Page 1

O NOSO PAPEL NO ECOSISTEMAS UTILIZAMOS OS RECURSOS NATURAIS. Os seres humanos somos unha especie máis entre os millóns que poboan a terra.A nosa intelixencia fixonos capaces de vivir en case todos os ecosistemas . En todos os ecosistemas somos consumidores . Deles obtemos seres vivos ,minerais,enerxía...Utilizamos os recursos naturais dos ecosistemas.

O PAPEL NOS ECOSISTEMAS CAMBIOU. NAS SOCIEDADES DE CAZADORES E RECOLLEDORES . Na prehistoria a poboación humana era escasa. Formábamos tribos pouco numerosas , e desprázabamos buscando alimentos , leña...etc Utilizábamos moi poucs recursos naturais e daba tempo a que se rexenerásen. O noso efecto na terra era case nulo.

NAS SOCIEDADES AGRÍCOLAS E GANDEIRAS. Cando desenvolvemos a agricultura e a gandaría a poboación medrou. Creáronse pobos e cidades comezamos a estendernos polo planeta. Os nosos efectos nos ecosistemas foron maiores,pero como poboación era pequena eran reparables.

NAS SOCIEDADES INDUSTRIAIS. Na actualidade a poboación e de 6700 millóns de persoas e vivimos en case todo o planeta. A cantidade de recursos naturais que consumimos, multiplicouse. Ideamos técnicas para obter os recursos en cantidades mais grandes. Utilizamos os recursos a presa que non da tempo a rexenerarse.

ALTERAMOS OS ECOSISTEMAS PORQUE ALTERAMOS OS ECOSISTEMAS? Alteramos os ecosistemas por tres causas:

PORQUE SOBREEXPLOTAMOS OS RECURSOS NATURAIS Sobreexplotar os recursos naturais, extraelos do medio máis á presa do que tardan en rexenerarse. Cando pescamos moito peixes e non se dan tempo a rexenerar.

POR QUE OCUPAMOS E DESTRUIMOS O MEDIO NATURAL. A nosa poboación crecente fai que vaiamos ocupando extensións de terreo que antes eran espazos


con ecosistemas.

PORQUE CONTAMINAMOS. Xeramo residuos que botamos ao medio natural e que son perxudiciais.Por exemplo: Contaminamos o aire cos gases procedentes dos motores dos coches, das industrias... Contaminamos rios lagos e mares con augas residuais dos sumidoiros das cidades, con substancias das industrias. Contaminamos os solos con insecticidas e fertilizantes que botamos nos nosos cultivos.

ALTERAMOS OS ECOSISTEMAS Que efectos causamos? As accións anteriores teñen efectos negativos: A perda de biodiversidade Xa provocamos a extinción, e dicir, a desaparición das especies de seres vivos, e outras en perigo de extinción porque as sobreexplotamos. A perda de espazos naturais Destruíndo os ecosistemas valiosísimos como as selvas tropicais. Agora e máis difícil atopar lugares non afectados pola presencia humana. O cambio climático Os científicos creen que a contaminación da atmosfera é a causa de que os climas estean cambiando de xeito anormal.

Debemos protexer o planeta Por que debemos protexer o planeta? Se seguimos así,nun futuro próximo,teremos un planeta case sen posibilidade de recuperación...e non sobreviviremos. Por esa razón, é necesario tomar unha serie de medidas.

Algunhas medidas para protexer o planeta


Para protexer o planeta é necesario:

Explotar os recursos de maneira racional Débese intentar explotar os recursos naturais de maneira que dea tempo a que se rexeneren.

Protexer con leis os espazos naturais Os espazos naturais protexidos son aqueles nos que están prohibimos todas as actividades humanas que poidan alteralos,como construír, cazar, botar residuos... Existen varias categorías de protección para os espazos naturais.

Debemos protexer o planeta Protexer e recuperar as especies en perigo de extinción Para evitar que as especies se extingan, a súa caza ou recolección esta prohibida. Para isto protéxense os ecosistemas, críanse zoolóxicos....

Reducir a contaminación Para contaminar menos, algúns países intentan exp. • • • • •

Substituír combustibles, que emitan gases prexudiciais por fontes limpas como a eólica ou solar. Obrigar a emitir menos substancias contaminantes e xerar menos residuos. Fomentar aforro de materiais de enerxía. Limpar as augas antes de devolvelas.

ECOSISTEMAS 6º E.P. ANAYA RESUME  

RESUMEN TEMA 5 ANAYA 6º

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you