1 minute read

Ảnh - Chỉnh sửa ảnh

• Chọn sản phẩm • Giảm dung lượng • Cắt ảnh theo kích thước • Ghép catalog • Ghép ảnh bìa + banner

• Trả lời yêu cầu khách hàng • Xin thông tin khách hàng • Kiểm tra sản phẩm tại kho • Tư vấn khách hàng • Gửi thông tin chuyển khoản • Chuyển hàng, xác nhận đã chuyển hàng • Thêm đơn hàng, check

• Chăm sóc khách hàng: Nắm bắt sản phẩm chương trình Kiểm tra phẩn hồi khách hàng Xưng hô với khách hàng Trả lời, cảm ơn khách hàng • Up ảnh lên facebook: Chọn sản phẩm Up Album ảnh sản phẩm Up bải sản phẩm Kiểm tra lại trước khi đăng

Ảnh - Chỉnh sửa ảnh

Sale online

Marketing

• Phân bổ nhóm khách hàng • Tạo nhóm mới • Up file chăm sóc khách hàng lên hệ thống • Gửi tin nhắn, thống kê • Gửi thất bại, gửi lại

• Thu thập email khách hàng • Lên nội dung email • Gửi email, check

Email

Facebook

• Nắm bắt nội dung chương trình • Lên mục tiêu • Lên nội dung • Gửi kế hoạch, báo cáo

Lập kế hoạch

Website

• Ceo: Lựa chọn từ khóa Phân tích website Tối ưu website Up tin tức, ảnh sản phẩm Xây dựng site vệ tinh, viết bài Check tiến độ Ceo • Up ảnh lên web: Chọn mã sản phẩm, up ảnh Viết mô tả ảnh sản phẩm Kiểm tra sản phẩm hiển thị trên web • Adwords: Tạo tài khoản chạy quảng cáo Phân tích bộ từ khóa Tối ưu hóa các danh mục Kiểm tra hiển thị danh mục Tạo chiến dịch Tạo nhóm từ khóa Viết nội dung, thiết lập hồ sơ • Vchat: Tạo tài khoản, add code web Chỉnh cửa sổ, đăng nhập và hoạt động Cách thức trả lời khách hàng

Ảnh - Chỉnh sửa ảnhSale online