Page 1

Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26 8000 Brugge

GIP Bundel Gilles Monballieu 6IB - 6

2011 - 2012


Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26 8000 Brugge

GIP Bundel Gilles Monballieu 6IB - 6

2011 - 2012


Voorwoord De ge誰ntegreerde proef maakt een groot deel uit van het zesde jaar TSO. De functie ervan is het weergeven of de leerling de gegeven leerstof van het zesde jaar en vorige jaren goed beheerst en deze in praktijk kan toepassen. Het toont ook aan of die klaar is voor eventuele verdere studies. Ik wil graag mijn leerkrachten bedanken, die me in dit proces geassisteerd hebben. Tevens wil ik mijn klasgenoten bedanken, omdat zij me ook steun hebben kunnen bieden in het afhandelen van deze proef. In het bijzonder wil ik dhr. P. Vanden Eynde, dhr. K. Poupeye en dhr. S. Vandenbroucke bedanken om mij een erg leerzame stage te hebben bezorgd.

3


4


VOORWOORD .................................................................................................................................................. 3 INLEIDING ........................................................................................................................................................ 6 1

HOOFDSTUK: BEDRIJFSBEHEER ................................................................................................................ 7 1.1 ONDERNEMINGSFICHE ................................................................................................................................ 7 1.2 DOCUMENTENSTROOM ............................................................................................................................... 7 1.3 INFORMATICATOEPASSINGEN...................................................................................................................... 14 1.3.1 Jobsite ............................................................................................................................................. 14 1.4 MARKETING ............................................................................................................................................ 18 1.4.1 Promotie ......................................................................................................................................... 18 1.4.2 Huisstijl............................................................................................................................................ 20 1.5 BRONNEN ............................................................................................................................................... 22

2

HOOFDSTUK: STAGE .............................................................................................................................. 23 2.1 CURRICULUM VITAE .................................................................................................................................. 23 2.2 ALGEMEEN STAGEVERSLAG......................................................................................................................... 25 2.3 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF ..................................................................................................................... 26 2.3.1 Beknopte geschiedenis .................................................................................................................... 26 2.3.2 Coรถrdinaten .................................................................................................................................... 26 2.3.3 Bedrijfsactiviteiten .......................................................................................................................... 27 2.3.4 Organogram ................................................................................................................................... 28 2.3.5 Stage activiteiten ............................................................................................................................ 28 2.3.6 Afspraken ........................................................................................................................................ 28 2.4 INTERVIEW.............................................................................................................................................. 28 2.5 SOLICITATIEBRIEF ..................................................................................................................................... 29 2.6 BESCHRIJVING VAN DE WERKING IN HET STAGEBEDRIJF ..................................................................................... 30 2.7 DAGELIJKS STAGEVERSLAG.......................................................................................................................... 31

3

HOOFDSTUK 3: WEBSITE ....................................................................................................................... 46 3.1 STATISCHE WEBSITE .................................................................................................................................. 46 3.2 DYNAMISCHE WEBSITE .............................................................................................................................. 48 3.2.1 Logboek........................................................................................................................................... 52

4

HOOFDSTUK: INFORMATICAPROJECT .................................................................................................... 55 4.1 DOCUMENTATIE....................................................................................................................................... 55 4.2 SITE ....................................................................................................................................................... 58 4.2.1 Logboek......................................................................................................................................... 105

5

HOOFDSTUK: ENGELS .......................................................................................................................... 107 5.1 LIST OF 10 HARDWARE SUPPLIERS IN THE UK .............................................................................................. 107 5.1.1 Comments on 2 of the hardware suppliers in the UK.................................................................... 108 5.2 LETTERS OF ENQUIRY............................................................................................................................... 109 5.3 PRESENTATION OF A BRITISH SME ............................................................................................................ 111

BESLUIT........................................................................................................................................................ 113 BIJLAGEN ..................................................................................................................................................... 114

5


Inleiding Ieder onderdeel in de ge誰ntegreerde proef, bevat zijn unieke inhouden en wordt uiteindelijk samengebracht in de GIP. Het hoofdstuk Bedrijfsbeheer bevat de onderwerpen die ons de laatste twee jaar werden aangebracht. Het hoofdstuk Stage bespreekt algemeen en concreet over het stagegebeuren, waaronder de uitgevoerde taken op de stageplaats. Het hoofdstuk Websites bevat het proces van een statische site naar een dynamische site, die gemaakt werd voor de minionderneming. Het hoofdstuk Informatica neemt het grootste deel van de ge誰ntegreerde proef in. Het bevat de code en lay-out van de gemaakte dynamische websites. In het hoofdstuk Engels staat de bespreking over het Britse bedrijf dat gecontacteerd werd. Het moeilijkste onderdeel was het maken van de dynamische websites, die ik uiteindelijk tot een goed einde kon brengen.

6


1 Hoofdstuk: Bedrijfsbeheer 1.1 Ondernemingsfiche De volgende tabel bespreekt de algemene informatie van mijn stagebedrijf. Maatschappelijke naam: Rechtsvorm: Straat en huisnummer: Postcode en gemeente: Ondernemingsnummer: Telefoon: 050 327 000 URL: E-mailadres: Zichtrekeningen:

OCMW Brugge Overheidsinstelling Ruddershove 4 8000 Brugge 0207 832 792 Fax: 050 327 333 www.ocmw-brugge.be info@ocmw-brugge.be IBAN: BE65 0910 0090 8896

BIC: GKCCBEBB

1.2 Documentenstroom Deze documentenstroom betreft de aankoop van een site voor het OCMW Brugge. Voor deze dienst sprak men meerdere bedrijven aan. Uiteindelijk kreeg één bedrijf het karwei toegewezen. Naam document Proces verbaal van opening van de inschrijvingen Voorstel tot aankoop Offerte Bestelling

Proces verbaal van voorlopige oplevering Proces verbaal van aankoop

Beschrijving De raad geeft toestemming om de dienst aan te kopen en verschillende firma’s aan te schrijven. Het voorstel tot de aankoop van een dienst. Hierbij moet men verschillende firma’s aanschrijven. Verschillende firma’s reageren door een offerte op te sturen. Offertes worden voorgelegd, en de raad beslist en motiveert waar men de aankoop mag plaatsen. De deelnemers ontvangen dit document om te melden of ze al dan niet het werk gekregen hebben. De geleverde dienst voldoet aan de bestekvoorwaarden . De betaling zal gebeuren bij de levering van de dienst. Dit document bevat de bestelbon.

7


Proces verbaal van opening van de inschrijvingen

Voorstel tot aankoop

8


9


Offerte

10


Bestelling

11


Proces verbaal van voorlopige oplevering

12


Proces verbaal van aankoop

13


1.3 Informaticatoepassingen 1.3.1

Jobsite

De jobsite van het OCMW Brugge is een site waar werknemers kunnen registeren om te reageren op de vacatures die zich op de site bevinden. De site bestaat uit twee delen: de jobsite zelf, met de aanprijzing van de job en de vacatures, en een back-office. De jobsite is een onderdeel van verschillende sites van het OCMW Brugge. De site werd geprogrammeerd in HTML, JavaScript en .NET. Er is ook sprake van communicatie tussen server en browser tijdens het gebruik van deze site. De jobsite

De site, die zich bevindt op jobs.ocmw-brugge.be, geeft je de mogelijkheid te solliciteren op een vacature. Dit kun je doen na geregistreerd te hebben op deze site. De ingevulde formulieren worden data in de database, waar werkgevers deze sollicitaties kunnen bekijken.

14


De back-office

Op bovenstaande afbeelding is een schermafbeelding geplaatst van de categorie �Persoonlijke Gegevens� van de back-office. Dit onderdeel bevat de algemene informatie van de sollicitant, waaronder naam, geslacht, adres en telefoonnummer. Alles wat hier aangepast wordt, past dan ook het formulier aan.

15


Op bovenstaande afbeelding is de categorie “Dossier” afgebeeld. Hierin worden gegevens als diplomaniveau, studiedomein en opleiding opgeslagen. Ook hier worden alle aanpassingen naar het formulier geschreven. Elk jaar worden 900 sollicitaties online doorgestuurd, wat een aandeel van 50% van de totaal aantal ontvangen sollicitaties uitmaakt. 700 sollicitanten begonnen aan een sollicitatie, maar stuurden deze nooit door. Er staat één grote uitbreiding voor de site op het programma, namelijk het aanmaken van vacatures door werkgevers.

16


Zorgdossier Vliedberg Alle verzorging van de patiĂŤnten in het bejaardenzorgcentrum De Vliedberg wordt hier bijgehouden. Er worden allerhande behandelingen opgeslagen, zoals therapie en medicatie. Het programma heeft een handige automatische functie die alle medicatiegegevens bijhoudt, deze geeft een melding wanneer er een wijziging is voor het toedienen van de medicatie. Het programma werd ontwikkeld door een externe firma.

17


1.4 Marketing Van de vele sociale diensten die het OCMW Brugge aanbiedt, en de vele folders die ik hiervan heb meegekregen, heb ik de volgende twee uitgekozen: 1.4.1 Promotie De schakelaar Promotie: Reclame Publieksgroep: Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor een energielening voor een woning die dienst doet als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van Brugge.

18


Taxibonnen Promotie: Reclame Publieksgroep: Iedere volwassen bewoner van Brugge, die een bruto inkomen heeft dat het WIGWtarief1 niet overschrijdt.

1

W.I.G.W. is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. Het W.I.G.W.statuut geeft recht op een verhoogde financiĂŤle tussenkomst van het ziekenfonds bij bijvoorbeeld doktersconsultatie, hospitalisatie of medicatie. In dit geval betaalt u voor sommige geneesmiddelen een lagere prijs, of krijgt u een hoger bedrag terugbetaald op de ligdagprijs in een ziekenhuis.

19


1.4.2 Huisstijl De huidige huisstijl van het OCMW Brugge beperkt zich tot het logo en de voettekst. Het logo wordt gekenmerkt door zijn blauwe en grijze lijnen die samen een cirkel vormen om een kleinere grijze cirkel. Onder deze twee cirkels staat de naam van het bedrijf: “OCMW Brugge� in blauwe letters, die onderstreept zijn door een korte rechte lijn in hetzelfde blauw. De voettekst bevat de locatie, het telefoonnummer, faxnummer en rekeningnummer. Het bijgevoegde document is louter informatief, aangezien de gegevens van de vorige hoofdzetel erop zijn geplaatst. Dit document was de meest recente die ik kon bemachtigen, die huidige gegevens zijn echter in dezelfde stijl opgemaakt. Het logo 20


De briefstijl

21


1.5 Bronnen http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/voorkeurregeling_wigw_statuut.php

22


2 Hoofdstuk: Stage 2.1 Curriculum vitae Personalia

Naam:

Monballieu

Voornaam:

Gilles

Woonplaats:

Brugse steenweg 302

Telefoonnummer:

050339466

Mobiel:

0497105304

Geboortedatum:

10 maart 1994

Geboorteplaats:

Brugge

Nationaliteit:

Belg

8000 Brugge

Onderwijs Sint-Andreasinstituut, Brugge - Klassieke Studiën 2006 – 2007 Sint-Andreasinstituut, Brugge - Klassieke Studiën 2007 – 2008 Sint-Andreasinstituut, Brugge - Economie-talen 2008 – 2009 Sint-Andreasinstituut, Brugge - Economie-talen 2009 – 2010 Sint-Jozefsinstituut, Brugge - Informaticabeheer 2010 – 2011 Sint-Jozefsinstituut, Brugge - Informaticabeheer 2011 – 2012 Ervaring Webdesign minionderneming ‘Dolce Vita’ 2011 -2012 Vaardigheden Informaticakennis Microsoft Office (Windows) 2003-2010 (o.a. Word, Excel & Access) Microsoft Office (Mac) 2001-2010 (o.a. Word & Excel) Microsoft Visual Basic 2008 Express (VB.NET) Windows Server 2008 Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Mac OS X Tiger Mac OS X Leopard iWork 23


Talenkennis Nederlands Engels Frans Duits Koreaans

Moedertaal Zeer goed Goed Basiskennis Basiskennis

Hobby’s Gitaarspelen Atletiek Intresse’s Informatica Talen Astronomie Muziek Referenties Vanden Eynde Pascal (Leerkracht informatica) – pascal.vandeneynde@sintjozefbrugge.be Berens Dennis (Leerkracht informatica) – dennis.berens@sintjozefbrugge.be

24


2.2 Algemeen stageverslag Tijdens de stage die ik gelopen heb in het OCMW Brugge ben ik met verschillende werknemers in contact genomen, vooral met de IT-afdeling, wat vanzelfsprekend is. Mijn stagementor, Karel Poupeye, heeft me een korte technische opleiding gegeven om de werking van het OCMW toe te lichten, maar hij heeft ook de stage evaluatie overlopen, en me een handje geholpen om de GIPopdrachten te kunnen afwerken. Steve Vandenbroecke, een medewerker in de informatica afdeling, bezorgde mij het werk en stond telkens klaar voor een woordje uitleg. Zijn collega Marc Degraeve, gaf me ter plaatse uitleg over de netwerkinfrastructuur toen bleek dat ik die nog niet gezien had. Om de GIP-opdrachten af te werken, informeerde ik me bij enkele andere IT-werknemers, waaronder Dominique, om de documentenstroom te verkrijgen. Ik heb nog contact gehad met een paar werknemers buiten de IT-afdeling. Dieter van Parys kon ik helpen met enkele pc problemen. Alexander kon me dan weer helpen met enkele grafische elementen die ik nodig had om de huisstijl en de marketing te kunnen documenteren. Ik heb vooral veel ervaring opgedaan in verband met servers. Aangezien dit onderwerp mij het meest interesseert, had ik mijn stagementor verteld dat ik dit het liefst zou doen, toen hij me vroeg wat ik verwachtte van deze stage bij mijn stagebezoek in november. Als eerste opdracht kreeg ik het opstellen van een iSCSI SAN, waar ik, naast servers en werkstations, met een switch moest werken. Dit had ik nog nooit eerder gedaan, en ik was hierover zeer enthousiast. Naast netwerkapparatuur, heb ik ook enkele computers mogen configureren, of ontbrekende drivers moeten opzoeken. Af en toe kon ik wat tijd vrijmaken om een collega te assisteren bij het vernietigen van harde schijven. Ten slotte ben ik nog mee geweest, toen Steve en Marc even naar een andere locatie van het OCMW Brugge gingen om enkele problemen op te lossen. Hier mocht ik dan de handelingen observeren. Ik had nog nooit eerder met netwerkapparaten gewerkt, op dit gebied heb ik dus zeer veel bij geleerd. Het grootste deel van wat ik heb mogen uitvoeren op mijn stage was nieuw voor me, behalve het configureren van cliÍnten, wat enorm leerzaam was. Het is me opgevallen dat ik vrij snel werkte en bijleerde. Ook had ik een goed doorzettingsvermogen wanneer een probleem zich voordeed. Ik bleef niet bij de pakken zitten, maar probeerde dan het probleem op een andere manier te bekijken. Ondanks het feit dat ik goed mijn best deed zoveel mogelijk aantekeningen te maken, merkte ik dat ik er misschien wat te weinig maakte. Als er in groep gewerkt wordt, of iemand mijn werk zou moeten overnemen zou dit heel wat gemakkelijker gaan voor mijn opvolger als ik mijn werk beter documenteerde. Gelukkig heb ik dan nog de ontbrekende aantekeningen kunnen aanvullen. Op mijn stageplaats heb ik weinig vreemde talen gesproken. De enige talen die ik nodig heb gehad waren Nederlands en Engels. Nederlands enkel om tegen mijn collega’s te kunnen praten. Het opzoekwerk werd gedaan in het Engels, de taal waarmee de meeste informaticabedrijven werken. Wanneer een handleiding gelezen moest worden, stond er iedere keer een onderdeel in het Engels.

25


2.3 Voorstelling stagebedrijf 2.3.1 Beknopte geschiedenis Ik liep mijn stage in de IT-afdeling van het OCMW Brugge. Vanaf 1981 was er sprake van de eerste minicomputer in het OCMW Brugge, toen was de hoofdzetel gelegen in de Kartuizerinnenstraat 4 in het centrum van Brugge. De eerste pc’s werden geplaatst op het einde van de jaren ’80. Enkele jaren later, in 1992, kreeg men een Unix minicomputer met 2 Novell netwerken ter beschikking, wat 5 jaar later vervangen werd. Deze globale verandering betekende dat internet mogelijk was op de nieuwe Windows computers, die in verbinding stonden via lokale Windows-netwerken. In 2001 werd de website van het OCMW Brugge (www.ocmwbrugge.be) in het leven geroepen. Grote veranderingen voor het netwerk vonden plaats vanaf 2003, wanneer gemigreerd werd naar Active Directory, de beveiliging via ISA gebeurde en de terminal service-oplossing via CITRIX. De verhuizing naar de huidige locatie, Ruddershove 4 te Brugge, vond plaats in 2006. Dit nieuwe gebouw brengt heel wat voordelen met zich mee, waaronder IP-telefonie en gigaspeed met glasvezel. 2.3.2 Coördinaten De hoofdzetel van het OCMW Brugge is gelegen in Ruddershove 4, 8000 Brugge. Hier volgen enkele identificatiegegevens van het bedrijf: Maatschappelijke naam: Rechtsvorm: Straat en huisnummer: Postcode en gemeente: Ondernemingsnummer: Telefoon: 050 327 000 URL: E-mailadres: Zichtrekeningen: Stagementor:

OCMW Brugge Overheidsinstellingen Ruddershove 4 8000 Brugge 0207 832 792 Fax: 050 327 333 www.ocmw-brugge.be info@ocmw-brugge.be IBAN: BE65 0910 0090 8896 Karel Poupeye

BIC: GKCCBEBB

26


2.3.3 Bedrijfsactiviteiten Het OCMW Brugge levert verschillende sociale diensten, hiervan zijn buurtdiensten, crisishulp, thuiszorg en gezondheidszorg enkele voorbeelden. Er zijn een aantal voorwaarden om toegang te krijgen tot dit recht. Dit zijn:  nationaliteit : Belg, erkend politiek vluchteling, staatloos en vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;  leeftijd : meerderjarig (18 jaar), ontvoogd minderjarig, zwanger minderjarig, ongehuwd minderjarig met kind(eren) ten laste;  gewoonlijke en effectieve verblijfplaats in België;  ontoereikende bestaansmiddelen;  bereidheid tot werken, eventueel vrijstelling hiervan wegens gezondheids- en billijkheidsredenen;  het uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgeld. De mogelijke rechthebbenden worden opgedeeld in twee groepen: personen jonger dan 25 jaar en personen van 25 jaar en ouder.

27


2.3.4 Organogram Het organogram van de IT-afdeling is de versie januari 2012. Mijn stagementor, Karel Poupeye deelde me echter mee dat deze in de nabije toekomst geüpdatet moet worden, aangezien deze eigenlijk niet actueel is. Het organogram is bijgevoegd in bijlage 1 2.3.5 Stage activiteiten Zoals op de organogram aangeduid staat, stond ik in voor de hardware van het OCMW. Mijn opdrachten hadden vooral te maken met servers, switchen en opslagplaatsen. Herstellingen waren soms ook aan de orde, samen met het configureren van nieuwe computers en laptops. 2.3.6 Afspraken In bijlage 2 heb ik een exemplaar bijgevoegd van de beleidsnota voor het gebruik van de PC en beschikbare communicatiemiddelen die ik heb kunnen bemachtigen. Hierin staan afspraken vermeld in verband met de omgang met de hardware en software, algemene en specifieke richtlijnen en de rechten en plichten van de IT-afdeling. In het huishoudelijk reglement voor de hoofdzetel, ingevoegd bijlage 3, worden afspraken als uurregeling, affiches en badges besproken. Zelf moest ik van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:51 werken.

2.4 Interview Karel Poupeye is het hoofd van de IT in het OCMW in Brugge. De functie houdt enkele verantwoordelijkheden in, waaronder adviseur van het netwerkbeheer, systeembeheer en de helpdesk, veiligheidsconsulent en het verzorgen van de voorbereiding van het comité informatie & welzijn (het laatste zowel in het AZ Sint Jan, als in het OCMW Brugge). Zijn idee van de ideale job is tijdens zijn hogere studies gevormd. Wat uiteindelijk zijn huidige job is geworden. Hij had in het hoger onderwijs (experimentele psychologie) namelijk stages met soortgelijke functies. Zijn eerste job was de organisatie en coördinatie van ICT-projecten, wat de huidige job een logische overstap maakt. Enkele reizen, die meestal niet verder dan Vlaanderen en Luxemburg zijn, horen er ook bij, maar in beperkte mate.

28


2.5 Solicitatiebrief Gilles Monballieu Brugsesteenweg 302 8000 Brugge Tel: 050/339 466

27 oktober 2011

OCMW Brugge Ruddershove 4 8000 Brugge Tel: 050/327 000

Aanvraag stageplaats Geachte heer, mevrouw Ik ben Gilles Monballieu, 17 jaar oud en woonachtig te Brugge. Op de website heb ik vernomen dat studenten de kans krijgen om stage in uw bedrijf te volgen. Ik stuur deze brief dan ook als aanvraag om een stageplaats te kunnen bemachtigen. Ik ben een leerling in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge en beschik over een basiskennis hardware en programmeren. Verder heb ik ervaring opgedaan met een aantal softwarepakketten (waaronder Microsoft Office) en ik wil mijn stage bij uw bedrijf doen om deze kennis te verrijken. Ik zou graag de door uw bedrijf gebruikte programmeertaal leren en zien hoe uw bedrijf te werk gaat. In bijlage vindt u mijn cv. Ik hoop om spoedig positief antwoord te mogen ontvangen. Met vriendelijke groeten

Gilles Monballieu

29


2.6 Beschrijving van de werking in het stagebedrijf De cliënten in het OCMW Brugge gebruiken vooral Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Voor de servers in het OCMW Brugge worden dan weer Windows Server 2003, Windows Storage Server 2003 en Windows Server 2008 gebruikt. New Horizon en RDS Admin behoren dan weer tot enkele gespecialiseerde softwarepakketten die gebruikt worden in de IT-afdeling. Ontwikkelomgevingen omvatten SQL 2000, SQL 2005, SQL 2008 en .NET. De algemene website (url: http://www.ocmw-brugge.be/) geeft informatie tot de vele diensten die het OCMW verleent, en verwijst naar externe sites voor die bepaalde dienst. Ook kunt u vacatures opzoeken via deze site. In bijlage 2 heb ik een exemplaar bijgevoegd van de beleidsnota voor het gebruik van de PC en beschikbare communicatiemiddelen die ik heb kunnen bemachtigen. Hierin staan afspraken vermeld in verband met de omgang met de hardware en software, algemene en specifieke richtlijnen en de rechten en plichten van de IT-afdeling. In bijlage 4 is de netwerkstructuur afgebeeld. Het netwerk in de hoofdzetel in het OCMW is redundant opgebouwd, dit wil zeggen dat de kans dat een doel niet bereikt kan worden enorm verkleind is, aangezien er vanuit één switch telkens twee lijnen vertrekken. Een korte uitleg bij de afbeelding: de rode lijnen wijzen erop dat ze vertrekken vanuit de rechterkant van het schema, de blauwe lijnen wijzen erop dat ze vertrekken vanuit de linkerkant van het schema, groen wijst de lijnen tussen de coreswitchen aan en de gele duidt op de voicelijn. Wanneer men in het OCMW Brugge ICT-hulp nodig heeft, kan men bellen of mailen (door middel van VoIP) naar de helpdesk, dit is het meldpunt. Het valt te bereiken via het intranet, dat mobICT heet. Wanneer men in de helpdesk gecontacteerd wordt, maakt men een melding aan van wat er moet gebeuren. Dit wordt dan bijgehouden. Meldingen worden ook aangemaakt wanneer men aan het probleem werkt, of wanneer het probleem afgewerkt is. Als men een herstelling nodig heeft, gebeurt het contacteren en het melden op dezelfde manier. Om de herstelling te kunnen uitvoeren, wordt het toestel opgezonden, waar men de herstelling in een tweetal dagen verricht. Wanneer men het niet kan herstellen, of het is gespecialiseerd materiaal, contacteert men de firma. Een toestel dat buiten garantie valt, wordt vervangen door een nieuw apparaat. Als noodbatterijen gebruikt men UPS-toestellen. Ze worden momenteel amper gebruikt, maar er staat gepland er nieuwe aan te schaffen. Aan de gebruikte UPS ’en zijn enkele toestellen (vooral servers en switchen) aangesloten met de secundaire voeding. Met de primaire voeding zitten de toestellen op het netstroom. De noodbatterijen die men overweegt te kopen zijn centrale UPS ’en, waarop alle servers, switchen en andere belangrijke apparatuur aangesloten zijn. Als back-up strategie gebruikt men dagelijkse back-ups, daarnaast wordt data ook nog op tape opgeslagen om het zo langer te kunnen bewaren, dit wel ten koste van de snelheid bij het opvragen van de data.

30


2.7 Dagelijks stageverslag Maandag 09/01/2012 8.30 - 9.20

9.20 - 9.30

9.30 - 10.10

10.10 - 10.50 10.50 - 11.20 11.50 - 12.20 12.20 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 15.30

15.30 - 16.20

Klaarzetten van het materiaal, waaronder twee servers, een switch en een hub waar ik later mee zal moeten werken. De specifieke functie van de hardware is op dit moment echter onbekend. Voorstel van een opdracht (iSCSI SAN) door Karel Poupeye en Steve Vandenbroecke. Een iSCSI SAN is een opslagplaats, die via een switch verbonden is met het netwerk. Het kan enkel bereikt worden door apparaten die zich op hetzelfde netwerk bevinden. De werking van EqualLogic GUI & HyperTerminal aantonen. EqualLogic is software ontwikkeld door Dell. De functie ervan is het beheer van de harde schijven van de server waarop deze draait. De server is sowieso een opslagserver van de fabrikant Dell. HyperTerminal is een terminalcomputer emulator, wat wil zeggen dat het een toestel waarmee een computer of server op afstand interactief te bedienen valt, na bootst. Zelf werken met de software die me aangetoond werd. Het zoeken van de handleiding van de 3COM Switch. Unzippen van de 3COM Device Manager. Opruimen en klaarmaken voor pauze. Pauze. De handleiding lezen en de belangrijke kernwoorden, zoals benodigdheden en waarden, aanduiden. De instructies van de handleiding stap voor stap volgen Ik heb verschillende fora geraadpleegd in verband met een probleem. Ook heb ik nagedacht om een oplossing te bekomen aangezien deze niet te vinden was op de bezochte fora, maar de oplossing heb ik nog niet gevonden. Aantekeningen maken over het concept om het beter te kunnen analyseren. Extra uitleg gekregen bij het concept. Aantekeningen gemaakt over wat er vandaag gebeurd is.

16.30 - 16.40 16.40 - 16.5 Verslag: Vandaag heb ik kennisgemaakt met de ICT-afdeling van het OCMW te Brugge. Ik heb ook enkele serverlokalen gezien, en dus ook de infrastructuur hiervan leren kennen. Ik heb de opdracht gekregen een iSCSI SAN op te bouwen, wat me de kans geeft met servers en switchen te werken. Het was wel erg frustrerend toen ik geen enkele oplossing vond om in de switch te raken om zo de instellingen aan te passen.

31


Dinsdag 10/01/2012 8.30 – 8.50 8.50 – 9.20

9.20 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 10.20 10.20 – 11.00 11.00 – 11.20 11.20 – 11.50 11.50 – 11.55 11.55 – 12.10 12.10 – 12.30 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25 13.25 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 15.55 15.55 – 16.40

Klaarzetten van het materiaal. Oplossing zoeken om toegang tot switch te krijgen om zo het IP-adres manueel in te geven. Het kwam namelijk in me op dat er een console kabel nodig was om de instellingen te kunnen aanpassen. De kabel heeft de specifieke functie om een computerterminal (dat is een toestel, waarmee een computer of server op afstand te bedienen valt) met de console poort van een switch of router te verbinden. Het instellen van het IP-adres & gateway. IP-adres van PC instellen om switch te kunnen bereiken. Switch kunnen bereiken via server op ander netwerk. Het wachtwoord van de administrator is niet in zijn standaard waarde. Geen oplossing kunnen vinden om dit te veranderen. Alle poorten van de switch actief maken. Broadcom Advanced Control upgraden op server. Hiermee kunnen de netwerkinstellingen van de server gemakkelijk aangepast worden. Server opnieuw opstarten om de updates te installeren. Zoeken naar de oorzaak van het connectieverlies van de switch wanneer SFP-poorten actief gezet worden. Opzoekwerk om twee servers via de switch met elkaar te connecteren. Pauze. Werkstation aan tweede server koppelen om het in hetzelfde netwerk te zetten. Server in hetzelfde netwerk zetten en met de andere server doen communiceren. Volumes aanmaken en via iSCSI-initiator in gebruik stellen. De schijven formatteren Ik heb nieuw werk gekregen, namelijk het aanmaken van FTP-server op een Windows 2003 server. De functie van de server houdt in dat men bestanden op de server kan opslaan, die vervolgens door gebruikers gedownload kunnen worden. De server klaarzetten en benodigde software downloaden om dit te kunnen doen. Werk afronden

16.40 – 16.51 Verslag Vandaag heb ik het probleem van gisteren kunnen oplossen. Ik heb alles wat ik gisteren geleerd heb, vandaag kunnen toepassen. Ik heb ook bijgeleerd over de iSCSI SAN die ik moet opzetten en RAID. RAID is een afkorting van redundant array of independent/inexpensive disks, wat de naam is voor een aantal manieren voor fysieke dataopslag op harde schijven.

32


Woensdag 11/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 9.20

9.20 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 13.15 13.15 - 14.50 14.50 - 15.10 15.10 - 15.20 15.20 - 16.51

Klaarzetten materiaal Installeren van de software voor de FTP-server. Tijdens het downloaden heb ik op de andere server de oude volumes verwijderd en de nieuwe aangemaakt. De volumes heb ik hierna dan moeten “mergen� en formatteren in NTFS. De CD-Drive van de server functioneert niet. Een ISO-bestand van de CD halen en het op mijn USB-stick zetten om het te kunnen booten. De server kan het ISO-bestand niet openen van de USB-stick. Nu zal ik een ISO-bestand moeten zoeken & downloaden van het internet. Pauze. Nieuwe ISO-bestand zoeken en downloaden. De FTP-service op de server configureren. De FTP-server testen en zo te weten komen of deze volledig functioneel is. Alle overbodige kabels in het serverlokaal (waaronder netwerkkabels en voedingskabels) zoeken, losmaken, sorteren en in de juiste doos leggen.

Verslag Vandaag heb ik een FTP-server moeten opstellen, wat ik nog nooit eerder had gedaan. De functie van de server houdt in dat men bestanden op de server kan opslaan, die vervolgens door gebruikers gedownload kunnen worden. Aangezien de downloads lang duurden, heb ik daar veel tijd verloren. Ik heb nog tijdens het wachten geprobeerd een andere taak af te werken, namelijk de vorige volumes die toch te groot waren, verwijderen, en kleinere aanmaken, zodat andere servers ook gebruik kunnen maken van de volumes. Eenmaal deze taak was afgewerkt, heb ik nog het indrukwekkende serverlokaal bezocht. Daar kreeg ik nog wat uitleg over de functies van de servers en toekomstige plannen voor het serverlokaal. Zoals het verwijderen en aankopen van enkele servers in het lokaal.

33


Donderdag 12/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 8.50 8.50 - 9.10

9.10 - 9.30

9.30 - 11.10

Klaarzetten materiaal. Sorteren van de netwerkkabels, die ik eerder uit het serverlokaal gehaald had. Het formatteren naar NTFS is mislukt, zoeken naar oorzaak hiervan en een nieuwe volume aanmaken en formatteren. Formatteren is het softwarematig indelen van opslagmedia in sporen en sectoren. Daarbij wordt tevens een lege inhoudsopgave gecreĂŤerd. Formatteren is noodzakelijk om een disk te kunnen beschrijven. Een voorbeeld van een bestandssysteem waarin een opslagmedium kan worden opgedeeld, is New Technology File System. Rails uit het serverlokaal in het kinderdagverblijf halen. Deze zullen later geplaatst moeten worden in het hoofdgebouw van het OCMW. Ongebruikte kabels weghalen en opruimen, rails voor de server insteken en uiteindelijk de server zelf insteken, door het op de rails te schuiven. Netwerkkabels op de juiste switch zetten. Harde schijven uit een andere server halen.

11.10 - 11.30 11.30 - 12.00 Verslag Vandaag heb ik de resterende ongebruikte kabels in het serverlokaal opgeruimd om het lokaal ordelijker te maken en klaar te zetten voor een nieuwe levering van servers. Ook heb ik de plaatsing van een server kunnen uitvoeren en aangesloten en van stroom voorzien. Aangezien er weinig werk was, heb ik het werk van een collega overgenomen, namelijk het uithalen van de harde schijven uit de server. ’s Middags ben ik meegegaan naar de SID-beurs, om meer informatie te krijgen over enkele richtingen die me interesseren.

34


Vrijdag 13/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 8.45

8.45 - 9.30 9.30 - 10.00 10.00 - 11.20

11.20 - 11.30 11.30 - 11.40 11.40 - 11.55

11.55 - 12.20 12.20 - 13.15 13.15 - 13.55 13.55 - 15.05 15.05 - 16.00 16.00 - 16.51

Bespreken wat er vandaag moet gebeuren. PC-nummers in de vergaderzaal om deze later vaste IP-adressen te geven in plaats van de huidige dynamische. Een IP-adres is een adres waarmee een netwerkkaart van een host (zoals een computer) in een netwerk ondubbelzinnig aangesproken kan worden binnen een netwerk. Het plaatsen van de rails voor de servers en voor de switch. De hardware van bekabeling (stroomkabels en netwerkkabels) voorzien Nakijken of alles juist geplaatst is qua netwerkkabels, zodat de servers elkaar kunnen bereiken via de switch. Serverlokaal opruimen. Connectie op afstand maken met een pc in het atelier over het netwerk. Een nieuwe inktlader in de printer steken, maar de verkeerde werd geleverd, dus moest ik de lader weer in zijn verpakking steken. Een PC installeren. Pauze. Uitleg krijgen over de FTP-server in het netwerk. Technische opleiding, gekregen van Karel Poupeye, aan de hand van een PowerPoint. Instellingen FTP-server aanpassen. Volume voor de FTP-server aanpassen. iSCSIinitiator, wat nodig is om verbinding te maken met de server over het netwerk, was nog niet geĂŻnstalleerd. Alles klaargezet om maandag verder te kunnen werken.

Verslag Vandaag heb ik de servers en switch, waar ik deze week aan gewerkt heb, in het serverlokaal geplaatst. Ook heb ik gezorgd voor de bekabeling. Tijdens het opstarten van de server heb ik nog wat uitleg gekregen over de hardware die in het gebouw staat. ‘s Middag heeft een collega van mijn stagementor me wat uitleg gegeven over de functie en plaats van de FTP-server in het netwerk, die ik voor hem heb opgesteld. Verder had ik die middag nog een vergadering met Karel Poupeye, het hoofd van de IT-afdeling in het OCMW Brugge. Hij vertelde aan de hand van een PowerPoint, wat de doelen voor het OCMW zijn, om zo de netwerkinfrastructuur uit te leggen.

35


Maandag 16/01/12 8.30 – 8.35

Klaarzetten materiaal.

8.35 – 8.50

iSCSI-initiator installeren op de FTP-server en het een volume van 2 TB toedelen.

8.50 – 9.10

NetGear ReadyNAS installeren op de pc, om het hier dan te configureren. Met dit programma kan met de zogenaamde Network-attached storage of NAS, wat staat voor een op het netwerk aangesloten opslagmedium, van NetGear gewerkt worden.

9.10 – 9.30

IP-adres instellen voor de NetGear NAS. Een goede plaats voor het toestel in het serverlokaal vinden. Opdracht gekregen om pc’s die een 64bits OS gekregen hebben, een 32-bits OS te geven, aangezien sommige van deze laptops geen 64-bits ondersteunden.

9.30 – 9.40

De tweede NAS installeren en plaatsen in het serverlokaal.

9.40 – 12.30

Zes pc’s installeren (32-bits en benodigde software).

12.30 – 13.15

Pauze.

13.15 – 15.40

Afwerken installatie pc’s. Ik heb ook een driver voor een LAN-verbinding gezocht voor enkele laptops. Dat heb ik dan op elke laptop, waar de driver ontbrak, geïnstalleerd.

15.40 – 16.00

Wegsteken van de pc’s in de juiste dozen.

16.00 – 16.25

Een bestand dat elke gebruiker nodig heeft tijdens de komende vergadering op elke pc in de raadzaal zetten.

16.25 – 16.51

Er was geen werk meer voor deze dag en ik heb nog mogen studeren voor het theoretisch rijexamen dat morgen plaatsvindt.

Verslag Vandaag heb ik twee back-ups mogen installeren, die via de switch verbonden zijn. Verder heb ik ook nog Windows 7 en enkele andere software pakketten op die laptops geïnstalleerd. 36


Dinsdag 17/01/12 8.00 - 9.30 9.30 - 9.50 9.50 - 10.10 10.10 - 11.50

11.50 - 12.30

12.30 - 13.15 13.15 - 15.00 15.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.10

Op school voor het theoretisch rijexamen. Een server uit het kinderdagverblijf halen, om hierop later Windows Server 2003 te installeren. Deze server nieuwe harde schijven geven. Op de server Windows Server 2003 R2 SP2 installeren. Ondertussen werd ik nog even opgeroepen door Karel Poupeye, om de stage van de eerste week te evalueren. Er kon geen connectie gemaakt worden met de tweede NAS die gisteren opgesteld werd. Dit probleem heb ik dan opgelost, door het IP-adres even na te kijken, en deze dan een nieuwe te geven. Pauze. Updaten van de server en enkele driverproblemen oplossen. Notebooks controleren of ze nog werken, zo ja, of ze genoeg RAM-geheugen hebben. Indien ze niet aan de eisen voldoen moesten ze apart gelegd worden, want deze konden niet meer gebruikt worden. Een tweede server op dezelfde manier configureren als de vorige. Het was echter een nieuwer model, en dit gaf enkele problemen, die ik later zal oplossen, aangezien er nog een laatste opdracht voor de notebooks was. Uit iedere notebook, die niet aan de eisen voldeed, moest de accu verwijderd worden. Bij die nog werkten, maar waarvan het RAMgeheugen niet groot genoeg was, mochten het RAM-geheugen en de harde schijf verwijderd worden.

Verslag Vandaag werd ik bij mijn stagementor geroepen om mijn eerste stageweek te bespreken. Ik heb ook nog een foutje dat ik gisteren bij de NAS gemaakt had, kunnen oplossen. De server had een driverprobleem, hiervoor heb ik dan een server van hetzelfde model onderzocht, en de ontbrekende software toegevoegd op die eerste server. Omdat de tweede IT-stagiair geen werk meer had, en zijn stagementor al naar huis vertrokken was, had ik hem gevraagd of hij me wilde helpen met het controleren van de notebooks en het eventueel uithalen van de onderdelen.

37


Woensdag 18/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 9.10

9.10 - 10.50 10.50 - 11.50

11.50 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 15.30

15.30 - 16.40 16.40 - 16.51

Klaarzetten materiaal. Een server configureren. Deze gaf wat problemen en ik heb dan de aanwezige Logical Drive verwijderd en een nieuwe aangemaakt, dit had geen effect. Ik vermoedde dus dat het probleem softwarematig was, dus heb ik een nieuwe SmartStart, software voor Windows Server van HP, opgezocht. Het downloaden van een nieuwere versie van SmartStart. Tijdens het downloaden vond ik een CD-rom met een nieuwere versie van SmartStart die werkte. Hiermee heb ik dan de server geconfigureerd. Tijdens het configureren heb ik enkele oude harde schijven vernietigd. Installeren van updates en sorteren van harde schijven. Pauze. Een driver voor een base system device ontbrak op de server, deze heb ik dan gezocht en ge誰nstalleerd. Uiteindelijk bleek het een bepaalde configuratie software van HP te zijn, die na het installeren ontbrak. Harde schijven vernietigen. Enkele ontbrekende drivers opgezocht. Waaronder twee drivers voor de PCI-poorten, wat enkele aansluitingen zijn op het moederbord, om bijvoorbeeld een netwerkkaart of geluidskaart toe te voegen.

Verslag Vandaag heb ik, net zoals gisteren een server ge誰nstalleerd, hiervoor kon ik voor een klein deel mijn kennis uit de les gebruiken. Het werk gebeurde grotendeels met software specifiek gemaakt voor die lijn van servers. Er staan enkele dozen vol met harde schijven die vernietigd moeten worden vooraleer ze weg mogen. Ik heb dan, samen met de tweede stagiair, de defecte, te oude en te kleine harde schijven eruit gehaald, omdat de harde schijven die in orde zijn, opnieuw gebruikt kunnen worden.

38


Donderdag 19/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 8.50 8.50 - 10.30 10.30 - 10.50 10.50 - 12.00 12.00 - 12.10 12.10 - 13.10 13.10 - 15.30

15.30 - 16.30 16.30 - 16.51

Klaarzetten materiaal Nakijken van de server. Installeren van twee pc’s naar Windows XP. De drivers installeren van de pc’s. Updates installeren voor de pc’s. Opruimen van het materiaal die door de pc’s gebruikt werd. Pauze Na het installeren van een laptop, was er geen LAN driver, wel een WLAN driver. De drivers dienen beiden om connectie te maken met een netwerk. WLAN onderscheidt zich van LAN doordat deze draadloos is. Er werd mij gevraagd deze driver te zoeken. Harde schijven vernietigen. De ontbrekende drivers voor de PCI-poort en PCI-bridge van een server gezocht, maar niet gevonden.

Verslag ’s Ochtends moest ik op twee pc’s Windows XP zetten, hiervoor kon ik de kennis gebruiken die we hadden opgedaan tijdens het opzetten van de cliënten in de les. Verder heb ik enkel gezocht naar drivers en updates geïnstalleerd, wat noodzakelijk is en veel tijd inneemt. Ik heb ook de harde schijven vernietigd zodat er geen informatie in verkeerde handen kan vallen.

39


Vrijdag 20/01/12 8.30 - 10.00

10.00 - 10.30

Een werknemer van het OCMW Brugge had enkele pc problemen: geen netwerkconnectie, het opstarten duurde lang, een grijs scherm na het inloggen en een programma was niet compatibel met Windows 7. Deze problemen heb ik dan opgelost De thin clients, erg lichte computers qua hardware die over een eigen besturingssysteem beschikken, maar werken via een server, moeten geflasht worden. Dit betekent dat er een nieuw besturingssysteem op geplaatst moet worden. Ik heb dan software gevonden om dit mogelijk te maken. Eerste toestel is succesvol geflasht. De andere toestellen flashen.

10.30 - 11.00 11.00 - 12.30 Verslag Dit was de eerste keer dat ik een probleem moest oplossen voor een werknemer in het OCMW. Hij gaf me duidelijk weer wat de problemen waren en ik kon deze vervolgens oplossen. Verder moest ik de thin clients flashen, omdat dit gisteren mijn collega niet gelukt was.

40


Maandag 23/01/12 8.30 - 8.40 8.40 - 9.10 9.10 - 10.30

10.30 - 11.20 11.20 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 13.50 13.50 - 14.15 14.15 - 14.55 14.55 - 15.05

15.05 - 15.45 15.45 - 16.51

Klaarzetten materiaal. In de switch geraken met behulp van een console cable om het te configureren. Toen ik vroeg wat ik als netwerkinstellingen moest gebruiken, bleek dat de switch niet nodig was. Er werd dan gevraagd of ik de switch kon updaten. Een desktop en laptop installeren. Updates installeren op deze pc’s. Pauze. Een server voor het serverlokaal uit het kinderdagverblijf halen. De server via SmartStart configureren. SmartStart configureert Server 2003 R2. Server geeft een foutmelding na het opstarten, en kan dus niet opstarten. Opnieuw configureren van de server. SmartStart configureert Server 2003 R2 opnieuw. Weer een error tijdens het opstarten. Andere versie van SmartStart gebruiken, volledige server formatteren, nieuwe logical drive aanmaken en server configureren. Het probleem herhaalde zich, wat dus wil zeggen dat dit niet aan SmartStart, maar aan de server ligt.

Verslag Vandaag mocht ik uitzoeken hoe ik met een oudere versie moest werken dan de switch waarmee ik eerder had gewerkt. Verder heb ik weer eens enkele computers installeren & een server configureren. Ik ben niet ver geraakt bij het configureren van deze server, aangezien hij een fout geeft van de bootloader. Ik had dan ook nog een programma gevonden waarmee je verschillende servers tegelijkertijd kan installeren, wat goed uitkomt, aangezien ik de opdracht heb gekregen enkele servers te configureren.

41


Dinsdag 24/01/12 8.30 - 8.50

8.50 - 10.40

10.40 - 11.15

11.15 - 11.25 11.25 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.05 14.05 - 14.15 14.15 - 16.51

Het zoeken en registreren van de Rapid Deployment software. Deze software maakt het mogelijk om verschillende servers van HP tegelijk te configureren, wat wel erg handig is, omdat ik de opdracht heb gekregen enkele HP servers te configureren. Een Fujitsu Storage Server (een server met massaopslag als voornaamste functie) installeren die niet via RDP geconfigureerd kan worden. Er is een fout bij het configureren die zegt dat er geen harde schijven aanwezig zijn, al is dit wel zo. Enkele hardwarematige en softwarematige oplossingen gezocht. De ondervonden problemen aan de stagementor getoond en een nieuwe doos met cd’s gekregen, die ik moest uitproberen. Controleren van de storage server. Updates van server installeren. Pauze. Updates installeren en RDP downloaden, dit zal even duren, aangezien het 7 GB is. Stagebezoek Dhr. Vanden Eynde. ServerView RAID installeren en toepassen op de server. Dit werd me gevraagd, omdat ik de softwarematige opstelling van de harde schijven moest proberen te wijzigen, en dit programma geeft je waarschijnlijk de mogelijkheid dit te doen.

Verslag Vandaag was het zo’n beetje een herhaling van de andere dagen. Het installeren van de server ging deze keer een klein beetje anders, maar de werking leek voornamelijk op de eerder uitgevoerde configuraties. Het oplossen van de problemen, configureren en updaten van de server namen veel tijd in beslag, maar gaven uiteindelijk resultaat. Verder heb ik nog het ISO bestand (een bestandstype dat een exacte kopie van een cd of dvd bevat) van het programma dat ik gisteren vond, gedownload, aangezien de cd-rom zoek was. Hierna heb ik nog de stagebegeleider gesproken.

42


Woensdag 25/01/12 8.30 - 9.00 9.00 - 9.35

9.35 - 12.20 12.20 - 12.30

12.30 - 13.15 13.15 - 14.45 14.45 - 16.40

16.40 - 16.51

De harde schijven van de andere servers uit het kinderdagverblijf halen om deze te configureren. De storage server nagekeken. Er resteerden nog enkele updates na de updates die gisteren ge誰nstalleerd werden. De harde schijven van de eerste server configureren. Eerste server is volledig geconfigureerd, ge端pdatet en alle drivers zijn in orde gebracht. De configuratie van de tweede server wordt gestart, zodat deze tijdens de pauze kan lopen. Pauze. Verder configureren, updaten en installeren van drivers van de tweede server. De derde server configureren, updaten en drivers installeren. Tijdens het installeren vroeg een collega of ik een probleem voor hem kon gaan oplossen, omdat hij zelf geen tijd had. Men had namelijk een printer die werkte, maar niet gevonden kon worden door de pc. Ik kon dit probleem oplossen. De harde schijven terug in de servers in het kinderdagverblijf gaan plaatsen.

Verslag Ondanks de download van gisteren heb ik het programma niet gebruikt, omdat ik anders te veel moest sleuren met de servers. Mijn stagementor vertelde me dat het gemakkelijker was er gewoon de harde schijven uit te halen en deze in de server van hetzelfde model die ik had staan te configureren. Hiervoor moest ik dezelfde handelingen als bij de vorige servers uitvoeren. Verder heb ik nog iemand in het bedrijf ontmoet, buiten de IT-afdeling, die me kon helpen met de huisstijl en de marketing.

43


Donderdag 26/01/12 8.30 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.15 13.15 - 14.15

14.15 - 14.50 14.50 - 15.30 15.30 - 16.51

Rondvragen voor informatie in verband met de GIP-opdrachten. De bekabeling in het serverlokaal in het kinderdagverblijf in orde brengen. Pauze. Een badge-printer configureren en uittesten. De printer bedrukt de plastic kaartjes, die men in het OCMW gebruikt. Rondleiding in het serverlokaal in het A.Z. St. Jan. Bekabeling in orde brengen in het serverlokaal in het OCMW. Een printer een nieuwe fuser geven, deze testen en vervolgens in het netwerk zetten. Een fuser is een onderdeel in een laser printer. Deze verwarmt de inkt en brengt het aan op het blad. Ook bellen naar de afdeling waar deze moest staan, om te vragen of ik kon langskomen om de printer te vervangen, maar er was niemand meer aanwezig.

Verslag Vanochtend heb ik tijd gekregen om vragen te stellen aan de werknemers in de informaticadienst in verband met de GIP-opdrachten. Zo ben ik ook meer te weten gekomen wat er allemaal gedaan wordt in de afdeling en hoe ze te werk gaan. Verder was het een rustige dag, omdat er weinig te doen was. Het was interessant om eens het serverlokaal in het AZ St Jan te zien, wat een unieke kans is. Het was leuk eens de badge-printer in werking te zien.

44


Vrijdag 27/01/12 8.30 - 10.30 10.30 - 12.00

12.00 - 12.30 Verslag

Informatie opzoeken voor de GIP-opdrachten. Naar twee onderdelen van het OCMW Brugge, namelijk Sint-Anna en Ons Huis, gaan in het centrum van Brugge om ter plaatse enkele problemen op te lossen. Waaronder het toevoegen van gebruikers in Outlook en enkele ongebruikte netwerkkabels uithalen. Opruimen materiaal.

Vandaag kreeg ik nog tijd om enkele vragen te stellen aan een medewerkster die gisteren in vergadering was. Zij kon me helpen met de documentenstroom. Verder ben ik mee geweest met de twee netwerkbeheerders, Steve en Marc, om ter plaatse enkele problemen op te lossen.

45


3 Hoofdstuk 3: website 3.1 Statische website De hoofdpagina Dit is de hoofdpagina die algemene informatie van de minionderneming bevat.

De team pagina Op deze pagina staat de organogram van het bedrijf.

46


De producten pagina Op deze pagina staan de producten die het bedrijf aanbiedt afgebeeld.

De contact pagina Op deze pagina staan de contactgegevens en de locatie van het bedrijf.

47


3.2 Dynamische website De hoofdpagina Dit is de hoofdpagina die algemene informatie van de minionderneming bevat.

De team pagina Op deze pagina staan de werknemers.

48


De product pagina Op deze pagina worden de producten afgebeeld.

De nieuwsbrief pagina Hier staat de nieuwsbrief van het bedrijf.

49


De affiche Op deze pagina staat de affiche van de onderneming

De sponsor pagina Op deze pagina worden de sponsors van het bedrijf afgebeeld.

50


De login pagina Dit is de pagina waar de gebruikers kunnen inloggen.

De hoofdpagina na het inloggen Wanneer men ingelogd is, veranderd het uitzicht van de hoofdpagina.

51


3.2.1 Logboek

Datum & tijdstip 30 september 2011 om 9u54

3 oktober 2011 om 11u04

3 oktober 2011 om 12u16 12 oktober 2011 om 21u35

12 oktober 2011 om 21u42 13 oktober 2011 om 17u34

13 oktober 2011 om 18u11 17 oktober om 9u45

17 oktober 2011 om 21u40

17 oktober 2011 om 21u56

18 oktober 2011 om 00u10

18 oktober 2011 om 15u10

Gebeurtenis Subdomein en gegevens ontvangen. Meteen een mail gezonden naar K’yanni om te vragen of ze al inhoud en/of ideeën hadden. K’yanni vraagt of het domein wel degelijk ladolcevita.jozefienen.be is . In bijlage zit hun logo in een .docx bestand. K’yanni zegt dat hij zijn collega’s om de slogan en sponsors zal vragen. K’yanni verteld me dat zijn collega’s de dag ervoor vroeger of er al een verwelkomingspagina zou komen , ook stelden ze als lay-out voor om link , rechts en boven een Italiaanse vlag te zetten , en geel te gebruiken (maar hij zegt in de mail dat hij dit zelf geen goed idee vindt). Mail naar K’yanni om te zeggen dat we het lay-out idee ook niet goed vinden en al begonnen zijn aan de site. K’yanni vraagt of we net zoals vorige week moeten samenkomen tijdens de les BPR , wij wisten dit ook niet. Hij vroeg ook of we al eens konden tonen wat we tot nu toe hadden. K’yanni vergat nog de menustructuur te mailen en stuurde ze in deze mail. We hadden vergeten te antwoorden op K’yanni zijn mail op de site al eens te tonen , later bezorgden we dan een screenshot. (ze hadden dit nodig voor de ppt) Enkele foto’s ontvangen , maar geen enkele met het volledige team. Ook productfoto’s ontvangen , maar er zaten geen bruikbare tussen (allemaal op rode achtergrond met de flits duidelijk zichtbaar op de producten). K’yanni mailt om te zeggen dat ze tegen morgen een screenshot nodig hebben van de homepagina om in de presentatie te steken. Hij heeft geluk dat we nog wakker waren om de site presenteerbaar te maken en een screenshot te nemen. Vanaf dat we klaar waren direct de site online gezet en hem de link gemailt. K’yanni bedankte ons en is blij dat het in orde is voor de aandeelhoudersvergadering. Hij stuurde ons ook 3 achtergrond ideeën waarvan we uiteindelijk ook 1 van gebruikt hebben. Het was die avond aandeelhoudersvergadering en plots slaan ze in paniek en komen ze ons halen voor de site , ze zaten toen in het gistje de inhoud van de site te maken… We hebben toen nog een uur na het belsignaal (we hadden normaal geen 8e lesuur) gebleven om de site naar hun wensen aan te passen. We hebben alles ter plaatse moeten in mekaar knutselen uit docx documenten. Ze 52


21 oktober 2011 om 09u38

24 oktober 2011 om 20u00

16 november 2011 om 09u10

16 november 2011 om 23u34 21 november 2011 om 11u03

21 november 2011 om 20u39 22 november 2011 om 14u17

2 december 2011 om 18u41

7 december 2011 om 14u00 – 8 december 2011 om 02u00

8 december 2011 om 13u00

8 december 2011 om 15u00

vroegen ook om een bepaald lettertype voor de site , maar we vertelden hen dat u dit afgeraden had. Deel van de sponsors ontvangen , maar geen enkele informatie hoe ze weergegeven op de site (hij had ons eerder al mondeling gezegd dat dit volgens hoeveelheid van de sponsoring moest , maar die info hebben tot op vandaag nog niet gekregen) Iets betere foto’s ontvangen , maar niet van alle producten maar nog steeds geen naam of beschrijving omdat “iemand anders ermee bezig is” Nogmaals gevraagd om de sponsors door te sturen MET informatie welke verhouding ze ten opzichte van elkaar moeten hebben Sponsors ontvangen met verhouding Na ongeveer een maand wordt ons beloofd dat we later op de dag alle producten op een witte achtergrond zullen ontvangen. Zoals beloofd hebben we deze keer goede productfoto’s ontvangen en ook pasfoto’s van alle werknemers. K’yanni stuurt een mail om te zeggen dat de pasfoto’s opnieuw getrokken moeten worden omdat ze niet goed zijn (sommige mensen staan met hun ogen dicht etc) K’yanni bezorgde ons via mail een overzicht van wat er nu moet gedaan worden: - Lettertype van de hoofding aanpassen naar Edwardian Script ITC - Emailadres en tel. nr. toevoegen aan de contactpagina - Sponsors op de site plaatsen - Nieuwsbrief (Nog niet gekregen , hun leerkracht moet die nog goedkeuren/maken) - De foto’s van het personeel onder team plaatsen (ook nog niet gekregen) - Producten met beschrijving op de site zetten Logboek opnieuw en correct samengesteld, zoals u voorstelde een ander menu zonder animatie in de site verwerkt, alle producten met prijs aan de productpagina toegevoegd, submenu’s onder team aangemaakt , enkele compabiliteitsproblemen met IE opgelost , CSS code opgeruimd , image slider gezocht om later te integreren , extra contactgegevens toegevoegd , kleine bugs met margin & padding opgelost. De mensen van La Dolce Vita aangesproken om nogmaals te vragen wanneer ik de nieuwsbrief zal ontvangen, en meer duidelijkheid gevraagd over de gewenste lettertypes. Aangezien BI al examenblok had kregen we van Mevr. Demeulder de kans om ander werk te doen in haar les. We pasten het menu nog wat aan en besloten een andere 53


8 december 2011 om 17u30 8 december 2011 om 18u00 8 december 2011 om 18u45 8 december 2011 om 22u46 8 december 2011 om 22u50 6 februari 2012 om 10u42

16 februari 2012 om 12u50 17 februari 2012 om 10u21 18 februari 2012 om 19u33

24 februari om 19u11 5 maart om 10u45 14 maart om 15u00 21 maart om 16u00 22 maart om 18u30

slider te gebruiken (De eerste slider bevatte een storend watermark) Een pagina aangemaakt voor het organogram en deze daarin toegevoegd. De banner aangepast naar het gewenste lettertype. Alexandra weet mij op facebook te vertellen dat ze voor de nieuwsbrief op u aan het wachten zijn. Site geßpload en de afbeeldingen op de homepage als voorlopige tekst gezet Upload van logboek en site naar dropbox E-mail ontvangen van Hannah met de melding dat ze vanaf de functie van webmaster op zich zal nemen en enkele concrete vragen over de site Hannah gesproken en heel wat afspraken gemaakt voor de website E-mail ontvangen van Hannah met daarin een nieuwe nieuwsbrief E-mail ontvangen van Hannah met daarin al haar wensen voor de website , zoals we eerder afgesproken hadden. Ze bezorgde ons ook alle nodige documenten(uitgezonderd de aandeelhouders) Affiche ontvangen via mail Hannah vraagt wat aanpassingen aan het design (Afdakje terug in het rood,‌) De logindeur van de loginbalk voorzien De producten weergeven vanuit de database met afbeeldingen, in categorieÍn ingedeeld. Loginpagina met drop down lijst, affiche pagina & sponsor pagina aangemaakt

54


4 Hoofdstuk: informaticaproject 4.1 Documentatie UML Use Case

De gewone gebruiker kan op de site opzoekingen doen (die gespecifieerd zijn op merk en model), verder kan hij ook contact opnemen met de administrator, om meldingen, aanvragen en andere, ongespecifieerde onderwerpen aan te halen. De administrator heeft naast dezelfde rechten als de gebruiker, ook enkele andere rechten. Na het inloggen kan hij namelijk merken en modellen toevoegen en verwijderen, het gastenboek bekijken en weer uitloggen wanneer hij uiteindelijk klaar is met zijn gewenste handelingen.

Class Diagram Gebruiker Gebruikersnaam: string Inloggen()

Contact Naam: string

Model Modelnaam: string

Merk Merknaam: string

Invullen()

Zoeken()

Zoeken()

55


Activity Diagram

Elk bezoek begint met de actie “bezoeken site�, een gebruiker kan contact opnemen, of een merk en model uit de database opzoeken. Om echter andere acties uit te voeren, moet eerst worden ingelogd. Eenmaal dit gebeurd is, kan men de andere acties uitvoeren.

Normalisatieproces Nulde normaalvorm Gebruiker, wagens, contact Eerste normaalvorm Gebruiker Wagen Gebruikersnaam Merk Wachtwoord Model Prijs Beschrijving

Contact Naam Emailadres Categorie Bericht

56


Tweede normaalvorm Gebruiker ID Gebruikersnaam Wachtwoord

Wagen ID Merk Model Prijs Beschrijving

Contact ID Naam Emailadres Categorie Bericht

Derde normaalvorm Gebruiker ID Gebruikersnaam Wachtwoord

Model ID Merk Model Prijs Beschrijving

Contact ID Naam Emailadres Categorie Bericht

Merk ID Merknaam Beschrijving

57


4.2 Site Om in te loggen kun je volgende gegevens gebruiken: Login: admin Wachtwoord: abc123 De site is te vinden op http://gillesm.net84.net Homepagina: Index.php

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div>

58


<div id="menu"> <ul> <li><a href="#" id="current" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <form name="formulierMerken" method="post" action="opzoeken.php"> <p>Merk:</p> <select name="merk"> <option value="alles" selected>Selecteer een merk <?php //Databaseconnectie require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM merken ORDER BY merknaam ASC", $link); while(list($id,$merk)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$merk'>$merk"); } mysql_close($link); ?> </select> <input type="submit" name="btnFormulier" class="button" value="Toon merk" size="45px"><br> </form> </div> <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="#" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?>

59


</ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <div class="spotlight"> <p>Lamborghini Aventador</p> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Info pagina: info.php

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head>

60


<title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="#" id="current">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="#" id="current" >Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <div class="post">

61


<h2>Beste bezoeker</h2><br> <p>Welkom op GM Motors.<br><br> Deze site bestaat uit enkele pagina's, waaronder een database die u zonder inloggen kunt bereiken.<br> Voor een aantal paginaâ&#x20AC;&#x2122;s moet u eerst inloggen.<br><br> Nog een prettige dag verder,<br> Gilles Monballieu </p> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Contact pagina: contact.php

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

62


<head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php" id="current" >Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php" id="current">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main">

63


<form name="contactformulier" method="post" action="contactverwerk.php"> <p> Indien u contact wil opnemen, kunt u dit via dit formulier doen.<br> Meldingen van een ontbrekende wagen en aanvragen om de site uit te breiden kunnen hier ook gebeuren. Verder kunnen ook hier ongespecificeerde contacten gebeuren. <label>Naam:</label> <input type="text" name="txtNaam" size="35"> <label>Emailadres:</label> <input type="text" name="txtEmail" size="25">@<input type="text" name="txtAdres" size="20"> <label>Type:</label> <select name="selType"> <option>Melding</option> <option>Aanvraag</option> <option>Andere...</option> </select> <label>Bericht:</label> <textarea name="txtBericht" cols="40" rows="5"></textarea> <input type="submit" name="btnContact" class="button" value="Zenden"> </p> </form> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html> Contact verwerk pagina: contactverwerk.php Geen schermafdruk beschikbaar, aangezien dit een verwerkpagina is. <?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header">

64


<div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php" id="current" >Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php" id="current">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <form name="contactformulier" method="post" action="contactverwerk.php"> <p> Indien u contact wil opnemen, kunt u dit via dit formulier doen.<br> Meldingen van een ontbrekende wagen en aanvragen om de site uit te breiden kunnen hier ook gebeuren. Verder kunnen ongespecificeerde contacten hier ook gebeuren. <label>Naam:</label> <input type="text" name="txtNaam" size="35"> <label>Emailadres:</label>

65


<input type="text" name="txtEmail" size="25">@<input type="text" name="txtAdres" size="20"> <label>Type:</label> <select name="selType"> <option>Melding</option> <option>Aanvraag</option> <option>Andere...</option> </select> <label>Bericht:</label> <textarea name="txtBericht" cols="40" rows="5"></textarea> <input type="submit" name="btnContact" class="button" value="Zenden"> </p> </form> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Melding pagina: melding.php

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd">

66


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <h2>Melding contact</h2>

67


<p> Uw bericht werd succesvol doorgestuurd!<br> We zullen proberen uw bericht zo snel mogelijk te behandelen.<br> Klik <a href="index.php">hier</a> om naar de hoofdpagina te gaan, of klik <a href="contact.php">hier</a> om terug naar de contactpagina te gaan. </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Login pagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body>

68


<div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <p>Op deze pagina kan de administrator inloggen.<br> <?php if(isset($_SESSION["ingelogd"])){ header("location:logout.php"); } ?> <form name="loginformulier" method="post" action="loginverwerk.php">

69


<p> <label>Login:</label> <input name="myusername" type="text"> <label>Wachtwoord:</label> <input name="mypassword" type="password"><br><br> <input type="submit" name="Submit" value="Login"> </p> </form> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html> Loginverwerk <?php session_start(); $id = session_id(); //Databaseconnectie define("DATABANKSERVER", "mysql3.000webhost.com"); define("DATABANKGEBRUIKER", "a9535959_gillesm"); define("DATABANKWACHTWOORD", "laatmebinnen123"); define("DATABANKNAAM", "a9535959_gillesm"); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); mysql_select_db(DATABANKNAAM) or die("KON DATABANK NIET SELECTEREN"); // Gebruikersnaam en wachtwoord uit POST halen $myusername=mysql_escape_string($_POST['myusername']); $mypassword=mysql_escape_string($_POST['mypassword']); // Bescherming tegen MySQL injectie $myusername = stripslashes($myusername); $mypassword = stripslashes($mypassword); $myusername = mysql_real_escape_string($myusername); $mypassword = mysql_real_escape_string($mypassword); $sql="SELECT * FROM gebruiker WHERE gebruikersnaam='$myusername' and wachtwoord='$mypassword'"; $result=mysql_query($sql); // Rijen van het resultaat tellen $count=mysql_num_rows($result);

70


// Er is maar 1 unieke gebruiker met deze gegevens , dus het resultaat moet 1 rij zijn if($count==1){ // Variabelen vullen en naar de homepage gaan session_register("myusername"); session_register("mypassword"); $_SESSION['ingelogd']=true; header("location:admin.php"); } else { echo "Login of wachtwoord foutief"; } ?>

Loguitverwerk <? session_start(); session_destroy(); header('Location:index.php'); ?>

Adminpagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" />

71


</head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <h2>Welkom Administrator!</h2> <p> Zoals u ziet kunt u nu data toevoegen en verwijderen.<br> U kunt op de pagina's via de header of door middel van de onderstaande lijst: </p> <ul> <?php

72


if(isset($_SESSION['ingelogd'])) { echo("<li><a href='toevoeging.php'>Data toevoegen</a></li> "); echo("<li><a href='verwijdering.php'>Data verwijderen</a></li> "); echo("<li><a href='logoutverwerk.php'>Uitloggen</a></li> "); } ?> </ul> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Gastenboek

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

73


<head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="#" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"><center> <h2>Gastenboek</h2> <p>

74


<?php require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); ini_set('display_errors', 1); error_reporting(E_ALL); $query = mysql_query("SELECT * FROM contact ORDER BY gebruikersnaam ASC"); $teller = 0; $kolom = 1; echo '<table border="2px">'; while ($bericht=mysql_fetch_array($query)) { echo ($teller % $kolom) == 0 ? '<tr>' : ''; echo '<td align="center" valign="top">'; echo '<b>'.$bericht['gebruikersnaam'] .'</b><br>'.$bericht['emailadres'] .'<br><i>'.$bericht['categorie'] .'<br><br>'. $bericht['inhoud'].'</i>'; echo '</td>'; $teller++; echo ($teller % $kolom) == 0 ? '</tr>' : ''; } echo ($teller % $kolom) != 0 ? '</tr>' : ''; echo '</table>'; ?> </p></center> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

75


Opzoekpagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" id="current" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu();

76


?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <?php require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); ?> <form id="WagenOverzicht" name="WagenOverzicht" method="post" action="overzicht.php"> <?php $merk=$_POST['merk']; ?> <form name="formulier" method="post" action="overzicht.php"> <h2>Model</h2> <p> <select name="model"> <option value="alles" selected>Selecteer een model <?php $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM modellen WHERE merk_id='$merk' ORDER BY modelnaam ASC"); while(list($id,$model)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$model'>$model"); } mysql_close($link); ?> </select> <input type="submit" name="btnFormulier" class="button" value="Toon model" size="45px"><br> </p> </form> </div> <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul>

77


</div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <?php require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $query = mysql_query("SELECT * FROM merken WHERE merknaam='$merk'"); ini_set('display_errors', 1); error_reporting(E_ALL); ?> <h2><center> <?php echo "$merk"; ?> </center></h2> <p> <?php $teller = 0; $kolom = 1; echo '<table border="1px" >'; while ($merk=mysql_fetch_array($query)) { echo ($teller % $kolom) == 0 ? '<tr>' : ''; echo '<td align="center" valign="top">'; echo '<p>'.$merk['beschrijving'] .'</p>'; echo '</td>'; $teller++; echo ($teller % $kolom) == 0 ? '</tr>' : ''; } echo ($teller % $kolom) != 0 ? '</tr>' : ''; echo '</table>'; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div>

78


</body> </html>

Overzichtspagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" id="current" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php

79


require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <p> <?php require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $model=$_POST['model']; ?> <h2><center> <?php echo "$model"; ?> </center></h2> <?php $query = mysql_query("SELECT * FROM modellen WHERE modelnaam='$model' ORDER BY modelnaam ASC"); ini_set('display_errors', 1); error_reporting(E_ALL); $teller = 0; $kolom = 1; echo '<table border="0px">'; while ($model=mysql_fetch_array($query)) {

80


echo ($teller % $kolom) == 0 ? '<tr>' : ''; echo '<td align="center" valign="top">'; echo '<img src="cars/'.$model['id'].'.JPG" /><p><b>'.$model['prijs'] .'</b><br>'.$model['beschrijving'] .'</p>'; echo '</td>'; $teller++; echo ($teller % $kolom) == 0 ? '</tr>' : ''; } echo ($teller % $kolom) != 0 ? '</tr>' : ''; echo '</table>'; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Toevoegpagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd">

81


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main">

82


<form id="MerkToevoegen" name="MerkToevoegen" method="post" action="merktoevoegen.php"> <h2>Merk:</h2> <p> <i>Indien u niet zeker bent of het merk al in de database zit,<br>kunt u het met de lijst controleren.</i><br> <input type="text" name="txtMerk" size="20px"> <select name="cboControle"> <option value="alles" selected>Controleer hier... <?php //Databaseconnectie require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM merken ORDER BY merknaam ASC", $link); while(list($id,$merk)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$id'>$merk"); } mysql_close($link); ?> </select> <label>Beschrijving:</label> <textarea name="txtBeschrijving" cols="40" rows="5"></textarea> <input type="submit" name="btnMerkToevoegen" class="button" value="Voeg toe!" size="45px"> </p> </form> <form id="ModelToevoegen" name="ModelToevoegen" method="post" action="modeltoevoegen.php"> <h2>Model</h2> <p> <label>Merk:</label> <select name="cboMerk"> <option value="alles" selected>Selecteer een merk <?php //Databaseconnectie require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM merken ORDER BY merknaam ASC", $link); while(list($id,$merk)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$merk'>$merk");

83


} mysql_close($link); ?> </select> <label>Modelnaam:</label> <input type="text" name="txtModel" size="20px"> <label>Prijs (in Euro):</label> â&#x201A;Ź<input type="text" name="txtPrijs" size="19px"> <label>Beschrijving:</label> <textarea name="txtBeschrijving" cols="40" rows="5"></textarea> <input type="submit" name="btnModelToevoegen" class="button" value="Voeg toe!" size="45px"> </p> </form> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

84


Merk toevoeg pagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <?php if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ $merk=mysql_escape_string($_POST['txtMerk']); $beschrijving=mysql_escape_string($_POST['txtBeschrijving']); require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $invoegen="INSERT INTO merken (merknaam, beschrijving) VALUES ('$merk', '$beschrijving')"; $resultaat=mysql_query($invoegen, $link); mysql_close($link); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2>

85


</div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="#" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <h2>Melding toevoeging</h2> <p> <?php echo "Het merk <b>$merk</b> werd succesvol toegevoegd!"; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p>

86


</div> </div> </body> </html> <?php } else{ header('Location:login.php'); } ?>

Model toevoegingspagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <?php if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ $model=mysql_escape_string($_POST['txtModel']); $merk=mysql_escape_string($_POST['cboMerk']); $prijsUitTekst=mysql_escape_string($_POST['txtPrijs']); $beschrijving=mysql_escape_string($_POST['txtBeschrijving']); $prijs="&euro;".$prijsUitTekst; require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $invoegen="INSERT INTO modellen (merk_id, modelnaam, beschrijving, prijs) VALUES ('$merk', '$model', '$beschrijving', '$prijs')"; $resultaat=mysql_query($invoegen, $link); mysql_close($link);

87


?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte -->

88


<div id="main"> <h2>Melding toevoeging</h2> <p> <?php echo "De <b>$model</b> werd succesvol toegevoegd!"; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html> <?php } else{ header('Location:login.php'); } ?>

Verwijderingspagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?>

89


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte -->

90


<div id="main"> <h2>Het verwijderen van merken en modellen uit de database</h2> <form id="MerkVerwijderen" name="MerkVerwijderen" method="post" action="merkverwijderen.php"> <h2>Merk:</h2> <p> <i><strong>Opgelet:</strong> Het verwijderen van een merk verwijdert ieder model van het opgegeven merk.</i><br> <select name="cboMerk"> <option value="alles" selected>Selecteer een merk <?php //Databaseconnectie require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM merken ORDER BY merknaam ASC", $link); while(list($id,$merk)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$id'>$merk"); } mysql_close($link); ?> </select> <input type="submit" name="btnMerkVerwijderen" class="button" value="Verwijder!" size="45px"> </p> </form> <form id="ModelVerwijderen" name="ModelVerwijderen" method="post" action="modelverwijderen.php"> <h2>Model:</h2> <p> <select name="cboModel"> <option value="alles" selected>Selecteer een model <?php //Databaseconnectie require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $resultaat=mysql_query("SELECT * FROM modellen ORDER BY merk_id ASC ", $link); while(list($id,$model)=mysql_fetch_row($resultaat)) { print("<option value='$id'>$model"); } mysql_close($link); ?> </select>

91


<input type="submit" name="btnModelVerwijderen" class="button" value="Verwijder!" size="45px"> </p> </form> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html>

Merk verwijderpagina

<?php ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <?php if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ $merk=mysql_escape_string($_POST['cboMerk']); require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK");

92


$invoegen="DELETE FROM merken WHERE id=".$merk; $resultaat=mysql_query($invoegen, $link); mysql_close($link); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="gastenboek.php" >Gastenboek</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" > <div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="index.php" id="current">Home</a></li> <li><a href="gastenboek.php" >Gastenboek</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?>

93


</ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <h2>Melding toevoeging</h2> <p> <?php echo "Het merk werd succesvol verwijderd!"; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html> <?php } else{ header('Location:login.php'); } ?>

Model verwijdering pagina

<?php

94


ob_start(); session_start(); include('phpclass.php'); ?> <?php if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ $model=mysql_escape_string($_POST['cboModel']); require_once 'phpclass.php'; dbconnectie:: connectie(); $link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); $invoegen="DELETE FROM modellen WHERE id=".$model; $resultaat=mysql_query($invoegen, $link); mysql_close($link); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>GM Motors</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href="css/css.css" type="text/css" /> </head> <body> <div id="wrap"> <div id="header"> <div id="logo-box"> <h1 id="logo"><a href="index.php" title="">GM Motors</a></h1> <h2 id="slogan">Driving at its best</h2> </div> <div class="headerphoto"></div> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.php" >Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; tophiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> <div id="content-wrap"> <div id="content"> <!-- Het rechtse gedeelte --> <div id="sidebar" >

95


<div class="sidebox"> <h1>Menu</h1> <ul> <li><a href="#" id="current">Home</a></li> <li><a href="info.php">Info</a></li> <li><a href="contact.php">Contact</a></li> <?php require_once 'phpclass.php'; bottomhiddenmenu:: menu(); ?> </ul> </div> </div> <!-- Het linkse gedeelte --> <div id="main"> <h2>Melding toevoeging</h2> <p> <?php echo "Het model werd succesvol verwijderd!"; ?> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p> Gilles Monballieu &copy; 2012 </p> </div> </div> </body> </html> <?php } else{ header('Location:login.php'); } ?> PHP Classes <?php class dbconnectie{ function connectie(){ define("DATABANKSERVER", "mysql3.000webhost.com"); define("DATABANKGEBRUIKER", "a9535959_gillesm"); define("DATABANKWACHTWOORD", "laatmebinnen123"); define("DATABANKNAAM", "a9535959_gillesm");

96


$link=mysql_connect(DATABANKSERVER, DATABANKGEBRUIKER, DATABANKWACHTWOORD) or die("KON NIET VERBINDEN MET DATABANK"); mysql_select_db(DATABANKNAAM) or die("KON DATABANK NIET SELECTEREN"); } } class tophiddenmenu{ function menu(){ if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ echo("<li><a href='admin.php'>Admin</a></li> "); echo("<li><a href='toevoeging.php'>+</a></li> "); echo("<li><a href='verwijdering.php'>-</a></li> "); echo("<li><a href='logoutverwerk.php'>Logout</a></li> "); echo("<li><a href='gastenboek.php'>Gastenboek</a></li> "); } else{ echo("<li><a href='login.php'>Login</a></li> "); } } } class bottomhiddenmenu{ function menu(){ if(isset($_SESSION['ingelogd'])){ echo("<li><a href='admin.php'>Admin</a></li> "); echo("<li><a href='toevoeging.php'>Toevoegen</a></li> "); echo("<li><a href='verwijdering.php'>Verwijderen</a></li> "); echo("<li><a href='logoutverwerk.php'>Logout</a></li> "); echo("<li><a href='gastenboek.php'>Gastenboek</a></li> "); } else{ echo("<li><a href='login.php'>Login</a></li> "); } } } ?>

97


CSS pagina *{ padding: 0; margin: 0; outline: 0; } body { margin: 20px 0; padding: 0; font: normal .72em/1.5em 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #444; background: #6D5434; text-align: center; height: 100%; } /* links */ a{ background: inherit; color: #993333; text-decoration: none; } a:hover { background: inherit; color: #006699; text-decoration: underline; }

h1, h2, h3 { font: bold 1em 'Trebuchet MS', Tahoma, Sans-serif; color: #333; } h1 { font-size: 1.4em; } h2 { font-size: 1.2em; text-transform: uppercase; } h3 { font-size: 1.2em; } p, h1, h2, h3 { margin: 10px 15px; } ul, ol { margin: 10px 30px; padding: 0 15px; }

98


/* images */ img { border: 1px solid #DDD; padding: 8px; background-color: #FFF; } img.float-right { margin: 5px 0px 5px 15px; } img.float-left { margin: 5px 15px 5px 0px; }

table { border-collapse: collapse; margin: 15px; } th strong { color: #fff; } th { background: #993333; height: 29px; padding-left: 12px; padding-right: 12px; color: #FFF; text-align: left; border-left: 1px solid #D68686; border-bottom: solid 2px #FFF; } tr { height: 30px; } td { padding-left: 11px; padding-right: 11px; border-left: 1px solid #E8E8E8; border-bottom: 1px solid #DFDFDF; }

form { margin:10px 15px; padding: 0; border: 1px solid #eee; background-color: #FAFAFA; } label { display:block; font-weight:bold; margin:5px 0; } input { padding: 2px; border:1px solid #eee;

99


font: normal 1em 'Trebuchet MS', verdana, sans-serif; color:#777; } textarea { width:400px; padding:2px; font: normal 1em 'Trebuchet MS', verdana, sans-serif; border:1px solid #eee; height:100px; display:block; color:#777; } input.button { margin: 0; font: bold 1em Arial, Sans-serif; border: 1px solid #CCC; background: #FFF; padding: 2px 3px; color: #333; }

#wrap { width: 770px; margin: 0 auto; background: #FFF url('../images/wrap-bg.jpg') repeat-y; } #header { position: relative; height: 176px; text-align: left; margin: 0; padding: 0; background: #FFF; } #header .headerphoto { position: absolute; right: 15px ; top: 15px; width: 455px; height: 156px; background: #FFF url('../images/headerphoto.jpg') no-repeat; } #header #logo-box { position: absolute; left: 15px ; top: 15px; width: 280px; height: 156px; background: #4E3525; } #logo-box h1#logo { position: absolute; font: bold 50px 'Trebuchet MS', Sans-serif; letter-spacing: -2px; color: #FFF; margin: 0; padding: 0;

100


/* change the values of left and top to adjust the position of the logo */ top: 25px; left: 34px; } #logo-box h1#logo a { text-decoration: none; color: #FFF; } #logo-box #slogan { position: absolute; font: bold 12px 'Trebuchet Ms', Sans-serif; text-transform: none; color: #FFFFCC; margin: 0; padding: 0; /* change the values of left and top to adjust the position of the slogan */ top: 88px; left: 60px; } #menu { clear: both; margin: 0; padding: 0 0 10px 0; width: 770px; background: #FFF url('../images/wrap-bg.jpg') repeat-y; float: left; } #menu ul { font: bolder 14px 'Trebuchet MS', sans-serif; width: 740px; color: #FFF; background-color: #4E3525; margin: 0 15px; padding: 0; display: inline; border-bottom: 6px solid #FFF; float: left; } #menu li { float: left; list-style: none; } #menu li a { display: block; padding: 5px 15px; color: #FFF; text-decoration: none; } #menu li a:hover { background: #C8935D; color: #FFF; } #menu li a#current { background: #993333; color: #FFF;

101


}

#content-wrap { clear: both; float: left; width: 100%; background: #FFF url('../images/content.jpg') repeat-y; } #content { width: 740px; clear: both; text-align: left; padding: 0; margin: 0 auto; } #sidebar { float: right; width: 30%; margin: 0 0 10px 0; padding: 0; } #sidebar h1 { padding: 10px 0px 5px 10px; margin: 0; color: #660000; } .sidebox { margin-bottom: 10px; } .sidebox form { height:80px; } #sidebar ul.sidemenu { list-style:none; margin: 10px 0 15px 0; padding: 0; } #sidebar ul.sidemenu li { padding: 0px 10px; } #sidebar ul.sidemenu a { display:block; font-weight:normal; color: #333; height: 1.5em; padding:.3em 0 .3em 15px; line-height: 1.5em; border-bottom: 1px dashed #D5D5D5; text-decoration:none; } #sidebar ul.sidemenu a.top{ border-top: 1px dashed #D5D5D5;

102


} #sidebar ul.sidemenu a:hover { padding: .3em 0 .3em 10px; border-left: 5px solid #993333; color: #993333; } /* main */ #main { float: left; width: 67%; margin: 0 0 10px 0; padding: 0; } #main h1 { padding: 10px 0 5px 5px; margin: 0 0 0 10px; border-bottom: 1px dashed #D5D5D5; }

.post { margin: 0; padding: 0; height: 260px; width: 450px; } .spotlight { margin: 0; padding: 0; background-image:url('../images/lambo.jpg'); height: 260px; width: 450px; } .spotlight p { background: #006e2e; /* Old browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, #006e2e 0%, #006e2e 100%); /* FF3.6+ */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#006e2e), color-stop(100%,#006e2e)); /* Chrome,Safari4+ */ background: -webkit-linear-gradient(top, #006e2e 0%,#006e2e 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */ background: -o-linear-gradient(top, #006e2e 0%,#006e2e 100%); /* Opera 11.10+ */ background: -ms-linear-gradient(top, #006e2e 0%,#006e2e 100%); /* IE10+ */ background: linear-gradient(top, #006e2e 0%,#006e2e 100%); /* W3C */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#006e2e', endColorstr='#006e2e',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ font-family: Helvetica; color: black; font-size: 1.1em; height: 25px; padding: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 440px;

103


} /* footer */ #footer { clear: both; margin: 0; padding: 12px 0 0 0; font: normal .92em/1.5em 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; height: 45px; background: url('../images/footer-bg.jpg') no-repeat left bottom; color: #666666; text-align: center; } #footer p { margin: 0; padding: 0; } #footer a { text-decoration: none; color: #993333; } #footer a:hover { color: #333; }

104


4.2.1 Logboek

Data 3 februari 2012

Gespendeerde tijd 1 uur

Activiteiten Ideeën opdoen voor de layout van de site

4 februari 2012

1 uur

Werken aan de site: HTML & CSS

5 februari 2012

1 uur

Werken aan de site: HTML & CSS

6 februari 2012

1 uur 30 minuten

PHPMyAdmin Databank aanmaken voor de site en connectie met PHP-code maken.

8 februari 2012

2 uur 30 minuten

Connectie maken en de PHP-code voor het formulier en de contactpagina schrijven, uittesten en verbeteren

11 maart 2012

1 uur

Een goede host zoeken om deze site op te zetten

12 maart 2012

2 uur

Een database aanmaken op deze host

14 maart 2012

1 uur

De CSS en reeds aangemaakte pagina’s uploaden en de referenties in orde brengen

21 maart 2012

2 uur

Database connectie maken en deze vervolgens gebruiken in een dropdown list

23 maart 2012

2 uur

Een nieuwe host zoeken, aangezien de vorige extreem traag werd en soms down was.

24 maart 2012

5 uur

Een database connectie maken op deze host. Poging tot een “dependent drop list” gedaan, maar deze is jammer genoeg mislukt. Een login pagina gemaakt

25 maart 2012

8 uur

Alle andere pagina’s aanmaken. Een contact pagina die enkel zichtbaar is na het inloggen, uitlog mogelijkheid en het afbeelden van de wagens uit de database

13 april 2012

2 uur

Beginnen aan nieuwe lay-out

19 april 2012

1 uur

Kleuren zoeken die bij elkaar passen voor de nieuwe lay-out

21 april 2012

2 uur

Het doorgeven van merk en model om het te kunnen weergeven op een overzichtspagina

105


22 april 2012

2 uur

Overzichtspagina aanmaken

26 april 2012

3 uur

Contactformulier in orde gebracht, en klassen opgemaakt.

28 april 2012

4 uur

Gastenboek aangemaakt en paginaâ&#x20AC;&#x2122;s om merken en modellen toe te voegen en te verwijderen.

30 april 2012

3 uur

Een verborgen menu aangemaakt voor de admin en gezocht om een uploadzone te integreren.

1 mei 2012

1 uur 30 minuten

Nog wat gezocht om een uploadzone te integreren.

2 mei 2012

2 uur

Enkele foutjes uit de site gehaald

106


5 Hoofdstuk: Engels 5.1 List of 10 Hardware suppliers in the UK Performance Computers North East Ltd Address: 10 Post House Wynd, Darlington, County Durham, DL3 7LU Telephone: 01325 267 333 E-mail address: sales@performancecomputers.co.uk Andrews Computer Services Ltd Address: Telephone: E-mail address: One Stop Computers

Nash House, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9SR 01442 241 200 sales@andrews-computers.com

Address: Telephone: E-mail address: EC Computers

173-175 London Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST4 5RW 01782 847 208 enquires@onestopcomputers.co.uk

Address: Telephone: E-mail address: Problem PC Limited

The Laurels, Court Meadow, Stone, Berkeley, Gloucestershire, GL13 9LD 01452 899 599 Only by enquiry form

Address: Telephone: E-mail address: Datacare Solutions Ltd

78 Faulkner Road, Newton Aycliffe, County Durham, DL5 4NW 01325 317 649 Only by enquiry form

Address: Telephone: E-mail address: Recycle IT

Suite 18, Jubilee House, Altcar Road, Formby, Liverpool, L37 8DL 08707 578 100 info@datacaresolutions.com

Address: Telephone: E-mail address:

West Thamesmead Business Park, 115 Nathan Way, London, SE28 0AQ 02083 172 155 info@recycle-it.co.uk

107


Yan Technology Address: Telephone: E-mail address: TDK Computing

54 Tudor Close, London, NW3 4AG 07903 732 897 info@yantechnology.co.uk

Address: Telephone: E-mail address: Leigh Computers

36 Harbord Street, Fulham, London, SW6 6PJ 08006 335 855 info@tdkcomputing.co.uk

Address: Telephone: E-mail address:

Spinning Gate, Leigh, Lancashire, WN7 4PG 01942 677 777 cabling@marketmix.co.uk

5.1.1 Comments on 2 of the hardware suppliers in the UK Datacare Solutions Out of all the hardware websites I visited, this one stands out head and shoulder above the rest. The website has a very professional feeling to it, as every commercial website should, especially an ITwebsite. The layout is straightforward. Whatever you are looking for on the site, you’ll find it without any hassling. It has a box in the upper right corner with all the highlights, so the site seems very up to date. Because of this attractive lay out, the site is quite inviting. One Stop Computers I’m not going to lie about my thoughts when I saw this site: this is one of the worst sites I’ve ever seen. I would be embarrassed if a site like this should represent my company. The site looks quite ancient, the images don’t seem to work, the lay out is cheap and, for some reason I can’t deduce, the site is fixed to the left. I might be too harsh, but this is an actual site of an actual company. A company that needs to make profit, but with the distrust this site gives, it seems highly unlikely this company is profitable.

108


5.2 Letters of enquiry Gilles Monballieu CEO Monballieu nv Brugsesteenweg 302 8000 BRUGGE BELGIUM email address: gillesmonballieu@gmail.com Tel: 050 33 94 66

Datacare Solutions Ltd Suite 18 Jubilee House Altcar Road Formby, Liverpool Merseyside L37 8DL UNITED KINGDOM

24 October 2011

Computer network Dear Sir, We have seen your advertisement for computer networks on the internet and were delighted to read that you supply exactly what we are looking for. We are a small business that just started out and we need a computer network to operate more efficiently. The whole company is situated in one three-storey building and every floor needs one network, but has to be able to communicate with one another. We thank you for your quick response in advance Yours faithfully,

Gilles Monballieu

109


Gilles Monballieu CEO Monballieu nv Brugsesteenweg 302 8000 BRUGGE BELGIUM email address: gillesmonballieu@gmail.com Tel: 050 33 94 66 Problem PC Limited 78 Faulkner Road Newton, Aycliffe County Durham DL5 4NW UNITED KINGDOM

24 October 2011

Anti-Malware Software Dear Sir, We have seen your advertisement for anti-spyware in an IT-magazine called PC magazine and were glad to read that you are specialised in what we are looking for. We are a small business that just started out and we have recently acquired a computer network in our building. The whole company has thirteen computers in total, spread over three storeys. To be sure our network is secured from the outside world; we need a firewall to ensure the safety of the internet-users. We look forward to hearing from you. Yours faithfully,

Gilles Monballieu

110


5.3 Presentation of a British SME

Nevada Music Introduction For this assignment we contacted a British music store named Nevada Music located in Farlington, Portsmouth, Hampshire, South East England. First of all we’ll show you a few photographs, so you can get a good picture of what the shop actually looks like. As you can see they have a wide range of products, but we’ll get to that in a moment. History The company was founded in 1969 by Mike Devereux. Since then, it has been rewarded with many awards. This award-winning enterprise is also a renowned distributor of famous brands like Fender, Porsche, Etón and many others. Employees Firstly we’ll introduce you to the employees of Nevada Music. The most notable employees of the company are the following: Mike Devereux, he is the managing director, Phil Jeffrey (commercial manager), Gemma Paxton (dealer sales), Helen Wells (accounts executive) and Marcia Brogan (PR department). Marcia Brogan was our correspondent when we contacted the company. She kindly provided all the information we needed, so we could make our presentation of this enterprise. Range of products Nevada Music sells a wide range of instruments, software and hardware. We have divided the products into categories. The guitar category consists of bass, electric, acoustic and classical guitars. The other categories are more difficult to divide into subcategories, since they are mostly very specific hardware. The other categories are drums & percussion, pianos & keyboards, music software & tools, DJ Gear, lighting and books & DVDs. Divisions The company is separated into four divisions. It has been split up into Radio Distribution, Radio Communications, Musical Instrument Retail and Public Relations. Strong points We chose this music store, because it stands out in the sea of competition. But what makes this specific company so much better than all the other contenders? The answer is very simple and it comprises multiple aspects. The company is always up-to-date as it sells the latest musical instruments & equipment. Above that, it has 1500 guitars on display, to make the task of deciding which instrument to buy even harder. If you are doubting what guitar suits you the best, you can always ask the staff. The store is staffed with professional musicians. It has a Roland Planet centre, a Roland store, with its own employees who are specialised in Roland products. The shop also provides technical support, competitive pricing for educational institutes and Nevada brand musical instruments. All these qualities grant the company its award-winning reputation. 111


Marketing The company tries to reach a bigger audience using a facebook page and promotions on their website. On the facebook page they let people know about current promotions and the latest news in the industry. The following image is an example of a promotion currently held via the website.

Future Nevada music wants to continue improving their services and enlarging their product range. Powerpoint http://www.scribd.com/doc/86131546/SME Weâ&#x20AC;&#x2122;ve included the link to the online version of our PowerPoint, so you have the possibility to read the presentation with visual aid. Contact details Telephone number E-mail address Store location

(023) 9220 5100 music@nevada.co.uk Unit 12, Fitzherbert Spur, Portsmouth, Hampshire, PO61TT

Sources https://www.facebook.com/nevadamusic http://www.nevadamusic.co.uk/

112


Besluit De ge誰ntegreerde proef was een erg leerzame ervaring, gezien de unieke kansen die aangeboden werden op het gebied van informatica en taken van de vakken Engels en bedrijfsbeheer. De stage gaf de kans om aan het werk te gaan in een werkelijk bedrijf, en hierover meer te weten te komen. Tevens bracht het werken in groep bij het vak BPR ook veel bij, omdat we met een minionderneming werkten, die ons de inhoud en de gewenste lay-out voor de website bezorgden.

113


Bijlagen Bijlage 1

De organogram

Bijlage 2

De beleidsnota voor het gebruik van de PC en beschikbare communicatiemiddelen

Bijlage 3

Het huishoudelijk reglement administratief centrum Ruddershove

Bijlage 4

Het Netwerkschema

114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


Hoofdbestuur Ruddershove 4 8000 Brugge Huishoudelijk reglement

1 Doelstelling Het welzijn van het personeel wordt mede bepaald door de werkomgeving. Het respecteren van een aantal afspraken zorgt voor een aangenaam werkklimaat.

2 Toepassingsgebied Deze afspraken gelden voor alle personen die gebruik maken van de locatie. Daarnaast zijn er specifieke regels voor de personeelsleden.

3 Afspraken

3.1 Algemeen geldend

3.1.1 Openingstijden Het gebouw is toegankelijk voor het publiek: 8.00 tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur

3.1.2. Er geldt een algemeen rookverbod in alle lokalen en terrassen.

3.1.3 Maaltijden

Het nuttigen van maaltijden kan enkel in de daarvoor voorziene ruimte namelijk de cafetaria. Het consumeren van een kleine versnapering kan in de burelen mits de werking van de dienst niet te verstoren. 133


Van het personeel wordt verwacht dat hij/zij het lokaal in goede staat achterlaat. Een voorbehouden zone van de cafetaria kan gereserveerd worden voor speciale aangelegenheden.

Koffie is beschikbaar in de afdelingskeukens. Thermoskannen zijn voorhanden om de koffie of warm water mee te nemen naar de burelen.

3.1.4 Kantoorruimten

Elk personeelslid draagt zorg voor het materiaal dat hem toevertrouwd wordt. Dit houdt in dat de burelen proper achtergelaten worden. Het bestuur hanteert het principe van de clean-desk waarbij alle documenten zoveel mogelijk opgeborgen worden bij het beëindigen van de taak. Hierdoor betoont men respect aan de onderhoudsploeg die de lokalen dient te onderhouden.

Voor de goede orde wordt er gevraagd zo weinig mogelijk papier te stockeren en dagelijks in de papierversnipperaar te deponeren. Per landschapsbureel wordt één vuilnisbak voorzien voor sortering van papier en restafval.

3.1 5 Affiches

Voor het ophangen van affiches, pamfletten en andere dient telkens de goedkeuring van de secretaris of zijn afgevaardigde gevraagd te worden. Elk document dient dan ook zijn paraaf te dragen. Er worden aparte ruimten voorzien voor het ophangen van dergelijke documenten.

3.1 6 Audiovisueel materiaal Alle materiaal wordt ontleend via het secretariaat. Een specifiek aanvraagpunt (via e-mail) wordt hiervoor voorzien.

134


3.1.7 Badge

Het dragen van een identificatiebadge is verplicht. Bezoekers dienen een badge af te halen aan het onthaal.

3.1.8 Kopies

Het nemen van privé-kopies op het werk is niet toegelaten. In dringende gevallen kan er door de kopiedienst gekopieerd worden voor privé-gebruik aan € 0,05 voor een zwart/wit kopie en aan € 0,50 voor een kleurenkopie. Er wordt hiervan een factuur opgemaakt.

3.2 Specifieke bepalingen voor personeelsleden

3.2.1 Registratie van arbeidstijden

Regeling veranderlijke arbeidsduur

1) Prestaties:

De dagelijkse werkuren kunnen verspreid worden over volgend dagschema, ingedeeld in glijdende werktijden en stamtijden : -

van 7u45 tot 08.u30 glijtijd

-

van 8u30 tot 11u30 stamtijd

-

van 11u30 tot 14u00 glijtijd met verplichte minimum middagpauze van driekwartier

-

van 14u tot 16 u stamtijd

-

van 16u tot 17u45 glijtijd

Het aantal werkuren per dag mag niet meer dan 9 uren bedragen. 135


De glijtijd is de periode van de ochtend, de middag en de avond gedurende dewelke het personeelslid vrij is elke dag zijn uur van aankomst of vertrek te kiezen, met inachtneming van voormelde minimum- en maximumprestaties per dag en rekening te houden met de door de dienstchef opgelegde dienstverzekering.

De stamtijd is de periode gedurende dewelke al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet verantwoord worden. Fitness is bijgevolg niet toegelaten tijdens de stamtijd.

De gemiddelde weekprestaties van 38 uur worden maandelijks verrekend.

De aanwezigheid voor 7u45 of na 17u45 wordt niet als prestatie aangerekend. Er geldt een verplichte middagpauze van 45 minuten vrij te nemen tussen 11u30 en 14.u00.

Voor de vaststelling van de maandelijkse prestaties wordt rekening gehouden met : -

de wettelijke feestdagen en gebruikelijke verlofdagen

-

vakantiedagen

-

de afwezigheid wegens ziekte of werkongeval

-

de afwezigheid die mits toestemming van de dienstchef niet moet gecompenseerd worden.

2) Werkwijze

Wanneer een personeelslid een onnauwkeurigheid bij de badgelezer vaststelt moet hij onmiddellijk zijn diensthoofd verwittigen. De personeelsleden die na 8u30 toekomen, voor 16u vertrekken of om ĂŠĂŠn of andere reden afwezig zullen zijn, moeten de toestemming van hun dienstchef daags voordien bekomen.

3) Verrekening van de prestaties 136


Op het einde van iedere maand mogen de uren in debet of credit niet meer bedragen dan 8 uren. De uren in debet of credit worden overgedragen naar de volgende maand. Het aantal uren in credit dat 8 uren overtreft wordt automatisch afgetrokken. Het aantal uren in debet dat 8 uren overtreft wordt wel overgedragen doch kan bovendien aanleiding geven tot de inleiding van een tuchtprocedure. De te weinig gepresteerde uren moeten ingehaald worden binnen de glijtijd ven de volgende maand. De teveel gepresteerde uren mogen gerecupereerd worden: -

hetzij geheel in de glijtijden

hetzij in de vorm van maximaal twee halve dagen recuperatieverlof per maand en voor de eventuele rest op de glijtijden. Dit recuperatieverlof wordt toegestaan door de dienstchef die hierbij rekening zal houden met de dienstnoodwendigheden. De uren die gepresteerd worden op een vakantiedag met dienstverzekering dienen in een aparte teller geregistreerd en tellen niet mee voor het maximum uren dat overgedragen wordt naar de volgende maand. Zij moeten wel binnen de vier maanden gerecupereerd worden.

De uren van de wekelijkse zittingen van het Bijzonder ComitĂŠ Maatschappelijke Dienstverlening worden binnen de 38-uren werkweek opgenomen. Deze uren worden eveneens in een aparte teller geregistreerd zodanig dat ze ook niet meetellen voor het maximum uren dat overgedragen wordt naar volgende maand.

4) Overuren De uitzonderlijke prestaties dienen het gevolg te zijn van een beslissing van de Raad of van een dienstnota. In voorkomend geval gelden de regels voorzien in het verlofreglement.

5) Controlemaatregelen en tuchtmaatregelen Misbruiken inzake het badgen kunnen aanleiding geven tot tuchtmaatregelen.

6) badgeafspraken

137


- Het badgen moet gebeuren via een badgelezer met console die zich in de hoofdingang bevindt. Voor het badgen tijdens de middagpauze is er een badgelezer voorzien aan de cafetaria. - Een personeelslid is verplicht om 4 maal per dag te badgen - Het nemen van verlofdagen en andere afwezigheden moet elektronisch aangevraagd worden. Pas als een personeelslid een mail krijgt van zijn of haar diensthoofd mag er verlof genomen worden. De aanvraag moet gebeuren via een elektronische pagina die consulteerbaar is via het intranet van het OCMW Brugge. - Dienstverplaatsing en vorming dienen op dezelfde elektronische manier aan de verantwoordelijke of diensthoofd gevraagd te worden.

- Alle personeelsleden, met uitzondering van niveau A badgen.

3.2.2 Groepsactiviteit

Jaarlijks is het ook mogelijk een groepsactiviteit ten voordele van het personeel van de eigen dienst te plannen. Hiertoe kan er beroep gedaan worden op de lokalen van het OCMW Brugge. Het voorstel met kostenraming dient wel voorgelegd aan de secretaris.

3.2.3 Fitness

Elk personeelslid van het OCMW en verenigingen, AZ Sint-Jan AV kan deelnemen mits betaling van een zesmaandelijks abonnement. Raadsleden en personeelsleden betalen € 30 voor maximaal 2 beurten per week Bij de eerste inschrijving wordt een vaste kost van € 15 aangerekend.

Inschrijving verloopt via coördinator kinesitherapie die ook het programma zal opstellen. Reservatie verloopt via het centrale reservatiesysteem. Er kan maximum twee maal per week voor de duur van 1 uur gereserveerd worden.

138


139


140

GIP Gilles Monballieu  

GIP Gilles Monballieu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you