Page 38

SALUT OSTEOPATIA

La migranya

Per Estel.la Nevado Osteòpata i Fisioterapeuta Col.legiada número 2523

alguns productes químics o els canvis hormonals que causen, per exemple, la menstruació, l'ovulació o la utilització d'anticonceptius. A través d'una complerta història clínica i d'una acurada exploració, serem capaços d'establir un diagnòstic concret. El primer que haurem de fer serà discernir entre migranya i cefalea tensional, ja que aquestes són dues patologies que necessiten un tractament molt diferent i que sovint es confonen.

La migranya és una de les afeccions més freqüents. Es calcula que entre el 25 i el 30% de les dones pateix aquest trastorn en algun moment de la seva vida i que, entre els homes, la xifra es situa entre el 15 i el 20%.

E

l terme migranya es refereix a un “mal de cap que cursa amb els símptomes de dolor de caràcter agut i palpitant o bé constant i somort”. S'inicia a la part posterior del cap o al front i acaba abastant tot el cap, causant sensació de pressió, malestar general, aversió a la llum i, fins i tot, sensació de vòmit.

Gi

S'han fet nombrosos estudis sobre la migranya i s'ha determinat que hi ha diversos factors que la desencadenen. Entre ells, aliments com el cafè, la xocolata o la llet de vaca. També l'estrès, els canvis emocionals, el cansament, els hàbits tòxics, la fatiga visual, els problemes digestius, la tensió muscular,

38 DONA

En un 70% dels casos les migranyes augmenten la tensió a nivell del crani, produint una compressió dels nervis i dels vasos sanguinis. És en aquests casos en els que els Osteòpates podem ajudar al pacient. L'Osteopatia treballa sota el “Concepte Cranial”, que explica que els óssos del crani tenen un micromoviment que està animat per la fluctuació d'un líquid que hi ha al interior de la medul·la i de l'encèfal, el líquid cefaloraquidi. Aquesta fluctuació també es transmet a les membranes que protegeixen el sistema nerviós, les meninges. I nosaltres, els osteòpates, podem palpar aquest petit moviment cranial i la tensió membranosa. Així, davant d'un pacient amb migranya i mitjançant la nostra sensibilitat, podrem valorar en quines zones és necessari aplicar el nostre treball. Segons cada cas, consistirà en: ● Recuperar el micromoviment ossi del crani ● Alliberar compressions nervioses i vasculars ● Equilibrar tensions meníngies ● Estimular la fluctuació del líquid cefaloraquidi ● Reequilibrar la relació entre el crani i el sacre ● Tractar les àrees de la columna vertebral i de la musculatura relacionada amb la migranya.

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Advertisement