Page 1

Dossier: metaalbewerking

Problemen met wateroplosbare metaalbewerkings vloeistoffen oplossen Probleem: korte levensduur van de werktuigen Symptomen

Oorzaak

Oplossing

Slijtage door abrasie / diffusie

• Sproeier is slecht afgesteld of heeft onvoldoende sproeivermogen • Onvoldoende antislijtage, EP en of smeervermogen • Ernstige vervuiling door metaaldeeltjes • Bij oplosbare vloeistof: te lage concentratie

Sproeier richten op de opbouwsnijkant en/of het debiet verhogen

Snijoppervlak sterk versleten, kraters

• Vloeistof met EP-additieven die chemisch te actief zijn of die te snel actieve zwavel vrijmaken

De voorschriften van de vloeistof nakijken

Slijtage met oververhitting (rook)

• Vloeistof met onvoldoende koelvermogen

De voorschriften van de vloeistof nakijken en/of debiet verhogen

Slecht afgewerkte werkstukken

• Werktuig verslijt te snel

Controleer of u de geschikte vloeistof en/of het geschikte werktuig gebruikt?

Corrosie

• Te lage concentratie (zelfs wanneer de pH normaal is) • pH van de vloeistof is te laag (zuurtegraad)

Concentratie verhogen

• pH van de vloeistof is te hoog (alkaliniteit) voor non-ferro metalen • Te hard water • Bacteriële vervuiling • Batterij-effect tussen verschillende metalen • Slecht gemaakte emulsie • Externe corrosieve atmosfeer (verwarming, behandelingsbaden,…)

Instabiliteit

• Slecht gemaakte emulsie • Te lage concentratie (zelfs wanneer de pH normaal is) • Te hard water • Bacteriële vervuiling • Teveel aan zwerfoliën • Concentraat is bevroren geweest • Vuil reservoir

Onaangename geur

4

• Vervuiling door anaërobe bacteriën

Vloeistof zuiveren of verversen Concentratie aanpassen

Concentratie verhogen Olievoorschriften aanpassen Concentratie verminderen Olievoorschriften aanpassen Water verzachten en/of productkeuze aanpassen Desinfecteren Spanen verwijderen en reinigen Procedure voor het maken van de emulsie herbekijken Voorkom de verspreiding van corrosieve dampen Procedure voor het maken van de emulsie herbekijken Concentratie aanpassen Water verzachten Ontsmetten Afschuimen Opslagprocedure bekijken Reservoir reinigen Ontsmetten en bad beluchten (zuurstof)

Problemen met wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen oplossen  

Problemen met wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen oplossen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you