Page 1

Sint Ursula Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver Bundel: Groepswerken

Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2011-2012 Gilles Vandyck

0


1


Sint Ursula instituut Waver 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Bosstraat 9

Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2011-2012 2011 2012 Gilles Vandyck

2


Woord vooraf Deze geïntegreerde proef heb ik gemaakt als voorbereiding van het latere bedrijfsleven. Het is een kans om hetgeen je geleerd hebt om te zetten in de praktijk, maar waarin je nog fouten kan maken waaruit je dan later leert. De proef gaat voornamelijk uit het leiden van een fictief bedrijf in mijn geval is dit “Solartec”. Solartec is een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt en waarin wij deels verbonden zijn aan een bedrijfsspel “Ecoman” dat wordt geleid door de HUB. Mijn functie hierin is Algemeen Directeur. De opdrachten die wij hebben moeten maken heb ik samen met mijn team van 2 Financieel Directeurs, een Marketingdirecteur, een Logistiek Directeur, een Personeelsdirecteur en een Productiedirecteur tot een goed einde gebracht. Met veel dank werd ons hele team ondersteund door verschillende leerkrachten van de taalvakken en TBE met als GIP-coördinator meneer Fierens. Ook moet ik de mevrouw van de HUB die ons tijdens de dag van het bedrijfsspel heeft geholpen bedanken maar ook mijn team waar ik altijd op kon rekenen. Deze bundel is een samenhang van alle opdrachten die ik in de loop van de 3 perioden heb gemaakt, een mengeling van persoonlijke- en groepsopdrachten. De bundel is opgedeeld uit verschillende delen eerst alle vakken met de opdrachten en dan enkele bijlage om de opdrachten te verduidelijken. Mijn eindwerk is gemaakt met het Office pakket 2007 en werd merendeels in Verdana 11 punten getypt.

3


Inhoudsopgave 2

groepsopdrachten ................................................................................ 6

2.1

Bedrijfseconomie ................................................................................. 6

2.1.1

Naam, logo & huisstijl ....................................................................... 6

2.1.2

Studie sectorgenoot – open bedrijven dage .......................................... 8

2.1.3

Briefhoofd in huisstijl ....................................................................... 12

2.1.4

Stakeholders .................................................................................. 14

2.1.5

Folder............................................................................................ 18

2.1.6

Facturatie BOB en opmaak huisstijl ................................................... 20

2.2

Engels .............................................................................................. 21

2.2.1

Brochure ........................................................................................ 21

2.2.2

Job ad ........................................................................................... 22

2.2.3

Mission statement ........................................................................... 23

2.2.4

Presentation of company.................................................................. 24

2.3 2.3.1 2.4 2.4.1

Frans ............................................................................................... 28 Journée découverte entreprises ........................................................ 28 Duits................................................................................................ 30 Firmenporträt ................................................................................. 30

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 4


Inleiding In het 6de jaar handel hebben we de opdracht gekregen een eindwerk te maken: “ De Geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.” (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geintegreerde_proef) Onze proef werd ondersteund door de “HUB” (http://www.hubrussel.be/) die ook speciaal voor deze proef de website “http://www.ecoman.be/” hebben ontwikkelt waar we al de nodige informatie konden vinden om ons eindwerk tot een goed einde te brengen. Al de groepswerken die we dit schooljaar heb ben gemaakt staan hier gebundeld.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 5


2

groepsopdrachten

2.1

Bedrijfseconomie

2.1.1

Naam, logo & huisstijl

Een logo geeft de consument in één oogopslag een bepaalde indruk van de onderneming. Een sterke, herkenbare identiteit is dan ook onontbeerlijk voor het succes van het bedrijf. Het is een goed idee om die identiteit consequent toe te passen voor alle communicatie wat voor herkenbaarheid zorgt. De opdracht is nu om een herkenbaar logo en naam te kiezen en een duidelijke huisstijl te ontwikkelen en deze kort toe te lichten.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 6


Het logo: Het logo hebben wij gekozen omwille van de simpele lay-out en de maar 5 verschillende kleuren, dit helpt om het makkelijker te onthouden en een sterke marketingcampagne te kunnen voeren. Ons logo geeft de werking van de zonnepanelen weer. Ze hebben zonlicht nodig om energie te produceren. Wij gebruiken een nieuw soort daglichtcellen met een zeer hoge lichtgevoeligheid. Hierdoor kan men het ook in de lage landen gebruiken. En wat ook heel belangrijk is, dat als de zon laag aan de horizon staat hij toch al een goede opbrengst geef. De panelen laden ook op zonder dat de zon aanwezig is, ze hebben aan daglicht voldoende om toch te kunnen laden. (Met zonlicht gaat dit uiteraard sneller)

Bescherming van naam en logo Bij het kiezen van de naam van onze firma hebben we op de site van KBO gecontroleerd of de naam al in gebruik was. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat “Solar-tech” al bestond maar “Solartec” nog niet. We hebben wel vernomen dat dit een firma van Franstalige afkomst is en dus een ver-van-onsbed-show is waardoor wij toch hebben besloten onze mini-onderneming “Solartec” te noemen. Om onze naam te laten beschermen moeten we rekening met het volgende: Een teken bedenken of ontwerpen dat als merk kan fungeren. Bepalen voor welke goederen of diensten we dit teken willen deponeren. De internationale lijst voor de classificatie van goederen en diensten over bepaalde klassen hanteren. Kijken of het teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden. Na gaan of het deponeren van een merk wel de voor ons beste optie is. Registratiekosten + om de 10 jaar een vernieuwingstaks betalen. Beslissen in welke landen we merkbescherming wensen.

Naam van de firma: Solartec: De letterlijke vertaling hiervan is “Zonne techniek”: de techniek om van zonneenergie of gewoon licht elektriciteit te maken.

Slagzin: More sun, less costs De letterlijke vertaling van onze slogan is “More sun, less costs”, “hoe meer zon, hoe minder kosten” De uitleg hiervoor is hoe meer zonlicht er is hoe lager je elektriciteitsrekening zal zijn. Op een goede zonnige dag produceren de zonnepanelen zelfs meer dan je zal verbruiken in je huis. Hierbij wordt de overige energie doorverkocht aan je energieleverancier wat dan weer je factuur zal compenseren tijdens de meer bewolkte dagen.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 7


2.1.2

Studie sectorgenoot – open bedrijven dag

Voor dat we aan onze echtelijke gipopdracht begonnen zijn moesten we een sectorgenoot tijdens de open bedrijven dag gaan bezoeken om zo al enige kennis over zonnepanelen op te doen en hiervan een verslag te schrijven

Voorwoord Zoals u vooraf al kunnen lezen heeft krijgt u nog een verslag waarin onze vragen en de antwoorden die we hierop kregen zullen verwerkt zijn. KTI-WTI is dus net als ons een bedrijf dat in de energie sector zit, specifieker in zonnepanelen. Wij hebben vanuit elke afdeling specifieke vragen gesteld, de antwoorden hierop zullen wij als directie team zeker meenemen in onze verdere beslissingen. Vanuit de productie werden deze vragen doorgespeeld aan het bedrijf.

Onze vragenlijst Vragen van onze productiedirecteur Hoe bepalen jullie het productie volume voor de volgende periode? Zij wachten af wat de groene stroom certificaten gaan doen, hiermee bedoelen ze dat hun hoeveelheid afhangt van een verhoging of een verlaging van deze certificaten. Voor de volgende periode vrezen ze voor een verlaging van deze certificaten en dus ook een verlaging van het aantal zonnepanelen dat zij moeten installeren. Hoeveel zijn de kosten om 1 product te produceren? Doordat KTI-WTI geen producent is van zonnepanelen hebben zijn ook geen productie kosten wat logisch is uiteraard. Welke machines gebruiken jullie bij de productie? Door geen producent te zijn hebben zij ook geen productie machines ter beschikking.

Vragen van onze Logistieke directeur Door wie wordt er beroep gedaan op logistiek, binnen en buiten het bedrijf? Binnen het bedrijf wordt er door 2 afdelingen beroep gedaan op onze logistiek. De aankoop en verwerking. Niet toevallig zijn het deze 2 die binnen het bedrijf nauw samenwerken met de logistieke medewerkers. Logistiek is het organiseren van de goederenstroom binnen het bedrijf. Om dit vlot te laten verlopen is het belangrijk dat aankoop en verwerking perfect alles doorspelen aan logistiek. Buiten het bedrijf is er niemand die rechtstreeks beroep doet op onze logistiek. Hoeveel medewerkers telt de afdeling logistiek binnen jullie bedrijf? Binnen KTI-WTI zijn er een 2-tal logistiek medewerkers. Hoeveel budget wordt er jaarlijks uitgetrokken voor de afdeling logistiek? Op deze vraag keek de respondent een beetje vreemd en achterdochtig en gaf uiteindelijk geen antwoord.

GeĂŻntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 8


Wat wordt er door jullie zelf ondernomen om de CO2 uitstoot te verlagen? Zij proberen zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen, hiermee bedoelde de respondent in kwestie dat ze de beschikbare oppervlakte optimaal willen gebruiken. Door dat te doen kunnen ze het energie verbruik en de CO2uitstoot van hun klanten drastisch laten verminderen. Maar dit bedrijf heeft ook de hand in eigen boezem gestoken en hebben zelf ook zonnepanelen geplaatst zodat hun CO2 verbruik ook lager ligt.

Vragen van ons financieel departement Hoe berekenen jullie jullie winstmarges? Bij het berekenen van de winstmarges houden ze rekening met twee factoren. Factor 1 bestaat uit het bekijken van de aankoopprijs, hoeveel is de aankoopprijs per stuk. Hieruit bepalen ze hun tweede factor om hun winstmarges te berekenen, het eigen vermogen. Gebruiken jullie een extern boekhoudkantoor? Ja of nee? Ze gebruiken een extern boekhoudkantoor maar doen ook een deel zelf.

Vragen van de Personeelsdirecteur Hoeveel personeel hebben jullie in dienst? KTI-WTI heeft een 30-tal vaste medewerkers in dienst. Staat jullie personeel onder een prestatiedruk of gaat het er gemoedelijk aan toe? De prestatiedruk ontstaat wanneer de groene stroomcertificaten beginnen te dalen. Wanneer deze beginnen te dalen moeten onze medewerkers uiteraard een tandje bijsteken zodat ze niet verder dalen naar een lagere prijs. Door deze daling kan het risico bestaan dat klanten ook een hogere druk gaan leggen op onze medewerkers. Bij een stijging van deze stroomcertificaten kan het zijn dat de werksfeer iets gemoedelijker is. Een andere factor kan natuurlijk het aantal bestelde goederen zijn dat er voor zorgt of de werksfeer gemoedelijk is of dat er hard moet door gewerkt worden zodat alles op tijd klaar is. Hoe werven jullie jullie personeel aan? Als er een periode aankomt dat ze zeker weten dat het druk gaat worden, wordt er samengewerkt met een interim-kantoor. Zij sturen dan de uitzendkrachten die het bedrijf gevraagd heeft. Soms worden er ook mensen op proef aangenomen om zo te kunnen zien of deze mensen de juiste capaciteiten hebben om die bepaalde job uit te voeren. Zijn ze capabel genoeg mogen ze blijven, voldoen ze niet aan de eisen of kunnen ze het echt niet om het cru te zeggen, mogen ze gaan.

Ge誰ntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 9


Enkele vragen van de algemene directeur Wat is jullie grootste doelgroep? Particulieren of grote bedrijven? De grootste doelgroep van dit bedrijf zijn de particulieren, dit wil niet zeggen dat zij geen bedrijven verder helpen. Werken jullie met aandeelhouders? KTI-WTI werkt niet met aandeelhouders. Zijn jullie nog altijd een groeiende firma met uitbreidingsplannen of is het goed zoals het is? KTI-WTI is nog steeds een ambitieuze en vooruit denkende firma. E zijn zeker van plan om nog uit te breiden, maar uitbreiding kost uiteraard geld.Uitbreiding zorgt ook wel voor nieuwe jobs en een stijging van de productie, doordat de productie gaat stijgen zal het personeelsbestand ook moeten uitbreiden. Ze zijn zelfs opzoek naar nieuwe medewerkers. Komt de algemene directeur veel onder de gewone werknemer of richt hij zich vooral op de onderdirecteurs en de verantwoordelijke? De algemene directeur werkt samen met de afdeling verkoop dus hij moet met iedereen samen werken.

Enkele marketingvragen Via welk(e) kana(a)l(en) bereiken jullie je klanten? Via mond-op-mond reclame proberen zij naam bekendheid te verwerven. Deze vorm van reclame is voor een bedrijf de goedkoopste maar ook de risicovolste. Stel dat de klanten enkel de negatieve punten van het product gaan verder vertellen, dan zal het bedrijf een slechte naam krijgen. Anderzijds als ze alleen de positieve punten verder vertellen krijgt het bedrijf een goede naam. Via internet proberen zij ook reclame te maken en bekendheid te verwerven. Wat is jullie doelstelling? Dit bedrijf heeft als voornaamste doelstelling winst maken. Ze proberen hier dan ook naar toe te werken. Hun kosten zijn laag door relatief goedkope marketingmiddelen te gebruiken. Om deze doelstelling kracht bij te zetten, ze stonden vorig jaar bij de top 10 van de meest winstgevende bedrijven. Als dit als bedrijf lukt, ben je geslaagd in je doelstelling en is het moeilijk deze te veranderen. Wat is jullie doelgroep? Zoals voorafgaand gezegd is de doelgroep particulieren of deze is toch de grootste doelgroep.

De bijlage vind u terug in de boekbundel “bijlage” Bijlage 5 op p.46

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 10


Enkele foto’s

GeĂŻntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 11


2.1.3

Briefhoofd in huisstijl

Na ons logo en een slogan werd het tijd dat we ons briefhoofd ontwikkelden. Op de volgende pagina vind u het briefhoofd dat wij hebben gemaakt. Ik heb er een nieuwe pagina voor gebruikt omdat het zo ook volgens de bin-normen is.

Ge誰ntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 12


Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

℡ 0473/23.13.09  015/23.13.09  info@solartec.b e  www.solartec.b

Naam Adres lijn 1 Adres lijn 2

uw bericht van Bericht

uw kenmerk kenmerk

ons kenmerk kenmerk

datum 2012-01-10

Onderwerp onderwerp onderwerp

Aanspreking Hier komt briefgesprek … … … … … … … … … … Slotformule

Naam functie Bijlage

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 13


2.1.4

Stakeholders

Tijdens de begeleidingsdag hebben wij van de HUB de opdracht gekregen een stakeholdersanalyse te maken, rekening houdend met omwonende maar ook de aandeelhouders. Er moet kort maar krachtig verteld worden welke aandachtspunten centraal staan binnen het bedrijf. Duurzaam onderneming is belangrijk net zoals de relatie met de stakeholders. Met oog voor de belangen van people, planet en profit moeten wij een presentatie maken over het al dan niet behalen van de vooropgestelde visie en missie.

Visie en missie •

Het belangrijkste aandachtspunt dat centraal staat binnen ons bedrijf is onze duurdere verkoopprijs die gemiddeld hoger ligt. Dit wordt gecompenseerd door een hogere kwaliteit van onze zonnepanelen aan de hand van opgeleide vakmannen.

Ook een belangrijk apsect waar we aandacht aan besteden is onze vakmannen op te leiden met de nieuwe, laatste technieken. We investeren in onmiddelijke bijscholingen. Onze vakmannen moeten die technieken onder de knie hebben om zo de meest kwaliteitsvolle producten aan te bieden aan onze klanten.

Voor de gebruiksvriendelijkheid van onze zonnepanelen maken we gebruik van een koppeling aan een elektriciteitsnet, bliksemafleiders, groenstroommeter, en zonnepanelen bestand tegen schokken.

Voor de technische verbeteringen van de zonnepanelen hebben we: by-pass diodes, verlenging van de levensduur, een optimale omvormer, vergroting van de bruikbare oppervlakte en verhoging rendement cellen toegevoegd.

Voor de design van de zonnepanelen hebben we een luxe omkadering toegevoegd en eventueel zullen de panelen in het dak geïntegreerd worden.

De 3 P’s Wij, Solartec, kunnen samen duurzaam ondernemen door enkele aandachtspunten toe te passen. Dit is belangrijk voor het betere, aangenamere leefmilieu van onze volgende generaties, het voortbestaan van onze planeet en ook voor de goede naam van ons bedrijf. We willen immers een goede relatie hebben en behouden met onze stakeholders, en natuurlijk ook met onze klanten. Elk departement in ons bedrijf heeft enkele aandachtspunten die we willen verwezenlijken om samen te kunnen werken aan duurzaam ondernemen, specifieker: planet, people, profit.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 14


People Productie - Besparing papier Door de grote hoeveelheid papier die onze werknemers gebruiken, moeten we besparen op het papier dat we verbruiken. Dit zullen we doen door een intranet aan te maken waarin onze werknemers hun documenten digitaal kunnen delen. Zo worden er heel wat bomen gespaard voor de aanmaak van ‘nutteloos’ papier. Nog een voordeel van een intranet: je kunt je documenten niet kwijtspelen of verwaarlozen. Een intranet is een bedrijfsnetwerk dat gebruik maakt van de achitectuur en de technieken van internet, met communicatie als belangrijkste doelstelling. Intranet is dus een afgescheiden stukje internet.

Logistiek - Verlaging CO2 uitstoot Sport is heel belangrijk en bijna onmisbaar voor de mens. Het verhoogt het concentratievermogen, zorgt voor meer energie en helpt dus ook tegen vermoeiheid op het werk. Daarom willen we onze werknemers aanzetten om sportief te zijn. Dit zullen we doen door onze werknemers aan te zetten om met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto of openbaar vervoer. We zullen een fietsvergoeding geven aan de werknemers die deze moeite willen doen als motivatie.

Marketing - Verbondenheid met het bedrijf Om de werksfeer op de werkvloer te bevorderen en om de werknemers zich meer verbonden te voelen met het bedrijf, zijn we op het idee gekomen om een “Afterwork-bus” in te voeren. In deze bus kunnen werknemers ideeën achterlaten om op vrijdag avond te doen. Zoals bv: Italiaanse avond, cocktailbar, cinéma, …

Financiën - Recyclage flessen In het kader van de gezondheid en milieu zullen we water gratis uitdelen aan de werknemers in gerecycleerde flessen. Zodat deze na een vermoeiende inspanning niet gaan uitdrogen en het werk even accuraat blijven uitoefenen. Personeel - Verbeteren kwaliteit vakmanschap Werknemers op cursussen sturen om de kwaliteit van hun vakmanschap te bevorderen. Deze cursussen zullen doorgaan op gewone werkdagen, zodat de werknemers niet na de werkuren belast worden met deze bijkomende inspanningen. Voor deze inspanning zullen we vergoedingen uitreiken. Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 15


Profit Productie - Besparing elektriciteit en geld Elektriciteit in België is tegenover andere landen in Europa heel scherp gestegen. Om geld te besparen gaan we natuurlijk onze zelf geproduceerde zonnepanelen gebruiken voor stroom in ons bedrijf en vooral voor de machines.

Logistiek - Besparing papier en tijd Om tijd te besparen (time = money), geven we al onze logistiek medewerkers een smartphone. Daarop ontvangen ze de orderbevestiging. Het werk gaat veel vlugger vooruit, het spaart bomen en het is efficiënter.

Marketing - Besparing papier en geld Om geld en tijd te besparen gaan we onze proefafdruk van de marketingcampagnes niet afdrukken. We laten ze digitaal goedkeuren door iedereen die eraan meewerkt. Zo sparen we niet alleen geld uit, maar we gaan ook zuiniger om met papier.

Financiën - Besparing kosten Door te besparen op water, elektriciteit, papier, enzovoort zullen onze kosten dalen. Daardoor kunnen we meer investeren in bijvoorbeeld energiebesparende toestellen, opleidingen voor de werknemers, …

Personeel - Besparing water en kosten Waterverspilling is een bekend maar onderschat probleem. Water wordt meer en meer schaars en duurder, daarom is het uiterst belangrijk om zo veel mogelijk water te besparen door bijvoorbeeld in de toiletten van ons bedrijf kraantjes te installeren met sensoren. Zo komt er enkel water uit de kraan als je je handen er voor zet en wordt lekkage vermeden. Elektriciteit is heel duur in België tegenover andere Europese landen. Daarom is het van belang dat men hierop bespaart. Dit kan onder andere door sensoren in de gangen te zetten die de lichten automatisch aan en uitzetten wanneer iemand in de gang passeert.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 16


Planet Productie - Te veel afval Door de productie van onze zonnepanelen, hebben we heel wat afval. Onze oplossing hiervoor is het zo veel mogelijk herbruiken van producten.

Logistiek - CO2 uitstoot Door de alsmaar toenemende stofdeeltjes in de lucht, moeten we meer en meer gaan letten op de hoeveelheid CO2 die onze wagens, vrachtwagens uitstoten. CO2- uitstoot wordt in verband gebracht met het broeikasteffect en daarom is de drang groot om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. De overheid is gestart om milieuvriendelijke auto’s, auto’s met een lage CO2 uitstoot, fiscaal te bevoordelen. Onze oplossing hiervoor is dat we in roet- filters, elektrische en hybryde wagens gaan investeren. Elektrische wagens bieden we aan mensen die dichter bij het bedrijf wonen en hybryde wagens bieden we aan personeel die wat verder van ons bedrijf woont.

Marketing - Recyclage papier Het produceren van brochures, folders, brieven naar klanten zal worden gedrukt op gerecycleerd papier.

Financiën - Besparing papier We maken gebruik van een intranet, wat papier bespaard. Dit is goed van de planeet omdat er zo minder bomen worden omgehakt.

Personeel - Besparing water Het personeel kan water drinken uit Sip- Budons in plaats van uit flessen of kraantjeswater. Dit vermindert de kosten voor het water. We maken ook enkel gebruik van glazen. De bijlage vind u terug in de boekbundel “bijlage” Bijlage 6 op p.55

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 17


2.1.5

Folder

Om onze onderneming ook naar de buitenwereld toe bekend te maken is er ons de opdracht gegeven een folder te maken die het bedrijf aan (potentiĂŤle) klanten voorsteld.

GeĂŻntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 18


Ge誰ntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 19


2.1.6

Facturatie BOB en opmaak huisstijl

In deze opdracht moesten wij naar iedere onderneming 3 verkoopfacturen sturen en moeten wij van elke ondernemingen 3 aankoopfacturen ontvangen dus 6 verkoop-en aankoopfacturen en nadien 2 financiele verrichting uitvoeren. De bijlage vind u terug in de boekbundel “bijlage” Bijlage 7 op p.57

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 20


2.2

Engels

2.2.1

Brochure

We are invited to present our company on an international fair in Londen Therefor we need a brochure in English.

Ge誰ntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 21


2.2.2

Job ad

We need someone in our company to open the international market for us, so we need to write a job ad. Solartec is a company which provides and manufactures solar panels. We want to achieve a long- term relationship with our customers. We are a young, enthusiastic and very motivated team who will give the best support and help so that we can get the best results and satisfaction from our customers. Our company is very flexible and European minded. We are currently seeking an:

INTERNATIONAL SALES MANAGER About the job The person we are looking for must be able to infiltrate our company into foreign markets and expand the name of the company abroad. The candidate must fit the following profile: · You have experience in this branch · Your are motivated and flexible · You can speak the following languages fluently: English, Dutch, French and German · You’re qualified with a proper degree · You are dedicated to the company · You are able to function well in a team · You are always well organised in your work In return we will give: · Several (extra-legal) benefits · A full time job · A more than competitive salary Are you the person we are looking for? Send your application and your CV to info@solartec.be Your candidacy will be answered within 2 working days.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 22


2.2.3

Mission statement

This is an assignment that is linked with TBE. We accualy need to translate the mission statement from Dutch to English for our English page in our website.

The name of our company is Solartec. It’s an abbreviation of Solar Techniques. It’s a literal translation of solar energy, electricity or light that the sun can make because of its techniques. Long term relationships with customers is our main goal. We take the responsibilities of our team seriously and keep our promises. We are an enthusiastic and very motivated team. We work efficient and goal driven, in order to get the best finishing results. We excel in superior product quality and service. Even though our prices are competitive, customers may find cheaper vendors. “But at what cost?” you might ask yourself. We want to build a more personal relationship. Customers can count on us if they have any questions or problems. At Solartech we know that your time is money too. We guarantee a response to your question/order/… within 2 working days. The staff at Solartech is trained on a bi-monthly basis. By doing this we can ensure our customers that our technicians have the latest and most advanced knowledge and skills needed for the best result. We always want the newest and best innovations. Our company is very flexible, because we also train our employees to speak 4 different languages. The languages that they have to speak are Dutch, French, English and German. By doing this our customer can always communicate to us in his/her preferred language. Full customer satisfaction is what we strive for. Our slogan is “More sun, less costs”. This means: the more sun our customers have during the day, the less they need to pay at night. The only expenditures will be the cost for buying the solar panels. Our intention is that our customers have to do just one investment. If you buy one of our solar panels, your electricity bill will be smaller in the long run. We have two logo’s. The first logo is one with the name of our company and our slogan. This is for commercial panels. The second logo is one with just the name of the company. This will be used for communication (i.e. envelopes/documents/warranty slips/…). Because when we would use the slogan on an envelope or word documents the slogan would be unreadable. We have chosen for this logo because of the simplicity and the five colours so it would be easy to remember.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 23


2.2.4

Presentation of company

This was an associated assignment with TBE? We need to present our company with the information of TBE but in English.

Company presentation

Chart

CEO: Gilles Vandyck Financial directors: Logistic Director: Caroline De Ketelaere

Lysan Pauwels

Production director: William De Bry

Marketing director: Giliam Wuyts

Human Resources director: Mathias Geerts

Charline Kempenaers

Company activity

Table of content • Company activity • Name, logo, house style • Mission statement

• Manufacturing solar panels • Sale solar panels • After sales service

• Job descriptions • Numbers

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 24


Name, logo, house style • • • •

Solartec Solar energy, electricity, light Slogan: more sun, less costs One expensive investment

Name, logo, house style • 2 logos – 1 with slogan – 1 without slogan • 3 colours – Blue – Orange – Yellow

Mission Statement • Price/quality • Better personal service • Good enthusiastic team

Geïntegreerde proef

CEO • • • • • •

Leads the company Face of the company Motivate my team of directors Reward my directors Problems: we talk about it Stakeholders

groepsopdrachten

pagina 25


Financial director • • • •

Aim at a budgetary sustainability Budget apart for useful activities Long-term beneficial growth Selling price  High quality materials • Financially health

Marketing director • • • • •

Estimate expected demand next year Follow market share Composing marketing campaign Customer satisfaction Budget: € 630, 000

Human Resources director • • • • • •

Work environment Qualities Experience Best staff Working with production Evaluate employees

Geïntegreerde proef

Production director • Control the efficiency • High quality level • Calculate production volume (3270 products)

groepsopdrachten

pagina 26


Logistic director • • • • • • • •

Storage and distribution Coordinate and control Transport and logistical costs High service Fast and safe delivery CO2 emission Relationship Health and safety procedures

Numbers • • • • • • •

Estimated total costs for training staff: € 61 290 Expected demand solar panels: 4198 pieces Market share: 33,33% Solvability: 51,51% Current ratio: 5,62 Production volume: 3270 products Minimum number of workers: 128 workers

Thank you for listening!

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 27


2.3

Frans

2.3.1

Journée découverte entreprises

SOLARTEC

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 28


Ge誰ntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 29


2.4

Duits

2.4.1

Firmenporträt

Im Mai 2001 gründete Jules Delangen die Firma „Solartec“. Mit einem Startkapital von 25000 Euro, 3 Mitarbeiten und einer großen Portion Selbstvertrauen öffneten die Türen in dem Kurort Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Solartec produziert und vertreibt Sonnenzellen. Gilles Van Dyck kaufte die Firma über im Jahre 2011 investierte, expandierte und ging mit der Firma an die Börse. Spezialisierte die Sonnenzellen auf Hightech und eine hohe Lebenserwachtung. Die Firma besteht aus folgenden Abteilungen: Einkauf, Buchhaltung, Marketing, Produktion, Personalabteilung, Verkauf, Auftragsbearbeitung, Qualitätssicherung, Entwicklung, Empfang, Management und mir! Solartec beschäftigt heute 153 Arbeitnehmer. Die Firma erzielt einen Jahresumsatz von 23 029 000 Euro. Ihre Produktion erreicht mehr als 2900 Sonnenzellen.

Geïntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 30


Besluit: De GIP is voor mij een zware maar wel zeer leerrijke ervaring geweest die doorheen het hele schooljaar mijn sterke punten en mijn werkpunten toont. Mijn grootste werkpunt is dat ik vroegtijdig moet beginnen met de opdrachten om zo geen tijdsnood te hebben. Zonder de steun van enkele van mijn klasgenoten (namelijk: Bernd, Yannick, Mathias en JoĂŤlle) die mij op onmenselijke uren gezelschap hebben komen houden had ik de deadline van 11 mei nooit gehaald. Natuurlijk heeft het ook mijn sterke punten getoond waar ik dan later ook rekening mee zal kunnen houden als ik naar een job zoek. Ik heb gemerkt dat ik gezag kan tonen en toch een aanspreekpunt ben voor mijn team. Ik heb bij deze opdracht het geluk aan mijn kant gehad en heb de taak van Algemeen Directeur gekregen, mijn eerste keuze. Deze opdracht heeft me een nog extra boost gegeven om het later tot CEO of zelfstandige te schoppen. De verantwoordelijkheden van uw werknemers en de eindverantwoordelijkheid van uw product neem ik er dan ook graag bij.

GeĂŻntegreerde proef

groepsopdrachten

pagina 31

GIP GROEP  

Gilles Vandyck Sint Ursula Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver Bundel: Groepswerken 0 1 Geïntegreerde proef Schooljaar 2011-20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you