Page 1

1


2


3


4 4


5 5


6 6


7


8


9


10


speelclub

11


bC\iZ]VZUZeX ŃùŠÿŠÉùď12

  ³ďčĦ³»č¸ŠčɳŠďčóÿÿŠÉ™čĽ¸čº³¸ºŠÉčŠùčY»ĤYÿďčÉYYùčĜ³ďè


13

Trip van mijn leven @kamp!

Bivak #eenreisnaaralwatgoedis!

Jwz, kamp wordt #awesome! Ask titoleiding als je vragen hebt over kamp xoxo

Verlangen naar #yolo doen met #tito s

#zon #titotent #zot doen #spelen

#tito s #Chiro #Wilduraantjes @ Bilzen


14


15


16


17


Hippiespelletjespagina | Zoek de woorden in het rooster! De overgebleven letters vormen een zin.

Hippie Festival I K K K B E K E R E Bilzen I R A J K O A L U E Tent T E I M S M T T N N Bloemen D E H I P P I E N D E T L A M V M N A A Veldbed B R D U E E U T S A Kampvuur D V G G O A K U A G Kreet L A A L N B T I R S Boulet E L B I L Z E N G E Gras V L A V I T S E F E Mug Moe Vlag De zin is: Beker ________________________________ Eendaagse Sok

18

Er zitten 10 hippies in de hippiebus, opeens valt de bus in panne. Eentje begint te roepen:’Help, help’. Plots zegt er eentje: ‘laten we met z’n tienen roepen.’ ‘Ok,met z’n tienen! Met z’n tienen.


| Zoek de 7 verschillen!

| Wat zegt deze hippie? Vervang de letters door een letter die ervoor staat in het alfabet. Jl ajf kf cjoofolpsu jo cjmafo. Upu ebo ! 19


20


21


INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je’t mij vraagt:

CHIRO

LET OP!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: - Sis-kaart of ISI+kaart of identiteitskaart - Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND Naam...................................................................................................................................................................................................................... Voornamen .......................................................................................................................................................................................................... Geboortedatum ................................................................................................................................................................................................ Straat en nummer ............................................................................................................................................................................................. Postcode en gemeente ................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer .................................................................................................................................... Gsm-nummer ouders/voogd ........................................................................................................................................................................ Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn? Naam:..................................................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer: ...................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS Naam en telefoonnummer huisarts ........................................................................................................................................................... Bloedgroep en resusfactor............................................................................................................................................................................. Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen ............................................................................................................................................. Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Ja, in het jaar ...................................................

Neen

Uw kind lijdt aan: astma

slaapwandelen

allergie voor bepaalde stoen

bedwateren

suikerziekte

........................................................................

epilepsie

allergie voor bepaalde

........................................................................

hartkwaal

voedingsmiddelen .................................

hooikoorts

........................................................................

geneesmiddelen .....................................

huidaandoening

........................................................................

........................................................................

reuma

........................................................................

Chirojeugd-Vlaanderen vzw Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen [ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62 [ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

22

allergie voor bepaalde

andere


Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? Ja, namelijk: ................................................................................................................................................................................................... Neen Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? Ja

Nee

Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. Is uw kind vlug moe? Ja

Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd? Ja

Nee

Kan uw kind zwemmen? Ja

Nee

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: * Ja

Nee

* Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

ANDERE INLICHTINGEN .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn Voornaam en naam Datum Handtekening

23


Barbecue inschrijvingsstrook FAMILIE ………………………………………………………………………………………………… Komt naar onze barbecue op 20 juli in Bilzen

Vis (6€ per stuk)

Zalm (papillot) ……….. x6€ = …………..

Vlees (4€ per stuk)

Kipbrochette ………… x4€ = …………… Chipolata ………… x4€ = …………….. Kotelet …….….. x4€ = ………………. Spek ……….… x4€ = ………………..

Saladebar (3€) (brood, groenten, pasta, sauzen, ….)

………. x3€ = ……………

De saladebar dient per persoon besteld te worden. Als u graag van de saladebar wil genieten, dient u eenmalig (per persoon) €3 te betalen. Als u een tweede/derde/… keer gaat bijhalen, is dit gratis. Opgelet: Om overschotten van BBQ-vlees/-vis te vermijden, dient u vanaf dit jaar ook voor uw kinderen die mee op kamp zijn de BBQ aan te duiden. Zij mogen maximum 2 stukken vlees of vis bestellen. Voor hen zit de BBQ in de kampprijs inbegrepen.

TOTAAL = € ……………… (Vergeet de prijs van de kinderen die mee op kamp zijn niet af te houden) Vóór 1 juli - afgeven aan iemand van de leiding - of mailen naar groepsleiding@chirowilduraantjes.be - of in brievenbus steken: Herestraat 74, 3803 Runkelen

24

Flits bivak 2014  

Alles over bivak

Advertisement