Page 1


As especies son grupos de organismos reproductivamente homoxéneos, nun tempo e espacio dados, pero que sufren transformacións co paso do tempo ou a diversificación espacial. Como consecuencia destes cambios, as especies sufren modificacións e se transforman noutras especies ou ben se subdividen en grupos illados que poden convertirse en especies novas, diferentes da orixinal.

1. POR QUE APARECEN INDIVIDUOS CON CARACTERÍSTICAS NOVAS? 2. COMO TRANSMITES ESAS CARACTERÍSTICAS E SE ESTENDEN ATE FORMAR UNHA ESPECIE OU SE EXTINGUEN?

Teorías sobre a orixe  

Esquema xeral das teorías

Advertisement