Page 1


Menu Potrzeba obecności, ciepła i bliskości

Światowe Dni Młodzieży

Droga do Chrystusa

Fascynacja

Młodość to radość

Młodość


Potrzeba obecności, ciepła i bliskości Jan Paweł II zwykł powtarzać: „Z kim się zadajesz, takim się stajesz”. Papież nie tylko jawi się nam jako doskonały wychowawca młodych, ale także jako wzór wychowawcy. Miłość wyraża głównie poprzez obecność pełną serdeczności, życzliwości i bliskości.


Jezus – najlepszy przyjaciel młodych Misję Jana Pawła II do młodych można by określić mianem „podprowadzania ich do Chrystusa”. Dla Papieża wiara polega przede wszystkim na przylgnięciu do Jezusa całym sercem i duszą. Uczył, że Panem Bogiem nie wolno straszyć, że do Boga nikogo nie zapędzi się siłą .


Droga do Chrystusa

W życiu młodzieży nie może zabraknąć osobistego odkrycia Jezusa Chrystusa. Papież wskazuje na Chrystusa jako Słowo prawdy, wypowiedziane przez samego Boga, które jest odpowiedzią na wszystkie pytania ludzkiego serca.


Stawiać wymagania, ale z miłością…

Jan Paweł II może być wzorem dla wychowawców. Odpowiedzialny wychowawca stawia młodym wymagania, ale czyni to z wielką miłością, troską i w taki sposób, który ich mobilizuje do czynienia dobra.


Fascynacja Fascynował młodych ludzi. Wszystkie jego spotkania z młodzieżą stawały się zawsze radosnym świętem. On upewniał młodych ludzi, o tym, że prawdziwej radości mogą doświadczyć tylko w twardej rzeczywistości codziennego życia.


Młodość to radość Ojciec Święty podczas spotkań z młodzieżą zachowywał się w sposób bardzo naturalny. To sprawiało, że oni widzieli w nim kogoś, kto chce być jednym z nich. Aby dotrzeć do wychowanków, trzeba jak Jan Paweł II czuć się młodo!


Wartość młodości

Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze kładł wielką ufność w młodości. Mówił, że młodzi są jego nadzieją, nadzieją Kościoła i świata. Jeszcze jako kapłan, później biskup i kardynał zawsze "nosił młodych w swoim sercu".


Młodość…

"Młodość jest - zdaniem Jana Pawła II - wiekiem nadziei, jest czasem w życiu, który Bóg daje każdemu człowiekowi jako dar i zadanie (...); okazją, której nie można stracić, bo więcej już się nie powtórzy"


Papieskie nauki W papieskim nauczaniu znajdujemy nowe spojrzenie na młodość. Nie chodzi w nim o samą tylko formację i jej owoce, które urzeczywistnią się w przyszłości - projekt tej formacji urzeczywistnia się już w okresie młodości, budując fundament dalszego rozwoju młodej osobowości.


Światowe dni młodzieży

Światowe Dni Młodzieży – odbywające się co dwa lub trzy lata spotkania młodych katolików, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się.


Koniec Prezentację wykonała Wiktoria Stanclik. Na korzystając ze stron www: - opoka.org.pl - wikipedia.pl - wychowawca.pl

Jan Paweł II wzór dla młodzieży  

Wiktoria Stanclik klasa 2c XI 2011

Advertisement