Page 1


#

enjoysweden


The best pictures of Sweden on Instagram December 2012 - November 2013


#enjoysweden


Förord

I slutet av 2012 startade vi taggen #enjoysweden i fotoappen Instagram, för att samla Instagramanvändarnas allra bästa Sverigebilder. Vi yppade bara ett ord, men fick 61 744 bilder tillbaka! Vi ville undersöka kraften i det kanske starkaste fotografiska popkulturella fenomenet vi har idag. Vi ville visa på det enorma engagemang som finns runt fotografiet, och framförallt ville vi vaska fram guldkornen i den bildflod som strömmar oavbrutet genom allas våra älskade smartphones. För det finns skatter där ute! Det finns entusiaster, fotografer, vanligt folk och udda figurer, som lägger stor energi på att fånga och dela de där unika ögonblicken som vi alla upplever. En lunch de ätit. Favoritbadplatsen. En vy mot Lapporten. Eller kanske en bild på när Kungen och Drottningen dansar. Men flodens strida hastighet är inte så rättvis mot dessa bilder alla gånger. De passerar för fort. En hel del vill man kunna se i fler andetag än ett. Några vill man återkomma till och tränga in i, låta mogna, och leva med en längre tid. Eller sätta samman på ett vis så att en ny helhet framträder. Själva var vi inte minst intresserade av att se hur ett land som Sverige skildras i dagens tongivande sociala medier. Hur ser vårt land ut i denna bildströmmande tid? Vilka motiv dominerar och vilka sticker ut? Vilket Sverige blir egentligen synligt om många får bidra med sina bilder till ett helt års fotoprojekt om Sverige?


Så vi gjorde som man gör på Instagram; vi fäste en liten grindsymbol, en hashtag, framför ett ord vi valt. Sen lade vi ut det: #enjoysweden. Ungefär som när man metar. Det fanns inga regler, utan vi ville se vad som skulle hända - precis som när man metar. Att det på något sätt skulle handla om Sverige var väl det enda uppenbara. Bilder strömmade in! Det var som att skruva på en vattenkran. Fotograferna var många och stilarna likaså. Spridningen över landet blev redan från början förbluffande bra. Motivvalen var också intressanta, med hela registret från roligt egensinniga snapshots till charmigt förutsägbara tallar i motljus, och nästan direkt förstod vi att detta var inget mindre än Svenska Folkets Underbara Bilder av Sverige. Vi fick bygga fördämningar; i slutet av varje månad samlade vi ihop den månadens ca 100 bästa bilder. Vi ordnade en oberoende jury som fick välja sina 20 favoriter av dessa. Efter ett år hade vi således 20 gånger 12 fantastiska bilder, ett urval som var redo för något annat. Nu börjar du nog förstå vad du håller i din hand… Mer vill vi egentligen inte säga. Det var ju bara ett enda ord i begynnelsen, och nu börjar det redan bli lite för många här. Med varm hand lämnar vi över bilderna till dig - Betraktaren. Albin och Oskar, initiativtagare


Foreword in english

In late 2012 we started the hashtag #enjoysweden in the photo app Instagram to collect users’ best shots of Sweden. We created just a word, but in return got 61 744 images! Our aim was to investigate the power of what is perhaps the most influential photographic pop culture phenomenon around today. We wanted to celebrate the enormous engagement that exists around the photograph, and most importantly, we wanted to pan for gold in the river of images that constantly flows through our much beloved smartphones. And there are treasures out there. There are enthusiasts, photographers, ordinary people, and eccentrics, all channeling a lot of energy into the art of capturing and sharing those unique moments that we all experience. Whether it’s a lunch, a favorite bathing spot, a view towards Lapporten, or maybe a picture of the King and Queen dancing. But Instagram has a fast current which carries everything at the same speed. Great images pass in the blink of an eye. There are many that you want to absorb for more than the span of one breath. There are others you want to revisit and penetrate, to live with and let mature. Or indeed, combine in such a way that a new, greater impression emerges. For us, it was important to see how a country like Sweden is portrayed in today’s pervasive social media. Just how is our country perceived in this time of image streaming? What stands out, and which motifs dominate? Which Sweden emerges if large numbers of people can


contribute their images to a photo project spanning a whole year? So we did what you do on Instagram; we chose a word and put a hashtag in front of it. Then we put it out there: #enjoysweden. It was like casting a line. There were no rules, we just wanted to see what would happen. We were fishing, and wanted to see what would bite. That it would relate to Sweden was the only common denominator. And images poured in. It was like opening the flood gates. Photographers were many and the styles were diverse. From the outset the distribution from around the country was astoundingly good. Motifs were also interesting, ranging from funny, unique snapshots to charmingly predictable backlit pines. Almost immediately we realized that this was nothing less than the Swedish People’s Gorgeous Photos of Sweden. We had to build dams to manage the flow; at the end of each month we collected around 100 of the best shots. Then we invited an independent jury to choose their 20 favorites. After one year, we had 12 times 20 stunning images, a selection that was ready for something else. By now you probably realise what you are holding in your hand… We really don´t want to say more. It began with one word, and now it’s becoming too many. With great pleasure we leave the photographs to you - The Viewer. Albin and Oskar, Initiators


DECEMBER


lina_svensson


miss_jk


tindra66


pitule73


ziampas


lina_svensson


morma55


elonized


andersagetorp


mivosy


nickekh


freddajil


jaahol


rosasvala


mahell63


mivosy


sannholmskan


jennylevin


elonized


repses72


JANUARI


wisslaren


jennylevin


linawells


petra_ie


jennylevin


wisslaren


tindra66


petra_ie


ulladushi


petrapetra1


scocstoc


tombjorn


millemo20


sofie_norman


mahell63


scocstoc


rogernorman79


reneebacke


tindra66


asa_gre


FEBRUARI


wisslaren


scocstoc


petra_ie


beatrice_s


thomasliebig


pitule73


nissekisse


petrapetra1


tamabilis


akhallstrom


sockertappa


petrapetra1


nileas


instacalle


agnetastrandang


tombjorn


mivosy


imyariv


karm1k


gunnelsvensson


MARS


jaahol


gunnelsvensson


petra_ie


novaleeevalon


repses72


fru_falck


novaleeevalon


metafish


wisslaren


sarakmp


haga1987


marajta


gunnelsvensson


xindella


beatrice_s


photosbylinda


petra_ie


jennylevin


icanders


petrapetra1


APRIL


rosso76


inattic


sandalen72


morma55


suskje


lenasskyar


goagoteborg


sannholmskan


akhallstrom


scocstoc


ulrikawil


forzacaroline


goagoteborg


nossaman


jackrobinson10


therhagg


johanssonskan1


goagoteborg


thomasliebig


mivosy


MAJ


petrapetra1


ehgmf


eddiebava


petra_ie


mahell63


petrajedborg


baby_o/vixxys


erikflaerder


beatrice_s


sandstromjennie


wisslaren


annkanpannkan


j_aine


shantiwarrior


theeleina


tombjorn


shantiwarrior


saaraaalund


j_laine


ladyoftheforest


JUNI


maminius


maminius


jzons


apicortwo


piabus


lisaluring


charlottabackstrom


elisabethjohansson5


jcaroline


goagoteborg


stinaeriiksson


stinaeriiksson


anno1978


wohoolind


ickaohman


braccohasse


tamabilis


leehearthlake


cocosflingan


sandalen72


JULI


charlottabackstrom


cityspot


maminius


hungrigajohanna


systermadde


ladyoftheforest


mickebla


sannalinn


carina1020


orebrodweller


madeleineforsgren


mita_lind


matsajansson


towejs


wisslaren


clarakallman


lindskogsbild


arlupics


kbg74


inattic


AUGUSTI


sannalinn


mrs_ahlstrom


ladyoftheforest


maminius


njesper


jakejos


orebrodweller


morganjohansson


gingit93


magdalenakey


mariaspicture


hannamellis


hannesbilder


madeleineforsgren


viktoriasvarld


ruggighund


mellisplace


swedienne


lenaoclarin


livssugen


SEPTEMBER


jakejos


dhahiaiaf


sannalinn


asafo


davidhesslefors


thomas_perspective


maggan_ba


goagoteborg


ray4ik


jokoffe


jens_elias


maryaeli


lenaoclarin


titolina74


charlotte_c_b


mrs_ahlstrom


asafo


mellisplace


imagesbymarie


beatrice_s


OKTOBER


fru_falck


charlotte_c_b


maminius


jonassundbergphotography


cattmobil


natalieelaura


mivosy


jsvenhugo


fiddeberg


lizzazz70


petra_ie


jaahol


jeka752


umealven


ingelaenvall


morganjohansson


fru_falck


tidanuppsala


apicortwo


madhammar


NOVEMBER


isola999


madeleineforsgren


annaceriksson


xanderofsweden


magdamayday


busefisan


novaleeevalon


ulfnil


pappagurra


angelpearls


lisestrom


catarazza


scocstoc


tombjorn


magnuslejhall


lenathiderman


maminius


busefisan


charlottabackstrom


canonbruden


Instagrammare agnetastrandang akhallstrom andersagetorp angelpearls annaceriksson annkanpannkan anno1978 apicortwo arlupics asa_gre asafo baby_o/vixxys beatrice_s braccohasse busefisan canonbruden carina2010 catarazza cattmobil charlottabackstrom charlotte_c_b cityspot clarakallman cocosflingan davidhesslefors dhahiaiaf eddiebava ehgmf elisabtehjohansson5 elonized erikflaeder fiddeberg forzacaroline freddajil fru_falck

Agneta Strandäng Anna-Karin Hallström Anders Agetorp Eva Svartz Anna Eriksson Ann Karlberg Anders Nordström Marita Habari Arja Lundgren Åsa Greijer Åsa Forsberg Olivia Selander/Sofie Beatrice Sporrong Åsa Yellestedt Heléne Holmbäck Marita Berg Carina Andersson Ninni Andersson Catrine Bjerke Charlotta Bäckström Charlotte Carlberg Bärg Daniel Vesterhav Clara Källman Cecilia Källman David Hesslefors Anna Tulldahl Eddie Bava Elisabeth Hallberg Elisabeth Johansson Eleonora Klang Erik Andersson Fredric Bergqvist Caroline Franzén Fredrik Johansson Lotta Falck

gingit93 goagoteborg gunnelsvensson haga1987 hannamellis hannesbilder hungrigajohanna icanders ickaohman imagesbymarie imyariv inattic ingelaenvall instacalle isola999 jaahol jackrobinson10 jakejos jeka752 jcaroline jennylevin jens_elias j_laine johanssonskan1 jokoffe jonassundberg- photography jsvenhugo jzons karm1k kbg74 ladyoftheforest leeheartlake lenasskyar lenathiderman lenaoclarin lina_svensson linawells lindskogsbild lisaluring lisestrom

Ulrika Zeller Helen Janzon Gunnel Svensson Rickard Hansson Hanna Mellgren Tuija Bovella’n Davidsson Johanna Karlsson Anders Olofsson Annika Öhman Marie Leander Yariv Modzelewicz Inattic Ingela Envall Carl Alterbeck Madelaine Sundsgård Jaana Holmqvist James Starr Jacob Bengtsson Angelica Landström Caroline Jarl Jenny Levin Jens Eliasson Jari Laine Marie Johansson Jonas Lithner Jonas Sundberg Mattias Jakobsson Helen Janzon Mikael Karlsson Jennie Lind Carin Collin Lena Hjärtsjö Larsson Lena Olsson Lena Thiderman Lena Clarin Lina Svensson Lina Wells Robban Lindskog Lisa Nyman Lise Strøm


livssugen lizzazz70 madeleineforsgren madhammar magdamayday magdalenakey magnuslejhall maggan_ba mahell63 maminius marajta mariaspicture maryaeli matsajansson mellisplace metafish mickebla millemo20 miss_jk mita_lind mivosy morganjohansson morma55 mrs_ahlstrom natalieelaura nickekh nileas nissekisse njesper novaleeevalon nossaman orebrodweller pappagurra petrajedborg petra_ie petrapetra1 photosbylinda piabus pitule73 ray4ik

Beatrice Moberg Lisa Jonsson Madeleine Forsgren Madhelene Hammarström Magdalena Näsström Magdalena Taubert Magnus Lejhall Malgorzata Bryska Mats Hellmark Mona Loose Marita Johansson Maria Lindh Marya Erkheikki Mats Jansson Terese Söderlund Jonas Svanström Micke Lindblå Anneli Toresson Helena Liljeqvist Marita Lindberg Maria von Sydow Morgan Johansson Märta Karin Elf-Huss Sara Ahlström Natalie Rowe Niclas Melin Elin Alterbeck Jill Gustafsson Jesper Andersson Sanna Lindgren Johan Bengtsson & Lennie Sahlström Per Hasselgren Fredrik Gustafsson Petra Jedborg Petra Wihlén Petra Carlsten Eygen Linda Bergwall Pia Israelsson Peter Gebühr Elena Kolpakova

reneebacke repses72 rogernorman79 rosasvala rosso76 ruggighund saaraalund sandalen72 sandstromjennie sannalinn sannholmskan sarakmp scocstoc shaghagboy shantiwarrior sockertappa sofie_norman stinaeriiksson suskje swedienne systermadde tamabilis theeleina therhagg thomas_perspective thomasliebig tidanuppsala tindra66 titolina74 tombjorn towejs ulfnil ulladushi ulrikawil umeavlen viktoriasvarld wisslaren wohoolind xanderofsweden xindella ziampas3

Reneé Backe Kent Kristoffersson Roger Norman Camilla Bäckström Andrea Rosso Joacim Winqvist Sara Lund Sandra Larsson Jennie Sandström Sandra Linnell Elisabeth Sannholm Sara Ponnert Thomas Olausson Gustav Sandstedt Peter Graveleij Håkan Börjesson Sofie Norman Kristina Eriksson Susanne Kjell Maria Jallow Madeléne Jonsson Teija Riihimäki Eleina Nomad Therese Häggmark Thomas Wijk Thomas Liebig Micke Tideman Tindra Anette Broström Benitha Källberg Ira Vlassova Towe Varland Ulf Nilsson Ulla Strandberg Ulrika Williamsson Kjell-Johan Hedengren Viktoria G Christoffer Collin Jonas Lind Magnus Söderlund Michelle Ericson Athanassios Ziampas


Tack!

#enjoysweden är mångas verk. Det är ett både crowdsoursat och delvis crowdfundat fotoprojekt. Bildinsamling pågick på Instagram från december 2012 till november 2013. Ett massivt tack till alla instagrammare som använt och använder taggen. Utan er - ingen bok! Tack till juryn, som hjälpte oss att välja ut bokens bilder bland hela 61 744 bidrag. Juryn bestod av: Mikael Arvidsson - bildkonstnär Albin Bengtson - student Johanna Berg - digisam Pelle Estborn - fotograf, redaktör Kristina Junzell - fotograf, filmare Per Knutås - målerikonservator Urban Laurin - konsult inom måltid, turism, integration Samuel Naumovski - ig_sweden Gabriela Pichler - filmregissör Lisa Tunegard - ig_sweden Sofia Ängsvad - student


Tack till alla som bidragit med ekonomiskt stöd, arbetsinsatser eller allmänt påhejande. Ni var viktiga för denna boks tillkomst: Anna, Livia och Freja Ponnert Sara, Otis och Dina Ponnert Sten K Johnsons Stiftelse Crowdculture Media Evolution, Göran Nyström, Birthe Wibrand, Lars Saldert, Max Valentin, Lorna Lindfield, Mikael Svensson, Sweden Film Commission, Petra Wihlén, Magnus von Wachenfelt, Ulla Strandberg, Teija Riihimäki, Dan Kumlin, Lena Norrström, Carin Collin, Maria von Sydow, Birgitta Ponnert, Niclas Melin, Marita Habari, Maria Korpskog, Eleonora Klang, Anna Havsbris, Marlene Reinhardt, Åsa Greijer, Johannes Amilon, Sandra Linnell, Ann Karlberg, Anders Eliasson, Pia Fortea, Lina Jensen, Caroline Alesmark, Caroline Jarl, Håkan Strandberg, Frida Andersson, Madelene Jonsson, Jonas Lind, Marita Eriksson, Anders Olofsson, Therese Häggmark, Agneta Strandäng, Eddia Bava, Annika Lood, Cecilia Källman, Lena Hjärtsjö Larsson, Elisabeth Johansson, Helen Layley, Lena Clarin, Marita Johansson, Maria Jallow, Ingela Grahn, Kristina Eriksson, Therese Göterheim, Jennie Lind, Robban Lindskog, Mats Jansson, Ann Jacobsson, Sara Ahlström, Henriette Elleberg, Eugenia Rozenberg, Henning Westius, Athanassios Ziampas, Lena Johansson, Ann Tunegård, Lotta Falck, Camilla Bäckström,

Lisa Nyman, Peter Gebühr, Agneta Myrén, Margareta Loord-Berglund, Gunnel Svensson, Johan Eriksson, Inattic, Raoul Swahn, Anneli Toresson, Anna Tulldahl, Per Bylund, David Hesslefors, Evert Bengtsson, Jonas Lithner, Maria Lindh, Alwar Almkvisth, Mona Loose, Håkan Gustafsson, Peter Bengtson, Helene Brandenfeldt, Jesper Andersson, Charlotte Carlberg Bärg, Katja Ahovalli, Anna Andersson, Lena Roxell, Maritza Forsell, Lena Edstrom Erlandsson, Carola Pilarz, Linda Dahlman, Tobias Loke Eriksson, Magdalena Taubert, Sandra Larsson, Sara Lund, Marie Leander, Elisabeth Hallberg, Roger Norman, Sofie Norman, Marya Erkheikki, Anna Tulldahl, Benitha Källberg, Beatrice Moberg, Anna Eriksson, Marika Ottosson, Familjen Johnsson-Frostebring, Jozef Lego Silfverberg, Åsa Forsberg, Renee Backe, Angelica Landström, Mats Bjurbom, Tobias Lohse, Ingela Norén, Jaana Holmqvist, Berit Tuvesson, Ingela Holmdahl, Stefan Sweitz, Jill Gustafsson, Anna Haraldson Jensen, Therese Bjurell, Caroline Franzén, Ewa Bladh, Jennie Sandström, Lennart Helmbold, Charlotta Bäckström, Madeleine Sundsgård, Linda Bergvall, Mattias Jakobsson, Sebastian Grönqvist, Ulrika Zeller-Semjaniv, Ingela Envall, Jens K Jensen, Helen Janzon, Morgan Johansson, Madhelene Hammarström, Fredric Bergqvist, Anna Remmerth, Heléne Holmbäck, Magdalena Näsström, Fredrik Gustafsson, Marita Berg, Lotta Sävenmark, Magnus Sjöök, samt de av er som valde att vara anonyma.


25% av vinsten från försäljningen av denna bok kommer vi att skänka till välgörenhet. Mer info om detta hittar du på projektets hemsida: www.enjoysweden.hemsida24.se

#enjoysweden ISBN 978-91-637-4559-1 © EnjoySweden och Fickludd Förlag 2013 © Respektive instagrammare 2013 Idé och produktion: Albin Ponnert och Oskar Ponnert Grafisk form: Oskar Ponnert Tryck: Exakta, Malmö Första upplagan


www.enjoysweden.se


#enjoysweden  

Draft of an instagram photo book.

#enjoysweden  

Draft of an instagram photo book.

Advertisement