih predmetih. Letos je bil obisk velik. Uvodno predstavitev so pripravili Suzana Černe, Jožica Nusdorfer, Nataša Konc-Lorenzutti in Milovan Valič.

14/12/2012 TEKMOVANJE V ŠOLSKI IMPRO LIGI Dijaki četrtega letnika dramsko - gledališkega oddelka so se v sklopu predmeta improvizacija udeležili tekmovanja v Šolski impro ligi ter zaigrali skupaj z Gimnazijo Vič. Druga tekma in hkrati tudi drugo slavje Goričanov, saj so Gimnazijo Vič gladko premagali ter drugo zmago ponovno odnesli domov. Šolske impro lige so se udeležili tudi tretji letniki gledališke gimnazije, ki so bili na odru prav tako odlični, jim pa tokrat žal ni uspelo zmagati. Mentorica: Urška Mlakar

19/12/2012 KEMIJSKA EKSKURZIJA Tradicionalna kemijska ekskurzija je letos vključevala ogled tovarne HELIOS v Domžalah, kjer so se dijaki seznanili z delovanjem tovarne, si ogledali proizvodnjo in laboratorije. Popoldan pa je bil namenjen za postanek na Fakulteti za kemijo, kjer jim je profesor Ivan Leban (na sliki) s Fakultete za kemijo izvedel serijo zanimivih eksperimentov razlago.


21/12/2012 BOŽIČNICA Tradicionalno božičnico smo izvedli kot že več zadnjih let v cerkvi Kristusa Odrešenika. Program je zajemal tako domoljubne kot tudi božične recitacije in pesmi ter voščilo ravnatelja Bojana Bratine za praznik dneva državnosti.

1 4/1/2013 PREDSTAVITEV ZMAGOVALNEGA FILMA ZA DIJAKE V gledališki dvorani so med toplim obrokom dijaki Dominik Rebek, Anei Makovec, Miha Ožbot, Jan Kontestabile in Filip Cernatič predvajali nagrajeni film z naslovom »Let's talk about it« ter na izjemno prijeten način razložili nastajanje filma od začetka do konca. Več: glej 3.dec. 2012.

4/1/2013 OBISK PRIZNANIH ZNANSTVENIKOV–NAŠIH NEKDANJIH DIJAKOV Obiskala sta nas nekdanja dijaka Gimnazije Nova Gorica in sedaj vrhunska znanstvenika dr. Uroš Seljak, profesor astrofizike na kalifornijski univerzi Berkeley, in dr. Miloš Žefran, profesor električnega in računalniškega inženiringa na


univerzi v Chicagu. Pogovor z njima v organizaciji Rotary kluba Nova Gorica je vodil naš nekdanji dijak Tomi Ilijaš, sedaj vodja podjetja Arctur, d.o.o. V naši polni gledališki dvorani je bilo kar precej radovednosti in vprašanj o aktualni vrhunski znanosti, vesolju, robotiki in znanstvenem raziskovalnem delu. Na sliki (z leve proti desni): Miloš Žefran in Uroš Seljak

16/1/2013 SLOVAŠKO-SLOVENSKO DRUŽENJE Danes je šolski slovanski klub pod mentorstvom profesorja Nejca Rožmana Ivančiča priredil slovaškoslovensko druženje. Študenta slovakistike z ljubljanske filozofske fakultete sta pod mentorstvom doc. dr. Jozefa Pallaya iz Bratislave našim dijakom predstavila zahodnoslovanske dežele, njihovo zgodovino in kulturo s poudarkom na spoznavanju slovaškega jezika. Naši dijaki, ki obiskujejo šolski slovanski klub, so goste nagovorili v slovaščini, kar je bilo za vse zbrane kar veliko presenečenje. Šolski slovanski klub se zahvaljuje za obisk in podporo vsem dijakom ter tudi profesorjem, ki so se udeležili druženja.

11/1/2013 PREDAVANJE DR. GVIDA BRATINE Predavatelj dr. Gvido Bratina je za dijake, ki so vključeni v projekt Naravoslovje, predaval o grafenu, njegovi zgradbi, uporabi in možnih aplikacijah v prihodnosti. Poleg tega je predstavil tudi Fakulteto za okolje Univerze v Novi Gorici.

16/1/2013 GOSTOVANJE ŠOLSKE IMPRO LIGE V gledališki dvorani smo gostili tekmovanje Šolske impro lige. Na obisk so prišli improvizatorji iz Gimnazije Poljane - Ljubljana, ki so se spopadli z improvizacijskima skupinama 3.g in 4.g. Pohvale


vsem: Ljubljančanom za dobro predstavo in pogumno vožnjo po snegu in burji, našim dijakom za zmago na obeh tekmah.

17/1/2012 DIDAKTIČNI FORUM ŠRT – Šolski razvojni tim - odpira didaktični forum. To je prostor, kjer se lahko srečamo s kolegi, si izmenjamo ideje, izkušnje, skupaj iščemo rešitve za težave. Je prostor in čas za pogovor o strokovnih dilemah, za vzpodbude in pohvale, ki jih potrebujemo za vztrajanje pri svojem delu. Na prvem srečanju je Ines Vižin predstavila ekskurzijo v Francijo, ki jo že veliko let organizirata skupaj z AnneCécile Lamy. Ekskurzijo sta natančno pripravili, izdelali delovna gradiva, natančno definirali kriterije ocenjevanja in jo tudi v celoti izvedli sami.

17/1/2013 OGLED GLEDALIŠKE UPRIZORITVE Posamezni dijaki iz vseh letnikov dramsko-gledališke gimnazije so si v SMG v Ljubljani ogledali uprizoritev G. Feydeau-ja Klistirajmo Srčka – spredaj!

22/1/2013 OGLED GLEDALIŠKE PRESTAVE V SNG DRAMA V LJUBLJANI Dijaki so šli na ogled predstave Hamlet v režiji Edvarda Mulerja. Hamleta sta interpretirala Marko Mandič in letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Igor Samobor. Predstava je našo mladino zelo navdušila.

22/1/2013 GLEDALIŠKE VAJE S TONETOM PARTLJIČEM Obvezno gradivo pri strokovnem predmetu dramaturgija na letošnji maturi sta satirična Cankarjeva drama Hlapci ter komedija Oskubite jastreba. Od 22. do 24. januarja na šoli gostuje slovenski


komediograf Tone Partljič, ki bo z dijaki 4.g pod mentorstvom mag. Marjana Štrancarja na oder postavil predstavo Hlapci, oskubite jastreba!, priredbo po Cankarjevi drami Hlapci in lastni avtorski komediji Oskubite jastreba. Premiera je napovedana za 8. februar 2013. "Resnično, za hlapca nisem rojen. Morda bi rad bil napojen in nasičen, morda bi rad sladko počival pod gospodarjevo streho, ali moje koleno je tako ustvarjeno, da se ne upogne rado; ne uboga, pa če mu sam ukažem. Ni bilo treba, da ste mi prišli oznanit, sam sem vedel, kakšna sodba mi je govorjena. Za mučenca nimam veselja, za junaka ne darú; ali zgôdi se, kar se mora zgoditi - oskubite jastreba, v goloba se le ne bo spremenil; in naj se škrjanec devetkrat zakolne, lajal ne bo nikoli. - Zares sem vam od srca hvaležen. Pokazali ste mi, kaj je moj posel - iz hlapcev napraviti ljudi; pa če le enemu odvežem roké in pamet, bo dovolj plačila." (Ivan Cankar, Hlapci) Posnetek z vaje.


22/1/2012 LEV FIŠER GRE V BIARRITZ Lev Fišer iz 4.b od danes do 27. januarja 2013 sodeluje na mednarodnem festivalu FIPA (Le Festival International de Programmes Audiovisuels) v francoskem Biarritzu kot predstavnik Slovenije v žiriji mladih iz cele Evrope, ki bo izbrala najboljši film v kategoriji "Grands reportage". Bivanje v Franciji mu je omogočil Francoski Inštitut Ljubljana.

Na sliki Lev Fišer (prvi z leve) s dvema drugima udeležencema festivala.

22/1/2013 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE Vsakoletno šolsko tekmovanje je privabilo okoli sedemdeset dijakov različnih letnikov, ki so se pomerili v poznavanju povojne zgodovine – obdobja hladne vojne. Najboljših šest se bo udeležilo državnega tekmovanja, ki bo tudi naši šoli dne 23.marca.2013. Organizatorja šolskega tekmovanja so bili naši profesorji zgodovine.


23/1/2013 STAVKA DELAVCEV V JAVNEM SEKTORJU Na Gimnaziji Nova Gorica je bila 23. januarja 2013 izvedena stavka. Stavkovne zahteve so bile sledeče: ohranitev delovnih mest v javnem sektorju, pogajanja o masi plač ter pogojih dela v javnem sektorju za leti 2013 in 2014, utrditev socialne države in ohranitev kakovostnih javnih storitev ter spoštovanje veljavnih dogovorov in stavkovnih sporazumov. Zapisal: sindikalni zaupnik Rudolf Šuligoj

23/1/2013 PISNI DEL IZPITA DELF DELF Po stavki v javnem sektorju, ki se je končala ob 15 uri, je nemudoma pričel pisni del izpita DELF A1, A2 in B1. Ustni del izpita bo potekal 1. 2. 2013. Na ta način bo šestdeset dijakov novogoriške gimnazije preverilo svoje znanje francoščine. Izpit že drugo leto organizira Francoski inštitut Ljubljana v sodelovanju z glavno organizatorko na naši šoli, tujo učiteljico Anne-Cécile Lamy ter sodelovanjem profesoric francoskega jezika. DELF in DALF sta uradni diplomi, ki ju izdaja francosko Ministrstvo za šolstvo, da potrdi znanje francoščine tujih kandidatov.

25/1/2013 ŠPORTNI DAN Dijaki od drugega so četrtega letnika so se rekreirali na različnih lokacijah in ob različnih športnih dejavnostih. Smučarji so preživeli dan na Kaninu, pohodniki so osvojili Škabrijel, ostali dijaki pa so imeli možnost izbire med ponudbo v Magmi ter v Športnem parku v Novi Gorici. Posnetek je nastal na Škabrijelu.


29/1/2013 SLIKARSKA DELAVNICA "ODRAŠČANJE" V okviru letošnjih ustvarjalnih izmenjav z OŠ Fran Erjavec in njihovim programom dejavnosti za nadarjene so dijakinje 2.F umetniške gimnazije - likovne smeri skupaj z njihovimi učenci slikale murale stenske slike. Tema slikarske delavnice je bila "Odraščanje", nastala dela pa bodo še dolgo krasila hodnike OŠ Frana Erjavca. Sodelovale so Kaja Bevčič, Lina Bozja, Gaja Černe, Tinita Čopi, Mateja Felc, Tatjana Kante, Dunja Košuta, Maša Kovač, Valentina Makorič, Jasmina Pegan, Špela Polanec, Tina Puc, Lara Škarabot in Nina Škerjanc pod mentorstvom profesorja Bogdana Vrčona.

29/1/2013 NAŠA ŠOLA GOSTILA CANKARJANCE Zaradi zaščite zasebnosti je prikaz slik v sporočilu onemogočen. Prikaži slike Vedno prikaži slike od nejc.ivancic@gimng.si V torek, 29. januarja, je v naši šoli potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki so se ga udeležili osnovno- in srednješolci iz vse Goriške. Učenci in dijaki so se spopadli s pisanjem razlagalnega spisa o prebranih literarnih besedilih: osmo- in devetošolci so prebrali Cankarjevo Moje življenje ter Nebo v očesu lipicanca Dese Muck, dijaki 1. in 2. letnikov gimnazij literarni deli Džehenem Dušana Čatra in Noč v Evropi Polone Glavan, dijaki 3. in 4. letnikov romana Vladimirja Bartola Alamut ter Umberta Eca Ime rože, dijaki srednjih poklicnih šol pa Zlati zob Tadeja


Goloba. Državno tekmovanje bo 23. marca 2013 v Ljubljani. Sito za prehod na državno stopnjo bo zelo gosto, zato želimo veliko sreče vsem tekmovalcem in prav vsem tudi iskreno čestitamo. Prilagam še rezultate: Srebrno priznanje so dobile: Kristina Mavrič Zavnik, 2.c, Selena Pavšič, 1.b in Ana Kofol, 2.c. Na 3. stopnji so srebrna priznanja prejele: Hana kovač, 4.e, Neža Vatovec, 4.c in Maja Golob, 3.c. Hana Kovač in Neža Vatovec sta se uvrstili na državno tekmovanje. Vsem tekmovalkam in mentoricama Ani Ogrič in Andrejki Šušmelj iskrene čestitke. Zapisal: Nejc Rožman Ivančič.

30/1/2013 ZAKLADNIK – POPOTOVANJE PO ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE O svojem doživljanju prostranih Združenih držav ter o vtisih, ki sta jih dobili med svojim popotovanjem sta obiskovalcem Zakladnika pripovedovali naši mladi kolegici, Tjaša Gabrijelčič in Monika Boltar. Na sliki je Grand Canyon.


31/1/2013 PAVČKOV VEČER Danes ob 18.00 smo se v naši gledališki dvorani poklonili pred dobrim letom preminulemu pesniku Tonetu Pavčku, slovenskemu Orfeju XX. stoletja. Zbrane so nagovorili prof. dr. Igor Bartenjev, prof. dr. Aleksander Skaza, akademik Ciril Zlobec in prof. Bojan Bratina. Sledil je recital Pavčkovih pesmi ter ruske poezije v Pavčkovem prevodu, ki ga je ganljivo izvedla pesnikova hči Saša Pavček, nekaj Pavčkovih pesmi pa je v ruščini izvrstno prebral dijak 4.d razreda Primož Batagelj. Za glasbeno ozadje so poskrbeli Aljoša Rijavec na klavirju, Jan Oršič na basu in Šemsudin Džop na kitari. Čudovit večer je poleg naše šole pomagalo izpeljati Društvo Slovenija-Rusija. Na sliki od leve proti desni: Ciril Zlobec, Saša Pavček in Primož Batagelj.


2 1/2/2013 PREDAVANJE O MEDICINSKEM VIDIKU NEVARNIH SNOVI Tomaž Mesar, zdravnik, bivši dijak naše šole, je za dijake naravoslovnih oddelkov in dijake, ki jih tema zanima, pripravil poučno predavanje o vplivu nevarnih snovi na človeški organizem. Posebej je poudaril negativni vpliv alkohola na človeka, saj je prav alkoholizem eden večjih problemov v Sloveniji. Predavanju je sledil voden pogovor, kjer so dijaki postavili predavatelju veliko vprašanj na zanje zelo zanimivo tematiko. Predavanje je organizirala Jožica Nusdorfer.

3.-7/2/2013 IZMENJAVA Z IIS »E.AMALDI« IZ ORBASSANA PRI TURINU Devetnajst dijakov iz 2.e in ena dijakinja iz 2.c so se udeležili mednarodne izmenjave z dijaki IIS (Istituto di istruzione superiore) »E.Amaldi« Iz Orbassana Pri Turinu. Dijaki so v Turin odpotovali z


vlakom. Nastanili so se pri družinah in štiri dni intenzivno spoznavali šolo, izobraževalni sistem, družbeno-politične razmere in kulturo. Naši dijaki so sovrstnikom predstavili našo državo, mesto in šolo. V času izmenjave so si pod strokovnim vodstvom njihovega profesorja umetnosti ogledali Turin kot Egipčanski muzej ter Muzej filma. Pogovorni jezik izmenjave je bila angleščina. Izmenjavo sta organizirala Vlasta Lukman in Tomaž Komel.

4/2/2013 OBISK OBRAVNAVE NA SODIŠČU Dijaki četrtega letnika, ki jih zanima poklic pravnika, so se tri zaporedne ponedeljke (21. in 28. januarja ter 4. februarja 2013) udeležili sodnih obravnav na Okrajnem sodišču v Novi Gorici. Ob ogledu primerov sojenja so spoznavali vloge sodnika, tožilca in odvetnika ter se srečali s pravom v praktičnem pomenu besede. Okrožnemu in Okrajnemu sodišču Nova Gorica se toplo zahvaljujemo za priložnost, posebna zahvala pa gospodu sodniku Jerneju Kovšetu, ki nas je prijazno sprejel v svojo sodno dvorano.

2/2013 ZIMOVANJE PRVIH LETNIKOV V BOVCU Zimovanje dijakov prvih letnikov v Bovcu je že ustaljen del ponudbe naše gimnazije. Dijaki smučarji oz. deskarji izpopolnjujejo svoje znanje na Kaninu, nesmučarji pa plavajo v bazenu in spoznavajo zimski utrip Bovca.

7/2/2013 POGOVOR Z MARIJO MERCINA Danes smo na šoli gostili našo nekdanjo profesorico mag. Marijo Mercina. Z letošnjo avtorico maturitetne študije in dobro poznalko Cirila Kosmača ter njegovega romana Pomladni dan sta se pogovarjali Hana Kovač iz 4. e in Lenka Pavletič iz 4. a. Po pozdravu pomočnice ravnatelja Irene Zuljan smo lahko prisluhnili Evi Stražar iz 3. g, ki je doživeto pripovedovala del iz romana. Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v pogovoru.V pogovoru, ki sta ga Hana in Lenka suvereno vodili, smo izvedeli marsikaj novega, literarno zanimivega o tem dovršenem in večplastnem literarnem delu in tako naredili nov korak na


poti k maturi. V zadnjem delu srečanja so se izkazali tudi poslušalci, saj so s tehtnimi vprašanji lepo zaokrožili pogovor. Znanje bodo lahko uporabili že prav kmalu, saj je Pomladni dan izbran za predmaturitetni preizkus iz slovenščine. Pogovor z mag. Marijo Mercino je bil hkrati obeležitev slovenskega kulturnega praznika.

10/2/2013 REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE v ponedeljek je na naši šoli potekalo regijsko tekmovanje iz angleščine. Lija Srnovršnik iz 3.E in Jaka Gruden iz 3.C sta dosegla neverjeten uspeh, saj sta dosegla 2. in 3. najboljši rezultat na državni ravni ter se skupaj z Erazmom Jurkovičem iz 3.C in Rokom Kelherjem iz 3.A uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 18. marca v Ljubljani. Na tekmovanju smo gostili 78 dijakov tretjih letnikov gimnazij in drugih srednjih šol primorske regije. Vsem tekmovalcem zahvala za sodelovanje in čestitke, za četverico uvrščenih pa bomo še držali pesti.

13/2/2013 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE Šolskega tekmovanja iz francoščine se je udeležilo 26 dijakov in dijakinj. Na državno tekmovanje, ki bo 6.4. 2013 na naši šoli, so se uvrstili naslednji dijaki in dijakinje: Lia Šibav, Ana Clemente, Lija Srnovršnik, Jan Šuc, Anita Koritnik, Patricija Bratuž in Matej M. Podobnik. Vsem tekmovalcem zahvala za sodelovanje in čestitke, za sedmerico uvrščenih pa bomo držali pesti aprila. Mentorici dijakom sta bili profesorici Ines Vižin in Anne-Cécile Lamy.

13/2/2013 PREDSTAVITEV DRAMSKIH PRODUKCIJ NAŠE ŠOLE Na tiskovni konferenci so bile predstavljene kar tri dramske produkcije naše šole, ki jih na oder postavlja gledališki oddelek umetniške smeri gimnazije: Hlapci, oskubite jastreba!, Konje krast in Kekec gor, Kekec dol. Tik pred premiero je predstava Hlapci, oskubite jastreba! v režiji najpomembnejšega sodobnega slovenskega komediografa Toneta Partljiča, ki je tudi avtor priredbe besedila. Glasbo je prispeval Gianni Rijavec. Pod mentorstvom mag. Marjana Štrancarja bodo nastopili


dijaki 4.g razreda. Vabljeni na ogled premiere, ki bo v četrtek, 14. februarja, ob 16. uri v šolski gledališki dvorani! V četrtek, 21. februarja, ob 18. uri pa vas vabimo na prikaz dramatizacije maturitetnega romana Konje krast norveškega pisatelja Pera Petersona. Pripravljajo jo dijaki 4.g pod mentorstvom mag. Nataše Konc Lorenzutti. Marca sledi premiera gledališke produkcije 2.g z naslovom Kekec gor, Kekec dol pod mentorstvom in v režiji mag. Nataše Konc Lorenzutti. Gledališke ponudbe v naši šoli ne manjka. Za vsakogar se najde nekaj, zato se odzovite klicu kulture!

14/2/2013 PREMIERA GLEDALIŠKE UPRIZORITVE 4.G RAZREDA V šolski gledališki dvorani je bila pred številnim občinstvom uprizorjena gledališka predstava. CankarT.Partljič: Hlapci, Oskubite jastreba.


15/2/2013 INFORMATIVNI DAN Na šoli se je v petek in soboto odvijal informativni dan, kjer smo devetošolcem predstavili našo šolo. Veliko predmetnih aktivov je pripravilo 20 minutne delavnice, ki so jih zaradi velikega zanimanja profesorji in dijaki trikrat ponovili. Uvodno predstavitev so pripravili Suzana Černe, Jožica Nusdorfer, Nataša Konc Lorenzutti in Bogdan Vrčon.

19/2/2013 DIDAKTIČNI FORUM V okviru Didaktičnega foruma sta kolega Ana Kretič Mamič in Aleksander Cvek predstavila zanimiv primer medpredmetne povezave matematike in filozofije. Povezavo izvajata v četrtih letnikih, ko se dijaki prvič srečajo s predmetom filozofija. Zanimiva tema je med kolegi sprožila živahno debato, ki se je nadaljevala še po zaključku srečanja.

21/2/2013 PREMIERA DIJAKOV 4.G RAZREDA Dijaki so uprizorili maturitetni roman Pera Pettersona z naslovom Konje krast. Uprizoritev je režirala četrtošolka Mojca Madon pod mentorskim vodstvom Nataše Konc Lorenzutti in Igorja Sviderskega. 3 28/2 -3/3, 7/3 – 10/3 in 14/3 -17/3/2013 EKSKURZIJE V LONDON Tudi letos so se dijaki prvih letnikov udeležili ekskurzije v London. Lepote angleškega glavnega mesta si je ogledalo kar 170 dijakov, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Ogledali so si muzej voščenih lutk MadameTussauds, NaturalHistorymuseum,menjavo kraljeve straže. Popeljali so se po reki Temzi ter stali na ničelnem poldnevniku. Opazovali so ulične umetnike na Coventgardnu ter ugotovili, da je London res svetovljansko mesto na Camden marketu.Igralci v Globe theatru so jih popeljali v čas


Shakespeara. Zvečer so na mjuziklu skupaj peli uspešnice skupine Queen. Seveda so se sprehodili tudi po znani nakupovalni ulici Oxford street. Dijakom je bila ekskurzija v London zelo všeč in jim je kar prehitro minila.

5/3/2013 PREVAJALSKA DELAVNICA V 4. letniku evropskega oddelka smo pri predmetu slovenska književnost in prevodi 5. marca organizirali prevajalsko delavnico, ki je potekala v dveh skupinah, tako kot se dijaki delijo glede na tuji jezik. Angleško prevajalsko delavnico je vodil Srečko Fišer, lektor v SNG Nova Gorica, večkrat nagrajeni prevajalec in dramatik, francosko pa Barbara Pogačnik, pesnica, prevajalka, urednica, ki je magistrirala na znameniti pariški Sorboni. Dijaki so se s pomočjo obeh prevajalcev preizkusili v prevajanju leposlovja v tuji jezik in iz tujega jezika v materinščino, pri čemer so na lastni koži ugotovili, da je delo prevajalca vse prej kot lahko, pogojeno pa je z bogatim besednim zakladom obeh jezikov. Povedali so, da so drugačne oblike pouka izvrstna priložnost za utrjevanje in nadgrajevanje znanja, ki bi jo moral izkusiti vsak dijak.


11/3/ 2013 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, ki se ga je udeležilo 112 dijakov iz vseh štirih letmikov.

14/ in 15/9/2013 19. SREČANJE ALPE-JADRAN V četrtek in petek je naša šola gostila 19. srečanje Alpe-Jadran, na katerem so se dijaki naše šole s hrvaškimi, romunskimi, avstrijskimi in italijanskimi kolegi pomerili v tekmovanjih iz naravoslovnih predmetov, iz športa, grafike, fotografije,šaha in glasbe. Organizatorica srečanja je bila prof. Vlasta Lukman, ki v projektu sodeluje že od samega začetka. Na srečanju so sodelovale naslednje srednje šole: Liceo Scientifico J. da Ponte iz Bassana del Grappa, Liceo Scientifico Marinelli iz Vidma, BG/BRG Villach St. Martin iz Beljaka, Gimnazija E. Kumićića iz Opatije ter Colegiul national Banatean iz Temišvarja. Srečanje vsako leto poteka v drugi državi, letos se ga je udeležilo 250 tujih dijakov in njihovih spremljevalcev. Na zaključni prireditvi so bili razglašeni najboljši rezultati tekmovanj v fiziki, matematiki, biologiji, kemiji, glasbi, grafiki, fotografiji, šahu in športnih dejavnostih: mali nogomet, odbojka in atletika.


15/3/ 2013 GOSTOVANJE DIJAKOV DRAMSKO-GLEDALIŠKE GIMNAZIJE Dijaki 4.letnika so vrstnikom s Škofijske gimnazije iz Ljubljane zaigrali gledališko uprizoritev maturitetnega romana Konje Krast.

15/3/ 2013 EKSKURZIJA PO GORICI Za dijake 2. letnikov je bila organizirana ekskurzija po Gorici. Sprehodili so se po Erjavčevi ulici mimo aleje slavnih goriških rojakov in se na nekdanjem mejnem prehodu poučili o zgodovini mesta. Na Goriščku so izvedeli za Gregorčičevo cedro in langobardski grob. Ustavili so se v palači Attems. V nekdanjem judovskem getu so si ogledali sinagogo. V Kulturnem domu jih je nagovoril ravnatelj Igor Komel. Na Travniku so poiskali štirijezični napis o tolminskih puntarjih, vodnjak, sramotilni steber in cerkev sv. Ignacija. Ob koncu Raštela so poiskali spominsko ploščo v čast Trubarjeve goriške pridige. V stolnici niso mogli v trenutno zaprto kripto. V ljudskem vrtu so se fotografirali ob spomeniku Simona Gregorčiča, v KB Centru so izvedeli za Slovensko knjižnico Damirja Feigla in prisluhnili predstavitvi Slovenskega izobraževalnega konzorcija, ki jo je pripravila dr. Matejka Grgič. Za organizacijo ekskurzije je poskrbela profesorica Ana Ogrič, vodniki drugošolcem pa so bili izvrstno pripravljeni in skrbno informirani drugo- in tretješolci. Izvirnost ekskurzije po Gorici je v njeni brezplačnosti in v inovativnem pristopu, s katerim dijaki vodijo in poučujejo svoje mlajše sošolce.


15/3/ 2013 ZAKLJUČNE TEKME ŠOLSKE IMPRO LIGE V Ljubljani, v KUD-u France Prešeren so se odvile zaključne tekme predtekmovanja v prvenstvu Šolska impro liga. Četrti letniki so premagali Škofijsko gimnazijo v Ljubljani in tretji letniki Ekonomsko gimnazijo Kranj. Zmagi sta jih ponesli v četrtfinale. Iskrene čestitke za velik uspeh!

18/3/ 2013 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Na državnem tekmovanju v znanju angleščine za dijake tretjih letnikov, ki je potekalo 18. marca 2013 v Ljubljani, so se naši predstaviki odlično izkazali. Jaka Gruden iz 3.c, Lija Srnovršnik iz 3.e in Erazem Jurković iz 3.c so osvojili zlata priznanja in Rok Kelher iz 3.a bronasto. Gre za izjemen uspeh, saj je v letošnjem šolskem letu Gimnazija Nova Gorica v kategoriji tekmovalcev splošnih gimnazij prejela največ zlatih priznanj. V tejkategoriji so podelili le 12 priznanj in tri izmed njih so osvojili naši tretješolci. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem! Zahvala za spodbudo in trud tudi obema mentoricema: prof. Svetlani Kutin in mag. Martini Kobal! Zapisal Maks Pavlica, vodja aktiva Na sliki zmagovalci in mentorici.


18/3/ 2013 KVALIFIKACIJE ŠKL – ODBOJKA Na naši šoli je bil zadnja tekma kvalifikacij ŠKL-ja v odbojki - fantje. Fantje so premagali Šolski center Novo mesto (zmagali z 75:70) in se uvrstili v uri polfinale z Drugo gimnazijo Maribor. Dijaki in dijakinje igrajo tudi šolsko ligo, ki jo vodi Robert Stubelj.

18/3/ 2013 1.AG NA OGLEDU IJS IN BIOTEHNIŠKE FAKULTETE Na inštitutu so dijaki naravoslovnega oddelka, 1.ag spoznali določene odseke, kjer so se predstavili mladi raziskovalci. Posebej privlačni so bili eksperimenti, ki jih je izvajal Tomaž Ogrin ter obisk steklopihaške delavnice. Na Biotehniški fakulteti so dijaki poslušali zanimivo predavanje o gensko spremenjeni hrani. Spremljevalki sta bili Jožica Nusdorfer, Andrejka Šušmelj in Andrej Šušmelj.

19/3/ 2013 MEDNARODNI DAN FRANKOFONIJE V torek, 19. marca 2013, smo praznovali Mednarodni dan frankofonije. Ob tej priložnosti smo sodelovali na 15. frankofonskem srečanju (Rencontres francophones) v Celju. Letos je 10 sodelujočih gimnazij uprizorilo Beckettovo igro Čakajoč na Godota (En attendant Godot) pod mentorstvom francoskega režiserja Victorja Thimonierja. Projekt sta omogočila Francoski inštitut v Sloveniji in Zavod za šolstvo. Naši dijaki so se odlično odrezali in pokazali strast do igranja v francoščini. Mentorici: Anne-Cécile Lamy in Ines Vižin. Ogrevalne vaje z režiserjem


Gledališko »Drevo«

20/3/2013 MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ ODPIRANJA SEFOV Od 12. do 13. marca se je 5 dijakov tretjih letnikov pod mentorstvom prof. Tratnika in Šuligoja udeležilo mednarodnega tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov v kraju Rehovot v Izraelu. V mednarodni konku-renci 40 ekip so se uvrstili na odlično 6. mesto, v njihov sef pa ni uspela vdreti nobena ekipa. Tudi na ocenjevanju, kjer so ekipe podeljevale točke druga drugi, je bil njihov sef ocenjen kot najbolj priljubljen. Na tekmovanju je sodelovalo 40 ekip iz Izraela, Kanade, Velike Britanije, Romunije in Slovenije. Ekipo naše šole so sestavljali Peter Kompare in Uroš Zavrtanik iz 3.A, Nejc Faganel iz 3.B ter Tjaša Rijavec in Luka Zidarič iz 3.C.


20/3/2013 ŠKL POLFINALE Na polfinalni tekmi proti Drugi gimnaziji Maribor so naši dijaki zmagali s 17 točkami prednosti.

20/3/2013 PREMIERA PREDSTAVE KEKEC GOR, KEKEC DOL V šolski gledališki dvorani smo si ogledali izvirno mladinsko igro z naslovom Kekec gor, Kekec dol, ki jo je avtorica mag. Nataša Konc Lorenzutti pripravila s celim drugim letnikom gledališkega oddelka. Uprizoritev je nastala pri rednih urah umetnosti govora in dramskih delavnic, mentorici pa sta pomagala tudi prof. Urška Mlakar in prof. Igor Sviderski. Fotografija je z vaje.

21/3/2013 MATEMATIČNI KENGURU Na šoli je bilo tekmovanje iz matematike - matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 162 dijakov. Bronasta priznanja je prejelo 66 dijakov. Na regijsko tekmovanje za Vegovo priznanje pa se je uvrstilo 33 dijakov.


21/3/2013 PREDAVANJE O FULVIU TOMIZZI Slušateljem šolskega slovanskega kluba je predavala prof. Maja Starc. Predstavila je življenje in delo italijansko-hrvaško-slovenskega pisatelja Fulvia Tomizza, avtorja znanih in v slovenščino prevedenih romanov Boljše življenje, Mladoporočenca iz ulice Rossetti, Frančiška in drugih. Dijaki so z zanimanjem poslušali o večkulturni in večnacionalni identiteti Trsta in slovenske ter hrvaške Istre.

21/-25/3/ 2013 GLEDALIŠKA DELAVNICA T-STUDIOS Posamezni dijaki iz prvega in tretjega letnika dramsko-gledališke gimnazije so se udeležili gledališke delavnice T-Studios, ki jo je organiziralo Kulturno društvo iz sosednje Gorice. Sodelovalo je 16 dijakov, osem iz slovenskih in osem iz italijanskih šol. Delavnico je vodil italijanski igralec in režiser Lorenzo Acquaviva, ki z dijaki v samo petih dneh pripravil uprizoritev Shakespearjeve igre Sen kresne noči. Premiera je bila zadnji dan v naši gledališki dvorani.

23/3/ 2013 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Naša šola je organizirala 12. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev Slovenije. Udeležilo se ga je rekordnih 78 ekip iz gimnazijskih in strokovnih šol. Naša šola se je odlično odrezala tako na posamičnem kot na ekipnem delu tekmovanja. Arijana Šuligoj iz 2.b razreda je kot posameznica osvojila zlato priznanje. Na ekipnem delu tekmovanja so dijaki naše šole dosegli drugo in tretje mesto v postavi Arijana Šuligoj, Ana Kofol, Mojca Bavčar (prva ekipa) ter Julijan Vršnik, Jaka Gruden in Boštjan Melinc (druga ekipa). Iskrene čestitke vsem. Organizatorji tekmovanja so bili učitelji zgodovine, računalniško pomoč je nudil Jurij Knez, pri izvedbi tekmovanja pa so prostovoljno pomagali tudi naši dijaki.


26/3/ 2013 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE V soboto smo gostili XII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev Slovenije, katerega tema je bila "Hladna vojna in njena protislovja". Tekmovanja se je udeležilo rekordnih 78 ekip. Rezultati tekmovanja so na naslednjih povezavah: Gimnazije posamezno, Gimnazije ekipno, Strokovne šole posamezno in Strokovne šole ekipno. Arijana Šuligoj je osvojila zlato priznanje, na ekipnem delu tekmovanja pa smo dosegli drugo in tretje mesto v postavi Arijana Šuligoj, Ana Kofol, Mojca Bavčar (prva ekipa), Julijan Vršnik, Jaka Gruden in Boštjan Melinc (druga ekipa). Vsem tekmovalcem in mentorjem zahvala za udeležbo, zmagovalcem pa čestitke za uspeh! Glavna organizatorja tekmovanja sta bila Anastazija Bevčar in Tomaž Komel.

27/3/2013 ŠKL DRUGI POLFINALE V Mariboru je bila druga polfinalna tekma, kjer so naši fantje izgubili z 1o točkami razlike in se s tem uvrstili v veliki finale ŠKL, ki bo 24. aprila v Kopru.


4 4/4/ 2013 REGIJSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE Na regijskem tekmovanju iz matematike za Vegovo priznanje, ki je bilo v Ajdovščini, so se naši dijaki dobro odrezali. Ruben Kurinčič iz 2.b se je uvrstil na državno tekmovanje, srebrno priznanje pa so prejeli iz prvega letnika Andraž Kenda, Jaka Komac, Boštjan Melinc, Jan Erik Peršolja, Jani Volk, Blaž Rojc, Grega Saksida, Teja Škvarč, Selena Pavšič in Sandi Makovec, iz drugega letnika Ruben Kurinčič, Ana Kofol, Jasmina Pegan, Aljaš Blažič, Dominik Rebek, Nastja Besednjak, Vesna Krapež, Jernej Banevec in Veronika Klančič, iz tretjega letnika Peter Kompare, Lia Šibav, Veronika Batistič, Patricija Bratuž, Tjaša Rijavec, Jan Šibelja, Dalia Petrič in Manja Blažič ter iz četrtega letnika Andrej Svetina, Tinkara Požar, Deni Kuk, Nina Lojk in Lara Umek. Vsem prejemnikom srebrnega priznanja iskreno čestitamo.

4/4/2013 MATURANTSKI PLES Tradicionalni maturantski ples se je v prijetnem in razigranem vzdušju letos odvil v telovadnici OŠ Milojke Štrukelj. Tokrat je maturante pripravljala plesna šola Rebula.

5- 8/4/ 2013 JEZIKOVNA EKSKURZIJA V ŠPANIJO 22 dijakov, ki se učijo španščino kot drugi ali tretji tuj jezik, je bilo na jezikovni ekskurziji v Španiji. Prvi dan smo spoznavali prestolnico Španije. Sprehodili smo se po starem mestnem jedru in si ogledali najpomembnejše znamenitosti. Popoldne smo se podali proti svojemu cilju, Salamanci. Na poti smo se ustavili še v Avili, najvišje ležečem španskem mestu. Tu nas je kljub aprilu pričakal sneg. V Salamanci


so nas sprejele prijazne gostiteljice, ki smo jih poimenovali kar »španske mame«. Sobota je bila namenjena odkrivanju Salamance, ki je mnoge očarala bolj kot Madrid. Večer smo preživeli v šoli flamenka, kjer smo spoznavali ta znameniti španski ples in se poskušali naučiti tudi nekaj plesnih korakov. V nedeljo smo se podali na podeželje, v Alberco in Cuidad Rodriquez.Naslednji dan smo se pred povratkom domov v Madridu sprehodili po Latinski četrti in v muzeju Reina Sofia občudovali Picassovo Guernico. Dijake sta spremljali Milena Đuretić, ki je ekskurzijo pripravila, in Vanja Gabrijelčič, ki je prispevala ta zapis.

6/4/ 2013 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE Letos je gostiteljica državnega tekmovanja iz francoščine naša šola. Tekmovanja se je udeležilo 47 dijakov s trinajstih gimnazij.

8/4/2013 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE MOJSTER IN MARGARETA Posamezni dijaki vseh letnikov dramsko-gledališke gimnazije so si v SNG Maribor ogledali predstavo Mihaila Bulgakova Mojster in Margareta.


10/4/ 2013 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE MACBETH PO SHAKESPEARU Posamezni dijaki vseh letnikov dramsko-gledališke gimnazije so imeli spet lep gledališki večer. Tokrat so si v Mini Teatru ogledali odlično uprizoritev Macbeth po Shakespearu z Markom Mandičem v glavni vlogi.

10/-13/4/2013 STROKOVNA EKSKURZIJA V PRAGO IN NA DUNAJ Dijaki tretjih letnikov so si v okviru tradicionalne ekskurzije ogledali avstrijsko in češko prestolnico.

11/4/2013 PROFESORICA V POSLANSKIH KLOPEH Z današnjim dnem se je dolgoletna profesorica matematike Mirjam Bon Klanjšček poslovila od vloge učiteljice ter vstopila v vlogo poslanke v Državnem zboru. Želimo ji veliko uspeha!!!

14/4/ 2013 OBISK KONCERTA GLASBENEGA PARA IZ MALIJA Na pobudo in v organizaciji naše profesorice francoščineAnne-Cécile Lamy si je to nedeljo skupina desetih dijakov iz različnih letnikov ter nekaterih profesorjev ogledala prelep koncert v CD v Ljubljani. Nastopil je slep glasbeni par Amadou & Mariam s spremljevalno skupino. Koncert je potekal v popolni temi, naši dijaki pa so imeli priliko slišati glasbo, ki ima izvor v tradicionalni malijski glasbi, vključuje pa tudi elemente rocka, popa in bluesa. Dijaki so bili nas koncertom zelo navdušeni.


15/-22/4/2013 IZMENJAVA Z DUBNO (RUSIJA) V okviru rednih izmenjav z Gimnazijo št. 1 iz Dubne so tokrat pri naših dijakih bivali štirje vrstniki iz Dubne. Dijaki so podrobno spoznali Novo Gorico in Gorico. Imeli so pouk slovenščine, poleg tega pa so prisostvovali tudi učnim uram iz drugih predmetov. Posebnost letošnje izmenjave je bil obisk Murske Sobote. Tam je med drugo svetovno vojno v boju za osvoboditev mesta padel dijak njihove gimnazije. Sprejel jih je župan mesta in skupaj so se pri spomeniku Rdeče armade poklonili žrtvam druge svetovne vojne. Program izmenjave je vključeval ogled Ljubljane, Bleda, Pirana in Benetk. Obisk smo zaključili z poslovilnim večerom. Dijaki, njihovi starši in profesorji so se ob pripravljanju slovenskih tradicionalnih jedi družili in pogovarjali v ruščini. Dijaki iz Dubne so se v naši galeriji pripravili razstavo likovnih del dijakov njihove gimnazije.

17/4/2013 PODARIMO VAM PESEM Tradicionalna dobrodelno prireditev na žalost ni napolnila dvorane Kulturnega doma, je pa izpolnila pričakovanja obiskovalcev. Na prireditvi smo slišali kar nekaj vrhunskih glasbenikov, Nežo Podbršček na oboi, Leva Fišerja na kitari ter vrhunska glasbenika, brata in sestro, Veroniko in Danijela Breclja, ki sta predstavila manj znano Ravelovo Cigansko. Tudi ostali nastopajoči, tako solisti, pevski zbori in glasbene skupine so prijetno presenetili. Letos gre pohvaliti tudi izjemno tekoče in uglajeno vodenje prireditve, za kar sta zaslužna prvošolec Sebastjan Furlani in drugošolka Anuša Kodelja.

17/4/2013 SREČANJE GLEDALIŠČ SREDNJIH ŠOL - PALIO TEATRALE Že dvanajsto leto so se dijaki dramsko-gledališke gimnazije udeležili mednarodnega srečanja gledališč obmejnih srednjih šol. Letos so sodelovali dijaki drugega letnika z uprizoritvijo Nataše Konc Lorenzutti Kekec gor, Kekec dol. Za odlično izvedbo so prejeli nagrado 'Agati ' za najboljšo režijo.


18/4/2013 PREDAVANJE MARJANA BEVKA O TIGR-U Predavanje je bilo tematsko posvečeno narodno obrambnemu gibanju primorskega naroda pod vodstvom organizacije TIGR proti genocidnemu divjanju italijanskega fašizma. Poudraek je bil na tem, da člani organizacije TIGR niso bili teroristi, kot jih je dolga desetletja imenovala povojna slovenska oblast, temveč so bili to mladi primorski kulturniki, ki so se odločili braniti slovenski jezik in kulturo na Primorske, Leta 1927 so se na Nanosu zbrali mladi vodje prepovedanih slovenskih mladinskih kulturnih društev goriške in tržaške pokrajine in ustanovili tajno organizacijo TIGR, prvo antifašistično organizacijo v Evropi. Tigrovci so organizirali ilegalne slovenske šole, čez hribe iz Ljubljane v nahrbtnikih prenašali slovenske knjige in časopise in jih v organizirani mreži prinašali skoraj v vsak primorski dom. Tigrovci so bili prva potujoča knjižnica na Primorskem. S tem so bodrili in vlivali upanje ter netili upor duha v slovenstva osiromašene Primorce. Tigrovcem so se pridružili tudi mladi slovenski dijaki v Gorici in ustanovili organizacijo Črni bratje, ki je po italijanskih šolah in goriških ulicah trosila letake v slovenskem jeziku. Bili so odkriti, zaprti in Mirka Brezavščka so fašisti tako mučili, da je umrl komaj šestnajstleten. Bil je prva mlada žrtev načrtnega fašističnega mučenja v Evropi. Zapisal Marjan Bevk


20/-26/4/2013 IZMENJAVA Z GIMNAZIJO XV. ZMICHOWSKA VARŠAVA Od 20. do 26. aprila 2013 smo na Gimnaziji Nova Gorica gostili dijake francoske dvojezične gimnazije XV. Zmichowska iz Varšave (Poljska) in njihove profesorje. Glavne teme izmenjave so bile Srečko Kosovel in Kras, 1. svetovna vojna in geografija Slovenije. V tednu dni so slovenski dijaki predstavili poljskim dijakom Bled, Novo Gorico in Gorico, Ljubljano, Postojnsko jamo s Predjamskim gradom, Kras, Slovensko Primorje, Rižarno pri Trstu, Kobarid, Sabotin in Goriška Brda. Organizirali smo tudi literarne delavnice v poljščini slovenščini, in francoščini na temo Srečka Kosovela, kjer so lahko dijaki dali svoji kreativnosti prosto pot in ustvarili kolaže. Te smo razstavili v avli športne dvorane ob zaključni prireditvi. Na prireditev smo povabili tudi starše, profesorje in druge dijake. Aktivnosti izmenjave so vodili profesorji Ines Vižin, Suzana Černe, Irena Zuljan, Nejc Rožman Ivančič, Vanja Gabrijelčič in Anne-Cécile Lamy. Pri predmetu Kultura in civilizacija - francoščina so dijakinje 3.e razreda, pod mentorstvom profesoric Anne-Cécile Lamy in Ines Vižin, pripravile brošuro o Sloveniji in Novi Gorici. Fotografija prikazuje poljske in naše dijake na Sabotinu.


23/-29/4/2013 IZMENJAVA Z GIMNAZIJO CETINJE (ČRNA GORA) Šestnajst dijakov likovne in dramsko – gledališke smeri umetniške gimnazije in trije spremljevalci so odšli na petdnevno strokovno ekskurzijo - izmenjavo z dijaki in profesorji Gimnazije Cetinje. Naše dijake so gostoljubno sprejele družine njihovih črnogorskih vrstnikov, ki bodo prišli k nam predvidoma v mesecu oktobru. Pot do Cetinja je vodila po novi hrvaški avtocesti ter nato po Jadranski magistrali do Dubrovnika, nato pa do meje s Črno Goro, skozi Kotor in pred vzponom še skozi Budvo. Dijaki so dodobra spoznali utrip Cetinja, kjer je tudi potekal 2.Gimfest. Le-ta je vključeval kulturni program, ex-tempore in dobrodelni sejem, na katerem so svoje izdelke prodajali gimnazijci. Naši dijaki so se predstavili s skečem in recitacijami Prešernovih, Minattijevih in Pavčkovih pesmi, prav tako so sodelovali tudi na ex-temporu. V Cetinju so si dijaki ogledali tudi Ivanova Korita pod Lovčenom, nanj pa se zaradi snega niso mogli povzpeti. Posebej lepo doživetje je bila ekskurzija do Žabjaka, turističnega središča pogorja in nacionalnega parka Durmitor. Na tej poti so si ogledali zunanjost Njegoševe rojstne hiše v Njeguših, kjer je o velikem pesniku in 'vladiki' spregovoril dijak 1. letnika cetinjske gimnazije, samostan Morača ter kanjon reke Morače. Gostitelji so bili izredno prijetni, pripravljeni ustreči vsaki želji. Jezik ni pri druženju dijakov predstavljal nobene ovire, sporazumevali so se v slovenščini in srbščini (črnogorščini). Dijaki so v izmenjavi pridobili nova spoznanja in znanja s področja zgodovine, umetnostne zgodovine, sociologije, geografije, biologije, psihologije, športa, spoznavanja tujih jezikov in naravoslovja. Glede na njihove odzive in ves čas izmenjave zadovoljne obraze pa lahko upravičeno domnevamo, da se jim bo teh pet dni za vedno vtisnilo v spomin. Povzeto po poročilu Nataše Kuštrin Tušek.


24/4/2013 PREDSTAVITEV KNJIGE JOŽETA DOLMARKA V Goriški knjižnici je bila predstavitev knjige z naslovom Tkanje pogledov, v kateri je zbranih petinpetdeset raznolikih tekstov našega kolega Jožeta Dolmarka. Teksti so nastali v obdobju skoraj štiridesetletnega objavljanja v revijah in časopisih. Predstavljajo bogat prispevek k filmski teoriji, obenem pa so intimna biografija, fikcija ter obenem zgodovinski dokument. Povzeto po letaku.

24.april 2013 HALA HAIKUJEV Opuščena hala nekdanje tovarne Vozila se je zvečer za slabo uro spremenila v prizorišče multimedijske predstave z naslovom Vrnitev. Pripravili so ga dijaki 4.g novogoriške Umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri. Za izhodišče so vzeli klasične japonske haikuje, ki so jih ob zvokih udarcev po strojih, izrekale tri nastopajoče gibalke, performerke (Katarina Jerončič, Anja Pišot, Karmen Uduč). Izbor prizorišča seveda ni bil naključen; opuščena tovarniška hala jim je s svojo asketskostjo predstavljala dražljiv izziv, predvsem v jukstapoziciji s subtilnostjo in na naravo vezane haikuje. Režijo je prevzela dijakinja četrtega letnika Mojca Madon pod mentorskim vodstvom Marka Krumbergerja. Povzeto po Primorskih novicah.


5 6/5/2013 MATURITETNI ESEJ Naši dijaki so se srečali s prvo maturitetno preiskušnjo, z esejem. Letošnji izbor literarnih del je zajemal roman Konje krast avtorja Pera Petersona in Pomladni dan slovenskega avtorja Cirila Kosmača.

6/5/2013 PRIČETEK MAJSKO-JUNIJSKIH ODHODOV DIJAKOV V TRENTO V času mature je že ustaljen običaj, da dijaki v okviru obveznih izbirnih vsebin redno odhajajo v Trento. Zvrstili se bodo dijaki od prvega do četrtega letnika, ki niso prišli na vrsto v jesenskem terminu. Obiski Trente se bodo zaključili 14. junija.

9/5/2013 USPEHI NAŠIH DIJAKOV NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ FRANCOŠČINE Naši dijaki dosegli odličen uspeh na državnem tekmovanju iz francoščine, ki je bilo 4.aprila na naši šoli. Lia Šibav (3.c) se je uvrstila na 3. mesto in prejme


zlato priznanje. Matej M. Podobnik in Patricija Bratuž (3.c) sta osvojila srebrno priznanje, Ana Clemente in Anita Koritnik (3.e) pa bronasto priznanje. Čestitke profesoricama Ines Vižin in Anne- Cécile Lamy. Slika je s podelitve nagrad, ki je bilo 24.maja v Kranju.

9/5/2013 ČEZMEJNI PROJEKT BRUNDIBAR Dijakinje in dijaki naše šole so uspešno sodelovali pri čezmejnem projektu Brundibar – opera Hansa Krasa. Prof. Staša Peršolja je svoja dekleta iz zbora naučila partituro in jih vozila na pevske vaje, prof. Jana Fajt pa je z dijaki pripravila prevod libreta ( Primož Čibej, Grega Eržen, Nina Sirk, Maja Radovanović, Maja Markovič, Teo Benedetič, Nina Klaut in Angelika Gomišček). Posebna pohvala pevki Maji Klančič, ki je postavila transkripcijo finala opere v slovenščini. Koncert je bil 9.5. 2013. Namen projekta je bil združiti mlade glasbenike v znamenju varstva človekovih pravic in proti vsem oblikam nasilja.

11/5/2013 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE Petnajst dijakov naše šole se je uvrstilo na državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo, ki je bilo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Rezultati sledijo.

13/5/2013 SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM IZ FRANCOŠČINE – DELF V naši gledališki dvorani se je odvila slovesna podelitev diplom iz znanja francoščine DELF, ki sta se je udeležila direktorica Francoskega inštituta Anne Durufle ter francoski kulturni ataše Pierre Chardonnet. Žal se slovesnosti nista mogla udeležiti niti naš ravnatelj in niti pomočnica ravnatelja.

13/5/2013 OGLED IMPRO PREDSTAVE IMPROVIZIJA


Posamezni dijaki iz vseh letnikov dramsko-gledališke gimnazije so si v Cankarjevem domu v Ljubljani ogledali impro predstavo z naslovom Improvizija.

13 -17/5/2013 DIJAKI IZ ORBASSANA (ITALIJA) VRAČAJO OBISK Italijanski in slovenski dijaki, ki so se dodobra spoznali že februarja v Italiji, so se v dneh, preživetih pri nas, še bolje spoznali, medsebojno komunicirali, spoznavali podobnosti in razlike pri pouku zgodovine in geografije, imeli delavnice spoznavanja jezika, fizike in psihologije. Gostje do dodobra spoznali našo šolo ter primerjali izobraževalni sistem v obeh državah. Italijanski dijaki so si v času izmenjave ogledali tudi Kras (Škocjanske jame, Lipica), Bled in Ljubljano. Izmenjava jim je dala tudi priliko naučiti se strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Organizatorja Vlasta Lukman in Tomaž Komel sta morala zaradi pomanjkljivega znanja angleškega jezika včasih vskočiti s italijanskim prevodom.

14/5/ 2013 IZID TUJEJEZIČNEGA GLASILA MAVRICA 2013 Izšlo je tujejezično glasilo naših dijakov v petih jezikih, ki si ga tokrat lahko ogledamo na naši spletni strani Za ilustracije so poskrbele dijakinje likovnega oddelka, tehnično podporo je nudila Nina Doljak iz 4.A. Urednica je bila Renata Bone.

15/5/2013 EKSKURZIJA DRAMSKO-GLEDALIŠKE GIMNAZIJE NA GORENJSKO V okviru OIV so se dijaki prvega in tretjega letnika odpeljali na celodnevno ekskurzijo na Gorenjsko. V dopoldanskem času so si ogledali Škofjo Loko in Radovljico, popoldan pa so si v MGL v Ljubljani ogledali gledališko uprizoritev Črna žival žalost avtorice Anje Hilling.


16/5/2013 ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE LIKOVNE GIMNAZIJE Lokarjeva galerija v Ajdovščini gosti pregledno razstavo naše Likovne gimnazije. Pričujoča razstava pomeni prerez ustvarjanja pri strokovnih predmetih likovne gimnazije in skuša prikazati likovno izobraževanje kot kontinuiran razvoj skozi vsa štiri leta šolanja. Dijak preko vizualne analize in likovne interpretacije predmetov in okolja na začetku spoznava naravo in svet okrog sebe na zavezujoč in odgovoren način. Nadaljevanje je usmerjeno v bolj vizualno sintetično in likovno vsebinsko angažirano spoznavanje lastnih izraznih moči in avtorskih, umetniških rešitev, kar dijaka usmerja v humano razumevanje sveta in družbe. Predmeti Risanje in slikanje, Plastično oblikovanje, Predstavitvene tehnike, Bivalna kultura in Likovna teorija pravzaprav predstavljajo posamezne likovne stroke, tako upodabljajoče kot aplikativne. Dijaka želimo vzgojiti kot celostno, vizualno in likovno občutljivo »bitje«, ga pripraviti za nadaljnji študij, da bi tako postal ustvarjalec ali vsaj izobražen »spremljevalec« likovne kulture. Zapisali: učitelji strokovnih predmetov

17 -25/5/2013 OBISK DIJAKOV ZMICHOWSKE GIMNAZIJE Dijaki 3. e gimnazije so od 17. do 25. maja 2013 obiskali dijake Zmichowske gimnazije v Varšavi. Spoznali so zgodovinsko, geografsko in kulturno dediščino Poljske, spoznali eno izmed velikih evropskih prestolnic, doživeli kulturne razlike, navade in običaje ter način življenja z bivanjem pri družinah v Varšavi. Na ekskurziji v Krakov in Auschwitz-Birkenau so spoznali pomembna obdobja evropske zgodovine. Sodelovali so pri pouku francoščine, poljščine, geografije, sociologije in zgodovine. Spoznali so temeljna dela poljske literature. Izmenjavo so zaključili z ekskurzijo v Šlezijo, kjer so naši dijaki spoznali značilnosti prestrukturirane rudarsko-industrijske pokrajine. Celotna


izmenjava je potekala v francoskem jeziku. Pred odhodom na Poljsko je profesorica geografije Suzana Černe dijakom pripravila brošuro z geografskimi značilnostmi Poljske. Organizatorka izmenjave: Ines Vižin, sodelujoči profesorji: Suzana Černe, Nejc Rožman Ivančič

19/5/2013 REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ITALIJANŠČINE Državno tekmovanja iz znanja italijanskega jezika za dijake tretjih letnikov je bilo 16. marca na Srednji tehniški šoli v Kopru. Sodelovalo je 56 dijakov iz vse Slovenije, dijaki Gimnazije Nova Gorica pa so se z osvojenimi prvimi štirimi mesti v državi odlično odrezali. Prvo mesto in zlato priznanje je dosegla Hana Loverečič, pod mentorstvom prof. Nadje Vodopivec. Drugo mesto in srebrno priznanje je osvojila Lia Šibav, dijakinja prof. Jane Fajt, na tretje in četrto mesto pa sta uvrstila Peter Sgubin in Chantal Torkar – oba dobitnika srebrnega priznanja sta dijaka prof. Nadje Vodopivec. Bronasto priznanje pa je prejel Klemen Dobovšek, pod mentorstvom prof. Vodopivec. Najboljši so prejeli imenitne nagrade, ji jih je podelil vodja Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani. Tako je Hana Loverčič prejela enomesečno štipendijo za izpopolnjevanje v Perugi, Lia Šibav pa udeležbo na filmskem festivalu Giffoni v provinci Salerno.


22/5/2013 ZAKLJUČNA RAZSTAVA ČETRTEGA LETNIKA LIKOVNE SMERI Tako me vidijo drugi je poimenovana razstava likovnih del dijakov zaključnega letnika likovne gimnazije, ki je postavljena v galeriji Gymnasium. Čestitke dijakom in mentorjem za štiriletno skupno delo.

23/5/2013 KEMIKI USPEŠNI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU Naši dijaki so bili tudi letos uspešni na državnem tekmovanju iz znanja kemije, ki bilo v Ljubljani 11. maja 2013. Tekmovanja se je udeležilo 15 tekmovalcev iz vseh štirih letnikov. Zlato Preglovo plaketo so prejeli Grega Saksida, 1.eg, Dominik Rebek, 2.cg, ki je dosegel tretji najboljši rezultat v državi ter Lia Šibav,3.c, mentorica Silvana Štucin, srebrno pa Jerneja Bizjak, 1.a, Iza Velišček, 2.a,mentorica Jožica Nusdorfer ter Veronika Klančič 2.b in Ana Kofol, 2.c, mentorica Silvana Štucin. Poleg tega je še 34 dijakov prejelo bronasto Preglovo plaketo.


24/5/2013 POLFINALE IMPRO LIGE V KUDu France Prešeren v Ljubljani se je odvijala polfinalna tekma Šolske impro lige. Četrti letniki so se borili za mesto v finalu. Žal so morali priznati premoč ekipi iz gimanzije Poljane.

31/5/2013 ŠE IMPRO LIGA V KUDu France Prešeren v Ljubljani se je odvijala tekma za tretje mesto v prvenstvu Šolske impro lige. Igrali sta ekipi Nova Gorica - dramsko umetniška smer in Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija dramsko gledališka smer. Zmagali so Novogoričani. Čestitke za velik uspeh.

31/5- 176/2013 NARAVOSLOVNE DELAVNICE V TRENTI ZA DIJAKE 2.a Tema naravoslovne delavnice je bila hitrost. Dijaki so se razdelili v tri skupine, pri čemer so že obravnavana poglavja pri fiziki in kemiji nadgradili z izvedbo zahtevnejših eksperimentov.Delavnice sta vodila Jožica Nusdorfer in Rudolf Šuligoj.

6 6/2013 ŠOLSKA MEDIACIJA Od aprila naprej smo na šoli začeli z uvajanjem mediacije v sporih med dijaki. Profesor Zoran Jovičević in psihologinja Kristina Bratina sta kot mediatorja posredovala v dveh sporih med vrstniki, ki so jih zaznali učitelji. Udeleženci so mediacijo doživeli kot pozitivno izkušnjo.


8 -9/6/2013 NARAVOSLOVNE DELAVNICE V TRENTI ZA DIJAKE 1.a Tema naravoslovne delavnice je bila gostota snovi v agregatnih stanjih. Dijaki so se razdelili v tri skupine, pri čemer so že obravnavana poglavja pri fiziki in kemiji nadgradili z izvedbo zahtevnejših eksperimentov.Delavnice sta vodila Jožica Nusdorfer in Miran Tratnik.

11/6/2013 ZAKLADNIK – TOKRAT O INDIJI Naša kolegica, profesorica slovenščine, Slavica Radinja je velika občudovalka indijske literature in je Indijo obiskala že dvakrat. Za kolegice in kolege je pripravila potopisno predavanje z zadnjega obiska Indije. Ker je Slavica tudi dobra fotografinja, smo poleg doživete pripovedi uživali tudi ob prelepih fotografijah.

12/6/2013 GLASBENI NASTOP DIJAKOV DRAMSKO-GLEDALIŠKE GIMNAZIJE V okviru delavnice ITG (Inštrument z osnovami teorije glasbe) so dijaki tretjega letnika pripravili zanimivo in pestro predstavitev njihovega glasbenega ustvarjanja. Dijaki so igrali skladbe iz slovenske in svetovne literature za kitaro in klavir. Koncert je bil v naši gledališki dvorani.

20/6/2013 REDOVALNA KONFERENCA V gledališki dvorani smo se profesorji zbrali na zadnji redovalni konferenci, kjer smo poleg rednih poročil razrednikov o uspehih v posameznih razredih, dokaj različnih mnenj opravili še zadnja glasovanja o zaključnih uspehih.


20/6/2013 IZID LITERARNEGA GLASILA 'IZ SEBE' Izšlo je literarno glasilo Iz sebe, ki ga je pod mentorstvom Irene Zuljan oblikoval Marko Krumberger. Glasilo je na voljo v elektronski obliki na naši spletni strani.

21/6/2013 PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN PODELITEV SPRIČEVAL V Gimnaziji Nova Gorica smo ob dnevu državnosti priredili proslavo. Himno so zaigrali dijaki v kvartetu saksofonov. Profesorski zbor in dijake sta nagovorila ravnatelj Bojan Bratina in pomočnica ravnatelja Irena Zuljan. Pod mentorstvom mag. Nataše Konc Lorenzutti sta dijaka 2. g Melissa Bajt in Martin Mlakar deklamirala poezijo Frana Milčinskega - Ježka, pridružil pa se jima je še profesor Miran Tratnik s Tremi otrokovimi željami Mileta Klopčiča in Vodnjakom Alojza Gradnika. Sledila sta podelitev spričeval in slovo od pouka v šolskem letu 2012/2013.

21/6/2013 PODELITEV PRIZNANJ V ŠOLSKI IMPRO LIGI KUD France Prešeren v Ljubljani - podelitev priznanj v Šolski impro ligi v sezoni 2012/2013. Impro skupina Sokiu Čimu iz Gimnazije Nova Gorica je prejela priznanje za tretje mesto v Šolski impro ligi. Dobili so tudi posebno priznanje za venček najizvirnejših intro točk v letošnjem letu.


24 – 26/6/2013 STROKOVNA EKSKURZIJA UČITELJEV V NEMČIJO Dvanajst učiteljev naše gimnazije se je udeležilo strokovne ekskurzije v Nemčijo, na kateri so si ogledali mesta in poti, po katerih se bodo odpravili naši dijaki v okviru medpredmetnega sodelovanja (NEM-SLO-ZGO-GEO) pod naslovom 'Po poteh Primoža Trubarja' . Obiskali so kraje ob znameniti Romantični cesti, kot so Augsburg, Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg in Würzburg, v katerih je Primož Trubar, avtor prve slovenske tiskane knjige in glasnik protestantske vere, pustil svoj pečat.

25/6/2013 VRSTNIŠKI MEDIATORJI Od februarja 2012 do maja 2013 je na šoli potekalo usposabljanje za vrstniške mediatorje, ki ga je vodila Kristina Bratina, šolska mediatorka. Dijaki Nejc Humar, Ana Čelhar, Nicole Yvett Černe, Katrin Žnidarčič, Zala Furlan, Uroš Zavrtanik in Erazem Jurkovič so po opravljenem 30 urnem usposabljanju pridobili naziv vrstniški mediator.

27/6 – 4/7/2013 POPRAVNI IZPITI – JUNIJSKI ROK Dijaki, ki niso uspeli med šolskim letom pridobiti pozitivnih ocen iz vseh predmetov, so se morali spopasti s popravnimi izpiti.


5/7/2013 ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PIKNIK V PANOVCU Po zaključni konferenci smo se delavci šole poslovili od šolskih obveznosti na prijetnem druženju v Panovcu.


15/7/2013 REZULTATI MATURE V šolskem letu 2012/2013 spomladanskega roka splošne mature je četrti letnik splošne gimnazije uspešno zaključilo 141 dijakov. Od tega jih je 136 ali 96,45 % uspešno opravilo splošno maturo v spomladanskem roku. Letos smo imeli že deseto generacijo maturantov likovne gimnazije. Četrti letnik je uspešno zaključilo 20 dijakov, maturo pa uspešno opravilo 15 dijakov ali 75,00 %. Iz devete generacije dijakov gledališke gimnazije je četrti letnik uspešno zaključilo 21 dijakov, uspešno maturiralo pa 11 dijakov ali 52,38 %. Iz tretje generacije maturantov športne gimnazije je od 18 dijakov, ki so uspešno zaključili četrti letnik, maturiralo 16 dijakov ali 88,88 %. Gimnazija Nova Gorica redno izvaja tudi maturitetni tečaj, v katerega so bili vpisani dijaki s štiriletno strokovno šolo, s poklicno šolo in z nedokončano gimnazijo. Maturitetni tečaj je uspešno zaključilo 5 dijakov, prav toliko pa jih je tudi maturiralo (100%). Neža Vatovec je dosegla največje možno število točk, to je 34 točk, poleg nje pa imamo iz letošnje generacije še 10 zlatih maturantov s pohvalo (od vključno 30 točk dalje). Skupno število zlatih maturantov v Sloveniji s 34 točkami je bilo 19, maturantov s pohvalo pa 318. V gledališki dvorani je bila za maturante proslava s kulturnim programom, na kateri so najboljši prejeli nagrade. Na sliki so zlati maturanti ( z leve proti desni) : Kogij Kelli (končala lani, višala oceno), Anja Čebron, Manca Troha, Špela Zgonik, Vian Bovcon, Andrej Svetina, Maja Klančič, Neža Vatovec, Teo Winkler in Borut Furlani. Č E S T I TA M O!!!!!!


16 – 31/8/2013 ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA ZA UČITELJE Popravni izpiti, seminarji, urejanje dokumentacije, načrtovanje dela za novo šolsko leto, jesenski rok mature, začetna konferenca – to so dejavnosti, s katerimi se srečujejo učitelji v tem predseptembrskem obdobju. 29.avgusta smo imeli uvodno konferenco, po njej pa še manjšo slovesnost ob upokojitvi naše profesorice matematike Mirjam Bon Klanjšček.

Oblikovanje Marko Krumberger Priprava Dunja Košuta in Tatjana Kante, 2.f