Page 1

STROJNA I PROGRAMSKA OPREMA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Objasni što je hardver, a što softver. Koji su osnovni dijelovi procesora i njihova uloga? Kako se zove dio koji određuje u kojem ritmu radi procesor? Nabroji tri karakteristike koje određuju snagu procesora? Kolika je (približno) radna frekvencija današnjih procesora. S kojom duljinom podataka (broj bita koje procesor može istovremeno obraditi) rade današnji procesori? 7. Što su sabirnice? 8. Koje mjerne jedinice koristimo za mjerenje kapaciteta radne memorije? 9. Koji se pamte podaci u RAM-u? 10. Od čega je izgrađena radna memorija? 11. U kojoj memoriji se nalaze upisane instrukcije za pokretanje računala prilikom njegova pokretanja? 12. U koju se memoriju učitava operacijski sustav te sve ostalo s čime trenutno radimo na računalu? 13. U koju se memoriju podaci upisuju još u tvornici i zašto. 14. U koju memoriju je smješten BIOS? 15. Objasni ulogu brze (cache) memorije? 16. Kako se zove dio računala koji služi za povezivanje i spajanje svih komponenata računala u funkcionalnu cjelinu? 17. Nabroji ulazne uređaje. 18. Za što služi grafička ploča? 19. Što je skener, u kojim se jedinicama izražava razlučivost skenera, što je OCR? 20. Što je zvučna kartica? 21. Nabroji nekoliko izlaznih uređaja? 22. Koja je razlika između LCD i CRT monitora? 23. Što je razlučivost kod monitora? 24. Kako mjerimo i izražavamo veličinu monitora? 25. Koja je uloga grafičke kartice? 26. Kako mjerimo brzinu pisača? 27. Usporedi matrični, tintni i laserski pisač po načinu stvaranja otiska na papiru, cijeni, brzini ispisa i kvaliteti. 28. Što je crtač (crtalo, ploter)? 29. Nabroji nekoliko ulazno i izlaznih uređaja? 30. Nabroji tri glavne skupine trajnih memorija? 31. Koji mediji za pohranu podataka spadaju u magnetske medije? 32. Koji mediji za pohranu podataka spadaju u optičke medije? 33. Koji mediji za pohranu podataka spadaju u poluvodičke medije? 34. Koje su uobičajene veličine tvrdi diskova danas? 35. Kako se čitaju podaci s optičkih medija? 36. Objasni razliku između CD i DVDa te njihovih oznaka ROM, R, RW. 37. Koliki je kapacitet CD-a? 38. Koji je raspon kapaciteta DVD-a i o čemu ovisi? 39. Koliki je kapacitet Blu-ray diskova? Povezivanje računala 40. Navedi tri razloga povezivanja računala. 41. Koje vrste komunikacijskih kanala poznaješ? 42. Kako možemo podijeliti računalne mreže obzirom na međusobnu udaljenost računala? 43. Objasni što je LAN? 44. Objasni što je WAN? 45. Internet je globalna mreža, a sastoji se od puno __________________________ mreža. 46. Koje dvije vrste mreža razlikujemo obzirom na ulogu računala u mreži? 47. Objasni ulogu poslužitelja (servera) u korisničko-poslužiteljskom modelu? 48. Nabroji uređaje koji omogućavaju povezivanje računala i mreža.

1


49. Za što služi mrežna kartica 50. Za što služi koncentrator (hub) 51. Za što služi preklopnik (switch) 52. Što je to modem, a što modulacija? 53. Koje su najvažnije značajke ADSLa? 54. Mrežni uređaj preko kojeg se računala u lokalnoj mreži međusobno povezuju su _________________ (hub) i danas puno češće ________________________ (switch). 55. Usmjernik (router) je uređaj koji služi za _______________________________________ 56. Kako nazivamo pravila za prijenos podataka? 57. Objasni princip paketnog prijenosa podataka. 58. U kojim jedinicama mjerimo brzinu prijenosa podataka? 59. Pri brzini skidanja s Interneta od 8 Mbps (8 Mb/s) skidali smo video materijal 20 minuta. Možemo li materijal pohraniti na CD ili na DVD? 60. Pri brzini skidanja s Interneta od 1Mbps (1 Mb/s) skidali smo video materijal 5 minuta? Koliko moramo imati slobodne memorije za taj materijal? 61. Koliko vremena treba da bi se „skinula“ datoteka veličine 10 MB pri brzini od 2 Mbps? 62. Što je web preglednik? 63. Nabroji nekoliko web preglednika. 64. Što je davatelj usluga ili ISP? 65. Nabroji nekoliko davatelja usluga (ISPa) 66. Što je to hiperlink (hiperveza) 67. IP adresa je ___________________________________________________, a sastoji se od __________________________________________________________________ 68. Jedinstvena adresa kojom se može pristupiti nekom dokumentu putem Interneta naziva se _____ 69. Što je URL? 70. Navedi primjer URL adrese: ____________________________________ 71. Što je DNS (Domain Name Server)? 72. Sustav koji prevodi slovčanu adresu web stranice u odgovarajuću brojčanu adresu pojedinoga računala i obratno naziva se: 73. Zaokruži točan odgovor. Oznaka zemlje ili oznaka vrste organizacije kojoj računalo pripada (npr. hr, com, edu) zove se: ISP, TCP/IP, HTTP, DOMENA, URL. 74. Što su tražilice? 75. Navedi nekoliko danas popularnih tražilica 76. Hrvatska akademska i istraživačka mreža ima kraticu __________________ 77. Kako se naziva osnovni protokol na kojem se zasniva Internet? 78. Nabroji danas popularne usluge (servise) interneta: 79. Što je WWW? 80. Protokol za __________ je HTTP. 81. Kako radi http protokol? 82. E-mail je servis koji nam omogućava _________________________________________ 83. Protokoli za elektroničku poštu su: _______ ili ________za primanje, a _______za slanje.

2


84. Servis ili usluga interneta u kojem se mogu voditi razgovori s drugim korisnicima Interneta u stvarnom vremenu putem tipkovnice naziva se _______________85. Objasni razliku između chata i e-maila. 86. Što je FTP? Kada ga koristimo? 87. Što zovemo spam? 88. Što je telnet? 89. Što nam je sve potrebno za spajanje na Internet (osim računala) 90. Zaokruži točan odgovor. HTML je : protokol za www, jezik za kreiranje web stranica, hiperveza (link), davatelj internetskih usluga ?

91. Što je netiquette? Algoritmi – zadaci s matura (Postupak rješavanja i/ili točan odgovor obojen je u crvenu boju fonta) Slijed 1. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon obavljanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja): x := 20 div 6 mod 3;

3 mod 3 = 0

2. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvršavanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja): x := 5 + 4 * 7 div 3 mod 7; 

5 + (28 div 3) mod 7 = 5 + 9 mod 7 = 5 + 2 = 7

3. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon obavljanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja)? x := 18 div 3 + 30 mod 6;

6 + (30 mod 6) = 6 + 0 = 6

4. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvršavanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja): x := 18 div 5 * 11 mod 3; 

3 * 11 mod 3 = 33 mod 3 = 0

5. Kolika je vrijednost varijable x nakon izvršavanja sljedeće naredbe: x := Sqrt (Sqr (12) + Sqr (9)) / Abs (-3); 

x:= sqrt(144 + 81)/3  sqrt(225)/3  15/3  5

3


6. a2 − b2 , tada naredba za izračunavanje ab

Ako neki izraz ima oblik: x =

vrijednosti varijable x u programu može biti (zaokruži dva točna odgovora): a) b) c) d)

x x x x

:= := := :=

Sqrt Sqrt Sqrt Sqrt

(Sqr (a * (Sqr (a *

(a) a – (a) a –

– b – b

Sqr (b)) / (a * b); * b) * (a / b); Sqr (b)) / a * b; * b) / a / b;

7. U programu je deklarirana cjelobrojna varijabla a, realna varijabla b i logička varijabla c. Naredba pridruživanja označena je s :=. Zaokružite ispravne naredbe: a) a := '7'; a -> cjelobrojna F (u navodnicima je tekst) b) b := 12; b -> realna T c) c := false; c -> logička T d) a := 12.5; a -> cjelobrojna F (nije cijeli broj) 2 8. Zadan je matematički izraz: z = ( x + y ) . Koji će oblik imati taj izraz zapisan u pseudojeziku?

a) z b) z c) z d) z

:= := := :=

Sqrt (x + y); Sqrt (x) + Sqr (y); Sqr (x) + y * y; Sqr (x + y);

9. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvođenja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja)? 

x := 60 div 7 mod 5 div 2 mod 7; x:= 8 mod 5 div 2 mod 73 div 2 mod 7 = 1 mod 7 = 1 10. Koju će vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja dijela programa? x y x y x

:= := := := :=

2; -2; 2 * x + 3 * y; 2 * x + 3 * y; 2 * x + 2 * y;

x y x y x

:= := := := :=

2; -2; 2 * 2 + 3 * (-2); -2 2 * (-2)+ 3 * (-2); -10 2 * (-2) + 2 * (-10);

Rješenje: -24

4


11. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećeg dijela programa? a := 1; b := 6; c := 4; t := (a < b) I (b > c) ILI (a > b) I (b > c); t := (1 < 6) I (6 > 4) ILI (1 > 6) I (6 > 4);T i T ili F i T-> T ili F T Rješenje: istina (T, true, 1) 3 12. Zadan je matematički izraz: z = ( x + y ) . Koji će oblik imati taj izraz zapisan u pseudojeziku?

a) z b) z c) z d) z

:= := := :=

Sqr (x + Sqr(x) * Sqr (Sqr Sqr (x +

y); x + Sqr (y) * y; (x + y)); y) * (x + y);

13. Koju će vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja dijela programa? x := 3; y := -2; x := x – 2 * y; 3-2*(-2)=3+4=7 y := 2 * x + 3 * y; 2*7+3*(-2)=14-6=8 x := 3 * x – 4 * y; 3*7-4*8=21-32=-11 14. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvođenja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja)? x := 9 * 3 mod 7 div 2;

27 mod 7 div 2 = 6 div 2 = 3

15. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećeg dijela programa? a := 1 < 2; T b := 2 > 3; F c := 3 = 3; T t := NE a ILI NE b ILI NE c I (a ILI b ILI c); t := NE T ILI NE F ILI NE T I (T ILI F ILI T); t:= F ILI T ILI F I (T ILI F ILI T); t:= F ILI T ILI F I (T ILI T); t:= F ILI T ILI F I T; t:= F ILI T ILI F; t:= T 16. Matematički izraz za x := Sqr (Sqrt (a) – Sqrt (b)) / a * b; je:


a) x = b)

( x=

c) x = d)

( x=

a2 − b2 ab

)

2

a− b b a a2 − b2 b a a− b ab

)

2

17. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable a nakon izvršavanja sljedeće naredbe? a := 25 div 5 mod 2 + 18 mod 4; a := 5 mod 2 + 18 mod 4 = 1 + 2 = 3 18. Koju će vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja dijela programa? x := 10; y := -2; x := x + y; 10 – 2 = 8 y := x + y; 8 - 2 = 6 x := x + y; 8 + 6 = 14 19. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećeg dijela programa? a := 1; b := 2; c := 3; t := NE (a < b) I (a < c) ILI NE (b < c); 20. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvođenja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnog dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnog dijeljenja)? x := 155 mod 100 div 5 mod 6 div 2; a) 0

b) 1

c) 2

d) 5

21. Ako varijable x, y i z imaju početnu vrijednost 3 koja će varijabla i dalje imati vrijednost 3 nakon izvođenja dijela programa? x := x + y; y := y + x - z; z := z – y + x; a) x

b) y

c) z

d) niti jedna

22. Kolika je vrijednost izraza: (a > b) ILI (b > c) < (c < a) , ako su zadane vrijednosti varijabli a := 1; b := 1; c := 2?


Rješenje: __________________ 23. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvršavanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)? x := 15 div 5 + 15 mod 5; A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24. Koju će vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja sljedećega dijela programa? x := y := x := y := x := A. –5

3; 2; x – 3 * y; -y; x + y; B. –3

C. 5

D. 3

Grananje ili odluka u programu 25. Koju će vrijednost ispisati sljedeći algoritam ako n ima vrijednost 11: ako je n < 10 onda izlaz (n div 2) inače ako je n < 20 onda izlaz (n mod 2) inače izlaz (n); ako je 11 < 10 onda izlaz (n div 2) inače ako je 11 < 20 onda izlaz (11 mod 2) inače izlaz (n);

F

a)0

c)5

b)1

T 11 mod 2 = 1

d)11

26. Koju će vrijednost ispisati sljedeći algoritam ako n ima vrijednost 245: ako je n mod 2 = 0 onda izlaz (n div 2) inače izlaz (2 * n); a) 490

b)122

c) 245

d)246

27. Što će ispisati sljedeći dio programa ako su a i b cjelobrojne varijable: a := 3;


b := 2 * a; ako je(a > b) i izlaz (3 * inače ako je (a izlaz (4 * inače izlaz (5 *

(a mod 2 = 0) onda a) > b) i (a mod 2 <> 0) onda a) a);

28. Koju će vrijednost imati varijabla b nakon izvođenja dijela programa? a := 1; b := 4; ako je a > (b mod 2) onda { a := b; b := a mod b; } inače { b := a; b := a + b; } a)0

b)1

c) 2

d)4

29. Što će ispisati sljedeći dio programa? a := 4; b := 3; c := 2; ako je (a <= b) I (a >= c) onda izlaz a; ako je b >= c onda izlaz b inače izlaz c; Rješenje: _____________ 30. Što će ispisati sljedeći dio programa? ... x := 5; y := -5; ako je x – y > 0 onda izlaz x - y inače izlaz x + y; ... a)-5

b)0

31. Što će ispisati sljedeći dio programa?

c) 5

d)10


a := 3; b := 3; c := 2; ako je (a < b) onda { ako je a < c onda izlaz (a); } inače ako je b >= c onda izlaz (b) inače izlaz (c); Rješenje: _____________ 32. Što će ispisati sljedeći dio programa? ... x := 3; y := -2; ako je 2 * x + 3 * y > 0 onda izlaz (3 * x – 4 * y); inače izlaz (4 * x + 3 * y); ... a)1 b)6 c) 17

d)18

Što će ispisati sljedeći dio programa ako su x i y realne varijable? Početna vrijednost varijable x je 2,7, a varijable y je 2,3. x := 2 * y; ako je(trunc(x) < round(y)) onda izlaz (x) inače ako je (round(x) > 3 * trunc(y)) onda izlaz (y) inače izlaz (trunc(y)+round(x)); Rješenje: _____________ 33. Što će ispisati sljedeći dio programa? x := 3; y := 4; ako je x > y onda izlaz (2 * x) inače izlaz (3 * y); a)6

b)8

c) 9

d)12


34. Koja će biti vrijednost varijable n nakon izvođenja sljedećega dijela programa? n := 15; m := 3; ako je (n > 20) I (m > 10) onda n := n + 2 * m inače ako je n > 10 onda n := 2 * n + m inače n := 2 * n + 3 * m; 35. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećega dijela programa? a := 3; b := -3; t := (a > b) ILI (a < b) I (a = b); Petlja s unaprijed zadanim brojem ponavljanja: 36. Kolika treba biti vrijednost varijable n da bi se sljedeća petlja izvršila točno 5 puta? za i := 0 do n činiti 37. Što će ispisati sljedeći dio programa? t := 0; n := 5; za i := 1 do n - 1 činiti ako je n mod i = 0 onda t := t + i; izlaz (t); 38. Što će ispisati sljedeći dio programa? t := 0; n := 47; za i := 2 do Round(Sqrt(n)) činiti ako je n mod i = 0 onda t := t + 1; izlaz (t); a) 0 b)1 c) 7 d)47 39. Koju će vrijednost ispisati sljedeći algoritam ako je x=9? ako je x<9 onda izlaz(x div 3) inače ako je x<20 onda izlaz (x mod 3) inače izlaz(x); 40. Što će ispisati algoritam ako su a i b cjelobrojne varijable? a:=6;


b:=2*a; ako je (a>b) I (a mod 3=0) onda izlaz (3*a) inače ako je (a>b) I (a mod 3<>0) onda izlaz (4*a) inače izlaz(5*a); 41. Koliko će se puta petlja ponoviti? za i := 0 do 10 činiti izlaz(i);

a) 9 puta

b) 10 puta

c)11 puta

42. Što će biti ispisano nakon izvođenja algoritma? za i:=2 do 2 činiti izlaz(i); 43. Što ispisuje algoritam? za i:=11 do 17 činiti ako je i mod 3=0 onda izlaz(i); Dodatni zadaci za vježbu: 1. Algoritam glasi: {

ulaz(x,y); z:=2*x+y; izlaz(z);

}

Koja će vrijednost biti prikazana na ekranu ako je x=4, a y=2? 2. Algoritam glasi: { ulaz(x,y); ako x>y onda z:=x izlaz(z);

inače z:=y;

}

Koja će vrijednost biti prikazana na ekranu ako je x=4, a y=2? 3. Algoritam glasi: { ulaz(x); za kv:=1 do 10 činiti izlaz(x); }

Što će biti prikazano na ekranu ako je x='Dobar dan'?


Primjeri algoritama 4. Algoritam ispisuje poruku: Hoću 5! { izlaz('Hoću 5!'); } 5. Algoritam omogućava unos dva broja, a zatim prikazuje njihov zbroj. { ulaz(broj1,broj2); zbroj:=broj1+broj2; izlaz(zbroj); } 6. Algoritam omogućava unos tri broja, a zatim prikazuje njihovu srednju vrijednost. { ulaz(broj1,broj2,broj3); zbroj:=broj1+broj2+broj3 srednja:=zbroj/3; izlaz(srednja); } 7. Algoritam omogućava unos dva broja, a zatim prikazuje zbroj njihovih kvadrata. { ulaz(a,b); zbroj:=a*a+b*b; (ili zbroj:=sqr(a)+sqr(b);) izlaz(zbroj); } 8. Algoritam izračunava opseg i površinu kvadrata (unosi stranicu a). { ulaz(a); opseg:=4*a; povrsina:=a*a; izlaz(opseg, povrsina); } 9. Algoritam omogućava unos dva broja, a zatim prikazuje manji broj. { ulaz(a,b); ako je a<b onda izlaz(a) inače izlaz(b); } 10. Algoritam ispisuje apsolutnu vrijednost broja. { ulaz(a); ako je a<0 onda a:=-1*a, izlaz(a); }


11. Algoritam unosi broj i provjerava je li djeljiv sa 3. { ulaz(a); ako je a mod 3=0 onda izlaz('Broj je djeljiv s 3') inače izlaz('Broj nije djeljiv s 3'); } 12. Algoritam unosi broj i ispisuje je li broj paran ili neparan. { ulaz(a); ako je a mod 2=0 onda izlaz('Broj je paran') inače izlaz('Broj nije paran'); } 13. Algoritam unosi prirodni broj n, a zatim n puta ispisuje poruku: Dobar dan. { ulaz(n); za i:=1 do n činiti izlaz('Dobar dan'); } 14. Algoritam unosi broj n i ispisuje sve brojeve od 1 do n. { ulaz(n); za i:=1 do n činiti izlaz(i); } 15. Algoritam unosi prirodni broj n i ime korisnika, a zatim n puta ispisuje to ime. { ulaz(n); ulaz(ime); za pv:=1 do n činiti izlaz(ime); } 16. Algoritam ispisuje sve brojeve od 1 do 5 i njihove kvadrate. { broj kvadrat izlaz 1 1 1,1 2 4 2,4 3 9 3,9 4 16 4 , 16 5 25 5 , 25 za broj:=1 do 5 činiti { kvadrat:= sqr(broj); izlaz(broj,kvadrat);


} }

17. Algoritam ispisuje sve parne brojeve od 1 do 5. { za broj:=1 do n činiti ako je broj mod 2 =0 onda izlaz(broj); } i 1 2 3 4 5

i mod 2=0 F T F T F

izlaz 2 4

18. Algoritam unosi prirodni broj n, a zatim ispisuje sve brojeve djeljive sa 7 od 1 do tog broja. { ulaz(n); za broj:=1 do n činiti ako je broj mod 7 =0 onda izlaz(broj); } 19. Algoritam unosi 10 brojeva i ispisuje njihov zbroj. { zbroj:=0; za i:=1 do 10 činiti { ulaz(broj); zbroj:=zbroj+broj; } izlaz(zbroj); } 20. Algoritam zbraja sve neparne brojeve od 1 do n (n unosi na početku) i ispisuje njihov zbroj. { ulaz(n); zbroj:=0; za broj:=1 do n činiti ako je broj mod 2 = 1 onda zbroj:=zbroj+broj; izlaz(zbroj); }


Excel SLJEDEĆI ZADACI IZ EXCELA VEZANI SU UZ NACRTANU TABLICU. Kod pisanja formula obvezno je koristiti standardne funkcije. OBRATI PAŽNJU NA IMENA REDAKA I STUPACA!

D 1 2 3 4 5 6 1.

E

F

KOLIČINA

CIJENA

HARRY POTRER RIMLJANIN

150 3

74,99 120,19

ALKEMIČAR

30

59,99

MALI KRALJEVIĆ

25

99,99

KNJIGA

PROSJEČNO

U ćeliju F6 upiši funkciju za izračunavanje prosječne cijene knjiga u knjižari Odgovor:

2.

G CIJENA SVIH KNJGA

=AVERAGE(F2:F5)

U ćeliju G4 upiši formulu za izračunavanje kolika je ukupna cijena svih knjiga ALKEMIČAR koje se nalaze u knjižari. Odgovor:

3.

=E4*F4

Pomoću funkcije prebroji koliko je knjiga skuplje od 100,00 kn:

=COUNTIF(F2:F5;“>100“)

4.

Napiši funkciju koja ispisuje koja je najveća količina istih knjiga u knjižari (150):

=MAX(E2:E5)

5.

Napiši funkciju koja zaokružuje cijenu knjige HARRY POTRER na cijeli broj:

=ROUND(F2;0) 6.

Napiši funkciju koja ispisuje koliko ima knjiga RIMLJANIN ako joj je cijena manja od 100 kn, a inače se ispisuje cijenu knjige.

=IF(F3<100;E3;F3) 7.

U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice. Koja će vrijednost pisati u ćeliji C2, ako u nju kopiramo (prevlačenjem) formulu iz ćelije C1?


a) b) c) d)

7 6 5 4

Pitanja za ponavljanje gradja internet algoritmi excel  
Pitanja za ponavljanje gradja internet algoritmi excel  
Advertisement