Gilla Stallarholmen - September 2016

Page 1

PORTRÄTTET

• GYMMANDE REKTOR

REPORTAGE

• TURISTTÄT SOMMAR

NOTISER

• VM-SILVER FÖR ANNA SEPTEMBER 2016

Dags för välregisserad vintagefestival

Från sofflocket till Stallarholmsloppet

SUCCÉ FÖR SENIORPUB


INGÅNG • • •

Smakstart

GILLA STALLARHOLMEN LÖRDAG 24 SEPTEMBER SE HIT ALLA BARN FRÅN 3 OCH UPPÅT!

Ett månadsmagasin producerat i Inte vilken håla som helst. Stallarholmen.

I september kommer Mittiprickteatern

REDAKTÖR Stefan Seidel 070-285 10 25 stefan@gillastallarholmen.se

till Stallarholmens bibliotek för att spela föreställningen Vad händer nu? Säg till era föräldrar att biljetterna kostar 50 kr och köps på bibblan från 12 september.

LAYOUT Annsofi Ericsson Petrini 070-788 40 19 annsofi@gillastallarholmen.se

– SKA VI BLI SVERIGES BÄSTA SKOLA?

– Jaaaaaa! Det är onsdag 17 augusti och klockan är 8 på morgonen. Utanför skolan har barnen samlats för att välkomnas av den nya rektorn BoLennart Johannesson och den nya biträdande rektorn Therése Fröberg. Rektorn pratar om kunskap och vänskap och när han avslutar med frågan om Sveriges bästa skola får han ett ljudligt bifall. DET ÄR EN LOVANDE start på det nya läsåret på Stallarholmsskolan! Morgonsamlingen ger en hint om att den nya ledningen på ett tydligare sätt vill möta barnen, möta föräldrarna, vara synliga. Andra positiva signaler är att alla lärartjänster är tillsatta, vilket inte är någon självklarhet i tider av lärarbrist. Vi har en ny kurator på skolan, efter ett år där skolan saknat en sådan. Här intill kan ni läsa en gästkrönika av Magnus Öhrn, en mycket skicklig och omtyckt NO-lärare som nu återvänder till skolan. Snacka om passion för lärandet! Längre fram har vi porträtterat BoLennart Johansson och berättar bland annat om hans pedagogiska ambitioner. Allt andas optimism kring det viktigaste vi har på orten – Stallar holmsskolan. ANDRA POSITIVA SIGNALER

ni kan ta del av i höstens första nummer: Under sommaren har alla tomter i den nuvarande byggetappen i Sundby Strand sålts slut. En rundringning visar att det även varit en succésommar för ortens besöksnäring. Vilka vitamininjektioner att ta med sig in hösten! STEFAN SEIDEL, REDAKTÖR

2 GILLA STALLARHOLMEN

Pedagogisk bumerang saker ur nya perspektiv. Det känns som om det var i en galax långt bort, för länge sedan som jag började min lärargärning. Som ny, grön lärare fick jag ett stort ansvar och ett stort förtroende av min skolledare, Tor Ahlmark på Stallarholmsskolan. Han brann för sin skola och det smittade av sig. Stallarholmsskolan var bygdens skola, den var viktig för barn, ungdomar och föräldrar. Jag och mina kollegor kände av detta och jag tror att vi växte med uppgiften. Jag var stolt över att vara lärare och jag ville väcka lusten att lära hos mina elever. Att skänka dem aha-upplevelser, att hjälpa dem över muren och tillsammans upptäcka ny kunskap var härligt. En stöttande skolledning, engagerade kollegor, härliga ungdomar och ett nära samarbete med vårdnadshavarna gjorde att jag stortrivdes på ”min” skola. Jag såg också glöden i min rektors ögon. Hur han älskade skolan och dess uppdrag trots att andra faktorer påverkade möjligheterna att ge alla elever det allra bästa, hela tiden.

IBLAND ÄR DET NYTTIGT ATT SE

DET SMITTADE AV SIG OCH JAG VILLE SKAPA

något liknade själv, jag ville bygga en ”Stallarholmsskola” så att fler elever fick det som fanns i Stallarholmen. Jag valde därför att lämna skutan och blev skolledare i en annan kommun. Jag upplevde rektorns känsla av att möta elever på skolgården, i klassrum och jag förstod vad som drev en rektor och hans skola, mitt i bygden. Det gav mig oerhört mycket och jag är väldigt tacksam för de lärdomar jag har dragit under den tiden. Min förståelse, och respekt, för en skola är nog ännu större idag. Vi har inget viktigare än våra ungdomar och skolan är betydelsefull för dem. Under tiden som skolledare dök även andra tankar upp. Mina ambitioner att göra skillnad, att påverka, fick inte riktigt lika mycket luft under vingarna som jag önskade. Men framförallt såg jag inte längre den där direkta blicken av förståelse från eleverna, jag mötte inte mina underbara kollegor på Stallarholmsskolan och jag insåg att jag är lärare i själ och hjärta. Den där skolan i Stallarholmen, med härliga ungdomar, med kollegor som delar min passion för att ge intressant, lärorik och angelägen undervisning lockade åter. som en pedagogisk bumerang. Men det är ingen miss, inget nederlag, och jag ser fram emot att åter bidra till att ge Stallarholmens ungdomar en bra skolgång. Jag hoppas att ni som läser denna krönika inser vilken bra skola vi har och att vi tillsammans kavlar upp ärmarna och gör ett bra läsår.

PR/ANNONSER Kajsa Almstedt 072-036 17 43 kajsa@gillastallarholmen.se REPORTAGE Eva Hultén Anna Särnå

FOTO Lillan Gustavsson

ÖVRIGA MEDVERKANDE Anette Elvelind, Kristian Åmark, Magnus Öhrn, Minna Billström, Pontus Sjögren, Sven G Nilsson, Theresa Isaksson. UPPLAGA 4 000 ex. DISTRIBUTION Delas ut till alla hushåll i Stallarholmens kommundel. Finns att hämta i tidningsställ och caféer i Stallarholmen, Strängnäs, Mariefred, Åker och Läggesta stationskiosk. NÄSTA NUMMER Kommer fredag 30/9. Materialstopp måndag 19/9. FACEBOOK Gilla Stallarholmen. HEMSIDA www.gillastallarholmen.se TRYCK Danagårds Litho. FOTO FRAMSIDAN Lillan Gustavsson.

PORTRÄTTET

• GYMMANDE REKTOR

REPORTAGE

• TURISTTÄT SOMMAR

NOTISER

• VM-SILVER FÖR ANNA SEPTEMBER 2016

Dags för välregisserad vintagefestival

JAG BESTÄMDE MIG FÖR ATT ÅTERVÄNDA,

MAGNUS ÖHRN, NYGAMMAL LÄRARE PÅ STALLARHOLMSSKOLAN

Från sofflocket till Stallarholmsloppet

SUCCÉ FÖR SENIORPUB


E G A T N I V L A V I T S E F dag 27 augusti

med k l a w t Ca

Lör

6 1 0 1 l k , n e m l o h r a l l a t S , t e s u h i r t s u d n I Gula KLÄDER, PRYLAR, & LEKSAKER FRÅN FÖRRA SEKLET

CATWALK Veteranbilar Retrofrisör Livemusik Korv Café

GILLA STALLARHOLMEN 3 Grafisk design: Annsofi Ericsson Petrini Foto: Carina Loeb


NOTISER • • •

Kom och ställ frågor!

EN SYSTER I MITT HUS AV LINDA OLSSON

TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN TILL STALLARHOLMEN 30 AUGUSTI

Tanke smedjan Intensifierar FÖP-svar, cykelbana, kunskapsseminarium, vision Hur kan Stallarholmen se ut om 25 år? Många stallarholmsbor deltog när kommunens ansvariga tjänstemän i våras presenterade förslaget till Fördjupad översiktsplan för Stallarholmen (FÖP) Tankesmedjan har därefter arbetat fram ett förslag med text och kartbilder, med ledning av det stallarholmsbor har framfört och det vi i Tankesmedjan har samlats kring. För att se Tankesmedjans text och kartmaterial, se Facebook: Tankesmedjan Stallarholmen. Tankesmedjans opinionsmätning i september 2015 visade att Stallarholmsborna vill ha mer inflytande över besluten som gäller kommundelen. Därför kommer Tankesmedjan via kontakt med landshövding Liselott Hagberg och länsstyrelsen söka bidrag för att anordna ett kunskapsseminarium om Deltagande demokrati. Till detta seminarium planerar vi att bjuda in våra ansvariga politiker. Stallarholmen saknar sammanhängande cykelvägar. Vi söker möjligheter att lösa finansieringen. Dessutom kommer Tankesmedjan att starta Visionsarbete Stallarholmen år 2100. Vi välkomnar varmt alla som vill delta i Tankesmedjans fortsatta arbete. TANKESMEDJAN GENOM YVONNE KNUUTINEN, LEIF SUNDSVIK, MARIANN MEYER, PETER DRAKENBERG, TOBIAS MEYER, LARS SVENSSON. E-POST:

info@tankesmedjanstallarholmen.se 4 GILLA STALLARHOLMEN

Tisdag 30 augusti håller Teknikoch Servicenämnden sitt nästa möte i Stallarholmen. Här finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till politikerna, kring allt från gator, parker och idrottsplatser till cykelvägar, FOTO: PONTUS SJÖGREN. badplatser, investeringar och annat som rör nämnden. Det är stallarholmsbon Yvonne Knuutinen (MP), 2:a vice ordförande i nämnden, som tagit initiativ till att mötet flyttats ut i vår kommundel. – Att föra diskussioner med medborgarna är ett bra sätt för nämnderna att skaffa sig underlag för att göra bättre prioriteringar. Det här kanske blir startpunkten för att övriga nämnder också kommer hit, resonerar Yvonne. Mötet äger rum på Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. Sammanträdet börjar 17.00 och allmänhetens frågestund ca 17.30. STEFAN SEIDEL

Förtydligande om skötselansvar Med anledning av artikeln om parkskötsel i förra numret av Gilla Stallarholmen vill vi förtydliga vilket ansvar som vilar på Stallarholmens vägförening respektive fastighetsägaren. 1. Alla fastighetsägare i Stallarholmen har ansvar för att hålla ytor som gränsar till vägarna och trottoarerna klippta. Vägföreningen klipper endast kanterna längs gång- och cykelvägarna utmed Sundby strand och mellan skolan och Gestavägen. 2. Träd som växer utmed vägar och trottoarer ska av tomt ägarna beskäras så att det är fri passage för höga bilar respektive cyklister och fotgängare. Minsta höjd ut över vägen ska vara 4,6 meter, över cykelväg minst 3,2 meter och över gångbana minst 2,5 meter.

För två år sedan begravdes Marias och Emmas mamma. Sen dess har systrarna inte träffats, men nu kommer Emma till Spanien för att besöka Maria. Sex dagar ska de umgås och båda oroar sig för hur det ska gå. Till en början känns deras samvaro ansträngd och obekväm. Maria som är van att vara ensam tycker att Emma stör. Men det var Maria som då för två år sedan föreslog att Emma skulle hälsa på. Så småningom faller de in i vissa rutiner och samtalen djupnar. Och till slut måste de också prata om Amanda. Språket är både vackert och enkelt och jag vill veta mer om systrarna! Jag passar på att påminna om författarbesöket med Linda Olsson på biblioteket måndag 29/8 kl 19.00! ANETTE ELVELIND, STALLARHOLMENS BIBLIOTEK

åt vardera hållet. Vid ut fart från tomt gäller samma höjd som ovan, men 2,5 meter i stället för 10 meter. 4. Det är tomtägarens ansvar att se till att inga häckar, buskar eller dylikt växer ut över gatan eller trottoaren, varför eventuell häckplantering bör göras minst 60 cm och träd 2 meter innanför tomtgränsen. Ovanstående föreskrifter har fastslagits av fullmäktige i Strängnäs kommun. Kontakta gärna Vägföreningen om ni undrar över något! BENGT MALMQUIST,

3. Vid gatukorsningar ska det vara max 80 cm höjd på häckar och övriga växter inom en sikttriangel som är minst 10 meter

Anettes boktips

STALLARHOLMENS VÄGFÖRENING,

b.ochs.malmquist@telia.com

VM-framgångar Minns ni Anna Larsson som vi berättade om i förra numret av Gilla? Hon som skulle delta i VM i Moskva i freestyle med sin hund Flynn? Nu är förstås frågan – hur gick det då? – Det gick strålande! Laget tog silver och jag och Flynn blev bästa svenska ekipage med en fjärde plats, berättar Anna Larsson. På Gillas facebooksida kan ni ta del av Annas och Flynns fina framträdande från finalen. STEFAN SEIDEL FOTO: KRISTIAN ÅMARK


• • • NOTISER

MINNAS SPALT

Ur SvenGes fotoarkiv

Varje månad kan ni ta del av en fundering som poppat upp hos Minna Billström, 15 år.

KONSTART FÖR FINGERFÄRDIG!

LÄRA FÖR LIVET

person som ni ser på bilden ” Den är Barbro Fredriksson, som här sitter och knypplar i hembygdsgården. Hon är inte bara en skicklig knypplerska utan har gjort åtskilliga vackra broderier och vävar under åren. Den här texten kring det lite bortglömda hantverket knyppling har jag hämtat ur wikipedia. ”Knyppling är en form av handarbete och används bland annat för att tillverka spets. Att knyppla kan liknas vid en avancerad flätning. Trådarna är lindade på särskilda spolar, knyppelpinnar. För upprullning av tråden på knyppelpinnarna finns särskilda spolmaskiner, liknande dem som används för spolar till de skyttlar som används vid vävning. Själva arbetet är fäst vid en knyppeldyna där spetsen, vartefter den blir färdig, rullas ihop. Traditionellt knypplar man med lintråd i olika grovlekar och med olika antal hoptvinnade trådar”.

SVEN G NILSSON, FOTOGRAF

Illustrationer: Toresunds-Sundby Fastighets AB

Slutsålt! Gilla fick i augusti ett mail från Toivo Flingdal som driver utbyggnaden av Sundbyområdet tillsammans med Peder Paus. ”Vi har sålt bra den senaste tiden, kan ni ändra i annonsen så att det framgår att det endast är 1 tomt kvar”. Två dagar senare kommer nästa mail. ”Nu är även den sista tomten såld”. Nu är sammanlagt 8 av 10 etapper och 200 tomter sålda. Vad händer nu? – Båda de sista etapperna är detaljplanelagda. I etapp 9 är det möjliggjort ett mer varierat byggande, med radhus, parhus och seniorboende. Vår förhoppning är att ett fastighetsbolag kan intressera sig för att köpa hela området. Sen kanske vi går vidare och gör i ordning ett 20-tal villatomter i etapp 10 med försäljningsstart under kommande vår. Vi kommer bestämma oss för hur vi ska göra de närmaste par veckorna, berättar Toivo. STEFAN SEIDEL

När jag går ut genom dörren är det redan varmt ute trots att klockan inte har slagit åtta än. Solen skiner från en klarblå himmel, fåglarna kvittrar och i luften hänger en svag doft av sommar. Trots detta är det redan höst i mitt huvud, det är dags för skolstart. Ja, som sagt så är skolstarten redan här efter ett alldeles för kort sommarlov. Och med skolstarten kommer också ångesten för många, varför är det så? Vad är det som gör att utbildning blir tråkigt och ett måste? Många tror att det beror på att man måste gå till skolan, att det blir ett tvång. Själv tror jag inte att det beror på att man arbetar utan sättet man arbetar på. När man är i slutet av högstadiet är det svårt att se tiden då arbetet kommer betala av. Då tänker man att arbetsuppgifterna är onödiga och att man aldrig kommer ha nytta av kunskapen i ”verkliga livet”. Även om ångest och press kommer med skolan så skulle vi inte klara oss utan den. Utbildning är trots allt viktigt men något som vi tar för givet. Jag tror att ju närmare man kommer slutet på skolan desto viktigare blir betygen och kunskapen, man inser att den kommer avgöra framtiden. Det finns dock saker som man inte lär sig i skolan, men som man ändå förväntas kunna, till exempel hur man söker jobb, skriver cv eller hur man betalar räkningar. Det här är sådant som man lär sig i ”verkliga livet” vilket är minst lika viktigt som till exempel en mattelektion. Så kanske lär vi oss ibland lika mycket på loven som i skolan?

GILLA GILLA STALLARHOLMEN STALLARHOLMEN 55


FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN • • •

Reparerar det MESTA!

r repa p p u ĂĽn Vi ĂŠn fr succ re ĂĽr! a tidig

Trädgürdsmaskiner, tigersügar Fyrhjulingar, äldre motorcyklar m.m. Svarvning, fräsning, svetsning

NISSES MEKANISKA

Majsfestival

070-344 29 18

Granmarvägen 7, Stallarholmen

LÜrdag 10 & sÜndag 11 september kl. 10–16

#"%,"3 ĹŠ )"/%%6,4503,"3 0$) "//"5 'Â’3 #"%36..&5 -BOHFOGFME (BNMB 5FHFMCSVLFU

SONJAS HÅRATELJÉ Carina Svensson

• Självplock • Avkorning av majs • Smaka nygrillad majs • Majsmatlagning /tips • Kaffeservering

3"#"55

CERTIFIERAD MASSĂ–R

Klippning & hĂĽrvĂĽrd fĂśr hela familjen! Ă–PPETTIDER:

Massageterapi fÜr büde muskulära besvär och avslappning, gedigen utbildning och erfarenhet sen 1991

Välkomna! 6 km frĂĽn bron mot Ă–verselĂś, Stallarholmen Lars & Marzenna | 0152-412 50 | www.klippingegard.com

Dalkarlsvägen 2, gaveln Stallarholmen Tel: 070- 67 162 49

MĂĽn – tors 9 – 18 Fredag 9 – 16 Lunchstängt 12 – 13 VĂ„LKOMNA!

073-677 05 46 Husbyholmsvägen 14 A

Tar bĂĽde kort och kontanter!

Välkomna till SelaÜtorget! Münadens erbjudande juli Bananbakelse 20 kr

OHLSSONS HEMBAGERI

¢

Lasses ¢

Antikt & Begagnat

STALLARHOLMENS TOBAK

h Slus kr 8 frĂĽn

Öppet alla lÜrdagar 10–14 073-875 88 45

STALLARHOLM ENS TOBAK

Vi hyr ut lokaler och lägenheter i Stallarholmen, Strängnäs och Mariefred

GODIS • LÄSK • GLASS TIDNINGAR • LEKSAKER

Ă–PPETTIDER: MĂ…N–FRE 9–19 LĂ–R 10–19 SĂ–N STĂ„NGT Välkommen till Din butik! 073-895 24 19

6 GILLA STALLARHOLMEN

OHLSSONS HEMBAGERI ÖPPET: Vardagar 6.00–16.00

VĂ„LKOMNA! Tel: 0152-434 30

LÜrdagar 8.00 –15.00 SelaÜtorget FÖRVALTNING HAMMARSTEDT FASTIGHETS FÖRVALTNING

Kontoret Üppet mün–tors 10–16. Tel: 0152-252 94

Tel: 0152-71 08 19


• • • FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN

Selaötorgets serviceaffär – Jag försöker skapa en serviceaffär för Stallarholmsborna med telefonkort, tobak, godis, glass, dricka och leksaker. Jag vill att det ska bli en liten mötesplats här på Selaötorget, säger Adraneek Gurges som driver Stallarholmens Tobak. – Jag blir så glad av alla trevliga och vänliga kunder som kommer in eller bara går förbi utanför och vinkar glatt till mig, tillägger Adraneek. – Det är väldigt lugnt och trivsamt här i Stallarholmen om man jämför med Stockholm. Jag och min fru Linda flydde till Sverige från Irak 2009 och vi hamnade först i Stockholm. Det första vi gjorde var att lära oss svenska på SFI (svenska för invandrare). Vi tycker att det är viktigt att kunna språket i det land man ska bo, arbeta och leva i. – Jag har lyckats få flera arbeten här i Sverige, men när tillfället kom att få köpa tobaksaffären i den lilla mälarorten då kändes det helt rätt att köpa, berättar Adraneek Gurgeees. Selaötorget består av hårfrisörska, antikaffär, bageri, pizzeria, och tobaksaffären. Ett litet centrum i vår by. TEXT & FOTO: KAJSA ALMSTEDT

Snickeriarbeten Inomhussnickerier Golv Lister Foder Innerväggar

SEPPO MIKKOLA

RYGG LED NERVSPECIALIST Diskbråck, ischias, huvudvärk m.m. 33 års erfarenhet Medverkat i SVT:s Livslust, Må Bra samt Aftonbladet Hälsa Referenser: www.seppo.nu

S TA L L A R H O L M E N

TORSDAGSTRÄFF Torsdagen den 8 september kl. 14.00 på Mötesplatsen i Gula Industrihuset Säsongsupptakt med Göran Schnell som berättar ochframför Elvislåtar från tiden 1956–1977. Kaffe och lotterier. Välkomna! Kom med du också. Bli medlem i SPF • Kontakt: 0152-405 16 spfstallarholmen@outlook.com

VI UTFÖR SKOGSGALLRING!

RING 070-586 02 16, 0159-200 01 FREDRIK KLINGSPOR Hista säteri fredrik@hista.se

Project Namayan SKOLSTART ”Hjälp till självhjälp” Tanzania

PRAKTISK RYGGSÄCK FÖR IDROTTSKLÄDERNA. • Dubbla fack • Justerbara remmar

Kök

Skolstartpris: 190:-

Montering Renovering

(Ord.pris 250:-)

Fasader

www.projectnamayan.com

Panel Tilläggsisolering

070-570 11 47 | www.alltjanster.se

Rosendalsvägen 8, Stallarholmen Tel: 070-759 00 65

Adolfsberg Björkbacka (Infart Gesta eller Mariehäll) Tel 0704-88 88 86

För öppettider ring: 0722-47 08 37

EN RIKTIGT BRA BILVERKSTAD NÄRA DIG! Vi servar och reparerar ALLA bilmärken! Vi är ackrediterade och får ”släcka” 2:or som du fått på Bilprovningen! BROVÄGEN 32, STALLARHOLMEN • TELEFON 0152-405 56 • www.biltjänst.nu

GILLA STALLARHOLMEN 7


Lämna sofflocket – gå Sverige runt med oss! TEXT: STEFAN SEIDEL FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Nu drar folkhälsoprojektet Sofflocket igång i Stallarholmen. Fem coacher ska peppa tio sofflocksdeltagare att genomföra Stallarholmsloppet i mitten av oktober. Ett annat mål är att de tillsammans med så många stallarholmsbor som möjligt ska traska en sträcka motsvarande en tur runt Sverige på 4039 km. Häng med du också och hjälp dem att klara målet! Det är ett härligt och brokigt gäng som utgör de tio deltagarna i projektet Sofflocket som startade i mitten av augusti. En pensionär, två företagare som har svårt att få tiden att räcka till för träning, två lärare, tre ungdomar som beskriver sig själva som lite träningslata, en tjugoplussare, en person med begränsad rörlighet. Det de har gemensamt är att de antagit utmaningen att gå, jogga eller springa Stallarholmsloppet lördag 15 oktober. Nog finns viljan där att komma igång med träningen hos sofflocksdeltagarna. Men där finns också en del hinder. – Min stora utmaning är att hitta tiden att träna, säger Emma Hjelm som driver Värdshuset Gripen. Även företagaren Sandra Wilson har problem att få in träningen i livsschemat. – Jag jobbar väldigt oregelbundet och behöver tid för återhämtning när jag är ledig. Jag sprang en del förra året men prioriterade ner det på grund av stressen. Nu har jag kommit igång så smått att jogga igen, säger hon. Fem coacher För att peppa sofflockarna finns fem coacher som stöttar och hjälper längs resans gång. Det är Eva Malmkvist och Kia Skräddars från SatsaFriskt, Henrik och Mirella Ehrin från Stallarholmens Hälsocenter, och kiropraktorn Ulrika Westerlind. Deltagarnas framsteg och coachernas pepp kan följas i projektets facebookgrupp Sofflocket – Stallarholmen. Här ett klipp från kommentarsfältet signerat coachen Henrik Ehrin. – Idag fick jag äran att vara med när Sandra Wilson tog ett steg mot sitt mål. Löpning med inslag av styrketräning. Underbart bra jobbat! 8 GILLA STALLARHOLMEN

Facebookgruppen är öppen för alla stallarholmsbor. Här kan man delge tankar och våndor kring träningen, ge träningstips och komma med stöttande tillrop. Samarbetsprojekt Sofflocket är ett samarbete mellan Drömfabriken, Stallarholmens Sportklubb och Gilla Stallarholmen. Ledningsteamet utgörs av Anna Swedin, Henrik Ehrin, Thobias Ahlqvist och undertecknad, med Anna som projektledare. Flera aktörer har stöttat projektet. Sparbanksstiftelsen Rekarne har möjliggjort en grundplåt för projektledaren, och ett antal hälsoföretag har sponsrat med tjänster och produkter. Nyckelgymmet har delat ut gratis träningskort till deltagarna, kiropraktorn Ulrika Westerlind har gjort en fyskoll på deltagarna för att träningen ska kunna anpassas efter de personliga förutsättningarna, Anna Swedin har genomfört ett hälsosamtal med alla och Stallarholmens hälsotjänst har bland annat erbjudit en kostanalys, SatsaFriskt bjussar på gratis träning och SSK har fixat stegräknare och bjuder på anmälningavgiften till Stallarholmsloppet. Sverige runt Nu väntar alltså en och en halv månad där sofflocksgänget förhoppningsvis kommer igång med träningen, för att kröna den med Stallarholmsloppet 15 oktober. Där kan de välja själv om de ska gå, lufsa, jogga eller springa

STALLARHOLMSLOPPET LÖPARLOPPET LÖRDAG 15 OKTOBER.

Man väljer tempot själv – gå, lufsa, jogga, spring! Det finns fyra klasser: 500 meter (knattelopp) och 2,5 km – Start 13.30 5 och 10 km – Start 14.00 CYKELLOPPET SÖNDAG 16 OKTOBER.

Det är 35 km långt och man måste vara 18 år för att delta. För mer info, se SSK:s annons sid 20.

allt från 2,5 till 10 km. – Jag har ingen aning om vad jag kommer klara av. Ska jag sätta ett högt mål är det att jogga 5 km, säger Michaela Wikman. – Mitt mål är att jogga 5 km tillsammans med Mimi och Tuva säger Elin Jordahl som just börjat sitt sista år på Stallarholmsskolan. Men det är inte bara de tio deltagarna som ska jagas upp ur Sofflocket. Målet är att få allt fler Stallarholmsbor att känna lust för träningen och även delta i Stallarholmsloppet. Ett led i att få igång en hälsorörelse på orten är en stegräknarutmaning i september. Målet är att de tio sofflockarna tillsammans med ett förhoppningsvis stort gäng stallarholmare tillsammans ska gå en sträcka som motsvarar en tur Sverige runt på mer än 4 000 km. Se intill och häng med på sofflocksutmaningen!


Sofflocksdeltagarna Mimi First Carr, 14 år Går åk 8 på Stallarholmsskolan – Mitt mål är att slutföra hela Stallarholmsloppet och då tänker jag jogga, om jag blir trött så går jag en bit tills jag orkar igen. Illustration: Annsofi Ericsson Petrini

Delta i Sverige Runt Torsdag 1 september startar Sofflockets stegräknarutmaning Sverige runt. Målet är att de 10 sofflocksdeltagarna tillsammans med alla stallarholmsbor som har lust att delta tillsammans går eller springer 4 039 km. Det motsvarar en tur runt Sverige enligt följande rutt: Stallarholmen – Haparanda – Kiruna – Östersund – Trelleborg – Stallarholmen. Vi räknar ett steg som en meter. Utmaningen pågår i en månad, fram till 30 september. Så här gör du: Maila projektledaren Anna Swedin (anna@dromfabriken. net)och tala om att du vill delta. Ange namn och ålder. Sen mailar du varannan dag (jämna dagar) det antal steg som du samlat ihop till Anna. Hon gör en sammanställning varannan dag och rapporterar framstegen via Facebook (Gilla Stallarholmen, Stallarholmsloppet, Sofflocket). Stegräknare: Det finns en lång rad stegräknarappar för smartphone, det är bara att leta sig fram. Accupedo Stegräknare funkar för både iPhone och Android och har fått goda betyg. S Health är ett annat tips. Annars kan man köpa stegräknare i närmaste sportbutik, en hygglig variant kostar runt hundralappen. Vinster: Vi lottar ut fina vinster längs resans gång! Pristagarna redovisas på Facebook och via mail.

Sofflocksdag 1 oktober: Alla deltagare i Sverige Runt och även övriga träningsintresserade är välkomna till Sofflocksdagen 1 oktober i Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. Där kan ni träffa coacher, sofflocksdeltagare och olika hälsoaktörer och äta en bit mat. Mer info i nästa nummer av Gilla och på Facebook.

Elin Jordahl, 15 år Går åk 9 på Stallarholmsskolan – Mitt största hinder är att jag känner att jag inte är bra på att träna. Mitt mål i Stallarholmsloppet är att jogga 5 km. Tuva Bergil, 14 år Går åk 9 på Stallarholmsskolan – Min utmaning är att träna regelbundet. Jag är ganska lat och har svårt att träna om jag inte gör det med en kompis. Michaela Wikman, 24 år Ekonom på Rosendals plåtslageri – Jag har inga träningsvanor alls för tillfället och min utmaning är att ta mig tid! Mitt mål är att jogga 5 km på Stallarholmsloppet.

Gunnar Hellding, 65 år Pensionär – Mitt mål är att hitta tillbaka till regelbundna motionsvanor. Jag satsar på att gå 5 km på Stallarholmsloppet. Malin Krogdal Billström, 46 år Lärare på Friskolan Asken – Förut hade jag bra flyt i träningen, men nu har jag hållit upp i ett halvår. Mitt största hinder är att hitta motivation att prioritera träningen! Sandra Wilson, 29 år Verksamhetsansvarig Äleby Gård – För tre år sen fick jag två muskelbristningar och jag har inte riktigt kommit igång sen dess. Nu har jag precis börjat jogga lite igen. Lotta Bergil, 53 år Lärare på Stallarholmsskolan – Min utmaning är att mota undan inte-just-nuimpulserna. Min dröm är att klara att jogga 5 km vilket jag aldrig gjort.

Emma Hjelm, 35 år Driver Värdshuset Gripen – Just nu är mina träningstimmar 0. En utmaning för mig är att hitta motivation, men det är tiden som är den värsta boven!

Coacherna

Projektledningen

Ulrika Westerlind, 45 år Stallarholmens Kiropraktik Peppar Elin, Tuva & Mimi.

Anna Swedin, 47 år Drömfabriken, Swedin Holistic Projektledare

Eva Malmkvist, 52 år Ledare på SatsaFriskt Peppar Gunnar & Lillan.

Thobias Ahlqvist, 41 år Stallarholmens Sportklubb Projektledning

Kia Skräddars, 49 år Ledare på SatsaFriskt Peppar Gunnar & Lillan.

Stefan Seidel, 51 år Drömfabriken, Gilla Stallarholmen Projektledning Även Henrik Ehrin ingår i projektledningsgruppen.

Henrik Ehrin, 41 år & Mirella Ehrin, 39 år Stallarholmens Hälsotjänst Peppar tillsammans Emma, Sandra, Michaela, Malin & Lotta.

Saknas på bild gör sofflocksdeltagaren Lillan Gustavsson (stod bakom kameran) och coachen Mirella Ehrin.

GILLA STALLARHOLMEN 9


PROGRAM HÖSTEN 2016 Capoeira Start 29/8 Capoeira är en brasiliansk kampsport som är en spännande mix av kamp, dans, akrobatik, rytmik och musik. Vi erbjuder nu två olika grupper: en för de minsta och en för de lite äldre. Du behöver inte ha några förkunskaper – alla är välkomna! Tid Vecka 35–49, ej vecka 44, 14 ggr. Mån 17.00–18.00, 4–6 år. Mån 18.00– 19.00, 7 år och uppåt. Ledare Everton Falk. Kostnad 500 kr för 4–6 år, 600 kr för 7 år och uppåt.

Företagarfrukostar Start 2/9 Drömfabriken ordnar tillsammans med Stallarholmens Nätverk företagarfrukost 4 gånger under hösten. Första träffen har som tema Hur kan vi utveckla näringslivet i Stallarholmen? Tid Första fredagen i månaden, sept–dec, kl 7.30. Plats Mötesplats Stallarholmen 2 sept. Ledare Patrik Wirsenius, Strängnäs kommun, leder första mötet. Moderator Lasse Svensson. Kostnad Gratis. Det bjuds på fika.

Fredagsmys för barn åk 1–5 Start 2/9 Avsluta veckan med ett härligt fredagsmys! Vi leker, pysslar och fikar. Tid Fredagar prel 16.00–17.30, se hemsidan för datum. Ålder Årskurs 1–5. Ledare Malva Bergil, Tilde Åhlund. Kostnad Gratis.

Spanska – Nybörjarkurs Start 4/9 Nybörjarkurs i spanska, 10 lektioner. Inga förkunskaper krävs. Tid Sön 14.30-16.15. Ledare Gladis Morales-Knutas. Kostnad 1375 kr, exkl material. Anmälan & info Gladis Morales-Knutas, lemor@hotmail.se, 073-678 09 90.

Spanska – Steg 2 Start 18/9

Kustskepparintyg Start 25/9

Fortsättningskurs i spanska, 8 lektioner. Förutsätter grundkunskaper i spanska.

Kustskepparintyg – för dig som vill längre! Här lär du dig kustnavigering både i dagsljus och mörker, mer om båtens instrument, manövrering och sjömanskap. Möjlighet finns att skriva prov efteråt.

Tid Sön 16.30–18.15. Ledare Gladis Morales-Knutas. Kostnad 1 375 kr, exkl material Anmälan & info Gladis Morales-Knutas, lemor@hotmail.se, 073-678 09 90

Teater för barn Start 6/9 Vi har två olika teatergrupper igång under hösten. De äldre barnen spelar ett litet skådespel som de visar upp i slutet av terminen. De yngre lär sig att ta plats på scenen, prata och sjunga i mikrofon och stärka modet och självkänslan! Tid födda 2009–12 Tis 16.15–17.00 12 ggr. Tid födda 2005–08 Tis 17.00–18.00 12 ggr. Ledare Kajsa Almstedt Kostnad 500 kr för den äldre gruppen, 400 kr för yngre gruppen

Dans Start 7/9 Vi är superstolta över att ha Jimmy Järvekvist som dansledare i Drömfabriken! Jimmy leder danskurser i hela Norden och har blivit världsmästare i dans flera gånger! Han kommer undervisa i en mix av olika dansstilar, bland annat streetjazz. Födda 2003–05 Ons 15.00–16.00 800 kr Födda 2006–08 Ons 16.00–16.45 600 kr Födda 2001–02 Ons 17.00–18.15 1 000 kr

Hantverkscafé Start 21/9 Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans!

Tid Sön 14.30–18.00. 6 tillfällen. Ledare Sjökapten Anders Knutas. Kostnad 1650 kr exkl kostnad för material. Anmälan & info Anders Knutas, info@edunautic.se, 070-445 64 98.

Filmstudion Start 12/10 Tisdag 12 oktober kl 18.30 visas säsongens första film i Drömfabrikens filmstudio. Det blir filmvisning en gång i månaden från oktober till mars. Programmet läggs upp på vår hemsida i september. För att se filmerna krävs medlemskap i Filmklubben. Medlemskapet för hela säsongen 2016–2017 (6 filmer) kostar 200 kr. Efter filmen öppnar vi ett litet café med kaffe och te för att ge möjlighet till eftersnack. Kontakt Peter Drakenberg, peter@dromfabriken.net, 070-678 79 62.

Drömfabrikens frivilligbyrå Hösten 2013 startade Drömfabrikens Frivilligbyrå sin verksamhet med läshjälp för barn. Nu har vi en rad verksamheter igång, med allt från läsning och läxhjälp till hembesök hos äldre. Kontakta oss om du vill bidra med din tid! Kontakt Margareta Grevesmühl, 072-239 87 30 (skola m m). Inger Jansson, 072-160 10 86 (hembesök). Anna Särnå, 072-726 26 77 (samordnare).

Tid 21/9, 19/10, 16/11, kl 18.30 Kostnad Kaffe och te med dopp, 20 kr Info Catharina Bäck, nina.back@tele2.se, 070-894 05 23

Alla kurser äger rum i Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. ANMÄLAN OCH MER INFO: info@dromfabriken.net 10 GILLA STALLARHOLMEN 070-285 10 25

www.dromfabriken.net

I samarbete med:


Välkommen till oss!

Skolstart! Undvik höstens smittor •

Utomhuslek gör att barnen på ett naturligt sätt får mindre närkontakt, samtidigt som smittämnen inte sprids lika lätt utomhus.

Att tvätta händerna ofta minskar både risken för att själv smittas och för att sprida smitta vidare.

Vårdcentralen Mäster Olof, Strängnäs 0152-262 00 Distriktssköterskemottagning, Stallarholmen 0152-44 05 75 (Marianne Wilander) Genom vårt samarbete ges du som bor i Stallarholmen möjlighet att träffa en distriktssköterska utan att behöva åka in till Strängnäs.

Sotning & Brandskyddskontroll Innan du köper/säljer huset Överlåtelsebesiktning Statuskontroll

Använd rotavdraget

Rensning av ventilation

Och så klart

Vårdcentralen Strängnäs 0152-260 90 Vårdcentralen Mariefred 0159-290 13 Vårdcentralen Mäster Olof 0152-262 00 Ring 1177 eller besök 1177.se Sjukvårdsrådgivning och egenvårdsråd dygnet runt. Förnya recept i god tid Logga in på 1177.se/e-tjanster eller ring vårdcentralen.

Nyinstallationsbesiktning

g Rin 00 144 2-

015

www.strangnassotarn.se

Konfirmand 2017 Är du född 2002 och/eller börjar åk 8 i höst? Här är ett erbjudande till dig! Vi i Stallarholmens församling vill bjuda in dig till en yttre och inre resa där du får chansen att - upptäcka mer om dig själv och växa som människa - få nya vänner och se att vi är rätt lika, trots att vi är unika - prata om allt mellan himmel och jord, både stort och smått - ifrågasätta och närma dig det som är din tro - fundera mer på Gud, Jesus, tro och tvivel, liv och död, kärlek och ensamhet - lära dig mer om Svenska kyrkan, den kristna tron och församlingens olika gudstjänster. Vi träffas tisdagar kl 14.30 - 17.00 i församlingshemmet med start 20 sept Under året åker vi också på läger, bland annat övernattning i någon av våra kyrkor och till vår stiftsgård Stjärnholm. Som konfirmand ingår det att vara med på olika gudstjänster

Om du undrar över något, hör gärna av dig! Mats Wendt, präst, 0152-346 42 mats.wendt@ svenskakyrkan.se

Anna Särnå, församlingspedagog, tänkt att bli. Gud låt mig alltid vara tydlig, 0152-346 45 och våga leva helt mitt liv” anna.sarna@ (Sv ps 916) svenskakyrkan.se

”Ge mig en plats där jag kan växa, bli det som jag är

GILLA STALLARHOLMEN 11


Gula Industrihuset

www.gulaindustrihuset.se

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET

0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

* Välkommen till nyckelgym i Stallarholmen!

INDUSTRIKÄNSLA

träna för 225 kr/månad*

ATELJÉ, BUTIK, KONTOR ELLER LAGER?

Beställ kort på e-post nyckelgym@hotmail.com eller tel 070-518 96 75. Teltid mån/ons/fre 9–12.

Unika lokaler finnes i Gula Industrihuset. Från 2 kvm upp till 102 kvm. För mer information ring 070-867 30 03

*Bindningstid 12 mån och betalning via autogiro. Se autogirovillkor på www.nyckelgym.se

www.nyckelgym.se

Vill du annonsera i Gilla Stallarholmen? Hör av dig till vår annonssäljare Kajsa Almstedt! Tel: 072-036 17 43 kajsa@gillastallarholmen.se

DROP IN ÖPPET I STALLARHOLMEN

Tel: 0152-44 08 89

Mån, ons, tors, fre 08.00-16.30. Tis 16.00-20.00 www.vetistallis.se

Vi städar ditt hem Nöjd kund är vår kvalitet!

al

n

Mån, tis, ons och fre 8.30–10, 13.00–14.00 Övriga tider – ring och boka. Jag samarbetar med Landstinget Sörmland via Vårdcentralen Mäster Olof.

S

SELAÖ HEMSERVICE

Funderar ni på att ta hjälp med städningen till hösten? Ring oss, så kommer vi på ett kostnadsfritt hembesök.

TJA NYT

Lena med p ers o

TBEera vaccin s dig ho mig!

DISTRIKTSSKÖTERSKA Marianne Wilander 0152-44 05 75 Stallarholmen www.marionkonsult.se

T-ET RVU G DRA A

ÄD • H E M S T Ä D N I N G • S TO R S T

Gula Industrihuset, Brogatan 21 • 070-652 81 64 • www.vips-lena.se • lena@ivehult.se

F LY T NING •

DN TSTÄ

ING

• FÖ

TE NS

RP

UT

S

Kvalitet & omtanke

BROGATAN 21, GULA INDUSTRIHUSET | TEL 070-345 77 64 | WWW.SELAOHEMSERVICE.SE

Dina fötter i mina händer

Medicinsk fotvård Petra Schneider Diplomerad medicinsk fotterapeut

070-301 34 89 schneider1@aol.se Brogatan 21 (Gula Industrihuset) 645 61 Stallarholmen 12 GILLA STALLARHOLMEN

Smaka våra egna korvar! Hängmörat nötkött! Färdiglagat! Välkomna! Öppettider: Fre 12–18, Lör 11–15 Tel: 070-735 43 91

VI FIXAR DINA INRAMNINGAR! Stort urval av lister.

GALLERI Litografier från tre generationers tryckning. 070-575!38!16 • mail@lindstromslito.se • www.lindstromslito.se


Gula Industrihuset

www.gulaindustrihuset.se

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET

0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

Från Bali till Stallarholmen Företaget Planet Promo, som skräddarsyr reklam till företag, har sen en tid tillbaka etablerat sig i Gula Industrihuset. – Kunder i hela Norden kontaktar oss när de ska ha mässa, företagsevents, fester eller reklamkampanjer. Vi riktar oss mot både stora och små företag, vi tar emot kundens önskan och arbetar fram speciella present-, reklam-, eller promotionartiklar, i påsar eller i inslagna paket, berättar Daniel Oikari, ägare till företaget Planet Promo. Reklam är inget nytt för Daniel Oikari. Han är grundare till skidglasögonmärket Dr Zipe och på 90-talet arbetade han som reklamfotograf i skidbackarna runt om i världen. Många skidreklamsbilder ≈har han fotograferat, varav två blev omslag i amerikanska tidningen ”Powder Magazine”. – Min fru, jag och våra två barn har varit bosatta i Mikronesien, Filippinerna och på Bali, men nu känns det som om vi har hittat hem, här i vårat hus i Stallarholmen, säger Daniel Oikari med lugn röst. TEXT & FOTO: KAJSA ALMSTEDT

Det LILLA hemtjänstföretaget med den STORA omsorgen! • Hos oss får Du alltid personlig service och du möter bara några få ansikten. • Vi svarar alltid personligen när Du ringer vår telefon.

HE MTJÄN ST SO M GE R DI G DET LI LLA EXTR A!

HJÄLPREDAN jobbar på uppdrag av kommunen. När Du anlitar oss innebär det samma kostnad som när Du anlitar den kommunala hemtjänsten. Vi arbetar i Stallarholmen och Strängnäs med omnejd. Hjälpredan ng r utfö även städni ag dr med RUT-av .

Varmt välkomna till Hjälpredan! Helena Bartling med personal

E-post: info@hjalpredan.com Telefon: 070-966 32 82

Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB

Byggföretag. www.johnemark.se 070-344 05 35

Lindströms Originallitografi

Ramar in, säljer litografier, och trycker grafiska blad. 070-575 38 16 L

Blodanalyser & Hälsovägledning

Loppberga trasmattor

För en kropp där hälsa trivs. www.blodanalyser.se

Vävateljé med försäljning. Ring för besök: 070-754 66 94 www.loppberga.se

Bussaba Thaimat

Medicinsk fotvård

Thairätter av högsta kvalitet. Öppet alla dagar 11.00–20.00. 0152-170 00, 073-227 24 06

Petra Schneider, diplomerad medicinsk fotterapeut. 070-301 34 89, schneider1@aol.se

Carrick i Kolsundet

Mötesplats Stallarholmen

Ny design av gamla segel. Butik, ateljé och verkstad. Segelreparationer. 0708-57 22 11.

Hyr lokal för festen, mötet, eventet mm. 070-285 10 25 stefan@dromfabriken.net

Distriktssköterska

Nyckelgym

Marianne Wilander. Drop-in-öppet. Sjuk– & hälsovård, 0152-44 05 75. www.marionkonsult.se

Obemannat gym med vikter och konditionsmaskiner. 070-518 96 75 www.nyckelgym.se

Drömfabriken

Primadesign – Ulrika Kroon

Förening som ordnar kurser, evenemang, filmstudio m.m. www.dromfabriken.net

Reklam, hemsidor, annonser, trycksaker, företagsprofilering. www.primadesign.se, 070-832 53 62

Gilla Stallarholmen

Printz Bageri

Redaktion för Stallarholmens månadsmagasin. 070-285 10 25. stefan@gillastallarholmen.se

Ekologiskt vedugnsbageri med kafé. Tis–fre 9–18, lör 9–16, sön 11–16. 0152-422 30, www.printzbageri.se

Gula Industrihuset AB

Selaö Hemservice

Lokaler för uthyrning. Båtplatser. Magnus Eriksson, 070-867 30 03 C-M Svensson 070-664 05 10

När du behöver hjälp med att städa, stryka, handla m.m. 070-345 77 64

Intensive Hair

SPF Seniorerna Stallarholmen

Frisör, massör. Online-bokning. www.intensivehair.net

Pensionärsförening. Ordf. Dan Stenmark. 0152-405 16

Jörgen Tapetserare

Syateljé Ingestina

Möbeltapetsering, inredning till veteranbilar, båtinredning. 0152-404 04

Ändringar, lagningar, nyproduktion. Tis–fre 13–17, lör enl. ö.k. 0760-91 31 56

Köttbutiken Millert o Dahlén

Veterinären i Stallarholmen

Bästa köttet, godaste charken. Vi lär dig stoppa korv och stycka! kottbutiken@gmail.com

För din hund, katt och häst. Legitimerad veterinär Anna Fucik. www.vetistallis.se, 0152-44 08 89

Langenfeld

Vips – Lena Ivehult

Badkar, handdukstorkare och annat för badrummet. 08-702 07 75, info@langenfeld.se

Hemstädning av högsta kvalitet. Fönsterputs och storstädningar 070-652 81 64, lena@ivehult.se

GILLA STALLARHOLMEN 13


Bertil Lindh berättade och sjöng om kroglivet förr i tiden.

Både Mariefred och Strängnäs fanns representerat den här kvälle

Superpoppis seniorpub Det är måndagskväll och jag är på väg till Värdshuset Gripen för att gå på ”seniorpub”. Jag är ute i god tid för att hinna prata lite med initiativtagaren Dan Stenmark innan puben öppnar kl 19.

Idékläckare Dan Stenmark.

14 GILLA STALLARHOLMEN

TEXT: EVA HULTÉN FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Det här är tionde kvällen för året som seniorpuben anordnas. Dan är ordförande i SPF Stallarholmen men poängterar att detta inte är något SPF-arrangemang utan att alla som betraktar sig som seniorer är välkomna för en stunds samvaro. – På sommaren har de flesta föreningar uppehåll med sina evenemang så jag frågade Emma Hjelm på Gripen om hon kunde ge oss seniorer ett specialerbjudande så vi kunde träffas under trevliga former. Det nappade hon genast på och vi tyckte måndagskvällar passade bra, berättar Dan. När klockan närmar sig 19 är det kö vid kassan och lokalen fylls snart av glada gäster. För bara 100 kronor får man en matbit och ett glas öl eller vin. Det har bjudits på allt från gravad lax och dillstuvad potatis till strömmingsmacka och olika sallader. Den här kvällen får vi västerbottenpaj med rökt lax och romsås på våra tallrikar. Det smakar mycket bra och alla är införstådda med att det är en enbart en rätt som gäller.


en. Till vänster Berit Lindgren, till höger Ulla Alsätra.

– Ibland kan det vara skönt att slippa välja, som någon sa. Stammisar Stämningen blir snabbt hög bland borden. Det varierar naturligtvis från gång till gång hur många som kommer. Många har dock blivit stamgäster och den här kvällen är vi runt 55 personer. Vid 19.30 är det dags för ett litet avbrott med underhållning. – Det är inget vi går ut med – den ska komma som en överraskning och det är inte den som är huvudsaken. Den får vara högst 30 min lång för det viktigaste är att vi umgås, säger Dan. Han satsar framförallt på lokala förmågor och den här kvällen har han bett Bertil Lindh komma. Han läste om honom och hans stora engagemang i ortens historia i juninumret av Gilla Stallarholmen. Bertil berättar att han och hans fru av en händelse valde att flytta till Stallarholmen för 13 år sedan och att han började släktforska. Han upptäckte då att familjen hade anfäder från 1600-talet på orten – något de inte hade en aning om. Detta ledde till att han började forska vidare i traktens historia och han nu är en av tre redaktörer i Bygdeband, som är ett forum för att skriva om gårdar och människor. Krogtätt Den här kvällen berättar han om de krogar som fanns förr och av praktiska skäl alla låg vid vattnet där trafiken var livlig: Sundby gästgiveri, Waxängs krog, Kolsunds krog och Gripen, som troligen tidigare hette Stallarholmens krog. Han varvar sina berättelser med egna sånger som han ackompanjerar på gitarr och sjunger bland annat: ”Man segla med sin slup och fick

En bit mat och ett glas vin eller öl för en hundring. På me nyn denna kväll: västerbottenpaj och rökt lax.

sin nästa sup på Kolsunds krog år 1807.” Enligt Bertil fanns dock Kolsunds krog med sitt strategiska läge vid farleden redan på 1500-talet. Den enda som fortfarande är kvar är Värdshuset Gripen. Vi får också höra ”Stallarholmen blues” som handlar om garvare Josef Holm som byggde rosa villan plus en visa om Sundby gästgiveri som berättar om hur gästgiveriet även användes som tingsplats där många livsöden avgjordes. Bara beröm När Bertil avslutat tar jag en sväng runt borden för att höra vad gästerna tycker om måndagskvällarna på Gripen. Det är idel positiva kommentarer och Dan får mycket beröm för sitt initiativ. Flera önskar att det var seniorpub alla måndagar. Det behövde i så fall inte vara underhållning varje gång. Bara den fina utsikten från verandan är värd ett besök och den här kvällen har det kommit gäster från både Mariefred och Strängnäs. Många tycker det är spännande med nya mö-

Framför bardisken, Bo Kinert. Bakom disken, Anton Richtoff.

ten och håller sig inte till fasta platser varje gång utan söker i stället olika kontakter. Kanske det dyker upp någon man inte sett på länge. Maten får bra betyg och ett extra plus är att Emma satsar på närodlat. Vi pratar lite om när man egentligen blir gammal eller senior. Någon föreslår att man blir senior när man slutat i juniorlaget. Gammal? Ja, det känner man sig kanske ibland på morgonen men den här kvällen ser då alla såväl pigga som glada och ungdomliga ut. Nu är det bara två seniorpubar kvar för den här säsongen och jag inser att jag tyvärr missat chansen att vara med tidigare. Det får jag se till att ta igen för den här kvällen i Stallarholmen var en synnerligen trevlig upplevelse. Dags för hemfärd. Från vänster: Anita Andersson, Birgitta Ridderström, Carin Bååth och Svante Asplund. GILLA STALLARHOLMEN 15


! a n r ä j t s n e m o Se ut s Hallins Optik Trädgårdsgatan 7, 645 31 Strängnäs • 0152-175 65 strangnas@hallinsoptik.se • www.hallinsoptik.se

Stallarholmens RödaKorskrets

Läggesta Kiosk & Café

håller vårdcentralens café i Mariefred öppet en dag i veckan. Har en sygrupp som stickar plagg till försäljning. Stödjer och besöker äldre i vårt samhälle genom väntjänst.

STATIONSH USET LÄGG ESTA

VÄLKOMNA ATT TA DEL I VÅR VERKSAMHET!

För information kontakta ordf Staffan Andrén på tel 0152-434 98. Läs mer om om Röda Korsets hjälpverksamhet på: www.redcross.se

ÖPPET: MÅN–FRE 5.30–18 LÖR 9–17, SÖN 10–17 FIKA, smörgåsar, färskt kaffebröd, lättare maträtter (Minigatukök). LIVSMEDEL, speceri-, mejeri- och kylvaror. OMBUD för SJ, länstrafiken, Svenska spel Lotter.

STALLARHOLMEN

TEL. 0159-106 66, 070-515 52 59

LETAR DU EFTER HJÄLP MED: Sömnad

Ändringar Lagningar Klädvård Gardiner Kläder

Städning

Städning Fönsterputs Flyttstädning

www.ingestina.se

Gula Industrihuset, Brogatan 21, Stallarholmen

Tel 0760-91 31 56 ingestina@gmail.com

INGESTINA

STÄD & ALLA SÖMNADSTJÄNSTER

SatsaFriskt’s träning startar i Stallarholmen vecka 36. Danzy Core och funktionell träning

Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen

Måndag 19.00-20.00

Kia

Torsdag 19.00-20.00

Kia

Tabata StyrkePuls (start 3/9)

Stallarholmens sporthall

Lördag 9.00-10.00

Pia

Barngympa

Stallarholmens sporthall

Söndag 17.00-17.45

Anneli / Jenny

Motionsgympa

Stallarholmens sporthall

Söndag 18.00-19.00

Kia / Pia

Köp ditt kort på plats och betala in på plusgiro 64 19 10-5. Priser per termin: Vuxen 750 :-, pensionär (65 år) 450:-, ungdom 13-20 år 400:-, barngympa 300:- för 10 gånger. Ingen föranmälan, alla välkomna!

www.satsafrisktmotion.se

16 GILLA STALLARHOLMEN


4

Somrigt, somrigare, Stallarholmen! Sommaren 2016 har varit en riktig höjdare för besöksnäringen i Stallarholmen. Det är den tydliga slutsatsen efter att vi stämt av med Sjöcaféet, Mälsåker, Gripen, Printz, Vikingafestivalen och Kreativ Marknad.

Kreativa marknaden ”DET SPRACK UPP OCH BLEV SÅ DÄR UNDERBART” Vädret blev enligt prognosen: det började med att det duggade lätt på Kreativa sommarmarknaden och senare öppnade himlen sig. Men däremellan sken solen på 40 kreativa utställare och många besökare. – Det sprack det upp och blev så där underbart, säger drivkraften bakom evenemanget, Viktoria Bäck Eriksson. Utställarna har vissa föregående marknader varit fler, men Viktoria säger att 40 är ett bra antal, man slipper armbåga sig fram. – Jag tycker att det blev lyckat, trots vädret, vi är nöjda.

TEXT: THERESA ISAKSSON FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Strandviks sjöcafé ”BÄSTA SOMMAREN SEDAN VI ÖPPNADE” Inne på sjätte säsongen kan Monika Nyqvist med familj konstatera att både Stallarholmsbor och turister kommer en masse till Strandviks sjöcafé. – Vi har verkligen märkt en jättehöjning, det här är bästa året för oss. Caféet är även turiststation på uppdrag av Strängnäs kommun, och förfrågningar kring bygden har också ökat. – Turistvärdarna är ungdomar som arbetar på uppdrag av kommunen, och så arbetar de i caféet också. Här finns broschyrer och värdarna kan informera om boenden och vad som är attraktivt i Stallarholmen. Ungdomarna har fått jättemycket beröm av gästerna. Och vi märker att turister kommer mer och mer, berättar Monika Nyqvist.

Stallarholmens vikingafestival LADDAR FÖR 15-ÅRSJUBILEUM

Mälsåkers slott ”MÅNGA, MÅNGA FLER BESÖKARE” Mälsåkers slott har liksom flera på orten märkt en markant ökning av besök. – Vi har en klar känsla av att det är många, många fler besökare. Vi i styrelsen är mycket nöjda, säger Thomas Perdius, ordförande i Mälsåkers framtid. Många frivilliga arbetstimmar har gett rekordmånga utställningar och evenemang. Ebba von Wachenfeldts glaskonst, Åke Sjögren-utställningen, utställning av lokala fotografer och mys och rys-kvällarna har varit publikmagneter. Musikevenemangen har dragit storpublik, särskilt som man till viss del ändrat inriktning. – På barbershopgruppen Twist var det fullsmockat! Vi i styrelsen vill nå en ny och större publik, musiken är ett av flera områden vi vill utveckla.

Stallarholmens vikingafestival sammanföll i år med Kreativa marknaden. – Det var ingenting som medförde en sänkning för oss, snarare att vi drar folk till varandra, säger Ewa Larsson, ordförande för Stallarholmens Vikingar. Festivalen hade i år ungefär 3 000 besökare. – Det är ungefär så många vi brukar ha, tror att det hållit sig ganska stabilt i flera år. Stallarholmens Vikingar blickar redan mot nästa sommar. – Nästa år har vi 15-årsjubileum, då får vi kanske öka ett snäpp! säger Ewa.

Värdshuset Gripen FULLSATTA EVENEMANG Värdshuset Gripen har även de märkt ett ökat tryck i sommar. I ödmjukhetens tecken tackar Emma Hjelm vädret för både den ökade båttrafiken och de välbesökta evenemangen. Midsommarrock, grillkvällar, musikquiz och kräftskiva: Gripens arrangemang har varit fullsatta. – Vi märker en ökning av både turister och Stallarholmsbor, vi är jättenöjda, allt har funkat superbra, säger Emma, och tillägger att hon hoppas att alla inom besöksnäringen i Stallarholmen har haft det lika bra.

Sophie Zelmani lockade 300 personer till Printz i augusti. FOTO: STEFAN SEIDEL.

Printz Bageri ”VI KAN TA FÖR OSS!” Printz Bageri, som i år blev omnämnda i White Guide, har också haft en succésommar. Stallarholmsborna vallfärdar till evenemangen, de många dagsturisterna ser i caféet ett avslappnat ”hang out”. – Det känns som en fantastiskt bekräftelse, säger Maria Printz. Hon har en känsla av att bygdens alla delar besöks mer är förut. Man ger varandra och bygden reklam i alla sammanhang. På och bortom orten jobbar man tillsammans för Stallarholmen. – Äleby har fått ett jättelyft, man pratar om utställningarna på Mälsåker, och senast nu superloppisen. Det jobbas på så många olika ställen, alla hjälps åt! Maria Printz sammanfattar en Stallarholmssommar som förhoppningsvis ger besöksnäringen en anledning att ge sig själv en stor klapp på axeln. – Vi behöver inte vara lågmälda, vi kan ta för oss och vi kan känna oss säkra på att vi kan hand om dem som kommer hit. GILLA STALLARHOLMEN 17


SUNDBY STRAND, byggklara villatomter

Alla r sålda villatomte rar nu för så vi plane tta utbygg den fortsa undby naden av S Strand.

www.sundby-tomter.com

Barn och unga behöver dig som kontaktfamilj Gör en insats för de barn till föräldrar som har svårt att orka med föräldrarollen. Hjälp till genom att låta barnet vara en del av din familj en till två helger i månaden. Läs mer på: www.strangnas. se/kontaktperson-kontaktfamilj

070-760 09 09

En kulturfylld höst! Nu är både kulturprogrammet för vuxna och kulturprogrammet för barn klara. Det blir teater, utställningar, föredrag och mycket mer. Du kan hämta kulturprogrammen på biblioteken eller hämta dem här: www.strangnas.se/kultur

www.strangnas.se/ledigajobb

Kommunfullmäktige Datum och tid: Måndag 26/9 kl 18.30 Plats: Paulinska salen, Kristinav. 1, Strängnäs. (Ingång från Bondegatan). Möteshandlingarna finns tillgängliga på: www.strangnas.se, och på kommunens medborgarkontor. Mötet är offentligt och visas även via webben i efterhand.

Kultur STALLARHOLMENS BIBLIOTEK BARNTEATER – VAD HÄNDER NU?! En föreställning om ett oväntat möte i en bortglömd del av parken. Lek, sång och musik med Mittiprickteatern. Entré 50 kr. Datum & tid: 24/9 kl 13:00 Plats: Stallarholmens bibliotek

Strängnäs kommun | Tfn 0152-291 00 | 18 GILLA STALLARHOLMEN

Räddningspersonal i beredskap sökes Vill du göra en viktig insats för alla kommuninvånare? Som räddningspersonal ingår du i utryckningsstyrka i beredskap och deltar i räddningsarbete vid olika akuta nödlägen då människor, egendom eller miljö är i fara. Arbetet kräver både god fysisk kondition och psykisk förmåga att klara pressade situationer. Läs mer på: www.strangnas.se/ledigajobb

Har du hittat ett fel? Ett potthål i gatan, en trasig gatlampa, eller en elefant i hamnen? Anmäl det här: www.strangnas.se/felanmalan

www.facebook.com/strangnas

www.strangnas.se


ojektledare

Kersti Olin, pr

VIVA VINTAGE!

TEXT: THERESA ISAKSSON

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Välordnat, brokigt, roligt, intimt. Projektledaren Kersti Olin och hennes medarbetare har lagt ner sin själ i att vintagefestivalen lördag 27 augusti ska vara mer än ”bara en marknad”. – Det ska vara kul för hela Stallarholmen, och det ska vara ett happening som får Gula Industrihuset att sjuda av liv, och som involverar all verksamhet i huset, säger Kersti. Inför den tredje Vintagefestivalen har Kersti lockat till sig flera äss inom vintagevärlden. Genom kontakter som hon fått både lokalt, genom besök på vintagemarknader runtom i landet samt digitalt via retro-och vintagegrupper på Facebook står nu drygt 20 handplockade säljare i startgroparna inför evenemanget. Vintagekläder är en stor del av festivalen, men även prylar, musik och mat finns på menyn. – I år har vi även en kille som kommer att sälja skivor och planscher, och så har vi veteranbilar, det ska finnas något som lockar olika besökare, säger Kersti. – Vi har en säljare som även är stylist, det ska bli spännande att se vad hon kommer att göra. Sedan har vi Gillian från byn, som kommer att göra vintagefrisyrer. Hon jobbade som frisör tidigare, var något av en kändisfrissa och kan göra en svinrygg på 20 sekunder. Och ett band kommer att spela, säger Kersti. Färgsprakande En mycket uppskattad del av Vintagefestivalen är catwalken, som i år är en tidskavalkad med modeller i åldrarna 12 till 92, som visar mode från 1900 till 1980. I ett större samman-

hang kan hela festivalen ses som en kavalkad där såväl deltagare och besökare uppmanas att klä upp sig, säger Kersti. – Här får man synas, man ska inte känna att det finns några gränser. Vill man ha en 40-talsklänning och en Adidasjacka, ja, då ska man ha det! Jag vill att hela festivalen ska vara frigörande och färgsprakande. Inget snobberi, säger hon bestämt. Festivalen reflekterar i mångt och mycket Kerstis egen syn på kläder. Hon har alltid klätt sig med stort självförtroende och en stor portion sunt ointresse för modets nyckfulla svängningar. Vintage handlar snarare om minnen och historia än om märken och trender, och får gärna vara både vackert, kitschigt och humoristiskt. Personen och sammanhanget är det som är mest intressant, just för att kläder säger så oerhört mycket om den som bär dem, tycker Kersti. – Jag minns när min mamma sydde den här på 60-talet, säger hon, och tar fram en elegant cocktailklänning. Jag minns hur hon såg ut när hon hade den på sig, festerna hos oss, vilka smycken, skor och vilken frisyr hon hade. – Och den här, den har proveniens! Den var uppsydd till en sångerska på Åbo stadsteater,

K TA A F L A V I T S E F 16.0 0. 2016 , 10.0 0–

gusti Lördag 27 au olmen. huset, St allarh ri st du In a ul G R VA . Kostnadsfritt IN T R Ä D E blåsorkesrs ultu kolans R I ÅR K åt . N Y T T FÖ pompa och st stivalen med r ha re lja ter öppnar fe sä l r (en de ed kont ante t et vs oa T IP S Ta m s hu alen hålls utom Swish) . Festiv alen kommer på dig, festiv tid d go Ta r. väde t at t erbjuda! uppat t ha mycke En eventuell K IK EF T ER T biU LL Å ed H tage, m am tyr, Vintervin följare i minia ig t 2017. tion at t ske tid

NÄR

som hade egen sömmerska. Hon kanske använde den en gång, säger Kersti, och visar en perfekt bevarad ensemble bestående av klänning och kappa i matt guldfärgat tyg med ett vinrött foder med chinoiserier. Festivalregissör Kersti kallar sig mycket ödmjukt som novis i festivalsammanhang, men medger ändå att hon får användning av sitt arbete som regissör. I festivalen kopplas de två världarna samman, teatern och vintageintresset. – Jag har alltid jobbat med teater och alltid sprungit på loppisar och visst kan jag använda mig av mina erfarenheter från mitt teaterliv, säger Kersti. Och de tusentals besökarna från de föregående festivalerna bevisar ju att skillnaden inte alls är stor mellan att regissera en välbesökt pjäs och att regissera en succéfestival, trots allt. GILLA STALLARHOLMEN 19


Stallarholmens Sportklubb SEPTEMBER

Gör som Stallarholmens Vikingar, SatsaFriskt, Stegborgs EL-evator, Tuna Samfällighetsförening, Stallarholmens församling och många fler:

HYR MÖTESPLATS STALLARHOLMEN!

Mötesrummet. Perfekt för mötet med upp till ca 20 pers.

STALLARHOLMSLOPPET Helgen 15–16 oktober 2016! Varmt välkomna att delta i höstens stora löpar- och cykelevenemang! Loppen där alla är vinnare! Fina priser kommer att lottas ut till alla som kommer i mål. Nytt för i år bland annat utlottning av flera Salmings löparkit (värde 3 500 kr per kit).

Scenrummet. Stort rum med mälarutsikt! Perfekt för det stora mötet med upp till ca 100 pers. Och för festen!

Prisexempel:

300 kr Praktiskt kök med kylskåp, diskmaskin, kaffebryggare m.m.

Halvdag (max 4 timmar) för den lokala föreningen i Mötesrummet (plats för ca 20 pers). Det lokala företaget betalar 500 kr.

LÖPARLOPPET 15 OKTOBER 4 klasser: Knattelopp 500 meter, 2,5 km – Start 13.30 5 km och 10 km – Start 14.00

Mer info: www.dromfabriken.net/motesplatsen

CYKELLOPPET 16 OKTOBER (över 18 år) 35 km – Start kl 10.00

sept 2016

Anmälan till SSK:s kansli, 070-714 30 15 Startavgifter Knattelopp 20 kr. Övriga lopp 80 kr upp till 16 år, övriga 180 kr. Stallarholmsutmaningen (löpning och cykling) 300 kr Betalning via bankgiro: 263-6702 Fyll i ”namn”, ”klass” och ”lopp”

www.hembygd.se/stallarholmen

Lördagen den 24 september kl 14 träffas vi på Stora Eneby.

Thobias Ahlqvist, sportklubbens löparsektion

SSK i september: LÖPNING Måndagar 19.00 Intervaller, hinderbana, distans och skogslöpning. Toresunds IP. CYKLING Söndagar kl 10.00. Cykelträning för vuxna. Mer info via facebookgruppen Stallarholmens Sportklubb Cykel. Hjälm obligatoriskt.

PINGIS Fredagar 18.00–20.00. För alla åldrar. Sporthallen. FOTBOLLSTRÄNING För barn och vuxna. P08 sön 11.00–12.00. P06 tis, tor 18.00–19.00, sön 9.30–11.00. P03–04 mån, ons, fre 17.30–19.00. P00 ons 18.00–19.30. Seniorer mån, ons, tor 19.00–20.30.

www.laget.se/stallarholmen

20 GILLA STALLARHOLMEN

Vi får en visning av trädgården, beundrar den 500 åriga eken och besöker smedjan från 1800 talet. Medtag kaffekorg! Anmälan senast 21/9 till vår sekr. Ylva 0152-410 12, 070-495 25 45 ylvatiger@gmail.com Vill du bli medlem i hembygdsföreningen? Tag kontakt med vår sekreterare Ylva!


• • • PORTRÄTTET

BoLennart Johannesson

REKTOR MED RÖTTER I KULTUREN TEXT & FOTO: STEFAN SEIDEL

Sen en månad tillbaka är den nya rektorn BoLennart Johannesson på plats på skolan. – Jag vill att Stallarholmsskolan ska bli så populär att även elever utifrån söker sig hit, säger han. BoLennart. Sammanskrivet och med stort L. Det är det första vi reder ut innan vi sätter oss för ett samtal kring den nya rektorns bakgrund, hans tankar kring skolan, vad som ger energi på fritiden. Det är mycket som är nytt på Stallarholmsskolan. Ny rektor, ny biträdande rektor, ett tiotal nya lärare. Det är omstartstider. Det är i kulturvärlden vi hittar BoLennarts mylla. Han utbildade sig till sångpedagog i hemstaden Luleå, flyttade senare till Stockholm där han blev kulturskolechef i spännande Botkyrka, för att sedan söka sig till Ludvika där han blev rektor för två grundskolor. – Att skifta fokus mellan två olika skolor har gjort att jag levt med dåligt samvete i flera år och i våras bestämde jag mig för att jag ville fokusera på en skola, berättar han. Järnabo Dessutom ville han få slut på den slitsamma veckopendlingen från Järna där han bor. Det var så han fick upp ögonen för Strängnäs kommun och Stallarholmen. – Jag har aldrig varit med om ett så fint mottagande som jag fått här, av allt från grundskolechef och utbildningschef till kommunchef och personal, säger han. Den viktigaste uppgiften under uppstarten är att landa, att lära känna personalen, lära känna eleverna. BoLennart planerar både lära-känna-samtal med lärarna och klassrumsbesök såhär i början av terminen. Ett nytt grepp för att skapa samhörighet var att samla elever och personal på skolgården i samband med skolstart. – Det ska kännas att vi är en välkomnande skola.

Tydliga visioner Även om den första tiden mestadels handlar om att lära känna både barn och vuxna på Stallarholmsskolan och sätta sig in i hur man arbetar, har den nya rektorn tydliga tankar kring i vilken riktning han vill leda verksamheten. – Vårt primära uppdrag är att fixa kunskapskraven i läroplanen. Det ska vara intatuerat i pannan. Men det ska finnas många vägar till kunskap. Skolan generellt har en väldigt akademisk inriktning, men det måste finnas inlärningsvägar även för dem som inte är så akademiskt lagda. Vissa barn behöver en tumstock när de ska lära sig matte, då kommer de ihåg på ett annat sätt, menar han. Vikten av att tillhöra är en annan ledstjärna. – Barn som har stora svårigheter hamnar ofta i en skrubb där de har enskild undervisning. Men alla barn behöver känna att de tillhör en grupp. Populär skola BoLennart Johannesson är medveten om den stora elevkonkurrensen i Strängnäs kommun, och hans ambition är att Stallarholmsskolan ska bli en populär elevmagnet. Han lyftar fram

en rad punkter som är viktiga byggstenar för att skapa attraktionskraft. En mysig miljö och genomtänkta rastaktiviteter. Goda skolresultat förstås (meritvärdena ska upp konstaterar rektorn). En lustfylld undervisning. – Jag tror mycket på det kollegiala lärandet, att lärarna besöker varandras klassrum och samtalar kring hur man kan utveckla undervisningen, säger han. Det är ingen överdrift att säga att BoLennart och andra rektorer har ett av samhällets tuffare uppdrag. Vad gör han då när han ska tanka energi? Tränar på gym, visar det sig. Hela femsex gånger i veckan. Dessutom har musiken alltid haft en viktig plats. Redan som 9-åring turnerade han i folkparkerna inför tusentals personer. Som tonåring var siktet inställt på att bli popartist, men istället drog han åt det klassiska hållet och blev, med hans egna ord, operanörd. Det blev åtskilliga konserter som sångsolist på olika scener runt om i Sverige, men det är historia nu. – Nu sjunger jag en del hemma och kompar emellanåt min dotter på piano, säger han. Huset och trädgården är viktiga för avkopplingen. – Jag är barnsligt förtjust i hammare och spade. Som uppvuxen i Norrland är jag fortfarande fascinerad över hur snabbt det växer i de här trakterna, säger han. Lovande start Efter några täta rektorsbyten (Tor – Mimmi – Diana) väntar nu många spänt på vilken prägel BoLennart Johannesson kommer att sätta på Stallarholmsskolan. Vi vet ju alla att det inte är de goda tankarna som räknas, utan de goda handlingarna. Starten har varit lovande, den goda känslan han har kring mottagandet, det faktum att alla lärartjänster är besatta, den nya rutinen med att ta emot alla elever på skolgården. Det tycks finnas en genuin vilja att skapa något gott på den nya arbetsplatsen, en genuin kärlek till yrket. – Det är verkligen en ynnest att få jobba med framtidens generation. Att få vara med på barnens livsresa under så många år är en otrolig förmån, säger BoLennart Johannesson. GILLA STALLARHOLMEN 21


höstkantarellernas II höstkantarellernas Nu kör vi igång! 25Livspussel!? år i församlingen! tid Livspussel!? tid ???!!!??? Nu börjar: Nu börjar:

18 september Högmässa i Ytterselö kyrka Startdatum: I september har Ola Orwinger varithäromdagen i kl. Vi började med Bibeln 11 Jag läste tidningen om hunden Att ta ytterligare ett steg i livet kändes Vi började med Bibeln i 25 Jag SopplunchAtt 1 september läste häromdagen i tidningen om hunden ta ytterligare ett steg i livet kändes präst i Stallarholmen år. Efter ? ? ? ! ! ! ? ? ? Biskop em. Jonas Jonson, – Sant eller falskt, sedan Hugo – en mycket charmig hund tycktes det. utmanande och lite läskigt. Efter leken och ?? ?? – Santeneller Barntimmar 8 september falskt, sedan Hugo1991 – en mycket charmig hund tycktes det. utmanande och lite läskigt. Efter leken och tids vikariat från september Ola Orwinger Vad betyder Bibelns Förutom charmen hade Hugo en utomordentlig sommarledigheten kändes det som kroppen Mariakören 11 september Vad betyder Bibelns !! !! gestalter Förutomavcharmen hade iHugo en utomordentlig sommarledigheten kändes det som kroppen installerades han som kyrkoherde Prästgården för oss idag. egenskap: hanKyrkkaffe kunde spåra kantareller. DenKyrkans Öppna var fylld med en ny kraft – nyfikenheten ha Förskola gestalter förJonas oss idag. biskop Jonson 25 september egenskap: han kunde spåra kantareller. Den var fylld med en ny kraft – nyfikenheten had ?? ?? Nu gör vi en nystart hunden ska jagtiden ha! Har nämligen lite svårt12 att kommit tillbaka. Jag kan faktiskt fortfarand 1994. Närnystart han blickar tillbaka är det församlingen Nu gör vi en hunden skahela jag ha! Har nämligenoch lite svårt att september kommit tillbaka. Jag kan faktiskt fortfarande Livspussel. Vi byter !! !! med hitta de där gula sakerna i skogen. ”Kanske det känna lite på det sättet. Hösten är fri från Tonsillar 14 september människor som står hitta i fokus. med dess Livspussel. Vi byter de där gula sakerna i skogen. ”Kanske det känna lite på det sättet. Hösten är fri från dag och träffas torsdagar Tonfiskar 15 september finns där borta” säger hustrun tålmodigt och sommarens ”stress” – sommaren som aldrig – Jagträffas minnstorsdagar hur det kändes de första gångerna jaghustrun kom hit,tålmodigt berättar och ?? ?? ?? !! !! !! ?? ?? ?? dag och finns där borta” säger sommarens ”stress” – sommaren som aldrig Konfirmander septemberlång för allt det där vi önsk i församlingshemmet vänligt till mig i finns skogen. Jag går dit och hittar tycks20tillräckligt Ola. Glädje. Den glädjen och nyfikenheten fortfarande i församlingshemmet vänligt till mig i skogen. Jag går dit och hittar tycks tillräckligt lång för allt det där vi önska Seniorkören 21vill. september kl 19–21 med start 10 sept och varannan naturligtvis svampen som sett men inte och Men med hösten är det annorlunda kvarsedan efter 25 år. Glädjen att få finnas i denna miljö ochhon få verka

kl 19–21 med start 10 sept och sedan varannan naturligtvis svampen som hon sett men inte och vill. Men med hösten är det annorlunda vecka dvs 24 sept, 8 okt, 22 okt, nov,här. 19 nov som5präst Det var mycket påtagligt ett genuint jag. Jag sitter att nu det därfanns i kvällssolen på altanen och de många färgerna och klara dagarna bär lit vecka dvs 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov jag. Jag sitter nu där i kvällssolen på altanen och de många färgerna och klara dagarna bär lite levande församlingsliv här. Våra av tre min fantastiska helgedomar är ett – Tack och 3 dec. njuter överdådiga svampmacka stillhet och ro.andra? Gillar du stillhet att sjunga och 3 dec. njuter av min överdådiga svampmacka – Tack ochmed ro. vittnesbörd om människors kärlek tillsom Gud.plockat Vi bär livet och glädjen– utan till vännen kantarellerna Premiärstart förhar Seniorkör Under hösten kommer vi att samlas kring Gud givit ossi Stallarholmen. nyfikenhetens och till vännen som plockat kantarellerna – utan Under hösten kommer vi attoch samlas kring Gud har givit oss nyfikenhetens och också sorgen, smärtanhund! och alla frågorna till kyrkan, vi bär hela Start onsdag 21 september kl. 10.30–11.30 ämnen som: lekfullhetens ande. Han vill atti vi ska hund! ämnen som: livet till Gud. lekfullhetens ande.Ulla HanWester. vill att vi ska församlingshemmet. Ledare Om tillit, gudsbild upptäcka mer av oss själva, av människorna –Om Det tillit, blev en julnatt, det blev en Påskdag. Gud blev människa, han har delat allt, bryr sig om hela gudsbild upptäcka mer av oss själva, av människorna Anmälan till ulla.wester@svenskakyrkan.se Om Det identitet, människosyn runt omkring oss och naturligtvis världen. livet. är en utmaning för oss som kyrka att leva så att människor kan göra erfarenheten att Gud eller tel. 0152–346 Om identitet, människosyn runt omkring oss och naturligtvis världen. 44. Välkommen! Om att ge och ta emot kärlek Mycketspännande spännandehänder händeri iStallarholmen Stallarholmen älskar mig mittkärlek liv ser ut. Om att geprecis och tasom emot Mycket i höst i församlingshemmet med soppaoch och –ViDet är här oss ochfrågorna nu i människornas hjärtan som Jesus skall födas. Vi måste i varje ny tid hitta sätt närmar på olika sätt: samtal, i höst i församlingshemmet med soppa Vi närmar oss frågorna på olika sätt: samtal, ”livspusselsamtal” på torsdagarna, i kyrkorn att göra dikter, Kristus texter, levandemusik. för människor. bilder, ”livspusselsamtal” på torsdagarna, i kyrkorn bilder, dikter, texter, musik. meddess dessmånga mångagudstjänster gudstjänsteroch ochi iGula Gula Ola tänker tillbaka: med Att på ett opretentiöst sätt reflektera och Att på ett opretentiöst sätt reflektera och på torget, musikaler med barnen, konserter med Industrihuset med Drömfabriken. Mycket –samtala Hosanna, Påskspelet på Fröberga, julspelet Industrihuset med Drömfabriken. Mycket om där dina egna erfarenheter samtalavattenfesten om livfrågor livfrågor därdär dina egna erfarenheter körerna, 1996 vi på allvar började fundera över klimat och miljö. finnsdär däratt attupptäcka, upptäcka,lära lärasig, sig,berikas berikasav, av, finns är basen för samtalen. är basen för skapa samtalen. Att vi kunnat Altare för jordens barn, i ett medeltida gudstjänstrum fått sätta avtryck från hämta kraft ifrån. Tänk om vi kunde möta hämta kraft ifrån. Tänk om vi kunde möta ”Vi är folk vandring, oro, och vår tid, en på plats att aldrigii glömma barnen. och Invigningen med Gud,varandra varandraoch ochvärlden världenmed medden dennyfiken nyfiken ”Viegen är ett ett folk på vandring, oro, bekymmer bekymmer Gud, nöd styrka stillhet”. biskop Jonas ärvi jagoch alltid kommer att minnas. nöd behöver behöver vinågot styrka och stillhet”. och kraft som bara finns i ett barn som just och kraft som bara finns i ett barn som just Jag sitter och tänker på den tid som nu –Vi För mig är det självklart att bo här i församlingen. Jag möter som planerat och leder samtalet är Monica haftsommarlov, sommarlov, badat,19 ätit glassoch ochplockat plocka Jag sitter och tänker på den tid som nu Vi som planerat och leder samtalet är Monica haft ätit glass Återöppnande av Överselö badat, kyrka juni kommer –– hösten. hösten. Högsommaren Högsommaren (om (om man man människor i många olika sammanhang,Möller inte bara Erlandsson, ochi gudstjänsten. sommarkantareller. kommer Erlandsson, Lennart Lennart Möller, Möller, Marie Marie Möller och sommarkantareller. Det blir en annan typ av samtal när vi möts i ICA eller pånu bageriet. nu kan tala tala om om en en sådan sådan ii år) år) är är över. över. II mig mig Mats kan Mats Wendt. Wendt. DietrichBonhoeffers Bonhoeffersord ordi ien enpsalm: psalm: Dietrich Det har varit många möten med djupa samtal som påverkat har mig. alltid hösten hösten väckt väckt speciella speciella känslor. känslor.Efter Efter har alltid ”Medhjärtats hjärtatstillit tillitatt attGuds Gudsgoda godamakter makter ”Med Ibland har mötena gjort mig mera ödmjuk inför livet, jagdet harsköna fått sommarlovet skulle skolan börja det sköna sommarlovet skulle skolan börja beskyddande och trofast kring oss stårvill villviv nya perspektiv. Ibland har jag blivit mera modig, jag vågar mer beskyddande och trofast kring oss står igen –– det det var var något något lockande lockande och och spännande spännande igen tillsammans leva dessa dagar och tacksamt idag än när jag kom hit. tillsammans leva dessa dagar och tacksamt t med det det –– vad vad skulle skulle jag jag få få veta, veta, lära lära mig mignu? nu? med emotden dentid tidvivifår. får.”” emot – Församlingshemmet mitt i byn – ett tecken på att vi villOch varaklasskompisarna en – de som jag inte sett på Och klasskompisarna – de som jag inte sett på så naturlig del av människors vardag som det bara går. hela sommaren – hur var det med dem? Kanske Hösthälsningar Hösthälsningarfrån frånsvampskogen! svampskogen! hela sommaren – hur var det med dem? Kanske Ola Orwinger Pianoafton med den världsberömde pianisten – Vi är med i diskussionen om hur Stallarholmen skall seskulle ut. Vad är vårt ansvar, vår del i detta? Ola Orwinger skulle vi vi få få några några nya nya ii klassen klassen –– spännande spännandeii Dag Achatz 7 augusti i Överselö kyrka FotoSven SvenG. G.Nils Ni Vi tog strid för Selaöhemmet när äldre människors situation påverkades. Vi engagerar oss när det Foto så fall. fall. så

Seniorkör!

Hänt i sommar

Överselö kyrka

händer saker i skolan.

Ny biskop

– Ett slags diakonal omsorg präglar mycket av livet här, att se människorna. Soppluncherna till exempel är mer än att vi äter tillsammans. Vi ser också dem som inte är där, kollar om de sjuka. kl. 14 Lördag 29är augusti Lördag 29 augusti kl. 14 När vi har en begravning kan det ibland vara mycket jobbigt eftersom det kommer så nära, det är Strängnäs domkyrka. domkyrka. ii Strängnäs en vän som vi tar hand om.

Biskop Hans-Erik Hans-Erik Nordin Nordin Biskop

Minneslund Minneslund

Onsdagen15 15juli juli2015 2015välsignades välsignades Onsdagen minneslundenpå påToresunds Toresundskyrkogård. kyrkogård. minneslunden

– Jesus delade vårt liv på jorden. Som församling skall vi visa Hans kärlek. De gamla kan läggerorden ned staven. staven. lägger ned vara till hjälp men ibland behöver vi nya ord: Gudstjänsten följs av

Gudstjänsten följs av

Jag tror på en Gud som gråter med mig, en tröstande Gud, en Gud som bor inommingel mig ochpå som bor i mingel på kyrkbacken Sommarlunch med grillspett 11 augusti i kyrkbacken allt utanför, en skrattande Gud, en Gud som lever med mig när jag dör. (Ur sv. ps.utanför 766) domkyrkan dåförsamlingshemmet det

utanför domkyrkan då det

Syster Maj Foto Janatt Folkegård Sven G. Nilsson att tala och ochoch rikta tack till biskopen. biskopen. blir tillfälle tala rikta tack till

Foto Sven G. Nilsson

Söndagen Söndagen den 13 september är det “öppet hus” september Ytterselövägen 8, öppet tisd 10-12; 0152–346 40. Kyrkoherde Orwinger 346 41; hem 430 10. Komminister Mats Wendt 346 42; Församlingspedagog Anna Särnå Söndag 6Ola september iiFörsamlingsexp. Överselö kl. 13–15.30. Överselö kyrka 346 45. Församlingsassistent Eva Sköld 346 43. Kyrkomusiker Ulla Wester 346 44. Körledare högmässa medKersti Olin 346 47. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346 51. Vaktmästare Ytterselö kl. 11 högmässa med Som väl de flesta vet stängdes kyrkan i Som Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 53. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 46. Församlingssidorna: Eftermässa mässaiikyrkan kyrkanvandrade vandradevivii ihällande hällande Efter biskopsvigning Uppsala Redaktör2013 Syster på Majgrund 411 16; e-post syster.maj@telia.com; Fotografbiskopsvigning Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; ii Uppsala augusti av hussvampsangrepp. augusti e-post stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se ösregnupp upptill tillminneslunden minneslundendär därOla Ola ösregn Johan Dalman Dalman domkyrka. Johan Nu Nu är är saneringen avslutad och innan Orwinger förrättade välsignelseakten, varvi Orwinger förrättade välsignelseakten, varvid biskop i Strängnäs vigs till biskop i Strängnäs återställningsarbetena återställningsarbetena påbörjas har du en han talade om minneslunden som en vilopl han talade om minneslunden som en vilopla Vigningen förrättas av stift. Vigningen förrättas av 22 22 GILLA STALLARHOLMEN unik unik möjlighet att se vad som doldes under förde deavlidna avlidnaoch ochsom somrastplats rastplatsoch ochtillflykt tillflykt för Antje Jackelén. Jackelén. ärkebiskop Antje korgolvet. korgolvet. de efterlevandes sorg och saknad.


h en ade de

ig kar da – lite av

na . n h rna

a enhet st kat

vi t ta

Nilsson

e

vid plats kt för

Äldreläger Äldreläger Gränna-Visingsö Gränna-Visingsö

Nu kör kör vi vi igång! igång! Nu

Dag tre var det dags Startdatum: Dag tre var det dags Startdatum: att styra kosan hemåt. Kyrkans Öppna Förskola att styra kosan hemåt. Kyrkans Öppna Förskola Vi gjorde ett stopp 7 september Vi gjorde ett stopp 7 september vid Alvastra kloster. vid Alvastra kloster. Barntimmar 10 september Det grundades Barntimmar 10 september Det grundades Återigen har jag haft möjligheten att få taga1143 med sju Barnkörer 9 september av mig munkar Barnkörer 9 september 1143 av munkar från är Frankrike. Där församlingsbor på vad vi kallar Äldreresa. Det ett samarbete Konfirmander 8 september från Frankrike. Där Konfirmander 8 september ligger för övrigt en Selakören 1 september med Strängnäs Domkyrkoförsamling och vår förre diakon ligger för övrigt en Ulf. Selakören 1 september av Sveriges första av Sveriges Soppluncher 3 september Förra årets resa gick till Visingsö. I år fortsatte vi begravd, på första samma kungar Karl Soppluncher 3 september kungar begravd, Karl Sverkersson som mördades 1167 vid Näs. ”spår”, att åka i Arns fotspår. Resan gick nerSverkersson mot Skara och som mördades 1167 vid Näs. Återigen har jag/vi varit ute och rest med Vi gjorde ett stopp vid Heda kyrka uppförd Återigen harKinnekulle. jag/vi varit ute och rest med Ingrid trakterna runt Login hade vi förlagt till Vi gjorde ettBrunsbo stopp vid Heda kyrka uppförd församlingsbor i vad vi kallar Äldreläger. under 1150-talet av samme byggmästare som församlingsbor i vad vi kallar Äldreläger. Tala med med präst präst Elisabeth under 1150-talet av samme byggmästare som Det är sjätte året som församlingen valt biskopsgård Gästgifveri. Brunsbo är en gammal från 1000-talet. Tala byggde Brahekyrkan. Det är sjätte året som församlingen valt Vill du tala med en präst? byggde Brahekyrkan. att genomföra dessa resor. Resorna är Vill du tala med en präst? Olsson Sen knöt vi ihop resansom med att besöka Röks att genomföra dessa resor. ResornaVi är besökte Skara Därifrån utgick våra utflykter. domkyrka, Kontakta Ola Orwinger 346 41 eller Mats Sen knöt vi ihop resan med att besöka Röks ett samarbete med Ulf Klingowström Kontakta Ola Orwinger 346Jonson 41 eller Mats kyrka och Rökstenen. Rökstenen är Sveriges ett samarbete med Ulf Klingowström Wendt 346 42! ocksåsom den harmed anor från 1000-talet. styrde kyrkadomkyrka och Rökstenen. Rökstenen är Sveriges reser resenärer från Strängnäs Efter Skara Wendt 346 42! mest kända runsten med 760 tecken och som reser med resenärer från Strängnäs döptes mest kända runsten med 760 tecken och Kyrktaxi Domkyrkoförsamling. Årets resmål var vi bussen mot Varnhem, där vi såg i Klosterkyrkan, Kyrktaxi Det ikostar världens längsta runskrift. Domkyrkoförsamling. Årets resmål var oss omkring världens längsta runskrift. Ring 0152–186 00 för kyrktaxi. Gränna-Örserum-Visingsö. Ytterselö Ring 0152–186 00 för kyrktaxi. Det kostar Vi har trots vädret haft tre fantastiska dagar. Gränna-Örserum-Visingsö. byggdUnder under 1100-talet. I kyrkan ligger bland annat Birger Jarl Vi har trots vädret haft tre fantastiska dagar. 10 kr i vardera riktningen. dessa tre dagar har vi bland annat 10 kr i Föräldrar vardera riktningen. Sett och lärt oss mycket nytt. Ätit gott, samtalat Under dessa tre dagar har vi bland annat kyrka den 11 juni. är Linda Olsson Sett och lärt oss mycket nytt. Ätit gott, samtalat begravd. Det finns också en gammal stengrund från Varnhems besökt Andrée-museet i Gränna där vår och umgåtts. besökt Andrée-museet i Gränna där vår Folder med med månadskalender månadskalender och umgåtts. och Thomas Jonsson. Familjen bor i Stockholm, Folder berättade om Andreés äventyr, Man har runt förstaguide kyrka från tidigt 1000-tal. Varnhem funnit Refererar en av deltagarna; ”Det var det guide berättade om Andreés äventyr, Franciskusbladets sida med månadsRefererar en av deltagarna; ”Det var det Franciskusbladets sida med månadspolarexpeditionen. Övernattat har vi gjort i men hyr ett torp i Stallarholmen. roligaste som hänt på mycket länge!” polarexpeditionen. Övernattat har vi gjort kalendern kommer i fortsättningen att gravar som tyder på kristet gravskick från vikingatiden. I anslutning tilli kyrkan ligger roligaste somVarnhems hänt på mycket länge!” kalendern kommer i fortsättningen att Örserum, ett litet samhälle mellan Gränna och Jag känner mig priviligierad som får Örserum, ett litet samhälle mellan Gränna och finnas som separat folder vilken kan Jag känner mig priviligierad som får finnas som separat folder vilken kan kloster uppfört av cisterciensmunkar. Tranås. rikskänt för sina goda Hugos isterband. möjligheten att genomföra dessa resor där Tranås. rikskänt för sina goda Hugos isterband. hämtas Lydén i församlingshemmet, i kyrkorna Gillis Erik döptes den 18 juni i möjligheten att genomföra dessa resor där Hans hämtas i församlingshemmet, i kyrkorna Under tisdagen Middagen på kvällen fick vi äta i källarvalvet på Brunsbo, från 1200-talet. Entacksamheten kommentar frånfrån ”mina” deltagare är Under tisdagen och påwebben. webben. tacksamheten från ”mina” deltagare är och på Överselö kyrka. Föräldrarna åkte vi färjan åkte viOch färjanvi hade tur, belöningen. en av resenärerna var: ”Hoppas att inte maten är lika gammal!” kalkonen med belöningen. över heter Therese och Erik Lydén. över till till Visingsö. Visingsö. Text och och foto foto Birgitta Birgitta Karlsson Karlsson Text Där tillhörande skogschampinjonsås var delikat. Där väntade väntade ett ett Stolta syskon är Sixten, Tilda på Underbart är kort, sägs det. Dag tre var det dags att bege sigRemmalag av hemåt. Hann med att besöka Remmalag på oss. oss. och Benjamin. Familjen bor i Det duggade lite, Det duggade lite, med samma namn. Under två två veckor veckor ii juni juni kom kom sommarlovslediga sommarlovsledigabarn barniiåldrarna åldrarna6–10 6–10årår Husaby kyrka. Där blev Olof Skötkonung döpt av S:t Sigfridmen 1008, i källan Under Gränna.Barnen men inget inget som som till församlingshemmet för att pilgrimsvandra. dekoreradesina sina till församlingshemmet för att pilgrimsvandra. Barnen dekorerade hindrade oss från Och som avslutning på kyrkobesök stannade vi vid Forshems kyrka. Kyrkan är vigd till Den heliga hindrade oss från vandringsstavar och och gjorde gjorde en en vandringsflagga, vandringsflagga,badade, badade,lagade lagademat matöver över vandringsstavar att åka vagn efter att åka vagn efter graven i Jerusalem. Adrian Yngve öppen eld, eld, sjöng, sjöng, övernattade övernattade ii Toresunds Toresunds kyrkaoch och träffadeEugen djuren öppen kyrka träffade djuren hästarna. Vi blev hästarna. Vi blev på vi Graneberg. Pilgrimsvandringarnagick gicktill tillÖverselö Överselöoch ochToresunds Toresunds Som ni alla förstår blev vi under dessa tre dagar fullproppade med historia. Men inte bara det, åt på Graneberg. Pilgrimsvandringarna Johansson väl väl skyddade skyddade från från kyrkor. Under vv 33 33 hölls hölls pilgrimsvandringarna pilgrimsvandringarna för för ungdomar ungdomariiåldrarna åldrarna11–13 11–13år. år.Vandringarna Vandringarna kyrkor. Under vädret. gick riktigt god mat, delade tid och samtal med varandra. Och återigen när jag resan: vi döptes vid Årby den 8 augusti. vädret. Färden Färden gick sammanfattar har varit ett ett samarbete samarbete mellan mellan Stallarholmens Stallarholmens och och Åkers Åkersförsamlingar. församlingar.Tack Tacktill tillAnna, Anna,Eva Eva har varit till Kumlaby kyrka. till Kumlaby kyrka. har haft fantastiska dagar. En av deltagarna sa sista kvällen: ”Jag vill inte åka hem. ” för och Linda för oförglömliga oförglömliga pilgrimsvandringar. pilgrimsvandringar. Föräldrar är Mia och Kentoch Linda Vi har också fått en riktigt detaljrik redogörelse Vi har också fått en riktigt detaljrik redogörelse Lövstav Det tar jag som ett gott betyg. Text ochAnneli foto Lövstav Birgitta Karlsson Anneli Inge Johansson. Stolta syskon av avBrahekyrkan, Brahekyrkan, en en fantastiskt fantastiskt rikt rikt utsmyckad utsmyckad Vi vill tacka våra våra fantastiska fantastiska sommarjobbare sommarjobbare Ali, Ali, Vi vill tacka kyrka med mycket historia. I mitt tycke en är Evelina, William, Frida kyrka med mycket historia. I mitt tycke en Ahmed och Mursal som Mursal som hjälpte hjälpte oss oss under under Ahmed och mycket mycket sevärd sevärd kyrka. kyrka. Vad Vad man man bland bland annat annat kan kan våra och Noel. Familjen bor i pilgrimskollon. De snackade och busade med våra pilgrimskollon. De snackade och busade med beskåda beskåda är är Ebba Ebba Brahes Brahes brudkrona. brudkrona. barnen, uppmärksammade vad vad vi vi behövde behövde hjälp med med Stallarholmen. barnen, uppmärksammade hjälp Innan att till Pilgrimskollots två första veckor blev lyckade årdags också. 64sig barn var Innan det detivar var dags att bege bege sig till färjan färjan och ryckte in in direkt. direkt. Dessutom Dessutom lagade lagade de de mat mat till till alla alla och ryckte besökte vi Näs slottsruin på Visingsös besökte vi Näsvandrade slottsruin påvi Visingsös även om det det var var Ramadan Ramadan och och de de själva själva inte inte fick fick vare vare med oss. När vi gjort klart våra stavar och flagga till våra även om sydligaste sydligaste udde. udde. sig eller dricka dricka något något under under dagen. dagen. Ett Ett stort stort TACK TACK sig äta äta eller kyrkor där vi fick se en del spännande hemligheter. På vägen badade vi, till alla tre! tre! till er er alla funderade på vad som är viktigt för oss, lagade mat och hälsade på djuren Eva Sköld SköldVill Fotodu Anna Särnå tala med en präst? Eva Foto Anna Särnå

Årets Äldreresa

Vi välkomnar våra dopbarn in i den kristna gemenskapen.

Pilgrimsbarn Pilgrimsbarn

Pilgrimskollo

Tala med präst

på Graneberg. Vi fick också pröva på attFörsamlingsexp. åka kärra Ytterselövägen efter åsna. Nutisd återstår 8, 10-12; Ola Orwinger Orwinger 346 346 41; 41; hem hem 430 430Kontakta 10. Komminister Komminister MatsOrwinger Wendt346 34642; 42;Församlingspedagog Församlingspedagog Anna Ola 346 41 eller Anna Mats Församlingsexp. Ytterselövägen 8, öppet öppet tisd 10-12; 0152–346 0152–346 40. 40. Kyrkoherde Kyrkoherde Ola 10. Mats Wendt Särnå Ulla Wester Wester 346 346 44. 44. Körledare Körledare Kersti Kersti Olin Olin 0704–40 0704–40 84 8498. 98.Vaktmästare VaktmästareToresund ToresundHans HansWester Wester346 34651. 51. Särnå346 34645. 45. Församlingsassistent Församlingsassistent Eva Eva Sköld Sköld 346 346 43. 43. Kyrkomusiker Kyrkomusiker Ulla pilgrimskollot för de äldsta. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 52. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 34646. 46. Wendt 346 42. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 52. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 Församlingssidorna: Fotograf Sven G. Nilsson Nilsson 070–645 070–645 80 80 15. 15.Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen;e-post e-post Församlingssidorna: Redaktör Redaktör Syster Syster Maj Maj 411 411 16; 16; e-post e-post syster.maj@telia.com; syster.maj@telia.com; Fotograf G. Text och foto Eva Sven Sköld stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se

Vad är Frälsarkransen?

“Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.” (Verbum och Martin Lönnebo) Vi använder Frälsarkransen som en pedagogisk modell för konfirmanderna i församlingen. En pärla för varje månad. Vi kommer att presentera en pärla i varje nummer av Gilla och vi börjar med jag-pärlan. Den lilla pärlemorglänsande/vita pärlan som speglar ljuset. Placerad nära Gudspärlan. Den vill påminna oss om att människan är skapad att leva nära Gud, leva i relation till Gud och till resten av skapelsen. Människan är skapad att vara Guds avbild. Gud, hjälp mig att se på mig själv och andra med dina ögon. Bevara mig som din ögonsten. Jag är liten men dock stor, för i mitt hjärta Gud bor. Mats Wendt Foto Sven G. Nilsson

Kyrktaxi

Ring 0152–186 00 för kyrktaxi. Det kostar 10 kr i vardera riktningen.

Folder med månadskalender

Månadskalendern finns som separat folder. Du kan hämta den i församlingshemmet, i kyrkorna och på webben.

Hemsidan

Gå in på vår hemsida. Där finner du fler bilder och ibland utförligare reportage.

Kollekt i mobilen!

Nu kan du ge kollekt via Swish med din mobil. Stallarholmens församlings Swish-nummer för ”Dagens kollekt” är 123 056 68 44.

GILLA STALLARHOLMEN STALLARHOLMEN 23 GILLA 23


BYGGA BO • • •

DAIKIN

UTMANAR

SVERIGE sk k v al

DA

t ite

pan Ja

ad

ig

c

kl

e

utve

NÄR DUIKIN VI DET BÄ LL HA STA r e för Sve

Det lönar sig att... Stefan Abelin - Erik Noord

... välja ett auktoriserat vvs-företag!

VÄRMEPUMPAR FÖR BÄSTA BESPARING I DITT HUS

Nyttja rotavdraget!

Världsledande Daikin utmanar med ett komplett program värmepumpar utvecklade för Sverige.

Ring oss på 070-646 08 37

www.daikin.se Din Daikin-specialist:

abelinsror@gmail.com

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

Daniel Bäckström 070-361 88 36

Daniel Micke & Emelie

Nybyggnation Tillbyggnation Sedan 1995

Ring Micke i Stallarholmen

0152-434 63 | 070-954 91 51 www.lagermanskyl.se

070-338 30 89 www.wretstrombygg.se

! m bygg

o Allt in Allt inom måleri Nyproduktion Renovering Fönster

Rotavdrag

S B tefan

Tel

urman

B

ygg

070-551 11 64

Stallarholmen

VI LÖSER DET! Hos oss kan du hyra alla maskiner du behöver för ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

LARMVÄGEN 2 STRÄNGNÄS Tel 0152-158 80

NÄR SÄKERHET GÅR FÖRST Hyr av oss

stefan@stefanburmanbygg.se

Ombyggnationer Tillbyggnationer Nybyggnationer Hyr ut byggställning Byggnadsplåtslageri Ventilation Takmålning Konstsmide

Tommy & Jonny

Ring: 070-361 88 45 24 GILLA 24 GILLASTALLARHOLMEN STALLARHOLMEN

Kristian Åmark 070-661 66 86 amarkbyggare@live.se

Odensicke Gård, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-420070-811 00 Mobil: 070-811 42 03 42 03 info@christerforsback.com www.christerforsback.com


• • • BYGGA BO

L-Å BLIR ”LITE PENSIONÄR”

DAGS ATT BYTA UT DITT GAMLA VENTILATIONSAGGREGAT!

Lars-Åke Johansson har sen ett par decennier drivit L-Å Allservice med bland annat skrapning och plogning av vägar, reparationer och försäljning av sand och ved. Men nu fasar han ut. – Tiden går. 1978 började jag som lastbilschaufför och i tio år körde jag runt om i Europa. Totalt arbetade jag 15 år som yrkeschaufför. Sedan dess har jag drivit mitt eget serviceföretag. – Men för ett år sedan bestämde jag mig för att dra ned på arbetet, bli ”lite pensionär”, sälja ut alla maskiner, traktorer och verktyg. I augusti hade vi gårdsauktion. Det blev 150 utrop, allt gick under klubban, till och med bilen som jag kom med såldes. Jag fick be om skjuts hem, berättar Lars-Åke. – Jag kommer inte att sluta att jobba helt, utan ha lite reparation och service av gräsklippare och lite tomtarbeten. Men framför allt ska jag ägna mig åt min hobby. Min korvbil, jag bara älskar att åka runt om i landet och sälja korv, berättar Lars-Åke Johansson med ett brett leende.

Aggregaten som installerades på 80-talet och tidigare klarar oftast inte längre av att garantera bra inomhusluft och därmed din familjs. Men hjälpen är nära. Du hittar alltid en auktoriserad servicepartner till Fläkt Woods nära dig. Vi kan hjälpa dig med allt från service, felsökning,reparation och rengöring av kanalsystem till utbyte av befintliga aggregat och nyinstallation. Byt ut ditt gamla aggregat till nya RDKS från Fläkt Woods, som återvinner upp till 83 % av värmen i frånluften. Med andra ord en investering för både hälsa, ekonomi och miljö. Kontakta oss redan idag så kan du andas ut. Och in.

Kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen för just ditt boende. Vi tillhandahåller även service och reservdelar till äldre BAHCO och Fläkt bostadsprodukter.

Tel: 0152-343 88 • E-post: info@strangnasplat.se • www.strangnasplat.se

TEXT & FOTO: KAJSA ALMSTEDT

MH KAKEL & MOSAIK

KAKEL & BELYSNINGSBUTIK Det blir jättebra!

Christer, Anette, Jim, Thomas, Magnus, Staffan.

0152-410 44 • 070-777 82 48

BLANDVED Beställ i god tid.

tioner Repara ationer ll ta s och in ntenner, a av TV- datanät. ch tele- o klare En r tninga elbesik

Vi gör elinstallationer och reparationer

0159-105 26 070-714 08 80 info@metab.nu Blåbärsstigen 7, Mariefred

GRUS SAND

Andreas 070-344 05 35 Tel/Fax 0152-408 11 andreas@johnemark.se

www.johnemark.se

Öppet i butiken: vardagar 10–18 lördag 10–14 MAGNUS HOLM Våtrumscertifierad plattsättare. Gula Rosornas företagsby, Eskilstunavägen 34, Strängnäs Butik: 0708-883 22 12, Magnus: 073-521 20 83

www.mhkakelmosaik.com

SERVICE OCH REPARATION AV MASKINER

HÄSTGÖDSEL JORD Lättarbetad, blandad med gödsel, torv & sand

Lars-Åke Johansson la@laallservice.se

www.laallservice.se

• Lantbruk • Entreprenad • Skogsbruk • Grönytor • Även AC-service på alla slags fordon Brovägen 32, 645 62 Stallarholmen Anders Kjäll 070-344 40 35 maskintjanst@sverige.nu

GILLA GILLASTALLARHOLMEN STALLARHOLMEN25 25


DET HÄNDER I SEPTEMBER • • •

FREDAG 26/8 Pizzakväll på Printz Bageri. Vedugnen på innergården tänds och det serveras pizzor med säsongens tillbehör. Beställ bord på 0152-422 30. Mer info via facebook: Printz Bageri.

FREDAG 2/9 Företagarfrukost. Tema: Hur utvecklar vi näringslivet i Stallarholmen? Med översiktsplanerare Patrik Wirsenius. Det bjuds på kaffe och smörgås. Anm: stefan@dromfabriken.net Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 7.30 FREDAG 2/9 Fredagsmys för barn åk 1–5. Vi leker, pysslar och fikar. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 16.00–17.30

LÖRDAG 27/8 Vintagefestival med catwalk. Försäljning av kläder, prylar och leksaker från förra seklet. Underhållning, veteranbilar, retrofrisör, mat och dryck. Gula Industrihuset, 10.00–16.00

ONSDAG 21/9 PRO ordnar Bingo. Församlingshemmet 13.00

SÖNDAG 11/9 Aptitrundan Sörmland. Lokala mathantverkare och serveringar runt om i Sörmland har öppet för att bjuda på aptitbitar och visa upp verksamheten. Se www.matkluster.se för medverkande. Tid: 10.00–16.00 SÖNDAG 11/9 Fotboll div 6. SSK U – Jäders IF. Toresunds IP, 15.00

FREDAG 2/9 Fotboll div 4. SSK – Runtuna IK. Toresunds IP, 19.00 SÖNDAG 4/9 Föredrag: ”Konsten som utvecklingskraft”, med konstnär Ruben Wätte. Arr: Resebyrån för inre resor. Mer info via hemsidan (www.inreresor.se). Björkudden, Fabriksvägen 4, 16.0019.00

MÅNDAG 12/9 Sagostund. Tema Roald Dahl och krokodiler. Samarr Biblioteket och Öppna förskolan. Församlingshemmet, Öppna förskolan, 10.00 MÅNDAG 12/9 PRO ordnar Medlemsträff. Bibliotekarie Anette Elvelind informerar. Musikquiz med Stefan Seidel. Anmälan via mail: pia-kjell@telia.com, eller telefon: 070-555 00 69. Församlingshemmet, 13.00

MÅNDAG 5/9 Säsongsavslutning för Seniorpub. Enkel förtäring, dryck och underhållning.Alla seniorer välkomna! Värdshuset Gripen, 19.00 FREDAG 16/9 Fredagsmys för barn åk 1–5. Vi leker, pysslar och fikar. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 16.00–17.30

SÖNDAG 28/8 Fotboll div 6. SSK U – IF Verdandi. Toresunds IP, 13.00 SÖNDAG 28/8 Hembygdsföreningens båtresa. Räkkryssning. Anmälan snarast till Ylva 0152-410 12, 070-495 25 45. Avgång 17.00 från bryggan i Stallarholmen hemkomst kl 20.00. MÅNDAG 29/8 Författarbesök. Linda Olsson, drottningen av relationsromaner, pratar om sin senaste bok En syster i mitt hus. Entré 50 kr. Fri entré under 19 år. Förköp 2 veckor innan. Stallarholmens bibliotek, 19.00 TISDAG 30/8 Teknik- och servicenämnden har möte i Stallarholmen. Mötet startar 17.00, allmänhetens frågestund ca 17.30. Kom och ställ frågor kring gator, park, cykelvägar, underhåll m m! Gula Industrihuset, Mötesplatsen 17.00 26 GILLA STALLARHOLMEN

LÖRDAG 17/9 Fotboll div 4. SSK – Oxelösunds IK. Toresunds IP, 13.00

ONSDAG 7/9 PRO ordnar Bingo. Församlingshemmet, 13.00 TORSDAG 8/9 SPF Seniorerna inbjuder till Torsdagsträff. Göran Schnell berättar och framför Elvislåtar från tiden 19561977. Kaffe och lotterier. Välkomna! Gula Industrihuset, Mötesplats Stallarholmen, 14.00 LÖRDAG 10/9 Bärgar-sagostund. Kom och lyssna på en saga om en bärgningsbil och titta på och provsitt en riktig bärgningsbil. Stallarholmens bibliotek, 10.00–11.00

SÖNDAG 18/9 Högmässa där vi firar att kyrkoherde Ola Orwinger funnits i församlingen i 25 år! Med Ola Orwinger, biskop emeritus Jonas Jonson. Kyrkkaffe i Prästgården. Ytterselö kyrka, 11.00 SÖNDAG 18/9 Fotboll div 6. SSK U – Björnlunda IF/ Mölnbo IF. Toresunds IP, 13.00 MÅNDAG 19/9 Studiedag på Stallarholmsskolan.

ONSDAG 21/9 BOOKworms. Bokklubb för år 4-6. Stallarholmens bibliotek, 14.15–15.15

ONSDAG 21/9 Hantverkscafé. Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! Kaffe och te med dopp, 20 kr. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 18.30 FREDAG 23/9 Visning inför auktion i Gula Industrihuset, 12.00–16.00. FREDAG 23/9 Fotboll div 6. SSK U – Hälleforsnäs IF. Toresunds IP, 19.15 LÖRDAG 24/9 Visning inför auktion i Gula Industrihuset, 11.00–14.00.

LÖRDAG 24/9 Teater för barn från 3 år. Mittiprickteatern ger: Vad händer nu? När allt är trist kan ett oväntat möte få en att se det tråkiga på ett nytt sätt. Förköp från 12/9, 50 kr. Stallarholmens bibliotek, 13.00 LÖRDAG 24/9 Träff med Hembygdsföreningen. Besök på Stora Eneby Gård med visning av trädgården och smedjan från 1800-talet. Medtag kaffekorg. Mailanmälan: ylvatiger@gmail.com, senast 21/9. Stora Eneby Gård, 14.00 SÖNDAG 25/9 Auktion i Gula Industrihuset, 10.00. FREDAG 30/9 Fredagsmys för barn åk 1–5. Vi leker, pysslar och fikar. Fri entré. Gula Industrihuset, Mötesplatsen, 16.00–17.30


För fler evenemang följ oss på Facebook:

• • • ÅTERKOMMANDE

www.facebook.com/gillastallarholmen Följ även Stallarholmens Nätverks facebooksida: Vad händer i Stallarholmen?

LÖPNING (SSK) Måndagar 20.30–21.30. Fysisk träning, hinderbana cirkelträning m.m. Sporthallen. www.stallarholmenssk.se

b

CYKLING (SSK) Cykelträning för vuxna, söndagar med start 10.00. Mer info via facebookgruppen Stallarholmens Sportklubb Cykel. Hjälm obligatoriskt.

TRÄNING – SATSAFRISKT Ordnar fem motionspass i veckan. Dancy, mån 19.00-20.00, Gula Industrihuset, Mötesplatsen. Core, tor 19.0020.00, Mötesplatsen. Tabata StyrkePuls, lör 9.00-10.00. Barngympa, sön 17.0017.45, Sporthallen. Motionsgympa, sön 18.00-19.00, Sporthallen. Start vecka 36 (Tabata vecka 35). www.satsafrisktmotion.se BÅGSKYTTE Ons 18.30–20.30. Lör 14.00–16.30. Mer info: 073-866 62 40. Sporthallen. LUFTGEVÄRSSKYTTE Selaö-Toresunds Skytteförening. Tisdagar 17.30–19.30. Torsdagar 17.30–19.30. Gamla Potatislagret, Brovägen 32. Höstterminen startar 13 sept 2016. FOTBOLLSTRÄNING (SSK) Träning för barn och vuxna. P08 sön 11.00–12.00. P06 tis, tor 18.00–19.00, sön 9.30– 11.00. P03-04, mån, ons, fre 17.30–19.00. P00, ons 18.00–19.30. Seniorer mån, ons, tor 19.00–20.30. www.laget.se/stallarholmen VOLLEYBOLL För barn och ungdomar åk 1–9. Yngre i målsmans sällskap. Tisdagar 17.3019.00. Mer info, Peter Hult, 070-373 96 79. Sporthallen. PINGIS För alla åldrar. Fredagar 18.00–20.00. Sporthallen. FRIIDROTTSTRÄNING Alla som vill träna är välkomna, unga som gamla. Arr: IFK Strängnäs. Tisdagar 18.00–19.00, Toresunds IP. STALLARHOLMENS GOLFKLUBB Utmanande skogs- och parkbana. Verksamhet för barn, ungdomar, damer, veteraner m.m. Tävlingar. www.sthgk.se

YOGA Öka din kroppskännedom, styrka och uthållighet. Vuxenyoga, senioryoga, ungdomsyoga. Björkudden, Fabriksvägen 4. www.yogaistallarholmen.se

®

DRÖMFABRIKEN Förening som anordnar kurser i dans, musik, teater m.m. Även evenemang som Kreativa marknader och Vintagefestival. Uthyrning av möteslokaler. www.dromfabriken.net

RESEBYRÅN FÖR INRE RESOR Förening som ordnar träffar första söndagen i månaden kring frågor av själslig och existentiell natur. www.inreresor.se

STALLARHOLMENS RÖDA KORSKRETS Genomför insamlingar, håller café öppet på vårdcentralen i Mariefred på onsdagar och genomför väntjänst bland annat på Thomasgården i Strängnäs. Sygruppen träffas tisdagar 10.00 på Dalkarlsvägen 2B. Mer info via ordf Staffan Andrén, 0152-434 98.

" STALLARHOLMENS NÄTVERK Förening som arbetar för Stallarholmens bästa. Besök oss även på Facebook: Vad händer i Stallarholmen? www.stallarholmen.info STALLARHOLMENS VIKINGAR Årlig vikingafestival i juli. www.stallarholmensvikingar.se

STALLARHOLMENS HEMBYGDSFÖRENING Anordnar välbesökta aktiviteter med anknytning till Stallarholmen. Hembygdsgård med museum. Dokumenterar gamla tiders seder och bruk. www.hembygd.se/stallarholmen

STALLARHOLMENS FRITIDSGÅRD För ungdomar 12–18 år. Öppet: Mån 17.30–21.30, tis 17.30–21.30, ons 17.30–21.30, fre 17.30–23.00.

¨

BIBLIOTEKET Öppettider Mån 16.00–19.00. Tis 10.00–12.00, 13.00–16.00. Ons 10.00–12.00, 16.00–19.00. Tor 10.00–12.00, 13.00–16.00. Utställning i september: Lena Kahlman, Åkers styckebruk, ställer ut fossiler. STALLARHOLMENS FÖRSAMLING Sopplunch, öppen förskola, gudstjänster, barnkörer, ungdomsledarutbildning. www.svenskakyrkan.se/stallarholmen SPF SENIORERNA STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar bridge, canasta, akvarellmåleri, bokcirkel, linedance, boule, gillesdanser och engelska. Ordnar även öppna träffar.

PRO STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar sittgymnastik, läsecirkel, musikcirkel, vinkunskap, data, kortspel och friskvård. Ordnar även öppna träffar. Boulespel vid Östabadet tisdagar och torsdagar 13.00. www.pro.se/stallarholmen

Församlingskalendarium Församlingshemmet Kyrkans öppna förskola 12/9, 16/9, 19/9, 23/9, 26/9, 30/9. Barntimmar 8/9, 15/9, 22/9, 29/9. Tonsillar 14/9, 21/9, 28/9.

11 september, Sextonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11 i Överselö kyrka. Ola Orwinger. 18 september, Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Mariakören 11/9, 18/9, 25/9.

Ola 25 år i församlingen! Högmässa kl. 11 i Ytterselö kyrka. Biskop em. Jonas Jonson, Ola Orwinger. Kyrkkaffe i Prästgården.

Stallarholmens seniorkör Premiärstart 21/9.

25 september, Artonde söndagen efter Trefaldighet

Sopplunch 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9.

Högmässa kl. 11 i Toresunds kyrka. Mats Wendt.

Tonfiskar 15/9, 22/9, 29/9. Konfirmander 20/9, 27/9.

Franciskuskapellet Gudstjänster 4 september, Femtonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11 i Toresunds kyrka. Mats Wendt.

Förbönsgudstjänst för jordens barn kl. 8.30 6/9, 13/9, 20/9, 27/9.

Klostergården Mässa kl. 18.30 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9.

GILLA STALLARHOLMEN 27


Tänk om fler vore som du ... Då skulle tops, tamponger, kondomer, våtservetter, hår och andra föremål slängas i papperskorgen. Inte i toaletten. Vi skulle slippa stopp i avloppet och översvämning av illaluktande avloppsvatten. Även kostnaderna skulle bli lägre. Och det enda alla behöver göra är att använda papperskorgen i badrummet. Precis som du.

sevab.com