Page 1

CETINJSKA GIMNAZJA

Feniks

SPECIJAL:

Orfej I

2 0 1 0

Euridika, str 7 

T R E Ć E

I Z D A N J E

3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 . G O D

Here we go again….

Da li ste znali da….

G O D

Sport za koji mozda niste znali

RUBRIKE: Škola

2

Književno štivo

4

Istorija

5

Muzika

10

Biografije

11

Počinje još jedna školska godina, i naša, cetinjska Gimnazija ponovo vrvi od Ďaka. Prvaci, dobro došli! Vi ostali, vi ste svi već domaći.... Ove godine, sve je počelo na vrijeme, prvog septembra. Svi već znamo nova pravila, a to koliko će se poštovati, pa, to nam ostaje da čekamo i vidimo. Inače, kao jedan od prvih ’deţurnih učenika’ mogu da kaţem da je potpuno nezahvalan posao samo otključavati vrata cijelog dana. Moj predlog – uzmite knjigu i muziku, uveliko olakšavaju. Nadam se da ste lijepo proveli raspust, nekima ga je bilo malo, nekima i previše, u svakom slučaju, stiţu nam zima i školske klupe. Časopis se nastavlja. Uvjek traţimo dobrovoljce za pisanje i, prihvatamo

Exkurzija…. Odoše maturanti na ekskurziju, vratiše se maturanti sa ekskurzije.... Na nekih desetak dana, mi, treći razredi imali smo šansu da se pravimo vaţni kako smo najstariji. ProĎe i to =) Najvaţnije je da ima slika sa ekskurzije, koga je briga za ostalo?! :) Strana 2

sve kritike, pohvale i sugestije. Mail je i dalje isti elektronski.casopis@gmail.com . Namjeravamo da ovaj časopis prenesem i u štampanu formu, i bilo bi nam veoma drago da čujemo mišljenja učenika o tom pitanju.... M.M.


ST RANICA

P OĈET NA

2

SLEDE ĆA


ST RANICA

P OĈET NA

P RET HODNA

3

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

IZDA NJE

ST RANICA

4

Dječak u prugastoj pidţami

Kada nekome treba preporuciti dobru knjigu, a pri tome ga i odmah zainteresovati za nju, onda se sve riječi koje bi

je mogle opisati čine nedovoljnim, a u isto vrijeme i tako suvišnim. Jedna od takvih knjiga, po mom mišljenju, je „Dječak u prugastoj pidžami“ Džona Bojna, koja je ovog puta knjiga koju cu vam preporučiti za čitanje. Radnja je smještena u Njemačkoj, 1942. godine, u doba

koje kod svih izaziva jezu i ni malo lijepa osjećanja. U takvom vremenu živio je Bruno, devetogodišnji dječak koji je bio jedan od one djece, koja za razliku od većine drugih iz tog vremena, nijesu imala briga, osim onih tipičnih, dječijih. Bio je dječak veselog i radoznalog duha, čiji je san bio da postane veliki isKada nekome treba trazivač.

preporučiti dobru knjigu, a pri tome ga i odmah

Jednog dana, njegov otac, inače vojno lice, dobija unaprjedjenje i tada se cijela Brunova porodica seli iz Berlina, u novu kuću koja je za sve njih, posebno za dječaka, značila i novi život, iako to ni jedno od njih nije ni slutilo. U toj dosadnoj kući nije bilo ničeg za dječaka poput Bruna, pa je on bio primoran da napusti granice svog dvorišta i istraži malo dalje,

S obzirom na to da je moj zadatak samo da vam preporučim knjigu, neću vam reći više ništa o njoj, sve ono što vam treba je izmedju njenih korica. Mogu vam samo reći da ćete poći na jedno nezaboravno, tragično putovanje na koje će vas

P OĈET NA

baš tamo gdje mu je iz „nepoznatih razloga“ bilo zabranjeno da ide. Kao što to uvijek i biva, Bruno je upravo van svog dvorišta našao nešto što je zagolicalo njegovu maštu, veliki, žicom ogradjeni prostor i siluete ljudi koji su boravili unutar te ograde. Kada se približio, shvatio je da tamo žive veoma čudni ljudi, u prugastim pidžamama i veoma iscrpljenog izgleda. Tada je upoznao druga Šmuela, koji

se nalazio sa druge strane ograde i tada počinje njihovo drugarstvo koje obojicu vodi u potpuno drugačiji, okrutniji svijet, od onoga u kojem su oni mislili da žive. To je bio svijet u kojem su ljudi mrzjeli jedni druge, mučili ih i ubijali, svijet za koji Bruno i Šmuel nijesu bili spremni.

zainteresovati za nju, onda se sve riječi koje bi je mogle opisati čine nedovoljnim, a u isto vrijeme i tako suvišnim.

voditi Bruno i Šmuel. Onima kojima je filmska umjetnost milija od književnosti, preporučujem istoimeni film. A ako želite i da pročitate knjigu i pogledate film, onda svakako prvo uzmite knjigu. Anđela K.

P RET HODNA

SLEDE ĆA


ST RANICA

5

Grb dinastije Petrović—Njegoš

Dinastija Petrović(kraljevina i nezavisnost) U nacionalnoj istoriji Crne Gore Petrovići su četvrta po redu dinastija,nakon Vojislavljevića,Balšića i Crnojevića.Dinastija Petrovića je vladala Crnom Gorom tokom XVIII,XIX i početkom XX vijeka.Prema predanju koje se u toj porodici čuva,porodica Petrović Njegoš je doseljena iz Bosne,iz mjesta Zenica.Pretpostavlja se da se doseljavanje desilo u doba Vladavine Ivana Crnojevića.Po dosleljenju su se

nastalili u Njegušima u Katunskoj nahiji.Proslo je nekoliko naraštaja,dok se u porodici rodio Radul koji je u kaluđerstvu uzeo ime Petar,po tome su se i nazvali Petrovići. Porodica Petrović je Crnoj Gori dala sedam vladalaca: -Vladika i mitropolit Danilo Petrović (1696-1735)

Petrović(1750-1766) -Vladika i mitropolit Petar I Petrović Njegoš(Sv.Petar Cetinjski)-(1782-1830) -Vladika i mitropolit Petar II Petrović Njegoš(18301851) -Knjaz Danilo Petrović (1852-1860) -Knjaz Nikola(18601910),kralj(1910-1918)

-Vladika i mitropolit Sava Petrović(1735-1782) -Vladika i mitropolit Vasilije

Vladika Danilo Knjaz Danilo Petrović

Petar I Petrović Njegoš - Sveti Petar cetinjski

1910—2010 Sto godina kraljevine

Knjaz Danilo Petrović

Petar I Petrović PetarNjegoš—Sveti I Petrović Petar Cetinjski

Danilo Petrović je utemeljivac dinastije Petrović i kako ga je Petar II Perović-Njegoš

je bio aktivna politicka ličnost.Napisao je „Istoriju o Crnoj Gori“

u „Gorskom vijencu“ opisao „pokretac istrage poturica.“

Petar I Petrović Njegoš ujedinio je Crnu Goru sa Bokom Kotorskom i Crnogorskim brdima.

Kako za vrijeme vladavine Sava Petrovića nije bilo većih ratova protiv turaka,Sava je bio posvećen crkvenim pitanjima.Za vrijeme njegove vladavine sagrađen je manastir Stanjevići. Vasilije Petrović

Petar II Petrović Njegoš crnogorski je vladika i književnik.Osniva senat i gardu kao organe sud

ske,upravne i izvršne vlasti,ukuda guvernadurstvo,piše prvu knjigu“Pustinjak Cetinjski“ .Njegovo najpoznatije djelo je“Gorski vijenac“ . 1852 Crna Gora postaje knježevina,a prvi knjaz Danilo Petrović.Vrši reformu crnogorske vojske,donosi „Danilov zakonik“.

FENIK S P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

IZDA NJE

ST RANICA

6

Kralj Nikola I Petrović Princ Nikola

Sedmi,poslednji drţavni poglavar iz dinastije Petrovića bio je kralj Nikola Petrović. Na Velikoj Gospojini povodom 50-god.na crnogorskom prijestolu proglašen je za kralja 1910god.Pod njegovom upravom Crna Gora se osamostalila na Berlinskom kongresu 1878 god. I postojala je sve do pripajanja kraljevini Srbije

1918 god. Kraljevina Crna Gora je istorijski period u istoriji CG od 1910.god. do 1918.god. ,a jedini kralj je bio Nikola Petrović. 1916 god.crnogorska vojska je kapitulirala pred Austrougarskom,pa kralj i vlada odlaze u izbjeglištvo u Italiju. 1918 god. Podgorička skupština optuţuje Nikolu za izdaju i zbaci ga sa prijestola

kraljevine Crne Gore i zabranjuje povratak u Crnu Goru.Ista skupština izglasava ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom. Nezavisnost je izgubljena a obnovljena je referendumom 2006 god.

Petar II Petrović Njegoš

Vladika Sava Petrović

P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


ST RANICA

7

Sva snaga i moć Orfejeve muzike pokazala se kad je sišao u Podzemlje da izvede na svijetlost dana voljenu suprugu Euridiku. Ubrzo posle udaje za Orfeja, lijepu Euridiku usmrtila je otrovnica. Orfej nije mogao da preboli njenu smrt i krenuo je u Podzemlje da je traži. Njegova pjesma i svirka pobijedile su sile smrti i tamu

P OĈET NA

Orfej I Euridika Orfej U Grčkoj mitologiji,najčuveniji pjevač, svirač i pjesnik. Prve pouke u pjevanju i sviranju Orfej je dobio od Apolona, a kao njegovi učitelji pominje se slavni pjevač Lin. Apolon mu je podario liru sa sedam žica, a Orfej je ovom instrumentu dodao još dvije žice da bi ih bilo onoliko koliko i muza.

Snaga Orfejeve pjesme i svirke bila je čudotvorna. Dok je pjevao, jato ptica kružila su iznad njegove glave, ribe su iskakale iz mora, rijeke su zaustavljale svoje tokove, stijenje je podrhtavalo, drveće mu je prilazilo da ga zaštiti od sunca, a sve životinje sakupljale su se kraj njegovih nogu. Smatrali su ga pronalazačem

svijeta mrtvih. Kad se Podzemljem razlegla Orfejeva svirka, eumenide su zaplakale, Kerber je postao krotak, Haron je zaustavio svoj čamac, Iksionov točak je prestao da se obrće, Sizif je seo na kamen, Tantal je zaboravio na glad i žeđ, a Danaide su prestale da obavljaju svoj zaludni posao. Orfejeva pjesma

razniježila je čak i stroge sudije mrtvih i neumitne suđaje, koje su već završenu niti Euridikinog života opet započele da predu. Ni vladari Podzemlja nisu odoljeli ovom nenadmašnom pjevaču. Oni su vratili Euridiku, ali su mu zabranili da je pogleda dok s njom ne izađe na svetlost dana

pisma, zemljoradnje i drugih korisnih stvari, a neki kažu da je izvjesno vreme boravio u Egiptu i da je odatle preneo Dionisove misterije i nauku o životu duša posle smrti.

P RET HODNA

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

IZDA NJE

ST RANICA

8

Orfej je krenuo ka izlazu iz Podzemlja ali, mučen sumnjama i čeţnjom, on se osvrnuo. Istog časa je po drugi put izgubio voljenu suprugu, i to zauvjek. Ojađeni Orfej je pokušao da se vrati u Carstvo mrtvih, ali ovog puta vrata Podzemlja ostala su zatvorena. Sedam dana nesrećni pjevač nije uzimao hranu, sedam mjeseci je bez prestanka plakao, a zatim je tri godine živeo u potpunoj usamljenosti. Kad se vratio iz Podzemlja, Orfej je prezreo Dionisa, koji ga je proslavio i učinio velikim. Da bi kaznio otpadnika, Dionis je podstakao tračke ţene da rastrgnu Orfeja.

Drugi kažu da su Tračanke ubile Orfeja zato što je posle Euridikine smrti odbijao ljubav žena i ponižavao ženski rod. Kad je Orfej jednog dana u zatvorenoj odaji sakupio Tračane i Makedonce, žene su dograbile oružje koje su muškarci ostavili ispred vrata i, pri izlasku, poubijale su pjesnikove pristalice, a njega samog su rastrgle. Slavuji koji se gnezde oko Orfejevog groba pjevaju glasnije i lepše od ostalih. Priča se da su Orfejevu glavu i liru Tračanke bačile u more ili u Hebar i da je glava na vodi pjevala tužbalicu, uzvikujući Euridikino ime, sve dok je talasi nisu donijeli do obala Lezba. Stanovnici tog ostrva sahranili su Orfejevu glavu, i od tog vremena na Lezbu je sa najviše uspjeha negovana lirska poezija Maja M.

P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


ST RANICA

Da li ste znali .... - ... da je do sada primijećeno 63 prirodna satelita koji kruţe oko Jupitera? - ... da je sivi soko najbrţe ţivo biće na planeti? Pri obrušavanju dostiţe brzinu do 320 km/h. - ... da je Toni Ajomi, gitarista Blek sabata, u nesreći izgubio vrhove prstiju desne ruke? - ... da je Sao Paulo sa 11 miliona stanovnika najveći grad juţne Zemljine polulopte? - ... da je najniţe jezero na svijetu Mrtvo more? - ... da je prva zvanična košarkaška utakmica odigrana 20. januara 1892? - ... da je Sankt Peterburg osnovan 1703. godine? - ... da su šah u Evropu doneli Arapi koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrvom? - ... da prečnik Mliječnog puta iznosi oko sto hiljada svetlosnih godina i da ima oko dvjesta milijardi zvijezda? - ... da je časopis Tajms 1816. godine proglasio valcer za nemoralnu igru? - ... da jedan kvadratni metar površine Sunca sija kao 600.000 sijalica od 100 vati? - ... da je prvi predak današnjeg konja ţiveo prije 50 miliona godina i bio je dugačak 30, a visok 25 centimetara? - ... da je mongolski kan i kineski car Kublaj-kan odlazio u lov sa 500 sokolova i pratnjom od 10.000 ljudi? - ... da se ćeten alva pravi od jedne vrste lana? - ... da Rim nazivaju „vječnim gradom“ jer je od svog postanka glavni grad? - ... da je batiskaf Trst 23. januara 1960. zaronio na dubinu od 10.900 m? - ... da na Antarktiku ima više od 70 jezera koja leţe hiljadama metara ispod leda? - ... da je riječ cigara španskog porekla i znači cvrčak? - ... da u Srbiji u saobraćajnim nezgodama godišnje pogine preko 1.000 ljudi? - ... da kraljica termita dnevno poloţi 30.000 jaja? - ... da je Egipat osvojio Evropsko prvenstvo u košarci 1949. godine? - ... da se u SAD svakoga dana u prosjeku pojede 720 ari pice? - ... da su najmlaĎi roditelji u istoriji imali po 8 i 9 godina, i da su ţivjeli u Kini 1910. godine? - ... da je, sa svojih 188 decibela, zviţduk plavog kita najglasniji zvuk koji proizvodi jedna ţivotinja? - ... da zvuk putuje tri puta brţe kroz vodu nego kroz vazduh? - ... da vrsta ţabe nazvana otrovna strijela ima dovoljno otrova u sebi da usmrti oko 2.200 ljudi? - ... da postoje 92 poznata slučaja izgubljenih nuklearnih bombi u moru? - ... da dţinovska sipa ima najveće oči na svetu, a prečnik im je oko 40 centimetara? - ... da se tekila pravi od korijena jedne vrste plavog kaktusa? Ovo je greška jer se tekila pravi od biljke agave koja ne spada u porodicu kaktusa iako liči na kaktus - ... da je gepard jedina mačka na svetu koja ne moţe da uvuče svoje kandţe? - ... da je jedno vrijeme u Zapadnoj Virdţiniji postojao grad sa imenom 6? - ... da je Ţozef Nijeps razvio prvu fotografiju na svetu 1827. godine? - ... da slonove kljove spadaju u sekutiće? - ... da su svi labudovi u Engleskoj vlasništvo kraljice? - ... da amazonski mravi kradu larve drugih mrava, koje posle drţe kao robove?

P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA

9


ST RANICA

10

MTV VMA 2010 Lady Gaga doslovce je pomela sve na dodjeli MTV Video Music Awardsa. Dobila je osam nagrada (imala je 13 nominacija), među kojom je bila i ona za najbolju saradnju s Beyonce u pjesmi 'Telephone'. Gaga ne bi bila to što je da svaku nagradu nije primila drukčije obučena, a u skladu nedavnog foto sessiona

Video godine – 'Bad Romance', Lady Gaga Najbolji novi umjetnik Justin Bieber Najbolji muški video – 'Not Afraid', Eminem Najbolji ženski video – 'Bad Romance', Lady Gaga Najbolji hip-hop video – 'Not Afraid', Eminem Najbolji pop video – 'Bad Romance', Lady Gaga Najbolji rock video – 'Kings and Queens', 30

za Vogue na kojem je bila obučena, samo u sirovo meso, na dodjeli se jednom pojavila u 'mesnoj kombinaciji' , pa čak i 'šeširu' od mesa te najavila novi album koji će se zvati 'Born This Way'. Eminem je dobio nagrade za najbolji video muškog izvođača i repera. No najveća moralna pobjednica dodjele MTV-ijevih nagrada bila je po američkim medijima pjevačica Taylor Swift ..

Seconds to Mars Najbolji dance video – 'Bad Romance', Lady Gaga Najbolja saradnja na videu – 'Telephone', Lady Gaga i Beyonce Najbolja koreografija – 'Bad Romance', Lady Gaga (koreograf Laurieann Gibson) Najbolja režija – 'Bad Romance', Lady Gaga (režiser spota Francis Lawrence) Najbolja montaža – 'Bad

Romance', Lady Gaga (montažer Jarrett Fijal) Najbolji specijalni efekti – 'Uprising', Muse (Sam Stevens) Najbolja kinematografija – 'Empire State of Mind', Jay-Z i Alicia Keys (Hype Williams) Najbolja umjetnička režija – 'Dog Days', Florence + the Machine (LEGS) Najprodorniji video – 'Tighten Up', The Black Keys (režiser Chris Marrs Pillero)

FENIK S P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

ST RANICA

11

Leonardo da Vinči—moţda niste znali Leonardo di ser Pietro da Vinči ili kako nam je svima poznato samo Leonardo Da Vinči je bio ''ideal'' renesansne umjetnosti.Bio je svestran kao i mnogi umjetnici tog doba.Proslavio se kao slikar,inžinjer,vajar,pronalaza č,arhitekta međutim bio je nadaren kao i pronalazač.

1452godine i bio je osoba koja je živjela daleko ispred svog vremena i samim tim bio je neshvaćen. Svako od nas može da kaže da je čuo za Leonarda i njegovu neprevaziđenu Mona Lizu ili Tajnu večeru,ali koje su to manje poznate stvari o ovom čudnom i prvenstveno čudnom čovjeku?

Rođen je 15og aprila

svoje učitelje svojim razmišljanjem,i pitanjima koja nisu bila na nivou djeteta... -Pa kao prvo bio je vegeterijanac,što je opet za to doba bilo krajnje neobično -Rođen je u malom selu blizu grada Vinči u Italiji.Bio je vanbračno dijete.Niko nije ni sanjao da će ovaj naizgled običan dječak da postane ikona svog vremena.

Sa 14 godina se odselio u Firencu sa svojim ocem i radio je kao šegrt u jednoj radionici. Njegov put ka slavi se od tada strmoglavo penje,i nakon što je potvrđen njegov potencijal,i postaje nezavisni umjetnik kojeg su svi cijenili i poštovali.

Bio je vegeterijanac,što je opet za to doba bilo krajnje neobično….

Međutim njegove sposobnosti su primjećene još u ranom periodu.Začuđivao je

P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

-TakoĎe zvanično je priznato da je bio homoseksualac,čak je i više puta optuţivan da je imao homoseksualne odnose i bio je pod budnim okom takozvane Noćne Straţe. -Najduţu vezu je imao sa Đanom Đakomom Kaprotijem koji je bio njegov šegrt od 10te godine. Zvali su ga još i mladi Ďavo.Leonardo mu je i finansijski pomagao i nakon svoje smrti ostavio mu je pola svog vinograda. P OĈET NA

ST RANICA

12

-Njegova poslednja ţelja je bila da na pogrebnoj povorci prati 60 prosjaka Što se tiče nekih njegovih vjerovanja: Vjerovao je da je mjesec prekriven vodom i da to utiče na odbijanje svjetlosti i tog sjaja koji pruţa,mada je znao za njegov uticaj na plimu i osjeku. Bio je fasciniran letenjem i napravio je nacrte za razne leteće mašine,koje će nama kasnije posluţiti u konstrukciji helikoptera. Teško je povjerovati da je neko ko je ţivio u ovakvo doba,moţe biti toliko nadaren,toliko ispred svog vremena. Neki čak vjeruju da je bio vanzemaljac,što im se ne moţe zamjeriti u velikoj mjeri,kako god ţivot ovog umjetnika obavijen je velom tajne. Nikoleta M. P RET HODNA

SLEDE ĆA


ST RANICA

13

Sport o kojem ne znate puno :) Većina nas čula je za Paraolimpijadu ne? No, koliko znamo o tome? Koliko se upuštamo u to? Napravila sam mali intervju sa Nikom Radovićem, australijancem crnogorskog porijekla, koji je roĎen I živi u Australiji, gdje trenira košarku u kolicima. Nik je rođen sa bolešću poznatom kao spina bifida. To je neu-

Nick

rološko oboljenje zbog kojeg ima poteškoća sa korišćenjem donjeg dijela tijela, iako je u mogućnosti da donekle hoda. Pa ipak, to ga nije spriječilo da sa 19 godina postane jedan od mladih nada sporta u Australiji. Pored toga to je sportista, takođe se bavi I grafičkim dizajnom.

Ovaj intervju ima zadatak da malo promoviše sportove za osobe sa invaliditetom, da nas sve malo edukuje I zainteresuje za neke nove stvari u životu. Nadam se da će I vama biti interesante ove informacije kako su I meni bile….

Kaži mi nešto više o sportovima u kolicima? Košarka u kolicima je veoma slična normalnoj

Ima puno sportova koji su obuhvaćeni sportovima za ljude sa nedostacima uključujući košarku, tenis, atletiku, pucanje, plivanje(ne sa kolicima naravno :P) dizanje tegova.... Za mene sport predstavlja odličan način da izrazim svoj takmičarski duh i da odrţim zdravlje. Ne samo da je sport odličan za rehabilitovanje povreda i oporavak od bolesti, već i svakom pruža šansu da se u njemu angažuje onoliko koliko to želi. Upoznavanje novih ljudi, zabavljanje i popravljanje zdravlja i samopouzdanja su beneficije bavljenja sporta sa invalidskim kolicima.

košarci.... Jedina razlika je u tome što se ne može trčati ili skakati.

Neka osnovna pravila košarke u kolicima, razlike sa normalnom košarkom? Košarka u kolicima je veoma slična normalnoj košarci.... Jedina razlika je u tome što se ne može trčati ili skakati. Obruč je i dalje iste visine, a lopta istih dimenzija. Jedina prava razlika je u tome koliko često se može tapkati loptom. U košarci u kolicima igrač ima pravo da se dva puta odgurne prije nego mora tapnuti loptom. Na koji se način ocjenjuje invaliditet igrača? Postoji mnogo igrača sa različitim stepenima invaliditeta. Da bi igra bila ravnopravna postoji ’sistem bodovanja invaliditeta’. Igrači se rankiraju od 1.0 do 4.5 poena, u zavisnosti od njihovog nedostatka. 1.0 označava najveći stepen invaliditeta a 4.5 najmanji. 1.0 bi bio neko ko je, na primjer bio u saobraćajnoj nesreći i izgubio kontrolu nad dijelom tijela ispod stomaka. 4.5 bi bio neko ko je u nesreći izgubio jednu nogu. Sa ovim sistemom, na terenu mogu biti 5 igrača i tih 5 igrača mogu imati ne više od 14 poena.

FENIK S P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


ST RANICA

14

Koliko ljudi zapravo trenira košarku u kolicima? Košarka u kolicima je rasprostranjena širom svijeta, kroz Evropu, Ameriku, Aziju, Afriku i Australiju. Trenutno, najbolji program je u Australiju, kako je ona bila pobjednik paraolimpijade 2008 godine, i sa nedavno osvojenim Svjetskim Šampionatom 2010. U prošlosti SAD i Kanada su takođe imale jake timove. Da li su ljudi u svijetu informisani o ovom sportu i koliko? Sportovi za osobe sa invaliditetom u principu nemaju pažnju koju zaslužuju, tako da ljudi ne znaju mnogo o tome.... Sportovi za osobe sa invaliditetom u principu nemaju pažnju koju zaslužuju, tako da ljudi ne znaju mnogo o tome....

Kako funkcionišu lige u košarci U Australiji, postoji godišnji Juniorski Šampionat u kojem osobe ispod 21 godine mogu da se takmiče predstavljajući svoje države, a najbolji igrači su izabrani da predstavljaju Australiju na Svjetskom šampionatu ispod 23 godine. Nakon Juniorske lige tu je i državna u kojoj bilo ko može da igra, radi takmičenja ili zabave. Postoje A i B grupe takmičara, u zavisnosti od vještine igrača. U Zapadnoj Australiji, u B grupi ima puno ljudi koji igraju po prvi put i ne umiju dobro da guraju kolica. A grupa je za one koji igraju u Nacionalnoj ligi Australije i one koji igraju za Australiju. Na kraju, tu je Nacionalna liga. Nacionalna liga u Australiji ima 7 timova i igra se 3 mjeseca.

Da li je košarka u kolicima dobra karijera? Da li je isplativa? U Australiji, košarka u kolicima nije dobra karijera, kako ne bivamo plaćeni. Sva oprema je plaćena putem sponzorstva ali se samo igranje ne plaća. Međutim, postoje profesionalne lige u Evropi gdje su kompanije uložile novac u lige. Tako da, ako bi neko otišao da igra u Italiju, Španiju, francusku ili Njemačku, bivao bi plaćen. Mislim da bolji igrači imaju plate oko 80.000 eura u periodu od 9 mjeseci. Koliko često imaš treninge i na koji način se oni održavaju? Treniram PUNO! Imam 3 redovna treninga nedeljno sa timom sa kojim igran u Nacionalnoj ligi (Perth Wheelcats). Treniram dodatno sam makar 2 puta nedeljno. Pored toga imam i treninge sa tegovima i fitnesa. Tako da to ispadne na svaki dan u nedjelji. Reci mi nešto o svom timu, i ličnim dostignućima? Tim za koji igram, Perth Wheelcats, je najuspješniji tim u Australiji. Već petu godinu za redom pobijedili smo na Nacionalnom takmičenju. U tom periodu pobijedili smo i na Svjetskom. Ja lično igram u Nacionalnoj ligi već 4 godine. Predstavljao sam Australiju na Svjetskom šampionatu ispod 23 godine u Parizu. Bio sam član Zapadno austalijanskog tima za ispod 21 godinu koji je dva puta pobijedio na austalijanskom šampionatu za ispod 21 godinu, gdje sam bio kapiten. Nešto o suigračima i funkcionisanju tima Teh Perth Wheelcats je veoma blizak tim. Svi smo prijatelji i dobro se slažemo. NA treningu je 20 igrača, ali kada se dodje do finala, broj se smanjuje na 15. Za jednu utakmicu dozvoljeno nam je 12 igrača. FENIK S P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


2010

GOD

T RE ĆE

ST RANICA

15

Kako se neko može priključiti košarci u kolicima? Ako potražite lokalno društvo za sportove u kolicima, oni će biti u stanju da vam pruže sve dalje informacije.

Trenutno, najbolji igrač u

Kakva je oprema neophodna? Za početak, neophodna su posebna kolica – otprilike $5000

svijetu je u

Točkovi - $1000 svaki

Zapadnoj

Gume(dodatne) - $40 svaka

Australiji,

Prečka(nešto kao branik) – $15 svaki

Justin Evenson

Odatle, sve što je potrebno je lopta i energija za igranje =) Ko su najbolji igrači?

Trenutno, najbolji igrač u svijetu je u Zapadnoj Australiji, Justin Evenson. U Australiji takođe imamo još jednog igrača, Shaun Norrisa koji je na dobrom putu da bude jedan od najboljih igrača u svijetu. U drugim zemljama Matt Scott(SAD) i Patrick Anderson(Kanada) Kakvi su ti planovi za budućnost? Moji planovi su da se usavršavam kao igrač i postanem najbolji što mogu, kao i da uđem u nacionalni tim Australije. Volio bih i da igram u Evropi.

P OĈET NA

P RET HODNA

SLEDE ĆA


Ĉasopis “Feniks” je predstavlja ponovo pokrenuti projekat koji se nekada realizovao u Ceinjskoj Gimnaziji. Prvobitni Ĉasopis bio je u Štampanoj formi, a njegov Cetinjska gimnazja

nasljednik biće u elektronskoj. Za ponovno pokretanje časopisa i njegovo

Bulevar Crnogorskih junaka br.5 Cetinje Crna Gora E-mail: gimnazijact@t-com.me Telefon: +382 41 230 055 Web sajt: http://cetinjskagimnazija.co.me/

funkcionisanje angažovani su mnogi učenici i nekoliko profesora. Zahvaljujemo se svim profesorima i učenicima koji su učestvovali u realizovanju ovog projekta i koji će i dalje nastaviti da održavaju ovaj časopis.

P OĈET NA

P RET HODNA

Feniks br.3  

Elektronski casopis ucenika- JU Gimnazija CT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you