Page 47

GIRONINES EN LA HISTÒRIA

Q

uan es llegeix aquest treball de recerca, una de les primeres coses que criden l'atenció del lector és la nostàlgia amb la que tots ells parlen de la vida al barri, de les relacions que hi havia entre les prostitutes, els clients i els veïns. Quan actualment tenir un prostíbul al costat de casa és sempre motiu de discòrdia, sembla estrany que en aquella època la prostitució al barri es visqués amb tanta normalitat i acceptació. Però és que, com ha pogut descobrir Gerard Bagué en la

ple de botigues i comerços. De tota manera, no sempre va ser així, totes les persones que ha entrevistat Gerard Bagué coincideixen en afirmar que tot això va canviar durant els anys 80, quan la droga es va apoderar del barri, va atraure la delinqüència i va espantar els clients habituals. A partir de llavors, tal i com ha observat Gerard Bagué a les hemeroteques dels diaris gironins, les notícies sobre la crònica negra al barri es fan cada vegada més habituals.

La vida de les prostitutes Tot i que les prostitutes que ha entrevistat Gerard Bagué parlen amb nostàlgia del barri i d'aquella època, i tot i que tinguin un bon record del tracte amb els clients i amb la gent que vivia a la zona, la seva vida no era gens fàcil i els seus orígens eren molt humils. Per a elles la prostitució era l'única solució que els quedava per poder tirar endavant, sobretot si havien quedat embarassades fora del matrimoni i tenien fills per mantenir. Fins i tot algunes eren obligades a exercir la prostitució a la força per part dels seus marits o, especialment quan la droga arriba al barri, es veuen obligades a prostituir-se per pagar el seu camell, que acaba fent el paper de macarra. Cal destacar també que algunes dones decidien exercir la prostitució per fugir dels abusos sexuals i dels tractes vexatoris que patien a les cases de les famílies benestants on havien servit des de ben jovenetes. Amb el temps, algunes decidien que preferien exercir una prostitució remunerada que continuar vivint en unes condicions de semiesclavatge. Pel que fa a la seva procedència, la majoria eren de procedència pagesa i molt humil.Venien de fora de la ciutat, perquè preferien exercir allà on ningú les conegués. Provénen sobretot de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, tot i que també hi ha dones de petits pobles o ciutats que quedaven lluny de Girona. Crida també l'atenció el fet que les persones que han estat entrevistades per l'elaboració d'aquest treball reconeixen no haver utilitzat mai el preservatiu, ni les prostitutes, ni els clients. Fins i tot una prostituta declara haver passat per dotze raspats durant el temps en què va exercir.

Gi

seva investigació, les primeres notícies que es coneixen sobre l'existència de locals on s'exerceix la prostitució en aquella zona daten del 1.336. I com que el barri era porta d'entrada i sortida a la ciutat, s'hi van ubicar alguns hostals per donar servei als viatgers, un servei que també incloïa l'oferta de dones públiques. Per tant, els veïns de la zona ho veien com una cosa normal i es relacionaven amb les prostitutes més enllà de l'àmbit estrictament professional. Tal i com explica un dels veïns del barri, en aquella època era habitual que les prostitutes, que passaven el dia allà, vigilessin les criatures o els malalts quan era necessari. Les prostitutes donaven molta vida comercial al barri, que era

47 DONA

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Advertisement