Page 1

PRESENTATIE ONTWERP uitbreiding van een school voor Broeders van Liefde 26 oktober 2011

BUNDEL 15 BvL . SINT EDUARDUSINSTITUUT

TIJDELIJKE VERENIGING EXE.ARQUITECTURA (ES) + MADE ARCHITECTS (B)


SINT EDUARDUSINSTITUUT

SPORTVELDEN

KASTEEL BOUCKENBORGH

ANALYSE VAN DE SITE GEFRAGMENTEERDE BUITENRUIMTE. GEBREK AAN HIËRARCHIE IN DE VERSCHILLENDE BUITENRUIMTES

TOEGANGEN PARK

UITEENLOPENDE ARCHITECTUURSTIJLEN.

KLOOSTER

GEEN EENDUIDIGE IDENTITEIT

BASISSCHOOL

GEMENGDE VERKEERSSTROMEN. AUTO’S, FIETSEN EN VOETGANGERS KRUISEN ELKAAR

PARKING

VERSCHEIDENHEID IN OMGEVING.

P

OOST EN ZUID : GROEN -- WEST EN NOORD : WONEN & INDUSTRIE

DEURNSEBAAN

BAAN

BREDABAAN

BREDA

GRENZEN CAMPUS MOEILIJK LEESBAAR

GEBOUW B

SPORTHAL

OMGEVING

ACTIES

GEBOUW A

BUITENRUIMTE BENUTTEN EN OPWAARDEREN...

SITE

... HERKENBARE EIGENHEID GEVEN AAN VERSCHILLENDE BUITENRUIMTES.

OLYMPISCHE TUIN

... CIRCULATIE OP CAMPUS OPTIMALISEREN EN WELZIJN VERBETEREN.

te behouden

SPORTVELDEN

INSPELEN OP POSITIEVE ASPECTEN OMGEVING...

ZICHTEN NAAR PARK

RESIDENTIËLE ZONE

... PARK BETREKKEN OP CAMPUS. ... NIEUWE RUIMTES INPASSEN IN BESTAANDE OMGEVING.

KASTEEL BOUCKENBORGH JEUGDCENTRUM

2 tot 3 bouwlagen met tuin ONBEPAALDE BUITENRUIMTE

NIEUWBOUW PLAATSEN...

nood aan opwaardering en

... ZODAT WELZIJN VAN STUDENTEN VERBETERD,

structuur

DE

UR

NS

INDUSTRIËLE ZONE

EBA

2 tot 3 bouwlagen

AN

... ZODAT BUITENRUIMTE WORDT OPGEWAARDEERD GEBOUW C VERVANGEN

... AANGEPAST AAN DE SITE, ... ZODAT EENHEID VAN DE CAMPUS WORDT VERSTERKT ...VANDAAG, MET DE TOEKOMST IN HET ACHTERHOOFD.

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

0

15

30

SCHAAL 1/1500

N

HUIDIGE SITUATIE


ORGANISATIE MASTERPLAN AUTO CIRCULATIE

20 PARKEERPLAATSEN

PARK & RIDE PARKEERPLAATSEN

44 PARKEERPLAATSEN

ZACHTE WEGGEBRUIKERS FIETSERS FIETSENSTALLINGEN VOETGANGERS

PLEINEN EN ONTMOETINGSPLEKKEN UITZICHTPUNTEN STRATEN DE SITE WERKT ALS EEN KLEINE STAD, MET VERSCHILLENDE SOORTEN PLEINEN EN PLEINTJES, MET ELK HUN EIGEN SFEER.

2

5

PLEINEN

1

3

4

GEBRUIK SECUNDAIRE SCHOOL LAGERE SCHOOL KLOOSTER SPORTFACILITEITEN ADMINISTRATIE

BUNDEL 15 MINI-COMPETITIE BUNDEL 15BVL. BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM MERKSEM

ANALYSE


MOGELIJKE BOUWLOCATIES

I OPTIE I. PARALLEL VOLUME ACHTER GEBOUW B • TOEGANG NAAR BUUR MOET WORDEN GEGARANDEERD • VERLIES VAN PARKEERPLAATSEN • “VISUELE BARRIERE” VOOR DE WONINGEN • GROTE AFSTAND TOT DE BELANGRIJKSTE SPEELPLAATS • LOGICA IN CIRCULATIE VAN LEERLINGEN ? • KLASSEN NOORDGERICHT

DEZE OPTIE IS GOED VOOR... CIRCULATIE CAMPUS X EENHEID CAMPUS X ORIËNTATIE KLASSEN ECONOMISCHE RATIONALITEIT

III OPTIE III. AAN DE RAND VAN HET BOS

II OPTIE II. DOORGANG DEURNSEBAAN • TOEGANG CAMPUS GESLOTEN • LICHTINVAL TUIN BUUR ? • ONREGELMATIGE INPLANTING KLASLOKALEN • ONREGELMATIGE STRUCTUUR • VERBINGING MET OMGEVENDE GEBOUWEN ? • ORIËNTATIE KLASLOKALEN ? • NATUURLIJKE LICHTINVAL ?

DEZE OPTIE IS GOED VOOR... CIRCULATIE CAMPUS X EENHEID CAMPUS X ORIËNTATIE KLASSEN X ECONOMISCHE RATIONALITEIT

IV OPTIE IV. OLYMPISCHE TUIN

• ONDIEP GEBOUW (OMWILLE VAN AFSTAND TOT PERCEELSGRENS) • BEPERKTE NATUURLIJKE LICHTINVAL IN KLASLOKALEN • BEZONNING SPEELPLAATS • AFBAKENING OPEN RUIMTE (OPEN ZICHT NAAR KLOOSTER) • “VISUELE GRENS” (4 BOUWLAGEN) • MOEILIJKE TOEGANG TOT POLYVALENTE ZAAL VANUIT ANDERE GEBOUWEN

DEZE OPTIE IS GOED VOOR... CIRCULATIE CAMPUS X EENHEID CAMPUS X ORIËNTATIE KLASSEN ECONOMISCHE RATIONALITEIT

BUNDEL 15 MINI-COMPETITIE BUNDEL 15BVL. BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM MERKSEM

DEZE OPTIE IS GOED VOOR... X CIRCULATIE CAMPUS EENHEID CAMPUS ORIËNTATIE KLASSEN X ECONOMISCHE RATIONALITEIT

ANALYSE


MASTERPLAN

E6

E6

PARKEERPLAATSEN

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

20

SCHAAL 1/1000

GROENE GEVEL

E4

ZITBANKEN

E3

TRIBUNE

STEDELIJK PLEIN

SPORTHAL

SPEELPLAATS

GROENE HELLING

10

E6 E7

E2

E1

GROENE STROOK

0

E5

E7

PARK

MASTERPLAN


BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

IMPRESSIE


BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

IMPRESSIE


OPZET VOOR UITBREIDING

SCHOOL VAN VANDAAG

SCHOOL VAN MORGEN

SCHOOL VAN OVERMORGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES VERBINDEND GEBOUW OVERDEKT DEEL VAN DE SPEELPLAATS

BESTAANDE GEBOUW BLOK MET KLASLOKALEN ZOWEL HET AANTAL KLASSEN ALS DE POLYVALENTE RUIMTES MOETEN WORDEN UITGEBREID

NIEUW KLASSENBLOK PARALLEL AAN BESTAANDE KLASSENBLOK GEDEELDE SPEELPLAATS EN ZICHTEN

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

KLOOSTER VERANDERT VAN FUNCTIE IN DE TOEKOMST KAN OOK DIT GEBOUW EEN KLASSENBLOK WORDEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES MAKEN DE BRUG

TOEKOMSTMUZIEK : DE SCHOOL BREIDT UIT


PLANNEN 0

5

+0

10

SCHAAL 1/500

N

20

-1

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

+2

PLANNEN


PLANNEN 0

+1

5

10

SCHAAL 1/500

N

+2

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PLANNEN


SNEDES & GEVELS SI S2

S1

S3

S2

S3

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

SNEDES & GEVELS


BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM


FASERING

STAP 1

STAP 2

STAP 3

VERWIJDEREN VERPLAATSEN KLAS

VERPLAATSEN BERGING

STAP 4 NIEUW GEBOUW

NIEUWE OVERDEKKING

ONDERGRONDS VOLUME

TOEKOMSTIGE VERBINDING

VERWIJDEREN INDIEN NODIG VERPLAATSEN SANITAIR

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

FASERING


CONSTRUCTIESYSTEEM DAK extensief groendak met drainage EPDM dakdichting drukvaste MW isolatieplaten dampscherm isolerende uitvullaag KHL dakplaten op gelamineerde balken en kolommen alle zichtwerk KLAS

VLOEROPBOUW vloerafwerking in linoleum met vezels gewapende uitvullaag drukvaste isolatieplaten voorgespannen welfsels met druklaag zichtwerk

GEVEL extensief groene gevel FSC houten gevelbekleding met open voeg FSC houten buitenschrijnwerk dampopen gevelfolie cellulose-isolatie tussen kepers KLAS

VLOEROPBOUW vloerafwerking in linoleum met vezels gewapende uitvullaag drukvaste isolatieplaten prefab 3D vloerelementen OVERDEKTE SPEELPLAATS

SPORTHAL

SCHAAL 1/30

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

OVERDEKTE VLOEROPBOUW natuursteen op tegeldragers drukvaste isolatieplaten met vezels gewapende uitvullaag in helling voorgespannen welfsels met druklaag zichtwerk

VLOEROPBOUW sportvloer in FSC eik met verende onderlaag drukvaste isolatie geĂŤxpandeerde kurk waterdichte betonnen vloerplaat op volle grond zuiveringslaag

CONSTRUCTIESYSTEEM


1. RELATIE BESTAANDE - NIEUWE & BEHOUD OPEN RUIMTE. ANALYSE BEPALEN RANDVOORWAARDEN VOORSTEL GEBRUIK OPEN RUIMTE

TRIAGE: TE BEHOUDEN/VERVANGEN

INPASSEN IN OMGEVING

CIRCULATIE

WAT NIET TE BLOKKEREN OF HINDEREN

AANSLUITEN OP BESTAANDE

RELATIES VOLDOENDE BENUTBARE OPPERVLAKTE AANVULLEN RELATIES

1

ZICHTEN

2

MINIMAAL RUIMTE INNEMEN

BOUWEN OP HOOTE

3

2. MATERIAALKEUZE : ONDERHOUD EN DUURZAAMHEID BEPALENDE CRITERIA IN KEUZE VAN MATERIALEN

WEERSTAND TEGEN GEBRUIK EN MISBRUIK

- KRASVAST - BESTAND TEGEN IMPACT - GRAFFITIPROOF

VERANTWOORDE VERVANGING - DROGE PLAATSING (eenvoudig en snel) - KLEINE OPPERVLAKKEN (goedkope vervanging)

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN ESTHETISCH AANTREKKELIJK - BESTAND TEGEN KUISWATER

3. ONTWERPEN SPEELPLAATS IN FUNCTIE VAN SPECIFIEKE DOELGROEP IN DIALOOG MET GEBRUIKER

GEBRUIKER HEEFT DE BESTE KENNIS VAN DOELGROEP GEBRUIK VAN BUITENRUIMTE DOORSLAGGEVEND IN ONTWERP

DRAAIBOEK 1 ANALYSE - SITUATIE INSCHATTEN CIRCULATIE - leerlingen, bezoekers, hulpdiensten,... GEBRUIK SFEREN 2 PROGRAMMA - WENSEN EN VERWACHTINGEN WERKGROEP LEERKRACHTEN CONCRETE VRAGEN AAN LEERLINGEN : Teken/beschrijf je ideale speelplaats eruit? ANTWOORDEN OVERLOPEN, OVEREENKOMSTEN EN STERKE PUNTEN IDENTIFICEREN 3 THESE - PROGRAMMA IMPLEMENTEREN IN ONTWERPVOORSTEL ZONERING GRADIテ起TEN OPEN - GESLOTEN GROEN - VERHARD SPORT & SPEL - RUST 4 ANTITHESE - VOORSTEL BESPREKEN MET GEBRUIKER 5 SYNTHESE - VAN VOORSTEL NAAR UITEINDELIJK ONTWERP

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PROJECTSPECIFIEKE VRAGEN


GENTBRUGGE - MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL mul·ti·func·ti·o·neel bn, bw een groot aantal functies vervullend (Van Dale) VOORWAARDEN VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL, D.I. EEN LOKAAL DAT VOOR VELE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN KAN BENUT WORDEN VOLDOENDE RUIMTE AANWEZIG vrij van overdaad aan draagstructuur

vorm van ruimte die verschillende opstellingen toelaat

EENVOUDIG AANPASBAAR mobiel meubilair - podium - ...

technieken voorzien voor geluid, beeld en ICT

VOLDOENDE OPSLAGRUIMTE NABIJ stoelen - tafels - banken - ... VEEL LICHT EN TOCH VERDUISTERBAAR

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PROJECTSPECIFIEKE VRAGEN


GENTBRUGGE - MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL mul·ti·func·ti·o·neel bn, bw een groot aantal functies vervullend (Van Dale) VOORWAARDEN VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL, D.I. EEN LOKAAL DAT VOOR VELE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN KAN BENUT WORDEN VOLDOENDE RUIMTE AANWEZIG vrij van overdaad aan draagstructuur

vorm van ruimte die verschillende opstellingen toelaat

EENVOUDIG AANPASBAAR mobiel meubilair - podium - ...

technieken voorzien voor geluid, beeld en ICT

VOLDOENDE OPSLAGRUIMTE NABIJ stoelen - tafels - banken - ... VEEL LICHT EN TOCH VERDUISTERBAAR

BRECHT - KLAS VOOR KINDEREN MET ASS KLAS MOET AAN TE PASSEN ZIJN AAN DE NODEN VAN DE KINDEREN MEER ACTIVITEITENZONES NODIG DAN ER BESCHIKBARE RUIMTE IS :

binnenkomen individueel en klassikaal werken vertellen en luisteren spelen en rusten actief en passief - ...

BESCHIKBARE RUIMTE VISUEEL, TACTIEL EN ORGANISATORISCH OPDELEN

harde / zachte vloerbedekking lage (mobiele) kastenwanden afschermbare zone voor individueel werken

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PROJECTSPECIFIEKE VRAGEN


GENTBRUGGE - MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL mul·ti·func·ti·o·neel bn, bw een groot aantal functies vervullend (Van Dale) VOORWAARDEN VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL, D.I. EEN LOKAAL DAT VOOR VELE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN KAN BENUT WORDEN VOLDOENDE RUIMTE AANWEZIG vrij van overdaad aan draagstructuur

vorm van ruimte die verschillende opstellingen toelaat

EENVOUDIG AANPASBAAR mobiel meubilair - podium - ...

technieken voorzien voor geluid, beeld en ICT

VOLDOENDE OPSLAGRUIMTE NABIJ stoelen - tafels - banken - ... VEEL LICHT EN TOCH VERDUISTERBAAR

BRECHT - KLAS VOOR KINDEREN MET ASS KLAS MOET AAN TE PASSEN ZIJN AAN DE NODEN VAN DE KINDEREN MEER ACTIVITEITENZONES NODIG DAN ER BESCHIKBARE RUIMTE IS :

binnenkomen individueel en klassikaal werken vertellen en luisteren spelen en rusten actief en passief - ...

BESCHIKBARE RUIMTE VISUEEL, TACTIEL EN ORGANISATORISCH OPDELEN

harde / zachte vloerbedekking lage (mobiele) kastenwanden afschermbare zone voor individueel werken

MARIAKERKE - FASERING TOESTAND VANDAAG :

FASERING WERKEN :

TE KLEINE SPEELPLAATS BEPERKTE VRIJE RUIMTE INGENOMEN DOOR FIETSENSTALLINGEN EN CONTAINERKLASSEN

1 INTERNE REORGANISATIE

- OPEN LEERCENTRUM VERPLAATSEN EN OPDELEN IN KLASLOKALEN - CONTAINERKLASSEN VERHUIZEN NAAR NIEUWE LOKALEN - FIETSENSTALLINGEN BOUWZONE VERPLAATSEN

2 ORGANISATIE WERKEN - NIEUWE,VOLDOENDE RUIME TOEGANG VOORZIEN VOOR CONSTRUCTIE TEAM vermijden dat leerlingen in bouwzone circuleren -EVENTUEEL TIJDELIJKE AFSPRAAK MET LAGERE SCHOOL IVM GEBRUIK VAN SPEELPLAATS

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PROJECTSPECIFIEKE VRAGEN


GENTBRUGGE - MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL mul·ti·func·ti·o·neel bn, bw een groot aantal functies vervullend (Van Dale) VOORWAARDEN VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL, D.I. EEN LOKAAL DAT VOOR VELE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN KAN BENUT WORDEN

BRAKEL - FACE-LIFT CAMPUS TOESTAND VANDAAG TOEGANG SCHOOL IS NIET AANTREKKELIJK / HEDENDAAGS

VOLDOENDE RUIMTE AANWEZIG vrij van overdaad aan draagstructuur

vorm van ruimte die verschillende opstellingen toelaat

EENVOUDIG AANPASBAAR mobiel meubilair - podium - ...

VOORSTEL INGREEP

technieken voorzien voor geluid, beeld en ICT

VOLDOENDE OPSLAGRUIMTE NABIJ stoelen - tafels - banken - ... VEEL LICHT EN TOCH VERDUISTERBAAR

GRAFISCHE INGREEP TEGEN SCHEIMUUR LEIDT BEZOEKERS NAAR HART VAN CAMPUS GELIJKAARDIGE AANLEG VOOR HELE SITE, VAN TOEGANG TOT SPEELPLAATS

BRECHT - KLAS VOOR KINDEREN MET ASS KLAS MOET AAN TE PASSEN ZIJN AAN DE NODEN VAN DE KINDEREN MEER ACTIVITEITENZONES NODIG DAN ER BESCHIKBARE RUIMTE IS :

binnenkomen individueel en klassikaal werken vertellen en luisteren spelen en rusten actief en passief - ...

BESCHIKBARE RUIMTE VISUEEL, TACTIEL EN ORGANISATORISCH OPDELEN

harde / zachte vloerbedekking lage (mobiele) kastenwanden afschermbare zone voor individueel werken

MARIAKERKE - FASERING TOESTAND VANDAAG :

FASERING WERKEN :

TE KLEINE SPEELPLAATS BEPERKTE VRIJE RUIMTE INGENOMEN DOOR FIETSENSTALLINGEN EN CONTAINERKLASSEN

1 INTERNE REORGANISATIE

- OPEN LEERCENTRUM VERPLAATSEN EN OPDELEN IN KLASLOKALEN - CONTAINERKLASSEN VERHUIZEN NAAR NIEUWE LOKALEN - FIETSENSTALLINGEN BOUWZONE VERPLAATSEN

2 ORGANISATIE WERKEN - NIEUWE,VOLDOENDE RUIME TOEGANG VOORZIEN VOOR CONSTRUCTIE TEAM vermijden dat leerlingen in bouwzone circuleren -EVENTUEEL TIJDELIJKE AFSPRAAK MET LAGERE SCHOOL IVM GEBRUIK VAN SPEELPLAATS

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

PROJECTSPECIFIEKE VRAGEN


OPPERVLAKTE

AG Real Estate COPiD

NAZICHT OPPERVLAKTE & COMPACTHEID GUNNINGSPROJECT (Minicompetitie) projectnummer bundel

290-000.V (Merksem) B15

Oppervlaktegegevens projectdefinitie OPP. GEBOUWEN Nieuwbouw Verbouwing Sportzaal Techn. ruimtes nieuwbouw Subtotaal Totaal

E70 (m!) 1.945 555 100 2.600

OPP. OMGEVINGSWERKEN Overdekte speelplaats Open speelplaats (Brom)fietsenberging Parkeer- en manoevreerruimte Niet-genormeerde omgevingswerken

Oppervlaktegegevens wedstrijdontwerp (*) niet-E70 (m!)

0 2.600

OPP. GEBOUWEN Nieuwbouw Verbouwing Sportzaal Techn. ruimtes nieuwbouw Subtotaal Totaal

PHS (m!)

0 (m!) 300 900 200 500

FinanciĂŤle norm (!/m") (zie www.agion.be, 'info voor ontwerpers') Maand jul/2011 Nieuwbouw / Renovatie E70 1.318,61 Nieuwbouw / Renovatie niet E70 1.294,64 Nieuwbouw Passief (PHS) 1.549,36 Overdekte speelplaats 659,30

Legende:

533 90 2.598

niet-E70 (m!)

PHS (m!)

0 2.598

0

OPP. OMGEVINGSWERKEN Overdekte speelplaats Open speelplaats (Brom)fietsenberging Parkeer- en manoevreerruimte Niet genormeerde omgevingswerken

(m!) 1.264 790 200 500 0

Netto-oppervlakte (m!) Bruto-oppervlakte (m!) Ratio Bruto/Netto

1.978 2.598 1,31

Verliesoppervlak beschermd volume (m!) Beschermd volume (m") Compactheid

5.291 11.294 2,13

automatisch ingevuld/berekend ingevuld door Afgevaardigd Bouwheer (*) in te vullen door Kandidaat

MER-COST-MC_110922.xls/Oppervlakte

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

E70 (m!) 1.975

blz. 1/1

24/09/11


NETTO OPPERVLAKTE nummer

lokaal

1.978,43 aantal oppervlakte Totaal

NIEUW GEBOUW

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

OMGEVING LEERLINGEN 1 Klas groot (7+1) compensatie klas bestaande 2 Klas klein (3) 3 Labo 4 Pc-lokaal 5 Magazijn ICT 6 Refter/Studiezaal 7 Toilet jongens 8 Toilet meisjes 9 Toilet meisjes 10 Toilet jongens 11 Toilet speelplaats

7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53,4 55,2 28,2 82,2 67,8 26,65 309,01 15,14 17,57 13,06 12,75 39,01

373,8 55,2 84,6 82,2 67,8 26,65 309,01 15,14 17,57 13,06 12,75 39,01

ADMINISTRATIE 11 Secretariaat 12 Bureel (3) 13 leraarslokaal 14 Toilet personeel

1 3 1 1

79,03 13,56 148,75 22,24

79,03 40,68 148,75 22,24

SPORTZAAL 15 Sportzaal 16 Kleedkamer, Tlt., Douch. meisjes 17 Kleedkamer, Tlt., Douch. jongens

1 1 1

400,32 46,13 46,13

400,32 46,13 46,13

DIENSTEN 18 Technische Ruimte 19 Gimnasuim storage-room

1 1

59 39,36

59 39,36


BESCHERMD VOLUME

11.293,60

m2

oppervlakte hoogte TOTAAL Volume nivo -1 nivo 0 nivo 1 nivo 2

725,90 52,30 1169,00 640,50

5,10 4,00 4,37 3,55

3.702,09 209,20 5.108,53 2.273,78

TOTAAL VERLIESOPPERVLAKTE hoogte

geveloppervlak nivo -1 Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2

1 1 1 1

125,00 15,70 145,30 118,30

dakoppervlak nivo -1 Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2

1 1 1 1

647,00 540,22 640,50

1.827,72 647,00 0,00 540,22 640,50

footptint nivo -1

1

725,90

725,90 725,90

1020,00

1.020,00 1.020,00

plafond buiten boven Nivo 0

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

oppervlakte

4.653,49

1

5,10 4,00 4,37 3,23

1.079,87 62,80 634,96 382,11

m2


AG Real Estate COPiD

RAMING GUNNINGSPROJECT (Minicompetitie) 290-000.V (Merksem) B15

projectnummer bundel

Uitgangspunt DBFM (90% financiĂŤle norm) DIRECTE BOUWKOSTEN (genormeerd) Nieuwbouw / Sporthal E70 Nieuwbouw / Sporthal niet-E70 Renovatie E70 Renovatie niet-E70 Nieuwbouw / Sporthal PHS

Raming wedstrijdontwerp (*) 3.085.547,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Werfplaatsvoorzieningen Onderbouw Primaire elementen bovenbouw Secundaire elementen bovenbouw Afwerking Fluida Afvalafvoer

3.085.547,40

Subtotaal BOUWGERELATEERDE KOSTEN Afbraak Andere (asbest,...) Overdekte speelplaats Open speelplaats (Brom)fietsenberging Parkeer- en manoeuvreerruimte Overige omgevingswerken Eerste Uitrusting

Gastoevoer Koeling

25.000,00 178.011,00 155.000,00 70.000,00 75.000,00 400.000,00 903.011,00

Subtotaal

Vloeistoffentoevoer

Verwarming

Elektrische installaties Subtotaal Afbraak Eerste Uitrusting Omgevingswerken Overdekte speelplaats

Legende:

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

3.988.558,40

automatisch ingevuld/berekend ingevuld door Afgevaardigd Bouwheer (*) in te vullen door Kandidaat

Opmerking: alle bedragen exclusief BTW

MER-COST-MC_110922.xls/Raming

(Brom)fietsenberging Parkeer- en manoeuvreerruimte Overige omgevingswerken

Andere (asbest,!)

0,00 136.000,00 70.000,00 65.000,00 200.000,00

Subtotaal TOTALE BOUWKOST (excl. overige projectkosten)

blz. 1/1

2% 6% 16% 19% 33% 14%

285.494,00

9%

3.033.029,60

100%

216.374,40

Verluchting

Open speelplaats

TOTALE BOUWKOST (excl. overige projectkosten)

66.114,40 135.234,00 9.015,60

63.892,00 189.327,60 471.816,40 583.008,80 1.012.752,40 426.738,40

17.320,00 400.000,00 471.000,00

0,00 888.320,00

3.921.349,60

24/09/11


OVERLEGSTRUCTUUR ARCHITECTEN en BASISTEAM

BASISTEAM

COÖRDINATIETEAM ARCHITECT

ARCHITECT ontwerp en uitvoering MADE architects bvba

locatie Antwerpen, België

ontwerp aanbestedingsdossier uitvoeringsdossier werfopvolging

locatie Barcelona, Spanje

ontwerp aanbestedingsdossier uitvoeringsdossier

2x wekelijks coördinatieoverleg realtime end video conference

INGENIEUR stabiliteit

ADVISEUR duurzaamheid

INGENIEUR technieken

ADVISEUR onderhoud

overleg op afroep

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

EXE.arquitectura

overleg op afroep


OVERLEGSTRUCTUUR ONTWERPFASE

SCHOOL

EXTERNE ADVIEZEN

Inrichtende Macht

DBFM - Scholen van Morgen nv

School Invest nv BNP Paribas Fortis

EPB voorkeur 1 partij

Schooldirectie

veiligheidscoรถrdinatie

AFGEVAARDIGD BOUWHEER DBFM AG Real Estate COPiD

stedelijke diensten

Team Scholen Van Morgen subsidie-instanties BASISTEAM COร–RDINATIETEAM ARCHITECT maandelijks coรถrdinatieoverleg

RWO

ARCHITECT ontwerp INGENIEUR stabiliteit INGENIEUR technieken overleg op afroep

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

brandweer


OVERLEGSTRUCTUUR UITVOERINGSFASE

SCHOOL Inrichtende Macht wekelijks coรถrdinatieoverleg Schooldirectie

School Invest nv BNP Paribas Fortis

EXTERNE ADVIEZEN

AFGEVAARDIGD BOUWHEER DBFM

voorkeur 1 partij

DBFM - Scholen van Morgen nv

EPB veiligheidscoรถrdinatie

AG Real Estate COPiD

Team Scholen Van Morgen

BASISTEAM

AANNEMERS

COร–RDINATIETEAM ARCHITECT

ARCHITECT ontwerp

AANNEMER ruwbouw

INGENIEUR stabiliteit

AANNEMER technieken

INGENIEUR technieken

AANNEMER afwerking

overleg op afroep

BUNDEL 15 BVL. MINI-COMPETITIE SINT EDUARDUSINSTITUUT. MERKSEM

HOOFDAANNEMER

AANNEMER buitenaanleg

Competition design for a sustainable school Merksem  

Competition design for a sustainable school extension for Sint-Eduardus in Merksem, Belgium

Competition design for a sustainable school Merksem  

Competition design for a sustainable school extension for Sint-Eduardus in Merksem, Belgium

Advertisement