Page 1

U

Heijmans Utiliteit De toekomst is integraal

december 2012 | Nr. 2

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

1


Inhoudsopgave

De beste zijn. Puntiger kunnen we onze ambitie niet omschrijven. Voorwoord Rolf Abbringh - pagina 3

Vallen alle medewerkers van Utiliteit onder één CAO? (plus 43 overige vragen) Q&A: 44 vragen over Utiliteit - pagina 4

“ “

” ”

Tussen de koppen zit het goed en we zitten hier in één keet waardoor je elkaar makkelijk kan aanspreken. Dat heeft zijn voordelen. Hello Goodbye - pagina 10

Dit is niet vrijblijvend, het is de manier waarop we dingen voortaan doen. Vier stappen vooruit - pagina 18

1 januari 2013: Burgers Ergon en Heijmans Utiliteitsbouw gaan samen verder als Heijmans Utiliteit. Sinds 1928: een korte historie van Burgers Ergon - pagina 20

Colofon U is het periodieke verandermagazine van Heijmans Utiliteit. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst en redactie: Mandy Snijders, Pierre Gielen en Gijs van den Broek Fotografie: Reinout van den Bergh Illustratie: Job van Gelder Drukwerk: PreVision


01-01-2013 Einde van het jaar. Hét moment om zowel terug als vooruit te kijken. In de achteruitkijkspiegel zien we naast de nodige interne veranderingen ook prachtige, smaakmakende projecten zoals: het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, Legeringsgebouw Frederikkazerne, Eindhoven Airport of het Stadskantoor Rotterdam. Een kleine selectie van projecten waar we stuk voor stuk trots op mogen zijn. Kijkend door de voorruit, zien we duidelijk één getal centraal staan.

1 januari Het aftellen is nu echt begonnen. Vanaf 1 januari 2013 nemen we afscheid van de namen Heijmans Utiliteitsbouw en Burgers Ergon en gaan we samen officieel verder als Heijmans Utiliteit. Een nieuw begin met veel uitdagingen maar met nog veel meer kansen. Iedere verandering roept ook vragen op. Deze hebben we voor zover mogelijk gebundeld en worden verderop in dit magazine zo goed mogelijk beantwoord. Mocht je desondanks nog vragen hebben, schroom niet en kaart dit aan bij je leidinggevende.

1 Heijmans De vorming van Utiliteit en het uitfaseren van Burgers Ergon passen binnen de strategie van 1 Heijmans: dé integrale bouwer op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden. De toekomst is integraal. Niet alleen tussen bouw en techniek binnen Utiliteit maar ook dwars door alle bedrijfsstromen. Het zoveel mogelijk voeren van één gezamenlijke merknaam is daarbij van groot belang. Dat betekent overigens niet dat we een eenheidsworst worden. Onze kracht zit juist in het samenbrengen en versterken van de diverse competenties en karakters. Maar wel onder dezelfde naam, met hetzelfde belang.

Nr. 1 De beste zijn. Puntiger kunnen we onze ambitie niet omschrijven. Om de beste te worden, hebben we al verschillende stappen gezet maar hebben we ook nog een weg te gaan. Denk daarbij onder andere aan het integraal procesmatig werken via ‘de blokken’ en het samenbrengen van afdelingen. Maar ook het beter omgaan met verantwoordelijkheid, klantbenadering én gedrag. De invulling van de blokken is voor veel collega’s nog relatief onbekend. Tijd voor een toelichting derhalve. Rolf Abbringh r rabbringh@heijmans.nl

Oh ja, het is wat vroeg, maar ik wens iedereen alvast fijne feestdagen!

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

3


44 vragen over Utiliteit

4

Heijmans Utiliteit - December 2012


Naamvoering 1. Wanneer krijgt Heijmans Utiliteit een rechtsvorm?

8. Verandert de kledingvergoeding? Nee, de kledingvergoeding is geregeld in de CAO. Doordat iedereen in dezelfde CAO blijft, verandert er niets. Hier komt geen uniforme regeling voor.

Per 1 januari 2013.

9. Worden de voertuigen van Burgers Ergon overgespoten? 2. Moeten we ons per 1 januari 2013 onder de naam Heijmans Utiliteit voor projecten inschrijven? Ja, per 1 januari 2013 zal op alle projecten worden ingeschreven met Heijmans Utiliteit B.V.

3. Blijven we lopende projecten uitvoeren onder de naam Burgers Ergon tot oplevering? Momenteel communiceren we nieuw gescoorde werken nog onder de naam Burgers Ergon of Heijmans Utiliteitsbouw, met daarbij de toevoeging 'vanaf 1/1 handelend onder de naam Heijmans Utiliteit'. Wat betreft lopende projecten; we gaan/kunnen niet alle uitingen op 1 januari uitgefaseerd hebben. Wel is het streven om projecten zo snel mogelijk te gaan voeren onder de naam Utiliteit.

4. Wat zijn/worden de juridische namen van Utiliteit Eindhoven en Utiliteit Rosmalen? Er is maar één juridische naam: Heijmans Utiliteit B.V. Vestigingen krijgen geen aparte vervoeging.

5. Is het niet beter dat Burgers Ergon S&O gewoon blijft voortbestaan onder de naam Burgers Ergon, dat is toch makkelijker voor de bestaande klantenkring? De naam Heijmans Utiliteit geldt voor iedereen binnen de bedrijfsstroom. Om van de naam ‘Heijmans’ een sterk merk te maken, is bewust gekozen om Heijmans-breed afscheid te nemen van diverse merknamen. Het voeren van één naam draagt bij aan de positionering van Heijmans als integrale aanbieder.

6. Vanaf wanneer moeten wij onszelf in alle correspondentie, vergaderingen en andere communicatie met derden profileren als Heijmans Utiliteit? De handelsnaam ‘Utiliteit’ kan nu al gebruikt worden in de communicatie, de juridische entiteit (Heijmans Utiliteit B.V) kan echter pas per 1 januari 2013 worden gehanteerd. In januari zijn middelen zoals bijvoorbeeld briefpapier, gewijzigde adressen in HDS, enveloppen (via secretariaten) voorhanden.

Kleding/Auto 7. Wanneer krijg ik mijn nieuwe kleding? We gaan geen goede kleding weggooien. De bestaande voorraad wordt eerst opgemaakt. Het doel is wel om zo snel mogelijk uniforme Heijmans Utiliteit kleding te gebruiken.

Nee, dat doen we niet. We zijn al een tijdje gele busjes aan het bestellen. Voor de rest zijn de meeste busjes gewoon wit. We overwegen nog of we de stickers van de bestaande busjes gaan vervangen met het Heijmans logo. We kijken op dit moment naar de kosten van zo’n operatie. We stoppen in ieder geval met het aanschaffen van blauwe auto’s, de nieuwe bedrijfsauto’s worden zilvergrijs besteld.

10. Gaat de autoleaseregeling die de uitvoerders van Heijmans hebben, ook gelden voor de chef-monteurs Utiliteit van Burgers Ergon? Nu hebben de Heijmans medewerkers vrije keuze, en Burgers Ergon medewerkers hebben geen keuze. Nee, voor de chef-monteurs van techniek wordt de autoleaseregeling niet aangepast, omdat deze auto´s werkgebonden zijn.

CAO/Pensioen 11. Wat betekent de samenvoeging voor de werkgelegenheid? De integratie heeft geen invloed op de werkgelegenheid, de marktomstandigheden kunnen hier wel invloed op hebben. We fuseren onder andere om beheers- en managementkosten omlaag te krijgen. We fuseren niet om te besparen op werkgelegenheid. Er kan desondanks niet uitgesloten worden dat de marktomstandigheden en de kwaliteitsslag leiden tot aantasting van de werkgelegenheid. Dit heeft echter niets te maken met de fusie.

12. Worden alle regelingen voor het personeel gelijkgetrokken? Nee. Centraal geldt het Heijmans HRM Handboek, maar vanuit de CAO installatietechniek gelden er afwijkende regelingen voor de vakdisciplines. Deze zijn opgenomen in het Bedrijfsregelingenboek.

13. Vallen alle medewerkers van Utiliteit onder 1 CAO? Nee, ook niet. De Bouw CAO en de Metaal CAO hebben elk afwijkende regelingen. Een timmerman die bij Heijmans Utiliteit werkt valt nog steeds onder de Bouw CAO en een monteur die bij Heijmans Utiliteit werkt, valt onder de Metaal CAO. Bestaande medewerkers die een staffunctie bekleden (lees: collega’s die niet rechtstreeks hun uren toeschrijven aan een project) krijgen eenmalig de kans om van CAO te wisselen. Projectpersoneel komt hier niet voor in aanmerking. Vanaf januari vallen nieuwe medewerkers die een stafdienstfunctie bekleden automatisch in de Bouw CAO.

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

5


14. Wat verandert er aan het pensioen? Voor iedereen die in dezelfde CAO blijft, blijft het pensioen gelijk.

Inkoop 15. Blijft inkoop voor installatietechniek en utiliteitsbouw gescheiden? Nee, die worden naar elkaar toegetrokken. Daar zijn we al mee bezig. Zo zitten in Eindhoven de inkoopafdelingen van techniek en bouw al bij elkaar. Bij installatietechniek is inkoop al vele jaren zeer goed georganiseerd. Alle bestellingen vinden ook door inkoop plaats, techniek heeft daar een zeer goed systeem voor. Inkoop binnen bouw was drie jaar geleden nagenoeg verdwenen, we zijn toen weer begonnen met het opbouwen van een afdeling. Door de afdelingen meer bij elkaar te zetten kunnen we veel van elkaar leren. We zijn momenteel druk bezig om één inkoopproces vorm te geven, zodat grenzen gaan verdwijnen.

16. Verandert er iets aan de inkoopvoorwaarden? Nee, die zijn al een tijdje uniform, ze worden echter nog op verschillend briefpapier gedrukt maar daar gaan we uiteraard vanaf januari mee stoppen.

17. Wat wordt het juiste factureeradres per vestiging? De factuuradressen blijven voorlopig gelijk. Voor techniek blijft het Apeldoorn en voor bouw Rosmalen.

E-mail 18. Wat gebeurt er met de e-mailadressen? Die worden omgezet naar het format dat we ook bij Heijmans kennen: een voorletter en een achternaam, eventueel een volgnummer en dan @heijmans.nl. Overigens hebben alle Burgers Ergon medewerkers al een Heijmans e-mailadres of kunnen dat aanmaken als een alias. We gaan nu langzaam de e-mailadressen laten 'uitsterven' waar burgers-ergon.nl in voorkomt. Hoe we dat exact doen en wanneer, staat nog niet vast. Er zal in ieder geval een overgangsperiode zijn.

19. Is er per 1 januari een eenduidige opzet van e-mailhandtekeningen? Sinds november is er een nieuw en eenduidig e-mailsjabloon voorhanden. De handtekening is in lijn met de bestaande huisstijl van Heijmans. Het gebruikte icoon in het nieuwe sjabloon is van tijdelijke aard en verwijst naar een nieuwsbericht met meer informatie. Om consistentie in naamsvermelding te kunnen

6

Heijmans Utiliteit - December 2012

waarborgen, wordt iedereen verzocht om het nieuwe sjabloon op korte termijn te installeren. De layout kan je zelf aanpassen middels standaard-tooling (VI4mail). Info is beschikbaar via intranet.

HDS 20. Heijmans Documenten Systeem (HDS) wordt nu niet gebruikt door Burgers Ergon. Welke correspondentiesysteem wordt straks gehanteerd? We streven er naar om op korte termijn over te gaan naar HDS. Over de werking van HDS volgt in januari meer informatie. Overigens, HDS wordt en kan nu al door BE medewerkers gebruikt worden. In de documentatie tijdens het Migratieproject Momentum is daar aandacht aan besteed. Op het intranet is daar documentatie over beschikbaar.

21. Moeten we meteen nieuw drukwerk bestellen? Visitekaartjes moeten worden vervangen vanaf januari. Briefpapier zijn we nu al aan het vervangen, als er nieuw wordt besteld is het gewoon Heijmans. Voor de eindgebruiker verandert er weinig: het bestellen gaat nog steeds via de bekende kanalen. Alleen zal er in HDS (Heijmans Documenten Systeem) een gewijzigd adres ingesteld moeten worden voor briefpapier. Per januari zijn de gewijzigde gegevens in HDS beschikbaar.

Systemen 22. Hoe blijven documenten die Burgers Ergon gebruikt, zoals deeltaken, BECOR en andere applicaties via intranet bereikbaar? De applicaties blijven via het bestaande BE intranet beschikbaar. Enkel de huisstijl wisselt. Nieuwsberichten worden overigens alleen op het gezamenlijke Heijmans intranet geplaatst.

23. Ultimo en TOBE, blijven die naast elkaar in de lucht? Ja. Het zijn allebei applicaties die worden gebruikt om onderhoudswerkzaamheden te registreren: Ultimo zit aan de bouwkant en TOBE aan de techniekkant. Functioneel zijn ze min of meer gelijk aan elkaar en daarom hoor je ook wel eens de vraag of ze kunnen worden samengevoegd. Daar wordt wel naar gekeken, maar dit staat los van de naamsverandering.

24. Wat verandert er aan de urenverantwoording? De urenverantwoording zal niet veranderen als gevolg van het traject van de naamswijziging van Utiliteitsbouw of Burgers Ergon. Er loopt wel een apart project die als doel heeft de verlofaanvragen zoveel mogelijk bij de Heijmans standaard aan te laten sluiten.


25. Gaan medewerkers van Burgers Ergon ook hun verlofdagen invoeren in Prinsys? Alle Burgers Ergon medewerkers zullen per 1 januari 2013 hun vakantie en ADV registreren in de Heijmans Verlofapplicatie. Het verlofsaldo van 31 december 2012 zal volledig overgaan naar 2013, er komen dus geen dagen te vervallen. Het verlof zal gesplitst worden in wettelijke en bovenwettelijke dagen. Een uitgebreide instructie hierover zal elke medewerker toegezonden worden.

26. Blijft het personeelssysteem Persmaster in de lucht? De functie van Persmaster zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het doel is Persmaster op termijn uit te schakelen. Dit staat echter los van het project rondom de naamswijziging.

27. Veranderen de inlogcodes? De normale inlogcodes voor het netwerk zijn begin dit jaar al gewijzigd naar aanleiding van het migratieproject Momentum.

28. Wat doen we met applicaties die in eigen beheer zijn ontwikkeld? Dat hebben we nog niet strak op de radar. Het is nu bekend welke applicaties we gaan raken die onder beheer van CDIT vallen en we weten grofweg wat het betekent om deze aan te passen. Daarnaast zijn er nog volop toepassingen die door medewerkers zijn gebouwd of in het verleden op een wat meer organische manier zijn ontstaan. Daar hebben we vanuit de centrale organisatie nauwelijks zicht op. Er wordt momenteel nagegaan wat er zoal verder nog bestaat. Op basis daarvan kunnen we dan vaststellen hoe we er mee omgaan. De essentiële applicaties blijven in ieder geval behouden. Uiteindelijk gaan we naar één systeem.

29. Gaat het lukken om alle IT aanpassingen voor 1 januari rond te krijgen? We zullen prioriteiten moeten stellen. Het is meer dan zoeken en vervangen. Je hebt met ettelijke tientallen applicaties te maken en daarbinnen met projecten en afdelingen en combinaties daarvan. Voor een deel van die applicaties zullen we kennis moeten inhuren.

30. Wat doen we met applicaties voor projecten die niet meer actief zijn? Het is vanuit de IT-organisatie haast onmogelijk om vast te stellen welke projecten wel of niet actief zijn en of die applicaties nog gebruikt worden. Je wil natuurlijk voorkomen dat we te veel energie steken in zaken die gearchiveerd zijn en toch niet meer gebruikt gaan worden. We zullen ook een deel van de organisatie nodig hebben om dat goed op ons netvlies te krijgen, dit zal dan ook in overleg met Utiliteit gebeuren.

Communicatie 31. Is de mailing die naar relaties is verzonden beschikbaar als we nog aanvullend bedrijven/relaties willen informeren? Ja, deze kan bij secretariaten worden opgevraagd.

32. Wat gebeurt er met de website van Burgers Ergon? Per 1 januari 2013 wordt de website van Burgers Ergon opgeheven. De content die nu op de website te vinden is wordt geactualiseerd en op de website van Heijmans geplaatst. Bezoekers van de Burgers Ergon website worden in januari doorverwezen naar de Heijmans website.

33. Voor tenders gebruiken wij soms foto’s van Burgers Ergon personeel dat aan het werk is. Veel tenders zetten wij echter tegenwoordig in vanuit 1 gedachte/naam. Zijn er foto’s van Heijmans personeel aangaande techniek? Er zijn nog geen grote aantallen foto’s voorhanden aangaande techniek in Heijmans huisstijl, dit aangezien er nog weinig Burgers Ergon collega’s op bouwplaatsen werken met Heijmans kleding. In het nieuwe jaar besteden we hier aandacht aan. Deze foto's zijn dan via de afdeling communicatie op te vragen.

34. Zijn de indeling/nieuwe bedrijfsnamen voor de nieuw te bestellen visitekaartjes bekend bij Van der Most? We gaan steeds meer communiceren vanuit één Heijmans. Het beleid is daarom om bij externe communicatie zoals briefpapier en visitekaartjes geen afdelingsnamen zoals Services, Verwerving & Advies of Meet & Regel te gebruiken. De enige twee uitzonderingen zijn de disciplines Brandbeveiliging en Beveiligingssystemen. Dit vanwege hun specifieke commerciële positie binnen de keten. Bedrijfsonderdelen kunnen eventueel in functienamen worden opgenomen. Bijvoorbeeld ‘Medewerker Ontwerp & Engineering’ of ‘Manager Services’.

35. Komen er Heijmans Utiliteit stempels ter vervanging van de huidige Burgers Ergon stempels? Drukwerk, stickers en stempels worden aangepast.

36. Is er een inventarisatie gemaakt van stickers, onderhoeken e.d. die door Burgers Ergon toegepast worden? Ja. CDIT zorgt ervoor dat de juiste onderhoeken beschikbaar zijn.

37. Wanneer worden de nieuwe folders verwacht? We willen zoveel mogelijk digitaal communiceren. Dat betekent dat we geen folders maken. De afdeling communicatie ondersteunt graag bij het passend vertalen van de communicatiebehoefte.

38. Komen er nieuwe give-aways? Er worden geen nieuwe of aparte give-aways besteld.

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

7


39. Hoe worden cultuurverschillen tussen Heijmans en Burgers Ergon in kaart gebracht en hoe worden deze verschillen opgelost? Cultuurverschillen blijven bestaan en dat is opzich ook geen probleem. Zolang we maar gezamenlijk hetzelfde verhaal uitdragen. Via de weg van geleidelijkheid zullen we steeds meer naar elkaar groeien. Het samengaan van Burgers en Ergon is daar een mooi voorbeeld van.

40. Wat gebeurt er met de personeelsverenigingen van Heijmans en Burgers Ergon medewerkers, welke samen op 1 vestiging zitten? Personeelsverenigingen zijn autonoom en kunnen zelf beslissen al dan niet samen te gaan met andere bedrijven binnen de Heijmans organisatie.

Voorwaarden 41. Welke aannemings- en leveringsvoorwaarden gaan gelden? Waarschijnlijk gaan straks beide aannemings- en leveringsvoorwaarden gelden, maar die moeten nog wel gedeponeerd worden voor Utiliteit.

42. Gaan wij in één offerte de werkzaamheden nog splitsen en refereren aan eigen voorwaarden? Dat is afhankelijk van de opdracht. Als de opdracht integraal is, hanteren we één set algemene voorwaarden. Wanneer de opdracht enkel bouw of techniek omvat, dan gebruiken we alleen de specifieke bouw- of techniekvoorwaarden.

OR 43. Wat gebeurt er met de ondernemingsraden van Burgers Ergon en Utiliteit? De ondernemingsraden zijn al samengevoegd tot de OR Utiliteit in mei 2012. Dat leek ons wel praktisch met het oog op de verkiezingen volgend jaar in mei. We zijn volledig geïntegreerd en hebben nu 21 leden. Medewerkers weten ons in het algemeen wel te vinden als ze met vragen zitten over zaken die hen persoonlijk raken. We proberen er ook alles aan te doen om onze bekendheid te vergroten, bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en intranetberichten, maar ook door nog echt de werkvloer op te gaan. Natuurlijk kunnen wij niet altijd communiceren over lopende zaken, maar we zouden wel graag vragen uit de organisatie hebben die we door kunnen spelen naar de bestuurder toe. En dan gaat het niet altijd om feiten, maar wel om gevoelens en het is belangrijk, ook voor een bestuurder, die te kennen.

8

Heijmans Utiliteit - December 2012

44. In hoeverre verschilt de nieuwe OR van die van Burgers Ergon en Utiliteitsbouw? Bij Burgers Ergon had je een OR en nogal wat mensen die op kantoor benaderbaar waren. Bij Heijmans zaten we wat meer verspreid. We komen natuurlijk voort uit de divisie Bouw, met een regionaal karakter en daarboven een OR. Door dat regionale karakter kende iedereen je. Als ergens in de organisatie iets gebeurde, stond de telefoon 's avonds roodgloeiend. Nu hebben we een landelijk karakter en dat is even wennen voor alle partijen.

Vestigingen Heijmans Eindhoven Boschdijk 780, 5624 CL Eindhoven Postbus 266, 5624 CL Eindhoven Heijmans Apeldoorn Laan van de Dierenriem 26, 7324 AA Apeldoorn Postbus 111, 7300 AA Apeldoorn   Heijmans Rotterdam Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam Postbus 4072, 3006 AB Rotterdam   Heijmans Amsterdam Pieter Braaijweg 6, 1099 DG Amsterdam Postbus 94457, 1090 GL Amsterdam   Heijmans Drachten Lavendelheide 9, 9202 PD Drachten Postbus 359, 9200 AJ Drachten   Heijmans Geleen Hofkamp 1, 6161 DC Geleen Postbus 1007, 6160 BA Geleen   Heijmans Rosmalen Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen Postbus 246, 5240 AE Rosmalen Heijmans Leiden Le Pooleweg 1, 2314 XT Leiden Postbus 119, 2300 AC Leiden


Wie doet wat?

Rolf Abbringh Verwerving & Advies Presentaties Communicatie PPS / BD Commercie HR Algemeen / Strategie OR

Gerhard Zijderveld

Arjan Hengeveld

HUGP Juridische zaken BIM Planning bouw

Vestigingen Services KAM Systemen

Ontwerp & Engineering

Brandbeveiliging Meet & Regel Beheer Planning techniek Serviceontwikkeling & Advies

Bas Anneveldt Inkoop Facilitair Lean6Sigma

Job Telling ICT Control Administratie Risk management

Organogram Heijmans Utiliteit

Commercie

Staf

- gezondheidszorg - (semi) overheid - hightech clean industrie - commercieel vastgoed - datacenters

- HR - Kwaliteits, arbo en milieu - FinanciĂŤn & Control - Business Development - Communicatie - Inkoop - ICT - Juridische zaken - Secretariaat

Realisatie Verwerving & Advies

Ontwerp & Engineering

- Amsterdam - Apeldoorn - Drachten - Eindhoven - Geleen - Leiden - Rotterdam

Services

HUGP Heijmans Utiliteit Grote Projecten

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

9


Hello

Goodbye The Beatles zongen het al 45 jaar geleden. Vandaag groeten collega's het verleden en toekomst tegelijk. I don't know why you say goodbye, I say hello

10

Heijmans Utiliteit - December 2012


Wat ik verwacht in 2013? Doorgaan op de ingeslagen weg, nog meer mooie integrale projecten zoals het Muziekpaleis en hopelijk gezamenlijk de stapels tekeningen doornemen ;-) Antoine Pruijssers - werkvoorbereider, Eindhoven

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

11


Dimitri Tsolakidis - manager Services, Eindhoven Wat verandert er voor jou? "Allereerst is Servicebouw verdwenen als naam en daarvoor in de plaats is Services gekomen. De groep medewerkers is wat veranderd (servicedesk en bedrijfsbureau zijn ‘losgeweekt’) en we zijn verhuisd. Sinds juni 2012 rijd ik namelijk niet meer als vanzelf naar Rosmalen maar werk ik in Eindhoven, bij de collega’s van techniek. De reistijd enkele reis is met een half uur verlengd. Tegelijkertijd is het contact met de collega’s van techniek groter en intensiever geworden." Hoe kijk je naar de toekomst? "Ik zie de toekomst als een grote uitdaging. Niet alleen omdat de economische situatie ons ertoe brengt om anders te kijken en te denken over de omgeving waarin we actief zijn, maar ook omdat de samenwerking met techniek kansen biedt die niet vanzelfsprekend zijn. We zullen flink aan de bak moeten, willen we in ‘de toekomst is integraal’ succesvol worden en zijn. Dit vraagt om anders denken, om focus en op een nieuwe manier kijken naar datgene wat de klant vraagt. Immers, als we van A naar B gaan, dan zullen we dat op de manier van B moeten aanpakken. Laat de toekomst maar komen..."

Andries Schiere - uitvoerder E, Rotterdam Wat verandert er voor jou? "Er verandert niet direct iets. Wel gaan bepaalde werkzaamheden en sturingen vanuit kantoor meer integraal opgepakt worden. Ik houd nu bijvoorbeeld nog veiligheidstoolboxmeetings voor techniek en mijn collega voor bouw. Dat soort zaken gaan we nu samen doen aangezien er genoeg raakvlakken zijn voor zowel bouw als techniek. Veel werkzaamheden voeren we nu overigens al gezamenlijk uit waar dit voorheen dubbel werd gedaan." Hoe zie je de toekomst? "Ik vind de samenvoeging persoonlijk heel goed. Dat komt omdat ik een teamspeler ben en hoe meer disciplines er in je team zitten, hoe meer je kan uitvoeren met z’n allen. Daar ben ik voorstander van. Ik zie er alleen maar mogelijkheden in. Anderen zijn meer ouderwets en hebben er meer moeite mee. Als ik tegen een collega van bouw zeg; ik ben je collega, dan kijkt men je soms raar aan, maar het is zo. Als team versterk je elkaar. We vallen voor elkaar in, we doen werkzaamheden voor elkaar zodat alles gestroomlijnd blijft lopen. Zo proberen we samen de winst te behalen."

12

Heijmans Utiliteit - December 2012


Ik zie de toekomst positief in. Het zit in de mensen of het een succes zal worden. Je kan meewerken of elkaar tegenwerken, maar uiteindelijk zijn we één bedrijf en moeten we elkaar helpen waar nodig. Jarno Fijneman - timmerman, Rotterdam

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

13


Chris Stoetman - sr. werkvoorbereider, Rotterdam Wat verandert er voor jou? "Op dit project gaat de samenwerking erg goed. De projectleider E en werkvoorbereider bouw nemen gezamenlijk besluiten over hoe werkzaamheden het beste kunnen worden aangepakt. Zo geven we als een eenheid sturing aan verantwoorde keuzes voor het project. Wel moeten tegenstellingen eruit. Zo zou ik vanuit bouw af en toe meer technische werkzaamheden moeten uitvoeren om zo beter te snappen wat consequenties zijn. Dat geldt andersom ook voor mijn collega’s van techniek op het vlak van bouwkundige werkzaamheden." Hoe zie je de toekomst? "Je moet budgetten loslaten om goede samenwerking tot stand te laten komen. Je wint als je weet waar je samen voor gaat en er voor zorgt dat je openheid in je stukken hebt. Wij moeten er samen open voor staan. Daarnaast moet er op z'n tijd ruimte zijn om samen met collega's iets leuks te doen. Dit bevordert de samenwerking en je leert elkaar op een ander vlak kennen. Korte lijnen zit hem in de persoonlijke belangstelling naar anderen toe. Bij elkaar langslopen is belangrijk, maar ook door elkaar face to face te spreken krijg je meer voor elkaar. Ik ben er van overtuigd dat het goed zou zijn als er voor de integraliteit beleidsmatig een budget wordt opgezet om het sociale te stimuleren."

Paul Marcelissen - timmerman, Rotterdam Wat verandert er voor jou? "Op de bouwplaats ondervinden we weinig hinder van de combinatie bouw en techniek. Wel merk je dat er cultuurverschillen bestaan. Echter werken we al jaren samen en veranderingen in de markt blijf je houden. Je eigen houding bepaalt hoe je hier in staat. Ik snap de reden wel, één merk dat sterk in de markt staat. De voordelen zijn dat je samen meer leert en daardoor een beter resultaat op je eindproduct kan behalen." Hoe zie je de toekomst? "Misschien ligt het voor Burgers Ergon collega’s gevoeliger, een grote verandering voor Utiliteitsbouw is het niet echt, dat blijft ten slotte Heijmans heten. Voor Burgers Ergon collega’s kan ik me voorstellen dat zij toch met een ander gevoel afscheid nemen van de merknaam. Voor mij levert het weinig problemen op. Door de jaren heen is er ook al veel veranderd, zoals bijvoorbeeld de overname van Koninklijke IBC waarvoor ik heb gewerkt en welke in 2000 is overgenomen door Heijmans. Door dergelijke trajecten raak je meer gewend aan veranderingen."

14

Heijmans Utiliteit - December 2012


Nico Nolde - locatiecoรถrdinator, Rosmalen Wat verandert er voor jou? "De verandering voor mij was vooral dat ik van Eindhoven naar Rosmalen ben overgeplaatst. Ik heb hierdoor een aantal taken moeten overdragen aan anderen. Intussen ben ik ruim een jaar werkzaam in Rosmalen als locatiecoรถrdinator en heb ik mijn plaats hier inmiddels wel gevonden." Hoe zie je de toekomst? "Ik heb altijd met veel plezier bij Burgers Ergon gewerkt. Een fijn bedrijf met oog voor elkaar en veel goede herinneringen. De toekomst zie ik licht optimistisch. De recessie maakt het scoren van mooie projecten er niet makkelijker op."

Wlad van den Boogerd - manager HRM, Apeldoorn Wat verandert er voor jou? "Voor mij persoonlijk verandert er niet zo veel, ik ben sinds begin 2009 al werkzaam voor zowel Utiliteitsbouw en Burgers Ergon." Hoe kijk je naar de toekomst? "Voor zowel Utiliteitsbouw als Burgers Ergon heeft de samenwerking geleid tot het inzicht dat integraal aanbieden kansen biedt en we op de goede weg zijn. Integraal aanbieden en uitvoeren geeft ons waarschijnlijk een voorsprong op de markt. Om deze voorsprong te behouden moeten we dit echter op alle niveaus ook doorvoeren en vooral niet gaan wachten op de mensen om ons heen. Integraal werken betekent meer dan alleen samenwerken, het betekent ook iets voor elkaar over hebben en over (onzichtbare) drempels stappen."

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

15


Renza Dosker - managementtrainee, Rosmalen Wat verandert er voor jou? "Ik werk sinds 1 februari bij Heijmans dus ik heb de traditionele indeling bouw en techniek niet lang meegemaakt. Voor mij persoonlijk verandert er dus niet zo heel veel. Behalve dat ik veel meer contact heb met collega’s die voorheen bij Burgers Ergon werkten. Dat komt trouwens ook door de flexplekken waardoor je sowieso veel meer collega’s spreekt. Het samenvoegen van de twee stromen betekent voor mij dus eigenlijk alleen dat ik meer collega’s spreek en dat de achtergrond van deze collega’s diverser is; alleen maar voordelen dus!" Hoe zie je de toekomst? "Wat betreft de integratie is er nog veel te doen maar uiteindelijk denk ik dat we er alleen maar beter uit kunnen komen. Zo’n integratie is een goede gelegenheid om je processen en systemen eens onder de loep te nemen en voor de werknemers een mooie kans om van elkaar te leren. Wat betreft mijn eigen toekomst: volgend jaar ga ik waarschijnlijk alweer naar een volgende plek. Binnen het management traineeship wisselen we zo rond de zes maanden van positie. In het nieuwe jaar hoop ik dan ook bij een andere sector te kunnen zien hoe de werkzaamheden daar verlopen en opnieuw weer veel te leren."

Michel Schenk - projectleider E, Rotterdam Wat verandert er voor jou? "Het verschil bouwkundig/installatietechnisch blijf je houden, je moet een andere manier van aanpak creëren. Samenwerken is goed voor het bedrijf, hoewel je soms nog hoort dat er wordt gedacht dat het geld kost: bij een andere bouwkundige aannemer ben je namelijk minder flexibel. Je moet nu samen kijken naar de beste oplossingen en daar moet je in investeren waardoor je op andere punten meerwaarde creëert." Hoe zie je de toekomst? "Ik denk dat het vooral positief kan zijn. Ik vind dat de samenvoeging een positieve bijdrage is voor de verdere ontwikkeling van Heijmans. Ik heb een aantal projecten met Heijmans samengewerkt en heb dit ervaren als een prettige samenwerking waarin we nog heel veel van elkaar kunnen leren. Samenwerking zit overigens in de personen, niet in een label. Om de samenwerking te verbeteren, is dus meer nodig dan alleen een naamswijziging."

16

Heijmans Utiliteit - December 2012


Bard Ooms - uitvoerder bouw, Rotterdam Wat verandert er voor jou? Er zal wel het een en ander gaan veranderen. Dat is echter nodig om integraliteit te bevorderen. Er moeten bijvoorbeeld verbeteringen komen qua procesvorming om beter te kunnen werken. Een rol die daarnaast voor iedereen is weggelegd, is om goed te (blijven) communiceren met elkaar. Iedereen weet het, maar toch gebeurt het niet altijd. Met goede, transparante communicatie kom je een heel eind. Hoe zie je de toekomst? Je moet het samen doen. We zitten nu met bouw en techniek samen in de keet. Doordat je nu dichter op elkaar zit worden problemen snel opgelost. Deze oplossingen komen sneller tot stand doordat je een gezamenlijk doel voor ogen hebt. Voorwaarde is wel dat iedereen moet willen, als er één iemand niet wil samenwerken dan lukt het niet. Het werk waar ik nu zit, is een wat kleiner werk, en dus makkelijker te organiseren. Tussen de koppen zit het goed en we zitten hier in één keet waardoor je elkaar makkelijk kan aanspreken. Dat heeft zijn voordelen. Op grote werken is dat waarschijnlijk moeilijker te organiseren, dat is logisch. Generatie is ook belangrijk, een oudere generatie heeft er meer moeite mee.

Diana Cillessen - projectleider W, Apeldoorn Wat verandert er voor jou? "Eigenlijk niet zo veel, ik hoop meer integrale projecten. Burgers Ergon is een mooi bedrijf met veel kennis en ervaring en mooie klanten, die we kunnen delen met Heijmans." Hoe zie je de toekomst? "We staan voor een grote uitdaging met elkaar. We hebben alle ingrediënten in huis om er een unieke en succesvole bedrijfsstroom van te maken. Maar dan moeten we er wel met elkaar voor durven gaan en over de schutting kijken."

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

17


Vier stappen vooruit Bij de vorming van Utiliteit krijgen we te maken met bedrijfsprocessen van techniek en bouw. Die lopen nogal eens uiteen, of er worden andere termen gebruikt die hetzelfde betekenen. Afstemming en samenvoeging zijn noodzakelijk om spraakverwarringen en inefficiëntie te voorkomen, faalkosten te reduceren en commerciële kansen beter te kunnen benutten, maar ook om de processen beter aan te laten sluiten op nieuwe (integrale) contractvormen. We zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het ontwerpen van nieuwe, integrale bedrijfsprocessen, aan de hand van de bestaande processen en nieuwe inzichten. Belangrijk daarbij is dat er een aantal 'checks and balances' wordt ingebouwd: 'go/no go' momenten waarop we kritisch kijken of we met de goede dingen bezig zijn, of we ver genoeg zijn en voldoende informatie hebben om een verantwoorde beslissing te nemen over de volgende stap. Het hoofddoel van deze hele exercitie is dat we in staat zijn een kwalitatief zo goed mogelijk product te maken, door processtappen in de juiste volgorde te doorlopen en te definiëren wat er nodig is om te kunnen leveren wat de opdrachtgever vraagt. Dit is niet vrijblijvend, het is de manier waarop we dingen voortaan doen. Zodat we tenders met een gerust gevoel kunnen afronden, omdat we zeker weten dat de kwaliteit is geborgd.

Blokken Om de vele bedrijfsprocessen van Utiliteit overzichtelijk te houden, zijn ze ingedeeld in vier 'blokken'. Per blok zijn specialisten van bouw en Utiliteit bij elkaar gezet die goed bekend zijn met de 'oude' processen binnen BPU van Utiliteitsbouw en BEMS van Burgers Ergon. Het resultaat staat bekend als HUMS, ofwel Heijmans Utiliteit Management Systeem. De afgelopen maanden hebben zich werkgroepen beziggehouden met het beschrijven van de taken en verantwoordelijkheden van de blokken 1 t/m 3. Blok 4 wordt in 2013 uitgewerkt. Wat houden deze blokken in, hoe sluiten ze op elkaar aan en wat zijn de consequenties voor de praktijk?

18

Heijmans Utiliteit - December 2012

Blok 1: C reëren van kansen (verwerving en advies) Blok 2: Ontwerp & Engineering (voorbereiding, uit-engineering, droog bouwen) Blok 3: Realisatie (werkelijk bouwen) Blok 4: Services (nazorg, onderhoud en beheer)

Blok 1: kansen creëren Wat houdt blok 1 in? Blok 1 omvat een stukje commercie en het tendertraject dat thuishoort bij Verwerving & Advies (V&A). Hier worden een ontwerp (kwaliteit) en prijs gemaakt om te voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Na gunning (contract met opdrachtgever) gaat het project over naar blok 2. Hoe gaat dat in zijn werk? De mensen van de stuurgroep voor dit blok hebben met elkaar vastgesteld welke processtappen er moeten worden genomen om tot een geslaagde tender en uiteindelijk een verantwoorde aanname van een project te komen. Er is eveneens uitvoerig gediscussieerd over de de tools die nodig zijn om dit proces zo goed mogelijk te doorlopen. Hoe gaat de overdracht naar blok 2 in zijn werk? In de nieuwe processen staat beschreven hoe we dat gaan doen, wie daarvoor de verantwoordelijkheid heeft en welke documenten we daarbij gaan overdragen.


Blok 2: Ontwerp & Engineering Wat houdt blok 2 in? Blok 2 beschrijft welke processtappen we moeten doorlopen om een project voor te bereiden en te ontwerpen. Daarvoor moeten veel zaken worden geregeld en doordacht. De consequenties van keuzes, de context, de klantcontacten, het kostenbewustzijn, dat moet hier allemaal in acht worden genomen. Zodat de uitvoering daarna niet meer hoeft na te denken over wat we gaan bouwen, hoe we het gaan bouwen en in welke volgorde we gaan bouwen. In hoeverre verschilt dit van de werkwijze tot nu toe? Het ontwerptraject krijgt meer aandacht, met meer ingebouwde checks. We gaan namelijk meer integraal werken en de contractvormen van tegenwoordig zijn volkomen anders dan vroeger. Zo hebben we te maken met PPS-constructies en Design & Build opdrachten waarbij er méér van ons wordt verwacht dan alleen het netjes uitvoeren van een bestek. De rol van ontwerp en voorbereiding zijn belangrijker geworden. Met name bouw heeft tot nu toe die slag gemist. Terwijl we juist in deze fase de kansen kunnen verzilveren die in blok 1 voor ons zijn gecreëerd en de bedreigingen elimineren. We merken overigens dat er in de processen van bouw en techniek gebruik wordt gemaakt van verschillende terminologie. Wat in de installatiewereld een uitvoeringstekening heet, wordt in de bouwwereld een productietekening genoemd. Wij gaan dat op elkaar afstemmen. Zodat we allemaal op de juiste momenten met dezelfde dingen bezig zijn als één integraal bedrijf. Hoe gaat de overdracht naar Uitvoering (blok 3) in zijn werk? Wij dragen het project pas over aan Uitvoering zodra alle stukken compleet zijn en het hele project vooraf is uitgedacht, zodat de mensen buiten zich volkomen op de vakkundige uitvoering van hun werk kunnen concentreren. Een goede voorbereidingsfase maakt ad hoc oplossingen in de uitvoeringsfase overbodig en voorkomt daarmee faalkosten.

Blok 3: realisatie Wat houdt blok 3 in? De uitvoering, vanuit de voorbereiding tot aan het overdrachtsmoment naar nazorg. Wat is er anders in blok 3 dan het was? Het overdrachtsmoment vanuit de werkvoorbereiding/ontwerpvoorbereiding moet zo ver gevorderd zijn dat er een vlekkeloze uitvoering uit kan volgen. Nu lopen processen heel vaak in elkaar over en worden bepaalde keuzes onder druk genomen. Soms moeten we starten terwijl bepaalde stukken niet beschikbaar zijn, waardoor we bij de uitvoering in de problemen komen, de planning moeten wijzigen en inefficiënt werken. Daar willen we vanaf. We willen juist een gestructureerde werkwijze.

Wat zijn daarvan de consequenties? Het uitvoeringsteam zal zich formeler moeten opstellen richting de klant en meer aan contractmanagement gaan doen, met andere woorden een meer professionele houding aannemen en niet meer accepteren dat bepaalde stukken er niet zijn. Anders kunnen wij geen goed werk leveren en is de opdrachtgever uiteindelijk niet tevreden met het resultaat. De discipline die er al had moeten zijn, wordt nu dus gestructureerd. De cultuur moet om. Hoe borg je in de samenwerking in de uitvoering? We moeten op dezelfde manier gaan werken. We leggen de uitvoeringsprocessen en tools van Burgers Ergon en Heijmans over elkaar heen en bekijken ze met een vergrootglas. Dan blijkt dat we voor 80 procent hetzelfde doen, maar het net even anders hebben georganiseerd en met andere documenten werken of andere termen gebruiken. Daar gaan we in deze fase structuur in aanbrengen. Zodat we allemaal één taal spreken. Hoe verloopt de overdracht naar blok 4? Vooraf hebben we met Services (blok 4) besproken aan welke stukken zij behoefte hebben en hoe ze moeten worden aangeleverd. Voorheen was niet bekend hoe het nazorgdossier en het garantiedossier eruit moesten zien. Dat hebben we nu netjes op papier gezet. De vraag is nu of we die in de toekomt integraal archiveren of voor installatie en bouw apart. Daar zal de directie het beleid nog voor moeten vaststellen. Welke commerciële kansen biedt deze overdracht? Voorheen stuurden we de bestekken, tekeningen en garantiestukken van onderaannemers en leveranciers op naar de klant en daar hield het mee op. Vanaf nu gaan we Services al bij de pre-overdracht betrekken. Als de klant daar behoefte aan heeft, kan Services daardoor al bij de oplevering een passende onderhoudsaanbieding doen.

Blok 4: Services Wat houdt blok 4 in? Blok 4 omvat nazorg, onderhoud en beheer na oplevering aan de opdrachtgever. Nazorg (bijvoorbeeld het oplossen van klachten) en onderhoud kenden we al langer. Nieuw is het toevoegen van het aspect 'beheer'. In steeds meer integrale projecten krijgen we hiermee te maken. Denk daarbij aan zaken als beveiliging, schoonmaak, het verkopen van kroketten of ijsjes en toegangskaartjes, etc. Dit blok wordt in 2013 uitgewerkt.

HEIJMANS UTILITEIT - DECEMBER 2012

19


Sinds 1928

Een korte historie van Burgers Ergon 21 juni 1928

1968

2001

Oprichting H.W. Burgers Verwarmingsindustrie in Eindhoven door de heer H.W. Burgers.

Het 40-jarig bestaan wordt met 300 medewerkers gevierd. In de jaren zestig en zeventig wordt het bedrijf steeds professioneler georganiseerd. De tekenkamer wordt gesplitst in de afdelingen particulier en utiliteit en er worden de afdelingen montage, werkplaats, ser­vice en meet- en regeltechniek/elektronica gevormd.

In 2001 wordt de echte fusie doorgevoerd, ook arbeidsvoorwaardelijk is er vanaf dan sprake van één bedrijf.

1930 Het bedrijf groeit snel, G.H. Schoonderbeek komt als chef de bureau in dienst en geeft leiding aan 30 medewerkers.

1935 Na een aantal jaren met economische malaise trekt de markt weer aan en de opdrachten verschuiven naar werkzaamheden in de utiliteitsfeer met opdrachten voor o.a. Philips, DAF, Catharinalyceum en V&D.

Oorlog en wederopbouw In de oorlogsjaren daalt de omzet aanzienlijk en het 12,5 jarig bestaan wordt sober gevierd. Na de oorlog stromen de opdrachten weer binnen. Deze houden voor een groot deel verband met de wederopbouw van Eindhoven. Het bedrijf groeit naar 135 medewerkers en de ontwikkelingen op verwarmingsgebied worden op de voet gevolgd.

25-jarig bestaan Op 1 juli 1953 wordt het 25-jarig bestaan gevierd. G.H. Schoonderbeek wordt mededirecteur van Burgers’ Verwarmingsindustrie N.V. In datzelfde jaar groeit het bedrijf naar 200 man per­so­neel.

1958 Het eerste bijkantoor in Beek wordt geopend.

1962 In 1962 treedt de heer Burgers sr. uit de zaak en de heer G.H. Schoonderbeek wordt algemeen directeur. Het bedrijf draagt bij aan enkele grote projecten in Eind­ho­ven: TH Hoofdgebouw, NS-station, Bijenkorf, Stadhuis en Evoluon.

20

Heijmans Utiliteit - December 2012

1978 Viering 50-jarig bestaan.

1988 In 1988 wordt het nieuwe hoofdkantoor geopend aan de prof. dr. Dorgelolaan te Eindhoven. In dat jaar komt ook de 3e generatie Schoonderbeek bij het bedrijf werken: Gijs Schoonderbeek treedt in dienst. Twee jaar later start een vestiging van Burgers in Laren door overname Majoor Ver­war­mings­industrie b.v. en in datzelfde jaar begint Burgers Brandbeveiliging + Sprinkler b.v.

1991 In 1991 wordt het nieuwbouwkantoor van Burgers in Geleen geopend en daarmee verhuist het kan­toor in Beek naar Geleen.

1998 Eind 1998 vindt de overname plaats door Burgers van Ergon elektrotechniek, onderdeel van de HBG. Op dat moment telt Burgers circa 450 medewerkers en Ergon 700. Ergon heeft vestigingen in Apel­doorn, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Assen en Utrecht. In de jaren daarop volgen nog meer overnames. In vijf jaar tijd groeit het bedrijf van 450 naar 1500 mensen en de omzet groeit van 200 miljoen gulden naar 200 miljoen euro in 2005. In april 1999 komt Bert van der Els de directie versterken en aanvankelijk geeft hij samen met Gijs Schoonderbeek leiding aan het toenmalige Ergon.

2004 In 2004 wordt de nieuwbouw van het kantoor Amsterdam geopend en vervangt daarmee de vestiging in Hilversum. Het hoofdkantoor is nog steeds gevestigd in Eindhoven, daar­ naast zijn er grote kantoren in Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam en vijf kleinere in Assen, Geleen, Gorinchem, ’s Hertogenbosch en Leiden.

2005 Medio 2005 trekt de heer Gutlich zich terug als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en hij wordt in deze positie opgevolgd door Bert van der Els.

2006 Met ingang van 2006 wordt het kantoor in ’s Hertogenbosch gesloten en verhuisd naar de vestiging Eindhoven. Het bedrijf telt circa 1400 medewerkers.

2007 Overname door Heijmans, Burgers Ergon blijft haar naam behouden.

2013 Burgers Ergon en Heijmans Utiliteitsbouw gaan samen verder als Heijmans Utiliteit. Door als één bedrijf verder te gaan is Heijmans nog beter in staat klanten te voorzien van integrale oplossingen, kennis te bundelen en bedrijfsprocessen te verbeteren. De organisatie telt circa 1800 medewerkers.

U magzine Nr.2  

U magazine Nr.2

Advertisement