Page 1

INFOMAGAZINE augustus 2009 159 tweemaandelijks informatieblad www.oud-turnhout.be

150 jaar geleden... Veilig naar school pag. 4

Wetgeving stedenbouw gewijzigd pag. 13

Fietsen tijdens “Donderd van Oud-Turnhout“ pag. 24


HEEMKUNDE dienst toerisme en heemkunde HOFKE VAN CHANTRAINE Kerkstraat 46 tel 014 47 94 94 - fax 014 65 25 18 heemkunde@oud-turnhout.be

Boek over 150 jaar Oud-Turnhout Heeft u enig idee hoe Oud-Turnhout er 150 jaar geleden uitzag? In 1859 waren er in de gloednieuwe zelfstandige gemeente geen verharde wegen, was er geen waterleiding en geen elektriciteit. De gemeente telde slechts 2.807 inwoners. Nu, 150 jaar later, heeft Oud-Turnhout een mooi parcours afgelegd.

150 jaar Oud-Turnhout Oud-Turnhout en zijn bestuurders

150 jaar Oud-Turnhout Oud-Turnhout en zijn bestuurders

Heemkundekring Corsendonca heeft een boek gemaakt over de groei van het dorp, met alle belangrijke gebeurtenissen sinds de afscheiding van Turnhout. Het boek telt meer dan 400 bladzijden en is geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen. Corsendonca dook ook in de gemeentearchieven en stelde een unieke lijst samen met alle gemeenteraadsleden van de afgelopen 150 jaar. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de vieringen van 50, 75, 100, 125 en nu ook 150 jaar Oud-Turnhout. Wil u ook een exemplaar van het boek in uw boekenkast? Dan kan u nu al voorintekenen. Alle voorintekenaars worden met hun naam in het boek vereeuwigd. Op dit moment kost het boek nog 29 euro. Na de officiële voorstelling in het voorjaar van 2010 betaalt u 34 euro.

150 jaar Oud-Turnhout Oud-Turnhout en zijn bestuurders Hoe bestellen?

Heemkundekring Corsendonca V.Z.W. 2010

- door overschrijving van 29 euro (vanaf voorjaar 2010: 34 euro) op 646-6074380-60 van heemkundekring Corsendonca vzw, Kerkstraat 46, Oud-Turnhout (zet de naam die u in het boek vermeld wil zien in de mededeling) - op één van volgende adressen, met contante betaling: Ludo Vanwuytswinkel, Schuurhoven 52 (Oosthoven) Hugo Miguet, Sprinkhaanweg 4 (Zwaneven) Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46 (Centrum) Dorpscafé De Djoelen, Steenweg op Mol 3 (Centrum) Boekhandel Schorpioentje, Dorp 19 (Centrum) Café ’t Hoekske, Hesstraat 2470 Retie (Schoonbroek)

Zelf speuren in archief Heemkundekring Corsendonca heeft een uitgebreid archief in het Hofke van Chantraine. Van september tot juni kan u elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zelf genealogische opzoekingen komen doen. De archivaris en zijn medewerkers helpen u graag verder. In juli en augustus is het archief gesloten.

2

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

foto: heemkundekring Corsendonca


inhoud 2

Heemkunde Een boek over 150 jaar Oud-Turnhout

4

Politie Veilig terug naar school? Snelheid aanpassen en gordels vastklikken!

6

Divers Oproep eerste communicanten

7

Bibliotheek Benieuwd naar de verhalen van Dixie Dansercour?

8

Toerisme Wandel en fiets mee met De Schakel, of ontdek op de fiets het smokkelverleden van de Kempen.

10

Divers Wie verdient volgens u de pluim?

11

Scholen Zijn alle kinderen klaar voor het nieuwe schooljaar?

12

Opvoeding Eenvoudige tips voor ruziemakende kinderen in huis.

13

Stadsregio Cambio-autodelen kan nu ook in Turnhoutse regio.

14

Divers Wil jij ook muziek maken in de fanfare?

15

Cultuur Een kijk op de boeiende cultuurkalender van het najaar.

19

Jeugd Zit jij binnenkort in de jeugdraad?

20

Milieu Geld en energie besparen? Low Impact Man geeft raad.

22

Huwelijksjubiliarissen Van harte proficiat aan de gouden jubilarissen.

23

Natuur Wil u mee zorgen voor de kudde heideschapen?

24

Sport Oud-Turnhout in beweging: een overdosis sport voor jong en oud.

27

Hofke van Chantraine Tentoonstelling ‘Allemaal Anders’.

28

150 jaar Oud-Turnhout Bijna aan het hoogtepunt... zorg dat u erbij bent.

Het informatieblad verschijnt tweemaandelijks v.u.: College van Burgemeester en Schepenen Schepen van informatie: Paul Van Miert Redactie: gemeentelijke infodienst Vorm en druk: K15 bvba Afgiftekantoor: Oud-Turnhout vragen of mededelingen: dienst informatie - tel 014 46 22 06 informatiedienst@oud-turnhout.be

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 3


POLITIE

Veilig terug naar school

Begin september maken duizenden kinderen opnieuw de verplaatsing tussen hun woning en de school. Twee kleuters op drie wonen op amper één kilometer van de school, één op drie op maximum vijf kilometer. De helft van de kinderen uit de lagere school moet minder dan één kilometer afleggen, de andere helft maximum vijf kilometer. Veel ouders vinden het verkeer te gevaarlijk en brengen hun kind met de wagen naar school, ondanks de korte

POLITIEPOST OUD-TURNHOUT hoek Dorp-Neerstraat tel 014 46 22 88 - fax 014 46 22 99 politie@oud-turnhout.be www.politieregioturnhout.be

afstand. Ongeveer 60 procent van de kleuters en de helft van de kinderen uit de lagere school wordt met de auto gebracht. Eén vierde van het ochtendverkeer is daarom schoolverkeer. Met nog meer verkeer als gevolg. Veel kinderen kunnen nochtans gemakkelijk te voet of met de fiets naar school. Een kind kan op een kwartier ongeveer 750 meter tot 1 kilometer stappen of 3 tot 4 kilometer fietsen. Wie in een straal van 750 meter rond de school woont, kan dus te voet gaan en wie in een straal van 3 kilometer rond de school woont, kan fietsen.

Tips: veilig op weg met de kinderen • Fiets of wandel zelf wanneer u bijvoorbeeld naar de bakker of naar het postkantoor gaat. Neem uw kind mee. Zo doet het ervaring op en leert het dat er nog een andere manier is om zich te verplaatsen dan met een auto. • Leg het traject naar school een paar keer samen af en geef uw kind tips en aanwijzingen. • Kies altijd de veiligste weg. • Geef zelf het goede voorbeeld. Draag een fietshelm, steek als fietser het zebrapad te voet over, doe de veiligheidsgordel om in de wagen, parkeer de auto altijd reglementair, hou u aan de toegelaten snelheid, gebruik uw gsm niet tijdens het rijden en verleen voorrang aan voetgangers.

Traag rijden rond scholen Een ‘zone 30’ is een zone waarbinnen u maximum 30 kilometer per uur mag rijden. Rond de Oud-Turnhoutse basisscholen is er sinds 2002 overal een zone 30. De maatregel is vooral preventief. Wanneer een zwakke weggebruiker wordt aangereden door een wagen die minder dan 30 kilometer per uur rijdt, heeft hij meer kans dat hij het ongeval overleeft. In een schoolomgeving waar heel wat mensen en veel kleine kinderen samenkomen, is dat niet onbelangrijk.

4

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

Binnenkort verschijnen in de buurt van de scholen weer affiches met de slogan ‘Ze zijn er weer’. De campagne wil de aandacht van de automobilisten opnieuw verscherpen bij de start van het nieuwe schooljaar.

foto: informatiedienst


De gordel: een natuurlijke reflex Het verkeersreglement zegt dat alle inzittenden van een auto een veiligheidsgordel moeten dragen, zowel voorin als achterin. Die regel geldt voor personenauto’s, breaks, lichte vrachtauto’s, minibussen, kampeerauto’s, vrachtauto’s en autocars. De plaatsen die uitgerust zijn met een gordel moeten eerst worden ingenomen. Het is bewezen dat de gordel de beste bescherming biedt bij een ongeval. Hij voorkomt dat u uit het voertuig wordt geslingerd of tegen de binnenkant van de wagen wordt gesmakt, ook bij lage snelheid. De veiligheidsgordel aandoen, moet een natuurlijke reflex zijn, want hij kan uw leven redden. De gordel vastklikken zou dus even vanzelfsprekend moeten zijn als de autosleutels in het contact steken. Kinderen zijn nog kwetsbaarder dan volwassenen. Voor hun veiligheid gebruikt

u een kinderzitje of een zitkussen dat aangepast is aan hun leeftijd, gewicht en lengte. De beste plaats om kinderen te vervoeren is achterin de auto. Gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssystemen.

De draagplicht van veiligheidsgordels geldt niet voor: • bestuurders die achteruit rijden • bestuurders van taxi’s die een klant vervoeren • leveranciers die goederen moeten afleveren of ophalen op plaatsen die dicht bij elkaar liggen • bestuurders met een lichaamslengte van minder dan 1,50 m • bestuurders in het bezit van een vrijstelling op grond van gewichtige medische indicaties, afgeleverd door de Minister van Verkeer • bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen, als de aard van hun opdracht het rechtvaardigt

Website politie De Politie Regio Turnhout heeft een eigen website. U kan er terecht voor aangifteformulieren, een lijst met gevonden voorwerpen en gevonden voertuigen en fietsen. U vindt er ook alle politiereglementen, de structuur van de politie en belangrijke preventietips.

Nieuwsflash Met de Nieuwsflash houdt de politie u dagelijks op de hoogte van opsporingsberichten en resultaten van acties. U krijgt er ook een update van de controles op de weg. Op de website kan u zich gratis inschrijven voor de Nieuwsflash.

www.politieregioturnhout.be

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 5


divers

Oproep eerste communicanten De zomervakantie is gelukkig nog lang niet voorbij. Toch is het nu al tijd om aan de communievieringen van volgend schooljaar te denken. Gaat uw kind volgend schooljaar naar het tweede leerjaar en wil u dat het zijn/haar eerste communie in Oud-Turnhout doet? Hou dan alvast een paar momenten vrij in uw agenda. Als uw kind in Oud-Turnhout naar school gaat, krijgt u van de schooldirectie in september een uitnodiging om in te schrijven. Voor kinderen die buiten de gemeente naar school gaan, kan u de naam, het adres en de school van de toekomstige communicant doorgeven aan verantwoordelijke An Bax.

Oudercontacten • startdag: zondag 27 september 2009 • ouderavond 1: donderdag 12 november 2009 • ouderavond 2: maandag 15 maart 2010

Eerste communievieringen • zondag 2 mei 2010 (Zwaneven) • zondag 9 mei 2010 (Oosthoven) • donderdag 13 mei 2010 (Centrum)

An Bax Werkendam 81, Oud-Turnhout tel. 014 42 71 23 bax.an@telenet.be

Azalea’s kopen tegen kanker Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september is het weer Plantjesweekend. Duizenden vrijwilligers in heel Vlaanderen verkopen dan azalea’s ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dit jaar valt het weekend samen met de openluchtevocatie ‘150 jaar Oud-Turnhout’. Heel wat vrijwilligers werken daaraan mee. De Werkgroep Kankerbestrijding die normaal de azalea’s verkoopt, slaat daarom een jaartje over. De collega’s van Turnhout nemen het traditionele verkooppunt over. Ongetwijfeld kan u op heel wat andere plaatsen in de regio ook een plantje kopen voor het goede doel. In september 2010 staat de Werkgroep Kankerbestrijding opnieuw paraat in Oud-Turnhout! Werkgroep Kankerbestrijding Oud-Turnhout Ingrid Verschueren Eigen 35, Oud-Turnhout tel 014-45 35 36

6

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009


BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK Sint-Bavostraat 3 tel 014 45 36 36 - fax 014 45 40 04 bibliotheek@oud-turnhout.be

Ontmoeting met Dixie Dansercoer Het afgelopen jaar trok een aantal auteurs langs de gemeenten in de regio, in het kader van een samenwerkingsproject tussen verschillende bibliotheken. Na boeiende lezingen van Rick de Leeuw, Lulu Wang, Rudi Vranckx en Rik Torfs, sluit avonturier en ontdekkingsreiziger Dixie Dansercoer het seizoen af. Dansercoer ondernam meerdere expedities naar Antarctica en het Hoge Noorden. Samen met Alain Hubert trok hij in 1997 en ‘98 over de Zuidpool en in 2007 zeilde hij ernaartoe. Dixie Dansercoer komt naar gemeenschapscentrum ’t Heilaar in Beerse. Haal op voorhand uw toegangskaart in de bibliotheek van Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Retie of Vosselaar. Dixie Dansercoer donderdag 17 september om 20 uur gemeenschapscentrum ’t Heilaar, Heilaarstraat 35, 2340 Beerse gratis toegangskaart vooraf afhalen bij één van de vermelde bibliotheken

De bibliotheek zoekt voorlezers Onthaalweken Tijdens de onthaalweken van 21 september tot 30 oktober krijgen kleuters en leerlingen tot en met het vierde leerjaar van de Oud-Turnhoutse basisscholen een rondleiding in de bibliotheek. Daarna wordt er door gemotiveerde vrijwilligers een verhaaltje voorgelezen. Voorleeskwartiertje voor kleuters De voorlezers gaan ook aan de slag op elke eerste woensdagnamiddag van de

maand om 14 uur, tijdens het voorleeskwartiertje voor kleuters van vier tot zes jaar. Alle kinderen zijn daarbij welkom. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Hebt u zelf ook zin om verhaaltjes voor te lezen? Geef dan voor 1 september een seintje! Al wat u nodig hebt, is een flinke portie enthousiasme. De verhaaltjes duren maximum 15 minuten en als u dat wil, mag u zelf een verhaal uitkiezen.

Online catalogus uitgebreid De bibliotheek van Oud-Turnhout werkt met het provinciaal bibliotheeksysteem ISIS. Dat brengt de boeken van alle aangesloten bibliotheken samen in één gemeenschappelijke catalogus die u thuis op de computer kan raadplegen. Voor

een aantal modules moet u lid zijn van de bib. Enkele modules kan iedereen vrij raadplegen, zoals de “publiekscatalogus” en de “aanwinstenlijsten”. De catalogus

werd recent opnieuw uitgebreid. Bij een aantal boeken krijgt u nu ook de cover te zien. Bovendien kan u soms doorklikken naar Wikipedia voor meer informatie over de auteur of staat er een korte bespreking bij van het boek. www.oud-turnhout.be > bibliotheek > online naar onze bib

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 7


TOERISME Infokantoor Toerisme Hofke van Chantraine Kerkstraat 46 tel 014 47 94 94 - fax 014 65 25 18 toerisme@oud-turnhout.be

Wandel en fiets mee met De Schakel Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus kan u de zomervakantie op een leuke manier afsluiten door naar hartenlust te ‘schakelen’ in de Antwerpse Kempen. De Schakel is een familievriendelijk wandel- en fietsevenement, met heel wat randactiviteiten voor de kinderen, zoals grime, een schattenjacht, ritjes op de pony en een zeepbellencircus.

Wandelen maar! Zaterdag 29 augustus Op zaterdag 29 augustus is er de Wandelschakel. Natuurpunt selecteerde drie wandellocaties, waar u op eigen houtje of samen met een gids op verkenning kan gaan. U verkent de voormalige landloperskolonie van Wortel, de Molse Meren of de vallei van de Kleine Nete in Lichtaart. Inschrijven kan die dag van 8 tot 16 uur op de 3 wandellocaties. De Wandelschakel eindigt om 18 uur.

Liever met de fiets? Zondag 30 augustus Op zondag 30 augustus is er de populaire Fietsschakel. U kan een korte lus fietsen met leuke kinderanimatie of u kan wat langer ‘doorschakelen’ door een decor van bossen, waterplassen en eeuwenoude abdijen. Stippel uw eigen traject uit door de lussen aan elkaar te schakelen. Onderweg laat u zich verwennen met streekproevertjes, animatie en rondleidingen. Inschrijven doet u tussen 8 en 14 uur op één van de 34 startplaatsen. De laatste stempelcontrole gebeurt om 18 uur. De Fietsschakel eindigt om 19 uur.

Vertrek- en controleplaats Fietsschakel in Oud-Turnhout Oud-Turnhout is op zondag één van de startplaatsen waar u tussen 8 en 14 uur kan inschrijven voor de Fietsschakel. Een volwassene betaalt 2,5 euro, kinderen tot 14 jaar doen mee voor 1 euro. U ontvangt een deelnemerskaart, een fietswimpel en een routeplan of dagfolder. Met uw deelnemerskaart ontvangt u onderweg of bij aankomst leuke verrassingen. Bloso zorgt voor de verzekering tegen ongevallen. Vertrek- en controleplaats Oud-Turnhout: “Zwanenhut Oud-Turnhout” Parochiecentrum Zwaneven, Steenweg op Mol 161, Oud-Turnhout

ONZE

Gratis folder bij Infokantoren Toerisme, de Schakelsecretariaten of op www.schakel.be De Schakel Zuid Toerisme Geel, tel. 014 56 63 80, deschakel@geel.be De Schakel Noord Toerisme Oud-Turnhout, tel. 014 47 94 94, toerisme@oud-turnhout.be De Schakel West Toerisme Brasschaat, tel. 03 650 03 00, jan.floren@skynet.be De Wandelschakel Wandelsecretariaat, schakel@antwerpsekempen.be

8

OUD-TURNHOUT junI 2009


TOERISME

Zoektocht met foto’s Zin om Oud-Turnhout en Schoonbroek al fietsend en al speurend te verkennen? Dan is de zomerfotozoektocht van KWB Centrum, heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout ideaal. U ontdekt er nieuwe plekjes en bezienswaardigheden mee. Deze keer staat de zoektocht in het teken van het 150-jarig bestaan van de gemeente. Er vallen heel wat mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is een cadeaucheque ter waarde van 250 euro voor een arrangement naar keuze uit de brochure van Vlaanderen Vakantieland. De opbrengst van de zoektocht gaat naar Kom op tegen Kanker.

Zomerfotozoektocht tot zondag 20 september formulieren kosten 5 euro te verkrijgen bij Oud-Turnhoutse bakkers, gemeentehuis, bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Infokantoor Toerisme Oud-Turnhout en Toerisme Retie

Ontdek het smokkelverleden van de Kempen Hebt u enig idee wat een ‘pungel’ is? Of wat ‘commiezen’ betekent? U ontdekt het allemaal op de vernieuwde Smokkelaarsroute in Ravels en Baarle. Dat is een spannende fietsroute op het Kempense platteland. Het traject zigzagt 44 kilometer door de groene Belgisch-Nederlandse grensstreek, een regio met een boeiend smokkelverleden. Langs het traject geven grote houten smokkelklompen aan dat er aan de locatie een leuk verhaal hangt. De klompen hebben een omgekeerde voetafdruk om de douaniers letterlijk op het verkeerde been te zetten!

Smokkelaarsroute fietsfolder kost 2 euro in het infokantoor Toerisme de mp3’s met de smokkelverhalen kan u downloaden via www.smokkelaarsroute.be

Op zoek naar fiets- en wandelroutes? Het infokantoor Toerisme heeft een uitgebreid aanbod folders en brochures met leuke ideetjes voor trips in uw eigen streek. Zo zijn er de kaarten met een overzicht van de knooppunt- en andere fietsroutes in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast heeft het infokantoor ook heel wat wandelbrochures en fol-

ders over Oud-Turnhout, het Land van Turnhout en de Antwerpse Kempen. Er komen regelmatig nieuwe uitgaven bij. Kom dus af en toe eens grasduinen en doe zo nieuwe inspiratie op.

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 9


divers

Nominaties De Pluim vanaf 7 september! - via www.depluim.be

Wie verdient volgens u een pluim? Vanaf 7 september doen tien Vlaamse regionale televisiezenders opnieuw een oproep voor ‘De Pluim’. Kijkers worden dan uitgenodigd om kandidaten voor te stellen die een pluim verdienen. De Pluim is een prijs van de Koning Boudewijnstichting die vrijwilligers in de bloemetjes zet en die ondertussen al aan haar zesde editie toe is. Kent u iemand of een groep mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen? Vindt u dat die vrijwilligers een pluim verdienen? Dan kan u hen inschrijven. Bij de vorige edities ontvin-

gen de initiatiefnemers bijna duizend nominaties.

- met het invulformulier (aanvragen op tel. 070 344 083 of downloaden op www.oud-turnhout.be) stuur het met de post, fax of mail naar uw regionale TV-omroep voor Oud-Turnhout: RTV, Lossing 16, 2260 Westerlo fax 014 58 59 66 depluim@rtv.be

U kan kandidaten inschrijven van 7 september tot 5 oktober 2009. In elk zendgebied nomineert een jury dan vijf laureaten. Elke zender stelt de vijf kandidaten voor met reportages. Daarna kunnen de kijkers stemmen. In het weekend van 12 en 13 december worden de winnaars bekendgemaakt. Naast de eigenlijke ‘Pluim’ krijgt de winnaar uit elke regio 2.000 euro. De vier andere finalisten krijgen telkens 500 euro.

Richt je kot goedkoop in! Weet je hoe een kringloopcentrum werkt? Oude spullen die in goede staat zijn, worden bij je thuis opgehaald, omdat weggooien jammer is. Het kringloopcentrum knapt de spullen op en maakt er iemand anders voor een prikje terug blij mee. Zo krijgen je spullen een tweede leven. Dat is goed voor het milieu, voor de tewerkstelling en voor jouw portemonnee! De Kringwinkel is ook voor studenten de ideale plek om goedkoop aan spulletjes en meubels te geraken. Kotstudenten en toekomstige kotstudenten krijgen op vertoon van hun studentenkaart of inschrijvingsbewijs tijdens de maanden augustus en september twintig procent korting op alle producten,

10

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

met uitzondering van computers, elektro en atelierproducten. De Kringwinkel voorziet een extra aanbod aan microgolfovens, waterkokers, computers, kleine tv-toestellen en zetels. Een uitgelezen kans dus om koopjes te doen!

Kringwinkels in de buurt: • Steenweg op Tielen 70, Turnhout • St.-Martinusstraat 50, Retie • Meerseweg 135, Hoogstraten (Meer) • Korte Gasthuisstraat 39, Turnhout (La Ganga – kleding)

De Kringwinkel centraal telefoonnummer: 014 44 20 40 www.dekringwinkel.be www.websweb.be kringwinkel@websweb.be


onze scholen

Uitkijken naar een nieuw schooljaar! Ook al is de vakantie al een tijdje bezig, misschien denkt ook uw kind soms nog even terug aan het voorbije schooljaar. Alle scholen van Oud-Turnhout sloten het jaar voor de grote vakantie op een feestelijke manier af. Ze maakten er voor de kinderen een mooi moment van, want een school is meer dan de som van individuele kinderen of klassen. Het is een kleine gemeenschap. De kinderen konden in juni terugblikken op een geslaagd schooljaar, ze vertelden elkaar wat ze fijn vonden of brachten een act op het podium.

gemeentelijke basisschool Salto Pausenstraat 9 tel 014 45 21 29 • directie@gbs-salto.be www.gbs-salto.be

Tijdens het eindejaarsfeest hebben de scholen ook afscheid genomen van de zesdeklassers. Negen of tien jaar lang hebben zij lief en leed met elkaar gedeeld in de plaatselijke school. Nu beginnen ze aan een nieuwe schoolloopbaan in het secundair onderwijs.

Opnieuw er tegenaan Tegen het einde van de grote vakantie wordt de blik weer gericht op een nieuw schooljaar. Elke Oud-Turnhoutse school krijgt een grondige schoonmaakbeurt. De juffen en meesters maken alles klaar voor een goede start. Schriften, boeken, schrijfgerief, scharen en verfkwasten worden netjes klaargelegd. De kinderen maken hun boekentas en iedereen is klaar om elkaar welkom te heten. Ook nieuwe kleuters zijn van harte welkom. Dinsdag 1 september is de eerste dag van een nieuw, boeiend en leerrijk schooljaar. Voor een plaatselijke school kiezen, is een goed idee!

basisschool Delta Van der Bekenlaan 40 tel 014 45 36 75 • info@bs-delta.be www.bs-delta.be

Onthaal De kleuters, de kinderen van het eerste leerjaar en alle nieuwe leerlingen kunnen een kijkje komen nemen op volgende onthaaldagen. • Reuzepas: zaterdag 29 augustus 10 tot 12 uur • Delta: zaterdag 29 augustus 10 tot 12 uur • Salto: donderdag 27 augustus 18.30 tot 19.30 uur • Zwaneven: donderdag 27 augustus 18 tot 19 uur

basisschool Zwaneven Stwg. op Mol 157 tel 014 45 06 02 - info@zwaneven.be www.zwaneven.be

Instapmomenten • • • • • • •

na de zomervakantie: dinsdag 1 september na de herfstvakantie: maandag 9 november na de kerstvakantie: maandag 4 januari extra instapdag: maandag 1 februari na de krokusvakantie: maandag 22 februari na de paasvakantie: maandag 19 april na Hemelvaartsdag: maandag 17 mei

basisschool Reuzepas Heerestraat 140 tel 014 41 00 24 - school@reuzepas.be www.reuzepas.be

basisschool Reuzepas Heerestraat 140 tel 014 41 00 24 - school@reuzepas.be www.reuzepas.be

Inschrijvingen van maandag 24 augustus tot en met maandag 31 augustus (weekdagen van 10 tot 12 uur) of na afspraak

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 11


opvoeding

Tips voor ruziemakende kinderen Maken uw kinderen weleens ruzie? Weet u niet altijd hoe u de onenigheid het best aanpakt? De opvoedingstips van Triple P helpen u misschien op weg. De drie P’s van Triple P staan voor ‘Positief Pedagogisch Programma’. Het opvoedingsprogramma is ontwikkeld door de Universiteit van Queensland in Australië. Dit zijn hun opvoedingstips voor ruziemakende kinderen:

• Benoem regels voor samenspelen. Een goede regel vertelt een kind vooral wat het moet doen, in plaats van wat het niet mag doen. Wat wel mag is delen met andere kinderen en na elkaar aan de beurt komen. Herinner uw kind aan die regels. • Geef een compliment wanneer de kinderen goed samenspelen. Zeg bijvoorbeeld: “Ik ben blij dat jullie zo leuk met zijn drieën spelen”. • Help kinderen problemen op te lossen. Leer ze hoe ze zelf problemen kunnen oplossen door hen erbij te betrekken. Vraag hen wat het probleem is, wat ze willen en hoe ze zelf denken dat ze het kunnen oplossen. • Grijp in als de ruzie toch plaatsvindt. Beëindig het spel als uw bemiddelingspogingen niet helpen of neem het bewuste speelgoed weg. • Geef de kinderen de kans om het goed te doen. Geef hen na vijf of tien minuten de gelegenheid om het spel te hervatten. Geef een compliment voor goed samenspelen als het dan wel lukt. • Grijp opnieuw in als dat nodig is. Kom weer tussenbeide en herhaal de sanctie als het nog steeds niet lukt om samen te spelen. Berg het speelgoed voor langere tijd op.

Kleine en grote vragen De Opvoedingswinkel is er voor grote en kleine vragen, over grote en kleine kinderen. Een team medewerkers stelt kennis en een luisterend oor ter beschikking. Loop eens binnen in de Begijnenstraat 50 in Turnhout tegenover het Begijnhof of kijk op www.opvoedingswinkel-turnhout.be. U kan ook telefoneren of een mail sturen. Elke maand is er een spreekmoment in alle deelnemende gemeenten. In Oud-Turnhout is dat op de derde donderdag van de maand. Spreekmomenten Opvoedingswinkel Stekelbees Van der Bekenlaan 13, Oud-Turnhout donderdag 17 september - donderdag 15 oktober donderdag 19 november - donderdag 17 december van 13 tot 16 uur vrije toegang

12

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

OPVOEDINGSWINKEL Begijnenstraat 50, Turnhout tel 014 68 75 57 opvoedingswinkel@cawdekempen.be www.opvoedingswinkel-turnhout.be Spreekmoment in Oud-Turnhout elke derde donderdag van de maand van 13 tot 16 uur Stekelbees, Van der Bekenlaan 13


stadsregio Stadsregio Turnhout Campus Blairon 442, Turnhout tel 014 88 92 53 eline.vanballenberghe@turnhout.be www.samenmobiel.be

Cambio-autodelen van start in Turnhout Vanaf september 2009 kan u gebruik maken van ‘cambioautodelen’. Dat is een eenvoudige formule waarbij op verschillende vaste standplaatsen auto’s ter beschikking staan. Er wordt gestart met drie standplaatsen in Turnhout: Campus Blairon, Zegeplein en Utopolis. Alle inwoners van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar kunnen gebruik maken van de wagens. Cambio is er voor iedereen, zowel voor mensen zonder wagen als voor huishoudens met een eigen wagen. Zelfstandigen, KMO’s, grotere bedrijven en verenigingen kunnen er ook gebruik van maken. Als u een cambio-auto deelt, draagt u zorg voor het milieu, want één cambio-auto vervangt zes tot acht privéwagens. infomoment cambio donderdag 17 september 2009 om 19 uur tuinzaal van CC de Warande, Warandestraat, Turnhout vrije toegang www.cambio.be

Auto reserveren Een cambio-auto reserveren kan via het internet of met de telefoon. U kan een wagen reserveren voor een uur, een paar uur, een dag of langer. Daarna haalt u de wagen op aan de standplaats met uw cambio-kaart. Op het einde van de rit zet u de wagen terug op de vaste standplaats, klaar voor de volgende gebruiker. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik. In alle cambio-auto’s ligt een tankkaart. De brandstof is in de tarieven inbegrepen.

GEMEENTE

Melding of vergunning Vanaf 1 september 2009 wordt het decreet van 18 mei 1999 vervangen door de “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening”. Er wijzigt niet alleen veel voor de overheid, maar ook voor de burger of ontwikkelaar die een stedenbouwkundige aanvraag wil doen.

Melding of vergunning? Tot heden is een bouwproject ofwel vergunningsplichtig ofwel vrijgesteld van vergunning. Vanaf 1 september 2009 wordt een derde categorie toegevoegd, waarbij bepaalde werken gemeld moeten worden aan de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan over tuinbergingen, carports, wijzigen van raam- en deuropeningen, enz. MAAR, het gaat over eenvoudige werken van beperkte omvang, die aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Dus niet voor alle tuinbergingen, carports,... geldt enkel een meldingsplicht! Meldingsplicht wil ook niet zeggen dat er geen technisch dossier moet worden opgemaakt. Dit is afhankelijk van de aard van de werken. In een aantal gevallen is zelfs voor een melding de medewerking van een architect vereist. Vraag na bij de dienst Ruimtelijke Ordening!

gemeentehuis, Dorp 31 dienst Ruimtelijke Ordening tel. 014 46 22 61 bouw.milieudienst@oud-turnhout.be

Het “as built-attest” Het nieuwe “as built-attest” heeft tot doel schriftelijk te bevestigen dat wat werd gebouwd, overeenstemt met of slechts zeer gering afwijkt van de vergunde plannen. Dit attest moet de rechtszekerheid van de bouwheer en eventuele latere kopers vergroten. Wanneer de eventuele wijzigingen binnen de normen zijn, is er geen probleem. Zo niet is een regularisatie of een aanpassing nodig. Wat die kleine afwijkingen zijn, is momenteel nog onduidelijk. Vraag na bij de dienst Ruimtelijke Ordening!

foto’s: Bezoekerscentrum

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 13


divers

foto: Sint-Sebastiaansgilde

Guy Meerts is opnieuw koning De reglementen van de Sint-Sebastiaansgilde zeggen dat er om de drie jaar een nieuwe Koningschieting moet worden gehouden. Op zaterdag 6 juni was het weer zo ver. ’s Middags wandelden de gildebroeders en -zusters met de gildevlag van het clublokaal naar de staande wip op het schietterrein in sportpark De Hoogt. Na het welkomstwoord werd de huidige Koning Guy Meerts ‘ontkroond’.

Daarna ging het schieten zelf van start. Uittredend koning Guy Meerts schoot in de 38e ronde de hoofdvogel van de wip. Niemand deed het daarna beter en Guy mag zich daarom de komende drie jaar opnieuw koning noemen. Samen met zijn koningin Hilde Geerts stapte hij fier over de vlag en nam de hoofdvogel in ontvangst.

Wil jij muziek maken in de fanfare? Info en inschrijvingen fanfare Eddy Lauwers Koning Boudewijnlaan 1 tel. 014 45 18 83

percussie ensemble Patrick Bruyninckx Stwg op Turnhout 37/b7 tel. 014 45 48 03

In september start er in de Muziekschool Koninklijke Fanfare De Burgerzonen opnieuw een cursus notenleer. De cursus is één uur per week en duurt drie jaar. Alle kinderen vanaf acht jaar zijn welkom, maar ook volwassenen mogen deelnemen. Tijdens het eerste jaar al kunnen de leerlingen een koperinstrument of slagwerk leren bespelen. Vanaf het derde jaar staat ook musiceren in groep op het programma in de samenspelklas. Inschrijven kan tot 19 september.

Goed om weten De fanfare repeteert elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur, het percussieensemble elke woensdag van 19 tot 21 uur. Voor de lessen aan de muziekschool wordt bij het begin van het schooljaar een kleine bijdrage gevraagd voor het cursusmateriaal en het lesinstrument. Als je lid wordt van de fanfare zijn het lidmaatschap, het uniform en het instrument gratis.

muziekschool Katrien Van Delsen Magerman 51 tel. 0472 87 68 92 http://burgerzonen.be info@burgerzonen.be foto: Kon. Fanfare De Burgerzonen

14

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009


CULTUUR

Eerste filmfestival in openlucht Jeugdcentrum Zweepes Ven is de perfecte locatie voor het allereerste openluchtfilmfestival in Oud-Turnhout. Jong KWB Oosthoven (JOKOO) en de gemeentelijke cultuurdienst bundelen hiervoor de krachten. Op de gratis filmavond kan u naar twee schitterende langspeelfilms kijken. Beide films zijn geschikt voor kijkers ouder dan zestien jaar.

Tickets en inschrijvingen workshops en uitstappen JEUGD- EN CULTUURDIENST OC De Djoelen Steenweg op Mol 3 bus 2 tel 014 46 22 32 en 014 46 22 27 www.oud-turnhout.be tickets@djoelen.be

Om 21 uur ‘The last king of Scotland’ De jonge Schotse arts Nicholas Garrigan vertrekt naar Oeganda om vrijwilligerswerk te doen, maar komt door een speling van het lot in contact met president Idi Amin Dada. Als zijn persoonlijke arts ervaart Garrigan hoe Dada’s heerschappij snel omslaat in een dictatuur. De film werd in 2007 bekroond met een oscar voor beste acteur.

Om 24 uur ‘Night of the living dead’ Deze prent uit 1968 wordt nog steeds beschouwd als één van de grondleggers van het horrorgenre. De wereld wordt overspoeld met een epidemie van levende doden, die zich voeden met levenden. Een groepje mensen kan zich verschuilen in een hoeve. Naarmate de tijd verstrijkt, groeit ook de spanning.

foto: informatiedienst

openluchtfilmfestival vrijdag 28 augustus jeugdcentrum Zweepes Ven - Oude Arendonkse Baan 73 bij slecht weer in het jeugdcentrum - gratis toegang Stefan Vermeire cultuurbeleidscoördinator - tel. 014 46 22 27 stefan.vermeire@oud-turnhout.be - www.oud-turnhout.be - www.jokoo.be

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 15


CULTUUR

Cultuurprijs en Prijs van Verdienste In het najaar worden de Cultuurprijs en de Prijs van Verdienste weer uitgereikt. Met de Cultuurprijs wil de gemeente de inspanningen van een Oud-Turnhoutse persoon, vereniging of organisatie erkennen die zich inzet voor cultuurschepping, cultuurspreiding en cultuurpromotie. De Prijs van verdienste wordt toegekend aan personen of groepen die zich al een aantal jaar verdienstelijk maken voor de gemeente op cultureel, sociaal, sportief of maatschappelijk vlak. De prijs kan ook naar iemand gaan die door een bepaalde prestatie de naam en de uitstraling van Oud-Turnhout bevordert.

Kandidaten voorstellen Elke inwoner en elke vereniging van Oud-Turnhout kan kandidaten voorstellen of kan zelf kandidaat zijn. De nominatieformulieren kan u krijgen op de cultuurdienst of downloaden op de website van de gemeente. De Begeleidingscommissie voor de Prijs van Verdienste komt jaarlijks in oktober samen, de Cultuurprijscommissie begin november. Die evalueren de nominaties en maken het eindrapport over aan het gemeentebestuur, dat de prijzen toekent.

reglementen en nominatieformulieren Stefan Vermeire cultuurbeleidscoördinator Steenweg op Mol 3 tel. 014 46 22 27 stefan.vermeire@oud-turnhout.be www.oud-turnhout.be. (> Docs&e-loket > Cultuur)

Subsidie voor leuke iniatieven: “projectsubsidies” Jaarlijks kent de gemeente een aantal subsidies toe aan nieuwe socio-culturele initiatieven, activiteiten met een grotere uitstraling of projecten die een unieke samenwerking tussen verenigingen tot stand brengen. Ook een uitzonderlijke activiteit zoals bijvoorbeeld een jubileumviering van een vereniging komt in aanmerking. Activiteiten die voor de subsidie in aanmerking komen, moeten een kwalitatieve meerwaarde hebben voor de vereniging of voor de gemeenschap. De samenwerking tussen verenigingen is belangrijk, maar is geen expliciete voorwaarde. Ook de samenwerking met verenigingen buiten de gemeente wordt gestimuleerd.

16

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

Zo konden een muziekkroegentocht, een kunsttentoonstelling met verschillende disciplines en een filmvoorstelling met livemuziek in het verleden al op de subsidie rekenen.

Subsidie aanvragen De aanvragen moeten uiterlijk eind oktober ingediend worden om in aanmerking te komen voor subsidies van het komende jaar. Gebruik het speciale aanvraagformulier. Als de subsidie wordt toegekend, moet de organisator op affiches en flyers vermelden dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van de gemeente OudTurnhout.

reglement en aanvraagformulier Stefan Vermeire cultuurbeleidscoördinator Steenweg op Mol 3 tel. 014 46 22 27 stefan.vermeire@oud-turnhout.be www.oud-turnhout.be. (> Docs&e-loket > Cultuur)


CULTUUR

Lezing Low Impact Man Kent u Steven Vromman? Hij is beter gekend als de ‘Low Impact Man’. Op 1 mei 2008 startte hij een experiment waarbij hij zijn ecologische voetafdruk probeerde te verlagen tot 1,6 hectare. Hij komt in OC De Djoelen zijn verhaal vertellen.

Tickets en inschrijvingen workshops en uitstappen JEUGD- EN CULTUURDIENST OC De Djoelen Steenweg op Mol 3 bus 2 tel 014 46 22 32 en 014 46 22 27 www.oud-turnhout.be tickets@djoelen.be

Lees er meer over op pagina 20

Dubbel op “Zomer op het Plein” Van 14 tot 17 uur is er de muzieknamiddag met Vlaamse artiesten, met Luc Van Meeuwen, Ricky Fleming, Norma Hendy en MIEKE.

Zomer op het Plein zaterdag 15 augustus Dorpsplein (aan het gemeentehuis) namiddag en avond gratis toegang

‘s Avonds van 20 tot 24 uur is er nog meer muziek. Slipmates brengt een mix van rockabilly, country en rootsrock. Hun eigen nummers vormen het overgrote deel van hun optreden. Daarnaast spelen ze covers van Johnny Cash en Bob Dylan. De coverband Take This sluit de avond af. Ze brengen wereldhits van bekende artiesten van vroeger en nu.

Philip Van der Steen tel. 0475 488 301 info@zop.be - www.zop.be

Daguitstap Bilzen vrijdag 25 september of vrijdag 2 oktober prijs per persoon: 25 euro (maaltijd niet inbegrepen) inschrijven vanaf dinsdag 18 augustus ENKEL BIJ GC De Wouwer, Kloosterstraat 4, Ravels tel. 014 65 21 55 inschrijven voor maximum vier personen

Daguitstap België Beter Bekeken naar Bilzen Bent u nog nooit in Bilzen geweest? Dan is de daguitstap van België Beter Bekeken misschien het ideale moment om de stad aan de Demer te bezoeken. In de voormiddag staat er een stadswandeling op het programma langs de mooiste plekjes en monumenten, zoals het stadhuis, de zeldzame Sint-Mauritiuskerk en het Apostelhuis, de vroegere hoofdingang van Alden Biesen. In de namiddag wordt er een bezoek gebracht aan de landcommanderij Alden Biesen dat dateert uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Vandaag is Alden Biesen een multifunctioneel cultuurcentrum van de Vlaamse overheid.

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 17


CULTUUR

de djoelen [tiende] Seizoen 09/10

Op het podium in OC De Djoelen De ticketverkoop is alvast een groot succes. De voorstellingen van Alex Agnew, Kommil Foo en Wim Helsen waren in een mum van tijd uitverkocht. Voor de andere voorstellingen zijn er nog wel kaarten. Toch is snel zijn de boodschap!

Tickets en abonnementen balie OC De Djoelen Steenweg op Mol 3/b2 tel. 014 46 22 32 en 014 46 22 27 www.oud-turnhout.be (> Djoelen 09-10) tickets@djoelen.be

Het volledig programmaoverzicht zat een tijd geleden bij u thuis in de bus. Hebt u dat gemist? Haal dan een exemplaar in de gemeentegebouwen of raadpleeg de website van de gemeente.

Roland, Antje De Boeck, Lady Angelina en Rony Verbiest Simple Truth vrijdag 9 oktober om 20 uur Hoe hunker mensen bij mekaar brengt. Vier fantastische artiesten hebben elk hun eigen stijl en discipline. Ze hebben elkaar ontmoet op de wondere wegen van de muziek. basistarief 17 euro - abonnement 15 euro - jongerentarief 10 euro

Circus Ronaldo Circenses zaterdag 10 oktober om 20 uur Stadspark Turnhout (ingang via Parklaan, rechts van het buitenzwembad) Op Circences krijgen de toeschouwers twee voorstellingen te zien. Vóór de pauze zit de helft van het publiek rond de piste. Zij beleven de ‘echte’ voorstelling in een sfeer van rood fluweel en klatergoud. De andere helft zit aan de achterkant van het doek, waar het smerig en donkerder is. Daar kleden de artiesten zich om en warmen ze zich op. Na de pauze wisselen de toeschouwers van plaats. Wie backstage zat, krijgt nu rond de piste antwoord op zijn vragen. basistarief 15 euro - abonnement 13 euro - jongerentarief 11 euro

Geert Fierens Petrusevocatie vrijdag 16 oktober om 20 uur Sint-Bavokerk, Kerkstraat 100, Oud-Turnhout Acteur en godsdienstleraar Geert Fierens vertelt het verhaal van Petrus en Jezus. Van kleingelovige, bange, opvliegende man evolueert Petrus tot een rots in de branding. Een oprechte en authentieke getuigenis, waarbij het lijkt alsof Petrus er zelf echt bij is. basistarief 6 euro - abonnement 5 euro - jongerentarief 5 euro (telt niet mee voor een abonnement)

18

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

foto’s: Tinne Raeymaekers


CULTUUR

Boombal met Variomatic zaterdag 17 oktober om 20 uur Een Boombal is een fuif waarop live folkmuziek wordt gespeeld. De balgangers leven zich uit in koppel-, kring-, rij- en sliertdansen als walsjes, polka’s, jigs en andro’s. Iedereen danst met iedereen, vaak in groep, maar af en toe ook als koppel. Elk Boombal wordt voorafgegaan door een dansinitiatie. basistarief 6 euro - abonnement 6 euro - jongerentarief 6 euro

Souliman De Croock Vreemde grootmoeders vrijdag 23 oktober om 20 uur Karim, een tienjarig jongetje uit een gemengd huwelijk, gaat voor het eerst naar Marokko, het thuisland van zijn vader. Daar leert hij zijn Marokkaanse oma kennen. Zij is helemaal anders dan zijn Vlaamse oma. Ook de gewoontes en tradities zijn anders dan in Vlaanderen. Toch vindt Karim meer de gelijkenissen dan de verschillen. “Soms vragen vrienden van me of het niet vervelend is een moeder en een vader van twee verschillende landen te hebben. Ik vind van niet, zeg ik dan. Integendeel, ik heb een land meer dan mijn vrienden.” De toeschouwer kijkt door de ogen van een kind naar een nieuwe diverse wereld. basistarief 9 euro - abonnement 7 euro - jongerentarief 5 euro

Zit jij binnenkort in de jeugdraad? In de jeugdraad zetelen afgevaardigden van de Oud-Turnhoutse jeugdverenigingen en van het jeugdhuis, maar ook onafhankelijke jongeren. Ze komen elke maand samen en ze bespreken het jeugdbeleid, ze geven aandacht aan de specifieke behoeften van kinderen en ze kaarten problemen of verzoeken aan bij het gemeentebestuur.

Info Steven Jacobs jeugdconsulent Steenweg op Mol 3/b2 tel 014 46 22 32 steven.jacobs@oud-turnhout.be

JEUGD

Ben jij jong en wil jij je inzetten voor de jeugdraad? Dan ben je van harte welkom! De jeugdraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. De eerste vergadering is op dinsdag 8 september. Wil je wat meer informatie? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst.

Subsidies voor animatoren in opleiding en voor kadervorming Heel wat jongeren volgen tijdens de zomervakantie een cursus animator, hoofdanimator of instructeur. Met die opleidingen kunnen ze begeleider bij de speelpleinwerking of de Grabbelpas zijn. Oud-Turnhout stimuleert deze jongeren met een subsidie. Zo kunnen ze tot 90 procent van het cursusgeld terugkrijgen. Ben jij geïnteresseerd in de subsidie? Dien dan een aanvraag in bij de jeugddienst. Al wat je moet binnenbrengen is een attest van deelname aan de cursus. Wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met de jeugddienst.

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 19


MILIEU en DUURZAAMHEID DIENST MILIEU EN DUURZAAMHEID gemeentehuis Dorp 31 tel 014 46 22 60 en 014 46 22 13 gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be greet.urkens@oud-turnhout.be

Lezing Low Impact Man Steven Vromman is beter bekend als de ‘Low Impact Man’. Op 1 mei 2008 startte hij een experiment waarbij hij zijn ecologische voetafdruk probeerde te verkleinen tot 1,6 hectare. De gemiddelde Belg heeft een ecologische voetafdruk van 5,6 hectare. Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Belg, dan zouden we niet één, maar drieëneenhalve planeet nodig hebben. Een jaar lang probeerde Steven Vromman een andere levensstijl uit, waarbij hij met zo weinig mogelijk energie, afval, grondstoffen en water toch een normaal leven probeerde te leiden. Overbodige elektrische toestellen verdwenen uit zijn huis en hij draaide de gas- en waterkraan dicht. Zijn experiment kreeg veel aandacht en leidde zelfs tot een eigen televisiereeks. Tijdens een boeiende lezing maakt u kennis met het verhaal van Steven Vromman en met de lotgevallen van het low impact gezin. U gaat uiteraard ook naar huis met een hoop nuttige tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Lezing Low Impact Man dinsdag 8 september om 20 uur OC De Djoelen Steenweg op Mol 3 vrije toegang lowimpactman.wordpress.com

Gezocht: mensen die geld willen besparen Een klimaatwijk bestaat uit een aantal gezinnen die samen proberen om binnen een bepaalde periode minstens acht procent energie te besparen. Dat doen ze met een paar kleine aanpassingen in het gedrag en doordachte investeringen. Ze worden begeleid door een energiemeester, die een hoop interessante besparingstips geeft. De deelnemers houden er niet alleen een lagere energierekening aan over,

ze doen ook massa’s tips op over energiebesparing, subsidies en premies. Ze krijgen een gedetailleerde berekening van de hoeveelheid energie die ze zelf en samen met de klimaatwijk hebben bespaard. We zoeken nu deelnemers voor het project dat loopt van 1 november 2009 tot 30 april 2010.

Inschrijven Gemeentehuis, dienst duurzaamheid Info energiemeester Tonny Sannen tel. 014 55 49 02 tonny.sannen@skynet.be foto: dienst Milieu en Duurzaamheid

20

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009


MILIEU en DUURZAAMHEID

Tevreden terugblik op… Weekend van de compostmeester Bio! Ook bij u thuis!? Van 6 tot 14 juni stond in Vlaanderen de biologische landbouw centraal. Op 6 en 7 juni gaven de Oud-Turnhoutse compostmeesters in de tuin van de Pastorij in Oosthoven uitleg over verschillende composteersystemen. Ze toonden de mogelijkheden aan de hand van praktische voorbeelden. Geïnteresseerden konden inspiratie opdoen bij de infostand over bio-producten en ze konden ook een heleboel bioproducten winnen.

foto’s: dienst Milieu en Duurzaamheid

Naar de winkel fietsen, levert prijzen op De actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ is afgelopen. In Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar deden 330 handelaars mee en werd de kaap van 10.000 volle spaarkaarten overschreden. In Oud-Turnhout kon u zegels verdienen bij 59 handelaars en in vijf gemeentelijke gebouwen.

De actie kreeg dit jaar een grondige facelift. Wie met de fiets ging winkelen, kon zegels verzamelen voor een fietstas, ontworpen door de Antwerpse modeontwerper Walter van Beirendonck. Het principe bleef hetzelfde: hoe meer u met de fiets naar de winkel ging, hoe sneller uw spaarkaart vol geraakte.

Op 30 juni werden de winnaars van de tombola bekendgemaakt. Er werden vijftien hippe fietstassen verdeeld. De winnaars van de ‘Smile and Bike’-fietsen waren Danny Boermans, Arlette Smans, Ingrid Diels en Marleen Lauwers. Marleen Lauwers was de winnares voor Oud-Turnhout.

De winnaars van de ‘Smile and Bike’-fiets en de fietstas kregen hun prijs in het Tempelhof in Beerse. foto: dienst Milieu en Duurzaamheid

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 21


Containerpark Het containerpark is gesloten op zaterdag 15 augustus. Verder geldt deze zomer de normale dienstregeling: • maandag: gesloten • dinsdag : 12.30 tot 18.45 uur • woensdag, donderdag, vrijdag 10 tot 11.45 uur en 12.30 tot 15.45 uur • zaterdag 9 tot 11.45 uur en 12.30 tot 13.45 uur

Ophaling grof vuil Het grof vuil wordt bij u thuis opgehaald als u vooraf uw naam opgeeft. U moet de aanvraag minimum vijf werkdagen vóór de ophaaldatum doen. U kleeft de zelfklever Houd Oud-Turnhout Rein op het grof vuil. Die stickers (1 euro per sticker) zijn te koop in het gemeentehuis.

Ophaling grof vuil aanvragen gemeentehuis, dienst bevolking tel. 014 46 22 07 fax 014 46 22 22 afvalzaken@oud-turnhout.be www.oud-turnhout.be > invullen en doorklikken Volgende ophaaldata grof vuil telkens op maandag 24 augustus, 19 oktober, 28 december

Van harte proficiat GOUDEN huwelijksjubilarissen

Oris Marcellus en van Dongen Louisa Steenweg op Turnhout 101 gehuwd in Turnhout op 18/6/1959

Hannes Victor en Cools Elisabeth Zweepstraat 10 gehuwd in Tongerlo op 27/6/1959

Van Dender Franciscus en Schryvers Leonia Kerkstraat 21 gehuwd in Zoersel op 8/7/1959 Lijmer Wolf en Oost Nelly Steenweg op Mol 176/bus 14 gehuwd in Amsterdam op 11/7/1959

Hermans Aloysius en Hermans Irena Oude Arendonkse Baan 91 gehuwd in Oud-Turnhout 24/6/1959

De Vos Robert en Van Eyndhoven Maria Korenbloemstraat 44 gehuwd in Westmalle op 4/7/1959

Joris Frans en Maes Paula Rist 32 gehuwd in Oud-Turnhout op 16/7/1959

Vermin Johannes en van den Bosch Agnes Steenweg op Mol 174/bus 1 gehuwd in Amsterdam op 25/6/1959

Hermans Josephus en Van Mechelen Maria Hoge Beemdstraat 4 gehuwd in Oud-Turnhout op 7/7/1959

Moelans Guilielmus en Caers Irena Het Bergske 26 gehuwd in Turnhout op 5/8/1959

22

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009


natuur

Heideschapen zoeken vrijwilligers Sinds mei zijn er nieuwe bewoners op Landschap De Liereman: een kudde van vijftig Kempische heideschapen. Zij grazen op de heideterreinen en houden zo de zeldzame heidevegetatie in stand. De heideschapen zorgden tijdens de afgelopen eeuwen voor het typische Kempense landschap met de verschillende heidebiotopen. De schapenmest werd gebruikt op de akkers, maar met de komst van kunstmest kwam er een einde aan de heidelandbouw. Halfweg de jaren zestig van vorige eeuw was het schapenras zo goed als uitgestorven. Een Nederlandse vereniging kocht de laatste exemplaren en startte een fokprogramma.

BEZOEKERSCENTRUM LANDSCHAP DE LIEREMAN Schuurhovenberg 43 tel 014 42 99 66 bc.deliereman@natuurpunt.be maandag tot en met donderdag: 13 tot 17 uur vrijdag gesloten zaterdag: 13 tot 17 uur zondag en feestdag: 11 tot 17 uur

Verzorging heideschapen Wouter Vanreusel tel. 0476 60 92 42 wouter.vanreusel@natuurpunt.be

Nu staat er een nieuwe kudde schappen in Landschap De Liereman. Met hun hoge benen zijn ze gemaakt voor de heideterreinen. Ze leven op een dieet van schraal gras en heide.

Vrijwilligers gevraagd De nieuwe schapen brengen heel wat werk met zich mee, zoals schrikdraad plaatsen en onderhouden, toezicht houden over de schapen, ze water geven en verzorgen. Daarom is men op zoek naar extra vrijwilligers. U maakt het werk zo zwaar of zo licht als u zelf wil. Wie zin heeft om mee te werken, mag contact opnemen. Uw hulp komt goed van pas!

foto: Wouter Vanreusel

Sluitingsdagen De openingsuren van het bezoekerscentrum Landschap De Liereman (zie het infoblokje bovenaan deze pagina) gelden ook tijdens de vakantiemaanden. Met één uitzondering: op zaterdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart) en zondag 16 augustus zal het bezoekerscentrum gesloten zijn.

Marc De Bel in bezoekerscentrum Op zondag 15 november komt jeugdschrijver Mark De Bel naar het bezoekerscentrum. Dan wordt het Boeboeksboekje ‘Stille waters, woeste gronden’ over het Landschap De Liereman voorgesteld. Op zaterdag 21 november en zondag 22 november volgt dan de officiële viering van vijftig jaar beheer in het landschap De Liereman door Natuurpunt. Meer info daarover vindt u in het volgende Infomagazine.

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 23


SPORT Sportdienst De Hoogt 20 tel 014 45 37 37 - fax 014 45 40 34 sportdienst@oud-turnhout.be www.sportpromotie.net

Wandelen en fietsen tijdens de Gordel De Gordel is een jaarlijks wandel- en fietsfestijn in de rand rond Brussel. Onderweg is er veel animatie, met optredens van Vlaamse artiesten in de Gordelpunten. Als u inschrijft voor 5 september betaalt u vijf euro per persoon, op 5 en 6 september kost uw deelname zeven euro. Kinderen tot en met zes jaar mogen gratis meedoen.

inschrijven - de Gordelfoon: tel. 02 380 44 44 - online via www.de-gordel.be - aan de balie in de Gordeltrefpunten - in alle NMBS-stations inschrijven kan ook bij de sportdienst Oud-Turnhout, tot 1 september (5 euro - kinderen tot 6 jaar gratis)

Run4Fun Joggen voor kinderen Elke woensdag kunnen kinderen van tien tot veertien jaar op de Finse piste leren joggen onder begeleiding van ervaren atletiektrainers. Ze leren op een speelse manier lopen, versnellen, bochten nemen en stretchen. Een verzekering, een douche en gemotiveerde monitoren zijn in de prijs inbegrepen.

Run4Fun elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur van 7 oktober tot aan de kerstvakantie Finse piste in sportpark De Hoogt 15 euro, inclusief verzekering, douche en begeleiding inschrijven bij de sportdienst

‘Donderd van Oud-Turnhout’ De Oud-Turnhoutse Stoempers en de vzw SPORTpromOTie breiden het aanbod aan fietsactiviteiten in Oud-Turnhout uit. ‘Donderd’ is de volkse afkorting van ‘de honderd’ en heeft alles te maken met de grootste afstand die op de nieuwe fietshappening kan worden afgelegd. Op zondag 13 september wordt Donderd van Oud-Turnhout voor de eerste keer gereden. U kan die dag rekenen op een bewaakte fietsparking, een parkeerplek voor uw wagen, bevoorrading onderweg, een verzekering en warme soep met brood bij de aankomst.

24

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

Donderd van Oud-Turnhout zondag 13 september inschrijven en vertrek aan Jeugdcentrum Zweepes Ven Oude Arendonkse Baan 73 afstand 100 km 50 km 25 km familietocht

vertrek 8 tot 10 uur 8 tot 12 uur 8 tot 14 uur

prijs 4 euro per persoon 2 euro per persoon 5 euro per gezin (max. 4 leden)


SPORT

Cursus mountainbike voor gevorderden De vzw SPORTpromOTie organiseert samen met de Sportregio Noorderkempen in september opnieuw een lessenreeks ‘keep on mountainbiking’ voor gevorderden. Iedereen die ouder is dan vijftien jaar en die zin heeft om nog beter te leren mountainbiken is welkom. Wat mag u verwachten? Zeven trainingssessies, een infoavond over het onderhoud van uw fiets en een mountainbikewedstrijd in Turnhout. De oefensessies vinden plaats op zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 10 uur. Er wordt telkens op een andere plaats gestart. Na de oefensessie kan u een verkwikkende douche nemen in sporthal De Hoogt. Vergeet uw fiets en uw helm niet!

keep on mountainbiking zaterdag 12, 19 en 26 september en 3, 10, 17 en 24 oktober van 8.30 tot 10 uur infomoment onderhoud mountainbike maandag 19 oktober om 19 uur De Heischuur, Schuurhoven 2 deelnameprijs voor het ganse pakket: 25 euro inclusief verzekering en Fitbus niet inbegrepen: fiets en fietshelm inschrijven bij de Sportdienst

Scholenveldloop voor jonge atleten Op dinsdag 22 september organiseren vzw SPORTpromOTie, de Oud-Turnhoutse basisscholen, de sportraad en de OudTurnhoutse atletiekers een scholenveldloop in sportpark De Hoogt. De jongens en meisjes van de Oud-Turnhoutse basisscholen lopen hun koers tussen 10 tot 15.15 uur. In de voormiddag komt het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar aan de beurt, in de namiddag geven de lagere klassen het beste van zichzelf.

De kinderen kleden zich om op school en worden naar de veldloop en terug naar school begeleid. Alle deelnemers lopen op sportschoenen. Spikes of ander schoeisel is niet toegelaten. Ouders, nonkels en tantes, oma’s en opa’s, neefjes en nichtjes zijn van harte welkom om de atleten aan te moedigen. Als het regent gaat de veldloop niet door. Duimen dus voor een prachtige dag!

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 25


SPORT

Beker van Oud-Turnhout 21 tot 29 augustus In augustus nemen de 3 Oud-Turnhoutse voetbalploegen KSVOT, FC Zwaneven en KSK Oosthoven het opnieuw sportief tegen elkaar op. Van de duiveltjes tot de reserven wordt er gestreden voor de eer en de Beker van Oud-Turnhout. Dit jaar gaan de wedstrijden door op de terreinen van FC Zwaneven (Rhoode), tussen vrijdag 21 augustus en zaterdag 29 augustus. De prijsuitreiking is op zaterdag 29 augustus omstreeks 16 uur in de kantine van FC Zwaneven. Het volledige programma vindt u op de websteks van Sportpromotie en van de gemeente.

Wint u de sportprijs? De Sportprijs is een beloning voor vrijetijdssporters. Om te kunnen winnen, moet u aan ten minste twee activiteiten van Sportpromotie deelnemen. Om de drie maanden worden vier winnaars beloond met een waardebon van 40 euro. De activiteiten die in aanmerking komen worden aangeduid met het Sportprijslogo en staan in de Sportprijsfolder. Die kan u gratis meenemen in de

gemeentegebouwen en downloaden op de websites van de gemeente en Sportpromotie. De winnaars kunnen hun waardebon afhalen bij de sportdienst.

Volgende Sportprijsactiviteiten Sportpiekuurtje voor kinderen van het lager onderwijs elke maandag of dinsdag (afhankelijk welke school) van 16 tot 17.30 uur

Instuif Voetbal woensdag 9 september Vanaf 5 jaar terrein KSVOT, De Hoogt

Donderd van Oud-Turnhout zondag 13 september fietstochten van 25, 50 en 100 kilometer vertrek jeugdcentrum Zweepes Ven

Run4fun voor kinderen van 10 tot 14 jaar elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur sportpark De Hoogt

Turnen voor dames donderdagen 10, 17 en 24 september turnen in sporthal De Hoogt van 16 tot 17 uur KAV Centrum

Scholenveldloop dinsdag 22 september voor kinderen van de lagere school sportpark De Hoogt

Trekkerstocht donderdag 3 september van 8 tot 15 uur de Korhoenstappers vertrek Lage Mierdse Weg 9

Keep on mountainbiking 8 sessies voor gevorderden vanaf zaterdag 12 september sportpark De Hoogt

Lieremanloop en Lierenmanwalk zondag 11 oktober start: Bezoekerscentrum Landschap de Liereman

De Gordel zondag 6 september fiets- en wandelfeest in en rond Brussel

26

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009


HOFKE van CHANTRAINE Kunst- en erfgoedcentrum HOFKE VAN CHANTRAINE Kerkstraat 46 tel 014 47 94 94 - fax 014 65 25 18 info@hofkevanchantraine.be www.hofkevanchantraine.be

Tentoonstelling ‘Allemaal Anders’ Vier kunstenaars die elkaar leerden kennen tijdens hun opleiding aan de Academie van Arendonk komen regelmatig samen om te werken en elkaar te stimuleren. Dit jaar zijn ze tien jaar afgestudeerd. Een mooie gelegenheid dus om samen tentoon te stellen. Annie Dockx uit Oud-Turnhout volgde een opleiding keramiek en beeldhouwen. In haar werk staat de mens centraal. Haar eigen levensfase is bepalend voor hoe ze naar de anderen kijkt. Voordien was haar werk abstract en strak, maar nu werkt ze met zachte en realistische vormen. Annie werkt met terracotta, gips en steen.

Expo Annie Dockx, Henny Michielse, Paula Verbijlen en Rieky van de Wal zaterdag 29 augustus tot en met maandag 7 september maandag t/m vrijdag: 13 tot 17 uur zaterdag en zondag: 11 tot 17 uur gratis toegang

Henny Michielse uit Hapert doet vooral inspiratie op tijdens natuurwandelingen. Ze maakt driedimensionale voorwerpen en verwerkt die in thema’s. Ze gebruikt daarbij klei, papier, ijzerdraad, garen, stukjes hout, foto’s en stenen. Sommige objecten zijn aan de onderkant open, zodat er dierbare herinneringen in bewaard kunnen worden. Paula Verbijlen uit Retie maakt door middel van klei verbinding met de aarde en met zichzelf. Dat geeft haar een kracht die ze ‘oerkracht’ noemt. Haar werk straalt dat uit, de robuustere kunstwerken door hun uiterlijke kracht en de fijne uit porselein door hun innerlijke kracht. Rieky van de Wal uit Bladel kwam eind jaren tachtig in aanraking met de beeldende kunst. Via workshops ontdekte ze haar verborgen talenten. Aan de academie volgde ze keramiek en schilderkunst. Rieky werkt uitsluitend met olieverf op linnen. Zij heeft een heel eigen stijl. Ze schildert figuratief en haar onderwerpen zijn vaak spelende kinderen.

Annie Dockx

Rieky van de Wal

Henny Michielse

Paula Verbijlen

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009 27


150 JAAR OUD-TURNHOUT

foto’s: Difo Oud-Turnhout en Informatiedienst

gemeentehuis, Dorp 31 Ivo Van der Steen - tel. 014 46 22 06 ivo.van.der.steen@oud-turnhout.be Gert Van Echelpoel - tel. 014 46 22 60 gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be

Feestjaar nadert hoogtepunt Oud-Turnhout bestaat 150 jaar en wordt met heel wat activiteiten en projecten in de kijker gezet. De gemeente bedankt alle medewerkers voor de banners in het straatbeeld, de feestwijnen bij Delhaize, de placemats van Miko Koffie, de decors van de Vrije Technische Scholen Turnhout, de quiz van Groen!, het Scholenproject met 1.200 kinderen en de Tempelier van Brouwerij Corsendonk. Maar het feest is nog niet voorbij, want de apotheose van het feestjaar moet nog komen. Zo’n 110 medewerkers en 150 acteurs en figuranten zijn bezig met de voorbereidingen van een spectaculaire historische openluchtevocatie. Daarbij maakt u kennis met de Tempeliers, het leven in Priorij Corsendonk, de Oud-Turnhoutse patroonheiligen, heksen, de pest, straatzangers en de burgemeesters van Oud-Turnhout. Tijdens de grote finale zingt iedereen het Lied van Oud-Turnhout en wordt er met een Tempelier op het verleden, het heden en de toekomst van Oud-Turnhout geklonken. Een evenement dat u niet mag missen! = rondgang evocatie = na de evocatie naar dorpsplein

rt

be

Al

Sportpark leven in de priorij Corsendonk

es

hi

So tra

Sint-Bavokerk onze patroonheiligen

n

at

er B

eke

nlaa

Hofke van Chantraine Tempeliers

Ke

rk s

tra at

Van d

Domin Bauwensstraat pest, heksen en straatzangers Dom

in B

N1

auw

8S

tee

nw

eg

op

Tu rn

ho

ut Do

rp

Dorpsplein burgemeesters, Lied van Oud-Turnhout en de Tempelier

Ticketverkoop openluchtevocatie Ticket: 5 euro, inclusief drankje Gemeentehuis, Dorp 31 tijdens de bureeluren Tickets online www.oud-turnhout.be > 150 jaar Oud-Turnhout

28

OUD-TURNHOUT AUGUSTUS 2009

ens

str.

ot 159  

info magazine

ot 159  

info magazine

Advertisement