Gilla Stallarholmen - Oktober 2017

Page 1

NOTISER PORTRÄTTET ARTIKEL

• VIKTOR BÄST I SVERIGE

• HIMALAYA NÄSTA FÖR SAGA

• DAGS FÖR ÅRLIGT LÖPARLOPP OKTOBER 2017

MOBILEN MAKALÖS MANICK OCH STRESSKÄLLA

VALSKRÄLL BÄDDAR FÖR KYRKLIG FÖRNYELSE

Vi besökte Majsfestivalen

Guldgula godsaker i pannan ”Undersökningar visar att vi tittar i våra mobiler i snitt 150 gånger per dag.”


INGÅNG • • •

NU HAR STALLARHOLMSBORNA

De 300 rösterna 2013 blev 500 röster i kyrko­ valet 2017 och en stor majoritet ville se en förändring i styret av Stallarholmens församling. Val­ segrarna, med hela 60 procent av rösterna, är Öppen kyrka med Maria Hjernerth och Carl Seved Tigerhielm i spetsen. Här är några av de tankar som gruppen lagt fram: att anställa en diakon, att synas mer ute i sam­ hället, att modernisera och skapa mer angelägna gudstjänster, gärna en kvinnlig präst!

GILLA STALLARHOLMEN

GÅ, JOGGA, SPRING!

att se hur tankar omsätts till handling när det nya kyrkofullmäktige till­ träder vid årsskiftet. Tror banne mig att jag ska besöka det första mötet med fullmäktige (även om en av ledamöterna menar att träf farna kan vara ett sömnmedel av guds nåde för utomstående). Nu är det ett år kvar till nästa val! Våra pensionärsorganisa­ tioner SPF och PRO tar på sig ledar tröjan och bjuder i god tid in politiker från samtliga partier till en hearing om olika senior­ frågor. Träffen äger rum fredag 27 oktober och kommer att avhandla allt från äldreboende och hyresrätter till dagcenter och kommunikationer (mer info på notissidorna). Bra inititativ SPF och PRO! FOTO: PIXABAY.

DET SKA BLI SPÄNNANDE

ETT ANNAT BRA INITIATIV är det som tagits av Stallarholms­ skolans ledning, nämligen att in­ föra mobilfritt under skoldagarna. Det kan finnas invändningar, till exempel att det inte förankrades i lärarkåren och att mobilen kan vara ett bra verktyg på lektio­ nerna, men på det stora hela tror jag att det knuffar arbetsro och kompisskap i rätt riktning. Ni hit­ tar ett helt uppslag om mobiler, dopaminduschar och hjärnstress längre fram i tidningen! STEFAN SEIDEL, REDAKTÖR

2 GILLA STALLARHOLMEN

Gilla Stallarholmen – Inte vilket månads­ magasin som helst

Det är ett årligen återkommande

SAGT SITT.

oktobertecken: Stallarholmsloppet! Kryssa lördag 14 oktober i

REDAKTÖR Stefan Seidel 070­285 10 25 stefan@gillastallarholmen.se

kalendern och kom till Toresunds IP. Här finns distanser för hela familjen, allt från 500 meter för knattarna till 10 km för den lite

LAYOUT Annsofi Ericsson Petrini 070­788 40 19 annsofi@gillastallarholmen.se

mer vältränade (spana in annonsen intill för fler detaljer). FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

SKRIBENTER Eva Hultén Anneli Lövstav

En miljonvinst IBLAND ÄR LIVET INTE ENKELT, varken för vuxna eller barn. Vi får ut­

maningar på vår väg genom livet som gör att vi inte alltid kan fixa allt själva eller klarar av den situation vi är i. Jag är av uppfattningen att alla människor är värda chanser, riktiga chanser, att vara med i samhället och jag tänkte berätta om en person som fick en sådan chans. Under slutet på sommaren blev det klart för mig som förälder att ett av mina barn behövde få stöd i sin vardag i skolan och jag hörde då av mig till rektor och barnets före detta mentor. Jag var ganska skör i det ögonblicket jag lyfte luren, för jag ville ha stöd från skolan till det käraste jag har: mitt barn. FOTO: FREDRIK WELANDER

Change

i min sköra stund var hur skolan skulle agera. Skulle jag bli en av de föräldrar som var tvungen att kämpa i åra­ tal för att få stöd till mitt barn? Skulle de vägra? Skulle de säga att det inte fanns några diagnoser eller utredningar? ”Tänk om de ber mig bara att ta det lugnt och inte oroa mig så mycket? Tänk om de inte tar oss föräldrar och barnet på allvar!” Det som hände var istället den absoluta motsatsen. Ett par timmar efter att jag hört av mig blev jag uppringd från personal i skolan som sa ”klart vi ska hjälpas åt!” DET JAG INTE KUNDE VETA

REDAN SAMMA VECKA hade vi föräldrar ett möte där flera i personalen och rektor var med. På mötet fick vi höra att skolan har en liten un­ dervisningsgrupp där elever går som av olika skäl behöver stöd i sin vardag i kortare eller längre perioder. Ett par dagar efter vårt möte fick mitt barn börja i den gruppen. Skolans rektor och personal har på ett exceptionellt sätt gjort in­ satser som jag aldrig kunnat förvänta mig. Insatser som förändrar ett barns vardag och som påverkar hens framtid positivt. Istället för att vara i riskzonen för att inte orka med att studera har barnet nu alla chanser att behålla sina goda betyg eller till och med att höja dem.

den här riktiga chansen var som att vinna mil­ jonvinsten – men ännu bättre. Det är känslan jag får som förälder på grund av det fantastiska bemötandet vi fick från skolan. Det lönar sig för alla, inte bara för alla barns (och vuxnas) välmå­ ende och framtid, att stöd finns där det behövs. Det är samhällseko­ nomiskt lönsamt att se till att alla barn klarar av skolan. Det finns det siffror på, men det är en annan historia som jag får berätta mer om vid ett annat tillfälle.

FOTO Lillan Gustavsson Sven G Nilsson

ÖVRIGA MEDVERKANDE Anette Elvelind, Camilla Antin, Dan Stenmark, Johanna Elgholm, Kukkamariia Valtola Sjöberg, Lena Gustavsson, Peter Sigurd, Sten Billerud, Sven G Nilsson, Tony Nordgren. UPPLAGA 3 600 ex DISTRIBUTION Delas ut till alla hushåll i Stallarholmens kommundel av Prolog: Ann­Marie Svedberg, Christer Svedberg, Janne Kummu. Finns att hämta i tidningsställ och caféer i Stallarholmen, Strängnäs, Mariefred, Åker och Läggesta stationskiosk. NÄSTA NUMMER Kommer torsdag 26 oktober. Materialstopp onsdag 11 oktober. FACEBOOK Gilla Stallarholmen. HEMSIDA www.gillastallarholmen.se TRYCK Österbergs, Nyköping. FOTO FRAMSIDAN Lillan Gustavsson.

DET KÄNNS SOM OM

KUKKAMARIIA VALTOLA SJÖBERG, TACKSAM FÖRÄLDER

NOTISER PORTRÄTTET ARTIKEL

• VIKTOR BÄST I SVERIGE

• HIMALAYA NÄSTA FÖR SAGA

• DAGS FÖR ÅRLIGT LÖPARLOPP OKTOBER 2017

MOBILEN MAKALÖS MANICK OCH STRESSKÄLLA

VALSKRÄLL BÄDDAR FÖR KYRKLIG FÖRNYELSE

Vi besökte Majsfestivalen

Guldgula godsaker i pannan ”Undersökningar visar att vi tittar i våra mobiler i snitt 150 gånger per dag.”


Stallarholmens Sportklubb

Stallarholmsloppet 2017 lördag 14 oktober

Toresunds IP start 13.30 Knatteloppet (400 m) Korta distansen (2,5 km) start 14.00 Långa distanser (5 km och 10 km)

Viktigt att veta: start och mål för båda loppen: Toresunds IP anmälan till: kansli@stallarholmenssk.se startavgift: Förhandsanmälan: Knatteloppet: 20 kr. 2,5 km: 80 kr. 5 km & 10 km: 180 kr (80 kr tom 15 år).

Spring eller gå – du väljer själv!

Anmälan på plats: Knatteloppet: 20 kr, 2,5 km 100 kr. 5 km & 10 km: 200 kr (100 kr t o m 15 år). Avgiften betalas in till bg: 263-6702, eller swish 1231733732

följ oss på facebook – stallarholmsloppet

GILLA STALLARHOLMEN 3


NOTISER • • •

Anettes boktips

STALLARHOLMSSKOLAN – INTE VILKEN SKOLA SOM HELST

JAG SER DIG AV CLARE MACKINTOSH

Högre, snabbare, fortare fri­ idrottstävling för klasserna 3–6 som genomförs varje höst. Elever­ na deltar i längdhopp, kast och 60 meter. Precis som i de olympiska spelen är mottot: högre, längre och snabbare.   Eftersom friluftsdagen är åter­ kommande tävlar eleverna inte bara mot varandra utan även mot sina egna resultat. För de elever som vill tävla lite mer finns ett 400-meterslopp och som avslu­ tande aktivitet en kurirstafett, där varje klass ställer upp med varsitt lag. TREKAMPEN ÄR SKOLANS

Garanterat mobilfritt! Från vä: Elroy, Sixten, Noilly och William.

FOTO: CAMILLA

ANTIN.

Välkomna till Familjedag i skogen! Söndag morgon 10 september – äntligen sol! Barnen hjälps åt att samla kråkris till elden medan de vuxna förbereder eld och korv­ grillning inne i vindskyddet. När elden tagit sig ger sig barnen ut på äventyr. Det lyfts på stenar, tittas på lövens färgskiftningar och sko­ gen fylls av skratt. Terminens första Familjedag i skogen!   Vid nästa tillfälle tänker vi fördjupa oss lite i insekternas värld med hjälp av spadar, förstoringsglas och stor upptäckarglädje! Välkomna! CAMILLA ANTIN, TONY NORDGREN,

Tillhör du dem som läser slutet först? Det får du INTE göra med den här bo­ ken. En dag upptäcker Zoe sig själv på bild bland kontaktan­ nonserna i tidningen. Dagarna som följer dyker det upp nya bilder av kvinnor med samma kontaktinfo. Är det ett miss­ tag, ett konstigt sammanträf­ fande eller är det så att någon håller koll på dessa kvinnor? Zoes familj tror inte att det är Zoe på bilden utan bara någon som liknar henne. Men Zoe gör en polisanmälan och strax efter hittas en av de an­ dra kvinnorna död. Zoe kän­ ner sig iakttagen och förföljd. Står hon månne näst på tur?

LEDARE FÖR FAMILJEDAG I SKOGEN

ANETTE ELVELIND,

MER INFO: WWW.DROMFABRIKEN.NET

STALLARHOLMENS BIBLIOTEK

TÄVLINGEN HAR GOD och värdefull hjälp av funktionärer från klasserna 8–9. De får le­ digt från sina or­ FOTO: PIXABAY. dinarie lektioner och stöttar och hjälper de yngre eleverna.   För elever som går i klasserna 4–6 är även trekampen en uttag­ ning till skolkampen mellan sko­ lorna i Åker, Mariefred och Stal­ larholmen. Ett prestigefyllt möte som i år kommer att avgöras på Hammarens IP i Mariefred fredag 29 september. För många elever är en friluftsdag som trekampen en dag då klasserna kan jobba teambildande och på så sätt stärka sammanhållningen

Mögel på förskolan

ANNELI LÖVSTAV,

En av förskolebyggna­ derna i Stallarholmen har drabbats av mögel. – Vi kände redan ti­ digt under året att det luktade och under som­ maren gjorde kommu­ nens fastighetsbolag en stor utredning. För Tillhåll för samhällets allra minsta. Mikrobakterierna. några veckor sen fick vi FOTO: LENA GUSTAVSSON. besked om att det fanns mögel i den äldsta delen av tegelhuset, berättar förskolechef Marie Wiberg. Det kommer ta lång tid innan problemen åtgärdats. Det första steget är få ett antal paviljonger på plats så att man kan sätta igång saneringen, men det kommer sannolikt dröja till början av nästa år. – Nu har vi begränsat användningen av lokalerna till tiderna kring öppning och stängning, och vi äter måltiderna inne. Sen har vi flyttat ut de flesta av förskolans aktiviteter. Vi hoppas inom en snar framtid ha ett stort tält på plats där barnen ska kunna värma sig, berättar Marie. Det är först när tegelbyggnaden evakuerats som man kan börja riva och slå fast hur mögelangripen byggnaden är. Sex månader. Tolv må­ nader. Inget vet i dagsläget. – Det viktigaste är att vi kommer in i paviljongerna. Sen får det ta den tid det tar, resonerar Marie Wiberg.

LÄRARE PÅ STALLARHOLMSSKOLAN

STEFAN SEIDEL

första del har eleverna förberett sig med att träna in de olika grenarna på lek­ tionerna i Idrott och hälsa. Så nu är det bara vädret som kan sätta stopp för elevernas resultat i tre­ kampen 2017.

UNDER TERMINENS

4 GILLA STALLARHOLMEN

Stolt guldkille, Viktor Elgholm. FOTO: JOHANNA ELGHOLM.

VIKTORY! Trettonåringen Viktor Elgholm kan för andra året i rad titulera sig bäst i Sverige! Det rör sig om islandshästar och den här gången var tävlingsformen GDK vilket står för Gaedingakeppni. Mäster­ skapet ägde rum i början av sep­ tember i Kristianstad, och Viktor tävlade med hästen Orri från Mörtö. I flera av momenten fick han det höga betyget 9. – Det var sjukt jämnt så det kändes extra kul att vinna, berät­ tar Viktor.


• • • NOTISER

POLITIKERSVAR OM SENIORFRÅGOR SPF Seniorerna och PRO i Stallar­ holmen har inbjudit alla politiska partier i Strängnäs kom­ mun till en utfrågning fredag 27 okt 14–16 i Gula Industri­ huset. Föreningarna vill känna politikerna på pulsen i Stallar­ holmsfrågor om bostadspolitik, kommunikationer och vård.

boende i Stallarholmen? Frågan om en säker gång- och cykelbana över Stallarholmsbron har varit föremål för många långa diskus­ sioner utan att något hänt. I takt med den ökande trafiken är bron idag en livsfarlig passage för cyk­ lister. Vi förstår att det är nödvän­ digt med ett samarbete med Tra­ fikverket men vilket parti är berett att ta initiativ till en för­ ändring? I många kommu­ ner i landet åker pen­ sionärer buss gratis mellan kl 9–15. Var­ för inte i Strängnäs Äldreboendet som stannade på ritbordet. ILL: SWECO. kommun? Bussarna Efter ned­läggningen av Selaö­ under denna tid går i alla fall hemmet och det sent avbrutna nästan tomma. Vad tycker politi­ byggandet av ett äldreboende på kerna? Coop-parkeringen vill vi veta Det här är några av de frågor vi hur politikerna tänker sig frågan ställer till politikerna. Deras svar om äldreboende i Stallarholmen. kan kanske ge en vägledning till Våra gamla vill bo kvar på orten hur vi skall rösta i kommande och inte bli transporterade till kommunalval. Moderator blir andra kommundelar där de inte Margareta Grevesmühl. DAN STENMARK, känner sig hemma. Går ett trygg­ SPF STALLARHOLMEN hetsboende i Åker före ett äldre­ POLISEN INFORMERAR

Lokalt Brå upp­startat i Stallarholmen Den samlade polisära lägesbilden för Stallarholmen är att det överlag är en trygg kommundel att bo i. Under året har det rapporterats en del brott som stölder, misshandel och skadegörelse, men inte i någon större omfattning. Det är väldigt sällan polisen behöver göra någon utryck­ ning med blåljus till Stallarholmen. Det som ofta inkommit till polisen under senaste halvåret är trafikrelaterad problematik. Det som sticker ut är ungdomar och trimmade mopeder. Det senaste halvåret har lokala Brågrupper startats upp i Stallar­ holmen, Åker, Mariefred och Strängnäs. Arbetet leds av kommunens trygghetssamordnare, Marie Hedin. Även kommunpolisen finns med i arbetet. Målet med Lokala Brå är att jobba långsiktigt med ett brottsförebyg­ gande arbete som främjar tryggheten för alla som bor i Stallarholmen. Tanken är att Brå träffas fyra gånger per år. Under mötena diskuterar vi den lokala problembilden, samordnar åtgärder, följer upp och utvär­ derar. Polisen ser gärna att ni som bor i Stallarholmen tipsar oss så att vi får en bättre bild av vad vi ska inrikta oss på. Ni kan ringa 114 14 eller gå in på polisen.se för att lämna tips.

Utflykter i hembygden

Varje månad tar fotografen Sven G Nilsson oss med på en upptäcksfärd i vår hembygd.

Varg på Selaön! Arkeologen Jan Erik Anderbjörk har skildrat hur det gick till att jaga varg på Selaön i början av 1800-talet. Under vintrarna när isen låg kom vargen vandrande från fast­ landet. När isen gått upp på våren, bestämde man i socknarna Ytter­ selö och Överselö att anordna vargskall. Man samlades vid Överselö kyrka och vid solens uppgång började man ”utskalla” all mark ända till sjön i öster. Det behövdes många hundra personer för att skall­ linjen skulle fungera effektivt.   I höjd med Åsa och Valla gjorde man ett första stopp. Nästa gång man stannade var när vänstra flygeln kommit till Eknäs. Den högra flygeln fick inte stanna förrän de kommit fram till Ytterselö kyrka och Tunavik. Därefter satte linjen igång för att till kvällen vara vid Nällsta gärde. Man gjorde upp eldar och höll noga vakt under nat­ ten. Näten sattes upp på Nällsta gärde vilket sedan den tiden kallas ”Vargbacken”.   Andra dagen var viktigast då vargarna skulle drivas in i näten. Nu drev man från Hornby udde och ner till Nällsta. Så var vargarna fast! Nu ska man inte tro att det vimlade av vargar. Sockenprotokoll visar att vargskall ägt rum bara vid några få tillfällen. Vargnätens standard­ mått är ca 15 x 2,5 meter.   Vill du se ett äkta vargnät och andra intressanta föremål är du välkommen till Hembygdsföreningens museum. Hör av dig!

SVEN G NILSSON, SVENGEFOTO@GMAIL.COM, 070-6458015 ILLUSTRATION: EDMUND ERIKSSON

KVALKLART! Serietabellen i herrarnas di­ vision i fotboll 4 är mycket behaglig läsning såhär med en match kvar att spela. I topp förvisso seriesuveränen Sy­ rianska, men på andra plats med betryggande avstånd till efterföljande lag: Stallarhol­ Målfarlige Edin Skorupan i dribblar­ mens sportklubb! Efter 3-0 tagen FOTO: STEN BILLERUD. hemma mot Ärla i fredags står det klart att SSK får kvala till division 3. Nu blir det en nagelbitare för att se om SSK kan svinga sig upp ytterligare en division via kvalet som avgörs i oktober. SSK i trean? Skulle vara fantastiskt! STEFAN SEIDEL

PETER SIGURD, KOMMUNPOLIS STRÄNGNÄS

GILLA STALLARHOLMEN 5


FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN • • •

VI UTFÖR SKOGSGALLRING!

Brovägen 32, 645 62 Stallarholmen Anders Kjäll 070-344 40 35 maskintjanst@sverige.nu

SERVICE OCH REPARATION AV MASKINER • Lantbruk • Entreprenad • Skogsbruk • Grönytor • Även AC-service på alla slags fordon

RING 070-586 02 16, 0159-200 01 FREDRIK KLINGSPOR Hista säteri fredrik@hista.se

EN RIKTIGT BRA BILVERKSTAD NÄRA DIG! Vi servar och reparerar ALLA bilmärken! Vi är ackrediterade och får ”släcka” 2:or som du fått på Bilprovningen! BROVÄGEN 32, STALLARHOLMEN • TELEFON 0152-405 56 • www.biltjänst.nu

Sonjas Hårateljé ÖPPETTIDER: Mån–Tor 9–18, Fre 9–16 Lunchstängt 12–13 Välkomna!

Välkomna

till Selaötorget!

Vi hyr ut lokaler och lägenheter i Stallarholmen, Strängnäs och Mariefred

FÖRVALTNING HAMMARSTEDT FASTIGHETS FÖRVALTNING

Kontoret öppet mån–tors 10–16. Tel: 0152-252 94

6 GILLA STALLARHOLMEN

Snickeriarbeten Inomhussnickerier Golv Lister Foder Innerväggar

Kök

Montering Renovering

Fasader e Tar båd kort och r! te kontan

073-677 05 46

ÖSTAVÄGEN 9, 645 62 STALLARHOLMEN

Panel Tilläggsisolering

070-570 11 47 | www.alltjanster.se

STALLARHOLM ENS TOBAK GODIS • LÄSK • G LASS TI DN I NGAR • LE KSAKE R

Carina Svensson CERTIFIERAD MASSÖR

ÖPPETTIDER: MÅN–FRE 9–19 LÖR 10–19 SÖN STÄNGT

OHLSSONS HEMBAGERI Nu även lunch! Tel: 0152-71 08 19

VÄLKOMNA! Tel: 0152-434 30

Massageterapi för både muskulära besvär och avslappning, gedigen utbildning och erfarenhet sen 1991 Dalkarlsvägen 2, gaveln Stallarholmen Tel: 070- 67 162 49


• • • FÖRETAGARE PÅ HEMMAPLAN

NS STE H Ö MO R M B LO R U T E FÖ NE! & IN NYHETER på väg in bland krukor m.m!

Hos oss kan Du beställa blommor till sorg, bröllop m.m.

Vi kör bud i Stallarholmen med omnejd.

PSSST... Kranskurser i november, håll utkik för datum...

HÖSTÖPPETTIDER FRÅN 1/9

Mån–tisd 10–14, ons–fred 10–18, lörd 10–15, sön stängt. Husby ringväg 32, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-400 81 Följ oss på www.solakers.se

Kom till politikerutfrågning kring viktiga seniorfrågor! SPF Seniorerna Stallarholmen och PRO Stallarholmen har bjudit in alla partier till en utfrågning kring viktiga seniorfrågor. Kom och lyssna och ställ frågor!

TID: Fredag 27 okt kl 14.00–16.00 PLATS: Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset Moderator: Margareta Grevesmühl ÄMNEN

LEDIGA PLATSER PÅ RIDSKOLAN!

Dagcenter i Stallarholmen

Bostadspolitik • Trygghetsboende

Underhåll av befintliga

• Seniorboende

hjärtstartare i Stallarholmen

• Äldreboende

Övriga frågor

• Hyresrätter

• Turridning året om.

Kommunikation

Mingel

• Privatlektioner

• Gratis buss för äldre kl 9.00–14.00 (som i Eskilstuna)

• Företagsevent

• Gång- och cykelbanor till Kumla, Överselö och över bron

Edeby Gård • Johanna Elgholm Islandshästutbildning www.islandshest.se | 0152-454 46 | stallet@islandshest.se

STALLARHOLMEN

S TA L L A R H O L M E N

RödaKorset i Stallarholmen Tycker du om gamla prylar? Vi behöver mer personal till Röda Korsets försäljning och caféverksamhet i Mariefred. Hjälp oss med några timmars arbete när det passar och hjälp på det sättet i din tur människor i nöd! Kontakta Staffan Andrén på telefon 070-268 03 01.

Läs mer om om Röda Korsets hjälpverksamhet på: www.redcross.se

STALLARHOLMEN

LUTHER DÖD ELLER LEVANDE Skådespelaren PER RAGNAR vänder upp och ner på bilden av ”Luther-på-våraaxlar”. Patrik Sandin orgel, musik Mattias Wager.

TORESUNDS KYRKA söndag 8 oktober kl. 16

Information om aktiviteter finns på vår hemsida:

Inträde 100 kr, pensionär 80 kr. Förköp fr o m 3/10 på församlingsexpeditionen

www.hembygd.se/stallarholmen

GILLA STALLARHOLMEN 7


Manick som äger! TEXT: STEFAN SEIDEL ILLUSTRATION : ANNSOFI ERICSSON PETRINI

29/9:

Det är nu 10 år sen smartphonen lanserades. Ett fantastiskt red­

Ilse Wicherts pratar på företagarfrukost på Strängnäs Business Park.

skap och samtidigt en källa till stor stress. Undersökningar visar att

6/10: Stallarholmsskolan inför mobilfritt.

Det är så ironiskt. Jag håller på att förbereda mig inför intervjun med Ilse och har just formulerat frågan: Vad händer med våra hjärnor när vi sitter fokuserade med en arbetsuppgift och det plingar till i mobilen? Just i det ögon­ blicket hörs ett pling. Jag lyf­ ter blicken från datorskärmen och skiftar fokus till mobilen. Jag är torsk. – Det som händer är att dop­ aminnivån i hjärnan stiger. Vi blir alerta och glada.  Det är någon som tänker på oss! Men sen tar det 10–20 minuter innan vi hittar tillbaka till fokus igen, berättar Ilse Wicherts. Mobilen och datorn är verktyg som verkli­ gen underlättat vår vardag. Tänk bara skriv­ maskin och tippex. Tänk alla gånger vi goog­ lar efter information som tidigare tagit tim­ mar att få fram. Hur de sociala medierna län­ kat oss samman. Dopaminjunkies Men den lilla händelsen med plinget i mobilen kastar också ljus över utmaningen med dessa verktyg. Vi riskerar att bli dopaminknarkare. 8 GILLA STALLARHOLMEN

vi kollar på mobilen i snitt 150 gånger per dag.   – De senaste fem åren har vi sett dramatiska förändringar i män­ niskors beteende. Nu behöver vi lära oss hur vi ska hantera mobi­ len och datorn, säger Ilse Wicherts, expert på arbetsmiljö.

En stunds paus i vardagen? Vi de vaknar tills de går och lägger sig, och det är tar fram mobilen och pusslar ett ständigt inflöde av impulser. Hjärnan ropar ihop ett ord i wordfeud, plutar efter vila. med munnen och fyrar av en bild, vittjar messenger, kollar Sund avskärmning på facebook, upptäcker en kul Hur ska man då använda tekniken på ett sunt länk som leder till nästa… sätt? En viktig faktor är att gå från att ägas av – Sen några år tillbaka har vi telefonen till att äga den. Från att vara en per­ sett dramatiska förändringar i son som robotmässigt följer alla impulser, kol­ människors beteende. Vi tittar lar varje pling, till att ta kommandot. Här har i snitt 150 gånger per dag i Ilse Wicherts en lång rad handfasta råd. våra mobiler. Vi förväntas – Börja med att stänga av alla pushmeddevara nåbara när som helst, var landen så att du inte ser eller hör när du får som helst, säger Ilse. aviseringar. Det gäller både e-post, facebook, Grejen är bara att våra hjär­ whatsapp, instagram och andra kanaler. Är det nor inte har förändrats. De ett för stort steg, stäng åtminstone av ljudet, funkar på ungefär samma tipsar Ilse. sätt som för fem år sen och Samtidigt som jag skri­ ”Facebookanvändare för hundra år sen. ver detta stycke smyger spenderar i snitt 51 – Multitasking finns inte. det upp en ruta i höger­ Visst finns det automatiska krysset på datorn. Face­ minuter per dag på handlingar som inte kräver så booksymbolen och ”du facebook.” mycket av hjärnan, men i har ett nytt meddelande”. prin­cip kan hjärnan bara fo­ Jag får verkligen hålla fast kusera på en sak i taget. mig för att inte smygkika. Den här krocken mellan alla lockelser med Hennes andra råd för att bli härskare över tekniken och hjärnans begränsningar leder till skärmen är att bestämma sig för när man vill en kollision: hjärn­stress. Många människor le­ kolla och vad man vill kolla. Bestäm dig för ver idag med mobilen vid sin sida från det att när du vill checka facebook och hur länge.


– De sociala medierna är gjorda för att man ska hänga kvar och klicka sig vidare. Titta gärna med ett tydligt syfte och av­ gränsa tiden. Less is more Ilse Wicherts menar också att det kan vara vits att gå igenom vilka kanaler man egentligen vill använda. Idag finns en uppsjö: instagram, twitter, facebook, messenger, linkedin, whats­ app, snapchat m.m. Det kan vara ett stort stressmoment att hålla sig uppdaterad över­ allt. – Själv är jag på väg att radera mitt twitter­ konto helt enkelt för att jag inte har något tyd­ ligt syfte med det, säger hon. Även sömnen kan åka på stryk av mobilan­ vändandet. All input höjer dopaminnivån och du blir mer alert. – Man går upp i varv av all information, så mitt råd är att inte ha telefonen alls i sovrummet. Den senaste forskningen visar också att vi sover sämre enbart av att ha telefonen i rummet, trots att den står på stör­ej­ Anna, 40 läge, för att vi as­ Egentligen är det socierar telefonen knäppt att man ägnar med aktivitet, säger massor av tid åt att Ilse. titta på Facebook på Social stress Det kan vara svårt att få sina ungdo­

vad andra gör, istället för att hitta på saker själv!

mar att avstå mobil­ Jonas, 29 telefonen den sista Mobilen är ett jätte­ stunden innan lägg­ bra verktyg! Men dags. Att hänvisa det som kan vara till forskning väger jobbigt är att man liksom inte blytyngt jämt förväntas vara hos tonåringarna – nåbar och svara i här talar jag ur egen telefon. erfarenhet. Ilse Wi­ cherts är också med­ veten om den sociala pressen som många kän­ ner, inte minst barn och ungdomar. – Många känner att de måste vara med hela tiden. Om jag inte syns på snapchat under ett par timmar kanske jag får en känsla av att inte vara med i gruppen längre. En annan social stress är den oro som infinner sig om man inte får tillräck­ ligt många gillamarkeringar på sina uppda­ teringar. Många ungdomar har berättat för mig att de tar bort bilder om de får för få reaktioner. Experiment Hur ändrar man sina vanor? Hur kan man som förälder uppmuntra barnen att ändra sina vanor? Ilse Wicherts har ingen stor till­ tro till moralpredikningar och pekpinnar. Det funkade ju inget vidare när man själv var ung, så varför skulle det funka nu? Av alla de råd som Ilse ger gillar jag bäst detta med att pröva sig fram. – Det man kan göra är att experimentera. Vad händer med mig när jag inte har telefonen

med mig … när jag går och lägger mig, kastar soporna, äter middag, handlar mat, springer i skogen? Känns det obekvämt? Får jag pa­ nik? Eller händer ingenting? Kanske kan hela familjen komma överens om att göra vissa experiment tillsammans. Det är lättare att för­ ändra vanor om man gör det till ett gemen­ samt projekt, menar Ilse. Hur bra är hon själv Ebba, 13 på att lyda sina egna Det som är bra råd? Ganska bra fak­ är att man kan nå tiskt. Hon tittar inte på folk. Det dåliga är mailen i tid och otid att man håller på utan samlar oftast pro­ med mobilen så ceduren till en stund snart man inte har på morgonen och sena nåt att göra. eftermiddagen – om det passar kan hon ibland titta till mailen även under dagen. Inga skärmar vid middagen och vid sänggåendet. Absolut inga pushmeddelanden. – Visst händer det att jag blir rastlös ibland och då kan det hända att jag hänger kvar på sociala medier längre än jag tänkt, säger hon. Sen har hon en överenskommelse med sin man om att de håller ögonen på varandra när den andre blir alltför uppspeedad. – Då kan vi be varandra att dra åt skogen. Det finns inget som är så avstressande som att sticka ut och springa i skogen, säger hon. Ilse Wicherts driver företaget ArbetsRiktning där hon handleder chefer och företagsledning i olika arbetsmiljöfrågor.

Mobilfritt på Stallarholmsskolan Efter höstlovet blir skolan mobilfri zon. Elevernas mobiler samlas in på morgonen och lämnas tillbaka efter skoldagen. – Tanken är att det ska öka tryggheten och det sociala samspelet mellan eleverna och dessutom förbättra arbetsron i klassrummet och skolresultaten, säger biträdande rektor Therése Fröberg. Det var i samband med ett föräldramöte i mit­ ten av september som skolledningen presen­ terade nyheten. Till jubel och applåder bland många föräldrar. Sen tidigare samlas mobiler­ na in på låg­ och mellanstadiet men från 6 no­ vember kommer det gälla även för högstadiet. Det finns flera orsaker till beslutet. – Flera lärare på högstadiet har själva samlat in mobilerna under lektionerna, vilket ofta le­ der till diskussioner och tar mycket tid. Vi har inte råd att tappa 10 minuter av en 40­minu­

terslektion. Gör vi detta en gång per dag fri­ gör vi mer undervisningstid, berättar Therése Fröberg. – Vi tror också det här kommer öka trygg­ heten. Det kan kännas otryggt när man är i omklädningsrummet på idrotten och någon sitter med sin mobiltelefon. Dessutom mins­ kar vi möjligheter till nätkränkningar under skoldagen. Vi hoppas också att det ska stärka det sociala samspelet mellan eleverna. Att de sitter och pratar eller spelar biljard på Brogården och inte bara hänger med sina mobiler. Livlina Det är inte alla som jublar. Några elever har startat namninsamling. Vissa lärare använder mobilen i klassrummet och menar att under­ visningen blir lidande. Någon förälder känner oro över att barnet kanske inte kommer iväg till skolan när livlinan i form av möjligheten att kunna hålla kontakt med föräldern för­

svinner. Therése ser dock möjligheter att komma runt dessa utmaningar. – Alla elever i högstadet har en egen dator och det är det främsta arbetsverktyget. Om en lärare vill använda mobilen i undervisningen ska vi självklart lösa detta. Ett sätt är att lärar­ na hämtar dem när lektionen börjar. – När det gäller enskilda fall där mobilen spelar en viktig roll för tryggheten har ju sko­ lan ett generellt uppdrag att göra individuella anpassningar. Här måste vi se från fall till fall, säger Therése. Ännu sitter inte alla praktiska detaljer när det gäller nyordningen. Vem ska handha in­ samlingen? Var ska mobilerna förvaras? – Det är fortfarande ett par veckor kvar innan detta träder i kraft. Alla kan känna sig trygga i att vi kommer att organisera detta på ett bra sätt, lugnar Therése Fröberg. GILLA STALLARHOLMEN 9


www.gulaindustrihuset.se

VI FINNS I GULA INDUSTRIHUSET

INDUSTRIKÄNSLA Unika lokaler finnes i Gula Industrihuset. Från 2 kvm upp till 102 kvm. För mer information ring 070-867 30 03

ÖPPETTIDER: Fre 12–18, Lör 11–15

Jag samarbetar med Landstinget Sörmland via Vårdcentralen Mäster Olof.

t hus Öppe ag torsd kan kloc 5/10 19.30 – 0 3 . 17

Mer information finns på www.nyckelgym.se välkommen! Vid frågor kontakta oss på E-post: nyckelgym@hotmail.com Telefon: 0705 18 96 75 Teltid: mån/ons/fre kl. 9.00–12.00 brogatan 21, stallarholmen

Loppberga

©

HANDVÄVDA TRASMATTOR Ring för besök i ateljén i Gula Industrihuset. 0707-54 66 94 www.loppberga.se

Jörgen Tenggren 076-763 04 04 Brogatan 21 645 61 Stallarholmen

30% RABATT

Grymma grillkorvar, grillkött på nöt och gris samt bl a färsk- och lufttorkat chark!

Mån, tis, ons och fre 8.30–10, 13.00–14.00 Övriga tider – ring och boka.

Vill du annonsera i Gilla Stallarholmen?

TBEera vaccin s dig ho mig!

DROP IN ÖPPET

gula industrihuset

0 70 8 32 5 3 62 primadesign.se

Ring 070­285 10 25 stefan@dromfabriken.net

DISTRIKTSSKÖTERSKA Marianne Wilander 0152-44 05 75 Stallarholmen www.marionkonsult.se

Under öppet hus kan du... • Provträna ett pass • Få en genomgång av hur utrustningen fungerar. Kl. 19.15 • Köpa träningskort.

0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

Promotion, print & webb

ATELJÉ, BUTIK, KONTOR ELLER LAGER?

Välkommen till Nyckelgym!

Gula Industrihuset

Tel: 070-735 43 91

BADKAR – HANDDUKSTORKAR OCH ANNAT FÖR BADRUMMET Langenfeld Gamla Tegelbruket 08-702 07 75

MEDICINSK F OT VÅ R D Dina fötter i mina händer PETRA SCHNEIDER Diplomerad medicinsk fotterapeut

070-301 34 89 schneider1@aol.se Brogatan 21 (Gula Industrihuset) 645 61 Stallarholmen

GULA INDUSTRIHUSET STALLARHOLMEN

Lunch Vardagar 79kr S TA L L A R H O L M E N

Dryck/Räkor tillkommer 10kr

TORSDAGSTRÄFF Torsdagen den 5 oktober kl. 14.00

Det blir jättebra!

på Mötesplatsen i Gula Industrihuset Fyra gubbs från Vingåker spelar ”Visor vi minns” Kaffe och lotterier. Välkomna!

Öppettider mån – fre kl. 11.30 –19.30 lör – sön kl. 14.30 –19.30

Kom med du också. Bli medlem i SPF • Kontakt: 0152-405 16 spfstallarholmen@outlook.com

0152-17000

10 GILLA STALLARHOLMEN

Andreas 070-344 05 35 Tel/Fax 0152-408 11 andreas@johnemark.se

www.johnemark.se


Gula Industrihuset 0707 54 66 94 viktoria@loppberga.se Brogatan 21 Stallarholmen

BECKMANS

Scenkonst Sörmlands nya konsertserie! 1 konsert i varje kommun under 2017!

I ett gult industrihus vid Mälarens strand firar vi långsamhetens lov. En butik där lugnet råder och där du hittar ett sortiment av det mer sällsamma slaget.

Gula Industrihuset Stallarholmen Tel 070-651 85 21 instagram.beckmansbutik facebook.beckmans

Solenergi i Stallis! Vi bygger nyckelfärdiga solcellsanläggningar för fastigheter, lantbruk och villor.

Foto: Tina Axelsson

KL ÄDER • INREDNING • VINTAGE • K ALKFÄRG • VÄ XTER

Megahits i världsklass! Två oemotståndliga röster och en tempramentsfull cello!

Läs mer på vår hemsida energiengagemang.se eller besök oss i Gula Industrihuset 60 solpanelerna i markmontage på Sveaborg, Selaön. Årsproduktion ca. 17 000 kWh.

Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset Lördag 21 oktober, klockan 19.00 Biljett: 175 kr vuxna, 100 kr tom 18 år. Förköp: Printz Bageri, Stallarholmen. Kontant eller swish

DAGS FÖR FÖNSTERTVÄTT? Vi putsar och fejar dina fönster så att de blir kristallklara inför hösten. Boka din fönsterputs redan nu, så vi hinner hjälpa även dig.

Hjälpredan Vionord är det lokala hemtjänstföretaget. Vi jobbar med hemtjänst och RUT-tjänster i Stallarholmen & i Strängnäs. Våra Hjälpredor står redo att hjälpa Dig att sätta guldkant på Din vardag. Fr. o. m. 1/9 har vår nya enhetschef Anna Carlsson tillträtt sin tjänst och kommer att tillsammans med våra planerare, samordnare och Hjälpredor att finnas tillgängliga för att ge Dig en god omvårdnad och service. Vionord startade sin verksamhet i Nyköping 2009 och vi har idag verksamhet i Nyköping, Katrineholm, Strängnäs, Stallarholmen och Skövde.

SELAÖ HEMSERVICE

BOKNING 070-345 77 64 NY WEBB! selaohemservice.se

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

VI STÄDAR DITT HEM Nöjd kund är vår kvalitet! För en renare känsla!

Telefon: 0152-71 20 00 (Växel) Hemsida: www.hjalpredan.com E-post: info@hjalpredan.com Vårt kontor i Stallarholmen finns vid Gula Industrihuset. Vi söker även fler medarbetare som vill ge våra kunder en guldkant i vardagen. Maila ansökan till info@hjalpredan.com

Lena, Jolanta, Sofie, Lisette, Tezz, Ewa Gula Industrihuset, Brogatan 21 • 070-652 81 64 • www.vips-lena.se • lena@ivehult.se

GILLA STALLARHOLMEN 11


Skördefest! Gabriella Edbom väger upp Maria Elvfvendals tre påsar.

Mums! Inez Vase sätter tänderna i en grillad majskolv.

Gyllene tider!

TEXT: EVA HULTÉN

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON

Det är en ständig ström av besökare som plockar majs, smakar majswok, testar majssoppa och njuter av grillade majskolvar med smör. Helgen 9–10 september var det dags för den årliga majsfesti­ valen på Klippinge gård på Selaön. Majsen har sitt ursprung i Mexiko och det var Christofer Columbus som tog den till Euro­ pa. Numera odlas den över hela världen men i Sverige förekommer den sparsamt. Det mesta Lars Fredriksson som odlas är fodermajs som går till ensilage. Hos Lars Fredriksson på Klippinge har man dock sedan 1983 odlat sockermajs. – Här erbjuder vi den normalsöta Sundance och den supersöta Tasty Sweet för självplock­ ning. Dessutom kan man här och där hitta den färgglada mjölmajsen Painted Mountain, men den är mest för dekoration, berättar Lars. – Majsen som inte går till självplockare säl­ jer vi direkt till konsument på olika markna­ der, bland annat Bondens egen marknad. Familjenöje Under festivalen, som arrangerats i snart tio 12 GILLA STALLARHOLMEN

år, är det full fart på gårdsplanen och ute i majsfältens gångar. Folk kommer från när och fjärran för att plocka majs och det är ett roligt nöje för barnfamiljer. Vid den stora wokpannan visar Victoria Dos Santos Johnson hur hon blandar majs, hackad gul lök och chili. – Jag wokar i majsolja förstås, säger hon och bjuder på smakportioner både av woken och en god majssoppa toppad med riven ost. Jag låter mig väl smaka och får veta att Vic­ toria tidigare varit medarbetare på denna tid­ ning när den hette Träffpunkt. Handplockat Så är det dags för mig att ge mig in i majs­ skogen för att plocka. Lars har berättat för mig att även all majs som säljs på marknader plockas för hand och att en duktig plockare klarar 700–800 kolvar. Jag kan ta det betydligt lugnare och vet av tidigare erfarenhet att man bara ska plocka de kolvar som känns fyllda och har ett svart skägg på toppen.


Jürgen och Britta Peters får sina kolvar snabbt avkornade av maskinen som avverkar en kolv per sekund.

Jag tar mina kolvar till vägning och betal­ ning i ståndet som sköts av Gabriella Edbom och Anna Fredriksson. I kön träffar jag på Maria Elvfendahl. – Jag har kommit hit ända från Tierp för där finns det inte någon majs, säjer hon. Maria hade hört talat om festivalen och kom med väninnor från Strängnäs som alla var mycket nöjda över att få vara med och skörda. Lovisa Skog från Stockholm står också i kön. Hon har varit i Stallarholmen på som­ rarna hos sin mormor som liten. – Jag kommer till festivalen varje år, säger hon glatt. Sekundsnabbt Sedan går jag till maskinen för avkorning som Lars själv sköter. Han har importerat den be­ gagnad från Israel men precis som utsädet har den amerikanskt ursprung. Lars berättar att maskinen bara används under festivaldagarna så nu är den enda chansen att få sin majs av­ kornad. Att göra det själv går också men tar betydligt längre tid. Jürgen och Britta Peters är i färd med att mata maskinen med den majs de plockat och ser hur den kornar av en kolv per sekund. Pa­ ret flyttade till Stallarholmen från Sydtyskland 1999 när de blev pensionärer. Brittas mamma är svenska. De har tillbringat många somrar i Sverige tidigare.

– Det kom otroligt mycket folk även lång­ väga ifrån båda dagarna och det kom flest på söndagen. Det märktes att många var ute på Aptitrundan och passade på att göra ett stopp hos oss, säger Lars. Han berättar att festivalen alltid läggs sam­ tidigt som Aptitrundan så att de medverkande ger draghjälp åt varandra. Där ingår förutom Klippinge gård även Äleby gård, Köttbutiken och Printz Bageri. Fortsättning följer I maj nästa år är det dags att så majs igen på Klippinge. Det sker i flera omgångar för att sprida skörden och Lars lovar redan nu att det blir en fortsättning på majsfestivalen. När jag kom hem efter festivalen kokade jag majssoppa. Jag följde receptet jag fått med mig på Eva C:s majssoppa: Finhackad gul lök som steks mjuk i majsolja, grönsaksbuljong, majs­ korn som är färska eller frysta – jag tar 300 gram av mina färska – en burk kokosmjölk, saft av lime plus salt och svartpeppar. Jag ko­ kar 15 minuter och mixar sedan. Mums! Victoria Dos Santos bjuder Eva Hultén på majs från wokpannan.

Majsgrillning Jag känner mig nu sugen på en grillad majs­ kolv och ställer mig i kön. Det är fler än jag som är sugna och kolvarna lämnar grillen i snabb takt. Till slut får jag mig en kolv och får välja mellan smör i många olika smaker: nöt & honungssmör, citron & senapssmör, tomat & löksmör, limesmör eller bara vanligt smör. Det finns recept att ta med på dessa och även på majssoppa och majskaka. Jag hör av mig till Lars efter festivalen och han är mycket nöjd. GILLA STALLARHOLMEN 13


PROGRAM OKTOBER Fredagsmys för barn Fredagar Vi pysslar, leker och fikar. Varje fredag.(fskkl–åk 5) Tid 16.30–18.00 Kostnad Gratis

DAIKIN

UTMANAR

Filmstudion Start 4/10

SVERIGE

Onsdag 4 oktober kl 18.30 visas höstens första film i Drömfabrikens filmstudio. Mer info på hemsidan.

3

LatinMove Start 5/10

utve

NÄR DUIKIN VI DET BÄ LL HA STA c

kl

Tid Tor 19.00–20.00. 8 tillfällen. Ledare Sugrid Lira, dansare och dansinstruktör. Kostnad 400 kr.

4 Familjedag i skogen 8/10 Välkomna till en en kul förmiddag med lek och bus i skogen, och gemensam matlagning.

sk k v al

DA

t ite

pan Ja

Träna till rytmerna av latinomusik! Rörelser inspirerade av danser som salsa, reggaeton och merengue. Kul, svettigt, svängigt!

e

2

ad

ig

1

RNA KURSE UM PÅ R R E G Ä S SPLAT MÖTE EN, RHOLM A L L A ST TRIINDUS A L U G . HUSET

r e för Sve

VÄRMEPUMPAR FÖR BÄSTA BESPARING I DITT HUS Världsledande Daikin utmanar med ett komplett program värmepumpar utvecklade för Sverige.

www.daikin.se

Daniel Bäckström 070-361 88 36

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

Tid Sön 10.00–13.00. Plats Skolskogen, samling parkeringen Toresunds IP. Ålder Födda 2011–2014 med föräldrar. Kostnad Gratis

5

Kustskepparintyg Start 8/10 Lär dig kustnavigering i dagsljus och mörker, båtens instrument, manövrering och sjömanskap. Möjlighet att skriva prov efteråt. Tid Sön 14.30–17.30. 8 tillfällen. Ledare Sjökapten Anders Knutas. Kostnad 1 925 kr exkl kostnad för material och prov. Anmälan info@edunautic.se, 070-445 64 98.

6

Ring Micke i Stallarholmen

0152-434 63 | 070-954 91 51 www.lagermanskyl.se

Hantverkscafé 18/10 Ta med dig din stickning, virkning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! Tid Kl 18.30. Kostnad Kaffe och te med dopp, 20 kr.

7 Hjälp – jag ska bli pensionär! 28–29/10

DAGS ATT BYTA UT DITT GAMLA VENTILATIONSAGGREGAT!

Den här helgkursen ger dig härlig inspiration inför den stora förändring det innebär att bli pensionär! Vi pratar om intressen, friskvård och vardagsjuridik och vi sätter personliga framtidsmål. Tid Lör 28 – sön 29 okt, 10.00 –17.00, 10.00–16.00. Ledare Gunilla Orrebrink, författare och ledarskapskonsult. Kostnad 1 500 kr inkl fika och boken Hjälp – jag ska bli pensionär! Föredrag

Sanning – finns den? Sön 1/10 kl 16.00 En eftermiddag med sanningen i fokus! Vad innebär det att vara sann mot sig själv? Hur sann är egentligen vetenskapen? Karin Linnell, adjunkt vid Sophiahemmet Högskola, inleder. Därefter kaffe och samtal kring dessa brännheta frågor. Kostnad Vuxna 80 kr, ungdomar 40 kr. Fika ingår.

Häng med! Stallarholmens frivilligbyrå Nu är vi 67 personer som på olika sätt bidrar till att göra Stallarholmen till en härligare ort att bo på! Vi stöttar elever i skolan, gör hembesök hos äldre m.m. Häng med du också! Kontakt Margareta Grevesmühl, 072-239 87 30. Inger Jansson, 072-160 10 86.

www.dromfabriken.net ANMÄLAN OCH MER INFO: stefan@dromfabriken.net 070-285 10 25

Ventilationsaggregat som installerats på 80-talet och tidigare klarar oftast inte längre av att garantera bra inomhusluft för dig och din familj. Kontakta oss redan idag så kan du andas ut. Och in. Kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen för just ditt boende. Vi tillhandahåller även service och reservdelar till äldre BAHCO och Fläkt bostadsprodukter. Tel: 0152-343 88 • E-post: info@strangnasplat.se • www.strangnasplat.se Tel: 0152-301 01 • E-post: info@taklaggarna.nu • www.taklaggarna.nu


Alla vinner i Stallarholms­ loppet!

5, 4, 3, 2, 1… Spriiing!

FOTO: LILLAN GUSTAVSSON.

mot 180 deltagare 2015. – De flesta väljer att anmäla sig på plats och det är en utmaning för oss som arr­angörer. Det blir spännande att se hur många som kommer i år, säger Thobias. Han konstaterar att vädret na­turligtvis har stor betydelse och påpekar att loppet lagts så att det inte ska krocka med andra evenemang. Alla deltar enligt sina egna förutsättningar. Som vuxen väl­ jer man 5 eller 10 km och man kan gå eller springa. I knatte­ loppet kan de yngsta välja 500 meter eller 2,5 km. – Vi vill att Stallarholmslop­ pet ska vara en trev­lig upple­ Thobias Ahlqvist och Henrik velse utan prestationsångest Ehrin, två motorer bakom Stallaroch hop­pas att många också holmsloppet. FOTO: STEFAN SEIDEL.

Lördag 14 oktober får du en ny chans att lämna sofflocket och delta i Stallar­holmsloppet som arrangeras av Stallarholmens Sportklubb. För fjärde året håller Thobias Ahlqvist och Henrik Ehrin i evenemanget och de ser fram emot en trevlig folkfest på Toresunds IP. – I det här loppet blir alla som tar sig runt vinnare och det finns distanser som passar alla. Oavsett tid är deltagarna efter loppet som vanligt med i vårt lotteri där vi har många fina priser, säger Thobias Ahlqvist.   Förra året deltog hela 220 personer – en kraftig ökning

tar sig till IP för att heja på familjemedlem­ mar, vänner och bekanta så att vi får en riktig folkfest, säger Thobias. Cykelloppet som tidigare körts på söndagen efter Stallarholmsloppet blir inte av i år. – Det kanske blir ett vårlopp i stället men vi har inte bestämt något än. I höst väljer vi att fokusera på Stallarholmsloppet och vill göra något riktigt bra av det. Eftersom det inte blir någon Stallarholms­ utmaning får förra årets Drottning och Kung af Stallarholmen, Jenny Andersson och Hen­ rik Sandén, behålla sina titlar ännu en tid. EVA HULTÉN

För mer info kring tider och anmälan: Se annons sid 3.

Kors, vilken valskräll! Valdeltagandet ökade från 14 till 24 procent när kyrko­ valet avgjordes 17 septem­ ber. De stora valvinnarna i Stallarholmens församling var Öppen Kyrka som knep inte mindre än 60 procent av rösterna.   – Vi är naturligtvis jätte­ glada över det starka stödet, säger förstanamnet Maria Maria Hjernerth, Öppen Hjernerth. Kyrka. FOTO: STEFAN SEIDEL. Intresset för kyrkovalet i Stallarholmens för­ samling skärpte upp sig en bra bit jämfört med 2013. Då röstade 309 personer, nu rös­ tade 506. Valdeltagandet landade på dryga 24 procent jämfört med rikssnittet på 18 procent. År 2013 kunde nomineringsgruppen För Kyrkan i Stallarholmens församling casha in samtliga röster, av den enkla anledningen att det bara fanns dom att rösta på. Nu hade även Öppen kyrka – en kyrka för alla och Sverigedemokraterna tillkommit.

Valet blev ett rejält glädjeskutt för Öppen kyrka. Inte mindre än 60,2 procent röstade på gruppen. För kyrkan i Stallarholmens för­ samling landade på 32,2 procent medan Sverigedemokraterna fick 7,6 procent. Det betyder att Öp­ pen kyrka får 12 mandat i kyrko­ fullmäktige, För Kyrkan i Stal­ larholmens församling 6 mandat och Sverigedemokraterna 1 man­ dat.

Vad väntar nu, Maria Hjernerth? – Vi kommer ägna tiden fram till nyår åt att förbereda oss så vi kan göra ett bra jobb. Vi kommer bland annat sätta oss in i budgeten. – Sen är vårt mål att genomföra en del för­ ändringar. Vi behöver sätta igång ett arbete med att göra gudstjänsterna mer tillgängliga, gärna tillsammans med församlingsmedlem­ marna. – Vi ser också ett behov av en diakontjänst. En stor del av det kristna praktiska arbetet

En av utmaningarna för Öppen Kyrka: att fylla kyrkbänkarna. FOTO: PIXABAY

sker via diakonin. De senaste åren har vi inte haft någon diakon och det diakonala arbetet har lagts ut på flera olika roller, vilket inte be­ höver vara fel, men för att få en tydlig riktning och professionalitet kan det vara klokt att an­ ställa en diakon. Vad säger du om valdeltagandet? – Det var fantastiskt! Stallarholmen klev verkligen fram och visade vad man tycker är viktigt och markerade gentemot de främlings­ fientliga krafter som finns i samhället. Valresultatet träder i kraft från årsskiftet, så det dröjer några månader innan det nya kyrkofullmäktige finns på plats. Då utser full­ mäktige också vilka 9 ledamöter som ska sitta i kyrkorådet. STEFAN SEIDEL

GILLA STALLARHOLMEN 15


I höstkantarellernas

"If there is no music, there is no mystery. If there is no mystery, there is no God. If there is no mystery, there is no faith."

C

itatet kommer från en engelsk tv-serie från 80-talet, Barchester Chronicles. Prästen Septimus Harding sörjer över hur den nye biskopen monterar ner gudstjänstlivet i allmänhet och musiken i synnerhet. Om det inte finns någon musik, finns det inget mysterium. Om det inte finns något mysterium, finns inte Gud. Om det inte finns något mysterium, finns det ingen tro. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig påverkar musiken mina känslor väldigt mycket. Då talar jag inte om texten, även om den är viktig, nej jag talar om klanger och tonarter. Varför gråter jag alltid när Mimi dör i Puccinis La Bohème? Jag har sett verket flera gånger, jag kan berättelse, men ändå är det något i klangen som får tårarna att rinna. Samma sak med psalmen "I himmelen, i himmelen ..." tårarna bara sprutar.

Annan musik gör mig glad och pigg, annan är bra att koppla av till och varva ner till. Jag är fullt och fast övertygad om att när Gud gett oss människor möjlighet att skapa musik så visste han vad han gjorde. Liksom med allting i sin skapelse har Gud en plan som är för vårt goda och bästa. Gud älskar oss, vi är hans barn och han vill vårt väl! Musiken talar till vårt innersta och ger oss i bästa fall en upplevelse av Gud. Klangerna färgar orden och fördjupar. Vi människor är skapade med fem sinnen och genom alla fem sinnena möter vi Gud! Genom synen, hörseln, smaken, känseln och lukten talar Gud till oss och vill lära känna oss! "Se och smaka Herrens godhet" Psaltaren 34 Mats Wendt

Helgonen undervisar

inkarnation, "I köttet". Gud är inte någon abstrakt figur långt borta utan Gud har blivit människa som vi och delar våra liv med allt vad det innebär. Vilka konsekvenser får det för hur vi se på andra människor? Det nya budet om att älska varandra är radikalt! S:t Johannes skriver att Jesus kallar oss vänner. Vad betyder det? Vad innebär det att vara vän med Jesus? "Detta befaller jag er: att ni ska älska varandra" så säger Jesus till oss, enligt Johannes. Det är det centrala som S:t Johannes vill lära oss! Mats Wendt

N

u stannar vi upp inför aposteln och evangelisten S:t Johannes. Troligen född år 15 e.Kr och dog cirka år 100 e Kr. I konsten känner vi igen honom antingen med en örn eller en kalk. S:t Johannes räknas som författaren till Johannesevangeliet, Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Han är den ende av apostlarna som dog en naturlig död, de andra blev dödade för sin tro på Kristus. S:t Johannes brukar kallas för kärlekens apostel och två saker ur hans texter ska lyftas fram är det dels: Gud blir människa för vår skull och dels Älska varandra. Detta kan vi lära oss av honom, att Gud älskar oss så mycket att han föds som barnet i krubban. Det vi kallar för

Musik i kyrkan

M

usiken är en förstärkning av vår andlighet. En tröst när vi är ledsna, en uppmaning när vi är villrådiga, ett smittande skratt, ett lugn, en njutning, en bekräftelse när vi tvivlar på oss själva, universum och Gud. Vi som jobbar med musik i församlingen, och många med oss, tycker att det är för mycket text i gudstjänsterna. På varje högmässa läses ur gamla testamentet, epistel och evangelium. På våra gudstjänster bör musiken ta större plats än den gör idag. En text kan förstärkas av klanger, rytmer eller toner. Vi kan sjunga böner, vi kan sjunga vår välsignelse, vi kan sjunga strofer ur t ex en episteltext. Vi vill ha förnyelse, vi vill gå utanför de alltför stela ramarna, vi vill testa hur högt taket kan vara … Vi vill vara ett med vår samtid och utforska hur musiken kan hitta in i alla våra dolda rum. I Psalmer i 2000-talet står följande: "Kyrkans tak skall lyfta, väggar bågna av jazz och låtar, psalm och symfoni ". Som körledare har vi som uppgift att blanda olika musikstilar, hitta texter med djupt innehåll och gå lite utanför ramarna för det som anses som traditionell kyrkokör. Kyrkorummet är en fantastisk plats för upplevelser, kontemplation, tystnad, klanger, teater, konserter, dialog … Viljan finns! Vi har förutsättningarna! Nu vill vi ha mer folk till våra kyrkor! hälsar Ulla Wester och Kersti Olin Dahlbäck

Församlingsexp. Ytterselövägen 8, öppet tisd 10-12; 0152–346 40. Kyrkoherde Ola Orwinger 346 41; hem 430 10. Komminister Mats Wendt 346 42; Församlingspedagog Anna Särnå 346 45. Församlingsassistent Eva Sköld 346 43. Kyrkomusiker Ulla Wester 346 44. Körledare Kersti Olin 346 47. Vaktmästare Toresund Hans Wester 346 51. Vaktmästare Ytterselö Astrid Lännström 346 52. Vaktmästare Överselö 346 53. Barntimmelokalen Carina Svensson 346 46. Husmor och lokalvårdare Birgitta Karlsson 346 46. Församlingssidor och webbplats: Irene Johansson, 070-521 25 69, info@mediatorpet.com; Fotograf Sven G. Nilsson 070–645 80 15. Hemsida:www.svenskakyrkan.se/stallarholmen; e-post stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se 16 GILLA STALLARHOLMEN


Intervju med Mia Johansson Vad jobbar du med och hur länge har du gjort det? Jag är säsongsanställd vaktmästare från maj till oktober i Stallarholmens församling och det här är min andra sommar som jag jobbar här. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta jobba som vaktmästare? Ja, det vore skoj! Vad gör du som vaktmästare? Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter. Vi har både yttre och inre tjänst. Utomhus är allt ifrån att gräva gravar, plantering, skötsel av gravar till att klippa gräs och häckar. Inne i kyrkan är det städning och förberedelser inför dop, vigslar och begravningar. I vaktmästarjobbet ingår även jordbegravningar, urnsättningar och gravsättning i minneslund. Man möter många människor både i glädje och sorg. Det kan ibland vara lite jobbigt att möta dem som har sorg, men jag försöker vara mig själv och utgå ifrån hur jag själv skulle vilja blivit bemött i samma situation. Vad är det roligaste med jobbet? Det är att få jobba ute och det är ganska fritt, bara allt blir gjort och det ser bra ut.

Tala med präst

Vill du tala med en präst? Kontakta Ola Orwinger 346 41 eller Mats Wendt 346 42.

Kyrktaxi

Ring 0152-186 00 för kyrktaxi. Det kostar 20 kr i vardera riktningen.

Hemsidan

Gå in på vår hemsida. Där finner du fler bilder och ibland utförligare reportage.

Kollekt i mobilen!

Nu kan du ge kollekt via Swish med din mobil. Stallarholmens församlings Swishnummer för ”Dagens kollekt” är 123 056 68 44.

Folder med månadskalender

Månadskalendern finns som separat folder. Du kan hämta den i församlingshemmet, i kyrkorna och på webben.

När jag jobbar brukar jag tänka på hur jag själv vill att en kyrkogård ser ut om jag kommer på besök. Vad är det jobbigaste? Det jobbigaste är att vara neutral på begravningar även om jag är en känslomänniska och blir oerhört tagen av situationen. Är det något som har förvånat dig? Ja, att det är så mycket förberedelser inför och efter dop, begravningar och vigslar. Det ska bl a sättas fram ljus och blommor. Många människor t ex vaktmästare, begravningsentreprenör, musiker, florister är inblandade som jag inte tänkt på tidigare. Är det någon tid på året som är mest arbete för er? Ja, sommarsäsongen är mest intensiv för oss med gräsklippning, plantering, vattning m m m m. Just denna torra sommar har det ju varit en hel del vattning också. Ofta brukar vaktmästare ha många nycklar på sin nyckelknippa. Hur många har du? Just nu bara en faktiskt, men när jag var vikarie när de ordinarie vaktmästarna hade semester var det nog 15–20 st. Någon anekdot eller något roligt som hänt som du vill dela med dig av? Jag skulle byta lås på gästtoaletten och när jag var klar och allt fungerade skulle jag gå på toa. Pang sa det och dörren gick i baklås – jag var inlåst. Som tur var skulle jag och min sambo byta bil så när han kom fick jag skicka ut nyckel genom det lilla fönstret och han kunde låsa upp utifrån.

Några snabbfrågor

Familj? Ja, gubbe och fem barn i åldrarna 18–1,5 år. På fritiden? Är jag helst med familj, släkt, vänner och djuren. Jag har tre egna hästar, två kaniner och lika många kattungar. Gillar bäst med Stallarholmen? Att det är en liten byhåla där alla känner alla, vilket skapar trygghet. Favoritplats? Hemmet och vid Årby brygga. Person du beundrar och ser upp till?? Min kollega Astrid Lännström

Vad är viktigt i kyrkans arbete? Att bemöta människor på samma sätt som man själv vill bli bemött. Irriteras av? Orättvisor och skitsnack. Eva Sköld

Vi välkomnar våra dopbarn in i den kristna gemenskapen Nova Saga Nicoline Marcher döptes den 6 augusti i Toresunds kyrka. Föräldrar heter Frida Marcher och Nemo Hedén.Familjen bor i Hässelby. Lydia Linnéa Gunhild Ingeborg Falk döptes den 13 augusti i Överselö kyrka. Föräldrar är Maria Folkegård Falk och CarlJohan Falk. Stolta syskon är Ester, Aron och Josef. Familjen bor i Jönåker men Carl-Johan är född och uppvuxen på Algö gård och Maria är uppvuxen i Strängnäs. Lydia döptes i samma dopfunt som en hel rad av släktingar före henne b la sin morfars mormors mormors mor Catarina Lindqvist döpt 1783. Vincent Sven-Arvid Karlsson Gustavsson döptes den 27 augusti i Överselö kyrka. Föräldrar är Jessica Leopardi Gustavsson och Fredrik Karlsson. Stolta syskon är Albin och Clara. Familjen är bosatt i Stallarholmen. Oscar Karl Lorentz Falk döptes i Ytterselö kyrka den 2 september. Föräldrarna heter Karin och Urban Falk. Familjen bor i Enebyberg men Urban är uppväxt i Stallarholmen. GILLA STALLARHOLMEN 17


Bo ett stenkast från strandpromenaden, båtbryggor och idrottsplatsen Nu har vi säljstartat Sundby Strand 4, Stallarholmen, fina strandnära tomter för byggnation av valfritt hus ur SmålandsVillans sortiment. Välkommen att ringa Camilla, 0727-41 10 40 eller Jack, 010-434 16 32 för mer information om dina möjligheter samt läs mer på www.sundby-tomter.com

SKAPA DITT DRÖMHEM FRÅN MYRESJÖHUS Nu har vi säljstartat Sundby Strand 4 i Stallarholmen! Här erbjuder vi strandnära tomter där du har möjlighet att bygga just ditt drömhem. För mer info ring Thomas Singelman, tel 010-434 14 17. Du kan läsa mer om området på myresjohus.se/sundbystrand4

Gilla oss på

Hitta och vinn

Carina Lönnqvist Leg. Optiker Trädgårdsgatan 7, 645 31 Strängnäs 0152–175 65 www.hallinsoptik.se

¢

Lasses ¢

Antikt & Auktion

Läggesta Kiosk & Café

på Garfare gränd mitt emot Gula Industrihuset

STATIONSH USET LÄGG ESTA

Visning: Fredag 27/10, lördag 28/10 Auktion: Söndag 29/10 kl 10

FIKA, smörgåsar, färskt kaffebröd, lättare maträtter (Minigatukök). LIVSMEDEL, speceri-, mejerioch kylvaror. OMBUD för SJ, länstrafiken, Svenska spel Lotter.

ÖPPET: MÅN–FRE 6.30–18. LÖR 9–16. SÖN Stängt.

Tel: 073-875 88 45 Följ oss på Facebook lasse@lasseboantik.se

TEL. 0159-106 66, 070-515 52 59

Stefan & Lotta

Från dig till dig

Oskar

Anslut dig till stadsnätet du redan äger. Kom igång på fibra.se

18 GILLA STALLARHOLMEN


• • • PORTRÄTTET

Saga Hartikainen

VILL NJUTA AV VARJE STEG I NEPAL! TEXT: EVA HULTÉN FOTO: LENA GUSTAVSSON

Du har kanske sett henne vandra med spänstiga och beslutsamma steg runt om i Stallarholmen. Hon syns väl med sin orangeröda ryggsäck. Det är Saga Hartikainen som ligger i hårdträning inför sin kommande vandring i Himalaya. Saga Hartikainen föddes i Stockholm och bodde med sin storebror hos föräldrarna tills de fick problem och inte kunde ta hand om sina barn längre. Saga blev som åttaåring placerad i fosterhem i Åkers Styckebruk och samtidigt avled hennes mamma. När Saga var 13 år ville hon tillbaka till Stockholm men återvände till Åker när hon var 16. – Jag började på Thomasgymnasiet men avbröt studierna. Jag ville slå mig fri och visa att jag kunde klara mig själv, säger Saga. Jag brukar skämta om att jag hade fastnat i trotsåldern. Sökare Hon flyttade till Göteborg där hon efter ut­ bildning till undersköterska med inriktning psykiatri arbetade som mentalskötare några år. – Jag har alltid varit en sökare och har en driv­ kraft att lära mig förstå mänskliga beteenden, berättar Saga. När hon var 23 år kände hon sig klar med Göteborg och flyttade hem till Stockholm där hon studerade till habiliteringspedagog och sedan arbetade med unga vuxna med olika former av neuropsykiska diagnoser. Av en händelse fick hon efter en tid kontakt med en tidigare studiekamrat som hade en butik i Gamla stan med inriktning på andlig och per­ sonlig utveckling. – Sedan 2011 är jag klar som livscoach och har aktivt arbetat med att stödja ungdomar i att få ökad självkännedom och självkänsla, berättar Saga.

– När jag efter en tid insåg att jag inte följde mina egna råd och själv inte vågade leva livet fullt ut och följa mina drömmar bestämde jag mig för att be­ jaka mig själv. Jag längtade efter att komma närmare naturen. Tillsammans med sin bästa vän började hon söka efter ett torp. Trots att Saga bott i Åker hade hon aldrig tidigare satt sin fot i Stallarholmen. – Så fort jag såg Lillstugan, som torpet heter, kände jag att nu har jag landat och är hemma. Jag bestämde mig direkt. Vandringslust Men Saga har också alltid haft en längtan efter att resa och uppleva världen. – Eftersom jag har både hälsan och möj­ ligheten att göra det vågar jag nu släppa trygg­ heten med fast boende och arbete för en tid. Att en nära anhörig plötsligt avled föra året bara 28 år gammal har också påverkat mitt beslut, berättar Saga. – Vandring och berg hör till mina största in­ tressen och när jag insåg att Nepal ligger bara tre timmars flygresa från Bangkok bestämde jag mig för att göra en vandring i Himalaya. Jag väljer att vandra själv för att följa min rytm och vilja och inte behöva kompromissa med någon. Med en känsla av stark förväntan förbere­der sig Saga både praktiskt och mentalt för den långa vandringen som startar i början av okto­ ber. Hon kommer att gå 30–40 mil längs en

led som heter Annapurna Circuit och vandra genom tre stora bergsmassiv. – Jag passerar bland annat Tilichosjön som ligger på 4 000 m höjd och är en av Nepals största. Där är otroligt vackert, säger Saga. Utmed leden finns ganska gott om bergs­ byar med så kallade tehus där vandrare kan få mat och övernattning i enkla rum. – Jag räknar med att klara mig på runt 150 kr per dygn men har förstått att det blir dyrare ju högre upp man kommer. Väl förberedd Sedan en längre tid har Saga vandrat 2,5–3 mil per dag med en ryggsäck som väger 10 kg för att vara väl förberedd fysiskt. – Jag vill njuta av varje steg när jag kommer till Nepal, påpekar hon. När hon vilat sig efter den långa vandringen fortsätter hon troligen till Nya Zeeland för att vandra även där och därefter till Australien för att sedan avsluta i Thailand. Saga har idag bra kontakt med sin pappa. Han är orolig över hennes resa men har ändå gett henne sin välsignelse. – Jag vill inte att hon ska åka, men nog fasen är flickan djärv, är hans kommentar. Och som om det inte räcker med den här långa resan åker hon bara några dagar efter sin hemkomst till Sydamerika på obestämd tid. En djärv person sannerligen! GILLA STALLARHOLMEN 19


BYGGA BO • • •

Gesta jakttornsförsäljning Eira 999 kr ex moms

Elenor 1 699 kr ex moms

999 kr ex moms

Peter 1 233 kr ex moms Höstkampanj HÖSTKAMPANJ! 10%rabatt! 10% RABATT

www.gestaab.se jakttorn@gestaab.se

Kontakta Anders Lindell för avhämtning 076-269 15 00 Levereras som komplett byggsats. Finns att hämta på Gesta Gård i Stallarholmen.

Ombyggnationer Tillbyggnationer Nybyggnationer

Vi är elektrikerna som kan hjälpa dig med dina elinstallationer och reparationer.

Byggnadsplåtslageri Ventilation Takmålning Konstsmide Kristian Åmark 070-661 66 86 amarkbyggare@live.se

Odensicke Gård, 645 97 Stallarholmen Tel: 0152-420070-811 00 Mobil: 070-811 42 03 42 03 info@christerforsback.com www.christerforsback.com

Sedan 1957 har vi levererat med kvalité & god service.

Allt inom måleri Nyproduktion Renovering Fönster

Rotavdrag

Kontakta oss på 0159-105 26 eller info@metab.nu.

Nybyggnation Tillbyggnation Sedan 1995 070-338 30 89 www.wretstrombygg.se

20 GILLA STALLARHOLMEN

Tommy & Jonny Stallarholmen

Ring: 070-361 88 45


N Y P R O D U K T I O N AV R A D H U S & L Ä G E N H E T E R

S Ä L J S TA RT LÖRDAG 30 SEPTEMBE R KL 12.00-14.0 0 VÄ L KO M M E N T I L L VÅ RT KO N TO R PÅ L Å N G GA TA N 1 2 I MARIEFRED

Kjerstin Geijerman | 0708 52 72 72 | www.maklartorget.se | kjerstin.geijerman@maklartorget.se


DET HÄNDER I OKTOBER • • •

FREDAG 29/9 Fredagsmys för barn i förskole­ klass – åk 5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industri­huset, 16.30 FREDAG 29/9 Afterwork på Värds­ huset Gripen. Planksteksafton med trubadur! Boka bord på 0152-433 34. LÖRDAG 30/9 Sagostund. Prästen Mats läser saga. Stallarholmens bibliotek, 10.00 LÖRDAG 30/9 Avslutningstävling, singeltävling, slaggolf. Stallarholmens Golfklubb SÖNDAG 1/10 Föredrag och samtal: Sanning – finns den? Vad innebär det att vara sann mot sig själv? Hur sann är vetenskapen? Karin Linnell, Sophiahemmet Hög­ skola, inleder. Sen fika och samtal. Kostnad: 80 kr vuxna, 40 ungdomar, inkl fika. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industri­huset, 16.00 MÅNDAG 2/10 BOOKworms. Bokklubb för elever i åk 4. Stallar­ holmens bibliotek, 14.00 TISDAG 3/10 SPF ordnar promenad. Samling vid Coop-parkeringen (Brogatan/Rosen­ dalsvägen) kl 9.00 för samåkning. Pris 20 kr/person och promenad.

TORSDAG 5/10 SPF Seniorerna inbjuder till Torsdags­ träff. Fyra gubbs från Vingåker spelar ”Visor vi minns”. Kaffe och lotterier. Mötesplats Stallarholmen, Gula Indus­ trihuset, 14.00 TORSDAG 5/10 Öppet Hus på nyckelgymmet i Gula Industrihuset. Titta på gymmet, få hjälp med utrustningen, köp tränings­ kort. Genomgång 19.15. Nyckelgym­ met, Gula Industrihuset, 17.30–19.30 FREDAG 6/10 Stallarholms­ frukost för företagsamma. På dagord­ ningen flera punkter med fokus på Husbyholm: fastighets­ägare Fredric Paus om nuläge och framtids­tankar, Janniche Lövgren om boendet och Lasse Dahlén om Köttbutikens etablering på samma plats. Det bjuds på frukost. Välkomna alla företagsamma! Husbyholm (tidigare Selaöhemmet), 7.30 FREDAG 6/10 Visning inför auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 12.00– 16.00. Även lördag 11.00–14.00. FREDAG 6/10 Fredagsmys för barn i förskole­ klass–åk 5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnads­fritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industri­huset, 16.30

ONSDAG 4/10 Veterantouren i golf. Sista omgången för säsongen, samling 8.45, start 9.00. Stallarholmens Golfklubb. ONSDAG 4/10 PRO ordnar bingo. Församlingshemmet, 13.00

ONSDAG 4/10 Drömfabrikens filmklubb har höst­ premiär med filmen La La Land. Medlemskap i filmklubben krävs, hela säsongen (7 filmer) kostar 250 kr, löses vid entrén. Efter filmen ordnar vi fika med eftersnack. Mötesplats Stallarhol­ men, Gula Industrihuset, 19.00 TORSDAG 5/10 Veterantouren i golf. Avslutningslunch med prisutdelning 12.00. Stallarholmens Golfklubb. 22 GILLA STALLARHOLMEN

LÖRDAG 7/10 Barnloppis (Obs! endast lördag denna gång). Saker som hör till hösten och vintern: kläder, skidor, skridskor, lek­ saker, böcker m.m. Stallarholmsskolans matsal, 10.00–14.00 SÖNDAG 8/10 Auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 10.00. SÖNDAG 8/10 Familjedag i sko­ gen för barn födda 2011–2014 med föräldrar. Ett par timmar med lek och bus i skogen och gemensam matlagning med frilufts­ inspiratörerna Tony Nordgren och Camilla Antin. Kostnadsfritt. Anmälan via mail (stefan@dromfabriken.net). Arr: Drömfabriken. Samling parkerin­ gen Toresunds IP, 10.00

SÖNDAG 8/10 Gudstjänst på Tacksägelsedagen. Mässa med stora och små. Präst: Mats Wendt. Överselö kyrka, 11.00 MÅNDAG 9/10 Sagostund. Sagor om dinosaurier. Församlingshem­ met, Öppna för­ skolan Eken, 10.00 TISDAG 10/10 SPF ordnar promenad. Samling vid Coop-parkeringen (Brogatan/ Rosendals­vägen) kl 9.00 för samåkning. Pris 20 kr/person och promenad. ONSDAG 11/10 Frivilligbyråns väntjänstträff. Välkomna till en kopp kaffe och hembakta kakor och till en stunds underhållning. Samarr: Stallarholmens församling och Drömfabriken. Församlingshemmet, 13.30–15.30. ONSDAG 11/10 BOOKworms. Bokklubb för elever i åk 5–6. Stallarholmens bibliotek, 14.10 FREDAG 13/10 Fredagsmys för barn i förskoleklass– åk 5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industri­huset, 16.30

LÖRDAG 14/10 Stallarholmsloppet. Ett lopp för både barn, vuxna och gamla. För mer info kring klasser, tider och anmälan: se annons sid 3. Toresunds IP, första start 13.30 MÅNDAG 16/10 PRO Stallarholmen: Ärtsoppa med underhållning av Björn Hemstad. Pris 80 kr. Anmälan senast 9/10 via mail pia-kjell@telia.com eller tel 0152-402 85. Församlingshemmet, 13.00 MÅNDAG 16/10 Så blev jag grönsaksodlare. Ulla Troëng berättar om uppväxtårens böck­ er som gjorde henne till en hängiven grönsaksodlare. Fri entré. Stallarholmens bibliotek, 19.00 ONSDAG 18/10 PRO ordnar bingo. Församlingshemmet, 13.00

ONSDAG 18/10 Hantverkskafé. Ta med dig din stick­ning, virk­ ning, broderi, så handarbetar vi tillsammans! Kaffe och te med dopp, 20 kr. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 18.30 FREDAG 20/10 Fredagsmys för barn i förskoleklass – åk 5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30 FREDAG 27/10 Visning inför auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 12.00–16.00. Även lördag 10.00–15.00. FREDAG 27/10 Visning inför auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 12.00– 16.00. Även lördag 11.00–14.00.

FREDAG 27/10 SPF och PRO bjuder in politikerna till utfrågning kring seniorfrågor. Äldreboende, trygghetsboende, hyres­ rätter, dagcenter, gång- och cykelbanor m.m. Välkomna att lyssna och ställa frågor! Mötesplats Stallarholmen, Gula Industr­ihuset, 14.00–16.00

FREDAG 27/10 Fredagsmys för barn i förskole­ klass – åk 5. Vi leker, pysslar och fikar! Kostnadsfritt. Arr: Drömfabriken. Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset, 16.30 SÖNDAG 29/10 Auktion (Lasses Antik & Auktion). Garfaregränd, 10.00 SÖNDAG 29/10 Auktion (Stallarholmens Auktioner). Gula Industrihuset, 10.00.


För fler evenemang följ oss på Facebook:

• • • ÅTERKOMMANDE

www.facebook.com/gillastallarholmen Följ även Stallarholmens Nätverks facebooksida: Vad händer i Stallarholmen?

FRIIDROTT Friidrott för alla barn och ungdomar. Tis 18.00–19.00. Tränare: Bernt Gus­ tavsson, IFK Strängnäs. Toresunds IP. TRÄNING – SATSAFRISKT Ordnar sju motionspass i veckan för barn och vuxna. Gula Industrihuset, Mötesplatsen: KidzDanzy, barn 9–13 år, mån 18.00–19.00. Danzy, mån 19.00–20.00. Core, tor 19.00–20.00. Sporthallen: Tabata, tor 18.30–19.30. StyrkePuls, lör 9.00–10.00. Barngympa, barn 3–5 år, sön 16.00–17.00. Barn­ gympa, barn 6–8 år, sön 17.00–18.00. www.satsafriskt.com BÅGSKYTTE Ons 18.30–20.30. Lör 14.00–16.30. Mer info: 073­866 62 40. Sporthallen. LUFTGEVÄRSSKYTTE Selaö­Toresunds Skytteförening. Tis 17.30–19.30. Tor 17.30–19.30. Barn, ungdomar, seniorer. Gamla potatis­ lagret, Brovägen 32. FOTBOLL (SSK) Träning för barn, ungdomar och vuxna. Toresunds IP. Pojkar/flickor 2010–2011, sön 9.00– 10.00. Pojkar/flickor 2008–2009, ons 17.00–18.00, sön 10.00–11.00. Pojkar 2006–2007, ons 17.00–18.00, sön 11.00–12.00. Seniorer, olika tider, se hemsidan (www.laget.se/stallis). Kansliet öppet tis 16.00–18.00. www.laget.se/stallarholmen VOLLEYBOLL För barn och ungdomar åk 1–9. Yngre i målsmans sällskap. Tisdagar 17.30–19.00. Mer info, Peter Hult, 070­ 373 96 79. Sporthallen. PINGIS För alla åldrar. Fredagar 18.00–20.00. Sporthallen.

 

STALLARHOLMENS GOLFKLUBB Utmanande skogs­ och parkbana. Verksamhet för barn, ungdomar, damer, veteraner m.m. Tävlingar. www.sthgk.se

SPF SENIORERNA STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar bridge, canasta, akvarellmåleri, bokcirkel, linedance, boule, gillesdanser och en­ gelska. Ordnar även öppna träffar.

STALLHÄNG PÅ NORRBY Kom och ha roligt med våra snälla ponnyer! Onsdagar 15.00– 17.00, torsdagar 16.00–18.00, söndagar 10.00–12.00. Kontakta Heléne Jonsson, 070­294 28 85.

PRO STALLARHOLMEN Pensionärsförening. Anordnar aktiviteterna sittgymnas­ tik, läsecirkel (Selaön), bokcirkel, data, bingo, friskvård och kortspel. Boulespel tis och tor vid Östabadet 13.00. www.pro.se/stallarholmen

YOGA Öka din kroppskännedom, styrka och uthållighet. Vuxen­ yoga, senioryoga, ungdoms­ yoga. Björkudden, Fabriksvägen 4. www.yogaistallarholmen.se

DRÖMFABRIKEN Förening som anordnar kurser i dans, musik, teater m.m. Även evenemang som Kreativa marknader och Vintagefestival. Uthyrning av möteslokaler. www.dromfabriken.net STALLARHOLMENS FRITIDSGÅRD För barn och ungdomar från åk 6 till 18 år. Anna Kihlblom, Linus Sandkvist och Linda Sandell hälsar alla välkomna! Öppet Mån 17.00–21.00. Ons 17.00–21.00. Fre 17.00–22.30. Facebook/Stallarholmens Fritidsgård Brogården. BIBLIOTEKET Öppettider Mån 16.00–19.00 Tis 10.00–12.00, 13.00–16.00 Ons 10.00–12.00, 16.00–19.00 Tor 10.00–12.00, 13.00–16.00 Utställning 2–31 oktober. Kor, nästan bara kor. Fotografier av härliga kor av Sten Billerud.

HYR MÖTESPLATS STALLARHOLMEN FÖR FESTEN!

ket så myc ”Tack bra t g li otro för en rvice!” e s h c N lokal o STEF

ANS A N IV

Stort rum med mälarutsikt! Välutrustat med musikanläggning, projektor, porslin till 80 pers m.m. Ring: 070-285 10 25 så berättar vi mer!

SO

STALLARHOLMENS FÖRSAMLING Sopplunch, öppen förskola, gudstjänster, barnkörer, ungdomsledarutbildning. www.svenskakyrkan.se/stallarholmen RÖDA KORSET I STALLARHOLMEN Genomför insamlingar, håller café öppet på vårdcentralen i Mariefred på måndagar och genomför väntjänst bland annat på Thomasgården i Sträng­ näs. Sygruppen träffas tisdagar 10.00 på Dalkarlsvägen 2B. Mer info via ordf Staffan Andrén, 070­268 03 01

STALLARHOLMENS HEMBYGDSFÖRENING Anordnar välbesökta aktiviteter med anknytning till Stallarholmen. Hembygdsgård med museum. Doku­ menterar gamla tiders seder och bruk. www.hembygd.se/stallarholmen

Församlingskalendarium Församlingshemmet Eken Måndag och fredag kl. 9–11.30 Konfirmander Tisdagar kl. 14.30–17.30 Ungdomsledarutbildning 3/10 Mariakören Tisdagar kl. 19 Sopplunch Torsdagar kl. 12 Seniorkören Tisdagar kl. 10.30

Gudstjänster 1/10 Den helige Mikaels dag Högmässa kl. 11.00 Ytterselö kyrka, Mats Wendt, Mariakören 8/10 Tacksägelsedagen Mässa med stora och små kl. 11.00, Överselö kyrka Mats Wendt 10/10 Förbönsmässa vid Altare för jordens barn kl. 16.30 Toresunds kyrka, Mats Wendt

STALLARHOLMENS NÄTVERK Förening som arbetar för Stallar­ holmens bästa. Besök oss även på Facebook: Vad händer i Stallarholmen? www.stallarholmen.info

15/10 Artonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11.00, Toresunds kyrka Ola Orwinger

STALLARHOLMENS VIKINGAR Årlig vikingafestival i juli. Slöjdkvällar ons 18.00 i slöjden, Stallarholmsskolan. www.stallarholmensvikingar.se

22/10 Nittonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11.00, Ytterselö kyrka, Ola Orwinger

VI LÖSER DET! Hos oss kan du hyra alla maskiner du behöver för ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

LARMVÄGEN 2 STRÄNGNÄS

29/10 Tjugonde söndagen efter Trefaldighet Högmässa kl. 11.00 Överselö kyrka, Mats Wendt

Franciskuskapellet Förbön för jordens barn Tisdagar kl 8.30 (ej 10/10)

Tel 0152-158 80

Mer info: www.dromfabriken.net/motesplatsen GILLA STALLARHOLMEN 23


Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka för 60 kr i månaden! Beställ ett trädgårdskärl så blir du enkelt av med buskar, ris, gräs och löv från din trädgård. Vi hämtar det varannan vecka från april till november. Fyll i formuläret på vår hemsida sevab.com/tradgardskarl eller ring till oss på nummer 0152-460 50.