Gilla Stallarholmen - Oktober 2015

Page 1

NOTISER PORTRÄTTET

• OKTOBERDANS PÅ VALLEN

• BRUDEN SOM KÖR BETONGBIL

REPORTAGE

• DE HJÄLPER FLYKTINGARNA

OKTOBER 2015

519 SVAR!

”Annat var det förr i tiden, när allt var hästdrivet. När det var skördedags gällde det att ha liarna slipade.” Ur SvenGes arkiv

Så gick demokratiundersökningen

MYCKET SNACK OCH MYCKET VERKSTAD Hanna testar att mecka

SELAÖHEMMET SÅLT Äldreboendet blir hyreslägenheter


INGÅNG • • •

Vem har bollen?

Hela kommunen ska leva!

519 personer har sagt sitt.Stallarholmsborna

Vi bor i en kommun med en oerhörd potential. Det har jag alltid tyckt och det tycker jag fortfarande, idag med en betydligt bättre bild av kommunens utmaningar och möjligheter. Jag har nu haft uppdraget att vakna på morgonen, spänna fast mig, fatta ratten och tillsammans med en stor organisation försöka göra hela Strängnäs kommun bättre. Jag har aldrig jobbat så mycket och ändå känner jag mig ständigt otillräcklig. Om valrörelsen var ett sprinterlopp så är vår gemensamma uppgift idag ett ultramaraton. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att vårda och utveckla drygt 34 000 invånares tillvaro genom ett ständigt skruvande på detaljer för att vi tillsammans ska leverera hög livskvalitet. Jag får ofta frågan, hur går det? Och när jag svarat på den frågan kommer fråga nummer två. Hur går det att samarbeta med socialdemokraterna? Svaret är att jag upplever det som ett bra samarbete. Jag tycker S leds av en klok och pragmatisk person i Monica Lindell Rylén. För mig står det helt klart att världen, Sverige och vår kommun behöver pragmatiska ledare som brett över blockgränser kan samarbeta tillsammans med andra aktörer.

Det här är rena mumman för den som jobbar

för Stallarholmens utveckling. Den fråga som jag tycker bör fokuseras nu är: Vem eller vilka har huvudansvar för de olika frågorna? Vem har till exempel ansvar för att vi får bra kommunikationer till och från Stallarholmen? Det vore mycket vunnet om det stod helt klart vem eller vilka (det kan vara en tjänsteman, en politiker, en lokal arbetsgrupp) som har ansvar för frågan, och som jobbar målmedvetet med att få till bra lösningar. På samma sätt bör det vara tydligt vem som har ansvar för andra frågor som äldreboende, cykelbanor m.m. I det här numret av Gilla sätter vi särskilt fokus på frågan kring hyreslägenheter i Stallarholmen, som ju är en ytterst viktig fråga för vår kommundel. Under arbetet med artikeln blir det klart att det skulle behövas en betydligt större tydlighet kring vem som ansvarar för frågan och verkligen ser till att det blir verkstad av den. Mitt bidrag till det pågående arbetet med att utveckla lokaldemokratin är: 1. Identifiera de viktigaste frågorna. 2. Gör klart vem eller vilka som har ansvaret. 3. Jobba hårt och målmedvetet och informera löpande om framstegen som görs.

Den utmaning som många ser med Sträng-

näs kommun, som en splittrad kommun med fyra kommundelar och en stor och aktiv landsbygd, väljer jag att se som en stor möjlighet. Det finns inget som talar för att bygga murar

lördag 17 oktober kl 13.00 korta distansen (2,5 km)

För Stallarholmen ser jag tre övergripande

viktiga frågor. Fortsatt utveckling av skolan. Skapa mer närproducerad hemtjänst. Möjliggöra mer bostadsbyggande. Det händer mycket positivt kring dessa frågor, men jag kan också konstatera att vi tog över en kommun i en svår ekonomisk situation och vi ser att skatteintäkterna sjunker de kommande åren vilket sammantaget är mycket oroande. Samtidigt är vi en kommun och Stallarholmen en ort som ligger på en bra plats, mitt i hjärtat av Sveriges tillväxtmotor Mälardalen. Jag tror innerligt på min hemort och jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med de positiva aktörer som dagligen utvecklar Stallarholmen och hela vår kommun.

kl 13.05 knatteloppet (400 m)

kl 14.00 långa distansen (5 eller 10 km) Spring eller gå – du väljer själv!

stallarholmens cykellopp 2015 söndag 18 oktober 10.00

olms h r a l l s ta a n i n g e n utm

Månadens missa inte!

Lördag 17 oktober LÖRDAG FÖR SPORTIGA Om du inte redan börjat är det nu dags att börja träna för Stallarholmsloppet som äger rum lördag 17 oktober. Det är en riktig familjedag med allt från knattelopp på 400 m till 10 km löpning. Samma lördag arrangeras dessutom en maratonpaddling runt Selaön med start och mål vid Gula Industrihuset.

NÄSTA TIDNING UTKOMMER: 30/10 MATERIALSTOPP: 19/10. UPPLAGA: 4 000 ex FACEBOOK: www.facebook.com/gillastallarholmen TRYCK: Danagårds Litho DISTRIBUTION: Delas ut till alla hushåll i Stallarholmens kommundel. Finns även att hämta på ett 30-tal platser i Stallarholmen, Strängnäs, Mariefred och Åker ÖVRIGA MEDVERKANDE: Anette Elvelind, Kajsa Almstedt, Lars Svensson, Peter Kindlund, Sten Billerud, Sven G Nilsson.

NOTISER PORTRÄTTET

Spring på lördag och cykla på söndag. Bästa totalplacering blir kung och drottning av Stallarholmsutmaningen!

start och mål för båda loppen: Toresunds IP anmälan till: kansli@stallarholmenssk.se startavgift: förhandsanmälan: 80 kr upp till 16 år, övriga 150 kr. 250 kr för Stallarholmsutmaningen, 20 kr för Knatteloppet. anmälan på plats: 100 kr upp till 16 år, 200 kr för Stallarholmsloppet, 300 kr för Stallarholmsutmaningen. Avgiften betalas in till bg: 263-6702, eller swish 1231733732 Cykelloppet enbart för dem som fyllt 16 år

följ oss på facebook – stallarholmsloppet

• OKTOBERDANS PÅ VALLEN DE HJÄLPER FLYKTINGARNA

OKTOBER 2015

FOTO Lillan Gustavsson

våga anta utmaningen:

BRUDEN SOM KÖR BETONGBIL

REPORTAGE

REPORTAGE Hanna Ekelund

b

Cykla cirka 30 km mestadels på Selaön.

JACOB HÖGFELDT, KOMMUNALRÅD (M)

STEFAN SEIDEL, REDAKTÖR

REDAKTÖR Stefan Seidel 070-285 10 25 stefan@gillastallarholmen.se

Stallarholmsloppet 2015

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

vill sköta en större del av de lokala frågorna själva. Nu överlämnas resultatet av opinionsundersökningen kring lokaldemokratin till politikerna och Gilla följer naturligtvis fortsättningen med lupp. Minst lika intressant som undersökningen är de kommentarer som skrivits ner på röstsedlarna. Det är inte mindre än tre fulla A4sidor med tankar om stort och smått. Här är det sakfrågorna som fokuseras. Busstrafiken är en stor katastrof. Vi måste få ett äldreboende i Stallarholmen. Satsa på jämlikhet och nolltolerans mot rasism. Vi vill ha ett utegym. Extremt viktigt med anslutning till fiber.

mellan orter eller nationer utan det handlar snarare om att skapa kraft i det breda utbudet och utnyttja synergieffekter klokt. Våra nämnder är ute i kommundelarna nu, vi har frukostmöten och lunchmöten i alla kommundelar, vi har en majoritetsförklaring som pekar på vikten av att hela kommunen ska utvecklas och vi har i majoritetens båda partier en bred spridning av demokratiskt valda representanter som lyssnar lite extra i sitt hörn av kommunen. Allt detta borgar för att vi ska skapa, synliggöra och göra vårt yttersta för att sälja hela vår kommun som den fantastiska plats den är.

Våra samarbetspartner!

519 SVAR!

”Annat var det förr i tiden, när allt var hästdrivet. När det var skördedags gällde det att ha liarna slipade.” Ur SvenGes arkiv

Så gick demokratiundersökningen

MYCKET SNACK OCH MYCKET VERKSTAD

PR/ANNONSER Kajsa Almstedt 072-036 17 43 kajsa@gillastallarholmen.se

2 GILLA STALLARHOLMEN

LAYOUT Annsofi Ericsson Petrini 070-788 40 19 annsofi@ekografill.se

REPORTAGE Anna Särnå

Hanna testar att mecka

SELAÖHEMMET SÅLT Äldreboendet blir hyreslägenheter

FRAMSIDAN Foto: Lillan Gustavsson GILLA STALLARHOLMEN 3


NOTISER • • •

• • • NOTISER

Maratonpaddling runt Selaön I tre års tid har familjen Wild (passande namn) arrangerat Strängnäs kanotmaraton – en nätt slinga runt Tosterön på 44 km. Men det här året flyttas arrangemanget till Stallarholmen med start och mål vid Gula Industrihuset. Maratonpaddlingen går av stapeln samma dag som Inför starten av kanotmaraton 2014. Stallarholmsloppet, det vill säga lördag 17 oktober, med starttid 8.00. Den exakta sträckningen avgörs ett par dagar innan loppet, när man har koll på vädret. Siktet är helt inställt på Selaön runt (45 km), men om vädret trasslar till det får man hitta andra alternativ, antingen mot Strängnäshållet eller Mariefredshållet. – Tidigare år har det kommit 45–65 deltagare. Med tanke på den långa sträckan och kylan i vattnet behöver man vara tränad och vara en rätt rutinerad paddlare, säger Lasse Heintz som driver nyckelgymmet i Gula Industrihuset och som också är spindeln i nätet kring tävlingen. Känner du att du är av det rätta virket för att paddla Selaön runt en lördag i mitten av oktober? På hemsidan hittar du all information som behövs för att delta www.strangnaskanotmaraton.se. STEFAN SEIDEL

Plöjning med veterantraktorer

Brogården blir Stallarholmens Fritidsgård Nu omorganiseras fritidsgårdarna i Strängnäs kommun. Det innebär bland annat att vi i framtiden ska heta Stallarholmens Fritidsgård, Mariefreds fritidsgård osv. Vi ska även ha samma öppettider och regler som på de övriga fritidsgårdarna. ÖPPETTIDER: från och med september

Måndagar 17.30–21.30 Onsdagar 17.30–21.30 Fredagar 17.30–23.30 Från årsskiftet kommer vi ha öppet ytterligare en kväll i veckan.

Fritidsgårdarna är till för barn och ungdomar från årskurs 6 och uppåt. Vid årsskiftet införs också en åldersgräns som innebär att de som fyllt 18 inte kommer ha tillträde till fritidsgårdarna. Nu för vi diskussioner med föreningen Drömfabriken om att hitta ett alternativ för dem som är 18 år och äldre.

Lördag 3 oktober kl 10.00 är det dags för en årligen återkommande höjdpunkt för traktornostalgiker: plöjning med veterantraktorer. Platsen för evenemanget är Opptuna nära Ytterselö kyrka. Du tar avtagsvägen till vänster innan Ytterselö kyrka, och åker en dryg km så är du framme vid målet. – Det brukar vara 15–20 traktorer och vi plöjer med gamla redskap. Det är ingen tävling, utan det handlar om att träffas och ha trevligt. Alla är välkomna, både de som vill plöja och de som vill titta på. Vi kommer ha försäljning av korv och kaffe, berättar Uffe Holmqvist, som är en av arGöran Johansson uppflugen på rangörerna. Uffe Holmqvists traktor, en Volvo T15 årgång 1956.

Ur SvenGes arkiv

Slåtter förr i världen

Sedan tidig höst har bönderna

” arbetat hårt med sina stora skördetröskor och traktorerna har dundrat fram på vägar och åkrar.

Annat var det förr i tiden, när allt var hästdrivet. När det var skördedags gällde det att ha liarna slipade. På räfsorna fick inte några pinnar saknas, då gällde det att tälja till nya. Drängar och pigor gav sig ut på åkrarna. Männen slog taktfast säden med kraftfulla tag. Det gällde att hinna undan för nästa man som slog vid sidan

om. Kvinnorna kom snabbt efter och samlade ihop säden i skylar som träddes på störar för att torka. Man arbetade från tidig morgon till sena kvällen. När det var dags för mat, kom matkorgarna fram och man slog sig ner i dikeskanten. Där i skuggan låg också flaskan med svagdricka. Det gick åt mycket för arbetet var svettigt. Den här bilden som påminner om dessa tider är tagen på hösten 2005 när Skansens byalag var ute på Överselö för att visa hur det gick till.

SVEN G NILSSON

STEFAN SEIDEL

PETER KINDLUND, STALLARHOLMENS FRITIDSGÅRD

När föreningen Mälsåkers framtid i mitten av september summerade sommarsäsongen visade det sig att antalet besökare för säsongen landar på nästan 4 800. Fredagsaktiviteten Mys & Rys har varit en god publikmagnet med runt 500 besökare. De fem konserterna lockade 250 personer. – En positiv överraskning är att vi har haft en handfull slottsbokningar för bröllop och födelsedagar, berättar ordförande Thomas Perdius. Till nästa år planeras en utställning kring den färgstarka ägaren av slottet Åke Sjögren. År 2016 är det 100 år sen han sålde Mälsåker. Thomas själv har en rätt vild idé om ett annat tema: graffiti. – Det handlar inte om att kludda direkt på slottsväggarna, utan tanken är att använda projektorer och exponera graffitin på några av de vita väggar som finns i slottet, säger han. På skisstadiet ligger också planeringen av konserterna som även nästa år ska bli en handfull till antalet. – Kanske ska vi bredda utbudet och inte enbart fokusera på det klassiska, menar Thomas Perdius. STEFAN SEIDEL

4 GILLA STALLARHOLMEN

FIBERNYTT

BOKBIDRAGSTACK! Stallarholmens Hembygdsföreningen vill tacka Lars Bergholm för det generösa bidraget till nytryckning av Soldatarvet, som nu har kommit från tryckeriet. MARGARETA BORG, HEMBYGDSFÖRENINGEN

TACK FÖRETAGARE!

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON.

4 800 sommarbesökare

Vi vill tacka de företagare som så vänligt sponsrade hela vintageteamet och utställare av veteranfordon med mat och dryck i samband med Vintagefestivalen förra månaden. Med era bidrag fick vi en rejäl guldkant på festivaldagen! Sponsorerna var: Ohlssons Hembageri, Stallarholmens Tobak, Värdshuset Gripen, ICA Skeppet och Printz Bageri. HELENA SÖDERGÅRD, KERSTI OLIN, PROJEKTLEDARE

I julinumret av Gilla berättade vi att det startats ett arbete med målet att förse Selaön med bredbandsfiber. Med fiber kan internetuppkopplingen snabbas på rejält, till runt 100 megabit. Runt 20–30 personer hörde av sig till upphovsmannen Bengt Falck efter notisen. Nu går fiberarbetet vidare. Ett möte hölls i september för att summera ihop nuläget och för att skapa en tydligare arbetsgrupp kring frågan. – Jag har haft möte med Sevab som har ansvar för kommunens stadsnät, och jag har också haft kontakt med tjänsteleverantören Fibra. De har lovat att hjälpa oss med utskick till alla fastighetsägare i Stallarholmen och på Selaön, där det beskrivs vad en fiberlösning skulle innebära rent konkret, säger Bengt Falck. Han menar att man skulle behöva starta tre byalag för att genomföra fiberprojektet, ett för Överselö, ett för Ytterselö och ett för centralorten. Ett par hundra intressenter per område behövs för att en utbyggnad skulle kunna bli aktuell. Om du är intresserad av att delta i en arbetsgrupp, eller är representant för en vägförening, eller helt enkelt intresserad av att få fiber draget till ditt hus, hör av dig till Bengt Falck. Kontakta honom via tel 072-747 41 10 eller mail bengt.falck@telia.com.

I julinumret av Gilla berättade vi om planerna på att blåsa mer liv i aktiviteterna på anrika Vikingavallen. En av höstaktiviteterna som planerades var dans, och nu har pusselbitarna börjat falla på plats. Lördag 24 oktober är det första tillfället och då har preliminärt Stig Boogie Band bokats in på Vikingavallen. Nästa danskväll äger rum lördag 21 november med Rogge Roll Band. Dessutom är planeringen igång när det gäller julmarknaden. Den äger rum lördag 12 december, och det kommer bli en blandning av försäljning, fika och framträdande av luciatåg. Mer info om aktiviteterna hittar ni på Vikingavallens facebooksida.

STEFAN SEIDEL

STEFAN SEIDEL

DANS PÅ VALLEN

Anettes boktips ALLA KAN SE DIG AV ANNA JANSSON

Någon har smygfilmat den mobbade gymnasisten Hugo i en intim situation och hotar med att publicera filmen på nätet. Efter en tur från fastlandet till Gotland kommer Hugo inte iland. En kvinna säger sig ha sett honom ute på däck. Är han död eller inte? Så småningom avblåses sökandet men Hugos syster ger inte upp. Fler brott begås – bl a hittas en äldre skolfotograf bestialiskt mördad och flera pensionärer blir våldsamt misshandlade. Finns det ett samband? Polisen Maria Werns chefs mor misshandlas, och Maria själv filmas genom sitt sovrumsfönster och filmen sprids… ANETTE ELVELIND, STALLARHOLMENS BIBLIOTEK

GILLA STALLARHOLMEN 5


FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN• • •

• • • FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN

FAMILJEN SOM BADAR I BADKAR! EN RIKTIGT BRA BILVERKSTAD NĂ„RA DIG! Vi servar och reparerar ALLA bilmärken! Vi är ackrediterade och fĂĽr â€?släckaâ€? 2:or som du fĂĽtt pĂĽ Bilprovningen! BROVĂ„GEN 32, STALLARHOLMEN • TELEFON 0152-405 56 • www.biltjänst.nu

SEPPO MIKKOLA

Ă–PPETTIDER:

Diskbrück, ischias, huvudvärk m.m.

TINAS THAIMASSAGE

samt oljemassage

33 ürs erfarenhet Medverkat i SVT:s Livslust, Mü Bra samt Aftonbladet Hälsa Referenser: www.seppo.nu

Kvarnvägen 1C, Stallarholmen

MĂĽn – tors 9 – 18 Fredag 9 – 16 Lunchstängt 12 – 13

Husbyholmsvägen 14 A

Tar bĂĽde kort och kontanter!

STALLARHOLM ENS TOBAK GODIS • LÄSK • GLASS TIDNINGAR • LEKSAKER

Ă–PPETTIDER: MĂ…N–FRE 9–20 LĂ–R 10–20 SĂ–N 10–18 Välkommen till Din butik! 073-895 24 19

Rosendalsvägen 8, Stallarholmen Tel: 070-759 00 65

Välkomna till SelaÜtorget! Münadens erbjudande OKTOBER: Ohlssons Hembageri

nel ka s dag n le t: bul 4 ok elsĂśn & kan kr ffe ka lle 15 u b

Lasses Antikt & Begagnat ¢

a t all Ă–ppe gar a LĂśrd 15

Dalkarlsvägen 2, gaveln Stallarholmen Tel: 070- 67 162 49

ÖPPET: Vardagar 6.00–16.00

LÜrdagar 8.00–15.00

Vi hyr ut lokaler och lägenheter i Stallarholmen, Strängnäs och Mariefred

#"%,"3 ĹŠ )"/%%6,4503,"3 0$) "//"5 'Â’3 #"%36..&5 -BOHFOGFME (BNMB 5FHFMCSVLFU

Ă„LEBY GĂ…RD ViltkĂśtt och mĂśten!

r 000 k FrĂĽn 2 oms m exkl.

Berätta historien om ditt fÜretag! GÜr en film! Vi erbjuder nu tjänsten att producera korta filmer. Visa upp ditt fÜretag, din fÜrening, ditt event m.m. FÜr exempel, se

r experte inom islands hä star!

• Dagskonferenser samt fÜretagsevent Mer info pü hemsidan. Kontaktuppgifter nedan.

Edeby GĂĽrd • Johanna Elgholm Islandshästutbildning www.islandshest.se | 0152-454 46 | stallet@islandshest.se

Bär du fortfarande dina idrottskläder i en plastpüse? KÜp en snygg och praktisk idrottsryggsäck tillverkad i Tanzania!

handla i vĂĽr webshop eller i vĂĽr butik i stallarholmen

• Ställbara kardborrband fĂśr enkel justering. • Dubbla stora fack fĂśr skor och handduk. • Flera modeller att välja pĂĽ!

NU kr 235 (Ord pris 275:-)

Adolfsberg, BjÜrkbacka. Vägbeskrivning, se hemsidan eller ring Anders (070-266 12 14)

Ingela Almqvist: 070-488 86 86 info@projectnamayan.com

www.projectnamayan.com ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÖPPETTIDER: MÅN–TIS 10–14, ONS–FRE 10–18 LÖR, SÖN OCH HELGDAGAR 10–15 VARMT VÄLKOMNA!

FĂ–RVALTNING HAMMARSTEDT FASTIGHETS FĂ–RVALTNING

Kontoret Üppet mün–tors 10–16. Tel: 0152-252 94

Öppet: Ons-fre 10-17. LÜr 10-15 Övriga tider efter bokning. Tel: 0152-421 48 • www.aleby.com

6 GILLA STALLARHOLMEN

• Ridskolan startar igen

gymparyggsäckar

¢

Öppet alla lÜrdagar 10–15 073-875 88 45

• Turridning üret om

praktiska och snygga

3"#"55

www.gillastallarholmen.se/filmproduktion

Antikt & Begagnat

STALLARHOLMEN

Säsongsstart! Kolla in vür hemsida

TEXT & FOTO: KAJSA ALMSTEDT

FILMPRODUKTION KANELBULLENS DAG kl 9.00–15.00 Kaffe & kanelbulle 15 kr

FÜr information kontakta ordf Staffan AndrÊn pü tel 0152-434 98. Läs mer om om RÜda Korsets hjälpverksamhet pü: www.redcross.se

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10–

Lasses

Langenfeld, som är ett fĂśretag där man säljer badkar och badrumsaccesoarer, ägs sedan ett ĂĽr tillbaka av familjen Peltola, bestĂĽende av Jaakko, Irma och sonen Micke. – Vi är en grossistfirma och arbetar med stora partier till badrumsbutiker, hotell och exklusiva husbyggen berättar Jaakko. Självklart finns vi tillgängliga om nĂĽgon i näromrĂĽdet Ăśnskar kĂśpa badkar eller badrumsaccesoarer, tillägger han. Under hĂśsten kommer familjefĂśretaget utĂśka sortimentet med Micke Peltolas egenhändigt framtagna badkarsfronter. – Det är en ställning runt badkaret som gĂĽr väldigt lätt att montera, säger Micke. Frontskivorna är magnetfĂśrsedda och kommer finnas i trä-, teak-, grĂĽ- och vitlaminat. Själv blev jag med badkar efter lagervisiten hos Langenfeld.

EXTRA Ă–PPET SĂ–N 4 OKT:

Stallarholmens Tobak

5,90 hg

VĂ„LKOMNA! Tel: 0152-434 30

OHLSSONS HEMBAGERI

SelaÜtorget – f d Backsippans konditori

lĂśsviktsgodis

CERTIFIERAD MASSĂ–R

Massageterapi fÜr büde muskulära besvär och avslappning, gedigen utbildning och erfarenhet sen 1991

• 073-909 82 16

VĂ„LKOMNA!

073-677 05 46

Carina Svensson

FĂśr vĂĽr lokala verksamhet kontakta ordf Staffan AndrĂŠn pĂĽ telefon 0152-434 98.

•••••••••••••••••••••••••••

Klippning & hĂĽrvĂĽrd fĂśr hela familjen!

RYGG LED NERVSPECIALIST

Hjälp RÜda Korset att hjälpa!

I en enorm hangarliknande lagerlokal i Stallarholmen stür det exklusiva Kaldewei-badkar i olika former och storlekar staplade frün golv till tak. Det tyska märket Kaldewei har tilldelats flertalet priser fÜr sin enkla och stilrena design.

•••••••••••••••••••••••••••

SONJAS HÅRATELJÉ

Stallarholmens RĂśdaKorskrets

I SAMARBETE MED TELLAFOTO

Kjell, Tina & Ingela se ocksĂĽ vĂĽr Facebookssida. 0152-400 81

KONTAKTA:

Stefan Seidel • stefan@gillastallarholmen.se • 070-285 10 25 GILLA STALLARHOLMEN 7


MÅNADENS QUIZ:

Hur många hyreslägenheter äger det kommunägda bostadsbolaget i Stallarholmen? SVAR: 0!

SELAÖHEMMET SÅLT Efter att ha stått tomt i sex år har kommunen nu sålt Selaöhemmet till Fredric Paus, Herresta Godsförvaltning. Nu ska lägenheterna fräschas upp och från 1 februari hyras ut till kommunen för att lösa akuta bostadsproblem inom socialtjänsten. Dealen gäller i sex år och därefter planerar Fredric Paus att bygga om det gamla äldreboendet till moderna hyreslägenheter. För fem år sen sålde det kommunägda fastighetsbolaget SFAB de åtta lägenheter som ligger i längorna intill Selaöhemmet till Fredric Paus. Det var också SFAB som i våras kontaktade honom med ett förslag om försäljning av det gamla äldreboendet. I september gick förhandlingarna i mål med en prislapp på 11,2 miljoner. Under de år som Selaöhemmet stått tomt har fastigheten gått ner sig en del, och i dealen ingår att kommunen åtar sig att fräscha upp lägenheterna. – Det handlar bland annat om att snygga till ytskikten i rummen, fixa till några toaletter och se till att några lägenheter får egna kök, berättar Fredric. Klart i februari Den 1 februari ska arbetet vara klart. Då börjar kommunen hyra tillbaka lägenheterna med totalt 40 platser. Lägenheterna ska användas av socialtjänsten för att lösa akuta bostadsproblem. Akuta bostadsproblem, vad innebär det? Vi vänder oss till Annica Westling som är verksamhetschef på socialtjänsten. – Socialtjänsten är ju ingen bostadsförmed8 GILLA STALLARHOLMEN

ling, utan var och en som behöver en bostad får söka den på egen hand. Men vissa personer får av olika skäl inte en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Skälen kan vara att man har ekonomiska eller sociala problem, eller att det finns en beroendeproblematik. Några av platserna kan komma att tilldelas till ensamkommande flyktingbarn, men det är inte klart ännu, säger hon. Dyra hotellplatser Idag är det snudd på omöjligt att få tag på lediga hyreslägenheter i kommunen. Idag hyr socialtjänsten in boende via vandrarhem eller hotell, vilket är kortsiktigt och dyrt. Att få tillgång till platser på Selaöhemmet, eller Husbyholmvägen som det numera heter, skapar möjligheter att arbeta mer långsiktigt och till en lägre kostnad. – Vi ser det som en mission i sig att skapa drägliga boendeförhållanden för alla människor i Strängnäs kommun, och med den här lösningen kan vi klara det, säger Annica Westling och tillägger att alla boende kommer ha en egen handläggare på socialkontoret. Hon understryker också att detta med att hyra platser på Husbyholmsvägen är en akutlösning. Det bästa hade varit att hyra lägenheter på den öppna bostadsmarknaden, för att skapa en så god integrering och så normal situation som möjligt. Hon är också medveten om att den här lösningen med det tidigare äldreboendet kan skapa en viss oro i närområdet. I mitten av september hölls ett möte med de närboende för att berätta om förändringarna. – Jag är glad att det här boendet hamnat i Stallarholmen. Jag ser Stallarholmen som ett inkluderande samhälle med många krea-

tiva krafter. Kanske kan vi skapa samarbeten med lokala organisationer som kan arbeta stöttande, säger hon. Sociala aspekter För Fredric Paus är beslutet av köpa Selaöhemmet inte bara ren business, utan det finns också sociala överväganden. En del av lägenheterna han hyr ut sen tidigare har öronmärkts för äldre för att ge dem en chans att bo kvar i bygden när de inte längre orkar med hem och trädgård. När det gäller andra lägenheter ges förtur till ensamstående mammor, som på det sättet ges möjlighet att bo kvar i Stallarholmen och ha barnen kvar på skolan. – Genom köpet av Selaöhemmet kan vi nu bidra till att människor som inte har möjlighet att hyra vanliga hyreslägenheter ändå får en plats att bo på. Det känns bra att kunna hjälpa till, säger Fredric Paus. Dealen med Strängnäs kommun gäller i sex år. Efter den tiden är Fredrics plan att bygga om Selaöhemmet till hyresrätter, framförallt tvåor och treor. Han ser flera målgrupper framför sig, med inriktning mot 55-plus. – Det kan handla om människor som bor i hus i Stallarholmen idag men vill flytta till något mindre. En annan grupp är människor som vill flytta ut på landet, men som inte vill bo i villa. En tredje grupp som han lyfter fram är familjer som köpt villor här i Stallarholmen och som har föräldrar som gärna vill bo nära sina barn. – Det här är de tankar jag har nu. Sex år är en lång period och det finns gott om tid att planera framtiden för hela huskomplexet, säger han. TEXT: STEFAN SEIDEL FOTO. LILLAN GUSTAVSSON

Åker 360, Mariefred 327, Strängnäs 508, Stallarholmen 0. Så ser sammanställningen ut när det gäller antalet hyreslägenheter i det kommunägda bostadsbolagets regi. Kanske kan det bli ändring på det när Strängnäs Bostads AB nu börjar skissa på vad man ska göra med Cooptomten mitt i samhället. – Frågan vi ställer oss nu är vilken typ av bostäder som Stallarholmen har störst behov av, säger Lars Keyser, vd för SBAB. Det finns förstås hyreslägenheter i Stallarholmen som inte är kommunägda. Plussar man ihop antalet lägenheter hos de hyresvärdar som listas på kommunens hemsida blir det drygt 100 stycken. Störst är HSB med lägenheterna i de gula tegelhusen intill ICA och längorna längs Ytterselövägen och Dalkarlsvägen. Men obalansen mellan olika boendeformer i Stallarholmen är ändå stor. Dominansen av villor är total: här finns mer än 1 000 villor. – Hyresbostäder är en central kugge när det gäller flyttkedjan, och nu har vi gett SBAB i uppdrag att bli mer aktiva när det gäller den egna projekteringen, berättar kommunalrådet Jacob Högfeldt (M). Livegen Flyttkedjan handlar bland annat om att det behövs hyreslägenheter för att möjliggöra för äldre människor att lämna sina hus, som ofta är en börda när det gäller arbetsbelastningen. Finns inga hyresrätter blir man kvar i huset. Jacob Högfeldt lyfter fram målen i kommunens översiktsplan där det framgår att man vill att Stallarholmen ska växa med 10 procent under en 25-årsperiod fram till 2040. Dagens 3 500 invånare ska alltså bli knappt 3 900 inom ett par decennier. – I vår majoritetsförklaring slår vi också fast att vi vill att hela kommunen ska leva, med alla sina mindre orter, säger Högfeldt. Hur ser det då ut med kommunens byggplaner? Just nu bygger SBAB 48 lägenheter på Tosterön. Men Lars Keyser framhåller hur

dyrt det är att bygga hyreslägenheter. När det kommunägda bolaget bygger hamnar kostnaderna normalt på 26 000–28 000 kr per kvadratmeter, men på Tosterön har man lyckats få ner kostnaderna till 24 500 per kvadrat. Om man översätter det till den mer begripliga månadshyran blir det ca 7 300 kr för tvåorna och 8 700 kr för treorna, inga direkta reapriser. – Det finns en anledning till att de privata aktörerna inte byggt en enda hyreslägenhet i Strängnäs kommun de senaste 20 åren. Det är helt enkelt väldigt dyrt att bygga hyresbostäder, säger han. Det är också anledningen till att den av SBAB grundligt undersökta möjligheten att omvandla Selaöhemmet till trygghetsbostäder gick i stöpet. – Intresset var stort i början, men när vi fick fram hyresnivåerna visade det sig att det inte längre var attraktivt. Det var långt billigare att bo kvar i det egna huset, säger Lars Keyser. Cooptomten byggbar Åter till Stallarholmen. Här finns en stor bit kommunal mark mitt i samhället: den så kallade Cooptomten som var tänkt att bli platsen för ett äldreboende men där planerna skrotades. Nu har SBAB börjat fundera på andra byggalternativ. – Vi frågar oss nu är vad som är mest efterfrågat av stallarholmsborna. Ska vi bygga radhus som attraherar familjer som inte har möjlighet att gå in med en stor kontantinsats i ett bostadsköp? Eller flerfamiljshus med lägenheter? Vad är man beredd att betala i hyra? Nu har alltså utredningen av dessa frågor börjat på SBAB. Ett tycks dock vara säkert: att det finns ett behov av hyreslägenheter i Stallarholmen. För fem år sen köpte Fredric Paus det lilla beståndet på åtta hyreslägenheter som SBAB då ägde i Stallarholmen. Hans facit talar sitt tydliga språk (även om man får ha i åtanke att hyreskostnaderna är betydligt lägre än vid nybyggnation). Så snart någon har flyttat ut har nya hyresgäster knackat på dörren. –Vi har inte haft en enda vakansmånad sen vi köpte de här lägenheterna, säger han. STEFAN SEIDEL

Framtidsprojekt 1. Sundby Strand 3 med olika boendeformer. ILL: TORESUNDS-SUNDBY FASTIGHETS AB.

ANDRA FRAMTIDSPROJEKT I STALLARHOLMEN Utöver byggandet av de 10 bostadsrätterna i Sundby Strand (se sid 10), jobbar Toresunds-Sundby Fastighets AB med planeringen av ett annat område med målet att få till en blandning av olika bostadsformer. Det rör sig om en mix av villor, parhus, radhus och stadsvillor med lägenheter. – Tanken är att hitta externa intressenter som vill bygga det här området. Här skulle kommunen mycket väl kunna gå in och bygga hyreslägenheter, säger Toivo Flingdal. Även privatpersonerna Lars Svensson och Marie Olofsson, som äger gamla brandstationen vid Ytterselövägen, håller på med ett spännande framtidsprojekt. De vill bygga ut huset och omvandla det till 10 lägenheter på 60–80 kvm i två plan med hiss. Målgruppen är aktiva seniorer. – Dessutom vill vi skapa ett gemensamt klubbhus med kök och samlingsrum, och starta en bilpool och båtpool. Vi kommer att skicka in en bygglovsansökan under hösten, berättar Lars Svensson.

Framtidsprojekt 2. Gamla brandstationen vid Ytterselövägen med 10 hyreslägenheter. ILL: LARS SVENSSON.

GILLA STALLARHOLMEN 9


Opinionsundersökningen om lokaldemokrati:

BRF

Vi vill ta större ansvar själva! Nu har 519 personer sagt sitt i opinionsundersökningen om lokaldemokrati. Svaret är tydligt: majoriteten stallarholmsbor vill att det ska tillsättas en grupp som fångar in och jobbar för viktiga stallarholmsfrågor. Dessutom vill vi själva ta ansvar för flera områden, som Så här kommer husen med de 10 lägenheterna i Sundby Strand att se ut..

park, vägar, fritidsanläggningar och kulturfrågor. Nu lämnas svaret över till politikerna.

Översiktsbild över området Sundby Strand. Platsen för nybyggnationen rödmarkerad..

10 BOSTADSRÄTTER PLANERAS

Peder Paus och Toivo Flingdal framför ängen där de 5 enplanshusen med 10 lägenheter ska stå klara hösten 2016. FOTO: STEFAN SEIDEL.

10 GILLA STALLARHOLMEN

Byggandet av nya bostadsrätter hör till ovanligheterna i Stallarholmen. Men nu planeras bygget av 10 nya lägenheter i Sundby Strand. Tanken är att de 5 tvårummarna och 5 trerummarna ska vara klara för inflyttning hösten 2016.

uteplats under tak och en liten tomtdel, och det finns en carport till varje lägenhet, berättar Peder Paus. Husen kommer bli hälsingeinspirerade med stående panel nedtill och liggande upptill. En försänkning i taket skapar en tydlig avgränsning mellan de två lägenheterna.

Framväxandet av bostadsområdet Sundby Strand går stadigt framåt. Det var år 2000 som Toresunds-Sundby Fastighets AB köpte området, och ett par år senare började de första husen poppa upp. Totalt består Sundby Strand av 280 tomter. Området är indelat i etapper och nyligen såldes den sista tomten i etapp 6. I etapp 7 finns fyra tomter kvar. Totalt har idag 160 av de 280 tomterna sålts.

Femtifemplus Toivo ser framförallt två målgrupper framför sig. – Eftersom alla lägenheter kommer ligga på markplan och vara handikappanpassade, och kringgärdas av plana tomter, så kommer de vara väldigt lämpliga för gruppen 55+. En annan passande målgrupp är barnfamiljen där det här kunde bli ett bra förstaboende, resonerar han. Nu registreras bostadsrättsföreningen Sundby Strand 1 och försäljningen av lägenheterna drar igång. För att spaden ska sättas i marken krävs att sju av de ti0 lägenheterna tecknas. Kostnaden för treorna kommer vara ca 2,3 miljoner och för tvåorna ca 1,4 miljoner. Månadskostnaden blir under 4000 kr för treorna och 2500 för tvåorna. – Tillsammans med det faktum att husen är energieffektiva kommer därmed den totala boendekostnaden bli låg, menar Toivo Flingdal.

Enplanshus Nu tas ett nytt krafttag när arbetet med etapp 8, med totalt 35 tomter, startar. Här ska tio bostadsrätter byggas, varav fem tvårummare på cirka 50 kvm och fem trerummare på cirka 80 kvm. Lägenheterna kommer inrymmas i fem enplanshus med två ingångar i varje hus. Toivo Flingdal och Peder Paus på Toresunds-Sundby Fastighets AB, beskriver projektet. – Husen kommer byggas av Mockfjärdshus, och det kommer bli moderna lägenheter av hög standard, säger Toivo Flingdal. – Till varje lägenhet finns en altan och en

STEFAN SEIDEL

Det var full rulle i valtältet utanför ICA Skeppet de två första helgerna i september. Kanske var detta en av de viktigaste poängerna med den undersökning som Tankesmedjan Stallarholmen ordnat: alla möten och samtal med unga, vuxna och gamla. – Jag är jättenöjd. De här dagarna visade att det är många som bryr sig och som tycker att den här frågan är viktig. En sak som jag lade märke till är att ganska många av de äldre var bittra över hur Stallarholmen blivit behandlat och menade att man försökt så många gånger förut utan att det skett något, säger Yvonne Knuutinen. – Många hade verkligen satt sig in i frågan. De berättade att de hade läst på ordentligt om de fyra alternativen och fört diskussioner kring köksbordet. Det fanns en anmärkningsvärd insiktsfullhet i kommentarerna, berättar Leif Sundsvik. Fyra förslag Det var alltså fyra alternativ som deltagarna i opinionsundersökningen kring lokaldemokrati skulle ta ställning till. Den ena ytterligheten var att allt är bra som det är, den andra

BETYG

FÖRSLAG 1

Staplarna anger medelvärde av 519 svar

Det är bra som det är, vi skall utnyttja de politiker vi valt

FÖRSLAG 2

FÖRSLAG 3

4,11

4,23

Stallarholmen behöver en egen kanal för medborgardialog

Vi bör sköta många lokala frågor själva

FÖRSLAG 4 Vi kan sköta allt själva

5 mycket bra 4 ganska bra

3,40

3 varken bra eller dåligt 2 dåligt

2,43

1 mycket dåligt

att vi bör sköta alla lokala frågor själva. Alla fyra alternativ skulle graderas från ”mycket dåligt” till ”mycket bra”. Sammanlagt 519 personer svarade på undersökningen under sex septemberdagar. De fyra staplarna talar ett tydligt språk. Stallarholmsborna tycker inte att det är bra som det är (förslag 1). Det är istället förslag 2 och 3 som gillats mest. Färre tycker att Stallarholmen ska ta hand om samtliga lokala frågor själva. I korthet: Stallarholmsbor vill att det ska tillsättas en politiskt obunden grupp som både fångar in och arbetar med viktiga Stallarholmsfrågor. Dessutom vill vi själva få både budget och rätt att beslutaomfleraområden Valtältet utanför ICA. Två av initiativtagarna till Tankesmedjan Stallarholmen och opinionsunder sökningen, Yvonne Knuutinen och Leif Sundsvik, flankerar Ingvar och Margit Lindkvist som håller på att lämna sina svar. FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

som park, vägar, fritidsanläggningar och kulturfrågor. Visa politikerna En gedigen opinionsundersökning är genomförd. Men vad händer nu? – Det första steget är att sammankalla det 30-tal personer som deltagit i Tankesmedjan och berätta om resultatet. Sen är ambitionen att göra en dragning i Kommunfullmäktige 28 september, berättar Yvonne Knuutinen. Politikernas reaktion avgör inriktningen på det fortsatta arbetet. Om politikerna vill samarbeta, diskutera och vidareutveckla, fine. – Men om de säger blankt nej måste vi definitivt agera, säger Yvonne. Det är kommunfullmäktige som har bollen i sitt knä när det gäller utvecklingen av lokaldemokrati. Närmare bestämt presidiet i kf, som består av tre personer, däribland EvaLotta Ekelund (Mariefredspartiet). Såhär kommenterar hon resultatet: – Nu har Stallarholmen kommit med ett konkret svar och det måste vi snabbt reagera på. Det glädjer mig att det finns en vilja hos stallarholmsbor att vara delaktiga och ta större ansvar själva, och det är viktigt att vi bemöter detta med lyhördhet och respekt. STEFAN SEIDEL

GILLA STALLARHOLMEN 11


Gula Industrihuset

www.gulaindustrihuset.se

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET

INDUSTRIKÄNSLA

Gula Industrihuset

0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

LIVSBEJAKARE

LETAR DU EFTER HJÄLP MED:

Nu har vi unika lokaler med sjöutsikt lediga i Gula Industrihuset. 80–140 m2.

Sömnad

Ändringar Lagningar Klädvård Gardiner Kläder

Städning Fönsterputs Flyttstädning

www.ingestina.se

Tel 0760-91 31 56 ingestina@gmail.com

INGESTINA

STÄD & ALLA SÖMNADSTJÄNSTER

Under oktober skänker vi 5 kr från varje besök till Röda Korset! Smaka våra egna korvar! Hängmörat nötkött! Färdiglagat! Välkomna!

I STALLARHOLMEN

Tel: 0152-44 08 89 Öppettider: Fre 12–18, Lör 11–15 Tel: 070-735 43 91

Mån, ons, tors, fre 08.00-16.30. Tis 16.00-20.00 www.vetistallis.se

S

SELAÖ HEMSERVICE

Funderar ni på att ta hjälp med städningen till hösten? Ring oss, så kommer vi på ett kostnadsfritt hembesök. ÄD • H E M S T Ä D N I N G • S TO R S T

F LY T T NING •

N • FÖ NG I N STÄD

STE

RP

S UT

Kvalitet & omtanke

BROGATAN 21, GULA INDUSTRIHUSET | TEL 070-345 77 64 | WWW.SELAOHEMSERVICE.SE

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB

Byggföretag. www.johnemark.se 070-344 05 35

Caroline Lifvenforth vill med Blodanalyser & Hälsovägledning bidra till människors välmående. Gärna innan problemen uppstår.

Städning

Gula Industrihuset, Brogatan 21, Stallarholmen

För mer information ring 070-867 30 03

www.gulaindustrihuset.se

0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

Blodanalyser & Hälsovägledning

– Jag har alltid velat hjälpa människor att må bra, säger Caroline när hon tar emot i sitt ljusa besöksrum i Gula Industrihuset. Caroline berättar att det hela började med en önskan att hjälpa sin mamma, som haft hälsoproblem hela sitt liv. Efter ett långt sökande kom Caroline för snart tre år sedan i kontakt med Blodanalyser och kroppens cellkommunikationsmolekyler och upplevde hur dessa gav modern ”livet tillbaka”. Under Blodanalyser och Hälsovägledning får besökaren se sitt eget inre och får en inblick i vad som påverkar hälsan. – Det kan ge en större vördnad för vår fantastiska kropp och en sporre att göra små enkla förändringar i vardagen för att främja vårt välbefinnande, förklarar Caroline entusiastiskt. Sedan kan blodanalyser visa att små förändringar kan göra skillnad från ett besök till ett annat. – Jag önskar att fler vill arbeta förebyggande med sin hälsa istället för att vänta till problem uppstått. TEXT & FOTO: VIKTORIA BÄCK ERIKSSON

Köttbutiken Millert o Dahlén

Bästa köttet, godaste charken. Vi lär dig stoppa korv och stycka! kottbutiken@gmail.com

Lindströms Originallitografi

För en kropp där hälsa trivs. www.blodanalyser.se

Ramar in, säljer litografier, och trycker grafiska blad. 070-575 38 16

Bussaba Thaimat

Mötesplats Stallarholmen

Thairätter av högsta kvalitet. Öppet alla dagar 11.00–20.00. 0152-170 00, 073-227 24 06

Hyr lokal för festen, mötet, eventet mm. 070-285 10 25 stefan@dromfabriken.net

Cia Eriksson, Designer

Loppberga trasmattor

Öppet ons–tors 9–15.30 & sista lör i mån. 11–16. www.ciaeriksson.se, 0737-24 25 25

Öppen vävateljé med försäljning. Mån–fre 10–15.30, lör 11–14 www.loppberga.se, 070-754 66 94

Carrick i Kolsundet

Nyckelgym

Ny design av gamla segel. Butik, ateljé och verkstad. Segelreparationer. 0708-57 22 11.

Obemannat gym med vikter och konditionsmaskiner. 070-518 96 75www.nyckelgym.se

Distriktssköterska

Primadesign – Ulrika Kroon

Marianne Wilander. Drop-in-öppet. Sjuk– & hälsovård, 0152-44 05 75. www.marionkonsult.se

Reklam, hemsidor, annonser, trycksaker, företagsprofilering. www.primadesign.se, 070-832 53 62

Drömfabriken

Printz Bageri

Förening som ordnar kurser, evenemang, filmstudio m.m. www.dromfabriken.net

Ekologiskt vedugnsbageri med kafé. Ons–fre 9–18, lör 9–16, sön 11–16. 0152-422 30, www.printzbageri.se

Galleri Lena A Linderholm

Selaö Hemservice

Keramik, tyg och konst. Butiksöppet fre 11–15, lör 12–16. 0152-305 20, www.linderholm.se

När du behöver hjälp med att städa, stryka, handla m.m. 070-345 77 64

Gilla Stallarholmen

SPF Seniorerna Stallarholmen

Redaktion för Stallarholmens månadsmagasin. 070-285 10 25. stefan@gillastallarholmen.se

Pensionärsförening. Ordf. Dan Stenmark. 0152-405 16

Gula Industrihuset AB

Syateljé Ingestina

Lokaler för uthyrning. Båtplatser. Magnus Eriksson, 070-867 30 03 C-M Svensson 070-664 05 10

Ändringar, lagningar, nyproduktion. Tis–fre 13–17, lör enl. ö.k. 0760-91 31 56

Intensive Hair

Veterinären i Stallarholmen

Frisör, massör. Online-bokning. www.intensivehair.net

För din hund, katt och häst. Legitimerad veterinär Anna Fucik. www.vetistallis.se, 0152-44 08 89

Jörgen Tapetserare

Vips – Lena Ivehult

Möbeltapetsering, inredning till veteranbilar, båtinredning. 0152-404 04

Hemstädning av högsta kvalitet. Fönsterputs och storstädningar 070-652 81 64, lena@ivehult.se

S TA L L A R H O L M E N

TORSDAGSTRÄFF Torsdagen den 1 oktober kl. 14.00 På Mötesplatsen i Gula industrihuset

VI FIXAR DINA INRAMNINGAR!

Caroline Krook, f.d. biskop i Stockholms stift, föreläser under rubriken: Mötesplatser – viktiga möten i livet och i bibeln. Kaffe och lotterier! Välkomna!

Litografier från tre generationers tryckning.

Kom med du också. Bli medlem i SPF • Kontakt: 0152-405 16 spfstallarholmen@gmail.com • www.spfpension.se/stallarholmen

070-575!38!16 • mail@lindstromslito.se • www.lindstromslito.se

Stort urval av lister.

GALLERI

För en kropp där hälsa trivs!

Vi städar ditt hem Nöjd kund är vår kvalitet!

al

TJA NYT

Lena med perso

n

T-ET RVU G DRA A

ra dig TBE-Vaccine ! ig hos m

pH balansering | Öka Ork & Vitalitet | Sakta Ner Åldrandet Förebyggande | Vid Hälsoproblem | Vid Obalanser | Vid Trötthet Öka Näringsupptaget | Kost / Detox | Immunförsvarshöjande Öka din Fysiska Prestationsförmåga | Snabbare Återhämtning

Blodanalyser är något ALLA kan göra, speciellt du som vill: - Förebygga din hälsa och åldras frisk - Tränar mycket eller väldigt lite - Veta hur du själv kan påverka din hälsa - Har hälsoproblem - Skapa en miljö i din kropp där hälsa trivs - Veta statusen på din inre hälsa Läs och boka tid på WWW.BLODANALYSER.SE Tel. 070-486 46 47

INFORMATIONSKVÄLLAR I GULA INDUSTRIHUSET 1 tr upp i kontorskorridoren, Stallarholmen

Vips | Gula Industrihuset, Brogatan 21 | 070-652 81 64 | lena@ivehult.se

12 GILLA STALLARHOLMEN

Måndag 28/9 | Torsdag 1/10 | Onsdag 7/10 - kl 19.00-20.00 - Välkomna!

GILLA STALLARHOLMEN 13


Det är ordning och reda på alla verktyg i verkstaden. Nedan, oljekannor i givakt.

Ovan. Hanna får instruktioner av Kenneth Sundqvist på Biltjänst.

En gammal Landrover med “gott om patina” för att låna Tom Hjortzbergs formulering.

Slitna skivbromsar och smattrande mutterpickor HANNA TESTAR ATT MECKA

TEXT: HANNA EKELUND FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

På Biltjänst i Stallarholmen står dörrarna på vid gavel. Inne i verkstaden ser bilarna ut att sväva en bit över marken, och rockmusik blandar sig med det smattrande ljudet från muttermaskinen.

Fullt fokus. Kenneth Sundqvist och Anders Bäckström.

14 GILLA STALLARHOLMEN

Vi blir direkt inbjudna i händelsernas centrum. Tom Hjortzberg som är en av ägarna till den här mekaniska verkstaden visar oss den röda bilen som hänger upphissad i den ena hallen. Ett offer för översvämningen i Mariefred för ett par veckor sen. Vatten har läckt in i bilen och inredningen är dyngsur. Dessutom har den sugit in vatten i motorn och fått bärgas från Mariefred hit. Tom visar hur luftintaget till motorn på just den här bilen sitter under bilen bakom kofångaren och därför sugit i sig vattnet när motorn körts. – På vissa bilar sitter den bakom lyset och då kan man köra genom vatten utan att dränka motorn, berättar han. – Vi har en overall till dig, säger Kenneth Sundqvist, verkstadens andra delägare. Den kom i morse.

När jag har krånglat mig i den splitternya overallen ser jag ner på mina bibliotekarieskor i ljusbrunt skinn och inser att de kanske inte var det bästa valet för just det här uppdraget. Men nu är inte tid att tänka på skor. Nu är det bilar. Avskavd lack Tobbe Murbäck som jobbar här i verkstaden har kört in en gammal Landrover, hissat upp den och tagit av däcken. Den turkosa lacken är avskavd både här och var och Tom klappar på ett ställe som är särskilt blankslitet. – Patina, säger han och ler. Kenneth tar med mig och presenterar mig för Anders Bäckström som står på knä under en grå bil och försöker lossa en mutter som sitter som berget. För att ha en chans att få loss den hämtar han en induktionsvärmare. Det är en maskin som ser ut lite som en feldimensionerad dammsugare med smal slang och stor kropp och som blir otroligt het i ena änden. Anders håller den varma delen mot den envisa muttern som ryker lite och snart blir varm och lysande röd, och sedan kan han skruva loss den med lätthet. När muttern landar på verkstadsgolvet glöder den fortfarande. Den grå bilen har lämnats in för att den vibrerar när man bromsar och det har konstaterats att den behöver nya bromsskivor och belägg. Hjulen är redan avmonterade och likaså de gamla bromsskivorna. Kenneth visar mig hur bromsarna fungerar med beläggen som klämmer åt kring skivan och får hjulet att stanna. Fumlig När bromsskivan och beläggen ska skruvas fast räcker Anders verktyget till mig. Arbetsställningen under bilen är ovan, den

första muttern är lätt att fästa men den andra sitter lite sämre till. Det går fumligt och lite långsamt. Mina händer är redan efter bara några minuter svarta av olja och jag har fått olja på min ena sko. Jag låter proffsen avsluta och kontrollera så att inget blir fel. Bredvid bilen ligger alla muttrar och skruvar prydligt uppradade. Jag påpekar det för Kenneth som bekräftar att det är viktigt med ordning och reda och att avsluta varje moment. – Man kan inte skruva i två skruvar och sedan gå och fika, säger han, man måste göra klart. Mutterpicka Anders hänger på hjulet och jag får känna på hur det känns att dra åt hjulmutter med den smattrande muttermaskinen eller mutterpickan, kärt barn har många namn. Det var bak. Fram på bilen ska stabiliseringsstagen bytas ut eller ”stabbstag” som de säger. Medan jag vänder mig om och byter några ord med Tobbe och Lillan är Anders redan klar med ena sidan. På andra sidan är jag mer fokuserad och ser hur jobbet går till, lite samma som med bromsskivorna: värma upp skruvar och muttrar som sitter för hårt, det ryker och glöder. Skruva bort det gamla, sätta dit det nya. Hänga på hjulet, som är överraskande tungt. Det verkar enkelt. Efter det är bilen klar och vi kan hissa ner den på marken igen. Felsökning Vi tittar en snabbis under huven på bilen men jag ser bara plastkåpor i olika form och storlek. Här dyker man inte ner med

verktygen för att hitta felen utan istället felsöker man med dator. Under ratten på bilar producerade efter 2001 finns det ett uttag där man kopplar in en manick som kommunicerar med en dator och talar om vad felet på bilen är. Problemen med den här bilen sitter dock inte under huven så jag får ingen riktig kläm på vad man kan åstadkomma med den här moderna tekniken. – Vad är det för årsmodell på den här? frågar jag och går runt Landrovern. Svaret på sådana frågor finner man på det lilla kontoret, där det i datorn finns information om alla bilar de jobbar med. Tidsbokningsliggaren är däremot en faktisk bok där de skriver in bokningar för hand. Tom och Kenneth tar kontorstjänst varannan vecka eftersom de båda egentligen mest gillar att mecka. – Men, konstaterar Kenneth, det är ju inte helt fel att surra med kunderna heller. Kundström Och kunder har de, telefonen ringer mest hela tiden och folk vandrar in och ut ur verkstan och Landrovern är en 71:a, med trumbromsar och patina. Stämningen i verkstan är glad och hjärtlig. Klockan närmar sig halv fem och det är egentligen dags att runda av dagen och stänga igen, men ingen av dem verkar ha särskilt bråttom. – Det är sällan man kommer härifrån innan fem, berättar Anders. – Och när du kommer hem händer det att du meckar med någon av dina egna bilar då? – Ja. Jag drar med tummen över mina svarta fingrar och jag ser på grabbarnas händer. Tobbe jobbar med handskar men de andras händer är svarta av olja. – Blir ni någonsin helt rena om händerna? frågar jag. – I slutet på semestern, får jag till svar. GILLA STALLARHOLMEN 15


program oktober

Hälsoveckan 12-18 okt

plats: Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen anm & info: stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25

Vårdcentralen Strängnäs

(Där inget annat anges)

meditation Onsdag 7/10, 14/10, 21/10, 28/10 Unna dig en kraftstund i vardagen. Meditera tillsammans med andra! Ingen föranmälan, bara att droppa in. TID Onsdagar 12.00–12.30 LEDARE Peter Drakenberg KOSTNAD 10 kr/tillfälle INFO Peter Drakenberg, 070-678 79 62 peter.drakenberg@gmail.com

kreativt fredagsmys för barn i åk 1–5

filmstudion – Start 14/10 Onsdag 14 oktober kl 18.30 visas säsongens första film i Drömfabrikens filmstudio. Efter filmen finns möjlighet att stanna kvar och fika. Programmet finns på vår hemsida. TIDER Andra onsdagen i månaden okt–mars, kl 18.30. KOSTNAD 200 kr för medlemmar i Drömfabriken, 250 för ickemedlemmar INFO Peter Drakenberg, 070-678 79 62 peter.drakenberg@gmail.com

Fredag 9/10, 23/10 Avsluta veckan med ett härligt fredagsmys! Vi leker, pysslar och fikar. TID Varannan fredag 16.15–17.45. Även vecka 45, 47, 49 ÅLDER Årskurs 1–5 LEDARE Tuva Bergil, Hedda Eriksson KOSTNAD Gratis

hantverkscafé Onsdag 21/10 Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! TID 18.30. Även 18/11, 16/12 KOSTNAD Kaffe och te med dopp, 20 kr INFO Catharina Bäck, 070-894 05 23, nina.back@tele2.se

Bättre sömn

Föreläsning med psykolog t mån 12/10 kl. 17-18 t tors 15/10 kl. 17-18

Välkommen!

musikhistoria Under hösten startar vi en kurs i musikhistoria. Lär dig om viktiga kompositörer och lyssna på musikexempel. Alla detaljer är ännu inte klara, men sänd gärna en intresseanmälan!

Söndag 11/10

TID 10.00. Även 8/11, 13/12 LEDARE Anna Adamse KOSTNAD 100 kr/gång ANM & INFO Anna Adamse, 076-038 69 37, annaadamse123@gmail.com

Föreläsning med dietist t mån 12/10 kl. 16-17 t tors 15/10 kl. 16-17

Se mer information på: www.landstingetsormland.se/halsoveckan

mjuk yoga En mjuk form av yoga som passar ung som gammal, smidig som stel. Vi stärker och mjukar upp kroppen och avslutar med en skön avslappning.

Goda matvanor

hyr mötesplats Stallarholmen Är ni en förening som ska ha ett möte? Eller ett företag som ska hålla en utbildning? Eller privatperson som ska ordna en fest? Då kan ni hyra Mötesplats Stallarholmen i Gula Industrihuset! Priserna är mycket förmånliga! KOSTNAD Se Drömfabrikens hemsida, Mötesplats Stallarholmen. Prisexempel: Lokal förening, halvdag 500 kr. Lokalt företag, halvdag 750 kr.

Hela livets vårdcentral!

Finningev. 40

landstingetsormland.se/strangnas

Bouppteckningar Arvskifte Testamenten Bodelning Samboavtal Äktenskapsförord Gåvobrev Underlätta för familjen - Skriv testamente Att skriva testamente är ett bra sätt att undvika konflikter i familjen och slippa oro. Tänk på att sambor inte ärver varandra utan testamente! Det kan få katastrofala följder för den efterlevande sambon.

Vi är åter i tjänst efter ledigheten. Välkommen att kontakta oss! Elisabeth och Inger

Jurist och Bouppteckningsbyrån Soläng, Alvägen 1, 647 93 Mariefred. 0159 120 80 Elisabeth Ivarsson - Familjerättsrådgivare 070 601 69 58 meil: elizabeth.ivarzzon@gmail.com

ANMÄLAN OCH MER INFO: info@dromfabriken.net, 16 GILLA STALLARHOLMEN 070-285 10 25

I samarbete med:

Stallarholmsloppet För två år sen var antalet deltagare 138. Förra året 160. Nu siktar arrangörerna av Stallarholmsloppet på 200 personer när 2015 års upplaga går av stapeln i mit ten av oktober. Eller ja, egentligen är det ju inte enbart Stallarholmsloppet längre, utan Stallarholmsutmaningen. De riktigt tuffa följer upp löpningen som äger rum lördag 17 oktober med ett cykellopp söndag 18 oktober. Förra året var det André Westerlund som blev kung af Stallarholmen och som alltså hade bäst placering totalt på både löpning och cykling. Någon drottning korades aldrig.

Familjerätt

Testamente är färskvara och därför behöver man se över det man skrivit tidigare. Det kan ha skett förändringar i livet, som gör att det kan behövas ändras.

www.dromfabriken.net

LÄGG DIG I HÅRDTRÄNING INFÖR

Två eldsjälar bakom Stallarholmsutmaningen: Till vä Thobias Ahlqvist, till hö Henrik Ehrin. FOTO: STEFAN SEIDEL

– Men det här året hoppas vi att kungen ska få sällskap av en drottning, berättar en av eldsjälarna bakom loppen, Thobias Ahlqvist. Ny distans När det gäller lördagens löplopp erbjuds totalt 4 klasser i år. Det är knatteloppet på 400 meter, de längre distanserna 5 och 10 km. – Många tyckte att det var ett för stort glapp mellan knatteloppet och 5 km förra året, så nu har vi dessutom lagt till ett lopp på 2,5 km, berättar Thobias. Dagen efter löploppet äger alltså cyklingen rum. Det här året är sträckningen en annan och cyklisterna kommer få se mer av

André Westerlund, Kung af Stallarholmen 2015. FOTO: STEN BILLERUD.

Ytterselö och bland annat passera Mälsåker. Sträckan är ca 30 km och banarkitekt en annan eldsjäl, Henrik Ehrin. Familjedag Målet med arrangemanget är att det ska locka hela familjen. Därav de många olika klasserna, och Thobias understryker att man lika gärna kan välja att gå som att jogga eller springa järnet. För att få ännu mer tryck under lördagen kommer man bjuda in lokala företagare att visa upp sig, och ha en konferencier på plats. Så vad har han själv för målsättning när han står på startlinjen? – Jag har haft den bästa löpsommaren i mannaminne. Vädret har varit så dåligt så jag har sprungit istället för att sola. Så jag siktar på att persa, under 50 minuter på milen, säger Thobias. STEFAN SEIDEL

STALLARHOLMSUTMANINGEN Löparloppet 17 oktober 13.00 Start 2,5 km 13.05 Start 400 m 14.00 Start 5 km, 10 km Cykelloppet 18 oktober 10.00 Start 30 km.

Mer info: se annons sid 3.

GILLA STALLARHOLMEN 17


Brf. Sundby Strand 1 – bygger i samarbete med Mockfjärdshus 5 st parhus, 1-plan RINGUGNSVÄGEN 5–15, SUNDBY STRAND, STALLARHOLMEN

Ovan: Flyktinghjälpare, Louice Karlsson och Emma Hjelm. FOTO: ANNA SÄRNÅ. Till höger: Elever och lärare hjälps åt med insamlingen. Anton Fungdal, grå t-shirt. Foto: LILLAN GUSTAVSSON.

VI STALLARHOLMARE GÖR VAD VI KAN!

• 5 st 2-rumslägenheter, 48 kvm • 5 st 3 rumslägenheter, 79 kvm Bostadsrätterna säljs genom Mäklarringen. För ytterligare information och bokning kontakta Johan Svärd, 070-851 51 85

TEXT: ANNA SÄRNÅ FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

www.mockfjardshus.se

STRÄNGNÄS – STALLARHOLMEN – MARIEFRED

Bättre kommunikation med tonåringar

Eldningsregler

Välkommen till Komet, utbildningen för dig som lever med barn i åldern 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Vi startar en ny grupp och träffas under sju torsdagar. Datum & tid: Start 8/10 kl 17.00-19.30 Plats: Familjecentralen Strängnäs. Anmälan: Marlen Lindell-Eklund, 0738682292 eller Therese Burns-Howell, 0708-429181.

Kommunfullmäktige När: Måndag 2 november kl 18.30 Var: Paulinska salen, Kristinav. 1, Strängnäs Entré från Bondegatan. Handlingar finns på: www.strangnas.se och på kommunens medborgarkontor. Kommunfullmäktiges möten är offentliga.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 40-42 samt vecka 16-18. Läs mer på: www.strangnas.se/eldning

Datumparkering För att underlätta för lövsopning och snöröjning gäller datumparkering från 1 oktober t.o.m. 15 maj i Strängnäs, delar av Mariefred och i Åkers styckebruk. Mellan kl 24.00 till 08.00 är förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer vid jämna datum, och på gatusida med ojämna husnummer vid ojämna datum.

www.facebook.com/strangnas

Strängnäs kommun | Tfn 0152-291 00 | 18 GILLA STALLARHOLMEN

Tvätta bilen miljövänligt

Regnbågen – för unga i missbrukarfamilj Det finns en alldeles särskild regnbåge för dig som är ung och lever nära någon som mår dåligt eller har ett missbruk. I samtalsgruppen Regnbågen, får du träffa andra som är i samma situation. Vi startar upp en ny grupp i höst. Hör av dig till oss om du är mellan 7-15 år och vill vara med. Kontakta Carola Nordebrink, 0152-295 58, eller mejla till regnbågen@strangnas.se om du vill anmäla dig eller har frågor.

Kultur STALLARHOLMENS BIBLIOTEK SOFIE SARENBRANT Författarbesök med deckarförfattaren Sofie Sarenbrant som samtalar om inspiration och rädslor. 5/10 kl 19.00 Entré: 50 kr

www.strangnas.se

Den senaste tiden har larmrapporter berättat om den ohållbara flyktingsituationen på den lilla grekiska ön Lesbos. Nu har Stallarhomsskolans elever samlat ihop kläder och hygienartiklar som körs ner till flyktingarna på ön Lesbos genom organisationen Vi gör vad vi kan och Emma Hjelm och Louice Karlsson har startat Vi hjälper dig att hjälpa – på plats. Det var när läraren Jesper Näslund på Stallarholmsskolan såg evenemanget Vi gör vad vi kan som idén föddes att haka på och starta en insamling på skolan. Vi gör vad vi kan är en grupp privatpersoner som gått ihop för att göra vad de kan för att hjälpa de flyktingar som flyr med båt till den grekiska ön Lesbos. Gensvaret på skolans insamling har varit stort. Både elever och folk utifrån har lämnat in saker, och några av affärerna i Solbergaområdet har bidragit. Skolan fick in så mycket att det fyllde två bilar och släp med kläder och hygienartiklar. Den 12 september kördes det hela till Enköping där det packades på lastbilar för vidare transport till Lesbos. – På skolan har jag undervisat om flyktingsituationen och jag har visat filmer med Hans Rosling som på ett pedagogiskt sätt förklarar vad en flykting är och vad en flykting inte är, hur flyktingarna tar sig fram och var de stoppas, berättar Jesper. Barn bryr sig Jesper märker att arbetet har väckt ett stort engagemang hos barnen.

– Ibland verkar det som om den allmänna uppfattningen är att barn och ungdomar mest bryr sig om sig själva. Men de är otroligt engagerade, varma och bryr sig verkligen om andra människor. Det märktes också när jag i samband med insamlingen gick runt bland eleverna och frågade hur det kändes att hjälpa till med insamlingen. – Det känns bra! Det är skönt att hjälpa dem som har det sämre än en själv, sade Rasmus Åkesson, åk 5. – Det känns bra att få hjälpa till, annars är det mest bara vuxna som gör det, menade Michelle Brandt, åk 8. – Jag känner mig stolt när jag gör det här, sa Rasmus Ax, åk 2. Snabbt gensvar Även Stallarholmsborna Louice Karlsson och Emma Hjelm engagerar sig för flyktingarna. Det var Emma som tog initiativet och skickade ett sms till Louice där hon berättade att hon tänkte åka ner till Lesbos och göra en insats. Hon undrade om Louice ville hänga på. Louice svarade genast: – Ja! Hur gör vi? De öppnade ett konto, lade ut swishnumret och insamlingen var igång. Projektet heter Vi hjälper dig att hjälpa – på plats och finns på Facebook. Redan under den första veckan fick de ihop 11 500 kr. Emma och Louice reser ner till Grekland 4–8 oktober. Planen är att flyga ner till Aten och hyra en minibuss som de fyller med förnödenheter, eftersom det är osäkert om det går att få tag på allt på Lesbos. De har fortfarande en hel del kvar att planera. – Det som vi har emot oss nu är tullmyn-

Vill du stödja Emma och Louises projekt; swisha till: 0705938343

digheten och den osäkra ekonomin i Grekland. Vi vet inte om det finns kontanter att ta ut på plats och tar vi ut pengarna i Sverige innan vi reser kan det bli svårt att föra in dem i Grekland. Varenda öre till hjälp Resan, hyra av minibuss, den egna maten och boendet kommer de att stå för själva. Pengarna som människor skänkt ska oavkortat gå till flyktingarna. Orsaken till att Emma och Louice vill hjälpa till på plats är att de menar att de större organisationerna dräneras på en del av de insamlade medlen via löner, omkostnader och annat. – Jag tror att många valt att skänka pengar just till det här projektet för att pengarna oavkortat går till förnödenheter till flyktingarna. De som skänkt pengar litar på oss. Skulle vi köra fast och behöver hjälp så kommer vi att vända oss till en av de inhemska frivilligorganisationerna. Emma har tidigare rest till Riga med lastbil med förnödenheter, och en semesterresa till Gambia slutade med att det blev en välgörenhetsresa. För Louice är det första gången hon gör något liknande. – Lite orolig är jag för hur jag kommer att reagera. Jag är en känslomänniska. Jag kommer nog att kunna hålla ihop på plats men det kan nog komma över mig när jag kommer hem igen. Men då får Emma hjälpa mig, säger Louice och ler. – Någonstans lever jag efter filosofin att om jag hjälper andra, så kommer jag att få tillbaka det på något sätt. Kanske inte på samma sätt, men på något sätt, avslutar Emma och Louice nickar. GILLA STALLARHOLMEN 19


• • • PORTRÄTTET

Välkommen till nyckelgym i Stallarholmen! just nur!t fÜr ürsko r 2 290 k t 2 700 kr.)

RenĂŠe Barrios

Kontrastrik

ĂĽrskor (Ord. pris

• Hos oss fĂĽr Du alltid personlig service och du mĂśter bara nĂĽgra fĂĽ ansikten. • Vi svarar alltid personligen när Du ringer vĂĽr telefon.

015. /9 – 4/10 2 et gäller 14 Erbjudand etalas iro et kan ej b Erbjudand Pris lĂśpande autog . . o ĂĽn ir g m to 12 au id a st vi Bindning . ĂĽn /m kr 225

HE MTJĂ„N ST SO M GE R DI G DET LI LLA EXTR A!

kÜpa kort Maila beställning till nyckelgym@hotmail.com Pü www.nyckelgym.se finns detaljerade kÜpinstruktioner.

kontakta oss e-post: nyckelgym@hotmail.com telefon: 0705-18 96 75 teltid: mün/ons/fre 9–12

Varmt välkomna till Hjälpredan! Helena Bartling med personal

hitta till nyckelgym Nyckelgym i Stallarholmen ligger i Gula Industrihuset, Brogatan 21.

E-post: info@hjalpredan.com Telefon: 070-966 32 82 Hemsida: www.hjalpredan.com

FĂ–RSĂ„LJNING, SERVICE OCH REPARATION AV MASKINER UNDER SAMMA TAK

Hälsoveckan 12-18 okt

#SPWĂŠHFO 4UBMMBSIPMNFO

VĂĽrdcentralen Mariefred

Stavgüngstips & träningsrüd Utegymmet i Hammaren, mün 12/10 kl. 13.30-15.00

Ă„t och mĂĽ bra

FÜreläsning, tis 13/10 kl. 16.00

-BOUCSVL t &OUSFQSFOBE t 4LPHTCSVLt (SĂšOZUPS

Qi-Gong

Prova pĂĽ, ons 14/10 kl. 15.00

Lungfunktionstest Tors 15/10 kl. 13.00-14.30

Vad är mindfulness? FĂ–RSĂ„LJNING

SERVICE OCH REPARATION

Prova pĂĽ, fre 15.30

Se mer information pĂĽ: www.landstingetsormland.se/halsoveckan

3VOF 3BTL SVOF SBTL!USBLUPSDFOUSBMFO TF 20 GILLA STALLARHOLMEN

"OEFST ,KĂŠMM NBTLJOUKBOTU!TWFSJHF OV

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Pü dagarna kÜr hon tung betongbil. Pü fritiden ägnar hon

HJĂ„LPREDAN jobbar pĂĽ uppdrag av kommunen. När Du anlitar oss innebär det samma kostnad som när Du anlitar den kommunala hemtjänsten. Vi arbetar i Stallarholmen och Strängnäs med omnejd. Hjälpredan g utfĂśr även städnin . ag dr av Tmed RU

TEXT: STEFAN SEIDEL

Tel: 0159-290 13

Adr: Solvändan 3

Web: landstingetsormland.se/mariefred

sig ĂĽt ett intresse som ligger sĂĽ lĂĽngt frĂĽn betongkĂśrning som man kan komma: att fĂśda upp duniga kycklingar. De är bara nĂĽgot enstaka dygn, de tvĂĽ fluffbollarna som spatserar pĂĽ kĂśksbordet hemma hos RenĂŠe Barrios. Det gĂĽr inte att ta miste pĂĽ det urstarka intresset. Hon har full koll pĂĽ olika raser och deras temperament, hur man fĂśder upp kycklingar och olika äggsorter. – Den här kommer att lägga kopparrĂśda ägg, säger hon och pekar pĂĽ den svartgulspräckliga lilla kycklingen. Den gula kommer att fĂĽ mer grĂśnskimrande ägg. Att skaffa hĂśnor är beroendeframkallande, konstaterar hon. Alla hĂśnsägare hon känner säger likadant, har man väl bĂśrjat blir det en livsstil. Men fĂśr en tid sen var hon nära att kasta in handduken. – Vi hade nyligen räven pĂĽ besĂśk och den tog ĂĽtta hĂśns. DĂĽ var jag nära att ge upp, men det tog bara en halv dag sĂĽ hade jag beställt nya ägg, berättar hon. Ă„ggen kläcker hon i källaren i huset i Giresta ett par kilometer utanfĂśr Stallarholmen där hon bor med sin Lars och sina tvĂĽ smĂĽ barn Olivia, 3, och Liam, 1,5. Mamma granne Det är lite av en slump att familjen hamnade här. Sen tidigare bodde RenĂŠes mamma Anette i huset intill med sin man, och själva bodde de i Hägersten och var inställda pĂĽ att flytta till landet. Sen blev mammans grannhus till salu. De ĂĽkte dit och tittade, gillade huset och bestämde sig fĂśr att kĂśpa. Det grĂśna huset var i kraftigt behov av renovering, och varken hon eller Lars hade nĂĽgon stor hantverksvana. Men här tycks finnas en sĂĽn där avundsvärd inställning: det är bara att kĂśra pĂĽ. – Vi gĂśr sĂĽ gott vi kan och prĂśvar oss fram längs vägen, säger hon. Resultatet blir bra, att dĂśma av hur det ser ut i kĂśket där vi sitter. Det är välbyggt, fräscht och modernt. Men vid sidan om den här kĂśra-

pĂĽ-andan finns en annan egenskap som gĂśr sig pĂĽmind och som inte är lika smickrande. –Jag har mĂĽnga idĂŠer, men har svĂĽrt att avsluta, sĂĽ det finns ganska mĂĽnga halvgjorda projekt, säger hon. Hon pekar mot fĂśnsterbänken i kĂśket som hon gjutit i betong, men där hon plockade bort formen fĂśr tidigt med konsekvensen att bänken sprack. Ett projekt som nu har fĂĽtt vila ett bra tag. Felande fĂśnsterfoder och lister är andra exempel, men vem kan inte känna igen sig i det? Skaparglad Den kreativa ĂĽdran syns inte bara i upprustningen av huset. När vi gĂĽr husesyn upptäcker vi spĂĽr av den pĂĽ mĂĽnga ställen. En uttrycksfull och rätt skrämmande mĂĽlning av en apa i vardagsrummet. PĂĽ kĂśksbordet ser vi ett konstverk under arbete, ett uppläggningsfat med en massa grĂśnsaker i allskĂśns färger som hon ska ta med sig pĂĽ en kräftfest senare under kvällen. Ute, en vacker trappsten i betong med snirkligt mĂśnster som hon gjutit med hjälp av en dĂśrrmatta. Betong ja. Sen sex ĂĽr tillbaka arbetar RenĂŠe inom just betongbranschen. Det är ungefär lika slumpartat som husvalet. Det var när hon jobbade med att driva ett cafĂŠ, vilket var bĂĽde slitigt och olĂśnsamt, som hon satt och pratade med mammas man. – När jag fick hĂśra vad man tjänar som betongbilskĂśrare bestämde jag mig fĂśr att bĂśrja kĂśra lastbil, säger hon. Tufft jobb Sagt och gjort. Efter ett ĂĽr hade hon bĂĽde tagit lastbilskĂśrkort och fĂĽtt jobb som fĂśrare.

Det här var sex ĂĽr sen. Efter att ha varit mammaledig ett tag, gĂĽr hon 1 oktober tillbaka till jobbet pĂĽ fĂśretaget Betongindustri som har ett av sina säten i Malmby. Där finns i nuläget tvĂĽ fĂśrare, bĂĽda är kvinnor. – Jag hämtar, kĂśr och lossar betong. En del av arbetet är ocksĂĽ att rengĂśra bilarna vilket är ett tufft jobb. Det är inte bara inuti som bilarna ska rengĂśras, utan även utanpĂĽ, sĂĽ man fĂĽr klättra upp pĂĽ bilarna och använda bĂĽde slägga och hĂśgtrycksspruta. Det var rätt bĂśkigt att klättra när jag var hĂśggravid med stor mage, berättar hon. RenĂŠe har nu mĂĽnga ĂĽrs erfarenheter bĂĽde av en bransch där hon mest jobbat med kvinnor (cafĂŠ, restaurang) och en som är totalt dominerad av män (betong). När hon jämfĂśr drar hon slutsatsen att det är lättare att samarbeta med män. – Det som Ăśverraskat mig är att män skvallrar minst lika mycket som kvinnor. Men jag tycker att kvinnor blir mer sura fĂśr smĂĽsaker, snackar mer skit och är lĂĽngsinta. Män är mer lättsamma och hjälpsamma, säger hon. Efter en hemmatid med barnen väntar nu jobbstart i oktober. Det finns inget motstĂĽnd mot att bĂśrja arbeta igen, tvärtom. – Nu är jag färdig med barnafĂśdandet, och jag längtar efter att fortsätta att utbilda mig och lära mig mer om hur man jobbar med betong, säger hon. GILLA STALLARHOLMEN 21


IIhöstkantarellernas höstkantarellernas Tacksägelsedagen Följ med och se!tid Livspussel!? Livspussel!? Livspussel!? tid Nu börjar: Nu börjar: Nu börjar:

I den lutherska församlingen i Mbuko, När fotografen och jag stiger in i Tanzania,Att finns nu en bild avett den ikon som Vi började med Bibeln ViVibörjade med läste häromdagen tata ytterligare ett steg kändes började medBibeln Bibeln Jag Jag läste häromdagen ytterligare ii livet Jag läste häromdageni tidningen i tidningenom omhunden hunden Attta ytterligare ettsteg steg ilivet livetkändes kändes ?? ?? ?? !?! domkyrka ! ! ! ! ?!? ?? ?? ? möts Strängnäs vi till vår hänger vid Altare för jordens barn i Toresunds – Sant eller falskt, sedan –– en mycket utmanande och lite läskigt. Efter leken och –Sant Santeller eller falskt,sedan sedan Hugo Hugo utmanande Hugo –enen mycketcharmig charmighund hundtycktes tycktesdet. det. utmanandeoch ochlite liteläskigt. läskigt.Efter Efterleken lekenoch och ?? ? av biskop Johan ?? ?–Dalman häpnad i falskt, fullt kyrka, Jungfru Maria med Jesusbarnet idet famnen Vad betyder Bibelns Vad betyder Bibelns Förutom charmen hade Hugo enenutomordentlig sommarledigheten kändes som kroppen Vad betyder Bibelns Förutom charmen sommarledigheten kändes det som kroppen Förutom charmen hade Hugo utomordentlig sommarledigheten kändes det som kroppen ornat. Förklaringen är enkel: Det pågår en !! ! ! ! !gestalter och omgiven av representanter för jordens alla för oss idag. gestalter för oss idag. gestalter för oss idag. egenskap: han kunde fylld med enenny nynykraft kraft nyfikenheten hade egenskap: var egenskap: han kundespåra spårakantareller. kantareller.Den Den varfylld fylldmed meden kraft–––nyfikenheten nyfikenhetenhade hade TV-inspelning. Fotografen passar på att barn. ? ? ? ? ? ? Nu gör vivi en nystart Nu gör en nystart få ett par härliga bilder innan vivi slår oss Nu gör en nystart hunden ska jagjag ha! hunden ska kommit tillbaka. Jag kan faktiskt fortfarande kommit hunden ska ha!Har Harnämligen nämligenlite litesvårt svårtattatt kommittillbaka. tillbaka.Jag Jagkan kanfaktiskt faktisktfortfarande fortfarande Den bilden överlämnades av Lena och Hugo ner förLivspussel. den avtalade med Livspussel. ViVi byter Vi byter ! ! !i en av korbänkarna ! ! !med med Livspussel. byter hitta hitta dede där de där gula sakerna känna lite påpådet det sättet. Hösten ärärfri fri från hitta där gula sakernai skogen. i skogen.”Kanske ”Kanskedet det känna kännalite litepå detsättet. sättet.Hösten Höstenär frifrån från Rundberg vid deras resa under hösten 2014. intervjun. Biskopen sitter avspänd med dag och träffas torsdagar dag och träffas torsdagar dag och träffas torsdagar finns där borta” och sommarens ”stress” – sommaren som aldrig finns där borta” säger hustrun tålmodigt sommarens ”stress” – sommaren som aldrig finns där borta” säger hustrun tålmodigt och sommarens ”stress” – sommaren som aldrig ?? ?? ?? !?! ! ! ! ! ?!? ?? ?? ? Vid samma tillfälle överlämnades gåvor som vi ena armen på ryggstödet, glädjen lyser församlingshemmet iiförsamlingshemmet i församlingshemmet vänligt tilltill tycks tillräckligt lång för allt det där viviviönskar vänligt till mig i skogen. tycks tillräckligt lång för allt det där önskar vänligt mig i skogen.Jag Jaggår gårditditoch ochhittar hittar tycks tillräckligt lång för allt det där önskar i Stallarholmens församling samlat, främst till ur hans ögon och han svarar snabbt och 19–21 med start 1010 sept och sedan varannan klkl19–21 med start 10 sept och sedan varannan kl 19–21 med start sept och sedan varannan naturligtvis naturligtvis och vill. Men med hösten är det annorlunda ––– svampen vill. Men med hösten är det annorlunda naturligtvis svampensom somhon honsett settmen meninte inte och vill. Men med hösten är det annorlunda barn. En konkret sätt att visa att vi hör ihop. engagerat på våra frågor.

vecka dvs 2424 sept, 2222 okt, 1919 nov vecka dvs sept, 8okt, okt, okt, 5nov, nov, nov vecka dvs 24 sept, 88okt, 22 okt, 55nov, 19 nov

Äldreläger Gränna-Visingsö Äldreläger ÄldrelägerGränna-Visingsö

igång! Nu Nukör körviviigång! igång!

Dag dags Startdatum: Dag tretre varvar detdet dags Dag tre var det dags Startdatum: Startdatum: styra kosan hemåt. attatt styra kosan hemåt. att styra kosan hemåt. Kyrkans Öppna Förskola Kyrkans Öppna Förskola Kyrkans Öppna Förskola gjorde stopp ViVi gjorde ettett stopp Vi gjorde ett stopp september 7 september 77 september Alvastra kloster. vidvid Alvastra kloster. vid Alvastra kloster. Barntimmar 10 september september Barntimmar 10 10 september Barntimmar Det grundades Det grundades Det grundades Traditioner är till för att hållas vid liv. Det kändes lite Barnkörer september Barnkörer 9 september Barnkörer 99 september 1143 munkar 1143 av av munkar läskigt Där inför Årets båtresa, samarbetet mellan från Frankrike. från Frankrike. Där Konfirmander september Konfirmander 8 september Konfirmander 88 september pilgrimslägret ligger för övrigt en ligger för övrigt en Stallarholmens församling, Röda Korset, PRO, Selakören september Selakören 1 september Selakören 11 september Sveriges första Jag avav Sveriges första i augusti. SPF och hemtjänsten ägde rum 18 augusti. Soppluncher september Soppluncher 3 september Soppluncher 33 september kungar begravd, Karl kungar begravd, Karl kände jumördades ingen. Resan gick in mot Strängnäsfjärden. Sverkersson som Sverkersson som mördades 1167 vidvid Näs. 1167 Näs. Elsa Teresia Marja Kinnunen Återigen har jag/vi varit och rest med Återigen har jag/vi varit uteute och rest med Återigen har jag/vi varit ute och rest med Men närvidvi gjorde stopp vid Heda ViVi gjorde ettett stopp Heda kyrka uppförd kyrka uppförd Idén med resan är att de som har hemtjänst församlingsbor iivad Äldreläger. församlingsbor i vad vi vi kallar Äldreläger. församlingsbor vad vikallar kallar Äldreläger. under 1150-talet av av samme byggmästare som under 1150-talet samme byggmästare somden 23 döptes träffades så var Tala Talamed medpräst präst Tala med präst Det ärär sjätte året som församlingen valt Det sjätte året som församlingen valt Det är sjätte året som församlingen valt och/eller larm ska bjudas på utflykten. byggde Brahekyrkan. byggde Brahekyrkan. VillVill dudu talatala med en en präst? Vill du tala med enpräst? präst? med augusti i Ytterselö det flera som attatt genomföra dessa resor. Resorna är är genomföra dessa resor. Resorna att genomföra dessa resor. Resorna är Sen knöt vi ihop resan med att besöka Röks Sen knöt vi ihop resan med att besöka Röks Uppslutningen var god, sammanlagt runt 50 med Kontakta OlaOla Orwinger 346346 41 41 eller Mats Kontakta Ola Orwinger 346 41eller eller Mats Kontakta Orwinger Mats ettett samarbete Ulf Klingowström samarbete med Ulf Klingowström ett samarbete med Ulf Klingowström kyrka. jag kände Rökstenen igen kyrka och Rökstenen. är är Sveriges kyrka och Rökstenen. Rökstenen Sveriges Wendt 346346 42!42! Wendt 346 42! Wendt reser med resenärer från Strängnäs personer med anhöriga välkomnadessom ombord som reser med resenärer från Strängnäs som reser med resenärer från Strängnäs mest kända runsten med 760 tecken och mest kända runsten med 760 tecken och Föräldrarna och det var bara Kyrktaxi Kyrktaxi Kyrktaxi Domkyrkoförsamling. Årets resmål varvar Domkyrkoförsamling. Årets resmål Domkyrkoförsamling. Årets resmål var på båten Tor. världens längsta runskrift. världens längsta runskrift. Ring 0152–186 00 00 för kyrktaxi. DetDet kostar Ring 0152–186 00för för kyrktaxi. Det kostar Ring 0152–186 kyrktaxi. kostar Gränna-Örserum-Visingsö. heter Susanne Gränna-Örserum-Visingsö. Gränna-Örserum-Visingsö. roligt att träffa ViVi harhar trots vädret haft tre fantastiska dagar. trots vädret haft tre fantastiska dagar. 10 10 kr kr ikrvardera riktningen. ii vardera riktningen. 10 vardera riktningen. Under dessa tretre dagar har vi vi bland annat Under dessa tre dagar har vi bland bland annat Under dessa dagar har annat Det bjöds på lax med romsås, kokt potatis och Sett och lärt oss mycket nytt. Ätit gott, samtalat Nyström nya vänner nytt. Ätit gott, samtalat och Emil Sett och lärt oss mycket besökt Andrée-museet i Gränna där vårvår besökt Andrée-museet Gränna där vår besökt Andrée-museet iiGränna där och umgåtts. sallad. Kaffe och kaka. och umgåtts. Folder med månadskalender Folder med månadskalender Folder med månadskalender Kinnunen och och lära känna guide berättade om Andreés äventyr, guide berättade om Andreés äventyr, guide berättade om Andreés äventyr, Refererar enen av av deltagarna; ”Det varvar detdet ”Det Refererar deltagarna; Franciskusbladets sida med månadsFranciskusbladets sida med månadsFranciskusbladets sida med månadspolarexpeditionen. Övernattat vi vi gjort i vår polarexpeditionen. Övernattat har vi gjort gjort polarexpeditionen. Övernattat har ii egen storasyster heter dem. Vi har fick göra pilgrimsstav och roligaste som hänt påpå mycket länge!” länge!” kalendern kommer i fortsättningen attatt roligaste som hänt mycket kalendern kommer iifortsättningen kalendern kommer fortsättningen att Örserum, ettett litet samhälle mellan Gränna och Örserum, ett litet samhälle mellan Gränna och Jag känner mig priviligierad som får Örserum, litet samhälle mellan Gränna och finnas som separat folder vilken kankan Jag känner priviligierad gjorde vandringar varje dag. Man mig förstod inte som fårNova. finnas som separat folder vilken finnas som separat folder vilken kan Tranås. rikskänt förför sina goda Hugos isterband. Tranås. rikskänt för sina goda Hugos isterband. möjligheten att genomföra dessa resor där Tranås. rikskänt sina goda Hugos isterband. dessa resor där i församlingshemmet, i kyrkorna möjligheten attförrän genomföra ii församlingshemmet, iikyrkorna hämtas församlingshemmet, kyrkorna Familjen borhämtas ihämtas riktigt Under hur långt vi gick om dagarna man tisdagen Under tisdagen Under tisdagen tacksamheten från ”mina” deltagare är är deltagare ochoch på på webben. tacksamheten från ”mina” webben. och på webben. åkte vi färjan åkte vi färjan åkte vidå färjan Stallarholmen. frågade och blev manbelöningen. förvånad. belöningen. Jag tror att över tilltill Visingsö. över till Visingsö. över Visingsö. Text ochoch fotofoto Birgitta Karlsson Text Birgitta Karlsson Karlsson det varDär första dagen som vi gick hem till Eva väntade ettett Där väntade ett Där väntade Karin Emilia Isabelle Hagsten (en av Remmalag ledarna), påsom oss. Remmalag på oss.hade åsnor och vi fick Remmalag på oss. duggade Det duggade lite, sedan åsnerace. Det var Det duggade lite, döptes den rida påDet dem ochlite, hade Under tvåtvå veckor i juni kom sommarlovslediga barn i åldrarna 6–10 år år veckor i juni kom sommarlovslediga barn iiåldrarna 6–10 Under kom sommarlovslediga barn åldrarna 6–10 år men inget som men inget som men inget som till församlingshemmet för att pilgrimsvandra. Barnen dekorerade sina 29 augusti något helt nytt för mig och super, superkul. Det till församlingshemmet för att pilgrimsvandra. Barnen dekorerade sina för att pilgrimsvandra. Barnen dekorerade sina i hindrade ossoss från hindrade oss från hindrade från vandringsstavar ochoch gjorde en en vandringsflagga, badade, lagade mat över vandringsstavar gjorde vandringsflagga, badade, lagade mat över gjorde en vandringsflagga, badade, lagade mat över attatt åka vagn efter Toresunds var skönt att vara ute i naturen, att gå, sjunga, att åka vagn efter åka vagn efter öppen eld,eld, sjöng, övernattade i Toresunds kyrka ochoch träffade djuren öppen sjöng, övernattade ii Toresunds kyrka träffade djuren öppen eld, sjöng, övernattade Toresunds kyrka och träffade djuren hästarna. Vi blev hästarna. Vi blev hästarna. Vi kanot. blev kyrka. prata och paddla Jag blev förvånad över på Graneberg. Pilgrimsvandringarna gick till Överselö och Toresunds på Graneberg. på Graneberg. Pilgrimsvandringarna Pilgrimsvandringarna gick gick till till Överselö Överselöoch ochToresunds Toresunds välväl skyddade från väl skyddade från skyddade från kyrkor. vden 33 hölls pilgrimsvandringarna förför ungdomar i åldrarna 11–13 år. år. Vandringarna kyrkor. Under 33 hölls pilgrimsvandringarna ungdomar ii åldrarna 11–13 Vandringarna att manvädret. faktiskt klarar bra Under utan digitala Under vv 33 hölls pilgrimsvandringarna för ungdomar åldrarna 11–13 år. Vandringarna Färden gick Föräldrar vädret. Färden gicksigkyrkor. vädret. Färden gick varit ettett samarbete mellan Stallarholmens ochoch Åkers församlingar. Tack tilltill Anna, EvaEva har varit ett samarbete mellan Stallarholmens Åkers församlingar. Tack Anna, har varit samarbete mellan Stallarholmens och Åkers församlingar. Tack till Anna, Eva tilltill Kumlaby kyrka. till Kumlaby kyrka. världen. En kväll blev vihar spontant inbjudna Kumlaby kyrka. till Emilia och Linda förför oförglömliga pilgrimsvandringar. och Linda för oförglömliga pilgrimsvandringar. och Linda oförglömliga pilgrimsvandringar. ViVi har också fått en riktigt detaljrik redogörelse Vi har också fått en riktigt detaljrik redogörelse till prästen i Åkers kyrka. Vi blev bjudna på har också fått en riktigt detaljrik redogörelse Anneli Lövstav Anneli Lövstav är Joakim Anneli Lövstav avav Brahekyrkan, enen fantastiskt rikt utsmyckad av Brahekyrkan, en fantastiskt rikt utsmyckad Brahekyrkan, fantastiskt rikt utsmyckad varm choklad och hade Vi enVi jättemysig stund hos vill tacka våra fantastiska sommarjobbare Ali,Ali, Vi vill tacka våra fantastiska sommarjobbare och Karin vill tacka våra fantastiska sommarjobbare Ali, kyrka med mycket historia. I mitt tycke en kyrka med mycket historia. I mitt tycke en kyrka med mycket historia. I mitt tycke en Ahmed och Mursal som hjälpte ossoss under Ahmed och Mursal som hjälpte under och Mursal som hjälpte oss under Nytt för i år var att vi hade underhållning. henne och hennes man. mycket sevärd kyrka. Vad man bland annat kan mycket sevärd kyrka. Vad man bland annat kan Ahmed Hagsten mycket sevärd kyrka. Vad man bland annat kan våra pilgrimskollon. De snackade och busade med våra pilgrimskollon. pilgrimskollon. De De snackade våra snackade och och busade busade med med beskåda ärär Ebba Brahes brudkrona. beskåda är Ebba Brahes brudkrona. Ulla Wester, Mats Wendt och Göte Eriksson, Vi fick reda på att hon barnen, beskåda Ebba Brahes brudkrona. uppmärksammade vadvad vi behövde hjälp med och stolta barnen, uppmärksammade vi behövde hjälp med barnen, uppmärksammade vad vi behövde hjälp med Innan det var dags attatt bege sigsig tilltill färjan Innan det var dags att bege sig till färjan Innan det var dags bege färjan och ryckte in in direkt. Dessutom lagade de de mat tilltill allaalla den sistnämnde på dragspel. Det spelades och tyckte om att spela TV-spel och ryckte in direkt. Dessutom lagade mat och ryckte direkt. Dessutom lagade de mat till alla storebröder är besökte vi Näs slottsruin på Visingsös besökte vi Näs slottsruin på Visingsös besökte vi Näs slottsruin på Visingsös även omom detdet varvar Ramadan ochoch de de själva inte fickfick vare även om det var Ramadan själva inte vare även Ramadan och de själva inte fick vareWilliam. sjöngs och vi alla fick klämma i med allsång. och att hennes favoritspel sydligaste udde. sydligaste udde. Douglas och sigsig ätaäta eller dricka något under dagen. EttEtt stort TACK sydligaste udde. sig äta eller dricka något under dagen. stort TACK eller dricka något under dagen. Ett stort TACK var GTA. Jag trodde inte tilltill er er allaalla tre!tre! till er alla tre! Familjen är bosatt i Stallarholmen. Stämningen var på topp, ett tillfälle för många EvaEva Sköld Foto Anna Särnå Sköld Foto Anna Särnå att präster kunde vara Eva Sköld Foto Anna Särnå att ses. Resan uppskattas och många längtar

Årets båtresa

Pilgrimsvandring

Vi välkomnar våra dopbarn in i den kristna gemenskapen.

jag. Jag sitter jag. Jag sitter däri kvällssolen i kvällssolenpåpåaltanen altanenoch och dedemånga mångafärgerna färgernaoch ochklara klaradagarna dagarnabär bärlite liteav jag. Jag sitter nunu där många färgerna och klara dagarna bär lite avav Bilden togs med glädje emot av församlingen i njuter av min överdådiga svampmacka – Tack stillhet och ro. njuter min överdådiga svampmacka – Mbuko Tack och stillhet och ro. njuter avav min stillhet ro. som vioch skrev i Franciskusbladet: Är tilltill vännen vännensom somplockat plockatkantarellerna kantarellerna– –utan utan till vännen Gud har givit oss Gud har givit ossnyfikenhetens nyfikenhetensoch och Gud har givit oss nyfikenhetens och detta en början på ett vänförsamlingsarbete? hund! hund! hund! lekfullhetens ande. Han vill att vi ska lekfullhetens ande. Han vill att vi ska lekfullhetens ande. Han villfirar att vi vi ska Tacksägelsedagen i år, den 11 oktober, Om tillit, gudsbild Om tillit, gudsbild upptäcka mer av oss själva, av människorna Om tillit, gudsbild upptäcka merav osssjälva, själva, människorna upptäcka oss avavmänniskorna Mässa med stora ochmer små iav Toresunds kyrka Så började resan som ledde fram till Om identitet, människosyn Om identitet, människosyn runt omkring oss och naturligtvis världen. Om identitet, människosyn runt omkring oss och naturligtvis världen. runt omkring oss och naturligtvis världen. kl 11. biskopsvigningen i Uppsala 6 september 2015. Om att ge och ta emot kärlek Om att ge och ta emot kärlek Mycket händer Mycketspännande spännande händerijubileum iStallarholmen Stallarholmen Om att ge och ta emot kärlek Mycket spännande händer iStallarholmen Altare för jordens barn firar sitt 11-års – En biskop är lagledare för de kristna i höst med soppa ikontakten höstii församlingshemmet i församlingshemmet med soppaoch och höst församlingshemmet med soppa och ViVi närmar oss frågorna påpå olika sätt: samtal, och vi låter med Mbuko inspirera oss närmar oss olika sätt: samtal, Vi närmar oss på olika samtal, församlingarna ifrågorna ettfrågorna visst område, ettsätt: stift, säger ”livspusselsamtal” på torsdagarna, i kyrkorna ”livspusselsamtal” på torsdagarna, i kyrkorna denna dag. ”livspusselsamtal” på torsdagarna, i kyrkorna bilder, dikter, texter, musik. bilder, dikter, texter, musik. bilder,Att dikter, Johan. vara texter, den 58:emusik. biskopen i Strängnäs stift med gudstjänster och meddess dessmånga många gudstjänster ochiiGula iGula Gula med dess många gudstjänster och Vår nye biskop Johan har som valspråk : Följ är en speciell känsla. Man tar facklan, springer Att på ett opretentiöst sätt reflektera och Att på ett opretentiöst sätt reflektera och en Att på ett opretentiöst sätt reflektera och Industrihuset med Drömfabriken. Mycket Industrihuset med Drömfabriken. Mycket Industrihuset med Drömfabriken. Mycket med och se! bit och lämnar den sedan vidare. Det ärerfarenheter styrka, samtala om livfrågor där dina egna erfarenheter samtala om livfrågor där dina egna erfarenheter samtala om livfrågor där dina egna finns finnsdär däratt upptäcka,lära lärasig, sig,berikas berikasav, av, finns där attattupptäcka, upptäcka, lära sig, berikas av, trygghet och också utmaning att gå in i en sådan är basen för samtalen. är basen för samtalen. är basen för samtalen. hämta hämtakraft kraftifrån. ifrån.Tänk Tänkom omvi kundemöta möta rad. Jag känner glädje i uppdraget och hopp för vår kyrka. hämta kraft ifrån. Tänk om vivikunde kunde möta ”Vi ettett folk påpå vandring, oro, bekymmer och ”Vi folk vandring, i oro, bekymmer och ”Vi ärärär ett folk på vandring, iioro, bekymmer och Gud, Gud,varandra varandraoch ochvärlden världenmed medden dennyfikenhet nyfikenhet Gud, varandra och världen med den nyfikenhet Vi kommer in på flyktingsituationen och Johan återger fritt några tankar ur ärkebiskopens nöd behöver vi styrka och stillhet”. Deni ett barn som just nöd behöver vi styrka och stillhet”. nöd behöver vi styrka och stillhet”. och kraft som bara finns och kraft som bara finns i ett barn som just predikan: Emmauslärjungarna som gick med Jesus och inte kände igen honom. Men Jesus är där och kraft som bara finns i ett barn som just uppmaningen Jag sitter och tänker påpå den tidtidsom som nu Jag sitter och tänker den som nu Vi som planerat och leder samtalet är Monica Jag sitter och tänker på den tid nu Vi som planerat och leder samtalet är Monica haft sommarlov, badat, ätit glass och plockat haft sommarlov, badat, ätit glass och plockat och vi hör alla samman. När pojken ligger död på stranden ligger Kristus död på stranden. Jag Vi som planerat och leder samtalet är Monica haft sommarlov, badat,fårätit nu glass ocksåoch plockat kommer – hösten. Högsommaren (om kommer –hösten. hösten. Högsommaren (omman man Erlandsson, Lennart Möller, Marie Möller och Erlandsson, Lennart Möller, Marie Möller Högsommaren (om man sommarkantareller. ligger död på stranden. Det är inte långt borta. Vioch är alla kommer lemmar i– samma kropp. Alla angår oss. sommarkantareller. Erlandsson, Lennart Möller, Marie Möller och sommarkantareller. du inför Tacknunu kan tala om enensådan sådan år) äräröver. över. kan tala om sådanii år) i år)är över.II mig I mig Mats Wendt. Mats Wendt. nu kan tala om en mig Mats Wendt. Ditt valspråk: Följ med och se!? Dietrich DietrichBonhoeffers Bonhoeffersord ordiien ien enpsalm: psalm: sägelsedagen: Dietrich Bonhoeffers ord psalm: har alltid hösten väckt speciella känslor. Efter har alltid hösten väckt speciella Efter har alltid speciella – På lärjungarnas fråga ”Var bor du?” svarar Jesus: Följ med och se!hösten Jag kanväckt inte lura någon känslor. attkänslor.Efter ”Med hjärtats tillit att Guds goda ”Med hjärtats tillit att Guds goda makter Följ med och ”Med hjärtats tillit att Guds godamakter makter det sköna sommarlovet skulle skolan det sköna sommarlovet skulle skolan börja det sköna sommarlovet börja bli troende, jag kan bara säga: Följ med och se! Då händer det något. Tvivla gärna, skulle men geskolan det en börja se! beskyddande och trofast kring oss står beskyddande och trofast kring oss stårvill villvivivi beskyddande och trofast kring oss står vill igen var något lockande och spännande igen –det var något lockande och spännande chans! Följ med till gudstjänsten för att möta Jesus som kommer i det bröd och vin.lockande Att låta dem som igen –– det var något och spännande Församlingsexp. Ytterselövägen 8, öppet tisdtisd 10-12; 0152–346 Kyrkoherde OlaOla Orwinger 346346 41;41; hemhem 430430 10. 10. Komminister Mats Wendt 346346 42; 42; Församlingspedagog Anna Församlingsexp. Ytterselövägen 8, öppet 10-12; 0152–346 40. Kyrkoherde Orwinger Komminister Mats Wendt Församlingspedagog Anna tillsammans leva dessa dagar och tacksamt så coola. att 40.40. tillsammans leva dessa dagar och tacksamt Församlingsexp. Ytterselövägen 8, Jag öppet hoppas tisd 10-12; 0152–346 Kyrkoherde Ola Orwinger 346 41; hem 430 10. Komminister Mats Wendt 346 42; Församlingspedagog Anna Mats Wendt redan till nästa sommar. tillsammans leva dessa dagar och tacksamttatata Särnå 346346 45. 45. Församlingsassistent EvaEva Sköld 346346 43. 43. Kyrkomusiker UllaUlla Wester 346346 44. 44. Körledare Kersti OlinOlin 0704–40 84 98. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346346 51. 51. Särnå Församlingsassistent Sköld Kyrkomusiker Wester Körledare Kersti 0704–40 84 98. Vaktmästare Toresund Hans Wester med det skulle jag fåfåveta, veta, lära med det –vad vad skullejag jagfå veta,lära läramig mignu? nu? Särnå 346 45. Församlingsassistent Eva Sköld 346 43. Kyrkomusiker Ulla Wester 346 44. Körledare Kersti Olin 0704–40 84 98. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346 51. kommer känna sig välkomna. Att känna att kyrkan är min kyrka. med det –– vad skulle mig nu? Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346346 52. Vaktmästare Överselö 346346 52. 52. Barntimmelokalen Carina Svensson 346346 46. 46. Husmor ochoch lokalvårdare Birgitta Karlsson 346346 46. 46. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 52. Vaktmästare Överselö Barntimmelokalen Carina Svensson Husmor lokalvårdare Birgitta Karlsson pilgrimslägret kommer emot den tid vi får. ” emot den tid vi får. ” Vaktmästare Ytterselö Astrid Syster Lännström 34616; 52.e-post Vaktmästare Överselö 346 52. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 46. Text och foto BirgittaFörsamlingssidorna: Karlsson emot den tid vi får.” Redaktör MajMaj 411411 syster.maj@telia.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post Församlingssidorna: Redaktör Syster 16; e-post syster.maj@telia.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post Och klasskompisarna dedesom som jagjag Och klasskompisarna somjag intesett settpå Församlingssidorna: Redaktör Syster Maj 411 16; e-post syster.maj@telia.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post Tala med präst Och klasskompisarna –– –de inte sett påpå Be! Bry dig! Fira gudstjänst! Kring dessa ord som Johan Dalman använde vid prostvisitationen iinte stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se igen nästa år. Hedvig stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se Hösthälsningar från svampskogen! Hösthälsningar från svampskogen! hela sommaren – hur var det med dem? Kanske Hösthälsningar från svampskogen! Vill du tala med en präst? hela sommaren – hur var det med dem? Kanske Stallarholmen 2010 byggde vi upp vår församlingsinstruktion. hela sommaren – hur var det med dem? Kanske Ola OlaOrwinger Orwinger Kontakta Ola Orwinger 346 41 eller Mats skulle vivi fåfå några nya klassen – –spännande spännande Ola Orwinger skulle några nyaii klassen i klassen– spännandeii i skulle vi få några nya – De är mina nyckelord. Så vill jag leva. Så vill jag att andra lever. Foto FotoSven SvenG. G.Nilsson Nilsson Wendt 346 42! så fall. så fall. Foto Sven G. Nilsson Att i sitt vardagssamtal med Gud – kort eller långt – lägga så fram fall. det hjärtat är fullt av. Bortåt ett hundratal personer hade hörsammat inbjudan –och Varför jag blev präst vet bara Gud, säger han. och och 3dec. dec. 33dec. Jag gick i katolsk lekskola i Göteborg. Det var Under hösten kommer attatt samlas kring Under hösten kommer samlas kring Under hösten kommer vivivi att samlas kring morgonbön varje dag och redan vid 5-6 års ålder ämnen som: ämnen som: ämnen som: kände jag att jag ville bli präst.

Pilgrimsbarn Pilgrimsbarn

Överselö Överselö kyrka kyrka Överselö

väl om…. Minneslund Ny Ny biskop biskop Du vetMinneslund

Att visa engagemang i stort eller smått. Alla uppgifter är lika viktiga. Bara visa att man inte sitter Du vet väl om att vi i Stallarholmens församling och tittar på när andra lever sitt liv. Onsdagen 15 2015 välsignades Onsdagen juli 2015 välsignades ber och ungdomar varje vecka? Lördag 29 augusti kl. 14 Lördag 29 augusti kl. 14 för barn Allt jag har med mig i böner och engagemang bär jag fram i Onsdagen 1515juli juli 2015 välsignades Lördag 29 augusti kl. 14 minneslunden på Toresunds kyrkogård. minneslunden på Toresunds kyrkogård. ii Strängnäs Strängnäs domkyrka. söndagens gudstjänst. Gudstjänsten är en sammanfattning avdomkyrka. i Strängnäs domkyrka. Sedan 2004 har vi haft vårtpå Altare för jordens minneslunden Toresunds kyrkogård. veckan och en påfyllning för nästa vecka. Biskop Hans-Erik Nordin BiskopHans-Erik Hans-ErikNordin Nordin barn i Toresunds kyrka där vuxna tagit Biskop lägger ned staven. sitt ansvar och ber för jordens alla barn. lägger ned staven. – Jag upplevde att ni har en mycket stark lokal vi-känsla i lägger ned staven. Gudstjänsten följs av Stallarholmen. Ett bra uttryck för hur en församling och ett stift följs avEn regelbundenhet som ger en balans och Gudstjänsten Gudstjänsten följs av trygghet. Ett hjärtats samtal med Gud. skall vara. mingel mingelpåpåkyrkbacken kyrkbacken

mingel på kyrkbacken

utanför domkyrkan det Den 13 oktober firar vi förbönsmässa i utanför domkyrkandå det Plötsligt far Johan upp ur bänken. En mamma med två barn utanför domkyrkan dådådet Toresunds kyrka kl 8.30 och från och med blir tillfälle attatthej, tala och tack tilltillbiskopen. kommer gående på korgången. ”Hej, hej, här ärrikta det barn som blir tillfälle tala och rikta tack biskopen. Söndagen den 13 september är det “öppet hus” Söndagen den september “öppet hus” blir tillfälle att tala och rikta tack till biskopen. den 20 oktober flyttar vi förbönsgudstjänsten Söndagen den 1313 september är är detdet “öppet jag känner. ” hus” Söndag Söndag6 6september september i Överselö i Överselökyrka kyrkakl.kl.13–15.30. 13–15.30. Söndag 6 september till Franciskuskapellet i församlingshemmet, i Överselö kyrka kl. 13–15.30. – Har du sett att jag blivit kl. biskop? frågar hanmed mamman. kl.1111högmässa högmässa med Som Somväl väldedeflesta flestavet vetstängdes stängdeskyrkan kyrkani i kl. 11 högmässa med tisdagar, kl 8.30. Som väl de flesta vet stängdes Så kärleksfullt, så nära, så enkelt. kyrkan i augusti augusti2013 2013påpågrund grundavavhussvampsangrepp. hussvampsangrepp.

biskopsvigning biskopsvigningi Uppsala i Uppsala

biskopsvigning i Uppsala augusti 2013 grund av hussvampsangrepp. Och när vi intepå anar det kommer biskopen att dyka upp på ett spontant besök i Stallarholmen. domkyrka. Johan Dalman domkyrka. Johan Dalman Nu Nuärärsaneringen saneringenavslutad avslutadoch ochinnan innan domkyrka. Johan Dalman Text syster Maj Foto Sven G. Nilsson Nu är saneringen avslutad och innan vigs till biskop i Strängnäs återställningsarbetena återställningsarbetenapåbörjas påbörjashar harduduenen återställningsarbetena påbörjas har du en 22 GILLA STALLARHOLMEN 22 GILLA STALLARHOLMEN unik möjlighet attattsesevad unik möjlighet vadsom somdoldes doldesunder under 22 GILLA STALLARHOLMEN unik möjlighet att se vad som doldes under korgolvet. korgolvet. korgolvet. ViVisvarar svararpåpådina dinafrågor frågoroch ochbjuder bjuderpåpåkaffe! kaffe!

vigs till biskop i Strängnäs vigs till biskop i Strängnäs stift. stift.Vigningen Vigningenförrättas förrättasavav stift. Vigningen förrättas av ärkebiskop ärkebiskopAntje AntjeJackelén. Jackelén. ärkebiskop Antje Jackelén. Lördag Lördag1212september septemberkl.kl.1414i Strängnäs i Strängnäs

Efter Eftermässa mässai kyrkan i kyrkanvandrade vandradevivii hällande i hällande

Efter mässa i kyrkan vandrade vi i hällande Välkommen! ösregn ösregnupp upptilltillminneslunden minneslundendär därOla Ola ösregn upp till minneslunden där Ola Mats Wendt Orwinger förrättade välsignelseakten, varvid

Orwinger förrättade välsignelseakten, varvid Orwinger förrättade välsignelseakten, varvid han hantalade taladeom omminneslunden minneslundensom somenenviloplats viloplats han talade om minneslunden som en viloplats förfördedeavlidna avlidnaoch ochsom somrastplats rastplatsoch ochtillflykt tillflyktförför för de avlidna och som rastplats och tillflykt för dedeefterlevandes efterlevandessorg sorgoch ochsaknad. saknad.

Öppet hus

till öppet hus i Överselö 13 september för att få svar på sina frågor om kyrkan: Hussvampsaneringen är lyckligen avslutad och återställningsarbetena skall börja nu i september. Gravkryptan under högkoret skall göras tillgänglig. Den kopparkista som man fann under arbetena hösten 2008, Erich Slattes begravningskista – som vi idag kunde betrakta i västra valvet – skall placeras så att den blir åtkomlig. Man skall gjuta ett betonggolv, lägga tillbaka golvet i koret och flytta tillbaka bänkar och övrig inredning. Allt detta beräknas ta drygt ett halvår. Lennart Johansson bjöd på kaffe och hembakt utanför kyrkan och det blev många glada återseenden och samtal kring kaffebordet. (Fler bilder på hemsidan!) Syster Maj Foto Sven G. Nilsson

Kyrktaxi

Ring 0152–186 00 för kyrktaxi. Det kostar 10 kr i vardera riktningen.

Folder med månadskalender

Franciskusbladets sida med månadskalendern kommer i fortsättningen att finnas som separat folder vilken kan hämtas i församlingshemmet, i kyrkorna och på webben.

Församlingsexp. Ytterselövägen 8, öppet tisd 10-12; 0152–346 40. Kyrkoherde Ola Orwinger 346 41; hem 430 10. Komminister Mats Wendt 346 42; Församlingspedagog Anna Särnå 346 45. Församlingsassistent Eva Sköld 346 43. Kyrkomusiker Ulla Wester 346 44. Körledare Kersti Olin 0704–40 84 98. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346 51. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 52. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 46. Församlingssidorna: Redaktör Syster Maj 411 16; e-post syster.maj@telia.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se

GILLA STALLARHOLMEN 2323 GILLA STALLARHOLMEN GILLA STALLARHOLMEN 23


BYGGA BO • • •

• • • BYGGA BO

DAIKIN

UTMANAR

SVERIGE sk k v al

DA

t ite

pan Ja

ad

ig

c

kl

e

utve

NÄR DUIKIN VI DET BÄ LL HA STA e för Sve

r

NYSTARTAD MÅLERIFIRMA

tioner Repara ationer ta s ll och in ntenner, a av TV- datanät. ch o le te Enklare ar tning elbesik

Daniel Bäckström, bosatt och uppvuxen i Stallarholmen, har startat företaget Rista Måleri.

Vi gör elinstallationer och reparationer

VÄRMEPUMPAR FÖR BÄSTA BESPARING I DITT HUS Världsledande Daikin utmanar med ett komplett program värmepumpar utvecklade för Sverige.

www.daikin.se Din Daikin-specialist:

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

0159-105 26, 070-714 08 80 info@metab.nu Blåbärsstigen 7, Mariefred

Daniel Bäckström 070-361 88 36

Daniel Micke & Emelie

Ring Micke i Stallarholmen

0152-434 63 | 070-954 91 51 www.lagermanskyl.se

Nybyggnation Tillbyggnation Sedan 1995 070-338 30 89 www.wretstrombygg.se

Stallarholmen

– Jag gick målarlinjen på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och min lärlingsperiod gjorde jag i en Mariefredsfirma. Sedan blev det pendling till Stockholm i många år. Under sju års tid har han och två målarkollegor varit ägare till Vreta Måleri. – Men nu befinner jag mig i en tid i livet där det känns rätt att Ombyggnationer starta helt eget, säger Daniel BäckTillbyggnationer ström. Nybyggnationer Kommer du att arbeta mer nu, när du är helt egen företagare? – Med sambo och två barn ska jag försöka med 40 timmar i veckan med målarkläderna på, svarar Daniel. Rista Måleri har verkstad och kontor på Brovägen och i företaKristian Åmark 070-661 66 86 get förutom Daniel är det två anamarkbyggare@live.se ställda, Emelie och Micke.

DAGS ATT BYTA UT DITT GAMLA VENTILATIONSAGGREGAT!

Aggregaten som installerades på 80-talet och tidigare klarar oftast inte längre av att garantera bra inomhusluft och därmed din familjs. Men hjälpen är nära. Du hittar alltid en auktoriserad servicepartner till Fläkt Woods nära dig. Vi kan hjälpa dig med allt från service, felsökning,reparation och rengöring av kanalsystem till utbyte av befintliga aggregat och nyinstallation. Byt ut ditt gamla aggregat till nya RDKS från Fläkt Woods, som återvinner upp till 83 % av värmen i frånluften. Med andra ord en investering för både hälsa, ekonomi och miljö. Kontakta oss redan idag så kan du andas ut. Och in.

Kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen för just ditt boende. Vi tillhandahåller även service och reservdelar till äldre BAHCO och Fläkt bostadsprodukter.

Tel: 0152-343 88 • E-post: info@strangnasplat.se • www.strangnasplat.se

TEXT OCH FOTO: KAJSA ALMSTEDT

Det lönar sig att...

VI LÖSER DET!

... välja ett auktoriserat vvs-företag!

Hos oss kan du hyra alla maskiner du behöver för ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

Allt inom måleri Nyproduktion Renovering Fönster

Rotavdrag

0152-410 44 | 070-777 82 48

Ved Alla sorter och längder till bra pris, från Selaön

LARMVÄGEN 2 STRÄNGNÄS Tel 0152-158 80

MH KAKEL & MOSAIK

Lättarbetad, blandad med gödsel, torv & sand

KAKEL & BELYSNINGSBUTIK

VäGunderHåll

Tommy & Jonny

Ring: 070-361 88 45 24 GILLA STALLARHOLMEN 24

Lars-Åke Johansson la@laallservice.se

www.laallservice.se

Hyr av oss

BOB BERGGREN 070 - 598 88 58

Grus - sand - HästGödsel Jord

Gör det mesta åt de flesta!

NÄR SÄKERHET GÅR FÖRST

Det blir jättebra! Andreas 070-344 05 35 Tel/Fax 0152-408 11 andreas@johnemark.se

www.johnemark.se

Öppet i butiken: vardagar 10–18 lördag 10–14 MAGNUS HOLM Våtrumscertifierad plattsättare. Gula Rosornas företagsby, Eskilstunavägen 34, Strängnäs Butik: 0708-883 22 12, Magnus: 073-521 20 83

www.mhkakelmosaik.com

!

gg y b m o Allt in S B tefan

Tel

urman

B

ygg

070-551 11 64

stefan@stefanburmanbygg.se

Byggnadsplåtslageri Ventilation Takmålning Konstsmide Odensicke Gård, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-420070-811 00 Mobil: 070-811 42 03 42 03 info@christerforsback.com www.christerforsback.com

Stefan Abelin - Erik Noord

Nyttja rotavdraget! Ring oss på 070-646 08 37 abelinsror@gmail.com

VI UTFÖR SKOGSGALLRING!

RING 070-586 02 16, 0159-200 01 FREDRIK KLINGSPOR Hista säteri fredrik@hista.se

GILLA STALLARHOLMEN 25


För fler evenemang följ oss på Facebook:

DET HÄNDER I JULI-AUGUSTI • • •

www.facebook.com/gillastallarholmen Följ även Stallarholmens Nätverks facebooksida: Vad händer i Stallarholmen?

OKTOBER

Församlingskalendarium Församlingshemmet

11 OKTOBER Tacksägelsedagen

Mässa med stora och små kl. 11 i Toresunds kyrka. Tema Afrika. Ola Orwinger, Mats Wendt, Notdragarna, Mariakören.

25 OKTOBER

Flyktingkonsert i Toresunds kyrka kl. 16. Selakören, Mariakören, instrumentalister. Insamling till flyktingarna. Varmt välkomna! 0152-346 40 | svenskakyrkan.se/stallarholmen

Kyrkans öppna förskola 2/10, 5/10, 9/10, 12/10, 16/10, 19/10, 23/10. 26/10: Halloween-tema. Barntimmar 1/10, 8/10, 15/10, 22/10. Tonsillar 7/10, 14/10, 21/10. Notdragare 1/10, 8/10, 15/10, 22/10. Mariakören 4/10, 11/10, 18/10. 25/10 konsert. Konfirmander 13/10, 20/10. Selakören 6/10, 13/10, 20/10, 27/10. Sopplunch 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10. Livspussel 8/10, 22/10.

Gudstjänster 4 oktober, Den helige Mikaels dag Högmässa kl. 11 i Ytterselö kyrka. Mats Wendt 11 oktober, Tacksägelsedagen Mässa med stora och små kl. 11 i Toresunds kyrka. Ola Orwinger, Mats Wendt

13 oktober (tisdag) Förbönsmässa kl. 8.30 vid Altare för jordens barn i Toresunds kyrka 18 oktober, Tjugonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11 i Ytterselö kyrka. Finskspråkig mässa i Franciskuskapellet kl. 14. Hilkka Hagelberg 25 oktober, Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11 i Franciskuskapellet. Mats Wendt Konsert i Toresunds kyrka kl. 16 31 oktober, Alla helgons dag Högmässa kl. 11 i Toresunds kyrka. Ola Orwinger

Altare för jordens barn Tisdagar kl. 8.30 Förbön. Fr.o.m. 20/10 i Franciskuskapellet

Klostergårdens kapell Torsdagar 18.30 Mässa

Sotning & Brandskyddskontroll Innan du köper/säljer huset Överlåtelsebesiktning Statuskontroll

Använd rotavdraget

Rensning av ventilation

Välkomna till vår hembygdsgård lördagen 17 okt kl 14. Arboristen och trädkonsulten Dani Mladoniczky berättar om sitt arbete.

Och så klart

Nyinstallationsbesiktning

ing

R

4 00

2-14

015

Nu även ! i Sush

www.strangnassotarn.se

Snickeriarbeten Inomhussnickerier Golv Lister Foder Innerväggar

Kök

Montering Renovering

Fasader Öppet alla dagar 11–20 0152-170 00 | 073-227 24 06 Gula Industrihuset, Stallarholmen

26 GILLA STALLARHOLMEN

Panel Tilläggsisolering

070-570 11 47 | www.alltjanster.se

Träd är liv de hör till jordens mest fascinerande, långlivade och största organismer. De bidrar på olika sätt till sin omgivning. Träd är min passion och jag har förmånen att arbeta med dem dagligen Dani

Begränsat antal platser – anmäl dig senast 13 okt till Margareta Borg 0159-20193, 0708548618, borgmargareta@gmail.com

MÅNDAG 28/9 Informationskväll kring Blodanalyser & Hälsovägledning med Caroline Lifvenforth. Tid: 19.00–20.00. Mer info via hemsidan: www.blodanalyser.se Gula Industrihuset, 1tr. Följ skyltar. TORSDAG 1/10 SPF, månadsträff. Caroline Krook, f.d. biskop i Stockholms stift, föreläser under rubriken ”Mötesplatser – viktiga möten i livet och i bibeln”. Kaffe och lotterier. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 14.00 Informationskväll kring Blodanalyser & Hälsovägledning med Caroline Lifvenforth. Tid: 19.00–20.00. Mer info via hemsidan: www.blodanalyser.se Gula Industrihuset, 1tr. Följ skyltar. LÖRDAG 3/10 Plöjning med veterantraktorer. Försäljning av korv och kaffe. Titta på veterantraktorer, träffas och ha det trevligt! Mer info, Uffe Holmqvist, 070-267 85 36. Ytterselö, Opptuna, 10.00. Stallarholmens Vikingar håller årsmöte och tackgille. Information om tider, anmälan mm finns på hemsidan www.stallarholmensvikingar.se. SÖNDAG 4/10 Föredrag och diskussion. Omställningens psykologi – klimat, miljö och hoppet för framtiden, med Ulrich Nitsch. Mer info, Resebyrån för inre resor: www.inreresor.se. Björkudden, Fabriksvägen 4, 16.00 MÅNDAG 5/10 PRO, ärtsoppa med underhållning av Marianne Kock, sång, och Stephan Lindstein, piano. Pris 80 kr. Anmälan senast 28/9 till Viola 0152-402 85 eller mail pia-kjell@telia,com. Församlingshemmet, 13.00 Författarbesök – Deckarförfattarinnan Sofie Sarenbrant berättar om sitt författarskap. Samarr: Litterära caféer i Sörmland. Entré 50 kr, fritt under 19 år. Förköp på biblioteket från 21/9. Stallarholmens bibliotek, 19.00 ONSDAG 7/10 PRO, bingo. Församlingshemmet, 13.00 Informationskväll kring Blodanalyser & Hälsovägledning med Caroline Lifvenforth. Tid: 19.00–20.00. Mer info via hemsidan: www.blodanalyser.se Gula Industrihuset, 1tr. Följ skyltar. FREDAG 9/10 Fredagsmys för barn åk 1–5. Vi leker, pysslar och fikar. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 16.15–17.45 SÖNDAG 11/10 Auktion i Gula Industrihuset, 10.00.

• • • DET HÄNDER I OKTOBER

ÅTERKOMMANDE TISDAG 13/10 Mitt liv som människa i tankar och toner. En kväll om flykt och frihet. Sång och musik, Kersti Olin. Arr. Stallarholmens församling i samarbete med Drömfabriken. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen, 19.00 ONSDAG 14/10 Höstpremiär för Drömfabrikens filmstudio. Mer info via hemsidan www.dromfabriken.net. Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen, 18.30 LÖRDAG 17/10 Strängnäs kanotmaraton. Sträckningen är 40–45 km, runt Selaön. Gula Industrihuset är start och målplats och starten går 8.00. Mer info via hemsidan www.strangnaskanotmaraton.se. Stallarholmsloppet. Spring, gå, jogga, du bestämmer själv! Fyra klasser: 400 meter (knattelopp), 2,5 km, 5 & 10 km. Mer info, se annons sid 3. Arboristen Dani Mladoniczky berättar om träd. Arr: Hembygdsföreningen. Anmälan via 0159-201 93, 070-854 86 18. Hembygdsgården, 14.00 SÖNDAG 18/10 Stallarholmsloppet, cykel. Sträcka ca 30 km, mestadels på Selaön. Åldersgräns 16 år. Mer info, se annons sid 3. ONSDAG 21/10 PRO, bingo. Församlingshemmet, 13.00 BOOKworms. Bokklubb för elever i åk 4–6. Stallarholmens bibliotek, 14.15 Hantverkscafé. Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! Kaffe och te med dopp, 20 kr. Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen, 18.30 FREDAG 23/10 Fredagsmys för barn åk 1–5. Vi leker, pysslar och fikar. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 16.15–17.45 Vuxenloppis, inlämning. Lämna sånt som hör till höst och vinter: kläder, skor mm. Intresseanmälan för lämning via mail stallisbytardag@hotmail.com. Inlämning till Stallarholmsskolans matsal. LÖRDAG 24/10 Loppis för vuxna (dam, herr) och tonåringar. Kläder, skor, smycken mm. Stallarholmsskolans matsal, 10.00–14.00 SÖNDAG 25/10 Loppis för vuxna (dam, herr) och tonåringar. Kläder, skor, smycken mm. Stallarholmsskolans matsal, 10.00–12.00

YOGA Öka din kroppskännedom, styrka och uthållighet. Vuxenyoga, senioryoga, ungdomsyoga. Björkudden, Fabriksvägen 4. www.yogaistallarholmen.se

STALLARHOLMENS FRITIDSGÅRD Från åk 6 och uppåt. Öppettider: mån 17.30–21.30, ons 17.30 - 21.30, fre 17.30–23.30.

SATSAFRISKT – TRÄNING Ordnar fyra motionspass i veckan i. Start v. 36. Danzy, mån 19.00–20.00, Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen. Core, tor 19.00–20.00, Mötesplatsen. Barngympa, sön 17.00–17.45, sporthallen. Motionsgympa sön 18.00– 19.00, Sporthallen. www.satsafrisktmotion.se

BIBLIOTEKET Öppettider Mån 16.00–19.00. Tis 10.00–12.00, 13.00–16.00. Ons 10.00–12.00, 16.00–19.00. Tor 10.00–12.00, 13.00–16.00.

PINGIS För alla åldrar. Fredagar 18.00–20.00. Sporthallen. VOLLEYBOLL För barn och ungdomar åk 1–6, tisdagar 17.30–18.30. Mer info, Peter Hult, 070-373 96 79. Sporthallen. FOTBOLLSTRÄNING (SSK) Träning för barn och vuxna. P08 sön 11.00–12.00. P06 tis, tor 18.00–19.00, sön 9.30–11.00. P03-04, mån, ons, fre 17.30–19.00. P00, ons 18.00–19.30. Seniorer mån, ons, tor 19.00–20.30. www.stallarholmenssk.se

b

CYKLING Vuxengrupp. Toresunds IP, söndagar 10.00. Mer info på Facebook: Stallarholmens Sportklubb Cykel

TABATA Intensiv intervallträning. Start för nästa träningsperiod, lördag 3 oktober 9.00 på Toresunds IP. Mer info via hemsidan www.24fitcamp.se (mie9). LÖPNING Tisdagar 19.30, intervallträning. Söndagar 19.30, långpass. Toresunds IP. Mer info via hemsidan för Stallarholmens Sportklubb www.stallarholmenssk.se FRIIDROTTSTRÄNING Alla som vill träna är välkomna, unga som gamla. Tisdagar 17.30–19.00. Toresunds IP. BÅGSKYTTE Ons 18.30–20.30. Lör 14.00–16.30. Mer info: 073-866 62 40. Stallarholmens bågskyttebana.

DRÖMFABRIKEN Förening som anordnar kurser i dans, musik, teater m.m. Även evenemang som Kreativa marknader och Vintagefestival. Uthyrning av möteslokaler. www.dromfabriken.net RESEBYRÅN FÖR INRE RESOR Förening som ordnar träffar första söndagen i månaden kring frågor av själslig och existentiell natur. www.inreresor.se RÖDA KORSET Sygruppen träffas tisdagar 10.00. Dalkarlsvägen 2B. STALLARHOLMENS FÖRSAMLING Sopplunch, öppen förskola, gudstjänster, barnkörer, ungdomsledarutbildning. www.svenskakyrkan.se/stallarholmen PRO STALLARHOLMEN Sittgymnastik, läsecirkel, musikcirkel, data, kortspel och friskvård. Boulespel tisdagar och torsdagar 13.00 vid Östabadet. www.pro.se/stallarholmen SPF SENIORERNA STALLARHOLMEN Pensionärsförening med aktiviteter som bridge, canasta, akvarellmåleri, bokcirkel, linedance, boule och gillesdanser. STALLARHOLMENS HEMBYGDSFÖRENING Anordnar välbesökta aktiviteter med anknytning till Stallarholmen. Hembygdsgård med museum. Dokumenterar gamla tiders seder och bruk. www.hembygd.se/stallarholmen

LUFTGEVÄRSSKYTTE Tisdagar 17.30–19.30. Torsdagar 17.30–19.30. Gamla Potatislagret, Brovägen 32.

STALLARHOLMENS NÄTVERK Förening som arbetar för Stallarholmens bästa. Besök oss även på Facebook: Vad händer i Stallarholmen? www.stallarholmen.info

STALLARHOLMENS GOLFKLUBB Utmanande skogs- och parkbana. Verksamhet för barn, ungdomar, damer, veteraner mm. Tävlingar. www.sthgk.se

STALLARHOLMENS VIKINGAR Årlig vikingafestival i juli. www.stallarholmensvikingar.se

GILLA STALLARHOLMEN 27


Tänk om fler vore som du ... Då skulle tops, tamponger, kondomer, våtservetter, hår och andra föremål slängas i papperskorgen. Inte i toaletten. Vi skulle slippa stopp i avloppet och översvämning av illaluktande avloppsvatten. Även kostnaderna skulle bli lägre. Och det enda alla behöver göra är att använda papperskorgen i badrummet. Precis som du.

sevab.com