Page 1

Raport de activitate a Centrului Tînărului Jurnalist din Moldova ianuarie – decembrie 2011              

1  


I. Resurse umane Preşedinte Ecaterina Covali Membrii Consiliului de Administrare: 1. Viorica Chelban 2. Dumitru Ciorici 3. Ecaterina Covali 4. Valentina Acciu 5. Natalia Moghilda Membrii Comisiei de Cenzori: 1. Ion Mischevca 2. Vadim Culea 3. Petru Cliofos

2  


II.Activităţi Activităţi realizate în perioada decembrie-ianuarie 2011 Nr.

1.

Denumirea activităţii

Obiective

Concurs de selectare a tinerilor jurnalişti din cadrul reţelei presei tinerilor întru suplinirea nr. de voluntari în cadrul emisiunii ABRAZIV, Moldova 1. „Jurnalist cu talent, atunci...fii atent!„

- Oferirea oportunităţii de stagiere, implicare şi afirmare pentru tinerii jurnalişti

Surse de finanțare

Perioada

Televiziunea Naţională

Februarie

Rezultate 3 tineri jurnalişti s-au alăturat echipei redacţionale a emisiunii „Abraziv” – oportunitate oferită de IPNA Compania “TeleradioMoldova” în parteneriat cu Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova

Responsabil Ecaterina Covali

Recensământul Presei Tinerilor

2.

- Consolidarea reţelei presei tinerilor - Ridicarea nivelului calităţii publicaţiilor şcolare - Determinarea

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP)

Martie – Aprilie

- S-a constat că în Republica Moldova se editatează 120 de ziare pentru tineri. Audienţa presei tinerilor la nivel naţional este de 72 000 de cititori. Numărul a rămas relativ constant în comparaţie cu datele ultimului recensământ realizat de CTJM în 2007, atunci fiind identificate 119 ziare.

Cătălina Dumbrăveanu

Olga Cheptene

Alina Gîlca

Natalia Ermicioi

3  


numărului de publicaţii şi posturi de radio realizate de către tineri. - Identificarea problemelor cu care se confruntă massmedia tinerilor.

Lansarea publicaţiei “Buletinul Tău”

-Facilitarea accesului la informaţie

Resurse interne

Aprilie

Selectarea participanţielor pentru training-ul internaţional “Abilitate Versus Dezabilitate”

-Instruirea nonformală a jurnaliştilor începători

Resurse interne

Mai

Forumul Tinerilor Jurnalişti din Moldova

-Dezvoltarea mass-mediei de tineret în RM. - Stabilirea unui parteneriat între organizaţiile şi grupurile massmedia de tineret din

3.

4.

5.

Partenrii CTJM-ului din Lituania Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP)

Mai

-Apariţia bilunară a publicaţiei electronice Buletinul tău, care include oportunităţi pentru tinerii jurnalişti, articole scrise de către aceştia, interviuri, etc. -Au fost selectaţi 5 tineri pentru a participa la proiectul intercultural “Abilitate versus Dezabilitate”, desfăşurat în parteneriat cu CTJM, în Lituania,Vilnius -50 de tineri jurnalişti din întreaga ţară, inclusiv din regiunile Transnistria şi Găgăuzia au participat la primul Forum al Tinerilor Jurnalişti din Moldova. Acesta a fost organizat la Chişinău în perioada 13- 15 mai, a.c de către Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova, fiind primul eveniment de aşa

Natalia Moghilda Olga Cheptene

Daniel Vodă

Ecaterina Covali Viorica Chelban

4  


Radio CTJM

Moldova. -Identificarea probelemelor presei tinerilor din RM şi soluţiilor pentru acestea -Instruirea jurnaliştirlor începători

Resurse interne

Iunie

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP)

Iulie

6.

Târgul Locurilor de Practică pentru tinerii jurnalişti

7.

- S tabilirea unui parteneriat între organizaţiile şi grupurile massmedia de tineret din Moldova; -Dezvoltarea mass-mediei de tineret în RM.

gen. Timp de 3 zile, participanţii au venit cu sugestii şi idei privind elaborarea strategiei massmedia de tineret, dar au şi analizat problemele cu care se confruntă presa şcolară în prezent. -A fost lansat un pachet radiofonic, prin care tinerilor pasionaţi de jurnalism le-a fost oferită posibilitatea de a învăţa jurnalismul radio, prin ,,training-uri radiofonice”, cu implicarea opiniilor celor mai buni experţi în domeniu. Frecvenţa apariţiei materialelor radio - în 1, 10, 20 zi a fiecărei luni. -A fost organizat, în premieră, Târgul Locurilor de Practică pentru tinerii jurnalişti/ studenţii la Jurnalism. La eveniment au participat circa 40 de tinerii jurnalişti, studenţi la Facultăţile de Jurnalism şi absolvenţi pentru a câştiga un loc de practică.Tinerii au avut posibilitatea de a comunica direct cu managerii instituţiilor media, beneficiind de o ofertă largă a posturilor de practică, de multe informaţii, pliante, ziare, cărţi de vizită,etc.

Cătălina Dumrbăveanu

Natalia Moghilda

5  


Programul de Stagii pentru Jurnalişti

-Instruirea jurnaliştilor începători -Facilitarea accesului la piaţa de muncă

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP)

Spetembrie – Noiembrie

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP)

Aprilie, Septembrie

8.

Prezentarea organizaţiei în cadrul Târgului ONG-urilor Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

9.

-Informarea tinerilor asupra activită ilor desfăşurate de către CTJM -Sporirea vizibilităţii organizaţiei

10.

Training „Metode şi tehnici de elaborare a ziarului şcolar”

-Ridicarea nivelului calităţii publicaţiilor

National Endowment for Democracy

Octombrie

-10 tineri au efectuat stagii de practică cu durata de o lună, în instituţii media din ţară, sub îndrumarea unui coordonatordin instituţia respectivă. Instituţiile-gazdă au fost Centrul pentru Jurnalism Independent alături de Asociaţia Presei Electronice, Centrul pentru Investigaţii Jurnalistice, Portalul de ştiri UNIMEDIA, Cotidianul TIMPUL, Ziarul de gardă, Vocea Basarabiei,Postul Public de Televiziune Moldova1, Комсомольская Правда в Молдове şi Ziarul “Adevărul”. Echipa şi voluntarii Centrului Tînărului Jurnalist din Moldova (CTJM) au reprezentat organizaţia în cadrul Târgului ONG-urilor, desfă urat în aprilie şi septembrie 2012, la Chişinău. Aceştia au îndemnat vizitatorii să se implice în activităţi de voluntariat şi i-au informat despre scopurile organizaţiei,prin intermediul materialelor distributive şi a diferitor acţiuni interactive. - Centrul de Resurse pentru Tineri din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, or. Tiraspol, în colaborare cu

Natalia Moghilda Ecaterina Covali

Natalia Moghilda Alexandra Zuzu

Ecaterina Covali

6  


colare

Selectarea participanţilor la training-ul internaţional „Media Sapiens III – Creative Promotion Tools in Youth Work”

-Instruirea tinerilor jurnalişti într-un cadru nonformal

Desiminarea oportunităţilor de afirmare/implicare prin intermediul canaleleor de difuzare de care dispune CTJM. www.ctj.md, pagina de facebook a organizaţiei şi parteneriiCTJM-ului din mass-media.

-Facilitarea accesului la informaţie a copiilor şi tinerilor din RM;

Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova au desfăşurat atelierul de instruire „Metode şi tehnici de elaborare a ziarului şcolar”. La seminar au participat 12 tineri, elevi ai claselor XII-a, X-a şi a VII-a din ce-şi fac studiile în această instituţie. Timp de 2 zile participanţii au învăţat care este structura unui ziar şcolar, cum îl pot distribui şi promova. Resurse interne

Decembrie

-Oferirea oportunită ii pentru 2 tineri jurnalişti să participe la tainingul „Media Sapiens III – Creative Promotion Tools in Youth Work”, desfăşurat la Cluj-Napoca, România, între 11 -18 marite 2012. De asemenea, în caliltate de partener, CTJM a delegat un memebru al echipei pentru a fi trainer la câteva sesiuni ale proeictului.

Alina Gîlca

Ianuarie decembrie

-Pe parcursul anului, pe site-ul CTJM au fost publicate 20 de oportunităţi naţionale şi internaţionale din partea partenertilor CTJM, pentru tinerii jurnalişti. Aceştia au inclus participări la concursuri, traininguri, ateliere, mese rotunde, etc.

Natalia Moghilda

Partenerii CTJM-ului din România

11.

12.

-Dezvoltarea mass-mediei de

Resurse interne

7  


tineret din RM

 

8  

Raport de activitate a Centrului Tînărului Jurnalist din Moldova Ianuarie- Decembrie 2011  

Raport de activitate a Centrului Tînărului Jurnalist din Moldova Ianuarie – Decembrie 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you