Gilla Stallarholmen - November 2017

Page 1

NOTISER

• KVINTETT FIXAR KLÄDINSAMLING

PORTRÄTTET ARTIKEL

• FLITIG FIKFÖRETAGARE

• ÖPPET HUS KRING ORTSPLAN NOVEMBER 2017

Högstadiet hotat Febrilt föräldraengagemang

Stallhäng för barn

mysa, mocka, mata ”Vi vill att barn ska uppleva all den rörelse som finns i ett stall.”


INGÅNG • • •

Skolsmocka

GILLA STALLARHOLMEN

OKTOBERMORGON. Stallarholmsfrukost på Husbyholm. Vi är 30 personer på plats: företagare, föreningsfolk, kommunfolk. Det är värme, det är nätverkande, det är stallarholmsanda. Samma eftermiddag: ett mail i inkorgen. Skolutredningen föreslår att Stallarholmsskolans högstadium läggs ner. Den obändiga framtidstro som vi tillsammans har byggt i Stallarholmen under årens lopp får sig en rejäl törn.

Gilla Stallarholmen – Inte vilket månads-

ranking 2017 hamnar Strängnäs kommun på plats 283 av 290. Helt rätt alltså att ta rejäla krafttag kring skolan. Vilken är bästa vägen? Jag är inte ett dugg avundsjuk på de personer som är satta att hantera den här frågan där olika värden står mot varandra. En skola med god ekonomi. Kraften på landsbygden. Skolorna är självklara motorer i våra landsbygdsorter. Att ta bort skolorna helt från Fogdö, Härad och Länna innebär en rejäl smocka för dessa orter. All verksamhet på en ort bidrar till att bygga stolthet och självkänsla. Att lägga ner vårt högstadium innebär också ett energitapp för Stallarholmen. Arbetstillfällen, närhet, allt lärande som sker här, praktik, evenemang. I LÄRARFÖRBUNDETS

engagemang. Det jag själv hoppas att engagemanget utmynnar i är en nystart för hela Stallarholmsskolan. Det här är min framtidsbild: en skolledning som skickligt tar tillvara kraften hos elever och personal. En skola där man använder energin hos föräldrar, föreningar, företag som vill bidra. Att vi tillsammans skapar en skola som är så attraktiv att det blir det självklara valet för oss som bor här (idag går 58 stallarholmselever på andra skolor) och kanske till och med lockar elever utifrån.

KRIS LEDER TILL

EN SKOLA BYGGD PÅ… stallarholmsandan. Nu hoppas jag politikerna ger oss den chansen när beslut fattas inom några veckor. STEFAN SEIDEL, REDAKTÖR

2 GILLA STALLARHOLMEN

magasin som helst

Forma Stallarholmens framtid ”Öppet hus kring Fördjupad översiktsplan”. Det kanske inte är det allra eldigaste tipset vi gett genom åren, men ack så viktigt! Var med och tänk till runt Stallarholmens framtid 14 nov kl 17.00-19.30 i Gula Industrihuset. Vill du ha eld? Då ges en flamencoföreställning på samma plats 22 nov!

REDAKTÖR Stefan Seidel 070-285 10 25 stefan@gillastallarholmen.se LAYOUT Annsofi Ericsson Petrini 070-788 40 19

FOTO: RICH TELLA

annsofi@gillastallarholmen.se

Ta bort mobilförbudet!

SKRIBENTER Eva Hultén Anneli Lövstav

av Gilla skrevs det om mobilförbudet som ska införas här på skolan. Då gav ni skolledningens version men nu vill vi också berätta vår version. I mitten av september hölls ett föräldramöte på skolan där rektorn Bolennart Johannesson berättade att ett mobilförbud skulle införas på skolan efter höstlovet. Lärarna fick veta om förbudet ett par timmar innan mötet började. Dagen efter berättade han om beslutet för oss elever, något som gjorde oss upprörda. Beslutet innebär att mobilen ska lämnas in på morgonen och återfås vid dagens slut.

I FÖRRA NUMRET

FOTO Lillan Gustavsson Sven G Nilsson

ÖVRIGA MEDVERKANDE Anette Elvelind, Arvid Törnlund, Elsa Djäknestam, Isabell Åkerblom, Joakim Kjellberg, Rich Tella, Tilda Bouvin, Sten Billerud, Filippa Mayrhofer.

man ville minska nätmobbningen på skolan och att elever skulle kunna koncentrera sig på lektionerna. Vi anser att det är fel att dra alla elever över en kam när det endast är 2–3 elever som missköter mobilerna. På skolan har vi en regel som säger att lärare får beslagta mobiler om dom anser att dom stör undervisningen. Men det har bara hänt några få gånger dom senaste åren, vilket betyder att det inte är ett så stort problem. Dessutom har vi datorer som det är minst lika enkelt att sprida hat från. Mobilerna underlättar mycket, det går snabbt att kolla klockan eller schemat, de kan vara till hjälp i skolarbetet och det är en trygghet för många elever. Det faktum att ingen fått vara med och påverka detta beslut är också konstigt. Varför ska man ha ett elevråd om vi bara får bestämma om vi ska ha tvål i duscharna eller inte? ANLEDNINGEN VAR ATT

VI BESTÄMDE OSS för att göra en namninsamling som nästan hela högstadiet skrev under. Det visade sig att många lärare också var emot förbudet. Därpå skrev Tilda ett långt brev till Bolennart med argument och rektorn bjöd in oss till ett möte efter att ha läst brevet. Vi kom med förslag på hur vi kan göra för att mötas på halva vägen, men vi fick nej till allt. Vi ansåg att vi blev bemötta dåligt, utan respekt. Det uppskattades tydligen inte att vi elever är engagerade i vår skolgång. Mötet gav oss inget, inte namninsamlingen heller. Vi kontaktade kommunens barnombudsman som i sin tur kontaktade utbildningschef Tony Lööw. Men det gav inte heller något resultat. Det är fel att fatta beslut utan att involvera eleverna, inte ens lärarna har haft något att säga till om. Bolennart menar att ibland får vi bara acceptera att han fattar beslut på egen hand, men vi kan inte förstå varför han inte vill ändra sig när det är ytterst få som håller med honom. Vi ber återigen om att ta bort mobilförbudet. TILDA BOUVIN, ELSA DJÄKNESTAM, ARVID TÖRNLUND,

UPPLAGA 3 500 ex DISTRIBUTION Delas ut till alla hushåll i Stallarholmens kommundel av Prolog: Ann-Marie Svedberg, Christer Svedberg, Janne Kummu. Finns att hämta i tidningsställ och caféer i Stallarholmen, Strängnäs, Mariefred, Åker och Läggesta stationskiosk. NÄSTA NUMMER Kommer torsdag 23 november. Materialstopp onsdag 8 november. FACEBOOK Gilla Stallarholmen. HEMSIDA www.gillastallarholmen.se TRYCK Österbergs, Nyköping. FOTO FRAMSIDAN Lillan Gustavsson. NOTISER

• KVINTETT FIXAR KLÄDINSAMLING

PORTRÄTTET ARTIKEL

• FLITIG FIKFÖRETAGARE

• ÖPPET HUS KRING ORTSPLAN NOVEMBER 2017

Högstadiet hotat Febrilt föräldraengagemang

Stallhäng för barn

mysa, mocka, mata ”Vi vill att barn ska uppleva all den rörelse som finns i ett stall.”

STALLARHOLMSSKOLANS ELEVRÅD


Välkommen till öppet hus om Stallarholmens framtid!

Tid: Tisdag den 14/11 2017 Kl 17.00–19.30 Plats: Gula industrihuset Mötesplats Stallarholmen Välkomna! Vi bjuder på fika! Strängnäs kommun

Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är en strategisk handling som med text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenområden samt befintliga bebyggda miljöer. För att beskriva avgränsadgeografiska områden i kommunen på ett mer detaljerat sätt kan fördjupningar användas. FÖP Stallarholmen är en sådan fördjupning. Översiktsplanen har en vägledande funktion och ligger till grund för framtida beslut och ställningstaganden rörande främst bebyggelse och markanvändning, exempelvis var nya bostadsområden kan tillåtas. Läs mer om översiktsplanen på kommunens hemsida, http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/

Tisdag den 14/11, kl. 17.00–19.30 bjuder Strängnäs kommun in till öppet hus för att diskutera och föra en dialog kring förslaget till översiktsplan för Stallarholmen. Kommunen genomför nu ett samråd av förslaget till fördjupad översiktsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt av förslaget till grönplan. Kortare presentationer av förslaget sker löpande under kvällen. Under samrådet finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådsperioden pågår under perioden 16 oktober till 18 december.

Exempel på frågeställningar som kommer upp på öppet hus är: • • • • • •

Framtida bebyggelse Framtida idrotts- och rekreationsområden Framtida trafiklösningar Framtida gång- och cykelstråk Framtida service och mötesplatser Framtida verksamheter och företagsamhet

• Framtida båtliv och turism

GILLA STALLARHOLMEN 3


NOTISER • • •

STALLARHOLMSSKOLAN – INTE VILKEN SKOLA SOM HELST

Bär frukt i framtiden SEDAN NÅGRA VECKOR tillbaka pryds skolgården i Stallarholmen av nyplanterade fruktträd och bärbuskar. Det är en priFOTO: ANNELI LÖVSTAV vatperson från Eskilstuna som har skänkt träden och buskarna till skolans elever. Varje klass kommer att få ansvara för ett träd eller en buske som ett led i ämnet naturkunskap. Nu ser vi fram emot växtkraft och god skörd hos träden och buskarna så att skolans elever inom några år kommer kunna äta äpplen, päron, vinbär och krusbär.

HJÄLP OSS HJÄLPA! cirka 8 kg kläder per person varje år. Samtidigt finns det människor som fryser och saknar de förnödenheter som vi andra tar för givet. Vi är tre tjejer från Stallarholmen som tillsammans med 2 andra klasskompisar startat ett UF-företag som ska jobba med just klädinsamlingar. UF är en kurs som alla ekonomielever läser sista året på gymnasiet, där syftet är att lära sig om entreprenörskap och företagande. Vår affärsidé är att samla in kläder och andra förnödenheter och på så vis hjälpa behövande samtidigt som vi bidrar till ett minskat svinn. För att finansiera verksamheten säljer vi sponsorplatser på våra insamlingsbehållare. Håll utkik efter mer information om våra första insamlingar och gilla oss på facebook (Humanitet UF) för att läsa mer om oss och vår affärsidé. Tveka inte heller att kontakta vår kommunikationschef Malin (072-361 71 30) om ni är intresserade av en sponsorplats på våra lådor, så berättar hon mer! VI SVENSKAR SLÄNGER

ISABELL ÅKERBLOM

Fler besökare på Mälsåkers slott

ANNELI LÖVSTAV, LÄRARE STALLARHOLMSSKOLAN

5

HÖSTLOVSTIPS! Missa inte de 5 härliga aktiviteterna som erbjuds i Stallarholmen under höstlovet! • Stallhäng • Virtual reality • Luftgevärsskytte • Mys & rys på Mälsåker • Serieteckning Allt gratis! Mer info sid 14.

4 GILLA STALLARHOLMEN

Tjejerna i Humanitet UF f r vä: Natasha Alvaro, Sofia Burton, Isabell Åkerblom, Sara Wikström och Malin Åkerblom, de tre sistnämnda från Stallarholmen.

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Föreningen Mälsåkers framtid har i dagarna summerat sommarsäsongen. I år visade det sig att antalet besökare för säsongen landar på nästan 5 000. Det är ca 1 000 personer fler än förra året. – Redan förra året satsade vi på nya aktiviteter och utställningar för att locka fler besökare. Det är roligt att se att det ger resultat och att fler väljer att besöka slottet med omnejd, säger Anders Ekström, ordförande för föreningen Mälsåkers framtid som ansvarar

för slottets verksamhet. Fredagsaktiviteten Mys & Rys drog som vanligt mycket folk. Runt 350 stora och små spökjägare besökte någon av de fredagsaktiviteter som slottet ordnade. – Nytt för i år var tårttävlingen på Nationaldagsfirandet på slottet, vilket blev väldigt lyckat. Det har vi, tillsammans med barnen som bakade, beslutat att göra till tradition, avslutar Anders Ekström. STEFAN SEIDEL

Golfklubben summerar Höstrusk och allt kortare dagar, läge för en tillbakablick. Vi startade året med 519 medlemmar och nu har vi växt till 533. Våra tävlingar har varit lyckade, speciellt veterantouren på onsdagar som lockat många sextioplussare. Det utförs massor av arbete på ideell basis, såsom blomsterskötsel, städning, koll på kassan m.m.

Fantastiskt! Vi hade en prova-pådag i slutet av augusti där ett tiotal grabbar knappt ville sluta. Kul! Annars är väl årets nyhet det charmiga dasset vid tee på hål 14. Nu slipper den kissnödige bege sig in i skogen! JOAKIM KJELLBERG, STALLARHOLMENS GOLFKLUBB

Vän i nöden: dass vid hål 14. FOTO: JOAKIM KJELLBERG.


• • • NOTISER

KVALTORSK – men bästa säsongen för SSK

Anettes boktips

VISKAREN AV KARIN FOSSUM

Ragna Riegel är liten, tunn och pratar med viskande röst. Föräldrarna är döda och Ragna bor kvar i föräldrahemmet. Hennes ende son har flyttat till Berlin och kontakten är nästan obefintlig. Ragna arbetar i en lågprisbutik dit hon åker buss sittandes på samma säte dag efter dag. Sina inköp gör hon på Irfans butik tvärs över gatan från hemmet. Utan förvarning stänger Irfan sin butik vilket ställer till oreda i Ragnas inrutade liv. I samma veva hittar hon det första hotbrevet i sin brevlåda. Vem vill döda henne? När boken börjar sitter Ragna i förhör hos kommissarie Seijer.

i division 3 för fotbollsherrarna i Stallarholmens sportklubb. Men aldrig Besvikna förstås, men sportklubbens starkaste laguppställtidigare har SSK gjort bättre ifrån sig än det här året. ning någonsin har all anledning att vara nöjda med säsongen! Efter en stark säsong hamnade laget på andra plats FOTO: STEN BILLERUD. i division 4 och fixade därmed kval till division 3 som inleddes hemma mot Spårvägen. Trots underläge i halvlek med 0-1 var det aldrig något snack om saken och SSK vann med 3–1. Den andra matchen, mot Uppsala-Kurd, var inte lika lyckosam. Trots ledning med 2–1 ändade matchen till slut med förlust 4–2. Chansen till avancemang fanns fortfarande kvar, men drömmen om division 3 raserades efter förlust i sista matchen med klara 7–1 mot Tullinge. Jag når den ambitiösa tränaren Marko Vahlberg i bilen på väg hem. – Vi får ändå vara nöjda med att vi har presterat Stallarholmens bästa resultat någonsin. Nu får alla smälta det här i några veckor innan det är dags att blicka framåt igen, summerar Marko. NEJ, DET BLIR INGET SPEL

STEFAN SEIDEL

Utflykter i hembygden

Varje månad tar fotografen Sven G Nilsson oss med på en upptäcksfärd i vår hembygd.

Urgammal milstolpe Den här milstolpen av trä som står ” utmed vägen till Mälsåker hör till de allra äldsta. Enligt en kunglig förordning om milstolpar från år 1649 skulle vägarna mätas. Samtidigt fastställdes för första gången en enhetlig svensk mil omräknat från 6 000 famnar: 10 688,54 meter. För var fjärdedels mil (2 672 m) ställdes upp en stolpe. Milstolparnas funktion sammanhänger med gästgiveri- och skjutsväsendets organisation. Enkelt kunde man veta hur långt man färdats med en skjutsare och taxera därefter. Från början gjordes milstolparna i ekträ men på 1700-talet blev stolpar av gjutjärn vanliga och senare även av sten. Utöver avståndet finns vanligtvis även årtal, kunglig krona och landshövdingens initialer. Till en början bekostades milstolparna av länet men snart beslutades att varje härad skulle betala. När metersystemet infördes år 1878 upphörde efterhand milstolparna att gälla. De finns ca 8 000 bevarade. Jag pratade med Ingemar Andersson på Mälsåker om stolpen av trä. Han minns att på 1960-talet skodde man den upptill med plåt för att skydda mot röta. Ingemar berättade också att den skarpa kurvan efter stolpen kallas ”Videgårdskurvan” efter att dåvarande trädgårdsmästaren Videgård på Mälsåker hade kört i diket där. Välkommen till Hembygdsföreningens museum. Hör av dig!

SVEN G NILSSON, SVENGEFOTO@GMAIL.COM, 070-6458015

ANETTE ELVELIND, STALLARHOLMENS BIBLIOTEK FOTO: ANNSOFI ERICSSON PETRINI

SUPERSNABBE SIMON SEGRARE Simon Karlsson upprepade bedriften från förra året och vann herrklassen 10 km i Stallarholmsloppet på den utmärkta tiden 37.03. – Det här var lite av en uppvärmning inför nästa veckas maraton i Växjö där målet är att hålla samma tempo som idag hela loppet igenom, kommenterade den snabbe Ärlalöparen. Segraren i damklassen 10 km var Malin Jonsson på 45.04. Sträckan 5 km vanns på damsidan av Roslagenlöparen Malin Besson på knockouttiden 19.27. Därmed var hon halvminuten snabbare än herrvinnaren på samma distans, Nils Wilander från Uppsala. Segraren på 2,5 km var Kalle Lindelöf och när det gäller knatteloppet på 400 meter var traditionsenligt alla vinnare. Stallarholmsloppet lockade det här året färre löpare än tidigare år, förmodligen på grund av krocken med Strängnäsmarknaden. Men inramningen var den allra bästa: strålande höstsol, 15 plusgrader och go stämning.

Återvinnare: Simon Karlsson.

Samåkare från Uppsala och vinnare i 5 km-klassen: Malin Besson och Nils Wilander.

STEFAN SEIDEL

GILLA STALLARHOLMEN 5


FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN • • •

RödaKorset i Stallarholmen STORT TACK till dem ur Röda Korset som medverkat vid insamling till Världens Barn och till alla som bidragit med gåvor! Vårt insamlingsresultat den 6 och 7 oktober vid ICA var totalt 7 333 kr som oavkortat insänds till Radiohjälpen.

Läs mer om om Röda Korsets hjälpverksamhet på: www.redcross.se

Lördag 11 nov kl 14.00 föredrag av Hanne Uddling Bin och deras värld www.hembygd.se/stallarholmen

STALLARHOLMEN

EN RIKTIGT BRA BILVERKSTAD NÄRA DIG! Vi servar och reparerar ALLA bilmärken! Vi är ackrediterade och får ”släcka” 2:or som du fått på Bilprovningen! BROVÄGEN 32, STALLARHOLMEN • TELEFON 0152-405 56 • www.biltjänst.nu

Sonjas Hårateljé ÖPPETTIDER: Mån–Tor 9–18, Fre 9–16 Lunchstängt 12–13 Semesterstängt 16/11–4/12 Välkomna!

Välkomna

till Selaötorget! Vi hyr ut lokaler och lägenheter i Stallarholmen, Strängnäs och Mariefred

FÖRVALTNING HAMMARSTEDT FASTIGHETS FÖRVALTNING

Kontoret öppet mån–tors 10–16. Tel: 0152-252 94

6 GILLA STALLARHOLMEN

e Tar båd kort och r! te n konta

073-677 05 46

¢

Lasses ¢

Antikt & Auktion

på Garfare gränd mitt emot Gula Industrihuset

Visning: Fredag 24/11 kl 12.00–16.00 Lördag 25/11 kl 10.00–15.00 Auktion: Söndag 26/11 kl 10.00 Tel: 073-875 88 45 Följ oss på Facebook lasse@lasseboantik.se

ÖSTAVÄGEN 9, 645 62 STALLARHOLMEN

STALLARHOLM ENS TOBAK GODIS • LÄSK • G LASS TI DN I NGAR • LE KSAKE R

Carina Svensson CERTIFIERAD MASSÖR

ÖPPETTIDER: MÅN–FRE 9–19 LÖR 10–19 SÖN STÄNGT

OHLSSONS HEMBAGERI Nu även lunch! Tel: 0152-71 08 19

VÄLKOMNA! Tel: 0152-434 30

Massageterapi för både muskulära besvär och avslappning, gedigen utbildning och erfarenhet sen 1991 Dalkarlsvägen 2, gaveln Stallarholmen Tel: 070- 67 162 49


• • • FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN

NS STE H Ö MO R M B LO R U T E FÖ N E! & IN Hos oss kan Du beställa blommor till sorg, bröllop m.m.

NYHETER på väg in bland krukor m.m!

Vi kör bud i Stallarholmen med omnejd.

Välkommen in till en stunds stillhet och gemenskap! Våra kyrkor hålls öppna vissa tider under Allhelgonahelgen.

PSSST... Kranskurser i november, håll utkik för datum...

Ytterselö kyrka

Kyrkan öppen: Fredag 3/11 kl. 14-17 Lördag 4/11 kl. 14-17, Ulla Wester spelar orgelmusik kl. 14.30

HÖSTÖPPETTIDER FRÅN 1/9

Mån–tisd 10–14, ons–fred 10–18, lörd 10–15, sön stängt. Husby ringväg 32, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-400 81 Följ oss på www.solakers.se

Söndag 5/11 Musik till tröst och glädje – minnesgudstjänst kl. 16

Toresunds kyrka

LEDIGA PLATSER PÅ RIDSKOLAN!

Kyrkan öppen: Fredag 3/11 kl. 14-17 Lördag 4/11 kl. 14-17

Överselö kyrka

Kyrkan öppen: Fredag 3/11 kl. 14-17 Lördag 4/11 kl. 14-17, Ulla Wester spelar orgelmusik kl. 16.00

• Turridning året om. • Privatlektioner • Företagsevent Edeby Gård • Johanna Elgholm Islandshästutbildning www.islandshest.se | 0152-454 46 | stallet@islandshest.se

0152-346 40 | svenskakyrkan.se/stallarholmen

Ljusfest på Solåkrabyn

i Stallarholmen Vi tänder tusen marschaller Fredag 1/12 kl 17.00–19.30 • • • • •

Soppa till musik i matsalen Bymagasinet håller öppet Grillad korv Glögg och pepparkakor Försäljning av hantverksprodukter

Varmt välkommen! GILLA STALLARHOLMEN 7


HOTAT HÖGSTADIUM

Föräldrar kraftsamlar TEXT: STEFAN SEIDEL ILLUSTRATION : ANNSOFI ERICSSON PETRINI

När Strängnäs kommun presenterade sin skolutredning i mitten av oktober innehöll den tre alternativa vägar för att effektivisera skolan. Samtliga förslag innebär att Stallarholmsskolans högstadium läggs ner. Nu kraftsamlar Föräldragruppen i Stallarholmens Nätverk för att rädda högstadiet. Det råder febril aktivitet i Föräldragruppen i Stallarholmens Nätverk. Det första mötet ägde rum bara två dagar efter att det blev känt att högstadiet ligger i riskzonen. De runt tio aktiva föräldrarna har fördelat arbetet mellan sig. Någon har tagit på sig att djupanalysera kommunens utredning. Någon annan kollar byggnationochinflytt.Entredjehar tittat närmare på var de politiska partierna står. En fjärde har startat namninsamlingar både i pappersform på en handfull ställen i Stallarholmen och på nätet. – Tillsammans är vi starka. Vi ska visa att vi inte är vilken kommundel som helst och att man inte gör vad man vill med skolan och vårt samhälle, säger gruppens frontfigur Åsa Törnlund. ”Skolstruktur för inkluderande lärmiljö” är namnet på utredningen. Den är daterad 16 oktober och uppdraget var bland annat att effektivisera skolstrukturen och flytta över pengar från lokalkostnader till pedagogisk verksamhet. Enligt alla de tre alternativ som ut8 GILLA STALLARHOLMEN

redningen tagit fram föreslås, förutom landsbygdsskolornas nedläggning, att Stallarholmsskolans högstadium läggs ner. Stafettpinne Det är inte helt lätt att få fram svaren på alla de frågor som väcks. Hur ser ekonomin på skolan ut? Hur mycket pengar sparas om högstadiet läggs ner? Hur många elever skulle skolan behöva för att fungera väl? Stallarholmsskolans rektor Bolennart Johannesson vill inte svara på frågor kring skolan och hänvisar till utbildningschefen Tony Lööw. Utbildningschefen låter hälsa att detta nu ligger på politikernas bord och att han inte vill kommentera utredningen. Svaren får sökas på annat håll. Vi ska börja med att titta på befolkningsunderlaget. Stallarholmen har vuxit stadigt de senaste tio åren, från 3 318 till dagens 3 570 invånare. Nu byggs och projekteras flitigare än på många år med över 100 bostäder med planerad inflytt 2018 och 2019.

Bästa betygen Om vi sen fortsätter till högstadiet ser vi att Stallarholmsskolans nior har de bästa betygen av de fyra kommunala skolorna 2017. Meritvärdet ligger på 226,8 poäng med ett rejält skutt ner till fyran på 194,6 poäng. Ekonomin? Efter en rejäl dipp 2015 på minus 3 miljoner kom ekonomin i balans 2016 och väntas göra ett minus på några hundratusen 2017. Alltså: ekonomi i någorlunda balans, betyg på väg åt rätt håll och stark inflytt. Enligt det första förslaget skulle högstadiet på Karinslundsskolan i Strängnäs med sina runt 80 elever vara kvar medan högstadiet i Stallarholmen med sina 130 elever skulle fimpas. Varför? Jag stämmer träff med kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) för att få svar på frågorna. Deras huvudpoäng är att vi behöver större enheter för att lyfta skolorna i Strängnäs kommun, och den utvecklingspotentialen finns inte i Stallarholmen.

Maria Antropowa Ehrnfelt och Jacob Högfeldt. FOTO: STEFAN SEIDEL.

– Stallarholmsskolan har under många år brottats med ekonomin på grund av att elevunderlaget är för litet. Samtidigt finns en begränsning i lokalerna som gör att det inte går att ta in mer än ytterligare 60 elever, vilket är för lite för att skapa de större enheter vi är ute efter, säger Maria Antropowa Ehrnfelt. Andrum Idag går det 382 elever på Stallarholmsskolan. Ytterligare tiotalet elever hade skapat en ekonomi i balans, lägg på ytterligare några tiotal och skolan hade fått rejält andrum. Varför skulle en skolenhet med 420–430 elever inte kunna blomstra? – Många lärare som söker tjänster idag frågar efter hur teamet på skolan ser ut och backar när de inser att de kommer bli ensamma i sitt ämne. För att kunna rekrytera de bästa lärarna och rektorerna behöver vi skapa attraktiva tjänster i enheter med utrymme för mer samarbete, säger Jacob Högfeldt.


5

ROLIGA AKTIVITETER PÅ HÖSTLOVET! ratis! G

Drömfabriken ordnar tillsammans med olika aktörer i Stallarholmen ett program varje vardag under höstlovet för elever från Förskoleklass – åk 9. Alla aktiviteter är gratis! Bara stallhänget kräver anmälan, annars är det bara att komma!

1

Testa luftgevärsskytte Måndag 30/10 Selaö-Toresunds Skytteförening har just skaffat nya elektroniska tavlor. Kom och testa luftgevärsskytte med modern digital teknik! Tid 16.00–17.00. Ålder Från 6 år och uppåt. Plats Brovägen 32, samma byggnad som Biltjänst. Ledare Börje Larsson, Nicole Johansson. Anmälan Drop-in.

2

Stallhäng på Norrby Tisdag 31/10 Längtar du efter ponnymys eller är du ridsugen? Här får du både mocka, borsta, mata och rida våra snälla och söta ponnyer! Vi erbjuder en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. Tid 10.00–12.00, 14.00–16.00 Plats Norrby Gård, intill Stallarholmens golfbana. Ålder Från förskoleklass & uppåt. Grupperna sammanställs och mailas ut efter anmälan. Antal Begränsat antal platser! Notera vilken grupp du vill gå! Ledare Helene Jonsson m fl. Anmälan helene@upplevnorrby.se, 070-294 28 85, senast 29 okt.

3

Upplev en ny värld med VR Onsdag 1/11 Virtual Reality är som att öppna upp en superspännande värld! Den här dagen har du chansen att testa VR-glasögon tillsammans med IT-visionären Ricky Helgesson. Tid Kl 13.00-16.00. Plats Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. Ålder Fsskl – åk 9. Ledare Ricky Helgesson, IT-visionär och spelutvecklare. Anmälan Drop-in!

Ett av skolutredningens uppdrag var att hitta sätt att kapa lokalkostnader för att kunna lägga in besparingarna i verksamhet istället. Den totala hyran för hela Stallarholmsskolan (som har lägst hyra av de kommunala högstadieskolorna) är runt 4 miljoner. Exakt hur mycket man sparar med en nedläggning av högstadiebyggnaden framgår inte av utredningen. Busskostnaderna för stallarholmseleverna kommer dessutom öka med mer än en halv miljon. Vad är tänkt att hända med byggnaden? En besparing uppstår väl först när man säljer eller hyr ut? – Vi ser inom kort ett behov av att bygga ut barnomsorgen i Stallarholmen. Kanske kunde man tänka sig att flytta upp en del av förskolan till den röda skolan och låta en del av de klasser som finns där idag flytta in i vita skolan, menar Jacob Högfeldt.

Rappt tempo Vi kan räkna med intensiva diskussioner om Den Goda Skolan den närmaste tiden. Men om det går som politikerna vill är det rappa beslut som väntar: 28 november i Barn- och utbildningsnämnden, dagen efter i kommunstyrelsen och 18 december i kommunfullmäktige. Under tiden mobiliserar Föräldragruppen i Stallarholmens Nätverk vidare. – Mellansonen som går i sexan vill ha kvar högstadiet så han delade på egen hand ut 80 flygblad i Sundby Strand idag, rapporterar en av föräldrarna. Om några veckor vet vi om gruppens engagemang för ett fortsatt högstadium i Stallarholmen burit frukt.

4

Testa att teckna coola serier! Torsdag 2/11 Manga, superhjältar eller en seriestrip om din egen vardag? Susanne Viborg från Bok & Form lär dig hur du hittar din egen stil och tecknar en serie med pratbubblor, ljudord och olika känslouttryck. Tid & åldrar Fsskl–åk 3, 10.00–11.30. Åk 4–6, 12.00–14.00. Åk 7–9, 14.30–16.30. Plats Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. Ledare Susanne Viborg, Bok & Form. Anmälan Drop-in!

5

Mys & rys på Mälsåker Fredag 3/11 Ett Äventyr för hela familjen! Häng med på en tur genom slottet och lyssna på berättelser om barnens liv. Ta med ficklampan och våga steget över tröskeln in i slottets urgamla källarvalv… Tid Två rundvandringar, kl 13.00 & 14.00. Välj själv! Plats Mälsåkers slott. Ålder Förskoleklass & uppåt med föräldrar. Ledare Ingela Andersson, Maggie Grevesmühl. Anmälan Drop-in! Övrigt Medtag ficklampa. Dessutom

Eldig flamencoföreställning 22/11 Foto: Christer Folkesson

Framtiden oviss för Stallarholmsskolans högstadium. FOTO: FILIPPA MAYERHOFER

Mötesplats Stallarholmen gästas av en smattrande, skönljudande flamencoföreställning. Trio el Gancho (gitarr, flöjt, cello) kompar två flamencostjärnor: Josefine Chiacchiero och Rebecca Rubin. En kväll full av eldig dans, musikantiskt samspel och underfundiga berättelser. Mer info via hemsidan.

www.dromfabriken.net Anmälan och info: stefan@dromfabriken.net 070-285 10 25


www.gulaindustrihuset.se

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET

INDUSTRIKÄNSLA

Gula Industrihuset 0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

Promotion, print & webb

ATELJÉ, BUTIK, KONTOR ELLER LAGER?

0 70 8 32 5 3 62 primadesign.se

Loppberga

©

HANDVÄVDA TRASMATTOR Ring för besök i ateljén i Gula Industrihuset. 0707-54 66 94 www.loppberga.se

Unika lokaler finnes i Gula Industrihuset. Från 2 kvm upp till 102 kvm. TINAS THAIMASSAGE samt oljemassage

För mer information ring 070-867 30 03

Gula Industrihuset, Stallarholmen 073-909 82 16

BOKNING 070-345 77 64

SELAÖ HEMSERVICE

NY WEBB! selaohemservice.se

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Välkommen till Nyckelgym!

076-763 04 04 Brogatan 21 645 61 Stallarholmen

30% RABATT

DAGS ATT BOKA ADVENTSSTÄD! Om vi tar hand om adventsstädningen, kan du baka pepparkakor med barnen istället. Bra va?

Jörgen Tenggren

Grymma grillkorvar, grillkött på nöt och gris samt bl a färsk- och lufttorkat chark! ÖPPETTIDER: Fre 12–18, Lör 11–15

Tel: 070-735 43 91

BADKAR – HANDDUKSTORKAR OCH ANNAT FÖR BADRUMMET Langenfeld Gamla Tegelbruket 08-702 07 75

MEDICINSK F OT VÅ R D Dina fötter i mina händer PETRA SCHNEIDER Diplomerad medicinsk fotterapeut

t hus Öppe ag torsd an klock 2/11 0 – 19.3 17.30

Under öppet hus kan du... • Provträna ett pass • Få en genomgång av hur utrustningen fungerar kl. 19.15 • Köpa träningskort.

070-301 34 89 schneider1@aol.se Brogatan 21 (Gula Industrihuset) 645 61 Stallarholmen

GULA INDUSTRIHUSET STALLARHOLMEN

Lunch Vardagar 79kr Dryck/Räkor tillkommer 10kr

Mer information finns på www.nyckelgym.se

Det blir jättebra!

välkommen! Vid frågor kontakta oss på E-post: nyckelgym@hotmail.com Telefon: 0705 18 96 75 Teltid: mån/ons/fre kl. 9.00–12.00

gula industrihuset

brogatan 21, stallarholmen

10 GILLA STALLARHOLMEN

Öppettider mån – fre kl. 11.30 –19.30 lör – sön kl. 14.30 –19.30

0152-17000

Andreas 070-344 05 35 Tel/Fax 0152-408 11 andreas@johnemark.se

www.johnemark.se


Gula Industrihuset 0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

BECKMANS I ett gult industrihus vid Mälarens strand firar vi långsamhetens lov. En butik där lugnet råder och där du hittar ett sortiment av det mer sällsamma slaget.

Gula Industrihuset Stallarholmen Tel -   instagram.beckmansbutik facebook.beckmans

KL ÄDER • INREDNING • VINTAGE • K ALKFÄRG • VÄ XTER

S TA L L A R H O L M E N

TORSDAGSTRÄFF Torsdagen den 9 november kl. 14.00 på Mötesplatsen i Gula Industrihuset ”Med cykel på Kuba”, Peter Tengbrand visar bilder och berättar. Kaffe och lotterier. Välkomna! Kom med du också. Bli medlem i SPF • Kontakt: 0152-405 16 spfstallarholmen@outlook.com

= SANT Välkommen Strängnäs Vaccin till Gula Industrihuset! Vi vaccinerar inför resan (med bl a gula febern) eller influensa, TBE m m. För mer information, se hemsida.

Hjälpredan Vionord är det lokala hemtjänstföretaget. Vi jobbar med hemtjänst och RUT-tjänster i Stallarholmen & i Strängnäs. Våra Hjälpredor står redo att hjälpa Dig att sätta guldkant på Din vardag. Fr. o. m. 1/9 har vår nya enhetschef Anna Carlsson tillträtt sin tjänst och kommer att tillsammans med våra planerare, samordnare och Hjälpredor att finnas tillgängliga för att ge Dig en god omvårdnad och service. Vionord startade sin verksamhet i Nyköping 2009 och vi har idag verksamhet i Nyköping, Katrineholm, Strängnäs, Stallarholmen och Skövde.

Min verksamhet som distriktssköterska fortsätter som vanligt. Måndag, tisdag och fredag 8.30-10.00, 13.00-14.00. Övriga tider - ring och boka.

0152-44 05 75 Stallarholmen www.marionkonsult.se • www.strangnasvaccin.se

VI STÄDAR DITT HEM Nöjd kund är vår kvalitet! För en renare känsla!

Telefon: 0152-71 20 00 (Växel) Hemsida: www.hjalpredan.com E-post: info@hjalpredan.com Vårt kontor i Stallarholmen finns vid Gula Industrihuset. Vi söker även fler medarbetare som vill ge våra kunder en guldkant i vardagen. Maila ansökan till info@hjalpredan.com

Lena, Jolanta, Sofie, Lisette, Tezz, Ewa Gula Industrihuset, Brogatan 21 • 070-652 81 64 • www.vips-lena.se • lena@ivehult.se

GILLA STALLARHOLMEN 11


Amina i borstartagen. Amina är en av tre syskon Norén som kommer till Stallhäng på Norrby.

STALLHÄNG PÅ NORRBY

”Barnen blir så lugna av att vara med hästarna” TEXT: STEFAN SEIDEL FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Mocka, fixa höpåsar, borsta, kratsa hovar. Sen en ridtur på bana eller småvägarna runt gården. – Vi vill att barnen ska få uppleva alla de uppgifter som finns i ett stall, säger Helene Jonsson och Giwa Camacho som erbjuder den nya aktiviteten Stallhäng på Norrby.

Ett riktigt hästgarv och en fokuserad Beatrice Eriksson. 12 GILLA STALLARHOLMEN

Det är en riktigt ruggig oktoberdag när vi besöker Norrby gård intill Stallarholmens golfbana. Duggregn och några få plusgrader. De allra yngsta besökarna, som femårige Jonas som sitter uppe på hästryggen för andra gången i livet, kommer just tillbaka från sin ridtur. På gårdsplanen möter vi Giwa Camacho med ett helt koppel hönor i hasorna, vilket ser rätt komiskt ut. – De älskar mig och följer mig vart jag går, säger han. Han bor på Norrby och driver den lite drygt månadsgamla aktiviteten Stallhäng på Norrby

tillsammans med Helene Jonsson som är född och uppvuxen på gården. Innan flytten hit hade Giwa själv drivit stall under många år. De flesta tog bilen till stallet, hoppade upp på hästryggen, tog bilen hem igen. – En person som hade ridit i tio år fick en dag frågan om han kunde leda hästen till stallet, men han visste inte hur han skulle göra, säger han. Mer än ridning Här är grundtänket att barnen inte bara ska ägna sig åt att rida utan ta del av hela livet i


Oemotståndliga minishettisar, Amour och Appache.

Krönet på Norrbys stallhäng: en ridtur i omgivningen. Helene Jonsson i täten.

stallet. Allt från att mocka och mata till att borsta och kratsa hovar. Ridningen blir den sista länken i kedjan i stallhänget. – Vi vill att barnen ska uppleva all den rörelse som finns i ett stall, berättar Giwa. När vi går in i stallet har barnen redan varit igång ett tag. – Vi har börjat med att mocka boxarna och göra i ordning höpåsar, berättar Helene. I stallgången står Amina, 8, och borstar hästen Amanda med lugna tag. Manen är full av flätor med rosa hårsnoddar. Intill står mamma Natalie Norén som kommer från Åkers Styckebruk varje helg med tre av sina barn, Jonas, Amina och Ebba. Hennes mål är att efter 20 års uppehåll själv komma igång med ridningen, men det får vänta ett tag tills barnen har kommit in mer i hästlivet, vilket de gjort med besked. Därhemma snackas det bara hästar. – Vi provade en annan ridskola först, men de tyckte det var roligare här där de får hjälpa till med så många olika sysslor. Jag är också glad att de kommer ut hit och får tillbringa timmar i ett stall istället för att sitta hemma vid skärmarna, säger hon.

Liten grupp Stallhäng på Norrby ordnas fyra dagar i veckan: onsdag, torsdag, fredag och söndag. Söndagsrutinen börjar klockan nio på morgonen med en ridtur för de allra yngsta barnen, upp till fem år. Klockan tio kommer nästa kull, från sex år och uppåt. De flesta är i lågstadieåldern och tanken är att gruppen inte ska vara större än fem personer så att alla får rejält med tid med hästarna. Efter en trekvart av förberedelser i stallet börjar höjdpunkten närma sig. Sadlarna åker upp på hästryggen och Helene visar hur man tränsar hästen. Ute på gårdsplanen görs de sista förberedelserna. Agnes som är sex och har ridit sen hon var tre tar vant kommandot över sin häst. Syster Tilde, 9, visar lite voltigetrix och ställer sig upp och lägger sig ner på lugna och tålmodiga Acado.

Mysigt att fläta manen på hästen tycker Ebba Norén.

Småvägar Dags för gruppen att bege sig ut på en ridtur på runt 40 minuter. Ibland håller man till ute på ridbanan intill, ibland ger man sig ut på småvägarna kring gården och just idag är det

den sistnämnda varianten som gäller. – Du får väl hoppa upp på fyrhjulingen tillsammans med mig, instruerar Giwa vår fotograf Lillan som vill ta bilder på den brokiga kolonnen. Så ger de sig iväg. För Helene är det här ett sätt dela med sig av den betydelse som hästlivet hade för henne under uppväxttiden här på Norrby. – Att umgås med hästar är det bästa jag vet. Det här stallhänget är också så himla bra för barnen. De blir lugna av att vara tillsammans med djuren, säger hon. VAD? Stallhäng på Norrby. VAR? Norrby gård intill Stallar-

holmens golfbana. NÄR?

Onsdag 15.00–17.00 Torsdag 16.00–18.00 Fredag 15.00–17.00 Söndag 10.00–12.00 MER INFO? Facebook: Upplev Norrby.

Se vilka konster hon kan göra, Tilde Camacho!

GILLA STALLARHOLMEN 13


DAGS ATT SE ÖVER DITT TAK

Solenergi i Stallis! Vi bygger nyckelfärdiga solcellsanläggningar för fastigheter, lantbruk och villor. Läs mer på vår hemsida energiengagemang.se eller besök oss i Gula Industrihuset 60 solpanelerna i markmontage på Sveaborg, Selaön. Årsproduktion ca. 17 000 kWh.

Ventilationsaggregat som installerats på 80-talet och tidigare klarar oftast inte längre av att garantera bra inomhusluft för dig och din familj. Kontakta oss redan idag så kan du andas ut. Och in.

VI UTFÖR SKOGSGALLRING!

Kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen för just ditt boende. Vi tillhandahåller även service och reservdelar till äldre BAHCO och Fläkt bostadsprodukter. Tel: 0152-343 88 • E-post: info@strangnasplat.se • www.strangnasplat.se Tel: 0152-301 01 • E-post: info@taklaggarna.nu • www.taklaggarna.nu

RING 070-586 02 16, 0159-200 01 FREDRIK KLINGSPOR Hista säteri fredrik@hista.se

Gesta jakttornsförsäljning Eira 999 kr ex moms

Elenor 1 699 kr ex moms

999 kr ex moms

Kontakta Anders Lindell för avhämtning 076-269 15 00 Levereras som komplett byggsats. Finns att hämta på Gesta Gård i Stallarholmen.

14 GILLA STALLARHOLMEN

Peter 1 233 kr ex moms Höstkampanj HÖSTKAMPANJ! 10%rabatt! 10% RABATT

www.gestaab.se jakttorn@gestaab.se


Historisk plan nära målgång Föreslagna områden för framtida bebyggelse.

TEXT & FOTO : STEFAN SEIDEL

Tisdag 14 november ordnas ett nytt Öppet hus kring Fördjupad översiktsplan för Stallarholmen. Då kan allmänheten lämna synpunkter på bland annat föreslagna områden för framtida byggnation och utvecklingen av genomfartsstråket. – Vi räknar med att planen ska klubbas innan sommaren 2018, säger översiktsplanerare Patrik Wirsenius. Startskottet för Fördjupad översiktsplan för Stallarholmen avfyrades redan 2011, men arbetet pausades för att skjuta fart igen 2015. Det är ett historiskt helhetsgrepp: aldrig tidigare har kommundelen haft en översiktsplan. Under åren har både markägare, föreningsfolk, företagare och andra fått ge synpunkter och våren 2016 genomfördes ett välbesökt Öppet hus i Stallarholmen. Nu har hela arbetet samlats i en så kallad Samrådshandling på 76 sidor och nu är det dags för ett nytt möte med allmänheten tisdag 14 november.

kantat med service, resonerar han. Trädplantering En kartbild markerar ett antal utvecklingsområden, alltifrån silon och Selaötorget till Värdshuset Gripen och Gula Industrihuset. – Hit hör också Cooptomten som är väl lämpad för service. I det planerade trygghetsboendet kunde man tänka sig att bottenvåningen öppnas upp för allmänheten med till exempel ett café, säger han och föreslår även att man lägger sig vinn om att lyfta genomfarten med exempelvis trädplantering och vacker belysning. Andra frågor som samrådsbibban behandlar är marina miljöer, alternativa båtuppläggningsplatser, strandstråk och industrimark.

Fyra byggområden Så vad finns det då för matnyttigt i den här respektingivande luntan? Jo, här hittar vi bland annat förslagen på var Stallarholmen ska växa i framtiden. Enligt kommunens målsättningar väntas Stallarholmen växa från dagens 3 600 Framtidstro till 4 700 personer år 2040 och Patrik Wirse- Efter två och ett halvt års intensivt arbete med nius och hans team föreslår fyra tillväxtområ- Stallarholmen och efter en hel mängd dialogden: Västra Sundby, Södra Vannesta, Västra träffar har Patrik Wirsenius förmodligen diHusby och Husby Tuna (se bilden upptill). grare kunskap om orten än de flesta. Hur be– Vi ser gärna att orten växer inifrån och ut, skriver han Stallarholmens plus och minus? vilket är mest gynnsamt med tanke på vägar, – Det första jag tänker på är det imponeVA och kommunikation. Den här planen vi- rande engagemanget och alla dessa aktiviteter sar områden som är lämpliga för byggnation. som anordnas. Det märks att det är en levanSen är det förstås upp till de ort med framtidstro! Sen markägarna hur de vill konstaterar jag att det finns göra, säger översiktsplaen stor inflyttning inte minst neraren. tack vare Sundby Strand och Patrik Wirsenius & co att många söker sig hit för ett ger också förslag på hur kvalitativt sjönära boende. ortens centrala delar kan – På minussidan finns att utvecklas. orten ligger lite off i förhål– Istället för att satsa lande till de stora kommunipå ett par centrumnoder kationsstråken. Det faktum handlar det om att jobba Patrik Wirsenius och Inger Hjerpe i att det inte finns en cykelväg med hela genomfarten, så samspråk i samband med Öppet hus över bron är också en svagatt det blir ett långt stråk kring översiktsplanen våren 2016. het, säger han.

Ingen handlingsplan I samtalet med Patrik kommer vi flera gånger tillbaka till att översiktsplanen inte är en handlingsplan. Den kan ligga till grund för framtida bygglovsprövningar, men det finns ingen plan för hur de goda visionerna om till exempel genomfartsvägen ska bli till verkstad. – Översiktsplanen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Stallarholmen och den skulle kunna användas mer proaktivt, men då krävs en samverkan av fler aktörer än enbart kommunen, säger han. Arbetet med Fördjupad Översiktsplan är nu inne i andra halvlek. Först väntar Öppet hus 14 november. Den så kallade samrådstiden, där alla som vill kan lämna skriftliga synpunkter, pågår till 18 december. Sen ska alla synpunkter bearbetas och ett nytt förslag tas fram. Under våren tas planen upp i Samhällsbyggnadsnämnden och därefter blir det ny utställning innan översiktsplanen klubbas i fullmäktige. – Vi räknar med att vi har en antagen plan innan sommaren, säger Patrik Wirsenius.

ÖPPET HUS kring Fördjupad översiktsplan

TISDAG 14 NOVEMBER 17.00–19.30 Mötesplats Stallarholmen, Gula industrihuset Planhandlingarna finns på medborgarkontoret på biblioteket eller kommunens hemsida: www.strangnas.se/fop-stallarholmen Synpunkter på samrådsförslaget skickas till: Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs Eller via e-post: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se (ange diarienr SBN/2015:2302)

GILLA STALLARHOLMEN 15


I höstkantarellernas ”Ingen tetrapack utan en fin människa som Gud har skapat”

G

– Tankar i Allhelgonatid

enom fönstret i Prästgården ser jag hur ljusen fladdrar där i hundratal på kyrkogården. Många har dessa dagar i början av november gått till sina käras gravar och tänt ljus och minns. På alla själars dag möter vi den djupaste smärtan, den som döden ger. Nästan alla har varit med om att förlora en livskamrat, släkting eller vän. Havet av fladdrande ljus i höstmörkret där på kyrkogården vittnar om vår kärlek till alla de som gått före oss. Men de vittnar också om en kärlek som ingen död och inget mörker kan rå på. Varje Allhelgonahelg ligger en liten bok på mitt skrivbord, en bok skriven i mitten av 60-talet av en mycket ung flicka, Barbro Karlén. En då 11-årig flicka som skriver så vi vuxna lär oss viktiga saker om just livet och döden. Även i år har jag läst och mediterat över hennes berättelse. Den handlar om en TV-farbror, som hon skriver, (då när TV var ung). Hon berättar att hon satt och tittade på farbrorn där i rutan. Han talade om döden. Hon blev upprörd över vad hon hörde honom säga. Hon måste reagera, det gjorde hon genom att skriva bl a följande: ”Jag hörde en liten stund på en farbror i TV, han sa att han var rädd för att dö. Det

var nog tur att farbrorn inte var så klyftig när han föddes som nu, för då hade han nog varit rädd för att bli född också. Det var kanske inte så konstigt att han var rädd för att dö, för farbrorn trodde att hela han var död för alltid när livet på jorden var slut. Jag tycker det är jätteorättvist mot Gud att tänka så dumt, han som skapat oss människor så fina. Vi kan se, gå, springa, leka, spela, skratta, gråta, önska, ja vi kan så jättemycket. Snälla TV-farbror, du förstår väl om vi skulle ta slut så fort, så hade väl Gud inte behövt göra oss så noga." Sen skriver hon att hon skulle vilja ta med TV-farbror ut i skogen och bara sitta där tyst och titta på allt det fina. Hon fortsätter att skriva av sig sina tankar – det blir många ord. Hon slutar med orden ”Förlåt mig snälla TV-farbror, men jag blev så ledsen på dig, men nu känns det mycket bättre. Och så ville jag bara säga till dig att du inte ska vara rädd för att dö för du är ingen tetrapack utan en fin människa som Gud har skapat”. Varje år när jag står där i novemberblåsten och försöker tända ljuset i gravlyktan så fyller de här orden mig med sådan värme, tröst och hopp! Gud, hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus! Ola Orwinger

Konfirmanderna Arvid tycker om att komma hem från skolan och får han välja läsk själv så dricker han helst 7 Up. Axel hänger helst med kompisar och spelar datorspel. Favoritgodiset är choklad. Emil spelar hockey, gillar inte läsk men dricker gärna havremjölk. Patrik är den klubbätande ARK-spelaren som gillar sommaren, för då får han bada. Leo blir glad av vänner, skämt och skratt. Spelar volleyboll och äter gärna glass. Gillar typ allt! Eva Sköld 16 GILLA STALLARHOLMEN

Vi välkomnar våra dopbarn in i den kristna gemenskapen

Övre raden från vänster: Emil Jordahl, Patrik Gustafsson Nedre raden från vänster: Leo Koskela, Arvid Törnlund och Axel Axhag

Filippa Hammar döptes den 16 september på Mälsåkers slott. Föräldrar heter Sara och Marcus Hammar och bor i Stallarholmen. Edgar Henry Karolius Holmstrand döptes den Edgar

Filippa

16 september på Mälsåkers slott. Stolta föräldrar är Sofie Forsbäck och Mats Holmstrand. Familjen är bosatt i Stallarholmen.

Hampus Alex Knut Thor döptes den 30 september i Överselö kyrka. Föräldrar är Maria Vidén och Tommy Thor. Familjen bor i Stallarholmen.

Mariakören i ny tappning!

M

ånga av de tidigare körmedlemmarna har nu lämnat Stallarholmen för att läsa eller jobba vidare. Trots det fortsätter vi Mariakören och idag har vi tretton sångare varav sju män. Ulla Wester och Kersti Olin leder tillsammans denna kör och vi blandar hej vilt klassisk musik, visor, pop, jazz … ja, allt som är bra musik helt enkelt. Under hösten kommer vi att framträda på Minnesgudstänsten. Denna högtid har nu bytt namn till Musik till tröst och glädje. Vi tänker nytt, vi tänker mycket musik. Mariakören kommer också att delta i vår stora Luciakonsert den 12 december. Kersti Olin och Ulla Wester


Helgonen undervisar

Kyrkofullmäktige

S

nart firar vi allhelgonahelgen, en av våra stora helger under året. Vi minns våra nära och kära som gått före oss. Vi besöker kyrkogårdar och gravar, tänder ljus och smyckar. Helgen har en dubbel innebörd – Alla helgons dag och Alla själars dag. En dag för alla heliga kvinnor och män som genom vår kyrkas historia varit exempel hur Gud verkar med och bland oss människor och en dag för alla döda, som någon sa: Alla döda är inte helgon och alla helgon är inte döda! En som blickar ner från taket i Överselö kyrka är den heliga Margareta, vi hittar henne också i altarskåpet i Toresunds kyrka. Våra ortodoxa vänner kallar henne Marina. Vad vet vi då om henne? Enligt legenden föddes hon år 289 i Antiokia i nuvarande Syrien, när hon blev kristen kastade hennes far ut henne från hemmet och när hon sedan stod emot försöken att få henne att överge sin tro blev hon dödad. Hon blev martyr. Under medeltiden var hon mycket populär och avbildas ofta med drake under fötterna och ett kors i handen. I vår almanacka återfinns hennes namn den 20 juli.

Pianoafton

med Dag Achatz Lördag 18 november kl. 16

Överselö kyrka Inträde 100 kr, pensionär 80 kr

Varmt välkomna!

2018–2021

För Kyrkan i Stallarholmens församling Ulla Wester Lena Rundberg Birgitta Brandt Christer Svedberg Eva Nylin Sven-Åke Eriksson Sverigedemokraterna Björn Karlsson

Vad kan vi då lära oss av henne? Jag skulle säga att hon påminner oss om att även idag blir män och kvinnor, unga och gamla förföljda för sin tros skull. Även idag tvingas kristna flickor till slaveri och tortyr. Människor förlöjligas och hånas, plågas och torteras för att de tror på Kristus. Hur förhåller jag mig till detta? Vilken är min reaktion när jag ser kristna människor följda? Vad är jag beredd att stå ut med för min tros skull? Vilken sida väljer jag i kampen mot det onda? Mats Wendt

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla Maria Hjernerth Carl Seved Tigerhielm Clara Wester Mats Bartling Ylva Gustafsson Höjer Lennart Möller Anne Falk Gustav Lindström Irmeli Löfstedt Rosén Rolf Hedberg Lena Falkman Peter Vårenius

Tankar & Toner oner ”Alla dessa dagar som kom och gick. Inte visste jag att det var livet.” Gästartist: Maria Hjernerth

Tisdag 7 november kl. 19 Mötesplatsen Gula Industrihuset, Stallarholmen. Fri entré. Välkomna önskar Ola, Ulla och Kersti

Vill du tala med en präst? Kontakta Ola Orwinger 346 41 eller Mats Wendt 346 42. Kyrktaxi Ring 0152-186 00 för kyrktaxi. Det kostar 20 kr i vardera riktningen. Webbplatsen Gå in på vår webbplats. Där finner du fler bilder och ibland utförligare reportage. Kollekt i mobilen! Nu kan du ge kollekt via Swish med din mobil. Stallarholmens församlings Swish-nummer för ”Dagens kollekt” är 123 056 68 44. Folder med månadskalender Månadskalendern finns som separat folder. Du kan hämta den i församlingshemmet, i kyrkorna och på webben. Församlingsexpedition Ytterselövägen 8, öppet tisd 10-12; 0152–346 40. Kyrkoherde Ola Orwinger 346 41; hem 430 10. Komminister Mats Wendt 346 42; Församlingspedagog Anna Särnå 346 45. Församlingspedagog Eva Sköld 346 43. Kyrkomusiker Ulla Wester 346 44. Körledare Kersti Olin 346 47. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346 51. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 53. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 46. Grafisk form församlingssidor och webbplats: Irene Johansson, 070-521 25 69, info@mediatorpet.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se

GILLA STALLARHOLMEN 17


Bo ett stenkast från strandpromenaden, båtbryggor och idrottsplatsen Nu har vi säljstartat Sundby Strand 4, Stallarholmen, fina strandnära tomter för byggnation av valfritt hus ur SmålandsVillans sortiment. Välkommen att ringa Camilla, 0727-41 10 40 eller Jack, 010-434 16 32 för mer information om dina möjligheter samt läs mer på www.sundby-tomter.com

SKAPA DITT DRÖMHEM FRÅN MYRESJÖHUS Nu har vi säljstartat Sundby Strand 4 i Stallarholmen! Här erbjuder vi strandnära tomter där du har möjlighet att bygga just ditt drömhem. För mer info ring Thomas Singelman, tel 010-434 14 17. Du kan läsa mer om området på myresjohus.se/sundbystrand4

65% Stefan & Lotta

Från dig till dig

Oskar

Anslut dig till stadsnätet du redan äger. Kom igång på fibra.se

18 GILLA STALLARHOLMEN


• • • PORTRÄTTET

Zeneddin Khaldoun Eterno

SLITER FÖR ATT SKAPA OAS VID SELAÖTORGET TEXT & FOTO: EVA HULTÉN

Venezuela har en natur som gjort sig känd för sin mångfald och dramatiska skönhet, men det är samtidigt ett land med bristande säkerhet. När Zeneddin Khaldoun Eterno 2009 fick chansen att jobba i Sverige tog han sin fru med sig och flyttade. Nu driver han Ohlssons hembageri i Stallarholmen. I Venezuela hade Eterno, som han numera kallas för enkelhetens skull, eget bageri och i Södertälje fortsatte han som bagare och konditor. Där blev han bekant med Lasse Ekman (antikhandlaren) som flyttade till Stallarholmen. Genom Lasse fick Eterno veta att Ohlssons Hembageri var till salu och bestämde sig förra året för att ta över det. – Jag är medveten om att bageriet gått omkull flera gånger men jag är beredd att satsa även om jag förstår att det tar tid att lyckas, säger Eterno optimistiskt. Igång sen fem Han kommer precis upp för trappan från bageriet med en plåt nybakade bullar och har varit i farten sedan femtiden. Han bakar allt själv och gör alla konditorivaror. – Det är alltid lika svårt att veta hur mycket jag ska baka. Jag vet aldrig hur många kunder som kommer, säger han. Att flytta till Sverige från Venezuela blev en rejäl kulturchock. – Här är allt så noga och reglerat. I Venezuela är det helt annorlunda men jag har anpassat mig, säger Eterno. Han sköter hela verksamheten själv med

hjälp av sin kusin och jobbar varje dag i veckan. – Här i Stallarholmen är det så lugnt och fint och jag har fått många kompisar. Jag har många kontakter och vi jobbar tillsammans.

– Min avsikt är inte att folk ska dricka onödigt mycket men att de kan ta sig ett glas vin eller en starköl till maten om de vill, utan att det blir så dyrt, säger Eterno.

Öppet alla dagar Eterno vill att folk ska känna sig hemma hos honom och han gör en rad satsningar för att hans butik och servering ska bli mer intressanta. Här serveras numera mat och de lagar allt själva. Det bjuds pastarätter, sallader, spanska tapas och mycket mer. Och det är inte bara luncher utan det går att få mat till kl 19 på vardagar och fredag–lördag till kl 21. På söndagarna är det öppet kl 10–15. Dessutom har Eterno sett till att få serveringstillstånd för öl, cider och vin. För att få detta var han tvungen att genomgå ett komplicerat prov och det kostar dessutom en hel del, vilket alla kanske inte är medvetna om. – Det var stressigt att svara på en massa krångliga frågor på datorn men jag klarade det trots allt, säger Eterno. Undertecknad har själv erfarenhet av detta prov och vet vad han pratar om. Det är inte helt lätt att förstå svensk alkohollagstiftning – särskilt inte när frågorna är tillkrånglade!

Underhållning I serveringen finns det 29 platser inne och 24 platser ute. När Eterno en kväll hade musikunderhållning blev det mycket lyckat och han tänker nu fortsätta med detta längre fram. – Jag satsar hela tiden för att göra det trevligt här i Stallarholmen men jag vet att det tar tid att nå ut. Jag hoppas dock att fler och fler Stallarholmsbor ska hitta hit, säger han. Eterno får besök av många turister i sin butik. De frågar ofta efter ett torg. – Det är synd att vi inte har ett torg med försäljning här i Stallarholmen. Antalet Pplatser på Selaötorget kunde gärna minskas för att ge plats för ett levande torg. Det skulle många vinna på, tror Eterno. Att jobba varje dag och pendla från Södertälje tycker Eterno blir lite ansträngande i längden. Nu söker han därför ett hus i Stallarholmen som passar honom, hans fru och de två döttrarna fem och sju år gamla. Kliv in på bageriet om ni har ett tips! GILLA STALLARHOLMEN 19


BYGGA BO • • •

DAIKIN

UTMANAR

SVERIGE sk k v al

DA

t ite

pan Ja

ad

ig

c

kl

e

utve

NÄR DUIKIN VI DET BÄ LL HA STA r e för Sve

VÄRMEPUMPAR FÖR BÄSTA BESPARING I DITT HUS Världsledande Daikin utmanar med ett komplett program värmepumpar utvecklade för Sverige.

www.daikin.se

Daniel Bäckström 070-361 88 36

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

SERVICE OCH REPARATION AV MASKINER. FÖRSÄLJNING AV KUBOTA-TRAKTORER • Lantbruk • Entreprenad • Skogsbruk • Grönytor • Även AC-service på alla slags fordon Brovägen 32, 645 62 Stallarholmen Anders Kjäll 070-344 40 35 maskintjanst@sverige.nu

VI LÖSER DET! Hos oss kan du hyra alla maskiner du behöver för ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

LARMVÄGEN 2 STRÄNGNÄS Tel 0152-158 80

Ring Micke i Stallarholmen

0152-434 63 | 070-954 91 51 www.lagermanskyl.se

Ombyggnationer Tillbyggnationer Nybyggnationer

Vi är elektrikerna som kan hjälpa dig med dina elinstallationer och reparationer.

Byggnadsplåtslageri Ventilation Takmålning Konstsmide Kristian Åmark 070-661 66 86 amarkbyggare@live.se

Odensicke Gård, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-420070-811 00 Mobil: 070-811 42 03 42 03 info@christerforsback.com www.christerforsback.com

Sedan 1957 har vi levererat med kvalité & god service.

Allt inom måleri Nyproduktion Renovering Fönster

Rotavdrag

Kontakta oss på 0159-105 26 eller info@metab.nu.

Nybyggnation Tillbyggnation Sedan 1995 070-338 30 89 www.wretstrombygg.se

20 GILLA STALLARHOLMEN

Tommy & Jonny Stallarholmen

Ring: 070-361 88 45


N Y P R O D U K T I O N AV R A D H U S & L Ä G E N H E T E R

BOKNING PÅGÅR V Ä LK O M M EN TI LL V Å R T K O N TO R PÅ LÅ N G G A TA N 12 I M A R IE FR ED

Kjerstin Geijerman | 0708 52 72 72 | www.maklartorget.se | kjerstin.geijerman@maklartorget.se


DET HÄNDER I NOVEMBER • • •

FREDAG 27/10 Fredagsmys för barn i åk 3–5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30 FREDAG 27/10 Visning inför auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 12.00–16.00. Även lördag 10.00–15.00. FREDAG 27/10 Visning inför auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 12.00–16.00. Även lördag 11.00–14.00.

lek och bus i skogen och gemensam matlagning med friluftsinspiratörerna Tony Nordgren och Camilla Antin. Kostnadsfritt. Anmälan via mail (stefan@ dromfabriken.net). Arr: Drömfabriken. Samling parkeringen Toresunds IP, 10.00 SÖNDAG 5/11 Minnesgudstjänst på Alla själars dag. Musik till tröst och glädje, med församlingens kör under ledning av Ulla Wester och Kersti Olin. Präster: Ola Orwinger, Mats Wendt. Ytterselö kyrka, 16.00 MÅNDAG 6/11 Sagostund. Vi läser sagor om pappor. Församlingshemmet, Eken, 10.00

FREDAG 27/10 SPF och PRO bjuder in politikerna till utfrågning kring seniorfrågor. Äldreboende, trygghetsboende, hyresrätter, dagcenter, gång- och cykelbanor m.m. Välkomna att lyssna och ställa frågor! Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 14.00–16.00 SÖNDAG 29/10 Auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 10.00

MÅNDAG 6/11 PRO ordnar höstmöte (budget). Info av biståndshandläggare Annika Sandell och Jennifer Roos. Anmälan senast 1/11 via mail (pia-kjell@telia.com) eller tel 0159-402 85. Församlingshemmet 13.00 MÅNDAG 6/11 BOOKworms. Bokklubb för åk 4. Biblioteket, 14.00

SÖNDAG 29/10 Auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 10.00. ONSDAG 1/11 PRO ordnar bingo. Församlingshemmet, 13.00 ONSDAG 1/11 Drömfabrikens filmklubb visar Kvinnan på tåget. Medlemskap i filmklubben krävs, hela säsongen (7 filmer) kostar 250 kr, löses vid entrén. Efter filmen ordnar vi fika med eftersnack. Mer info via hemsidan (www.dromfabriken.net). Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 19.00 LÖRDAG 4/11 Högmässa på Alla helgons dag. Ytterselö kyrka, 11.00 SÖNDAG 5/11 Familjedag i skogen för barn födda 2011-2014 med föräldrar. Ett par timmar med 22 GILLA STALLARHOLMEN

MÅNDAG 6/11 Leif Ekblom berättar och svarar på frågor om fåglars liv och leverne. Samarr med Strängnäs ornitologiska klubb. Fri entré. Biblioteket, 19.00 ONSDAG 8/11 Frivilligbyråns väntjänst ordnar Väntjänstträff. Församlingsvärdinna Birgitta bjuder på kaffe och hembakta kakor. Sven G Nilsson visar bildspel och berättar om sin vandring till Nordkalotten. Församlingshemmet, 13.30–15.30 ONSDAG 8/11 BOOKworms. Bokklubb för åk 5. Biblioteket, 14.00 TORSDAG 9/11 SPF Seniorerna inbjuder till Torsdagsträff. Peter Tengbrand visar bilder och berättar under rubriken ”Med cykel på Kuba”. Kaffe och lotterier. Mötesplatsen, Gula Industrihuset, 14.00 FREDAG 10/11 Stallarholmsfrukost för företagsamma. Tema bygg med bl a Patrik Wirsenius

om Fördjupad översiktsplan och info om byggprojekt från OBOS och Mäklartorget. Det bjuds på frukost. Anmälan via mail (stefan@dromfabriken.net). Välkomna alla företagsamma! Ohlssons Hembageri, Selaötorget 7.30 FREDAG 10/11 Fredagsmys för barn i fsskl – åk 2. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30

LÖRDAG 18/11 Pianoafton med Dag Achatz. Inträde: vuxen 100 kr, pensionär 80 kr. Överselö kyrka, 16.00 SÖNDAG 19/11 Auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 10.00.

MÅNDAG 13/11 Kura gryning. Vi läser högt ur Skattkammarön av Robert L Stevenson. Biblioteket, 9.00

ONSDAG 22/11 Välkomna till en eldig flamencoföreställning! Trio el Gancho (gitarr, flöjt, cello) kompar två flamencostjärnor: Josefine Chiacchiero och Rebecca Rubin. En kväll full av flamenco, samspel och underfundiga berättelser. Mer info via hemsidan (www.dromfabriken.net). Mötesplats Stallarholmen, 19.00

TISDAG 14/11 Öppet hus kring Fördjupad översiktsplan. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 17.00–19.30

FREDAG 24/11 Visning inför auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 12.00–16.00. Även lördag 10.00–15.00.

ONSDAG 15/11 PRO ordnar bingo. Församlingshemmet, 13.00

FREDAG 24/11 Fredagsmys för barn i fsskl–åk 2. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30

LÖRDAG 11/11 Träff med Hembygdsföreningen. Hanne Uddling berättar om bin och deras liv och leverne. Hembygdsgården Toresund, 14.00

ONSDAG 15/11 Hantverkskafé. Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! Kaffe och te med dopp, 20 kr. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 18.30 FREDAG 17/11 Visning inför auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 12.00– 16.00. Även lördag 11.00–14.00.

FREDAG 17/11 Fredagsmys för barn i åk 3–5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30

LÖRDAG 25/11 Stallarholmens Golfklubb inbjuder klubbens medlemmar till höstmöte. Kaffe och bullar. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 12.00

SÖNDAG 26/11 Auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 10.00 MÅNDAG 27/11 Författarbesök. Jan Arnald/Arne Dahl. Entré 50 kr. Biblioteket, 19.00 ONSDAG 29/11 PRO ordnar bingo. Församlingshemmet, 13.00


För fler evenemang följ oss på Facebook:

• • • ÅTERKOMMANDE

www.facebook.com/gillastallarholmen Följ även Stallarholmens Nätverks facebooksida: Vad händer i Stallarholmen?

FRIIDROTT Friidrott för alla barn och ungdomar. Måndagar 18.00–19.00. Tränare Bernt Gustavsson, IFK Strängnäs. Sporthallen. TRÄNING – SATSAFRISKT Ordnar sju motionspass i veckan för barn och vuxna. Gula Industrihuset, Mötesplatsen: KidzDanzy, barn 9–13 år, mån 18.00–19.00. Danzy, mån 19.00–20.00. Core, tor 19.00–20.00. Sporthallen: Tabata, tor 18.30–19.30. StyrkePuls, lör 9.00–10.00. Barngympa, barn 3–5 år, sön 16.00–17.00. Barngympa, barn 6–8 år, sön 17.00–18.00. www.satsafriskt.com BÅGSKYTTE Ons 18.30–20.30. Lör 14.00–16.30. Mer info: 073-866 62 40. Sporthallen. LUFTGEVÄRSSKYTTE Selaö-Toresunds Skytteförening. Tis 17.30–19.30. Tor 17.30–19.30. Barn, ungdomar, seniorer. Brovägen 32, samma hus som Biltjänst. FOTBOLL (SSK) Träning för barn, ungdomar och vuxna. Toresunds IP. Pojkar/flickor 2010–2011, sön 9.00–10.00. Pojkar/flickor 2008– 2009, ons 17.00–18.00, sön 10.00–11.00. Pojkar 2006–2007, ons 17.00–18.00, sön 11.00–12.00. Seniorer, olika tider, se hemsidan (www.laget.se/stallis). Kansliet öppet tis 16.00–18.00. www.laget.se/stallarholmen VOLLEYBOLL För barn och ungdomar åk 1–9. Yngre i målsmans sällskap. Tisdagar 17.30– 19.00. Mer info, Peter Hult, 070-373 96 79. Sporthallen. PINGIS För alla åldrar. Fredagar 18.00–20.00. Sporthallen.

HYR MÖTESPLATS STALLARHOLMEN FÖR FESTEN! Stort rum med mälarutsikt! Välutrustat med musikanläggning, projektor, porslin till 80 pers m.m. 070-285 10 25 www.dromfabriken.net/ motesplatsen

 

STALLARHOLMENS GOLFKLUBB Utmanande skogs- och parkbana. Verksamhet för barn, ungdomar, damer, veteraner m.m. Tävlingar. www.sthgk.se

SPF SENIORERNA STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar bridge, canasta, akvarellmåleri, bokcirkel, linedance, boule, gillesdanser och engelska. Ordnar även öppna träffar.

STALLHÄNG PÅ NORRBY Kom och ha roligt med våra snälla ponnyer! Onsdagar 15.00– 17.00, torsdagar 16.00–18.00, söndagar 10.00–12.00. Kontakta Heléne Jonsson, 070-294 28 85.

PRO STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar aktiviteterna sittgymnastik, läsecirkel (Selaön), bokcirkel, data, bingo, friskvård och kortspel.Boulespel tis- och torsdag vid Östabadet 13.00. www.pro.se/stallarholmen

YOGA Öka din kroppskännedom, styrka och uthållighet. Vuxenyoga, senioryoga, ungdomsyoga. Björkudden, Fabriksvägen 4. www.yogaistallarholmen.se

DRÖMFABRIKEN Förening som anordnar kurser i dans, musik, teater m.m. Även evenemang som Kreativa marknader och Vintagefestival. Uthyrning av möteslokaler. www.dromfabriken.net STALLARHOLMENS FRITIDSGÅRD För barn och ungdomar från åk 6 till 18 år. Anna Kihlblom, Linus Sandkvist och Linda Sandell hälsar alla välkomna! Öppet Mån 17.00–21.00. Ons 17.00–21.00. Fre 17.00–22.30. Facebook/ Stallarholmens Fritidsgård Brogården. BIBLIOTEKET Öppettider Mån 16.00–19.00 Tis 10.00–12.00, 13.00–16.00 Ons 10.00–12.00, 16.00–19.00 Tor 10.00–12.00, 13.00–16.00 Utställning 1–30 november: Former. Konsthantverk i trä av Karl-Åke Karlsson.

Läggesta Kiosk & Café

STATIONSH USET LÄGG ESTA FIKA, smörgåsar, färskt kaffebröd, lättare maträtter (Minigatukök). LIVSMEDEL, speceri-, mejerioch kylvaror. OMBUD för SJ, länstrafiken, Svenska spel Lotter.

ÖPPET: MÅN–FRE 6.30–18. LÖR 9–16. SÖN Stängt. TEL. 0159-106 66, 070-515 52 59

STALLARHOLMENS FÖRSAMLING Sopplunch, öppen förskola, gudstjänster, barnkörer, ungdomsledarutbildning. www.svenskakyrkan.se/stallarholmen RÖDA KORSET I STALLARHOLMEN Genomför insamlingar, håller café öppet på vårdcentralen i Mariefred på måndagar och genomför väntjänst bland annat på Thomasgården i Strängnäs. Sygruppen träffas tisdagar 10.00 på Dalkarlsvägen 2B. Mer info via ordf Staffan Andrén, 070-268 03 01

STALLARHOLMENS HEMBYGDSFÖRENING Anordnar välbesökta aktiviteter med anknytning till Stallarholmen. Hembygdsgård med museum. Dokumenterar gamla tiders seder och bruk. www.hembygd.se/stallarholmen

STALLARHOLMENS NÄTVERK Förening som arbetar för Stallarholmens bästa. Besök oss även på Facebook: Vad händer i Stallarholmen? www.stallarholmen.info

STALLARHOLMENS VIKINGAR Årlig vikingafestival i juli. Slöjdkvällar ons 18.00 i slöjden, Stallarholmsskolan. www.stallarholmensvikingar.se

Snickeriarbeten Inomhussnickerier Golv Lister Foder Innerväggar

Kök

Montering Renovering

Fasader

Församlingskalendarium Detaljerad information finns på

Församlingshemmet Eken (f.d. Öppna förskolan) Måndag och fredag kl. 9–11.30 (ej 30/10, 3/11) Konfirmander Tisdagar kl. 14.30–17.30, (ej 21/11) Mariakören Tisdagar kl. 19 Sopplunch Torsdagar kl. 12 Seniorkören Tisdagar kl. 10.30

Gudstjänster 4/11 Alla helgons dag Högmässa kl. 11.00 Ytterselö kyrka, Ola Orwinger 5/11 Söndagen efter Alla helgons dag, Alla själars dag Musik till tröst och glädje. Minnesgudstjänst kl. 16.00 Ytterselö kyrka Ola Orwinger, Mats Wendt 12/11 Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11.00, Franciskuskapellet, Mats Wendt 19/11 Söndagen före Domssöndagen Högmässa kl. 11.00, Franciskuskapellet, Ola Orwinger 21/11 Förbönsmässa kl. 9.00, Toresunds kyrka 26/11 Domssöndagen Högmässa kl. 11, Franciskuskapellet

Franciskuskapellet Förbön för jordens barn Tisdagar kl 8.30, (ej 21/11)

Panel Tilläggsisolering

070-570 11 47 | www.alltjanster.se

GILLA STALLARHOLMEN 23


Bli textilåtervinnare! Nu kan du som har färgsortering sortera textilier i den rosa påsen. Låt textilier som är hela komma till användning hos någon annan, och sådant som är trasigt bli till någonting nytt genom fiberåtervinning. Sortera textilier med den rosa påsen. • Hela och trasiga textilier, så länge allt är torrt! • Inga skor eller hårda föremål som kan ha sönder påsen. • Fyll påsen endast till hälften och knyt en ordentlig dubbelknut. Då håller sig textilierna torra hela vägen fram till oss. Nyfiken på mer? Kika in på sevab.com/textilier.

sevab.com