Page 45

FES-TE RESPECTAR! ADVOCATS

que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. b) Les innovacions exigides per a la viabilitat o la seguretat de l'immoble. c) L'execució de les obres necessàries per a instal·lar infraestructures comunes, per a connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla o per a individualitzar el mesurament dels consums d'aigua, gas o electricitat. Així doncs s'hauria de conèixer el cas concret per estudiar quin tipus d'acord i de majoria és necessari adoptar en cada cas.

Es poden apujar les quotes si no tots els propietaris hi estan d'acord? Els acords adoptats amb les majories necessàries per a cada tipus d'actuació són d'obligatori compliment i vinculen a tots els propietaris, fins i tot els dissidents. I els acords adoptats vàlidament per la junta de propietaris són executius a partir del moment en què

S E R V E I S

D E

l'acta es notifica als propietaris. Hi ha una excepció: el cas d'acords relatius a noves instal·lacions o serveis comuns. En aquests casos els propietaris dissidents no estan obligats ni vinculats a complir l'acord quan el valor total de la despesa acordada és superior a la quarta part del pressupost anual de la comunitat.

Piscina adquirida per diverses persones sense vincle amb la Comunitat de Propietaris. Pel que ens explica a la seva consulta, la compravenda de la piscina es va fer de manera totalment aliena a la Comunitat de Propietaris. S'hauria de veure l'escriptura pública en qüestió, però per la informació que ens ha facilitat, sembla que ens trobem davant d'un condomini, és a dir, una finca de la que són copropietaris fins a un total de quinze persones a parts iguals, pel que m'ha semblat entendre.

N E T E J A

I

En aquests casos tots els comuners han de col·laborar en les despeses de manteniment de la piscina, independentment de si la fan servir o de si la seva situació personal canvia, per exemple, per un divorci. Si en cas de divorci un del comuners deixa de serho perquè la seva part ha passat a la seva parella, estarem davant d'un canvi de titular i aquest nou titular s'ha de situar en la posició que tenia l'anterior. Pel que fa a la venda d'una part alíquota de la piscina, primer de tot hem de veure què es va establir al títol de compravenda, ja que tractant-se d'un bé essencialment indivisible, el més lògic és que s'establís un dret preferent de compravenda entre els comuners.

MARIA ÀNGELS RAGOLTA PALET SUSANNA CASTELLVÍ SARBAKSHE ADVOCADES C/ Rutlla, 39-41, Pral. - Ap. Correus núm. 210 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS Tel. 972 322 819 - Fax 972 327 079

M A N T E N I M E N T

SERVEIS PERSONALITZATS I INTEGRALS DE NETEJA I MANTENIMENT · ESPECIALISTES EN NETEJA I RESTAURACIÓ D’INCENDIS · ESTUDIS A MIDA PER A FINALITZACIÓ D’OBRA · PROGRAMA ESPECÍFIC PER A HOTELS · NETEJA I MANTENIMENT DE NAUS INDUSTRIALS, MOQUETES I TAPISSERIES.

CREXIN SERVEIS TÈCNICS, S.L. POL. IND. CASA NOVA II - c/ Garrotxa s/n, Parcel·la 102 - 17181 AIGUAVIVA - Girona Tel. 972 24 50 26 - Fax 972 40 14 21 crexin@servicemaster.es - www.servicemaster.es SI VOLEU TREBALLAR EN UNA EMPRESA CATALANA I CONSOLIDADA COM LA NOSTRA POSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Advertisement